Jak Moskva potlačila v r. 1956 majdan v Maďarsku

vosstanie-v-vengrii-509-4717584Obsah pořadu ruské TV "Zprávy týdne s Dmitrijem Kiseljovem" k 60. výročí Maďarského povstání v roce 1956 nečekaně vyvolal mediální skandál, který se pokusili udělat mezinárodním. Někteří představitelé ruské i zahraniční veřejnosti nazvali převyprávění historických událostí "propagandistickým", zatímco ve skutečnosti bylo naprosto objektivní. Reakce některých představitelů liberálně laděné maďarské opozice však byly natolik bouřlivé, že Ministerstvo zahraničních věcí Maďarska bylo nuceno na ně nějak reagovat, a tak povolalo ruského velvyslance Vladimíra Serjejeva.

Nicméně v Budapešti protesty kvůli přenosu Kiseljova nezazněly. Zdrženlivá reakce dala jasně najevo, že oficiální úřady Maďarska nehodlají nikoho kvůli pořadu Zprávy týdne "tahat za uši", protože o konfrontaci a zhoršení vztahů s Moskvou nemá zájem ani jedna ze stran. Tento případ ukázal, že prozápadní struktury ve všech zemích jsou připraveny najít chybu v jakémkoliv vyjádření nebo akci ruských politiků, novinářů a dalších veřejných činitelů s cílem démonizace Ruska. Sám Dmitrij Kiseljov poukázal na to, že v programu byly zastoupeny oba pohledy na události v roce 1956, ale jeho autoři nezaujali ani jednu z pozic.

Opravdu, když se podíváte na tento pořad, těžko můžete podezřívat jeho autory z jakéhokoli zkreslení. Opozice v Maďarsku se chytila toho, že Kiseljov nazval povstání v roce 1956 první "barevnou revolucí" zrežírovanou západními zpravodajskými agenturami. Ale moderátor pouze vyjadřuje předpoklady, že to tak skutečně mohlo být.

d3b7aef0ced9b7d7cc7f4cdb7689da4aKaždý rok 23. října se v Maďarsku slaví Den republiky. Maďaři si připomínají začátek povstání v roce 1956 proti komunistům u moci. Na jedné straně to bylo vyvoláno touhou po změnách v sovětském bloku zemí, kam patřilo i Maďarsko, po nástupu "chruščovovského oteplení" v SSSR, na druhé straně však byly tyto nálady podchyceny západními rozvědkami, které již v těchto dobách používaly technologii přeměny původně pokojných protestů v krvavý chaos. Je možné, že právě tehdy v Maďarsku to byla první "barevná" revoluce v nám spřátelených zemích?

Dmitrij Konstantinovič Kiseljov

Pro Maďary je povstání z roku 1956 smutnou stránkou v historii. Ale abychom pochopili, proč se to stalo, je nezbytné se zaměřit na hlavní události předcházejících 40 let.

 

Maďarsko ve XX. století: mezi nacisty a komunisty

Na konci první světové války Rakousko-Uherská monarchie utrpěla porážku a na jejím základě vzniklo několik suverénních států. Jedním z nich bylo i Maďarsko, které do té doby tvořilo jednu ze dvou částí koruny. Nicméně i přes získání nezávislosti se Maďaři cítili být poníženým národem, protože jejich země ztratila asi 2/3 území: za hranicemi zůstaly stovky tisíc Maďarů. Dá se říci, že rozpad Maďarska byl několikanásobně zmenšenou kopií rozpadu Sovětského svazu. Ve společnosti začaly dominovat revanšistické nálady. To vše proběhlo spolu s porážkou komunistických sil, kter&ea cute; v roce 1919 vytvořily Maďarskou sovětskou republiku existující čtyři měsíce. V čele těch, kdo se postarali o potlačení komunistů, byl budoucí představitel Maďarska Miklós Horthy. Právě on se stal tou postavou, v níž obyvatelstvo Maďarska uvidělo národního vůdce.

Politrussia.com

Horthy se v průběhu celé své vlády držel dvou principů: boje s komunisty a návratu maďarských území. Tyto dva postuláty pevně zakotvil v myslích Maďarů. Když se pak ve 30. letech země ocitla mezi dvěma mocnostmi – Sovětským svazem a Třetí říší – Horthy byl nucen vybrat si spojence. Komunistickou zemi si samozřejmě vybrat nemohl, a tak logicky došlo ke sblížení Maďarska se zeměmi Osy.

Mimochodem právě Německo s Itálií pomohly Maďarsku vrátit v roce 1938 a následně ještě ve 40. letech části jeho bývalých území obývaných Maďary: severní Transylvánii, Zakarpatí a jižní Slovensko. Nicméně Horthy zastavil veškeré radikální projevy fašismu v zemi: zastánci spolupráce s Hitlerem, například, Ferenc Szálasi, byli často pronásledováni a seděli i ve vězení.

I přes dobré vztahy s Berlínem nebyly v Maďarsku masové perzekuce židů až do roku 1944, kdy německé vojenské struktury zorganizovaly vojenský převrat a do čela státu dosadily svého straníka Ference Szálasiho. Po skončení druhé světové války nebyl Horthy souzen jako válečný zločinec a v pokoji odjel do Portugalska, kde strávil zbytek svých dnů. Podle neoficiálních informací totiž prý Horthy vedl jednání s Moskvou o uzavření míru, a dokonce i o vstupu Maďarska do antihitlerovské koalice.

Maďarská společnost v podstatě Horthyho pokládá za patriota své země, který se stal rukojmím okolností a spolupracovat s Hitlerem byl přinucen.

Za více než 20 let své vlády zanechal Horthy v myslích občanů svůj otisk. Po roce 1945 se Maďarsko vrátilo do předválečných hranic a stovky tisíc Maďarů opět zůstaly za hranicemi své vlasti. I bez toho negativní postoj ke komunistům v Maďarsku ještě více narostl. Ve volbách do parlamentu v listopadu 1945 Komunistická strana navzdory tomu, že zemi plně ovládala Moskva, získala jen 17 % hlasů.

Zhruba stejné procent získala levostředová strana sociálních demokratů, stojící na marxistických pozicích. Nakonec byl vytvořen levý blok ze tří stran (k výše uvedeným dvěma byla přibrána národní rolnická strana) – který měl dohromady jen asi 41%. První místo ve volbách získala středová konzervativní "Nezávislá strana drobných hospodářů". Výsledky voleb hovoří o tom, že obyvatelstvo Maďarska sice uvítalo osvobození země od nacistů, ale vůbec si nepřálo zůstat dál v socialistickém bloku.

Ve společnosti panovala otevřená nostalgie po časech Horthyho.

Po pádu režimu lidové demokracie ve vládě Maďarska probíhal boj mezi dvěma skupinami, které lze nazvat radikály a umírněnými komunisty. První vedl Mátyás Rákosi, druhou – Imre Nagy. Po smrti Stalina byl Rákosi, který byl považován za nejlepšího studenta "muže s dýmkou", odsunut z postu hlavy státu. Nagy, který se ujal vlády, provedl nějaké reformy, jež zlepšily životní úroveň obyvatel. Zejména nyní nekladl důraz na těžký průmysl, ale na lehký. Nicméně usazení té či oné skupiny osob v Maďarsku, stejně jako v jiných zemích socialistického bloku, bylo přímo závislé na podpoře Moskvy. A tak po odstranění od moci Malenkova Nagy ztratil svého patrona. K moci se opět dostala skupina Rákosiho.

Samozřejmě, že to nemohlo nevyvolat pobouření lidu. Stále více se šířily fámy o "sovětské okupaci". Jedním z požadavků se stalo vyvedení sovětských vojsk z Maďarska.

 

1956 Antikomunistické povstání a zvěrstva davu

Nepokoje začaly 23. října. Do ulic vyšlo asi 200 tisíc občanů. Povstalci obsadili část strategicky důležitých budov – jako muniční továrnu, budovu rozhlasu, vlakové nádraží a další. Jasně zde jsou vidět rysy "barevné revoluce", kdy neozbrojení občané bez boje obsazují strategicky důležité objekty a centrální média.

425eff57bd5b400974927dc95005ef96

V noci na 24. října maďarská vláda požádala SSSR o zavedení vojsk do Budapešti, což také bylo neprodleně provedeno. Asi 6 tisíc sovětských vojáků s podporou více než 400 obrněných vozidel vstoupilo do města.

1bc059049135922259191ee24d591dcd

Politrussia.com

25. října se však v Budapešti objevili neznámí ostřelovači, kteří zahájili palbu jako po sovětských vojácích, tak i po demonstrantech. Do kyjevského majadanu to bylo něco málo přes 57 let...

Prolitá krev rozzuřila obě strany. Přesně od tohoto okamžiku začaly násilné střety, jejichž oběti čekal smutný osud: fotografie znetvořených těl, pověšených na sloupech byly předvedeny před veřejností.

Freedom fighters look at body of member of state police hanging on a tree in Budapest at the time of the uprising against the Soviet-supported Hungarian communist regime

K dispozici jsou také informace o dodávkách zbraní do Budapešti ze strany západních zemí. Nicméně bylo jich příliš málo na to, aby byl vyzbrojen celý dav.

Do čela revoluce se postavil Imre Nagy. Jeho úsilí stačilo k tomu, aby bylo zastaveno krveprolití na ulicích. Povstalci složili zbraně a Chruščov dal příkaz na odvedení vojsk z Budapešti. Komunistická vláda byla dezorganizována, funkcionáři utekli. Zdálo se, že revoluce zvítězila.

Avšak události, které následovaly po stažením sovětských jednotek z Budapešti, nevedly ke zklidnění davu. Naopak, situace se výrazně zradikalizovala.

Masy, které ochutnaly moc, se na ulicích dopouštěly skutečného bezpráví: lovily komunisty, zaměstnance orgánů státní bezpečnosti a ministerstva vnitra, stejně jako každého, koho bylo možné jen podezřívat ze sympatií k předchozímu režimu. Osud chycených byl smutný: čekala je mučednická smrt.

c3f8a78aacd37f98008ac148279a370e

f4dac1c275605a7cb8a46145ea87117d

Situace se ještě zhoršila tím, že bylo osvobozeno více než 13 tisíc vězňů, z toho mnozí byli nacistickými zločinci.

Něco takového lze jen těžko kvalifikovat jako boj proti sovětské moci. Pokud bylo možné v počáteční fázi demonstranty pochopit, protože Maďaři opravdu kromě vděčnosti za osvobození země od Německa, neměli důvody proč milovat SSSR, ale krutost a krvežíznivost davu jsou nevysvětlitelné a nelze je nijak ospravedlnit.

Chruščov nakonec uznal jako chybné rozhodnutí o předčasném stažení vojsk z Budapešti a změnil názor. Sovětským vedením v čele s G. K. Žukovem byla navržena operace na obnovení pořádku v Maďarsku pod názvem "Vichr". Ve stejné době vláda Imre Nagye předala sovětskému velvyslanci nótu o zastavení členství v organizaci Varšavské smlouvy. A to byla poslední kapka:

Moskva nemohla ztratit kontrolu nad zemí střední Evropy, která by bezpochyby padla pod kontrolu NATO.

6. listopadu na území Maďarska začala operace "Vichr". Opravdu proběhla bleskově. Již 8. listopadu byla téměř všechna ohniska odporu potlačena. Sovětská vojska se potýkala s určitými těžkostmi jen v Budapešti. Moc přešla k nově vytvořené vládě Jánoše Kádára a maršál Žukov dostal čtvrtou hvězdu Hrdiny Sovětského svazu.

Zhruba v takovém duchu byly popsány události roku 1956 v přenosu Dmitrije Kiseljova. V popisu nebyl použit ani jeden fakt, který by bylo možné nějak zpochybnil.

 

Získaná poučení z minulosti pomáhají Rusku

Je třeba uznat, že maďarské povstání roku 1956 bylo v jádru logické, ale nepochopitelné mírou brutality. Poté, co SSSR zbavil země střední a východní Evropy fašismu a získal si sympatie občanů těchto států, nebyl bohužel schopen toho využít ve svůj prospěch. Ano, formálně sice nainstaloval kontrolu na územích od Berlína až do Moskvy, ale při tom příliš spěchal vnutit obyvatelstvu nově osvobozených zemí komunistickou ideologii, aniž by vzal v úvahu zvláštnosti jednotlivých států.

Takže vděčnost se brzy změnila v nenávist, která se hromadila až do počátku 90. let.

Podobně tomu bylo i v Afghánistánu, když SSSR bojoval výhradně za komunismus v této zemi, a přitom zapomínal na hluboké islámské tradice v afghánské společnosti. V důsledku toho Afghánci nepodpořili sovětská vojska a z velké části přecházeli na stranu ozbrojenců, kteří jim připadali bližší v ideologické rovině.

Naštěstí teď vláda Ruské federace chyby svých předchůdců neopakuje.

Vladimir Putin nepožaduje od Bašára Asada přeměnu Sýrie v pravoslavný stát a od Nursultana Nazarbajeva vytvoření strany "Jednotný Kazachstán". To je důvod, proč se na stranu Ruska přiklání stále více politických sil, včetně těch evropských, které v něm vidí silného spojence, respektujícího národní zvláštnosti jiných zemí.

Mimochodem s tímtéž Maďarskem má v tuto chvíli Moskva téměř nejlepší vztahy z celé Evropy. Sami Maďaři, na rozdíl od například Pobalťanů, viní z událostí roku 1956 pouze místní komunisty, ale v žádném případě ne Rusko, a dokonce ani SSSR. Celkově lze říci, že povstání v roce 1956 není překážkou v rusko-maďarských vztazích. Naštěstí se tyto události již dávno staly historickými, nikoli politickými. Doufejme, že tomu tak bude i nadále.

Zdroj: http://politrussia.com/istoriya/vosstanie-v-vengrii-509/
65 Komentářů k Jak Moskva potlačila v r. 1956 majdan v Maďarsku

 1. Josef Švejk napsal:

  Dík, Vlabi. Někdy stačí jeden článek, pár soudobých zkušeností a sem tam nějaké to foto, aby leccos pochopil.

 2. Jaroslav Tichý napsal:

  V článku chybí zmínka o tom, že Maďarsko bylo snad jediným státem po 2. sv. válce, kde vůbec nezačala probíhat denacifikace. To by mohlo vysvětlovat zčásti i zcela zbytečnou bestialitu některých povstalců. Bohužel chybí (či je neznáma) i informace, na čí popud celé povstání bylo zahájeno, co bylo vedení povstalců slíbeno a poté nesplněno. V té době totiž nepřicházelo v úvahu nějaké překreslování map v Evropě. Šlo tedy evidentně jen o zdařilou provokaci na úkor Maďarů.

  • Ferrante napsal:

   "To by mohlo vysvětlovat zčásti i zcela zbytečnou bestialitu některých povstalců."
   K tomu, aby človek vedel, prečo sa udiali niektoré "beštiálne" veci, keď za nohy povešali zopár (naozaj len niekoľko) vrahov z AVH (ľudovo "ávóš"), ktorých beštialita bola naozaj enormná - v Budapešti existuje Múzeum teroru, kde je možné vidieť, čo tieto zvery napáchali - rýchlo by ste sa prestal čudovať nad "beštialitou" niektorých povstalcov - ešte aj tak sa ani len nepriblížili k tomu, čo stvárali američania v 20.-30 rokoch v rámci lynčovania - videl som fotky visiacich černochov v National Geographic z r.1928 - určite nespáchali také obrovské zločiny ako komunistickí "ávóši".

 3. Justass napsal:

  Jo, jo. Maďarsko bylo v 56. jedním z prubířských kamenů pro státní převrat ve prospěch imperiálního západu(rozuměj USA a anglosasů obecně) Následovalo Československo 68, barevné revoluce v roce 89 -9.., a končí to arabskými jary, tedy zatím. Pokud se jich svět dokáže zbavit, může tu být docela fan - řek bych.

  • UFOnadPrahou napsal:

   Ani převraty už nejsou co bývaly, když jsou státní.
   Ani společnost není co bývala jakmile to postátnili.
   A žádnej obor...je-li státní není pravověrný.

   Ačkoli nad stahovat gatě když brady je už daleko?

 4. janavanda napsal:

  A proto přijdte protestovat do Prahy 17 listopadu na palackého třídu na podporu našeho prezidenta.CHtějí nás ti darebáci Havlisti zavřít do ohrady jako ovce. Přijdte, bojujte za naše děti!!!!!

  • heronik napsal:

   Palackého třídu? Nemá to být náměstí? To je u druhého výstupu stanice metra Karlovo náměstí a je tam dost místa. Palackého ulice je celkem malá ulička mezi Jungmanovou a Vodičkovou.

 5. gd napsal:

  Bylo to povstání Maďarů proti "komunistům" - tj. sionistům, kteří v |Maďarsku obsadili veškeré pozice a zavedli židobolševický chazarský teror. maďaři pak židy-chazary-sionisty rdousili na ulicích a věšeli po kandelábrech. U nás k tomu nedošlo díky |Klémovi, která odstavil sionistickou židokliku na podzim 52 (Salzman-Slánský a jeho banda). Sověti to pak museli v Maďarsku zarovnat pomocí tanků - občanskou válku v Maďarsku si tehdy nepřál ani Západ ani Východ. Chazaři pak už ale židobolševický teror neobnovili - pokračovali metodou obřezaných "dyzidentů" (to je z Ruska krycí název pro žida-chazara podvratníka), jako u nás a dočkali se až v r. 89.

  • prubir napsal:

   Celkem souhlasím, ale termím "židobolševismus" je nesmysl. Je to výmysl a nepochopení Hitlera. Ve skutečnosti se jedná o "židotrockismus". Bolševici není označení části komunistů v Rusku z titulu "že jich bylo více". Nikoli. Bolševismus znamenal a znamená tu část komunistů v Rusku, kteří hajili a hájí zajmy "bolšinstva"= většiny ! Po VŘSR v orgánech Komunistické strany Ruska (bolševiků) [KSR(b)] bylo drtivá převaha Židů-trockistů a bolševiků (Rusů) bylo poměrně málo. Celé vedení KSR(b) mělo cca 700 funkcionářů. Z toho cca 130 byli Rusové nebo Ukrajinci, kolem 50 byli příslušníci jiných národností téměř 550 byli Židé=Chazaři !!!! A to všechno nebyli bolševici, ale Trockisté !!! Teprve po nástupu Stalina se bolševici (Rusové) více prosadili. Strana se přejmenovala
   na Všesvazovou komunistickou stranu (bolševiků) VKS(b)], část trockistů byla odstraněna, protože bolševici nechtěli dle plánu globalistů, aby se Rusko stalo centrem permanentní světové marxistické revoluce, vykrvácelo a bylo zlikvidováno. A následně probíhal tvrdý boj mezi židotrockisty a ruskými bolševiky až do rozpadu SSSR.

   • petr napsal:

    Máte chaos v termitech.
    Bolševici existovali už před rokem 1917 vedení chazary Leninem a Trockým, jako protiváha k menševikům. V té době o Stalinovi nikdo neslyšel. Takže termín židobolševici je používán správně.
    Po Stalinově čistce od chazarů se zavedl termín Stalinizmus který reprezentuje právě to proruské a protichazarské křídlo bolševiků.

    • martin bareš napsal:

     Petře prubir má pravdu. Zná to podrobně.

     Nelze například zaměňovat Lenina a Bronštejna / Trockého. Druhý jmenovaný patřil v průběhu abdikace cara k socialistům a k revolucionářům, to je k Leninovi, se přidal doslova pár týdnů před VŘSR.

     Stalin byl v době revoluce členem dvanáctičlenného direktoria - Rady Lidových komisařů a měl na starosti národnostní otázku.

     Židobolševici a podobné termínové výplody se zde běžně používají, protože pro Vás pravičáky Petře, je to jednoduché a výhodné hodit komunisty či opravdové revolucionáře a stratégy - Lenin a Stalin jimi byli přes všechny špatné věci - do jednoho koše s příživnickým odpadem, který se vyskytuje všude a vždy.

     Pokud toto tvrdíte, jste na jedné lodi s fašisty z Hájkova Kontrarevolučního protiproudného magacínu, který tady oblbuje kdekoho, předstírajíce, že kritizuje současnou vládu, dění na Ukrajině apod.

     Ve skutečnosti tito lidé jen slintají po moci (Klaus je jejich vhodný představitel), jako Pavlovův experimentální pes.

     Zdravím

     • petr napsal:

      Trocký, Lenin i Marx byli sponzorovaní americkými židovskými bankéři. Jsou to všichni sluhové jednoho pána.
      Naivní představy, že komunizmus je pro lidi, jsem opustil už dávno. Komunizmus byl stvořený židy za účelem ovládnutí a zničení gojimů. To že obsahuje zdánlivě pozitivní věci je jen návnada pro hlupáky, naivky a užitečné idioty.

      • proud napsal:

       Tak? :-))))))))))))))))). Kladivko je taky na zatloukani hrebiku a co se stane kdyz ti ho zarazim do palice? Prestane snad bejt kladivkem? ;-)

      • proud napsal:

       Komunismus jako myslenka je bezvadna a celkem bezkonkurencni vec! Jen chce upravit do lidskejch a planetarnich rozmeru,sice to pak uz davno nebude komunismus,ale tu myslemku to v sobe rozhodne bude mit,ale jen naprostej debil a ignorant od toho utece jen proto,ze to ma cokoliv spolecnyho s komunismem,coz je dnesni moda prave blbu a ignorantu,ac nemaji nic lepsiho!

       • chemtube napsal:

        Cokoli postátněno jest ("zpolitikařeno") od ekonomického jednání až po libovolný ismus a ie, není už tím, čím bylo, je přeneseno na zcela zvrácený základ.

        Jednoduše:

        STÁTNÍ komunismus není komunismus, totéž státní "kapitalismus" či třeba socialismus.

        Ostatně divím se, že nikomu nepřijde divné, že modelové idealizované "systémy" jenž BYLY ZÁMĚRNĚ VYMYŠLENY TAK, aby se právě v jistém ohledu či zcela OBEŠLY BEZ STÁTU (říše, impéria, whatever) byly pohlceny a zneužity právě státem...

        • Stribog napsal:

         Myslím, že to není problém státu, ale problém společnosti davo-elitářské. Vezmu-li iluminátské pojetí "komunismu," kterému lépe říkat trockismus, se státem se naopak nepočítalo. Počítalo se s globálním systémem, ovládaným proletáři - bankovními a intelektuálními elitami. Proti vaší tezi mluví stalinský systém, který se snažil o vykořenění elitarismu a Stalin se zřekl globální permanentní revoluce, típnul Kominternu a začal budovat bolševický systém v rámci jednoho státu. I takoví rusofobové jako Winston Churchill mluvili o stalinském systému, jako o zázraku dvacátého století. Vydupat z agrární negramotné země v tak krátkém období vědeckou, ekonomickou, industriální, jadernou a kosmickou velmoc bylo opravdu možno považovat za zázrak. Dost velkou roli v tom právě sehrálo odstraňování elitarismu, byť to trockisté brzdili na pekaře... Také to, že Stalin byl schopný mamažer, který ač používal marxistickou rétoriku a lexiku marxistou nebyl, neboť brzy odhalil, že tento systém není vhodný díky nutnosti esoteriky za oponou. Ale sebelepší manažerské schopnosti jsou k ničemu, když není podpora lidu navíc ve spojení s elitářstvím...
         Ale ani systém kapitalismu nebyl zpervertován státem, ale naopak globální povahou kapitalistické věrchušky, které je stát stejně jako vám trnem v oku. Příčinou tedy není stát samotný, ale zkorumpovaný elitářský systém uvnitř státu pracující pro globálně kapitalistickou věrchušku...
         V historii vám vyhrabu řadu případů, kdy se stát byl účinně schopen bránit korporátnímu ovládání. Třeba zlatý věk USA, kdy na usemí spojených států nesměly operovat korporace... Dnes mají ústavní práva...

        • umejsibradyhovgatich napsal:

         Stát po stránce organizační (tedy tentokrát nikoli ve významu státu jakožto víry) - třebaže dřív jinak pojmenovávané...rovná se

         = nadvláda

         Nadvláda plošná a monpolizační (všehltající), které padly za oběť všechny obory lidských činností (postátněním byly "odkloněny" od toho aby sloužily lidu a kumulaci vědomostí a pokroku pro každého a celé lidstvo - a namísto toho byly obory jeden po druhém překrouceny a zneužity právě ve službě nadvládě - jejímž "ztělesněním" je právě stát jakýkoli. Pod nadvládu samozřejmě spadá i jednoduše "kšeft a manipulace".)

         Co na to sluje Striborgova kavárna?

        • Stribog napsal:

         Stribogova kavárna bude tvrdit, že v rovině teoretické může i částečně souhlasit. Záleží však vždy na míře. Také na konkrétním pojetí státu. Ovšem v rovině praktické je moderní stát, tak jak jej známe od vestfálského míru asi jedinou obranou proti korporátní exploataci. Podívejte například na tzv. failed states - vyrobené USA pro účely kolonizace verze 3.0... Od Iráku po Ukrajinu... Proto také tvrdím, že kdokoli v této chvíli brojí proti státu, je kůň globalistů a NWO... A je úplně jedno jestli je to kavárenský eurohujerský neomarxista nebo slovanský starověrec...

        • proud napsal:

         Stribog napsal:
         3.11.2016 (7.11) Souhlas,ale presto tvrdim,ze je dobry vedet co to vubec stat je a jak si ho kdo predstavuje,protoze plno lidi si ho plete s republikou,dokonce i s kolonii a stavi stat proti narodu ac je to tak ze ve skutecnosti stat=narod na svym uzemi,jestlize slavni "zastupci",vlady a podobny vycurankove nastavujou pomer jinak a ovce je nechaji,pak je vzdycky neco spatne.

        • Perutyn-viri-bankocetle napsal:

         "jedinou obranou proti korporátní exploataci."

         Tak to zajisté nejste pravdě blíž, když tvrdíte, že jedinou a všechny naděje k ní upínáte a vono to furt ne a ne a nefunguje...dle naděje kterou v ni vkládáte?

         Čím to asi je a čím to asi bude?
         Skryté státní vrchnosti právě mají ty korporace, JSOU TO JEJICH KORPORACE s příměsemi "cizejších" státních vrchností a především jejich BÍLÝCH KOŇŮ a různých přicmrndávších nezasvěcených.
         Mezi těmito korporacemi a státem neexistuje dualita zájmů ani personální ani jiná. To jen na oko se přou, jestli lépe ovládají pravou rukou nebo levou (pomocí korporací a/nebo státu), když přitom mají obě ruce a teprve tak tleskají (sama by jedna pleskala a druhá hladila, jednou na to jdou "po dobrém"-dobrovolnou manipulací a kšeftem a druhou po zlém-násilnou organizací-státem. Jedna ruka nestojí proti druhé-to se VY MÝLÍTE. Bez sebe neudělají ani ránu.

         Proč propadáte bludu, že NEJSVĚTĚJŠÍM ÚKOLEM STÁTU je BOJ proti (...třeba těm KRYPTOSTÁTNÍM KORPORACÍM) ?? To nemáte nic jiného co by stálo za námahu? Proč by se nemohl etablovat třeba jen jako "skořápka" (meze) pro společnosti a společnost uvnitř hledající vlastní cesty spolužití, spolupráce a organizování se. Ve svobodě. Proč se vymlouvá na nějaký BOJ? Proč to používá jako ALIBISTICKÉ ospravedlňování svých zásahů proti obyvatelstvu?!? Proč nás na to nasazuje a vyčerpává na ty přiblblý půtky? To není náš boj! To je tvůj boj. Mocenský boj. A ten musí z jednotlivých oblastí lidských činností, především ekonomických...ustoupit, být rozpuštěn.

        • Stribog napsal:

         Zase souhlas s.r.o... Popisujete v podstatě fašismus. Ten tu v podobě prorůstání státu a korporátní sféry máme. A v podstatě nám sedí veškeré Mussoliniho definice fašimu. Ovšem vy vidíte problém jako systémový a tvrdíte, že na vině je stát a já tvrdím, že na vině je fašismus. Také opět budu hledat jakousi míru. V nadnárodních celcích, jako EU snadno prochází korporátní vysavače typu NAFTA, GATT, TTIP etc. V rámci suverénního státu už může být problém s jejich schvalováním díky části demokratického procesu, který zbyl. Zatímco při omezené a stále více zanikající státní suverenitě se prostě jen pokrčí reameny a místní věrchuška se vymluví na rozhodnotí soudruhů z Brusele... Z podstaty řízení také vyplývá, že jakákoli kontrola ze strany státu je pořád lepší, než kontrola delegovaná na nadnárodní celky. Země jako Irák se měly před tím, než zavládli warlordi šanci bránit proti exploataci svého přírodního bohatství například mezinárodními arbitrážemi. Takže efekt failed states je podobný, jako u států sdružených v nadnárodních celcích... Ergo stát byť v různé míře omezeně je schopen obrany proti exploataci úměrně k poměru fašismu či demokracie v daném státě existujících... To je také jeden z důvodů, proč globalisté chtějí rozbít národní stát atomizací a individualizací společnosti, likvidací rodiny, podporou LGTB komunity etc...

        • holubidum napsal:

         Striborgu,

         takže Vy vlastně říkáte něco jako že "to trpíte jenom proto, že Vám někdo nakukal, že stát je to "menší ze zel"?

         Víte to je taková ta obvyklá zavádějící (a notně využívaná k manipulaci, dezinterpretaci,...- Je s ní počítáno a pracováno.) hra na strašáky jeden horší druhého a tím to vypadá že jeden musí být určitě lepší než druhej...A tak jedni podpoří něco "anti" a ti druzí zase "antianti" a tak. Každému se může jevit větším strašákem to druhé... Ono je to totiž ve výsledku fuk (Jeden za 18 druhý bez dvou za 20) - CHCI ŘÍCT, ŽE JSOU NA HOVNO OBĚ předkládané varianty. Ale Vám připadá, že je nějaká lepší...respektive byste tomu rád nadále věřil. A taky nechápete, že nejsou jen tato "dvě v jedné" variantě. Ty obě špatné "varianty", které Vám připadají z mně neznámého důvodu jako OPOZIČNÍ (PROTICHŮDNÉ, "ANTI") ačkoli jsou na sobě závislé, synergické,...vše posouvají svým směrem - na střídačku "jedno menší zlo", pak další "menší zlo" a tak pořád dál...

        • Stribog napsal:

         Národní stát je pro kluky co spolu mluví skutečnou překážkou. Ne vše je součástí hry hegeliánců... Ovšem často to bývá jimi stvořená nebo infiltrovaná "alternativa..."
         Ale jinak se na to dívám čistě pragmaticky. Z pohledu na řízení supersystému a také reality možností řízení... Provést relativně malou korekci řízení ve smyslu defašizace státu není nic těžkého. Je to v okruhu možností. Stejně jako v dosahu stávajících sociálních stereotypů a kulturologických matric. Jinými slovy v antickém Římě by lidé sotva chápali potřebu průmyslové revoluce... Tedy defašizace státu a návrat ke konzervativním hodnotám je v okruhu chápání dnešního davu. Tedy je potřeba vařit z ingrediencí, které jsou k dispozici.

        • blizko-ale-mimo-jejich-emocni-moznosti napsal:

         Striborgu, "Z pohledu na řízení supersystému a také reality možností řízení… Provést relativně malou korekci řízení ve smyslu defašizace státu není nic těžkého."

         Frenetická nerotická moc, nadvláda, řízení... umíte si představit, jak by se PSYCHICKY (ne jen rozumem jakože říct si..no ano, je to v dosahu rozumu...) přenesli přes to vzdát se (ustoupit z) kontroly?
         Jakému šílenství strachu by propadli?

       • antiliberal napsal:

        Proude: "Komunismus jako myslenka je bezvadna a celkem bezkonkurencni vec! Jen chce upravit do lidskejch a planetarnich rozmeru,sice to pak uz davno nebude komunismus".

        No ten záver je pravdivý - to už vtedy by nebol komunizmus, keď ešte bol - bola to len teória, ale prax bola obrátená - nevšimol si si nápadnú podobu komunistických "myšlienok" s tézami katolického náboženstva? - väčšinu ukradli komčíci odtiaľto - je to isté a bez debaty - ponamáhaj si trochu mozog a pozri si to podrobnejšie....

     • proud napsal:

      "Pokud toto tvrdíte, jste na jedné lodi s fašisty z Hájkova Kontrarevolučního protiproudného magacínu, který tady oblbuje kdekoho, předstírajíce, že kritizuje současnou vládu, dění na Ukrajině apod."...........muze to tak bejt,presto jsem tam dennim hostem a vybiram si,me na protiproudu spis vadi panbickarstvi nez co jinyho,muj nazor je ze to neni spatnej magazin pokud je ctenej s otevrenou hlavou a ne papouskovanej,jako ostatne kdeco,tenhle web nevyjimaje.....a rozhodne si nemyslim ze bych byl fasistou,natoz s nima na jedny lodi! ;-)

      • martin bareš napsal:

       proude: to pánbíčkářství je tam taky. Zapomněl jsem jméno jednoho komentátora od nich. Je to šéfredaktor časopisu Te Deum - info o něm ti potvrdí pro církevní ladění Protiproudnýho magacínu.

     • Paul Durham napsal:

      Jde o pouhou aritmetiku : bolševici vs. menševici + kdo byl kdo mezi bolševiky , potom termín "židobolševik" je zcela na místě bez ohledu na to kdo je kdo dnes.

     • weissbach napsal:

      Zdravím, Martine!
      Taky se mi nelíbí ten laciný antikomunismus náhle prozřevších konzervativců. On se totiž obecně pořád společnost uměle polarizuje na Boaz a Jakin. Je to na každém kroku. Nestačím zírat kolik je najednou všude plno neomarxistů, komunistů a na straně druhé se roztrhly pytle s nácky, fašouny, extrémisty, pravicovými populisty. Přičemž jsou to v 99% nálepky, kterými jednotlivé mocenské nátlakové skupiny nálepkují své ideové protivníky. Už to silně připomíná koktejl namíchaný v předvečer I. i II. světové dohromady.
      Já se s dovolením přikláním k tézi, že se jedná o zručnou manipulaci s lidmi napříč celým tzv. civilizovaným světem a stojí za tím stejné kruhy, které umně vmanévrovaly Evropu už do 2. světových konfliktů se zřejmým cílem rozšíření svého vlivu.
      Téze-antitéze-syntéza. Vytvoř problém a nabídni řešení. Podstatou je, že stačí pouze vytvořit tu regionální tu globální krizi a pak jen podporovat jeden i druhý ideový směr. V podstatě jde jen o stálé udržování koloběhu peněz, či energie se stálým udržování kontroly a stálým oslabováním obou protikladů. Dá se to rozvést až do jednotlivostí a vždycky z toho vyplyne tentýž mechanismus. Je to univerzálně použitelné až do posledního Vidlákova. Když se jim zamane, nasměrují problém kdekoli se jim zamane a dříve mírumilovní sousedi se budou vraždit.
      Když si to sečteme a zvážíme za posledních 100-150 let, je to stále stejný scénář. Mění se jen názvy, kulisy, časová osa. Z toho pohledu je označení židobolševici /vzato v procentu zastoupení chazarského etnika v revolučních výborech, bezpečnostních složkách a médiích/ stejně reálné jako umělé. Druhá strana /vzato v procentuáním zastoupení chazarského etnika v tzv. velkokapitálu, benkovním sektoru a médiích/, která tím operuje je ovšem úplně stejně oblbnutá i když se domnívá že ne. Je to součást velkého divadla. Pěšáci jsou pak obyčejní lidé, dříve sousedi, kolegové v práci atd... Dnes to vidíme zřetelně jak funguje mechanismus rozeštvávání společnosti. Jde to jednoznačně shora. Na konci všech revolucí a válek je spousta oklamaných a zbídačelých lidí a banda neuvěřitelně zbohatlých zločinců s větším vlivem a větší mocí než předtím. Ukrajina je nádherný příklad. A k nám se to už bohužel žene skrze "katolíky" Halíka a Hermana, nebo "marxisty" Dienstbiera, Šabatovou. A chceme-li to vzít globálně, tak je Obama víc muslim nebo trockista? A Clintonové? Marxisté, liberálové? A papež? Křesťan nebo trockista? A dalajláma? Budhista nebo maoista?
      Vždyť je to šaráda a loutkové divadlo, kde určujícím směrem ideového a politického vývoje je především tlak finančních objemů přesměrovaných do místa očekávaného vývoje....
      Všimněte si jak po těch úspěšných revolucích a vzedmutích lidu se krok za krokem vytrácejí a vyprazdňují původní myšlenky za které spousta idealistů a slušných lidí bylo ochotných bručet v kriminálech a nechat se zabít, aby svině mohli líp a víc chrochtat u koryt a přivázat otrokům na krk ještě větší chomout...
      Slušných komunistů si vážím stejně jako slušných konzervativců, protože ty názvy jsou většinou jen nálepky, kterýma se společnosti užitečný člověk nálepkuje. A hajzl je hajzlem kdekoli se vyskytne.
      Tož tak asi. /Tak to vidím já/.

      • weissbach napsal:

       "svině mohly" /spěchám a blbě na to vidím../

       • Eschatolog napsal:

        Popsali jste to oba naprosto vystizne, co naplat, kanonenfutr si to neprecte a i kdyby nahodou ano, tak svahilstinu neovlada, a konec koncu soused ma kozu s vetsim vemenem a duvod mu ji zapichnout i s nim se vzdy najde nebo ochotny spoluobcan duvody hbite poradi. Nesmirne plasticky , az hruzne, vystihl nemocne lidstvo , zejmena jeho angloamerickou vetev, Brian Wilson Aldiss v knize Temne svetelne roky, tu nepodminenou touhu po vrazdeni cehokoliv k uspokojeni vlastni zkurvenosti.

       • martin bareš napsal:

        weissbachu: taky zdravím a dík za příspěvek.

      • Stribog napsal:

       1+++++
       Skvěle popsáno. Možná bych dolnil, že dialektika kluků co spolu mluví, kontrolují tezi a antitezi a potom "kasírují" výstup je hegeliánská dialektika... Také je možno si všimnout, že přes rozdílnou rétoriku jak pravice, tak liberální levice prosazují elitářský NWO trockismus. U nás je to o to legračnější, že se část neomarxistických síl sama označuje za pravici, zatímco otevřeně prosazuje agendu těch, které na západě, zejména potom v USA označujeme jako "trendy left liberals..."
       Spojuje je hysterické vymezení se vůči komunismu, ale ve skutečnosti kritizují trockismus, který sami představují. Cleon Skousen ve své Knize The Naked Communist popsal cca 40 bodů, které jsou nutné k ustanovení celosvětovéo komunistického řádu. Veškeré jsou splněny. Nejedná se samozřejmě o světový komunismus, ale světový trockismus. Nebyl schopen rozlišení na škále trockismus - komunismus... To jako pravicový konzervativec neuměl stejně jako ten Petr Hájek...

       • Stribog napsal:

        Když jsem u Hájkova Protiproudu. Je zrcadlem Countepunch. Dokonce i graficky. Kolem něj se točí stará Reganova parta. Ronem Paulem počínaje Patem Buchananem konče. Ty zase spojuje Georgestown a fakulta zahraničních vztahů, která je globálním dodavatelem vládních personálů. Tu založil Edmund Walsh, člen kultovní oběti studené války John Birch Society, ze které dost vychází třeba Alex Jones. Walsh tenkrát nutil senátora McCarthyho k honu na "bolševiky" v řadách CIA a tvrdil, že ruští bolševici vypochodovali z Wall Street. Což je samozřejmě pravda jen z poloviny, neb to byli Brojnštajnovi hrdlořezové, kteří odjeli do Ruska provozovat rudý teror v rámci té zednářské revoluce v sedmnáctém.
        Zajímavé je i spojení JBS s chemickým magnátem Kochem. Ten v éře SSSR dělal v SSSR obrovský byznys. Čehož si další pravicoý konzervativec Antony C. Sutton v The Best Enemy Money Can Buy taktně nevšiml...

       • martin bareš napsal:

        stribogu: též Ď

   • proud napsal:

    Diky,hezky napsany,spousta lidi v tom ma bordel a je pro ne komanc jako komanc.

   • proud napsal:

    Jinak si osobne myslim,ze gulas v -ismech a podobne je zbytecnej,delil bych to na Cloveka a cloveka,Lidi a lidi,obcany a ovcany,spolecnost a stado,to staci a i tak je toho dost:-)

   • josef napsal:

    diky za objasneni terminu. nebylo mi to uplne jasne, predevsim ze ani Lenin ani Stalin nebyli 100% slovany nebo zidy, nebo se mylim. Tedy ta banda, ten satanistickej internacionalni revolucni zid financovanej zidovskymi USA bankeri byli prakticky importovani zidogangsteri kolem Trockyho. ...Da se tedy I rici, ze to satanske semeno pokracuje v neotrockismu, ktery prakticky vladne univerzitam, a demokraticke politice USA?

  • martin bareš napsal:

   gd: promiň, ale dobrý blábol jsi sem dal.

   měj se

 6. paa tal czechia napsal:

  Ale PRD,pamětníci,první BAREVNÁ REVOLUCE byla v NDR https://cs.wikipedia.org/wiki/Východoněmecké_povstání No a tady jsou ty šachy polopatě https://www.youtube.com/watch?v=oAGHxXFg9iM

 7. proud napsal:

  Vsechno je to politika a umeni predvidat a naraficit.Ale co me neprestane nikdy udivovat je ona "brutalita" :-(,kdekoliv,tim nenarazim jen na Madary.

 8. landa napsal:

  Přestaňte blbnout a myslete na to , jak se ubránit islámu !!

 9. Justass napsal:

  ..."Přestaňte blbnout a myslete na to , jak se ubránit islámu !!"

  Řek bych, že toto není vůbec prioritou. Pokud dokážeš sledovat linii Příčiny a Následku, tak celkem snadno zjistíš, že prioritou je bránit se úplně proti něčemu jinému.

 10. Forever napsal:

  Bylo by dobré podotknout, že Mátyás Rákosi (a řada dalších lidí v tehdejší komunistické straně Maďarska), stejně jako Chruščov, byl Žid. Maďaři šli zejména právě po této klice, co páchala v 50. letech velká zvěrstva proti maďarskému národu. Tak si to později Maďaři s židokomunisty vyřídili. To, že se to místy zvrtlo, je věc jiná.

  Toto povstání pak krvavě nechal potlačit žido-trockista Chruščov. Západ ani Východ zkrátka neměl zájem na nějaké větší podpoře maďarského povstání. Tak ho Západ nechal jednoduše utopit v krvi.

  Je také zajímavostí, že Imre Nagy (vlastním jménem Grotz) byl také (po otci) židovské národnosti. I když na druhé straně, je pravdou, že židovství se dědí po matce.

  Ale na židovství se dá také konvertovat. Židem se vlastně může stát i Nežid.

 11. petr napsal:

  Problém je, že když z popisu událostí kolem maďarského povstání autocenzurně vyškrtneme židy (židobolševiky) tak nám to nikdy nebude zapadat do sebe a dávat nějaký smysl.
  Jako kdybychom z popisu afriky zcela vyškrtli černochy :-)))

  • weissbach napsal:

   Začalo to už Bélou Kunem

   • weissbach napsal:

    https://cs.wikipedia.org/wiki/Béla_Kun

    "V Rusku Kun znovu vstoupil do Komunistické strany Ruska (bolševiků) a byl postaven do čela regionálního revolučního výboru na Krymu. Z této pozice údajně přikázal zabít tisíce příslušníků etnických menšin na Krymu. Údajně také nechal pozabíjet deset tisíc zajatých Bělogvardějců,[8] konkrétně vojenské jednotky generála Pjotra Nikolajeviče Wrangela, kterým byla slíbena amnestie v případě že se vzdají, ale slib nebyl dodržen a vojáci byli v zajetí pozabíjeni. Krymské masakry vedené proti Rusům způsobily v komunistické straně Ruska velké pobouření, rozhořčení posilovala skutečnost, že byly spáchány cizincem, Maďarem, a vedly k tomu, že Lenin Kuna zavrhl."

    • Paul Durham napsal:

     vy jste mne přinutil kliknout , abych se ujistil , že to byl Kohn , ... a ... byl !

     No když už jsem u klávesnice, tak pro pana Bareše : nemůžete číst Hájkův Protiproud jako Máňa ze Zadní Lhoty čumí na SuperStar. Musíte od_filtrovat hlušinu , abyste obdržel čistý minerál. A hlušiny jak známo je mnohem mnohem více.

     • proud napsal:

      Ale se kroutim ze ti musim tentokrat dat za pravdu,a netejka se to zdaleka jen Hajkova protiproudu........ :-)

     • petr napsal:

      Já už ani neztrácel čas klikáním Kuhn-Kagan-Kohn, Ábel-Havel, to je jasné na první pohled. Tohlo skloňování by se mělo učit vedle vyjmenovaných slov už na základkách.

      Místo toho novou generaci vychovávají ve školách podle pejzatých multikulti genderových příruček.
      Chceš li porazit nepřítele, vychovej jeho děti. To se oni učí snad už v jejich košer mateřské škole.

      • proud napsal:

       Bohuzel.............ale i prestro musim podotknout,ze se na to bez remcani divame,nic s tim nedelame,ale neskodne stezovat si nam hanba neni.

       • proud napsal:

        Maximalne uz tradicne a trapne ve dvaceti lidech vlitnem na Vaclavak a poskandujeme si :"Nekazte nam deti,nekazte nam deti",pak se nechame rozehnat,nebo aspon zbuzerovat,podepisem k hovnu dobry petice a spokojene se rozejdeme k domovum s pocitem dobre vykonany prace a nic se nezmeni :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Jenze ono to chce neco jinyho,protoze zezhora se na nas jedine vyserou,tak to chce zespoda promlouvat s tema obycejnejma nam mnohem blizsima pedagogama co jsou prakticky nasi sousedi a oni si uvedomej jak maji deti vychovavat a k cemu,stejne tak jako se stalo nekterejm z nas co meli stesti na svy ucitele............rozhodne je to lepsi a ucelnejsi vyuziti casu,nez onen Vaclavak!

        • Paul Durham napsal:

         Váš problém je "ideová nejednotnost", relativizace a permanentní opozice ke každému tunajšímu textu s konkrétním návrhem kohokoliv a přitom váš konstruktivní protinávrh jaksi absentuje. Osobně vám nevěřím ani slovo z těch vašich tisíců "příspěvků" týdně.
         A můžete si být jistý, že doba, kdy každý bude muset říci nahlas a bez vytáček: volím Mažňáka nebo volím Losnu , se blíží rychle.

         Mnohokráte různí autoři v debatách včetně mne navrhovali hlasování peněženkou, to je naprosto nejbolestivější typ hlasování pro nadlidi jejíž existence je závislá na zisku. A nikdo tohle nepodpořil , nikdy. Zajímavé - obecně vzato tzv. opozice je jen jako.

        • proud napsal:

         Nectes me,budiz:-))))))))))))).Jinak bys nikdy ve vztahu ke me nepouzil "ideovou nejednotnost",problem je ze mam svoji ideu,takze se nediv,ze se jiny uz nechytaji ;-),svou ideu jsem nejednou jasne povedel a at pisu jak casto chci(moje vec,uznej:-)),taky nezavidim tem kdo musej makat a nemaj cas psat,vzdycky se snazim neco rict!!! Krome reakci na blbost nebo napadani.Kdybys daval pozor,nasel bys vlastne celkem uplnej obrazek budoucnosti pro vsechny,jenze bez mavani portmonkou,protoze by nebylo mavat cim,nejhorsi a nejucinnejsi nastroje ovladani by prestaly existovata s nima i ovladatele.

     • weissbach napsal:

      Nedá se ignorovat ta jejich revoluční snaha roz.....t jakž takž fungující společnost až na krev.
      No a druhá dojemná záležitost je, že když někde napíšu nějaký text, reaguje podrážděně skoro pravidelně někdo s chazarským jménem, nebo milovník islámu. Což je zajímavé, že si tak rozumí. Až si kladu otázku proč je vlastně ten humbuk kolem Jeruzaléma, když jim vlastně jde hlavně o Evropu a o to jací jsme, respektive je podezřívám, že jim jde spíš o to jaké by nás chtěli mít, kam až jsme ochotní se nechat korektně dokopat. Tak mám pocit, že jsem fakt špatný otrok a měl bych se stydět. Jako kdyby soutěžili kdo z nich nás donutí víc dělat tažné voly. Obávám se, že v tom neznají míru a nepoznají, kdy už stačilo.....

 12. leopold uchvatil napsal:

  >[proud]
  jak si pokročil v té své teorii o fyzikálních zákonech, platnost těch o energii si tu posledně doslova zesměšnil, proto prahnu po poznání jak se ti povedlo je obejít?

 13. Ada napsal:

  Ešte - Maďarsko nestratili dve tretiny územia, pretože ešte neexistovalo! Bolo to Uhorsko, kde Maďari tvorili menšinu a väčšinu Slovania! Veď preto sa Maďari správali tak expanzívne a utlačovateľsky!
  Svet sa mýli pre ten istý názov - HUNGARY. Ale Hungary nie je Maďarsko. Nevzdelaný svet by mal prijať názov Maďaria alebo Magyary...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!