Gótové za císaře Valena a poučení pro dnešní dobu

469304_article_photo_n0pDC9Q0_600xV roce 376, se objevila na dunajské hranici římské říše enormní masa mužů, žen a dětí. Byli to Gótští utečenci hledající asyl, tlačeni Atillovými hordami. Z mnoha důvodů – mezi jinými, Řím už nebyl tím čím býval – jim bylo dovoleno vstoupit na území Říše a nebyli pozabíjeni, zotročeni ani porobeni, jak podle pravidel té doby se dělo předešlým imigračním vlnám lidí. V následujících měsících tito utečenci přišli na to,  že Římská říše není žádným rájem, guvernéři jsou slabí a zkorumpovaní, že tam není dost bohatství pro všechny a bezpráví a chamtivost je dusila. A tak dva roky po tom co překročili Dunaj, ti samí Gótové zabili císaře Valena a zničili jeho armádu v boji u Adrianopole. O 98 let později jejich vnuci zbavili trůnu Romulus Augustulus, posledního římského císaře a zlikvidovali co zbylo z římské říše.

To co čeká Západ, to vše se již stalo dříve. Ale ta věc je, že my jsme na to již zapomněli; nezodpovědné vlády vymazaly zdroje, které by nám dovolily tomu porozumět. Již od pradávna historie, jedny skupiny lidí napadaly jiné z důvodu hladu, ambicí, nebo proto, že ještě jiní tlačili na ně, nebo byli napadáni jinými, nezacházeli s nimi dobře; a vůbec, do nedávna se sami bránili a stavěli se proti vpádu jiných: je zabíjeli a zabírali jejich ženy a děti a zotročovali je. Tito lidé přežívali dokud s nimi Historie neudělala konec, a otevřela cestu pro nová impéria, která čekal stejný osud když jejich éra skončila. Problém nyní konfrontuje to co nazýváme Evropou, nebo Západem (dědictví impéria komplexní civilizace, která má své kořeny v Bibli a Talmudu s malým vztahem ke Koránu;  impérium, které vzkvétalo ve středověkém Kostele a v renesanci, která dala základ právu a svobodě člověka během doby osvícení a francouzské revoluce). Homer, Dante, Cervantes, Shakespeare, Newton, Voltaire – to všechno je Západ a problém kterému čelí je, že dosáhl konce svého času a je likvidován převratem. Je neschopný udržovat svojí vlastní existenci. Je neschopný se bránit. Jen má peníze. A peníze mu koupí nějaký ten čas, ale nic víc.

Za své hříchy platíme. Za zmizení komunistických režimů a za války, které debilní americký prezident rozpoutal na blízkém východě – aby instaloval demokracii západního stylu v místech, kde slova Islám a Rais (náboženství smíchané s kmenovým vůdcovstvím) dělají demokracii složité se uchytit. Zrušili jsme hranice, které jsme dříve hlídali. Přes ně se nyní valí vlny zoufalých lidí, předvoj moderních barbarů - v historickém významu slova – kteří vpadnou po nich. To nás přivádí do situace, která je pro nás nová, ale je stará jako svět sám. Situace, která je nevyhnutelně historická, kde se nalézáme v pozici států neschopných kontrolovat vlny migrace, které jsou zpočátku mírumilovné, ale později agresivní: impéria, civilizace, světy, které byly přemoženy protože byly slabé nebo byly jinak transformovány, vymřely. A těch pár hranic, které zůstaly na březích Rýna nebo Dunaje jsou odsouzeny k smrti. Jsou odsouzeny kvůli našemu sobectví, naší pokryteckému dělání dobra, naší ignoranci historie, naší zbaběle inkompetenci. Dříve nebo později, opět dle jednoduchých přírodních zákonů, poslední odporující skončí tak, že se přidají na stranu barbarů jen proto aby prostě přežili.

Nastal čas porozumět jednou pro vždy: tyto boje a tato válka nebude vyhrána. Je nemožné, aby se tak stalo. Naše vlastní sociální, náboženská a politická dynamika to nedovolí. A ti, kteří tlačí „Góty“ kupředu to vědí.  Ti, kteří dříve zastavovali vetřelce na bojištích, masakrováním celých populací, to již dělat nemohou. Naše civilizace naštěstí takové ukrutnosti tolerovat nebude. Špatná zpráva je, že jsme to přehnali s naší tolerancí. V dnešní době evropská společnost vyžaduje aby jejich armádami byly nevládní organizace, nevojenské síly. Všechny rázné akce - a v jisté dynamice historie – jenom ráznost  je efektivní, je tato vykořeněna na samém počátku a dnes ani Hitler by se neshledal s takovým resolutním odporem jako v roce 1939. Veškeré akce proti těm, kteří postrkují „Góty“ jsou kritizovány mírovými silami, které jsou proti takovým akcím se stejnou legitimní ideologii jako jim schází historický realismus. Demagogie nahradila realitu a její konsekvence. Zde důležitý detail: námořní pozorovací operace ve Středozemním moři nezastavují imigraci, ale spíše pomáhají imigrantům se dostat bezpečně na evropské pobřeží. Všechno je to jeden velký nevyhnutelný opak toho, co by mělo být. Dnešní evropský občan je lepší osobou než byl před staletími a nebude tolerovat jistou míru nezákonností a krutosti. Historická možnost podřezávat krky je proto odhozena. Masakr „Gótů“ nepřipadá v úvahu a to je špatná zpráva pro Západ.

To vše nás vede k hlavní otázce: Evropa – nebo jakkoli nazveme tuto oblast vstřícnou právu a svobodě, oblast ekonomické a sociální zabezpečenosti – je polámaná uvnitř a ohrožovaná zvenčí. A ani neví jak, ani nemůže, ani nechce a možná by se ani neměla pokusit bránit. Žijeme v absurdním paradoxu lítosti barbarů a je i vítáme a přitom předstíráme že náš komfortní styl života zůstane nedotčen. Ale věci nejsou tak jednoduché. „Gotové“ budou i nadále přicházet ve vlnách, zaplavovat hranice, cesty, města. Jsou ve svém právu a mají to co Evropa nemá: mládí, vervu, odhodlání a hlad.

Nutí nás k srdci věci: včlenění „Gótů“ když jich bude dost do impéria. Konflikty vzniklé jejich přítomností. Práva, která žádají nebo by měli žádat a kde je logické, že by je měli mít. Ale ani v Římském impériu ani v dnešní Evropě nebyl nadbytek pro všechny – ani práce, ani jídla, ani nemocnic, ani pohodlných míst. A mimochodem, a pro dobro svědomí, není to to samé slitovat se nad uprchlíky na hranici, nebo nad matkou se synem překonávající ostnatý drát nebo se topící v moři a mít je ubytované ve stanech poblíž našich obydlí nebo zahrad nebo golfových hřišť jako nezákonné, když musí přežívat ve společnosti, kde pohádkové kmotřičky mají zlomené kouzelné hůlky; kde ne každému z nás a každý den menšímu počtu z nás se dostává to co bychom rádi měli.  A samozřejmě existují lokality, města která se mění v sudy s prachem s pomalou zápalkou. A ty čas od času explodují, protože i to je historicky nevyhnutelné.  A to tím více jak intelektuální elity mizí, vykouřené průměrností a kde politici, neumějící číst a populisté všech barev přebírají moc podle toho, kam fouká vítr. Posledním opatřením bude tvrdší a represivnější politika podporovaná těmi, kteří mají co ztratit. Tím vznikne nárůst nových konfliktů: nic nemající budou požadovat to co chtějí, rozzuření občané, represálie, vyrovnávání křivd. Už to nebude dlouho trvat a násilné, xenofobní skupiny se rozšíří po celé Evropě. A další skupiny zoufalých lidí zvolí násilí z hladu, utlačování a bezpráví. Takoví lidé byli rovněž součástí Římského impéria - nejenom barbaři – kdo pomohli Gótům vyplenit impérium, z důvodů získání přízně barbarů, nebo sami od sebe.  Žádný pax romana (římský mír) nepřináší užitek všem stejně. Problém je, že historie se nadá zastavit. „ Nějaké řešeni na to musí být“ říkají ti kteří píší hlavní články, stálí hosté kafeterii, a občané neschopní chápání protože nikdo ve školách neučí, že historie se neřeší, ta se žije, a protože většinou se čte a studuje k předvídání událostí, které nikdy nejsou nové; protože v historii lidstva je nové pouze to, na co se zapomnělo. A na to, co jsme už zapomněli není vždy řešení, někdy se stanou věci které se nutně řídí jednoduchými přírodními zákony, nové časy, noví barbaři. Hodně starého zůstane, ale namíchá se s novým, ale Evropa, která vnesla světlo do světa, je odsouzena k zániku.  Možná časem a namícháním ras vzniknou jiná impéria, možná lepší než to naše, ale ani já, ani vy tu nebudeme, abychom to viděli.  Vystupujeme na další zastávce. Na této cestě jsou jen dvě rozumná stanoviska.  Jedno je bezbolestná útěcha hledat vysvětlení ve vědě a kultuře, tak že když nemůžeme zabránit nemožnému, můžeme alespoň porozumět, proč to všechno vedlo do pekla.  Líbí se mi představa Římana stojícího u okna své knihovny, tiše pozorujícího pád Říma; porozumění vždy pomůže přetrpět bolest.

To druhé rozumné stanovisko je, jak si myslím, připravit mladší generace s jejich dětmi a myslí na vnoučata. Tak, aby mohli čelit jasně, odvážně a lidsky se selským rozumem světu, který nastává. Tak, aby se mohli adaptovat nevyhnutelnému a udržet si ty dobré věci, které tento umírající svět může zanechat za sebou. Dát jim nástroje aby mohli žít v oblasti, která na jistou dobu bude chaotická, násilná a nebezpečná. Tak, aby mohli bojovat za něco v co věří, nebo aby se povolili nevyhnutelnému, ale ne hloupě nebo pasivně, ale raději osvětleně s intelektuálním mírem v mysli. Nechme je být tím čím si přejí být nebo čeho mohou dosáhnout: udělejme je přemýšlivými Řeky nebo bojovnými Trojany, nebo když to situace bude vyžadovat, Římany vědomé a hrdé důstojné sebevraždy. Udělejme je bojovníky, odhodlané se postavit novému světu a udělat jej lepší, ale nemaťme naše děti lacinou demagogií a pohádkami od Walt Disney. Nastal čas mluvit s našimi dětmi ve školách, doma, a v životě a dívat se jim přímo do očí.

*Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez (narozen 25 Listopadu 1951 v Cartagena) je španělský novelista a žurnalista. Pracoval jako válečný korespondent pro RTVE a byl válečným korespondentem 21 let (1973-1994). Jeho první novela, El húsar, zasazena do Napoleonských válek byla vytištěna v roce 1986. Je rovněž velmi známý mimo Španělsko pro jeho "Alatriste" sérii novel.  Je nyní členem Royal Spanish Academy, pozice, kterou drží od 12 Června 2003. (Wikipedia.org)

(Translation from the Spanish to English by Hugo Salinas Price, www.plata.com.mx)

Arturo Pérez Reverte

Zdroj: http://www.plata.com.mx/mplata/articulos/articlesFilt.asp?offset=10&fiidarticulo=269
42 Komentářů k Gótové za císaře Valena a poučení pro dnešní dobu

 1. Josef Švejk napsal:

  Obávám se, že má Arturo pravdu. Zklamali jsme generace našich předků, kteří v potu tváře po staletí vytvářeli náš svět a my jej za necelou generaci zlikvidovali.

 2. Ada napsal:

  Tento pán má porazenecké postoje.

  • Nadlackovec Nespokojeny Bezhlavy napsal:

   Souhlas. Ve filmu Stalingrad jeden rusky vojak zastrelil podobneho defetistu na miste a udivenym kolegum rekl " Co s takovym? "

 3. Mike napsal:

  Zbabělec se vzdává dopředu a doufá v milosrdenství krutých agresorů.
  Historie učí, že doufá naprosto marně a skončí i se svými dětmi - v lepším případě v otroctví, v horším případě v kleci s benzínem.

  Podobné zbabělé žvásty psali i kolaboranti s Hitlerem - "musíme se přizpůsobit, hlavně nebojovat, stejně to nemá cenu, jen to nacisty rozzuří..."

  A kdo si myslí, že až do Evropy přijdou miliony a miliny muslimů, tak že bude možné přežít, tak je idiot.
  A měl by si to jet vyzkoušet i se svými dětmi a manželkou třeba do tréninkového tábora multi kulti v Mogadishu

  • Paul Durham napsal:

   "Zbabělec se vzdává dopředu a doufá v milosrdenství krutých agresorů.
   Historie učí, že doufá naprosto marně a skončí i se svými dětmi – v lepším případě v otroctví, v horším případě v kleci s benzínem."

   Potíž se zbabělci je ta, že se vždy pohotově přidají na stranu vítěze. Tedy ti, kteří přežijí - v otroctví. Ti si PAK vytvoří legendu SVÉHO hrdinství a další jejich generace považuje pobyt v konečníku pána za přirozeně odvěký boží řád.

   • proud napsal:

    Ono je to s tema zbabelcema trosku slozitejsi a jsou mezi tim prave dost jemny rozdily,co jeden nazve zbabelosti,druhej muze videt jako rozumnej kalkul malyho narudku aby prezil,ovsem kolaborace jako takova uz je jinej par bot,a zase jinej je kolaborace "naoko"........tema na docela dlouho.Ovsm jeste porad mame tu moznost si je sem nepoustet a ty co pustime si dobre prebrat,kdyz uz.Ovsem jak zaspime,pak uz to bude bohuzel krvavy.........to by si meli lidi ale dobre uvedomit dokud si jeste muzou vybrat a donutit k tomu svy "radobyzastupce" nez bude pozde!Jinak si totiz zase a opet muzeme zase stezovat sami na sebe a hazet vinu na vsechny kolem a vladu,ktery jsme to ale nechali cely zmrsit sami!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Paw napsal:

   Treti moznost je zde , ze Evropa je podobne jako rimska rise za svym vrcholem a je v rozkladnem padu ktery se neda zastavit...
   Dobry priklad je EU idea , ktera cekala na sve naplneni snad tisice let a co se s ni stalo a co z ni idioti nebo neco horsiho udelali za kratkou dobu..

 4. OldNoe napsal:

  Domnievam sa, že autor nemá pravdu. Celý článok je zjavne defetictický: s pomocou "vedeckých dôkazov" nás chce presvedčiť o tom, že ak sa dejiny opakujú, je zničenie našej kultúry nevyhnutné. Za vzor si vzal Gótov. V dejinách však dochádzalo i situáciám, keď prisťahovalectvo dopadlo inak. Čo napokon i sám spomína. Dokonca, dochádzalo i k prekvapujúcim variáciám. Napríklad, keď Mandžuská ríša dobila Čínu a jej vojvodca sa posadil na čínsky trón, Mandžuský národ postupne prevzal čínsku kultúru a napriek vojenskému víťazstvu sa asimiloval.
  Čo sa týka osvietenstva a následnej Francúzskej revolúcie - práve naopak! Tieto udalosti predznamenali výrazné oslabovanie Európy, najmä v rovine kultúry. Nehovoriac už o tom, že nasledovali Napoleónske vojny, (zjavne pokus o prvú globalizáciu) ako i revolúcie vo väčšine európskych národov. Ak sa autorovi javí Francúzska revolúcia ako prínos, mal by si dožičiť romantickú plavbu po Loire v oblasti Nantes. Väčšinu ľudí totiž nepopravili gilotínou, (tá bola najmä pre privilegovaných odsúdencov), ale práve v tejto oblasti použili tzv. noyády: lode s výsuvným dnom. Utopili tu toľko ľudí, že mestská rada vydala zákaz loviť a konzumovať ryby v tejto oblasti: tie sa totiž živili rozkladajúcimi sa ľudskými mŕtvolami. O masakre v kraji Vendeé (cca 300 tis. zavraždených), hádam ani netreba písať.
  Autor má v článku i ďalšie zjavné nezmysly. Napr., že peniazmi si vraj Európa môže kúpiť čas. Vidíme pritom, že práve chudobné európske krajiny sa správajú zodpovedne a invázne vojská jednoducho nepríjmajú. Dokonca im zavreli cestu! Naopak, bohaté krajiny používajú peniaze nie na obranu, ale na zničenie. Teda, mať bohatstvo neznamená, že ho každý použije na dobro.
  Tiež, v súčasnom globalizovanom svete, keď spolu bojujú superveľmoci, nie je situácia s príchodom Gótov do Rímskej ríše porovnateľná.
  Tých omylov je samozrejme viac, ale pre nedostatok priestoru sa k nim zatiaľ vyjadrovať nebudem.

  • Maroš napsal:

   Autorovi tohto neochronologického gulášu, ktorý pozabudol na Attilu a jeho chazarsko-húnsky zväz, a na skutočnosť, že neskôr kresťanských Gótov usadených v Hispánii neskôr vyvraždili arabskí Mauri, a on sám je potomkom je akéhosi pochybného mixu - lebo hrdým Španielom určite nie je: "Choď do riti!"
   MY MÁME AJ INÚ MOŽNOSŤ - NIE TÚ VAŠU BARÓZOVSKO ŽIDOVSKO-KOZMOPOLITNÚ! CHOĎ S TÝMTO DO RITI!
   "Hodně starého zůstane, ale namíchá se s novým, ale Evropa, která vnesla světlo do světa, je odsouzena k zániku. Možná časem a namícháním ras vzniknou jiná impéria, možná lepší než to naše, ale ani já, ani vy tu nebudeme, abychom to viděli. Vystupujeme na další zastávce. Na této cestě jsou jen dvě rozumná stanoviska. Jedno je bezbolestná útěcha hledat vysvětlení ve vědě a kultuře, tak že když nemůžeme zabránit nemožnému, můžeme alespoň porozumět, proč to všechno vedlo do pekla. Líbí se mi představa Římana stojícího u okna své knihovny, tiše pozorujícího pád Říma; porozumění vždy pomůže přetrpět bolest.

   To druhé rozumné stanovisko je, jak si myslím, připravit mladší generace s jejich dětmi a myslí na vnoučata. Tak, aby mohli čelit jasně, odvážně a lidsky se selským rozumem světu, který nastává. Tak, aby se mohli adaptovat nevyhnutelnému a udržet si ty dobré věci, které tento umírající svět může zanechat za sebou. Dát jim nástroje aby mohli žít v oblasti, která na jistou dobu bude chaotická, násilná a nebezpečná. Tak, aby mohli bojovat za něco v co věří, nebo aby se povolili nevyhnutelnému, ale ne hloupě nebo pasivně, ale raději osvětleně s intelektuálním mírem v mysli."

   • proud napsal:

    " Možná časem a namícháním ras vzniknou jiná impéria,..... možná lepší než to naše," ............"Opici" imperium lepsi nez to nase,tak ten je dobrej :-)

 5. nazdar napsal:

  Dobyvatelé, jsou jako viry. Jsou permanentně přítomní, ale proti zdravému organismu nemají šanci. Je třeba se podívat, co nás zeslabuje, až paralyzuje. Nejsou to žádní muslimové, ale světové/západní finanční elity, které náš organismus vysávají a odebírají mu obranyschopnost. Dokud se jich nezbavíme, budeme jako kus hadru, se kterým si utře boty, kdokoliv sem přijde.

 6. Sasin napsal:

  Gdyž nevíš co znamená barbar, proč rozvíjíš kolem toho tu omáčku? Gdo řek, že dnešní blboň je lepší než ten ve středověku? Gott se válí v Prahe, prý si to vysloužil zpíváním. Muheeeeeeeee

  • proud napsal:

   Neprijde mi ze zpivas tak dobre jako on.....

   • Sasin napsal:

    O tydle HisTórické pohádky z Vatikánu se opírají všichni sociální inženýři. Římané byli prostě elita a zbytek světa byli barbaři. Pro ně smečka psů. Někoho pojmenovali punťa, druhého říkali Azor, prostě stejně jako se na lid dnes dívá sebranka z parlamentní kantýny. Někteří lidem říkají lůza, či jim nadávají do poplatníků. O kmenech poplatníků ani lůze Vatikán nic nepíše. Před pokřesťanštěním kalandáře svět jakoby nebyl. Falza a falešné příběhy byly vyrobeny jen na stavby, které zůstaly jako památníky dějin trčet lidem na očích. Jediné, na co inženýři přišli je, že to jsou nuď chrámy na drmolení motliteb nebo hrobky. Akta X na dějiny, které se jim podařilo vymazat, spálit, pokácet, rozbořit a přestavět se stala jediným svědectvím. Z toho mohou být vedle jen kukačky a blboni.

 7. Vyjstemialedareckove napsal:

  "Pokrok je přesně to, s čím regulace nepočítaly."
  Ludwig von Mises

 8. devil napsal:

  MUŽI, KDE JSOU MUŽI?! Do zbraně !!

 9. Ing. Miloslav Dědek napsal:

  Rok 2017 bude mimořádný tím, že se v něm podaří v mezinárodní politice dosáhnout globálních dohod, které se mocnosti marné snaží uzavřít už mnoho let. Opravdu optimistická předpověď na příští rok je uvedena v článku "SVĚT V ROCE 2017" - http://miloslav7.blogspot.cz/2016/12/svet-v-roce-2017.html V duchu této optimistické předpovědi připojuji odkaz na článek „GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM“ – http://miloslav7.blogspot.cz/2016/08/globalni-financni-system.html a na článek „NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD“ – http://miloslav7.blogspot.cz/2016/09/novy-svetovy-rad.html

 10. Vašek napsal:

  Jak má čtenář takovému článku věřit, když je hned na začátku použito fatálního anachronismu "Atillovy hordy", svědčící o autorově tendenčnosti.
  Bylo by dobré, kdyby se redakce takových materiálů napříště vyvarovala

 11. Drak napsal:

  Ale jo. Ten článek se snaží, probudit nás z letargie a připosranosti, ve které jsme,

 12. Robo napsal:

  "V roku 376.." No, viacej nemá cenu čítať tieto hisTorické nezmysly.

 13. OldNoe napsal:

  Drak, ja si myslím, že je to presne naopak. A že Mike má pravdu. Autor chce dosiahnuť našu kapituláciu bez boja. To, že na tomto webe mu to neprešlo, je druhá vec. Ale viem si predstaviť, čo urobí podobný "matroš" napr. s priemerným Nemcom.

 14. nazdar napsal:

  „Udělejme je bojovníky, odhodlané se postavit novému světu a udělat jej lepší, ale nemaťme naše děti lacinou demagogií“
  To je dobrá rada, ale je třeba vědět, že se nevychovává mudrováním, ale osobním příkladem.
  Takže pochybuji, zda jsme na dobré cestě, vychovat z našich dětí bojovníky.

 15. Johana napsal:

  Prectete si roman od Louise Dumora: Defaitiste. Pan ktery to psal je skutecne defaitista, neni to sachista a bojovnik. Kdyby byl tak by se na reseni situaci tesil. Neni to proste Kutuzov

 16. Johana napsal:

  Rano vstal, mel rad rano, tu atmosferu ticha a bezpeci. Venku nekde v dalce byl slyset hluk, dal si vatu do usi. Mrzelo ho, ze je takovy, ale nemohl si pomoci. Narodil se bazlivy, ale byl obdaren proziravosti, ale byla to vlastne opravdova proziravost? Nechapal odvahu, nechapal takove muze jako byl napr. Alexandr Makedonsky, nebylo mu to dano

 17. Sasin napsal:

  Góti pré byli takovej horrorovej kme, sado maso. Muheeeeeee
  http://www.k-istine.ru/sects/gots/gots_ponkin.htm

  • jan nowak napsal:

   Tak tam už ho má Karel Gót w podwěsu. OK.

  • Maroš napsal:

   Sasin - s takouto Gotkou nemôžeš ísť ani do postele - zajebala by ti vankúše ako uhliarova dcéra. Takže vidím to na stojáka - ale čo keď tam dole bude mať - au! - spínací špendlík? Takže do tej čiernej trúby? - kadiaľ baby obvykle jedia polievku? - ale čo keď bude mať na jazyku kus zirkónu v striebre - ostrý ako diamant? Potom ešte do zadku - ale čo keď táto zombie nesrala už mesiac? - drogy a pišingre /oplátkové rezy/ spomaľujú peristaltiku. Takže ako jediný možný sexuálny zážitok s Gotkou mi pripadá - zmlátiť ju do bezvedomia a ísť sa odbaviť do bordelu.

   • Sasin napsal:

    Je to tak. Vatikánský úhel pohledu na Góty. Vatikánci neuměj psát, neznaj žádoé měkké číčinky, asi jen cicinky, ale spíš kikinky nebo kakinky nebo bůh ví z jakého slovního základu to pobrali. A gdo ví esli vůbec to je název kmene, možná tím blboňskej mnich popsal Gory, či s nat přímo zemský ráj Gota., ale bylo to vrchnosti stejně k ničemu, páč ti uměli jen žrát, srát a krást, takže čtení a psaní pré bylo přepychem otroků. Gdo by to gdy řek, že. Muheeeeeeee

 18. bimbo napsal:

  americania sa zacinaju "preberat z komy".
  Trump mal príhovor v americkom štáte Severná Karolína a počas neho odcitoval niekdajšieho irackého lídra.
  "Saddám Husajn bol zlý chlap, však?... Ale viete, čo mu išlo dobre? Zabíjanie teroristov. To robil tak dobre," povedal Trump. A dodal: "Im nečítali ich práva... Boli to teroristi, preto to vynechali."
  Trump už skôr vyhlásil, že svet by bol o "sto percent lepší", keby diktátori ako Husajn a líbyjský vodca Muammar Kaddáfí boli stále pri moci. Pred americkou inváziou do Iraku v roku 2003 bola pritom táto krajina zaradená do zoznamu USA ako štát sponzorujúci terorizmus.
  http://aktualne.atlas.sk/zahranicie/amerika/trump-sokoval-pochvalou-zosnuleho-vodcu-saddama-husajna.html

  Bývalý analytik CIA John Nixon spochybňuje užitočnosť zásahu proti jeho diktátorskému režimu. Podľa neho Husajn nechcel vyhodiť svet do povetria, ani mu nijako bolestivo ublížiť.
  Husajn Nixonovi sa pri výsluchu taktiež zdôveril, že Američania v Iraku neuspejú.
  „Zistíte, že vládnuť v Iraku nie je také ľahké. Neuspejete, pretože nepoznáte jazyk, históriu a nerozumiete arabskej duši,“ citoval Nixon Husajnove posolstvo.
  Na základe obvinenia z genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov, bol zvrhnutý diktátor popravený 30. decembra 2006. Zdroj:Gettyimages.com
  http://aktualne.atlas.sk/zahranicie/amerika/analytik-cia-lutuje-odstavenie-husajna-od-moci-mali-sme-ho-nechat-vladnut.html

  • proud napsal:

   „Im nečítali ich práva… Boli to teroristi, preto to vynechali.“...............velice dobre,s tim nejde nez jen souhlasit v pripade ze se to rozsiri na veskerou kriminalitu,protoze kriminalnik jako terorista se dobrovolne a sami svejch veskerejch prav svym jednanim zrikaji ze svoji vlastni vule!!! Takze rozsirit na vsechny tresty nejen ten vyjimecnej!!! A bylo by to oakmzite,hodne znat!

   • proud napsal:

    Mimochodem,zas nastvu ty protiamericky,ale ne ty co jim zalezi na cloveku at je odkudkoliv,v Americe tohle bezne funguje,kriminalnik se vzdal svejch prav,vsech,i lidskejch a podle toho se s nim zachazi! Bavim se o beznym zivote,ne o tech co si nevinu kupujou,s tim,ze to tak nemusi bejt jen v Americe,ale odtamtud to znam a vim ze je dost bejvalejch kriminalniku ktery "vylecilo" uz jen tohle, cim si bez svejch prav museli projit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!