Skryté dejiny EÚ. – 2. část – Sprisahanie plukovníka Ostera. Mníchov ako skutočný spúšťač Druhej svetovej vojny.

mnichovska-dohodaVo svetle skutočností a svedectiev, uvádzaných docentkou Četverikovovou na margo medzivojnovej ČSR, sa nám už nejavia takými „konšpirátorskymi“ svedectvá V. Pjakina o tom, že Praha je odvekým okultistickým centrom svetového sionizmu. A svedectvá o tom sa dochovali nielen v románe Maine Reedea „Golem“, ale aj v jej postavení „matky miest“, statuse hlavného mesta Ríše za cisára Rudolfa, ako aj pôsobišťa Tycha de Brahe, Keplera, a dokonca ktovie či nie aj autora známeho obrazu „Madona kacelára Rolina“ (viac v článku „Praha na obraze van Eycka?“).

Ako uvidíme nižšie, slová O. Četverikovovej o „významnej úlohe, ktorú pre sionizmus zohráva Československo“, sa v histórii už viackrát potvrdili aj potvrdzujú. Nejedna svetová vojna totiž „odštartovala“ práve v Prahe. Pražská defenestrácia roku 1618 odštartovala Tridsaťročnú vojnu, ktorá sa stala prológom budúcich „svetových vojen“ a definitívne oddelila „stredovek“ od „novoveku“. Ďalšia celoeurópska vojna – Sedemročná – tiež vypukla pre pruskú anexiu Sliezska, tvoriaceho dedičnú zem koruny českej. Taktiež sa aj väčšina vojenských stretnutí a bitiek tejto vojny odohrala vo Východnom Prusku, v Sliezsku a Pomoransku, Sasku a českých zemiach. Praha nesklamala ani v XX. storočí.

Podľa známeho ruského historika A. Fursova sa totiž II. svetová vojna v skutočnosti nezačala 1. septembra 1939, ale v októbri 1938, po „kapitulácii“ Československa výsledkom Mníchovského diktátu. A. Fursov tvrdí, že práve v Mníchove sa vytvorilo akési „proto-NATO“, ktorého cieľom bolo „appease“-ovať Hitlera, dať jeho vojensky ešte nepripravenej Ríši úplne zadarmo vojenský potenciál ČSR a usmerniť jeho dobyvateľské chúťky na Východ. Práve preto Poľsko – večný vazal svojich západných mocipánov – kategoricky odmietlo pustiť cez svoje územie vehementne ponúkanú pomoc ZSSR, ktorý bol pripravený vyslať na obranu ČSR expedičný kontingent značnej sily. To už nehovoríme o snahách ZSSR podpísať so „západnými demokraciami“ zmluvu o kolektívnej bezpečnosti v období, ktoré predchádzalo Mníchovu. Podľa svedectiev maršala Žukova však predstavitelia Francúzska a Anglicka, s ktorými osobne jednal o vojenských aspektoch tejto „kolektívno-bezpečnostnej“ zmluvy, jej podpísanie a schválenie všemožne odkladali, sabotovali proces a zjavne hrali s Nemcami dvojitú hru. Nech by dnešní mravokárci akokoľvek výrečne roztrubovali o „nespornej“ zodpovednosti ZSSR na vyvolaní svetovej vojny, oháňajúc sa pritom „Paktom Molotova-Ribbentroppa“, história aj tak vytriedi a už aj vytrieďuje zrná od plevelu. V skutočnosti ZSSR s Hitlerom podpísal predmetný pakt až po tom, ako definitívne skrachovali nádeje na vytvorenie jednotného celoeurópskeho frontu proti Hitlerovi (dnešný ISIL), a bolo jasné, že Západ obetoval ČSR Nemecku v záujme jeho budúceho ťaženia na Východ. Sabotovať prechod sovietskeho expedičného zboru na pomoc ZSSR prikázali Poľsku jeho kurátori v Londýne a v Paríži. Ba čo viac, poľská elita sa skutočne nádejala, po tom, ako Nemecko posilní svoje pancierové divízie vďaka Škodovým závodom, spolu s nacistami tiahnuť na Východ. Jeho neskorší osud poznáme. Skutočné „foundations“ pre svetovú vojnu boli preto položené v Mníchove a rozpadom Československa.

55436cde58_68537233_o2

Z pohľadu globálnej politiky a konotácií so súčasnosťou je preto zmysluplné bližšie si posvietiť   na úlohu československého politického vedenia tej doby. Pretože rozhodnutie nebojovať, ktoré bolo mnohými prijaté s nevôľou, bolo na zodpovednosti Beneša a najužšieho vedenia krajiny. Je to prekvapivé, ale nečakaný pohľad na „psychologickú“ atmosféru a „napätie“ tých dní nám poskytne neveľmi často spomínaná historická paralela, totiž – sprisahanie plukovníka Ostera.

1580856_orig

V skutočnosti Hitler ani Nemecko neboli roku 1938 pripravení na svetovú vojnu, napriek všeobecne rozšírenému mylnému predpokladu. Situácia v nemeckej ekonomike sa po obrovskom otrase a dohre Veľkej hospodárskej krízy začala vylepšovať až roku 1934. Hjalmar Schacht začal svoje finančné kúzla realizovať a štvorročné priemyselné plány zavádzať len počnúc rokom 1935. Remilitarizácia Porýnia a tamojšieho pre zbrojárstvo nevyhnutného uhoľného priemyslu a oceliarstva začala aktívne formovať „výzor wehrmachtu“ až od druhej polovice tridsiatych rokov.

Naopak Československo sa mohlo pochváliť prvotriednou armádou o sile 1 milión mužov, druhým (po Francúzsku) čo do výkonnosti vojenským priemyslom v Európe a navyše absolútne fenomenálnym systémom opevnení, bunkrov, guľometných hniezd a delostreleckých pozícií, vybudovaných pozdĺž celého „rizikového“ úseku hraníc so skutočne „inžinierskou precíznosťou“ v hornatých a ťažko schodných horských oblastiach česko-nemeckého pohraničia. Mnohí doboví ruskí vojenskí inžinieri z radov emigrantov, ktorí pracovali na projektovaní a výstavbe týchto monumentálnych obranných komplexov, zanechali memoáre, z ktorých sa dá usudzovať, že sudetské opevnené hraničné pásma boli v skutočnosti rovnako náročným a zložitým inžiniersko-staviteľským veľdielom, ako slávna „Maginotova línia“ vo Francúzsku.

Duchove-1

Nuž, plukovník Oster pracoval vo vysokých vojenských hodnostiach v Berlíne a v dobe, kedy sa schyľovalo k rozuzleniu sudetskej krízy na konci leta 1938, zosnoval v Berlíne sprisahanie proti führerovi, ktoré je snáď jedným z najzáhadnejších sprisahaní v dejinách. Išlo o to, že plukovník Oster, ako triezvo rozmýšľajúci spravodajský dôstojník, a podobne jemu desiatky ďalších dôstojníkov zo „starej pruskej gardy“ (odjakživa nepriateľských voči Hitlerovej vojenskej politike), vrátane čelných nemeckých generálov a budúcich poľných maršalov, boli presvedčení, že vojna s Československom o Sudetskú oblasť bude pre Wehrmacht ak nie samovraždou, tak aspoň maximálne ťažkým a krvavým počinom. Nemci by museli stúpať a útočiť v horskom teréne a straty sa odhadovali na vyše 1 milión mŕtvych. Sprisahanci okolo plukovníka Ostera si zaumienili, že ihneď po prílete Hitlera z Berchtesgadenu, kde führer trávil svoje letné prázdniny, ho spiklenci na berlínskom letisku zatknú a načisto vyradia z mocenskej hry. Je veľmi pravdepodobné, že do konšpirácie boli ak nie priamo zaangažovaní, tak aspoň o nej vedeli aj poprední nemeckí velitelia, avšak sprisahanci urobili jednu chybu. Zasvätili do svojich plánov Angličanov.

ph006687

Chamberlain, akonáhle sa dozvedel o plánovanom vojenskom prevrate, osobne telegrafoval Hitlerovi do Berchtesgadenu v nádeji, že posledný ešte neodletel do Berlína, a dohodol si s ním schôdzku, na ktorú samostatne a servilne priletel.

Spiklenci v Berlíne, vojaci od nátury a znalí toho, čo to znamená masovo prelievať krv za Vaterland, hoci nemali v láske Angličanov a pokladali seba za lepších vojakov, predsa len si nechceli poštvať kvôli Sudetom celú Európu a „medzinárodné spoločenstvo“, o to menej si priali ísť na jatky v prípade vojenského konfliktu. Prestrašené boli vtedy rovnako obidve strany, a Churchill neskôr správne povedal - „Odovzdaním Sudet Hitlerovi sme vrátili svet do stavu globálnej vojny, v akej sa nachádzal roku 1914. Avšak je nevyhnutné, aby sme ho (Hitlera – aut.) nechali jednať samostatne 3-4 roky, aby sa Nemecko vyčerpalo, po čom mu demokratické mocnosti privodia vojenský krach.“

Nuž, výsledkom tohto brilantného, svižného a britkého britského zakročenia v osobe samotného Chamberlaina, ktorý pokrytecky po vystúpení z lietadla v Británii mával kúskom papiera, ako neskôr C. Powell skúmavkou s bielym práškom, a vyhlasoval, že „priniesol Európe mier“, v skutočnosti bolo:

I. uistenie Hitlera, že Čechoslovákov „zlomia“, a v „kolektívnej“ európskej podpore jeho „Anspruch auf Sudetenland“, čo sa pretavilo do „Mníchovského diktátu-ultimáta“

II. zmarenie sprisahania plukovníka Ostera „nekrvavou“ cestou.

 Munich Pact

Rád by som tu Chamberlainovi zatlieskal, skutočne bravúrne zvládol svoju úlohu „komorníka“ (chamberlain – komorník, angl... aut.) anglických elít, a predovšetkým Windsorovcov alias Rotschildovcov, ktoré vonkoncom nemali záujem na predčasnej vojne v Európe a potrebovali Hitlera pre ťaženie oveľa väčšieho vojenského rozsahu. Západ potreboval Hitlera na ťaženie proti ZSSR. Preto mu aj „obetoval“ Československo. Bolo to rovnako „výrečné gesto“, ako neskôr zvláštny Hitlerov „stop-príkaz“, ktorým zastavil útočiace nemecké pancierové jednotky v ťažení na Dunkerque a umožnil Britom evakuovať sa. Spolu so známou „Hessovou“ aférou tieto danosti svedčia o akejsi tajnej ľúbostnej a symbolickej korešpondencii, resp. „džentlmenskej dohode“ medzi nacistickým a britským vedením. Dodržiavanej z britskej strany predovšetkým tak, že prakticky aktívne nebojovala proti Hitlerovi počas prvých troch rokov jeho ťaženia na Východ. Nehovoríme tu, samozrejme, o severných konvojoch a s tým spojenou bitkou o Atlantik, ale predovšetkým o otvorených a väčších pozemných bojových operáciách. Okrem bombardovaní mohli mať Nemci vo veci bezpečnosti ich západoeurópskeho tyla pokoj, a až do roku 1944 vydržiavali:

- v Západnej Európe – max. 15 divízií

- Srbsko – 20-25 divízií

- Východná fronta – vyše 230 divízií

Na celej záležitosti je najpozoruhodnejšie, že sprisahancov z kruhu plukovníka Ostera následne nik neperzekuoval, a o celej afére sa nikdy nehovorilo. V istom zmysle sa dá povedať, že „vojenská elita“ Nemecka bola rovnako prekvapená „ľahkosťou“, s akou im naservírovali ČSR bez boja, ako celý ostatný svet. Myslím, že minimálne v deň Mníchova si aj skalopevní nacisti museli pripiť okrem führerovho zdravia aj na zdravie Chamberlaina, pretože sa ukázal pre nemecký vojenský priemysel väčším prínosom, než Werner von Braun.

Čím však mohol Chamberlain Hitlera uistiť? Prečo si bol istý tým, že Čechoslovákov zlomia? Prečo si bol istý tým, že Hitler bude potrebovať v budúcnosti kádre ako plukovník Oster, keďže ich nevyzradil (plukovník Oster bol dokonca roku 1942 povýšený na generál-majora)?

Pretože Chamberlain dopredu vedel, že Beneš bude kapitulovať.

Pretože Chamberlain dopredu vedel, že Beneš nebude bojovať.

benes_edvard_projev

 

Zachovanie československého vojenského priemyslu bolo kľúčové pre odštartovanie „svetovej vojny“ Nemeckom.

Problém Sudet sa MUSEL, z pohľadu globálnej politiky, VYRIEŠIŤ BEZ VOJNY, v ktorej by nemecká armáda nevyhnutne vykrvácala.

Ak platia údaje z horeuvedených fragmentov knihy docentky jednej z najprestížnejších moskovských univerzít O. Četverikovovej o výraznom sionistickom pozadí novosformovanej medzivojnovej ČSR a jej spojení s Wall Streetom a anglosaským kapitálom, potom odpoveď a vyjasnenie zapeklitého problému Mníchova a pohltenia Čiech a Moravy Ríšou je až smiešne jednoduchá – Mníchov a následná „kapitulácia“ československého vedenia a osobne Beneša boli výsledkom tichého spojenectva sionistov a nacistov. Sionisti, ktorí bezpochyby kontrolovali Beneša v rovnakej miere, ako Masaryka, ho „zlomili“ a prinútili podvoliť sa nacistom. Výmenou za to bolo ušetrenie týchto sakrálnych z hľadiska biblických dejín území a priemyselného potenciálu, ako aj porovnateľne znesiteľné podmienky života na okupovaných oblastiach.

skoda_1938_lt35

Keďže bol navyše Beneš antisovietskeho zmýšľania a presvedčený, že ZSSR v budúcej vojne podľahne, pripadalo mu táto džentlmenská dohoda so Západom, nech aj za cenu „kapitulácie“, ako schodnejšie riešenie.

Beneš sa ešte pred vojnou zapísal do análov predovšetkým úlohou, ktorú zohral ako „britská spojka“ na kontinente. Práve on poslal telegram Stalinovi, v ktorom ho varoval pred chystaným vojenským prevratom vplyvného a bonapartistického sovietskeho Maršala M. Tuchačevského. Výsledkom toho boli rozsiahle vojenské čistky v dôstojníckom zbore Červenej Armády, ktoré mnohí vnímajú ako príčinu vojenských neúspechov ČA v prvej etape vojny. Iní súčasní ruskí historici naopak tvrdia, že Tuchačevský plánoval skutočný kvázi-fašistický štátny prevrat v spolupráci s nemeckou generalitou, ktorý by v prípade úspechu vyústil do aliancie Ruska a Nemecka ako rozhodujúcich geopolitických mocností na kontinente. Veľká Británia, ktorej globálno-ekononomické rozpory so vzmáhajúcimi sa USA boli v rozhodujúcej miere spúšťačom tých procesov, v ktorých Hitler a Stalin ako priami účastníci zohrali len druhoradú úlohu, nemala nikdy záujem o geopolitickú konsolidáciu Európy. Je pozoruhodné, že v rovnakom roku bol pozbavený funkcie, degradovaný a spoločenský znemožnený  veliteľ nemeckého generálneho štábu von Bock, ktorý spolu so „starými generálmi“ sa protivil proklamovanému Hitlerovým NSDAP kurzom na remilitarizáciu.

Nechajme úvahy o tom, či Beneš svojim rozhodnutím kapitulovať urobil zle alebo dobre, na mravokárcoch a akademických historikoch. Pravdepodobne ho najprv zatlačili do kúta a postavili pred hotovú vec. Je na pováženie, či si vtedy uvedomoval globálny dosah svojho kroku, totiž – že Hitlerova anexia československého zbrojárstva (každý tretí tank Wehrmachtu bol vyrobený v Škodových závodoch) nevyhnutne privedie v budúcnosti k oveľa väčšej – globálnej – špirále násilia, že tým prakticky „vracia svet do stavu svetovej vojny“, ak máme použiť Churchillove slová.

Akokoľvek, ak dobrovoľne pristúpil na kapituláciu a svojimi bezprostrednými krokmi privodil zánik republiky, akým právom potom si nárokoval reprezentáciu jej neexistujúcej podobizne v rámci „Emigračnej vlády“ v Londýne? A tu aj vidíme, kto v skutočnosti bol „pánom Československa“, t.j. pánom jeho pánov – Anglicka. Pretože práve k svojmu bezprostrednému patrónovi sa človek v pozícii Beneša utieka s prosbou o azyl a status, keď mu začína horieť zem pod nohami.

06_1

Naviac, ak naša hypotéza sedí, musel byť Beneš ako nositeľ istého svedectva o „tajnej džentlmenskej dohode“ sionistov a nacistov, byť pod krídlom a kontrolou jeho slobodomurárskych nadriadených. Skutočným pánom situácie v Československu počas vojny bol jeden z najvýznamnejších nemeckých funkcionárov Hitlerovej epochy – záhadný a tajuplný Reinhard Heydrich.

Albert SPEER, Reinhard HEYDRICH---Albert SPEER, Reinhard HEYDRICH

Oficiálny mainstream sa všemožne snaží ho vymaľovať ako monštra a dobre že nie jedného z iniciátorov a ideových otcov holokaustu. V skutočnosti je pravda, ako vždy, niekde inde. Pritom „Veselý život a dobrodružstvá Reinharda v protektoráte Boehmen und Maehren“ je kľúčový z hľadiska správneho pochopenia pozadia Mníchova a rozdelenia republiky, a  snáď najutajovanejšieho tajomstva Druhej svetovej vojny. Týmto tajomstvom je fakt, že preukázateľne existovali väzby medzi nacistami a sionistami – cez Čechy a Švajčiarsko, ktoré ako jediné v Európe sa vyhlo nacistickej okupácii, napriek (alebo – vďaka?...) svojim bankám a bohatstvu. A že sionisti vedeli aj prijali fakt genocídy predovšetkým východoeurópskych Židov zcela vedome, odsudzujúc tým k záhube vlastných súkmeňovcov, ktorých považovali za „nečistých“, „infikovaných komunizmom“ a „sakrálnu obeť“.

Všetky horeuvedené skutočnosti v princípe predstavujú závery z toho faktologického materiálu, ktorý už istú dobu uvádzajú vedúci ruskí sociológovia a historici a čo koluje po ruskom internete. Nič z horeuvedeného si autor nevymyslel, všetko bazíruje na autentických akademických ruských zdrojoch, ja som si len dovolil vyvodiť isté závery, konkrétne hypotézu, že práve v rozdelení ČSR a „Heydrichovskom“ období protektorátu treba hľadať potvrdenia existencie „tichej džentlmenskej dohody“ medzi nacistami a sionistami a ich spolupráci počas vojny. V skutočnosti ide o snáď najvytrvalejšie a nejefektívnejšie zatajovaný aspekt celej Druhej svetovej vojny, ktorej dejiny – podľa A. Fursova - „dodnes nie sú napísané...“

Citujme Andreja Fursova ďalej:  „V roku 1964 bol z argentínskeho domicilu izraelskou tajnou službou unesený žijúci v prestrojení pod cudzou totožnosťou známy nacista Adolf Eichmann. Bol následne prevezený do Izraela, postavený pred súd a po procese odsúdený na smrť. Na celej záležitosti je najzarážajúcejšie, že izraelská tajná služba dlho predtým vedela o tom, kde sa v skutočnosti nachádza A. Eichmann, rovnako ako mnoho iných zutekavších nacistov. Prečo teda uniesli a popravili práve Eichmanna? Lebo začal písať memoáre, v ktorých dosvedčoval obchodné a záujmové vzťahy sionistov a nacistov počas vojny...“

6954954787fd06a93345f3e2b8a8f427

Ono to písanie memoárov v skutočnosti nie je taká jednoduchá a bezpečná vec, ako sa ukazuje. Každopádne, odhliadnuc od toho, že Eichmann chvíľu „pôsobil“ aj v Osvienčime, je známy predovšetkým tým, že bol jeden z Heydrichových blízkych podriadených v protektoráte. Keď o týchto domnelých „sionisticko-nacistických“ väzbách vedel jeho podriadený, nemohol o tom nevedieť aj Heydrich. Čo vlastne Heydrich v tej Prahe robil a kým bol?

pokračování příště...

První část: http://www.nwoo.org/2016/08/16/skryte-dejiny-eu-1-cast-medzivojnova-csr/
33 Komentářů k Skryté dejiny EÚ. – 2. část – Sprisahanie plukovníka Ostera. Mníchov ako skutočný spúšťač Druhej svetovej vojny.

 1. LUF napsal:

  Bože to jsou kecy

 2. mira napsal:

  Myslíte, že jsou to kecy?
  Na internetu lze dohledat spoustu věcí. Třeba dohodu Haawara, přes kterou se můžete dostat k tomu, kdo skutečně byli představitelé 3.říše,kdo je financoval, že ve školách SS byli trénováni budoucí příslušníci armády Izraele i etnickou a náboženskou příslušnost vojáků divizí SS atd. Je toho docela dost k přečtení.

  • LUF napsal:

   Všechno ne, samozřejmě. Hitler opravdu existoval, a druhá světová opravdu proběhla, to ano. Ale asi 20% jsou lži a kdo chce manipulovat, rozmlžit pravdu, tak to úplně stačí

 3. Spektator Čumilovič Puk napsal:

  Nemám rád nepřesnosti. Například Pjakina celkem sleduji a Pjakin řekl, že "Praha je ezoterickým centrem řízení Globálního prediktora". Tedy o židech či sionistech či okultismu ani ň. Ezoterika a okultismus jsou různé věci. Díla DVTR a KSB celkem ctím, a tudíž moc nemusím nepřesnosti a překrucování. Bohužel Ruská Pravoslavná církev si celkem šlape po štěstí - a věřící to zazdívají. Pjakin občas v tomto směru si i zanaříká. Myslím, že Pjakin by tento i minulý díl moc nechválil z pohledu DVTR / KSB, dle kterých židovstvo je jen často likvidovaný, tvrdě potíraný a zneužívaný nástroj GP, který má nyní být zlikvidovaný a nahrazený Armény či Kurdy nebo i Iránem. Co se týče Prahy - ta není pupek světa ani Evropy. Světové dění ve větším významu i větším množství se odehrává v centrech, jako je: Londýn (hlavně finanční centrum řízení GP), New York (obchodní centrum řízení GP), Washington (politické centrum řízení GP), Řím (náboženské centrum řízení GP), Jeruzalém (alternativní náboženské centrum řízení GP), Hamburg (alternativní obchodní centrum řízení GP), Los Angeles (okultní centrum řízení GP), Paříž (revoluční centrum řízení GP). Atd. apod. Praha, coby ezoterické centrum řízení GP je dost okrajová, už jen proto, že ezoterika v současné době pro GP není, na rozdíl od počátku novověku, stěžejní záležitostí. Co se týče válek, pak v Praze jich statisticky začínalo pořád méně, než v jiných městech Evropy. Třeba taková Varšava za posledních 1000 let vede několikanásobně. S některými věcmi, jako byla Mnichovská zrada, souhlasím, ale opět jsou zde nepřesnosti. Předválečná ČSR se svým dlouhým územím sice měla fenomenální systém opevnění, leč ze cca 40% stále ještě nedokončený. V týlu byli Sudeťáci. Armáda 1 miliónů mužů měla taky své nedostatky - třeba v mobilitě a nedostatečném i zastaralém letectvu, kde byl Wehrmacht již na špici. Autor knihy "Špión, kterému nevěřili" hlavní šéf prvorepublikových ČSR tajných služeb Plukovník František Moravec (jde o jeho paměti) v knize tvrdí, že protože ČSR byla ze všech stran obklopena nepřáteli - tehdy špatně vyzbrojenou cca 5 milionovou německou armádou, několika miliónovou fanatickou polskou armádou a cca 700 tis. maďarskou armádou, generální štáby Wehrmachui i naší armády se v podstatě shodovali, že za 3 týdny by ta mohutná mnohonásobná přesila nepřátel ČSR dokázala celou zemi dobýt. Armáda SSSR se neměla k nám jak dostat - mezi ČSR a SSSR ležely nepřátelské Polsko a k nám spojenecké, ale protisovětské Rumunsko - a obě země nebyly za žádnou cenu ochotné Sověty k nám přes sebe pustit. Pilíř obrany ČSR byl postaven na spojenectví s Francii i GB a na "malé dohodě" s Rumunskem a Jugoslávii. Rumunsko s Jugoslávii měli držet na uzdě Maďarsko. Přes Rumunsko a Podkarpatskou Rus sem měli v případě potřeby putovat omezené vojenské posily, a Jugoslávie případně mohla útočit z jihu do Rakouska. Ale Jugoši i Rumuni byli špatně vyzbrojeni. Spojenectví s Francii a přes ni s GB zase mělo držet stranou nám nepřátelské Polsko. Takže kdyby nebylo Mnichovské zrady, Němec sám s Francii za zády by na nás nešel! A to je veledůležitý detail, který článek přehlíží. Obrana by byla krásná, ale po zradě v podstatě zbytečná (i tak jsem se měli bránit, neb proti zlu se má bojovat i v beznadějných situacích). Opěvovaný systém opevnění měl být plně dokončen až cca v roce 1942! 3 roky od M. zrady - tehdy by se již země dala píše ubránit. Vojenské plány Wehrmachtu počítaly s obejitím linie pevností z jihu, přes Moravu, kde se po anšlusu Rakouska pevnosti začaly teprve budovat! Bez opevnění nehornatého jihu Moravy se naše území proti mnohonásobné, byť zle vyzbrojené, přesile nedalo ubránit. To vím od našeho Františka Moravce. S ostatními ideami v článku lze obdobně polemizovat - jsou z části pravdivé a z části zavádějící. Podle mě pravdou je, že vydat nezničené ČSR Hitlerovi byl asi záměr. S ideou, že finanční vedení židů (např. Rothschildové) Hitlerovi pomáhalo a že své východní bratry jemu obětovali, bych taky mohl souhlasit. Jenže já si nemyslím, že Rothschildové jsou srdcem židé, oni jsou vlci židů v rouše beránčím (část jednoho křídla GP), své stádo vedoucím do potíží...

  • Robo napsal:

   Ako asi využíva GP ezoteriku?

   • proud napsal:

    Ezoteriku,nebo duchovno? Ezoteriku jako duchovno hodne,ne-li nejvic.

    • proud napsal:

     ....nejlepsi zpusob vytvareni nerovnovahy a vyuzivani rovnovaznejch sil.

    • Robo napsal:

     Cieľ GP je odjakživa v podstate jediný. Zničiť nás, Slovanov (nielen).
     Pracuje pomocou OBRAZOV. Považuj to za ezoteriku, duchovno, za čo chceš.
     Využíva k tomu i sionov. I Atlanskych žrecov (tí sú hierarchicky nad sionmi). I bankárov, ako Rotschildi. I bastardov, ako Alžbeta 2. a spol..

     Článok dobrý, autorovi ďakujem!

     • Tomas napsal:

      Ciel GP je v prvom rade uplna kontrola planety .Slovania v pozicii otrokov , ako kazda ina frakcia .

      • Robo napsal:

       ..a cesta vedie cez nás, ako cez najsilnejší článok. Veď to nieje samoúčelné, že po nás už tak dlho idú! Bavíme sa tu o celých tisícročiach i viac!
       Nezlomia nás - nemajú nič.
       A akože nezlomia!

   • Spektátor Čumilovič Puk napsal:

    Ezoterika je v podstatě soubor tajných nauk a vědomostí (zejména spirituálních) určených pro úzký kruh zasvěcených... Tu otázku, co sem píšete, si tedy taky kladu. Odhaduji (snad správně), že jsou zavádějící spirituální exoterické nauky (netajné vnější otevřené nauky), jako např. klasické víry, určené pro nás plebs k usnadnění našeho ovládání a to je jakýsi vnější kruh a ezoterika je skrytá uvnitř tohoto kruhu exoteriky. Okultismus je součástí ezoteriky jako nástroj na propojení s exoterikou a řízení toho všeho ke stmelování prvků GP a informačního řízení světa. A tak tady máme kabalu, různé křesťanské tajné nauky, svobodné zednáře atd. Podle všeho právě císař a náš král Karel IV. položil v Praze základy pro ezoterické centrum GP, a to vedlo později ke zrodu protestantismu v podobě Husitského hnutí (Jeroným Pražský, Jan Hus) na který až později navázali Kalvín či Luter. Divide et impera! Toto centrum tajných nauk dále rozvíjeli různí učenci a zejména Rudolf II. (i pražští židé měli svůj nevědomý podíl, neb v té míře v jaké nechápete procesy řízení tak v té míře nepracujete ve svůj zájem ale v zájemu toho jen tyto procesy řízení chápe lépe... - viz. Pjakin). Následná 30-tiletá válka po smrti Rudolfa II. byla logická a vyvolaná právě podivným chováním Fridricha Falckého(zimní král), který de facto dobře se vyvíjející povstání našich stavů totálně potopil a prchl po bitvě na Bílé Hoře do Anglie. To nebyla náhoda. Takže zde byly odzkoušeny některé nástroje řízení světa. Ale to jsou nějaké mé odhady. Snad někde najdu lepší vysvětlení toho, proč je právě Praha ezoterickým centrem řízení GP (ne jediným!).

  • proud napsal:

   "Pjakin řekl, že „Praha je ezoterickým centrem řízení Globálního prediktora“."................ufff,noooo,tak to je tady teda extra peknej bordel,na to ze jsme "centrum" toho rizeni.Tomuhle tvrzeni by pocitam neuveril ani dement co veri za haslerku uplne vsechno!!!

  • LUF napsal:

   Centrum GP je Brně. Grand Prix, těším se na motorky

  • martin bareš napsal:

   Spektákore: Díky za srozumitelné, nekonspirující, nemagické, nezáhadné, zjevné a snadno uchopitelné doložení známých historických skutečností pro ty, kteří ve všem chtějí něco záhadného hledat a nad něčím špekulovat.

   Na serverech tohoto typu je to velmi důležité a nic proti zdejšímu serveru.

   • Spektator Čumilovič Puk napsal:

    Díky. Já bych zdejším antisemitům doporučil být trochu více skeptický a kritický. Já tedy na konspirační teorie dost dám, ale hledat konspiraci ve všem se prostě nedá, což mnozí dělají a pak v tom zmatku ztrácí jednoduchost a přehled. Podle mě pravdy bývají v základu jednoduché. A vše v diskusním příspěvku taky vysvětlit nelze - tím spíše, že sám v některých věcech taky spíše tápu. Z DVTR / KSB víme, že GP když něco dělá, tak takto, aby tím řešil hned více než jen jeden účel. Takže třeba Protokoly sionských mudrců, je podle všeho podvrh, mající právě původ u agentů GP (detaily rozepisovat nebudu, není na to zde prostor). Co tím GP řešil? Oslabil Ruský carský režim (Rusko i dnes je jeden z posledních států, jehož zdroje nepadly do rukou GP či jeho agentů!), který ten trik neprohlédl; následné pogromy proti židům vyhnali velké množství ruských židů do USA, kde se stali voliči a podporovateli tamní Demokratické strany, což umožnilo nástup W.Wilsona do bílé boudy, což vedlo k zavedení zákonů o IRS (daně) a FED (peníze) - což mělo na USA a svět dalekosáhlé známé negativní následky (v podstatě GP nasadil uzdu americkému lidu a nenápadně si jej osedlal); určité množství židů šlo do tehdejší Osmanské říše na území Palestiny, jakožto základ pro budoucí založení Izraele (již tehdy generál Albert Pike, iluminát, vymyslel koncepci 3 světových válek, kdy ta třetí by měla být zažehnuta spory mezi Islámem a Sionismem, což vysvětluje, proč někteří agenti Mossadu spolupracují s ISIS, či Saudy, jinak svými nepřáteli = jde všechno o agenty GP s úkolem směrovat náš svět do 3WW), všimněte si, že jde o stejný model přesunu etnicko-náboženských skupin, jako se tomu děje i nyní díky terrorismu ISIS a imigrační vlně do EU (!); v Nástup Hitlera k moci řešil ten samý problém. V neposlední řadě pogromy proti židům v Rusku zasely do duší mnoha tamních židů nenávist vůči Carovi = což mnohé z nich vehnalo do náruče komunismu, což pomohlo zažehnout bolševickou revoluci a zlikvidovat carské Rusko! Takže Protokoly pro GP vyřešili přinejmenším 4 věci! Tragédie vybytí dětí bolševické revoluce (z 80% židé) dokládá další tezi z DVTR / KSB, že lidé do té míry, do jaké nechápou informační procesy, slouží cizím zájmům těch, co je chápou (GP)... O něco později 80% světového židovstva žilo ve Východní Evropě. Hitler tedy zase řešil pro GP několik úkolů pro přeformátování světa: vyhnal další židy z Evropy do USA, a hlavně do Izraele (čímž byl umožněn vznik státu Izrael, což ultraortodoxní židé pokládají za rouhání!), taky oslabil SSSR, který se pod Stalinem začínal vymykat z pod kontroly atd. Na článku výše je nejzajímavější informace o Osterovi. Hitler své nepřátele nemilosrdně zlikvidoval, a tohoto ne. To je velice zvláštní a po věci do budoucna půjdu...

    • Robo napsal:

     "Ja bych zdejsim anrisemitum..."

     Tu niekto rozpráva o Semitoch? Tak to je novinka, ukáž mi aspoň jeden komentár, rád si ho pozriem.
     Vraj máš rád presnosť, ale moc sa tým teda nariadiš..

     Sám seba považujem za antiSIONISTU, keď už.
     Ale ani to nieje presné, bo na nich kašlem..

     • Spektátor Čumilovič Puk napsal:

      No tak si laskavě ROBO projděte minulé diskuse u mnoha minulých článků. Třeba taková Marie, kterou jsem tady už dlouho neviděl... Ne že by v lecčems neměla pravdu, ale mě zajímá vždy podstata a snažím se věcem přijít na kloub = nespokojím se s jednoduchým házením všech potíží našeho světa jen na židy. Ne nejsem nepřesný, jen je toho ještě hodně, co nevím. Ano je rozdíl mezi antisemitou a antisionistou. Sionista je ve skutečnosti nepřítelem židů sloužícím asi nevědomě GP! Fakt sledujte Pjakina pravidelně a občas si přečtěte něco z DVTR/KSB a začnete vidět, že to tak je.

      • Robo napsal:

       Marie, aj keď o nej som svoj názor už tu jasne zverejnil, je tiež antisionistka.
       Medzí židmi má aj kamarátov alebo to aspoň písala.

       Takto to tu je so 100% normálnych diskuterov..
       Neodsudzujeme židov, zároveň vidíme, že skoro sto percent zmrdov sa k nim hlási - verejne alebo skryto.
       Inak - nie všetci židia sú ... ale sto percent zmrdov sú židia. Toto vysvetlenie je samozrejme zjednodušené.
       Viď Tóra, Talmud, Starý Zákon..

       Mimochodom, VŠETKY náboženstvá plus ateizmus slúžia len na naše zotrocenie.

       Som preto "antislovak"?? Viete, koľko ľudí sa na Slovenskú hlási ku kresťanstvu?
       Aj väčšina mojej rodiny.

       • Spektátor Čumilovič Puk napsal:

        Hmm, mohu se mýlit, nejsem na problematiku specialista, ale mým přáním je, aby se židé v naší zemi cítili bezpečně a doufám, že se ideje o "Bohem vyvoleném národě mající vládnout všem" vzdají na základě rozumných úvah. Vždyť co trápení jim dějiny připravily právě kvůli této ideji... Oba články ze série kritizuji, protože mi "smrdí" jakýmsi "pravoslavismem", (který nakonec bude poškozovat samotné pravoslaví) a některými rozpory s DVTR/KSB. Rovněž odkazuji na články ze Zvědavce s názvem "Oklamané Polsko" od autora a historika Nikalaje Starikova, kterého i přes různé menší rozpory Pjakin podporuje - viz.: http://www.zvedavec.org/komentare/2015/03/6399-oklamane-polsko-i.htm
        Starikův vhled do problematiky je podle mě hodně poctivý a přesný - je zajímavé, že Starikov ve své osobě spojuje jak pravoslavného věřícího, tak i stalinistu... Zajímavé jsou i myšlenky Alexandera Dugina, ale i na mě někdy moc složité... Vše doporučuji.

    • Jaris napsal:

     Spektatore, chazari nejsou Semiti, to zaprve. A zadruhe je zjimavosti, ze vse co je v Protokolech napsano naprosto vystihuje to, co chazarska mafie provadi. Navic zidovsky Talmud ma take huste pasaze. A pogromy na zidy? Samozrejme, ze byly, kdyz pretekla cise hostitelskeho naroda. Zidi byli vyhozeni z vice jak sta zemi a ja se ptam. Cim to, proc, co provadeli tak spatneho, ze je nikdo nema dodnes rad. Odpoved zni - lichva, podrazy, machinace, neprizpusobivost a nadrazenost, politicke vrazdy, revolty a revoluce, statni prevraty, politicke pletichy, falesne obchody a traduje se - ritualni vrazdy deti. Je znamo, ze zidi financovali obe svetove valky. Neni divu, ze se jich mnohe zeme chtely zbavit jako nezadoucich parazitu.

     • Spektátor Čumilovič Puk napsal:

      Jaris, je vidět, že jste to neprokoukla. Svět neřídí Chazaři ani Semité, ale kdosi v pozadí, kdo tyto lidi zneužívá do té míry, do které oni nechápou - a Vy taky nechápete. Ten kdosi má kořeny v dávném Egyptě a Babylonii, pokrevně pronikl do starého Říma k tamním patricijským klanům, odtud linie vedou do dávných italských republik: Wica, Benátky a Janov, následně do Švýcarska a přes Holandsko do Anglie atd. Dávám jeden odkaz: http://leva-net.webnode.cz/products/podstata-konceptualni-moci-gp-a-struktura-elit-v-pjakin-/ A jinak pátrejte dále. Vzpomeňte, že židé, jako národ, byly uměle vytvořeni z Hyksoských zajatých otroků Staroegyptskými žreci na Sinaji - Talmud jim dali tito agenti Faraona (Mojžíš či Aron i někteří další byli agenti Faraona, Sinaj byl v té době součástí Egypta - použijte hlavu a ptejte se, jaký důvod měli předci židů, aby utíkali z Egypta do ještě horší části Egypta = podle mě tam byli lstí vylákáni a kolem toho byly vytvořeny falešné legendy)! Proč byl židům dán Talmud? No pro jejich snadné ovládání GP! Vzpomeňte na knihu "Jak byl vynalezen židovský národ" od Shlomo Sanda (Izraelce) - ta dává celkem dobrý vhled do skládanky dějin našeho světa. Nu a Chazaři? 13-tý kmen? Nu za cca 400 let existence jejich kaganátu na jihu Ruska se s židy celkem promísili po přijetí judaismu... Všimněte si, že současné dění, spojené s Islamizací Evropy, je protižidovské! Židé se zde již znovu po 70-ti letech od konce 2.WW opět bojí! A to není dobré ani pro nás - mnohých se musí bát ten, kterého se mnozí bojí. Nu a Protokoly? Je to podvrh a slátanina. Agenti GP zpatlali do kupy něco z Machiavelliho, jeho odpůrce Montesqiho, jednoho vyfabulovaného románku jakéhosi německého antisemity + do toho přimíchali nějaké pravdy ze svých vlastních politických myšlenek a dali tomu jazyk i nálepku rádoby židovského spiknutí, aby nás svedli na falešnou stopu. Hlavně Rusy to poškodilo. Pořád je to o tom samém Divide et impera, Ordo ab Chao... Nu a lichva, vyhánění židů? Panovníci si je natahali do svých královských měst, aby jim sloužili, aby obírali poddané, a následně si jejich prachy sami půjčovali na své projekty či válčičky - a pak se svými věřiteli, až se to hodilo, "vy.ebali - pogromy a vyhánění a tak před svým lidem vypadali dobře (který zase oj.baváli jinak)... Kdyby králové a církev nechtěli, žádnou lichvu by židé nemohli provozovat! Ten samý model platí i dnes, leč rafinovanějšími a sofistikovanějšími metodami - páni světa islamizací Evropy z Evropy vyženou židy, a zmocní se jejich majetků... Chápejte, GP ví, že zákony karmy platí a fungují (detaily jsou popsané v ezoterice) a tak se snaží věci organizovat tak, aby nás svedl k porušování Božích zákonů (principů karmy), které ani pořádně neznáme (i židy a muslimy a jiné) a pak z následných bouří se snaží vytřískat ve svůj prospěch politický i ekonomický kapitál... Kristovo "Miluj bližního svého, jako sebe samého" je něco, co GP musí vadit - a tak nás všechny svádí k porušování buď "části miluj bližního svého" (války, revoluce, náboženské nepokoje) nebo části "jako sebe samého" (sluníčkáři, co sem pomáhají cizincům).

      • Paul Durham napsal:

       Tyhle výmluvy si můžete vykládat při pečení macesů, možná vám na to opět kdosi kdesi nasedne, takové pohádky pro zaměstnance zbrojovek , aby se nenechali před šichtou vyrušit demonstanty za mír, pché

       • Spektátor Čumilovič Puk napsal:

        ?????????? Nerozumím... Jaké výmluvy?

        • Petr napsal:

         Proste placate. Kdyz sluha slouzi kriminalnikovi v produkovani kriminality, neni vinny? To ze jsou vyuzivani je zdrejme pravda. Problem je v tom ze si to vychutnavaji.

        • Spektator Čumilovič Puk napsal:

         Jste tedy i Vy vinen např. za humanitární bombardování Srbska, ač jste s tím možná ani nesouhlasil?

        • Petr napsal:

         O ja, nikdy jsem se nepostavil proti. Jiste vinni jsme vsichni. Zato ted celkem casto komunikuji s nasimi vladnimi a snazim od nich dostat odpovedi. Nic takeho neexistuje. A ja osobne je financuji se svojich dani. Mozna mi poradite vy. A reknete jak bojuje vase malickost proti tomu systemu.

        • proud napsal:

         Presne Peto,jasne ze jsme vsichni vinni,ale nema to bejt chapany jako pocit viny,obvinovani a podobne,ale ma to bejt chapany z hlediska si ty viny uvedomeni a prinejmensim co nejmensi,nejlip zadny podporovani jakykoliv dalsi spinavosti a snahu zmenit svy okoli a s nim celej svet na uplne jiny,bezpecny a svobodny misto vzajemny spoluprace.

        • proud napsal:

         Ted jde o to,paklize to vime a prijmeme,jak toho lepsiho sveta dosahnout.A ne se bit v prsa a prehazovat odpovednost jinam,nebo nejaky vejmluvy.

        • Spektator Čumilovič Puk napsal:

         OK, rozumím. Pak se osobně zamýšlím nad tím, zda máme právo, pro naše vlastní viny, soudit židy, kteří nevědomě slouží GP, tak jako i mnozí z našich řad - neb jak říká Pjakin, do té míry do jaké nerozumíme procesům řízení, do takové míry sloužíme cizím zájmům... V podstatě nadáváme na židy za věci, za které si můžeme sami pro naše neznalosti. Je to fajn ze svých problémů vinit druhé a nepodívat se sebekriticky do svým řad, ale nic to neřeší...

 4. Paul Durham napsal:

  No nevím, když je něco naplánováno majiteli světa na 100 let dopředu, tak "brownův pohyb" konajících figurek a studie o něm jsou tak trochu iluzemi pro ty, kteří bez iluzí ( víry v cokoliv ) nejsou schopni být "spokojeně zakotveni" v otroctví.

 5. Slávek napsal:

  pěkně se to čte, ale moc tomu nerozumím... všechno řídí jakýsi hypotetický a zřejmě i nesmrtelný GP ( prý už od dob starověkého Egypta) nikdo ho neviděl, nepojmenoval jako konkrétní osobu/y a vkládají se mu fenomenální vlastnosti řízení tohoto světa. Jeho bytost je něco na způsob Colombovy manželky nebo Járy Cimrmana. Múže mne někdo z Vás zasvěceně vyvést z tohoto bludiště...? Nebo jsem úplně ztracen a nemá cenu mi cokoliv vysvětlovat... padlý anděl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!