Rico Albrecht: Nejde o jednotlivce v Bilderbergu, jde o změnu celého systému hry na monopoly

ricoalbrechtHlavním mluvčím na demonstraci proti Bilderbergu, která se konala 11. června 2016 v Drážďanech byl Dr. Rico Albrecht, jeden z členů tzv. Wissenmanufaktur (továrny na vědění), což je německo-jazyčný projekt sdružující intelektuály a odborníky z různých odvětví s cílem seznamovat veřejnost s podstatou problémů dnešní společnosti a navrhovat řešení. Následuje přepis jeho 17 minutového projevu.

 

Moderátor:….je celkem dobré si objasnit pojmy, protože částečně s naším jazykem zacházíme velmi lajdácky. Pak si zvláštním způsobem nerozumíme, ačkoliv v jádru chce mnoho lidí to samé. Myslím na protidemonstranty, kteří ve skutečnosti také chtějí žít v míru. Jde o to se takovým nedorozumění vyvarovat. Ti, kteří ve skutečnosti do společnosti chtějí vnést jen nesoulad z určitých tajných kruhů, které jsou od nás vzdálené cca 300 m v Grandhotelu, tedy Bilderberg. Ten se tam setkává za naše daňové peníze a my nesmíme vědět, co se tam projednává. Tohle všechno je přirozeně důvodem k tomu, se k této interní (neveřejné) otázce sejít jako lidé.

Nejde tady o pas (zřejmě kdo má jakou členskou průkazku), o levici nebo pravici, nejde také o nenávist. Jde o to, abychom konečně pochopili, o co se tady hraje. Abychom se naučili držet pohromadě a ukázat náš postoj, tedy vlajku. Je tady dnes naše 400 m dlouhá vlajka. V tomhle smyslu děkuji Rico, že jsi dnes tady, předávám ti slovo a těším se na tvou řeč.

Dr. Rico Albrecht: Mnohokrát děkuji. Chtěl jsem se vlastně konference Bilderberg také zúčastnit. Šel jsem tam a zeptal jsem se, zda mohu jít dovnitř. Policista, který byl velmi přátelský mi ale přesto řekl: NE. Tak jsem se ho zeptal, proč to vlastně nejde, když tady máme kulturu vítání! Smích......

Přesto se nenechal přemluvit. Kulturu vítání máme v Drážďanech všude, ne ale tady uvnitř. To je příznačné pro to, co se tady odehrává. Nevím, možná mnoho z vás zná George Orwela a knihu ,,1984“. Napsal také knihu ,,Farma zvířat“, která je také velmi důležitá. Jde tam o to, je to ten nejznámější příklad, kdy si prasata říkají: Všechna zvířata si jsou rovná, ale některá jsou si rovnější. Takže vítací kultura je určená jedněm a těm druhým ne. Na to jsou tady (policejní) štíty. Teď například pan Wolfgang Schäuble, který tady také má být říká, že v Evropě potřebujeme víc přistěhovalectví, jinak tady máme nebezpečí incestu. Takže vybavit se štíty (myšlena je zřejmě ochrana hranic) by vedlo k incestu a oni tam naproti jsou za (policejními) štíty a nepustili mě dovnitř. Potlesk….

To by bylo zajímavé ohledně demokracie. Co to vlastně znamená demokracie? Když se tady na náměstí shromáždilo tolik lidí, tak může provést demokratické hlasování. Každý může jít sem dopředu a vyjádřit svůj názor, každý ho uvidí a potom o tom můžeme demokraticky hlasovat. Ale v našich větších demokraciích, třeba ve spolkové republice Německo. Tam vůbec nezjistíte, co jeden říkal. K tomu jsou potřeba zprostředkovatelé, tedy média. Média se ale společně shromáždila s těmi druhými (Bilderberg) tam naproti. Média potom přirozeně vytřídí: Kdo bude známý, kdo bude oblíbený, a proto nikde nevládne rovnost šancí. Bez rovnosti šancí, to vůbec nemůžeme označit jako demokracii. Potlesk…

 

Jak jsem zaslechl, tak se tam naproti setkávají elity. Hodně lidí mi říkalo, že se tam setkávají elity. Ale místo kde se setkávají elity, je pro mě tady (na náměstí), protože tady jsou lidé, kteří povstali. Takže je to pojem elita, kterým ti lidé označují sami sebe, skrze svoje média. Ano, trošku o tom informují. Takže je označují za elity, za setkání elit. Co jsou to vlastně elity? Co mají nebo co umí lépe než my, jsou tedy inteligentnější? Když vezeme průměrnou inteligenci nebo ji na tomto místě změříme, bude vyšší nebo nižší než těch, kteří sedí (Bilderberg) naproti? Co to znamená elita?

Mohu jednoduše popsat, jak funguje náš hospodářský systém. Takže je to podobné jako ve hře monopoly. Kdo má už hodně na začátku, tak pořád dostává ještě něco k tomu a neustále vyhrává (zisk). Takže se potom skutečně cítíte jako elita. Pokud ve hře monopoly začnete dřív……Představte si, že začnete hrát hru monopoly a někdo má na začátku již všechna nádraží, silnice a hotely. Ti ostatní začínají s ničím. Takže je jasné, že ten kdo měl na samém začátku nejvíc, neustále vyhrává. Nyní existují výzkumy: To samé se pak udělalo se zkušebními skupinami. Zjistilo se, že lidé, kteří tímto způsobem měli neustále nějakou výhodu, tak začali věřit tomu, že umí hrát lépe a mohou doopravdy vyhrát. Mysleli si o sobě, že jsou elita, že jsou prostě lepší. Je to ale jen hra, kdy jedni mají náskok.

Teď se tam naproti setkávají lidé, kteří mají hodně peněz a hodně moci. Jsou tam také členové spolkové vlády a konají se tam utajené domluvy. Tajné domluvy znamenají spiknutí (konspiraci), musíme to nazvat pravým jménem (potlesk). Pojem konspirace známe jen v souvislosti s teoriemi. A každý kdo hovoří o konspiracích, tak je konspirační teoretik. Okamžitě je zatlačen do blízkosti těchto teorií, protože konspirační teoretik je ten, kdo spolupracuje u spiklenců (konspirátorů). Alespoň tak se to dá jazykově odvodit, tak je to vnímáno. Takže konspirační teoretik má pořád takovou tu negativní nálepku. To se používá cíleně, takže s takovými pojmy musíme zacházet opatrně.

Stejně jako pojem elita, musíme opatrně zacházet s pojmem konspirace. Protože to tak klidně můžeme nazvat. Tady se odehrávají utajená jednání, kde hovoří lidé ze zbrojařské loby, lidé z mediální loby, kteří se starají o veřejné mínění a lidé, kteří se snaží o nějaký vysoký politický post. Nevím, nepustili mě dovnitř, musím tedy spekulovat. Možná že se tam domlouvá příští spolkový prezident, možná je to jinak a domlouvá se to ještě výš, to ale nevíme. A to jsou jenom ti, co jsou uvedení na seznamu.

Přemýšlel jsem, jestli se na to policisty zeptám, ale nechal jsem to být. Co by se stalo, kdyby se policisté otočili o 180° a ty lidi (Bilderberg) nepustili ven? (dlouhý potlesk….) Opatrně s tím potleskem. Otázka je totiž taková, co se stane potom, protože by to mohlo být krátkozraké. Ano můžeme z toho mít radost, že tady nejsou. Ale ten systém, který je do těchto pozic dostal, ten tady máme stále. V ten samý okamžik, kdy je nepustí ven, tak se na jejich místa již derou už další lidé.

Je to jako při hře monopoly. Krátce se k tomu ještě vrátím. Pokud při hře monopoly, ty kteří vyhrávají vyhodíte ven, tak na jejich místo přijde někdo další. Musíme přestat hrát hru monopoly. (potlesk…..). To je ale těžké, přemýšlel jsem co by se stalo, kdyby se ti z Bilderbergu dnes rozhodli všechno změnit. Mají vůbec takovou moc? Šlo by to vůbec? Mají vůbec tolik moci, že by tenhle systém mohli změnit? Že by například systém, který funguje na úrocích změnili na něco, co vypadá úplně jinak? Ne něco takového, kde ten, který něco má je stále bohatší? Mají vůbec takovou moc? Udělali by to sami? Proti čemu tedy demonstrujeme?

Můj kolega z Wissensmanufaktur (Manufaktury vědění, nezávislý institut), ten na to má takový pěkný příklad. Někdy do ulic půjdou všichni, včetně policie, spolkové kancléřky, Bilderbergu a ti všichni demonstrují. A my se ptáme proti komu vlastně demonstrují? My musíme tuhle hru monopoly, kterou je naše společnost zaměstnaná, vypnout. A pak se nemusíme přít o všech těchto symptomech. Jeden z důležitých symptomů, o tom se tam naproti ještě bude jednat. V Německu je zřejmý nedostatek odborníků, třeba ve zbrojařském průmyslu. Takže vybombardujeme jiné země. Lidé kteří utíkají pozveme sem a integrujeme je, jdou do zbrojařského průmyslu a vyrobí zbraně. Pak se vybombardují další země a přijdou zase další lidé….takže to je takový koloběh a někteří lidé z toho mají zisk a dostávají z toho peníze na své konto a pak se cítí jako výherci, v této hře.

Teď je tady otázka, jak se z toho dostat ven? Jak to můžeme skončit? Vezměte to takhle, my teď z toho tajného a opancéřovaného kongresu Bilderbergu můžeme udělat otevřenou akci pro celý svět. Třeba festival vítací kultury Bilderberg. Takže si představte, že si řekneme OK, my to změníme. Tady je můj návrh jednoho pravidla, že přestaneme hrát hru na monopoly. To znamená, že potřebujeme jiná pravidla. Potřebujeme pravidla, která nepovedou k tomu, že jeden člověk, který má jen tak pár miliard k tomu dostane ještě přidáno. Musí to být přesně naopak.

První (vydělaný) milión nesmí být ten nejtěžší, ale ten nejlehčí. Pokud chce někdo shromažďovat ještě víc kapitálu a moci, tak to musí být jen obtížnější. To je ten problém s naší tzv. demokracií, jak jsem právě hovořil. Možná to funguje tady, na tomto místě. Ale ve velkém měřítku to funguje jen prostřednictvím peněz a rovněž média jsou řízena penězi. A my všichni jim na to dáváme peníze, naše daně (potlesk).

Nechci tady prezentovat nějaké paušální řešení, ale jen jednu myšlenku. To, co jsme po celý rok vynaložili na diskuze, tedy levice proti pravici. Tam jde o to, kdo je pro nebo proti uprchlíkům atd. To je velmi zajímavé: Pegida a Die Linke (levicová strana), obě uskupení tady nejsou. Takže to je také zajímavé. Jedni bojují proti uprchlíkům a ti druzí bojují proti těm, kteří bojují proti uprchlíkům. Ale nikdo z nich nejde k příčině (potlesk).

To je jenom hra. Je to součást ovládací hry a levičáci a pravičáci se tady nechávají zneužívat v boji proti sobě a ty příčiny….a teď tady stojíme na náměstí. Samozřejmě, že mám radost z každého, kdo sem, do tohoto města přišel. Ale tady v tom městě stály desetitisíce lidí. Když šlo o to demonstrovat proti islamizaci. Ale říct něco dnes, když je tady někdo, kdo je v hierarchii o stupínek výš a tak tady je jen 500 lidí. To je přece zajímavé a média to tak nevynášejí nahoru (myšleno do zpravodajství) jako např. Pegidu nebo odbory. Kdyby alespoň odbory něco svolaly, ale také nic nedělají.

A teď je velká otázka. Tahle velká energie, která se vložila do diskuze levice proti pravici. Myslím, že protidemonstranti tady již nejsou a zjistili, že my nejsme ti zlí. Je to škoda, mohli se přidat. Teď ale udělám jiný návrh. Nemusím si to přece nějak vymýšlet. My máme tolik potenciálu, využijme ho ale ne ve vzájemném boji mez sebou. My ten potenciál využijeme, abychom přemýšleli jak se dostat ven, z tohoto krysího závodu ve kterém se nacházíme a hrajeme tu hru na monopoly. My to dokážeme: Změnit pravidla pro všechny. Můj návrh je se vzájemně propojovat, třeba na akcích jako je tahle. Vzájemně se tady seznámíme a podpoříme.

Je tady příklad s housenkou, která se promění v motýla. Takže první motýlí buňky, první DNA která vznikne, pronikne do imunitního systému a zlikviduje ho. Když vzniknou první motýlí buňky a setkají se, sice nekoordinovaně ale setkají se a vzájemně se propojí. Pak vytvoří stabilní propojení, které se už nerozpadne a v systému přežije. A teď už to jde celkem rychle, housenka se promění v motýla. Je to velká proměna, je to zapouštění kořínků. My tady jsme ten základ a každý jednotlivec může přispět k tomu, že se to dostane dál do světa. Každý možná založí takovou chovatelskou stanici, kde se setkají lidé, kteří chtějí spolupracovat a stát se novou motýlí buňkou v systému. Pokud společně budeme spolupracovat, tak najdeme cestu ven z této hry na monopoly k udržitelnému systému pro všechny lidi a celou planetu. Děkuji vám.

Moderátor: Děkuji Rico, my tady hovoříme o tzv. elitě. Mě osobně se zdá, že to skutečná elita není. Je to spíš druh briefingu, kde setkávají různé klíčové osoby, které mají moc. Ať už je to z médií, zbrojařského průmyslu, politiky, hospodářství atd…V principu dostávají úkoly, co mají příštích 12 měsíců dělat. Třeba vyboxovat TTIP, k tomu tohle setkání také slouží. Myslíš si, že to jsou elity nebo jen prodloužené ruce těch, kteří nechtějí být (na veřejnosti) poznáni?

Dr. Rico Albrecht: Tohle je těžká otázka, protože mě nepustili dovnitř. Takže teď musím také spekulovat. Tahle myšlenka není vůbec důležitá, ta otázka není vůbec důležitá, jak jsem to uvedl na příkladu hry monopoly. Představte si, že všichni najednou z nějakého důvodu zemřou. To by přece vůbec nic nezměnilo. Prostředníci, zástupci, následníci země…..by ve hře okamžitě pokračovali dál. Vůbec bychom se s těmito jednotlivci neměli tolik zabývat, ale přemýšlet o celém systému. Pro mě je hodně důležité, moc kapitálu a moci někdy v budoucnu omezit. Moc totiž vychází z kapitálu a tím teď nemyslím každého, kdo má kapitál. V zásadě to vychází z kapitálu. (potlesk)

Moderátor: Děkuji ti. Společně s Andreasem Poppem na internetu děláte velkolepou práci, abyste nám všem systém vysvětlili. Já sám ve své procesu probuzení mohl, i když to bylo nepravděpodobné…...Byli jste vyzváni klást svoje vlastní otázky a hledat na ně odpovědi. Existuje ohromné množství odpovědí, existují alternativy. Jedna velmi dobře promyšlená alternativa je váš Plán B. Nejde o to, že nebudeme pracovat ale o to, že spolu konečně budeme vzájemně mluvit a spolupracovat. Děkuji pěkně. (potlesk)

Rico Albrecht (M.Sc.) je od roku 2010 členem vědeckého vedení projektu Wissensmanufaktur (Manufaktura vědění je nezávislý institut pro ekonomické vědy a společenskou politiku), kde se jako systémový analytik, autor a referent věnuje zásadním tématům jako je peněžní systém, stát a daně. Kombinuje při tom svoje znalosti z teorie a svých praktických zkušeností (15 let jako obchodní konzultant a docent).

Plán B je revoluce systému pro skutečný nový řád (reorganizaci). Plan B je naše alternativa k ,,politice bez alternativ“. Namísto diskuzí v rámci stávajícího finančního systému o hospodářském růstu a zadlužení, nabízíme ,,radikální“ (lat:. Radix = kořen) řešení. Proudící peníze, sociální právo na půdu, bezpodmínečný základní příjem a svobodný tisk jsou reálnou alternativou.

Ke stažení:

Deutsch: plan-b.pdf
English (Englisch): plan-b-english.pdf
ελληνικά (Griechisch): Σχέδιο-Β-ελληνικά.pdf
Nederlands (Holländisch): plan-b-nederlands.pdf
Italiano (Italienisch): plan-b-italiano.pdf
Español (Spanisch): plan-b-español.pdf
русский (Russisch): plan-b-russisch.pdf

 
6 Komentářů k Rico Albrecht: Nejde o jednotlivce v Bilderbergu, jde o změnu celého systému hry na monopoly

 1. Jan B.D. napsal:

  Pokud by někdo chtěl, tak může Plán B přeložit i do češtiny

  • proměna napsal:

   Dobrý den pane Jane.
   Přání řešení, které je popsáno v plánu B tohoto článku, je již od roku 2012 vyřešeno zde: http://volnik.promena.biz/ přesně tak, jak si autoři plánu B přejí! a to u nás v česku! a češtině!
   Rádi bychom, aby se autoři plánu B o projektu Volník dozvěděli.
   Mohl by jím někdo přeložit od nás krátky dopis do němčiny?

  • Eschatolog napsal:

   kolego, davat sem placene odkazy je ponekud nechutne

   • BRICS napsal:

    Ano, tak. Slovo zahada v politice neexistuje. Tam jde vzdy o plan, a ten muze zahrnovat oblbovani lidi i tim, ze vlastne za vsechno mohou mimozemstane, kteri jsou tak velmi mocni, ze jim trva tisicileti si vypestovat nacisty, kteri jim dopomohou k ovladnuti planety. Vubec nechapu, ze na exopolitiku lidi vubec chodi, to je pousteni si do mozku virus.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!