Britská vláda priznala, že desiatky rokov testovala na miliónoch Britov bakteriologické zbrane

2B32BADE00000578-3190243-image-a-48_1439034233363Milióny Britov boli súčasťou vývoja bakteriologických zbraní. Rozsiahle územia Británie boli vystavené baktériam sprejovaným v rámci utajovaných testov. Britské Ministerstvo obrany premenilo veľké časti krajiny na jedno obrovské laboratórium za účelom vykonať sériu tajných testov bakteriologických zbraní na verejnosti. Čerstvo zverejnená vládna správa poskytuje po prvý raz podrobnú oficiálnu históriu britských pokusov s biologickými zbraňami z rokov 1940 až 1979. Mnohé z týchto testov zahŕňali vypúšťanie potenciálne nebezpečných chemikálií a mikroorganizmov nad rozsiahlymi obývanými oblasťami bez informovania verejnosti.

Aj keď detaily niektorých tajných pokusov sa objavili už v predošlých rokoch, táto 60-stranová správa odhaľuje nové informácie o viac ako 100 utajovaných experimentoch.

Správa odhaľuje, že vojenský personál bol poučený každému "dotieravému vyšetrovateľovi" testov povedať, že sa jedná o súčasť výskumných projektov ohľadom počasia a znečistenia ovzdušia.

Testy vykonávané vládnymi vedcami z Porton Down boli určené na to, aby pomohli ministerstvu obrany odhadnúť zraniteľnosť Británie, ak by Rusi vypustili nad krajinu mraky smrteľných baktérií.

Vo väčšine prípadov tieto pokusy nepoužívali biologické zbrane ale alternatívy, o ktorých sa vedci domnievali, že budú napodobňovať správanie bakteriologických zbraní a o ktorých ministerstvo obrany tvrdilo, že sú neškodné. Ale rodiny z určitých lokalít, ktoré mali deti s vrodenými poškodeniami, sa dožadujú verejného vyšetrovania.

Letecké rozprašovanie sulfidov zinočnato-kadmiových

Jedna z kapitol správy s názvom "Testy s fluorescenčnými časticami" ukazuje, ako v rokoch 1955-1963 lietadlá prelietavali od severovýchodu Anglicka pozdĺž južného a západného pobrežia až k špic Cornwallu a sypali na obyvateľstvo obrovské množstvá sulfidu zinočnato-kadmiového (zinc cadmium sulphide). Chemikálie boli vetrom zaviate kilometre do vnútrozemia a jeho fluorescencia umožňovala monitorovanie jeho rozptylu. Pri inom pokuse využívajúcom sulfidy zinočnato-kadmiové bol ťahaný generátor pozdĺž cesty poblíž Frome v Somersete, kde rozprašoval chemikálie po dobu jednej hodiny.

Aj keď vláda trvala na tom, že chemikália je bezpečná, kadmium je uznávané ako príčina rakoviny pľúc a počas druhej svetovej vojny bolo považované Spojencami za chemickú zbraň.

Plošné rozprašovanie baktérií

V ďalšej kapitole s názvom "Pokusy s pokrytím rozsiahlych oblastí" ministerstvo obrany popisuje, ako bol v rokoch 1961-1968 viac než jeden milión ľudí pozdĺž južného pobrežia Anglicka od Torquay až po New Forest vystavený baktériam, vrátane e.coli a bacillus globigii, ktoré napodobňujú správanie antraxu. Baktérie boli rozprašované vojenskou loďou Icewhale zakotvenej poblíž pobrežia Dorsetu, ktorá rozprašovala tieto mikroorganizmy do oblasti s polomerom 7-15 km.

Správa tiež odhaľuje detaily pokusu DICE v južnom Dorsete v rokoch 1971-1975. Tie zahŕňali amerických a britských vedcov, ktorí rozprašovali do vzduchu masívne množstvá baktérie serratia marcescens, spolu s imitátorom antraxu a fenolmi. (pozn. prekladateľa: je zaujímavé, že baktéria serratia marcescens býva spomínaná v súvislosti s baktériami z chemtrails a spôsobuje zápaly pľúc)

Baktérie vypúšťané do tunelov metra

Podobné baktérie boli vypustené v rokoch 1952-1964 v rámci "Testov sabotáže". Tieto testy mali za úlohu určiť zraniteľnosť veľkých vládnych budov a prostriedkov verejnej dopravy. V roku 1956 boli počas doby obeda baktérie vypustené do Londýnskeho metra, pozdĺž Northern Line medzi Coliers Wood a Tooting Broadway. Výsledky ukázali, že sa organizmy rozptýlili do vzdialenosti asi 10 míľ (15 km). Podobné testy boli podniknuté v tuneloch prechádzajúcich popod vládne budovy vo Whitehall.

Baktérie prichytené k pavučinovým vláknam

Experimenty podniknuté v rokoch 1964-1973 zahŕňali prichytenie baktérií k vláknam pavučín v krabiciach s cieľom otestovať, ako budú baktérie prežívať v rôznych podmienkach. Tieto testy boli vykonané v desiatke lokalít po celej krajine, vrátane Londýnskeho West End, Southampton a Swindon. Okrem toho bolo podniknutých vyše desať menších lokálnych testov v rokoch 1968-1977.

Deti so zdravotnými poškodeniami

V posledných rokoch ministerstvo obrany poverilo dvoch vedcov, aby preskúmali bezpečnosť týchto testov. Obaja tvrdili, že neexistovalo žiadne riziko na verejné zdravie, ale jeden z nich poznamenal, že starí ľudia a ľudia trpiaci dýchacími ochoreniami by mohli byť vážne poškodení, ak by sa nadýchali dostatočného množstva týchto mikroorganizmov.

Niektoré rodiny z oblastí, ktoré znášali hlavnú tiaž týchto tajných testov, sú však presvedčené, že experimenty spôsobili u ich detí vrodené poruchy, fyzické poškodenia a problémy s učením.

David Orman, armádny dôstojník z Bournemouthu požaduje verejné vyšetrovanie. Jeho žena Janette sa narodila v East Lulworth v Dorsete, blízko miesta, kde sa uskutočňovali mnohé z pokusov. Mala potrat a potom sa jej narodil syn s detskou mozgovou obrnou (cerebral palsy). Janettine tri sestry, ktoré sa tiež narodili v osade v dobe testov, taktiež porodili deti s nevysvetliteľnými problémami a podobne mnoho ľudí z ich susedstva.

Lokálne zdravotné autority popierajú, že by tam bol nejaký spoločný vzorec, ale Orman verí v opak. Povedal: "Som presvedčený, že sa tu stalo niečo hrozné. Osada bola zomknutá komunita a že sa tu narodilo toľko detí s vrodenými poruchami počas tak krátkej doby, nemôže byť iba náhoda".

Utajovanie testov

Nasledujúce vlády sa snažili udržať detaily týchto bakteriologických testov v utajení. Aj keď v posledných rokoch sa dostali na verejnosť početné správy ohľadom jednotlivých testov, až tento nedávny dokument ministerstva obrany – zverejnený vďaka poslancovi Liberálnych Demokratov Normanovi Bakerovi – dáva najkompletnejší doteraz zverejnený oficiálny obraz bakteriologických testov v Británii.

Baker povedal: "Vítam skutočnosť, že vláda konečne zverejnila tieto informácie, ale pýtam sa, prečo to im trvalo tak dlho. Je neakceptovateľné, že verejnosť bola používaná ako pokusné morčatá bez ich vedomia a chcem aby vláda potvrdila, že tieto použité chemikálie a baktérie boli bezpečné."

Britský antraxový výskum

Správa ministerstva obrany mapuje históriu britského výskumu bakteriologických zbraní od doby druhej svetovej vojny, kedy Porton Down vyrobil 5 miliónov hnojivových granúl (cattle cakes) naplnených smrteľnými antraxovými spórami, ktoré mali byť zhodené na Nemecko s úmyslom zabiť jeho dobytok. Tiež poskytuje detaily neslávnych antraxových experimentov na Gruinard na Škótskom pobreží, ktoré zanechali ostrov tak kontaminovaný, že nemohol byť obývaný až do konca 80. rokov.

Správa tiež potvrdzuje používanie antraxu a ďalších smrteľných baktérií pri testoch na palube lodí v Karibiku a poblíž Škótskeho pobrežia v 50. rokoch. Dokument píše:

"Tichý súhlas na tieto simulačné testy pri ktorých bola verejnosť vystavovaná baktériam, bol silne ovplyvnený otázkami bezpečnosti, zjavne s úmyslom obmedziť znalosť verejnosti o týchto testoch. Dôležitý spolufaktor bola potreba vyhnúť sa verejnému poplachu a zamlčať zraniteľnosť civilnej populácie k biologickému útoku."

Sue Ellison, hovorca za Porton Down, povedal:

"Nezávislé správy významných vedcov ukázali, že neexistovalo žiadne ohrozenie verejného zdravia z testov baktérií vypúšťaných za účelom ochrany verejnosti. Výsledky z týchto pokusov zachránia životy, ak by krajina alebo naša armáda čelila útoku chemickými a biologickými zbraňami".

Keď sa ho spýtali, či takéto testy stále prebiehajú, povedal:

"Nevyjadrujeme sa k prebiehajúcim projektom ". ('It is not our policy to discuss ongoing research.')

Zdroj: https://www.theguardian.com/politics/2002/apr/21/uk.medicalscience

* * *

Článok bol zverejnený 21. apríla 2002 v britských novinách The Guardian. Grafické úpravy a medzititulky doplnené prekladateľom

Dodatok pre čitateľov: nasledujúce dva nasledujúce odborné pojmy sa veľmi často spomínajú v textoch ohľadom anglo-amerických chemicko-biologických pokusov: Zinc cadmium sulfide je fluorescenčná chemická látka, ktorá býva využívaná na vyhodnocovanie efektivity rozptyľovania chemických zbraní. Spóry baktérie Bacillus subtilis majú veľmi podobné vlastnosti ako spóry baktérie Bacillus anthracis a využívali sa v minulosti v rámci amerického vývoja antraxových biologických zbraní. Je dostatok dôkazov, že v 50. až 70. rokoch americká armáda tieto látky používala pri množstve utajovaných testov nad rozsiahlymi husto osídlenými oblasťami. V 70. rokoch séria súdnych žalôb donútila americkú vládu časť týchto pokusov na nič netušiacej verejnosti odtajniť, ale množstvo ďalších biologických programov zostáva dodnes v utajení.

Vo vyššie preloženom článku z The Guardian sa britská vláda obhajuje, že celý biologický výskum prebiehal výlučne v záujme obrany krajiny a jej občanov. Aj letmý pohľad na text ale naznačuje opak: britská vláda podrobne testovala rozptyľovanie bakteriologických látok, ale nie stratégie obrany proti nim, či už v podobe filtrov, liekov alebo výcviku verejnosti. To dokazuje, že tieto programy boli určené pre útočné nasadenie. Existujú napríklad svedectvá, že v dobe Kórejskej vojny v rokoch 1950-1953 došlo k masívnemu používaniu biologických zbraní proti Severnej Kórei zo strany americkej armády.
20 Komentářů k Britská vláda priznala, že desiatky rokov testovala na miliónoch Britov bakteriologické zbrane

 1. petr napsal:

  Tohle dává mnohem větší smysl, než nějaké hypotetické chemtrails co odporují fyzikálním i chemickým zákonům.

  Ikdyž pořád pochybuju, že by někdo masivně použil bakteriologické zbraně. Protože ty mršky hrozně rády mutují a snadno se můžou proměnit v něco, proti čemu nebudé účinná žádná protilátka.
  Taky můžou přežívat desítky let a klidně nakazit a pokosit tu "elitu" co po dlouhé době vylezla z bunkrů.

  • Andy napsal:

   Co je to proti dnešnímu geoinženýringu (lidově chemtrails)?

  • Andy napsal:

   Fyzikálním zákonům odporuje chování kondenzačních stop za některými letadly.

  • pozorovatel napsal:

   ad chemtrails a bakteriologické zbrane

   Ono to spolu možno súvisí viac, než sa na prvý pohľad zdá. A samozrejme svetové elity nie sú blbé.

   Vyvíjajú preto baktérie, ktoré ľudí ničia, ale zároveň sa iba minimálne šíria ďalej z človeka na človeka. Tým pádom stačí vybrať určité územie/populáciu a infikovať ich a potom trpezlivo čakať, kým epidémia dokoná svoje dielo skazy.

   Aby sa do vývoja udalostí príliš nemontovali miestni lekári, tak bývajú buď udržiavaní v nevedomosti alebo otvorene zastrašovaní. V USA existuje silné tabu na liečbu boreliózy a chronického únavového syndrómu. Lekári sú zosmiešňovaní a v horšom prípade sú im odoberané licencie, ak sa pokúšajú tvrdohlavo svojich pacientov liečiť.

   V rámci šírenia týchto infekcií sa používajú rôzne stratégie.

   Asi najpresnejšie je šírenie pomocou kontaminovaných vakcín. Je podozrenie, že týmto spôsobom bola rozšírená infekcia HIV v Afrike v 80.rokoch a v Rusku a na ukrajine v 90. rokoch. Taktiež bolo preukázané, že existovali vakcíny kontaminované baktériou mycoplasma, ktorá je jedným z podozrivých vyvolávačov syndrómu chronickej únavy (Chronic Fatiguje Syndrom). Boli prípady vakcín kontaminovaných pandemickým kmeňom Španielskej chrípky. Je tiež preukázané, že očkovacie vakcíny proti tetanusu v Keni boli kontaminované antigénom spôsobujúcim u žien neplodnosť.

   Šírenie baktérií pomocou chemtrails má tiež isté výhody: je lacné a zasiahne v krátkej dobe rozsiahle územia. Aj tieto baktérie majú podobné bezpečnostné špecifiká: prvotná infekcia sa šíri vzduchom, ale následne sa presunie do vnútorných orgánov a už sa ďalej nešíri kašlaním. Tým pádom po ukončení práškovacej kampane nehrozí, že by sa infekcia šírila mimo pôvodný plán. Pomocou chemtrails navyše elitári šíria tzv. "nesmrtiace" infekcie, ktoré iba organizmus človeka stresujú a zaťažujú imunitu, ale jednorazová nákaza nie je životu nebezpečná. Týmto spôsobom majú elitári istotu, že aj v prípade náhodnej kontaminácie seba alebo svojej rodiny im nehrozia vážne dôsledky.

  • benmil napsal:

   O to právě jde. Nač je taková zbraň, proti níž je protilátka?

  • pozorovatel napsal:

   Ešte doplnok k tomu textu o nenápadných bakteriologických zbraniach:

   Dajme tomu, že svetové elity pripravujú bakteriologické zbrane, pomocou ktorých by chceli dramaticky zredukovať svetovú populáciu.

   Väčšina týchto zbraní ale v súčasnej dobe naráža práve na efektivitu zdravotníctva .Pokiaľ sa nasadí nejaká rýchlo sa šíriaca baktéria, tak zdravotníctvo vo väčšine krajín sveta dokáže pomerne efektívne takúto infekciu zastaviť, či už pomocou karanténnych opatrení, antibiotík alebo v najhoršom prípade pomocou narýchlo vyvinutej vakcíny. Mimoriadne nebezpečnou infekciou bol pred 10 rokmi SARS vo východnej Ázii. Nákazlivá choroba šírená vzduchom, s vysokou úmrtnosťou a v preľudnených lokalitách typu Hong Kong. Napriek tomu úrady zvládli po pár týždňoch boja šírenie choroby zastaviť.

   To samozrejme hatí plány, pretože vývoj takej baktérie zaberie roky a miliardy dolárov.

   Preto svetová elita mení stratégiu a pustila sa do likvidácie zdravotníckeho systému. Používa na to rôzne postupy. V niektorých krajinách ničí systém pomocou zadlžovania zdravotníctva, inde ho ničí pomocou absurdného znižovania platov v zdravotníctve (aby všetci odborníci rezort opustili), inde ho umelo zavalí korupciou, byrokraciou alebo ho sprivatizuje, aby bolo len pre vybraných.

   Konečným výsledkom má byť nefunkčné, resp. súkromné zdravotníctvo. A potom môžu naozaj spustiť veľkú pandémiu a budú mať istotu, že ju nebude možné len tak ľahko zastaviť.

   • Lenka napsal:

    Tisíce pil krajinu hladí,
    stromy padají k zemi,
    islámští bojovníci do Evropy hnaní,
    dál není kudy...jsou tu zvaní.
    Je ticho tam kde slova o podkovy zvoní,
    chemtrailové aerosoly sluneční svit cloní
    a najednou tváří smrti se bojíme
    na prahu 3. světové války stojíme. :-(

 2. Eschatolog napsal:

  Julio Mario Martinez Juarez Ferdinando : nikdo nikam nestehuje se.

  • pavelka70 napsal:

   souhlasím, k čertu s EU! Ale to je málo, je tťeba to vyjádřit ve volbách. Která politstrana má v programu odchod z EU? Prý DSSS. slyšel o ni někdo vůbec? Slováci mají dobře známou Ludovou stranu-Naše Slovensko, a preference ji stoupají....

 3. maya napsal:

  hovori sa ze ta posledna zbran bude akysi zlty prach co zabije vsetko zive na 1 rok. ale myslim ze trosicku ho pustaju uz teraz, testuju..

  • proud napsal:

   Me vzdycky dostavaji ty hlasky typu "vlada testovala",specialne v zemich kde se machruje ze jde o "zastupce" v "demokratickym" usporadani.To je totiz stejny jako by se povedelo,ze si to testovani lidi sami odkejvali!

   • heterokonkurencismus napsal:

    Proude kdy tě naučili dělat kotrmelce o 180stupňů?
    Stát teda najednou "nejsme my všichni" jak jsi vždy hlásal a obhajoval? Občas nevíš na kterou "stranu" se přidat ne?
    Ta tvoje vyčpělá smečka už toho moc nevyplodí, tak vykrádá co...,)
    Samozřejmě že si to "odkejvali" - ovšem opět jen někteří, jiní s tím v duchu ani činech nemají nic společného.

    • proud napsal:

     Nejak mi nedocvakava kde delam jakej kotrmelec,jestli spis ty nejsi takovej "kotrmelin" :-)).Kde jsem psal o "State"? Psal jsem o zemi,coz beru jako neutralni,jinak pisu o republice,ve vztahu k nam uz spis o kolonii.Kde mas jakej problem? V dnesni dobe uz bude statu pomalu,paklize nejaky,mozna to maji v nazvu,ale staty to uz nejsou,o statnosti ani nemluve.

     • proud napsal:

      Ve chvili kdy zemi diktuje "vlada",zahranici,monopol,oligarcha,koncern a podobne a kde neni zachovano stat=narod ve vsem,uz nemuze bejt o statu ani reci,nybrz o nejakym hybridu typu republika,kolonie a podobne.

      • proud napsal:

       A nejaky tlachani o volbach je pak jen smesny,pochopitelne!!!

       • WIKINGER Petr napsal:

        A PO CHVÍLI KOTRMELCŮ SE PROJEVÍ

        o co našemu doktoru PRDOVI jde.On se chudák dělá hloupý.Ví totiž,že volbami je ukraden voličům falešnými sliby jejich hlas A TEDY I MOC.

        TO POZNÁNI JE TEPRVE NYNÍ JASNÉ.JE UŽ ODHALEN JAKO AGENT NOVÉHO MINISTERSTVA CENZURY ČSSD,STRANY, KTERÁ LŽE UŽ VE SVÉM NÁZVU A KDU NA NÍŽ BYLO PODÁNO TRESTNÍ OZNÁMENÍ.

        Ti Šmejdi vytunelovali z prvního článku Ústavy celý Sociální stát a tak se strana ČSSD stala zbytečnou,protože umožnuje krást SPOLEČNĚ S ANTIKRISTY Z KDU.Podívejte se všichni znova na to trstní oznámení a co v něm je,je první skutečný odpor občanů voličů. Stači tedy,aby občané voliči vytvořili sami svoje hnutí a taky sami sebe zvolili.TO BY BYL KONEC POLIT.TŘIDY ŠMEJDŮ.

        A PRÁVĚ PROTO, AGENT DOKTOR PRD DOSTAL ZA ÚKOL TY VOLBY NEJPRVE ČERNIT A POTOM NAPSAT,ŽE JE TŘEBA JE ZRUŠIT.

        To je jeho mantra,kterou tady znečištuje web.

  • Lenka napsal:

   Vše bude hořet, všechny nás to zabije!
   Ať muži, ženy děti,
   tak i staří lidé též,
   zasáhne je smrtelný trest.
   Zapějme si před vánoci na pár not,
   než dohoří Slunci knot.
   Odškodné za nás nikdo nezíská
   propadne navždy životní pojistka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!