Teror černé šlechty: Z Benátek do Čech a do Londýna. Královské rody Evropy bezohledně odstraňují všechny, kteří se jim odvažují stát v cestě!

nobilitycollageVarování: Čtenáři, kteří se domnívají, že agenda jedné světové vlády začala s ilumináty, mohou být skutečně velmi překvapeni. Černá šlechta časově předchází ilumináty o více než 800 let a byla to právě ona, která přebudovala rozvíjející se svět ještě předtím, než se na scéně objevili ilumináti a svobodní zednáři.

Pozn. admin: Tento článek je překladem reklamy na rozsáhlou zprávu Teror černé šlechty z r. 2014, kterou je možné si objednat v angličtině zde: http://www.blacknobilityterror.com/Purchase_Report.htm

a nebo zde 4 díly ke stažení v PDF:
the-black-nobility1
the-black-nobility2
the-black-nobility3
the-black-nobility4

Podívejte se na úvodní video níže  

Zpřístupnili jsme toto video, v němž jsou zdůrazněny klíčové prvky projevu, který pronesl 27. dubna 1961 prezident John F. Kennedy pro Americkou asociaci vydavatelů v hotelu Waldorf-Astoria.

Kromě Eisenhowerova odkazu na vojensko-průmyslový komplex již žádný jiný americký prezident neodsoudil, navíc tak zasvěceně, temný svět globálních elit. Těch naprosto stejných elit, které pocházely z Benátek a Janova z období 9. a 10. století.

 

Černá šlechta: Shrnutí proslovu JFK

John F. Kennedy přednesl v newyorském hotelu Waldorf-Astoria 27. dubna 1961 projev pro Americkou asociaci vydavatelů novin, v němž sdělil své upřímné přání vést válku proti tajným společnostem. O dva a půl roku později zemřel ve věku 46 let. Odvaha odklonit se od tradičního odkazu a bojovat za pravdu stálo život jednoho z největších amerických prezidentů vůbec. Bádání několika posledních desetiletí jasně ukazuje na nečistou hru kolem jeho atentátu, spáchaného v souvislostí se zásadními rozhodnutími, jež činil jako prezident, který měl spadeno na cíle a ambice globální elity.

Jaké tajné společnosti měl Kennedy na mysli? Mainstreamová média vám řeknou, že to byl Sovětský svaz. Avšak přiznala by vůbec někdy mainstreamová média fakt, že Kennedy odkazoval na něco nebezpečnějšího a zlověstnějšího, než je komunismus? Jistěže ne, obzvláště když jsou nejvyšší představitelé médii řízeni sítí mocných rodů, známých jako „černá šlechta“...

Kdo je černá šlechta?

Termín černá šlechta je používán k popisu rodové linie, která předchází dokonce i ilumináty, jezuity a jiné tajné řády, na něž se odvolává mnoho konspiračních teoretiků. Přišli k významnému postavení v Benátkách asi v 9. století a dostali se do povědomí především kvůli špinavým praktikám, které používali k dosažení toho, co chtěli. Podvodné vraždy, únosy, znásilňování, genocida, terorismus... zkrátka cokoliv, jen aby uchránili své bohatství, a aby udrželi obyčejné lidi na takové úrovni, na jaké si mysleli, že mají být… finanční otroctví.

Když černá šlechta nakonec překročila své hranice díky strategickému spojenectví s ilumináty a svobodnými zednáři v průběhu 18. století, byla to ta nejhorší noční můra pro rozvíjející se svět. Zvrácená trojice, která využila populaci, jež jí byla k dispozici, k ochraně svých zájmů.

Černá šlechta - to byli studenti řeckého filozofa Aristotela, kteří věřili, že otroctví je nezbytnou institucí, protože někteří jsou zrozeni k vládnutí, a ostatní k tomu, aby byli ovládáni. Představa, že určité rodiny byly zrozeny k tomu, aby vládly jako despotická elita, zatímco drtivá většina jakékoliv populace je odsouzena k útlaku, nevolnictví nebo otrokářství, se stala teologickým postojem této elity.

Černá šlechta byla tak mocná, že se jí dokonce obávala i římskokatolická církev, ovládající velkou část Evropy, a podnikla několik zpackaných pokusů o její podrobení. Ironií osudu je, že když skončila železná vláda papežství v roce 1870, tak to byla právě černá šlechta, která začala jednat jako věrný druh papežův a pomáhala ve vyjednávání podmínek o budoucí existenci Vatikánu v rámci vlády Benita Mussoliniho.

 

Bohové mamonu

Černá šlechta byla tak mocná, že dokonce i Daniel Estulin, jeden z předních světových badatelů o Bilderbergu, byl nucen připustit, že lidé, jako jsou Bill Gates, Warren Buffet, Roman Abramovič a dokonce i Rothschildové a Rockefellerové, jsou jen lidé s malými financemi. Černá šlechta - to nebyli jen miliardáři, ale biliardáři.

nobles

Daniel Estulin uvedl:

estulinA opět další věcí ohledně Bilderbergu je to, že můžu vysledovat, kdo jsou tito lidé dnes, a jejich původ v benátské černé šlechtě. Často slýcháme o vlivu Rothschildů a Rockefellerů, ale tito lidé jsou jen typičtí lokajové, když se na to ve skutečnosti podíváte. Jsou ve spodní části rodového znaku. Pokud se chcete podívat na mocné lidi, můžete mluvit o královské dynastii Braganza; můžete mluvit o oranžské dynastii a rodu Habsburků. Tito lidé mají nepředstavitelné bohatství. Odhady nejsou v miliardách, ale v bilionech dolarů. Mám dokument o rodině Kruppových z Německa (400 let stará dynastie průmyslníků z Essenu, pozn. překl.). Jeden bankovní výpis, jen jeden účet v jednom dni, a na tomto účtu je 112 bilionů dolarů. To jsou takové peníze, které Bill Gates z tohoto světa... nuže, oni nejsou ani lokajové. Nejsou nic, protože, znovu opakuji, to, co oni mají, je pro tyto lidi jen drobné kapesné.

Černá šlechta byla tak bohatá, že si udělala jméno v nabízení nechvalně známých půjček různým hodnostářům z celé Evropy. Například král Jindřich III. zkrachoval, neboť nebyl schopen splatit černé šlechtě ohromné půjčky s úrokem 180%.

 

Sňatek trojice, učiněný v pekle

Příkladem starých rodin černé šlechty, které se domnívají, že mají božské právo vládnout, je rodina Giustiniani, jejíž rodová linie vede až k císaři Justiniánovi, rody Hambro, Luzzato, Doria, Bonacassi, Alba, Guelph, a mnohé další. Nicméně v 18. a 19. století došlo k významné řadě událostí.

Jelikož tito aristokraté nebyli spokojeni s tím, že ovládají pouze Benátky a Janov, rozhodli se, že z důvodu rozšíření moci bude nutné expandovat do Evropy a „začít podnikat“ s nearistokratickými, ale extrémně silnými vůdci korporačních společností, zneužívajících výhod průmyslové revoluce.

A tak vzniklo komerční manželství, které se konalo mezi starými rodinami černé šlechty z Benátek a Janova a nově vznikajícími anglo-americkými korporačními monstry. Mezi tyto anglo-americké mocné rody patřili Warburgové, Rothschildové, Rockefellerové, Goldmanové, Morganové, Sachsové, Lehmanové, Schroderové, Bushové a některé další rody. Tedy rodinné dynastie, známé jako pokrevní linie iluminátů. Manželství černé šlechty s ilumináty bylo dosaženo.

Když se potom ilumináti spojili se zednáři na kongresu ve Wilhelmsbadu v roce 1782, ďábelské trojice bylo nakonec dosaženo. Černá šlechta, ilumináti a svobodní zednáři se stali jednotnou homogenní elitářskou platformou. To je důvod, proč se dnes pohlíží na černou šlechtu, ilumináty a svobodné zednáře stejně - protože se jedná o jednotný globální elitářský rod.

banks

Toto partnerství ještě podpořila řada velkých a významných událostí, které se odehrály dříve - např. to, že černá šlechta financovala vznik Amsterdamské banky v roce 1609 a Anglické banky (Bank of England) v roce 1694, které tyto anglo-americké mocenské rody následně využívaly jako prostředek k vybudování svého bohatství a přičleňovaly si národ po národě v průběhu několika dalších staletí.

 

A jak reagují na opozici!

V současné době černá šlechta, vedená mocnými bankovními dynastiemi v Evropě, uplatňuje nadvládu nad světovými vládami, a zároveň nad jejich ekonomikou a dokonce kulturou. V konečném důsledku je mezinárodní sítí, existující v paralelním světě, rozkročená mezi maskou legitimity a aktivitami na černém trhu a v podsvětí.

Jejich metodou podrobování je zcela demoralizovat společnosti na světě, zcelarozbít jejich strukturu, propagovat každou neřest, včetně sexuálních zvrhlostí, chamtivosti a válek. Zotročováním národů světa prostřednictvím kolosálních dluhů si zajišťují podřízenost a garantují tak pozvolný přechod své suverenity až ke globální vládě. Tím, že podporují spekulace na trhu s akciemi, odčerpávají bohatství lidem, kteří si toho nejsou vědomi. A konečně způsobením globální ekonomické pohromy netušených rozměrů mají v úmyslu předvést, jak je lidstvo neschopné, a nabídnout mu svou vládu jako spásu - což by znamenalo zrealizovat globální fašistický stát, jemuž bude vládnout lidstvem očekávaný mesiáš.

Jednou z nejhlubších charakteristik černé šlechty je její neustálá potřeba odstraňovat jakéhokoliv jedince, který představuje hrozbu pro jejich zájmy. Historie je zaneřáděna mnoha příklady mužů a žen, kteří byli chladnokrevně zavražděni, neboť zašli příliš daleko.

skulls

Ve zprávě „Teror černé šlechty“ (Black Nobility Terror) prozkoumáváme klíčové příklady toho, kdy byli prostřednictvím tajných operací odstraněni lidé, kteří byli považováni za příliš vlivné, a hrozilo, že mohou zabránit agendě jedné světové vlády v úspěchu. Z tohoto důvodu vzniklo označení „černá šlechta“, odkazující na extrémní délku toho, kam až tyto rodinné klany byly schopné zajít, aby potlačily jedince, kteří představovali vážnou, potenciální hrozbu pro jejich agendu ve vztahu k národním, politickým a ekonomickým agendám.

Níže následují ukázky dalších vhledů z obsáhlé a alarmující zprávy „Násilí páchané černou šlechtou“ (uveřejnilaRema Marketing).

 

1. NÁSILÍ PÁCHANÉ ČERNOU ŠLECHTOU  -  ELITÁŘSKÁ OLIGARCHIE

nobility1

 

Je důležité poznamenat, že evropská černá šlechta je zodpovědná za rafinované propojení mnoha tajných společností, lóží a organizací, které jsou podporovány velkými finančními částkami a mocnými politickými vazbami. Mezi tyto organizace patří: Trilaterální výbor, skupina Bilderberg, Rada pro mezinárodní vztahy (CFR), Organizace spojených národů (založila CFR), iluminátský řád „Lebka a kosti“ (vnitřní kruh CFR), Mezinárodní měnový fond (MMF), Světová banka, Banka pro mezinárodní vypořádání, Římský klub, dynastie z Chathamu (formálně Královský institut mezinárodních záležitostí - RIIA), Kulatý stůl, Tavistock institut pro mezilidské vztahy (skupina anglických psychologických expertů na vedení války), tisková agentura Associated Press, zpravodajská agentura Reuters (Rothschild vlastnil monopol na zpravodajství) a mnoho dalších, z nichž všechny fungují ve prospěch agendy jedné světové vlády.

Jak to, že se Střední východ stal významným faktorem, který napomohl stmelit bohatství benátské „černé šlechty“? (uvedeno v části 1: strana 6)

Který královský rod v Evropě je považován za nejmocnějšího nástupce benátské černé šlechty a zakladatele mnoha dalších královských rodů v Evropě? (uvedeno v části 1: strana 12)

Kterou výzkumnou organizaci založila černá šlechta jako tajnou organizaci, sloužící pouze vládnoucí třídě? (uvedeno v části 1: strana 14)

Jak je Převorství sionské spojeno s černou šlechtou a krevní linií iluminátů? (uvedeno v části 1: strana 37)

 

2. NÁSILÍ PÁCHANÉ ČERNOU ŠLECHTOU  -  NÁSILNÉ SPIKNUTÍ I.

nobility2 (1)V roce 1910 se setkalo sedm mužů na ostrově Jekyll u pobřeží Georgie, aby naplánovali Banku federálních rezerv. Nelson Aldrich a Frank Vanderclip zastupovali finanční impérium Rockefellerů, (ilumináti). Henry Davidson, Charles Norton a Benjamin Strong zastoupovali J. P. Morgana (iluminát). Paul Warburg (iluminát) zastupoval evropskou bankovní dynastii Rothschildů (ilumináti). Podle teoretiků se plán pro Federální rezervní systém začal uskutečňovat, ale začal narážet na jistou opozici vůči jeho vytvoření. Tři z nejbohatších lidí na světě se postavili Federálnímu rezervnímu systému ve Spojených státech, protože věděli, jaké následky to bude mít, když soukromá instituce bude diktovat měnové trendy v zemi. Tito lidé byli Benjamin Guggenheim, Isa Strauss a Jacob Astor; všichni tři byli na palubě Titaniku, když se potopil.

Která největší evropská událost, ovlivněná ilumináty, pravděpodobně nejvíce ovlivnila a změnila krajinu Evropy? (uvedeno v části 2: strana 4)

Proč byla smrt Abrahama Lincolna klíčovým požadavkem globální elity, pokud jde o nasměrování Spojených států? (uvedeno v části 2: strana 15)

O jakou ostrou polemiku ohledně Titaniku šlo, která se týkala načasování jeho první plavby, jež je dnes všeobecně známá? (uvedeno v části 2: strana 19)

Který evropský vůdce byl zavražděn kvůli tomu, aby Rothschildové mohli finančně těžit z financování zemí, zapojených do 1. světové války? (uvedeno v části 2: strana 23)

 

3. NÁSILÍ PÁCHANÉ ČERNOU ŠLECHTOU  -  NÁSILNÉ SPIKNUTÍ II.

nobility3Zbavena jakékoliv morální zdrženlivosti, černá šlechta financuje své tajné činnosti tím, že ovládá svět nelegálního obchodu se zbraněmi, pašování drog a prostituce. Její aktivity jsou provázány s činnostmi předních zpravodajských služeb na světě, včetně CIA, Mossadu a britské MI6, a také s mezinárodními zločineckými syndikáty, jako je mafie, asijské Triády a japonská Yakuza. Zvolí si jakýkoli převlek, který vyhovuje jejímu kolektivnímu cíli, pracuje ruku v ruce se zednáři a mnoha dalšími tajnými společnostmi.

Belgický král Leopold II. postupem času nemilosrdně a brutálně zavraždil 15 milionů Afričanů, aby dosáhl svých cílů v Kongu. Nechal vypálit vesnice, zemědělskou půdu a deštné pralesy. Co ho vedlo k tomu, že svrhl prvního premiéra v Kongu, a proč to udělal? (uvedeno v části 3: strana 4)

Atentát na Johna F. Kennedyho a poté podivná smrtelná nehoda jeho syna Johna F. Kennedyho ml. jsou plné nepřeberných důkazů o nekalé korupci a nečisté hře, ale proč? (uvedeno v části 3: strana 9)

Proč jsou muži, hlásající mír a rovnoprávnost, jako byl např. Martin Luther King, hrozbou pro zřízení? (uvedeno v části 3: strana 28)

Charakteristika plukovníka Kaddáfího západními médii je zcela věrohodná, dokud se v tom nezačnete vrtat, a nezjistíte skutečný důvod, proč ho chtěl Západ zbavit moci. (uvedeno v části 3: strana 50)

 

4. NÁSILÍ PÁCHANÉ ČERNOU ŠLECHTOU  -  CHRÁNIT VŠEMI PROSTŘEDKY

nobility4David Kelly byl manžel, otec a jeden z předních světových odborníků na jaderné, chemické a biologické zbraně. Byl v těchto záležitostech poradcem britské vlády, obzvláště v souvislosti s Irákem a Saddámem Hussainem. Byl také jedním z hlavních zdrojů pro tvrzení, které učinil Andrew Gilligan, v té době reportér BBC, že vláda Tonyho Blaira přepsala uveřejněnou zprávu, aby byla více „sexy“, v naději, že tím ospravedlní anglo-americkou invazi do Iráku v březnu 2003. Poté, co Gilligan učinil toto prohlášení, byl Kelly rychle odhalen coby zdroj úniku informací. Několik dní poté, co předstoupil před parlamentní výbor, který vyšetřoval tvrzení pana Gilligana, byl nalezen 17. července 2003 v lese, blízko svého domu v Oxfordshire, mrtev. Tou dobou již byla válka téměř u konce - na jedné straně masivní přítomnost amerických a britských sil na Středním východě a na straně druhé Saddám Hussain na útěku. To byla odveta za prokletý útok na Twin Towers v New Yorku 11. září 2001, která vyústila v anglo-americkou okupaci řídícího centra světových dodávek ropy a ochranu zájmů globální elitářské oligarchie.

Proč film „United 93“, který zachycuje příběh únosu letu společnosti United Airlines v roce 2001, vyzdvihuje vážné pochybnosti o telefonních hovorech, které byly uskutečněny z letadla? (uvedeno v části 4: strana 7)

Poprvé v historii únosů letadel nám bylo řečeno, že se únoscům podařilo vypnout transpondéry, takže nebylo možné vysledovat dráhy letů. Avšak Severoamerické velitelství protivzdušné obrany nemělo kapacitu pro detekování, a to ani pro letadla, pohybující se v civilních oblastech. Je to možné? (uvedeno v části 4: strana 8)

Proč smrt Davida Kellyho zavání násilným trestným činem hned od prvního okamžiku, kdy byla jeho smrt oznámena v médiích? (uvedeno v části 4: strana 19)

Šest otázek, obklopujících okolnosti jeho smrti, stále zůstává nezodpovězeno. Které to jsou? (uvedeno v části 4: strana 22)

 

Ilumináti – Veřejná tvář černé šlechty

Ilumináti byl název tajné společnosti, kterou Adam Weishaupt založil v roce 1776 v Německu, s cílem usilovat o světovou nadvládu - a to podvratným způsobem. Její existence je jedním z mála příkladů v historii, kdy jsou historici ochotni uznat existenci ďábelského spiknutí, přestože důkazy jsou zcela nepopiratelné.

„Ilumináti“ - to je ve skutečnosti pouze vhodný název, který se vztahuje na ty jednotlivce a tajné organizace, jež v dnešní době sledují neustále stejné cíle. Filozofie existence tohoto řádu začala dlouho předtím, než začalo 18. století. Podle jejich vlastních záznamů ilumináti představují potomky padlých andělů, kteří obývali ztracený kontinent Atlantidu. Tito padlí andělé se mísili s lidmi a vytvořili tak údajně nadřazenou rasu, nazývanou „Aryáni“, kterou vyučovali ve starověké moudrosti. Proto ilumináti považují sami sebe za dědice této po staletí dlouhé tradice v zachování okultních znalostí, navzdory „tyranii“ a „krutovládě organizovaného náboženství“.

novos

V konečném důsledku vnímají zavedení světového řádu jako svou povinnost, aby tak mohli zavést svůj kult jako jedno světové náboženství, jež jim bude podřízeno. A tak ilumináti v průběhu staletí pečlivě uzavírali sňatky jen mezi sebou, aby zachovali „posvátnou“ pokrevní linii, aby si předávali ezoterické znalosti z generace na generaci, a odkud jednou vzejde mesiáš. Z tohoto důvodu na sebe pohlížejí jako na „rodinu“.

Nicméně v posledních několika desetiletích se ilumináti stali běžným tématem v naší pop kultuře a médiích prostřednictvím filmů, jako je např. Šifra mistra Leonarda nebo Andělé a démoni. Skutečný původ černé šlechty byl ztracen v pozadí a místo toho tady máme svět, v němž většina lidí již o iluminátech slyšela, ale nahlíží na ně jako na zábavné téma nebo na něco, spojené hlavně s hudbou a zábavním průmyslem. V jistém smyslu bylo slovo „ilumináti“ znecitlivěno.

 

Nyní můžete zjistit pravdu, skrývající se za touto masivní tajnou operací

Zpráva „Teror černé šlechty“ (Black Nobility Terror) poskytuje důkazy o tom, kam až byla tato globální elita schopná zajít v zabíjení a vraždění prominentů, kteří měli jistý vliv, aby dosáhla svých konečných cílů. Tyto atentáty, vraždy a sebevraždy byly z větší části zastírány nebo ospravedlňovány nelogickou argumentací a chabými důkazy, avšak pravdou je, že je s tím spojeno mnohem více, než se na první pohled zdá.

Tato zpráva poskytuje přesvědčivé důkazy o tom, že, ať už je budete nazývat jakkoli - černá šlechta, ilumináti nebo svobodní zednáři - existuje reálné společenstvo tajemných lidí, kteří řídí světové dění prostřednictvím svých veřejných loutek. Nemají žádnou úctu k lidskému životu a nešetří myšlenkami na likvidaci kohokoliv, kdo se bude snažit zkomplikovat nebo změnit cestu, kterou se tato elita snaží následovat.

S dostatečně hutným obsahem, od kterého se stěží odtrhnete, vám tato zpráva předloží jádro hlavních důkazů o tajné agendě vražd, k nimž docházelo několik set let. Agenda, která chybí v učebnicích dějepisu.

Učiňte první krok a staňte se součástí 2% populace, která hledá alternativní pravdu.

PS: Slibuji vám, že nikde nenajdete zprávu, která by byla tak podrobná, jako je tato. Je to dosud nejobsáhlejší a nejdetailnější dílo, které jsme sestavili, týkající se původu a role černé šlechty.

PPS: Společně s touto zprávou rovněž obdržíte několik dalších, speciálních bonusů.

Reece Woodstock

Objednat kompletní zprávu Teror černé šlechty můžete zde:
http://www.blacknobilityterror.com/Purchase_Report.htm

Zdroj: http://www.blacknobilityterror.com/
43 Komentářů k Teror černé šlechty: Z Benátek do Čech a do Londýna. Královské rody Evropy bezohledně odstraňují všechny, kteří se jim odvažují stát v cestě!

 1. .lak napsal:

  https://www.youtube.com/watch?v=wxogkCO6haA Propojení jde skrze milénia programovaným. A možná jsme tu znova s rouhači a kacíři, lůzy odrbané bezectné držkující. S ministerstvem jediných pravd a protiruské propagandy nebo jak si fandí. Patrně to gró chce navázat na historii výchovy úcty a lásky ke šlechtě a panovníkovi. Ti co budou podprostituovávat co nejpokorněji a nejponíženěji se budou moci stát služtičkami a lokajíčky ostatní verbež bude dle tradic podrobena nyní sofistikovanějším tortůrám obdob her s nevolníky velkomožnými za absolutismu kam se to sune vždy tradičně s rozevíráním nůžek podmínek živoření jedněch a nóblesy požehnaných i možnostmi poměrů škodit sociopaty. Tradice formátů lůze přes milénia. https://www.youtube.com/watch?v=2hoqfTCsHew

 2. Přemek napsal:

  Velmi dobré dílo. Mohu jen doporučit. Dovolím si pouze drobnou korekci: I majetek Černé šlechty je tvořen tím, co oni sami stvořili - prázdnotu a vnitřní znehodnocení, takže jejich majetek je ve skutečnosti pouhým zlomkem uvedených čísel. Proto také je jejich současný vliv velmi omezen a lze mu úspěšně čelit. Základní zbraní je nepodléhat žádné formě závislosti a držet při sobě na základě mravních principů.

 3. Paul Durham napsal:

  "Černá šlechta – to byli studenti řeckého filozofa Aristotela, kteří věřili, že otroctví je nezbytnou institucí" - pokrok nezastavíš, tak dnes v nezbytné otroctví věří především otroci.
  Tyhle článkem podané relevantní ( viz. Amsterodamská banka ) informace věřící stejně nezajímají.

 4. Kolemjdoucí napsal:

  Článek je příkladem toho, jak lidem udělat zmatek v už tak složité spleti nitek stínové vlády. Řada účelových nepravd zcela zamlžuje ty hlavní síly v pozadí viz. role Habsburků a Kruppů atd., přičemž cíleně zmenšuje úlohu těch rozhodujících subjektů.

  • petr napsal:

   Souhlas. Jen víc spikleneckých polopravdivých teorií, hlavně aby odpoutali pozornost od hlavních strůjců - židů.

   Ti nám zatápí kde můžou, ikdyž ne déle než cca 500 let. Ale nejvíc to rozjeli od francouzské košer revoluce. Ne náhodou byli bavorští ilumináti založeni krátce předtím.
   Potřebovali z celé evropy odstranit tradiční šlechtu. Což se jim povedlo. V británii už za cromwella.

 5. proud napsal:

  .......a zase business.....:-))))))))))))))))))))))))))))))

 6. Jarek* napsal:

  Dnes všechny tyto rody mají doslova pod palcem jezuité. Oni byli těmi, kteří zakládali spolky iluminátů, či je infiltrovali. Od francouzské revoluce měli vše pod plnou kontrolou. Poslední panovník, který si na ně troufnul, byla Marie Terezie. Od té doby se dávno vrátili a s podstatně větší silou. Oni jsou ti, kteří přetvořili Bibli, sepsali Korán, oni jsou ti, kteří pomocí těch svých "božích poslů" vymývají mozky lidem po celé planetě, v kostelích, mešitách, či klášterech. To je jejich členská základna, která pro ně pomáhá z lidí vysávat energii. Oni vymysleli a implantovali po celé planetě systém politických stran a to na principu snadné zkorumpovatelnosti. Ovládají veškeré university, zdravotnictví, bankovnictví, průmysl. Jezuité pane, jezuité.

  • OldNoe napsal:

   Jarek - to čo ste tu vychrlili je znôška ničím nepodložených nezmyslov. A pritom téma tajných spoločností je bohatá. Mohli ste sa napríklad zmieniť o Rosenkruciánoch (o ktorých sa autor článku nezmieňuje), napriek tomu, že od nich prevzali slobodomurári veľkú časť svojej symboliky. Zaujímavý je tiež Rítus striktnej observancie, ktorý sa - okrem iných - aktívne zúčastnil na vzniku nemeckého nacizmu - nehovoriac už o spoločnosti Thule, atď. Vaša snaha odpútať pozornosť od nevítaných informácií tým že obviníte iného - hocikoho, najlepšie protivníka - je trápna, veľa o vás vypovedá a v podstate vás odhaľuje.
   V autorovom materiáli tiež registrujem niekoľko nepresností - napríklad, že Mesiáša čakajú všetci: čakajú ho Židia a v podobe Mahdiho i Islam, atď. Tiež v situácii poznávania nového amerického prezidenta, môže ísť o snahu vytvoriť paralelu s Kenedym a pod. Informácie však v každom prípade ostávajú informáciami, bez ohľadu na to, komu sa to páči a a komu nie.

   • proud napsal:

    "Dnes Klonům nejvíce vadí, že si Lidská Duše začíná uvědomovat spojení se Sílou a že vědomosti nebývají zpoplatněny a dávány zdarma. To jsou nejsilnější aspekty proti Zlu.

    http://energieupramene.blogspot.cz/2013/01/sila-jeji-uchopeni.html

    http://energieupramene.blogspot.cz/2015/09/silo-znic-vsechno-temne-zde-na-zemi-ii.html

    Popsání celé situace v dnešní době 3D je velmi dobře vyjádřeno v těchto článcích:

    http://energieupramene.blogspot.cz/2015/01/duchovni-agenti-nwo.html

    jenž Klonům při čtení způsobuje „zdvíhání chlupů na těle“. Dnešní ezoterické bláboly, propagované na mnoha alternativních webech, jsou pekelné teorie obalené trochou pravdy a to tak, aby se moc nevymykaly z vyjetých ezoterických kolejí a byly s jistotou považovány pro lid obecný za světlé myšlenky a tím temná strana dnes vyhrává na celé čáře.
    Každá zrozená Lidská Duše má vrozené znalosti dobra."

    Zdroj: https://energieupramene.blogspot.cz/2017/01/klony-utoci.html

   • proud napsal:

    "Dnes Klonům nejvíce vadí, že si Lidská Duše začíná uvědomovat spojení se Sílou a že vědomosti nebývají zpoplatněny a dávány zdarma. To jsou nejsilnější aspekty proti Zlu.

    energieupramene.blogspot.cz/2013/01/sila-jeji-uchopeni.html

    energieupramene.blogspot.cz/2015/09/silo-znic-vsechno-temne-zde-na-zemi-ii.html

    Popsání celé situace v dnešní době 3D je velmi dobře vyjádřeno v těchto článcích:

    energieupramene.blogspot.cz/2015/01/duchovni-agenti-nwo.html

    jenž Klonům při čtení způsobuje „zdvíhání chlupů na těle“. Dnešní ezoterické bláboly, propagované na mnoha alternativních webech, jsou pekelné teorie obalené trochou pravdy a to tak, aby se moc nevymykaly z vyjetých ezoterických kolejí a byly s jistotou považovány pro lid obecný za světlé myšlenky a tím temná strana dnes vyhrává na celé čáře.
    Každá zrozená Lidská Duše má vrozené znalosti dobra."

    Zdroj: energieupramene.blogspot.cz/2017/01/klony-utoci.html

 7. maya napsal:

  ano ano, venezia je stale fascinujuca, tajomna, v case karnevalu najkrajsia

 8. eva napsal:

  A kdo je největší kokotoid na celém světě (uvedeno v části 5: str.58)....

 9. Jarmila napsal:

  No, to s tím Titanikem samozřejmě není náhoda, že tam zemřeli přední odpůrci FEDu. To prý J.P. Morgan řekl předním průmyslníkům Evropy- pojďme si o tom všem pohovořit na luxusní lodi. Sám se nedostavil a všichni nesouhlasící evropští průmyslníci byli potopeni. Titanic se potopis ve vodách, kde se nikdy nevyskytoval ledovec. Byl tam prostě výbuch v podpalubí a přinejmenším 5 zasvěcených lidí včetně kapitána o tom vědělo. Telegrafista schválně uváděl špatné souřadnice, aby je okolní lodě nemohli jít zachránit. Pak tito zasvěcení šmejdi sami sedli na loďku a nechali se zachránit jinými zasvěcenými šmejdy. A pak si ještě za Titanic nechali zaplatit tučnou pojistku, stejně jako v případě WTC.

 10. MIVAS napsal:

  Autor Daniel Estulin dal dohromady řadu informací zásadní důležitost, ale chyběla mu mezi nimi spojovací nit. Posloužil si černou šlechtou, kterou kryje i to, čemu neporozuměl a co nepochopil. Jeho dílo má svoji hodnotu v tom, že odhaluje jednotlivé, dosud očím světa skryté skutečnosti a nabízí svůj pohled a vysvětlení těchto věcí. Jeho životní postoj atheisty (syn rozvědčíka sovětských tajných služeb, estonského původu) mu však svázal pohled na řadu věcí a dostal se do situací, kdy řadu věcí nechápal a snaží se je nějak srovnat "do latě", jelikož jsou za hranicí jeho vidění, omezeného deformovaným pohledem bezvěrce. Bez tohoto vyumělkovaného svázání by bylo vydání takového díla jen dlouhou salvou nesourodých informací. Pro neinformované je to dostačující, aby byli udiveni rozsahem a jsou nakloněni rozsáhlostí informací uvěřit tomu, že je vše skutečně tak, jak to autor podává. Není to ale pravda. Věc se mají dost podstatně jinak, pouze jednotlivé agendy jsou pravdou. Jejich provázání agendou černé šlechty je však mystifikací a je zavádějící nepravdou.
  Dílo je hodnotné snad v tom, že podává informace o velkém množství události a věcí, ale velmi lacině spojených "oslím můstkem" černé šlechty, která je ve skutečností pouze jedním fenoménem z celé řady, aniž by byla jejich spojovacím činitelem.
  Pravdou totiž je, že skutečný počátek událostí, který Estulin datuje cca 800 let zpět, leží daleko hlouběji v historii a podává o něm svědectví Kniha knih - Bible a to se právě stalo Estulinovi kamenem úradu, že není schopen události nahlédnout pro své ateistické vidění světa a to deformuje jeho úvahy a poznání.

  • proud napsal:

   Nerikam ze lzes,nebo alespon ze ve vsem,ale : "Kniha knih – Bible "...........od tebe do tvyho "nebe" volajici pitomost nekoho,komu cirkev extrahovala mozek :-)).Protoze tvoje slavna kniha knih je ucelova prastara publikace na ktery se porad ucelove pracuje!!!!!Presne to co ty popisujes jako lez obarvena trochou pravdy je i bible!!!!!!!!

   • MIVAS napsal:

    Když dojde rozum i řeč, nastupuje posměch a urážky. To je logická reakce bezvědomých.

    • proud napsal:

     Mysli si co chces a nechtej si se mnou srovnavat vedomosti,svoje jsi uz ukazal,potes vidle:-)

     • Paul Durham napsal:

      Ale,ale, kámo, MIVAS nikde ve svém textu nepíše o tom, že máte věřit v bohy, píše že máte studovat staré prameny a pokusit se o syntézu příčin dnešního stavu , bo dnešní stav je následek stavu včerejšího a tak dále až do Uru a kamsi hlouběji.

   • analytik napsal:

    Bible je konceptuálny programový dokument, umožňuje konceptuálne riadiť tzv. "biblickú civilizáciu". Šírením konceptu hierarchie prospechárskej šľachty otrokárska civilizácia zničila veľké časti "staroslovanskej civilizácie". Na druhej strane je benátska čierna šľachta s babylonskými koreňmi ako druhá strana mince, tá svoje konceptuálne predstavy o budúcnosti šíri vo filmoch StarWars, Terminator, Matrix.
    Obidve centrá moci spolupracujú, konflikty sú iba modernou formou prejavu boja šľachty o územie (zobrazené v "Hre o tróny"). Jedno centrum používa na výchovu kádrov a reprodukciu systému klasickú katolícku výchovu, druhé centrum kreslené filmy, komiksy a počítačové hry, ktoré vedú k zvrhlému démonizmu, čím si obidve centrá vychovávajú kádre s potrebnou kultúrnou skúsenosťou do úlohy nižšej šľachty, ktorá bude veriť, že je správne slúžiť šľachte vrchnej. Obidve centrá sú dnes previazané korporáciami a finančným systémom a zhodnú sa v zotročovaní a rozvrate slovanských ľudí.

    • proud napsal:

     A ty mi muzes KONCEPTUALNE vykourit curaka ,ty jeblej debile od svedku jehovovejch nebo podobny sekty,treba KSB!!!

     • proud napsal:

      .......a na vsech "prioritach",kurburte co neumis ani slovensky,natoz cesky,zato dobre KSB siozidovsky!

  • Bohumil napsal:

   Zveřejněte vše, co víte, MIVASi. Zastiňte Estulina.

 11. Maroš napsal:

  "Rozviklaný zub" - vytrhnúť, či ešte s ním pár šniclí požuť? Žiadna info tohto druhu nie je kompletná, ani absolútne pravdivá, či jednoznačná - preto sa ani had nepohybuje ako prkno! To podstatné - pri určitej sume info, keď už sa dá ako tak rozlíšiť dobro - to bližšie môjmu naturelu - musím mať jasno predovšetkým v svojich postojoch, v svojom konaní. Takže teraz po tomto bubáckom čiernočiernom strašení - mám sa zatvoriť do hajzlu, alebo - mám z neho vyliezť? Tí ľudia sú ako jednotlivci rovnako smrteľní ako my jednotlivci - oni a my v pomere 1 ku 5 tisíc kurva! inak by totiž tie skurvené biliardy nemali ani kde a z koho nahrabať. Čoho sa kurva bojíte - ich peňazí, alebo tých zmrdov, ktorých si proti vám môžu najať? Ale to sa potom bojíte tých zmrdov, a nie týchto tu! Koľko nájomných vrahov nájdu v republike - 5 - 10 - 15? Ja tvdím že 5 - pretože toho prvého odkrágľuje druhý, druhého tretí - a ten 4. a 5. si už dobre rozmyslí - pre koho a za čo bude vraždiť! Kurva! - strach má veľké oči! Tak mi tu nejebte nikto rozum s hororovými scenármi! Sa naseriem - tak ma zajtra hekáči zbalia za ten môj - hororový scenár!!

  • proud napsal:

   Ctu o nich kazdou chvili a predstavuju si celkem logicky jak by to vypadalo,kdyby ty lidi zacli ty svy schopnosti v zajmu dobra opravdu pouzivat,to by bylo absolutne neprehlidnutelny! a pritom me napada zakladni otazka: PROC TO NEDELAJI?!!!!

 12. Maroš napsal:

  Proude - - je to jednoduché - systém takýchto ľudí aktívne vyhľadáva - viď aj židovskú Mensu - lebo "Najschopnejšieho Gojima zabi!", takže ich podchycuje a masíruje ako niečo výnimočné - tí ľudia sú sami zo seba prekvapení. A potom tu máme dva typy ľudí, ktorí so systémom nespolupracujú - ľudoví liečitelia a podobne - takým systém hodí na krk kokotov zo Syzifosu - aby ich znemožnili. A tým spolupracujúcim zadá úlohu - napríklad - aby mentálne vyhľadali a popísali akéhosi Prouda, ktorý im v duchu ide po krku.

  • nevyrovnanevykony napsal:

   Proto je k věci nebejt natolik skvoucí, aby tě chceli zneužívat nebo hůř... ale nebejt zase tak omezenej, abys nemoh bejt v čemkoli lepší.

   • Maroš napsal:

    no veď už som rozmýšľal, že si kvôli tomu, aby som zapadol, nechám vyoperovať polovicu mozgu, len teraz neviem ktorú - či prednú, alebo zadnú...

    • petr napsal:

     Zajímavý pohled na Mensu. Nikdy jsem takto nad ní neuvažoval.
     Dnes na to mají ale lepší instituce - vysoké školy.

     • poloautomatický odpovídač proud napsal:

      A státní tajné služby do nichž pohlcují ty podle nich potenciální "nezbedy", co by mohli být mentálně nezávislými...tak si je zmanipulujou, aby je měli pod kontrolou a hezky dělali pro ně než "proti nim".

      No a kdyžtak jim nakukaj nějakou tu "vinu" jakože třeba "je" zraděj nebo nějak se znelíběj a podobně aby si s nima mohli (u)dělat co chtěj - s "vlastníma" lidma!

      Pořád nějaký pitomý záminky k trýznění lidí...(a ještě jim to chtěj hodit na krk jakože třeba "tak neměli zradit" nebo "neměli to chtít" nebo "neměli dělat co jsme po nich chtěli a zařídili aby dělali" nebo "je to tvoje vina"!)

      Co ještě chtějí státy chránit, když to (co tvrdí že jako chrání) ničí?

      Lokální skryté vládě nejde o nic jiného než o "vlastní" moc (je to mocí nasycená "organiazční nekromanská obluda"-institut, který nikdy nezmírá...narozdíl od těch chudáků posluhovačů...). Hanebnost na kvadrát, kurva drát.

     • Maroš napsal:

      petr - zmyslom genocídy je čo? Preľudnenosť? Hovno! Zmyslom genocídy je plošná likvidácia čo najväčšieho počtu vedomých, vzdelaných a inteligentných ľudí - lebo internet zabezpečil ich plošné rozšírenie po Zemi. Lebo GP stráca kontrolu nad nevedomou masou. Ak tvoria sionisti perifériu moci GP, všade tam, kde získali totalitnú moc začali čím? - LIKVIDÁCIOU INTELIGENCIE! Prečo? Lebo vedomosti znamenajú moc. Mensa? Ilúzia výnimočnosti a úspechu na základe zistenia tvojej inteligencie? Áno - pokiaľ si žid. Pokiaľ nie - si na lajstri vyraďovacieho turnusu kurva! Máš okuliare? - zbalte ho! - určite je celé dni na internete - je to informovaný človek! Najschopnejšieho Gójima zabite kurva! Toto je doktrína tohto Kainovho plemena geneticky vyšľachteného v púšti a vypusteného do sveta!

      • Maroš napsal:

       petr - a ešte dodám - zober to od konca - od Kalergiho plánu na svetlohnedú európu s IQ 80-90. KTO TOMU BUDE VELIŤ? Inteligentný biely Gójim? Celé to masírovanie výnimočnosti - vedomostné súťaže, Milionár, excesy prijebaných celebrít, frustrovanie obyčajných ľudí - aby sa snažili vyniknúť - TO JE PASCA na nás na ICH deň zúčtovania s nami!ARMAGEDON!

       • petr napsal:

        Souhlasím. Teď jsem si vzpomněl na ten zázračný izraelský software který má prý rozpoznat podle obličeje typické zločince.(viděl jsi to?)
        Jeden obličej vypadal jak typický tvrďák co nikomu neustoupí. A ten druhý přesně jak popisuješ, brýle a nekonformní účes co není v módě. Typický informovaný intelektuál co vysedává celé dny na internetu.

        To abych se nechal ostříhat na debila, naučil se tvářit připitoměle a trochu u toho slintal :-P

 13. Maroš napsal:

  Proude - preto "kill him softly" - "zabíjaj" tých ľudí s potešením, s láskou k iným ľuďom - potom mimoni nezachytia tvoju negatívnu energiu.
  Správny pittbull sa - teší!

  • proud napsal:

   Marosi,nejde zabijet s laskou k nikomu a k nicemu!!! Jde zabit z lasky,ale bez ni.Tezko se to vysvetluje,v ty chvili jde o jakousi "zbesilost" ktera se bezprostredne potom meni v jakousi euforii,paklize je na to vubec cas a nemusis zabijet hned znovu.Lidi co to delaji maji jakejsi "spinac".V kazdym pripade myslis na uplne jiny veci a potrebujes se pekelne soustredit.

 14. milan napsal:

  ta kniha v pdf je tam zle natiahnuta, 2x sa opakuje 1.cast a druha chyba. pan Koral,mozte to napravit? diky (Y)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!