1968 bez emócií. Andrej Fursov o „Pražskej jari“. Zabudnutý film KGB. Nikolaj Starikov o zaujímavostiach invázie. O čo išlo z hľadiska globálnej politiky? – 2. část

b58b43fd10_62327092_o2OPERÁCIA „DUNAJ“

V noci z 20. na 21. augusta v éteri zaznel signál „Vltava-666“ a začala operácia „Dunaj“. Sovietska armáda uskutočnila najväčšiu čo do rozsahu povojnovú strategickú operáciu. Okolo 30 tankových a motorizovaných streleckých divízií ZSSR a jeho spojencov v priebehu 36 hodín okupovali krajinu v strede Európy (v Afganistane ZSSR bojoval len silami štyroch divízií). Dohromady bolo do bojovej pohotovosti povolaných 70 divízií OVZ.

Polmiliónový kontingent, 4600 tankov prekročilo hranice ČSSR v dvadsiatich miestach súčasne. 200-tisícová československá armáda, považovaná za jednu z najlepších v Európe, zostala v kasárňach a nekládla odpor po tom, ako dostala zodpovedajúci príkaz.

O 6:00 sa sovietska tanková kolóna priblížila k budove vlády, o 9:00 bola obsadená pošta, telegraf, rádio a TV-centrum. O 9:00 výsadkári vošli do kabinetu Dubčeka – bolo mu povedané, že je pod spoľahlivou ochranou. Následne boli zatknutí Dubček, Černík, Smrkovký a Kriegel agentami Štátnej Bezpečnosti ČSSR, ktorú riadil generál Šalgovič (podľa oficiálnej verzie spáchal samovraždu r. 1991). Boli odovzdaní sovietskej strane, ktorá ich obvinila v sabotáži a porušení predtým dosiahnutých dohôd. Hlavným človekom v ČSSR sa stal „generál Trofimov“, ktorý z akéhosi dôvodu nosil uniformu plukovníka. Bol ním člen Politbyra ÚV KSSZ, prvý zástupca predsedy Rady ministrov ZSSR a „veliteľ Československa“ -  Kirill Mazurov.

50f92251c7e39

Ak armáda ČSSR nekládla žiaden odpor, civilné obyvateľstvo, predovšetkým mládež, spontánne organizovalo akcie občianskej nepokornosti, mítingy, blokovalo autostrády, ľudia hádzali do tankov kamene a „molotovove koktejly“, provokovali vojakov – predovšetkým sovietskych, ktorí sa chovali zdržanlivo na pozadí ich poľských, východonemeckých a maďarských kolegov.

09-novotny-praha.photo-gallery

Na rozdiel od nich predstavitelia iných krajín, pociťujúcich k Čechom dávne „bratské pocity“ a milujúcich Ordnung, potláčali provokácie ostrou streľbou, a miestne obyvateľstvo si to rýchlo ujasnilo. Mimochodom, práve táto „bratská láska“ sa stala príčinou, pre ktoré sovietske vedenie odmietlo ponuku Waltera Ulbrichta vyslať do ČSSR dodatočnýcch 5 divízií.

Vojská OVZ dostali príkaz odpovedať paľbou len v reakcii na „being shot upon“, a toto pravidlo sa celkovo dodržiavalo, hoci bez excesov sa to, samozrejme, nezaobišlo. Podľa rôznych údajov v priebehu operácie „Dunaj“ zahynulo (predovšetkým výsledkom nešťastných prípadov) od 100 do 300 Čechoslovákov a približne taký istý počet vojakov Sovietskej armády.

Oficiálne údaje o sovietskych stratách: 11 službukonajúcich zahynulo, vrátane jedného dôstojníka; bolo ranených či traumatizovaných 87 vojakov, vrátane 19 dôstojníkov; v haváriách, katastrofách pri neopatrnom manévrovaní so zbraňami a pod. zahynulo (a taktiež zomreli pre choroby) 85 ľudí. Skutočne, bolo to zamatová okupácia.

Večer 21. augusta bolo celé vrchné vedenie ČSSR prevezené na dvoch obrnených transportéroch na letisko a leteckou cestou do Poľska, do Štábu severnej skupiny vojsk OVZ. Následne „Čechoslovákov“ previezli do Zakarpatska, a potom – do Moskvy na rokovania so sovietskym vedením.

6

Vedenie ZSSR sa nechystalo s Dubčekom a jeho „tímom“ o ničom rokovať, v očiach sovietskych lídrov poslední úplne zlyhali. Príchod Dubčeka do Kremľa bol výsledkom účinku dvoch faktorov: pokračujúceho civilného odporu v ČSSR a, samozrejme, hrdinskej pozícii 72-ročného prezidenta Ludvíka Svobody. Nepatriaci do tábora „reformátorov“, plne lojálny voči ZSSR starý vojak Svoboda vyslovil podmienku: zatknutí politickí funkcionári musia byť oslobodení a zúčastniť sa na rokovaniach.

Keďže sa naviac sovietske vedenie snažilo za každú cenu politicky pokryť vyslanie vojsk/inváziu – inak by bola sovietska prítomnosť v ČSSR považovaná za nelegitímnu – bol Brežnev a spol. ochotní ustúpiť v iných otázkach a vyjsť Svobodovej požiadavke v ústrety. Zatknutí československí funkcionári nielenže boli pozvaní do Kremľa, ale aj prijatí s poctami ako predstavitelia oficiálnej delegácie.

KLU1d26c2_ZJ001144

Po ťažkých štrnásťdňových rokovaniach, na ktorých sa Čechoslováci nachádzali po obe strany barikád, Dubček a súdruhovia podpísali dohodu, v ktorej schvaľovali vstup vojsk.

27. augusta bol Dubček už v Prahe a obrátil sa, s ťažkosťou sa vyjadrujúc, k národu, apelujúc na dôveru k nemu, Dubčeku, a vyhlásiac, že všetko, čo sa deje, sú dočasné opatrenia.

988883-img-dubcek

 

PRAŽSKÁ JESEŇ“

Situácia sa však skľudňovala len pomaly. Národné zhromaždenie vyhlásilo inváziu vojsk za porušenie Charty OSN. Navyše, sovietskemu vedeniu beztak bolo jasné, že rýchla normalizácia v ČSSR sa sotva dá očakávať. V Prahe a iných veľkých mestách sa konali demonštrácie s antikomunistickými a antiruskými heslami. (Viete si to snáď predstaviť v podmienkach americkej okupácie Iraku tesne po obsadení Bagdadu? - pozn. aut.). Všade začali vznikať tzv. „dubčekovské kluby“, mládež aktívne vstupovala do KSČ na znak podpory jej kurzu. Inou formou odporu sa stala emigrácia – 50 tisíc ľudí ušlo v priebehu prvého mesiaca. 300 tisíc – toť definitívne číslo.

srpen12

So zreteľom na vývoj situácie sa sovietske vedenie rozhodlo odviesť z ČSSR 25 divízií (z cca. Sedemdesiatich „spojeneckých“). 4. novembra tieto divízie opustili krajinu. Do roku 1991 na území ČSSR zostávala Centrálna skupina vojsk Sovietskej armády, zodpovedajúca zmluva o tom bola podpísaná 16. októbra.

Roku 1970 bol Dubček zo svojho postu odvolaný a vylúčený zo strany. Jeho miesto obsadil G. Husák. „Pražská jeseň“ sa skončila, začalo obdobie, ktoré „nežičliví reformátori“ nazvali „zimou“. „Chlad prichádza z Kremľa“ - tak nazval svoju knihu o udalostiach roku 1968 Z. Mlynař.

3-d176fd1219a88e4cd8735c8f9a0fa92c44843bbd

Brežnev v jednom zo svojich vystúpení odôvodnil obsadenie ČSSR vojskami OVZ nasledovne: keď v tej-ktorej socialistickej krajine vnútorné a vonkajšie sily, nepriateľské socializmu, sa pokúsia reštaurovať kapitalizmus, keď sa socializmus ocitá v ohrození v jednej krajine, potom to nie je len problém daného národa a krajiny, ale celého socialistického spoločenstva.

Na Západe túto formuláciu pokrytecky nazvali „doktrínou Brežneva“. Prečo pokrytecky? Pretože, po-prvé, v Charte NATO je zakotvené, že v prípade destabilizácie v iných členských krajinácch NATO, má NATO právo na vojenský zásah v tejto krajine.  (Osobitne odporúčam zobrať túto skutočnosť na vedomie Matovičovi a spol, ktorý tu pripravujú pôdu pre širokosiahlu destabilizáciu s nedozernými dôsledkami... pozn. prekl.) ZSSR a ešte štyri členské krajiny OVZ sa vo vzťahu k ČSSR zachovali v súlade s týmto princípom „Realpolitik“-y Studenej vojny.

Po-druhé, USA bezodkladne posielajú a prepadávajú ľubovoľnú krajinu, nech by sa nachádzala akokoľvek ďaleko (od Dominikánskej republiky a Nikaraguy po Irak a Afganistan), ak tam vzniká hrozba pre ich záujmy, a sami alebo spoločne so svojimi satelitmi potlačujú akékoľvek hnutie odporu, osobitne ľavicového charakteru.

Zosilnenie práve tejto tendencie u nás, zintenzívnenie obrovského kádrového a finančného tlaku „anglosaských“ elít u nás práve v období po prezidentských a obzvlášť parlamentných voľbách, demonštrované, okrem iného, v dokonale neofašistických a priam roztomilých v svojej neogabanosti pokusoch o „boj s politickým extrémizmom“, sťaby vystrihnutý s učebníc SA tridsiatych rokov posledného storočia.... Dokonalý mediálny a romantizujúci PR, skrz Kotlebu a sionistov, obrazu epochy fašizmu. Súbežne s návalom migrantov a z toho vyplývajúcim pocitom všeobecného ohrozenia sú vlastne

- migrantská kríza (Soros)

- fašizácia

dve tváre jednej mince. Nevolím ani nebudem dôverovať Kotlebovi predovšetkým z jedného neodvolateľného dôvodu – odmieta SNP. Vo všetkom ostatnom sa pri určitej konštelácii okolností a celonárodných sentimentov bude môcť vykresliť pre „ľudácke“ podvedomie ako dokonalý ochranca národa.

Tak potom prečo tu furt omieľajú „doktrínu Brežneva“, ktorú Američania a NATO skloňujú už 40 rokov, interpretujúc ju ako „prejav sovietskeho imperializmu“?

 

 

ZÁPAD A UDALOSTI V ČESKOSLOVENSKU

Na Západe sledovali udalosti v ČSSR od samého začiatku s veľkým záujmom. Ešte sa nestihlo vymeniť vedenie strany na januárovom pléne 1968, ako sa v anglickej tlači začali zjavovať články, v ktorých sa prognózovali antisovietske vystúpenia v médiách. Odkiaľ pochádzala taká dobrá informovanosť londýnskych médií?

stažený souborNemeškali ani Nemci ani Francúzi. V apríli 1968 bolo vo Francúzsku prijaté rozhodnutie široko  osláviť 50-te výročie vytvorenia Československa v súvislosti s rozvojom situácie v ČSSR. Tu sa zviditeľnil aj rusofób Brzezinski, ktorý predpovedal – a v princípe sa nemýlil – vplyv zmien v ČSSR aj na iné krajiny socialistického tábora. Vedenia západných krajín od začiatku považovalo československé udalosti za faktor nie krajinnej úrovne, ale úrovne svetového socialistického spoločenstva ako celku, ako spôsob jeho (a predovšetkým ZSSR) priameho či postranného oslabenia.

Západní Európania neprestajne vychvaľovali Čechoslovákov za ich „demokratickú zrelosť“ a pod., zatiaľ čo skupina amerických senátorov navrhla vrátiť Československu jeho zlatú rezervu, poskytnúť ekonomickú pomoc a vylepšiť podmienky vzájomného obchodu. Európski politici však nechávali zaznieť aj iné názory, ktoré zreteľne demonštrovali reálne plány tak ohľade ČSSR, ako aj ohľadne celého socialistického tábora. Rakúsky kacelár Klaus odporúčal prezidentovi USA L. Johnsonovi neposkytovať ČSSR ekonomickú pomoc, keďže vtedajšia vláda ČSSR sa vraj nebude môcť popasovať s ekonomickými problémami a príde jej na výmenu nová, pre Západ prijateľnejšia vláda. Ktorej sa oplatí pomáhať oveľa viac. Toto Klausovo „odporúčanie“ má nesmiernu výpovednú hodnotu. O Západnej „rozvojovej“ pomoci sme už toho počuli aj videli veľa naprieč Latinskou Amerikou, Afrikou a Áziou, Kolumbiou počnúc a Vietnamom končiac.

Po-prvé, s krištáľovou jasnosťou svedčí o tom, že pre značnú časť západnej elity bola vláda Dubček-Svoboda, napriek všetkým reformám a heslom „socializmus s ľudskou tvárou“, prijateľná len čiastočne, pretože bola nedostatočne antisovietskou a antikomunistickou, s vidinou zotrvania ČSSR v socialistickom tábore. Západ nezaujímali demokratické reformy alebo „ľudská tvár“, ale antisovietska, antikomunistická a antiruská orientácia politiky ČSSR a jej možný výstup z OVZ a iných socialistických štruktúr atď. (revanš za stratu tváre, ktorú USA privodil de Gaulle svojimi výstrelkami, a konkrétne – demonštratívnym vystúpením z vojenskej časti Zmluvy NATO. Práve jeho poslednú vládu v dobe „Pražskej jari“ zmetala „študentská revolúcia“ roku 1968, prvý podarený západoeurópsky Majdan.... - pozn.prekl.)

Po-druhé, politika určitých kruhov na Západe vo vzťahu k ČSSR sa budovala na predpoklade, že výmena Dubčekovej vlády bude ak nie nevyhnutná, tak aspoň vysoko pravdepdobná. Pričom pochopiteľne výmena na oveľa prozápadnejšiu vládu. S touto vládou sa chystali spolupracovať s cieľom následného zintenzívneného tlaku na socialistický tábor; ČSSR bola v tomto pláne pripravená úloha prvej domino-kocky, ktorej spadnutie malo nevyhnuteľne strhnúť za sebou celý destabilizovaný Východný blok.

Pravdaže, pokus destabilizovať Východný blok prostredníctvom československého „klinu“, pretínajúceho Východnú Európu prakticky uprostred a odkrývajúceho sovietsku hranicu, - to bol maximálny program. Kedysi Konstantin Leonťjev poznamenal, že Česi sú zbraňou, ktorú si Slovania vydobyli u Západu a nasmerovali proti nemu samotnému. Maximálny program teda spočíval v tom, aby sa tento proces „otočil naspäť“ a nasmerovať „zbraň“ proti Slovanom, správnejšie – proti ZSSR. Minimálny program predpokladal dosiahnutie toho istého predsavzatia, avšak „mäkším“ a dlhším spôsobom. Avizovalo sa provokovanie ZSSR na vyslanie vojsk so všetkými predvídateľnými následkami takého kroku pre ZSSR, socialistický tábor a svetové komunistické hnutie. Preto bolo treba z jednej strany vyhrocovať situáciu v samotnom Československu, a z druhej strany všemožne ukazovať ZSSR, že v prípade vojenskej intervencie Západ, predovšetkým USA, nepohne prstom, keďže išlo o dohodnutú  zónu sovietskeho vplyvu a sovietskych záujmov.

USA sa navonok chovali veľmi zdržanlivo. Od samého začiatku „krízy“ Sovietom neklamne dali najavo, že Východná Európa je ich sférou záujmov, nehľadiac na aktívne vyjadrovanie sympatií k zmenám v ČSSR, osobitne počas stretnutí s československými predstaviteľmi. USA dali neklamne ZSSR na vedomie, že ČSSR nebude pre nich príčinou pre nukleárnu vojnu. Úmerne vyostreniu situácie v ČSSR sa neúčasť USA v prípade silového riešenia československého problému podčiarkovala čoraz nástojčivejšie. ZSSR akoby priam vyzývali k vojenskej akcii.

Sovietske vojská v ČSSR, ako sa ukazuje, neboli pre Západ „problémom“, ktorý by vyhrocoval bezpečnostnú situáciu v Európe. Naopak, v „mir-sistemnom“ pohľade na globálnu situáciu (kterýžto termín A. Fursov prevzal od jeho priateľa a spolupracovníka E. Wallersteina – pozn.prekl.) sa práve tento sovietky klinec do hrobu „šesťdesiat ôsmeho“ rokuv celoeurópskom meradle javí ako tá psychologická hranica povojnového vývoja, odkedy sa dovtedy konfrontačná politika obidvoch blokov zmenila na „konvergenčnú“. „Pražská jar“ sa odohrávala v krajine, ktorá bola a je kľúčovou z pohľadu celoeurópskej bezpečnosti, v podmienkach nesmiernej energetizácie svetového „informačného poľa, v dobe protivojnových demonštrácii a hippies v Amerike a študentskej revolúcie v Európe. Československá kríza spadá do obdobia, kedy sa povojnové usporiadanie bezpečnosti a politických otázok ešte len formovalo – neexistovali zmluvy START I – II, neexistovali bipolárne mechanizmy obmedzovania zbrojenia, a vzájomná rétorika bola naprieč päťdesiatymi a šesťdesiatymi rokmi vyslovene „belligerentná“... Uplynulo len šesť rokov od kubánskej krízy. Podľa povojnových dohôd ZSSR s východoeurópskymi krajinami neboli na území ČSSR umiestnené sovietske vojská, tak ako v NDR a v Maďarsku. Sovietske vedenie počítalo s „bezpodmienečným spojenectvom“ ČSSR, ktorého verejná mienka bola po vojne ZSSR veľmi naklonená. Odpadnutie ČSSR od socialistického tábora a obzvlášť – štruktúr OVZ, znamenalo pre Varšavskú zmluvu katastrofálne narušenie infraštruktúry, a pre socialistický tábor a ZSSR konkrétne – stratu tváre. Žiaľbohu, v globálnej politike to tak chodí – ak ukážeš slabosť, alebo sa necháš udrieť po tvári, môžeš si byť istý, že Ťa budú následne bodať, ďobať, hrýzť a udierať o to viac. Každý chlapec, čo vyrastal na ulici, Vám to dosvedčí.

Carter_Brezhnev_sign_SALT_II

Prečo to hovorím? Pretože každý človek, a obzvlášť – politické vedenie tak kľúčového európskeho štátu v natoľko vyhrotenom období ako 1968, si musí uvedomovať, v akom svete žijeme, ako aj možné následky svojho konania. Konanie redakcií československých mienkotvorných médií PO SCHVÁLENÍ BRATISLAVSKÉHO KOMUNIKÉ sa nedajú kvalifikovať inak, než nezodpovedné a  provokačné.

Každopádne, ako sme už spomínali vyššie, invázie OVZ do ČSSR bezpečnostnú situáciu nezhoršilo, ale paradoxne – vylepšilo, pretože už v rokoch 1971-72 ZSSR a USA vyhlásili kurz na zmiernenie napätia. Keď v auguste 1968 sovietske tanky prechádzali Prahou, štátny sekretár USA Rusk vystúpil s prejavom, v ktorom hovoril o pokroku v sovietsko-amerických vzťahoch.

Existuje úplne dôveryhodná informácia o tom, že na otázku Brežneva, či USA uznávajú jaltské dohody, prezident L. Johnson  odpovedal, že vo vzťahu k Rumunsku a ČSSR – úplne. T.j. že to považujú za zónu, ktorá sa nachádzala pod plnou kontrolou ZSSR.

Preto neznejú prekvapujúco slová amerického výskumníka I. Valenta (usudzujúc podľa priezviska – pôvodom z Československa), ktorými trpko zhrnul situáciu: „Ak by USA tak okato nereklamovali svoju politiku nezasahovania, k invázii by nemuselo dôjsť“.

A. Fursov si myslí, že Valenta sa v danom bode mýli. OVZ by vojská poslal v každom prípade (spomeňme si na slová maršala Grečko, a Američania si to dobre uvedomovali), o to viac, že Amerika sa ešte nestihla spamätať zo šoku, do ktorého ju uvrhla severovietnamská ofenzíva v tom istom roku. Nehovoriac o vtedajších ekonomickýh ťažkostiach USA.

Čo však podľa Valentu zasluhuje osobitú pozornosť, je téza o rozreklamovanosti Američanmui svojho nezasahovania v prípade vojenského riešenia československej vládnej krízy. Veď bolo možné jednoducho zdržanlivo mlčať, ako to náleží v podobných prípadoch superveľmoci. Naopak, USA sa ponáhľali s deklaráciou toho, že v podstate vydali indulgenciu na inváziu do ČSSR. Pričom keď táto otázka ešte ani nestála na rokovacom programe sovietskeho vedenia. Prvými o takej možnosti začali hovoriť lídri práve západných krajín – aká to dojemná „starostlivosť“ o sovietske záujmy vo Východnej Európe!

Zato keď však ZSSR vojská do ČSSR poslal, využil Západ túto udalosť na sto percent: aj pravičiari, aj ľavičiari svorne zakričali o „sovietskom imperializme“, a Štátny department USA dokonca vypracoval špeciálnu inštrukciu pre veľvyslanectvá USA s tým, ako sa majú využívať rôzne medzinárodné stretnutia (konferencie a pod.) pre iniciovanie diskreditačnej kampane proti ZSSR. Ešte viac sa snažili európski ľavičiari. Na dlhé roky sa invázia do Československa stala jedným z najdôležitejších „bodov“ v štandardných obvineniach ZSSR z imperializmu.

Udalosti 68-ho vyjavili neschopnosť tak vrcholných funkcionárov, ako aj radových zástancov socializmu sformulovať intelektuálnu a sociálnu alternatívu „liberalizácie“, ktorá v podmienkach existencie dvoch systémov v perspektíve nemohla znamenať nič iné, než „zburžoáznenie“, a bolo takto vnímané sovietskym vedením. Diskusia, ktorá bola započala popularizáciou myšlienok o „socializme s ľudskou tvárou“, čoskoro stratila svoj počiatočný metafyzický a pre vývoj ideológie a štátotvornej koncepcie iniciačný impulz, a pretavila sa do vulgárnej politickej roviny vzájomného osočovania sa jednotlivých frakcií pražského politického olympu. Slová vtedajšieho rakúskeho kancelára svedčia o tom, že vládna kríza v ČSSR sa mohla predvídateľne prehĺbiť.

Pre ZSSR v princípe nejaká samostatná cesta k socializmu  nepredstavovala problém, čo dosvedčuje aj existencia krajín ako Juhoslávia aj ochota, s ktorou Sovieti podpísali kompromisné bratislavské komuniké. Avšak Československo sa mohlo vymknúť bezpečnostným štruktúram OVZ (ako nedávno Francúzsko z NATO), čo by privodilo nenahraditeľný zásah, strategickú štrbinu v povojnovom bezpečnostnom systéme vo Východnej Európe.

Nech by už bola situácia akákoľvek, nedajú sa poprieť dve skutočnosti, totiž:

a) že sa jednalo o inváziu

b) že sa jednalo o okupáciu

milovice-stab

Rovnako sa však nedá poprieť ani fakt, že sa jednalo o „zamatovú“ okupáciu. Vonkajšia i vnútorná bezpečnosť, stabilita, hospodársky, demografický aj vzdelanostný rast obyvateľstva počas „okupácie“ sa taktiež nedajú poprieť. Obzvlášť, ak to konfrontujeme s obrazmi súčasných udalostí vo svete a s katastrofálnym ponovembrovým vývojom, v dôsledku ktorého teraz čelíme najväčšej existenčnej kríze v dejinách. Je zároveň zrejmé, že strojcovia, realizátori a duchovní otcovia tohto „ponovembrového“ sveta dnes nemajú nič lepšie na práci, než neustále a priam fanaticky opľúvať, dehonestovať a demonizovať našu bezprostrednú historickú minulosť, a drakonickou inodktrináciou vedú vlastný národ k masovej psycho-historickej schizofrénii. Jedná sa o tradičné jednanie všetkých looserov, totiž usmernenie pozornosti a znechutenia spoločnosti preč od prešľapov vo vlastnom spravovaní krajiny. Normálna a adekvátna diskusia na pálčivé témy nie je v médiách, politike, dokonca ani akademických kruhoch možná. Prevažnú väčšinu rozmýšľajúcej mladej generácie na Slovensku dnes nezaujímajú srdcervúce story o tom, ako neoholený Rusák ukradol nejakej babičke onehdá v dedine hus, a ako im tank prešiel po záhrade, ale zaujíma nás predovšetkým - „prečo a ako k tomu došlo?“

ITU32273b_zakaz

Nech by to bolo akokoľvek – kto siaha po vojenskom riešení, prehral na všetkých vyšších prioritách riadenia. V ďalších materiáloch sa pokúsime, opierajúc sa o chronológiu A. Fursova, vyhodnotiť vtedajšie udalosti v ČSR z pohľadu globálnej politiky a DVTR.

 

„Pražská jar“ v zabudnutom filme KGB.

Sionistická idea je už svojou podstatou absolútne lživá a reakčná“   V.I. Lenin.

Skoncipované podľa: https://www.youtube.com/watch?v=BtHz4eb48iQ

Pod vplyvom dvadsaťročného usilovného vymývaniu mozgov, absencie reálnej vedeckej diskusie na tému „Prečo vôbec to dospelo tak ďaleko?“, a neustálej heroizácie udalostí tých rokov, ktorých spomienku každoročne mediálne vyzdvihujú ako jeden z ideologických kultov súčasnej doby, začíname zabúdať, že pre analýzu akéhokoľvek historického problému je nevyhnutné sa aspoň pokúsiť vžiť sa do atmosféry, v ktorej nami dnes nemilosrdne kritizovaní či bezbreho vychvaľovaní historické aktéri prijímali svoje rozhodnutia a dospievali k svojim presvedčeniam. Musíme sa o to minimálne pokúsiť. Možno vtedy nájdeme pre tieto osudové udalosti aj schodnejšie vysvetlenie, než je čiernobiela fikcia „Veľkého zlého Ruska potláčajúceho malé slobodné Československo, pretože nie je Európou, ale ázijskou diktatúrou. Nedá sa im veriť aj najlepšie by bolo, keby ich, obzvlášť v svetle ich agresie na Ukrajine, NATO a demokratický Západ čo najskôr zmietli na smetisko dejín. Beztak tam patria, lebo sú to Untermenschovia“.  Pochopiteľne sa jedná, v danom prípade, o publicistickú grotesku, hoci kdesi v podbruší mám pocit, že som tým dnešným zadávateľom módnych trendov v politickej žurnalistike trafil do karát.

Napríklad, pražskí pamätníci si pamätajú, že v dobe, predchádzajúcej jari 1968, domácim a predovšetkým zahraničným turistom pražsí turistickí sprievodcovia neponúkali navštíviť Hradčany – centrum českej štátnosti, ale Josefov s jeho synagógou a domami stredovekých židovských boháčov. Namiesto exkurzie na vyšehradský národný cintorín s pochovanými velikánmi českých dejín sa všemožne nanucoval výlet k mohyle Franza Kafky. Súčasťou exkurzií sa stávali nie celonárodne významné pamiatky, pripomínajúce hrdinskú minulosť českého a slovenského národa, ale židovské múzeá s ich tajuplnou symbolikou.

Diali sa skutočne čudné veci. Sionisti prenikli do vydavateľstiev prakticky všetkých tlačových periodík. So súčasnou a odštartovanou v nádhernej koordinácii vlny defamačnej kampane v československej tlači sa začal tzv. „proces liberalizácie“. Londýnsky sionistický žurnál toho času písal - „Pravdaže, Židia boli v avangarde československého hnutia za liberalizáciu“.

V dokumente, prijatom na pléne reformovanej a „očistenej“ KSČ na decemrovom pléne 1970, sa písalo:

„Značný vplyv na úsilie v boji proti socializmu v ČSSR vyvíjali sily, aktívne vystupujúce z pozícií sionizmu, ktorý je jedným z nástrojov svetového imperializmu a antikommunizmu."

Jeho príslušníci -  Kriegel, Pelikán, Lustig, Goldstücker, Lim, Lebl, Winter a rada iných...“

Bývalý šéf sionistickej organizácie Bejtar a konzultant izraelského ministerstva obrany Vlado Kašpar sa stáva predsedom Zväzu českých spisovateľov. Následne získava aj miesto poslanca Národného Zhromaždenia, hoci ani nevystavoval kandidatúry v svojom obvode. O jeho existencii sa voliči dozvedeli až z novín. Goldstuecker, taktiež člen sionistickej organizácie, sa stal predsedom Zväzu spisovateľov, hoci v živote nenapísal ani jednu knihu. V ČSR sa všetky médiá zrazu ocitli v rukách sionistov a reakčníkov. Rádio si vzal na mušku Winter, TV – Pelikán. Plánovitá politická demoralizácia národa a burcovanie nespokojnosti. Nebolo to ťažké, lebo sionisti vo vláde (Kriegel) umelo vytvárali ekonomické ťažkosti, naočkovávali kozmopolitizmus na úkor podpory tradičného národného cítenia Čechov a Slovákov. Tradičná metóda sionistov - čím horšie, tým lepšie. Novinárov preverovali, aký majú vzťah k Izraelu a ak prejavovali odpor k izraelskej agresii v nedávnej šesťdňovej vojne a voči svetovému sionizmu všeobecne, tak ich vyhlasovali za antisemitov a vyhadzovali z práce. Nových novinárov si samozrejme s radosťou našli uprostred mládeže. Lustig si raz dokonca dovolil zjaviť sa na zjazde československých spisovateľov v uniforme izraelského dôstojníka, vyzývajúc ostatných nasledovať jeho príkladu a vstúpiť do radov izraelskej armády. Nikto sa pritom neodvážil kritizovať tento skutok, pretože sa báli obvinení v antisemitizme a s tým spojených komplikácií. Bol to istý test na morálnu odolnosť národa. Niečo podobné sa deje aj dnes. V podobe „boja proti extrémizmu a ruskej propagande“, ktorý je zatiaľ len anonsovaný, ale ešte, chvalabohu, neuskutočňovaný.

Noviny v Tel Avive toho času písali : „Sionizmus a Izrael musia zohrať úlohu triesky v údernej pästi svetového komunistického hnutia, okolo ktorej sa čoskoro sformuje bolestivá hnisavá rana“.

Tichá kontrarevolúcia. Jej scenár sa vypracovával v ďalekých od ČSR centier.

V máji 1968 Do Prahy pricestoval ako novinár informačnej agentúry USA sionistický koordinátor Bremberg. V redakcii novín „Literární listy“ mu odovzdávajú vyčerpávajúcu informáciu o československej armáde a infraštruktúre, zozbieranú lokálnym sionistickým undergroundom. Zahraniční sionisti venovali na realizáciu podvratnej činnosti v Československu 400 mln dolárov. Na tieto peniaze bol vytvorený Klub 231 na čele s Brodským a iné antisocialistické organizácie. To všetko bolo o to jednoduchšie vykonať, že na politickej úrovni tieto „výstrelky“ pokrýval (presne ako dneska Žitňanská toho sprejového frajera Lorenza) minister vnútra Pavel, ktorý, ak máme dôverovať neskoršiemu československému vyšetrovaniu (závery z neho boli neskôr zahrnuté do „Poučenia z krízového vývoja v spoločnosti“), bol agentom na výplatnej páske sionistov. Poslední mali v Československu skutočne blahoprajné podmienky.

 

Vydávajúc sa za presvedčených komunistov prenikli sionisti do partaje aj štátnej správy a vytesňovali odtiaľ skutočných proletárov a obsadzovali vysoké funkcie. Minister Hájek, ktorý mal väzby na sionistického avanturistu S. Wiesenthala, naliehal na obnovení diplomatických vzťahov s Izraelom.

Sik2Zástupca predsedy rady ministrov Ota Šík prebudovával československé hospodárstvo a chystal sa ho vrátiť do kapitalistických koľají.

Bývalý osobný lekár Čankajšeka Kriegel,  sa stal členom Politbyra KSČ.

Podporoval ich revizionista Smrkovský. Vyzýval k ukončeniu antisemitizmu v ČSR, ktorého vtedy vlastne ani nebolo, čo v skutočnosti znamená zastavenie akýchkoľvek úsilí v boji so sionizmom. Všetci chceli prinavrátiť ČSR do Európy kapitalistickej sústavy najkratšou cestou. Vynára sa analóg so sovietkym obdobím NEP-u. Nie nadarmo zaslúžili starí komunisti, veteráni SNP a skúsení diplomati hovorili, že nové československé vedenie privedie krajinu do vážnych problémov.  Málokto si pamätá, že v opojení jari a leta 1968 boli dokonca otvorené a plne priechodné hranice s NSR. Správy sovietskej „Pravdy“ o nájdených skladoch s americkými zbraňami pozdĺž západnej hranice ČSR teda zrejme nebudú len tak vycucané z prsta. Elementárne pravidlo žurnalistiky hlási, že všetko, čo je napísané v oficiálnom médiu, by spravidla malo zodpovedať pravde. Otázku, do akej miery, resp. či je pravda, obsiahnutá v oficiálnych vyhláseniach tej-ktorej štátnej informačnej agentúry, pravdivá čiastočne, prenechajme médioznalcom. Každopádne, jednanie týchto „reformátorov“ mohlo mať fatálne výsledky v napätej bezpečnostno-politickej situácii, ktorá vtedy panovala na kontinente. Nie náhodou takí „prominenti“ ako Goldstuecker nakoniec boli nútení republiku opustiť, lebo sa oprávnene báli „repercussions“ za ich prečiny od novej normalizačnej moci. Veď vytvárali pôdu pre III. svetovú vojnu. Goldstuecker a Kašpar utiekli do cudziny v autách s cudzoštátnou ŠPZ. Skutoční a v svojej pravde presvedčení vlastenci tak nerobia. Viď Gustáv Husák, ktorý si práve od týchto krypto-sionistov v radoch československej partaje i štátnej správy v živote vytrpel veľa príkorí. Veď v skutočnosti replika starého cholerika z „Pělíšek“ o tom, že v 68-m začali o demokracii roztrubovať tí istí, ktorí v päťdesiatych rokoch posielali na lavicu obžalovaných obete vykonštruovaných politických monsterprocesov, má niečo do seba. Je nanajvýš pravdepodobné, a niektoré výskumy ruských historikov, špecializujúcich sa na doménu súbojov tajných služieb, to naznačujú - že v prípade monsterprocesov v skutočnosti išlo o dielčie víťazstvo v globálnej hre o moc, peniaze a informáciu medzi sovietskou a západnými rozviedkami. Pomocou sionistickej agentúry v československých vládnych a straníckych orgánoch sa západným rozviedkam podarilo „podhodiť“ Sovietom kompromitujúcu dezinformáciu, ktorej však Sovieti uverili, výsledkom čoho sa stali procesy s „buržoáznymi nacionalistami“ a „titoistami“. Akonáhle sa rozbehne podobná čistka, snažia sa jej iniciátori, presne ako v sovietskej čistke roku 1937, postihovať predovšetkým schopných a perspektívnych ľudí. Takých, ktorí majú silu a charakter. Husák sa k ničomu nepriznal, a vydržal väzenie. Prevzal zodpovednosť za osud krajiny, kedy vykonávanie jeho funkcie muselo byť bezpodmienečne posudzované ako kolaborácia, a on to vedel. Ale prevzal zodpovednosť, a za to mu patrí osobitá česť a chvála. Naviac, práve v „normalizačnej“ ČSR nakoniec Slováci dostali všetky tie práva a právomoci, ktoré im boli prisľúbené ešte Pittsburgskou deklaráciou.  

 

Nikolaj Starikov o 1968

N. Starikov cituje knihu jedného z očitých svedkov okupácie 1968, ruského tlmočníka z radov Sovietskej armády, ktorý rozpráva o dvoch vskutku zaujímavých a intrigujúcich udalostiach.

Jedna je o tom, ako napredujúc so svojou pancierovou jednotkou naprieč juhozápadnými Čechami k štátnej hranici, o ktorej vedeli, že je absolútne otvorená a pohraničná stráž sa rozpadla, tento tlmočník sa stal svedkom nanajvýš pozoruhodnej udalosti. Stretli totiž v šumavskom lese, cca. 15 km za štátnou československou hranicou jednotku amerických tankových vojsk. Keď sa navzájom identifikovali a dôstojníci sa zbežne „zvítali“, bolo Američanom povedané, že sa nachádzajú na československom území. Američania sa tvárili veľmi udivene, vyvolávajúc dojem, že jednoducho zablúdili počas cvičení americkej armády v Bavorsku. Posúďte sami, či sa môžu stratiť dôstojníci tankových vojsk s mapami, kompasmi, vysielačkou a rádiom?

První část: http://www.nwoo.org/2016/08/23/1968-bez-emocii-andrej-fursov-o-prazskej-jari-zabudnuty-film-kgb-nikolaj-starikov-o-zaujimavostiach-invazie-o-co-islo-z-hladiska-globalnej-politiky/
129 Komentářů k 1968 bez emócií. Andrej Fursov o „Pražskej jari“. Zabudnutý film KGB. Nikolaj Starikov o zaujímavostiach invázie. O čo išlo z hľadiska globálnej politiky? – 2. část

 1. Kolemjdouci napsal:

  Auto je vnitrne nekonzistentni..

  "Inou formou odporu sa stala emigrácia – 50 tisíc ľudí ušlo v priebehu prvého mesiaca. 300 tisíc – toť definitívne číslo."

  vs.

  "Vonkajšia i vnútorná bezpečnosť, stabilita, hospodársky, demografický aj vzdelanostný rast obyvateľstva počas „okupácie“ sa taktiež nedajú poprieť."

  • Spektátor Čumilovič Puk napsal:

   Co vím z celé ČSSR za 40,5 let komunismu emigrovalo celkem kolem 250 000 osob, zatímco za tu dobu na území imigrovalo cca 110 000 osob (nejvíce: levicoví Řekové, Romové, Vietnamci, Kubánci, a lidé z býv. východního bloku). Rozdíl je tedy nějakých 140 000 osob, které bychom mohli pokládat za skutečnou politickou emigraci - jde tedy v průměru o cca 3 500 osob za rok, které se rozešly do celého širé světa a to z obou národů! Dá se mluvit o nějaké masové emigraci z politických důvodů za těchto okolností - když ta čísla srovnáme s ohromnými čísly současné uprchlické krize?

   • Daniel napsal:

    pražská jar bola útokom na Slovensko a Česko. Západne elity si nás pekne rozdelili. A pozeraj ako sa nám teraz nedarí. Soroš a jeho:
    https://picuscapital.sk/?s=soros
    Prisluhovači spravili to čo mali a ide sa ďalej. A Eú robí to čo sa začalo v tedy..

 2. landa napsal:

  Co obnášela tak zvaná "TOTALITA" ?, Všichni měli práci. • Zákony byly jednoduché, jasné a přísné, platily pro všechny. • Kdo pracoval, dostával pravidelně 2x do měsíce mzdu nebo plat. • Pojištění bylo skutečně pojištěním, smlouvy jednoduché, srozumitelné i laikovi. • Levné a všem dostupné úvěry. • Získání bytu s nízkým nájemným (v mnoha případech i získání podnikového bytu). • Všechny srážky šly automaticky ze mzdy nebo platu a byly vypočteny vždy tak, aby člověku zbylo na důstojné vyžití. • Skutečně bezplatná lékařská péče, značně preferovaná prevence a očkování. • Výdej léků a léčiv jen za symbolickou částku 1,- Kč. • Podpora mladých rodin, matek na mateřské, jakož i péče o zdravotně postižené,seniory a těžce nemocné. Nebyla taková zvěrstva jako dnes,kdy hodně lidí, a dokonce i dětí, umírá jen proto, že rodiče neměli na jejich léčbu, případně nepatřili k těm šťastným, kterým se včas podařilo peníze sehnat za pomocí ponižujících zdlouhavých sbírek mezi lidmi. • Bezplatné preventivní prohlídky a očkování dětí, mnohdy prováděné lékaři přímo ve školních zařízeních. • Rozsáhlá sociální síť se skutečnou pomocí, kde neexistovalo, že by někdo zůstal na ulici, bez domova, bez pomoci. • Byla přísně trestána šmelina a lichva, kupčení a spekulace. Tyto činy se vyskytovaly velmi vzácně, především ve velkých městech. • Bezplatné školství od jeslí, přes mateřské školky až po VŠ. Obrovská podpora učňovského školství, kdy již v průběhu učiliště učni získávali praxi a zkušenosti přímo v podnicích, do kterých pak po skončení učiliště a získání výučního listu nastupovali. • Lepší kulturní využití volného času, jak dětí, tak i dospělých. • Téměř neexistovaly drogy a narkomani a zcela žádné herny. • Učitelé ve školách, ale i mimo školy, měli přirozenou autoritu,respekt a úctu,měli větší možnosti v postihování přestupků žáků a rodiče s nimi skutečně spolupracovali. • Policisté (tehdy příslušníci veřejné bezpečnosti) byli respektováni,měli větší autoritu a velmi vysokou objasněnost trestných činů. • Soudy všech stupňů byly daleko pružnější a řešily každý případ kompletně,tj. pachatel byl odsouzen zcela automaticky k náhradě škody a ta mu byla ihned a samozřejmě srážena z platu kdekoliv, kam nastoupil do zaměstnání, dokud vše nezaplatil. • Velmi nízká kriminalita způsobená tím, že pachatel věděl dopředu, že bude dopaden a škodu bude muset splácet. Tehdejší věznice (-nápravné ústavy) nebyly jako dnes, kdy mnoho rodin nebydlí v takovém luxusu jako současní vězni v nich dnes. • Nízká kriminalita byla způsobená také tím, že v záznamech pachatelů jejich trestné činy byly uvedeny stále, a ačkoliv nebyly počítače a internet,přece jen o každém zločinci a jeho skutcích věděli všichni zainteresování ,a tudíž nebylo úniku do anonymity. • Existovaly funkční odbory, podnikové rekreace, dětské rekreační prázdninové tábory, zájezdy… • Mládež byla maximálně zapojována do mimoškolních aktivit. • Velmi nízké zatížení lidí státní byrokracií, většinu pracovních věcí řešila mzdová účtárna. • Relativně větší soukromí a svoboda (možná někdo namítne, že to není pravda, ale je třeba si , že díky dnešnímu zneužívání techniky např. mobilní telefony, kamerové systémy, internet, kreditní karty, účty v bankách,velké množství duplicitně vedených registrů, se kterými pracuje velké množství lidí, a děravým zákonům na ochranu osobních údajů, je sledovaní soukromí tehdy proti současnému sledování zanedbatelné). NEVÝHODY • Nebyly denně banány, mandarinky, pomeranče… • Dováželo se jen to, na co byly finance, tj. za peníze, které se utržily za vyvezené zboží. • Omezené cestování do zahraničí mimo tzv. NSZ, které bylo regulováno převážně z důvodu nedostatku zahraničních měn, kdy bylo preferováno dovážení zboží,které jsme neuměli vyrobit. • Strach z STB, z této složky bezpečnosti měli strach hlavně ti, kteří chtěli a nebo již škodili zájmu všech. Kdo pracoval a nekradl, ten většinou s nimi neměl problém.

  • proud napsal:

   Bingo!!!!!!! Takze stacilo odstranit jen par nesvaru a otevrit caru,pravda?Preklenout par let kdy se lidi vyhrnou "ven" aby zjistili ze doma je lip a jelo by se vesele dal s tim ze cara by byla sice volna ale nadale hlidana pro bezpeci domacich aby se nemuseli bat ze se jim zacnou z ruznjech hruznejch duvodu ztracet deti ;-)

   • Maroš napsal:

    A ešte tu bolo bolo niečo "mimoô - komando na likvidáciu politických odporcov. jeden z tých maníkov si po sametke potom založil vlastný biznis a hádzal sudy do Orlickej priehrady - však Proude. Koľko ľudí zmizlo od stola - od piva, sa už nepočíta.

    • Škerlík Peter napsal:

     Tárate Maroš, veľmi tárate. Asi Vy hovoríte od piva.

    • proud napsal:

     Takovy veci se dejou napric spektrem,i nepolitickym,skoro co clovek existuje a porad je to o tom mit vic prostredku a moci za min prace.Jsme takovy "nepoucitelny".Nejak nas ne a ne napadnout mit kazdej vsechno a spolu to vytvaret beze strachu a lzi.........stacilo by k tomu a bylo by jednodusii nez se zabijet a posilat na sebe nemoci jen dodrzovat "kosmicky zakony" a umet s nima zachazet.

  • LUF napsal:

   Tos vyjmenoval výhody, seznam nevýhod by byl ještě delší. Proto většina lidí socializmus nechtěla a nechce. Další věc, že socialistická ekonomika si na ty výhody ani nevydělala, takže rozdíl v životní úrovni ve srovnání s kapitalistickými zeměmi s zvětšoval, až nakonec socializmus zákonitě zkrachoval. Za dobu socializmu na západ uteklo od nás asi 300000 lidí, někteří i s nasazením života

   • proud napsal:

    Dej si taky tu praci a vyjmenuj je,prosim!!!

   • proud napsal:

    A mimochodem,taky jsem utekl!!!

    • proud napsal:

     Mam tedy srovnani ty naaadhery z prvni ruky,i toho zivota a nezivota! Svobodu jsem poznal az teprve v ty nenavideny Americe,coz byl ohromnej plus a skola o tom co to vlastne ta svoboda vlastne je,vubec nic z toho o cem klafe Evropa!!! A v neposledni rade,za jakou cenu mel,nebo mozna jeste ma americkej obycejnej ovcan onu svobodu.400 milionu za cenu nesvobody zbytku sveta.

     • proud napsal:

      A ty kydas na neco o cem v globale nemas ani paru!!!Protoze vidis ono pozlatko a nevidis za jakou cenu.

     • Pravda napsal:

      Clovece, v USA zadna svoboda neni, to my jsme meli vice svobod za socialismu. A od roku 2001 je to koncentrak, staci si precist Patriot Act, ktery vyprdli do 3 tydnu od shozeni dvojcat..

      Uz jenom ta povinnost mit dluh, kamarade, skrta celou svobodu, kdyz uz pominu ostatni, to by bylo na dlouho.

    • joe napsal:

     a proč si tám neůstal??

   • proud napsal:

    " Proto většina lidí socializmus nechtěla a nechce.".......obrovskej omyl,ti poctivy co ho pamatujou by ho s jistejma zmenama a upravama,ani ne moc velikejma naopak uvitali!!! Ti co ho nepoznali ale zato jsou nalezite zpracovani mu nemuzou prijit na jmeno:-)

   • Jan Jinsky napsal:

    Proude, kromě vedoucí úlohy strany a nemožnosti vyjádřit svůj názor to bylo vyjedeni ekonomiky.
    Ono není ani třeba jmenovat nevýhody. Koukni na Kubu a KLDR, tam mají socialismus. Nedá se říct, že by se jim dařilo.

    A že se za socialismu nekradlo a nešmelilo - autor zřejmě socialismus nezažil.

    • proud napsal:

     Vsak si se socikem nemusime mazat med kolem huby,jen s tim vyjedenim bych byl opatrnejsi v republice ktera nemela dluhy a dluzilo se naopak ji :-).Nazor jsi patricnym zpusobem vyjadrit mohl,ale nesmel jsi podrejvat coz ma hodne tezko rozeznatelnou hranici,ale obecne mas pravdu,rezim se tak chranil.Mezi vedouci ulohou jedny strany,nebo trech nevidim zadnej rozdil,jo,jeden,ze ta jedna strana ji plnila lip.Presto jsem proti vsem stranam principielne.

     • proud napsal:

      Ale to uz souvisi s onema idealama a virou,a naivitou se kterou me nekteri "chytrejsi" radi ztrotoznujou :-).Jenze ja lidem verim ze by to dokazali!Referenda,profesionalni management a "vzdelavani" lidi,to by nemohlo zklamat.

    • Blut und Eisen napsal:

     jestli byl socik vyjedeni ekonomiky tak nevim jak nazvat dnesek kde kazdej dluzime za stat 200 litru nebo kolik

     • Stribog napsal:

      Natloukli jim to do hlavy dobře. Neoliberální matiku. Nějak je potřeba omluvit tu pohadrákovou kolonizaci, která byla pro východní blok ničivější, než válka a zbrzdila bankrot konkurence o cca 25 let, takže teď se to buď definitivně zhroutí, nebo globální kapitalistická věrchuška bude muset zariskovat jadernou válku s Ruskem. Liberální kapitalismus nemá bez vnější expanze či agrese schopnost, jako extenzivní model existovat. Dobytí ruských zrdrojů by mu dalo k dobru cca 150 let při dnešním tempu jejich prožírání. Potom už zbyde jen expanze do vesmíru.

      Ani se mi nechce srovnávat. Socík měl své mouchy, ale neefektivita liberálního modelu je předčila dokonale. Dnes si kladu otázku, jak třeba kapitalistovi může zkrachovat díra do země plná uhlí. To by se bolševikovi nemohlo stát... Trollíci pořád opakují, že komunisti ukradli, rozkradli, prohospodařili a projedli. docela by mě zajímalo, kolik by dnes státla vltavská kaskáda, metro, a těch 85% bytové výstavby postavené za jejich éry. v tomhle ohledu jim nový systém nesahá po kotníky. JE daleko víc plývající a naprosto nefektivní s souvislosti s obecným prospěchem. Nemluvím o badě gaunerů, která se na takovém systému napakovala a je pro ně výhodným.
      Ale byl to doktor Beneš, který znárodnil majetky kolaborantů a fabriky nad 500 zaměstnanců. A dobře udělal. A nebyli to jen komunisté, co postavili náš průmysl a ekonomiku na nohy. Vybudovali chemický a farmaceutický průmysl prakticky od nuly. Postavili metro, jaderky i vltavskou kaskádu. Byli to především skvělí českoslovenští inženýři, konstruktéři, stavitelé, manažeři a miliony dělníků, kteří nadšeně budovali vlast. Dnes důchodci, které obchází exekutoři.
      Až se budete na tyto lidi pohrdavě dívat v zahraničním hypermarketu, jak si vybírají mezi salámem bez masa za 11,50,- a 12,50,- vězte, že se možná díváte na někoho, kdo uměl zkonstruovat křídlo i s mechanizací na L410…
      Kdo to dnes umí? Absolventi Metropolitní univerzity v Plzni, která má opsaná scripta z nějaké americké střední školy from the middle in the nowhere? Nebo idioti školení katedrou rudé feny Šiklové? Nebo neoliberální idioti z VŠE, přivydělávající si gay prostitucí? Jo, jako užiteční idioti v kolonii jsou dobří.
      Dobří k tomu, aby nám vysvětlili, že dvou a půl bilionová sekyra na státním účtu je způsobena obrovským vnitřním dluhem zločinného totalitního režimu, který skončil před více, jak čtvrt soletím. A kryli tak dnešní stát, jako vysoce organizovaný zločin a sofistikovaný systém na rozkrádání všeho a okrádání všech. A hlavně plivli do tváře všem bezejmenným hrdinům tohoto národa, kteří žrali prach v rozpálené kabině Tatry při stavbě přehrad a elektráren, aby zajistili své vlasti větší suverenitu v podobě zdrojové nezávislosti a svým dětem a vnukům lacinější elektřinu. (Jaká ironie, že?)

      • houbeer napsal:

       Smutna...
       Diky,tohle si s dovolenim zkopiruju(pro mamu a tatu)

      • Paul Durham napsal:

       No nemohu jinak a musím poznamenat, že zákony vesmíru i zákony vesmíru lidí se musí dodržovat, jinak přijde vždy bumerang.
       Jing a jang.
       Rovnováha.
       Takže kdyby méně žrali ten prach v Tatrovkách a více se věnovali svým dětem , třeba by jejich děti měly více pudu sebezáchovy a neprodali by svoji vodu nebo elektřinu za ... za co vlastně? Svým způsobem unikát, prodali to ( skoro zadarmo ) za jistotu, že si to budou moci kupovat dráž.
       Kocourkov hadr. Spíše Haiti.
       To samé ovšem se děje dnes, takže děti dětí polykačů prachu nečeká žádný holýúd ale otroctví dluhu. To jim však nevadí prznit své děti ještě lépe podle přiloženého návodu v Blesku.

       • Sasin napsal:

        Jing a jang se jako ideologická platforma neosvědčily, páč nelze dojít do krajností. Takové, kdo je dnes první bude zítra poslední (VČETNĚ VŠECH SPOKOJENÝCH VLASTENCŮ) jakési krajnosti představuje (takové to, buď všechno patří jednomu nebo všem), dlouho to nevydrží. Zajímavé je, jak silně odstřeďující tendence tyto dva protipóly představují, jakoby ve skutečnosti nehraničily pouze v plošné rovině, čili v rovině placatého vzdělávání, ale předpokládá se přesto, že to funguje ve všech rovinách ostatních.

        • Stribog napsal:

         Marxistický projekt byl experiment sám o sobě. Ale ne experiment jako dnes v rámci stávajícího globálního modelu, kdy třeba Norsko je testovací polygon legalizace pedofilie, Švédsko testuje, kolik ovce snesou politické korektnosti, my testujeme rychlé ekonomické zotročení, Německo co udělá s dvěma generacemi, když jim budete do hlavy vtloukat vinu a také počet akceptovatelný nikábů na čtvereční maili atd...

         Byli to globalisté, kteří si pořídili Mordechaje Marxe i Kominternu, Trockého hrdlořezy i agenta Uljanova. Ale už i ten Lenin se jim částečně vymknul. Počítali, že rozloží Rusko na prvočástice. Ne, že s hrstkou Bolševiků dá občanskou válkou i válkou rozvrácenou zemi dohromady a vytvoří akceschopnou vládu i státnost byť za drsných podmínek Brest-litevského míru.
         Když jej fininterna nechala zavraždit, počítali že to vezme Lejba Bronštajn. Jenže narazili na Stalina, který se utrhl definitivně.

         Počítali se světovou revolucí trochu jinak. Pochopili, že liberální kapitalismus je smrtící pro ekosystém planety a byl to marxistický projekt, který jej měl nahradit. Jenže přišel Stalinův imperský projekt a neuveřitelný cvilizační skok, který vlastně zachránil Rusku krk neboť dokázalo čelit Hitlerovi, kterého na něj museli poštvat, jako systémovou úrazovou chirurgiji, čímž to pohnojili ještě více,neboť se zocelená velmoc stala pánem nad polovinou Evropy a získala jaderné zbraně k čemuž by bez války došlo nejspíš mnohem pozdšji na obou stranách louže. Ale Stalinův projekt, jako státní kapitalismus byl stejně plýtvajcí model. Ale natolik efektivní, že to ekonomicky začalo ohrožovat jejich základnu. Zkoušeli vše možné včetně konvergence. Od zavraždění Stalina se to snažili rozebrat. Už Chruščov to zadání plnil a dobrzdit se to podařilo až Gorbymu.

         Ale přímou kontrolu neměli. Něco bezstrukturně, něco reflexním řízením, něco v rámci informační války. I přímým řízením se povedlo pár věcí. Třeba postupná likvidace vědy sovětské vědy, jak to popisuje Saal. Věda začala místo vlastního výzkumu kopírovat Západ a zahodila veškeré nadějné projekty včetně studené fůze, ve které byli sověti dost daleko. O kopírování kancelářské techniky místo vývoje vlastního procesoru nemluvě.

         Jestli probíhaly vědomé testy který z modelů ohrádky se osvědčí přímo zevnitř mimo kontrolu globálů? Možné to je. Ale spíš bych to připisoval trochu jiné povaze sovětského imperialismu. Jako bohatá zdrojová základna měli zájem spíš o obranný blok zemí, než o kolonie v anglosaském pojetí. Odlišnosti tedy mohly fungovat i v rámci rozdílných přístupů u jednotlivých zemí. Ty byly i v samotných svazových republikách. Spíš bych za tím viděl slovanskou filosofii sjednocování při zachování svébytnosti kultur.

        • Paul Durham napsal:

         Sasin, takhle si lze do jisté míry představit jing a jang ve fyzikální manifestaci :

         https://cs.wikipedia.org/wiki/Watt%C5%AFv_odst%C5%99ediv%C3%BD_regul%C3%A1tor

         hybnost obou závaží je jing a a síla na páce převáděná k ventilu je jang, jdeme-li do krajností , tedy hybnost záváží roste, a protisíla na páku škrtícího ventilu též roste,

         manifestace jing a jang ve společenských procesech nebývají tak zjevné, smiřte se s tím, že vesmír je duální a tam kde není rovnováha , vzniká síla k opětnému nastolení této rovnováhy,
         když přeženete vuml , lidi se vám na to vyserou i proti svým zájmům, emoce kontra rozum, atd.

         V denodenní praxi to najdete ( nerovnováhu a sílu k jejímu opětnému nastolení) v každé zásuvce v levém otvoru, vše na to dnes běží, skáče, leze.

         A i pro odstřeďující tendence je těžiště stále totožné.

        • Sasin napsal:

         Ale jó Durham, dyk v té zásuvce je jenom střídavý proud. Má dáti dal. O jiném společenském obohacení přece nebyla ve smlouvě o placení ani čárka. Ale mně je jasný, že šmejdi jsou totálně k ničemu, jen na kradení. Muheeeeeee

         Mohl jste taky nadhodit nějaký lepší příklad. Asi jste nechtěl. Chápu.

        • Robo napsal:

         "Zajímavé je, jak silně odstřeďující tendence tyto dva protipóly představují, jakoby ve skutečnosti nehraničily pouze v plošné rovině, čili v rovině placatého vzdělávání, ale předpokládá se přesto, že to funguje ve všech rovinách ostatních."

         Vidíš, stačilo nám obrezať jazyk a písmo a úplne sme zdebilneli. Skôr zaspali..

        • Sasin napsal:

         Robo, voni jsou už přesvědčení, že všichni jsme placatí. Muheeeeeee
         Zdravím

        • Maroš napsal:

         Sasin - ono to funguje všade na placatej Zemi. Pohonom všetkého je ilúzia, preto svet ovládajú iluzionisti. Mať ideály však nie je to isté, ako mať ilúzie - pozitívne predsudky, pozitívne predpoklady. hádam sa raz von z toho dostaneme.
         Ukrutne smiešna performancia v Nice
         https://www.youtube.com/watch?v=GdE0lZUzeo8
         Tri slnká v Karagande - tento efekt
         svetla vo fľaši si pamätajte!
         https://www.youtube.com/watch?v=3UPGVutBOe8
         https://www.youtube.com/watch?v=18Wl4ss1wWU
         Vedecké "vysvetlenie" troch sĺnk - efekt svetla
         vo fľaši ostáva - Čeliabinsk - dobre známy "meteoritom"!
         https://www.youtube.com/watch?v=d6re2-5F_Bg
         https://www.youtube.com/watch?v=LE4JIVWfii0
         https://www.youtube.com/watch?v=-FX9GjfD21U
         Tak teda - dve slnká! - na čom vzniká kurva odraz Slnka?!
         https://www.youtube.com/watch?v=4N6aK6TakPY
         Projekcia planét - Rusko
         https://www.youtube.com/watch?v=7bLW3XzGYo8
         Plochá Zem - odpovede
         https://www.youtube.com/watch?v=pm03W7aEPgY
         "Kľúčovanie" a bublinky NASA
         https://www.youtube.com/watch?v=yMavV9q9zFc
         Ako pred nami schovali Boha - strihový dokument
         https://www.youtube.com/watch?v=ZHhtK37vge8
         Zábery z amatérskej rakety 117 km nad povrchom
         Zeme - kam zmizli všetky satelity?
         https://www.youtube.com/watch?v=X0NtYUTlNSA
         Laboratórium placka Zem - riadna šlamastika!
         https://www.youtube.com/watch?v=v31N8Iaun0g

       • Stribog napsal:

        Nevím, Paule jestli je zrovna toto otázka rovnováhy. Já měl krásné dětství a péči ze všech stran. A když spočítám všechny ty náročné koníčky, nevím jestli by to dnes běžná rodina utáhla. Jachting, větroně, koně, klarinet, klavír, saxofon, jazyky... Člověk si to musel trochu zasloužit. Třeba brigádami v aeroclubu, ale když se dnes podíváte kolik stojí letová hodina i s vlečnou, bylo to směšné nic.
        Spíš jsme nebyli připraveni na svět šejdířů, pirátů a parazitů všeho druhu včetně masových vrahů ve fraku. Na svět ve vleku mamonu a zlatého telete. Na svět uctívání oficiálně padělaných peněz, tištěných z čistého vzduchu. Čekali jsme na Západě přátele a fair play. A oni přišli bezohledně loupit a drancovat v rámci největšího přesunu uloupeného majetku v historii - piratizace východní Evropy a Ruska. Dopadli jsme jako ti indiáni. Měnili zlato a rodinné stříbro za cetky, zrcátka a korálky.
        A není pravda, že by nás neučili, jaký je sionista, imperialista a kapitalista hajzl. Jen jsme jim nevěřili. Mimochodem tenkrát bych ten dokument uvedený nahoře odsoudil, jako komunistickou propagandu a asi bych jej nedokoukal. Propagandou je, ale taky pustil dost pravdivého infa...
        Ale myslím, že tuhle zkušenost národ prostě udělat musel. Systém je tak jako tak před kolapsem. Ten nakonec smaže i to dluhové otroctví. Začnem od nuly. Proč ne...

        • Paul Durham napsal:

         První dva odstavce podepisuji, včetně mého dětství. Podobně. Nikdy se nevrátí pohádka mládí , kurwa.
         Já vidím příčiny důsledků věci vámi zmiňované ve třetím odstavci v izolaci a přehánění. Prostě podle mne to režim přeháněl v izolaci a přeháněl v kádrové politice ( tím myslím systém rudé průkazky - vyvolenost), ale to je věc názoru. Dnes jsem zastánce teorie experimentu, v každé zemi bývalé rvhp byly trochu jiné experimentální podmínky chovu, aby bylo lze vyhodnocovat výsledky celé škály.
         Poslední odstavec - ano , proč ne, zdá se mi, že bude ukončen celý experiment na obou březích .

         P.S. jen pro prouda:
         Problematiku popisuje polopatě Dmitri Glukhovsky ve svém třetím díle Metro 2035 v kapitole 20 - Zázraky
         Lze se seznámit s knihou i na ulozto.

        • proud napsal:

         Diky,jdu tam pro ni......

      • Jaris napsal:

       Stribog, vynikajici komentar. Klobouk dolu!

      • vierona napsal:

       diky za triezvost slov !

      • Čech napsal:

       precizní Stribogu !

      • Maroš napsal:

       Je to "irónia" - dôsledok filozofie totálneho súťaženia - vo všetkom, so všetkým a s každým.

     • Pravda napsal:

      Velmi dobry argument!

      A ja jeste pridam: za sociku se chodilo do duchodu od 53 let! A dnes od 72 a pul ( a udelaji pry velkou milost, ze to docasne stahnou na 65!

      Za to bych liskala na potkani kazdeho, kdo pro to zvedl paprcu a jeste kopanec mezi nohy zepredu i zezadu, aby si uz ani neskrtl a ani nesedl!

      To je totiz vrazdeni lidi! Nikdo nevydrzi pracovat do 72 a pul roku a takto to nastavili, curaci. A narod mlcel. Deti nenavidi sve rodice, protoze jim je hodil stat na krk dokonce zakonem!

      Ten curak Zeman mi napise, ze moje deti maji povinnost mne zivit, jelikoz vam vetsinu penez ukradou? Zmrdovi by 9 stovek, co mam k zivotu nestacilo ani na ty jeho posrane cigarety na tyden.

      Proste tady je genocida domaci a ted prizvali na nas dobijece, ac se vam to nelibi, ze to rikam, ale sakra, si uvedomte, ze je to pravda!

     • imrich napsal:

      je pravdou , že sme si nedopriali každý deň pomaranče , ale aj dnes nie každý si tie pomaranče dopraje. A dovolenky pri mori za sociku si dopriali aj robotníci za podnikové poukazy , dnes len tí ktorí si stihli nakradnúť tzv. podnikatelia . A pri odovzdaní moci demokratom v roku 1989 ČSSR nebola dlžná žiadnemu štátu a ani MMF ani korunu či dolár a dnes dlžíme vyše tristo miliard.

    • Eva napsal:

     Já nekradu Jane a nešmelím ani teď a přesto dlužím a ani pořádně nevím za co...
     To šmelení za socíku bylo oproti dnešku směšná činnost.

     Jedině co mi za socíku vadilo byla selekce na školách. Část měla protekci a šla zadara studovat a ta další část se musela vyučit a až pak mohla jít studovat při zaměstnání. Že zaměstnavatelé nadšení nebyli, to jsem si vyzkoušela. Bez pohrůžky taty, který byl v KSČ, to nešlo. Tatík byl valcíř v provozu, takže žádnou funkci neměl, to pro rejpaly.

     Dále mi vadila neustála kontrola ostatních organizovaných jedinců a i neorganizovaných užitečných idiotů, kteří byli horší než ti organizovaní pomatenci. Dnes je suplují magoři z neziskovek, zatím akorát žvaní v médiích, ale nedělám si iluze, že jednou nevyrazí do terénu a začnou řádit jako se dělo v 50 letech.

     A poslední byla nemožnost cestovat, zvláště pokud měl člověk příbuzné v zahraničí, to se vždy vyrojilo spoustu mamlasů, co mělo starost o morální profil těch za kopečkama. Jiní cestovat zase mohli.

  • žid-parazit národů napsal:

   Landa:
   zcela přesně jsi to vyjmenoval a o návrat se snažíme,jenže ten nikdy nebude možný ,aniž budou vlastizrádci,židovláda se všemi rodinnými příslušníky potrestáni hrdelními tresty,na místě vykonanými a pohození jejich mrtvol do škarp společně se zákazem jejich pohřbů je odůvodněným prostředkem,aby se podobná vlastizrada NIKDY neopakovala!
   Co se týče židovské protektorátní nadvlády,jejich rodin a veškerých kolaborujících členů,nemluvňata nevyjímaje-zastřelit,umlátit a spálit na místě dopadení a bez soudů a stupidit=vlastizrada je evidentní,neoddiskuvatelná,plně prokazatelná a neomluvitelná.
   Mladé těch zmrdů je nutné do posledního rovněž pozabíjet,mláďata nesou jejich genetickou informaci rozvratu a když tomu dovolíme dospět,celá situace se bude díky naší nedůslednosti opakovat.Proto všechny zabít,i těhotné,nemluvňata i malé zmrdy!
   Ty bestie,židi a jejich zkříženci nás k smrti nenávidí.
   Proč? Podlidé si již dávno uvědomili vlastní nekontabilitu s tvůrčími rasami a zneužívaje naší přirozené dispozice pro rozvoj,důslednost a lítost,obrátili ji proti nám.Tisíce let se nás snaží vyhubit,jen tak "napolo"....kdo by ty kurvy židovské živil??Chcípli by ve vlastním smradu a hovnech neschopnosti.Neumí nic,pouze lichvařit,krást a vyvolávat chaos a teror.Takové je jejich "krédo".
   Krédo a život tasemnice,parazita.Vyhubme je!!!!
   Pár blbečků,Jinskýho neberu,to je židovská kurva,kterou vlastnoručně stáhnu z kůže,ale nějaký Proud,mě bude posílat do blázince a hrát si na zachránce alias "budme dobří a nebuďme jako oni".
   To je jeden z dalších mnoha záškodníků a zrádců národů Evropy-mele páté přes deváté,shrnuto samé sračky,ale sám si nevidí na špičku toho jeho křivého rypáku.
   Proud je ten typ obvzláště nebezpečných protinárodních zmrdů,kteří rozvracejí diskuse(má to za úkol).
   A pokud se zbavíme i jemu podobných,což spadá mezi ty nejnebezpečnější manipulativní a bezcharakterní krysy,budeme mít vyhráno.
   Proto platí jen a pouze jediné.Všechny vlastizrádce zabijme i s celými rodinami!

   • proud napsal:

    Vykur si bambuli ty blbej,uchylnej zmrde! A mysli pritom na to,ze se jednou potkame,jsem si tim jistej,protoze si to preju,a zuctujeme kdyz tolik touzis po krvi! ;-).Tesim se na tebe,porad na to mysli,a na prouda,nezapomen,porad na me mysli,vsak si to se mnou prece taky chces vyridit,joo,joo!

    • žid-parazit národů napsal:

     Proude,proude,...vím,že jsi rozvraceč pronárodně smýšlejících lidí,ale že jsi tak infantilně dětinský :-DDD a primitivní patvor,tak to je teda docela síla.
     Milý zlatý,až my dva se setkáme,....pokud k tomu dojde (nechci zklamat tvoji ješitnost a ezoterické židovské bludy),....tak ty budeš stát u zdi a já budu držet v ruce pušku,víš ;-),ale napřed osobně postřílím celou tvou podivnou rodinu,aby jsi na vlastní oči a pár minut před koncem viděl,jak se do kořenů mýtí všechno zlo,a oni tě budou proklínat,že jsi jim předal ty geny kurevstva,co v sobě nosíš,...ale bohužel.Zlo se musí zcela vykořenit a to všemi prostředky.

     • proud napsal:

      Tak jeste jednou abych te dostatecne motivoval si zive predstavit jak se my dva spolu potkavame a jak me elegantne vyridis,prihratej synku alkoholika a zidovsky kurvy (aniz o tom samozrejme vis).Mysli na to jak me resis,tesim se na tebe ;-)

      • vierona napsal:

       proud sklidni hormon a vyjadruj sa slusne byt adminom ta stopnem!

       • Pravda napsal:

        To je fakt udes, jak to muze vubec pustit pres mozek, takovou spinu, fuj...jednoho prispevatele poslal na vysetreni na syfla, toto je choroba, neskutecne...

        Ta choroba mu puvod v tom, ze vladislav a proud si nacpali do hlavy, ze tady chteji docilit nazorovou shodu, ale tim zpusobem, ze vsechny, kdo nepodpori ty jejich, odsud vyzenou, a toto je jen jedna z jejich praktik, robo to od nich prevzal, a proto to tady vypada, jak to vypada... pred rokem to rozhodne takto nebylo.

        Trolove rozjedou pomluvy a oni je prevezmou a jeste vylepsi, takze se vetsina diskuzi zasere kadrovanim a vyhazovanim lidi, ikdyz podstata diskuze je, ze si podkladame sva tvrzeni. Toto tady aboslutne nefunguje, a ikdyz to tvrzeni dolozite, oni to neprijmou na mozek.

        Je to viditelny dukaz toho, ze narod je z velke casti zdementely. Realitu nezvlada resit, tak o ni nechce ani slyset a toto je ukaz nejen na tomto webu. Sni o tom, ze se to vyresi samo, a staci jen pozitivne myslet. OVsem toto se prxi nikdy nestalo.

     • proud napsal:

      Mas naprostej recht,vyrid me u ty zdi tou tvou flintickou,zavri oci a predstavuj si to,vychutnavej to!

     • proud napsal:

      Tak me napadlo ze bych ti to rad ulehcil a vzal sebou i lopatu,abych si mohl vyhrabat diru,ale bohuzel na tom miste kam bych te navedl roste jen plno krasnejch stromu a ty me zahrabat vlastne nechces.Ale presto,kdyby sis to rozmyslel a chtel me zastrelit u stromu,misto u zdi,nasli bysme urcite spolecnou rec,kdybysme se tam octli jen my dva spolu,co ty na to? Jdu hledat dobrej anonymni flek,souhlasis? Abys pak nemel zbytecne problem s uradama,az tak na tebe myslim ;-)

    • Pravda napsal:

     Nevztekej se a napis, co z toho, co napsal neni pravda!

     Vidime to vsichni, ze to tak je! Doslova a dopismene. Jenze ty to videt nechce a mohl bys mi rict, proc ne, kdyz to taky vidis???

     Sere te, ze rika, ze je mame vybit? Dobre. A proc te nesere, ze oni vybijeji nas, ty to nevidis okolo, ty nevidis ty otresne vrazdy na Ukrajine a jinde?

     To neni nic jineho nez zabraneni jim v dalsich genocidach, kterych maji na svedomi uz mraky, kdo myslis, ze zaridil likvidaci indianu v USA! Kvuli cemu? Kvuli zabrani jejich pudy a prodavani pristehovalcum na dluh! Copak jsi to nevidel, kdyz jsi byl v USA, kdo tam vlastni pudu a lidi se museji zadluzit na cely zivot kvuli tomu, ze potrebuji nekde bydlet? Toto nejsou bludy, ja mam na to dukazy, primo z USA. Od Indianu.Oni maji pamet, vis?
     Ja bych deti nevrazdila, ale svezla je do takove izolace, aby uz nikdy nemohli mezi normalni lidi. Chteli svuj stat, tak at ho maji uprostred Pacifiku na ostrove a zivi se rukama, jako kazdy jiny tam dela.

     Pamatujte si, ze zid vzdy demonizuje toho, kdo mu nechce slouzit! A tomu prizpusobuji hiTorii, jejich vylhanou.

     Vsechno, co Hitler o nich rekl, je pravda a dnes viditelna. Proto taky je chtel svezt na Madagaskar a velika, prevelika chyba, ze se to nezrealizovalo, mohl byt od nich pokoj.

     • proud napsal:

      Ty radeji v tomhle smeru mlc,udelas nejlip:-)

      • Pravda napsal:

       Zase diktujes? Nemas na to pochopit, ze na to nemas narok? Rikam ti ja, abys mlcel? Citis tu svou nadrazenost? Zidovina, kamarade.

     • proud napsal:

      Vubec nic z toho neni pravda v kontextu jakym to napsal a jeho cilema,jestli to nevidis,patris za katr,nebo do blazince,jako ten zmetek co ma v hlave pruvan,a jeste bych dekoval bejt vama za to ze jste pod ochranou za katrem!

   • Jan Jinsky napsal:

    Zatímco ty tu diskusi tmelíš. Co bychom si bez tebe počkali blbečku zamindrákovanej...

    • žid-parazit národů napsal:

     Jinskej,už mě taky neser,kde tě ty zasranej židáku najdu? Mám prvotřídní a ostrou kudlu,dlouhý hřebíky.
     Přitluču tě achilovkama na vrata a vyhřeznu,zapálím cigárko,otevřu pivko a budu se dívat,jak pomalu chcípeš.
     No tak ty pederaste,kde jsi?

     • Jan Jinsky napsal:

      A mně admin blokuje :) Věru lákavý svět, Kde se dopřává prostoru takovým chudakům. No, aspoň každého odradite.

      • Pravda napsal:

       To se pletes, kamarade. Neodradi. On jen patri k tem, co si troufnou rict nahlas, co druzi ze strachu ne. Ale je to tam!! Bacha na to, zamindrakovany tedy neni ani nahodou.

       To jsi ty, blbecku. Jeste tady verejne napises, ze te admin zablokoval a ty ses vecpal zpatky. Proste ty jsi pravy dukaz toho, co tady zid-parazit pise, a sice, ze vas se neda zbavit po dobrem!!!

       Nikoho neodrazi, opakuji, ze ne. Pockej, az nekdo zacne, bude to same jako v Madarsku v roce 1956.

       Lidi vlitli na zidaky do bank, vytahali je za pacesy ven, povesili hlavou dolu na stromy a kopali do nich az zhebli. To vas ceka.

       Cim vic nekdo ustupuje, tim vic se to v nem sklada, a pak to vyleti jak sopka Etna.

       A to same vam udela Putin. Prilis dobroty ukazal, prilis si nechal srat na hlavu a staci ted mala sirka a poletite do prdele v hribu a je to tak spravne.

       A nezapomen jecet o mem jedu, hovno. Zakon akce a reakce a zakon rovnovahy. Jestli o nem nevis, tak sup zpatky do zakladky, zopakovat.

       Vsechno co napises, je opacne, proste to je zidovina vypestovana po tisileti ve vas. Lhat a hned tomu verit.

       P.S. A jeste napises, ze socialismus byl vyjedeni ekonomiky? Ty blbecku a co byste asi tak rozkradali, kdyby nic nevybudoval?

       Zid je rodily lhar a pomlouvac a uzenes ho vzdycky, protoze lez se neda nicim podlozit. Pouze pravda.
       A jestli si pamatujes, tak ja jsem ti nabizela dukazy proti tvym falesnym tvrzenim a ty jsi odmitnul. Duvod? Ty vis, ze lzes, takze je nechces, to zakonnite.

       Jste svine a taky tak dopadnete, to neni ze ja to rikam, to proste je zakon.

       Lidi vas nechali je okradat, jako hadi jste je dusili pod krkem a ted je chcete dorazit, tot vse. A proto zvete negry a rikate jim, ze jen jedou odklizet mrtvoly a ze co si vezmou na nas, bude jejich. Moc chytre vymysleno.. ale ma to stejne diru, my je poslem na vas, oni totiz netusi, ze uz lidi maji hovno a poradna korist jste pouze vy.

       • proud napsal:

        Tyhle tvoje picoviny by stacily na 3 radky,bud tak hodna a nejak to udelej aby z tebe cloveku nebylo zle,3 radky stacej,aby se veslo neco hodnotnejsiho od druhejch bez rolovani!A jestli ti to nedoslo,nasrala ses do rozpravy me a jednoho pubertalniho sralbotky,kteryho bylo potreba ukazat v pravym svetle,nemuzu za to ze ses v nem ukazala taky,nasledky si pricti sama!!!

        • proud napsal:

         Uz te sotva kdo bere vazne,jako jeho,ale kdo chce kam..........

        • Pravda napsal:

         co tady meles o tom, kdo mne bere a nebere vazne, ty ses vsech ptal, ze za ne mluvis? Smesne...

         K tomu, co pisi, ani tuk, ze...

         Poslechni toho kluka na videu u clanku o Korsice, ten ti vysvetli...

  • medved napsal:

   Landa,uplne SUPER !!!

  • Škerlík Peter napsal:

   Napísali ste to pekne. A pravdivo.

 3. Benzin Petrolejovič Naftěnko napsal:

  Dobré,poměrně přehledné shrnutí i když ne úplně vševysvětlující všem,kteří o tom zákulisí 68. ví lautr hovno a to je naprostá většina toho našeho přiblblého národa,židy neustále tahaná za nos....

  "Puč v 89.nebyl nic jiného než "Velká listopadová homosexuálně sionistická revoluce" a 68.bylo její zahřívací kolo"....stejné cíle,stejní protagonisti a stejně špatné dopady pro všechny mimo sionisty a jejich "vyvolené" souvěrce a pár zrádců národa....

  • Pravda napsal:

   Vystizne receno, a jestli dovolis, jen doplnim.

   Po roce 1968 hadim zpusobem nalezli do KSC a pod plastikem sireni uvedomelosti u lidi, vymysleli picoviny na otravovani lidi, stb a straseni ji, a stranicke vzdelavani, cimz v lidech vyvolali umele vuci komunistum odpor, ikdyz toto delali prave jen ti ukomuniste. Oni tu stranu uplne rozlozili.

   A kdyz se nad tim zamyslite, co titez udelali a delaji v jinych zemich, at vezmeme Jugoslavii, Ukrajinu, nebo dnes i samotne Rusko ( planuji prevrat na 5.1.2017 v Rusku ) a podivate se zpatky v historii, prece totez delali v kralovskych rodinach, tak zjistite, ze ti paraziti nikdy zadnou jinou cestu neznali, a proto je lze snadno odhadnout, a jejich vystupnovanym parazitismem byla vzdycky jenom valka.

   Takze my stojim pred resenim, zda tu valku zastavit, dokud je jeste sance.A nasi sanci, jedinou, je pridat se k Rusku, a udelat s jeho pomoci prevrat tim, ze ty zmrdy odchytame, aby nemohli pokracovat v zaplavovani Evropy zoldaky a nahaneni nas do valky proti Rusku.

   Neudelame-li nic, valka probhne, nas smete a Rusko vyhraje.

   Nejde si pestovat pohodicku, kdyz uz valka jede a myslet si, ze se nam vyhne, to delaji jenom blbecci, vid proude a vladislave...

 4. Maroš napsal:

  Všetko je to o dvoch veciach - o zdrojovej stabilite a o domove.
  Kto má kozmopolitné vlohy, sústreďuje sa na to, aby mal svoju zdrojovú stabilitu "keš" - vo vrecku. Taký si nájde svoj domov
  v hociakom hoteli. Ja svoju krajinu za hotel nepovažujem.

  Rozdiel medzi Cigáňom a Židom vidím v tom, že historicky podložene - žiaden Cigáň nemal nikdy v pláne okupovať, resp. ovládnuť žiadnu krajinu - žiadnu!!! Myslím, že problém s migrujúcimi Cigáňmi začal v okamihu, keď ich niekto začal používať ako etalón na porovnanie exploatability!!! s ostatnými. Dovtedy ľuďom Cigáni nevadili, pokiaľ nezačali vadiť Cigáni ako vzor "slobodných" ľudí, tým, ktorí boli bohatí a chceli byť ešte bohatší. Odbočím - heslo "Nie sme ako oni!"
  bolo heslom pri potláčaní sociálnych nepokojov na východnom Slovensku v roku 2004. Zatiaľ čo bieli z rovnakých dedín držali huby - "lebo robiť treba za každých okolností, aj bez výplaty" /ja ako bývalý Bratislavčan som v Bratislave musel meniť zamestnanie pre nevyplatenú mzdu niekoľkokrát, tak čo sa kurva robilo s ľuďmi inde, a robí sa to doteraz!!!/, cigáni začali rabovačky prví a tak to hovno prischlo im.
  Vyrabovali "poctivú" obchodníčku - piču, ktorá im písala na tú jej židovskú knižku hausnomerá! - toto sa deje v rôznych obciach s vysokou nezamestnanosťou stále - nie je len rómska úžera!
  Migrujúci Cigáni sa živili "šoubiznisom" - exelentní hudobníci, komedianti, akrobati, cvičitelia zvierat. Kováči, korytári, rezbári.
  Obchodníci, a možno aj zlodeji, ale nikdy nerabovali! - nikdy!
  Ľudia rabujú - aj bieli! - v zúfalej situácii pre sebazáchovu, rodení zlodeji zo ziskuchtivosti. Vtedy, keď celá Európa dala ako na povel stop migrácii Cigánom - nastúpila nová osvietenecká éra liberalizmu, práva silnejšieho - aj práva elegantne vyrabovať, čo si zmyslí. Židia vyrabovali celý cigánsky šoubiznis - opravujem, nie celý, občas Sarkoziovcom dovolia zahrať na husliach, resp. môžu mať aj svojho prezidenta, napríklad vo Francúzsku. A to celé sa udialo v priebehu
  ani nie 2 storočí, čo je dosť málo, aby sa Cigáni prispôsobili továrenskej kultúre. To sa nedá, keď máš slobodu a vietor v duši.
  A tak slobodu nahradili peniaze - s nimi môžeš, čo chceš. Jediní, kto sa tejto továrenskej kultúre - v zmysle nielen chodiť do zamestnania, ale tam aj pracovať, prispôsobiť nemusel, sú práve Židia! Oni si totiž prostredia v ktorých operujú, prispôsobujú sebe, nie naopak.
  A tak sa aj namiesto k veštici Cigánke, dostanete k veštici Židovke - tá tiež cvikať "kartu" nemieni! - a o vašom budúcom osude vie veľmi veľa - veď vám ho sama aj napísala!
  Grigorij Klimov - O vešticiach a veštbách
  https://www.youtube.com/watch?v=74IUK5J5dus

  • Sasin napsal:

   Gdysi mně vadilo Marošu, že blboni nechápou vrácení podílu na neprodejné a nezašantročitelné půdě, kterou by ti šmejdi měli ještě dát do původního stavu a nárokovém podílu na rozpočtu, páč jedině z dětí naší mamy bylo možné vytvořit celým dílem dělným a nedělným svět, který dneska okupují prapodivná hovada co se holedbají jakousi pozicí, či nelitou znalostí hovadin, ale už mi to nevadí. Zbyde větší podíl RODné hroudy na mě. Muheeeeeeeee

   • Maroš napsal:

    Sasin - vyššie, tam kde ste preberali Jing-Jang som zavesil na teba koment - aj pre Roba, lebo to, načo som večer narazil a už dlhšie obchádzal ako chujovinu - guľatá zem, dutá zem, plochá zem - vyber si, ma vcuclo tak, že som bol na kompe do pol 8 do rána, aby som vydoloval kontextové linky. Prvý koment neprešiel - vyhodilo ho, tento druhý skrátený je v "očakávaní". No - prevráti ti to rozum, mne ani nie, lebo som vyrastal na rozprávkach, takže výraz - "ísť až na kraj sveta" mi pripadá v poriadku. Pokiaľ má byť v poriadku projekt na opustenie planéty, ktorý by ako objekt vesmírnej lode mal zároveń simulovať životné podmienky na Zemi, tak v pohode môže byť takýmto projektom aj MEGA LABORATÓRIUM ZEM. To, z čoho mám obavy, je, že pokiaľ my - pokusné králiky, objavíme tento ojeb, tak našu civilizáciu zničia ako aj tie predtým takto vyspelé. Zem "bola placatá vždy" - až do Kopernika, čo našim "farmárom" nevadilo, pokiaľ sme boli na úrovni primitívov - dodnes mnohé národy majú o tomto pojem - ale - sú to divosi, tí môžu. Avšak keď jeden králik vymyslí nožnice na drôtené pletivo, mohol by ubziknúť celý chov.
    Vieš - pokiaľ je to celé takto, tak raz použijú silnejší postrek, alebo vypnú "gamatky" - Slnko. A teraz schválne - ak v minulosti ponechali na množenie nejaké gény Hyperbárijcov-Arijcov-Rusov - kurva prečo Rusi používajú na označenie výraz - PLOCHOJ=ZLÝ?! Tak asi majú s tou "plackou" historicky zlé skúsenosti - nie? Takže Sasin - rodná hruda určite áno, ale obávam sa, že stále s dovolením. Dúfam, že to Admin v tejto králikárni prilepí - budeme už dobrí, budeme papať z ruky. A hádam sa z tejto bubliny a kulís raz dostaneme, ako suverénne bytosti, do skutočného otvoreného vesmíru.

    • proud napsal:

     Zkratime to,tvrdis tedy,ze je Zeme placata,definuj pak tedy tu placku :-)

     • proud napsal:

      Ja tvrdim ze je to duta siska..........

      • proud napsal:

       Jestli je v ty duty sisce dalsi duta siska,atd.viz Rusky babusky,to uz nevylucuju,ale nevim,leccos tomu nasvedcuje.

       • Maroš napsal:

        Proude - môj koment je nepodstatný, len navigujem pozrieť si tie dokumenty - ak to prejde. Mne osobne je putňa, ako to celé je, či to vyzerá ako vrtná plošina, alebo maková buchta. Ide o to, kto to kontroluje a celý ten cirkus faktov, o ktoré sa vzdelávací systém akože opiera - ktorý je súčasťou celého projektu. Pôvodne som tam zavesil toho dosť, makal som na tom celú noc, takže vysvetľovať ti to nebudem - nevládzem ti momentálne vylízať "úložisko".
        Ale - keď máš rád matriožky, tak som presvedčený, že v ľudovej forme je to odkaz - vedomie si našej skutočnej podstaty, symbolicky vyjadrenej obalmy - energií, ducha, atď. O to zaujímavejšie je, ako ako matriožka funguje pečeň, ktorá býva sídlom kadečoho.
        Ak máte s Haarpíkom radi pečenôčku na cibuľke - "keďže som tu zaregistroval, že tá tvoja čubka vie aj variť" - a ty si musel prejsť testom "zožeriem všetko", tak inšpiratívne - pečeňové šišky!
        https://www.youtube.com/watch?v=F21lo9r4y3k
        Proude - "Volám sa Pekos!" - tak teraz ozaj v dobrom, link na pravé bratislavské rožky, len s poznámkou, že musia mať mnimálne 40% plnky a na miesto bravčovej masti sa má správne použiť kačacia masť, tá im dodáva špeci sýtu vôňu. Ja osobne dávam do maku a tvarohu okrem citrónovej kôry, hrozienka pražené na masle.
        Výborná kombi do cesta na ovoc. koláče je vanilka s muškátovým kvetom. Pekárov si vážim, aj keď sú to mukli, ktorí vstávajú o 2. ráno do roboty.
        https://www.youtube.com/watch?v=hLRlj3pQjxg
        https://www.youtube.com/watch?v=4Uy36Kx9cTI

        • Robo napsal:

         Maroš, ak nezaujate prijmem Tvoju teóriu, tak i tak mi furt vychádza výsledok rozdielny:
         Ešte relatívne nie tak dávno (niečo viac, ako tisíc rokov dozadu) sme mali svoje Istiny.
         Tento svet sa vracia zas.
         Inými slovami, ploché vnímanie sveta (viď Sasinov koment) nahradí priestorové..

        • proud napsal:

         Dobre,Pekos.Muj komentar k tobe nebyl ani vyzva,ani odpor,spis prosta diskuse,protoze se hodne zabejvam teorii duty Zeme i jejim tvarem a mas recht,veda a to co se nam cpe,je falesny a hledame pravdu.Takze me naopak tesi ze se tim zabejvas a chytlo te to !Da se rict ze nemam moc s kym konzultovat a premejslet,moc lidi tahle zakladni vec nezajima :-)

        • Maroš napsal:

         Robo+Proud - Robo - to nie je moja teória, len si dávam jedno s druhým dohromady, t. j. mimozemsko pozemskú kucapacu, lebo je tu ozaj genetický guláš s našimi predkami, anunaki a reptiliánmi a v podstate - táto lopata Zem nám nepatrí v zmysle politickom, tak ako v zmysle politickom revír patrí nám, a nie jeleňom.
         Proude - z Prvopodstaty niečo o tvojej dutej Zemi - hlavne je tam súčasná kozmoplitika. Mne by tá placka vyhovovala viac, nech nemusím behať po planéte dookola ako škrečok/chrček/ džungarský v mlynčeku. Kraj sveta má svoj význam, aspoň si uvedomíš odkiaľ pokiaľ. Tak zatiaľ...

         Corey nejen o „Duté Zemi“:
         http://bod-zlomu.blogspot.cz/

        • proud napsal:

         Mozna ti pomuze kdyz jsi casto na youtube podivat se na veci s Nassimem Haramainem........... ;-)

        • Robo napsal:

         Maroš, "Tvoja" malo byť teda v úvodzovkách..

         Pozrel som si o placke asi štyri videá na základe Tvojho odkazu.
         Plus som kedysi čítal Pritcheta (zemeplocha)..

         Môj záver je, že to je propagácia Biblie a vyzivenie zmätku.
         V jednom z tých videí padla veta, že žijeme v mnohovrstevnej lži. To je pravda.
         Lenže pozor na ďalšie..

        • proud napsal:

         Zase tak rychle nesoudim Robiku podle rceni,ze na kazdym sprochu....je potreba to nejdriv overit a promyslet,prvni co udelam az budu "v klidu",zeptam se svy "intuice". PS:Tim kazdym sprochem je minenej kazdej aspon rozumne minenej,nebo se alespon tvarici nazor,ne ryti,podrejvani a shazovani.

    • Sasin napsal:

     Zdravím Marošu, naproti baráku ve vzdálenosti cca 100m je velké okno. Gdyž svítí slunce jeho odraz je opravdu silný. Gdyž je v úhlu pootevřeno více skleněných tabulí mám hned tři slunce. Asi záleží na vzdálenosti, tvaru a velikosti jednotlivých tabulí. A teď čím, de uděla odrazovou plochu, že. A že média spolupracují na oblbování je taky jasný.

     Všechna nedorozumění pramení prostě z toho, že většina lidí nemodeluje ani teoreticky žádný zdroj (natož nějaké jiné uspořádání závislostí mezi lidmi), kterým by chtěli ( mohli, museli ) nahradit současné poplatné zdroje. Jsou vybití už jen ze základních, jaksi fyzikálních pravidel existence a věří, že plochá architektura, klasická PC deska, může nahradit tělo. Jenže těla ve skutečnosti odrážejí kosmické vlny (spirály) a dávají tvar vzniknuvším závislostem. Proto nic v kosmu není placaté, páč prostě být nemůže. Funkce všeho jsou podle mě závislé na tvarech. Čili v tomto ohledu su klidný a věřím, že SVĚT je spíš kulatý než hranatý.

     Myslím si, ještě, že například biologické materiály, byť jsou prachem jako materiály pevné, jsou pojeny jinou vrstvou energického kosmického pojiva a jsou citlivější na jiné rezonance, vlnové délky a hloubky. Myslím si, že to tak je, že různě pojené materiály v závislosti na tvaru jeho vnitřní kostry reagují na průnik a odraz vnějších sil různě podle toho v jakém úhlu jsou postaveny vůči odstředivým polím, gde se zrovna nachází. Samozřejmě poskytuji toto bez záuky.

     Jo a co se týká ještě té duté země. Tak si umím představit, že ve středu mohla být nějaká placenta, co byla uvolněna a vytlačena na povrch, ale určitě byla nahrazena další vrstvou, tlačenou do středu gde musejí být velké tlaky celé naší rotující matičky (takové to rostoucí zborcení do sebe.), páč kopíruje principy Světa. A Svět určitě taky neroste dozblbnutí a pravidelně se hroutí do sebe, čímž ty tlaky, které se tímto vytváří hýbají naprosto vším. A esli nerotuje, tak nám něgdo asi promítá roční období a potom je to totálně v prdeli. muheeeeeee

     P.S. Gdybys chtěl dneska hledat na youtroubě třeba něco jako hexagon, tak už to skoo nemá význam. První bude nějaká hra hexagon, pak mýdlo hexagon, blbá muzika hexagon nebo mast na hexagon a ták. Chce to opravdu trpělivost.a ignorovat troubácké smajlíky. Muheeeeeeee

     P.S. Chtějí podřadnou populaci, proč bychom se měli divit, že na tom dělají.

     https://youtu.be/zSSg0jC7kO8

     • jan nowak napsal:

      Proud má dutou šišku ?
      ..asi ano
      A Sasíne: Top 10 hexagon harpagondechajskejch, cóó...
      ps: já widěl včera v okně "odnaproti" souSSedku !
      .....to se jdi BODnout se svejma třema NIBIRU ! ! !

     • proud napsal:

      "A esli nerotuje, tak nám něgdo asi promítá roční období a potom je to totálně v prdeli. muheeeeeee"............pocti si o hitlerovskejch jednotkach SS(Schwarze Sonne)cerny slunce,o onomom cernym slunci a jeho funkci a prostorem uvnitr planety se tam dozvis vic....

      • Sasin napsal:

       Milý proude, myslíte že se po pšmSS změním? Na podílu na neprodejné a NIČÍM NEZATÍŽITELNÉ půdě a podílu na rozpočtu (cesta peněz na věřejnost) každému "našemu" podílníkovi , o čemž každý sám rozhodovati bude, trvám. Nepotřebuju k životu černé slunce, byť je to přece do očí bijící pitoMOST. Muheeeeeee

       • proud napsal:

        Sasine,necpu ti ho,jen jsem ti dal vedet pro pripad ze by te to zajimalo,nebo kohokoliv :-),a v otazce prodejnosti a neprodejnosti atd. se nikdy nesejdeme,hadej proc:-).Tvrdim ze dokud budou prachy a ksefty,do ty doby bude zlodejna a smelina,nikdy pak nezmizi ten "vetsi a sikovnejsi zlodej" co si jakymkoliv zpusobem nahrabe a pak si koupi moc! Proto nejsou tyhle zblebty o kseftech zadnym resenim!Proto trvam na bezfinancnim a bezobchodnim svete o lidech a planete kde je vsechno k dispozici vsem.A pozor,nejde zas o nejakej komunismus,nebo jakejkoliv -ismus s jeho skrytejma vratkama k ovladani,coz napriklad u komunismu predpokladam ze je,uz jen podle toho od koho vzesel.

        • Sasin napsal:

         Milý proude, platit ničím byl odjakživa sen harpagondechajců a dotáhli to opravdu daleko. Dříve lidi platili tím co měli a tím to bylo jaksi dané. Pak se muselo něco stát, jinak si to neumím vysvěttlit. Využili toho ti, gdo nezapomněli a všechno ukradli a přivázali je k "práci", že to jako bylo odjakživa. Začali tomu říkat právo a povinnosti a už se lidi vezli z války do války, z krachu do krachu. Každou generaci o všechno přišli, i o rodiny a příbuzné až z nich zůstali jacísí bezprizorní jedinci( kosmonauti) , keří se hrnou do práce na druhého.kam jim ukážou, tu a tam, a nigde a jen tak aby bylo, něco, nevím co. A esli je vážně PRAVda, že se lidi rozspomínávají, vzpomenou si i na tohle, věřím tomu. Proto podíly jsou základ, páč nigdo nikumu od prdele neodpad a čeká nás dlouhá cesta k posatavení nových soběstačných rodů a to může zabrat i tisíc let. A k tomu jsou potřebné podíly, gde nigdo bez svolení podílníka nebu šafářit. Tož tak.

         A gdyž NĚ, bude konec tak jako tak. Takové hamižné obyvatele země k ničemu nepotřebuje.

        • kdopozvenamejdan napsal:

         Sasi,
         "lidi platili tím co měli"

         ...osvědčeným "pokrokem" od "dříve"...se stalo, že najednou už REÁLNĚ neplatili, nýbrž poroučeli ALE vydávali to a předstírali jakože něco platí a navíc že to platí "ze svého".
         V tom je ten pokrok manipulace-ovládání.
         Takže "platit ničím"-bych ještě upřesnil na: poroučet a ničím (svým) nezaplatit... Ostatně donucení-poroučení se s dobrovolnou směnou ("něco za něco") principiálně neslučuje.

         Otázky tvarů jsou namístě, co zas řešíš jinde...
         Jak poznáme jaký tvar má prostor?

     • Paul Durham napsal:

      Sasin 20:34

      takhle dehonestují obřezanci vždy důležité věci:

      https://cs.wikipedia.org/wiki/Posv%C3%A1tn%C3%A1_geometrie

      Zajímavé, vy odmítáte vzdělání, já zdělání, ale váš projev naznačuje , že vaše vzdělání je dost vysoké,
      paradox.
      Jsem rád, že ještě existuje někdo , koho zajímají tvary a jejich vlastnosti. Víte o tvarech hmoty hodných resp. životu prospěšných a tvarech zlých resp. životu nepřátelských ? Asi to souvisí s rezonančními vlastnostmi.

      • Sasin napsal:

       Nó, gdyž pochopíme, že nám vlastně naše uniklé vlnové pole ve finiší chybí, jako gdyž uchází pneumatika, začneme dumat od čeho se k nám má vlastně naše "pracně" vytvořené pole vracet a odrážet, gdyž každý z nás má svůj jedinečný otisk Jak se říká, svůj k svému. Ćlověk dnes žije převážně v hranatém prostředí, přičemž si dovolím tvrdit, že nic na něm není hranaté. Tudíž jeho hranaté okolí ho deformuje proti jeho přirozenosti. Navíc to okolí je mnohokrát objemnější, čili ten otisk okolí intenzivně tlačí proti přirozenosti toho člověka. Jednoduše fšechno je špatně.

       • Maroš napsal:

        Robo+Proud+Sasin+houbeer!

        1/ houbeer - žena, ktorá sa ti chce v okne ukázať, to tak urobí úmyselne, to vie každý voyer! Myslím, že susedka má veľkú radosť z predstavy, ako si ho honíš! he he he! No nie je to fasa život?! Ísť na striptíz
        može len blbec bez fantázie - verejný striptíz je tá najväčšia trapošina.
        Kiež by som mal peknú kozatú susedku houbeer - teším sa z tvojho šťastia.
        2/ Mládenci - vyjebte sa na fyzikálne definície optimálnej organizácie hmoty - to nie je o vedeckej logike - preto nám v zime nepadajú na hlavu
        ľadové guličky, ale nádherné snehové vločky. Guľový tvar je z hľadiska stability formy možno optimálny, avšak ide o ten prejav tvorivej sily - a tá ten váš zasraný kozí bobek nenechá na pokoji - volá sa to TVORIVÝ NEPOKOJ!
        3/ Takže do piče s tým, či je Zem guľatá, dutá, pľackatá, alebo šiškovitá - podstatné je, či žijeme na skutočnej planéte v otvorenom kozme, alebo na umelom telese a teda ako králici vo väzení. Kurva Proude! - sme, alebo nie sme slobodní?!
        Pretože pevne verím, že nad tými všetkými formami stojí Stvoriteľ. A teraz nie náhodou nevieme používať tých 18 zmyslov na vnímanie reality, len tých 5 na vnímanie hmotnej reality. Niekto nás zjavne väzní a izoluje od Stvoriteľa - jeho Odporcovia. V rámci reálnych hviezdnych vojen bránia spätnej väzbe informáciám, ktoré potrebuje každý kreator. Rozviedka "Kristovho" plemena strážcov hviezdnych brán a svetla - nefunguje. Sme v zajatí! Odporcovia stvoriteľa robia všetko preto, aby nám znemožnili používať "horúcu" linku - argentum astrum - genetickú dispozíciu len plemena svetla, na priame spojenie so Stvoriteľom! Uletené? - Nie! Kiež by!

        Odpoveď "placka":
        Zoskok zo stratosféry - odraz Zeme - placky v okienku
        https://www.youtube.com/watch?v=oTXjk_UoMWc
        "Partnerstvo v kozme"? - kam to vlastne lietajú?
        Všimnite si zakrivenie obrazu! - odkaz pre nie blbých
        https://www.youtube.com/watch?v=nDtRnv1tmjg
        "Hviezdy" - kimatický efekt
        https://www.youtube.com/watch?v=sJczA3x1EhI

        Teraz k tým zrkadlám - v ľudových múdrostiach je to
        o rozbitom zrkadle - ako o nešťastí! Reálne - pohľad
        do rozbitého zrkadla dokáže postupne rozbiť psychiku - rovnako tzv. moderné rastrované zrkadlá - to treba
        z baráku vyhodiť - nekompromisne!!!

        Bruce Lee -rozbil zrkadlá, ako odkaz iluzionistom /odkaz Bieleho Draka Červenémi Drakovi!/,
        toto ho zrejme stálo život!
        https://www.youtube.com/watch?v=tIpCaMXCrb4

        NEBEZPEČNÉ! - silové pole v zrkadlách, rezonančný systém!
        Toto si stiahnite - budete sa k tomu vracať!!!
        Informačné pole planéty!
        https://www.youtube.com/watch?v=oTXjk_UoMWc

        Zrkadlá - Mirrors, trailer
        https://www.youtube.com/watch?v=9tbr865kv3o
        Zrkadlá -

        BUĎ AKO VODA! - PRIATEĽU! - buď tvorivý,
        prispôsobivý, a keď treba - nepriestupný ako betón,
        zničujúci! - odkaz Bruce Lee
        https://www.youtube.com/watch?v=APx2yFA0-B4
        Bruce Lee - ako vojenské tajomstvo vyššieho rádu - VEDIEŤ OVLÁDAŤ SVOJ HNEV!!!
        https://www.youtube.com/watch?v=VvzAHAsmRL8
        Nové fakty o smrti Bruce Lee - nech vám neujde podstata, že Bruce bol "produktom" bielej ženy a Ćíňana aj v kontexte vytvárania tzv. novej - 6.rasy!!!
        https://www.youtube.com/watch?v=xQliZqjHhoQ
        Bruce Lee - nový nadčlovek 6.rasy - niečo "nevyšlo", preto "omylom" pri nakrúcaní holywoodskeho filmu iluzionisti zabili aj jeho gény - syna Brandona Lee. Slepými nábojmi.
        https://www.youtube.com/watch?v=w4y8XfaWyug

        O tom je obrovský súčasný úspech ruského filmu v Číne - o láske arianskej bielej dievčiny k reptiliánovi.
        A globálna politika!
        On Drakon - film v HD, v ruštine
        https://www.youtube.com/watch?v=OM4-RwsxBLI

        P.S. - Navrhujem prejsť V RÁMCI KONTROLY HNEVU na tému - ako zachrániť Slovensko a poťažmo aj Čechy
        pred majdanistami. Hráme vabank!

        • proud napsal:

         " Kurva Proude! – sme, alebo nie sme slobodní?!"..........myslim si ze jsme,ale neumime s tim zachazet,tak se toho dobrovolne vzdavame.....aspon ja se svobodnej cejtim,otazka bude co se stane az "narazim" na neco co mi mou svobodu bude chtit uprit v praxi.

        • proud napsal:

         "Niekto nás zjavne väzní a izoluje od Stvoriteľa – jeho Odporcovia."..........nemyslim ze to souvisi se stvoritelem,muze mit odpurce jen v teoreticky rovine,v prakticky nejspis ne,protoze co se protivi radu vesmiru to nema dlouhy trvani,vesmir nepusti.Naopak,myslim si ze to co nas ovlada ty zakony dobre zna a umi je vyuzivat,tedy ho respektuje,uz jen v zajmu pudu sebezachovy,ale nas to potrebuje.Blby to rozhodne neni.

        • proud napsal:

         "P.S. – Navrhujem prejsť V RÁMCI KONTROLY HNEVU na tému – ako zachrániť Slovensko a poťažmo aj Čechy
         pred majdanistami. Hráme vabank!:.........hod nejakej navrh a dame se v diskusi do toho,neco vymyslime.Ps: bud mas na skype jinej nick,nebo nebo ho nepoustis......

        • Robo napsal:

         Maroš, naozaj jediný spôsob, ako nás držať neslobodných, je držať nás v nevedomosti.

         Zisti, kto si a si slobodný.
         Zisti, kto si a ani žiadny majdan nehrozí..

         To je jediný dlhodobý spôsob, ako tu vytvoriť podmienky pre TVORBU.

         Píšem samé frázy, zdalo by sa.
         Chcem vlastne len napísať, že tu máme Ráno.
         Obavy nie su PRE NÁS na mieste.

        • Paul Durham napsal:

         https://www.youtube.com/watch?v=oTXjk_UoMWc

         parašutista je kokot negramotný , bo kdyby věděl, co je gravitace, tak by si nikdy nesedl do auta, Maroš vám evidentně mrdá s takovými odkazy

        • proud napsal:

         Toz to by me hodne zajimalo jak ta placata Zeme vypada z rubovy strany,zespoda :-)

        • Pravda napsal:

         Zeptam se te: Muze neco, co stvoris ti odporovat?

         Cokoliv tvoris, tak tomu davas vlastnosti ty.

         A ktere tomu nedas, tak te nemaji jak ohrozovat neb ti odporovat. Sestrojis si zbran tak, aby se sama mohla nabit a na tebe vystrelit? Urcite ne.

         Proc by si stvoritel vytvoril odpurce. To nema logiku. Jedina se da videt v tom, ze se chce prat...To pak ale neni stvoritel, ale nicitel. A jeste k tomu sveho vlastniho dila.

         A kdyz pripoustis stvoritele, tak ti okamzite vyskoci otazka, kdo stvoril stvoritele a tam koncis v bludnem kruhu, ze ktereho se jeste nikomu nepodarilo se vymotat.

         Krestani si vystaci s pouckami a citaty jinych, odvolavajice se predevsim na svobodnou vuli cloveka, coz je take nesmysl. Nemas svobodnou vuli se rozhodnout, zda na svet chces.

         Ptal jsi se sice prouda ( zda jsme a nebo nejsme svobodni ), ale i ja si dovolim ti odpovedet:

         Nejsme svobodni, je to sen a nase prani. Svoboda je docasny stav a vybojovany. Existuje pouze neco jako dilci svoboda, ale to slovo nema konkretni napln, nebot tvoje svoboda muze byt nesvobodou pro druheho.

         Kdysi jsme rikali, ze absolutni svobodu mame vsichni pokud jde o mysleni. A v dnesni dobe se ukazuje, ze uz ani to. Jsou prostredky, ktere zmagoruji mozek a jeho produkt ( mysleni ) tim padem taky.

         Takze stejne jako dobro, je i svoboda pouze pojem, pod kterym neni nic konkretniho ani ohraniceneho.

      • Maroš napsal:

       Paul "durman" - v zmysle zješ tri semiačka durmanu a budeš sa vedieť rozprávať so stromami - ovšemže potebujú dehonestovať náuku - o všetkých vzťahoch, veď to je podstata tej NÁM skrytej náuky.

       • Maroš napsal:

        Proude - nemám skype - vyhýbam sa všetkému, čo sa mi môže hrabať v súkromí, odinštaloval som som si cookies, odfajčil som windovs disky - prestali mi chýbať. Z hľadiska taktiky - Pánboh chráň byť s hocikým v jednom vreci. Najbezpečnejšia je horizontálna organizácia, ktorú spája jediné - MYŠLIENKA!

       • Maroš napsal:

        Robo - DOBRÉ RÁNO! - every days! - SAMO!

        • Robo napsal:

         Neponúkam SAMO. Ponúkam prácu na sebe. Znalú prácu na sebe. Nič viac.

        • Maroš napsal:

         Robo - čisto súkromne - kedysi veľmi veľmi dávno som mal hlboký vzťah k dáme-slečne z rodu Samo. To podstatné - ďakujme Bohu - sú to tradične naši nesmierne vzdelaní ľudia. A kde sú, keď túto krajinu ovládajú vyjebanci? - no - možno z ich pohľadu to nie sú kritické momenty. A myslím, že tie kritické len prídu, tak načo si vystrieľať všetku muníciu. Sú to nesmierne múdri ľudia - nie bojazliví - múdri!

        • Robo napsal:

         Maroš, tento rod nepoznám.

         Všímaš, jak aj náš prezident (P) robí veci až na poslednú chvíľu?
         Má to viacero výhod.. ide hlavne o to, prebudiť nás. Zvyšok sú len epizódy.

        • robosu napsal:

         Ústava: Nebudeš mít jiného prezidenta mimo mne! -pokud zákon nestanoví jinak.

     • koko napsal:

      Sasi, "Gdybys chtěl dneska hledat na youtroubě třeba něco jako..."
      To musíš hledat ve "správnejch" počítačích... Někde něco bylo- KOUZLO OKAMŽIKU - a už je to překrytý srágorama bez užitku...takže "jeden by pohledal"...ale jsou obludně zvýšený náklady na probírku.

 5. Maroš napsal:

  Robo - akože tento rod nepoznáš? - buď ho máš v krvi, alebo nie?!
  "Bozkávač" je predmetom NLP - neuro linguistického programovania - ten nemá nič spoločné s taktickým vyčkávaním našich múdrych. Bližšie ti to vysvetlí jeho guru
  https://www.youtube.com/user/NLPakademiask

 6. Sasin napsal:

  Maroš
  Projev tvořivé síly lze projevit, ale je to dvojsečná zbraň. Projevuješ-li svoji tvořivost na cizím, pro druhé, či šmejdy a podržtašky za úplatu, zapřou tě i celé tvé dílo. Prodají ho za své a ty budeš platit daň za to, že oni mají patenty na kopírování bez tvého svolení. To musí skončit. Nigdy to nepřineslo lidem nic dobrého a dnes sklízíme ten jejich ukradený úspěch.

  Tvořit má smysl jen pro své, kteří nehledají zisk ani úroky z díla, na kterém se nepodíleli. Šmejdy ve skutečnosti nezajímá ani tvar, či tělo, jen zisk z toho a promenáda s cizím peřím. Je to ve skutečnosti přímo osobní věc, se kterou se má chlubit až v případě, že to neublíží rodu ani společnosti, ve které se lidé obohacují hlavně kulturně a RAdostí. Šmejdská civilizace servíruje blboňům šťastné nehody a hrozné radosti. A tento pojebaný stát jim to trpí.

  Není nic, co by mohli šmejdi zvelebovat, páč jim chybí soustředěnost na opačných pólech smyslnosti, bytostné krásy a vůně života. A to je síla, která je odstředí od nás jako špínu z prádla. A špína to je, zažraná, odporná a páchnoucí. Zdravím

  • Maroš napsal:

   Sasin - súhlasím, a preto pestujem /mám ju na háku - žije si sama, akurát som si ju bez jej dovolenia priniesol, ako karpatskú kráľovnu, ružu bedrovnikolistú - ktorá keď zakvitne svojimi divokými kvetmi - tak je to vôňa tej najdrahšej kurtizány - takto vonia tá najdrahšia kurva na svete - neskutočne nádherne! Čaj z jej čiernych šípok - je čaj od Śeherezády/.

   • Maroš napsal:

    Robo - ak si si to pozrel, ale ti nezaplo, tak po lopate:
    1/ Ten, kto je pod vplyvom silnejšej osobnosti, tak zvukomalebne napodobńuje reč tejto osobnosti. Ja som na to narazil náhodou. P.S. sa vyhol odpovedi na priamu moju konfrontačnú otázku, naša komunikácia týmto pádom skončila.
    2/ Náš prezident je ich prezident - je to skutočne až tak v piči!

    • Sasin napsal:

     To je pěkná sračka.https://youtu.be/y_wi6u7ZVFw
     Skoro jako harpagondechajcká Rockyho domluva synovi.
     Do teho už mě netahej. Muheeeeee

    • Robo napsal:

     Ak v niečom napodobňuje Kisku alebo opačne, tak to nemám šancu zistiť, bo Kisku mám, kde patrí.

     A nieje v piči, že je to (Putin) náš prezident. Sme jeden rod (ak sme všetci SAMO, tak prosím), jedna krv.
     Nejaké umelé delenie na daňové časti..veď už o tom rozprával aj tu Sasin (nie jeho bratanec umelec).

  • Maroš napsal:

   aSsasin - "ty vrah malých detí" - budem sa opakovať, ale to je presne o tom, že keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Za tým linkom nasleduje Banáš - tiež úžasný príklad, ako Rain Man dokáže dostať do šoubizu tú najškaredšiu ženu Slovenska - ostatné Slovenky
   pod ostrovtipom Adély vyzerajú ako puťky domáce. Prečo sa tá chazarská kunda nevydá a nepropaguje lepší život pre ostatné obyčajné mamičky - toto sú tie genocídne intelektuálne etalóny - zabíjajú národ "úspechom".

 7. jan nowak napsal:

  Tak vstáwatt, roboti !
  Juž je RÁno...

 8. Maroš napsal:

  Paul Durham - teraz neviem, či si fakt zjedol tie tri semiačka durmanu -vydeľ si 40 tisíc kilometrov 24 hodinami, a musí ti byť jasné, že
  v rámci 3-členky si rozbiješ držku - existuje aj vektorová fyzika, nie len tá mediálna!

 9. Maroš napsal:

  Ku tomu "strato-zoskoku" - bez fyziky. Keď človek už vie, čo si má všímať:
  1/ Absolútne statické kulisy, Zem záhadne zahalená oparom, ani z tých pár bodov sa žiaden nehýbe. Balón je tam pribitý, v atmosfére by malo údajne existovať až tryskové prúdenie 500-600 km/hod., v každom prípade nejaké prúdenie áno. Trhané pohyby nie prirodzene visiaceho a odpruženého zariadenia - aby im to zbytočne nerotovalo pred kamerou ako obesená mačka.
  2/ Kamera zavesená na balóne? Ako rampa určite nie, a keď visiaca - určite nie v statickej polohe.
  3/ Paralelný uhol snímania zoskoku? To snáď nie?!
  4/ Vôbec - dostať sa hore a nekorigovať pohyb žiadnym pomocným zariadením? Sedím si, vysím si, skočím si - keď "a predsa sa točí"?
  Na to netreba študovať fyziku, ale filmovú akadémiu NASA.
  https://www.youtube.com/watch?v=7f-K-XnHi9I

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!