Odborná studie dynamiky kolapsu dvojčat WTC – Recenze knihy českých autorů

nemec-dynamicsKoncem roku 2014 vyšla v nakladatelství Scholars‘ Press kniha „Dynamics of Collapse of a High-Rise Building“ kolektivu autorů pod vedením docenta Ivana Němce z VUT Brno. Dalšími autory jsou Ing. Martina Juráňová, doc., Ing. Vlastislav Salajka, CSc., Ing. Ivan Ševčík, PhD., Ing. Tomáš Hanzlík a Ing. Šárka Sychrová. Podtitulek knihy „Inspired by the Collapse of the Twin Towers of the WTC“ naznačuje čemu se kniha především věnuje.


Autoři představili obecnou diferenciální rovnici pádu výškové budovy a provedli  její numerické řešení pro parametry odpovídající budovám dvojčat WTC. Zabývali se propočty průběhu kolapsu výškové budovy, jejíž parametry odpovídaly parametrům budov věží WTC1 a WTC2, které se zřítily po nárazu letadel před 15 lety -  11. září 2001. Při matematické simulaci kolapsu byl předpokládán mechanismus pádu obou věží podle závěrů zprávy NIST. Numerické výpočty s použitím diferenciální rovnice předložené autory byly ověřeny na počítačovém modelu pomocí programu ANSYS.

Mnozí z těch, kteří chtěli předložit vědecký důkaz ( tzv. „evidence – based“ důkazy podložený závěr)  alternativní „konspirační teorie“ o kolapsu Dvojčat WTC,  ho mohou mít.

https://www.scholars-press.com/catalog/details//store/gb/book/978-3-639-66816-2/dynamics-of-collapse-of-a-high-rise-building

Docent Němec byl osloven nakladatelstvím Scholars‘ Press, poté co v roce 2012 článek o těchto výpočtech vyšel v Journal of Mechanics Engineering and Automation.

V předmluvě knihy se píše "Kniha je inspirována pádem budov Twin Towers (Dvojčat)  Světového obchodního centra, ale odvození diferenciální rovnice je platné pro kolaps libovolné výškové budovy. Počítačové simulace se prováděly na budově se stejnou geometrií i dalšími parametry jako budovy Dvojčat WTC. Bylo zavedeno několik parametrů, jako je například hodnota dynamického útlumu, podíl hmoty padající mimo budovu a poměr průměrného odporu sloupů během kolapsu k mezní síle sloupů. "
„Kniha se nezabývá příčinou kolapsu, ale studuje dynamiku pádu samotného, ​​zejména rychlost a rozsah kolapsu. Byly provedeny některé závěry týkající se pádu WTC Twin Towers. " …"Dokazuje  nemožnost mechanismu kolapsu,  který byl předložen v závěrečné zprávě NIST, z čehož  vyplývá potřeba dodatečného vyšetřování kolapsu Dvojčat WTC. "

wtczaklady

Výstavba jedné z věží WTC. Daleko nejmohutnější sloupy byly v jádru budovy, kde nebyly žádné stropy. Co mohlo způsobit zhroucení jádra až po úroveň terénu?

V závěru knihy, která je napsána pro odborníky a je plná vzorců, tabulek a grafů, je shrnuto to podstatné – tedy že „jak z numerického řešení diferenciální rovnice, tak počítačové simulace za použití programu ANSYS při kombinaci pravděpodobných hodnot vstupních parametrů  můžeme vidět, že kolaps by se zastavil po přibližně 100 metrech. Větší část budovy by zůstala stát. To však nebylo pozorováno v případě kolapsu budovy WTC 1.“ Numerické řešení diferenciální rovnice i počítačová simulace byly prováděny pro budovy WTC 1, ale závěry jsou platné i pro její dvojče, budovu WTC 2.

Pro některé nepravděpodobné kombinace parametrů dojde ke zhroucení celé budovy, ale pád by podle předpokládaného mechanismu , tj. že horní část budovy začíná padat a postupně sráží patra budovy pod sebou, musel být podstatně, pravděpodobně i několikanásobně pomalejší. V knize je na řešení diferenciální rovnice pádu i při počítačové simulaci studována maximální teoreticky možná nejvyšší rychlost pádu. "V obou řešeních se předpokládá, že sloupy nezpůsobují žádný odpor vůči pádu, žádné trosky nepadají  mimo půdorys,  a nedochází  k tlumení. Pád je brzděn  pouze dopadem padající hmoty do nehybné hmoty pater pod zónou nárazu,  což je nevyhnutelné zpomalení  v důsledku zákona zachování setrvačnosti, který je jedním ze základních zákonů mechaniky. Nicméně skutečný kolaps věže WTC1 byl ještě rychlejší. To vede k závěru, že mechanika pádu musela být jiná, než se předpokládá ve zprávě NIST a také než předpokládali autoři této knihy, totiž že padající hmota nenarážela do nehybné hmoty pod ní, ale narážela do hmoty, která začala padat ještě před nárazem.“   Toto je poslední věta a také hlavní závěr knihy. Autoři se nepouštějí do žádných spekulací co tedy mohlo způsobit pád budov, tak, jak byl pozorován. Zůstávají na pozicích své vlastní vědní disciplíny. Kniha ve svém závěru ukazuje, že padající hmota nemohla narážet na nehybnou hmotu nižších pater, jak to předpokládá oficiální zpráva NIST, ale musela narážet na hmotu, která začínala padat již před samotným nárazem. Je evidentní, že řízená demolice, kdy jednotlivé sloupy by byly odpalovány v přesně řízených intervalech, by tomuto závěru odpovídala.

Při pohledu na robustní konstrukci budov si lze jen těžko představit, že by ocelové sloupy odpor nekladly. Je zvláštní, že z trosek trčí jen poměrně tenké sloupy obvodového pláště, zatímco mnohem mohutnější sloupy jádra budovy zmizely. A přitom v jádru budovy nebyly žádné stropy, pouze výtahové šachty a schodiště.

wtc-pad1

Pád jižní věže WTC. Co způsobuje výbuchy na linii několik pater pod frontou kolapsu?

Každá z věží „Dvojčat“ byla vysoká  417 m (110 pater) a vážila okolo 450 000  tun.

 Pohled na jednu z budov během „kolapsu“ v počátečním stádiu. Horní část budovy začala rotovat a dalo by se předpokládat, že podle zákona o zachování točivosti bude v rotaci pokračovat a k její destrukci dojde nárazem na spodní část budovy. Na videích z kolapsu Dvojčat jsme ale mohli vidět, že v následujících okamžicích se horní část budovy samovolně rozpadla ještě před nárazem.

wtc-pad2

Pád jedné z věží WTC. Vypadá to jako gravitační hroucení?

 
Závěr - kolaps nebo řízená demolice?

Pokud by došlo ke kolapsu tak, jak uvádí oficiální zpráva NIST, tak by po ztrátě stability sloupů v důsledku vysoké teploty v patrech, kde byl požár, začala padat patra budovy nad požárem a narážela by na patra budovy pod nimi. Nárazem padající hmoty na nehybnou hmotu dolních pater by se pád brzdil v důsledku zákona o zachování hybnosti.  Odpor pádu by samozřejmě sloupy způsobovaly, a to především 47 mohutných sloupů v jádru budovy. Sloupy jsou na váhu pater nad nimi dimenzovány - se stupněm bezpečnosti při započítání současného vlivu možného hurikánu, resp. seismicity, k čemuž v okamžiku kolapsu nedošlo. Je třeba též uvážit, že zdaleka ne všechna hmota horních pater narážela na dolní patra, ale podstatná část padající hmoty padala do strany, mimo půdorys budovy. Na leteckých snímcích areálu WTC po kolapsu obou věží je vidět, že trosky jsou prakticky rovnoměrně rozptýleny po celé ploše areálu. Toto všechno jsou faktory, které pád brzdí.
Po dosazení pravděpodobných hodnot příslušných parametrů do diferenciální rovnice pádu výškové budovy by se pád postupně zpomaloval a zastavil by se přibližně po osmdesáti až sto metrech. Pro málo pravděpodobné hodnoty parametrů, které by způsobily pád celé budovy, by pád, který by probíhal podle mechanismu uvedeného ve zprávě NIST, musel být - podle propočtů docenta Ivana Němce a jeho kolegů z VUT Brno - pomalejší, než bylo u budov WTC 1 a WTC 2 pozorováno.  Pád by nebyl ani tak rychlý ani tak rozsáhlý, k jakému ve skutečnosti došlo.

Závěr autorů knihy - kolaps tak jak proběhl, nemohl být způsoben pouze gravitační silou. A byl dokonce ještě rychlejší, než v limitním případě, kdy by sloupy nekladly pádu vůbec žádný odpor. Takže patra pod nimi musela být v okamžiku nárazu již v pohybu.

wtc-trosky
Z trosek rozptýlených po areálu WTC trčí zbytek obvodové stěny, tvořené poměrně tenkými sloupy. Kde je zbytek jádra budovy, tvořeného 47 daleko mohutnějšími sloupy?
Je třeba říci, že autoři knihy neuvádějí žádné konspirační teorie a zabývají se výhradně jen dynamikou pádu při respektování platnosti základních zákonů mechaniky (tj. zákonů o zachování hmoty, energie a hybnosti). Je příznačné, že zpráva NIST se vůbec dynamikou pádu nezabývá. Končí tím, že sloupy v  místě požáru kolabují a budova začíná padat.

wtc-hasici

Všimněte si sloupu v pozadí, který je odřezán, zřejmě termitem, přibližně pod 45 stupni. V okolí řezu jsou ještě stopy roztavené oceli. Kdo a proč řez provedl a jaký byl důvod k tomu, aby se řez plechem tlustým 10 cm prodlužoval šikmým vedením?

Závěrem je možno říci, že kniha Dynamics of Collapse of a High-Rise Building je fundovanou vědeckou studií, která sice nenabízí ohledně pádu Dvojčat WTC žádné konspirační teorie, ale analýzou dynamiky kolapsu jednoznačně ukazuje nemožnost mechaniky pádu tak, jak je popsána v oficiální zprávě NIST. Věže WTC musely spadnout jinak.
58 Komentářů k Odborná studie dynamiky kolapsu dvojčat WTC – Recenze knihy českých autorů

 1. John_Pitralon napsal:

  Uvidíme, jestli veřejnoprávní média něco zveřejní. Vzhledem k tomu, že jsou to egoistické kreatury vycepované v duchu korporátního fašismu, dokáží si dobře spočítat, že po takovém projevu svobody a zodopovědnosti vůči společnosti by z ČT okamžitě vyletěli. Takže budou zase prášit jako obyčejně. Inu, sfobota a demokrafácie.

  11. září - Experti promluvili, 2012: https://www.youtube.com/watch?v=bGJbiyqx_T8

 2. Tykva Bukvatyr napsal:

  Kde máme tro(t)la Jinského?

  • Pravda napsal:

   Je tady preargumentovano, neuspel by, tak jenom pozoruje a ceka, az nekdo se splete a nebo naopak vyjede s trumfem, aby ho pak dehonestoval. Jeho taktika je pruhledna...

 3. Jana Karásková napsal:

  Stačilo by několik dní, kdy by se důkazy expertů vysílaly v masmédiích a většina občanů západních zemí by prozřela... u mnohých by ale nastoupily psychologické obrany ega... bloky přijmout očividnou pravdu.

  Někteří Američané by to možná psychicky neunášeli, někteří by se dle psychologů mohli zhroutit, a někteří by i po prozření zůstali na straně mocných agresorů...

 4. Paul Durham napsal:

  ta fotka šikmo střiženého ocelového sloupu je luxusní

  • Peter napsal:

   Neuveris ale ocelove stlpy vedia aj prasknut, tkz sa usmyknut ked na ne zatlacis zrazu velkou silou a cuduj sa svete sa to deje priblizne pod 45st uhlom :)

   • houbeer napsal:

    A nejaky zdroj pane expert?pav ji se tedy cudujem,ze ked,, zrazu''zatlačis,tak přesně,pekne jako nuz maslem,to rizne slouo pod 45....

    • neslanavoda napsal:

     Je mi to buřt, ale co třeba že to mohli tak seříznout nějaký záchranný jednotky až poté, když něco trčelo a hrozilo ještě spadnout. Touhlůe fotkou bych se nevzrušoval, vlastně...nikdy mě t nějak nebralo se v tom pitvat, zrovna v tomhle. Prostě co se stalo, nemůže se odeSTát..

     • neslanavoda napsal:

      bARáků mi líto není, ale mařených životů ano bez ohledu na to kde na světě a kým.

     • houbeer napsal:

      Ja to taky nepitval poslednich 15let.
      Seriznout po padu?to je blbost.ale je to fuck,neco jak psal proud,jenze stejne,, sefika''nedohledas,takze aspon odsoudit bushe a spol,pro vystrahu.a zacit jit elitam po krku-informani pole....
      Jo co prinese zitrek nevime,heh,.....

   • samo napsal:

    Fíha, a pri tom prasknutí sa zároveň aj tavia? Lebo v mieste toho ,,prasknutia,, sú očividné stopy po roztavenom kove.

 5. Petr Král napsal:

  Letos již 3. galavečer s promluvami, pomluvami i omluvami Františka Walda.

  http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1473230137

  09.09.2016 17:00 - 19:00, Praha 2 - Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7, zoologická posluchárna B7.

  • John_Pitralon napsal:

   Tak doufám, že si to trotlíci ze spolku Sysifos natočí a hodí na Youtube. Waldovy oblbovačky je třeba zachovat pro další generace.

 6. John_Pitralon napsal:

  11. září 2001 - WTC 7 - Architekti podali vědecké důkazy o řízené demolici
  https://www.youtube.com/watch?v=Y5TEd1Yy3es

 7. John_Pitralon napsal:

  Legendární dokument o rodinách obětí 11. září 2001, který jasně ukazuje, jak nám Bushova administrativa prasila hlavy. Nastoluje otázku morální perspektivy současné západní společnosti, jejího establishmentu a médií.

  9/11: Press for Truth (české titulky)
  https://www.youtube.com/watch?v=Qn4bGP3ze0g

  • Paul Durham napsal:

   "Nastoluje otázku morální perspektivy současné západní společnosti, jejího establishmentu a médií."

   Každý má svoji vlastní etiku a morálku, základy které mu byly zformovány a vštípeny ve věku 0 - 10 let , je otazné kým mu byly vštípeny a co tím ten vštěpovatel sledoval, podle toho
   následně nastává situace nakolik individuální etika a morálka jednotlivce koreluje s účelově propagovanou etikou a morálkou kolektivu ve kterém se jednotlivec nachází , protože dnes kolektiv už není arbitrem etiky a morálky, kolektiv se této funkce z lenosti vzdal - dnes jsou arbitrem etiky a morálky účelové soukromé sdělovací prostředky sloužící zájmům svých majitelů.
   Tedy ten, kdo vlastní kolektiv, určuje dnes jeho etiku a morálku, statisticky, na výjimky nehrajeme.

   • John_Pitralon napsal:

    Každopádně, média včetně veřejnoprávních jsou už totálně mimo. Zarážející je, že je z kómatu nevytrhnou ani fyzikální zákony. Když si vzpomenu třeba na Kasíkovy čistě propagandistické výblity na Technetu...

    Na STV si Huďo a spol. v roce 2010 dovolili odvysílat něco proti oficiální verzi. Samozřejmě je okamžitě pofackovali a povyházeli a zase se hraje hra na neotřesitelné euroatlantické hodnoty a oddané lízače západních zadků. Ať se ve skutečnosti děje, co se děje... Úsměvné.

    STV o novom vyšetrovaní 911:
    https://www.youtube.com/watch?v=Tn_KZ7lGkK4

    • Paul Durham napsal:

     já s vámi vesměs souhlasím, pouze poukazuji na to, že v usa je jiná etika a morálka než v czechbabwe, nechci je poměřovat vzájemně a už vůbec hodnotit absolutně, ale např. obyvatelé malého země mají obecně vždy jinou etiku a morálku než obyvatelé velké země atd.,
     i devianti mají "svou" morálku a etiku, což nám emerická administrativa také permanentně předvádí

     • John_Pitralon napsal:

      Předvádějí nám naprostou tragédii, bohužel za informační blokády ze strany našich veřejnoprávních médií, která ze všech sil rvou tohoto kostlivce do skříně.

      A pak se po jejich 15-letém úsilí nás debilizovat, člověk dozví, že kolem incidentu 9/11 nasbírali US odborníci tolik evidence, že je možné to předat Mezinárodnímu trestnímu soudu do Haagu.
      O víkendu proběhne v New Yorku konference o dosavadním nezávislém šetření 11. září. Předpokládám, že tam to bude oficiálně oznámeno. Ale uvidíme, to by v podstatě znamenalo nový Norimberský proces.

      Justice In Focus: 9/11
      https://www.youtube.com/watch?v=_GFe6rN4Tx4

 8. Pes napsal:

  VESELE:
  Ti Brňáci musí být zase první. První akademici, co řekli, že to bylo jinak (z VUT Brno), přestože prof. Ing. Wald CSc.z ČVUT Praha řekl, že vše je OK!
  http://www.nwoo.org/2016/02/19/sysifos-prof-ing-frantisek-wald-csc-ne-vyvracene-myty-o-padu-wtc-17-2-2016/
  A navíc Brňáci vyhazují prvdoláskaře z hospod, aniž be se tak dělo v Praze:
  http://josefhavranek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=549006

  VÁŽNĚ:
  Doufám, že si to autoři neslíznou.

  • Pravda napsal:

   Nesliznou, pokud to dotahnou do konce.

  • petr napsal:

   To je tím, že praha je židovské město a pražáci už dobře ví, že plácat něco politicky nekorektního = vyhazov z práce, kde dělá vedoucího žid.
   V ostatních městech je víc svobody a žid to tam nemá tak v rukou. A taky lidi mimo prahu nejsou tak zpitomělí židovským vymýváním mozků.

   Hollan (žid) se začal paktovat s kulturními marxisty. Ve článku psali, že ho vyhodili když tam byl se Sropnickým (taky žid) z Prahy. To už je fakt silné kafe. Soudruzi se přepočítali, když si mysleli, že jim to projde.

 9. Jana Karásková napsal:

  Dnes bude prof. Wald na UK zas přednášet o tom, že symetrický pád budovy WTC7 během 6 a půl vteřiny způsobilo selhání 18mm šroubů. :)

  Dnes v 17:00–19:30

  Přírodovědecká fakulta UK, Biologie

  https://www.facebook.com/events/1584780881815983/

 10. Jana Karásková napsal:

  Jiří Boudník a prof. Wald byli dnes pozváni do speciálu Devadesátka na ČT24.
  Do pořadu jsem napsala na fb stránce Hyde Parku dotazy, na které se nedostalo, a po skončení jsem tam dala i odkaz na tento článek.

  Zde odkaz na recenzi http://www.nwoo.org/2016/09/08/odborna-studie-dynamiky-kolapsu-dvojcat-wtc-recenze-knihy-ceskych-autoru/#comment-602374
  Jana Karásková9. 09. 2016 v 21:49 Prosím přečtěte si recenzi knihy doc. Němce z VUT Brno a jeho týmu /diferenciální rovnice ověřeny na poč. modelech/ - týká se kolapsu Dvojčat a prokazuje, že nešlo o gravitační kolaps, ale musela být použita dodatečná energie. Je na NWOO.ORG
  Jana Karásková9. 09. 2016 v 21:21 J. Boudník pro L. Silversteina s týmem prý počítal variantu kdy jako první povolily centrální sloupy. byla tato studie někde zveřejněna? Kolik mu p. Sivlvesrtein zaplatil za posudek, který mu pomohl dostat další miliardu dolarů od pojištoven? :)
  Jana Karásková9. 09. 2016 v 21:18 Na fotografiích trosek v centrech budov Dvojčat nezůstalo téměř nic z 400m budov, asi 10m hromada ze 400m vysokých budov. Kam se podělo asi 40 km centrálních (47) nejmohutnějších ocelových nosníků? Našlo se tam vůbec všech 198 výtahů? Prý ani WC mísy...
  Jana Karásková9. 09. 2016 v 21:00 Jak si vysvětlujete, že piloti tvrdí, že změřené rychlosti letadel /uvedené v oficiální zprávě/ o mnoho převyšují maximální rychlosti, kterých jsou civilní boeingy v té nadmořské výšce dosáhnout? Odborníci nevěří, že šlo o civilní stroje aerolinek.
  Jana Karásková 9. 09. 2016 v 20:57 Pozvete do studia docenta Ivana Němce, který s týmem z VUT Brno na počítačových modelech a s pomocí diferenc. rovnic prokázali, že kolaps Dvojčat by se musel zabrzdit asi po 80 metrech? Vydali o tom knihu, ale média zdá se takový vědecký důkaz nezajímá.
  Jana Karásková9. 09. 2016 v 20:53 Jak se dívá p. Boudník na letošní obří LED obrazovku hnutí 2 700 Architektů a inženýrů z hnutí Za pravdu o 11. září proti budově NY Times se svědectvími požárníků o sekundárních explozích, které podle nich jsou závažnými svědectvími o demolici budov?
  Miloš9. 09. 2016 v 20:50 Pro pana architekta: zná pojem "nukleární řízená demolice" ?
  Jiří Kalous9. 09. 2016 v 20:42 Jak si vysvětlujete to, že pád obou budov probíhal volným pádem, bez jakéhokoliv odporu? Jaký je Váš názor na pád budovy WTC 7, která spadla prakticky sama od sebe a taktéž volným pádem?
  Karel - ČVUT 9. 09. 2016 v 20:39 Když si vezmete, při jaké rychlostí takový tunový kolos narazí do mrakodrapu a ten se ani nepohne, tak je fyzikálně nemožné, aby obě dvě věže mohly vůbec spadnout. Nemyslíte ?

 11. Jana Karásková napsal:

  Něco k zopakování, odkazy jsem poslala i prof. Waldovi před časem...

  Dokument odborníků - architektů a požárníků:
  Firefighters, Architects & Engineers Expose 9/11 Myths
  (2015)
  https://www.youtube.com/watch?v=0GNww9cmZPo

  R.Gage ve studiu jedné TV:

  https://www.youtube.com/watch?v=50cDXjUFSPo

  K expertům stavařům se přidali i někteří psychologové. V tomto dokumentu vysvětlují, proč je pro mnohé Američany tak těžké připustit důkazy o tom, že oficiální verze není pravdivá a že v útocích mohly být zapleteny i složky jejich vlády.

  https://www.youtube.com/watch?v=aZhAqIzCfCY

  Co se přesně stalo dne 11. září 2001 s budovami WTC se možná nikdy nedozvíme. Tento teroristický čin měl závažné následky – války USA a NATO, rozvrat Blízkého východu, přes milion zmařených životů, a nyní i Evropu ohrožující vlnu uprchlíků.

  Do masmédií se dostává minimum informací, pokud se nějaká zmínka o závěrech expertů objeví, je často zlehčována či vysmívána. Někteří politici (např. G.W.Bush) dokonce prohlašují členy Hnutí za pravdu o 911 a zastánce „konspiračních teorií“ za nebezpečné extrémisty.

  • John_Pitralon napsal:

   Tenhle režim prakticky vyrábí z viníků oběti. Bush a spol. se stali podle nich "obětí konspiračních teorií". Oni v agresích pozabíjí statisíce, dalším milionům lidí prakticky zničí životy válkou a pro média je špatný ten "truther", který si dovolil položit dotaz a žádá šetření. Tady už pomřela veškerá logika, ani o lidskosti tento režim nic neví, natož aby se někdo pozastavil nad fyzikou. To je bohužel ten současný orwellovský New World Order. Pokud na to někdo slušně upozorní, potom se mu hurónsky vysmějí přímo v knihovně Václava Havla.

   Debatéři s Respektem se bojí přímé konfrontace s fakty - Putinovi agenti v Knihovně Václava Havla
   https://www.youtube.com/watch?v=9dGiQRK7_Q4

 12. Paul Durham napsal:

  Každou vteřinu icik lže a manipuluje :

  https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/414262-facebook-odvolal-cenzuru-slavne-fotografie-napalmove-divky.html

  ani nepřetržitá bdělost nezachrání realitu , protože poměr lháři 1000 ku neněmí pamětníci 10 ku ignoranti 100 000 000 , výjimky potvrzují pravidlo

 13. proud napsal:

  Tak nejak me malo zajima jak WTC spadlo,vic me zajima proc spadlo a kdo ho nechal shodit! Vsechno ostatni kolem je jen blablablaaa a kopani do hoven.

  • proud napsal:

   Ztrata casu.

  • Eschatolog napsal:

   prave jste mne rozveselil svoji naprostou ignoranci svetovych udalosti poslednich 15 let

   • proud napsal:

    Ja tomu rikam,ze se nechavate chytat do pasti diskusi o nicem,abyste nahodou nevymysleli jak se do toho z nudy dat cinem!Me opravdu nezajima mechanika kterou to slozili,ale zajima me pricina a kdo to naridil,ne udelal!!! Nerad se nechavam chytat do pasti honeni sluzebnicku,kdyz chytam ty hlavni.

    • Sasin napsal:

     Podílníci na neprodejné půdě a rozpočtu by žádné Věžáky bourat nemuseli, páč by je k ničemu nepotřebovali, Tož tak.

    • svědomí napsal:

     Ale vždyť je to tak prosté milý Watsone...Víte vážení diskutéři co je to AZBEST? No a toho tam byly STOVKY TUN k ochraně těch tisíců nosníků před požárem. No a protože je ten azbest rakovinotvorný a tak se všude velice pracně odstraňuje, tak i ta dvojčata se ho měla zbavit. Jenomže se ukázalo, že bude levnější je zbourat. Ale jak, když jsou jako nehořlavé bunkry a je tam tak málo volného prostoru? Musely by se ROZEBÍRAT odshora, což samo o sobě je neřešitelný problém, ale ten mrcha azbest ještě vyžaduje mít v místě jeho odnímání PODTLAK, aby neunikal do vnějšího prostředí. Čili situace k zbláznění.... No a vidíte, ono se elegantní řešení přece jenom našlo. Jen bylo "malinko kontraverzní" a tak se zrodil PLÁN. Přímo válečný plán v návaznosti na věci budoucí. NSA, CIA i Pentagon mají přece celé štáby machrů na to, jak spojit "příjemné s užitečným". Včetně oddaných užitečných idiotů trollujících pak na fórech. A všichni se vyznačují tím, že pro úspěch NWO zaprodali svoje svědomí..

 14. Peter napsal:

  dovolim si nesuhlasit s vysledkami prezentovanimi danimy vedcami, ano podla ich vysledkov by budova nespadla ALE to by musel mat plast budovy aj staticku funkciu (mal 30% staticku ale to pokrylo tak akurat jeho vlastni vahu a 70% funkcie bolo prenasat sily od zatazenia vetrom) a podlazia by museli byt pevne( nie bodovo cez nosniky) spojene s plastom a jadrom, potom ano pad by sa zastavil po urcitej dobe podla danych zakonov...ale v pripade tychto mrakodrapov, ktore postavili inovativnym sposobom(prve mrakodrapy s cisto ocelovou konstrukciou ala open space building) kde nosne je iba jadro. Mechaniznus padu: podlazia maju obmedzenu nosnost, takze ako nahle pretazime dostatocne (nosnost podlazia napr 10000kg a mi ho zatazime napr 12000kg)jedno podlazie napr na 80 podlazi tak nastane tkz pancake effect, to znamena ze sa pad zastavi az uplne dole pretoze ziadne podlazie neunesie viac ako 10000kg a kazde nizsie podlazie je zatazene 12000+vaha sameho podlazia. Takze samotne podlazia nemaju ziadnu sancu zastavit padajucu hmotu zhora. JADRO: nosny prvkok budovy, v neposkodenom stave mozeme povazovat za tram s pevnym ulozenym(zem) a klznym vo viacerych smeroch(vrchol mrakodrapu tkz ciapka spajajuca jadro a plast) s cim sa pocitalo pri statickych navrhoch - vynikajuce vlastnosti na tlak. Avsak ako nahle jadro v mieste poskodenia povolilo tak zo spodnej casti jadra sa stava konzola(uz len pevne ulozenie u zemi) a ta uz ma mizerne vlastnosti na tlak- konzola ma pod tlakom tendenciu sa ohybat a lamat takze ani jadro nie je schopne zastavit masu tlaciacu sa z hora dole.
  Mozte sa do mna pustit ze sa tomu nerozumiem a predsa pan profesor sa nemoze mylit, ale mam vystudovanu vysku stavebnu a som si isty ze dvojicky by spadli tak ci tak a viac menej tak ako spadli aj keby ako vravite vy, si to amici neodpalili sami - inak uvedomujete si vobec kolko ludi a ako dlho pocas plnej prevadzky by muselo pracovat na podminovani oboch budov? Mesiace pripravnych prac a dalsie mesiace samotnych prac...v plnej prevadzke, ved to nie je ani uskutocnitelne :)
  Pekny vecer

  • proud napsal:

   A vidis,pracovalo se,a pracovalo se dlouho!Delalo se s tekutinama nad kazetovejma stropama kolem dokola ve vsech podlazich,rozvesovaly se nejaky banky,nebo lahve. Vim to primo od tech kdo tam delali a pak umirali na raka!

  • John_Pitralon napsal:

   Samotní pracovníci WTC mluví o tom, jak mohla proběhnout instalace náloží nebo finální příprava řízené demolice. O víkendu před 11. zářím probíhaly podivné odstávky proudu pro celou budovu, což bylo neobvyklé.

   Scott Forbes přímé svědectví, anglicky:
   https://www.youtube.com/watch?v=MUip4-Ibzk0

  • Jana Karásková napsal:

   Jádra budovy by se "nevypařila", pokud by šlo o palačinkový kolaps - hromada ze 110 pater by nebyla vysoká asi jen 3 patra, ale o dost vyšší. Proto byla tato teorie opuštěna samotným NIST.

   Dokonce pak napsali, že tam byla pouze dutá šachta s výtahy, a Boudník v Tv u Krause v r. 2011 tvrdil, že uvnitř budov nebyly sloupy! Přitom moc dobře ví, že byly a jaké.

   Viděl jste fotky, jak vypadalo Ground Zero po kolapsu? Hromada nalámaných 40km sloupů jádra není vidět.. zůstalo jich velmi málo, většina toho co je na fotkách jsou nalámané nosníky pláště.
   Ani mohutná "ciapka spajajuca jadro a plast" není vidět. Ta, která měla drtit co bylo pod ní...

 15. Sasin napsal:

  Ten moment šílenství a překvapení spustil virtuální vír ( to bylo důležité), který roztáčeli šmejdi mediálním kolovratem. Každý debil ví, že když položí betonovou desku na dřevěné kůly kolmo obvodu a začne do nich byť rezonančně ( to je vyšší nahromaděná síla) mlátit, bušit zbíječkou nebo něčím větším, deska se rozlomí, rozdrolí nebo roklátí a kůly ze dřeva zůstanou stát. Lidi, keří žijí už jen virtuálně si takové jednotlivosti nevybaví ani je nezkoušejí ani o nich nepřemýšlejí. Banánány kvůli tomu levnější nebudou. Muheeeeeeeee

  • trollstrolliciatrollcacaty napsal:

   Baráky jsou už dole tak co furt řešit tyve, dyk je to fuk jak to bylo.

   • Sasin napsal:

    Furt ty emerický DEMOliční baráky někoho zajímají, i místní velekolotočář bez dokázání toho úmyslu, si nedovede představit následky, jakoby čekal na nadstavbu, která mu to potvrdí. A jak už bývá zvykem, gdo se dočká ten se dočká. Třeba v Prahe je furt dost zbytečnějch baráků, gde jsou zalezlý ty krysy co mají furt jakésy nároky. A tyhle krysy nad podílama na neprodejné půdě a rozpočtu vůbec nedejchají, voni z toho velkopansky žijou!!! Né jako místní debilové, co se nad tím vohrnují. No šak mor ho!!!

   • proud napsal:

    Ano,je jedno jak to bylo,dulezity je proc to bylo a kdo to vymyslel,vedet kdo je "sef".

    • proud napsal:

     Dokud se budeme zahazovat s nasledkama misto pricin,budeme porad v ty stejny riti!A ten "sef" to moc dobre vi a dela vsechno proto,abysme ty nasledky diskutovali,aby nas zamestnavaly, misto pricin a jeho!

 16. Peter napsal:

  S cim este pan docent Nemec vobec nepocital je ohen a jeho vplyv na ocel a jeho vlastnosti.
  https://youtu.be/N2TMVDYpp2Q

  • proud napsal:

   Ohen v otevrenym terenu a bez dmychadla,nebo jiny umely podpory neusmazi ani zelezo,natoz ocel!!!

  • John_Pitralon napsal:

   Ta studie Ústavu stavební mechaniky je o dynamice kolapsu, ne o iniciaci kolapsu. Docent Němec a spol. předpokládají, že kolaps už začal. Takže se vůbec nezabývají hořící budovou, ale průběhem kolapsu budovy, která už padá. Vzhledem k tomu, že ani čistě teoretická budova (zavěšená do prostoru jen matematicky) nebude padat s tak rychlým časovým průběhem jako budovy WTC 1,2 a 7 11. září 2001, je to de facto fyzikální GAME OVER pro zfalšovanou oficiální zprávu. Můžete si vybrat. Buď ještě platí fyzikální zákony anebo platí verze válečných zločinců kolem Bushe, i když George Bush byl jen loutkou a frontmanem celé tragedie.

 17. svědomí napsal:

  Nerado, ale musím zopakovat již výše uvedené. Tak tedy...Ale vždyť je to tak prosté milý Watsone…Víte vážení diskutéři co je to AZBEST? No a toho tam byly STOVKY TUN právě k ochraně těch tisíců nosníků před požárem. No a protože je ten azbest rakovinotvorný a tak se všude velice pracně odstraňuje, tak i ta dvojčata se ho měla zbavit. Jenomže se ukázalo, že bude levnější je zbourat. Ale jak, když jsou jako nehořlavé bunkry a je tam tak málo volného prostoru? Musely by se ROZEBÍRAT odshora, což samo o sobě je neřešitelný problém, ale ten mrcha azbest ještě vyžaduje mít v místě jeho odnímání PODTLAK, aby neunikal do vnějšího prostředí. Čili situace k zbláznění…. No a vidíte, ono se elegantní řešení přece jenom našlo. Jen bylo „malinko kontraverzní“ a tak se zrodil PLÁN. Přímo válečný plán v návaznosti na věci budoucí. NSA, CIA i Pentagon mají přece celé štáby machrů na to, jak spojit „příjemné s užitečným“. Včetně oddaných užitečných idiotů trollujících pak na fórech. A všichni se vyznačují tím, že pro úspěch NWO zaprodali svoje svědomí...

  • proud napsal:

   O azbestu pri stavbe WTC nic nevim,ale budiz,logiku to muze mit.Je faktem ze "chvili" pred nestestim doslo k velice vyhodnymu pojisteni budov,coz je taky neprehlidnutelny.A ze umej vyuzit spojeni "prijemnyho" s uzitecnym je taky vec dobre znama.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!