Konec Obamy za 24 hodin!

obama-trump...a už se asi nic strašného nestane. Aspoň ten dojem jsem měl po jeho včerejší tiskovce (18. 1.), kde působil hodně rezignovaně a snažil se na poslední chvíli zachránit část své image. Poměrně nedůvěryhodně. Ti, kteří ho vtáhli do závěrečných křečí jeho kariéry – přepočítávání hlasů, vyvolávání několika vln neklidů, bezprecedentního tlaku na volitele, hrocení situace na ruských hranicích až k vyvolání války, hrocení situace v Sýrii, se ocitli bez "hejblátek moci". Začalo masové přebíhání části administrativy státu i služeb k novému páníčkovi. Ten předhodil zákonodárcům dobře vybrané portfolio svých mužů, aby se na jeho kádrování vyřádili, ale přitom si potichu nepoticky obsadil klíčová místa ve všech typech aparátů, které má k dispozici. Beze zbytku přitom využil hujerovské rozvětvení svého rodinného klanu, což mu dává v následujících pozičních bojích velký manévrovací prostor.

Svět se stále ještě probírá z toho, co sledoval v posledních týdnech a dnech Obamova účinkování. A zdaleka ne všem dochází, co se vlastně stalo a o co šlo. Jeden z nejlepších článků na toto téma byl uveřejněn na "Zvědaci". Zde je v plném znění a opravu stojí za přečtení:

Kdo chce svrhnout Trumpa?

Ruslan Ostaško

Protože z Washingtonu přicházejí neustále protichůdné informace, které jsou zkresleně interpretovány ruskými politickými analytiky a médii (stejně jako v ČR a po celé Evropě, pozn. překl.), na sociálních sítích vzniká určitý zmatek. V komentářích zpráv z USA se bijí na smrt a lámají svá kopí zastánci teze "Trump je náš!" se stoupenci tvrzení "Trump to vzdal!"

Pojďme se na to podívat s chladnou hlavou.

Za prvé. Trump není "náš" a je třeba být opravdu pohádkově naivní na to, aby bylo možné Trumpa považovat za nějakou americkou analogii Gorbačova. Trump bude hájit pouze americké zájmy a pouze zájmy těch zájmových skupin, které ho přivedly k moci. To je dobře. A dobře je to proto, protože Trump a jeho stoupenci víceméně správně a pragmaticky chápou, jaké jsou zájmy USA. Většinou se nacházejí v hospodářské oblasti, v níž spolu Rusko a USA nemají rozpory, kvůli kterým by bylo nutné jít do ostré konfrontace až na úrovni vojenského konfliktu. Mezi Čínou a USA takové spory existují. Například konflikt kolem kurzu juanu a kolem Trumpových plánů vracet výrobu z Číny zpět do USA.

Zároveň nepřátelství uskupení Clintových a jeho hlavních ideologů jako jsou George Soros a Robert Kagan vůči Rusku má charakter ideologický, hodnotový a ne ekonomický. Oni se s námi nechtějí domluvit. Chtějí nás všechny vidět v rakvi, Moskvu v troskách a gay pride na rozvalinách chrámu Krista Spasitele. Pro ně je současné, nezávislé a konzervativní hodnoty prosazující Rusko nepřijatelné už jen proto, že existuje. Trump není proruský politik, ale v porovnání s šílenci z kruhů podporujících Clintonovou působí velmi přijatelným dojmem, protože je s ním přece jen možná diskuze a zničení naší země není jeho fixní ideou. Uznejte, že je přece jen rozdíl mezi tím, kdo chce učinit Ameriku opět velkou a těmi, pro které je nejdůležitější zničit Rusko i za cenu rizika jaderné války.

Za druhé, je třeba chápat, že po volbách ty skupiny elit, které prosazovaly Clintonovou, nikam nezmizelyKontrolují americká a značnou část světových médií. Mají velmi silný vliv v Pentagonu, v určité části amerických zpravodajských služeb a v americkém finančním sektoru. Pokusili se zmařit Trumpovo zvolení ve volbách i výsledek hlasování sboru volitelů, pokusili se připravit Trumpovi majdan a budou se snažit zmařit jeho inauguraci a velmi pravděpodobně se pokusí o jeho impeachment.

Podívejte se na situaci s Trumpovým prezidentstvím z pohledu té části amerických zpravodajských služeb, které slouží zájmům Sorose a Kagana. Trump může jen tak provést čistku. Pro to není třeba rozpoutávat nějaké politické represe nebo hon na čarodějnice, stačí pouze odhalit skutečnost, že část amerických zpravodajských služeb přímo sponzorovala a podporovala zbraněmi tzv. Islámský stát. Pro mnoho pracovníků amerických zpravodajských služeb se otevírá perspektiva nejen ztráty služebního místa, ale také vězení nebo dokonce ztráty života. Aby se tomu vyhnuli, jsou připraveni nejen šířit jakékoliv falešné zprávy. A obviňovat Trumpa z čehokoliv, bez ohledu na to, jak nesmyslná tato obvinění budou. Z jejich pohledu na tom nemohou prodělat. Když se jim podaří svrhnout Trumpa, bude to pro ně dobré. A když ne, tak ho alespoň při jeho pokusu vyčistit zpravodajské služby rovnou obviní, že likviduje opravdové americké patrioty z CIA podle Putinova osobního rozkazu.

Říci, že americké zpravodajské služby jsou celkově proti Trumpovi nelze. Připomínám, že lehké pero britských novinářů FBI nazývá "Trumpánií" a jsou pro to dobré důvody.

Také hned druhý den po zveřejnění skandálních tvrzení na CNN a BuZZFeed ředitel amerických zpravodajských služeb J. Clapper se od obsahu vysílání distancoval, vyjádřil lítost nad tímto mediálním únikem a uvedl, že rozvědka bude pracovat pro novou administrativu Bílého domu a pro americký lid.

Sledujeme nyní naprostý institucionální rozpad USA. Politický boj a konflikt uvnitř samotné mocenské struktury přešel do nejostřejší fáze a tato situace může trvat měsíce i roky a podrývat samotné základy americké státnosti. Dojde ke zveřejňování nových kompromitujících materiálů, rezignacím na vysokých místech, vyšetřováním a velmi pravděpodobně k zatýkáním. Je možné, že dojde k pokusu o impeachment, jemuž britské sázkové kanceláře dávají šanci na úspěch 50:50.

Je to dobře nebo špatně? Na jednu stranu není dobré, když se odehrává něco takového v jaderné velmoci. Výsledky mohou být negativní pro celý svět včetně nás. Na straně druhé, pokud budou všechny složky amerického establishmentu zaujaty válkou mezi sebou, prakticky to paralyzuje schopnosti USA podnikat něco významného v zahraniční politice. A já velice doufám, že Rusko s co největší efektivitou využije takovou příležitost.

Viz: http://www.zvedavec.org/komentare_7157.htm

Autora neznám, ale zpracováno realisticky. I když myslím, že moje analýza z 27. května minulého roku, má řadu aspektů navíc. Uveřejnil jsem ji již několikrát, ale stojí zato ji uveřejnit ještě jednou pro přímé porovnání:

S odstupem několika málo dní, když jsem porovnával model s tím, co se odehrává v poslední době, se mně zdá, že dochází k plné destrukci centra globální moci. Pokusím se příčiny, průběh a projevy této destrukce popsat v několika následujících bodech:
1. Centru globální moci, které vzniklo propojením struktur založených na pozičním investování a struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, se nepodařilo vynutit si dodržování určitých zásad (nepřekračování určitých mezí), pokud jde o to, kam až lze zajít ve snaze ze strany marginálních hráčů dostat se mezi "vyvolené".
2. Hlavní příčinou patrně bylo to, že v důsledku rychlé degenerace systému se okruh těch, kteří měli šanci zachránit se v rámci "vyvolených", poměrně rychle zužoval, což části "marginálních vyvolených" ("tj. kandidátů na vyvolené") docházelo a projevili určitou snahu o nalezení reformního, tj. nikoli-katastrofického řešení. To se nepodařilo prosadit, respektive bylo způsobem fungování centra globální moci odvrženo. (Svou roli patrně sehrál i generační aspekt, resp. neschopnost centra globální moci zvládnout přirozenou generační výměnu.)
3. Okruh "vyvolených" se rychle zužoval a současně izoloval, role "marginálních vyvolených" byla při zajištění fungování centra globální moci stále více nahrazována rolí "slouhů" a "slouhů slouhů", kteří byli a jsou vyráběny tím, jak stále ještě poměrně autonomně fungují jádra vyjednávání vlivu na principu demonstrativního používání dvojího metru, vytváření obrazu nepřítele a in-side informací s využitím efektu skupinové konformity.
4. Vznikla nestabilní situace, kdy žádné racionální řešení již není možné "shora" (ze strany izolované, přestárlé, neschopné reflexe ani sebereflexe skupiny "vyvolených") prosadit. Jsme svědky toho, jak globální moc selhává, dochází k jejímu rozpadu. (U nás v EU to vidíme velmi dobře, protože zde už neexistují žádní "vyvolení", ale jen "slouhové" a "slouhové slouhů".)
5. Centrum rozpadající se a degenerující moci po té, co zjistilo, že již a) není schopno efektivně kontrolovat dění; b) není schopno vlastní obměny, reagovalo na svůj rozpad vysláním signálu ke globální destrukci, a to v následujících směrech:
- Pokusit se za každou cenu vyprovokovat globální střet s Ruskem za požití všech typů zbraní.
- Vypěstovat ISIS jako nákazu primitivního militantního náboženství schopného destruovat většinu zemí světa.
- Destabilizovat dosud fungující infrastruktury a institucionální systém EU vyvoláním a usměrňováním masívních migračních vln.
6. Zde je důležité si uvědomit, že tomto případě již nešlo o "plán B", ale o spuštění mechanismu destrukce a autodestrukce s jediným cílem – překrýt to, co se odehrálo. Překrýt to, jak centrum moci zdegenerovalo, jaké škody napáchalo. "Vyvoleným", kteří se izolovali od reálného dění šlo vlastně jen o to, aby překrytím toho svinstva, které napáchali, ještě větším svinstvem utekli sami před sebou. – Ale ani to se jim již nepodařilo. Již nedisponují ani reálným vlivem k tomu, aby vyvolali dostatečně devastující destrukci a autodestrukci.
7. To, k jakým tragédiím ještě dojde, nyní závisí jen a jen na tom, jak rychle bude lidem docházet, co s vlastně děje.

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/3471-r2016-116-titanic-rozpad-globalni-moci.html

Nezveřejňuji to proto, abych se chlubil (i když se rád chlubím), ale abych ukázal sílu teorie. Přesná prognóza se mi podařila nikoli proto, že bych měl nějaké informace navíc, ale proto, že jsem k analýze reality použil vhodně rozvinutý aparát teorie her. Konkrétně pak model, který vycházel z pochopení mechanismů vytváření struktur moci založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a jejich prorůstání se strukturami založenými na pozičním investování. Žádná konspirační teorie, žádné připisování výjimečné moci zpravodajským službám. Živnou půdou toho, co se odehrálo, jsou spontánní mechanismy tvorby a prorůstání společnosti výše uvedenými strukturami. Tyto struktury pak vytvářejí živnou půdu pro koncentraci moci vycházející z uplatňování politiky dvojího metru. Tato politika nutně vede k vyvolávání a vyhrocování konfliktů, překrývání jedněch konfliktů ještě většími a postupnému hrocení fatálního globálního konfliktu. A to s neodvratností antické řecké tragédie.

Nyní budeme mít příležitost podrobně analyzovat, co se stalo. A hlavně bychom se z toho měli poučit před našimi volbami, do nichž se ještě promítnou dozvuky odcházející zahnívající moci. Žádná strana, která by nadále chtěla sloužit jako fíkový list krytí lumpáren pocházejících z toho typu moci, který je na nějakou dobu poražen a odstaven, by tuto politiku neměla dělat beztrestně. Voliči by ji měli ztrestat. Jinak se nám zlo zase vrátí.

Proto máme plné právo od každé politické strany důrazně požadovat:

1. Aby ve svém programu popsali, jak vidí příčiny současných problémů (a podle toho, aby mohl volič posoudit, zda slouží či neslouží jako fíkový list krytí zla, se kterým jsme se měli příležitost setkat).

2. Aby se distancovala od politiky použití dvojího metru uplatňované na jakékoli úrovni a v kterékoli oblasti.

Jinak je prostě nevolitelná.

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4180-konec-obamy-za-24-hodin.html
31 Komentářů k Konec Obamy za 24 hodin!

 1. Pavel napsal:

  No jo,pan Trump svými projevy naštval asi dost lidí.....Uvidíme ale po inauguraci,co z toho bude pravda.

  • WIKINGER Petr napsal:

   VZNIKAJÍCÍ ORGANIZACE VOLIČŮ SI DOVOLUJÍ UPOZORNIT,ŽE SE BUDE MUSET SOLIDÁRNĚ PROSAZOVAT SOCIÁLNÍ STÁT.

   Ten totiž polit třida Šmejdů vytunelovala z prvího článku, naši už tak zubožené Ústavy a rabování jeho zbytků má bez skrupulí pokračovat.

   SOCIÁLNÍ STÁT JE TYP SPOLEČNOSTI,KDE VLÁDA PŘEJÍMÁ ODPOVĚDNOST ZA POLITICKOU,EKONOMICKOU A SOCIÁLNÍ PROSPERITU.

   Nic takového nechce polit.třida Šmejdů přijmout a ukazuje se,že jejich cílem je fašistická oligarchická tyranie,kdy máme pracovat za byt a stravu a poté,když se vytunelují zbytky socíálníko státu jít ne do penze,ale přimo do hrobu.Dali jsme tady články,které na plíživý nástup NWO jehož representantem je hnutí ANO.To propaguje očividně formu fašistické oligarchické tyranie,kdy máme OPAKUJI brzy pracovat jen za byt a stravu a nyní dáváme dalši důkazový článek,který je důkazem,že je v plánu tohoto ANO hnutí po dosažení většiny v Parlamentu zničit totálně i záruku solidárního ošetřeni ve zdravotnictví dalšim tunelováním ÚSTAVY kdy máme pojit jako zvířata poté,až se na ošetření nebude peněz-zejména starši člověk, protože z naprosto mizerných platů se nic ušetřit nedá a k udržení alespon jakéhož standartu SE MUSÍ MASÍVNĚ ZADLUŽOVAT.Při ztrátě zamestnáni exekutoři vezmou i střechu nad hlavou a půjde pod most,kde už dnes je pořádná tlačenice.

   ONI TOTIŽ POKLÁDAJÍ PENÍZE URČENÉ NA SOCIÁLNÍ ÚČELY ZA SVOJE A CHTĚJÍ JE OBČANŮM VOLIČŮM UKRÁST.

   To je výsledek toho,že se jsme se prozatím jako občané voliči ještě neuvědomili svoji sílu a dáme si volbami ukrást hlas a tedy i NAŠI MOC.Je třeba uvažovat o vzniku NAŠICH HNUTÍ,aby voliči měli koho volit a nebyli donuceni jít k volbám odevzdat NEPLATNÝ HLAS nebot nebude KOHO VOLIT.

   http://www.novarepublika.cz/2017/01/mezinarodni-seminar-v-evropskem.html

   NAŠE SKUPINA INTELEKTUÁLŮ NA TATO NEBEZPEČI OPAKOVANĚ UPOZORNUJE, ALE POKUD BUDE TRVAT LHOSTEJNOST A DOSLOVA OBDIVOVÁNÍ OLIGARCHŮ,KTEŘI MAJÍ ZA CÍL OBČANY JIM ZA TO TLESKAJÍCÍ OBRAT DONAHA, PAK UŽ NEBUDE PLATIT- VŮLE LIDU,VŮLE BOŽI,ALE JEN JDĚTE SI PANE VOLIČI STĚŽOVAT DO LAMPÁRNY A TAM VÁM BUDE POMOŽENO.

   • WIKINGER Petr napsal:

    CHYBI$KA SE VLOUDILA

    http://www.novarepublika.cz/2017/01/mezinarodni-seminar-1212017-v-evropskem.html

    tady by to varov8ni mělo byt a nečekejte,že se to dozvíte od RABUŠE

    • WIKINGER Petr napsal:

     DOBŘE SI PŘEČTETE ČLÁNEK,KTERÝ BUDEME DÁVAT OPAKOVANĚ.

     Právě on popisuje čemu NIKDO nechce věřit a sice čekání na FAŠISTICKOU OLIGARCHICKO TARANII,které je přezvěstí cenzura ČSSD MINISTERSTVA. Dostanete i koblihu.Doporučuji koblihu sníst A VOLIT VE VLASTNÍM ZÁJMU NĚKOHO JINÉHO, ANEBO ODEVZDAT PRÁZDOU OBÁLKU, ale jít k volbám.Pokud tam nepůjdete,komise nezaznači,že jste tam byli,pak za vás STEJNĚ ŠMEJDI DOSTANOU PENÍZE A TO NEMALE

     http://e-republika.cz/article3790

   • WIKINGER Petr napsal:

    PODÍVEJTE SE DRAHÉ OBČANSTVO, JAK TO DOPADNE KDYŽ SE NĚKDO DÁ ZVOLIT DO PARLAMENTU,ABY TAM DĚLAL KLAUNA,.

    Námi obdivovaný OKAMŮRA naprosto nechápe,že se musí opřit o MASU voličů a ne o na koleně sbitý vadný Program,který je vyložený ŠROT.

    Důkazem toho,že zpupně odmítá PODPORU VOLIČŮ je,že zablokoval na svém stranickém webu rubriky diskuze či dialogu se svými voliči a posílá je do lampárny tj na FACEBOOK,který už je tak zprofanovaný,že nabízi fakt jenom kecáliště a to ještě zpola zcenzurované.Jeho přimo mánie je dávat se fotit při svých vystoupeních,kde se jen předvádí a jak vidíte všichni NIC Z TOHO NENÍ

    http://www.quintus-sertorius.net/news/premier-odmita-referendum/

   • WIKINGER Petr napsal:

    PODIVEJTE SE VŠICHNI ZNOVU A ZNOVU KOLIK MÁM POLITICKÁ TŘIDA ŠMEJDŮ VYKRÁDÁ Z ROZPOČTU

    přičemž nejsou schopni vytvořit CELÉ ČTVRTSTOLETÍ ani jeden použitelný zákon o obecném referendu a ted když si na to budete stěžovat zavře vám vámi zvolená ČSSD pusu cenzurou,přičemž RABUŠ to zajistí zezadu,nebot to je jeho oblíbená parketa.

    VĚŘTE NEBO NEVĚŘTE,ALE CELÁ POLIT.TŘIDA ŠMEJDŮ SI KOLEDUJE SAMA O TOTALNI VYOPEROVÁNÍ, NEBO NÁS TADY DOMORODCE VŠECHNY POBIJOU BUD VÁLKOU, NEBO VADNÝMI ZÁKONY NA PŘ O EXEKUCÍCH ATD

    http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-narodnich-zdroju/politicke-strany-a-hnuti/prispevek-na-cinnost-vyplaceny-politicky-27233

    • WIKINGER Petr napsal:

     ZNOVU TEN ODKAZ NA PLATBY Z NAŠICH PODÍLŮ ROZPOČTU

     politické třidě,která z toho mlaská a nechápe,že nás má zastupovat a ne terorizovat vadnými zákony,které vyrábí jak na běžicim pásu včetně NÁMI PLACENÝCH CENZORŮ.

     http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/politicke-strany-a-hnuti-/prispevek-na cinnost-vyplaceny-politicky-27233

     • WIKINGER Petr napsal:

      VZHLEDEM K TOMU,ŽE STÁLE VÍCE NARŮSTÁ POČET TĚCH,KTEŘÍ TENTO ČLÁNEK ČTOU A DOCENT TU NENÍ

      mohl bych se pokusit ho upozornit na jeho webu,že tady je prostor k diskusi otevřen.Bylo by zajímavé zda se dokáže orientovat a něco tady napsat.Prozatím to vypadá,že se snad schoval či co,nebo se pyšně dívá do zrcadla jaký je PAŠÁK?

  • WIKINGER Petr napsal:

   DRAHÝ PANE DOCENTE A AUTORE VALENČIKU.POKUD BY JSTE SE MĚL POČÍTAT MEZI NAŠE INTELEKTUÁLNÍ ELITY,TAK BŮH S VÁMI.

   Psaní takovýchto článků vám bere čas,který by jste tu v pohodě mohl strávit s námi v diskuznim přátelském kruhu V v otevřených diskuzníc rubrikách i na tomto NÁRODNÍM webu,ALE TOHO JAK SE DOMNÍVÁM NIKDY NEODVÁŽITE a to stejné platí i pro pana OKAMURU.Já tu na vás počkám.Podle toho co píšete jste DOPOSUD NEPOCHOPIL,co už každý občan proletář na Národních alternativních webech VÍ.

   KAPŘI,KTEŘI UŽ POŘÁDNĚ VYPASENÍ VYKRÁDAJÍ KAPSY OBČANŮ- VOLIČŮ SI NIKDY SAMI RYBNÍK NEVYPUSTÍ A VY SE V BODECH NA KONCI DODNES DOMNÍVÁTE ,ŽE SNAD ŽE ANO.

   Já vám ted napíši otázku na kterou můžete bez psaní kupy prázdných slov možná i odpovědět.

   PANE DOCENTE ODPVĚZTE MI TADY-PROČ JSTE PROTI INSTALACI JEDNOHO SLOVA DO PRVNÍHO ČLÁNKU NAŠI UŽ TAK DOKURVENÉ ÚSTAVY A TO ZNÍ SOCIÁLNÍ STÁT.

   No a na závěr heslo dne.

   PROLETÁŘI VŠECH ZEMÍ SPOJTE SE,NEBOT VŠICHNI POLITIČTI ŠMEJDI A KŘIVÁCI TO UŽ UDĚLALI.

   Tak co jste pro,abychom my občané voliči řekli našim zástupcům konečně co mají dělat A POKUD NASLOUCHAT NEBUDOU,JE VOLIT NEMUSÍME a když jak se vlastně na tyto jednoduché ZÁKLADY dívate vy.

   • WIKINGER Petr napsal:

    Možná,že jsem tam na konci měl napsat

    JAK SE NA TYTO JEDNODUCHÉ ZÁKLADY DÍVÁTE VY VŠICHNI DISKUTUJÍCÍ ,KTEŘI TADY ROZVÍJÍ PŘIMO ZBĚSILÉ LIDOVÉ KOMENTÁŘE, NEBO TAKY NE.....

   • WIKINGER Petr napsal:

    NA NOVÉ REPUBLICE JE PODOBNÝ ČLÁNEK S DOCENTEM

    a čtenaři tam píši,že by si přáli vznik nové strany ze skupiny intelektuálů na NR,ale smůla je,že mezi nimi není ani pár odvážných,kteři by se dokázali zvednout a spíše přání diskutérů ignorují.

    Nu což nyni do toho musí promluvit ulice.Nebyli by nám ti intelektuálová náhodou platni jako z kozí pyče patrontaška,když nás tu opouštějí snad doufejme jen prozatím ignorují naše pozvání k rozpravě a serou tak na občany voliče zvysoka?

    http://www.novarepublika.cz/2017/01/o-volitelne-strane-v-nove-republice.html

 2. playboj napsal:

  Ježiš to sou držky:D
  Proč nevyberete nějaký hochštaplery na který se aspoň dá koukat?

 3. benmil napsal:

  8Pamatujete, jak jsme se před 8 lety těšili: KOnec Bushe?

  • Eschatolog napsal:

   OMG, tech uzitecnych idiotu na hradcanskem namesti, kolobeh hnupu v prirode, jak to uteklo, ze ?

 4. pražská vlaštovka napsal:

  ...vůbec mi to neřikej...
  j.

 5. .lak napsal:

  Euálníkům to může být jedno protože priorita jsou kalegrianti a nikdo tady ani neblafne, kromě maďarů.

 6. Karel napsal:

  Tím že budou mít SSA co dělat samy se sebou se v EU o moc přitvrdí. Co zde příštích pár let nastane bude na stejné úrovni jako za třetí říše. Eurofašizmus s jediným správným názorem už máme. Kasta probruselských zkorumpovaných politiků a novinářů sloužící sionistickým globalistům bude mít úplně volné ruce poněvadž už nebudou chodit pokyny z US embassy.
  Tady v Evropě taky není žádný Trump.
  Už máme náhubkové zákony, ministerstva pravdy a uzákoněnou nadřazenost božského vyvoleného národa nad ostatní národy a to prakticky v každé krajině EU! Všude je tzv. antisemitizmus daleko víc trestán než rasizmus. A antisemitizmem může být úplně vše.
  Mimochodem vzpomeňme si co tihle bohem vyvolení dokázali během pár let co se týče genocidy palestinského národa.
  To samé čeká všechny národy v Evropě pokud se rychle, ale opravdu moc rychle nevzpamatují a nezbaví se těchto likvidátorů. Čas běží závratnou rychlostí a běží proti nám. Jo a ještě nepleťme si ortodoxního žida a sionistu. Tihle dva se nenávidí!

  • Paul Durham napsal:

   vaše proroctví je velice pravděpodobné, nejméně 99%, 10 ran evropských

  • proud napsal:

   Sejckove................a co kdyz to bude presne obracene?;-)

   • proud napsal:

    Kdyz vas tady tak ctu,nejakejch 80-90% z vas,napada me ze bejt lip,budete nestastny!Vy si prusery prejete,volate po nich!!!

    • weissbach napsal:

     Ne, tomu se říká prozíravost. Ale dnes už stejně drtivá většina populace ani netuší co to je...

     • proud napsal:

      Vzdycky to bylo sejckovani,proziravost vypada a hlavne se projevuje jinak.K zamysleni je jen to,proc se sejckovani tak casto plnilo,nebo aspon castecne...........a jsme u egregoru.Takze co ze se to tady vlastne timhle zpusobem vytvari?.............odpovez si sam.

      • Paul Durham napsal:

       stačí se otočit a podívat se na těch 8 let jak zmiňuje "benmil" , samá proudí pozitiva , ha, ha, ha , co se tímhle úmyslným zapomínáním všeho , co je starší 10 minut, vytváří ? d e b i l o v é !

       • proud napsal:

        Picovina!............Potrebujes jen zacit JINAK premejslet,jenze lidi se bojej toho co je jiny stejne,jako se bojej toho,kdo je jinej...........

        • vuvuzel napsal:

         Paule, "co je starší 10 minut"...už nevytváří dostatečně novotou vonící VZRUCH. Je třeba skákat e vzruchu na vzruch v někonečné frenetické řadě a hladit až do úplnýho vyhlazení.

 7. miška napsal:

  Při zvolení Trumpa požadují od Putina velmi zvláštní dar. No to snad není ani pravda!

  http://tadesco.cz/rusko-poskytuje-snowdenovi-azyl-a-odsuzuje-navrh-vydat-ho-trumpovi-jako-dar/

  Michala

 8. Pavel napsal:

  A kdo znich je hodnejsi ten ortidoxni nebo sionista?

 9. lukaš napsal:

  Pamatujme na jedno,Rusko bez Číny pohoří,Čína bez Ruska pohoří také.Tyto dvě velmoci se musí udržet pospolu,jinak USA využije jejich nenávisti ve svůj prospěch a o to kráčí,roztrhnout jejich spolupráci a poštvat proti sobě.Zatím se USA podařilo EU poštvat proti Rusku a zpomalit spolupráci s Ruskem,jak vidíme,ke škodě EU i Ruska,ale ne ke škodě USA.
  Jak píše benmil,těšili jsme se na konec Buche,tak se teď těšíme na konec Obami.Jenže,ono to má sestupnou tendenci,takže by se řeklo,že za Trumpa bude ještě hůř.

 10. jop napsal:

  citujem autora:

  „Vyvoleným“, kteří se izolovali od reálného dění šlo vlastně jen o to, aby překrytím toho svinstva, které napáchali, ještě větším svinstvem utekli sami před sebou. – Ale ani to se jim již nepodařilo. Již nedisponují ani reálným vlivem

  Koho autor nazýva "Vyvolení"?
  On tým myslí Nadnárodních bankstrov, teda rodiny Globálneho Prediktora?
  Alebo on myslí vyvolenými len národné elity, obslužné americké elity?

  Ak nechápete pojem GP, tak tu dávam odkaz na Pjakina s titulkami, kde sa mu celkom dobre podarilo vysvetliť pojem Globálny prediktor a vysvetliť systém mocenského ovládania a riadenia

  https://www.youtube.com/watch?v=tzFVEuZibes

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!