Americká vláda potichu přistupuje k programu modifikace počasí

climate-EngineeringJak se Spojené státy vzdalují od demokracie kterou kdysi předstíraly, hladina propagandy a indoktrinace, kterou musí průměrný Američan podstoupit, aby se dozvěděl malý ždibíček Pravdy, je ohromující. Dostali jsme se do bodu, kdy jsou Američané vystaveni neustálé bitvě, která zuří mezi komunitou alternativního zpravodajství a mainstreamovými médii, a kdy musí čelit záplavě vzájemně si odporujících “faktů,” které si většinou zaslouží být zcela vyřazeny z jakéhokoliv kritického myšlení. I když dokonce i sama vláda odhaluje staré lži, které byly kdysi prohlašovány za pravdu, většinou je tak posedlá myšlenkou “konspirace”, že přesvědčuje samu sebe, že to či ono odhalení je jen další trik těch podvodných “konspiračních teoretiků.”

Toho jsme byli v posledních letech svědky mnohokrát. Dokonalým příkladem toho je modifikace počasí.

Modifikace počasí, geoengineering a chemtrails; to jsou hlavní témata, která se dnes skloňují v nejrůznějších kruzích, takže skalním žvanilům připadá, že i milovníci pravdy musí s nimi být obeznámeni.  Je to pohled, který se hluboce zakořenil u všech, kteří se rozhodli odložit stranou své kritické myšlení ve prospěch pohodlné každodenní lži. Je to stádová mentalita, která se rozplemenila do té míry, že i ti, kdož pochybují, nebo ti, kteří se zajímají o myšlenky  “z jiného soudku”, se nakonec zařadí do proudu, obklopeni povolným davem. Takže když vláda nedávno uveřejnila na 11. inzertní straně novin Pasadena Star oznámení, že se v okrese Los Angeles chystá provedení modifikace počasí, stalo se zřejmým, že ty tupé pohledy by se měly obrátit dovnitř, kvůli troše tak velmi potřebné sebereflexe a a kvůli přehodnocení.

Government-Quietly-Admits-to-Weather-Modification-Programs-Notice-Of-Intent-Pasadena-Star-Classifieds-

 

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU

OKRES LOS ANGELES, ODBOR VEŘEJNÝCH PRACÍ DÁVÁ TÍMTO NA VĚDOMOST ZÁMĚR PROVÁDĚT PROGRAM MODIFIKACE POČASÍ

 

POVAHA A ÚČEL

Okres Los Angeles uskuteční projekt modifikace počasí, aby se zvýšilo množství srážek v horách San Gabriel. Pozemní zařízení se použije na dispergování částic jodidu stříbrného (AgI) do vhodných bouřkových mraků. Byla vypracována kritéria jak pro spuštění, tak i pro zastavení aktivit souvisejících s modifikací počasí. Představenstvo okresu Los Angeles schválilo projekt a přijalo deklaraci o zmírnění negativních dopadů.

MÍSTO A ČAS

Zařízení na modifikaci počasí bude instalováno na deseti místech od Pacoimy až po Glendoru, a bude zaměřeno na zvýšení množství srážek v Pacoima Wash, Tulunga Wash a v rozvodí řeky San Gabriel. Aktivity  související s mofifikací počasí budou zahájeny při nejbližší bouřce, která vyhovuje aktivačním kritériím a budou pokračovat během vhodných bouřek v průběhu dubna 2016. Jako součást tohoto programu se bude provádět modifikace počasí mezi 15. říjnem a 15. dubnem  každého z příštích čtyř let.

LICENCIÁT

Projekt budou provádět a dohlížet na něj North American Weather Consultants, certifikovaný konzultant pro oblast modifikace počasí.

INFORMACE O PROJEKTU

Další informace lze nalézt na https://dpw.lacounty.gov/wrd/Projects/Cloudseeding, nebo na kontaktní adrese: Los Angeles County Department of Public Works, 900 South Fremont Ave., Alhambra, CA 91803, tel. (626) 458-6186.

Vydáno: 22. a 29. ledna, 5. února 2016

Pasadena Star News                              Ad#761044

Oznámení o záměru, uveřejněné v  inzertní části listu Pasadena Star v lednu 2016.

 

Nepochybně vhodným místem novin pro zveřejnění takového kontroverzního tématu je inzertní stránka, kde si to bezpochyby nevšimne zdaleka každý. Ale sarkasmus stranou. Je zřejmé, že nechtějí, aby si kdokoliv všiml tohoto prohlášení o modifikaci počasí, která byla až do minulého roku vášnivě odmítaná. Mnozí si rovněž nejsou vědomi, že v roce2014 námořnictvo veřejně potvrdilo domněnky ohledně modifikace počasía  zařízení HAARP .

“…přistupujeme k novým metodám řízení ionosféry, k němuž je zařízení HAARP ve skutečnosti určeno, to jest vnášení energie do ionosféry, aby bylo možno ji ovládat.”

Dokonce i po tomto konstatování, pro které bezpochyby hledali logické vysvětlení ti, co nebyli ochotni přijmout realitu, která na ně zapůsobila jako blesk z čistého nebe, internet i nadále přežvykoval žvásty o “konspiračních teoreticích”, a diskutovalo-li se o modifikaci počasí, neměl nic jiného než výsměch. Někteří tvrdili, že prohlášení uveřejněné v novinách Pasadena Star je pouze noticka o zahájení “očkování mraků za účelem vyvolání umělého deště,” a že  to je něco, o čemž vláda mluví “otevřeně” už dávno. Slovo “otevřeně” za prvé není nic, co by charakterizovalo vládu Spojených států, a za druhé, samozřejmě jde o očkování mraků, ale většina bude stejně tvrdošíjně popírat, že něco takového existuje, a posmívat se další šílené konspiraci. Před dvaceti lety se titíž lidé hádali do krve, že samotné očkování mraků je šílená konspirace. Čtěte dále oznámení o záměru v pasadenském Star:

“ Pozemní zařízení se použije na dispergování částic jodidu stříbrného (AgI) do vhodných bouřkových mraků. Byla vypracována kritéria jak pro spuštění, tak i pro zastavení aktivit souvisejících s modifikací počasí..”

Smutnou pravdou je, že dokonce i po nehorázném “Oznámení o záměru” modifikovat počasí jsou mnozí dobře vycvičeni ignorovat všechno, co neladí s povídačkami mainstreamu, který  dokáže omluvit a dialekticky přehodnotit všechno, co uzná za vhodné, a uvést to do souladu s generální linií, dokonce i jedná-li se o zprávičku z drobného mainstreamového zdroje. Není pochyby o tom, proč to bylo uveřejněno až na 11. straně inzertní části, takže ti, kteří hledají možnost, jak vzít informaci na lehkou váhu, budou tvrdit, že  kdyby vláda chtěla něco takového připustit, udělala by to na první straně.”

Ostatně rozprašování jodidu stříbrného do atmosféry by nemělo být v pořádku pro nikoho, bez ohledu na to, jak se tento proces nazve, nebo označí. Podle County of Santa Barbara’s Material Safety Data Sheet (MSDS) se jodid stříbrný vyznačuje následovnou charakteristikou rizikovosti:

Potenciální akutní dopady na zdraví: rizikový v případě kontaktu s pokožkou (dráždivost), při spolknutí, nebo při vdechnutí.

V odstavci o opatřeních v případě náhodného proniknutí do životního prostředí se uvádí:

Buďte opatrní, aby produkt nebyl přítomen v koncentraci vyšší, než TLV (prahová limitní hodnota). Zkontrolujte TLV v MSDS a u místních úřadů.

A konečně v odstavci o prevenci:

Nevdechovat prach. Nosit vhodný ochranný oděv. V případě nedostatečného větrání nosit vhodný dýchací přístroj. V případě polknutí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat lékaři obal výrobku nebo nálepku. Vyhýbat se kontaktu s pokožkou a s očima.

Zdroj: http://www.wakingtimes.com/2016/12/03/government-quietly-admits-weather-modification-program/
28 Komentářů k Americká vláda potichu přistupuje k programu modifikace počasí

 1. pzv napsal:

  Zdravotné riziká chemtrailového nanočasticového prachu
  https://diskuter.wordpress.com/2016/11/26/zdravotne-rizika-chemtrailoveho-nanocasticoveho-prachu/

  Skopírujem zo záveru článku:

  * výskyt nanočasticového prachu z chemtrailov v súčasnosti nie je prakticky vôbec monitorovaný a taktiež na rozdiel od mikročasticového prachu neexistujú žiadne limity jeho koncentrácie
  * je zdravotne nebezpečnejší ako mikrometrový prach, ktorý vzniká z priemyselnej činnosti a spaľovacích motorov áut
  * chemtrailový nanočasticový prach dokáže prenikať hlboko do plúc a prekonávať sliznicovú bariéru, vďaka čomu sa dostáva do krvi a môže sa ukladať v organizme a môže spôsobovať ucpávanie ciev s potenciálnymi dôsledkami v podobe infarktu alebo mozgovej mrtvice
  * v organizme môže nanočasticový prach vyvolávať nešpecifické zápalové imunitné reakcie
  * bežné filtre sú proti nanočasticovému prachu neúčinné

  Pokiaľ by chemtrailový program naozaj súvisel s bojom proti globálnemu otepľovaniu, znamenalo by to, že by museli byť chemtraily rozprašované po celej planéte dennodenne po dobu desiatok rokov. Zdravotné dôsledky si asi každý vie predstaviť…

  • Jarmila napsal:

   To Vás ještě nenapadlo, že ten chemtrails na obloze přidávají do starých filmů záměrně, uměle a digitálně, aby přesvědčili mladé lidi, že zde byl přítomný odjakživa? Já jsem si toho v TV všimla již dávno.
   Ovšem lidi celého světa mají dodnes staré fotky z mládí a tam žádný chemtrails nikdy nenajdete. Asi budeme muset my starší všichni vymřít a fotky se budou muset všechny zničit, aby mohli více lhát.

   • jandera napsal:

    Nejen do filmů (nejlepší to je ve "vyčištěných" westernech, nebo v mrazíkovi), ale i do her (třeba GTA Vice City 2002 bez opravných balíků tam budete čáry hledat marně, ale bylo ihned opraveno), v reklamách, v různých prospektech, v pozadí pořadů jako televizní noviny atd. Prostě to tady bylo a bude navždy, akorát ty nanoboti se budou nějak upgradovat.

  • Jarmila napsal:

   A proč máte tak blbej název czechia? To nám chcete nenápadně sugerovat název czechia? Milý pane, my vždycky budeme Česko-Slovensko, nikdy ne kolonie czechie.

 2. leopold uchvatil napsal:

  hlava 22: mainstreamová média které sleduje většina společnosti, jsou podle vás nástrojem vyšší moci určeným k obelhávání právě této většiny, zatímco několika vám podobným v alternativních médiích, které většinu nezajímají, jde o to právě tuto většinu informovat o lživém mainstreamu a alternativní pravdě. Zájem většiny způsobí, že alternativní média se stanou mainstreamem, který dle vaší pravdy, pravdu neříká a úmyslně lže, tím pádem se i vaše pravda, která je doopravdy pravdou, stane lží. Kruh je hotov, nyní se už pravdu nelze dozvědět, není li známa pravda je nemožné lhát.

  • proud napsal:

   Tys tomu teda ted dal:-)))

  • Eschatolog napsal:

   paradox je jen zdanlivy, vetsina jsou ignoranti a neni treba se s nimi zdrzovat, je treba je pouze ovladnout a pouzit podle vlastni doktriny, vetsina vzdy jen slepe slouzi, a leopolde jiste bude slouzit i cistemu vzduchu a vode, coz bude objektivne ten nejlepsi duvod jeji existence , jaky kdy mela

 3. Maroš napsal:

  Proude - leopold nie je ďaleko od pravdy - už vznikla asociácia nezávislých médií - ANM, čo je prvá fáza budovania zastrešenej, pyramidálnej, vertikálnej, teda kontrolovanej, pre totalitný režim typickej organizácie! Do tohto chomúta zatiaľ nevliezlo Svobodné RÁDIO - ostatní alternatívni hlupáci áno!!!
  http://www.hlavnespravy.sk/vznikla-asociacia-nezavislych-medii/867909
  https://www.youtube.com/watch?v=wuevttoLHQI

 4. leopold uchvatil napsal:

  zase další novej nano-trouba, tak ještě jednou speciálně pro něj: nejedná se o nějaké kouzelné zaklínadlo, nano-musí být něco![a tím něčím jsou základní měrové jednotky(metr, gram. . více.uč. Fyzika pro ZŠ)]! nanometr=1x10 na mínus šestnáctou metrů(tak nějak, po paměti,ověřit to nejdu, knihovna je v části pokoje kterou ovládají krysy), proto jedním dechem vypustit nanočástice a mikročástice+nanometry a mikrometry=>může jen blbec kterej neví, že do částice mu tam chybí třetí rozměr, neboli kubický metr, neboli další nuly navíc u nanometru kubického. Nepomůže ani to, že zákony fyzikální a chemické nelze obejít, platí stejně pro atom, quarky i to bude teprve objeveno..

 5. leopold uchvatil napsal:

  benmil: na mínus šestnáctou by mohlo být v těch kubických jednotkách,

 6. klutz napsal:

  kde je jínský? Odvolali ho na jinej projekt, povysil, nebo tady porad lozi?

 7. leopold uchvatil napsal:

  jarmilí klasika: fotky z mladí s takovým modrým nebem jaké svět ještě neviděl. Také si to modré nebe pamatuji a nikdy na ten pohled nezapomenu. Bylo mi tehdy 10let, poslala mi ho jedna zrzka z dovolené bulharsku a já poprvé v životě viděl modré nebe, na vlastní oči pak o něco později začátkem 90's, Spolana tehdy značně ubrala, v potoce co ústí do labe hned naproti dokonce zahlédli živou rybu. 40let v neratovicích dělá z chem.trails něco jako vitamíny, a podobnou fabriku mělo každé druhé město v československu! Tak nevim koho tu chceš dojmout fotkami z mladí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!