Skryté dejiny EÚ. – 3. část – Tajomstvo „Heydrichiády“

post-17-0-95579900-1423860082„Isteže, Wilhelm II. prelial čašu trpezlivosti svetových mocností na prahu Prvej svetovej vojny. Pre sociológa je však dôležité, kto a ako naplnil túto čašu do okrajov“

Gustave le Bon, „Psychológia davu“

Nacistický Sherlock Holmes

Heydrich bol rozhodne najinteligentnejším zo všetkých nacistických funkcionárov vôbec. Porovnateľnú tabuľku IQ predných nacistických pohlavárov, súdených na Norimberskom procese, si môžete pozrieť v práci „Norimberský denník“.

411MAB8QW8L._SY344_BO1,204,203,200_Autor bol americký psychológ, ktorý dozeral z poverenia Medzinárodného trestného tribunálu na internovaných vojenských zločincov a ich psychický stav. Nuž, na rozdiel od predných nacistických tribúnov, mocipánov a fanatikov bol Reinhard Tristan Heydrich človek fenomenálnej inteligencie a neskutočných vôľových vlastností. Nie nadarmo mu bol v Hitlerovej ríši zverený post Ríšskeho protektora Čiech a Moravy, ktorú vykonával súbežne s hodnosťou jedného z vrcholných funkcionárov SS (Obersturmbannfuehrer) a RSHA (Reichssicherheitshauptamt). Bol to prakticky druhý človek v ríšskych bezpečnostných štruktúrach po Himmlerovi, ktoré zvykneme nazývať „tajné“. Prezerajúc si jeho životopis človek voľky-nevoľky musí uznať, že tento tajuplný človek vykazoval neobyčajné úspechy, vysokú efektivitu a pracovné výsledky prakticky všade, kde pracoval a kde pôsobil.

Pochádzal z rodiny hudobného skladateľa a operného dirigenta v meste Halle an der Saale. Heydrichov otec bol riaditeľom prestížnej hudobnej školy a Reinhard od mala rástol vo vysoko intelektuálnom prostredí. Virtuózne hral na husle a bol považovaný za matematického génia. Venoval sa plávaniu a šermovaniu a mal veľký úspech u žien. V roku 1922 ako 18-ročný nastúpil ako kadet do námorníckej školy v Kiele. V štúdiu exceloval, vyštudoval s vyznamenaním a absolvoval námornú prax na krížniku Schleswig-Holstein“.  Je známe, že tak ako husle sú „kráľovnou hudobných nástrojov“ a matematika „kráľovnou vied“, je aj vzdelanie a status námorného dôstojníka vizitka, ktorá automaticky priraďuje jej držiteľa k absolútnej vojensko-technickej elite toho-ktorého národa. Ako hovoril Engels - „O vyspelosti národa sa dá súdiť podľa jeho vojenského námorníctva“.

130Na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov sa však úspešne sa vyvíjajúca kariéra dôstojníka Heydricha prudko a „tragikomicky“ skončila. Heydrich sa zamiloval do istej slečny Lisy von Osten, s ktorou ohlásili roku 1931 zásnuby. Nečakane sa však na horizonte objavila iná údajná Heydrichova spoločníčka, ktorá tvrdila, že Heydrich s ňou mal v minulosti pomer a taktiež boli zasnúbení. Napriek tomu, že sa Heydrich bránil, tvrdiac, že spomínané zasnúbenie zrušil, bola jeho reputácia poškvrnená a on znemožnený. Klincom do rakvy budúceho admirála bol vojenský „súd cti“, počas ktorého ho zbavil hodnosti a z námorníctva vylúčil sám admirál Erich Räder.

Heydrich sa ocitol v nezávideniahodnom postavení a bez práce uprostred rozmáhajúcej sa Veľkej hospodárskej krízy, avšak nezrušil svoje zásnuby s Linou von Osten, pochádzajúcej z rodiny, vyznávajúcej ideály NSDAP.

Práve cez jedného zo známych rodiny von Ostenovcov – Karla von Ebersteina – bola Heydrichovi dohodnutá schôdzka s Himmlerom, ktorý v tom čase budoval kádrovú kostru prototypu budúcej politickej polície – kontrarozvednej služby SD (Sicherheitsdienst). Himmler bol natoľko prekvapený schopnosťami mladého dôstojníka, že mu ihneď ponúkol vysokú funkciu v svojej štruktúre. Heydrich, ktorý bol vo finančnej tiesni, naštvaný na systém, ponížený v svojej dôstojnosti jeho „vyhazovom“ z námorníctva, ale s nemenej širokými záujmami, veľkými ambíciami a pevnou vôľou, predstavoval dokonalého kandidáta na post podstatne novej, dovtedy nevídanej bezpečnostnej štruktúry. Nech by už boli jeho politické presvedčenia akékoľvek, jedno sa mu musí nechať – bol to naslovovzatý profesionál. O efektivite ním vytvorených štruktúr – Gestapo a SS svedčí skutočnosť, že sa im po príchodu Hitlera k moci podarilo prakticky behom dvoch rokov absolútne zneškodniť komunistické hnutie v Nemecku a preorientovať hlavnú pozornosť politickej rozviedky na demaskovanie sieťových štruktúr slobodomurárov v nemeckej spoločnosti. T.j. agentov vplyvu Británie, predovšetkým. Isteže, nekomentujeme tu metódy, ktoré jeho podriadení používali na dosahovanie svojich cieľov. Avšak ním vytvorená sieť špiónov a agentov mu dodávala informáciu na prakticky každého čo i len potenciálne podozrivého človeka, a Heydrich zozbieral neuveriteľne vyčerpávajúcu kartotéku na všetky popredné osobnosti Ríše. Vo svetle tvrdení, že Tretia ríša bola v skutočnosti obrovským sociálnym laboratóriom globálnej politiky, sa dá aj Heydrichova kartotéka označiť za predchodcu dnešnej NSA, pochopiteľne v menšom, európskom meradle.

Heydrich úspešne napredoval v kariére a narobil si aj kvôli disponovaniu kompromitujúcim materiálom na mnohých funkcionárov v ich prostredí veľa nepriateľov. Periodicky boli proti nemu vyvolávané vlny defamačných kampaní, ktoré ho mali usvedčiť z údajného „židovstva“, avšak žiadna neuspela. Na pozore pred ním sa mali čoskoro aj Hitler, Goering a Himmler. Jeho osobným nepriateľom bol aj riaditeľ nemeckej vojenskej rozviedky Abwehr admirál Canaris, ktorý pracoval na Angličanov. Heydrich síce zodpovedal všetkým kritériam „príkladného nacistu“, avšak ťažko spochybniť fakt, že mal ďaleko od totalitnej nacistickej indoktrinácie, fanatizmu či fantasmagorických pseudo-historických konštrukcií architektov „Tisícročnej ríše“. Bol to štátnik, nie politik. A vo všetkom, čo robil, bol vidieť chladný, ba až mrazivý rozum.

 

 

Atentát

Môže to znieť prekvapivo, ale práve Gabčíkov a Kubišov atentát 27. mája 1942, spolu s udalosťami, sprevádzajúcimi jeho smrť, nám môžu poskytnúť veľa vydedukovateľnej informácie druhej zmyslovej úrovne. Pretože „Heydrichiáda“ skutočne oplýva mnohými doteraz nevyriešenými tajomstvami. Poďme po poriadku.

Heydrich bol menovaný Ríšskym protektorom v Prahe roku 1940. Medzi jeho bezprostredné úlohy patrilo zabezpečenie plynulého chodu českého vojensko-priemyselného komplexu, vitálne dôležitého pre nemeckú armádu, a taktiež spacifikovať české odbojové hnutie a zabezpečiť v krajine poriadok. Heydrich sa netajil svojimi „nacistickými“ predstavami o Čechoch ako ľuďoch druhej úrovne, zvieratách, z ktorých chcel spraviť ľudí. Teda aspoň s tými, ktorí vyhovujú árijským štandardom a majú zodpovedajúcu „ancestry“, zvyšok neasimilovateľného a zlého českého národa mal byť po konečnom víťazstve nad Ruskom presťahovaný do rezervácií pri Minsku a Rige.

Hneď po príchode do Prahy dal novomenovaný protektor v priebehu prvých troch dní popraviť 92 ľudí – takpovediac, pre výstrahu. V ostatnom jeho neskoršia nanajvýš efektívna politika v českých zemiach spočívala v tom, že najprv dekapitoval všetky odbojové hnutia, okrem komunistického, zabezpečil poriadok a s nemeckou dôslednosťou pochytal všetkých kriminálnikov. Likvidoval čierny trh. Zaviedol zvýšené potravinové prídely, sociálne dávky a dokonca podporu v nezamestnanosti, a taktiež sobotňajšie pracovné voľno. O úspechu a efektivite jeho „administrovania“ hovorí skutočnosť, že sa na verejnosti pohyboval a jazdil bez ochranky, len v sprievode šoféra.

heydrich_03

Popri svojich priamych pracovných povinnostiach sa však Reinhard Heydrich v svojej neúnavnej túžbe po dobrodružstvách a tajomstvách aktívne venoval nanajvýš zaujímavým činnostiam... Jeho matematický mozog, ako mozog každého vedca, prahol po jasnosti. Praha - „Mater Urbis“, pôsobište Keplera a Tycha de Brahe, okultistické centrum sionizmu, bola pre neho bezpochyby ambicióznym pôsobiskom. Pretože rovnako, ako väčšina inteligentných nemeckých dôstojníkov, bol prekvapený „jednoduchosťou“, s akou sa Hitler zmocnil Sudet. A keďže Heydrich sotva mohol – pri celej efektivite jeho rozviedky – sa dozvedieť vysvetlenie tejto hádanky z okruhu emigrovavšieho do Londýna Beneša, najlepším miestom na rozlúštenie „sudetskej“ hádanky bola práve Praha.

Napríklad autori „Svätej krvi a Svätého Grálu“ Baigent, Leigh a Lincoln tvrdia, že najväčší kus práce na výskume záhady z Rennes-le-Chateau  sa vykonal práve počas vojny – príslušníkmi „vedeckých práporov“ SS. Okultizmus a mágia boli „tajným bohom“ vnútorného kruhu nacistickej elity, Himmler preukázateľne holdoval okultizmu a študoval kabalu.

Heydrich, naopak, využívajúc korektné a dôveryhodné vzťahy s miestnymi komunitami a nemeckou agentúrou v Čechách, usilovne hľadal isté veci a písomnosti, pričom využíval pre svoje ciele a s nimi súvisiace výskumné práce českých baníkov. Hádajte, odkiaľ pochádzali títo proletárski pomocníci Ríšskeho protektora? Z dedín Lidice a Ležáky.

Lidice_archiv7

Ako je možné, že nacisti v rámci akcie pomsty a zastrašenia po atentáte na Heydricha tak brutálne a dôsledne zlikvidovali práve tieto dve obce, ktorých obyvatelia v skutočnosti ríšskemu protektorovi pomáhali?? Oficiálne zdroje hovoria, že Gestapo a SS stanovila prepojenie atentátnikov Gabčíka a Gajdoša na tieto dve dediny údajne omylom...

Dovolíme si zapochybovať. V takej veci, ako je vyšetrovanie vraždy jedného z napoprednejších a najperspektívnejších funkcionárov Hitlerovej ríše, nemohlo dôjsť k takému pochybeniu, aby nacisti následne omylom zabili všetkých mužov nad 16 rokov, všetky ženy a deti odvliekli do koncentrákov a tieto „dve náhodne zvolené“ dediny vypálili a nenechali z nich kameňa na kameni.

Čo ak Himmlerove Sonderkomandá, vyslané do Čiech, jednali – z pohľadu Himmlera – absolútne správne a odôvodnene?

Ak budeme predpokladať, že Heydrichovi sa podarilo v Prahe a Čechách nájsť isté svedectvá toho, kvôli čomu neskôr Izraelci odsúdili na smrť jeho spolupracovníka Eichmanna, potom práve atentát a neskoršia Himmlerova aktivita v tejto veci dokonale vysvetľuje a znázorňuje tak tiché spojenectvo medzi nacistami a sionizmom z jednej strany, ako aj sionistické pozadie čelných nacistických funkcionárov zo strany druhej.

Priebeh a sprievodné udalosti atentátu nielen naznačujú, že „mastermindom“ atentátu bol Globálny Prediktor so sídlom v Londýne, ale aj dosvedčujú, že Himmler bol s touto oveľa vyššou mocou zajedno.

Čo sa vlastne vtedy stalo? Atentát sa odohral na severnom pražskom predmestí Libeň. V skutočnosti všetky toponymá, majúce v svojom základe kombináciu spoluhlások LB, resp. BL, sú odvodené od pojmu „biely“, latinsky „alba“ (BL – LB). Preto Labe znamená „Bielu“ rieku. Rovnako ako Libeň. „Bielou“ je zároveň v terminológii ruských konceptualov a V. Pjakina označovaná atlantická frakcia Globálneho Prediktora, ktorá vtedy sídlila v Londýne. Tamže bol pod dohľadom britskej tajnej služby rozpracovaný scenár atentátu.

TM4a03cd_antimonyzat

Československí výsadkári Kubiš a Gajdoš striehli na auto Ríšskeho protektora na križovatke Drážďanskej cesty a odbočky na Trojský most.  Na pražské predmestie Troja sa viaže konotácia na „antickú“ Tróju, a vonkoncom nie náhodou. Ak hypoteticky predpokladáme, že Praha je okultným centrom svetového sionizmu, môže aj jej toponymika prezrádzať veľa o jej sakrálnom pozadí. V tejto súvislosti je „Troja“ zaujímavá tým, že v historickej rekonštrukciii tzv. „Novej Chronológie“ je toto bájne mesto stotožňované so stredovekým Istanbulom na Bospore. V prácach „Zabudnutý Jeruzalem“ a tu: http://www.hlavnespravy.sk/cyril-a-metod-medzi-mytom-a-skutocnostou-1-cast/802184, založených na metodológií ideových otcov Novej Chronológie – G.V. Nosovského a A.T. Fomenka, sú vyslovené vedecky podložené tézy o tom, že v skutočnosti dnešný Istanbul zohral kľúčovú úlohu v dejinách ľudstva a bol zachytený v rôznych historických prameňoch aj ako „biblický Jeruzalem epochy Ježiša Krista“.  Nielenže je Trója, alias Konštantínopol, alias Jeruzalem  svätý pojem v judaistickej tradícii, je to aj odkaz na GP, ktoré má väzby na príbeh o Troji a Jeruzaleme.

Samotný atentát Heydrich prežil, pričom dokonca stihol prenasledovať útočníka, skôr než stratil vedomie. Bol to však zdravý muž a včasne poskytnutá lekárska pomoc a operácia na pražskej klinike mu už začiatkom júna sľubovali rýchlu rekonvalescenciu. Heydrich sa rýchlo zotavoval. Preto bol do lekárskeho tímu z Berlína expresne pridelený Himmlerom preverený lekár, ktorý mal smrť Heydricha poistiť. Istú úlohu v „lekárskom nedopatrení“ mal údajne zohrať sulfonamid a zlá krvná skupina.

Himmler bol evidentne zaujatý v tom, aby Heydrich zomrel.

2. júna, keď sa Heydrich zotavoval, ho Himmler navštívil v Pražskej nemocnici.

Po jeho návšteve Heydrich upadol do kómy a viac sa neprebral.

Ak Heydrich v Čechách získal dôkazy, usvedčujúce sionistov v tajnej spolupráci s nacistami (Mníchov, Holokaust), nedá sa Himmlerove konanie v období jeho smrti a hlavne PO NEJ vysvetliť inak, než zaujatosťou na tom, aby tieto dôkazy nevyšli von. Bol na tom zaujatý evidente rovnako, ako Beneš a anglická kráľovská rodina. Ak bol Himmler (človek absolútne NE-ÁRIJSKÉHO výzoru) v skutočnosti agentom sionizmu v nacistickom vedení, vysvetľuje to aj jeho „nevyhnutnú“ samovraždu, aj obludnú politiku jeho perzekučného  systému, aj rasovo-politickú ideologizáciu Nemcov v duchu dokonale „upgrade“-ovanej filozofie Starého Zákona, so všetkými odtiaľ vyplývajúcimi konotáciami na „Bohom vyvolený národ“ alias „árijských nadľudí“.

tumblr_m4i9htYbu41r2r773o7_r1_1280

Takáto interpretácia problematiky nás oprávňuje hneď k niekoľkým záverom:

- atentát na Heydricha bol dielom GP, pretože Heydrich sa dozvedel príliš veľa. Heydrich musel zomrieť, tak ako „Kartágo muselo byť zničené“. Po neúspechu Čechoslovákov sa o „úspešné zavŕšenie misie“ škrupulózne postaral Himmler.

- spojenectvo sionizmu a nacizmu bolo projektom GP. GP potreboval, aby československé zbrojárstvo pracovalo na Wehrmacht v záujme plošnej vyhladzovacej vojny kolektívneho Západu proti ZSSR, preto „prinútil“ Beneša (podobne Masarykovi – vysokopostavenému členovi kontinentálnych slobodomurárskych lóž) akceptovať Mníchovský diktát.

- Holokaust európskych Židov sa konal pri plnej informovanosti amerických a svetových sionistov, ktorých ideoví potomkovia dnes bezostyšne zneužívajú a rozfukujú „holokaustovú“ hystériu ako zastrašovaciu a zinscenovanú psycho-historickú diverziu, ktorá má u „potencionálnych záujemcov“ vylúčiť na podvedomej úrovni samotnú možnosť podozrievať svetový sionizmus z paktovania s nacistami.

 

Záver

Dlhoročný sovietsky minister zahraničia Gromyko raz povedal - „Keby ľudia vo svete vedeli, ako sa skutočne veci majú, svet by vybuchol...“.

Dnes sú naše krajiny a obzvlášť naše elity znovu v plnohodnotnom a absolútnom područí tých istých síl, ktoré sa v ďalekom 1938 spolčili proti Československu. Jedinou útechou pre nás môže byť to, že dnes GP svoju dlhodobú politiku vo vzťahu k nám (ktorých tak ako predtým považuje za Untermenschov...) realizuje menej brutálne a otvorene, hoci výsledky môžu byť nemenej devastačné.

A na záver – Česi môžu byť nesmierne radi, že majú prezidenta Zemana. Keby to bol „lostomiloušké knížatko“, možno by už boli Benešove dekréty anulované a Sudety „vrátené“ jeho srdcu milému Nemecku. A som si istý, že keby Zeman stál v osudnom roku 1938 na čele ČSR, určite by sa rozhodol inak, než Beneš.

Každopádne, nemali by sme sa tým utešovať, pretože nasledovné dva linky svedčia o pravom opaku. A totiž o tom, že v súčasnej dobe tento medzinárodný sionisticko-nacistický konglomerát „vystupuje z tieňa“ a začína otvorene deklarovať svoje revanšistické ambície. A to prostredníctvom fašizácie vnútornej i vonkajšej. Voilá:

http://panobcan.sk/na-slovensku-sa-pritvrdzuje-prve-vypocuvania-kvoli-komentarom-na-socialnych-sietach-su-tu/

https://lenta.ru/news/2016/07/11/deutschland/

Čo znamenajú tieto dve udalosti?  V prípade prvého príspevku sa jedná o deklaráciu zámerov zavádzať cenzúru, sankcionovať a perzekuovať občanov za „nesprávne“ názory. V konkrétnom prípade – za to, že chlap v nejakom fcb príspevku povedal, že Kiska patrí do gulagu... Pán prezident sa považuje za nejakého nedotknuteľného nadčloveka, keď sa štylizuje do podobizne imperátora Rímskej ríše a nereaguje na tento počin polície, ponášajúci sa na uplatňovanie sankcie za „urážky majestátu“? Keby takto horlivo polícia mala riešiť všetky prípady osočovania Fica a iných politikov, ktorí ležia v žalúdku SME, Denníku N a ostatnému mainstreamu a sledoval príspevky na ich weboch, myslím že by naši „pomocníci a ochrancovia“ zavalení papierničinou do konca všetkých epo-liet. Je to výstraha, po ktorej, ak sa nič nestane, bude nasledovať výlučne „uťahovanie skrutiek“. Znamená to bezprostredný a absolútny „návrat do totality“. V úvodzovkách preto, lebo to, čo si možno väčšina z nás dnes pod vplyvom intenzívnej dvadsaťročnej masáže mozgov predstavuje pod pojmom „totalita“, je sťaby rumená dievôčka z Oravy oproti tomu fašistickému Neu-Ordnung, ktorá sa tu chystá v réžii – takpovediac – pätolizačov Magdeleine Allbrightovej a Zbigniewa Brzezinskeho. Predbežne povieme len, že na Slovensku sa vcelku očakávane môže rozbehnúť scenár rapídnej fašizácie spoločnosti, ako to vidíme na príklade Poľska, Pobaltia a Ukrajiny. Podmienky sú na to zrelé. A presvedčenie fašizátorov o úspechu a nevyhnutnosti ich zámeru je upevňované tým, že zatiaľ nič nenaznačuje, žeby slovenská verejnosť čo i len tušila, nakoľko seriózna a nebezpečná je situácia, v ktorej sa Slovensko nachádza. O to väčšie je presvedčenie „pánov situácie“, resp. skrytých bábkarov slovenskej politiky, operujúcich na tak nepolapiteľnej úrovni ako kruh iniciátorov kauzy „Gorila“, o tom, že slovenská verejnosť sa nezmôže na efektívnu obranu proti týmto nástraham. Nazvime túto prvú neomylnú indíciu plánovanej fašizácie spoločnosti fašizáciu vnútornou.

Druhý príbeh rozpráva o tom, ako jeden nemecký zažratý turista, dobre sa vyznajúci v kartografii, na potulkách saským Švajčiarskom zistil, že koryto istej riečky, ktorá predtým tvorila štátnu hranicu medzi Nemeckom a Českou republikou, sa posunulo o niekoľko desiatok metrov do českého územia, z čoho vydedukoval, že Spolkovej republike tak pribudlo cca. 500 štvorcových metrov územia. S týmto „nálezom“ sa obrátil na zodpovedajúce inštitúcie, a dá sa predpokladať, že „problém“ by sa bol vyriešil zaužívaným v takých prípadoch spôsobom (ustanovenie demarkačnej komisie a demarkácie novej hranice), ak by tento – inak vcelku obyčajný – príbeh nebol prekvapivo široko medializovaný v plne oficiálnom a mainstreamovom nemeckom „Bilde“, pričom s uvedením priamych konotácii na rok 1938, totiž frázou - „Takýmto spôsobom si Nemecko môže prvýkrát posunúť východnú hranicu od roku 1938...“ Táto fráza v skutočnosti znamená neznamená nič menej, než otvorenú medializáciu, resp. deklaráciu zámeru pristúpiť k aktívnemu prekrojeniu hraníc povojnovej Európy. To všetko sa, samozrejme, bude diať na náš – slovanský – úkor.

Předchozí části:

http://www.nwoo.org/2016/08/18/skryte-dejiny-eu-2-cast-sprisahanie-plukovnika-ostera-mnichov-ako-skutocny-spustac-druhej-svetovej-vojny/

http://www.nwoo.org/2016/08/16/skryte-dejiny-eu-1-cast-medzivojnova-csr/
63 Komentářů k Skryté dejiny EÚ. – 3. část – Tajomstvo „Heydrichiády“

 1. Kolemjdoucí napsal:

  Stanovit, že protektora zabili kvůli tomu, že Himmler byl tajný sionista protože studoval učení svých nepřátel, Kabalu je opravdu píčovina.

  To, že se němci na konci prohrané války pokusili využít americké židy k vybudování tlaku na Rosewelta je pochopitelné. To, že židovské elity věděli o likvidaci židů v Evropě a nic nedělaly, bylo zcela zjištné. Po válce díky tomu zlegalizovali Izrael a sály Německo na reparacích 50 let.

  Tenhle článek se vám nepovedl.

  • Jarmila napsal:

   Můj názor je ten, že se mu ten článek naopak velmi povedl. Heyndrich byl skutečně pro Hitlera a spol. velmi nepohodlný člověk, protože byl chytrý a pátral tam kde neměl. Jak známo, Hitler byl Rothschildův agent, protože byl jejich levoboček. Když si přečtete oficiální životopis Goebbelse, tak zjistíte, že to byl typický židák se vším všudy. A ta jeho Magda pasoucí již od dívčího věku po boháčích, jakbysmet.
   Celá historie je kompletně vylhaná, takže není divu, že dodnes mnoho lidí věří tomu, že Hitler, Braunová, Goebbels, jeho žena i jejich 6 dětí spáchalo sebevraždu. Není tomu tak! Všichni utekli do Argentiny, kde si vesele žili až do přirozené smrti. Děti Hitlera a Braunové, či Goebbelse a Magdy dodnes ovšem páchají na planetě svinstva, protože dodnes žijí. Makrela je možná přímo Hitlerova dcera, byla v mládí neuvěřitelně podobná na Hitlerovu matku Kláru.
   V článku byla zmíněná Trója. To jsem zase zjistila nedávno, že obchodník Schliemann, objevitel Tróji, byl ve skutečnosti hajzl na entou. Asi ukradl souřadnice Tróji nějakým skutečným vědcům a tam kopal na soukromém pozemku sultána bez ohledu na to, že sultán protestoval. Bezohledně přitom zničil mnoho jiných vrstev a vykopávek.
   Je to mimo téma, ale když je řeč o hajzlech, tak jasným hajzlem byl i obchodník Wallace, (obchodoval s brouky), který se snažil ukrást celoživotní dílo Darwina. Ten však naštěstí včas zareagoval a na shromáždění vědců vše objasnil, takže mu zůstalo prvenství ve výzkumu evoluce.

   • Jarmila napsal:

    Jo, ještě jsem chtěla dodat, že čeští parašutisti byli asi pěkně oklamáni. Byli to vlastenci a domnívali se, že atentát na Heyndricha bude velmi záslužná věc. Možná jim sionisti naslibovali hory doly- ale ve skutečnosti měli být sami ihned po atentátu zlikvidováni. Když pochopili celou situaci, tak alespoň neprodali svou kůži lacino a bojovali do posledního dechu.
    A ještě něco- Himler a spol. se ani neštítili zabít desetiletého syna Heyndrycha, aby ho zlomili. Jinak Heyndrycha se nezastávám, ale nebyl to žid ani sionista, jenom jim dělal užitečného idiota a dojel na to.

    • petr napsal:

     V jednom se mýlíte. Heydrich byl všechno možné jen ne slušný člověk, navíc to byl rozhodně větší žid než Hitler. Už podle toho profilu. A to s morálkou, která je tomuto etniku vlastní, tedy dělal podrazy a sháněl kompromitující materiály na všechny své kolegy nacistické pohlaváry. Jeho smrt udělala radost celému vedení NSDAP včetně Hitlera.

     On byl zraněný střepinou jen velmi lehce, po operaci to s ním vypadalo velmi dobře, začal se díky českým lékařům uzdravovat, ale najednou po pár dnech v péči německých lékařů "záhadně" umřel.

     • Dušan napsal:

      "V jednom se mýlíte. Heydrich byl všechno možné jen ne slušný člověk" - to v žiadnom prípade nepovedala. Povedala Že bol chytrý. Čo v žiadnom prípade nieje dostatočná kvalifikácia byť človkom. Treba byť múdrim.

      Keby bol múdry vedel by že to obvinenie pre ktoré sa nestal Admirálom bolo zariadené. No možno to vedel preto sa zaujímal o svetové zákulisie. Lenže všetko robil podľa princípu "Účel svätí prostriedky" (napríklad tých zabitých 92 na začiatku jeho vlády). Podpora svojim intelektom pri riadení 3.ríše.

     • Jarmila napsal:

      Tak nějak jsem to myslela, jak to napsal Dušan- že byl velmi chytrý (měl vysokou inteligenci), nikoliv však moudrý. A Vy se mýlíte v tom, že byl žid. Určitě žid nebyl, byl to Němec a za ženu si vzal německou šlechtičnu, nikoliv židovku, takže jejich 4 děti byli také Němci.
      Asi byl příliš horlivý v opravdovém vyhlazování židů, což si Hitler ani Goebbels nepřáli, protože měli jiná zadání od globální "elity". Potřebovali nahnat bohaté židy do Izraele.

  • Benzin Petrolejovič Naftěnko napsal:

   Kolemjdoucí,ty nejsi "Kolemjdoucí",ty jsi vůl a ještě k tomu slepej,protože si nevidíš ani na špičku vlastního šulina,asi nejspíš obřezanýho.......

  • Přemek napsal:

   Vaše první věta příspěvku dokazuje, že neumíte číst. To, že operujete s pouze jednou židovskou elitou, ukazuje na Vaše informační nedostatečnost. Slušelo by Vám více pokory před tím, co nejste schopen pochopit, protože předmět chápání nespadá do okruhu pojmů, jež jste se naučil jako výhradní používat. Terminologie je součástí metodologie a míru metodologické bídy prokazuje většina socioekonomických "vědátorů". O Heydrichově inteligenci jako překážce v nacistické (sionistickofašistické) indoktrinaci coby důvodu pozornosti Gabčíka s Kubišem a následně Himmlera jako nástrojů GP nic? Hovořte pouze, máte-li co říci, pokud to jste vůbec schopen posoudit.

  • Eva napsal:

   Židovské elity pozabíjely Židy, kteří se asimilovali...A využily na to nový pogrom zvaný Holocaust....tož tak...
   Dnes zase Německo řádí v Evropě a nevím zda se najde někdo kdo se jim postaví v přímo Evropě.
   Článku vytýkám jen, že GP své cíle realizuje menej brutálne a otvorene...Oni prostě jinak zatím nemohou, od 2.WW zatím neuběhlo tolik času, aby vzpomínky na tuhle událost se úplně v času neztratily. A troufám si tvrdit, že i moderní medicína zabodovala, protože v okolí už vymřeli všichni staří lidé.
   Přitom ještě v 90 letech žilo v naší dědině spousta staroušků, bez léků, kteří si nepamatovali co bylo včera, ale pamatovali 1.WW a 1.republiku. Ti dnešní přeživající mají medikamenty zatemněnou i mysl, jsou jako narkomani.

   • dj napsal:

    Co se tady deje zapocalo již velice davno.Zreci vytvorili z deti Slovanu židy v Egypte,kdo vytvoril zrece a treba babylonske bratrstvo,kdo manipuloval s DNA na strednim vychode a vytvoril mentalitu chazaru,jsou to drakonianci.
    Clovek zestoupil ze 7.dimenze tady a Annunaki Nefilim vytvorili lidske telo,my jsme tady zustali v podstate uvezneni,ted se aktivuje cyklus k osvobodzeni.

  • Samo napsal:

   Naprosty souhlas. Ten clanek je jen slaboducha slatanina. Heydrich mel zidovske predky Sus (prehlaskovane u) se myslim jmenovali. Je to i videt z jeho vizaze. A to ze hornici z Lezak a Lidic spolupracovali s Heydrichem muze napsat jenom debil. Stejne tak ze Himler studoval Kabalu. Ten nacek mel fanatickou nenavist ke vsemu zidovskemu.

   • anonym napsal:

    A vy víte, že oficiální historie je pravda a nic než pravda?
    O hornících z Lidic a obce Ležáky, hovořil Pjakin. Jak víte, že jako vítězové nic v archívu nemají? Pokud vím, západ není nadšený, že otevřeli archív z té doby.

   • Samo napsal:

    dobre je obcas pouzivat "zdravy selsky rozum" nejsilnejsi propaganda je PRAVDA. Kdyz nekdo pise slataniny komu asi slouzi ? Stejne tak ten Pjakin. Nikdo nic nevi protoze globalni predictor pracuje v utajeni ,ale Pjakin je jasnovidec tak vi kdo ten predictor je a co zamysli. prosim vas nenechte se vysmat. kdyby nakej predictor byl a pajakin by mu koukal do karet tak ho oddela jako heydricha nebo kennedyho :) Heydrich byl zabit z jednoducheho duvodu aby se udelala zla krev mezi nemcema a cechama , kteri prestavali remcat kvuli okupaci a zacinali se ozyvat hlasy ,ze si zijou (I kdyz byla valka) lepe nez za I. republiky. Ty socialni vyhody maj lidi od dob 2. svetove valky kdy to zavedli nackove. Smutne ,ale je to tak.

  • Samo napsal:

   Jeste bych dodal to, ze to s tou Heydrichovou inteligenci a matematickym geniem nebude asi tak horky kdyz jezdil v kabrioletu a bez ochranky.

   • Dušan napsal:

    Heydrich urobil všetko preto aby tak mohol chodiť. Chcel ukázať že je absolútnym vládcom a nik z miestnych ho neohrozí.

    Odporúčam si naštudovať ako sa správal Kadáfi aj keď to nieje celkom zrovnateľné.

  • Jano napsal:

   Nič nevieš, a len sa oháňaš naučenou propagandou. Dohoda Havarah- Abkommen Ti nič nehovorí?

  • Vladimír Štumpa napsal:

   To s tím protektorem jste pohnojil důkladně. Alespoň si nějaký argument vymyslete.

 2. Paul Durham napsal:

  Plány jsou komplexní a adaptivní, viz. Heydrich jako zakladatel Interpolu, stále stejné organizace. A tak je to se vším včetně EU.

 3. Benzin Petrolejovič Naftěnko napsal:

  To souručenství sionistů s německými nacisty nepotvrzuje jen stejná "ýbermenší-vyvolenecká ideologie",ale i to,že v r.1954 založili Bilderberg a dnes před našimi zraky sjednotili Evropu ve 4.říši,kterou se opět chystají a snaží vrhnout proti Východu a to za pomoci všech těch židy Sorosy živenými nevládkami a našimi zednáři a protektorátními Emanuely Moravci_-Sobotky a ostatními hloupými ovcemi organizovanými,nebo alespoň trpěnými akcemi proti vlastnímu státu a národu....A k tomu jim dopomáhej Bůh....

 4. Přemek napsal:

  Až na pár informačně poněkud nepodložených, byť nepodstatných prvků jde o skvělý článek autora, který ví která bije, na rozdíl od globálního jednoho procenta, o zbylých 99 vesměs raději nemluvě. Je jen na nás, abychom pochopili dříve než ono jedno procento, víc těch v globální kormidelně není.

 5. Kolemjdoucí napsal:

  to Jarmila: dolož mi na nějaké byť nepřímém důkazu, že Hitler je levoboček Rothchilda. Že Goebels byl žid. A, že žili po válce v Argentině.

  to Benzin Petrolejovič Naftěnko:
  doporučuji ti vložit mokry ledový ručník do roztoku.

  to Přemek:
  se svým nic neříkajícím metodologickým příspěvkem choď do řiti.

  Chápu, že by jste rádi spojili v jedno sionismus a nacismus, podobně jako zde ostatní. Ale to je ještě větší překrucování dějin, než to co dělají dnešní média. A to nemá se seriózni diskuzí nic společného.

  • Petr napsal:

   Kolemjdouci prectete si neco od rabbiho Harry Waton. Mozna vam neco dojde.

  • Jarmila napsal:

   Pane Kolemjdoucí,nezávislý internet je narvaný spoustou důkazů- stačí si jen gůglit a gůglit. Nevím proč bych Vám měla sáhodlouze popisovat své zdroje. Najdete tam i jméno ponorky, s kterou Hitler odfrčel do Argentiny. Jediná pravdivá informace z historie bude asi jen ta, že před svým úprkem tajnou chodbou z bunkru, zastřelil svou milovanou fenku, protože ji nemohl vzít sebou. Jen tak pro zajímavost Vám zde dám podobu Kláry Hitlerové, tam si ji porovnejte s podobou mladé Merkelové.https://www.google.cz/search?q=Kl%C3%A1ra+Hitlerova&biw=1801&bih=1145&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwid6YfL-tHOAhVKLsAKHQDOCfUQsAQITA&dpr=0.8

   • Petr napsal:

    Jarmilo proc by mnely elity rikovat to ze se to provali. Jednoduzsi je zlikvidovat. Zahrajete svoji roli a Jste minulost.

    • anonym napsal:

     Rusové mají DNA pozůstatků z údajně Hitlerovy lebky, patří ženě, tož tak.
     Už loni byla v Rusku vyřčena domněnka, že Hitlera zachránil Vatikán. Západ byl ticho. Letos se měly odtajnit historické záznamy z té doby. Jedná se i o přestavby koncentračního táboru Osvětim.
     Tak si počkáme.

    • Jarmila napsal:

     Petře, to platilo pro parašutisty, nikoliv však pro Hitlera a jeho následnici Merkelovou. Nemohu zde sem dát odkaz, protože se zde nezobrazí.

     • vilon napsal:

      re:Jarmila: -Pozrel som si dobre obe tváre, ale nejak sú odlišné v tom, že Merkelka má oči viac do dolnej sanpaky, čo Adolfová dcéra nemá!
      (sanpaka=viz kniha:Mischio Kuschi - Orientalná diagnostika)

    • Stribog napsal:

     Berme to trochu jinak. Od roku 1943 se v Říši usilovně pracovalo na její transformaci. Neboť bylo jasné, že to vojensky projedou. Martin Borman založil na 700 korporací, kam se přesunoval majetek, který byl nakraden v Evropě. V té době byly taté střední úrovni nacistů vytvořeny krycí historky, které z nich činily oběti režimu. Tito lidé potom nalezli do spojeneckých okupačních struktur a politiky zejména Západního Německa. Většina nacistické věrchušky unikla nejen do Latinské Ameriky. (Připomenu jen smutný příběh Evity, která díky své hlouposti přišla o bratra, který se velmi aktivně účastnil vyjednávání s nacisty.) Ale také do zemí dnešního Blízkého východu. Je to stejné jako s líhní banderismu na Ukrajině. GP nikdy neměl potřebu nacistický projekt ukončit, ale zakonzervovat pro další použití. Také se dá říci, že mu tito lidé výborně posloužili v řadě globálních struktur. Za všechny dvě jména. Fritz ter Meer, který technicky šéfoval IG Auschwitz a později ho Rockefelleři vytáhli v rámci Paperclipu rovnou do OSN, kde se stal duchovním otcem Codexu Allimentarius, který jsme v tichosti přijali i my. Další zajímavou postavou je třeba Walter Hallstein. Nacistický právník, činovník IG Farben, později šedá Adenauerova eminence, který vlastně koncipoval blueprint dnešní EU, jako struktury mající sloužit korporacím.
     Hitler byl projekt anglo-sio-amerického establishmentu. Celá ta nacistická rasová pavěda vycházela ze sociálního darwinismu a angloamericé eugeniky. A německý fašismus byl komplet převzat z britského koloniálního fašimu. Němci do toho prakticky nevložili nic svého. Snad jen tu pruskou disciplínu.
     Otázka jestli by po tak velikých přípravách na kontinuitu Třetí říše nechali šéfa chcípnout v berlínském bunkru je naprosto legitimní. Třetí říše posléze transformovala ve čtvrtou vUSA, jak ji popisuje třeba Jim Marrs. V podobě National Security State a díky různým pro-nazi kruhům. Třeba Johnu Forsterovi a Allanu Dullesovým, kteří jako právníci nakonec vysekali Prescotta Bushe, který financoval Hitlera a dost vydělal na otrocích v polských koncentračních táborech z těch rozsudů, které padly v rámci Trading With the Enemy Act.
     A také přežila v podobě páté říše - Evropské uhnije, což dokazuje řada materiálů včetně Red House Report.
     Putin se zasadil o to, aby ruské archivy přešly pod jurisdikci Kremlu. To je známka toho, že se budou, tak jak budou Rusové potřebovat rychle otvírat. Rusko ale nakonec i populace na západě čelí zuřivé psycho-historické válce. K té patří nejen relativizace výsledků druhé světové války, snahy vyprávět příběh z prostředka, ale také udělat ze SSSR spoluviníka. Také postavit nacistický režim a ten stalinský na roveň. A zároveň tvrdit, že německý fašismus byl tím menším zlem. A tím se také snažit omlouvat ten finský nebo pobaltský. Posedlost části evropské i americké věrchušky nacismem nikam nezmizela. Jen transformovala. O to je pro nás psycho-historická válka a blitky hisTóriků z UK i různých Krystlíků o to nebezpečnější. Tak jak se postupně hrotí situace, Rusové budou pouštět info z archívů. Nemají bohužel mediální strukturu jako "западные партнеры" na Západě, tak musí počítat s tím, že se info k lidem na Západě bude dostávat prostřednictvím hysterických reakcí západních médií spíš, než přímo.
     Dožijeme se nejspíš řady šokujícího infa. Ale nemyslím, že by se šlo tak daleko a otevřelo se téma Hitlerovy smrti či emigrace přímo. Nejspíš ovšem posílí nepřímé důkazy pro druhou variantu.

     • Paul Durham napsal:

      Lucie 1991 - černí andělé ( aneb podprahový imprint podlidí - a jak pospíšili si s tou věčnou pravdou plyšáka vency kořalky )

      Sex je náš dělá dobře mně i tobě Otčenáš
      bejby odříkej až v hrobě
      Středověk neskončil středověk trvá
      Jsme černí andělé a ty jsi byla prvá
      Sex je náš padaj kapky z konců křídel
      Nevnímáš zbytky otrávených jídel
      Středověk neskončil, středověk trvá
      Jsme černí andělé a ty jsi byla prvá holka
      A.I.D.S.
      Sex je náš dělá dobře mně i tobě
      Otčenáš bejby odříkej až v hrobě
      Tu svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobě – nevíš
      O kříž se teď neopírej, shoříš v týhle době
      – no no
      Středověk neskončil, středověk trvá
      sex je náš
      Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá holka
      A. I. D. S.
      Sex je náš padaj kapky z konců křídel
      Nevnímáš zbytky otrávených jídel
      Tu svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobě – nevíš
      O kříž se teď neopírej, shoříš v týhle době – no no
      Středověk neskončil, středověk trvá
      Sex je náš,
      Jsme černí andělé a ty jsi byla prvá holka
      Sex je náš
      Středověk neskončil, středověk trvá
      Sex je náš
      jsme černí andělé a ty jsi byla prvá holka
      Sex je náš
      Středověk neskončil, středověk trváSex je náš
      sex je náš
      Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá kluk

  • cracker napsal:

   Neviem, kto boli hlavní nacisti, ani aké úlohy vlastne plnili, ale fakt je, že árijsky nevyzerali.

   Faktom tiež je, že nacizmus a judaizmus je jedná a tá istá ideológia. Hitler zaviedol v Nemecku židovský zákon.

 6. Jan Jinsky napsal:

  Žvásty - nic jiného. I Heydricha tu vychází jako pozitivní postava.

  • Dušan napsal:

   "I Heydricha tu vychází jako pozitivní postava."

   Ako tých zabitých 92 ľudí je nič? To že sa snažil stabilizovať Čechy (napríklad tie sociálne dávky) plnilo ciele vojny proti SSSR.

   A asi ste si nevšimli vetu:
   " Heydrich sa netajil svojimi „nacistickými“ predstavami o Čechoch ako ľuďoch druhej úrovne, zvieratách, z ktorých chcel spraviť ľudí. Teda aspoň s tými, ktorí vyhovujú árijským štandardom a majú zodpovedajúcu „ancestry“, zvyšok neasimilovateľného a zlého českého národa mal byť po konečnom víťazstve nad Ruskom presťahovaný do rezervácií pri Minsku a Rige."

 7. Sasin napsal:

  Krásná propaganda nacizmu. Někeří si možná myslí, že to je propaganda fašizmu, ale to se mýlí. Fašizmus dnes vysílá veřejně své zprávy a prokládá je poplatky za reklamu, kterou jsme nevyžádali.

  Jsou takoví kabrńáci, co si myslí, že gdyž to nebudou propagovat voni, že by jim tu propagandu mohl vyfouknout něgdo jiný. Chápete tu schízu? Já tedy ne. Muheeeeeee

  • Dušan napsal:

   "Krásná propaganda nacizmu." - to len podľa vašej reálnej morálky a vašeho chápania obecného chodu vecí

   • Robo napsal:

    mRAv vs. MORálka

   • Sasin napsal:

    Obecně vzato jde o zasraný zlo dějský fašizmus dnes, kterému asi sloužíte do roztrhání plánu. V nacizmu šlo jen o další stupeň socialistické demográce. To je gdyž iž nestačí dobré fašistické slovo na tupé ovce. Heh

 8. argento napsal:

  Líbí se mi, když někdo přijde s něčím zajímavým co může přispět otevřít oči. O to víc mě vadí urážky těch co přemýšlet neumí a přesvědčeni o své geniální neomylnosti toho druhého uráží a zesměšňují ! Jak se praví :,, Urážky jsou argumenty těch co nic neví, nejsou v právu !" Měli bychom mít na paměti, že když vedeme dialog s blbcem, ještě nutně to neznamená, že ten blbec stojí před námi!

  • proud napsal:

   Jenze pritom zapominas ze na blbce plati jenom jeden argument,a aby nebyl pouzivanej,vymysleli ti bystrejsi blbci prave ono diskutovani s nima misto toho fackovani a ze spravny facky na spravnym miste a ve spravnou chvili udelali neco spatnyho,aby nemeli omlaceny drzky:-).

 9. proud napsal:

  To cim se tady zabejvate je jen uloha loutek a presny pozadi a ucel toho vseho stejne nepoznate,takze.......drby,drby a zase jenom drby, nevedouci k reseni,ale rozdelovani se presne tak,jak to "oni" maji radi a jak to potrebujou :-).Co je mi po nejakym Heydrochovi,kdyby to nebyl on,byl by to jinej,stejne jako treba Hitler a delali by ty stejny veci,protoze kdyby ne,byl by tam misto nich zase nekdo jinej.

 10. Jano napsal:

  Slovenský minister vnútra na otázku prečo sa mu nepáči, aby šéfom SIS ( Slovenská informačná služba) bol sionista Miloš Žiak odpovedal : Ja nemám nič proti židom, sú dobrí aj zlí. Veď židmi bol aj Hitler a Himler. V tomto článku sa nič nehovorí o matke protektora a ani jeho babke po praslici. Židovstvo sa prenáša po matke. Taktiež dávam do pozornosti dohodu Havarah-Abkommen, podpísanú cca. v roku 1931 medzi sionistami a nacistickým Nemeckom , kde sa Nemecko zaviazalo všemožne pomáhať vo výstavbe Izraela. Taktiež sa nič nepíše o zúfalstve bankárov sionistických, keď cez svoje tlampače mediálne v 20 rokoch vyzývali židov na finančné príspevky na výstavbu Izraela a nabádali ich márne " vyťahujte sa do palestýny". Nič sa nehovorí o tom, ako nacistický dôstojníci priamo v Palestíne i na zač. 40 rokov pomáhali budovať Izrael.Za všetkým sú Ročildovci a ich spriaznený bankári. Kde je pochovaná svokra Britskej panovníčky? Na Olivovej hore v Izraeli, no oficiálne nikto z rodiny Brit. panovníčky nenavštívil Izrael!!! Prečo?

 11. XYZ napsal:

  Dobrý den, proč se na tyto stránky dostanu pouze přes anonymizer? Blokujete některé IP? Pokud ano, proč? Nikdy jsem zde netroloval a argumentoval pouze věcně. aké občas pošlu nějakou tu korunu, proč se sem tedy nemohu dostat jinak, než přes anon? Díky za odpověď.

  • Jan Jinsky napsal:

   Admin blokuje některé ip adresy. Možná máte tu smůlu, že vaše ip je podobná některé, které blokuje.
   A nebo jste si dovolil pochybovat o zde predkladanych informacích. Pak splnujete červeně uvedenou definici trolla

   • XYZ napsal:

    Díky, trochu to vrhá špatné světlo na tento web. Již nepošlu ani 1 rubl.

    • Jan Jinsky napsal:

     Jen pro pořádek. Nepatřím k adminum, jsem zdejší škůdce nejhorší a vyhlášený troll.

     • XYZ napsal:

      Já vím, chodil jsem sem pravidelně a Vaší aktivity jsem si povšiml. Je smutné, že mi odpovídá Supertroll a Korálek mlčí (asi ty zásnuby). Ale jak jsem napsal, ani rubl. jsou i jiné světy a alternativní weby.

 12. Milan napsal:

  Víte spousta z Vás píše o židech, je nepořitelné, že s nacisty spolupúracovali, ale je nutné zlozlišovat mezi židem a sionistou. Tím chci říct, že nikoli židé spolupracovali s nacisty, ale sionisté, příkladů je mnoho například tajná dohoda sionistů s nacisty HAVARA" dalším faktem je, že mezi židy obětovany sionisty neznám případ žida, který byl vysoce postavený, např. továrník, bankéř atd... sionisté byli ti, kdo rozhodovali, kdo bude obětovan v nacistickém koncentráku.
  Sionisté pojali tuto svou rasovou čístku v duchu čistého izraele, takže všechny bezvýznamné židy, chudé, nemocné a staré prostě obětovali, jelikož nebyližádným přínosem pro umělej stát Izrael, ba naopak byli přítěží.

  Sionismus byl a je zločinecká politická ideologie, nikoli náboženství, bohužel současní sio předáci po celém světě vnucují názor, že sionismus je náboženství, že sionismus byl obětí holocaustu což je prah sprostá lež.

  Dokonce Vídeňský rabín prohlasil, že stát Izrael vedený sionismem je státem teroru..

  Od sionismu se distancoval i počátečný sionista Einstein...

  Takže by bylo vhodné, rozlišovat politickou ideologii sionismus od židovstva, jelikož být sionistounutně neznamená být židem..

  • pavelka70 napsal:

   re: Milan - správně jsi to vysvětlil! Mnoho diskutérů s klapkama na očích se tmolí a tápe v pojmech, pak vymýšlejí nové polopravdy, až je na blití. Já navazují na tvůj příspěvek, a doplňuji, že taktéž pojem komunista a straník byl rozdílný ve své podstatě. Komunista je přesvědčen ideově. Straník jenom politicky. Mnoho komunistů po r.89 zůstalo ve svých ídeích osamoceno a zašlapáno větrem dějin. Mnoho straníků už není, jelikož rychle odhodili své červené knížky, a transformovalo se do dnešních polibyr politických "demokratických" stran. A mají se dobře.....pheh..

  • Paul Durham napsal:

   jo jo , není mafián jako mafián, každej musí živit rodinu, i ten pověstný esesák , že

  • cracker napsal:

   Možno áno a možno nie. Sionizmus vznikol až v 19. storočí, ale Talmud a Tora, ktoré sú základom judaizmu už omnoho skôr. A judaizmus a nacizmus je jedna a tá istá ideológia. Dokonca by som povedal, že nacizmus je len taký ľahší odvar.

 13. Jano napsal:

  Atentát na Heidrycha:

  Je pravdou, že na Heydricha bol spáchaný Atentát, ale osobne si myslím, že Reinhard prežil. Nikde nie je zachytená fotka jeho tela. Dristy o tom že Himmler pracoval pre GP je blud. Jeho pohreb bol až prehnane okázalý na to ,aby to mala byť pravda.
  V každom prípade Heydrich sa okrem iného dozvedel veľa vecí ohľadne práce svetového židovstva, najmä jeho zapojení do štátnych štruktúr a tajných plánov.V roku 1942 Heydrich utiekol cez podzemné chodby do Lidíc a odtiaľ smer nevedno kam,pravdepodobne do Nemecka. Himmler o tom moc dobre vedel,a to bol hlavný dôvod jeho samovraždy.Heydrich s Himmlerom vedeli o zrade Wehramchtu. Jeho neustále hladanie a pátranie po nom zabránilo vyhladeniu nemeckého národa po druhej sv. vojne.

  • Milan napsal:

   Inu ať je to jak chce, je dobré o těchto věcech hovořit, konspirovat, jelikož to je stále zatím to jediné co můžeme vůči informocím, které máme možnost získat.

   Každopádně Hitler by měl obrovskou radost, on v podstatě válku vyhrál, vydávání aktualizovanýho Mein Kampf, hodnota nacistických vyznamení, vysocí nacističtí generálové, které vyznamenal sám velký fírer, nejvyšší nacistickým vyznamením, řádem rytířkého kříže a kteří do nedávna sloužili ve velitelských funcích v NATO, dále pak nacističtí fanatici, kteří založili EU, do nedávna funkční firma IG Farben, výrobce Cyklonu B atd.. atd...

   Osobně věřím tomu, že pan Hitler vše sledoval, nekde v Argentíně či jinde... Nu a když jsme u těch konspirací, tak kam asi patří kancléřka Merkel?? )) Tato německá flundra, původem z polské židovské rodiny, je jako vejce vejci podobná Kláře Hitlerové, dokonce i podobnost fludry Merkel k Hitlerovi není asi jen náhodná??

   Tak co je proti tomu nějaký Himmler, či Heydrich atd...

   Ono pokud by lidé znali pravdu, tak vybuchne planeta" Manipulace, která je všude přítomná a v každém režimu byla, je vytvářená vždy dávno předem, příkladem může být ta naše faleš revoluce, která byla plánovaná již v polovině 70 let....
   Dále se stačí podívat na současnou manipulaci, bolševici měli slovo socialismus a současná garnitura a systém má slova svoboda demokracie, ale v podstatě všechna tato slova mají stejný význam, sloužíly a slouží pouze a jenom k manipulaci lidí, za bolševika jen málo lidí vystupovalo nahlas proti socialismu a dnes jen málo lidí nahlas řekne svůj názor, aby náhodou nebyl souzen za rasismus, xenofobii, radikalismus atd... proto dnes takřka každý den je v ČR veden alespoň jeden politický proces, který se jako vejce vejci podobá těm politickým procesům z 50 let, jen jimk dokonalosti chybí trest smrtí, ale to tento zločinecký systém také ošéfoval a používá stejně smrtící praktiky a to, ekonomickou likvidací... prostě nyní je otázka jak to změnit? Co změnit je jasné, ústavu, systém, volební zákon, ale jak ty svině zaprodaný donutit aby se tak stalo? Volby?? No nevím, slušný člověk do politiky neleze, tak tedy jak?

   • Pravda napsal:

    Jestli dovolis, ja ti odpovim.

    Slusny clovek do politiky neleze. Souhlas. Ale slusny clovek svine, ktere jsou ve vladnich funkcich a likviduji narod, zene svinskym krokem. Souhlasis? tady je problem.
    A nesrovnavej socialismus s dneskem.

    Vis proc to nemuzes udelat? Protoze ten vznikl po valce ,kdy bylo vsem jasne, ze utrpeni, ktere prozili je dusledek vystupnovane zlodejiny. Robo napsal:
    22.8.2016 (21.18)
    Medzi nami dvomi je teraz jediný rozdiel – ja vidím na ICH lodi už aj Marii.
    A „im“ vedome neustupim. Valka je jen stupnem zlodejiny. Odpremyslej si to v klidu, pokud te toto tvrzeni momentalne provokuje a nesouhlasis s nim.

    Ja jsem povalecne dite. Pamatuji jak se nejen moji rodice, ale i ostatni dostavali pomalu z te hruzy.
    Socialismus, at mu prictes jakekoliv minusy, byl vysledkem prani lidi, aby se valka uz neopakovala! Prisaham ti, ze toto je shodne tvrzeni vsech mych predku, takze proto komunisticka strana dostala podporu. Slib, ze zlodejina nebude, dodrzela!!! Lidi nebyli otroky hypotek!!!!

    Na nejake politicke procesy, ktere jsou dnes vedeny, se vyser, protoze to je komedie. Nejsou skutecne. Skutecna je pouze megazlodejina, ktera je kryta , lepe receno zakryvana nejakymi prdlavymi procesy, kdy se za ne schovava daleko vetsi svinstvo.

    Ano, souhlasim, ze za socialismu ( ty rikas za bolsevika, coz je blabol) malo lidi vyhstupovalo nahlas proti socialismu. Ale zamysli se nad tim, jestli na to vubec meli narok, kdyz se o ne stat staral od narozeni az do smrti! Nemel. To je jako kdyz male dite drzkuje rodicum, kteri se o nej staraji.

    Co dela dnesni vlada? Stara se o lidi za penize, ktere od nich vybere? Hovno. Pouzije je na akce proti nim, doslova na jejich likvidaci!

    Jsi schopen aspon toto videt? Ano nebo ne? Financujeme cizi valky a toto za bolsevika, jak jsi to nazval, opravdu nebylo!
    Lidi dnes musej makat daleko vic jako za bolsevika. Tehdy se kdykoliv kdokoliv hodil marod a o nic neprisel. Dnes? Je problem sehnat praci a tehdy ji mel uplne kazdy.
    A ja mela dokonce 3 zamestnani a prijem vetsi nez moje sestra s mazelem dohromady. Neni pravda, ze sis nemohl vydelat za socialismu. Mohl! Dnes si vydelas hovno, ikdyz mas praci. Nesmis videt cisla, ale co si za tu svou mzdu muze dovolit!

    Moc mne mrzi, ze jsi z te situace dnes zmateny. Je to dusledek toho, ze se dlouhodobe problemy nasich lidi neresily. Porad se jen cekalo na sliby, ktere kdysi dal zmrd Havel. Lidi citili, ze je neco spatne, ale nedelali nic, a dokonce ani to, aby si zjistili, proc je vse jinak.

    A abych se vratila k tve otazc, tak tedy jak?

    Promarnene sance se uz nevrati. Nejde to uz resit pokojnou cestou. Lidi jsou rozdeleni natolik , ze jsou neschopni jakekoli akce. Nejsou ani schopni videt, ze jsou ve valce. Nechali se do ni zatahnout, aniz by hnuli prstem. Takze ted nezbyva, nez ji nechat probehnout do konce, pokud chteji nadale cekat.

    A nebo se ozvat primo Rusku, ze chceme zabranit opakovani se historie, a jsme s nimi v boji proti zlodejum, kteri suzuji jak nas tak je!

    Dva roky k tomu vyzyvam. Dokazes to udelat? A nebo budes dal cekat na zachranu od nekud. Nic takoveho v prirode neexistuje. Nebojujes, zemres.

    • Pravda napsal:

     Ted ctu odeslany prispevek a vubec nechapu, jak se tam do nej dostala cast, kterou jsem psala uplne nekde jinde a drive. Omlouvam se, ikdyz jsem to nezavinila.

     Vypustte cast textu od Robo napsal. Je to neuveritelne, ale ja jsem to pri psani sem nevlozila. Je to tady, bohuzel a netusim ci zasluhou. Ale je to jedno.

     Pokud se budeme soustredovat na to, kdo nas otravuje, nebudeme vubec schopni se domlouvat a nebo nejake komunikace vubec....

    • Paul Durham napsal:

     "Ano, souhlasim, ze za socialismu ( ty rikas za bolsevika, coz je blabol) malo lidi vyhstupovalo nahlas proti socialismu. Ale zamysli se nad tim, jestli na to vubec meli narok, kdyz se o ne stat staral od narozeni az do smrti! Nemel. To je jako kdyz male dite drzkuje rodicum, kteri se o nej staraji."
     ( Marie dnes )

     Ano, souhlasim, ze za NWO ( ty rikas za chazarů, coz je blabol) malo lidi vyhstupovalo nahlas proti NWO. Ale zamysli se nad tim, jestli na to vubec meli narok, kdyz se o ne NWO staral od narozeni az do smrti! Nemel. To je jako kdyz male dite drzkuje rodicum, kteri se o nej staraji.
     ( Marie v roce. 2025 )

     Zamyslete se na sebou vy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!