Náš nový svět 2, aneb Co dělat, když se zhroutí finanční systém, aneb Peníze jako energie – 3. část

Dollar-CollapseCelková vize.

A tak ve společnosti, namísto krachu a problémů začala horečná aktivita. Zpočátku všechny dotované organizace dostávaly minimálně stejně, a mnohdy více, jako před krachem. Tím se částečně zajistila stabilita. Byly ihned nahrazeny všechny sociální systémy, jediný problém byl u důchodců, ale zde rychle zasáhly obce, a doplnily všem důchodcům platby do výše 15 tis. Okamžitě si totiž radní spočítali, že do rozpočtu jim přišlo více a podporou důchodců získali důvěru občanů, ta se ji brzy vrátila v počtu zájemců o život v obci.

Ti kteří potřebným nepomáhali se rychle změnili, jakmile si uvědomili, že celá ekonomika obce bude veřejně přístupná a veřejné finance budou skutečně veřejné. Lidé starostovi, který se stará o své lidi, dopřejí vysoký plat, ale starostovi jenž občany přehlíží, nedopřejí nic… Ministerstva se otřásla z nového předpisu o veřejných financích hrůzou, ale i zde se našlo mnoho lidí, kteří měli skutečný zájem o službu. Velmi rychle si malé firmičky  vydobyly  místo. Například skupinka studentů filmu a zpravodajství založila mini televizní stanici, a soustředili se pouze na to aby sbírali informace o tom, jak se nový systém projevuje ve společnosti. Sbírali informace z terénu, ač to neplánovali, stali se učiteli, kteří na příkladech dobrých řešení inspirují všechny diváky. Aniž by si to uvědomili, stávali se nejsledovanější stanicí... Toho ihned využili podnikatelé a vhodnou reklamou zajistili jak příjem pro studenty tak i zakázky pro svoji firmu. Co však způsobilo největší překvapení, byla cena reklamy. Protože zisk, ze vysílání neodcházel do zahraničí, bylo to tak říkajíc „za půl darma“.   Stanice byla ihned následována dalšími ale co bylo zajímavé, společnost se změnila. Místo bombardování hrůzami, zločiny a zlem, lidé sledovali možnosti a úspěchy. Ano byly také zprávy o neúspěšných investicích, ale vždy se pak našel někdo ochotný převzít tuto investic a postavit firmu na nohy, nebo našel jiné řešení. Další stanice našly prostor v informacích o tom jak žít v harmonii s přírodou, s okolím, jak využít síly přírody a schopností člověka k fascinujícímu životu. Úplatky se staly neznámým pojmem. Všude se budovalo, byly vytvářeny systémy hodnotící firmy, které se účastnily státem placených zakázek podle odvedené práce takže měly výhodu ve výběrových  řízeních. Například město chtělo udělat novou silnici a na webu města on-line probíhalo výběrové řízení. Nejnižší cenu nabídla firma s hodnocením B- , ale i když byla cenově výše o 30% firma s hodnocením A+ získala zakázku. Otevřeně transparentně. Pochopitelně lidé chtěli mít jistotu, že nová silnice bude postavena stejně dobře jako deset posledních zakázek vítězné firmy. Porovnání s dřívějšími cenami bylo překvapení. Lidé pomalu chápali proč byly v Čechách silnice šestkrát dražší než ve Francii….. A firma s hodnocením B- se opravdu starala o svůj rating..rychle sháněla i malé zakázky a kvalita byla prostě 100%, cokoli níže se bralo jako zmetek….

Nastaly zajímavé problémy. Města a vesnice se stále více obracely na obyvatele s otázkou: Co chcete zlepšit? Změna úlohy státu z vládce na toho kdo slouží lidem, změnila zároveň pohled lidí na politiky. Slovo „Papaláš“ zmizelo z mluvy a bylo nahrazováno „Náš…...“.

Všude byly dotazy...co chcete? Co zlepšit? A lidé přestali vidět problémy, a najednou měli projekty. Projekty veřejné.. jenže zvyk je zvyk. Tak jak si rychle zvykli na projektování veřejného života, přenášeli tento zvyk do soukromého života. Začalo se budovat. Mladí chápali souvislosti, a stavěli si domy. Bylo pozoruhodné, že u většiny domů bylo místo na ovocné stromy, na zahrádku, protože si stavitelé uvědomili, že příroda jim umí připravit plody přímo pro ně, dokonale chápali, že vše co vyroste je stejné jako by ze země rostly peníze.

Stále probíhalo mnoho různých hlasování, kdy lidé aktivně přes internet rozhodovali o směrech, kterými se společnost posune.

Ač se zpočátku jevili jako nejohroženější důchodci,  opak byl překvapením. Nejen že velmi brzy došlo k razantnímu snížení cen, na velmi překvapivou úroveň. Lidé nechápali, kolik procent ceny každého výrobku obsahovaly daně. A důchody se ukázaly jako dostatečné. Ale důchodci překvapili svojí aktivitou a mnohde si vydělávali, protože byla stálá poptávka po pracujících. Taky se ukázalo, že mnoho lidí má zdroj domácí potravy a 5 tis Kč je dostatečný příjem a tak ani neuvažovali o zaměstnání, jen tu a tam, chtěli li si koupi něco dražšího, udělali nějakou práci.

Velkých změn doznalo zaměstnávání. Nyní už nebyl zájem o tak striktní podmínky ani ze strany zaměstnanců, a ani zaměstnavatelů. Paradoxně se tím zvýšila hodnota pracovníků. Každý mohl ihned odejít a dalo se žít i bez stálého zaměstnání. Nově se začalo zaměstnancům říkat spolupracovníci, což přesněji odráželo skutečnou hodnotu práce.

Zkrátila se pracovní doba. Tak jak se zaváděly nové technologie. Více se pracovalo z domova například programátoři – dostali úkol termín a pak odměnu.

Zdravotnictví dosáhlo neuvěřitelné změny. Lidé prosadili odměny nemocnic a lékařů podle množství zdravých lidí. Jen traumatologie, léčení úrazů, zůstalo nezměněno. Lékaři a hygienici, okamžitě začali tvrdě brojit proti všem znečišťovatelům životního prostředí, okamžitě se změnily dodávky vody pro města.

Léky najednou opravdu člověka vyléčily a už se nestalo, že by někdo dostal léky „To už budete brát do konce života...“,  bylinky znovu rychle dostaly své místo v prevenci.

Všude osvěta, podpora sportu, zdravého způsobu života..

Možnosti vyléčení ochrnutí a těžkých úrazů, bylo velmi probírané téma. Jak by také ne, když pro nemocnice byla ohromná finanční odměna za každého vyléčeného, ale také ohromná prestiž…..

Umělá hnojiva, chemie, a vše co pomalu zabíjí obyvatele, ...minulost. Nově bio hnojiva, různé druhy bakterií, které vytvářejí rovnováhu v půdě...atd. Mléko se zase začalo srážet, maso bylo opět masem, potraviny se z chemických a E-lahůdek staly zase potravinami.

Zemědělci se stali velmi hlídanými ale zároveň i váženými. Značky např: „Chleba z mouky farmáře Zaňka“  byla tou TOP a všichni věděli co tohle znamená.

Bylo zajímavé jak si lidé kupovali potraviny a jak je vyhledávali podle zdroje surovin.

Vývojem technologií se děly věci….například se pokazila pračka. Pán domu sedl k počítači a napojil se na firmičku. Zadal potřebu pračky a ukázalo se několik typů. Tentokrát paní domu rozhodla který typ, jakou barvu a detaily. Co se však dělo dále bylo to nejzajímavější.

Ve firmičce se spustila 3D tiskárna. A pomaloučku začal tisk pračky. Plastové díly na tiskárně plastů, kovové na tiskárně kovů. Motor byl objednán a na cestě. Programátor pračky byl spárován jak programově tak různými dráty s pračkou.  Hadice už vyskladněny a ráno podle návodu technik pračku  poskládal. No a protože pán domu byl prozíravý, a v minulosti přispěl jako spolu investor obdržel opravdu levný výrobek. Jak to že levný….ptáte se. Logicky… kusová výroba je nutně dražší než výroba na lince!!!

Tak se na to koukneme.

Výroba praček má halu. Konstrukci. Zkušebnu. Výrobní technologie. Zásobu materiálu. Montážní linku. Sklady. Distribuci , zase Sklady. Obchod. Všude pracují lidé. Vše se musí zaplatit.

3 D tiskárny v PIDIFIRMĚ. Je několik tiskáren, které obsluhují lidé. Co mají tisknout lze změnit pouhým kliknutím. V placené databázi  výrobků si  vyberete výrobek, jeho parametry, a design. Po poskládání a kontrole kolizí, tiskárny vytisknou. Technik podle návodu sestaví a dodá. Firma na ploše 300m2. Bez skladů, doprav...atd. Jen za použití software, placeného, ale zase dokonalého. Výrobek bez tzv. Kurvítek, to je součástek, které po záruce výrobek znehodnotí, abyste si museli koupit nový. Navíc … Když si navrhnu pračku. Moji pračku… a bude mi sloužit. Bude mít kvalitní materiály, vybraná z databáze ověřených konstrukcí, mi bude dobře sloužit a já i vnukům ukážu, že jako mladík jsem poskládal něco, co má hodnotu.. a mí potomci pak budou hledat a nacházet skutečné hodnoty života, to co přetrvá…. Jak jsem je to na tomto příkladu a mnoha dalších naučil…..

Avšak co bylo nejzajímavější…… Člověk. Každý jako by si uvědomil, že je součástí, něčeho co jej jako příroda podporuje, že na každém záleží a nikdo není zbytečný. Lidé pochopili, že se stane jen to, co udělají. Vznikaly vize projekty, …. a byly uváděny v život. Ano bylo i mnoho omylů, muselo se i hodně korigovat, ale celkový směr by úplné osvobození, ohromný rozvoj. Každý omyl byl zdrojem poučení, nikdy jako odstrašující případ.

Lidé chápali, že stvořitel  stvořil přírodu která , ve stále se obnovujícím cyklu, podporuje samotný život, pochopili, že stačí jen pozorovat a co nejvíce své jednání přiblížit původnímu záměru….. a to je cesta k harmonii a štěstí. Znovu je mým přáním, aby se další a další lidé připojili a sami si představili...jak to udělat lépe. Snad jako inspirace, jako semínko touhy… nebo cokoli co pomůže změnit svět k lepšímu….

Věřím, že každý  kdo pochopí tuto vizi, bude sdílet touhu po lepším. Možná ji změní tak, jak to cítí…… a vylepší….

Tak, jako tvůrčí proces započal z touhy, kde myšlenka k myšlence, touha k nadšení, láska a další myšlenky vytvořily energii, ty se spojovaly do celků až  vznikly atomy, které podle nepochopitelných pravidel přesně vědí, zda mají být plynem, nebo třeba vodou, pak vznikaly planety a celý vesmír jenž byl Stvořitelem touhou po harmonii obdarován životem. A tento život je darován člověku, milovanému dítěti tvůrce. My můžeme vidět původní touhu,……… proč ji tedy nenásledujeme ? Jakou radost má rodič, když dítě posune touhu rodiče na novou, lepší úroveň ? Bude své dítě podporovat?  Možná pak pocítíme radost stvořitele a jeho hrdost nad každým našim krokem už za našeho života, možná pochopíme jeho řeč, uslyšíme jeho radost ve zpěvu ptáků, a pocítíme lásku v paprscích slunce……….

A třeba to nebyla jen vize...co myslíte????????

 

PS: Mám otázky pro matematiky, programátory a všechny kteří rádi vidí detaily: Co myslíte, jaký bude rovnovážný stav při to, když se nezmění základ že daně budou počítány jako 5% z částky vytvořené u OCB na  občana měsíčně a základní příjem bude trvale 5 tis/ občan.

1) Kolik bude potřeba v ekonomice financí a jaké procento zdanění bude? Za podmínky, že přidáme-li 10% do OCB bude daň snížena o 10%.

2) Jak se změní ceny zboží, odečteme-li úroky, daně a všechny odvody z koncové ceny? Budou stačit důchodcům peníze?

3) Jaký bude nakonec poměr mezi možností úvěrování a volným prostředky? 1:10,9,8,7,6..???nebo 11,12,?? :)

Mnozí budou překvapeni….

Předchozí části:

http://www.nwoo.org/2017/02/02/nas-novy-svet-2-aneb-co-delat-kdyz-se-zhrouti-financni-system-aneb-penize-jako-energie-2-cast/

http://www.nwoo.org/2017/02/01/nas-novy-svet-2-aneb-co-delat-kdyz-se-zhrouti-financni-system-aneb-penize-jako-energie-1-cast/

Související: http://www.nwoo.org/2016/08/23/1-spusteni-zkusebni-aplikace-volnik/
111 Komentářů k Náš nový svět 2, aneb Co dělat, když se zhroutí finanční systém, aneb Peníze jako energie – 3. část

 1. petr napsal:

  Problém na "Icikově farmě" je v tom jak vnutit perly sviním. Protože jak psal ten moudrý člověk, tak ty perly akorát zadupou do bláta a pak se obrátí proti vám.

  Zato když přijde žid s hovnem v dárkové luxusní krabičce a s patřičnou marketingovou masáží tak se o to ještě mezi sebou poperou.

  Metody jak zlepšit svět jsou, akorát o ně většina nestojí, dokud se neocitnou hladoví a nemocní, bez majetku na ulici. To jim už začne něco pomalu docházet, ale nemají prostředky s tím něco udělat.

  • WIKINGER Petr napsal:

   PETŘE,

   pokud znáte jakoukoli metodu jak se pokusit zbavit celé třídy politických špinavců tak to tu zkuste dát a potom budeme uvažovat jak ty svině nakrmíme perlami.

   • Pavel napsal:

    Ale Petr má podle mě naprostou pravdu.

    Obyčejní lidé budou pracovat, jen když jim bude někdo stát s bičem za zády. Lidé perly vzájemné spolupráce nechtějí.

    A každý stát má takovou vládu jakou si zaslouží. Ti "špinavci" jen využívají možností. V reálné společnosti tyto utopie nebudou fungovat.

    • WIKINGER Petr napsal:

     PÁNI,TAK TO BUDE FAKT FUŠKA,

     vzájemná spolupráce havaruje ,ach jo.No,ale aspon víme,že udělame všecko.Ti moji profesoři a ta naše smečka intelektuálů mi řekla toto.

     WIKI my to tu vymyslíme a dáme public,jestli se nikdo nehne NENÍ TO UŽ NAŠE VĚC.Ti,kdo se probojují do vedení MOHOU DOSTAT PENÍZE Z NAŠICH PODÍLŮ V ROZPOČTU viz odměny dole a ještě k tomu mosaznou sochu na náměstí,ostatně je to v zájmu občanů voličů a pokud nehnou ani prstem i když se podaři dát do cajku hezký manuál, pak si mohou stěžovat,že jim kdosi znásilnil a zabil dceru, ale bude pozdě.

     http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/politicke-strany-a-hnuti/prispevek-na-cinnost-vyplaceny-politicky-27233

     • Sasin napsal:

      O podíly na neprodejné půdě a rozpočtu , který budou svými potřebami modelovat všichni bude rvačka. Můžou být klidní, dostane se na každého. Na hradčanách možná budou zase vinice.Teď se budou podílníci připravovat. Blboni co teď říkají , že to nepotřebují dostanou zbytnou půdu. Třeba ti, kam vyvážejí svůj bordel.

      • petr napsal:

       Ale houby. Zase přijde žid a všechnu půdu od nich zkoupí nebo jinaak vymámí za pár blýskavých cetek jak kdysi od indiánů.

       Kdybyste nebyl tak děsný teoretik tak byste si byl vědom toho že už před 100 lety jezdili po celé slovanské evropě židovští kořalečníci kteří když se usadili v hospodou ve vsi tak za 10 let jim patřila celá vesnice, za chlast jim hlupáci zadlužili rodové grunty i polnosti. Napřed ovšem podplatil starostu aby dělal že to nevidí, co se kolem děje.

       Ty vaše teorie bohužel fungují jen na papíře. Dokud nepochopí co jsou perly a co jsou bezcenné cetky od žida tak se nic nezmění.

     • Sasin napsal:

      Systém stran maří demokracii
      Zrádcem je ten, kdo se stane členem strany

      Strana je soudobou diktaturou. Je to moderní diktátorský nástroj vlády. Strana je vládou části nad celkem. Je to nejnovější diktátorský nástroj. Jelikož strana není individuální, uskutečňuje zdánlivou demokracii zřizováním parlamentů a výborů a propagandou prostřednictvím svých členů. Strana vůbec není demokratickým nástrojem, protože je složena z lidí, kteří mají společné zájmy, společné názory nebo společnou kulturu nebo kteří pocházejí ze stejného místa nebo mají stejnou víru. Vytvářejí stranu, aby dosáhli svých cílů, vnutili své názory nebo rozšířili vliv své víry na společnost jako celek. Cílem strany je dosáhnout moci pod záminkou provádění jejího programu. A přece demokraticky vzato, žádná z těchto stran by neměla vládnout všemu lidu vzhledem k rozmanitosti zájmů, idejí, temperamentu, míst a vyznání. ...Mojmír Kaddáfí (Zelená kniha)

      • proud napsal:

       Strana je obycejnej parazit v necich sluzbach,je to prosty......

       • Sasin napsal:

        "Strana je diktátorský nástroj vlády, který umožňuje těm, kteří mají stejný názor a společný zájem, aby vládli lidu jako celku. V porovnání s lidem je strana menšinou. Účelem zřízení strany je vytvoření nástroje na ovládání lidu, zejména na ovládání nečlenů strany prostřednictvím strany. V zásadě se strana opírá o svévolnou autoritářskou teorii..., tj. nadvládu majitelů strany nad ostatními jednotlivými příslušníky lidu. Strana předpokládá, že její nástup k moci je cestou k dosažení jejích cílů, a předstírá, že její cíle jsou cíli lidu. To je teorie ospravedlňování diktatury strany, která je základem pro jakoukoli diktaturu. Bez ohledu na to, kolik je stran, platí stále tatáž teorie. Ale existence mnoha stran stupňuje boj o moc, což vede ke zničení jakýchkoli plánů, sloužících společnosti. Takového zmaření vymožeností a plánů se chápe opoziční strana jako ospravedlnění k podkopávání pozic vládnoucí stany, aby mohla stáhnout koberec z pod noh vládnoucí strany a aby od ní, jako od konkurence, mohla převzít moc." Mojmír Kaddáfí (Zelená kniha)

        • WIKINGER Petr napsal:

         KADÁFI DĚLAL PRO DOMORODCE SOCIÁL O JAKÉM SE NIKOMU ANI NESNILO A FED HO ZABIL

         když začal uvažovat jak se zbavit petrodolaru.Pokud se mi to podaři podívejte se v tom VYZNÁNÍ dole jak rozdával peníze z těžby nafty,zaměstnával afričany při těžbě,nepouštěl do evropy utečence a držel stát na živu i když měl své moucy.Ted je to chaos a troska.

         http://orgo-net.blogspot.de/2015/04/vyznani-plukovnika-kaddafiho.html

      • WIKINGER Petr napsal:

       O POLITICKYCH STRANACH TU MÁME TY NEJHORŠI VĚCI,

       a já to vidim taky tak špatně.V tomto okamžiku at chceme nebo ne budeme muset využit současného systému a proto se tu navrhuje přemýšlet o HNUTÍ.Nic jiného zdá se není.

       VZHLEDEM K ROZMANITOSTI TU MÁME JEŠTĚ JEDEN NÁPAD,ALE MÁM POČKAT NA OHLASY,POKUD NĚJAKÉ BUDOU.

       • WIKINGER Petr napsal:

        HLAVNÍ MYŠLENKA,KTERÁ SE U AKTIVISTŮ OBJEVUJE JE TZV,SJEDNOTIT SE.OVŠEM NA ČEM SE ZDRCNOUT?

        To nemohu tady najít.Je jasné,že musime najít řešení pro dvě věci.

        A.JAK SI OBČANSKÁ SPOLEČNOST VOLIČŮ NEMŮŽE DÁT UKRÁST VOLBAMI HLAS A TEDY I MOC A KDYŽ BUDE TŘEBA BUDEME JI MUSET PŘEVZÍT JAKO OBČANÉ SAMI

        B.JAK SE ZBAVIT POLIT.TŘIDY ŠMEJDŮ A VYŠROUBOVAT ROZBUŠKU JEJICH TERORISTŮM KTERE V RÁMCI JEJICH MULTI KULTI STÁTNÍ DOKTRÍNY NACPOU JAKO SVÉ VYDĚRAČE DO ČR.

        Přitom vezmeme v úvahu,že se kapitalismus poučil u gangsterů a svůj gangsterismus nyní legalizuje vadnými zákony,aby zabezpečil vyšší výpalné než obyčejný mafioso a dělají to tak,aby jim nehrozila basa,přičemž nás voliče budou krmit TERORISTY A PODVRACEČI Z ŘAD FAŠISTŮ,BUZERANTŮ,ZLODĚJŮ A NEJHORŠI SPODINY.

        Po porážce marxismu-komunismu si totiž musí najít spojence popichují menšiny a namlouvají jim,že spolu s nimi MUSÍ být poražena demokracie a vzniknout vláda menšiny.

        TO VIDÍME JASNĚ KDY PO JIM NEPASUJÍCÍ VOLBĚ VĚTŠINY,ZAHAJUJÍ PLACENÝ A NEPLACENÝ TEROR S CÍLEM ZVRÁTIT VOLBU.

        Ta špína se nestydí využit k tomu všemu režimní tisk a podplacené žurnalisty,kterí si řežou pod sebou větev, aby brzy dostali ocelový náhubek S NÁZVEM CENZURA s dobou plnou fašistických koncentráků a práce za stravu a byt.

    • proud napsal:

     Ano,v tomhle naprostou! Proto jsme tady,nekteri,abysme se pokusili s tim neco udelat........

     • WIKINGER Petr napsal:

      PANE PROUDE,DOMNÍVÁM SE,ŽE KÁŽETE PRAVDU

      pokusit se něco s tím marasem udělat,ovšem CO?Jak se zdá objevily se tu první prototypy jak by to šlo snad pomalu,ale jistě dřive nebo hned.

      SVĚTLO NA KONCI TUNELU BY MOHLA BÝT MYŠLENKA ZAČIT PŘEMÝŠLET NAD VYTVOŘENÍM VIRTUÁLNÍCH KANCELÁŘI,DEJME TOMU PO KRAJÍCH REPUBLIKY NEBO JINAK

      S cilem zajistit nám ovčanům to vítězství ve volbách nebo taky ne.Něco takového totiž tento Národní web prý chce jak tu píše v tiráži..

      • WIKINGER Petr napsal:

       TADY TOTIŽ ZAČINAJÍ KLÍČIT TAK ŠMEJDŮM NEBEZPEČNÉ MYŠLENKY,ŽE JE MOHOU SMÉST.

       a proto zoufalé voláni těch zločinců nemá konce.

       DEJME JIM-DOMORODCŮM-NÁHUBEK CENZURY jinak to šmejdů smrt.TADY JE NESMÍME LITOVAT; NEBOT NÁS CHTĚJÍ VŠECHNY POBÍT, a to když ne prací za stravu a byt,tak rozkraden9m zdravotnich a sociáních peníz,které pokládají za svoje a odkopnou tzv.použité ovčany přimo do rakve,aníž jim umožní zažit penzi.To je ten jejich zjednodušený plán.

       PEPE CVRČEK V ITÁLII PROPAGUJE HNUTÍ PĚTI HVĚZD NO MY TU JSME MENŠI A TAK NÁM MOŽNÁ BUDOU STAČIT HVĚZDY TŘI

       Co za hvězdy to mohou být a jak pro ně můžeme založit hezky přehledně tři virtuální ovčanské kanceláře s pěknými PROGRAMY to tady navrhuje a může brzy s domorodci seznámit vznikající RADA OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI VOLIČŮ a ne že ne ANO, NO NI?

    • tojsemja napsal:

     Já to vím, všichni to uznali, ale všichni byli zbabělí do toho jít. Lidé jsou podřadní a naivní zbabělci, co si přejí smrt svých dětí.

  • WIKINGER Petr napsal:

   TADY ZKUSÍM POPSAT JAK SE MŮŽE ZHROUTIT FINANČNÍ SVĚT TOHO FEDU,KTERÝ VÁS VŠECHNY RADŠI POBIJE NEŽ,ABY SE ROZVALIL

   Ropná produkce je využivána k oběhu PETRODOLARU a tedy i ke krytí amerických dluhopisů.BILDERBERG přišel na to,že se dá místo zlata použit ropa ke krytí dolaru.Proto se přimo giga dlužný rozpočet USA zhroutit nemůže.Samotná Čina věřitel veliký na to zájem nemůže mít a náhllými prodeji dluhopisů by vyhrále jen na krátký čas za galaktických ztrát.

   FED TOTIŽ EMITUJE DOLARY DOPŘEDU ZA TĚŽBU ROPY,KTERÁ SE VYTĚŽI ZA 50-75 let.Je to možné proto,že pod zemi zůstává 70% ropy a jeji těžba by už byla dnes dražši.

   DRUHÝ ZPŮSOB TEDY JAK BY SE FED MOHL ZHROUTIT,JE ŽE DOJDOU ZÁSOBY ROPY

   To však je v důsledku zásob v nedohlednu.Ovšem generalissimus PUTIN už zdá se zpozoroval, vo co de,že by mohl právě i on vytvořit PETRORUBL A KRÝT EMISE RUBLU TĚMITO SVÝMI ZÁSOBAMI.Je však tiše jako pěna, nebot ví co se stalo KADÁFIMU a tiše krok za krokem jedná,ale jen pár lidí to vidí.Pozorujte s jakou odpovědností a trpělivostí to dělá.

   FED HO PODEZŘÍVÁ ZE ZRADY,COŽ VE SKUTEČNOSTI ZNAMENÁ,ŽE HROZÍ ZAVEDENÍ PETRORUBLU.MUSÍ PROTO BÝT ZNIČEN ZA KAŽDOU CENU A TA CENA MŮŽE BÝT I ZNIČENÍ PLANETY.

   Samozřejmě nemohu tady napsat mnoho dalšich podrobností,nebot to vyžaduje speciální znalosti a jak se ukazuje i tzv.zajištování vlády světa pomocí zničení demokracie a instalování vlády teroru a co nejšpinavějšich menšin.ALE O TOM ZASE NĚKDY POZDĚJI.

   Tak co myslíte-ZKUSÍTE BOJOVAT ,NEBO CHCETE PŘIJÍT SAMI O KRK PRÁVĚ PROSTŘEDNICTVÍM POLIT.TŘÍDY ŠMEJDŮ,KTEROU SI SAMI ZVOLÍME,ABY NAINSTALOVALA MENŠINU TERORISTŮ IS ,FAŠISTŮ,BUZERANTŮ A CIGÁNU,KTERÉ TI ŠMEJDI POPICHUJÍ,ŽE JSOU UTISKOVANÍ,PŘIČEMŽ VE SKUTEČNOSTI TYRANIZUJÍ VĚTŠINU TVOŘENOU OBYČEJNÝMI OBČANY VOLIČI?

   • WIKINGER Petr napsal:

    SLAVNÝM VLÁDNÍM DEKRETEM Č.11110 ZRUŠIL KENNEDY PRAVOMOC FEDu VYDÁVAT DOLARY A ZKUSIL TO DÁT DO RUKOU KONGRESU

    byl okamžitě zabit a FED tiskne dál, očividně snad dokonce bez kontroly.To i brzdí heslo AMERIKA PRVNÍ pana TRUMPA.Zdá se mi,že jsem někde viděl,že chce i on ty pravomoci nějak modulovat a proto se prý má dostat do dějin jako dalši nebožtík. Pokud někdo něco takového na webu viděl at to dá tady i já bych se na to rád podíval..

    TO CO PROVÁZÍ ZVOLENÍ USA PRESIDENTA JE PŘEDZVĚSTÍ,ŽE MÁ BÝT ZRUŠENA DEMOKRACIE

    MÁ NASTOUPIT VLÁDA CHAOSU A TERORISTŮ ZAPLACENÝCH BOHÁČI TZV.MILIARDÁŘSKÉ MENŠINY KTEŘI ZA TENTO TEROR BY MĚLI BÝT UŽ DNES POSTAVENI PŘED SOUD.

 2. jop napsal:

  nestrácajte čas nad zamyslením sa nad článkom

  chaotický zlepenec naivných predstáv, nezmyslov a všetkého možného.

  Plus stále je to pokračovanie kapitalizmu, zisk, obchod, dlhy, úvery, debilina celý článok.

  Pre tých čo nechápu.

  Globálny Prediktor demontuje kapitalizmus, lebo zdroje planéty sa ničia, suroviny sa zbytočne spotrebovávajú len na to, aby nejaký ďalší kapitalista vyrobil a predal nejakú ďalšiu nepotrebnú kreténinu niekomu, kto tú kreténinu aj tak nepotrebuje.

  Pre blbých. Kapitalizmus prakticky skončil, je demontovaný najvyšším velením Zeme.
  Všetky vaše peniaze ktoré máte na účtoch budú postupne zlikvidované spolu s celým kapitalizmom.

  Ak to nechápete, musíte veľa čítať a naučiť sa rozmýšľať.
  Ak to odmietate chápať, lebo "vy tomu neveríte" tak ste ešte hlúpejší ako tí, čo len nechápu. Lebo tí majú šancu pochopiť.
  Kto odmieta pochopiť lebo on tomu neverí, jeho smola, ostane okradnutým hlupákom.

  • petr napsal:

   GP demontuje celou společnost a to pomocí bouracího kladiva tak bych nad tím moc nejásal. Protože pochcípání pár miliard gojimů během té demontáže kapitalizmu je jeho hlavní cíl.

   Pokud se nechcete vrátit ke klackům a kamenům tak nějaké uznávané oběživo potřebujete, jinak se společnost propadne do pravěku.

   Jednoho dne lidi příjdou k bankomatu a ten jim nedá ani korunu. Na účtu 0 kč.
   Cílem ekonomických reforem a znárodnění úspor není sanace bank!
   Primárním cílem je připravit gojimy o veškeré prostředky!
   Pár vyvolených (represivní složky) udržovat na potravinových poukazech a ten zbytek nechat pochcípat.

   • proud napsal:

    To je prave ten obrovskej omyl!!! "....Pokud se nechcete vrátit ke klackům a kamenům tak nějaké uznávané oběživo potřebujete, jinak se společnost propadne do pravěku." Ty evidentne nevidis ze s tim obezivem nejsi nic vic nez cokl,pes naucenej rotrhat i souseda co mu nikdy nic spatnyho neudelal jen na pouhej rozkaz za kus zvance!!! Udelas neco dobre-odmena,udelas spatne,nebo nic-klacek!!! A porad si chces rikat "clovek rozumny",ubohej pse,co je k mani prave za to obezivo? :-)))))))))))))))))))))))))))))))))

    • jop napsal:

     Proude

     mnohé komunity majú svoje miestne peniaze. Alebo si skupiny ľudí rátajú hodiny práce. Aby sa cítili spravodlivo, že ak ja hodinu tebe maľujem byt, tak ty hodinu mne opravuješ auto.

     Bankári s tým nemajú nič spoločné, je to spôsob obeživa, ako záznam tej hodiny v databáze. Nič zlé na tom nie je, a ľudia si priamo tieto "peniaze obeživo" kontrolujú.

     Podstatná je kontrola a odstránenie zneužitia takéhoto obeživa.
     Ja proti takýmto "ľudským peniazom" nič nemám.
     Ja som proti peniazom vydávaným bankami, štátmi, bankstrami. To je ten klacek na plebejcov.
     Nie hodiny práce zarátané medzi susedmi, ktoré sú tiež formou obeživa.

     To je ten rozdiel v rôznych druhoch "peňazí", ktorý ty nevidíš

     • proud napsal:

      Co rikas ti bude fungovat v maly komunite,jedna vec,ta druha budou dalsi problemy,napriklad,neni hodina optavy auta jako hodina stavby domu,nebo hodina na poli,atd.A jak vidis,znova se ti to bude komplikovat a znova se bude koukat kdo kolik kdy a kde udelal a neudelal a z toho kolik skutecne odpracoval atd.Znova revnivost,hadky a zlo,pak se nekdo nekdy nauci i z toho rozkradat a kruh se ti znova uzavre...........utopis se v zabomysich valkach az z velkyho zlodeje povstane zbohatlik,vudce,kterej se obklopi ozbrojencema a zacne diktovat druhejm,vzdycky to zacina mafii a nasilim.Chapu ze si zatim malokdo neumi predstavit jinej system,nez ten kterej uz zna v nejakejch ze zacatku lepsich modifikacich,ale neni to nic jinyho,nez odklad.

      • proud napsal:

       Neexistuje a ani nemuze existovat spravedlivej system zalozenej na jakymkoliv obezivu,nebo takovej kde jeden zije z prace druhyho a ma z toho vic nez ten kdo ji odvedl!Nemuze existovat spravedlivej system tam kde je predstavenej a poddanej.Muze existovat spravedlivej system tam kde si jsou rovny a sefuje ten skutecne lepsi "od prirody" kteryho si tam dali ostatni sami a dobrovolne s tim,ze ale nema vic ani min nez druhy i kdyz jim nakrasne z jejich i svy vule predseda.A to vsechno za predpokladu,ze vsichni dosahnou na vsechno,takze ani nemuze mit kdokoliv vic nez druhy......

       • proud napsal:

        A to vsechno neni zadna utopie i prestoze se to ted tak muze jevit,to je vec ktera se muze lehce stat skutecnosti a pak budou lidi rikat ze byli tisice let slepejma a neskutecne blbejma!Chce to jen se stat lidma a naucit se organizovat a hospodarit,a mit dobrou vuli.

        • proud napsal:

         Teprve az pokacite posledni strom , az otravite posledni reku,
         az ulovite posledni rybu , teprve tehdy prijdete na to,
         ze penize se nedaji jist...poselstvi ...

    • WIKINGER Petr napsal:

     SAMOZŘEJMĚ,ŽE SE BUDEME MUSET ZBAVIT TOHO PETRODOLARU JAKO OBĚŽIVA OVŠEM JAK?

     a dost by mě zajímalo čim ten PETRODOLAR nahradíte,když naserete FED tak
     na stará kolena budete muset táhnout ZA NĚJ do války,nebo se pletu?

   • WIKINGER Petr napsal:

    V PŘISPĚVKU 14,05 VĚZÍ PETŘE PRAVDA

    ovšem to neznamená,že by v tom vězel TAKÉ recept na odpor PROTI NAŠEMU BUDOUCÍMU SE OPALOVÁNÍ NA ROZPTYLOVÉ LOUČCE.

   • jop napsal:

    petr

    plný súhlas. Ja to vidím, a nejásam nad tým, lebo som sám na odstrel ako nepotrebný plebejec.
    Preto tu píšem, aby nás bolo dosť a mohli sme sa postaviť na odpor proti tým, čo nás likvidujú a zlikvidujú.

    Vážení, čo čítate tieto stránky, vy ste všetci tiež v skupine určenej na likvidáciu.
    Tí hlupáci ktorí tieto stránky kontrolujete za plat, aj keď to možno v tento moment nechápete, aj vy ste v skupine určenej na likvidáciu. Aj vaše rodiny budú zlikvidované vy pitomci.
    Každým nahlásením môjho príspevku sa o kúsok približujete k momentu likvidácia vašich vlastných rodín.
    Lebo patríte medzi miliardy plebejcov, gojimov, ktorí budú Globálnym prediktorom zlikvidovaní ako nepotrební konzumenti.
    Len bohužiaľ ste natoľko hlúpi, že pracujete za plat na likvidácii vás samých

    • WIKINGER Petr napsal:

     JOPE 16.13 VY SAKRMENTE HEZKY PÍŠETE

     a ten cíl ABY NÁS BYLO DOST je fakt GENIÁLNÍ.No postavit se na odpor tomu,aby jsme neviděli jak rostou ředkvičky zdola je PRIMA.

     OVŠEM KDE JE RECEPT JAK?MOHL BY JSTE NAPSAT MÝM DVĚMA MILENKÁM JAKÝM ZPÖSOBEM BUDOU ONY MOJE KRASAVICE, ZLIKVIDOVÁNY,PRÝ JE TO JEJICH SOUKROMÝ DOTAZ NA VÁS PANE JOPE

     • jop napsal:

      wiki

      "JAKÝM ZPÖSOBEM BUDOU ONY MOJE KRASAVICE, ZLIKVIDOVÁNY"

      umrú na psychický šok od počúvania tvojich sfetovaných drístov

      • WIKINGER Petr napsal:

       JOPE 18.26

       proč nevedete U SEBE jako šéf, karneval ohnutých hřbetu na SLOVENSKU.Tady jste kromě svých dřistů nic nedokázal nenavrhnout.Proč radši v tomto momentu nesedíte ve vlaku plném vašich vojáků,směřujících na hranice SOVĚTSKÉHO SVAZU jako to provozovali za strejdy HITLERA.

       TAM SE MŮŽETE PROJEVIT I V OBRANĚ SVÉ VLASTI,KDYŽ ZAS POSTŘILITE NĚKOLIK RUDOARMĚJCŮ.

  • WIKINGER Petr napsal:

   JOPE,MAME MÍT VŠICHNI RÁDI TOHO GLOBÁLNÍHO PREDIKTORA,

   co nás PRÝ ZBAVUJE KAPITALISMU,nebot niči zdroje planety a tak chce ten GP ty zdroje nakřečkovat pro sebe či co?A PROČ MI CHCE TEN gp PENIZE NA ÚČTĚ UKRÁST,když nemůže protože je mám na heslo..

   • jop napsal:

    wiki,

    na tvoje manikálne drísty nereagujem, ale dal si ekonomickú otázku, tak odpovedám

    GP ti chce zobrať peniaze na účte preto, aby si prestal mať spotrebu, aby si prestal za peniaze kupovať a míňať reálne fyzické zdroje, aby si si nemohol kúpiť kúsok zeme ktorý si chce GP nechať pre seba.

    Preto GP chce zničiť peniaze na vašich účtoch, aby ste nekonkurovali jeho potrebám a nekupovali si od kapitalistov za ne zdroje, ktoré GP pokladá za svoje

    • WIKINGER Petr napsal:

     JOPE TEN GP JE FAKT ZVÍŘE.

     já mám NAŠTĚSTI peníze na heslo a tak mě zajímá jak je teda ukradne.A řeknu vám tajemství.Mám je i v panceřové almaře,takže mu vypálim rybník.

     A TAKÉ VŠICHNI VĚDÍ,ŽE PODÍLY MOJÍ PŮDY JSOU NEPRODEJNÉ. ,TAK MĚ MŮŽE GP POLIBIT V PRDEL.

    • proud napsal:

     jope,je uplne jedno,jestli za pozemek,nebo dum,zlatej dul,diamantovej dul,zaplatim z uctu,nebo v hotovosti! V tom to neni.Ale kdyz nemam realny penize a platim kartou,chipem,prevodem,pak jsem viditelnej a dohledatelnej,suma ma cas, jmeno a adresu,navic jde platba na rozkaz shora stopnout,jde mi bloknout ucet a pak se treba omluvit,nebo taky ne,je prese me a vsechno co udelam totalni kontrola a ja s tim v ty chvili nemuzu absolutne nic udelat!!! A o tom to je!!!

     • jop napsal:

      Proude,

      ty už nebudeš musieť kupovať dom, lebo normálna spoločnosť sa stará o všetkých svojich členov.
      Dom ti bude pridelený aby si mohol žiť ako človek a nebudeš ho kupovať, nebudeš ho predávať.

      Nerastné suroviny nebudú môcť mať súkromných vlastníkov, žiadny majiteľ zlatého dolu sa nestaneš, lebo bude patriť celej spoločnosti a to zlato nech sa rozdeľuje podla zásluh členov spoločnosti. Tiež nebude predajné.

      Peniaze v určitej forme môžu ostať, to len mnohé veci sa stanú nepredajné.
      Nezískaš za takéto možné ohraničené peniaze moc, lebo peniaze budú ohraničené, nebudú dávať moc

      • proud napsal:

       "Dom ti bude pridelený aby si mohol žiť ako človek a nebudeš ho kupovať, nebudeš ho predávať."...........takovej jakej chci,novej,na miste kde chci? Sam tomu neveris,to by byl peknej bordel:-))))

       • jop napsal:

        Proude
        na Zemi je skoro 8 miliárd ľudí, sám chápeš že sa nedá postaviť každých 50 rokov 8 miliárd nových domov. Ani nie je dosť miesta na planéte, aby si každý postavil dom tam kde chce.

        Alebo sa podelíme, aj s miestami na dom, aj s domami, alebo sa budeme okrádať a aj tak si ten dom nepostavíš tam kde chceš, lebo a) nemáš peniaze b) nemáš miesto kde chceš.
        Prerozdelovací spôsob musí existovať, určitý prídelový spôsob musí existovať.

        Na Zemi nemáš dosť miesta aby si mohol uspokojiť želania 8 miliárd nenásytných ľudí, ktorí chcú viac a viac.

        Na Zemi ale máš dosť miesta aj zdrojov, aby si naplnil určité základné potreby pre každého.

        • proud napsal:

         Proto jsem ti to psal :-),a taky proto,ze jiny naroky ma ovce urvana najednou z retezu a jiny ma zodpovednej obcan,zodpovednej vuci sobe,ostatnim i prirode.........a tady jsme znova u penez,ovce je potrebujou,drzej je na uzde,ale obcanovi vic prekazej,nez pomahaj.Navic,rozhlidni se kolem sebe po podnikatelich a vubec tech kdo prachy opravdu maji a tak soukrome si vsimni kolik je mezi nima "dobrejch" lidi,splaces nad vejdelkem!

        • proud napsal:

         Bez techhle siditek se "nahoru" dostanou skutecne ti kdo si to zaslouzej jinak nez tim ze maji prachy,ostry lokty,nebo jsou nasilnici!!!!!!!!!!!!

      • proud napsal:

       Dobre jope,a k cemu pak ty penize vlastne budou??????? ;-)

       • jop napsal:

        Proude

        na to, aby ak niečo robíš si mohol byť ocenený finančne a za to by si mal niečo naviac ako tvoj sused, ktorý nič nerobí.
        Aby so mohol rozdeliť produktívnych ľudí od neproduktívnych.
        Lebo tvoje predstavy skrachujú na ľudskej lenivosti, ľudskej chamtivosti a závisti.

        Produkuješ mať určitú odmenu, ktorú vymeníš za inú odmenu. Peniaze budú iba určovať mieru odmeny.

        Keď som písal o hodinách práce, ty si povedal, že inú hodnotu má náročná hodina práce, a inú hodnotu má hodina ľahkej práce.

        Tak prečo odmietaš tento princíp v hodinách ohodnotených tiež cifrou, ale nie hodinovou cifrou a cifrou finančnou.

        Pričom obchodovanie nebude, domy sa nebudú dať kúpiť predať, nerastné zdroje a pôda nebudú patriť súkromným osobám.
        Peniazom ostane iba tá základná úloha, že ak som robil viac, mám nárok na vyššiu odmenu.
        Plus peniaze nebudú vydávať súkromné banky ale iba občianska spoločnosť, kde každý bude verejne kontrolovať všetky peniaze v obehu

        • proud napsal:

         "na to, aby ak niečo robíš si mohol byť ocenený finančne a za to by si mal niečo naviac ako tvoj sused, ktorý nič nerobí."...........zakladni chyba ktera kurvila,kurvi a zkurvi zase vsechno,kruh se uzavira,popremejslej.

        • proud napsal:

         "Aby so mohol rozdeliť produktívnych ľudí od neproduktívnych."..............a hodne stesti v rozdelovani a panovani ;-)

        • Sasin napsal:

         Popřemejšlejte. Na neprodejném podíle se může podílník zbláznit svojí zásluhovostí, ale soused podílník mu na to nemusí přispět ani jedinou hodinou svého života navíc. Soused má dokonce předpokládanou jistotu, že se zásluhově ani nepřemnoží. A gdyž bude mít něco navíc, šak ať. Může mít klidně metrák brambor navíc. Může mít sto diplomů v almaře a může umět počítat z hlavy desetkrát rychleji a furt může být soused v klidu, že až ho to přende, jeho podíl je jistina a může si klidně zadarmo zazpívat serenádu, kterou bude umět stokrát lépe než ten co má sto diplomů za bůh ví co. Dycky přemejšlím o jednotlivcích, co mají stále potíže s volným časen druhých a přemejšlí celé dny nad tím jak by jim vyplnili čas nějakou zásluhovostí, kterou chtějí vypychovat lidem na očích. No považte.

         P.S. A gdyž Petr přinde a vyleje, že až přindou harpagondechajci s cizejma bankocetlema, že si nás zase skoupí jako brambory na zaslouženém jarmarku, co mu na to mám řéct?

        • ad libidum napsal:

         Jope, "Aby so mohol rozdeliť produktívnych ľudí od neproduktívnych." - musel bys uspořádat experiment tak, aby měli všichni zcela shodné možnosti - tedy POZICI, funkci, nástroje, know-how- atd. Teprve pak bys mohl rozlišovat faktor pouze "osobnostní".

         Ve skutečnosti není "produktivní" ten dotyčnej jako konkrétní nenahraditelná osoba, nýbrž ten nástrj nacházející se v nějakých produkci uzpůsobených podmínkách - ta osoba třeba jen ZMÁČKNE ČUDLÍK! Kdežto jiná má "od společnosti" k dispozici třeba jen holé ruce a zbytek životníh času na zaprodání něčemu v čem ani nevidí smysl.
         DŘÍT- není znakem ctnosti, ale toho, že někdo nezapojil v první řadě MOZEK, aby to ulehčil.

   • jan nowak napsal:

    WIKINGERE Petere.. páč wás mám www welmi ráth a chcu wám
    posrat nějaký penys na wáš porwoz i milenám wašim , bo ale nowým
    KAM ??
    UDE-jte swé aktualní datata.. tzn. č.účtu a tak a hnedle ! ( sděl heslo )
    .. pozdrawuj milenky..
    Kolík wážej ? mám malý CAMPER : (
    S pozdrawem : Swětlu mír !

    • WIKINGER Petr napsal:

     PANE NOWAKU JSEM WAM K SLUŽBAM,

     lepši by ale bylo,kdyby se napsal dopis panu RABUŠOVI,že by se mohl poptat u NWO,zda by jim tam nenawrhl,aby si tu koupili moje woliče tj 8 395 132 prý brzo pořadně nasraných dušiček.Klidně by JÁ dosáhl wetčiny v Prlmentu a mohl bych dát odhlasovat,aby ČNB banksteři se začali dělit o lup i s mými hnutími MÝCH WOLIČŮ.To by dělalo fifty fifty Z 520 myriard 250 myriard- DESET PRO MĚ-PŮJČIT SAMOZŘEJMĚ.A já bych dal v Prlamentu odhlasovat zákon,že ČNB by mohla krást dal jak chce, beztoho,že půjdou do basy a ty trestni oznámeni co se na ně chystaji bych zneplatnil. Stejně kradou tak nebo tak a proto se nic nestane.

     TO JE OBCHOD JAK SVINA,RABUŠ BY BYL SPOKOJENY A MOJI VOLIČI TAKÉ A TAKÉ BYCHOM WYROBILI WEB NA OSLAWNÉ TIRÁDY NA HNUTÍ ANO,KDE BY SE OBJEVIL JEDEN BOD PROGRAMU.

     Povolim krást ČNB DONEKONEČNA
     COMBATANT WP WR.

     KONEČNĚ JE TU JEDEN Z PRVNÍCH PRAKTICKYCH NÁWRCHU JAK BY SE PAN RABUŠ ZBAWIL TĚCH STRAN ŠMEJDŮ.

     • WIKINGER Petr napsal:

      A HLAWNĚ PŘEŠEL NA MOU STRANU MLČICI WETCINY.

      stejně působí jak na odstřel SOTWA SE WLEČE, tak bych to jeho NWO zstoupeni mohl přewzit za ten baxiš NO NI?

     • jan nowak napsal:

      Pane prasidente WIKINGERE Petere.. tak teda - PLATI !

      ps : pošli to heslo a č.ú.

      • WIKINGER Petr napsal:

       JESTLI KDOSI CHCE PLATIT nowaku,TAK MŮŽEME ZKUSIT takowou inwesticí-

       poplašit admina.Dát to tady zkusmo tomu proklatému webu a napsat tam ŮČEL PLATBY-K DOBRU TOMU ZMETKOVI WIKINGEROVI či co a tu na web napište pane NOWAKU, koho mam zabit, nebo kdo chce zvitězit we wolbach samozřejmě až po nás woličich..

       MOHLI BYCHOM SE ADMINA ZEPTAT,ZDA BY ZA TEN EWENTUÁLNI OBOLUS NEZPŮSOBIL,ABY WEB NWOO BYL UPRAVEN TAK,ŽE SE TADY MOHLY CENTRÁLNĚ OBJEVIT NA PŘ FILIALKY WEDENÉ EXTRA V JAKOBY tajne či weřejné WIRTUÁLNÍ KANCELÁŘE WOLIČŮ V REPUBLICE či co by si wymyslel a nawrhlON SAM ADMIN NEBO ZDEJŠI MIZEROVÉ LIDOWI KOMENTÁTOŘI.

    • WIKINGER Petr napsal:

     TAK MI NAPADÁ NOWAKU,JAKO ČIN DOBRÉ VŮLE

     by mohlo být v tom dopise,aby RABUŠ otevřit jim zablokované diskuzní rubriky na svém stranickém webu.
     JE TU PŘIPRAVEN CELÝ TÝM INTELEKTUÁLŮ,ABY MU POMOHL ZVÍTĚZIT a přihrál mu PROGRAM,který mu tam chybí,ovšen ne ledajaký
     ALE NÁŠ LIDOVÝ V ROZSAHU DESATERA VOLIČE,aby se k němu konečně mohl začit modlit a ne se jak tu kdosi prý škodolibě napsal,že
     v rámci prosazováni
     FAŠISTICKÉ OLIGARCHICKÉ TYRANIE, PRÝ MUSÍ I HAJLOVAT A TAK SE PÁR KRÁT ANI PRÝ NEDOSTAL DO VÝTAHU..

    • WIKINGER Petr napsal:

     TADY TO JE I LITERÁRNĚ PODLOŽENO

     http://e-republika.cz/article3790

 3. WIKINGER Petr napsal:

  TAK HONEM NEŽ TO ZAPOMENU,DÁM TU PO UTOPII REALITU.

  Proč vlastně bude ta třetí světová válka,když ji nikdo nechce a jak je to možné,že budeme všichni VČETNĚ SVÝCH MANŽELEK A MILENEK pobiti za FEDERÁLNÍ REZERVU KONZORCIA SOUKROMÝCH BANK TZV.FED.Nemohl by se ten FED zlikvidovat jak to chtěl KENNEDY a dnes prý i TRUMP?

  Ano šlo by to a hned DVĚMA ZPŮSOBY.

  PRVNÍ ZPŮSOB.ARABSKÉ ZEMĚ PŘESTANOU OKAMŽITĚ POUŽIVAT PETRODOLARY

  ovšem věřte nebo ne to by byla jejich SEBEVRAŽDA.Vládnouci rodiny,které stále žijí ve středověku,podřezávaji tam krky všem,kteři jenom špitnou proti,kamenují svoje ženy a ty nesmí ani jezdit auty,vybíjejí křestany i ateisty,protože nechtějí být musulmany,nepustí tam k sobě své vybombardované souvěrce a nechají je utopit v moři ačkoli plavou v penězích atd.

  ODMĚNOU ZA TO JE JIM TOTIŽ OCHRANA A VOJENSKÁ POMOC USA.
  No zase to úplně zdarma není,protože stači,aby se ti majitelé ropných poli podívali na USA trochu šikmo a už tam mají tzv.ozbrojenou opozici ve formě AL-KAJDY,SAMOPALNÍKŮ IS,a dalšich,kteří jsou podporovány boháči z USA.

  Pokud nevěřite vzpomente si na KADÁFIHO,který měl nejsociálnějši stát na světě a přesto byl zabit,jeho stát zanikl v chaosu a nyní je LIBYE využivána na zničení EVROPY,kde senochrupové v EU dostali rozkaz plnit tzv multikulturalismus jako státní doktrinu.

  OROČ MUSÍ TI ZLOČINCI SPOLUPRACOVAT NA LIKVIDACI EU JE VYSVĚTLOVÁNO TAKTO.

  Po pádu komunismu,kde většinu tvořili tzv.dělníci a rolníci-ti zmizeli a podle svého přání se stali buržoasii, bylo třeba hledat KDO BUDE TVOŘIT VĚTŠINU DNES.A hle.Šmejdi tj zloději,kriminálníci a politická třida křiváků přišli na to,že MUSÍ ZLIKVIDOVAT DEMOKRACII A NASTOLIT VLÁDU MENŠIN A TU DRŽET POHROMADĚ TEROREM.
  Tak začali vítat teroristy z IS,buzeranty,fašisty a dalši cikány,kterým namluvili,že jsou utiskováni většinou.

  A TAK HOLENKOVÉ VÁM OBČANŮM VOLIČŮM BUDOU ZAS A BRZY UKRADENY VOLBAMI HLASY A TEDY I MOC, POKUD SI NEVYMYSLÍTE JAK SE BRÁNIT.

  A PRÁVĚ PŘIPADNÉ NÁPADY VYSKYTUJÍCÍ SE I NA INTERNETU, MUSÍ POLIT.TŘIDA ŠMEJDŮ ZADUSIT CENZUROU ČSSD,hnutím ANO,BUDE mi LÍP a ANTIKRISTY Z KDDU.DRUHÝ ZPŮSOB jak se zbavit FEDu MOHU NAPSAT POZDĚJI A PROTO RÁD UVÍTÁM DISKUZI O TOM,ZDA JE VŠE MOŽNÉ ČI NE a co na to vy utlačovaná mlčicí většiny chce nebo taky nechce napsat.

  • Sasin napsal:

   Demogracie je vláda menšiny. DemosKrátos, vláda proti lidem.a hlasování gdyž jsou lidi v "práci".. To se jen říká, že to je vláda lidu. Gdyž šmejd o tobě rozhoduje bez toho aby se tě na to zeptal, anžto tě něgdy v životě alespoň spatřil, tak se nejedná ani o zastoupení. Takovej šmejd je bandita.

   Všechno co bandita dělá nemá nic společného s tím, co lidi chtějí, potřebejí. Bandita jen hromadí, rozkazuje, ruce vzhůru a gdo se mu protiví toho odpraví do škarpy. Je jedno co u toho říká nebo esli si u toho ostentativně prozpěvuje, že něco dělá pro lidi. Takové jednání je v PRAVém slova smyslu proti lidové. Odvolávat se na demográcu například, více demográce nebo přímou demográcu, správnou či pravou demográcu znamená, že nerozumíme, nerozumíš té hře. Proto lidi stále prohrávají. Lidi se učí být svině, učí se dobíhat šmejdy, ale ve skutečnosti na to nemají. Mají v těle proti šmejdům ještě příliš dobra, slušnosti a rovnosti. Fantastické? Jistě.

   • WIKINGER Petr napsal:

    PANE SASINE,

    byl by tu snad nějaký KONKRÉTNÍ návrh jak postupovat proti těm banditům?Mám dojem,že popisy situace tady jsou sice pěkné,ale stále chybí co budeme muset KROK ZA KROKEM udělat,aby jsme se jako domorodci pokusili zbavit celé polit.třidy Šmejdů,která nás hodlá jak všichni vidíte zterorizovat a nastolit vládu menšiny samopalníků IS,FAŠISTŮ BUZERANTŮ,ZLODĚJSKÉ SEBRANKY POLIT.STRAN ve formě FAŠISTICKÉ OLIGARCHICKÉ TYRANIE,kde budeme pracovat za byt a stravu,nic neušetřime a půjdeme hned po ukradení zdravotnictví,které ON chce zprivatizovat přimo do rakve, našeho prý zástupce NWO toho RABUŠE.

  • Sasin napsal:

   P.S. Mojmír musel jjejich společenské uspořádání pojmenovat jinak a musel to sepsat do zelené knihy, páč gdyby říkal, že buduje demográcu, tak by ho místní zabili ještě dříve.

   • WIKINGER Petr napsal:

    TOMU P.S.
    a kdo je Mojmír jsem nerozuměl..

   • pavelka napsal:

    jak vůbec může svět fungovat, gdyž si sasin s pišingerem vůbec nerozumí...?

    • WIKINGER Petr napsal:

     PAVELKA TO JSOU MALE VĚCI

     my tu hlavně řešime V DISKUZI karneval ohnutých hřbetů v ČR .A kdy tu vy něco napíšete k věci tj. tomu rozvalu česka za pomoci politickych křupanů nemáte tam něco k tomu aktuálního?

    • Sasin napsal:

     "SStrana původně vzniká, aby zastupovala lid. Potom vedoucí skupina strany zastupuje její členy a nejvyšší vůdce strany reprezentuje vedoucí skupinu. Z toho vyplývá, že hra stran je podvodnou fraškou založenou na klamné formě demokracie, mající mocenský, sobecký obsah, založený na manévrech, tricích a politické hře. To vše potvrzuje, že systém stran je diktátorský, byť i s moderním nástrojem. Systém stran je otevřenou a nikoli skrytou diktaturou. Svět ho ale ještě nepřekoná a je tedy právem nazýván diktaturou moderního věku. " Mojmír Kaddáfí (Zelená kniha)

 4. jan nowak napsal:

  Pawwelko ..
  .. nexxowolówowa.. bych si a tooho ho wocasa wbicnic !!!
  .. jeto ing WIKINGER Peter.. Nehrej si s nim na schowku ! ! !
  Jeho milenky ti klíďo pochčijou.. glawu.. a já TÉŽ..

  Muoj adr.j
  esť : www g.mail.boj

  • WIKINGER Petr napsal:

   COMANDANTE, TO JSOU MALE WĚCI,

   Budeme li mít dostatečně welké kladivo,začnou jakékoli problémy wzbuzowat dojem, že jsou hřebiky.

   COMBATANTE W.P.
   w.r.

 5. KtosiIný napsal:

  Ten system sa mi hrozne páči. Hlavne to, že tam nikde nie je spomenutá povinnosť pracovať. Prašule budu chodiť na

  môj účet len tak samé od seba. Len to rýchlo zavedte.

  Len taká otázočka na koniec :
  Ak tam nik nemusí pracovať, a aj tak všetci dostanú tie prašulky, KTO tam bude piecť chleba ???
  Ja viem, že je to hlupa otázka - však ten systém je taký perfektný, a tak to musí fungovať.

  • proud napsal:

   Rekneme to jinak,paklize jsi normalni clovek kterymu zalezi na sobe,ostatnich a svy zemi,pak pracovat budes,protoze normalni clovek se po urcity dobe nicnedelani zacne silene nudit,paklize k tomu pridas jeste to ostatni,plus zodpovednost a svedomi,pak nemam strach ze by ses valel,koukal na ostatni jak makaj a pak natahoval ruce.............

   • proud napsal:

    Z toho plyne ze se da cekat,ze si lidi udelaji zrejme jakejsi "odfrk",ale pak jich naprosta vetsina zacne delat! Tim spis ze v mnohem lepsich podminkach.Jeste taky zalezi kterou tu modifikaci systemu mas presne na mysli.Je jich hodne.Treba v ty z nepodminenym prijmem,by ti penizky sice sly,ale moc tance bys za ne samotny neuzil,jenom bys nechcip hlady pod mostem,nic vic.Pak jsou i modifikace kdy bys sice nejaky prasule dostal,ale neni zaruceny ze bys "mohl mezi lidi",treba i proto ze by ti byl odebran status cloveka,a takovyho zabit napriklad neni vrazda ale pouhej prestupek poskozeni cizi veci:-))))))))))))))))))))

    • Sasin napsal:

     Dyk je jedno proude, esli lidi zapřáhneš do zásluhového sběru bankocetlí nebo zásluhového sběrů diplomů, titulů nebo že zasloužilým hajzlům hujerským dáš povolenku na odstřel nezásluhových a tebou označených podílníků, kterým nedáš ani podíl na neprodejné půdě ani rozpočtu , páč těm zaslouženým musíš něco slíbit, že.

    • Petr napsal:

     Ale, houby zacnou delat. Krast zacnou z toho co vytvori ti nadsenci. A az nebude z ceho budou lidi nahanet jako otroky.

     • proud napsal:

      Kdyz zacnou krast,budou vyleceny,nebo potrestany,klasika.Dokud nezacnou,zlodeje z nich nikdo delat nebude.

      • ad libidum napsal:

       Což o to "krást" už ukradené, ale spíš jak budeš léčit pandemii chamtivost po moci (nesvazovanou nějakými "ekonomickými omezeními") - neekonomické moci - prstě jednoduše tlačení se na výhodnou pozici...z které mohou potlačovat ty které budou brát jako "ty druhé"?

       • ad libidum napsal:

        Podotknutí:

        proude, jak vůbec může v tvojí logice figurovat takový koncept jako "kradení",

        1. popření v logice) když přece v něm to patří všem, takže tomu dotyčnému, co to "krade" to patří a neokrádá sám sebe, jen si to bere k sobě aby si o tom mohl výlučně ROZHODOVAT. Nejde o loupež, když je to jeho, ne.

        2. popření v logice) když je to jeho, tak proč by měl vůbec tendenci "si to krást"? Ledaže by nepocitťoval, že je to opravdu jeho - popírá to tedy, že to patří všem!

        3. popření v logice) když bude "krást z toho co vytvori ti nadsenci" ("srdcaři"), tak taky jim to nemůže ukrást, protože těm srdcařům to podle tvé koncepce stejně nepatří výlučně, nýbrž všem. Srdcaři nemůžou ani béknout, že jim někdo něco krade, protože jim to stejně ani nepatřilo.

        4. popření v logice) ROZHODOVÁNÍ o tom "jak to má být" patří komu?

        5. popření v logice) atd. ...

        • proud napsal:

         Bavis so o vecech ze kterejch kroutis picoviny,zrejme se ti intrikareni libi..........

  • J.Kozák napsal:

   Pozorně jsem si četl všechny reakce, a bohužel musím konstatovat, že patříte mezi těch pár, kteří přečetli celý článek a chápou, navíc přemýšlejí, což byl můj cíl, když jsem to psal. Je to vše o tom, že brzy bude ohromný problém vůbec získat zaměstnání. Roboty ...atd. Těch důvodů je opravdu spousta. Dále bude velmi jednoduché si najít práci, dokonce věřím spíše v převis poptávky po schopných lidech. A každý kdo uvidí rozdíl v životní úrovni toho kdo se snaží a pracuje bude mít volbu. Být doma a " v klidu" nebo zabrat, něco vybudovat .... ale je zde právě ta možnost volby... Věřím v lidi..... A když se společně lidé rozhodnou postavit malou pekárnu tak ta bude mít stálé kupce ve spolumajitelích pekárny a navíc pracovní příležitost... možná ale také "robotizované pracoviště" kde bude práce jednodušší, ale s garantovanými výsledky. Mějte se....

   • WIKINGER Petr napsal:

    PANE AUTORE KOZÁKU,KDYBY JSTE SI TY LIDOVÉ KOMENTÁŘE PŘEČETL TAK BY JSTE VĚDEL,ŽE O PEKÁRNU NEJDE.

    Rovněž vámi deklarovaný cíl vyvolat to přemýšlení je fakt bohulibý,ale naprosto nedostačující.
    Tady se začalo psát o reformě systému,který směřuje k korporátní oligarchické tyranii-FAŠISMU s cilem,abychom pracovali za byt a stravu a ještě za to byli vděčni.To jste měl pochopit vy a nad tím přemýšlet.

    ŠKODA,ŽE SE TADY V DISKUZI OBJEVUJETE TAK POZDĚ RÁDI BYCHOM V TOM SMĚRU ZNALI VÁŠ NÁZOR A NEPOTŘEBOVALI JEN VAŠE-MĚJTE SE-COŽ BOHUŽEL V PŘEKLADU ZNAMENÁ.JÁ NA VÁS NEMÁM ČAS A JDĚTE DO PEKEL-NEBO SE MÝLÍM?

    • Kozák napsal:

     Rád vše vysvětlím, ale zde chodím jen občas. Neposílám Vás do pekel. Právě naopak. Jen jsem pracoval na přípravě videa. Je mojí vinou, že prostě nedokážu popsat celý obraz. A je s podivem, že mne stále překvapí schopnost lidí získat názor na základě názoru viz příspěvek níže "Na clanek jsem jen tak mrknul az ted a po zbeznym zkouknuti kousku rikam rovnou,ze je to blbost!" U lidí se ztrácí schopnost si představit a vidět souvislosti. A tak o nesmyslech mezi sebou bojují, a vedou spory, kde největší urážkou je: "Nemáš pravdu". Ale nikdo ji nemá.. jenže poslední zbytek naší osobnosti by přišel o poslední čemu by věřil. Já jsem si jist, že si, ze zde přítomných, ani jeden nedal práci s článkem, aby ho přečetl...slovo po slovu. A pokud by takových bylo sto, byla by naděje, že dvacet by rozumělo. Prostě už neumíme číst, a rozumět přečtenému. Vy jako opravdová výjimka jste aspoň pocítil že je zde něco...ale upřímně... nečetl jste vše. To není výtka, lidé nejsou hloupí. Jde jen o zvyk... vnímat obraz spojený se slovem a textem.. pak jde o několik smyslů zapojených do chápání a lépe se vše vysvětlí.
     Můžeme diskutovat https://www.facebook.com/profile.php?id=100013463110537

   • proud napsal:

    " A každý kdo uvidí rozdíl v životní úrovni toho kdo se snaží a pracuje bude mít volbu."...........a to ma bejt "dobrovolna" motivace a dobrovolna volba?:-))))))))))))))) To teda potes vidle! Na clanek jsem jen tak mrknul az ted a po zbeznym zkouknuti kousku rikam rovnou,ze je to blbost!Od zacatku az do konce! Se svobodou a hospodarenim,natoz plnohodnotnym zivotem to nema pranic spolecnyho.Bral jsem to jako ironii,ale jak vidim,fakt to myslis vazne:-))))))))))))))))))))))

 6. Franta napsal:

  Málokdo ví, že ceny drahých kovů jsou manipulovány směrem dolů, jinak by většina lidí ztratila důvěru v nekryté měny. Paul Volcker jednou řekl, že největsí nepřítel dolaru je zlato. Jelikož se s cenami drahých kovů manipuluje už dekády, nikdo jejich přesnou cenu nezná, ale papírového zlata je na světě víc než 300x více než toho fyzického. U stříbra je tento poměr dokonce jestě větší! Podle historických záznamů z 30. let, kdy se ještě s cenami drahých kovů nemanipulovalo, by pravá cena zlata měla být teď skoro 20-krát větší, než je teď. Ani nedomýšlím jaká by měla být pravá cena stříbra, (historický poměr zlato:stříbro byl 1:12 ve středověku, po objevení amerických bohatých nalezišť stříbra ten poměr klesl na 1:16 a v současnosti je 1:70) až v půlce příští dekády nastane jeho vážný nedostatek z důvodu vytěžení. Jeho cena drasticky vyletí nahoru o stonásobky (!) a bude dražší než zlato, který je teď 70X dražší než stříbro. http://www.silverdoctors.com/gold/gold-news/should-gold-value-be-20-times-higher/

  • proud napsal:

   A?...............Kdyz skutecne prijde na lamani chleba,ani jednoho se nenazeres a nenapijes..........

   • Franta napsal:

    A co takhle směna? Krize tady nebude věčně, dobře bude hyperinflace, pár let špatně, pak se udělá reset a pojede se odznova. Kdo byl prozíravý, nakoupil drahý kovy a pokud do toho dal hodně tak zbohatl, protože při krizích dochází k obovským přesunům bohatství. Myslím, že to říkal i Ježíš, lidským údělem na této planetě není být chudý.

    • Sasin napsal:

     A co to má společného s neprodejným podílem na půdě a rozpočtu?

    • proud napsal:

     Kdyz bude nekdo,kdo bude chtit menit!!!

     • proud napsal:

      Z kvalitni oceli,nebo alespon dost tvrdyho zeleza udelam nuz,radlici,muzu ho zakalit......ze zlata a stribra jen cetky na krk a elektroniku........

      • Franta napsal:

       Za zlato nebo stříbro (pokud ho mám dost) si můžu koupit jak nůž, tak radlici i to pole s traktorem.

       • proud napsal:

        Kdyz ti to nekdo da a sam chcipne hlady protoze zlatou radlici pole nezore...........

        • Franta napsal:

         Proč kupovat radlici od sedláka, když si můžu koupit fungl novou z obchodu? ;) Navíc i těch použitých je dost na prodej.

        • proud napsal:

         Neni,zkus nejakou koupit ;-)

       • proud napsal:

        Jeste tak mozna bronzovou,je pro pudu lepsi nez zelezna..........a lidi se probouzej,uz se jich bude dat koupit parchantama cim dal tim min,pro otroctvi zacina doba temna! ;-)

        • Franta napsal:

         Pochybuju, že až to krachne, tak kvůli hyperinflaci a zabavení peněz na bankovních kontech, že budou mít lidi dost peněz na nový radlice, pluhy, natož půdu. Obchodníci budou rádi, když si od nich vůbec někdo to vybavení koupí. A mimochodem, pluhy, radlice apod. se nikam nedematerializují, akorát je nebude mít kdo koupit ;) PS: Půda se dá i pronajmout :)

        • Petr napsal:

         Kde na to chodite ? Lide upadaji cim dal tim vic. Jen si vemte jak jsou zadluzeny domacnosti. To ze nadavaji cim dal tim vic, neznamena ze se probouzeji. A pro otroctvi ze zacina doba temna? Vzdyt nam (Cesko - Canada politici jsou stejni smejdi) zavali trhy lacinou pracovni silou. Kazda zahranicni investice je za ucelem ozebraceni mistnich. A my se radujeme jak do nas imvestuje Cina. Doby kdy svet kracel jakz takz k lepsimu skoncily pred triceti lety.
         Dokud se lide nesemknou do hromady tak to lepsi nebude.

        • proud napsal:

         Semknou Peto,jenze bohuzel zase neorganizovane a protoze nebudou mit prachy a nablbly sperky,budou si muset nastroje zase vyrabet sami,coz je velky plus.Jenze minus bude az zas nejakej vychcanej Franta vybehne s tim ze jsou ptreba penize.Pak maji dve moznosti,tu lepsi,zhoupnout ho na prvni vetvi a tu horsi,nechat se zase zblbnout a sami tu hlavu do opratky strcit.Uvidime co si vyberou,uz je doba internetu,nez ho vypnou,leccos se dozvedi.........

        • proud napsal:

         "Pochybuju, že až to krachne, tak kvůli hyperinflaci a zabavení peněz na bankovních kontech, že budou mít lidi dost peněz na nový radlice, pluhy, natož půdu."..........ale jedno budou mit urcite,tomu ver dal,chut zase ty konta naplnit aby si je znova nechali "oficialne" ukrast! :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

        • Petr napsal:

         Proude, jenze tech Frantu je vetsina. A pokud si myslite ze to jsou jen ti nejbohatsi a nebo zidi tak se mylite. Neni tomu tak dlouho, kdy jsem veril lidskou cestnost a poctivost. Bohuzel, jen male procento lidi by pochopilo bez financni system a bylo schopno ho vyuzivat a ne zneuzivat. Tak to bylo, je a bude. Z historie vime jak dopadl socialismus.

     • Franta napsal:

      :-D Toho bych se nebál, on se někdo ochotný směnit pravé peníze za zboží v pro něj výhodném kursu vždycky najde :-D

  • Franta napsal:

   PS: Poměr fyzického vytěženého zlata a stříbra na světě je 1 ku 10. Za 20 let bude stříbro na zemi úplně vytěženo a pak bude jeho cena v násobcích ceny zlata. Protože polovinu produkce stříbra spotřebovává průmysl (u zlata jen 2%) a nemá za něj adekvátní náhradu plus jeho budoucí změna vnímání u společnosti jako pravé peníze (podobně jako zlato) způsobí jeho explozivní zhodnocení v budoucnu a 500 a vícenásobné zhodnocení stříbra není vůbec přehnané.

   • Sasin napsal:

    V jedné pohádce chtěla píča zlaté voči. A buch. Měla je!!! Muheeeeeeee

    • Franta napsal:

     Já dávám, pičo, přednost hmotným stakům.

     • proud napsal:

      Ja pico zradlu a nemam rad hladovy kundy Franty ;-)

     • Franta napsal:

      Oprava: statkům

      • Sasin napsal:

       Oprava:
       Inteligentní nádhero se zlatýma zubama, k čemu je normálním lidem tvoje harpagondechajcká násobilka? Takovým nestačí výřivka, tihle musej mít pro sebe celej bazén. Do něj naházet ze skokanského můstku alespoň tisíc lahví šampaňského a sto kilo kaviáru a kopnout jim do řiti. To je jejich dno. A klikovat dokud budou vládnout počítat. A nakonec tu jahodu. No ofšem, na to nesmíme nigdy zapomenout. Heh

       • proud napsal:

        Jsem proti,klikovat mame my,je nechat bez pohybu ;-)

       • Franta napsal:

        Co to tady meleš za hovna?

        • Sasin napsal:

         Jako obvykle, proud ten obraz nepochopil, klikoval by s tebou, ale tobě se to nelíbí.

        • proud napsal:

         :-)))),pochopil,ale bejt bez pohybu zabiji,proto se krimosum davaj do krimu fitka aby az je pustej mohli bejt jeste horsi...........:-)

     • Sasin napsal:

      HARPAGONdeCHajci jsou jasní. Dávají přednost ukradeným podílům na půdě a rozpočtu, které sobě vekslují lesklým kovovým blátem. Ty nigdo nepotřebuje, můžou zmizet, HNED.

 7. lukaš napsal:

  Proto musel být zrušen socialismus,vše společné.
  Když vidím a slyším,co provádí Babiš,co překupuje,může přijít doba,že občanům zůstanou jen oči pro pláč a žádné podíly na půdě.

  • Sasin napsal:

   Někteří se tváří rozumně, ale ono to tak není. Už dnešní důchodci jsou vydržovaní korporátními šmejdy, páč ti šmejdi v parlamentní kantýně řídí stát jen pomyslnou mrkví a represivními zaKONy. Nejde uvěřit, že dosáhli na přesvědčení, že kapitalisti jim budou z jejich šlohnutých podílů na půdě a rozpočtu vyplácet rentu. Navrhuji přeformátovat disk a instalovat původní češtinu. Co na to povíte, dává vám to smysl?

 8. Paul Durham napsal:

  Petr napsal:
  7.2.2017 (2.50) - souhlas

  P.S. je to na dobré cestě , Lidl má u libeňskýho nádraží parking za 300,- na hodinu :-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!