Vatikán, Bilderberg a ,,migrační krize“ – část 2.

Germany Protests Bilderberg ConferenceKlerofašismus a Pius XII.

Pius XII. jako papež, zadal jasnou politickou orientaci ve prospěch klerikálních nebo katolicko-fašistických nebo extrémně represivních pravicových vlád. Někteří to označují jako ,,klerofašismus“. Tato forma splynutí církve s fašistickými režimy a diktátory, se dala vypozorovat ve Frankově Španělsku nebo ve Spinolově Portugalsku.

Pope-Pius-XII-Nazi-holocaustPius XII. během druhé světové války odmítal odsoudit klerofašistický a s Hitlerem spřátelený režim Ante Paveliho. Katolíka, který vládl mladému chorvatskému státu. Dokonce papež Pius XII. odsoudil katolické kněze, kteří svému vedení ohlásili, že chorvatské duchovenstvo se zúčastnilo zabíjení pravoslavných Srbů, kteří nechtěli konvertovat ke katolicismu. Paveliho vláda to však neodsoudila. I když mu byl předložen seznam jmen zúčastněných kněží, neudělal nic. Místo toho z chorvatského arcibiskupa Aloysius Stepinace, který byl usvědčen z kolaborace s Paveliho tajnou chorvatskou ustašovskou organizací, udělal kardinála. (kniha: Avro Manhattan: Vatikánský holocaust)

Joseph Retinger prostřednictvím své evropské sítě Bilderbergu v podstatě navazuje na krajně pravicové anti-komunistické síly v Evropě, včetně Vatikánu pod Piem XII., Opus Dei, Frankovou vládou, generálem Spinolou v Portugalsku, s vítěznými americkými elitami okolo vlivné skupiny Rockefellerů. Byla to kombinace, která měla mít silný vliv na rozvoj společností a evropské politiky v poválečných letech.

František a ,,migranti“

Italy Pope Holy ThursdayTakže to jsou některé skutečnosti z historie Bilderbergu. Nyní si musíme klást otázku: Půjde František jako první jezuitský papež v historii, ve stopách Pia XII.? Zkouší záměrně situaci v Evropě přivést do varu, když schvaluje obrovský příliv válečných uprchlíků ze Sýrie a severní Afriky?

Slova jsou nedílnou součástí mezilidské komunikace a našemu protějšku mohou zprostředkovat různé věci. V závislosti na určitém pojmu a kontextu mohou slova vyjadřovat negativní energii a nenávist. Mohou zprostředkovat neutrální energii, ale mohou také vyjádřit lásku, harmonii a klid. Pokud na této planetě existuje skupina lidí, která je mistrem v přesnému výběru slov, pak je to pravděpodobně Tovaryšstvo Ježíšovo, mateřská organizace papeže Františka. To bychom měli mít na vědomí, když zkoumáme, jak se v posledních třech letech vyjádřil k otřesům na Středním východě a v Africe.

V souvislosti s krizí v EU se znovu a znovu objevují tři pojmy, kdy jde bezpochyby o krizi. Jeden pojem je ,,uprchlík“. Ženevská úmluva definuje uprchlíka jako ,,osobu, které bylo přiznáno postavení uprchlíka z důvodu opodstatněné obavy z pronásledování pro rasovounárodnostní nebo náboženskou příslušnost, pro příslušnost k určité sociální skupině nebo proto, že zastává určité politické názory, pro které se nechce nebo nemůže vrátit do státu, ve kterém má své státní občanství, nebo do státu svého posledního trvalého pobytu.“

Pak je tady další příbuzný pojem ,,žadatel o azyl“, který je definován takto:

,,Jsou to lidé, kteří požádali o azyl v cizí zemi, protože hledali přijetí a ochranu před pronásledováním.“

Třetí termín ,,migrant“, použil papež tak i organizátoři konference Bilderberg v roce 2016 v Drážďanech a je za ním zcela odlišný koncept. Spolkové ministerstvo pro migraci a uprchlíky definuje migranty takto:

,,O migraci se hovoří, když osoba přemístí svůj domov. O mezinárodní migraci se hovoří, pokud to se děje přes státní hranici“.

Vůbec se tady nehovoří o válce, politické perzekuci nebo situaci, která ohrožuje život.

Tím se za migraci směřující od jihu do EU označuje něco, čím není. Tento pojem zcela zakrývá důvody této migrace. Spouštěčem totiž byla série válek, které podnítily Spojené státy, Velká Británie a Francie. Války, ve kterých jde o ropu a také zemní plyn, války v Libyi, Egyptě, Tunisku a Sýrii. Hillary Clintnová původně hovořila o arabském jaru. Více než jeden milion lidí za posledních 15 měsíců proudilo přes Turecko do EU, nejsou to ale migranti. Jsou to lidé, kteří prchají válkou.

Kdo tyto lidi označí za migranty, toho nepřímo ho onálepkujeme jako rasistu nebo fanatika, který zpochybňuje právní postupy, s kterými pracuje vláda A. Merkelové a Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF). Z důvěryhodných zdrojů jsem se dozvěděl, že od listopadu 2014 úřad BAMF ignoroval pravidla a předpisy, které platí pro uprchlíky (ne pro žadatele o azyl). To se provádělo bez oficiálního udání důvodů, aniž by byla informována veřejnost. Zajímavé.

,,Strukturální fenomén“?

papežském poselství ze 17.1.2016 se píše:

,,V naší době ve všech regionech světa stoupají migrační toky. Migrační toky jsou nyní strukturální fenomén. První otázka která vyvstává, se týká překonání nouzové fáze, dát prostor programům, které berou na vědomí příčiny a následky migrace, které společenstvím a národům dají novou tvář.“

Papež pokračuje:

,,Biblická zjevení povzbuzují k přijetí cizinců a odůvodňují to s vědomím, že tímto způsobem otevíráme dveře k Bohu a v obrysech jejich tváře poznáme Ježíše Krista.“

Ale co když nás tento cizinec chce zabít a znásilnit naše dcery?

Opravdu hezká slova. Bohužel zcela ignorují realitu proudu lidí, kteří utíkají před válkou do Německa a zbytku EU. František svůj obrovský vliv nevyužil k tomu, aby zprostředkoval mír a usmířil všechny národnostní skupiny v Sýrii. Také neodsoudil teror IS, Al-Káidy / Fronty Al-Nusrá a všech ostatních, kteří ničí jednu z nejstarších kultur světa. Navíc takovou, ve které je svoboda vyznání. Místo toho František Evropanům vysvětluje, aby ,,migrantům“ otevřeli svá srdce a dokonce i své domovy.

Již jsem to zmínil na začátku: V této souvislosti je mimořádně významné, že se na programu letošní konference Bilderberg hovoří o ,,migrantech“ a nikoliv o uprchlické krizi. Zdá se, že papež a organizace Bilderberg mají stejný názor.

6. ledna na svátek Tří králů, zveřejnil papež své videoposelství. Ve svém projevu v podstatě hovořil ve prospěch vytvoření jednotného globálního náboženství:

,,Mnozí myslí jinak, cítí jinak a hledají Boha nebo setkání s Bohem jiným způsobem. V této rozmanitosti, v této mnohosti náboženství, existuje jediná jistota, které se všichni držíme: Všichni jsme děti boží“.

Papež o několik dní později, konkrétně 11. ledna promluvil k diplomatickému sboru ve Vatikánu a trval na tom, že Evropa má prostředky k přijímání migrantů, aniž by byla ohrožena její bezpečnost nebo kultura. Kritizoval mezinárodní společenství za to, že rozlišuje lidi na ty, kteří prchají před pronásledováním a na ty, kteří prchají chudobu. Hovořil o ,,vážné migrační krizi, které nyní čelíme.“ Když jednotlivé členské státy EU hledaly vlastní řešení této migrační krize na národní úrovni, ostře je zkritizoval:

,,Ve skutečnosti za daných okolností není možné myslet na řešení, o které usilují jednotlivé státy, neboť důsledky rozhodnutí jednoho, se nevyhnutelně vrátí a postihne celé mezinárodní společenství. Je dobře známo že migrace víc, než tomu bylo dřív, představuje základní prvek budoucnosti světa.“

Mám jiný názor než František: Jsem pevně přesvědčený o tom, že hranice jsou důležité, národní autonomie je důležitá, stejně jako osobní autonomie, která dokonce ještě tvoří neodmyslitelnou součástí naší existence. Individuální suverenita jedince, podporuje naší národní suverenitu. My lidé jsme jedineční, všichni jsme individuality, nikoli amorfní masa bez svébytnosti. Tyto rozdíly jsou podle mého názoru posvátné. Ne ovšem to, co říká papež-jezuita. Svět se všemi svými válkami a masivními otřesy není ve stavu nirvány, jak nám to chce František namluvit. Není to tak, že mír a křesťanská láska k bližnímu překoná všechny překážky. Možná, že jednoho dne tomu tak bude. Ale konat tak, jako bychom již dnes byli tak daleko, to podle mého názoru říká, že někdo sleduje tajný plán.

David Rockefeller se silně zasazuje o jednotný světový řád, ve kterém s jemu rovnými bude vládnout nad zbytkem lidstva. Takový odpudivý nápad. Pro tento sjednocený svět bychom museli zrušit národní hranice. K tomu měla přispět smlouva TTIP – za předpokladu, že vedoucí představitelé EU jsou tak stupidní a obchodní dohodu odsouhlasí. Na ovládnutí světa je ještě potřeba nové syntetické náboženství. Vyvolaná uprchlická krize slouží k rozmazání hranic jednotlivých států a k rozpuštění historicky podmíněných etnických či kulturních rozdílů. Za všemi těmi krásnými projevy papeže a diskuzemi na Bilderbergeru vězí mnohem víc, než nám říkají. Pojmem ,,jezuita“ také znamená jednat s jemnou nebo velmi jemnou logikou, tedy lstivě, mazaně nebo zajímavé. To sedí.

Autor: F. William Engdahl

První část: http://www.nwoo.org/2016/07/12/vatikan-bilderberg-a-migracni-krize-cast-1/

Zdroj: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/f-william-engdahl/vatikan-bilderberg-und-eine-migrantenkrise-.html
8 Komentářů k Vatikán, Bilderberg a ,,migrační krize“ – část 2.

 1. f/u napsal:

  Autor je demagog a tudíž taky lže.
  Jen pro příklad uvedu encykliku Pia XII. s odsouzením národního socialismu pod názvem „Mit brennender Sorge“.

  O mnoha katolických kněžích umučených v pracovních či koncentračních táborech se není ani nutno dále zmiňovat.

 2. Dsx napsal:

  Ke zmínce papeže a jeho postoji k národní autonomii.. Doporučuji nastudovat Agendu 21. Papež je toho součástí a oroduje za NWO. Výše zmíněné je jedním z nepřímých důkazů.

 3. contumax napsal:

  Pjapješ slouží ďáblu…!!!

 4. Jan B.D. napsal:

  zločiny církve a genocida původních obyvatel v kanadě:

  http://www.nwoo.org/2016/05/10/bez-vycitek-kevin-annett-a-kanadska-genocida-15/

 5. Jaris napsal:

  http://www.tomatobubble.com/wonderfulrace1.html
  Clanek v anglictine pro ty, kteri chteji videt dal, nez co nam predkladaji zidovska media.
  Kevin Annet je velmi kontraverzni osoba.

 6. Jordan Stojanov napsal:

  Ve všem je na vině lenost.Církve jsou vlastně privilegované maloměšťácké rody matoucí své otroky od mala.Proto vznikla dogmata, jenže otrok svého otrokáře s jeho majetkem, pro které jsou vlálky, nikdy milovat nebude.Matka nikdy nesmí přežít své dítě.Z těchto faktů vyplývá scela jasně, že nemáme demokracii, jejíž podstatou je vláda lidu ale maskovaný otrokářský systém, který maskují za tímto účelem politické strany.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!