Vysuší Trump bažinu?

la-na-tt-trump-gets-comfy-20161130„Co blbnete, dyk sou tady lidi“ volal Švejk, když se prvně ocitl na frontě a začala nepřátelská dělostřelba. Tu větu mohl zvolat každý. Je to reakce dosud „nevyzrálého“ občana-civilisty na radikální náhlost změny, kdy jemný svit impresionistů z ještě ne tak dávného 19. století připomínal svět, který se právě zhroutil a byl vystřídán barvami exprese, ohlašujícími ten nový nastupující.

Když spouštěcím rokem 1914 skončila belle epoque a poklidné nedělní výlety byly zaměněny za blátivý zákop poziční války a apokalyptická vize se začala naplňovat, tu i vzpomínky na minulost musely ustoupit reálné současnosti, rámované výbuchy bomb a granátů.

Potom už nikdo nic podobného do nepřátelských zákopů nevolal.

Začala doba „zvykání si“.

Paradox a absurdita vkročily do Evropy a 20. století.

Orwelův svět byl tu.

Nástupem bolševismu a nacismu i druhé války se posun zrychlil a „posunul“ natolik, že současný rozpad Evropy a světa je mnohými (mainstream, Kavárna, multikulturní agenti a jiná svoloč) vydáván za pokrok a pozitivum. Komu se nedostalo daru „rozpoznávání duchů“, ten uvěří, komu ano, ten vidí současný svět tančit na vrcholu sopky. Obkličování Ruska základnami je jedním z těch tanců.

Už viktoriánská Anglie, kdysi ona první „anglosaská velmoc“ si v souznění duší s lóžemi upřímně přála zničení Ruska. Dokladem toho zbožného přání jsou zednářské mapy z 19. století, na kterých místo Ruska je nápis: Desert – poušť. Viktoriánské časy a „velmoc Anglie“ jsou dávno tytam, ale Rusko je stále tady, a tak se doufání upnulo k té druhé „anglosaské velmoci“ za oceánem.

Kapitál, lóže a ostatní síly zla vystupují jako bohové a všemocní-přesto jimi nejsou! Být jimi, ke svému „fungování“ nepotřebují pomocné pacholky ani korpus, na který by se přisály.

Kdysi těmto bohům mamonu sloužila „stará dobrá Anglie“; dnes je to ona zámořská velmoc s logem USA, která však je na odchodu, neboť její čas se nachýlil. Podvědomě to tuší i její občané-voliči se svými volebními mávátky, s nápisy „make America strong again“, což značí, že Amerika už není natolik strong, že by mohla diktovat světu, je ale strong natolik, že může vyvolat 3. světovou válku. Co jiného jsou ony základny u ruských hranic, než drzá provokace a snaha o její rozpoutání?

Vzpomeňme na prohlášení amerického ilumináta z 19. století Alberta Pika, že v plánu jsou tři! Kdo mu tohle napověděl? Ten s kopytem?

Daru poznání se jim zřejmě nedostalo, protože mít ho, střetu s Ruskem (o který v Americe někteří tolik stojí) by se vyhýbali jako čert kříži. Pochopili sice, že globalizace nelze dosáhnout pokud je zde Rusko, které leží na strategické „stezce“ do středu Asie, protože bez ovládnutí tohoto středu nelze ovládnout Asii, respektive Euroasii a bez ovládnutí Euroasie není globalizace! Nepochopili ale, že národu, který tolikrát v minulosti „přežil svoji vlastní smrt“ je svěřen historický úkol, který (i kdyby nechtěl) musí splnit!

Marné potom vaše proti němu jsou vzteky. I zkušenost praví, že proti větru nelze…a když nelze, tož nelze. Kam potom běžet o radu? K tomu s kopytem, kterému v Americe (Oklahoma, Detroit) stavíte sochy? To je věru ta nejrychlejší cesta ke konci Ameriky, rychlejší než bouchnutí Yellowstonu nebo stavění základen u ruských hranic, ba dokonce i než by bylo zvolení Clintonové za prezidentku.

Kde potom jsou ale ti slovutní metodisté, presbyteriáni, mormoni, evangelikáni a další, kterými se Amerika hemží a kteří na každém rohu dávají vědět o své zbožnosti? In God we trust, God save America, God bless America atd. Proč už tihle nestojí u sochy s kladivy nebo nesypou její prach do Hudsonu? A nebo spoléhají snad na Trumpa, že může tuto Ameriku, kde zlo staví na piedestal zachránit? Vždyť ten, který stojí na podstavci a mají ho za patrona už dávno, před věky a navždy svoji při ztratil!

Komentátoři, ekonomové snad i astrologové se dohadují, co že Trump provede s ekonomikou, financemi, zdravotnictvím, s Fedem, tajnými službami, nebo návratem výroby do Ameriky? Není ale slyšet, že by se jeden z nich zeptal, co Trump provede s obludami z Oklahomy a Detroitu.

Je-li princip světa metafyzický, je otázka oblud z Oklahomy a Detroitu pro Ameriku kardinální. Je-li však tato skutečnost ignorována, potom všechny „inovační“ snahy o nápravu věcí veřejných jsou jen bábovičkami z písku.

I obludy z Oklahomy a Detroitu, ač jedna z kamene, druhá z bronzu, symbolizují svět metafyziky-ovšem ten se záporným znaménkem, a nebyly vztyčeny bez záměru! Má-li jejich vztyčení symbolizovat směřování Ameriky, potom opravdu: God save America.

Kdyby budoucí prezident Ameriky měl dar poznání, a také možnost ho uplatnit, věděl by, co udělat jako první k její záchraně: odstranit obludy z Oklahomy a Detroitu a základny od ruských hranic. Neudělá-li to, k „vysoušení bažiny“ sotva dojde, neboť se opět ukáže,že ne prezident, ale jeho administrativa, chránící zájmy bank a korporací rozhoduje. Z jejího složení lze soudit, budou-li kompromisy, případně jaké, jak velké a přesáhne-li většina z nich předvolební sliby na úroveň kosmetických úprav. Ty samozřejmě mocným Ameriky vadit nebudou; možná dojde i na některou z Obamových reforem, např. na tolik kritizovanou reformu zdravotnictví. Ovšem moc bank a korporací musí zůstat nedotčena. V tom případě na zásadní změnu v této bažinaté krajině nedojde. Otázka tedy je, kdo je Trump, v jakém orchestru hraje a které housle? Že není solitér ani nominant republikánů, kteří jeho kandidaturu jenom přikryli, je jisté. Je to tedy americký „vlastenec“, který si přeje, aby se Amerika vrátila na „výsluní“ jako světový četník (make America strong again) anebo jsou jeho ambice ušlechtilejší?

Byl nominován umírněnějším křídlem „amerických mocných“, kteří tuší, že proti současné síle Ruska a Číny by ani s celým NATEM nemuseli uspět a rozhodli se hrát o čas, zatímco druhá strana kompliců vidí, že čas pracuje pro Rusko a že za čtyři pět let, možná i dříve, šance Ameriky při střetu s Ruskem (o kterém stále uvažují) klesne k nule? Došlo proto k rozkolu „mocných“, kteří se sice shodují na cíli, ale ne na cestách, které k němu vedou?

„Mocní američtí“ kromě nepřítele vnějšího, který je znám, mají i dalšího, jehož identitu tají. Protože ale šídlo v pytli neutajíš, víme o koho jde. Nebyl by to orwelovský svět, kdyby jím neprolnul paradox. Ten může mít i nádech pikantnosti, ukáže-li se, že pro plánovače světových válek , krizi a převratů, tím dalším nepřítelem je-Amerika.

Ta Amerika, která je dlouhodobým vykonavatelem všech jejich zvlčilých plánů; přesněji řečeno nepřítelem jsou jim občané Ameriky, jejichž volbou se prezidentem, místo plánované Clintonové, stal Donald Trump, což vládcové Ameriky vyhodnotili jako „vzpouru davů“, které se musí předejít. Nejjistější návod, jak vzpouře předejít podává heslo: Rozděl a panuj.

V současné Americe, odkud se „americký sen“ dávno vypařil a kde miliony lidí, žijící jako sociální případy na potravinových poukázkách, to nebude tak těžké. Přičte-li se k tomu etnická rozmanitost americké společnosti a její rasové problémy, pak to vůbec nebude těžké.

Slogan: Trump není mým prezidentem (jehož obdobu známe i z Česka), také vykoná své. Otázka je, zda rozdělení americké společnosti, jak ukazují záběry z amerických měst, je plánem na její oslabení nebo důsledkem soupeření dvou koncepcí, které přešlo v boj o vládu nad Amerikou, a to i za cenu občanské války? Potom je jedno, zda zvítězí „pravá či levá ruka ďábla“, zda válka bude zítra nebo s odkladem, neboť s ní počítají obě „koncepce“. Kdo je Trump a kde stojí budeme vědět do roka a do dne. Míní-li Trump vysoušení bažiny vážně, bude záležet i na tom, dokáže-li jako prezident organizované nepokoje ustát. Stane-li se však, že se ony dvě koncepce spojí, stane se Trump i v případě, že je nominantem jedné z nich, zbytečným(!) a pro obě strany bude tím, „který chtěl vystoupit z řady“ a vládci přeci vědí, jak s takovými prezidenty (A. Lincoln a J. F. Kennedy) naložit!

Zvítězí-li v dnešním sporu jedna nebo druhá strana, chápání zahraniční strategie je oběma společné: vytipovat správného koně (spíše hejla) a vítězství v „zastoupení“ – bez vlastních ztrát. Ruským generálům se za protislužbu (odstranění Putina) slíbí podíl na moci, Číně totéž a Sibiř nádavkem. Čína je však tisíciletou civilizací, s nemalou politickou zkušeností, která na zvuky falešné vábničky příliš nedá (aniž se nechá „oduševňovat“ představou „čínského“ medvěda, běhajícího po tajze).

To generálské ucho je na zvuky vábničky citlivější.

Systém, který američtí mocní z pozadí ovládají, je tak kombinovaný, má tolik zákrutů i slepých uliček, že připomíná Labyrint z Knosu, v němž už tak mnohý zabloudil a byl býkem rozdupán.

Chce-li Trump bažinu skutečně a úspěšně vysušit musí znát zákruty a taje labyrintu a neměl by ve své administrativě mít trojské koně, a to je nepravděpodobné. Už z jejího seznamu je jasné, že tam budou. Bažina je přitom tak obrovská, že nezdaří-li se ji vysušit, výpary z ní zamoří nejen Ameriku, ale i svět. Vysoušení by mělo začít v Oklahomě a Detroitu. Zůstanou-li obludy na podstavcích, šance Ameriky na záchranu bude minimální!
12 Komentářů k Vysuší Trump bažinu?

 1. Ing. Miloslav Dědek napsal:

  Současný stav světa je bohužel takový, že veškeré základní dění ve světě je plánované a řízené. K tomu je nezbytné dodat, že to plánuje a řídí globální finanční elita, což jsou tak zvaní "lidé velkých peněz", kteří to plánují a řídí tak, aby se upevňovala jejich moc a zvyšovaly jejich zisky. Uvedeným mocipánům je úplně jedno kolik lidí při tom zemře ve válkách a kolik se přitom zničí materiálových hodnot.
  Současný stav lidstva je žalostný. 1/6 lidstva neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo v nesmyslně vedených válkách. Velká většina těchto lidí nemá ani představu o tom, že to není spravedlivé, že kvalita jejich života by se měla zvýšit. Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. ......... Pokračování je v článku: NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD - http://miloslav7.blogspot.cz/2016/09/novy-svetovy-rad.html

 2. Ignác napsal:

  Takže Trumpova vláda je plná lidí původní a skryté elity. Džihádisti za Trumpa začali dostávat od USA i těžké zbraně, když od Obamy pouze lehké a ještě to světu nestačí, aby tu návnadu i s háčkem vyplivl ?

 3. Sasin napsal:

  Trump pré maká. Podepisuje. Podepíše všechny papíry, které mu přinesou. Muheeeeee

 4. lukaš napsal:

  Jak víme z nedávné historie,už se sápal na Rusko Napoleon a jak dopadl.První světová měla Rusko dorazit,nestalo,Rakousko-Uhersko se rozpadlo,Německo bito finančně a Rusko posíleno,Druhá světová,také tak,porazit Rusko,zas to dopadlo jinak,Rusko ještě víc posíleno.Teď se zdá že do toho chce USA zatáhnout celou Evropu,porazit Rusko,ale mám silnou obavu,že se tomu snaží některé státy vyhnout a občané nemají důvod bojovat proti Rusko.

 5. jop napsal:

  trochu mimo tému.

  Poznáte meno Fullford? Chcete sa zabaviť?

  Tu je časť z jeho článku, okopírované:
  "jak NSA, tak i gnostičtí ilumináti uvádí, že Putin přijímá rozkazy od Jacoba a Evelyn de Rothschild"

  zabavte sa, tu je odkaz na článok: http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/news/stara-realita-rychle-mizi-zatimco-probiha-zmena-polu/

  otázočka: Podľa Vás je možné, že Putin je viac alebo menej podriadený Ročildovcov?
  Lebo Fullford je proti elitám, teda proti tým, koho aj ja pokladám za najvyššie postavených elitárov, čo sú Ročildovci.

  Skúsme sa bez emócií zamyslieť, či je Putin na strane najvyšších elít alebo je proti najvyšším elitám.
  Ja nepokladám americké národné elity za najvyššie, proti americkým elitám Putin samozrejme je.
  Ja hovorím o najvyšších.

  Je to celé len divadlo pre nás? Alebo nie?

  • Hum napsal:

   Moj nazor je, ze Ben je trochu magor... ☺

   • jop napsal:

    Hum,

    ja si o ňom myslím, že on žije v nejakom paralelnom vesmíre, ale jeho správa sy dostávajú do nášho vesmíru.

    Ale neodpovedal si mi na potenciálnu možnosť, že celý Putinov klan je tiež súčasťou NWO, ale sa chcú medzi rodmi GP udržať a udržia sa hore iba dovtedy, kým sú hore v tom Rusku. Preto sú proruskí, lebo je to ich mocenská základňa. Ak by ich americké národné elity ekonomicky zlikvidovali, tak by pre GP sa stali nepotrební.
    Putinov klan bojuje o moc rovnako ako všetky politické a ekonomické klany oligarchických zbohatlíkov.

    Tak podľa teba je Putin nejako riadený GlobPrediktorom? Vedome, nevedome, dobrovolne, vynútene cez okolnosti nastaveniami hry zhora. Podla mňa každý podstatný politik alebo mocenský klan hore v nejakej forme spolupracuje s GP, inak by neostal hore

 6. umírněný_rasista napsal:

  Pjakinova žena byla zabita - pořad končí. Zrovna teď s Trumpem, rozpadem usa, koncem dolaru, vítězstvím Ruska Kitaje a Pákistánu v EUasii a defakto na celem světě.. Komentáře k tomu mi budou chybět. Občanskou válku v usa budu sledovat se smíchem, potěšením a orgasmem.

  • petr napsal:

   A to se chudák Pjakin tak úzkostlivě vyhýbal debatě o Izraeli a židech, což je podle mě opravdový globální košer prediktor.

   Jedné věci jsem ale odmítal věřit, že je Čína součástí nwo. Ti starobylí číňani jsou příliš hrdí na to aby poslouchali nějakého košer prediktora nebo jakéhokoliv jiného cizáka, natož bílého ďábla ze západu. Podle mě je prostě NWO, Rusko a Čína. Tři největší mocenské bloky.

   Druhou věcí kterou jsem mu nevěřil je účast Íránu na nwo. To by židé bojovali sami proti sobě, když útočí na Írán.

   • jop napsal:

    Petr,

    Čína neexistuje v tvojom ponímaní.

    Kto je Čína? To je tá miliarda a pol rovnakékých plebejcov ako ty? No tak tí určite nie sú na strane nejakého NWO.
    Čínske malé elity bohatnúce z obchodovania rôznych úrovní serú na nejaké NWO.
    Najvyššie čínske národné elity sa určite chcú stať súčasťou NWO.

    Čínske globálne elity, potomkovia cisárskej rodiny, ktorí rovnako zbohatli na utrpení celého národa, podľa mňa sú súčasťou toho, čo sa nazýva Globálny prediktor.

    Prečo si myslíš, že extra bohatí potomkovia aj čínskych, aj japonských cisárov, nejakí superbohatí potomkovia indických radžov nemôžu byť súčasťou GP?
    Určite k GP patrí anglická kráľovná, tak prečo nie ostatní potomkovia tej čiernej európskej šlachty, aj šlachty iných národov?

    • petr napsal:

     Jenže čínská elita nejsou pitomci, na rozdíl od české a jiné elity a jsou asiatsky mazaní a rafinovaní. A můžou si spočítat že obrovské lidské zdroje číny a ruské a africké nerostné bohatství spolu se silnou armádou a jadernými zbraněmi z nich dělá takovou velmoc, že si nemusí lámat hlavu s nějakým globálním prediktorem, zvlášť když budou spojenci ruska a indie.

     Taky nejsou díky komunizmu tolik promoření tajnými lóžemi a cizími agenty jako eu a usa. Takže z toho nemají strach.
     Navíc mají svoje média plně pod kontrolou tak mohou klidně do světa vysílat pravdu o tom prediktorovi, na rozdíl od zbytku světa.
     Proč by se v takové situaci měli podřizovat nějakým tajtrlíkům co si hrajou na globální vládce?

     • jop napsal:

      Petr,

      máš nejaké informácie o tom, že v čínskych televíznych kanáloch sa otvorene hovorí o tom, ako číňania bojujú s vplyvom GP.
      Lebo ak nie, sú to len tvoje domnienky.

      Logickejšie je, že pre GP je ľahšie nejakým spôsobom finančne motivoať čínske najvyššie elity ako proti nim bojovať.

      Čert ako diabol, multimiliardári proti sebe nebojujú, oni okrádajú slabších.
      GP ľahko motivuje čínskych multimiliardárov tým, že im dá pár miliárd zarobiť. Lebo čínske banky sú súčasťou centrálnej siete bánk a sú tak finančne ovládane ročildovcami a ostatnými rodinami bankstrov.

      Ja neverím na nejaký boj najvyšších čínskych a ruských elít voči GP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!