Budování totalitářství v Evropě – poslední puč Viktorie Nulandové

Προεδρικό Μέγαρο//Presidential PalaceOd dubna 2016 se američtí neokonzervativci pokouší změnit status Kypru. Znamená to pro ně jak 1) sjednotit ostrov 2) připravit jej o jeho armádu 3) ale také rozmístit tureckou armádu pod záštitou NATO. Nevyhnutelná Victoria Nuladová, která se měla stát státní tajemnicí, pokud by Hillary Clintonová byla zvolená prezidentkou, manévruje. Tento plán má za účel připoutat Turecko k NATO a předejít jeho navázání přátelských vztahů s Ruskem.

Victoria Nulandová, asistentka amerického ministra zahraničí, nestrávila letos mnoho času a energie  oslavou Vánoc a Nového roku. Má k vyřešení jiný velmi urgentní a naléhavý problém před opuštěním ministerstva zahraničí, a tím je „kyperský konflikt“. Způsob, jakým chce tento konflikt vyřešit, je přeměnit  druhého člena EU, po Řecku, v protektorát. Jelikož navrhované řešení pro Řecko je vysoce nestabilní, mocnostem vně EU bude poskytnuto společně s bombou uvnitř, totiž možností vyprovokovat konflikt bosenského typu uvnitř, ne vně hranic EU.

Zároveň chce také, aby Turecko bylo okamžitě přijato do EU, vedle vyhlídky na „kyperské vypořádání“.  Na základě ustanovení „kyperského vypořádání“, o němž se nyní uvažuje,  je Turecko pověřeno po 12. lednu mnoha právy a pravomocemi (a žádnými z povinností) členských států. Též legalizuje v Ženevě svoji vojenskou přítomnost a svoje právo zasahovat vojensky uvnitř Evropské unie.

Takovýto výsledek ženevské konference bude mít nesmírné strategické dopady na Evropu a na Střední východ a transformuje celé „Východní Středomoří“ , mořské pásmo životně důležitého významu, v jakési „Mare Nostrum“ „Námořních sil“, vyjímaje z něj jakékoli „cizí“ strategické vlivy (německý, ruský a čínský),  položí další základ pro obklíčení Ruska z jihu jakýmsi „záchranným pásem“ a pokusí se zabránit jeho přístupu k „teplým mořím“, což byl stoletý sen britských imperiálních projektantů. Bude zahrnovat hlubší změnu středomořské strategické krajiny od doby vzplanutí takzvané východní otázky, nebo alespoň od doby řecké národní revoluce před dvěma stoletími.

 

Annanův Plán – vytvoření frankensteinského „státu“ na Kypru

Typ vypořádání, který chce paní Nulandová vnutit Kypru, je novou verzí Annanova plánu zamítnutého drtivou většinou Kypřanů během referenda roku 2004 navzdory nesmírnému tlaku, pod kterým se nacházeli a skutečné teroristické kampani proti nim varující, že by byl konec světa, kdyby volili „Ne“. Annanův plán porušuje všechna zásadní ustanovení evropského, mezinárodního a konstitučního práva včetně charty OSN. Ve světle svých ustanovení představuje nejkomplexnější snahu podniknutou od porážky nacismu v roce 1945 vnutit totalitní systém jakékoli západní zemi.

Annanův plán zakládá jakýsi frankensteinský stát na Kypru, kde kromě jiného bude vláda většiny (demokracie) formálně zrušena, kde budou permanentní veta dvou kyperských komunit na každé úrovni rozhodování a ve všech odvětvích moci (exekutivním, legislativním, justičním), a ve velmi pravděpodobném případě tento systém bude přiveden do slepé uličky, zahraniční soudci budou rozhodovat o všem. Ve skutečnosti budou novému „státu“ vládnout zahraniční soudci , soustřeďující na sebe, tři století po Montesquieovi, všechny pravomoci.

Řešení zajišťuje vnutit novému „státu“  kompletní stav odzbrojení, to znamená zakázat mu právo na sebeobranu a prostředek, jak ji zajistit (armádu). A činit to v dlouhodobém měřítku, ne jako dočasné opatření, jako se to stalo s Německem a s Japonskem po 2. světové válce. V Orwellovské terminologii se toto nazývá „demilitarizovaný Kypr“. Ve skutečnosti zde bude vyprovokováno mnoho dopravních problémů kvůli vojenským vozidlům Británie, Turecka, jiných zemí NATO a policejním vozům z různých „křesťanských a muslimských zemí“, jež zde budou přítomny. Británie a Turecko budou mít legální právo zakročit vojensky uvnitř území Evropské unie.

 

„Do prdele“ s referendy

Paní Nulandová nechce čekat na jakékoli referendum. Ví, že může stěží zvítězit ve druhém referendu na Kypru (nebo v jakékoli jiné evropské zemi v této době) za takovýchto podmínek. Nemá žádný čas, opouští ministerstvo zahraničí 20. ledna a chce ukončit svoji kariéru s trumfem, to je uspět tam, kde MacMillan, Johnson, Kissinger, Bush a Annan před ní žalostně selhali. Existuje též vícero nezbytných důvodů, proč chce vyřešit (nebo vytvořit?) nyní tento problém. Jak řecká, tak evropská krize mohou vkročit do nové a více dramatické fáze příští rok. Co se týče Středního východu, přilehlého ke Kypru, nyní čeká na Velkou věc nebo Velkou válku.

Jediný způsob, jak udělat co chce, aby obešla poskytnutí referenda, je přimět prezidenta Kypru pana Anastasiada a lídra tureckých Kypřanů pana Akinciho podepsat to všechno, nebo kolik mohou. Potom je pan Tsipras, pan Erdogan a paní Mayová schválí a udělají ještě něco jiného, legalizují tureckou vojenskou přítomnost uvnitř Evropské unie na nějakou neurčitou, jak píšeme, dobu. Pan Juncker tam též plánuje být, aby tomu všemu aplaudoval jménem Evropské unie. Ministerstvo zahraničí již varovalo, že US kongres je připraven přijmout zákony na Kypru a komise změnila všechny svoje programy pro 12. leden. Ten den CNN oznámí celému světu, že kyperský konflikt již byl vyřešen. Když si lidé uvědomí, co se stalo a začnou si vytrhávat vlasy, nebude zde žádný Obama ani Nulandová, aby zodpověděli  otázky. (A možná to uspořádá mnohem více lidí, než si můžeme představit).

Pan Anastasiades již s tím vším souhlasil, pan Tsipras je pod nátlakem, aby také souhlasil. Pan Juncker, paní Mayová a pan Erdogan také souhlasili. Zůstávají zde stále nějaké vážné rozdíly co se týče složení Konference, které v době psaní tohoto článku zůstávají nevyřešeny.

A referendum? budete se pravděpodobně ptát. Dobře, slíbí vám uspořádat dvě referenda, jedno pro Řeky a druhé pro turecké Kypřany. Možná je uspořádají, ale jenom pokud si budou jisti výsledkem. Každopádně, dokonce i kdyby se tato referenda uskutečnila, nebudou mít moc význam, neboť pro obyvatele bude nemožné vrátit se ke status quo ante. Republika Kypr tak, jak ji známe, bude mrtvá a turecká vojenská přítomnost na ostrově legální. Co se týče voličů, budou stát před volbou akceptovat nakonec to, co je příliš pozdě změnit, nebo riskovat chaotickou situaci, jestli to post factum odmítnou.

 

Je něco z toho všeho legální?

Je to všechno legální? Ne, nic zde není legální. (Podívejte se níže na názor čestného předsedy mezinárodní asociace konstitučního práva, profesora Kasimatise). Naopak představují  coup d´Etat stricto sensu a dvojím způsobem. Zahrnují nejzávažnější možné porušení ústavního pořádku Republiky Kypru a smluv Evropské unie, neboť Kypr je členem této Unie.

Žádná mezinárodní konference, dokonce ani sám prezidet Kypru (nebo, když na to přijde, řecký premiér) nemá právo podepisovat dohody, které ohrožují suverenitu kyperského státu (jako například legalizaci turecké vojenské přítomnosti na ostrově, když početná usnesení OSN žádají okamžité stažení tureckých sil, které vnikly na ostrov v roce 1974). Navíc nikdo, včetně prezidenta Kypru, nemá právo měnit ústavní strukturu svého státu, tím spíše ji úplně zrušit! Pokud to dělají, byl by to coup d´Etat, ve striktním právním významu slova, což je závažné porušení ústavního pořádku Republiky Kypru a jelikož je tato republika též plnocenným členem Evropské unie, Smluv EU. Takovéto věci by pravděpodobně byly legální, jenom kdybychom stále žili za středověkého režimu absolutistických monarchií, ne v Evropě roku 2016.

Celá ženevská konference nám velmi připomíná, co se stalo ve Vichy ve Francii 10. července 1940, když Francouzské Národní shromáždění pověřilo s drtivou většinou Marshala Pétaina konstitučními pravomocemi. Navzdory faktu, že dokonce i kdyby to bylo Národní shromáždění samo, které by učinilo toto rozhodnutí, všechno, co Pétain dělal bylo považováno za coup d´ Etat a přesto, že byl hrdinou první světové války, byl odsouzen k smrti po osvobození Francie. Charles De Gaulle se stal tím, čím se stal, v historii Francie a světa, protože odmítl uznat tento údajně legální puč francouzských poslanců a Pétaina a bojoval proti němu.

Na Kypru na rozdíl od Pétaina pan Anastasiades nejen že nedostal autorizaci svého parlamentu pro to, co dělal, on dokonce odmítl požadavek opozice na naléhavou debatu.

1_-_1_2_-229-4d3d8

Od doby turecké invaze na Kypru v roce 1974 Ankara ilegálně okupuje severovýchod ostrova a ustanovila vládu nazvanou „Turecká republika severního Kypru“. Její prezident, Mustafa Akinci, je přítel Viktorie Nulandové.

 

Záměr Ženevy: Zničit Kypr jako suverénní, demokratický a nezávislý stát

Mimochodem, ještě do doby před několika týdny všechny kyperské a řecké vlády od roku 1974 odmítly turecký návrh svolat takovou konferenci a prohlašovaly, že jediná věc, kterou by mohly diskutovat o Kypru s Tureckem, je stažení tureckých vojsk, jež vtrhly na ostrov a zůstaly zde navzdory rezolucím OSN volajícím po okamžitém stažení.

Toto však bylo až do 1. prosince. Toho dne pan Anastasiades oznámil svým občanům, že přijímá návrh bez mnoha vysvětlování, proč to dělá, co bude účelem a agendou této podivné konference. Neporadil se s politickými stranami na ostrově, ani s řeckou vládou před oznámením svého rozhodnutí. Na ostrově panoval nejabsolutnější zmatek, až do 27. prosince, kdy vůdce tureckých Kypřanů pan Akinci mluvil pro turecko kyperská média a pravděpodobně aby varoval Anastasiada, aby se neodchýlil od toho, o čem se již tajně usnesli, vysvětlil trochu co se stane v Ženevě.

Podle toho, co řekl, Kyperská republika nebude přítomná na konferenci v Ženevě. Všechny dokumenty zde budou podepsány „novou kyperskou federací, jež bude ustavena“. Tímto způsobem odhalil skutečný účel operace, což není nic jiného, než zrušit existující stát na Kypru (opakujeme, člen OSN a EU) a vytvořit nový, bez ptaní se na názory občanů, bez zvolení ústavního shromáždění a bez jakékoli autorizace od kohokoli to učinit. V tom případě ani nemluvíme o operaci změny režimu. Musíme mluvit o „změně země“.

Řecko kyperský politik, jenž je přítelem pana Akinciho, mu odpověděl a vysvětlil, že je lepší, když se vyhne přílišnému mluvení na veřejnosti.

Samotní občané Republiky jsou nyní ve stavu naprostého šoku, neboť nemohou uvěřit, že od 12. ledna budou žít v jiném státě, neví o tom nic! Kypr má tradici invazí a pučů, ale pro občany je stále obtížné pochopit novou a neuvěřitelnou realitu, že jejich vlastní prezident plánuje podepsat smrt svého vlastního státu! Je velmi obtížné, psychologicky a intelektuálně, přestat věřit, že pan Anastasiades není jejich vůdce (dokonce i když jej někteří mohou považovat za špatného, nespravedlivého, zkorumpovaného a nekompetentního), ale jejich zabiják!

Jestliže se kyperská věc podaří, bude v sobě představovat kolosální pokrok nových politických technologií. Trik je jednoduchý a geniální. Aby bylo znásilnění uznáno jako znásilnění, oběť se musí bránit a udat násilníka. Ale zde násilník a osoba souzená za udání znásilnění je jedna a ta samá, prezident republiky.

 

Řecký faktor

Anastasiades sám je nejmocnější zbraní, jakou USA na Kypru kdy měly. Ale paní Nulandová má také další velmi mocnou zbraň, a tou je situace v Řecku, zmatek a závislost řeckých politických sil. Spolupráce Řecka s touto operací je považována za absolutně nezbytnou z politických důvodů.

Pan Tsipras v Aténách je nyní pod nesmírným tlakem USA, aby dal svůj souhlas a ve velmi obtížné situaci i jinak. Stranu SYRIZA charakterizuje též obrovský zmatek týkající se kyperského konfliktu. Řecká ekonomika a společnost rychle padají do smrtelné spirály a premiér se zdá být vydán na absolutní milost kreditorům, včetně MMF. Německá vláda téměř vyhlásila válku proti Řecku, když jeho vláda rozhodla, na Štědrý večer, dát pár finančních almužen velmi chudým řeckým důchodcům skutečně ohroženým na životě a respektujícím disciplínu programu vnuceného Řecku (proti vůli svých lidí). Ministr financí musel poslat ponižující dopis, slibující více snížení penzí příští rok, aby obdržel příměří od Scheubla. Pokud by toho všeho nebylo dost, pan Erdogan hrozí zaplavit Řecko novými vlnami uprchlíků.

 

Od Pétaina po Jelcina – co je coup d´Etat

Pojďme se nyní vrátit k termínu coup d´Etat (státní převrat), který jsme použili. Možná si jej čtenáři dávají do souvislosti s tanky a kulomety. Co se týče použití zbraní, musí být trochu trpěliví. Pravděpodobně uslyší jejich zvuk (jako jej slyšeli z Kyjeva), ale musí nejprve počkat, až se ženevská operace zdaří a jestli se zdaří. Ale coup d´Etat nemá nic do činění s použitými prostředky. Má do činění s porušením ústavního (a v našem případě evropského) pořádku daného státu.

Možná čtenáři budou též pochybovat, jestli hlava daného státu může sama provést nebo účastnit se  coup d´etat proti svému vlastnímu státu. Nejen že může, je tisíckrát více efektivní, pokud se to rozhodne udělat, neboť jedinou věcí, kterou musí udělat, je použít a zneužít síly, které již legálně vlastní a může použít. Například právní hlava řeckého státu, král Konstantin, se účastnil US podporovaného coup d´Etat proti ústavnímu pořádku svého vlastního státu v roce 1967 legalizací vlády plukovníků.

Stejná věc byla učiněna hlavou ruského státu Borisem Jelcinem v roce 1991, když rozpustil SSSR a v říjnu 1993, když bombardoval svůj vlastní parlament, pokud budeme zkoumat tyto události z hlediska sovětského a ruského ústavního pořádku. Ale nikdo na Západě si samozřejmě nevšiml tohoto právního aspektu věcí, neboť zápaďanům se velmi líbilo, co Jelcin udělal. Odkazujeme na tento příklad, neboť nese skvělé analogie s tím, o co se nyní snaží na Kypru.

 

Profesor Kasimatis o právním aspektu ženevské konference

1_-_1_3_-169-0214dZeptali jsme se předního řeckého odborníka a ústavní právo a honorárního prezidenta Mezinárodní asociace ústavního práva profesora Kasimatise, co je a co není legální pro tuto ženevskou konferenci učinit: Toto je jeho názor:

„Republika Kypr je mezinárodně uznaná jako plně suverénní stát svým přijetím do OSN a do Evropské unie. Nikdo, včetně prezidenta Kypru, řeckého premiéra nebo jakékoli mezinárodní konference, nemá oprávnění porušovat, přímo či nepřímo, suverenitu Republiky Kypru nebo měnit její ústavní strukturu. Jestliže to dělají, bude to velmi vážné porušení jak kyperské ústavy, tak dohod Evropské unie. Pouze ústavní shromáždění nebo občané samotní prostřednictvím referenda jsou oprávněni přijímat takováto opatření. Jediným subjektem, o němž by mezinárodní konference mohla diskutovat je, jak aplikovat rezoluce OSN, požadující okamžité stažení tureckých okupačních sil a plné obnovení suverenity republiky. Není legální tyto mezinárodní závazky přímo či nepřímo spojovat nebo činit závislými na jakýchkoli ústavních změnách v zemi. Naopak, všechny třetí strany mají povinnost zdržet se jakýchkoli deklarací, natož podepisování jakýchkoli dokumentů, jenž zahrnují přímé či nepřímé porušení práva kyperských občanů rozhodovat svojí vlastní svobodnou vůlí o základech struktury svého státu a o mezinárodním statusu republiky. Všechny strany by měly učinit vše, co je v jejich silách, aby zajistily Kypřanům podmínky pro svobodné vyjadřování své vůle, bez jakýchkoli hrozeb, vydírání, nátlaků, faits acomplis atd.“

Autor: Dimitrij Konstantaktopolous

Voltaire Network/Atény (Řecko), 7. ledna 2017

Zdroj: http://www.voltairenet.org/article194876.html
2 Komentářů k Budování totalitářství v Evropě – poslední puč Viktorie Nulandové

 1. petr366 napsal:

  Takový malý Mnichov.

  • Eugen napsal:

   Ani ne.
   To je mnohem horší protože tím vznikne další obrovská zóna násilí nestability v středomoří. A bez jakékoliv naděje to vrátit zpět bez rozsáhlého vojenského konfliktu.
   Zkrátka opět řízený chaos na moc dlouho ne-li nafurt.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!