Pronásledovaný pěstitel léčivého konopí Dušan Dvořák vrací úder:

dušanMinisterstvo spravedlnosti, Nejvyšší státní zastupitelství a Policie ČR

Na vědomí: Organizovaná zločinecká skupina státních zaměstnanců v Prostějově, advokáti lhostejnosti, ČT,ČRo ČTK, kontrolní orgány atd.

Věc: Trestní podnět pro NSZ ČR a PČR na důvodně podezřelého opakovaného prostějovského masového vraha a zločince Ivo Černíka (státní zástupce) a masovou vražedkyni a zločinkyni Ivonu Otrubovou (soudkyně) a jejich zločin kryjící a napomáhající organizovanou zločineckou skupinu státních zaměstnanců (dále OZSSZ) a žádost o informace dle zákona o informacích.

I.

Urgence

Nejprve si dovoluji za kolegy ze společnosti Konopí je lék,z.s. urgovat průtahy při odvolání a stížnosti na rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. 9. 2016 č. j. MSP-737/2016-OSV-OSV a Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 14.9. a 21.9.2016 č.j. 1 SIN 49/2016. Pokud vydání rozhodnutí něco brání, toto uveďte.

II.

Trestní podnět

Jak je vám dokládáno opakovaně od roku 2009 a je opakovaně justicí a státními zastupitelstvími zakázáno vyšetřovat, daný státní zástupce Černík a soudkyně Otrubová svými rozhodnutími s podporou OZSSZ konfiskovat výzkumnickou farmu v Ospělově a kriminalizovat výzkum a cannabisterapii důkazně a doložitelně způsobili smrt a těžká ublížení na zdraví konkrétním občanům a již v roce 2011 toto doložil soudní znalec a další odborníci, což vám všem bylo doloženo opakovaně. Přestože byli tito konkrétní prostějovští zločinci v talárech opětovně žádáni o spolupráci i v roce 2016, opět dne 17.10.2016 nařídili zkonfiskovat farmu v Ospělově a způsobili zločiny. Tito prostějovští státem placení vrazi a zločinci se nikdy nevyrovnali s netrestností obětí dle judikatury a §§ 28 a 31,odst. 1 trestního zákoníku a vymysleli si, že konopí je prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog) a že vyrábím dronabinol (syntetické THC) a opět je v příkazu soudkyně Otrubové a státního zástupce Černíka k domoví prohlídce uvedeno, že vyrábím Dronabinol, aniž bych měl kdy jedinou laboratoř. Přestože je zahradnické pěstování konopí povoleno od 1.1.2014 při ploše do 100 m2/osobu je dle § 5 odst. 5 a 29 zákona o NL bez povolení a řada členů asociace takto konopí pěstuje, byla tato věc (zahradnický prodej) jedním z klíčových argumentů konfiskace.Adekvátní popis trestného činu těchto zločinců a další členů OZSSZ je uveden v §§ 401 a 149, odst. 4 trestního zákoníku.

III.

Žádost o informace Policii, NSZ a MSp dle zákona 106/1999 Sb.

 

Sdělte:

1) Když nechal důvodně podezřelý zločinec a vrah státní zástupce Ivo Černík kromě konopí a jeho produktů také dne 17.10.2016 pod č.j. KRPM-112326-23/TČ-2016-141271 zkonfiskovat notebook nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s. obsahující důkazy pro řady soudních řízení žadatele o informace a členů výzkumu v Evropě a ČR uvedená v Příloze (vybrány ty nejdůležitější) a ani pět dní státnímu zástupci nestačilo, aby počítač vrátil a zkopíroval si data, můžeme vymáhat náhrady škod v důsledku porušení práva na spravedlivý proces, protože se členové výzkumu nemohou hájit? Jak toto určuje judikatura? Jaký termín určuje navrácení důkazních materiálů pro aktivní soudní procesy, když k podání na ESLP zbývá pár týdnů, v řízení u ČR ještě méně a řada soudů běží a dodatky obsahuje zkonfiskovaný nezálohovaný počítač? Kdo může vydat přikazující rozhodnutí k vrácení počítače?

2) Když mi dne 17.10.2016 pod č.j. KRPM-112326-21/TČ-2016-141271 před vstupem do cely předběžného zadržení (CPZ) sebrali policisté se souhlasem st. zástupce Černíka konopí v kapse saka, přestože jsem doložil a policisté ověřili, že mám konopí doporučeno lékařem (leč nehodlám ho kupovat za 300 Kč/gram v lékárně) a zločinec Černík to ví důkazně od roku 2010 z hlavního líčení, měla nebo neměla policie za povinnost nechat mi konopí u sebe k užívání, jak určoval řád CPZ? Měla policie právo nezavolat mi lékaře k této věci?

3) Když je v příkazu k domovní prohlídce v Ospělově dne 17.10.2016 v rozhodnutí důvodně podezřelé vražedkyně a zločinkyně v taláru Otrubové č.j. 0 Nt 1362/2016 uvedeno, že vyrábím syntetické THC (Dronabinol), přestože žádné laboratoře nevlastním a separacemi látek se nezabývám a totéž je uvedeno v opětovném obvinění za nedovolenou výrobu konopných produktů č.j. KRPM-112326-25/TČ-2016-141271, sdělte, zda lze syntetický Dronabinol nebo čistý kanabinoid THC vyrobit bez laboratoře. Sdělte, zda je Dronabinol prekurzor.

4) Když Policie ČR ještě dne 15.9.2016 uváděla pod č.j. KRPM-113133-11/ČJ-2016-140AP, že neví, jak jinak ochránit svůj život a zdraví, než pěstováním a zpracováním konopí v souladu s judikaturou a §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku a podezřela vražedkyně Otrubová dne 12.10.2016 pod č.j. 0 Nt 1362/2016 souhlasila s návrhem spolupachatele a zločince Černíka zkonfiskovat opětovně farmu v Ospělově, kde, jak nejen oni oba od 20.7.2016 věděli rostly unikátní odrůdy konopí prošlé výzkumem a v lékárně jsou až za 50 tisíc měsíčně genetiky konopí bez výzkumu, zda nyní již víte, jak jinak si ochránit zdraví a život? Pokud nevíte, jak jinak pěstovat a zpracovat konopí k ochraně hodnot chráněných Trestím zákoníkem než jednat v souladu s §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku a judikaturou, toto sdělte zcela jasně.

5) Když jsem byl bez jakéhokoliv vysvětlení dne 17.10.2016 před domem rodičů v Olomouci zatčen/zadržen a následně vzat v Prostějově do CPZ a byly mi bez vysvětlení snímány otisky prstů, byl jsem focen a brána DNA a po mnohem více než 24 hodinách propuštěn a opět bez vysvětlení a jediného dokumentu dokládajícího, že jsem byl dva dny v cele, sdělte, zda státní zástupce Černík, na kterého se všichni odvolávali, neporušil i v tomto zákon. Má občan právo vědět, proč je v cele? Má právo znát rozhodnutí, které k zatčení/zadržení vedlo? Je státní zástupce povinen takové rozhodnutí vydat?

Speciální žádost o informace pouze pro policii:

Na služebně vyslýchajícího a konfiskace konajícího policistu Jana Zlámala jsem viděl na nástěnce foto rostlin konopí z naší farmy v Ospělově focené (pravděpodobně) z terasy souseda zastupitele Josefa Popelky (Ospělov 26). V příkazu k domovní prohlídce č.j. 0 Nt 1362/2016 je uvedeno, že policie od 26.8.2016 farmu opakovně navštívila (píše z volně přístupného prostoru – zřejmě z druhé strany od příbuzných zastupitele Josefa Popelky, kde každý rok spokojeně roste konopí) popisovala, jak je odrůda Charlotta veliká.

Sdělte a zašlete:

6) Kolik dalších sousedů v Ospělově spolupracuje s prostějovskými pachateli z OZSSZ a posílá jim fotografie naší farmy jako soused zastupitel Josef Popelka?

7) Byl to soused Josef Popelka, kdo letos udal starého pana Spichala s jednou rostlinou konopí, nebo jiný angažovaný občan Ospělova?

8) Specifikujte -lokalizujte přesně onen volně přístupný prostor, odkud policie v roce 2016 opakovaně pozorovala růst rostlin konopí Charlotta na naší farmě? Pokud je ještě v okolí jiný volně přístupný prostor, než zahrada příbuzných souseda zastupitele Josefa Popelky, kde vždy roste v klidu konopí, toto mi sdělte, nebot o žádném takovém prostoru nevím, ale třeba máte drony a foto je z výšky.

9) Zašlete za úplatu na CD všechny fotografie z letošního policejního pozorování naší farmy v průběhu léta až do konfiskace.

10) Zašlete na daném CD také všechny fotografie z letošní policejní konfiskace Ospělova dne 17.10.2016

Dne 22.10.2016 Dušan Dvořák, MMCA

Dušan Dvořák, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6

Příloha: Aktivní řízení Dušana Dvořáka a dále také klíčová řízení členů výzkumu, která jsou zabráním NTB zcela narušena.

Evropský soud pro lidská práva

37746/16 (stížnost II. 3196/15 a III. ÚS 396/16)

A PŘIPRAVOVÁNO NA II. ÚS 1091/2016

Ústavní soud

IV. ÚS 3238/16 a III. ÚS 3354/16

Krajský soud v Olomouci

žaloba a na KUOK a zřejmě 59 A 19/2016

Okresní soud v Olomouci

5 Nt 111/2016

19 Nc 702/2016

17 C 284/2016

Krajský soud v Brně

Stížnost na OS Prostějov 0 Nt 820/2011

Okresní soud v Prostějově

Obnovy v roce 2016

0 Nt 820/2011

2 T 104/2010

2 Nt 1151/2014

3 Nt 1151/2014

Dále NTB obsahuje důkazy pro řadu soudních řízení řady českých a moravských členů asociace Open Royal Academy realizující výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék). Ty nejvýznamnější spisy vyjímám.

Evropský soud pro lidská práva

• 35796/16 (stížnost na I. ÚS 2431/15)

Nejvyšší soud

připravované dovolání na rozhodnutí

MS v Praze 67 To 289/ 2016

Vrchní soud v Praze

11 To 96/2016 -hlavní líčení za měsíc

Městský soud v Praze

53 Co 140/2016 – řešena nepřípustnost zastoupení

8 A 127/2016 – vedeno jako naléhavé

Městský soud v Brně

39 Nc 255/2016

24 Nc 3151/2016

24 Nc 909/2016

22 Nc 904/2016

23 Nc 906/2016
13 Komentářů k Pronásledovaný pěstitel léčivého konopí Dušan Dvořák vrací úder:

 1. proud napsal:

  Holt by cela rada nasich „statnich zastupcu“ proste potrebovala strelit do hlavy,jelikoz nejhorsi co se cloveku muze stat,je srazka s aktivnim blbcem,zvlast kdyz mu date moc,a ze jich je!Veci by byly razem proste jednodussi a logictejsi!!!

  • Eschatolog napsal:

   dejte hlasovat, budete se divit vysledku,
   pana je mi lito, ze stale nepochopil , ze sebevrazda neni zbran, se kterou je mozno nepritele ohrozit

  • admin napsal:

   „statni zastupce“ – ty uvozovky jsou v tomto pripade velmi presne!

   • proud napsal:

    Njn,vim co pisu,ale mnozi to odmitaji videt……

   • petr napsal:

    Správně se říká „státní zastupič“ anžto většího tupce a zároveň pičuse těžko mimo soudní síň potkáte (je to i moje osobní zkušenost, nechápal jsem jak něco takového mohlo vychodit střední školu, natož získat právnický titul).

    Tomáš Pecina kdysi udělal žebříček největších gaunerů v soudní síňi,seřazeno od toho nejhoršího grázla k tomu nejmenšímu:

    1. státní zástupce
    2. soudce
    3. advokát
    4. obviněný

 2. petr napsal:

  Tak se na ty hajzly musí!
  Ještě podat trestní oznámení na Chovance pro vlastizradu za to, že se po našem území může volně pohybovat gestapo, pardon, německá policie a je to.

  Zločinné spolčení nebo obvinění z organizovaného zločinu by sedělo na většinu našich politiků a multikulturalistů.

  Bylo by fajn, kdyby se české ovce konečně naučili, že mají také nějaké práva a ne jen povinnost poslouchat vrchnost. Trestní oznámení ale musí být dobře právně sepsané, tak aby to policie tradičně nemohla odložit.

  • proud napsal:

   Jako,pravdu mas,ale porad jsi vlastne snilek,paklize nenapises za jakejch okolnosti.Jde zavist spousta dobrejch veci a spatnejch zrusit,ale jen v pripade,ze lidi prestanou bejt ovcema,uvedomej si ze jima jsou a zacnou se aktivne starat o svoji zem a to co se v ni deje a proc.Bez toho si muzeme camrat co jen chceme a bude a zustane to hazenim perel svinim!

  • Paul Durham napsal:

   app. chrochtanec , vážně si vážně myslíte , že když kuřátko v obilí podá TO na kunu liškám, že se neposerou smíchy ?

  • vlk samotář napsal:

   Člověk, pokud je nemocný, nebo má potřebu se preventivně léčit sám, protože felčarům nevěří, protože je pro ně jen klient a nikoliv pacient, by měl pro účely takové léčby použít všech dostuponých prostředků, pokud to nebude ohrožovat jeho okolí.

   To, co dnes provádí globálně vlády se zákazem užívání konopí jen proto, že se o ten zákaz kdysi v minulosti po 2SV postarala Americká CIA, aby mohla mít sama palec na obchodování s drogami a z peněz z drog mohla finacovat převraty a revoluce po celém světě, je prachsprostá GENOCIDA PÁCHANÁ NA LIDSTVU!!!

   Konopí je všelék (bylo odjakživa za našich prababiček a kořenářek) a ti kdo ho zakazují jen proto, aby farmakoprůmysl mohl vydělávat miliardy prodejem chemických jedů a obchodem se smrtí prostřednictvím citostatik, což i naši politici přiznali, že jde jen o politické dohody a nikoliv o důvody ohrožující zdraví, které se musí dodržovat,….. by měli být za takovu zločinnou činnost odsouzeni na doživotí, protože lidstvo uvrhli do horších časů, než byla doba temna!

   Když to jde v Holandsku, proč to nejde tady?!
   Protože tady máme posraného Sobotku, kterého Juncker hladí po tváři, když se s ním setká, jak ten cikán v Praze hladil Obamu,… a to Bohoušovi – loutce dělá moc dobře, takže proti západu nepůjde.

   Každého nemocného člověka, kterému zabránili politici přes represivní složky pěstovat a užívat konopí pro vlastní léčbu, stát defacto „brutálně zavraždil“!

   • proud napsal:

    To je o konopi jako o leku,ale konopi je odrovnany i z mnoha prumyslovejch duvodu,protoze na tom „konkurence“ pohadkove bohatne……

    • Sasin napsal:

     O tom by mohli na Konopišti vyprávět.

    • vlk samotář napsal:

     Ano…!
     Prodelali by na tom všichni, kdyby si lidé mohli pěstovat konopí sami a kolik by chtěli.

     Především..:
     Farmaceutický průmysl – jedy -léky,
     chemický průmysl – textilie – oděvy,
     dřevařský průmyls – papír,
     stavební průmysl – izolace,
     producenti cigaret a lihovin,
     energetický průmysl – palivo,

     a především by z toho stát neměl tolik zisku na kontrolovaných daních a státné organizovaný zločin přílmy z prodeje drog – CIA.

     http://www.osud.cz/zriceny-letoun-cia-mel-na-palube-4-tuny-kokainu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!