40 let Charty 77 a lidská práva

1216204-316310V roce 1977 šlo o to, aby byl poražen komunistický režim. Lidská práva byla k tomu dokonalým nástrojem, protože totalita nebyla s nimi v ničem kompatibilní a jejich dodržování nutně muselo vést k pádu režimu. Přijetí listiny lidských práv komunistickým režimem, který ji ovšem dodržovat nehodlal, byl neprozřetelný čin nabubřených komunistických pohlavárů, kteří se naučili pohrdat právem a závazky. Tentokrát ovšem už byla situace jiná. Byl tu mezinárodní legálně přijatý dokument, o který se opozice mohla opřít. To také udělala formou Charty 77 a díky neskutečné odvaze jejích signatářů.

Režim byl v zájmu svého zachování nucen aktivisty pronásledovat, o podstatě dokumentu mlčet, lhát, manipulovat, věznit, zastrašovat a používat všechny ty násilné metody, které tak dobře znal a které jej nakonec donesly do hrobu. Ale jej už stejně nic jiného nečekalo než hrob. Nebyla žádná metoda, která by jej zachránila, reforem se už předtím vzdal a násilí jej mohlo spasit jen dočasně. Mohl existovat ještě déle, než existoval, ale jeho činitelé věřili ve výbušnou podstatu lidských práv, rozhodli se neexperimentovat, ale ukončit jej a zachránit svoje kůže dokud byl čas a vhodná mezinárodní situace. K tomu chartisté přispěli a dík jim za to.

Při setkání chartistů ke čtyřicátému výročí založení Charty v pražské Lucerně byl znovu zdůrazněn závazek prosazovat lidská práva v zemích, kde nejsou dodržována, tak jako demokratické země Západu pomáhaly Chartě prosazovat lidská práva proti komunistickému režimu. Je to ovšem totéž? Je legitimní otázkou, zda je Listina lidských práv jen beranidlem k boření režimů, které s ní nejsou kompatibilní nebo je myšlena smrtelně vážně bez výhrad jako dogma?

 

Lidská práva proti funkčnímu demokratickému státu

S obsahem Listiny lidských práv lze pouze souhlasit, je konečným produktem společenské evoluce humanity evropské civilizace, je potvrzením práv, za které bojovaly generace a nakonec i my v době komunistického totalitního režimu. Přesto dnes vidíme, že jeho striktní dodržování vede k problémům.

Povaha dokumentu a odvozených zákonů je individuální. Vypočítává práva jednotlivce a povinnosti z práv vyplývající má konat někdo jiný, mnohdy není jasné kdo, ale nakonec vždy společnost jako celek. To je základní rozdíl oproti dosavadním zvyklostem zákonů charakteru kolektivního. Občanská práva jsou jiné povahy, byla vždy definována zároveň s povinnostmi ke společnosti. Občan má právo volit, ale tím má i zodpovědnost koho zvolí. Občan má právo na bezpečnost, ale sám se musí o bezpečnost starat, musí bojovat za svůj stát, musí pro něj pracovat.

Nová doba individualismu a postupného odloučení lidí od kolektivů přináší nejen ony známé problémy rozkladu rodiny a ztráty sounáležitosti se státem a národem, ale pošetilou představu, že práva prostě „padají shůry“. Pokud se vytratí sounáležitost s kolektivem, je jasné, že to dopadnout jinak nemůže, stát a národní kolektiv jsou jen jakýmsi neplaceným a vydíraným sluhou (spíše otrokem), který má jen povinnosti, které nikdo neocení. Právní chaos a zadlužování státu, prostě snaha stát jen „ždímat“ vyžadováním povinností od něj, je potom zcela předvídatelným výsledkem. Odloučením člověka od společnosti vzniká pocit, že stát není náš, že na něj nemáme vliv, člověk přestává být občanem, případně se jím stává účelově, když něco vyžaduje.

Osud agendy LP je osudem všech agend a ideových teorií aplikovaných v době individualismu, kosmopolitismu a univerzalistického globalismu, osud agendy zneužité k cílům nadstátních organizací chtějících udělat z ustupujícího a slábnoucího státu otroka svých ambicí. Ve skutečnosti se slábnoucím státem slábne moc lidu a slábne rozsah demokratického rozhodování. Agenda LP existující paralelně se zákony státu je jakýmsi nástrojem mezinárodních institucí vnést do státu zahraniční univerzalistické rozhodování. Za to ovšem nemohou lidská práva sama o sobě, už vůbec ne mezinárodní doporučující dokument, ale konkrétně způsob zapracování LP do ústavy bez recipročních povinností a bez konfliktů s jinými zákony a pravidly života.

První konflikt uvnitř tradičních evropských společností je v nevyváženosti, v neexistenci recipročních povinností. Takové příklady vidíme v poslední době: Migranti zadržení v detenčním zařízení mají svoje práva přísně hlídaná ombudsmanem a různými nevládními organizacemi. Stát, tedy občané, mají jen povinnost platit ostrahu a obsluhu. Pokud se aktivistům LP něco nelíbí, mají v celém světě zastání, státní orgány nikoliv. Že stát nemá momentálně prostředky potřebné věci zajistit, nikoho nezajímá. Ze státu se stává jakási služka mající jen povinnosti a občané to platí a platit musí. Uprchlík vůbec povinnosti nemá, není možno od něj chtít nějakou práci, pomoc při chodu zařízení, pokud se toho neujme dobrovolně (což většinou neudělá). Kdyby občané v referendu třeba odsouhlasili nějaké povinnosti uprchlíků, bylo by to proti Listině LP a celý svět by takový stát odsoudil a bůhví jaké sankce na něj uvalil.

Američtí policisté se bojí použít násilí proti černošským zločincům, protože by byli obviněni z rasismu. Vidíme na různých záběrech, jak výtržníci tmavé pleti honí policisty, zatímco by to mělo být opačně. Známe případy odsouzení policisty, který konal svoji povinnost a zastřelil zločince, bohužel tmavé pleti. To je odvrácená tvář rasové diskriminace převedená do diskriminace celé společnosti a státu, který se stává nefunkčním. Právo nediskriminovat podle barvy pleti znamená v této pokroucené praxi diskriminovat všechny občany zločinností, která nakonec vede k NO-GO zónám, tedy oblastem takové zločinnosti, kde normální občané nemohou žít, protože tam ani policista nevkročí. Zde jde o chaos způsobený nadřazením LP nad občanská práva, důležitost neporušit LP je větší než neporušit zákon státu.

Dalším příkladem je francouzská nemocnice, kde byl potrestán ředitel za to, že nutil muslimskou zdravotnici sundat burku a obléci si pracovní plášť. Náboženská práva muslimek zajištěná v agendě LP jsou nad funkcí společnosti, nad občanskými právy, nad plněním veřejných zájmů. Lidská práva jsou chápána jako nadřazená demokracii a občanským právům, světové organizace tím dostávají moc nad státem a jeho lidem. LP jsou tedy předmětem vměšování a v reakci na to předmětem postupného odmítání lidmi, což je vlastně omyl a nepříznivý proces.

To, co se stalo beranidlem proti nekompatibilnímu režimu, se v praxi stává něčím zcela jiným. Monstrem, které se zneužívá. Tím škodí samo sobě. Můžeme potom mít velkou obavu, aby se vůbec LP udržela.

 

Beranidlo proti nekompatibilním režimům

Jestliže se dají lidská práva použít jako beranidlo proti demokratickému rozhodování a zájmům národů, co potom s režimy, které jsou s pojetím lidských práv daleko více nekompatibilní? Jejich použití proti komunistickému režimu bylo jistě správné, ale jestliže je to univerzální zbraň globalistů, dá se použít i jinde. Nelze tedy jednotlivé režimy, které nejsou úplně kompatibilní s lidskými právy dávat do jednoho pytle. Přestupek také není zločin a pohlíží se na něj odlišně.

Dnešní Rusko není Sovětský svaz. Má sice diktátorský režim, ale lidé jsou přiměřeně svobodní, mohou podnikat a cestovat. Mohou dokonce i kritizovat pravdivé skutečnosti z normálního života. Většina Rusů si jej zcela objektivně přeje tak jak je. Je to tedy snad říše zla proto, že výstřední skupinu Pussy Riot pronásledovala za její nemravné vystupování v kostele a jinde? Jsou tyto striptérky hrdinkami? Nejsou to náhodou jen provokatérky, které potom dostanou velké angažmá na Západě a vydělají velké peníze? Vyhlašovat je za bojovnice za lidská práva je trapné ponižování skutečných hrdinů naší Charty. V Rusku jsou možná případy, které podporu potřebují, ale jak je odlišit od provokatérů, když se nepostupuje pravdivě?

Jsou ovšem i jiné mnohem horší nekompatibilní režimy, jako Husajnův, Asadův a Kadáfího. Ale když padly nebo se objevili jejich odpůrci, byť podporovaní Západem, vznikly režimy mnohem horší a můžeme být rádi, že alespoň v Egyptě se vrátil původní diktátorský režim a zavedl občanský systém s přiměřenými občanskými svobodami.

Co tedy znamená vyhlášení současných signatářů Charty 77, že musí bojovat za lidská práva kdekoliv? Je to nepochopení situace a doby nebo neschopnost se odpoutat od minulosti? Nebo to má podpořit angažmá západních armád ve světě za různými zájmy posvěcené ideologií lidských práv?

Závěr: Rovnováha individuálních a kolektivních zájmů je nutná, není možné tuto rovnováhu narušovat odmítnutím kolektivních zájmů a domnívat se, že je možno vše řešit jen plněním zájmů individuálních, všelidských a univerzalistických (přijímání uprchlíků, když si to většina občanů nepřeje). Když zrušíme podstatné kolektivy národa, státu a rodiny nebo je ponížíme na pouhé služky individuálních zájmů, nebude časem nic, co by jednotlivce chránilo, co by lidi spojovalo ke společné práci, ztratí se demokracie a nastoupí blíže neurčený dirigismus mezinárodních organizací, ale daleko nejpravděpodobněji vzpoury extrémistů a chaos.
22 Komentářů k 40 let Charty 77 a lidská práva

 1. novota napsal:

  Apropo ten dům kde podepsali ve střešovicích chátru…tak vrátili po revoluci bývalému stbákovi, který chartisty honil po Praze…

  • Pepan napsal:

   A čemu se prosím vás divíte, vždyť je dost důkazů co byla a je tato chátra 77 letama se vůbec nic nezměnilo stále stejná zlodějská a podvodnická verbež.

 2. sys napsal:

  Horší než hmyz.

 3. novota napsal:

  A hlavně chátra prosadila do ústavy svobodu slova atd.. a najednou všichni co ji podepsali tak drží hubu a nebojují proti CCTH…hlavně bublan,ůůůl atd…

 4. Maroš napsal:

  POZOR, POZOR, POZOR!!!

  Keď MY – CHARTISTI 77 hovoríme o ľudských právach, myslíme tým len naše – sionistické, židovské práva kurva!!! Na SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ – Gójimov, sa tieto práva – NEVZŤAHUJÚ!!! Však admin!
  http://www.analyza.wz.cz/

  • Paul Durham napsal:

   no to je snad jasné i inkludovanému :-)

   • petr napsal:

    Bohužel to naprosté většině jasné není. Proto jsme tam kde jsme. Pokud máte na mysli ty hodně opálené inkludované tak těm to samozřejmě jasné je. Že ale dělají jen nárazník těm opravdu vyvoleným co mají ty největší práva, a budou tak při lámání chleba první na ráně, to už jim nedochází.

    • taty-all-about-us napsal:

     Ale prt, je přece reálnej rodíl mezi „chráněním PRÁVA“ – což znamená, že se třeba přiváže k nějaké LISTINĚ a bude ji bránit hlava nehlava.
     A mezi tím chránit reálného jedince.
     Však si všimněte – plné pusy práv pro práva.
     Nemaj rádi lidi, maj rádi chránění práva – těch slovních výlevů!

 5. Franta napsal:

  Co je to za článek?
  Manipulace, polopravdy a lži na nwoo.org?
  Dnešní Rusko má diktátorský režim?
  Když mi dnes někdo řekne demokracie nebo demokratický tak mám chuť mu rozbít hubu.

 6. Lubosmat napsal:

  Ľudské práva nástroj boja za „slobodu a demokraciu“, ktoré nikto a nikde nevidel, rovnako, ako tie „Ľudské práva“.

  Snaha o vykradnutie a postupné zničenie ekonomík, ktoré sa za cenu materiálnych a ľudských obetí v dvoch svetových vojnách a 40 ročnej práce zotročených robotníkov vytvárali vo vidine „spoločného blahobytu“ je pravým dôvodom perestrojky a prevratov v jednotlivých štátoch bývalého socialistického bloku.

  Ochrana ľudských práv s tým má spoločné asi toľko ako náter na atómových bombách zhodených na Japonské mestá Hirošimu a Nagasaki.

 7. josé napsal:

  Ať mi nikdo nevykládá, že všemocná STB nebyla schopna potlačit hrstku chartistů během pár týdnů, či měsíců. Spíš si je hýčkali a celému světu ukazovali, že v tehdejší ČSSR existuje opozice.

  • proud napsal:

   Delali co dostali narizeny.To jen nam se zda ze si kazdej dela co chce jak se mu to hodi podle toho na co ma.Je to pravda jen zcasti,to si muzou delat jen nejvetsi penezni giganti a i ti maji jisty mantinely.Svet je velice presne ovladabej a nic se nedeje nahodou a samo od sebe bez kontroly.Rikam to porad ze osvobodit se neni vzit placacku na mouchy a jit si zaplacat,stojime proti zatracene dobrejm mozkum!

   • proud napsal:

    To je duvod proc rikam ze je potreba organizovany obcansky neposlusnosti a zruseni penez a obchodovani,s tim neudela uz nic ani genius!!! Vsechno ostatni za jeho podminek a tim jsou prachy a obchod,otoci proti nam,neboli pro sebe.Kazdej jde koupit a kazdej ma svou cenu,jen vlastenec ne,a to oni dobre vedi,proto je nas uz pomalu a bud jeste min,kazxdy decko na ktery dosahnou,a to je 99%,zkazej!!! Vedi proc!

   • petr napsal:

    Vůbec ne. Jen stojíme proti zatraceně tupým mozkům našich spoluobčanů.

  • Lubosmat napsal:

   Bola to obyčajná symbióza.

   Elity vo východnom bloku nemali záujem udržať za každú cenu vo svojich rukách MOC – NEMOC.

   Rozpútať na uliciach jatky, alebo jednoducho pozatvárať všetkých poberateľov „dôchodkov“ zo zahraničia, ktorí za ne organizovali svoju „podvratnú“ činnosť, určite nebol problém.

   Veľmi sa im páčila predstava legalizácie majetku získaného „Vlastnými“ rukami, presne podľa pravidiel „skvelého“ západu.
   V čase zamatovej frašky sa úž systém nemal o koho opierať.

   Zinscenovaný policajný zásah proti pokojným „demonštrantom“ sa podarilo médiám nafúknuť do obludných rozmerov, čokoľvek ostrejšie by rezonovalo v ušiach ešte aj naším vnukom.

 8. petr napsal:

  Je třeba rozlišovat mezi disidentem a elitářským diŽIDentem, který si na tahání horkých kaštanů z ohně pořídí toho předchozího šabesgoje co se považuje za disidenta.

  Největší tragikomické figurky jsou řadoví disidenti co se nechali mlátit a zavírat, přitom si dodnes odmítají připustit, že jen dělali užitečné idioty chartistickým a estébáckým elitám, které potřebovaly nějaké amatérské ochotníky pro absurdní divadlo jménem „sametová revoluce“ a jako kouřovou clonu pro převod miliardových majetků do vlastních kapes.

  Už od 1.1.2017 v rádiu denně otravují s chátrou 77. Včera se tam Jiří Černý dojatě rozplýval jak ho tehdy trockistická famílie Uhl a Šabatová seznámili s textem charty a jak kdysi v Praze poprvé potkal mladého Havla.
  Člověk si říká jestli to ti dnes lidi dělají z blbosti nebo za mrzký peníz a lituje, že ty dva neomarxisty a trockisty estébáci v kriminále neumlátili (holt to byli prominenti kterým se nesměl zkřivit ani vlas, na rozdíl od Wonky a dalších řadových a opravdových disidentů, které v kriminálu umlátili)

 9. Sasin napsal:

  Nejdříve jsem myslel, že je to humoreska, ale není. Ovčan má právo volit si své otrokáře a za to musí pro něj dřít a dřít až do smrti, toť odpovědnost za své právo. Tady jsem skončil a nehodlám už pokračovat. Muheeeeeeee

  • Paul Durham napsal:

   Konečně má skutečně někdo tu bájnou politickou odpovědnost. Tak je to správné, tak to má byť, disciplina musí byť. A pak že karma neexistuje, existuje dokonce v reálném čase bez převtělování a podobných fintiček.

 10. martin bareš napsal:

  Pan Podracký toho napsal hodně. Bohužel, protože pro mne úplně zbytečně.

  Státní tiskoviny také nečtu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!