Korporátními bankéři sponzorovaná pseudověda a „okradení“ lidstva

science-moneyNic na světě není takové, jaké se to zdá. Svět vědy není výjimkou. Některé nejposvátnější teorie/principy, nad nimiž dogmaticky drží ochrannou ruku velekněží v chrámu vědeckosti spolu s jejich poněkud zpochybnitelnými, mlhavými myšlenkami, se prostřednictvím korporátního/bankovního sponzorství neprávem dostaly do středu veřejného zájmu a získaly uznání.

Tyto chybné vědecké dezinformace byly úmyslně podstrčeny do hlavního proudu vědy kvůli kontrole a finančnímu zisku: Lidé s příslušnou pravomocí a jejich obchodní monopoly i nadále prosperují díky této pseudovědě, která už touto dobou měla být dávno mimo výsluní a měla být zamítnuta jako nepravdivá.

Velké části skutečné alternativní vědy, založené na přírodních zákonitostech, a jejím průkopníkům bylo odepřeno uznání, které si zaslouží, neboť vše potlačili lidé s příslušnou pravomocí, takže status quo stále zůstává: Jejich obchodní monopoly nejsou ani nadále ohrožovány tím, že by je podkopávaly tyto alternativy…

Ano, peníze jsou silnější než pravda.

Pokud by aplikace nějaké alternativní vědy a technologie získala uznání lidstva, které si zaslouží, potom by zvítězila daleko větší efektivnost nákladů a celková účinnost a celý svět by se změnil.

 

Korporátními bankéři sponzorovaná „krádež“ fyziky

Od řady alternativních fyziků, kteří vycházejí z přírodních zákonitostí, a jejich vědy a techniky s potenciálem transformovat lidstvo, se vědecká komunita distancuje.

Místo toho nám svět fyziky přinesl náboženský kult osobností s pochybnými a svéráznými nápady. Stručně řečeno, nejsou tak chytří, jak se o nich prohlašuje. Byli uvedeni do síně slávy, aby působili jako pilíře dezinformačních snah o dogmata, sponzorovaná (korporátními) bankéři.

cache_37645033

Obr.: Zleva doprava - Einstein, známý plagiátor a obchodník s dezinformacemi… Vedle je Tesla, skutečně geniální vědec/vynálezce, dále pak Steinmetz, velký matematik, jehož humanitární práce byla ve skutečnosti, stejně jako práce Nikoly Tesly, vymazána z historie.

 

Albert Einstein - Známý plagiátor a podvodník

Albert Einstein je jedním z hlavních konstruktů, použitých k tomu, aby sloužil výše uvedenému účelu. Při mnoha příležitostech bylo například prokázáno, že teorie relativity je chybná… Dokonce se o tom zmiňují i New York Times a časopis Times magazine. Ve skutečnosti byla teorie relativity vyvrácena ještě předtím, než byla publikována, přesto Einstein stále zůstává jedním ze světců vědy.

Mezi další hlavní konstrukty, sloužící jako pilíře dezinformací a dogmat, sponzorovaných (korporátními) bankéři, patří vysoce oceňovaní a velmi vychvalovaní Stephen Hawking a Michio Kaku. I když tito vědci na sebe strhávají pozornost veřejnosti, řada fyziků, kteří chtějí transformovat lidstvo se svými brilantními nápady a za pomoci skutečné fyziky, je ponechána na pospas osudu...

Nicméně roste počet vědců, jejichž záměrem je zbavit fyziku omezení pseudovědy, kterou sponzorují (korporátní) bankéři, aby tak pomohli „osvobodit“ lidstvo.

cache_37625480

Nikola Tesla

Zesnulý velký vědec a vynálezce Nikola Tesla (1856-1943) poznal, jaké to je, jít proti přáním lidí, kteří jsou u moci, a vědeckého establishmentu, kteří potlačují alternativní technologie.

cache_37624195

Tesla se musel potýkat s přáními dynastií centrálního bankovnictví, které vlastnili a řídili energetičtí magnáti JP Morgan, N. M. Rothschild a JD Rockefeller. Tesla se svojí alternativní nezávislou technologií volné energie byl pro ně hrozbou, neboť mohl vážně podkopat jejich konvenční systémy, a oni by tak nad lidmi ztratili kontrolu.

Teslovo dílo zahrnovalo možnost neomezeně zásobovat dodávkami energie jakékoliv místo; bezdrátovou elektřinu nebo elektřinu bez potřeby baterií, přenos energie prostřednictvím rádia a telefonu v délce trvání až stokrát delší než je dnešní standard a také systém včasného varování detekce zemětřesení...

Když se Tesla snažil, aby se tyto technologie dostaly do centra pozornosti, nastaly mu potíže - někdo se vloupal do jeho laboratoří a zničil je, zabavil vybavení, a buď spálil či zabavil duševní vlastnictví.

Stojí za zmínku, že dokonce i v dnešní době je jistá část duševního vlastnictví zadržována ve společnostech Tesla, což ukazuje, kam až jsou ti tajemní muži v černém, agenti „potlačování“, pracující pro lidi u moci, schopni zajít.

Jsou schopni se infiltrovat do jistých skupin, jako např. do společností Tesla, a zabránit tomu, aby se humanitární prospěch rozšířil ven do světa. Nebo poté, co se infiltrují, přeměňují systém těchto společností na dezinformační.

 

Řešení

Jistě, věda musí překročit tyto sebepoškozující hranice, ale je zapotřebí aktivních jedinců s otevřenou myslí, ochotných napadnout ortodoxii a konfrontovat pseudovědu i s jejími vazbami na establishment...

Zvažte možnost, jaké by to mohlo být, kdybychom s tím mohli pokračovat, kdybychom se stavěli za možnost svrhnutí pseudovědy establishmentu a poté bychom zavedli přístup nového paradigmatu.

Někteří současní vědci, kteří se snaží zrealizovat Teslovu práci kvůli zlepšení podmínek lidstva, stále zažívají těžké časy, a to nejen s establishmentem, ale také s veřejností, která je má za šarlatány nebo dokonce podvodníky… zatímco jiní, jako např. oblíbený vědec Jim Murray, jsou už alespoň některými lidmi považováni za důvěryhodné…

Ať už je situace jakákoliv, zatímco se budeme učit rozlišovat, podporujme vědce, kteří už odvážně zaujali alternativní pohled...

Paul A. Philips

Zdroj: http://www.activistpost.com/2017/01/corporatebanker-sponsored-pseudo-science-hijacking-humanity.html
86 Komentářů k Korporátními bankéři sponzorovaná pseudověda a „okradení“ lidstva

 1. uloziste napsal:

  "Tento a mnoho jiných oborů lidské činnosti jsou natolik už zataženi do předchozí indoktrinace, že tak hluboké sebereflexe, která by přehodnotila "samotné základy", nemůže být již schopna. Tak jen staví na tom, že nekonečné (dez)interpretace zajišťují nějaké ty obživy a uznání pro některé. Není na tom politický, ideologický ani mediální zájem...si uvědomit vůbec nutnost takového přehodnocení...
  Proto to sotva může udělat někdo "uvnitř" a "zevnitř" neboť je příliš zainteresován a taky už má v hlavě moc na...noo víte jak,)"

  "Ačkoli jste uvedl - a to mě zaujalo - že nedostatečný zřetel je na faktoru psychologických omezení a zkreslení (nezahrnutí jich v potaz).
  Při dostatečné poctivosti to v lidských možnostech podle mého názoru je - ale právě ta poctivost sama k sobě - se nedostává - není v tom zájem (obživy pasoucí se na nějakém oboru od které se žádá, očekává a odměňuje akorát to, co "nové" smí stavět jen tak aby se to napasovalo (třebaže za pomoci obežliček dalších "trpaslíků", které "vysvětlí" a umožní na již "vystavěných" strukturách s nimi vnitřní konzistenci. Ale byť by bylo vše nakrásně vnitřně konzistentní - jako celek to nedává záruku, že celý odpovídá realitě.
  Potíž vyvstává u "teoretických věd" jako "teoretická fyzika", "částicová fyzika", "teoretická kosmologie", atd. právě v teoretičnosti. Matematika (na kterou tak moc slyší a bez "důkazů skrze ni" naopak jsou ignoranští) nemůže nahradit exaktnost a uchopení (v přirozeném jazyce).

  Kdyby se tak lidi netahali za nos..."

  "Připadá mi trochu trapné, že obor nazývající se vědou postupuje stylem "pokus omyl" - vyplodí miliony nesmyslů a to by bylo aby se přece aspoň jednou někdo někdy v něčem netrefil aby se pak mohlo říkat - věda na to přišla!

  Proč entropie? Proč vůbec "je" entropie? Tedy proč lze pozorovat to čemu se říká entropie? Co ji způsobuje?"

  "Možná by někomu mohlo vynášet vymyšlení další sady virtuálních částic - "příčin entropie", nechcete?
  Taková částice entropie by byla celkem sexy .)"

  "Srovnáváte nesrovnatelné - na tom jestli má páv na ocase oka svět "nestojí". Navíc paví ocas není teoretický konstrukt (ačkoli to čemu se říká entropie mi přijde jako dcela reálný jev, ne pouhý pomocný matematický konstrukt).
  Co způsobuje to čemu se říká entropie by mohlo způsobovat i jiné jevy...Vyplatí se tedy takovou otázku si klást a vysvětlit. Říct jen - "prostě to tak je" - je neuspokojivé."

  "Ajnštajnovskej časoprostor je jen slovní hříčka-neexistuje - je jako hruškodrom) v jehož vnitřku se nachází ono "znečištění" v podobě dalších multivesmírů (každé rnko písku je de-fakto svým vlastním vesmírem, rozměrem) - hmotoprostorů - vlastní existence - zrovna jako ten větší ze kterého se na něj (zvenčí vůči němu) díváš.

  Není dualita hmoty a prostoru - to je blud, tahají vás za fusakli a za nos...
  Nejsou to dvě různé podstaty - nýbrž táž.
  To, co se nazývá prostor je vlastně pro některé jiné prostory tak nějak prostupná hmota. To, co se nazývá hmota zase není nic jiného než prostor. Není hmota v prostoru, ale prostor v prostoru prostorů... (chcete-li hmota v hmotě hmot...).

  Pozor: Hmotoprostor toho kterého útvaru nekončí přesně tam, kde ho vidíme (jakoby začínal a končil) nebo odkud klade jinému hmotoprostoru navzájem odpor.

  Problematické jsou pojmy jako energie, čas, světlo, atd. (některé se jenom jeví, ale sami o sobě neexistují - tedy že by byly něco jiného co má samostatnou podstatu - existenci - a ne že jsou projevem nějakého zdroje.).
  A samozřejmě gravitace, gravitační interakce, hmotnost, váha, tíhové zrychlení, atd. - které si vyloženě říkají o přeinterpretování už v základním pojetí."

  "Vies, ze tvoju polohu v priestore je mozne definovat len v konkretnom case...?

  Jsou prostory v nichž se uspořádání téměř nemění, takže je vše v něm stále ve stejném jak vy říkáte čase?
  To PŘIŘAZENÍ je pouze POMYSLNÝ nástroj lidské mysli, kterým vyhledává tu kterou konstelaci (v paměti či jiných v uvozovkách otiscích prostoru). Asi jako když máš pod souborem G táraniny pána XYTZB. A nebudeš to hledat pod číslem 28789 ačkoli bys též mohl.
  Čas není něco co existuje samo o sobě, co je samo podstatou...a jak by jsi ty sám řekl by byl "objektivní".

  Ale to není zdaleka jediný (sebe)klam v uvozovkách věd."

  "Tak mi ukaž tu tvou slavnou "částici času" naprieklad,)"

  "castica casu neexistuje tak isto, ako neexistuje ani castica pisania, vrazdenia, vyskocenia z okna, narazu do steny a skrabania sa po riti... Ak by si vsak mal zaujem vidiet obrovske zoskupenie elementarnych castic zodpovednych za tvoje tupe komentare, pozri sa do zrkadla... :-DDD"

  No tak sis odpověděl sám:) Čas není reálný. Jde o lidský způsob kterým mentálně odlišuješ "záznam" uspořádání A od "záznamu" uspořádání B, protože máš psychickou potřebu tak činit.

  Ale to je celkem vedlejší. Zajímavější je, že proč pro jednu věc vymejšlej víc pojmenování... "temná hmota"?:D Proč prostě neztotožní s vakuem nebo jak říkají prostorem?
  Vakuum je hmota. (A hmota je prostor, prostor je hmota-jde o tutéž substanci.) V té hmotě jsou další "nečistoty", kterým teprve se říká "hmota". Ale pro samou "pevnější" hmotu nevidí vakuum jako hmotu, což mylně vyvolalo "dualitu" že prostor a hmota je něco odlišného, že snad existuje "hmota v prostoru".

  "Ak by na Zemi neboli ludia, otocenie sa Zeme okolo vlasntej osi by netrvalo, ani jej obeh okolo Slnka by netrval..."
  - Pořád by to byl -jakož i je - jen pohyb hmotoprostorů v hmotoprostorech, žádnej "pohyb času".

  "Když škrtneme occamovou břitvou "trpaslíky" a duplicitní termíny pro (možná?) tytéž jevy (takže to vypadá na více faktorů než třeba působí) a zohledníme psychologické konstrukty a zdání pouze mentální (neexistující takové ve "vnějším reálném vesmíru" mimo jevení se takovými pouze v hlavě):

  Vakuum je hmota.

  Jinými slovy - to čemu se říká hmota a to čemu se říká prostor - jsou totéž.
  Prostor=hmota, hmota=prostor. Nejsou to dvě různé kategorie, nýbrž tatáž.

  Tyto hmotoprostory se navzájem ODPUZUJÍ (mimo jiné odpuzování může vést za určitých okolností k tendenci entropické - "rovnoměrnějšímu" rozprostření.), ale také se "strhávají" navzájem (do vleku), prolínají a některé jsou uvnitř jiných hmotoprostorů (asi jako když naskládáte několik PET kelímků od piva do sebe - ačkoli hmotoprostor není něco "pevného", tak se tím zvětší "odpor".). Celý vesmír by šlo považovat za jednu takovou velkou "bublinu" hmotoprostoru v němž je bezpočet "nečistot" - menších hmotoprostorů - obvykle nazývaných "hmota" - ta "viditelná". Spíše však může jít o více hmotoprostorových "bublin" SLITÝCH, prolnutých, vznikajících klidně nezávisle. Ty se mohou "točit" jako "celý vakuový útvar" v němž jsou "usazeny nečistoty" hvězd, soustav atd. Zatímco jiný "vakuový útvar" se může vůči tomu "točit" jinak, atd.

  Dále:

  Útvary (námi rozlišitelné) hmotoprostorů v hmotoprostorech...nekončí a nezačínají "tam" kde je hranice odkud je vidíme, ani tam odkud je hranice od které pro některé jiné hmotoprostory kladou odpor (tedy tam kde si na ně např. sáhnete...) dalšímu nenásilnému pronikání.
  Jakási "bublina" existence každého toho útvaru působí zpětně do středu toho "svého útvaru".
  Změna velikosti té bubliny může souviset s jevem, kterému se říká teplota...

  "Gravitace" není přitahování k "viditelnému" útvaru, ale odpuzování od vnitřní "strany" bubliny - respektive od celé "masy" hmotoprostoru (ne tam kde vidíme, že začíná a končí ten který útvar, nýbrž celé ono "pole") samo sebou do "svého středu" - směr nejmenšího odporu z toho místa. (Pro názornost - dalo by se to připodobnit k tlaku atmosféry v soustavě člověk na zemi a nad ním nebe...)."

  Mnohé články operují s tímto: "Pokud temná hmota existuje, tak ji nejspíš tvoří nějaké částice."

  To je naprosto mylný předpoklad.

  To čemu se říká "temná" hmota je vakuum - respektive hmotoprostor ("dualita" hmoty a prostoru je psychický omyl...). To je asi to, co hledají, ne? Pro samé stromy nevidí les."

  • Perun Hromovládný napsal:

   Mám neodbytný dojem, že došlo k záměně článku a komentáře.

   • proud napsal:

    To nevim,ale jeden termin se mi tu moc libi a pasuje na vsechny odvetvi lidsky cinnosti: "Korporátní bankéři"!!! Kdo ovlada penize a jejich toky,vladne.Pro koho je uz otazka zase dalsi,paklize pro nekoho......Tak ci onak staci mu je sebrat a moznost dalsiho vejdelku timhle zpusobem s jejich pomoci a je namydlenej,ztratil smysl i nastroje!

   • Paul Durham napsal:

    Perune , dostal jste mne !

  • Sasin napsal:

   Vakum je kondenzační plotna co se křiví ve spirálách jako kouř a odděluje jiné plotny nabíté jinou rychlostí éteřiny. Muheeeeeee

 2. proud napsal:

  Kdo s nadhledem premejsli,rychle mu dojdou vsechny souvislosti,co chces dobre schovat,dej na oci vsem.Proto nastoupil socialismus jakoze cesta ke komunismu(ani nahodou!) a byl popsanej komunismus,s chybama.........a pak poradne znicenej a zostuzenej,aby byla kazdymu hanba na nej byt jenom pomyslet!!! Celkem se podarilo,az na par tech kdo se snazej premejslet nezaujate.........

 3. MartinT napsal:

  aby platilo co se píše v článku je třeba ,aby lidé byli nemyslící, nesvobodní a telata a zrovna jen v krátkém období života a činnosti N.Tesly se zformovala tak velká síla,která přidržela prům. revoluci v kolejích jak si tři bankéři usmysleli...církvi na to nestačila staletí

  ..na jakých tedy základech stojí moderní odvětví průmyslu na nepodložených nefunkčních jevech nebo co?...tož sa do teho pust a napajej elektromobily bezdrátově na dálku...šak to funguje né..ten metrix je ve všem

 4. Sasin napsal:

  Zajímalo by mne, esli někdo ví, zda větci někdy v HisTórii vytvořili něco opravdu užitečného, bez zásuvky na peníze. PenNíze vytvořily elektrickou soustavu s miliony kilometrů vysokého napětí, kolem kterých nesmíte hospodařit na svém ukradeném podíle na půdě. PenNíze vytvoříly počítací přístroje, které pomáhlay Hitlerovii při evidenci nakradených podílů na rozpočtu a PeNNíze pomáhaly jako dnes hlavnímu odběrateli fašistického umění vyráběčům zbraní, gde končí všecjny větecky podporované vymyšleniny.

  Komunistům se dařilo větecké nadšení brzdit, proto měli fabriky a útulky pro papaláše plné.. Návrhy vedoucí k osvobození člověka od utahování šroubků byli náležitě umrtvovány.. Přesto se mnohdy podařilo otrokům, při životní potřebě usnadnění si plnění plánů papalášů, zapřažení do grafů a prorůstových opatření, dostali na úroveň věteckých analfabetů placených harpagondechajci. Ale už tehdá byli KONfrontování s ideologií plné přezaMĚSTnanosti a nedostatkem deVÍZ, přičemž chorobný nedostatek výtvarného citu pro tvary a všeobecně o krásno, byl jakýmsi základní mimikrem udržení stáda otroků v nezávidění hodné situaci.

  Aby se větcům podařilo vymezit zlepšovájům otrků, řvali, že mají málo vybavení a měřících zařízení., kterými bude snadné vypočítávat efektivnost jejich vymyšlenin. Tak vymysleli měření na poločas rozpadu. Dnes každej větec vypadnutý z rychlíku změří se 100% jistotou, že kámen na který upadl je starý miliony let s přesností na stovky. Což je celkem slušnej "ýsledek". Změří nám přesně odběry vody, elektřiny a kontrolují objemy nákupů. Gdyž už nebylo do čeho píchnout okopírovali měřící přístroje a vymysleli měřící přístroje na otroky, co měří snad úplně všechno. Od výkonnosti až po ukončení aktivního provozu a cenu za jejich sešrotování.

  Tak se rodí tlak otroků , který v protitlaku větecky zapojených entit, vytváří pokrok v praxi. Tím se postupně zaplnil výrobní proces čehokoliv, do čeho byl kvůlivá ukradeným podílům na půdě a rozpočtu nahnán, aby si zachoval život bez podílů. A gdyž už těch vynálezů a zlepšováků bylo příliš, že to hrozilo zautomatizováním celého procesu, přišel nějakej "INvestor", který všechno vyměnil za bankocetle, které mu banksteři vymalovali na koupi toho jeho vybraného otročince.A teď přide ten ftip. Ani za jeden jediný vynález ani zlepšovák nemuseli šmejdi ve skutečnosti nic zaplatit. Zápas o osvobození otroků končí. Děti otroků nevědí o zlepšovácích nic, často nevědí ani co jejich otec otrok Šroubovák šrouboval. Přichází čas na výrobu produktů větců.

  • .lak napsal:

   Zmerák sem, zmerák tam a dydlace včera, dnes a zítra za přerozdělení od objektů zájmů ke zkumákům, tradá. Heeh muheee jo jo hufňá

   • Sasin napsal:

    Větci říkají , že na krajích KONdenzačních vrstev se tlačí výstřední síla stlačeného éterického ejakulátu, který gdyž je tlačen větší silou, než se dokáže na stěnách udržet přeskočí do další vrstvy. Tomuto procesu někteří větci říkají kvantový pokrok, čili rezonanční vrstva . Gdyž je takových vrstev více, přerozdělují se síly jiným PÁRAstigmatem, páč urychlením těchto tlaků vzniká pole, které spojuje přebytečnou sílu do odstředivě dostředivého švihacího dynamicky se měnícího KONdenzačního objemu. V tomto PROSTředí se dějí změny celé soustavy. Uvolněné elementy vytvoří další řadu paradigmat, ve kterém obsadí neprodejné podíly a řídí celkový rezonanční rozpočet. MUheeeeeee

    • .lak napsal:

     Haramein to spočítávákům černých děr říká no tak dobře, máte blbě vzorce. Netočí se vám to, tam všude se to točí, vesmír to má dobře.

     • Sasin napsal:

      Některým větcům se už točí hlava ze svých KONstantních veličin, které násobí, dělí, odečítají, sčítají a přirovnávají k rychlosti světla, kterou jim předepisuje jejich bible.Průnik rezonančním potenciálem, řídící se podílem na prostoru a rozpočtovým potenciálem všech zůčastněných elementů nedokáží spočítat tak aby se soustava držela zpátky u předepsaných manter vetecké biblliotéky. Takže gdyž někomu spadne jabko na hlavu, přepočítá si rychlost, hmotnost objem, hodí to do hrnce, vynásobí mocninou a všichni pozemšťani z toho musejí být na větvi a čekat gdy uzrajou a spadnou. Stromu je to jedno, ten si své rezonanční pole v kmeni upravuje podle éterické nabídky celé soustavy, přičemž si potřebné vlastnosti vytvoří v plodech elektrolízou. Přesto se najdou větci, že plody jsou evolučním výmyslem rostlin aby to zvěrstvům chutnalo a v trávicích traktech přenášeli semeno do jiných rezonančních polí, čili za hranici působnosti stromů. Opak je však opět pravdou. Strom na zvěrstvo sere. Muheeeeeeee

      • .lak napsal:

       Jo a navzdory loňskému brzkému létu s rekordy některé jabloně neuzrály a když tak spíš na větvích od slunce. Asi nám to spektrum slunečního světla ladí pro GMO. Trusiči dobroklimatokteristů plodin na nanohliníku.

       • Sasin napsal:

        Stromy si řídí svoji výsadu podílem na rozpočtu a půdě. Pokud rozpočet soustavy nepřidělí potřebný potenciál, strom se kvůli tomu nehne a je mu to jedno.Lidi ploděj za každou cenu, igdyž se to často nedá vydržet, páč jsou praštění. Řídí se pitomou soustavou, která se domnívá, že tím udrží lidstvo mentálně na uzdě. Lidi jsou ale tímto tlačeni aby přeskočili na novou rezonanční vrstvu a určitě se jim to podaří.

     • proud napsal:

      Jak jsi uhodl,ze to je zrovna ten pan o kterym jsem mluvil?:-))))

 5. MUF napsal:

  Je zajímavé, že se každou chvíli objeví někdo, kdo se snaží okolí přesvědčit,
  že Einsteinovy OTR a STR nefungují (Nechci vůbec řešit, zda skutečným autorem
  obou teorií je někdo jiný a Einstein je jen vydal za své. Není totiž důležité,
  kdo je jejich autorem, ale co obě teorie říkají) a to přesto, že jsou
  desítky nejrůznějších pozorování (stáčení perihélia Merkuru, ohyb světla v těsné
  blízkosti Slunce, rozpínání samotného prostoru, dilatace času), jejichž výsledky
  přesně odpovídají předpovědím plynoucím z OTR a STR.
  Ještě zajímavější ovšem je, že dodnes jsem se nesetkal s nikým, kdo by zpochybňoval
  kvantovou fyziku postavenou na Heisenbergových relacích neurčitosti (vystavěných
  na maticovém počtu) a Schrödingerových vlnových funkcích (vystavěných na
  diferenciálním počtu) a to přesto, že předpovědi kvantové fyziky jsou 1000x
  bizardnější než předpovědi Einsteinovy OTR: jistě si umíme představit (alespoň
  na dvourozměrném povrchu), že hmota zakřivuje prostor a v tomto zakřiveném prostoru
  se tělesa pohybují po nejrovnějších možných drahách (toť základní premisa OTR),
  ale kdo z vás si umí představit, že elektron se v jednom okamžiku nachází s určitou
  pravděpodobností ve všech místech vesmíru najednou (to je ta vlnová funkce),
  nebo že částice spolu mohou komunikovat nekonečnou rychlostí (tzv. vázaný spin).
  Přesto výpočty plynoucí z těchto předpokladů se mimořádně shodují (v některých
  případech se jedná o bezkonkurenčně nejpřesnější předpovědi ve vědě vůbec) s pozorováním.
  Takže každá teorie je považována za správnou, když její předpovědi odpovídají pozorováním.
  Až přijde přesnější teorie (jako případ kdy Einstein tzv. "sežral" Newtona),
  která bude realitu popisovat přesněji, můžeme předchozí teorii prohlásit za špatnou
  či překonanou - např. tak jako nyní, kdy stále čekáme na tzv. velké sjednocení,
  kdy se podaří teoreticky popsat kvantový svět se zahrnutím vlivu gravitace
  (tedy popis mikrokosmu v zakřiveném prostoročasu).
  Jestli ono to ovšem nebude tím, že každej, kdo má v zadku díru a umí napsat E=mc2 (přestože tento
  vzorec se v Eisteinově publikaci v roce 1911 vůbec neobjevil), se považuje za odborníka na OTR.
  Ovšem větu o spektrálním rozvoji (což je úhelný kámen kvantové fyziky) pobere tak jeden člověk
  ze 100.000 a to Vám chytrolíni ještě hodně fandím.

  Doplnění: Tímto svým vyjádřením nechci nijak umenšovat obrovský a často nedoceněný přínos N. Tesly
  fyzice a lidstvu celkově.

  • Eschatolog napsal:

   Ale kolego, pouzivani sil prirody podle kucharky sepsane diky empirickym zkusenostem ci obcas praxi overene teorii, jeste vubec neznamena , ze silam prirody a jejich zdrojum rozumime .
   Pri trose prace a matematickeho aparatu popisete svet i pomoci malych nanotrpaslicku s tremi pary koncetin. Popisete, ale nevysvetlite.

   • MUF napsal:

    Kolego,
    ve vědě zatím stále platí, že jakémukoliv systému (vesmíru, člověku, růži, fotonu) jsem porozuměl, když na základě pozorování jej teoreticky popíši a tímto teoretickým popisem jsem schopen co nejpřesněji předpovědět, jak se systém bude dále vyvíjet v čase (tedy jsem schopen předpovědět jeho budoucí chování).
    Tak slovo "porozumět" chápu já. Takže jestli jste chopen předpovědět chování vesmíru (jeho vznik, minulost, současný stav a budoucí vývoj) nikoliv zakřiveným prostoročasem (na makroskopické úrovni) a nekomutující matematikou (na úrovni elementárních částic), ale pomocí "nanotrpaslíčků se třemi páry končetin", gratuluji Vám a běžte se přihlásit o Nobelovu cenu za fyziku. Jsem první, kdo Vaši nominaci podpoří. Pokud ne, a jen jste napsal, co Vám slina pod prsty přinesla, je to škoda strojového času Vašeho PC.
    Jen pro zajímavost, jak si pro sebe vysvětlujete pojem "něčemu porozumět" Vy?

    • proud napsal:

     A co kdyz prohlasim,ze tak jak se vesmir od urcityho okamziku rozpina,ze se bude rozpinat zas jen do urcityho okamziku a pak se zacne zase smrstovat k onomu urcitymu okamziku,a takhle ze pulzuje odjakziva? Jsem vedec? A ma to neco do sebe? Jisteze ma!!! Jedinej rozdil mezi mnou a vedcem je ten,ze me nikdo za moje teorie neplati jako ty zlodeje,nejlip placeny mystiky sci-fi zanru :-)))))))))))))))))))))

     • proud napsal:

      ........slouhy a lhare korporaci!

     • biro napsal:

      "představit, že elektron se v jednom okamžiku nachází s určitou
      pravděpodobností ve všech místech vesmíru najednou (to je ta vlnová funkce),
      nebo že částice spolu mohou komunikovat"

      A umíte si vy představit, že žádný "elektron" v reálu neexistuje? Podobně jako další virtuální obežličky, aby "to" mohli nějak mozkem "uchopit"...

      • MUF napsal:

       Ale jo, klidně si použijte k popisu reality nanotrpaslíčky se třemi páry končetin. Budou-li vaše předpovědi popisovat pozorované jevy, můžete si postavit svou vlastní fyziku definovanou působením šestirukých nanotrpajzlíčků. Pro mne platí, že určité kvantové jevy lze popsat pouze představou (interpretací reality, chcete-li), že hmota se skládá z jader, v jejichž okolí se nacházejí záporně nabité mnohem lehčí obláčky nazývané elektrony, které někdy mohu popsat jako vlnu, jindy jako pevnou hmotnou částici. Za tohoto předpokladu jsem schopen popisovat chování atomů v čase a v různých energetických (chcete-li kvantovaných) stavech. Pokud to dokážete popsat na základě jiných předpokladů, klidně do toho, rád si Vaše závěry poslechnu. Jinak souhlasím s tím, že i ten můj "elektron" je virtuální obezlička (jak píšete), protože naše tělo nemá smysly, kterými by bylo schopnou mikrokosmos vnímat a tedy dávat mozku podněty k pochopení této mikroreality. Proto musíme používat k interpretaci pojmy a objekty, které známe z makrosvěta, umíme je popsat a chápeme je. Pořád ale platí to základní, ať už svou představu světa postavím na jakýchkoliv základech (je jedno, zda je nazvu elektrony či nanotrpaslíčky), musím být schopen těmito představami popsat své okolí. Pokud to nedokáži, jsou mé představy mylné a musím hledat jiný popis. Já se zatím budu držet OTR a kvantové fyziky.

     • MUF napsal:

      Pokud budou pozorování v souladu s Vaším tvrzením o pulzujícím vesmíru, tak Vás někdo za vědce bude považovat a třeba Vám i někdo za Vaše objevy zaplatí. To nemohu posoudit. Potíž je dnes v tom, že za představu o "pulzujícím vesmíru" Vám dnes nezaplatí ani zlámanou grešli, neboť od roku 1998 se ukazuje, že vesmír se nejen rozpíná, ale jeho rozpínání se v čase zrychluje, takže proti přitažlivému působení gravitace musí působit nějaká nám neznámá odpudivá síla. Zatím neznáme její podstatu a vědci ji nazývají "temná energie". Nejzajímavější ovšem je, že rozpínáním se tato energie neředí, že v současnosti dokonce tvoří temná energie 78% všeho, co nazýváme vesmír. Pro Vaši představu, to, co vidíte na noční obloze svítit, je pouhé 1% všeho, z čeho se vesmír skládá. To vše plyne z nejnovějších měření získaných sondou Plank.

      • proud napsal:

       Jisteze,jeden pan povedel ze zijeme v cerny dire,ovsem maji ho za blazna,a jednou za to nekdo jinej slizne smetanu,normalka........

      • proud napsal:

       Tvrdim ze vesmir pulsuje,bije jako srdce,to taky neni rovnomerny,jak by se mohlo zdat! Jen pochopitelne v nam jiny casovy dimenzi.

     • proud napsal:

      Vedecek blbecek ve svym odloucenym kokonku nema ani poneti co znamena "jak dole,tak i nahore",o rytmech ktery pozorujeme tady "dole" ze jsou jako ty "nahore",nevidime je,ani nemuzeme z hlediska nasich jepicich zivotu a nam plynoucimu casu kterej vesmiru umerne jeho velikosti plyne jinak.Jinak uz bysme vedeli davno mnohem vic,nezivit arogantni pitomce ve vede,slouzici mamonu!!!Ledaze za jeste vetsi mamon davaji vedomosti nekomu jinymu kterej je pouziva proti nam a nam je taji............takova je "veda"!!!

      • wankusik napsal:

       Proude,

       když se budeš dívat do stále menšího a menšího "rozměru", třeba mikroskopem či něčím ještě více rozlišujícím...do "něčeho, co se ti zdá zvenčí "pevné"

       (např. protože si na to můžeš šáhnout...Ve skutečnosti se nikdy nedotkne ani receptor v kůži toho předmětu přímo na jeho "hranici" ať zatlačíš jakkoli silně - nikdy se svými "hranicemi" přímo nedotknou...Malým dětem by se to vysvětlilo asi tak, že "atom" tvé kůže by se nikdy nedotkl "atomu" pera, které držíš v ruce..ačkoli ho "držíš"...mikro-nano-piko-daleko-stejně...ač-přiblížené...se přímo nedotýkají předmět a tvá ruka.)

       ...tak "tam" uvidíš NIC.
       Když je tam ale NIC, jakto, že se to jeví pevné?

       ODPOR.
       (Ve školách se učí:
       "Roste s hmotností přitahujícího tělesa (Země nás přitahuje víc než soused v lavici). ... Každá dvě tělesa se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními silami."
       -...Total bullshit.)

       Když ale i ty stojíš na NIČem, jakto že se "nepropadneš" skrz planetu? Říkají tomu tuším, "elektrostatický odpor". Proč se nepropadneš ve skutečnosti "hmotoprostorem" složeného z NIC.
       Ty už V NĚM ale jsi částečně "propadlý" - totiž nacházíš se v "plášti" toho "hmotoprostoru" nazývaného planeta. Jen se nepropadáš dál až do středu (směr nejmenšího odporu) toho kterého hmotoprostoru, protože jsi naraženej na úroveň, kde je velký odpor ("povrch"-ačkoli je to už vlastně PRO TEBE hranice "jádra" toho kterého hmotoprostoru-protože jsi hmotoprostorem který se s tím odpuzuje v této vzájemné úrovni.)

       Když "něco" (CO SE JEVÍ) vzniká z NIC, pak je složeno z nic, je to pořád nic.

    • Paul Durham napsal:

     Nevím jak kdo, ale já jsem z vašeho výlevu porozuměl, že jste citlivý vjedec.

     Vaše vjeda neumí předpovědět chování vesmíru , ani nevíte PROČ vlastně platí Keplerovy zákony , když elektrická síla je tak nějak "trošičku " větší než gravitace.

     Pokud jste porozuměl "člověku" a dovedete předpovědět chování konkrétního jedince, tak jste borec, bezpochyby, smekám.

     S tou růží je to tak, že mi v létě povídala, abych se neflákal s tím zaléváním a jářku, měla pravdu.

     O fotonu raději mluvit nebudeme.

     Slovo porozumět nemá shodný význam se slovem popsat, namalovat, nakreslit. A model reality není realita.

    • Eschatolog napsal:

     Kolegyne "rozumi" osobnimu automobilu, protoze s nim umi dojet , kam potrebuje ? Tedy musi mit automatickou prevodovku, to vozidlo. Jinak o tom nevi vubec nic.
     Ani slovem jsem nezminil vaseho oblibence A.E., nemam to zapotrebi, zkuste nekdy vrhnout pohled pri snezeni z okna. Divny svet, vlocky blize padaji rychleji :-)

   • amof napsal:

    Pane MUFu,

    "že hmota zakřivuje prostor a v tomto zakřiveném prostoru
    se tělesa pohybují po nejrovnějších možných drahách"

    No...problém je v tom, že to, co pokládáte za ROVNÉ - "PŘÍMOČARÉ" - je naopak nepřirozeně zakřivené vzhledem k REÁLNÉMU TVARU hmotoprostoru. Dejme tomu, že některý může mít kulový tvar, pak jedině kdyby šlo o směr z jeho "pláště" do středu, tak by přímočarost korespondovala s reálným tvarem...

 6. proud napsal:

  "jistě si umíme představit (alespoň
  na dvourozměrném povrchu), že hmota zakřivuje prostor a v tomto zakřiveném prostoru
  se tělesa pohybují po nejrovnějších možných drahách (toť základní premisa OTR),"..........nejsem znalec ani vedec,ale pokladam za dokazany,ze veskerej pohyb se deje ne jaksi "nejruznejsim zpusobem",nybrz po ruzne otevrenejch,zavrenejch a tvarovanejch,ale vzdycky spiralach!!!

  • Eschatolog napsal:

   kolego, pohyb se deje vzdy ve smeru vyslednice vsech sil, jestli to pozorujete tak ci onak je fuk

   • proud napsal:

    V poradku,to si prece neprotireci :-)

   • MUF napsal:

    Kolego,
    díky za názor, napište mi, prosím, definici fyzikálního pojmu síly. Jsem zvědav, co z Vás vypadne.
    Genialitou Einsteina (či někoho jiného, za koho se Einstein schoval) je to, že k popisu chování prostoru a času pojem síly vůbec nepotřeboval.
    (Prosím, hlavně mi nepište, že síla uděluje tělesu zrychlený pohyb či působením síly na těleso konáme práci, či podobné berličky, které nás učili na střední škole. Protože pak se Vás ihned zeptám, jak definujete pojem "zrychlený", či co je dle Vaší definice "práce". Pak bychom se totiž dostali k pojmům jako jsou hybnost a energie a to jsou veličiny, které jsou definovány pomocí síly, takže se jedná o klasický důkaz "v kruhu". Moje fyzika totiž definici pojmu "síla" nemá. Proto je OTR geniální, k popisu vesmíru vůbec sílu nepotřebuje).

 7. spolknivlastnimeducinkosystemovaobludo napsal:

  prde, ty se prosim tě taky ze všeho skládáš ty energie:D
  Rozlišuj, co se "jen jeví" (např. při "interakci" skutečného) a co JE.

 8. litanie napsal:

  "Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.
  Budha"

 9. weissbach napsal:

  Moc pěkná diskuse....

 10. zero napsal:

  Vědecký blud zvaný gravitace.

  Gravitaci vytváří gravitační vlny gravitonů.
  Gravitony jsou vytvářeny hmotnými tělesy.
  Gravitony nebyly nikdy zachyceny, ani dokázány.
  Gravitony působí proti směru svého pohybu.

  Je to logické asi tak, jak když klacek hozený do řeky pluje proti proudu.

  Nicméně, existuje teorie o přítlaku, kdy subatomární částice procházejíce hmotnými tělesy vytvářejí přítlak, podobně jak ho vytváří proud vody.

  • ahinsa napsal:

   zero, takové "přítlaky" by mohly být zajímavé pro "kutálení" planet v "koridorech" nejmenšího "odporu".

  • Sasin napsal:

   Na některých skládkách harpagondechajckého šrotu používají zvedáky s magnetickými chapadly. Tesla si to taky nechal patentovat jako mnoho jiných potencionálních vlastníků ducha, má z toho sice howno, ale tu sílu přisání starých plechovek určitě zvládl bez gravitonů. Harpagondechajcká fyzika je všeobecně psychopatický obor, gde na jedné straně musejí vzorečky všech fyzikálně podivných blboňů sedě na lejně katastrofy biblických rozměrů, ale po rovná se, musí být ten zisk. A to je celý úmysl tohoto věteckého oboru, který o skutečné fyzice neví téměř nic. Je to ve skutečnosti skládačka amatérských potřeb, gde si větci berou odpory, kondenzátory a podle výkresů, gde sedí ty výpočty skládají plošnou desku. Vůbec nechápou, že žádné tělo není "dvourozměrné". Díky tomuto myšlení se větcům podařilo zplacatit nejen OBRAZovky ale i myšlení všech zůčastněných na této úžasné cestě k pochopení všehomíra z dílny nezměřitelného ducha Ramchy.

  • jakakde napsal:

   zero,

   co je to ta "subatomární částice procházejíce hmotnými tělesy"

   A které těleso je "hmotné" a které "nehmotné"?
   Ta domělá "částice" (proč se říká ČÁSTICE? Co se tím chce říci? Jak se liší od "celku" něčeho? Taková "část" by měla být sama o sobě sobě celkem není-liž to tak?)

   Jak zvážíte třeba planetu? ("Hmotnost")

   • Sasin napsal:

    Gdyž si uvědomíme jak mnoho kopíruje harpagondechajcká fyzika šmejdský svět blboňů, rozkryje se před našimi zraky celá konstrukce jejich fyzikálního řízení dějů. Nepřehlédnutelná část je uprostřed, jakési konající jádro řídí separátní procesy, kteréí se dají matematicky odvodit a vypočítat na nich užitkovost. Této platformě se věnuje asi největší část větců. Ti vymyslí jak dodaný proud ohnout a poslat do příslušných jednotek ke zpracovávání předem vypočítaného objěmu výKONu. Další sekce zametají stopypotenciálního odporu proudu, ale asi ve sto procentech případů secelý ten fyzikální cirkus napojí na nějaký externí zdroj, který není součástí žádné jejich KONstrukce. Zdroj je totiž TABU. Toto TABU se pečlivě hlídá a ideologicky ošetřuje fyzikálními poučkami. Na prolomení TABU se nigdy nenajde INvestor, který by svobodně porušil banksterské desatero, páč ve své podstatě se jedná o primární řízení lidstva, které je řízeno externími zdroji, což je v přímém rozporu sse základními lidskými potřebami, které člověk potřebuje jako primární zdroj svého napětí.

   • zero napsal:

    jakakde

    co je to ta „subatomární částice procházejíce hmotnými tělesy“

    Podle starého názvosloví je to éter,podle nového neutrino.

    A které těleso je „hmotné“ a které „nehmotné“?

    Těleso je vždy hmotné.

    Ta domělá „částice“ (proč se říká ČÁSTICE? Co se tím chce říci? Jak se liší od „celku“ něčeho? Taková „část“ by měla být sama o sobě sobě celkem není-liž to tak?)

    Podle toho jak se to vezme. Podle učení našich vědců je to částice hmoty,atomu.

    Jak zvážíte třeba planetu? („Hmotnost“)

    Já ji prosím nevážil. Je jasné že k vyexpedování kilogramu čehokoli na oběžnou dráhu bude zapotření jiného množství energie v případě Země, Marsu,Jupiteru,atd. Ale jinak je něco o hmotnosti zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmotnost https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_hmotnost

 11. zero napsal:

  ahinsa

  A kde se takové koridory nacházejí?

  • brnění napsal:

   Říká se jim "oběžná dráha".
   Ale to je trochu divné označení, asi jako kdybyste o korytu řeky říkal že se "vine" a obtáčí. Až na to, že tyto koridory jsou "3D" a ne "2D" jako koryta řek.

 12. Paul Durham napsal:

  Vyzývám zde MUFa a jeho "his masters voice" Josefa Švejka , aby spočítali velikost a směr gravitační síly ( vektor ) vně a uvnitř homogenní hmotné koule o poloměru 10 000 000 m a hustotě 10kg/dm3 půsovící na hmotný bod o hmotnosti 1kg zanedbatelných rozměrů. A vynesli si průběh absolutní velikosti vektoru do do grafu , kde na ose X bude vzdálenost místa měření(výpočtu) od středu koule, počátek osy X umístěte do středu hmotné koule a konec osy X do vzdálenosti 100 000 000 m (interval) , absolutní velikost gravitační síly umístěte na osu Y . Pro potěšení vjedcovy duše si můžete zobrazit i směr vektoru.
  Těším se na vaši odpověď.

 13. Brabec napsal:

  Einstein je největší génius lidstva? On uděla převrat ve fyzice? Jistě. Občas však prosáknou i jiné informace, ale nechávají se ležet obecným míněním nepovšimnuty.

  Einstein se v roce 1896, když rok předtím při přijímací zkoušce neuspěl, nechal imatrikulovat na Polytechniku v Curychu. S několika žáky byl přidělen do nejnižší třídy, a to do sekce VI-A, nebyl totiž schopen navštěvovat třídu vyšší. Tato sekce nevzdělávala budoucí inženýry, nýbrž učitele fyziky a matematiky, kteří nesměli učit na universitě, pouze na gymnáziu. V roce 1900 tak dostal Einstein diplom, který neměl s prestižním inženýrským diplomem z Polytechniky co dočinění.

  Slavným fyzikem té doby byl Henri Poincaré. Poincarého příspěvek v r. 1900 pro jeden oslavný sborník obsahoval teoretické závěry, které ho o dva roky dříve přivedly k tomu, aby zformuloval vzorec E=mc², to znamená, že ho znal přinejmenším už v roce 1897. Einstein psal o vzorci teprve v září 1905 – aniž by Poincarého citoval – v poznámce pro Annalen der Physik a od té doby je oslavován (kým? jakým tiskem?) jako největší vědec na světě.

  Mezi rokem 1898 a počátkem června 1905 publikoval Henri Poincaré všechny hypotézy a základní rovnice, které tvoří základ speciální teorie relativity.

  Einstein v Bernu všechny texty H. Poincarého studoval, zvl. text o spec. teorii relativity z 5. července 1905. Poté o ní napsal článek, který byl jen shrnutím Poincarého principů a výsledků, aniž jeho práce zmínil. Annalen der Physik obdržely Einsteinův rukopis 30. července, tj. pětadvacet dní po vyjití článku Poincarého. Einsteinovi to přesto nebránilo v tom, aby se vydával za jediného tvůrce speciální teorie relativity.

  A od té doby se pořád říká – největší genius lidstva Einstein. Kdopak se o to zasloužil? Komu patří sdělovací prostředky a komu slouží spousta užitečných idiotů? A kdo vůbec zná jméno H. Poincarého?

  Mýtus Ajnštajna je zvlášť komický, když mu poblouzněnci přisuzují otcovství emerické jaderné pumy - avšak Ajnštajn se kvantovou mechanikou vůbec nezabýval - on ji zavrhoval, tj. nerozuměl tomu.

  "Teorii relativity" opsal - před ním třeba Lorentz a dokonce mnohem dřív Srb Boskovič ten vztah hmota-energie znali, bylo to dřív i v Maxwellově elektrodynamice, ale ti tomu nepřisuzovali ten "tajemný" význam. Tesla ajnštajnovu teorii relativity odsuzoval jako krásný šat pro žebráka. A nobelovku za teorii relativity Ajnštajn nedostal, tehdy byl na fyzikálních konferencích vypískáván, a dobře se vědělo, že je podvodník - a sionismus tehdy ještě neměl na tu komisi takový vliv.

  A Ajnštajnova sláva především posloužila k rozkladné indoktrinaci Západu falešným relativismem, podobně jako freudismem v oblasti psychosexuálních deviací.

  To sa mu pracovalo na patentovom úrade...stačílo len kopírovať.V skutočnosti Einstein s podporou mediálnych súkmeňovcov akurát odviedol ľudstvo do slepej uličky. Kto urobil prevrat vo fyzike? To bol Tesla, ale jeho vynálezy sa záhadne stratili...Zato nám nad hlavami lietajú americké UFO na voľnú energiu, Keshe vymýšľa vesmírne technológie na prinípe MAGRAV a podľa Teslových objavov a vynálezov si začínajú nadšenci vyrábať domové generátory na odstrihnutie sa od klasických zdrojov energie. Skutočný prevrat "Einsteinom" vymyslenej vedy nás len čaká!
  --------------------

 14. Paul Durham napsal:

  Milí vjedci, už jste si ráčili spočítat výše uvedený příklad ? Copak vám to vyšlo ?

  • Paul Durham napsal:

   Malá nápověda :
   F= (G * m1 * m2 ) / (r*r)

   v židopédii vám napíšou :

   Každá dvě tělesa, která lze považovat za hmotné body nebo homogenní koule (jak vyplývá z Gaussovy věty) na sebe působí gravitační silou.

   Ale cudně pomlčí, že ty tělesa musí být od sebe tak nějak vzdálena a místo toho vám naserou do hlavy blbinu o hmotném bodu.
   Tak jen počítejte, tedy pokud jste se neposrali strachy z důsledků prostinkého výpočtu.

   • Sasin napsal:

    A gdyž mezi ně vrazíte definici elektrického napětí, tak je to dokonalé.

    "Rozdíl elektrických potenciálů (různý počet volných elektronů) mezi dvěma místy je elektrické napětí"

    • Paul Durham napsal:

     To je vhodná připomínka.
     Stále čekám na výsledky od vjedců, asi se nedočkám.
     Ono přiznat stav beztíže uprostřed hmotných těles a z toho pravděpodobně plynoucí důsledky jako možné dutiny, žádný tlak ve středu hvězdy a neexistence černých děr je pro dotované papoušky nesnesitelné.

 15. brekeke napsal:

  "Avšak predestinace beze slov je hrubá a sumární; není s to navodit žádné jemnější rozlišování ani
  vštípit složitější pravidla chování. K tomu je zapotřebí slov, ovšem slov uvědomovaných. Krátce,
  hypnopedie. „Hypnopedie je nejsilnější prostředek pro vštípení morálky a pocitu komunity, jaký
  kdy existoval.“
  „Predestinujeme masy k odporu vůči přírodě,“ uzavřel ředitel,
  „avšak zároveň je uzpůsobíme tak, aby našly zalíbení ve všech sportech v přírodě. Přitom dbáme,
  aby každý takový sport nutně vyžadoval složité nářadí. Takže teď nejen používají dopravních
  prostředků, ale jsou také spotřebiteli průmyslového zboží. A proto ty elektrické šoky.“
  „Ach tak,“ pravil student a přemožen obdivem zmlkl.
  „Cože?“ zvolal udiveně Helmholtz. „Ale vždyť přece stále tvrdíme, že věda je všechno. To je fráze
  z hypnopedie.“
  „Třikrát týdně mezi třináctým a sedmnáctým rokem,“ dodal Bernard.
  „A všechna ta propagace vědy na naší vysoké škole...“
  „Ano, ale jaké vědy?“ zeptal se sarkasticky Mustafa Mond. „Vy
  jste neměl žádné vědecké školení, a tak to nemůžete posoudit. Já
  jsem byl svého času docela dobrý fyzik. Dokonce příliš dobrý – dost dobrý, abych si uvědomil, že
  celá naše věda není nic jiného než kuchařská kniha, o jejíž ortodoxní teorii vaření není nikomu
  dovoleno pochybovat, a seznam receptů, ke kterým se smí něco přidat jen se zvláštním svolením
  vrchního kuchaře. Tím vrchním kuchařem jsem teď já.
  Nikoliv jako kapky vody, třebaže voda dokáže vyhloubit dolík i
  do nejtvrdší žuly, nýbrž spíše jako kapky vody tekutého pečetního
  vosku, kapky, které přilnou a vytvoří krustu, spojí se se vším, nač padnou, až je tu skalisko z jediné
  šarlatové hmoty.
  „Až konečně mysl dítěte je celá z takového našeptávání a až souhrn těchto našeptávání je myslí
  dítěte. A nejen dítěte, ale také dospělého člověka – po celý jeho život. Mysl, která soudí, dychtí,
  rozhoduje se – mysl vytvořená z těchto našeptávání. A všechna našeptávání jsou naše našeptávání!“
  Ředitel to málem triumfálně vykřikoval.
  „Státní našeptávání!“ A uhodil do nejbližšího stolu. „A z toho plyne...“ Hluk ho přiměl, aby se
  otočil.
  „Ó Forde!“ pravil změněným tónem. „Teď jsem děti probudil!“ "( Brand new world - Aldous
  Huxley )

 16. proud napsal:

  ted to nedava moc smysl,protoze prvni komentar s odkazama prej ceka na schvaleni,mi to hlasi...........

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!