Rok Ďábla

Když jsem tak rekapituloval rok 2016, samovolně se mi vynořil název filmu Rok ďábla… Když odhlédnu od pozitivního vyústění filmu, kdy se hrdina vymaní z různých závislostí, a ponechám jen prostý název, tak mi k letošku připadá velmi výstižný. V různých bájích a zkazkách o Ďáblovi je zřejmé, že tento nevznikne zcela nenadále, jakoby nikdy před tím neexistoval. On se jen zjeví, ukáže, a tím vyděsí přítomné, protože si jeho existenci před tím nikdo nepřipouštěl a neuvědomoval si, že už dávno nějak zasahuje do jeho života.

Zjevení imigrace, která už dlouhodobě probíhá, ale nemluví se o ní, její následky se skrývají – bylo jen náhle ,,zviditelněno“. Také se zesílila snaha povýšit homosexualitu nad normální sexualitu, navodit společenské oslavování kdejaké úchylky, která dosud tiše žila pod povrchem společnosti. Vyvstala snaha vyrvat rodičům výchovu dětí z rukou a předat ji státu, lhát a manipulovat tak primitivním způsobem, že jej každý může prohlédnout. Temné mechanizmy se chopily moci a ze všech sil se snaží zničit vše, co jim stojí v cestě. Už se neskrývají a tak rok 2016 je skutečně Rokem ďábla, protože on se prostřednictvím lidí ,,zjevil světu“. Ať už si pod pojmem ďábel představujeme cokoliv, vždy je to něco, co nás chce zničit. Většinou tomu předchází manipulace, lež, předstírání něčeho, co není, nebo, co je zcela jinak, než je to představeno. Nebo se něco jen zamlčí, aby se NEVĚDĚLO, co nakonec člověka postihne. To vše na nás intenzivně a každodenně provozují politici, novináři, neziskovky a mnozí jiní. To vše je vlastně ryzím naplňováním Luciferova principu, a tak se to stává činností ďábla. Letos nám tedy ďábel ukázal, o co mu jde. Kdo má oči, ten to uviděl, kdo má uši, ten to uslyšel, kdo má rozum – ten porozuměl. Ti, kterým toto všechno chybí, pro ty je nachystán další rok 2017. Letos se nám ďábel zjevil, příští rok už se nemusí skrývat, tak se bude snažit, aby nám vyrval zbytky svobody a uvrhnul nás do noci otroctví. Nejprve otroctví nesvobody, strachu, vyhrožování a omezování, nakonec však do otroctví skutečného a fyzického.

Když však vzpomeneme zmíněný film – byla v něm naděje – člověk se nakonec, po těžkém boji, osvobodí od toho, co ho spoutává.

Tak i letošní rok nám odkryl i svou druhou, lepší tvář – doposud temnem vytrvale skrývanou. V mnohých zemích a národech se zrodil vzdor a snaha nenechat se uvláčet k smrti a tuposti. Duch národů ožil a chce bojovat za svobodu. Zjevení ďábla tedy vyvolalo i zjevení bájného reka, pomyslného Blanického rytíře, který skryt čekal na zavolání. Stále bychom si měli připomínat, že toto zavolání musíme udělat my, jen naše touha po svobodě, po udržení morálních a normálních hodnot může vyvolávat pomoc, posilu, souručenství – Ducha vzdoru, ale i Ducha svobody. Jen naším úsilím, naší touhou po svobodě, naší pozorností a bdělostí může Duch pravdy zvítězit nad všemi těmi líbivými, ale zcela falešnými frázemi. Pokud se však nesjednotíme a nebudeme se snažit ze všech sil o zachování skutečných lidských hodnot, pak nám budou vyrvány nejen z našich rukou, ale i srdcí. To vše těmi, kteří je zneužívají a dávají jim opačný smysl, aby tak zničili i v nitrech lidí jakýkoliv pojem něčeho pozitivního.

Tady musíme sami bojovat, každý člověk sám v sobě, aby si nenechal pokřivit skutečný význam slov ,,lidskost“, ,,soucit“ a ,,tolerance“. Aby si nenechal vzít pojmy jako národ, rodina, vlast, protož bez těchto pojmů pak samovolně zanikne i pojem ,,osobnost člověka“ a stane se z něj jen číslo v nadnárodní mase lidského materiálu. Tak, jak je to již dávno naznačováno v mnohých utopistických románech. Bojuje se o vše, nejen o budoucnost národů, ale i o budoucnost lidského druhu, protože Sluníčkáři všeho druhu, ať už vědomě, nebo jen v pomatené euforii nakonec míří do jediného bodu – zkáza lidského druhu. Protože utopie o novém člověku vzniklém křížením Muslima s Evropanem je nesmyslná, předpokládá totiž ochotu dobrovolné degenerace od muslimů. Ano degenerovaný moderní člověk se snad nechá dobrovolně zotročit, ale jednodušší, animálně založená etnika jsou svou jednoduchou životní filozofií, opřenou o něco, co jde až za smrt v principu zcela proti jakémukoliv přizpůsobování, křížení a přetváření se. Jejich síla je právě v nepřizpůsobivosti a neměnnosti postojů. To zastávají po generace a i nové generace, které vyrůstají v jiném prostředí, se vrací zpět k fundamentu víry a jejich tradic. S nimi žádné multikulti nehne. Proto je celá utopistická myšlenka, že když se jimi zaplaví celý svět, vznikne nový člověk – chybná. Výsledkem bude jen vyhubení původních obyvatel a nastolení mnoha odrůd islámu, který ale bude stejně bojovat mezi sebou o různá odštěpení a o ortodoxní pojetí víry či volnější. Z toho pak povstanou kmenové války o čistotu víry – což už ovšem nebude náš problém, protože už dávno budeme vyhubeni. Tím chci říci, že to nakonec nikomu neprospěje, ani muslimům, ani politikům, kteří hrají roli užitečných idiotů, aby pak byli také vyhubeni. Celý ten proces nakonec povede k vyhubení celého lidského druhu. Proto jistě stojí za to se mu postavit všemi silami.

Rok 2017 nám k tomu dá mnoho příležitostí-nepochybně. A je jen na nás, jestli budeme živit Ducha odporu, nebo Démona zbabělosti, podřízenosti a sebezničení. Jde o vše a to nejen pozemsky, ale i duševně, protože takové zotročení, které je pro nás naplánováno, přinese trpkou devastaci lidské mysli, lidské podstaty. Pak již nepůjde ,,jen“ o zkázu národů, dokonce ani o zkázu lidstva, ale samotné podstaty člověka, jako takového. Jde tedy skutečně o ,,vše“.

Bude to těžký boj, protože ďábel lenosti, pochybností, únavy a někdy i té zbabělosti je v každém z nás. A jako u sportu, jen neustále trénovaný sval zůstává pružný a silný, tak jen neustále přiživované úsilí o svobodu, může mít úspěch. Svoboda však není jen ve vzdoru proti politikům, ale i v pochopení, čím vším jsem dennodenně já sám zotročován. Televizní reklamou, která mne manipuluje, zprávami, které si neověřím, lidmi, kteří mne ovlivňují, módou, která ze mne dělá stereotypní figurínu z výkladu, na kterou se navěšuje zboží, aby se lépe prodávalo. Názory odborníků, kteří se tváří znale, protože mají nějakou školu, ale nemají obyčejné kupecké myšlení, zdravý selský rozum a hlavně praktické, lidské zkušenosti… Proč by měl být například herec lepším znalcem života, než soustružník, prodavačka… Právě on, který ,,hraje“, tedy není to skutečně jeho povaha, kterou ,,předvádí“. A přesto právě tito herci se staví do role vůdců národa. Nebo nedospělé děti, studenti, kteří nemají žádné skutečné prožité osobní zkušenosti, jen vyčtené teorie a nezdravé sebevědomí, ale přitom necítí za nic odpovědnost a chtěli by se hlavně ,,bavit“. Ti snad mají nejvyšší právo být vůdci národa? Proč si necháváme namluvit, že jen potetovaný člověk je hodnotný, jen vyholená hlava dělá muže mužem, jen tanga stvoří skutečnou ženu, atd., atd. To vše, a mnohé jiné, co si ani neuvědomujeme, z nás dělá otroky, kteří jsou za své otroctví ještě vděční. Svoboda začíná v poznání a pochopení svého otroctví, pak ale musí následovat i osvobození se od těchto stereotypů – i ony jsou nám nenápadně vnuceny právě těmi, proti nimž chceme bojovat. Tento boj proti vlastní spoutanosti může bojovat každý sám, bez ohledu na cokoliv vnějšího, chce to ale odvahu si to vůbec přiznat a sílu s tím dlouhodobě bojovat. To je ten malý ale přitom velmi těžký osobní boj, bez něhož ten velký, vnější společenský a lidský boj nemá oporu, proto ani nemůže zvítězit. Protože jen kritizovat a vidět chyby na druhých nestačí ke změně světa….

Muslimové mají cíl a jdou za ním, po generace, po staletí. Evropan nemá žádný dlouhodobý cíl, nemá smysl života. Protože přání mít nový mobil není ani cílem, ani smyslem ničeho, je to jen chvilková zábava, možná únik z nepochopeného, nepříjemného světa. Únik do nezodpovědnosti dětských přání.  Chceme-li vzdorovat rozkladnému principu, musíme i my mít smysl života, cíl, který přesahuje i smrt, pak budeme i my silou, která se může postavit čemukoliv. K tomu se ale musí propracovat každý sám a pak teprve můžeme být spojeni v účinnou konstruktivní, nezmanipulovanou sílu a mít naději na zachování druhu.

Z pohledu jednoho zákona čísel/je jich více druhů/ je rok 2017 v zákoně čísla 1/součet číslic 2+0+1+7=10=1+0=1/. To jednak znamená nějakou vyšší sílu vesmíru, která dost možná do nás bude bít, snad přes přírodní a živelné děje, přes nákazy, nemoci… Ale současně je to i symbol a pobídka pro nás. I my se konečně musíme stát pozitivní, budující a ochraňující silou. To samo vylučuje nenávist, pomstychtivost, pomlouvačnost, zbabělou poníženost, bezcharakternost, lež, manipulaci, prázdné žvanění a lenost tvořit si vlastní názory, ale naopak vyzdvihuje charakter, pevnost, věcnost, ale i přísnost stojící na spravedlnosti – to jsou atributy pozitivní síly, která očišťuje a buduje v rámci pevných a jasně daných přírodních zákonů vesmíru.

Staňme se takovou pozitivní silou, dejme si to jako novoroční předsevzetí!

Staňme se hybnou silou dobra. Podaří-li se nám to, pak má svět naději a lidstvo s ním…ne-li…však víte.

http://cozivotdal.eu/
13 Komentářů k Rok Ďábla

 1. io napsal:

  Tleskam! Vidim to stejne.

 2. OldNoe napsal:

  Výborný článok a vďaka zaň. Iba podotýkam, že kabalistický súčet 1 znamená v individuálnej rovine najmä egoizmus, silný individualizmus, (u niekoho silnú osobnosť), dvojka znamená rozpory a sedmička umelecké prúdenie. Nepíšem to tu preto že by som tomu veril, (pretože Kabala je viazaná na hmotný a teda prvotný virtuálny svet), ale ako dobroprajný pokus o doplnenie. Prajem všetko dobré!

 3. Maroš napsal:

  No - mal by to byť aj môj rok - som number one - po slovensky - ONÉ, a na odpor sa staviam odkedy ma ihneď po zrodení bez viny a bez príčiny preplieskali. Pritom každý blbec vie, že keď ti odstrihnú prísun kyslíka prehryznutím pupočnej šnúry - naštartujú tým záložný agregát - pĺúca, a tie slúžia na dýchanie, a nie na revanie. No zarev v džungli, keď páchneš od krvi a tvoja matka nevie stáť na nohách!
  Takže - na rok 2017 sa vyslovene teším - aj preto, že najviac sa mi páčia - sedemnástky! Mám teda opäť prečo žiť.
  Okrajovo by som doplnil autora v tom, že na odpor sa v skutočnosti postavil padlý anjel Satan proti Stvoriteľovi, takže definovať svoju činnosť ako odpor, by bolo treba ako odpor proti AntiChristovi, ale radšej by som to definoval ako SÚLAD S JEDNOTOU - SÚLAD SO STVORITEĽOM. Lebo ide aj o to, že sily ODPORCOV!!! budú hlavne deštruktívne, a nás teda čaká invenčná tvorivá činnosť. Samozrejme - naši defenders budú sekať hlavy temnej Sani tak rýchlo, že raz definitívne vyčerpá všetky zdroje na regeneráciu.
  Potom tu vidím ďalší aspekt - čo kto ponúkne prichádzajúcemu hosťovi.
  Naši a vôbec Odporcovia potrebujú pre seba našu krv a telá, ale pre druhý očakávaný návrat Ištar, Isis, či ako - Satana, budú potrebovať - duše.
  Telá si môžu vziať násilím - duše nie. Kto neverí v svoju dušu, alebo nevie, komu má ona patriť - bude žiť a aj zhynie - ako červ.
  Lucifer je údajne nositeľom svetla - môže byť. Lenže Kristus je Svetlom z podstaty, takže to vidím tak - že Odporcovia onedlho skončia niekde v depe - v Lampárni. Ale tam býva vždy - zhasnuté!
  /"Bože! - som ja ale dobrý!!!" - Michael Cain - úryvok z filmu Agentka v utajení - Miss Congeniality, Sandra Bullock + /
  https://www.youtube.com/watch?v=j5B70NEq_fY

 4. bimbo napsal:

  pridam jednu vlastenecku piesen:
  Text skladby Ortel - Zůstaň mým domovem - k zlosti

  Zdá se tíha okolností, jako zjevná příčina, že sled temných událostí, padl jako lavina
  Těžko hledat souvislosti, odkud tohle začíná, bez peněz a movitostí tlukot srdce zhasíná
  Spousty plánů v budoucnosti trochu osu změnily, existenci osobnosti zkrátí dobu na chvíli
  Odkud začít velebnosti, soudy jsou to poslední, co mě až do morku kostí s ideály rozdělí

  REF. A tak pane můj...já ti tu umírám, ztratila se víra,poslední, co jsem měl
  A tak pane můj...kde je tvoje síla, cítit je tu síra, strachy jsi oněměl
  Zastav se a stůj...ty máš u mě účet, počkej budeš skučet, až přijdu k tobě blíž
  Zastav se a stůj...padat budou rány, za zmařený plány , o kterých dobře víš....o kterých dobře víš...
  Odepřu si všechny slasti a s tím také útrapy starosti a povinnosti, osud nezná záplaty

  Šlápnout vedle, i z blbosti, vylučuje nápravu, a pak do plné sytosti napospas jsi úřadům
  K ničemu jsou výřečnosti před talárem pohřebním, nač jmenovat všechny ctnosti na té cestě poslední
  V odvykání závislosti na větě, že bude líp, ve strachu a sklíčenosti jsem na tomhle světě chcíp !!!!!!!!!

  REF. A tak pane můj...já ti tu umírám, ztratila se víra,poslední, co jsem měl
  A tak pane můj...kde je tvoje síla, cítit je tu síra, strachy jsi oněměl
  Zastav se a stůj...ty máš u mě účet, počkej budeš skučet, až přijdu k tobě blíž
  Zastav se a stůj...padat budou rány, za zmařený plány , o kterých dobře víš....o kterých dobře víš...

 5. Maroš napsal:

  .....................PF 2017!!!!!!!!!!!!

  Motto: ONI majú zbrane - My máme šampanské! - ŽIVIÓÓ!!!

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3322436/They-guns-Champagne-Charlie-Hebdo-
  responds-Paris-terror-attacks-cartoon-gunned-reveller-enjoying-one-drink.html

  Preventing HIV and Other STDs With Safe Sex - the first fish condom comercial
  https://www.youtube.com/watch?v=__yX4ThxfEw

 6. Maroš napsal:

  TVÁR JE ZRKADLOM DUŠE!!! - toto platí na 100%!!!

  Duša má sídlo v hlave, a reálne - hlavne pre malé deti
  a ľudí schopných vnímať vyžarovanie z tváre na tej
  správnej vibračnej úrovni - čo nie je len o vlnovej
  dĺžke! Lebo máme nie 5 zmyslov, ale 18!!! - ale väčšina
  z nich - receptorov, je zablokovaná, teda treba byť
  oproti bežnému neslobodnému stavu v tzv. exitovanom stave,
  čo je záležitosť osobnej dispozície - často časovo limitovanej.
  Niekedy túto schopnosť získame v život ohrozujúcich
  stavoch - čo súvisí s pripravenosťou duše opustiť telo,
  inokedy je to záležitosť meditatívnych drog, ktoré dokážu
  preladiť mozog a odblokovať ostatné zmyslové receptory,
  niekedy je to záležitosť meditatívneho tranzu.

  Aj keď som ešte nemal možnosť vidieť u niekoho auru - ale poznám
  osobne takéhoto človeka, v dávnejšej minulosti som zažil
  excitovaný stav, v ktorom som mal možnosť pár dní pozorovať doslova
  presvitajúce a mierne vystupujúce duše u mnohých ľudí, ale zároveň
  u každého v tomto úžasnom období. Môžem to popísať, ako keby ste
  pozorovali poriadne rozpálené kachle, resp. dymovod - raz vnímate
  ich hmotu, potom zasa akoby ich formu tvorila len presvitajúca
  ružovo ohnivá žiara. Zrejme tu niekde je podstata archetypálnej
  facinácie človeka ohňom, ohniskom.

  Teda - pokiaľ ste schopní pripustiť, že niečo také existuje,
  a celý tento duchovný - energetický potenciál a jeho kvalita
  a zároveň individuálna jedinečnosť, dokáže ovplyvniť aj hmotu
  a vzhľad tváre, potom existuje reálny zápis duše, ktorý sa dá
  vystopovať, skúmať a analyzovať. Takto môžme pochopiť, čo to
  znamená upísať dušu diablovi!

  Náš vnútorný duchovným a duševný život, nielen fyzický spôsob
  života - alkohol, drogy, strava, atď., to všetko zanechá stopy
  v každom póre pokožky, v každej néve, tkanive, vo farbe, v prekrvení,
  aj v samotnom vyžarovaní tváre.

  A toto celé, čo boli-sú schopní vyjadriť umelci ako svoje
  videnie a jeho transformáciu, je schopná pri určitých postupoch
  demaskovať aj moderná optická a grafická technika a cielené tvorivé
  postupy. Tváre diablov skutočne existujú!!!

  Klimov o portréte diabla
  https://www.youtube.com/watch?v=XgMyQhHyUlg

  Real Face Tutorial
  https://www.youtube.com/watch?v=lZTOXL1Gtqs

  Real Face TutorialFace of innocents
  https://www.youtube.com/watch?v=dstwZmUD8eo

  Face of NO innocents!
  https://www.youtube.com/watch?v=AopsOdI6vrs
  https://www.youtube.com/watch?v=X-quZpWRIKU
  https://www.youtube.com/watch?v=8bPUIN3_W6c
  https://www.youtube.com/watch?v=FuSO8rgmqwA
  https://www.youtube.com/watch?v=ev2sMVYNDLw
  https://www.youtube.com/watch?v=Evcxv068U1M
  https://www.youtube.com/watch?v=4UjefWirCgI
  https://www.youtube.com/watch?v=-7l1w82PDzc

 7. Maroš napsal:

  oprava - "ale zároveň NIE /DUŠU/u každého v tomto úžasnom období."
  Poznámka - toto je zrejme potvrdením opodstatnenosti ľudového výrazu - bol ako bez duše, bezduchý, atď. Poprosím bez narážky v zmysle kurvahoši gutenták - schopnosť vidieť takéto niečo, môže byť - a bolo, za cenu byť medzi životom a smrťou - takže o viere, "že ju má", to ozaj nie je.
  Ozaj Admin - to si na schválenie komentáru čakal na povolenie Vatikánu 2 dni, lebo LCF si medzitým odskočil a na trati boli záveje?

 8. bimbo napsal:

  Text skladby Ortel - Zůstaň mým domovem
  Ten kousek půdy,
  tu zem, co rodnou nazývám
  tolik lidí život za ní položilo
  já se teď sám, sám sebe ptám
  čím to, že češství se z nás vytratilo
  kam poděla se soudržnost
  kam zmizel onen chór,
  ten chór, co o sjednocení zpívá
  což morálku vlastenců napadl mor
  slepý je národ, když tvrdí, že se dívá
  teplá voda teče a plyn dává jasný plamen
  proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí
  mám snad jenom já na duši kámen
  co mysl tíží a páteř drolí
  ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city
  zvlášť v době, co nastává - mí drazí
  naše domovy, brzy budou jen kryty
  a za nimi násilníci a vrazi
  zůstaň mým domovem, bez bojů a válek
  zůstaň mým domovem, mou vlastí matko má
  prosím zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek
  zůstaň mým domovem, mou vlastí matko má
  místo jednoty, pokory, síly a rozumu
  vládnoucí tělesa kapsy své mastí
  hledáme hodnoty ve slevách v konzumu
  a za branou vetřelci, zbrojí svou chrastí
  až naše památky, klenoty předků
  v ruiny a popel se nadobro promění
  budeme zpívat si těchto pár řádků
  se strachem v slzách tiše a potají
  pozdě je prstem vlastizrádce značit
  vlastí už nebude tvá rodná zem
  kterou nám předali dědové naši
  vybojovanou proti všem
  snad jednou můj hlas uslyší,
  celý ten národ, pro který dýchám
  až výbuchy světových velmocí utiší,
  zakřičí tato prosba má do ticha
  zůstaň mým domovem, bez bojů a válek
  zůstaň mým domovem, mou vlastí matko má
  prosím zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek
  zůstaň mým domovem, mou vlastí matko má

 9. bimbo napsal:

  sme tu ako pokusne laboratorne mysi? co na nas vyskusaju v r.2017?
  http://www.hlavnespravy.sk/2017-styri-jubilea-na-dvoch-frontoch/880013

 10. proud napsal:

  Začít u sebe

  Přišlo mi e.mailem

  ÚVAHA
  Proč jsem neadoptovala dítě v Africe? A proč nezachraňuji deštné pralesy? My lidé si toužíme pomáhat, je to naše přirozenost. V dnešní době je snadné pomáhat i na druhém konci světa. Jenže... Když jsem potkala člověka, který v Africe sázel stromy, byla jsem unesená tou vznešenou myšlenkou. Jak nádherné. Dokud mi nevyprávěl, že se rozvedl s manželkou, s rodiči se nestýká a děti vídá jen občas. Zrovna byl na cestě do Nepálu jako dobrovolník pro místní sirotky. Pak ho čekal ášram v Indii, aby našel vnitřní klid a pak možná domů, i když- jak řekl - ta vidina ho moc nelákala. Zůstala jsem jako opařená a vzpomněla si na Amazonii a na Indiána v pouliční restauraci, který se mě ptal, co tam dělám. Řekla jsem mu, že jedu do pralesa. Udiveně vzhlédl od misky fazolí a zeptal se: "Vy u vás nemáte lesy?!" Tak to bolelo! A pak jsem se vr&aacut e;tila domů. Vzala pytel na odpadky a šla uklidit dolů pod barák k silnici ty poházené pet lahve. Seděla jsem tam na hromadě odpadu a jen vnímala to, co mi starý Indián předal. Jak jsem já mohla pomoci druhým, když jsem si nejdřív neuklidila doma?Jaký smysl dávalo létat na druhý konec světa a zachraňovat prales, když prales umírá kvůli tomu, že všechno, co dělám je závislé na ropě, kterou odtamtud chtějí vytěžit, abych tam pak já mohla nadšeně přiletět a držet transparent : Zachraňte prales !?! Jak jsem mohla pomoci dítěti v Africe, když jsem neuměla naučit svoje vlastní děti, aby si po sobě uklidily?! Jaký smysl dávalo někam jezdit a ukazovat druhým řešení jejich problémů, když to znamenalo obírat je o jejich zodpovědnost za vlastní chyby? Obírat je o sílu najít vlastní řešení? A tím prohlubovat jejich závislost na mně!? Bylo to stejné jako s dětmi. Nemohla jsem je naučit chodit. Musely x krát spadnout na zadek. Čím déle jsem je držela za ruku, tím později začaly samy chodit. Mohla jsem tam jen být a povzbudit je, že to zvládnou a naučí se to. Samy. Jako se Ella naučila hrát sama na piáno a Zak postavil svůj první domek z cihel na hromadě hlíny. Jeho chyby ho naučily, co udělat příště líp. Nemohla jsem zachránit Afriku, ani prales, ale mohla jsem začít u sebe. Chodit víc pěšky. Přestat si foukat zbytečně vlasy. Přestat kupovat hloupé marketingové produkty zaručeně vita a raw z druhého konce světa a místo toho jít k zelináři na náměstí. Mohla jsem toho změnit tolik! Každý den. 365 dní v roce...to není málo! A když to udělá každý z nás? Nebude koho zachraňovat! Africké děti nebudou hladovět, protože jejich rodiče otročí ve zlatých dolech do mého iPhonu. Prales nebude umírat, protože nebude potřeba tolik ropy. Mám pokračovat ? A já si nebudu kupovat své svědomí charitou a lítat na drahé semináře, abych chlastala panáky z pupku Deepaka Chopry, ale budu dělat to, co dává smysl. Zodpovědně se starat o mír u sebe doma. Učit dět i na řece Orlici, že když mám jen malou loď, nevezmu si nic navíc, nejlepší lekce skromnosti, kterou znám. Když jsem já spokojená, je takový i můj svět. Potřebuji tak málo! Svou rodinu a kus chleba, čistou vodu a jedno jablíčko. Jako na vodě. To, co bylo nejcennější byl smích mých dětí, které pozorovaly říčního raka a cestou sbíraly odpadky po lidech, kteří jezdí do daleké Indie, okázale pomáhají světu, ale doma si neuklidí. Ano, i my tu máme lesy! A jak o ně pečujeme, to vidíme každý den. Nijak. Pohltila nás pýcha a ovládl parazit chamtivosti. Touha mít a dobýt! Ty nejvyšší hory, ty nejhlubší oceány. Ale uvnitř jsme neskutečně chudí. Pomozme nejdřív sobě. Uzdravme sebe a svou rodinu. V ní to všechno začíná i končí. Pak naše děti nebudou muset hledat smysl života na pláži v Goa, ale budou si vážit rozkvetlé louky za domem. Hloupý Honza šel do světa, aby se pak vrátil domů. A já? Sázím stromy v tichosti a pokoře. Uklízím "naši" studánku v údolí. A vím, kde je moje místo. Doma. V lese.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!