Občanské nepokoje ve Spojených státech, stabilita v Rusku

1595040166146Rusko uznává význam rozmanitosti a ponechává volný prostor rovnocenné účasti všech členů společnosti; země nezažívá žádné rozsáhlé občanské nepokoje díky tomu, že zde není rozšířená systémová diskriminace nebo jakýkoliv jiný vážný problém. Na druhou stranu se zdá, že základní příčiny probíhajících občanských nepokojů ve Spojených státech nejsou řešeny a v současné době to spěje k tomu, že budeme svědky více potíží v budoucnu. Mnozí lidé, kteří věří v rozsáhlé a zásadní změny v justičním uspořádání ve Spojených státech, zůstanou i nadále zklamáni z toho, jak s tímto důležitým problémem naloží republikáni i demokraté.

Občanské nepokoje nevznikají samy o sobě. To se obyčejně rodí z dlouhodobé nespravedlnosti, bezpráví a křivd, páchaných na obyvatelstvu nebo podskupinách uvnitř té populace. Když se silně nespokojení občané nakonec rozhodnou shromáždit jako skupina nebo dav, dělají to s úmyslem vyprovokovat změnu stávajícího sociálního nebo ekonomického status quo. Odpovědnost za zachování stávajícího pořádku obvykle padá na policii.

Rasismus je součástí genetické výbavy Spojených států od koloniálních časů a důkazy ukazují, že je stále živý a daří se mu. Severoameričtí indiáni byli prvními, avšak ne posledními, kteří trpěli vlivem kulturních, ekonomických a vládních organizací, jež byly zřízeny evropskými osadníky, kteří přijeli do Severní Ameriky. V různých dobách vznikaly různé etnické nebo sociální skupiny, které se vzbouřily ve snaze změnit daný stav věcí.

Existuje množství důkazů, že Afroameričané stále trpí nepřijatelnou sociálně-ekonomickou nerovností. Složitost situace je dána dopadem historicky předpojatého systému trestního soudnictví, který ve Spojených státech funguje proti afroamerické komunitě. Alarmující statistiky ukazují, že jeden ze tří černých mužů se během života dostane do vězení. Kromě toho je k dispozici podrobný výzkum, který ukazuje, že se za poslední čtyři desetiletí míra odnětí svobody ve Spojených státech čtyřnásobně zvýšila a je v současné době 5 až 10 krát vyšší než u jiných srovnatelných zemí.

V několika posledních letech existence moderních informačních technologií, spojených se vznikem několika organizací Black Lives Matter (“Na černých životech záleží“, tj. hnutí, které vzniklo v roce 2013 v USA, upozorňující na policejní násilí s následkem úmrtí), zaměřených na protestní akce, vytvořila dynamickou sílu, požadující změnu současného stavu. Dlouhá historie útoků a střelby policejních úředníků nebo běžných obyvatel na občany černé pleti - muže, ženy a děti - již není ve společnosti tolerována v tichosti.

Dlouhodobá selhání právních řízení, kdy by policejní úředníci měli nést odpovědnost za bití nebo smrt Afroameričanů, vyburcovala městské komunity k protestním akcím proti rasismu a policejní brutalitě, a zároveň podnítila požadavky na dlouho očekávanou reformu o přetrvávající rasové nerovnosti ve Spojených státech. Navíc tato zvýšená pozornost vůči policejnímu násilí proti černochům, spolu s právním systémem, který nedokáže dobře posloužit afroamerické komunitě, jež je na okraji společnosti, doposud vyprovokovala ve dvou případech rasově motivovanou střelbu policistů v během července 2016. Záměrná střelba a úmrtí mnoha policejních úředníků v Dallasu ve státě Texas a v Baton Rouge ve státě Louisiana vyvolávají znepokojení, že se doutnající konflikty o dlouholeté rasové nespravedlnosti mohou zhoršit a přerůst ve vlnu násilí.

Všudypřítomný charakter rasové nerovnosti ve Spojených státech, doprovázený nedostatkem důvěry v policii, soudy a ministerstvo spravedlnosti, umožnil tomuto rozšířenému hnutí, aby rostlo a pokračovalo se svými aktivitami až do fáze prezidentských voleb v roce 2016. Přesto, že byl v letech 2008 a 2012 zvolen prezident afroamerického původu, a během stejného osmiletého období byli jmenováni dva státní zástupci afroamerického původu, skutečná zneužití řádných procesů přetrvávají a organizace a protesty v souvislosti s hnutím Black Lives Matter jen vzkvétají. Dnes je situace pravděpodobně horší, než na začátku Obamovy vlády. Vskutku, kvůli těmto problémům a řadě dalších, které vyvstaly během Obamovy vlády, mnoho černých Američanů ztratilo optimismus, který měli po zvolení Baracka Obamy do úřadu.

Během druhé poloviny července 2016 obě hlavní politické strany svolaly kongres za účelem ustanovení prohlášení svých politických programů a nominování kandidátů na prezidentský úřad. Není překvapením, že jak demokraté, tak republikáni, měli potíže s řešením dlouhotrvajících klíčových otázek ohledně hnutí Black Lives Matter, a zároveň projevili solidaritu s policií a bezpečnostními složkami. Ve skutečnosti se zdá, že ani jedna strana není připravena řešit zásadní otázky, jež vedou k bezpráví, kterým Afroameričané trpěli během tohoto volebního období. Také se zdá, že ani jedna strana není ochotna připustit, že pro policii může být nemožné zachovat tento současný stav.

(pozn. admin: Situace je pravděpodobně složitější, viz: Black Lives Matter - řízená opozice)

Je nepravděpodobné, že se napětí spojené se současnou situací vyřeší samo od sebe. Možnost, že stejně nedokonalé a nespravedlivé uplatňování práva a pořádku ve Spojených státech, které diskriminuje Afroameričany a další menšiny, také selže v omezování trestné činnosti privilegovaných tříd, související s politickými a finančními vlivy, je přiznáním, že ani republikánská, ani demokratická strana nejsou v současné době ochotni to řešit. Obě strany nadále hází vinu, týkající se trestuhodného chování a trestné činnosti, na opoziční kandidáty, ale v drtivé většině se jim nedaří přisoudit jakékoliv nedostatky sami sobě nebo celkovému fungování systému trestního soudnictví – a to na místní, státní nebo národní úrovni.

Na rozdíl od rozporů, které jsou v současné době viditelné a lze je cítit ve Spojených státech, zdá se, že mezi Rusy panuje mnohem více shody. Nejvyšší vládní úrovně prosazují a zastávají názor, aby obyvatelé zůstávali jednotní ve prospěch Ruska. Názorný příklad lze najít v nejnovějším prezidentském projevu k Federálnímu shromáždění:

"Síla Ruska spočívá ve svobodném rozvoji všech jeho národů, jeho rozmanitosti, harmonii kultur, jazyků, tradic, vzájemném respektu pro dialog mezi všemi náboženstvími, včetně křesťanů, muslimů, judaistů a buddhistů. Musíme pevně vzdorovat jakémukoliv projevu extremismu a xenofobie a zároveň bránit naši etnickou a náboženskou shodu, která je historickým základem naší společnosti a ruské státnosti.“

Mainstreamová média ve Spojených státech se snaží, aby veřejnost věřila, že je to jinak. Jednoduchý průzkum článků, napsaných západními korporačními médii v průběhu posledních globálních finančních otřesů (finanční krize v letech 2007-2009 a přesycení světového trhu ropou v letech 2014-2016), ukazuje, že v nich často byly předpovědi, týkající se bezprostředně hrozících rozsáhlých občanských nepokojů v Rusku. V průběhu posledního desetiletí se stejné předpovědi o občanských nepokojích, spojených s nastávajícími či nedávno ukončenými volbami v Rusku, také objevily v mainstreamových médiích Západu.

Ve skutečnosti se občanské nepokoje v Rusku, jak bylo předpokládáno, či jak se doufalo, prostě neprojevily. Produkt západních korporativních médií, s tím, že zcela selhávají při podávání zpráv o systémových příčinách občanských nepokojů ve Spojených státech, zatímco chrlí nepodložené články o blížícím se ruském kolapsu, je politicky inspirovaná propaganda, ne publicistika.

Je ironií, že v posledních letech mnoho lidí ve Spojených státech podporovalo a/nebo oslavovalo změnu v projevech nespokojenosti a změnu režimu na Středním východě, v severní Africe, také na Ukrajině a dokonce v Rusku. Ve skutečnosti je třeba pamatovat na to, že společenské otřesy můžou mít nebezpečné důsledky a, jak se zdá, nejnovější vývoj je mnohem škodlivější pro Spojené státy, než pro Rusko.

Theodore McIntire

Zdroj: http://russia-insider.com/en/politics/civil-unrest-united-states-stability-russia/ri15945
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!