Projekt MK Ultra v CIA: Drogy na zničení národa

Drogy měly přetvořit jednotlivce…a nakonec i celou společnost. Drogový výzkum daleko za hranicemi obvyklých stručných popisů MK Ultra. Záměr je zřejmý zde z tohoto zápisu: V zápisu z jednání senátu v roce 1977 o projektu CIA MK Ultra na ovládání psychiky byl obsažen dokument CIA.

Dokument se nachází v Příloze C a začíná na stránce 166. Je označen jednoduše “Návrh” s datem 5. května 1955 (pozn.: v dokumentu rolujte na str. 123-125).

Uvádí se v něm: “Část výzkumného a vývojového programu TSS (Štáb technických služeb) Chemické sekce [CIA] je věnována vývoji následujících materiálů a metod:“

Následuje seznam kýžených drog a jejich použití.

Nejprve jeden historický fakt: MK Ultra nebyl ukončen v roce 1962, jak bylo oznámeno. Byl předán Úřadu CIA pro výzkum a vývoj.

John Marks je autorem průlomové knihy Hledání mandžuského kandidáta, která odhaluje praktiky MK Ultra. Marks mi řekl, že ho zástupce CIA informoval, že projekt MK Ultra pokračoval po roce 1962 s větším stupněm utajení a on, Marks, o tom nikdy neviděl jediný písemný doklad.

Níže uvádím seznam záměrů CIA z roku 1955 ohledně jejich vlastního výzkumu drog. Rozsah těchto záměrů je zarážející.

Některé z mých komentářů čerpaly materiál právě ze studia tohoto seznamu:

CIA chtěla vyvinout látky, které by “stimulovaly nelogické myšlení a impulzivní jednání“. Seriozní úvaha by měla být věnována myšlence, že tomuto požadavku by mohly vyhovět psychofarmatika, herbicidy a průmyslové chemikálie (jako fluoridy).

CIA chtěla vyvinout chemikálie, které “by vyvolávaly známky a symptomy známých nemocí v obráceném gardu“. To nabízí hodně možností – mimo jiné pomocí drog fingovat nemoci, a tím vyvolat falešný obraz epidemií způsobených bakteriemi.

CIA chtěla vyvinout drogy, které by “vyvolávaly amnézii“. Ideální prostředek pro diskreditaci odhalitelů, disidentů, vybraných politických kandidátů a dalších zájmových osob (např. Scopolamin).

CIA chtěla vyvinout drogy, které by vyvolávaly “ochrnutí nohou, akutní chudokrevnost atd“. Způsob, jak podlomit lidské zdraví stejně jako vlivem nemoci.

CIA chtěla vyvinout drogy, které by “změnily strukturu osobnosti“ a tím vyvolaly závislost na jiné osobě. A co závislost všeobecně ? Například na institucích a vládách ?

CIA chtěla vyvinout chemikálie, které by “oslabovaly úsilí a všeobecnou pracovní výkonnost lidí“. To zní jako všeobecný popis degenerace společnosti.

Při čtení seznamu se vám jistě vybaví další důsledky a možnosti.

Zde, na seznamu z roku 1955, jsou typy drog, které personál MKUltra a CIA hledaly. Následující výpovědi jsou přímé citace CIA.

Část programu TSS/chemické divize pro výzkum a vývoj je věnována objevům následujících materiálů a metod:

1. Látky, které budou stimulovat nelogické myšlení a impulzivní jednání do té míry, že se jejich uživatel veřejně zdiskredituje.

2. Látky, které budou zvyšovat výkonnost duševních pochodů a vnímání.

3. Materiály, které budou rušit nebo tlumit toxické účinky alkoholu.

4. Materiály, které budou podporovat toxické účinky alkoholu.

5. Materiály, které budou vyvolávat známky a symptomy známých nemocí v obráceném gardu, takže mohou být využity pro simulování atd.

6. Látky, které budou usnadňovat zavádění hypnózy nebo jinak posilovat její využití.

7. Látky, které budou posilovat odolnost jednotlivců vůči strádání, mučení a nátlak při výsleších a takzvaném “vymývání mozků“.

8. Materiály a fyzické postupy, které budou způsobovat amnézii na události před a během jejich užívání.

9. Fyzické postupy, které budou vyvolávat dlouhotrvající šok a zmatek a dají se aplikovat skrytě.

10. Látky, které vyvolávají fyzickou indispozici jako ochrnutí nohou, akutní chudokrevnost atd.

11. Látky, které budou vyvolávat “čistou“ euforii bez následných depresí.

12. Látky, které budou měnit strukturu osobnosti takovým způsobem, že příjemce bude mít zvýšené sklony stát se závislým na jiné osobě.

13. Látka, který způsobí mentální zmatení takového druhu, že osoba pod jejím vlivem si bude při výslechu těžko udržovat schopnost fabulace.

14. Látky, které při podávání v nezjistitelných dávkách budou oslabovat úsilí a všeobecně pracovní výkonnost lidí.

15. Látky, které budou oslabovat zrak nebo sluch nebo vyvolávat jejich poruchy, pokud možno bez trvalých následků.

16. Uspávací přípravek, který je možno skrytě podávat v nápojích, jídle, cigaretách, jako aerosol atd., jehož užívání by bylo bez následků a který by vyvolával co nejtěžší amnézii a byl vhodný v závislosti na druhu účinné látky pro použití na bázi ad hoc.

17. Materiál, který by bylo možno podávat skrytě výše uvedenými cestami a který by ve velmi malém množství znemožnil člověku vykonávat jakoukoliv fyzickou činnost.

Na konci tohoto dokumentu CIA z roku 1955 (nejmenovaný) autor připojil tyto poznámky: “V praxi je možno v předběžných fázích těchto (výzkumných) prací využít externí partnery s bezpečnostní prověrkou. Avšak ta část, která zahrnuje testování na lidech při efektivním dávkování, představuje bezpečnostní problémy, které nelze řešit s běžnými kontrahenty.

“Navrhovaný projekt (testování lidí) [vymazáno] nabízí jedinečnou příležitost k bezpečnému provádění takového klinického testování, nehledě na četné výhody naznačené v návrhu projektu. Výše zmíněné bezpečnostní problémy odpadají díky skutečnosti, že veškerou odpovědnost za testy ponese lékař a nemocnice. [Jeden řádek vymazán] umožní personálu TSS/CD [CIA] velmi pozorně dohlížet na práci, aby byla jistota, že všechny testy budou prováděny schválenými postupy a budou obsahovat adekvátní bezpečnostní opatření.“

Jinými slovy, mělo to být supertajné. Žádní externí partneři na univerzitách nebudou mít přístup k jádru experimentu, který by mimochodem mohl pokračovat celá desetiletí.

Tajné, uzavřené zařízení.

Za ta léta již mohla být vybudována další zařízení.

Při pohledu na celé spektrum psychodrog vyvinutých od roku 1955 zjistíte, že mnohé z nich se hodí do agendy CIA. Chemikálie na bázi metamfetaminu se dlouhodobou stimulací mozku používají k léčení takzvané ADHD (porucha chování s hyperaktivitou). Antipsychotické drogy, “tvrdá sedativa“ AKA, které vyvolávají u pacientů stále větší závislost na ostatních (i na vládě) s tím, jak se propadají do těžké indispozice a trpí poškozením motorických funkcí mozku. A samozřejmě antidepresiva SSRI (selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu) jako Prozac, Paxil a Zoloft, které vyvolávají extrémní a vysilující mánie a deprese – a také posouvají lidi za hranu, kde se dopouštějí násilí.

Tyto drogy stahují celou společnost do stále nižších pater vědomí a jednání.

Je-li toto cílem velmi mocné konspirační vládní agentury...pak můžeme říci, že uspěla.

29.listopadu 2016

Jon Rappoport

Zdroj: http://www.activistpost.com/2016/11/cia-mkultra-drugs-ruin-nation.html
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!