Kyjev je už připraven rozdávat svá území

kiev-gotov-uzhe-861-4701886Překvapivý fakt. Kyjevský režim, tak nedůtklivě strážící "územní celistvost Ukrajiny", je-li řeč o zákonném právu na sebeurčení obyvatel jejích regionů, reaguje zcela bez emocí, když si ukrajinská území nepokrytě "dělí" západní rychlekvašení přátelé. Opravdu, proč by nedarovali kousek země váženému členu NATO, Rumunsku?

V těchto dnech se v celé řadě ukrajinských médií – včetně těch výrazně prozápadních objevila zpráva: «V Moldavsku prohlašují, že Ukrajina by měla odstoupit Jižní Besarábii». V materiálu se odvolávají na interview, v němž jeden z předáků vládnoucí "proevropské" většiny v moldavském parlamentu, vedoucí zastoupení při PACE a NATO, kandidát na moldavského Mihai Ghimpu, uvedl, že nanese otázku oddělení jižní Besarábie od Ukrajiny. Některá prokyjevská média ovšem uvedla, že slova moldavského politika "chápou ne docela doslovně". Avšak přepis interview, který tato média zveřejnila, nenechává prostor pro nedoslovné chápání. Odpovídaje na otázku novinářky 21. kanálu Ghimpu nejprve říká:

6ced020c603cebd68bd0495081591ec4«Naše země – to je Rumunsko. Rumunsko vytvořili Moldavané— 2/3 Moldavanů žijí na tomto břehu Prutu».

Михай Гимпу

 

A na poznámku dopisovatele «Ať nám tedy Ukrajina vrátí Jih…» Ghimpu doslova uvádí:

«To už je jiný problém. Nejprve se sjednoťme — my, kteří můžeme přijímat rozhodnutí, a tuto otázku odložme…»

Михай Гимпу

Dále mluví o tom, že Rumuni jsou podle jeho názoru vlastně Moldavané, nadává na Moskvu, že zosnovala sjednocení Krymu s Ruskem (poněkud podivná logika, nezdá se vám?) a ignoruje poznámku novinářky o tom, že rokování o sjednocení Moldavska s Rumunskem rozpaluje společnost v samotném Moldavsku.

Nicméně, to hlavní bylo řečeno: Ghimpu přiznává, že teritoriální požadavky vůči Ukrajině jeho politické seskupení má, a vyzývá k jejich řešení, třebaže nikoliv v první řadě, ale až "po sjednocení s Rumunskem" (až bude víc sil).

Prohlášení, jak se říká, na samé hraně impertinence. Povšimněte si, že Ghimpu se nezmiňuje o tom, že obyvatelé Jižní Besarábie měli o svém osudu rozhodovat sami. Fakticky souhlasí s novinářkou, která říká, že Ukrajina "musí Jih pustit". Nikterak se nehovoří o sebeurčení, ale o nanejvýš nepřirozeném, násilném narušení územní celistvosti.

A co na to Kyjev, který obvykle hystericky reaguje na zdaleka ne tak drzá prohlášení Moskvy? Kyjev na to nic! Mlčí jak zařezaný.

Do jaké míry jsou požadavky Ghimpu oprávněné?

Jižní Besarábie (zvaná i Jižní Budžak) –to je území podél severního břehu Dunaje, kde se svého času nacházela Izmailská oblast Ukrajinské SSR a později jižní okresy Oděské oblasti Ukrajiny.

Dějiny Jižní Besarábie jsou komplikované. V době Antiky a ve středověku po tomto území bez přestání proudily zástupy stepních národů Eurasie na západ. Utkávali se tady mezi sebou Thrákové, Skýtové, Sarmati, Římané, Gótové, Bulhaři, Maďaři, Slované. Později se území současné Besarábie dostalo pod kontrolu Kyjevské Rusi, a po jejím rozštěpení připadlo Haličsko-volyňskému knížectví. ¨Rumunské město Galați, nacházející se na hranici Jižní Besarábie, dostalo své jméno nepochybně na počestruského Galiče. Nanejzazším jihu Besarábie Pečeněhové vytěsnili Bulhary, aby posléze uvolnili místo Polovcům, kteří se později podřídili Zlaté Hordě. Koncem 15. století obsadili Budžak Turci, kteří tam založili pevnosti Bendery a Izmail, a Belgorod-Dněstrovskij přejmenovali na Akkerman. Během rusko-tureckých válek v 18. až 19. století Besarábii pětkrát obsadila ruská vojska. Nejvážnější porážku způsobil Turkům Aleksandr Suvorov, ktery dobyl Izmail považovaný za nedobytný. Potom pochopitelně potomci Osmanů už panství v oblasti nedokázali obnovit. Administrativně byla Besarábie v rámci Turecka přičleněná spolu s nynější Oděskou, Mikolajivskou a Chersonskou oblastí ke Krymu. Po připojení Krymu k Rusku v roce 1783 spravoval Besarábii „modavský diván“, tj. panovnická rada, která byla podřízěna ruské armádě. Po Bukurešťském míru 1812 byla Basarábie přičleněna k Rusku, a stala se z ní nejprve oblast a později gubernie. Na základě výsledků Krymské války byla Jižní Besarábie od Ruska odtržena a v roce 1856 začleněna do Moldavského knížectví. Avšak Berlínský traktát 1878 obnovil spravedlnost a vrátil tato území Rusku.

V lednu 1918 obsadila Besarábii rumunská armáda, když potlačila odpor místního obyvatelstva. V únoru až březnu téhož roku, na základě jednání zprostředkovaných Dohodou se Rumunsko zavázalo vrátit nezákonně obsazené oblasti Sovětskému Rusku. Avšak Rumunsko využilo válečné akce mezi Ruskem a Německem a nesplnilo závazky, které na sebe vzalo. Besarábie byla anektována a tři protirumuská povstání byla utopena v krvi. Během několika let z Besarábie uprchlo před rumunskými zvěrstvy více než 300 000 lidí (12 % obyvatelstva). Ti, co zbyli, se ocitli v postavení „lidí druhé kategorie“. Rumunské úřady na území Besarábie zlikvidovaly vzdělávání a zemi přeměnily na zaostalý agrární kraj. V roce 1940 Moskva připomenula Rumunsku závazky, které toto na sebe vzalo v roce 1918 a nezákonnost násilné anexe ruského území, načež tam vyslala sovětská vojska. Během Velké vlastenecké války byla Besarábie znovu okupována Rumuny, tentokrát ož ale ne na dlouho. Po vítězství byla na území Severní Besarábie zřízena Moldavská SSR, zatímco na území Jižní Besarábie, osídleném převážně Rusy, Bulhary, Ukrajinci a Gagauzy vznikla Izmailská oblast Ukrajinské SSR, posléze spojená s Oděskou oblastí.

V současnosti Ukrajinci v Jižní Besarábii fakticky představují etnickou menšinu zvící méně než poloviny obyvatelstva. Většinu největšího sídla v regionu–Izmailu –tvoří Rusové, a v největších okresech Bulhaři. Ukrajinskojazyčné obyvatelstvo prakticky není. Etničtí Rusové a Ukrajinci mluví rusky, a Bulhaři, Gagauzové, Moldavané a Rumuni svými národními jazyky.

Státní převrat v Kyjevě v roce 2014 místní obyvatelstvo nepřijalo. Občané pocházející z Jižní Besarábie zahynuli při masové vraždě v Oděse 2. Května, spáchané ukrajinskými nacisty. V jižních okresech Oděské oblasti byla fakticky zhatěna mobilizace do ukrajinské armády – lidé bili verbíře, vyháněli je z vesnic a trhali povolávací rozkazy. Jako „dobrovolníci“ z těchto míst nastoupili do ozbrojených sil a do Národní gardy pouze marginálové, rekrutující se z městských bláznů a z vesnických hlupáčků.

Jižní Besarábie zůstala prakticky posledním místem z oblastí kontrolovaných Kyjevem, kde lze beztrestně nosit georgijevskou stužku, a kde policie ignoruje rozhořčení „hrdinů ATO“ vyvolané touto skutečností. Kyjev se podle všeho jak čert kříže bojí příliš silně v Jižní Besarábii přitahovat šrouby – v sousedství se totiž nachází Podněstří a Gagauzie, a suchozemský koridor spojující území s ostatní Ukrajinou je příliš úzký. Nepokoje v těchto místech mohou vést k nedozírným následkům.

Takže s čím souvisí „mlčení jehňat“ v provedení kyjevské vlády k expanzionistickým prohlášením přicházejícím z Kišineva?

V Kyjevě  chápou, že za těmito prohlášeními stojí Washingtonem milované Rumunsko, a kvůli tomu se bojí i muknout? Anebo by se pod ušlechtilou záminkou perspektivně rádi zbavili regionu, který Kyjevu potenciálně způsobuje hlavybolení? Tady platí dvojité normy. Jestliže neprotestujete proti západním výzvám k dezintegraci, tak současně uznáváte vůli lidu Donbasu, Krymu a principiálně všech, kdo by se chtěli oddělit.

A jestliže zastánci „jednotné Ukrajiny“ věří, že lid žízní po tom, aby žil v jimi stvořené „evropské pohádce“, ať zorganizují příslušná referenda. A svět uvidí, a učiní si závěr.

Zdroj: http://politrussia.com/world/kiev-gotov-uzhe-861/
3 Komentářů k Kyjev je už připraven rozdávat svá území

 1. Sasin napsal:

  Nicméně, to hlavní bylo řečeno. Čili nic a ještě mébě ( tenhle slovní paskvil se zažral ), doplňuje stát, který kryje korporace, čili nic a ještě méně okrádaným podílníkům, kteří nejsou spřízněni s nadpřirozenými nad národními zájmy zorganizovaných jednotlivců.

  Lidi si snad aji myslí, že oligarchie vznikla snahou a pílí jedinců, kteří tak dlouho pekli koblihy až zbohatli a ve volných chvílích dostali nápad, že se stanou mocnými. To se stává, gdyž si lebedí už dlouho a najednou přindou odněkud jakésik úkoly. A zčistajasna začnou prohlašovat své požadavky na úkor ostatních. Ale voni to ani nechcou dělat, šak mají orgán na sociální cítění, ale gdyž musí, tak musí, že. To se děje v každé korporátní kantýně. Přinde nějakej úkol a línej oligarcha se pustí do pohybu. Začne psychopaticky pochtívat a nárokovat dle instrukcí buď nějaký kus země nebo industrie nebo alespoň kus veřejného prostoru, páč ho zrovna napdalo, že to je dobrý nápad, že.

  Nejblbější období mají takoví psychopati, gdyž je jako napadne lézt do zelí podobnému psychopatovi v druhé zemi, gde má začít pochtívat, dyk jsou přece v té samé korporaci, ale to oni nevědí, že to není podstatné. De přece o tu soutěsku, kudy přišli Slované a ostatní zlaté Hordy a znovu jim poslouží sepsaná HisTórie, šak už by to mělo lidem sepnout, proč je o ní takový zájem. Blboňům pak sepnou hisTórické programy, což je lepší než nařízení, páč v takových případech stačí MORální podpora a peníze.

  Gdyby se místní mohli sami rozhodnout co vlastně jsou, mohli by všichni oligarchisti a psychopati ušetřit náklady, ale jak víme oni šetřit nesmí. Musí něgde ty dluhy propašovat aby je obyvatelstvo radostě platilo a to se opakuje od doby co první šmejd začal šidit měnu. Tak obludné jsou konce kšeftování s měnou. S neuvěřitelným napětím svět čeká gdy to skončí, páč i doba je těhotná, čeká, gdy to začne.

 2. Federmann napsal:

  Někdo to porcování musí začít, když to nezačal Krym.

 3. nazdar napsal:

  Vypadá to, že nakonec ani válka nebude třeba. Oni si prostě vezmou co chtějí, mírovou cestou. Za radostného přikyvování zástupců lidu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!