Vláda se potichu snaží změnit část Ústavy o armádě – další kroky k válce

Vláda se v domluvě s pravicovou opozicí snaží změnit Ústavu České republiky tak, aby si uvolnila ruce při vysílání vojsk a povolování pobytu cizích vojsk na území ČR. Sníží se tím kontrolní funkce Parlamentu při průjezdech a dalších vojenských aktivitách NATO, zejména americké armády. To rozpoutá další vlnu militarismu a dále přibližuje možnost velkého válečného konfliktu v Evropě.

Skupina poslanců Parlamentu ČR v čele s hercem, písničkářem a režisérem Martinem Stropnickým, toho času ministrem obrany ČR, předložila 7. listopadu 2016 poslancům PČR návrh 956/0 na změnu Ústavy. Mezi dalšími navrhovateli najdeme poslankyni za ODS Janu Černochovou, která ještě jako starostka Prahy 2 volala polici na mezinárodní protiválečnou kampaň spočívající v konvoji alegorických vojenských vozů, protože údajně mohla rozrušit starší spoluobčany nebo poškodit svou vahou pražské metro (viz starší zpráva). Nyní jí zřejmě mnohem větší a těžší konvoje amerických transportérů vůbec netrápí. Mezi navrhovateli jsou dále předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček z ČSSD, Ivan Gabal za KDU-ČSL, 1. místopředseda TOP09 Marek Ženíšek, David Kádner z Úsvitu - abychom měli úplný seznam politických stran, které hodlají zakotvit do základního zákona další potlačení suverenity lidu České republiky.

V poslední době byly mírovými iniciativami (jako Ne základnám) podávány zcela oprávněné námitky k tomu, jak porušoval Ústavu způsob schvalování průjezdů americké armády na provokační cvičení Saber Strike 2016 nebo operace Dragoon Ride. I když se předseda vlády Sobotka snažil z tohoto obcházení vykroutit, přiznává snahami o změnu základního zákona vláda to, že jednala proti Ústavě a zcela určitě proti suverenitě České republiky.

Jako případy, které podle navrhovatelů nepokrývá současná úprava, ve svém zdůvodnění uvádí záchranu občanů ČR v zahraničí nebo zásahy proti nestátním aktérům jako Islámský stát nebo Al Kaida. Navrhovatelé zamlčují, že velká část takových případů zahrnuje znovu důsledky aktivit imperialismu USA nebo NATO a právě podobného "volnějšího výkladu" role obranných sil. Byl to útok západních zemí na Libyi vedený pod záminkou "ochrany civilistů" způsobil zabití tisíců obyvatel Libye (i civilistů), zhroucení státu, posílil (podobně jako další nepřátelské akce proti vládě v Sýrii) Islámský stát a valně přispěl k migraci do Evropské unie. A důsledek těchto akcí má být zpětně záminkou pro další vysílání armád NATO. Je to, jako když žhář hasí požár benzínem.

V dalším si už ve zdůvodnění ale neberou příliš servítky a navrhovatelé zařazují Rusko mezi cíle pohybů vojsk. Jako jeden z důvodů uvolnění pravidel pro rozhodování o vysílání našich a pobytu cizích vojsk se totiž uvádějí i údajné akce Ruska.

Jak se návrh Ústavu mění?

Předmětem navrhovaných změn je článek 43 ústavního zákona, kde se mluví o postupu při vysílání vojsk a pobytech a průletech cizích vojsk přes ČR.

1) Návrh skupiny z odstavce (4) vymazává dosavadní omezení na důvody, které umožňují vládě rozhodovat o vysílání českých a pobytu cizích vojsk po dobu do 60 dnů (jsou to: plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení; účast na mírových operacích podle mezinárodní organizace, jíž je ČR členem, a to se souhlasem přijímajícího státu; účast na záchranných pracích při živelných pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích). Od nynějška nemá být žádné omezení na důvod vyslání vojsk, a tedy se oslabují pojistky proti válečnému štvaní.

V odůvodnění se píše: "Navrhovaná formulace umožňuje vládě operativně rozhodovat o vyslání ozbrojených sil ČR mimo území ČR a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR bez specifikace účelu vyslání, resp. pobytu. ...Současné znění čl. 43 Ústavy ČR, zavedené ústavním zákonem č. 300/2000 Sb., omezuje možnosti vysílání Ozbrojených sil ČR na základě rozhodnutí vlády s následnou parlamentní kontrolou na velmi omezený okruh operací, který neumožňuje dostatečně rychlou reakci na současná rizika." (tučné zvýraznění autor článku)

2) Další změna je v následujícím odstavci (5), kde se od postupu, kdy vláda rozhoduje o každém přeletu a průletu cizích ozbrojených sil samostatně, přechází na blokové, hromadné rozhodování. Tím, že se mění zmínka o průjezdech a průletech z jednotného na množné číslo, zdůrazňuje se, že vláda rozhoduje o těchto aktivitách cizích vojsk jako celek a ne o jednotlivých průjezdech na území ČR a průletech nad tímto území. Návrh doplňuje, že způsob rozhodování o jednotlivých průjezdech a průletech se nechává čistě na vládě. To umožňuje "bianko šeky" na celý rok. Ty sice má schválit Parlament, ale s ohledem na zrušení slova "neprodleně" v následující části je docela možné, že tato rozhodnutí Parlament ČR "vezme na vědomí" až zpětně.

Jako zdůvodnění této změny se uvádí opravdu vysoký počet schválených průjezdů a průletů (uváděné se pohybuje ve stovkách a tisících). Na co ovšem navrhovatelé zapomínají, že je kvalitativní rozdíl mezi prostým vlakovým přesunem na místo určení na jedné straně; a přítomností americké armády v ulicích českých měst, průletem mohutných amerických dronů směrem k hranicím Ruska nebo konečně průletem bombardérů jako při bombardování Jugoslávie na straně druhé. Ke každému z těchto případů se musí přistupovat samostatně a Parlament se nesmí zbavovat své funkce při kontrole vládních záměrů a záměrů mezinárodních struktur. To je nutný požadavek zvlášť při eskalaci napětí, ke které dochází a ke které přispívají právě tato vojenská cvičení na samých hranicích Ruska.

3) Poslední změna je v odstavci (6), kde se v současném znění mluví o nutnosti informovat Parlament o těchto rozhodnutích vlády neprodleně. Ten pak může rozhodnutí vlády zrušit. Právě o toto slovo "neprodleně" se v minulosti bojovalo tam, kde ho vláda vykládala neuvěřitelně volně.

Termín neprodleně není prázdný výraz, ale znamená okamžitě, ihned, bezodkladně, bez meškání, bezprostředně - v řádu dnů, nejvýše týdnů. Praxí vlády bylo ovšem rozesílat poslancům rozhodnutí až celé měsíce po svém rozhodnutí (jako například povolení cvičení Saber Strike 2016) a projednávání přijde na pořad ještě po další době v závislosti na byrokratických průtazích. Návrh mění slovo "neprodleně" na "bez zbytečného odkladu". To je sice formálně podobné, ovšem v představě navrhovatelů má informování Parlamentu docházet "způsobem a v termínu obvyklým při komunikaci mezi vládou a Parlamentem ČR." Neboli se rozhodování o něčem tak důležitém, jako je suverenita lidu ČR, jeho území a vzdušný prostor, utopit v byrokratických průtazích "obvyklých" v Parlamentu ČR.

Z návrhu je možné vyčíst, že pokračují snahy o militarizaci a pokusy dále ničit všechny překážky, které by válečnému štvaní mohly bránit. To spadá do jednoho s vytvářením "ministerstev pravd" EU, ČR a NATO, které mají bojovat s domnělou ruskou propagandou (tedy s každým opozičním názorem - viz zde a zde ). Lidé si již téměř dva roky musí zvykat na americkou armádu v českých ulicích. Nyní má docházet k přeletům obrovských amerických vojenských dronů směrem k hranicím s Ruskem (viz zde ). Narůstá americká vojenská přítomnost a tlak na "volný průjezd" přes celou Evropu. (viz zde ) Návrh na změny je tedy součástí této nebezpečné tendence, které mohou končit u vojenské diktatury. Její skutečné vedení nebude zde, ale na velitelství NATO a v Pentagonu.

Je nutné bojovat proti této změně Ústavy. Musíme vytvářet, ne rušit záruky míru. Možnost války v Evropě, včetně té jaderné, je příliš vážná, než aby si s ní kdokoliv zahrával.

Odmítněme návrh na změnu Ústavy směřující k odbourání práv lidu - práva na své území a na mír!

Zdroj: http://www.ksm.cz/z-domova/vlada-se-potichu-snazi-zmenit-ustavu-dalsi-kroky-k-valce.html
75 Komentářů k Vláda se potichu snaží změnit část Ústavy o armádě – další kroky k válce

 1. pražská vlaštovka napsal:

  No dobře,ale jak to chceš odmítnout,když šrouby utahují potají?
  Oni to nikde veřejně neprovolávají -ani s tím nikoho neseznamují ..dělaj ty rejdy potichu..
  j.

  • WIKINGER Petr napsal:

   PODLE MÉHO NÁZORU BY POMOHLO UVAŽOVAT O VZNIKU

   nejméně tři NAŠICH hnutí se zástupci,kteří budou námi vygenerováni.Pokud chceme něčeho dosáhnou tak seberte odvahu a začněte navrhovat

   JAK SE MAJÍ NAŠE HNUTÍ JMENOVAT A POZDĚJI I TO,KDO JMENOVITĚ BY V NICH MĚL PRÁVĚ NÁS VOLIČE OPRAVDU ZASTUPOVAT A TO TAKY CHTÍT.

   • Maroš napsal:

    VLKODAV!!!

    • Maroš napsal:

     Presnejšie - VLKO-DAV - teda už nie OVCO-DAV. Keď sa ilumináti vedia hrať so slovíčkami, môžme sa aj MY.

   • Sasin napsal:

    Žádné vygenerované názory nemají vyšší cenu než neprodejné podíly na půdě a rozpočtu. Tyto podíly musí každej spravovat sám a to procesem diktování si vlastních požadavků a potřeb, které se v celostátní množině sečtou a na nový rok schválí referendem a je to hotové. Nejpotřebnější potřeby a požadavky, měsíčně oznamovaných, na veřejných místech určených, jsou ty, které mají být plněny jako první. Celé soubory takových dokladů mají být na stolech seřazeny k plnění. Gdo to vykoná je předmětem výběrového řízení, kterým dotyčný dokáže, že je hoden vykonat připravené úkoly podle požadavků podílníků. Za to dostane jeden podíl z rozpočtu navíc a diplom za dobře odvedenou "práci". Jinak se už děte s volením gesichtů vycpat a narvat do vytríny harpagondechajckých relikvií. Heh.

   • WIKINGER Petr napsal:

    NÁMI ZVOLENÍ ŠMEJDI POSTUPUJÍ NA ŽEBŘIČKU HODNOT

    do kategorie politická třida bezskrupulozní ŠPÍNY a pokud si myslíte,že do povinné vojenské služby budou povoláni brzy jen budižkničemové z mami hotelů, tak jste na omylu.Hlavní kanonenfutter budete vy se svými manželkami a milenkami ve státě,kde okupace z r.68 BYLA PROCHÁZKA RŮŽOVÝM SADEM.

    METR POD ZEMÍ-TO JE MÍSTO,KDE VÁS DOSTANOU REKTÁLNÍ KOMINÍCI ,ŘIDÍCI VÁMI ZVOLENÉ STRANY ŠPÍNY A ŽÁDNÉ NOVÉ NA OBZORU NEJSOU ŽE ANO BABU§?..

    • proud napsal:

     Nebrec jak stara baba,aby se mohlo rozkazovat,musi bejt nejdriv nekdo kdo bude poslouchat:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

     • WIKINGER Petr napsal:

      ROZKAZOVAT PANE PROUDE TOMU KDO SE DÁ HNÁT

      do hrobu,vůbec nemá cenu.Podívejte se,že VŠICHNI VOLIČI jsou OČIVIDNĚ vylupováni ČNB a navíc jim stači být na chvostu EVROPY v platech a image. Ještě tomu tleskají.Nebyl tady na webu skoro nikdo,kdo by souhlasil s Trestním oznámením na ty bankstery z ČNB,kteři podle našich informací serou strachy a rychle dost pravděpodobně přehodí výhybky.Neudělají li to mohou být jejich páničci postaveni před soud i s nimi a zbaveni jmění které stejně použivají k podpoře IS a válek.

      NAPROSTÁ ABSENCE OPRAVDOVÝCH TZV. INTELEKTUÁLŮ,KTEŘI JSOU V ČR ZALEZLÍ V DĚRÁCH A TAM OHLUPOVÁNI REŽIMNÍM ROZHLASEM, ZPŮSOBILA EFEKT ČÍNANA,KTERÉMU DÁVATE V ZIMĚ KAZAJKU,ALE ON KAZAJKU NECHCE PROTOŽE JI JEŠTĚ NEVIDĚL.
      Nakonec pojde zimou.Na takový materiál se mohu tak jedině vysmolit a klidně počkat,až voličům dojde co mají dělat sami a ne co jim nařizují rektální kominíci jako poradci jimi zvolené vlády.

  • Maroš napsal:

   Treba si pri tom uťahovaní poriadne, ale poriadne usrať a už to potichu nebude!

  • proud napsal:

   Jeste se ptej:-).OBCANSKA NEPOSLUSNOST to jisti,a pak se zaridit podle svyho,respektive podle vetsiny,se tim mysli.Protoze po zlym to uz nepujde,to uz se zaspalo.

  • sys napsal:

   Nepíšu to poprvé a napíšu to i nyní - KDE je psáno, že lidé v tomto státě, ale i v jiných, musejí poslouchat? KDE ? To asi lidi nikdy nepochopí. Vše, co s námi dělají, je proti přírodě. Řešení je snadné, ale jsem sám a nic tím pádem nezměním. Na dotazy typu: Co mají lidi tedy dělat, neodpovím.

 2. Sasin napsal:

  Gdo jste tuto "vládu" volil, bežte je odprosit nebo zabít. Ničemu jinému ty erární inventáře nerozumí. Ostatní kecy si nechte vod cesty, jo?

  • proud napsal:

   Utekla ti malickost,ze se uz par desetileti voli sama,ale nam se nechava zdani ze to my.To je celosvetova praxe,nejen nase,vzdyt vidis treba ty komedie v Americe,tam si to vyslovene verejne uzivaji.
   Kliku ma (doufam) Putin,protoze tam se zadarilo a pustili si mezi sebe vlastence kterej neni blbej a stacil si dat na klicovy pozice kolegy.Fakt doufam ze se nemejlim a vypalil jim rybnik.

 3. Rudolf napsal:

  Ale proč by ne?! Přece mnohem lepší bude likvidovat poskoky NATO na cizím území a nešpinit si zdechlinami naší zem.

 4. Fotka k článku alias židovské vředy v akci napsal:

  Tak ta úvodní fotka alias židovské vředy a vlastizrádci v "akci" k článku sedí lépe než prdel do záchodu.
  Admine,prosím,nedávej sem pro příště fotky těch odporných,z 90% opejzených zmrdů,málem jsm se poblil.

  • Maroš napsal:

   Poblít se = začiatok vnútornej očisty! Na tom nie je nič zlé - naopak!

   • admin napsal:

    souhlasím, impuls k blití bývá takto vyvolán na základě rezonance - v tomto případě vnitřního hnusu s hnusem vnějším. Takže dokud je někomu z podobných hnusů blivno, znamená to, že má doposud v sobě něco hnusného, čeho je třeba se zbavit. Čistý člověk už to vnímá pouze rozumem a tělo na to nijak nereaguje, protože má díky vnitřní čistotě silnou vnější ochranu.

  • Jaris napsal:

   Naopak! Je treba si zapamatovat ty zradcovske zidacke ksichty. Zmena prijde, tak jak tomu bylo ve 48', 68' i 89'roku.Pak je treba se s temi zradci vyporadat a nepustit je zpatky ke korytum, ale zavrit, jak to udelali bankerskym lumpum na Islandu.

   • proud napsal:

    Kym ze to byly ty "zmeny" usporadany,kontrolovany a vyuzity?.........

    • Jaris napsal:

     Vim, kam miris, Proude. Vezmi si vsak rok 48', kdy bylo znarodnen veskery soukromy majetek a mnoho zidu, prisli o vsechno. V socializmu jsme o nich ani nevedeli. Museli sekat dobrotu a splynuli s davem. Teprve po 89' se zase vyrojili a zacali opet se svymi nekalymi lichvarskymi ksefty. A my jsme jim to dovolili. Dlouho jsem nevedela, ze Havel a Klaus jsou zidi.

     • proud napsal:

      Mas dobrej postreh :-),a z toho se pak da dostavat dal a odhadovat z toho co bude,kdyz zustaneme ovcema o coz se tihle ruzni aparatcici snazej uz "vychovou" nasich deti......porad je tu ta otazka kam az jim dovolime zajit,ale je treba si uvedomit,ze MY a TED!!!,protoze dalsi nase generace budou tim padem uz "jejich"!!!!!!! A mam osklivej pocit ze prave na to se hraje........

 5. .lak napsal:

  Blývalý národ může triu záměrů poslat na rozloučenou
  https://www.youtube.com/watch?v=hhDVV7mOmnY

 6. Definitiva napsal:

  Prestaňte míňať energiu na riešenie umele vyvolaných politických hier a nasmerujte ju na:

  Priamu demokraciu.
  Referendum na všetky rozhodnutia parlamentu.
  Trestná zodpovednosť a odvolatelnosť politikov.

  Štátny zamestnanec smie len to, čo mu dovoľuje zákon. Koná Stropnický nad rámec zákona? Áno! Basa za vlastizradu. Policajt a sudca v tejto veci nekonajú? Do basy s nimi, aby ich bolo dosť na mariáš, sme predsa ľudskí.

  Chlieb a hry, ideológia na ovládnutie plebsu, primitívna, ale funguje dodnes. Poučenie: Dnešný plebs, stádo, tlupa, dav, demokratickí voliči, sú rovnako hlúpi ako za čias Rímskeho impéria.

  Kandidáti na poslancov sú určení politickými stranami, tie sú platené finančnou oligarchiou a tá cez politiku ovláda štát.

  Občan pre svoju nevzdelanosť a nevedomosť nevie zmeniť voľby vo svoj prospech. Občan nikdy nevolí svojho poslanca! Vždy volí poslanca vopred určeného politickou stranou.

  Žijeme v korporátnom fašizme, chválime jeho demokraciu, svoje plné bruchá, nové domy a autá. Občan nechce zmenu, občanovi tento skorumpovaný fašistický režim vyhovuje.

  Keď sa somár naučí čítať a písať, to ešte neznamená, že prestane byť somárom.
  PS: Duša zvierat je ušľachtilejšia a inteligentnejšia, ako duša človeka.

  • WIKINGER Petr napsal:

   POSLECHNĚTE DEFINITIVO

   na vaše návrhy je třeba MOC a ta je nám všem občanům voličům ukradena dnešní polit.třidou Špíny při volbách. Není zde ŽÁDNÁ alternativa,která by vytvořila NAŠI voličskou většinu v Parlamentu.

   OPĚVOVANÁ OKAMŮRA ŽÁDNOU PODPORU OBČANŮ NECHCE.POZNÁME TO PODLE TOHO,ŽE STEJNĚ JAKO VŠECHNY POLIT.STRANY ZABLOKOVALA POD SVÝMI ČLÁNKY NA SVÉM WEBU DISKUZI A TEDY I NEPŘIPUSIÍ ŽÁDNÝ DIALOG A ZA NĚJ I ODPOVĚDNOST

   Jen simuluje,že cosi PRÝ ŽÁDA v PARLANENTU kde většinu nechce mít A TAK VÝSLEDKEM JE CLOWN s vadném na koleně sbitém Programu.A když v Parlamentu dojde k hlasování o trochu důležitějšich věcech zaleze do díry a odtud štěká svoje výmluvy.Kdo je pro ni at tu napíše,že to není pravda.

   A něco navíc Okamůra pošle své voliče do lampárny tj na facebook, kde je zabije cenzura pana KONIÁŠE Z ČSSD a nynějšiho tajného zastupce NWO prý hnutí ANO bez jakéhokoli POZITIVNÍHO programu EU KOMISAŘE BUREŠE

 7. weissbach napsal:

  Projekt pokračuje bez ohledu na mínění. Jsou si jistí, že několik stovek či tisíc procitnuvších není s to jim výrazněji překážet.
  https://www.youtube.com/watch?v=QABpVlt7C3U

 8. Maroš napsal:

  weisbach - potom treba vytiahnuť zo šuplíka poučku - že "štát je organizované násilie!"

 9. Eschatolog napsal:

  Tato vlada prekonala vsechny vlady od roku 1918, dobra zprava je, ze po pristich volbach bude lip, budouci vlada bezpochyby prekona tu soucasnou, lidove hlasovani je teto nadeje garantem.
  Jista komiksova postava v takovych chvilich zvolala: ihned opustte tento vesmir !

 10. lienka napsal:

  Definitiva 29.12.2016 (7.49) dobre - rubes do ziveho

  Zabudol si napisat o zodpovednosti vlad za chemtrails. Ceska aj Slovenska vlada dovolili genocidu na vlastnom narode - chemicky postrek CHEMTRAILS. Dnes aj vcera pekne nalietavali nad Povazim, dostali sme vianocny chemtrails darcek.

 11. anu napsal:

  Podívejte se na článek co vyplodil novinář Wirnitzer na Idnes
  http://zpravy.idnes.cz/prezident-zeman-proslov-vanocni-poselstvi-analyza-vyroku-poq-/domaci.aspx?c=A161228_120831_domaci_jw

  Jak taková píča může něco takového napsat?

  • petr napsal:

   Mĕ stačí přečíst si jméno toho novináře - Wirnitzer, a už mě nic nepřekvapí. Že bude pražský žid vždy protipólem zemitého českého člověka který má i charakteristické jméno Zeman.

 12. Milan.L napsal:

  můj návrh je tento.
  je hloupost, že lidé nemají žádnou moc, lidé mají ohromnou moc.
  Často čtu, že lidé se nedokáží sjednotit, že na demonstrace chodí málo lidí, že samotné iniciativy se nedokáží dohodnout, ano toto vše je pravda a nikdy se to nemůže tímto způsobem povést, je to prostě nemožné.

  Různá uskupení vykřikují hesla, které se jedincům líbí, těch věcí které vyřvávají je tolik, že ani není možné aby se lidi sjednotili, což mi takřka připadá, že je to úmysl.
  Byl jsem na mnoho demonstracích a abych pravdu řekl, tak již nepůjdu na žádnou, jelikož to není cesta.

  Pokud chceme uspět nevím jak to pojmenovat, třeba v politickém odboji" pak je nutné najít člověka, který má dar vůdce, tím nemyslím někoho jako pana Hitlera )) ale opravdu člověk, s charisma, člověk, který dokáže promlouvat k lidem, člověk který má respekt deseti tisíců lidí, člověk který je milován lidmi a má své obrovské množství fanoušků atd.. atd...

  Následně jelikož jde hlavně o změnu politické garnitury, tak nevyřvávat desítky toho, co kdo chce slyšet, ale naopak zaměřit se pouze na úzké téma, ale téma, které lze masově využít.

  Důvod proč z úžit požadavky které různí lidé vyřvávají totiž odrazuje lidi, jelikož někdo nesouhlasí s islamizací, ale například NATO jim nevadí, nebo EU... takový rozsah témat je špatný.

  Je nutné se zaměřit na to téma, které je co nejvíce chytlavé a které nastartuje spolu s charismem vůdce" co největší počet lidí, že všech společenských vrstev.

  Věřte pokud tímto naznačeným směrem se nevydáme, pak na demoškách se sice bude nadávat, ale nikdy taková demonstrace neobsáhne více nežli 300-500 lidí, ale my potřebujeme desetitisíce lidí!!!

  Nebudu zde vyjmenovávat lidi, kteří tuto moc mají, vyvolat maxi demonstraci na kterou se takový počet lidí sejde, ale tací lidé zde jsou, známe je všichni, všichni v celé republice!

  Je to jen na nás a věřte, že vláda i brusel dělají jen to, co jim národy dovolí.

  Dnes na úspěšnou demonstraci, která byla zorganizovaná v 89 roce zapomeňte, ale i tenkrát zde byl takový postup.

  Prostě nesmíme lidi zahlcovat množstvím požadavku, jelikož lidé nejsou hlupáci a vědí, že nikdo z těch co na demoškách křičí obrovské množství požadavků, toho nejsou schopni dokázat na což stačí selský rozum.

  Chceme změnu, chceme si vybojovat naší svrchovanost a respekt, pak je nejdříve nutné získat moc nad současnou garniturou a to lze, pokud si vyberme téma, které osloví masy lidí a nalezněme vůdce!

  • proud napsal:

   Ja ti zrejme rozumim,ale uvedom si co znamena "vudce s charizmem",co to bude nejspis za cloveka,Putinove se rodej mozna jednou za sto let jeden........ Podruhy,s vudcem davas druhy strane moznost ti ho zlikvidovat a protoze chces chte nechte vlastne hnat stado,proto ten vudce a to charizma,utne ti jednou ranou komplet vsechno cos do ty chvile vytvoril a stado ti odezene,protoze to na nic jinyho nez "na hnani" v ruznejch podobach neslysi,ani nechce slyset!........Proto mam radeji sice tu strmejsi a krkolomnejsi,navic neskutecne delsi cestu a tou je likvidace stada a tvoreni jakejchsi vlastni hlavou myslicich"vudcu" ze vsech,z kazdyho jednotlivce spolecnosti.

  • WIKINGER Petr napsal:

   MILANE L.JE SAMOZŘEJMÉ,ŽE VOLIČI MAJÍ MOC

   ovšem ta je jim ukradena falešnými sliby stran při volbách.Ono všimněte si všichni,že tu se volá po Sjednocení

   OVŠEM JAKÝ TO SJEDNOCENÍ MÁ MÍT CÍL ZA ČIM TU NECHCE NIKDO NAPSAT

   Na demonstracích vidíme všichni,že tam přijdou občané s ostrými myšlenkami,Lenin je přitom dvojka máslo,se jimi poperou a odcházi domů brodíc se po kostky ve vlastní krvi s pocitem dobře vykonané práce.TEPRVE DOMA ZJIŠTUJÍ,ŽE JIM OBRATNÍ ŠMEJDI MEZITÍM VYKRADLI KAPSY.

   Oni jsou totiž šmejdi jsou sjednoceni myšlenkou jak nás obrat o peníze a my se tady budeme DÁLE mrcasit bitvami o punčošku- donekonečna.Hledá se tu prý fujer a ten to má za nás vyřešit.
   TO JE SEN DAVŮ,KTERÉ PO NĚM TOUŽÍ A PAK VŽDY SEN KONČI MASAKRY A JAKO U KENEDYHO ODSTŘELEM.

   TAK HOLENKOVÉ V DNEŠNÍ DOBĚ MUSÍ BÝT KAŽDÝ V DŮSLEDKU INFORMAČNÍ REVOLUCE FUJEREM A TO NEJVÍCE TI,KTEŘI BUDOU MÍT DOBRÉ NÁPADY A JIMI SE VYGENERUJÍ DO VEDENÍ.

   K TOMU NÁM DOPOMŮŽE BŮH A INTERNET, VOLOVÉ NO NI?

   CILEM BUDE PROSTÝ. NEDÁT SI NÁM VOLIČŮM UKRÁST NAŠI MOC A TAK VYPÁLIT RYBNÍK TŘÍDĚ POLIT.ŠPÍNY A ŠMEJDŮ.TAK SE VZPAMATUJTE A PIŠTE TADY NÁVRHY JAK TO SESTROJIT NEBO TAKY NE.

  • Sasin napsal:

   A co chceš změnit? Zvolíš si jiného bimba čí vohnouta?

 13. Milan.L napsal:

  Jště přidám: Například Jirka Černohorský, ano má podporu, ale bohužel je tak nicotná, že nestojí za řeč. Sice má bohatý" hlas, vykřikuje spoustu věcí, že si nelze ani zapamatovat, ale nikomu to nic nedá, jelikož pokud vykřikuji A", tak musím vykřikovat i B" a tím B" je řešení, jasná realná cesta....Jinak takovéto prostesty budou sloužit pouze lidem, kteří na takové akci chtějí pouze uvolnit plíce" ))

  Takto mohu pokračovat z každým jedním vedle druhého, kteří pořadají své demonstrace, kde každý chce být náčelník, ale nikdo indian"

 14. Milan.L napsal:

  Pro doplnění předchozího!
  Jirka je skvělej chlap, ale prostě jeho sila je vhodná do odborů, kde by bojoval za práva zaměstnanců, ale i pokud by se potrhal, tak nikdy nebude mít sílu sjednocení..bohužel, možná tvrdé, ale nemyslím ve zlém, mám Jirku rád jako člověka, kterýmu není lhostejné co se zde děje, ale je nutné se podívat pravdě do očí"

  • WIKINGER Petr napsal:

   NAŠI AKTIVISTÉ MLUVÍ SE ŠPÍČKAMI ODBORŮ,OVŠEM TAKOVÉ PÁTÉ KOLO U VOZU

   jste neviděli.NEMAJÍ ŽÁDNOU MOC,nebot jim zakázali stávkovat a vše čeho občané v mimulosti dosáhli šlo JAK POZORUJETE JISTĚ V EVROPĚ, přes stávky.Takže odbory mohou zůstat tm kde jsou tj.v prdeli.

   • Sasin napsal:

    Odbory vyprodukovali už pár papalášů, takže v prdeli jsou jiní, co s nima nechoděj na pivo.

    • WIKINGER Petr napsal:

     Sasine,vašemu přispěvku nerozumím,kteři papaláši byli vyrobeni a co to znamení,že nechodí na pivo,možná mají rádi kořalku či co..

     • Sasin napsal:

      Po demonstraci šel jeden s Kalouskem na dvanáctku. Kam a s kým chodí po "práci" ostatní odboráři na pívo nevím. Jedna ukázka mně stačí. Potřebujete jich více?

      • Milan.L napsal:

       s těmi odbory jste to dobře nepochopili, bylo to myšlené, že více práce by Jirka udělal např. v odborech, Jirka je ""odborář"", ale né vůdce !...néé že se mámá spojit s odbory. ))

       • Sasin napsal:

        To není práce. Souhlasím s ním například vo tom, že šmejdi jsou šmejdi. Dál co jako? Říkám tady, že důležité pro tento národ je, gdyž každému bude vrácen podíl na půdě a rozpočtu, o kterém budou rozhodovat jedině svými potřebami, i gdyby na chleba nebylo. To ví každý šmejd. Takže chybí jen mechanizmus, něco jako gdyž se rozprodával společný majetek kupónama. Gdo mě chce valit klíny do hlavy, že to nejde a nejlepší je dát všechny kupóny hajzlům v parlamentní kantýně, kteří mi pomocí zaKONů zvednou kulturu a povinnosti a zmotivují mě k práci, ze kterých budou kalit ti a jiní hajzli, ať jde rovnou do prdele. Spláchnu a zadarmo. Heh

        • Paul Durham napsal:

         ...každému bude vrácen podíl ... KÝM ?

        • Sasin napsal:

         Durhame, proč to furt komplikujte. Zase řešíte způsob, čili až krok 2. Krok 1 zní, vrátit. Pak se řeší jak.

 15. Milan.L napsal:

  Už mě raději zablokujte, nebo jak jednou začnu psát, tak nemám konce ))

  Ještě jsem chtěl napsat jednu důležitou věc a to je, fakt, že máme na své straně nespočet alternativních medií, jak nespočet webu s informacemi, tak svobodný vysílač, svobodné rádio, nezávislou televizi, ale doposud jsme toho nevyužili na 100%...

  Samozřejmě to spočívá i v naší podpoře těchto všech medií, aby mohla růst, aby si mohli dovolit například svou vysílací frekvenci atd... ano tyto media jsou naše, stojí na naší straně. Věnují tomu obrovský čas i peněz a co děláme my? Využíváme těchto medií, ale naše využívání je nepoměrně vyšší, nežli odměna, kterou od nás získají....

  Zamysleme se nad tím, chceme změnu? Ano chceme, pak pojďme změnit sami sebe, buďme vzorem pro další!
  Právě tato media mohou hrát hlavně do budoucna obrovskou roli a tedy jejich růst je pro nás nutný!

  • proud napsal:

   Pripominka,ne ve zlym,ale vzhledem k tendenci v systemu a spolecnosati dulezita a nezanedbatelna..........hadej co se stane kdyz zacnou lidi nektery "alternativni",byt sebelepsi medium houfne podporovat? Ani se mi to nechce na plnou hubu napsat,co to "muze" s clovekem udelat kdyz mu nacpes hromadu prostredku a posadis ho do "cadillacka"..........Proto rikam,jak nezacne kazdej sam se sebou,nez se pusti do druhejch,je to ztraceny a GP tohle moc dobre vi a jeste lip umi pouzivat,vsak proto tady ty prachy a komfort komfortu ve skutecnosti vlastne jsou,ze?,stejne jako "Americkej sen"!!!

   • proud napsal:

    A to jsem ani nezacal premejslet co se s takovym mediem stane z hlediska statnich slozek,EU slozek a nakonec i tajnejch sluzeb.......to uz zalezi na tom jak dobry by bylo,kolik a jak by umelo oslovit lidi a jestli by se chtelo "nechat koupit" nebo nechtelo ;-).Dneska neni problem koupit obrovskou firmu,nebo i malou republicku,kdyz na to mas,ale zkus si koupit kazdyho svobodnyho jednotlivce(to znamena neovcana,tedy obcana a vlastence) ;-) :-)))))))))))))

    • proud napsal:

     Proto razim cestu kterou razim,zkus chytit vsechen vitr,nebo vsechnu vodu do holy ruky,zkus jim porucit........... ;-)

  • Maroš napsal:

   Milan.L. - nevadí, kľudne píš, papier znesie všetko, treba sa vyflusnúť - a v kostole pľuvátka nemajú, a už ani v krčme.

  • Sasin napsal:

   A co vlastně chceš? Mít se lépe?
   Nebo chceš podíl na půdě a rozpočtu, o kterém budeš spolurozhodovat svými požadavky a potřebami? Některé blboně to tady pěkně irituje. Heh

  • WIKINGER Petr napsal:

   MILANE L.

   píšete ,pojdme změnit sami sebe.Jak to myslíte ten vzor nebo co.Media nám samozřejmě zardousí a pobijí,když se tu budeme mrcasit a s ničim nepohnem. Námi zvolení vládní drbani tu z ČR udělají mezitím pekelný betlem...

 16. proud napsal:

  Mno,tak nechme Vlaďu at se snazi a my se snazme at co nejdriv zanikne i s nesmyslama co vytvari a tema co vytvoril ten Vlaďa pred nim,vlastne porad stejnej jen se svejma "elementama" na jinejch pozicich jak si je pekne prostridavaji a doplnujou kdyz si rozdelujou traficky ;-).je pekny ze to mame tak pekne na ocich,toho Vlaďu s velkou hlavou a takovy veliky,kulovy hovno jsme schopny s nim udelat!!!

 17. Milan.L napsal:

  Přátelé, ať jsem třeba odpůrce protestů, tak pořádný protest je nevyhnutelný, ten prostě tak či tak jednou přinde.

  Vše co jsem napsal, tak nepsal k tomu, např. odstranit vládu, to by nevyšlo, ale opravdový protest musí přijít, abychom dostali do rukou naše základní práva, pak můžeme zamakat každý z nás na sobě a ujasnit si cestu kterou jít.

  Volby jako takové, jsou k prdu" a nedávají šancí alternativě, tudíž se k moci zákonitě dle počtu svých členů, dostanou zase ti stejní! Tak to prostě je, a můžeme se snažit o sebezměnu jak chceme, ale stejní hujeři nás budou i nadále ovládat..

  opravdovým protestem, demonstraci je nutné, před volbami získat alespoň právo veřejného závazného referenda...s tímto nástrojem následně lze provádět změny, ale samozřejmě to musí být plnohodnotné referendum, né to co předkládalo to hovado Dinsbír.

  Tento základ demokracie" získaný před parlamentními volbami je jediná možnost jak politické hujery alespoň z části ovládat.

  Řeči o to, že se každý musí změnit je naprostý nesmysl a povídání o hovně... Copak existuje nějaký mustr myšlení?
  Není možné, dostat celý národ na jedinou vyladěnou vlnu, každý jsme unikát a to samé je z myšlením, každý má unikátní myšlení!

  • Sasin napsal:

   Základní práva: co to je?
   Demokracie znamená vládnout lidem. Gdyž občani v Řecku volili, Černohorští makali na poli, vynášeli nočníky a nechali se mrskat gdyž vylili polévku co nesli z kuchyně jejich pána do reprezentační jídelny. Co dál?

  • houbeer napsal:

   ale opravdový protest musí přijít, abychom dostali do rukou naše základní práva, mužeme zamakat každý z nás na sobě a ujasnit si cestu kterou jít.

   Ja to vid trebas naopak-zamakat na sobe a UJASNIT si cestu sveho zivota a pote si vezmeme nase prava.
   A jak se pta sasin,co to podle tebe je?pac bychom se mohli i rozchazet,ze?

 18. Milan.L napsal:

  Prostě stručně a jasně, serme na ty kokoty co jsou u moci a zaměřme se na získání vlastní moci. Víte pak teprve až získáme svá práva, tak je budeme dusit do vyčerpání, pak využijeme alternativní media na 100%, dokonce i ČT....

  Uvědomte si, že jsme ovládáni takzvanou demokraciií, stejně jako za bolševika socialismem, dnes také nemůžete jít proti takzvané demokracii ani v případě, že se jedná o nedemokratickou záležitost,, jelikož oni jí za demokracii ukrývají a zkorumpovaná media to potvrdí, stejně jako se nemohlo jit proti socialismu...

  Tím chci říct, že tak jak oni nás dnes ovladají demokracií, tak musíme začít ovládat my je.

 19. Milan.L napsal:

  jiná cesta mě prostě nenapadá, pokud znáte lepší, tak sem s ní, hledejme, pišme o tom a nedohadujme se o píčovinách.

  • proud napsal:

   Mas ji vejs..........

  • Sasin napsal:

   Pokud chceš demográcii, chceš to, co se děje v Sýrii, chceš to co se dělo v Iráku, chceš to co se dělo v Lybii, chceš to co se dělo v Egyptě a na mnoha jiných místech. Pokud chceš demográcii, chceš aby li mohi pípnout jen ANO nebo NE a vůbec nemusejí vědět vo co de. Pokud chceš demográcii, chceš třídit lidi na bohaté a chudé. Těm chudým se bude říkat, že jsou hloupí a těm chytrým se bude říkat, že mají řídit osudy hloupých, že tak to příroda chtěla. Pokud chceš demográcii, chceš řídit lidi aby ti neutekli z chléva ke svým podílům na půdě a rozpočtu. Pokud chceš demográcii, budeš muset ovládat zastrašovací a pendrekovací mechanizmy, páč jinak se ti nahromaděná nenávist, a ta se rovněž dědí, vrátí a zničí tě. Nejdříve musíš začít přemýšlet o tom, co chceš ty sám. Pak si to uvědomit. Poté tě začně svrbět a pak to vytvoříš. Nedá se to udělat v "práci". Práce je jiný význam pro zotročení. Ale můžeš si nechat poradit od odborníků, napříkla psychopat David, má web, tam se dovíš víc jak ujařmit lidi s motivací k práci. Esli to není tvůj šálek kávy, zkus moji radu a začni to studovat.

 20. Milan.L napsal:

  Nejde o to škrtnou ANO/NE, možná v začátku by to fungovalo jen na principu sympatie/antipatie, ale čas by lidi naučilo jak se mají stavět k referendu, musí si zvyknout na to, že mají možnost rozhodovat o věcech, které jsou jinak naprosto jejich moc je ovlivnit.

  Víte já nejsem věřící, proto nevěřím ani na demokracii, vždy věřím hlavně sobě, svému úsudku. Samozřejmě se i pletu ve svém rozhodnutí, ale na tom je to postavené a neříká se nadarmo, že člověk se učí celý život"

  Každopádně jste to nepochopil, ale to může být zapřičiněné, že se špatně vyjadřuji.

  Prostě vláda zde musí být, bez základního práva referenda, nemáme šanci zamezit jejich všivárnám. Prostě nemáme nic, jen stále jsme nuceni vybírat měnší zlo, nebo doufat, že ta či ona strana nezhujeří..

  • Sasin napsal:

   Nemůžeš volit zlo. Musíš volit své potřeby. To, co potřebuješ ke svému spokojenému životu. To dělá každej od přirození, jen se to společně nesečítá. Nemůžeš vinit lidi, co nevolí hovada, že jsou odpovědni. To je presumpce viny. Tu šmejdi neznají. Jsou svatí dokud je něgdo neodpráskne.

  • WIKINGER Petr napsal:

   STÁLE SE TU OPAKUJE JEDEN CÍL.NEDAT SI UKRÁST VOLBAMI HLAS A TEDY I MOC.

   To znamená
   A.Bud občané voliči vytvoři SVÉ hnutí s programy,které si odsouhlasí a vytvoři v diskuzích i na internetu NEBO.
   B.Budou požadovat po tzv.stranách polit.moci Šmejdů na jejich stranických webech otevření jimi zablokivaných diskuzních rubrik za účelem DIALOGU a formulace požadavků občanů,které jsou zpupně stranami IGNOROVÁNY.Toho se ti špinavci zoufale bojí a odpovídají.JDĚTE NA FACEBOOK tj do lampárny,anebo POŠLETE MI TO EMAJLEM,což znamená kopu do zadku TEBE MŮJ VOLIČÍ a po volbách,kdy ti bude ukradnut tvůj hlas si můžeš demonstrovat jak chceš a já se ti budu chechtat.

   Nesmíme volit ty politické Šmejdy,kteři zablokovali ZÁMĚRNĚ NA SVÝCH STRANICKÝCH WEBECH DISKUZNÍ RUBRIKY s cilem brzy začit teror cenzurou a pravděpodobně si už i tak naplánovali,že bude po zvolení právě jimi odsouhlašen i zákaz voleby.

  • Paul Durham napsal:

   Máte problém, vy byste chtěl řešit konkrétní věci , aby se existence člověka stala důstojnější a snesitelnější, ale zdejší věrouci chtějí převrátit vesmír naruby , bo jejich víra jim káže, že SE TO PAK VŠE SAMO poskládá přesně tak, jak hlásají, nějak přitom zapomínají na "člověka" , a o člověka jim přece jde (prý).
   Volit své zájmy je super, akorát je potíž v tom, když zájmy Vaška spočívají v šukání Karlovy manželky. :-) Hezkej Silvestr !

   • Sasin napsal:

    Bych chtěl vidět tu potřebu Vaška ve veřejném sečítání požadavků a potřeb s potvrzením o podání a kolik preferencí by na to získal. Muheeeeee

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!