Rozhovor Jana van Helsinga s Michaelem Morrisem: „Ty lži již déle nesnesu!“

morisPodnikatel, autor a dobrodruh Michael Morris se narodil v roce 1966 v Rakousku. Po pobytech v několika evropských městech žije dnes hlavně v USA. Napsal celou řadu textů a článků v angličtině i němčině, vyučoval a dlouhé roky byl podílníkem v několika firmách. Co neSmíte VĚDĚT !  (=WAS SIE NICH WISSEN SOLLEN !) byla jeho první knihou s tématem hospodářství a nový světový řád.

Michael Morris je autorem knih, které vyšly v češtině:

- Co nesmíte vědět! (http://librorum.cz/produkty/knihy/michael-morris-co-nesmite-vedet)

-  Co nesmíte vědět 2! (http://librorum.cz/produkty/knihy/michael-morris-co-nesmite-vedet-2)

-  A jde se na to! (http://librorum.cz/produkty/knihy/michael-morris-a-jde-se-na-to)

 

Jan van Helsing:

Pane Morrisi, Vaše první kniha Co nesmíte vědět! vyšla v dubnu 2011 a stala se bestsellerem, neboť nejenže brilantně popsala fungování peněžního systému a chyby eurozóny, ale také jmenovala konkrétní osoby. Kromě Vaší knihy neznám žádnou, která by se věnovala celosvětovým spiknutím a zveřejnila informace i o Rottschildy kontrolovaných firmách Blackrock a Blackstone. Také Vaše poslední kniha Co nesmíte vědět!2 je vysoce aktuální a je zaměřena na témata, která nás právě teď všechny zajímají, jako jsou například stoupající nespravedlnost a nejistota v Evropě, pozadí mezinárodního terorismu nebo konflikt na Ukrajině. Co bylo Vaším podnětem, abyste tuto knihu napsal?

Michael Morris:

Jsem přesvědčený o tom, že za úspěchem mé první knihy stojí maximální snaha, aby se pravda dostala na světlo. Předložil jsem čtenářům srozumitelnými slovy dobře podložené informace. Zveřejnil jsem cíle a osoby v pozadí, které jsou poplatné novému světovému řádu, jelikož mě popudila zbabělost a poddajnost mainstreamových sdělovacích prostředků. Totéž platí i pro moji novou knihu. Impulsem pro její napsání se stal konflikt na Ukrajině, což je vlastně zástupná válka mezi USA a Ruskem. Chtěl jsem proti falešným zprávám a jednostrannému podsouvání viny postavit text založený na komplexní znalosti situace, nikoliv na propagandě. Druhým důvodem pro napsání této knihy je, že si nepřeji, aby se Evropa plíživým způsobem stala 51. státem USA. Je pro mě důležité napsat pravdu o TTIP (=Transatlantické obchodní a investiční partnerství), TISA (=Dohoda o obchodu v oblastí služeb) a CETA (=Komplexní hospodářská a obchodní dohoda).

Jan van Helsing:

Toto téma dnes hýbe Evropou, protože lidé cítí, že se zde provádí politika proti jejich vůli a k jejich neprospěchu. Skutečnost, že se německá zpravodajská služba BND projevila jako loutka americké zpravodajské služby NSA, nám ukazuje, jak je Vaše kniha aktuální a jak dokázala vystihnout ducha doby. Byl jsem otřesen, když jsem se dočetl, co všechno výše uvedené smlouvy obsahují.

Michael Morris:

Právě to je přiměřená reakce. Evropané musí konečně pochopit, že Evropská unie a Euro nejsou původními evropskými myšlenkami. Je to koncept USA, které se již od roku 1955 pod pláštíkem „Akčního výboru pro Spojené státy evropské“ snažily o ovládnutí  Evropy. USA dominovaly ve 20. století světu hospodářsky, politicky i vojensky, přičemž si podrobovaly jednu zemi za druhou. Američané jsou přesvědčeni o tom, že jsou vyvoleným národem.

Ovšem americké impérium se začíná rozpadat, a proto jeho vládci divoce bijí kolem sebe. Pokud země jako Rusko, Čína, Brazílie, Indie nebo Írán budou mít odvahu k tomu, aby se postavily agresivní americké zahraniční politice, získala by tím Evropa čas i prostor k vlastní emancipaci. Tajná světovláda již několik desítek let plánuje, že spojí Evropu a Severní Ameriku v jeden obrovský stát s jednotnou měnou a společnou vládou.

Tyto „Spojené státy severoamerické a evropské“ by pak byly logickým krokem směřujícím ke světovládě. Jsou pro finanční elitu nezbytné, neboť by jinak podlehla spojenectví Číny s Ruskem. Americký dolar mele z posledního. V zásadě ho nikdo nechce používat. Euro bylo od počátku mrtvě narozeným dítětem, jehož existence visí na vlásku. Sjednocení Evropy a Severní Ameriky je jedinou šancí na přežití pro bohaté anglosaské rodiny, jež ovládají všchny velké koncerny, banky, politiky i sdělovací prostředky.

Jan van Helsing:

Tím jsme se dostali ke smlouvám TTIP, CETA a TISA... Tyto tajné smlouvy jsou představovány jako „dohody o volném obchodu“ a tvrdí se,  že vytvoří statisíce nových pracovních míst. Co si o tom myslíte?

Michael Morris:

TTIP a CETA nejsou „dohody o volném obchodu“, nýbrž smlouvy sloužící ke zrušení demokracie, svobody slova a lidských práv. Nevytvoří nová pracovní místa, ale namísto toho pracovní příležitosti ve velkém stylu zruší. V případě TTIP a CETA se jedná o tajné smlouvy mezi Evropskou unií, USA a Kanadou s cílem zrušit národní parlamenty, zákony a nařízení. Všechna moc parlamentů bude převedena na nadnárodní, tedy americké velké koncerny. Žádná evropská země nebude moci bez svolení těchto koncernů vytvářet nové zákony a nařízení. Mezi jiným má být zrušeno i národní soudnictví a zastavena podpora kultury. Mají se privatizovat vodní zdroje a banky získají ještě více pravomocí, než dosud mají.

Jan van Helsing:

Byl jsem doopravdy fascinovaný mnoha podrobnostmi, které k tomuto tématu uvádíte. Dočetl jsem se například, že všechna vyjednávání o výše uvedených smlouvách mají být tajná, ba dokonce i obsah samotných smluv má být držen v tajnosti, dokud smlouvy nevstoupí v platnost.

Michael Morris:

Vyjednávaní o smlouvě TISA bylo zahájeno v roce 2012. Tato tajná smlouva má zrušit práva zaměstnanců i minimální mzdy a má se týkat Evropské unie, Severní Ameriky, některých středoamerických a jihoamerických zemí a Austrálie. Ovšem veřejnost má být o obsahu smlouvy informována až 5 let po jejím vstupu v platnost, případně až po ztroskotání vyjednávání o smlouvě! Kdo nevěří na spiknutí, má zde jasný případ pro poučení.

Jan van Helsing:

Popisujete také, že na evropské straně jsou do vyjednávání o smlouvách zasvěceny pouze čtyři osoby, přičemž nejen občané, ale i volení politici jsou klamáni. Odkud máte tyto informace?

Michael Morris:

Z důvěrných zdrojů.... Ano, čtyři osoby bez jakéhokoliv pověření a oprávnění připravují drastické omezení práv obyvatel Evropy a jejich zotročení velkými koncerny. Můžeme poděkovat několika odvážným jedincům, že toto spiknutí bylo odhaleno a tajné informace se dostaly na světlo. Tím bylo možné  zabránit prozatím nejhoršímu. Petici proti TTIP doposud podepsalo 1,7 miliónu lidí. Ovšem stále není nic vyhráno, neboť vládnoucí síly v USA i Evropě se dají jen málo přesvědčit akcemi svých občanů. Získali jsme sice trochu času, ale občané musí tlak na mocipány zvýšit.

Jan van Helsing:

Jaký je Váš záměr s touto knihou? Čeho chcete dosáhnout?

Michael Morris:

Chci poskytnout lidem informace a skutečnosti, které dosud neznali. Chci jim ukázat důležité souvislosti a propojení. Chtěl bych je přimět k tomu, aby byli kritičtí a pokládali správné otázky.

Jan van Helsing:

Jak například?

Michael Morris:

Je to náhoda, že ve Francii došlo nedávno k teroristickým útokům? A to právě tehdy, když francouzská politika začala častěji kritizovat USA a spolu s Ruskem a Čínou uvažuje o nové světové měně, která by měl nahradit dolar? Bylo náhodné, když se Francie a Německo proti vůli USA snažily o uzavření míru na Ukrajině a o několik dnů později se zřítilo za dramatických okolností německé osobní letadlo právě na území Francie? Jsou to všechno náhody, anebo se za tím skrývá něco jiného?

Jan van Helsing:

Čtenáře sotva překvapí, že z Vašeho pohledu se za tím mnohé skrývá. Odhalujete mimo jiné také, že se tajné služby a NATO několik desítek let podílely na teroristických operacích a dokonce spoluzakládaly velké islámské teroristické organizace, které údajně podporují dodnes. Zároveň ale tvrdí, že islamisty potírají.

Michael Morris:

USA, čímž mám na mysli osoby „skutečně mocné“ za oponou americké politiky, musí přihlížet tomu, jak je Rusko pod Vladimírem Putinem stále sebevědomější. Ukrajina je jako největší evropská země mostem mezi Ruskem a Evropou, ovšem tajná světovláda nechala tento most vyhodit do povětří, aby Evropu a Rusko rozdělila a odcizila. Jde přitom také o suroviny, konečné uložení atomového odpadu z Černobylu, mocenské boje místních oligarchů a mnoho dalšího.

V první řadě se však jedná o oslabení Ruska a Evropy. Je to snaha rozeštvat je mezi sebou což může, pokud to bude nutné, vést i k nové velké válce na evropské půdě. Když se totiž Spojeným státům podaří zničit Evropu a Rusko, jediným protivníkem zůstane pouze Čína – a izolované Číny se USA neobávají. Spojenectví Ruska, Číny a dalších zemí by však USA vojensky a hospodářsky jasně podlehly.

Jan van Helsing:

Jak je to možné, že politika a média tak bezostyšně překrucují skutečnosti? Nemá nikdo z těchto lidí svědomí? Anebo nic jiného neumí?

Michael Morris:

Ti, kteří mají svědomí, jsou brzy vyřazeni nebo jsou zatlačeni do zadních řad. Do popředí se dostávají pouze ohební kariéristé, kteří dobře vědí, kdy mají odvrátit zrak a kdy mlčet. Dělají vše pro to, aby byli úspěšní. A když se jednoho dne ohlásí u nich svědomí, je často již příliš pozdě. Mnohým politikům chybí komplexní znalosti. Jsou závislí na informacích od poradců a lobbistů, kteří většinou sledují jen vlastní cíle.

Navíc je většina politiků ješitná a opilá mocí. Často jim chybí lidský rozměr, aby přiznali slabosti nebo chyby. A pokud jim to občané dovolí, budou ve svých pletichách pokračovat. Politici jsou pyšnými důstojníky tajné světovlády. Rozhodují o obyčejných vojácích, což jsou vlastně ti pokorní občánci, jenž se snaží pouze o to, aby si udrželi práci a zajistili si určitou životní úroveň. Tito občané si nemohou dopřát luxus vlastního názoru – alespoň si to sami myslí –, jelikož jsou zastrašeni systémem a uvedeni v područí. Mým úkolem je také dodat těmto lidem odvahy, aby se zbavili vlastního strachu, neboť zvrátit situaci se nám podaří jen společnými silami.

Jan van Helsing:

Skutečně existuje mnoho lidí, kteří se snaží poznat pravdu, vyhledávají komplexní a pravdivé informace, což také přispívá ke stoupající popularitě alternativních médií. Nemáte pocit, že se zde něco mění?

Michael Morris:

Jistě, ale domnívám se, že pro starší lidí je jednodušší rozeznat lež a klam. Díky svým životním zkušenostem mohou srovnávat současnou situaci s minulostí. Dokáží rozeznat, že většina zpravodajství je stále povrchnější a hloupější a že kvantita jednoznačně přebíjí kvalitu. Naproti tomu mladí lidé, kteří vyrůstají se smartphony a tablety, již bohužel nemají ponětí o kvalitní žurnalistice. Jsou zvyklí na to, že jsou bombardováni stručnými zprávami nevalné úrovně a že jsou o dění kolem sebe informováni velmi povrchně. Hloubku nepostrádají, neboť ji vůbec neznají.

Jan van Helsing:

Není to trochu pesimistické?

Michael Morris:

Bohužel ne, je to spíše realistické. Dám Vám plastický příklad moderního zpravodajství, typický pro naši dobu. Nedávno se v USA konal boxerský zápas mezi Floydem Mayweatherem a Manny Pacquiaem, Měl jsem to potěšení sledovat tento zápas, přenášený placenou televizí. Byl jsem právě v desetičlenné skupině v domě svých přátel na východním pobřeží Spojených států. Zaujala mě tam jedna inteligentní, mladá a nadějná žena. Nedávno začala pracovat pro jeden z největších amerických deníků a jejím úkolem bylo referovat živě na internetové stránce svých novin o boxerském mači. Dáma však bohužel o boxu nic nevěděla. Během celého utkání upřeně zírala na svůj laptop a bušila do klávesnice, ve skutečnosti tedy zápas v televizi nesledovala. Její „zpravodajství“ byly přepisy našich laických poznámek a komentářů k zápasu. Stále se nás ptala: „Kdo vyhrál toto kolo? Ve kterém kole jsme? Mohu to takto napsat?“

Bohužel podobným způsobem dnes funguje zpravodajství i z oblasti politiky a hospodářství.

Jan van Helsing:

Považujete výše uvedený příklad za symbolický pro dnešní žurnalistiku?

Michael Morris:

Ano, mnoho novinářů čelí enormnímu časovému tlaku. Nemají téměř žádný prostor pro důkladné seznámení se s problémem či pro vlastní myšlenky. Většinou jen přepisují interní texty, nebo zprávy pocházející od tiskových agentur. Od svých nadřízených mají zákaz publikovat kritická vyjádření odporující „politické korektnosti“ nebo „všeobecnému konsensu“. Strach o pracovní místo dominuje všemu. Existují novináři, kteří by rádi pracovali jinak, většina z nich jsou ale zajatci systému.

Jan van Helsing:

Počítáte s tím, že v blízké budoucnosti dojde v Evropě i v USA k ještě výraznějšímu rozštěpení společnosti?

Michael Morris:

Ano, toto štěpení je součástí plánu a tento proces je podporován shora. Mocipáni chtějí vyvolat chaos, aby mohli v praxi uplatnit nouzové zákony. Plánují omezit občanská práva a prosadit totální kontrolu lidí.  Vědí, že se starý systém zhroutí a že to pak může být nepříjemné. Mají strach z toho, že budou kvůli svým chybám pohnáni k zodpovědnosti. V USA stojíme jen krůček od občanské války, která začíná jako rasový konflikt. Stojí zde instituce ovládané bělochy proti znevýhodňovanému černošskému obyvatelstvu. Atmosféra je napjatá.

Přípravy proběhly i v Evropě. Zde je šířena zase nenávist proti muslimům a uprchlíkům a Němci jsou popichováni proti Řekům. Evropský policejní sbor a jiné zvláštní jednotky již léta nacvičují pouliční boje a potlačování občanských nepokojů. Švýcaři jsou na vše již dávno připraveni – na občanskou válku v Evropě, na zajištění hranic i na odvrácení přílivu uprchlíků.

Jan van Helsing:

Existuje nějaká naděje na zlepšení situace v Evropě?

Michael Morris:

Zajisté, naděje je vždycky. Měli bychom ovšem změnit náš přístup a snažit se uplatňovat přímou demokracii. Nesmíme připustit, aby si z nás vládnoucí establishment tropil šašky a poštvával nás navzájem proti sobě. Pokud pochopíme, že politici jsou našimi zaměstnanci a důrazně jim to dokážeme i připomenout, nebudou již v budoucnu sloužit zájmům koncernů, ale lidem.

Musíme formulovat jasné požadavky. Dokud nebudou svolenými politiky splněny, neměli bychom je už volit, případně je odvolát ještě před skončením jejich funkčního období. Musíme získávat lepší a komplexnější informace a začít konečně jednat. Jestliže nevolíme, posilujeme tím politiky v jejich nekalé činnosti. Arogancí politiků dokáže zatřást volba alternativních stran a hnutí, případně úmyslné odevzdání neplatného hlasu. Když budeme chtít a snažit se, můžeme Evropu osvobodit a přivést k novému blahobytu a lesku. Musíme jen odložit své smartphony a věnovat se skutečnému světu. Potom bude možné všechno.

Jan van Helsing:

Pane Morrisi, děkuji Vám za rozhovor!

Zdroj: Kopp-Verlag

Překlad: http://www.anch-books.eu/blog/kveten-2016/ty-lzi-jiz-dele-nesnesu!
95 Komentářů k Rozhovor Jana van Helsinga s Michaelem Morrisem: „Ty lži již déle nesnesu!“

 1. Paul Durham napsal:

  "Hloubku nepostrádají, neboť ji vůbec neznají."

  Co dělat v moderní škole, když student tvrdí, že krokodýl je ryba?

  Pochopitelně to není chyba, to tak bylo dříve. Dnes jde především o žákův osobitý vlastní názor, který má právo zastávat. Což je třeba bezvýhradně respektovat. Na učiteli je, aby nezranil žákovu křehkou osobnost, nenarušil jeho sebevědomí nebo neohrozil jeho schopnost k získávání celoživotních vzdělávacích kompetencí. Musí proto vytvořit vstřícnou kreativně edukační atmosféru a pro dané tvrzení najít vhodnou interpretaci.

  Například: „Správně, Pepo, krokodýl vskutku patří mezi ryby, patří také ale i mezi obojživelníky. I mezi tropický hmyz, zkrátka mezi všechny obyvatele řek a jezer. Patří mezi ně, protože spolu s nimi tvoří jednu velkou šťastnou rodinu, které se říká ekosystém.

  (kopírováno z internetu)

  • proud napsal:

   Ale mazec:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

   • Novapalo napsal:

    Túto knihu som čítal asi pred 2 až 4 rokmi. Neviem presne. Ale je to kniha pre tupých materialistov, ktorí neveria v existenciu ducha a Boha. Je to preto pre mňa v súčasnosti primitívna kniha. Je to kniha pre veľmi jednoduchých ľudí. Všetky závery z tejto knihy boli platné správne maximálne po dobu 2 až 3 rokov po vydaní tejto knihy....
    Ale závery a hodnotenia kníh P.P. Kysuckého .....????
    Za posledný týždeň som sledoval v slovenskej TV "úžasné" komentáre "najžiadanejších nezávislých dokonalých" slovenských analytikov Šebeja a Ivo Samsona. Však títo dotyční totálne zmenili svoj postoj k islamu. Ešte prednedávnom obhajovali Západný humanizmus a ..... iné tuposti Západné a Vatikánske v prospech islamu. A dneska hovorili, že islam sa nedá akceptovať, že islam je nenávistné náboženstvo, že islam...... Ako je možné, že niekto zmení totálne o 180° svoje presvedčenie - a nikto nie je z toho perplex??!! Však tieto dve svine Západné a demokratické a západné slovenské, keď zistili, že už kniha P.P. Kysuckého na Slovensku je veľmi rozšírená, tak - oni verejne nepriznajú svoju globálnu a zásadnú chybu - a tieto svine sa začnú obhajovať a udržiavať pri mediálnej moci novými "svojimi" pravdami??
    Takto ste totálne hlúpi aj v Čechách. Myslíte si v Čechách, že ste niečo viac ako Slováci? Ste totálni tupci. Ste naopak duchovne podstatne na nižšej úrovni ako Slováci. Zmätok ľudský a sviňa a nedorost a ....... teda hovno ľudské ........ ale chce byť rovné tým, ktorí poctivo pracujú a premýšľajú a myslením dospeli k záveru, že Boh existuje a ľudská duša sa môže reinkarnovať, za určitých podmienok? A koľko ľudí dospelo na túto úroveň v SR a ČR. Určite rádovo viac v SR ako v ČR. Ale aj v SR je to v skutočnosti len duchovný odpad, čo tu žije.

  • Stribog napsal:

   A za tím hledejme kulturní marxismus, Frankfurtskou školu a celý ten promyšlený systém politické korektnosti, vmývání mozečků školstvím, drogami a tím, čemu říkáme entertainment:
   Tohle kdysi řekl Aldous Huxley na konferenci sponzorované US Congressem v San Franciscu: “There will be in the next generation or so a pharmacological method of making people love their servitude and producing dictatorship without tears, so to speak, producing a kind of painless concentration camp for entire societies so that people will in fact have their liberties taken away from them but will rather enjoy it.”
   Nejenže je krokodýl ryba, ale také čumí na stejně vymaštěné filmy a bere stejné drogy jako my bro:))
   Přimomnělo mi to jedno staré, ale skvělé video s Jefreym Stainbergem. Treason & the Deconstruction of America part 2: https://www.youtube.com/watch?v=BtDWpkPrf5k

 2. Sasin napsal:

  Helsingovi nepřišlo divné, že ženská měla komentovat utkání dvou uslintaných boxérů a ptala se okolo gdo vede a slintá víc, čímž jako dokazuje jak upadá zpravodajství. Papalášům je prostě potřeba zrušit podpisové právo a odstavit účty. Jak říkám, podíly na půdě a rozpočtu ( to je naše) a co se bude dělat se společnými přebytky se dovíme po sečtení všech návrhů podílníků. Pak se teprve má smysl zajímat o to, gdo to provede nebo zorganizuje. Opačný způsob vede pořád stejným směrem do prndele. To není něco , co se dá opravit, ukecat nebo vylepšit.

 3. proud napsal:

  Sasin a tojefuk...........bravo panove,picoviny,na to vas uzije,ovsem ten clanek je o necem jinym,ze ano? :-)

 4. m.petr napsal:

  Kniha Co nesmíte vědět je nejlepší publikace na toto téma.Jsou zde doslova všechny základní informace.Každému vřele doporučuji.

 5. Definitiva napsal:

  Opakujem sa x-tý krát. EÚ vznikla ako fašistický projekt USA a Británie na ovládnutie Európy, po Hitlerovom neúspechu. Hitler bol financovaný USA finančníkmi.

  Preto EÚ nikdy nešlo o riešenie ekonomiky a blahobytu občanov, ale vždy len o nárast moci a ovládnutí národných štátov, vid. aj Slovanov po 1989, zničená výroba, priemysel aj poľnohospodárstvo, rozkradnuté=sprivatizované a zničené hodnoty. Preto je ekonomika EÚ v troskách, ekonomické zaostávanie za svetom je realitou, hrozí finančný krach a nárast didktatúry je evidentný.

  Fašistický projekt preto, lebo EÚ ako štátna autorita z "vôle" občanov v spolupráci s korporáciami vytvára podmienky v prospech korporácií, čím zároveň škodí občanom. Žijeme v reálnom európskom fašistickom zriadení.

  Žiadny kapitalista, finančník, člen Komisie EÚ nie je viazaný zákonom a zodpovednosťou voči občanom, aby pracoval len a len pre blaho občanov. Ani len to nikto z tej bandy nikdy nikomu nesľúbil.

  Bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú a množia sa, žiaľ nie pohlavným rozmnožovaním.

  • weissbach napsal:

   Přesně.

  • proud napsal:

   Zijeme v tom co podporujeme,byt i jen mlcenim........

  • Vladislav napsal:

   Přesně tak. A doplním: tzv. Západ nikdy nebohatl a nestal se mocným "poctivou prací".

   Ale vždy jenom ekonomickým vysáváním jiných zemí.

   Velká Británie byla bohatá a úspěšná jen proto, že existuje především Indie, kterou vysála jak Dracula povozníka. Jihoamerické bohatství skončilo ve Španělsku, které - svázané skrz naskrz naprosto neefektivním katolicismem - o něj beztak přišlo. Francie zplundrovala severní Afriku, Belgie Kongo, Holandsko Guayanu či jižní Afriku, Německo Rhodésii - a pak samozřejmě nás, Slovany, jímž ukradlo stovky tisíc km2 původního území a z nás se - bohům díky neúspěšně - snažilo udělat otroky.

   Celý mýtus o veleschopných germánských národech je pustý žvást, vzniklý z důvodu vymtí mozků a/nebo neznalosti základních reálií.

   Jakmile Západem navíc prosákl židovský egregor, tyto parazitické a kořistnické tendence se ne znásobily, ale umocnily.

   Anglosaská nadřazenost se spojila s francouzskou pýchou a obě si ochotně podaly ruce s židovskou vyvoleností.

   Po druhé světové válce klasický kolonialismus prakticky skončil a tyto země si uvědomily své narůstající chudnutí. Proto dnes hledají způsoby, jak se mít dobře na úkor druhých i nadále, proto vznikají zločinecké spolky typu NATO nebo EU.

   Vždy na něčí úkor a nikdy ne za vlastní, to vždy bylo ústřední heslo oné báječné "západní demokracie". Jakmile přestalo být na čí úkor se mít dobře, začaly vždy její ústřední mozky usilovně přemýšlet, koho nového a pod jakou záminkou napadnout, zplundrovat, zotročit.

   Proč se nás Slovanů toto netýká? Jednoduše proto, že MY jsme cizí země nezotročovali. My jsme neměli kolonie. My jsme si žili vždy na svém a za své. Takto bylo a takto bude. Proto my nejsme Západ. My nemáme povinnost brát si sem z pocitu jakési dějinné viny uprchlíky, protože my žádnou dějinnou vinu v tomto směru nemáme. My nemáme povinnost řešit dějinné zločiny Západu a jejich dopady, protože my jsme žádný ze zločinů Západu nespáchali.

   • proud napsal:

    "Proto my nejsme Západ. My nemáme povinnost brát si sem z pocitu jakési dějinné viny uprchlíky, protože my žádnou dějinnou vinu v tomto směru nemáme. My nemáme povinnost řešit dějinné zločiny Západu a jejich dopady, protože my jsme žádný ze zločinů Západu nespáchali.".................jenze brat uprchliky a tim resit jakousi vinu,neni reseni.Reseni je pomoct tem lidem zit doma po svym a za svy,ne vytvaret moznosti dalsich pruseru.Kdyz chces nekoho nakrmit,nauc ho chytat ryby,ne mu nejakou dat a udelat ho na sobe zavislym.

    • Vladislav napsal:

     Řešením bylo hlavně nechat ty lidi žít tak, jak chtěli.

     Ale Západ, nabubřelý lží vyvolenosti, tam vstoupil, aby je dílem zotročil a dílem vysál, a dílem jim ukázal "vyšší hodnoty" - samozřejmě ty své.

     Západ byl v té době už dávno parazitický. On např. indiánům nepřinesl nic, co by doopravdy chtěli nebo potřebovali, ale vzal si všechno - jejich zemi, životy, dědictví, kulturu i budoucnost.

     Nikdo nemá ze své vlastní vůle právo vstupovat do života druhého s tím, že ho chce "pozvednout", i kdyby si 100x myslel, že jeho hodnoty jsou ty nejlepší a tomu druhému tedy také prospěšné.

     Toto je idea židokřesťanské vyvolenosti, předurčenosti. Je to jedna z hlavních lstí uprskaného prasete Jehovy, který těmito slovy říká totéž, jako jinými slovy nabádá muslima k tomu, aby s výkřikem Alláh je velký najel náklaďákem do davu lidí.

     • proud napsal:

      Jenze uz se stalo! Co by,kdyby,je uz jen polemika veci kterou nelze vratit.Ted je potreba zaridit spis pouceni,aby se to znova neopakovalo a pretnout ten vecnej kruh zla a pocitu viny co takhle vznikly.Resenim neni prijem uprchliku ospravedlnovanej tim,ze jsme "byli zli" a teprv ne jejich idea ze nam vracej nase zlo,a chtej zpet nakradeny ktery uz davno neni,k cemu to jedine povede je vic nez jasny,zrejmej umysl.

      • proud napsal:

       A soucasnej system jim ani nepomuze,ani nehodla pomahat.Resenim je tedy zmena systemu a naslednej dialog podporenej pomoci.

       • Vladislav napsal:

        My Slované v žádném věčném kruhu zla a viny nejsme, my jsme tu situaci, která vedla k tomu, že africká žena, která sama nemá co jíst, porodí osm dětí, nezpůsobili!

        My nejsme Západ! Toto je třeba si opakovat jako mantru aspoň 20x denně.

        Západ do těchto zemí přišel, zbavil je tradičních hodnot. Vymýtil řadu nemocí, čímž výrazně zvedl počet obyvatel, ale neučinil tyto lidi soběstačnými, protože potřeboval vytvořit systém, který bude i po ukončení oficiálního kolonialismu generovat všechny zisky Západu.

        Západ nezná pojmy zdravomyslí, přírodní rovnováha. Nechápe a nikdy nepochopí, že milosrdnost (stavba nemocnic a dodávky léků či potravin) jsou z tohoto pohledu tou největší chybou, protože ti lidi se budou množit o to víc a budou na Západu o to víc závislí.

        Západ ať si dělá, co chce. Ať napravuje svou dějinnou vinu, jak dlouho a jak moc bude chtít. To je jeho věc.

        To NENÍ naše věc, Proude. Budeš platit dluhy za souseda? Těžko. Maximálně mu pomůžeš najít lepší práci, aby je rychleji splatil.

        Pomáhat Západu můžeme i my (pokud budeme chtít), ale platit jeho dluhy za něj nebudeme!

        • proud napsal:

         "My Slované v žádném věčném kruhu zla a viny nejsme, my jsme tu situaci, která vedla k tomu, že africká žena, která sama nemá co jíst, porodí osm dětí, nezpůsobili!
         My nejsme Západ! Toto je třeba si opakovat jako mantru aspoň 20x denně."..............jenze ona to je i nase vec! Se nad tim zamysli!Nebo se dal rozdeluj a res nasledky.Globalizaci neuteces,protoze to je nutna vec k tomu abysme se vsichni dostali dal,paklize nema bejt kolonizatoru a kolonizovanejch a ma bejt na svete klid a poradek.Ono nejde o tu globalizaci,ale o to jakou!

        • proud napsal:

         To souvisi s tim co tvrdim,ze potrebujeme NWO! Jenze nwo po nasem,pro lidi a planetu,a ne po jejich!

   • Paul Durham napsal:

    Definitiva , Vladislav , je to tak, snad jen podotknu, že oni přece schopní jsou , dějiny to dosvědčují, naprosto všeho. A kaluže se neptá, jak se stalo, že vyhrály sinice a ne nálevníci.

    • Vladislav napsal:

     Tak tak. Je třeba, aby lidi otevřeli oči a přestali věřit naivním blábolům o tom, že jsme součástí jakéhosi "Západu".

     Dali nám samostatný stát? Ale kdeže, jen potřebovali vytvořit stát, který by oslabil sílu poraženého Německa a Rakouska, proto tatíčkovi Masarykovi dovolili založit ČSR.

     Když měli plnit své smluvní závazky (Mnichov), tak namísto toho si Chamberlain a Daladier potřásli rukou s Hitlerem a Mussolinim.

     Nebýt toho tolika českými tupounky nenáviděného Ruska, tak dnes existuje Velkoněmecká říše, která zabírá vše od Irska po Polsko. Američané s ní čile obchodují k obapolné spokojenosti. A my? Jsme dávno poněmčení, jako Lužičtí Srbové, a pokud máme štěstí, můžeme se ve volném čase učit v kroužcích základy češtiny, a překládat: Brunn - Brno, Prag - Praha, Falkenau - Sokolov, Aussitz - Ústí nad Labem, Wisowitz - Vizovice ...

     • proud napsal:

      "Tak tak. Je třeba, aby lidi otevřeli oči a přestali věřit naivním blábolům o tom, že jsme součástí jakéhosi „Západu“." ......... zapad nezapad,jsme vsichni na jedny planete,tomu neuteces,a sotva bude jinde tak a onde onak,cekej zakonite trenice ktery nikdy neskoncej,kdyz nebude vsude zhruba stejne!!!

      • proud napsal:

       Jenze to ma par zasadnich podminek ktery je nutny dodrzet.Napriklad nenicit staty,narody a kultury,nevykoristovat, atd.,je toho hodne.

      • Vladislav napsal:

       Můžeme vystoupit z EU a NATO a spojit se s Ruskem. Pochop už konečně, že MY NEJSME ZÁPAD! Ať si Západ platí své dluhy sám. Jestli se ty cítíš být se Západem na jedné lodi, tak přeju šťastnou plavbu, ale já za sebe napravovat průsery Západu nehodlám.

       • proud napsal:

        Psal jsem ti jasne,abys se nejdriv zamyslel.

        • Vladislav napsal:

         Kdosi tady psal, že má pocit, že bereš nějaké "podpůrné prostředky" - začínám ten pocit mít taky.
         Což o to, já se zamýšlím - jen při tom nic neužívám.

        • proud napsal:

         Tak ten je dobrej:-)))

      • contumax napsal:

       Proud

       1***

   • Stribog napsal:

    Kolonialismus neskončil. Jen přešel ze státu na globálné kapitalistickou věruchušku, které je v podstatě jedno, že obyvatelstvo dřívějších koloniálních velmocí chudne. Sami běží sebevražedný běh, neboť kapitalismus, jako extenzivní model dosáhl na finální krizi způsobenou jeho podstatou. Tedy na problém uzavřeného enviromentu našeho malého kosmického plavidla. Už v podstatě není koho okrást. Stát v tom hraje pouze roli dodavatele kanonefutter a správce dluhu za náklady na války. Kolonialismus verze 3.0. Spadáme pod něj i my. Zatím tu sice nevládnou warlordi, jako na Ukrajině nebo v Iráku, ale ta doba se blíží. Failed state je produktem i cílem tohoto typu kolonialismu. Vedeného mantrou o maximalizaci profitu. Britové museli v koloniích udržovat svůj policejní stát a to něco stálo. Warlordi jsou proti tomu za hubičku. Také failed states nemají nijakou šanci se bránit korporátní expoloataci v arbitrážích.
    Nicméně v jádru je to pořád britský model koloniálního fašismu. Včetně asymetrické války, štvaní i podpory všech proti všem A také zabraňování tomu, aby se barbaři scházeli, jak by řekl Kissinger.

    • proud napsal:

     Tak,a proto potrebujeme novej system,CELOSVETOVEJ,jenze Vlada se nezamysli a tak to nepochopi:-)

     • Vladislav napsal:

      Proude,
      zdá se, že nechápeš základy. Celosvětový systém by byl ideální, ale je to nedosažitelná utopie.
      Skupinu, která se tisíc let bytostně snaží všemi možnými prostředky zničit jinou skupinu, nemáš šanci s tou druhou spojit, tím spíše ne za současných okolností.
      Nevím, jestli jsi tak naivní, ale každopádně si na tebe začnu dávat pozor.

      • proud napsal:

       Klidne si ho davej a bojuj se svym stinem,ja si davam pozor na vsechno a vsechny jak me ucej Vedy tak jako tak.Mam svou vizi a za tou si jdu,v ty vizi neni zabijeni ani svalovani vin,ale hledani reseni at uz se jevi jakkoliv naivni,ale ne nemozna!

       • proud napsal:

        Kdepak je napsany a zduvodneny ze co nejde ted hned,nepujde s patricnou pripravou postupne? ;-)

        • proud napsal:

         V GP mas jasnej dukaz,ze to jde,budovat hruzu tisice let.Takze pujde i budovat spolecny stesti,kdyz se prestanou vist zabomysi valky a svalovat viny.

        • Vladislav napsal:

         Běž a navrhni Západu, že s ním chceš spolupracovat jako rovný s rovným!

         Uvidíš, jak pochodíš...

         Já souhlasím s tím, co navrhuješ. Ale myslím si, že to není dosažitelné.
         My pro ně nejsme partneři. Vždycky se na nás dívali a vždycky budou dívat svrchu.

         A kromě toho - jak chceš spolupracovat s někým, kdo to vlastně všechno způsobil?

         Jak chceš spolupracovat se Západem a obcházet přitom Rotschildy, Rockefellery, Morgany, Soroše ... Clintony, Bushe, královny Alžběty?

         To prostě není možné, pochop to. Oni to nedovolí.

         A běžná západní populace? Ta je tak biorobotizovaná, že většina ani nebude tušit, co vlastně chceš:-(

        • Vladislav napsal:

         Chceš důkaz? Tak se podívej na Putina. On nabízí Západu spolupráci neustále. Jako rovný s rovným. A oni ho trvale zesměšňují, shazují, pomlouvají, snaží se ho zničit.

         My jsme pro ně slovanští podlidé. Už se s tím smiř. My s nimi můžeme "spolupracovat" - ale pokud to bude po jejich, tak jenom jako jejich poskoci, sluhové, otroci.

         To ti stačí?

        • proud napsal:

         Ale logicky,kdo to je,ten Putin? Prezident,mocenskej aparat.Zapomenme u toho ze samozrejme s Putinem a s Ruskem sympatizuju,nejen proto ze se cejtim bejt Slovanem a vlastencem.Ale co je Rusko pro zapad a Ameriku? Zdroj surovin,levny pracovni sily a konkurence,jeho ohrozeni! A tak to pro ty cos jmenoval i zustane tak dlouho,dokud budou u vesla.A zamysli se,od toho vesla je zadnej Putin ani nikdo z mocenskyho okoli nedostane,to je naprosto vylouceny! Ale kdo je od vesel muze dostat a vubec naprosto vsechny grazly,je obycejnej clovek,at vychodni,nebo zapadni,ten co je na tom porad vzdycky prakticky stejne dokud bude svet rozdelenej.A o tom porad tocim,je potreba pusobit na lidi a musi to jit zespoda,shora to nepujde nikdy,vrch muze lidi bud bojkotovat,nebo podporovat,ale za ne a bez nich nic udelat nemuze. A mimochodem,kdyz zapomenu na zapad a vychod,vsude jsou nasi lidi!!! Vedy jsou SlovanskoArijsky!!! Kazdej bilej je nas clovek a je povinovanej pomoct tem ostatnim "zbelat"! Jde jen o to to dostat mezi lidi,mezi bily,ze maj pomoct a mezi barevny ze si maji nechat pomoct. Je to v nas,kazdym jednotlivci,a jestlize se bude na jednotlivce spravne pusobit,bude to postupne v celym svete.Jako Slovan se budu branit rozbit hlavu Arijcovi at je na vychode,nebo zapade,dokud k tomu nebudu prinucenej,abych nebyl,udelam proto vsechno co muzu za dustojnejch a normalnich podminek.Samozrejme ze proto abych nerozbil hlavu,nenecham si ji rozbit sam! Ale porad tu jsou jiny moznosti nez ta posledni,rozbijeni hlav.Jde jen o to vzit to za spravnej konec a najit k tomu spravny lidi.Nasilim a z pozice sily(nikoliv Sily) nepujde urcite nic.

        • Vladislav napsal:

         Proude - odpovídám ti na spodní příspěvek, tam to nejde.

         Máš pravdu a myslíš to dobře, ale na Západě jsou už dávno jiní lidi. To, co navrhuješ, bychom dokázali udělat snad ještě my, ale oni už ne. Proč myslíš, že tam tak zuřivě cpou migranty? Jejich krev je už dávno jimi naředěná, ti už se jenom chtějí mít dobře, nic jiného. Zkus to, co navrhuješ, říkat typickému Francouzovi nebo Britovi - vůbec nepochopí, o co ti jde:-(

        • proud napsal:

         Pochopil to i American,a ne jen jeden..............to uz pak musi pochopit kazdej,jestli amiky trochu znas:-)))))))))))))).Zalezi na zpusobu podani.S tim nema naredena krev co delat,protoze to se tejka uplne vsech.A neplet se,divil by ses jak maly procento obycejnejch lidi souhlasi s vladama,a jeste mensi procento vubec vi,nebo se zajima,o co jde.Proste na to ty lidi nemaji cas v honbe za prezitim,nebo naopak udrzeni si standartu,nebo i komfortu........

        • proud napsal:

         .....a kdyz si uvedomis jak do nich system od narozeni busi,neni se ani co divit a vydavat to proste a jednoznacne jen a jen za jejich chybu,i kdyz podil urcite maji,vsichni ho nejakej mame.Prave proto je potreba ono vysvetlovani a buzeni zajmu o veci.Kone muzes(ja rikam ze musis) dovist k vode,ale napit se uz musi sam.

    • Paul Durham napsal:

     absolutně

 6. Sasin napsal:

  Milý proude
  Nigdo nechce druhého učit chytat ryby. Chce mu je, nejlépe někým jiným nachytané, dovážet, exportovat a přirážet si na to HDP. Zeptej se v Prahe posledního účetního jak to vypadá s jeho rybama, nó. Chceš-li někomu pomoci, neber mu od huby, nestřílej do jeho rodiny, nekraď mu půdu, nerozbíjej mu příbytek, nenič mu okolí a nedělej z jeho sousednů jeho nepřítele.

 7. Sasin napsal:

  Podíly na neprodejné půdě každému národovci a podíl na přebytcích rozpočtu, o kterém budou rozhodovat podílníci svými napsanými a sečtenými potřebami. Co s tím se dovíme až pak. Pak má smysl někoho pověřit s organizací. Ale to jsem už psal.

  Všechno ostatní je o expostu ryb, přirážení HDP, úrokách, šmelině, pátých kolonách, devastaci kultury, rozpadu rodin co běhají po světě za prací a budování MOCI šmejdů, co o tom všem rozhodují,.. a ták. Mluvím snad vo něčem jiným???

  • proud napsal:

   A co zrusit financni a barterovej obchod,a vubec obchod jako takovej? :-)

   • proud napsal:

    penize! Premejslej o tom jak funguje rozdelovani,JAKYKOLIV rozdelovani!

   • Sasin napsal:

    Ta kolejnice vede také na nádraží v KONu, ale než ti lidi z toho vlaku vystoupí, musí dostat alespoň nějakou mapu a základní podílnické údaje a znalosti jak se DOMA chovat.

    Soudobými mentálními prostředky dnešních blboňů a svobodným politickým vyvažováním šmejdů mezi šmejdskými koloniemi se do KONu nigdy zpátky nedostaneme. PRAVda se musí říkat taková, jaká je. Žijeme v zaKONu, gde platí šmejdská PRAVidla, "" okradni koho můžeš a gdyž nám z toho dáš podíl, to zdaníš, jsi náš a gdyž nedaníš jsi proti nám a je nám jedno jestli u toho lžeš, podvádíš, zrazuješ, zabíjíš nebo vyrábíš píczoviny a ničíš okolí...To se musí změnit.

 8. proud napsal:

  Je potreba znarodnit vsechny zdroje,ve svetovym meritku a zacit co nejpresneji hospodarit,nechat vsechny aby "dosahli" na vsechno.To vsechno za jasnejch a spravedlivejch podminek platnejch pro vsechny.Jak je to prosty,panecku,a jak tezko pochopitelny........

  • proud napsal:

   "Je potreba znarodnit vsechny zdroje,ve svetovym meritku".........pro ty min chapavy,napriklad: Diamanty v africe mi patrej uplne stejne,jako nas uran africanovi............tomu rikam svetovy znarodneni.

   • proud napsal:

    A s tim vsim je potreba zacit rozumne hospodarit ke prospechu vsech.

    • Sasin napsal:

     Milý proude
     Každý národ ať si znárodní co chce a nestrká rypák do jiných národů. Každý bude specialista na své podmínky a nigdo nebude mít všechno, to je princip rovnováhy. Rovnováha není o otm, že někomu ukradnu kopec po zadnicí a odvezu ho na druhý konec světa proto, že něgdo přišel na nápad jak ten kopec zpeněžit nebo z něj vykutat blahobyt. To jeou chbné závěry. Cílem je kulturní prostředí v plně udržitelné rozmanitosti.

     • proud napsal:

      A copak v mym modelu ty rozmanitosti brani? :-)))))

      • proud napsal:

       Copak brani v rozmanitosti,to ze onen model predpoklada dostatek vseho potrebnyho k zivotu pro vsechny,pri zachovani jejich statnosti,narodu i kultur a zaroven maximalni ochrana a starost nejen o lidi,ale i o prirodu,a planetu vubec?

       • proud napsal:

        My totiz jako lidstvo mame jenom dve moznosti,bud se k tomu dobereme,nebo driv ci pozdeji vychcipame!Staci se jenom rozhlidnout dal nez na sousedovic zahradku a zamyslet se!

        • proud napsal:

         Oni totiz vsechny ty jednotlivy pisecky co jich jenom je,jsou ve skutecnosti jen jednim jedinym spolecnym piskem,at se to komu libi,nebo nelibi!

        • Sasin napsal:

         Žádný společný písek neexistuje. Je Planeta a ta je svá, my jsme tady na návštěvě a pokoje si můžeme zařídit podle svého.

        • proud napsal:

         Nikoliv,muzeme si je zaridit podle planety a zakonu Universa,a sobe si je v moznejch mezich pouze prizpusobit,vsechno ostatni znamena postupnej zanik.

        • Sasin napsal:

         Představ si milý proude, že se ti podaří udržet na jednom místě rod třeba tisíc let. Už si pochopil jak chodí devatero ročních období. Sklízíš ze stromů, ze země i pod zemí. Energii slkízíš ze světelných vírů, eterické rezonance, magnetických motorů Jídlo kvantově krystalizuješ živé a tělo i ducha rezonuješ s tvojí původní frekvecí a jen tak zadarmo si chráníš s rodem geny, mysl a zdraví proti škodlivým vlivům okolí.

         A teď představ tu ironii, že za tebou přinde nějakej blboň s orazítkovaným výpisem, že nějaký počítač z inteligentní správy zdrojů vypočítal, že pod tebou je bohaté naleziště nějaké hmoty, kterou potřebují na konci světa do výroby přístroje na štěstí. Muheeeeeee

        • proud napsal:

         Trefils,a o tom to vsechno je! Muzes se postavit na zadni a vyvolat nikdy nekoncici konflikt,nebo muzes spolupracovat za rovnejch podminek.Vsechno zalezi na tom,za jakejch okolnosti se to stane a na mire tvyho uvedomneni si zodpovednosti nejen vuci sobe,ale vuci vsem.

  • janavanda napsal:

   Proude jak těžko proveditelný, to jsi chtěl říct?

   • proud napsal:

    Ne Jani,je to jak jsem to napsal,tezko pochopitelny,pritom uplne prosty.Zkus se nekdy s nekym pobavit o bezfinancnim a bezobchodnim systemu,schvalne jak na tebe bude koukat :-))

 9. Sasin napsal:

  Pochopte to lidi.

  Věta, "Helsingovi nepřišlo divné, že ženská měla komentovat utkání dvou uslintaných boxérů a ptala se okolo gdo vede a slintá víc, čímž jako dokazuje jak upadá zpravodajství. ".

  Jemu není divné že žena musí kvůli kariéře komentovat box? Proč to dělá, kvůli prachům? Dyk v normálním světě by tahala kočárek nebo zpívala dětem pacy, pacy, pacičky... Chápete, že není možné aby všichni dělali všechno a nebo všichni žili stejně a nebo všichni nosili červený trenýrky, igdyby je lední medvěd nosit nechtěl? K čemu je vozit led z antarktidy do Afriky a dělat ze zeměkoule jednu hovniválskou kuličku pro hovnivály. K čemu je dobré srovnat všechny kopce aby měli všichni kousek. K čemu je vypumpovat zemi žaludek aby měl každej doma kousek plastu. A gde skončilo myšlení? Kvůli konkurence schopnosti? Dyk tu nigdo nepotřebuje. Ta jenom brzdí lidský intelekt. V rozmanitosti je intelektuální pokrok. Nemám dost železa, stavím z kamene. Nemám jezera, mám zase více slunka. Rozporcujeme to aby každý měl kousek? NE. Naučíme se s tím vycházet a z toho vznkne kultura, kterou pak obdivujeme a za kterou ještěti, co na to mají, jezdí s otevřenou hubou. A pomohlo by aby každému kus dali na cestu domů? Jo, ale kulturu, né hmotu. Muheeeee

  • Vladislav napsal:

   My to chápeme:-)

   • houbeer napsal:

    Vladislav,odpovidam na vasi rozmluvu s proudem- takze ja znam obyčejné francouze,bílé y barevné.a verte tomu,ze by chapali o co nam jde,proudovi,vam apod.nehazte vsechny zapadaky do jednoho pytle bez kořenů,bez ucty ke spolupráci,,bez citu k miru...dale znam italy,portugalce,spanele,nemce znam hodne také-oni to maji těžší,jsou hoodne vymydleni,ale i tak znam DOBRE nemce. Samo,ze by bylo super zacit od nas čechů,slováků,apod.ale nikdy nevime kde tozacne-kde lid povstane a rekne panu ritshitovi a jimpod.ze dost,ze si klidne utahnem opasky,at nam zbankrotuji mměnu,klidne si natiskneme novou,krytou trebas moukou a jablky....

    • Paul Durham napsal:

     věřte tomu, že věta "neházejte všechny do jednoho pytle" odůvodnila ta největší svinstva co je svět světem , takže váš názor je naprosto chybný , zločinec je vinen sám sebou nikoliv že je to chyba vesmíru, bez keců a relativizace absolutna

     jako třeba tady:
     https://www.novinky.cz/domaci/409580-rodice-stejneho-pohlavi-odbornici-cupuji-nytrovou-a-jsou-pro-priosvojeni.html

     • houbeer napsal:

      Pane durham-to nejni muj nazor,ale zkušenost,ziskana kontaktem s obyčejnými lidmi.takze co sem pletete zločince?
      Ano kazde slovo,věta se da zneužít.jenze ja to nemel v úmyslu,nebavil jsem se o,, svinstvech''tohoto světa,ale o pozitivismu.ja sice znam vase prispevky-negativisticke-ale i tak jste sympaťák :))))

      • Petr napsal:

       To vite ze mate pravdu. Evropane jsou v podstate stejni. Mame podobnou mentalitu. Tady v Canade se vic snesu s cizima nez s Cechama. Ono velke procento Cechu se jeste nenaucilo anglicky a zapomnelo cesky.

       • proud napsal:

        "Ono velke procento Cechu se jeste nenaucilo anglicky a zapomnelo cesky."...............tu komedii dobre znam,jak s anglinou,tak s nemcinou,povedlo se jim nas dobre zkurvit,ale dulezity je to vedet,uvedomit si to,pak se s tim da neco delat.

        • proud napsal:

         Coz je mysleno ve smyslu "poturcenec horsi turka" poznal jsem "starocechy" v rakousku i americe.........muj zaver: bit tu svoloc po tlamach na potkani!

       • Sasin napsal:

        Co Petr, rejžujete tam harpagondechajcké zlato, indiánské diamanty nebo banksterskou rentu? Tu chvilku mezi rejžováním jste si uvolil nás tady srovnat se šmejdy na západě? Muheeeeeee

        • proud napsal:

         Myslim si ze se snazi proste svobodne zit,coz tady v Evrope absolutne nepripada v uvahu,nikde!!!Tady se slovo svoboda uziva divnym zpusobem a ani se vlastne nevi co vlastne znamena,ani se nechce vedet!V Americe to jde,chce-li se,v Canade myslim ze jeste lip,je tam na to misto.

        • Sasin napsal:

         Tak proč mluví česky, ať mluví kanadsky. Odfrčel tam, drží tam někomu jinému tašku, a že ho to někdy v noci napadlo, že by to byl prýma život se tam vodstěhovat za svobodou, a tak jako zahodil za hlavu celou tu našu problematickou sračkometní hádanici vo rodech, rodinách, cti, vlasti a jel se opalovat do hor mezi bohatě ubytované medvědy, kteří nosili huronům med a strdí. A zrovna dneska jsem zaslechl pár blboňů, co blboňů , idiotů, ti ještě spí v kapitalistické kolébce, kterou houpají jejich nevolníci, páč svoboda je píczovina. Není k tomu adekvátní výrazivo. Volnost, to je to, co nechápeš ani ty. Heh

        • proud napsal:

         Kde jsi jak dlouho zil,nez zacnu to tema rozebirat,abych vedel jestli to vubec ma smysl:-))))))))))))))))))))))).Blbe remcas aniz bys vedel o cem,priteli.Venuj se radeji tomu kde mas jakz takz "pevnou pudu pod nohama".

        • Sasin napsal:

         Tak dobře, gdyž myslíš!

        • proud napsal:

         Nic ve zlym.

        • Petr napsal:

         Sasine,ryzuji a okradam. Zavidite ?

        • Sasin napsal:

         Petr

         Jen doplním

         Dole jsem napsal, "Gdyby jen 10 lidí denně to pochopilo". jenže to byl jen názor s nedostatkem infomací. Už vím, že ani jeden denně to nepochopí, migranti zvlášť, našli si své jinde a blboňům co tu zůstali, topících se s brčkem ve svých myšlenkových sračkách, důvěrně foukají do trubičky, kterou se hekticky nadechují. A gdyž budu protivmý, 1/3 tady fouká do trubičky, 1/2 drží něgde někomu tašku, zbytek buduje ještě svůj kapitalistický sen co svými názory nevědomě podporují a mění je podle toho jaké je zrovna skóre. Čekají na kritické množství dobrovolně či násilně vykopnutých lidí ze systému, díky kterým se pohne kára. Ve skutečnosti čekají u nuceného výseku na jejich maso, že to s tím doklepou až se o to podělí. Že automaticky to mohou považovat za své. Ti se budou hrdit, že se udrželi bez poskvrnky té slámy nejdéle, že soukromé vlastnictví je nedotknutelné a že si za všechno každý může sám. Totálfekálanál.

      • Paul Durham napsal:

       nejde snad o osobní anti/sym/patie , vždyť na zneužívání slov, vět je to celé všechno svinstvo postavené, koukněte do zrcadla a řekněte si : ovlivňuje mne okolí/místo kde se nacházím nebo neovlivňuje ? jak to, že všude jsou samí milí sousedé a celý svět jde do hajzlu , to se malinko vylučuje, nebo ne ?

       a pro Petr níže : Evropané nejsou v podstatě stejní, fakt ne, jistě velká většina z nich, kteří jsou např. rodiči mají stejné či obdobné starosti o své děti, ale procesy, východiska, závěry jak řešit budoucnost svých dětí jsou u jednotlivých zbytků národů jiné

       • houbeer napsal:

        Paul,tak zrcadlo nemam,jen dcera jakesi malinké:)) ano okoli-země,me ovlivnuje a i ne,stale jsem to ja.ani jeden extrem....a rozhodne v mem okoli nejsou vsichni bojovníci,hrdí,probuzeni,atd.pral bych si to,i to v lidech vidím,jenze pak se ukazou,ze stale umi lhat,pretvarovat se,atd.tu i v čechách.asi tak podobně,to jsem chtel říci,ze jsou na tom narody evropské,, podobne''
        Rozumite mi už?

       • Petr napsal:

        Mi to pripada dost stejne. Kradlo se v Cechach, krade se i tady. Dobri lide byli a jsou tam i tady. Myslim ze i to reseni budoucnosti decek je stejne. Za komunistu byl ohledne toho pravdpodobne nejlepsi system. Da se rict ze diky nemu premyslime prakticteji a racionalneji. Nerekl bych ze ty rozdily jsou dane tim ze oni nejsou Slovane. Je to spis tim ze oni vyrustali v kapitalismu a my v socialismu.

        • Paul Durham napsal:

         to je na tom jsoucnu to ironické, ta dualita, a nyní píšu za sebe : rozumět zrůdnosti reálného kapitalismu může jen ten, kdo poznal zrůdnost reálného socialismu , kdy oba -ismy opět oplývají dualitou ( a neřeším zda-li přirozenou nebo umělou),
         minimálně v tom, že uvnitř postaví minimálně dvě skupiny lidí proti sobě , divide et impera

         ano, krade se všude a všechno, tím se počet dobrých lidí redukuje , já odečítám ještě naivky a zbývá vůbec ještě dost na naději ?

        • proud napsal:

         Ta umira posledni,nejlepsi je kdyz neni krast a loupit co :-).

        • Petr napsal:

         Paule, jako realista Vam odpovim ze ne. Ale jako clovek trdohlavy, pro ktereho neni nic ztraceno, verim ze jo. Ale bude to stat spoustu krve a nenavisti. Uz se pomalu oteviraji oci i tem Amikum. Jenze po letech vymazavani mozku tapaji a maji strach z pravdy. Jak pise Proud. Nadeje umira posledni. Berte si priklad z Rusu. Hitler pod Moskvou a prece to nevzdali.

     • weissbach napsal:

      Střílet!

      • houbeer napsal:

       Weissbach-to by jste chtel strelit mě?ci jak to bylo myšleno?

       • Paul Durham napsal:

        odborníky , patrně

        • weissbach napsal:

         Jo

        • weissbach napsal:

         To nejsou odborníci ale prostituti, kteří škodí všem.

        • Sasin napsal:

         Každej svědec je šmejd. ani jednoho nenapdalo vymyslet něco pro lidi. Vymejšlej hajzloviny pro podnikání a pak z toho vyjde dycky nějaké dělo, vascína, chčítek, mikrovlnka, mobil, kamery, radary, jedy, chemické postřiky a přez to všechno žijem. To je neuvěřitelné jak jsou ve skutečnosti naše těla proti nim odolná. Jenže voni mají veškerou podporu v tom pokračovat a dostávaj za to šmejdské vocenění. Tak například Nobela bych ocenil, jednou viset, třikrát uřezat hnáty aby taky věděl jak chutná gdyž se kalí ocel.

        • proud napsal:

         Coz neni tak docela pravda,ale obecne to sedi.

       • weissbach napsal:

        houbeer
        Za tu dobu, co se tady známe, byste mi už takové absurdní otázky klást nemusel, pane kolego....

      • contumax napsal:

       weissbach

       1 *******

   • Sasin napsal:

    Gdyby jen 10 lidí denně to pochopilo, za rok je to při součtu 3650 a to je málo. Co gdyby se to ale kvantovalo X'Árijskou matematikou?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!