Ještě k básničce o matičce

15875106_10211564185969646_7459652043669492175_oJe směšné, jak se individualisté přou o tom, zda by dítě mělo samo rozhodovat, jakou chce básničku, nebo jestli by mělo být ohlupováno hned na začátku života výchovou k univerzální bytosti bez pohlaví. Feministky vkročily hned od začátku na velmi nejistou půdu a to především neurčením hranice, kam až zajít v prosazování stejnosti muže a ženy, takže k extrému byla cesta velmi dobře připravena. Gender-feminismus vznikl z jakési pomýlené snahy o dokonalou rovnost, nikoliv jen vnější rovností příležitostí, ale dosažením vnitřní rovnosti. Zestejnění tvorů má být metodou dosahující cíle, aby žena nebyla diskriminována a hned od dětství vychovávána v podřízeném postavení. Ale, co když už dávno diskriminována není, když má rovná práva s muži, když má rovnost příležitostí? Jenže to nestačí, musí být vše rovné, i příjmy, i celý životní úděl, jedině tak se diskriminace dokonale odstraní. K tomu ovšem je nutná vnitřní přeměna, nikoliv jen úpravy vnějších pravidel společnosti, žena a muž se musí stát jinými tvory, než jsou, daleko více shodnými.

Ale tento úkol je nevyjasněný, v čem se má stát žena mužem a muž ženou, aby byl rozdíl smazán? Protože to nikdo neví, celý problém je nahlížen z hlediska životního úspěchu v povolání, jiný náhled nemá v tomto myšlení místo. Genderové feministky tedy přijaly vzor mužského světa práce a vydělávání peněz, neprosadily nic ze svého ženského údělu, neprosadily, aby ženy byly za svoji nezastupitelnou činnost nositelek života lépe honorovány a uctívány. Feminismus je příklad ideálu, který vznikl v dobrém úmyslu a skončil obludným potřeštěným extrémem, ve kterém se už ženy zříkají ženství.

Kdo tedy vlastně vítězí? Žena? Nikoliv, vítězí muž. Vzhledem ke své biologické odlišnosti nebudou ženy celkově (nikoliv jednotlivě) v tomto světě nikdy úspěšnější, vždy se budou cítit diskriminované a místo komplementárního života ženy a muže sledujících společné cíle, budou žena a muž odděleně ve stejné doméně si konkurovat ve stálém sporu a jejich vztah k výsledkům práce nebude nikdy jednoznačně vyřešen. Navíc, muž ženskou roli převzít nemůže, ale žena může vždy do nějaké míry nahradit muže v jeho činnostech. V rámci soutěže s mužem, do které bude nucena, bude svoji specifickou ženskou roli odsouvat a neplnit. To se už děje. Výsledkem je vymírání národa a špatná výchova dětí. Konec civilizace. Někdy mám dojem, že o to gender-aktivistům jde, žádný kladný účinek není.

Odbočme nyní ke srovnávání platů ženy a muže ve stejných povoláních. Ženy mají platy v průměru podstatně menší a to vede k názorům, že jsou diskriminované kvůli svému ženství. Nezapomeňme, že většina partnerů v rodině se domluví, že to bude žena, která se bude starat o děti, potom samozřejmě bude v zaměstnání hůře použitelná a hůře placená a také se zpozdí v kariéře. Musíme také uvážit, že je těhotná, rodí a kojí dítě poměrně dlouho. Když to tak má udělat dvakrát, třikrát (jak by bylo záhodno) nebo dokonce čtyřikrát, tak je to dosti roků ztracených v profesní praxi a kariéře. Starat se o dítě je také přirozená práce ženy, i když tuto už v mnohých rodinách klidně převezme muž. Je to snad diskriminace? Pokud by to tak bylo chápáno, nutně potom žena mít děti nemůže a teprve v takové společnosti by mělo smysl uvažovat o naprosto shodném platu ženy a muže. Jenže taková generace by byla poslední generací národa a gender-feminismus hrobařem (což už do značné míry je). Doufám, že naše ženy tuto zhoubnou myšlenku nepřijmou.

Celý problém ovšem má snad řešit zaměstnavatel nebo stát zavedením kvót? Vždyť tento problém problémem není. V doplňujícím soužití ženy a muže jsou peníze společné a žena stejně řídí rodinu a manipuluje s penězi muže. Takže o co jde? O nic, je to uměle nastolený problém.

Dalším příkladem pomýleného gender-uvažování jsou společné veřejné záchodky. Přitom společný záchodek máme všichni doma, jsou ve vlaku a jinde. O co tedy jde? Jde o to, že na veřejných místech, kde je velký provoz a je problém udržet čistotu, byly zavedeny pro muže mušle, a to gender-aktivistům vadí. Je to technická záležitost mající čistě praktický význam. Muži ovšem musí být odděleni, protože není slušné, aby se ženy na močící muže dívaly. Takže v záchvatu gender- aktivity je možné jen dvojí: Buď budou muži používat stejnou mísu jako ženy, potom vzniknou problémy s čistotou v místech velkého provozu, nebo opět klesneme morálně o stupeň níže, ženy se budou dívat na močící muže u mušlí a možná dokonce i opačně, proč ne, když je rovnoprávnost. Uvažte sami smysluplnost takového opatření! Není to náhodou sexuální zvrácenost?

A nyní přicházíme k tomu nejzhoubnějšímu tématu gender-feminismu: k výchově dětí. Všichni normální lidé vždy dobře věděli, že děti jsou budoucnost. Kdo tuto samozřejmost nerespektuje, je mimo přirozenost, v podstatě je to jakýsi sobec, kterého nezajímá budoucí osud společnosti a stará se jen o sebe a přítomné problémy. Tak se chovají současní individualisté, ke kterým patří i genderové feministky. Diskuse mezi individualisty je jako mezi Marťany, kteří právě přistáli na zemi. Vůbec neberou na zřetel historickou realitu lidstva, nutnost role mateřství a otcovství. Jakoby tyto role byly nadbytečné, jakoby matky být nemusely a otec bylo sprosté slovo.

Každá společnost, má-li existovat, musí vychovávat děti v řádu společnosti. Od mládí vštěpovat morální pravidla: Nesmí se krást, zabíjet druhé lidi, musí se ctít cizí majetek a svoboda druhého člověka. K tomu patří neodbytně i výchova k mateřství a otcovství, protože to všechno prostě je potřebné k existenci společnosti.

Dítě nemá svobodu. Dítě musí poslouchat rodiče a vychovatele. V rámci výchovy se musí připravit na roli matky a otce. Svobodu má, až se stane dospělým člověkem. Potom sice nemusí v rámci svého svobodného rozhodnutí roli matky nebo otce naplnit, ale společnost, má-li existovat, se musí snažit, aby tato role převážně plněna byla. K tomu má jedinou možnost v období výchovy dítěte. Jakékoliv rušivé vlivy narušující tento přirozený společenský záměr by měly být odstraněny stejně tak jako ostatní vlivy narušující morální výchovu. Vlivy rušící výchovu k mateřství a otcovství jsou zhoubnější než vlivy vedoucí k drogovým závislostem, protože drogově závislými se stanou jen jedinci, ale příklady a výchova nahrazující rodinu hédonismem má hromadný zhoubný vliv. Výchova dětí podle gender-feminismu je tímto zhoubným vlivem narušujícím přirozené poslání žen a mužů. Společnost nemá jinou možnost než tyto zhoubné vlivy odstraňovat. Diskuse připouštějící tak nebo onak genderově manipulovanou výchovu dětí nebo přisuzování dítěti rozhodování náležející dospělému patří na uzavřené oddělení psychiatrické kliniky, s normálním životem nemá nic společného.

Závěr: Ženy neprosadily pomoc společnosti a muže v realizaci svého poslání být matkami, vytvářet domov a zajišťovat niku jistoty a lásky. Přijaly mužský svět promiskuity, soutěží, práce do úmoru, chaosu a nepřátelství. Feminismus opustil úkol přinutit společnost přeměnit úctu k ženě a jejímu poslání ve skutečnou výraznou podporu jejího údělu, ale přešel do zvrhlého extrému přimět ženy, aby se chovaly jako muži. Protože muž není schopen podstatnou biologickou roli ženy vykonávat, byla tato nezastupitelná ženská role opuštěna, aby bylo dosaženo nepřirozeného zestejnění tvorů.

Pokud se ženy nechají ohlupovat touto ideologií, zahubí svoji civilizaci, ve které jediné na světě nejsou otrokyněmi, mají shodná práva s muži a rovnost příležitostí. Civilizace se udrží jen tenkrát, když bude dostatek potomstva dobře vychovaného v idejích této civilizace. Má-li se tato jedinečná civilizace udržet, musí ženy svoji roli matek vykonávat, děti rodit v dostatečném množství zajišťujícím trvalou existenci společnosti a vychovávat je k mateřství a otcovství právě takovými básničkami, které ještě ve slabikářích zůstaly z dob, kdy ani ten nejhorší režim si nedovolil změnit přirozené poslání matky a otce. Dejme na zdravý rozum a odmítněme potrhlosti.
67 Komentářů k Ještě k básničce o matičce

 1. Sasin napsal:

  Před biorobotizací byly ženy strážkyně krbu, domácího tepla, skoro bych řekl, že bytostným duchem domova. Přirozená rodová jistota, o které se pitomě nediskutovalo. To si nekoupíš. V normální společnosti by tomu tak bylo dále. Tohle břevno v očích nenažraných šmejdů bylo rovněž vytrženo. Po rrozdělení jednotlivých orgánů dle zásluhové užitečnosti přestaly ženy žít svým přirozeným údělem a bylo přiřazeno na „pracovní“ značky, o kterých se už pitomě diskutovat smí. Problém je na světě.

 2. Pepan napsal:

  Feministky chtějí být ještě feminištější ale pokud se budou stále zabývat jen touto otázkou a ne tím co se v evropě děje to je imigrací islámu, budou zanedlouho na tom hůř než v době neandrtálců, budou chodit v burkách a jejich hodnota bude menší než drůbeží. Neměli by se raději zabývat touto otázkou? Omlouvám se ostatním ženám ale feministky toho asi v hlavě moc nemají.

 3. Jochen napsal:

  Jedinej lek pro tyto feministky je poslat prosazovat jejich zvracene teorie do Saudske Arabie,Iranu,Turecka atd. Vetsina se jich asi vanoc nedozije,ale cert je vem. Zbytek procitne velice rychle. Kdyz uz pojedou,tak si muzou vzit s sebou ty politicky a neziskovy pomahace jejich teorii.Pa .pa and satecek

 4. Eva napsal:

  Feministické organizace jsou placené Sorošem a už vůbec to nejsou normální ženy, které pracují.
  Jsou to humanitně vzdělané lezby a podobné vyšinuté osoby a vedou je velice vyčůrané osoby.

  Antifeminismus například ve zdravotnictví vede k likvidaci pozic zdravotních sester.
  Takže pozor pánové, aby se zase z vaničkou nevylilo i dítě. Slovensko je napřed a z hrůzou zjišťují, že bez zdrav.sester nebude ani interna, ani jiná oddělení.
  A kde nejsou sestry, tam úmrtnost pacientu stoupá, kupodivu když stávkuje lékařská elita, úmrtnost pacientů klesne. Když naopak nastoupí pomáhat nemocným, úmrtnost stoupne.
  Aby jsme se nevrátili do dob před 200 lety.

  To samé je i školství, kde ženy učí už několik desítek let. Už se vidí, že je to dnes problém se vzdělaností díky novým předpisům. Jenže bez těch žen skončíme u obecných škol a měšťanek a vzdělanost půjde do kopru, tak či tak.
  Takže s mírou….

  • houbeer napsal:

   Vazim si žen,dost je respektuji….ale klido se vratme trochu nazad,a vzdelanost je k hovnu,ta dnesni,lide ztratili vzdelanost vesnixkych bab a žen,tak hned bezi si dat nejakej brufik a diteti jinej sajrajt na kazdou teplotu-nemoc….

   • proud napsal:

    To ses dobrej,protoze u me si obecnej respekt rozhodne nezaslouzily a plati bohuzel jen ze vyjimka potvrzuje pravidlo,tak malo tech „pravejch“ zenskejch je!

    • proud napsal:

     A vubec nemusej bejt feministky,bohuzel……….

    • houbeer napsal:

     Znam pomerne hodne matek v mem okoli,co by y navazovali na,, tradiční“rodinu,jenze chlapy jsou sraci celej den v praci a tak uz je vse spatne.neb jsou to vetsinou poseroutkove poresit to,aby zustavali mnohem vice doma…..

     • proud napsal:

      Vec nazoru……………nekdo tu rodinu zivit musi.

      • houbeer napsal:

       Názoru?-spis nastaveni systemu,okolniho egregoru,za jakou cenu živit,jak moc zivit,čím,kde to sehnat,zivit s hrdostí?….togle je slozite téma….ja např,jdu na 2-3dny z domu,nekam maknout,vymenit,….ale to my staci k tomu byt dalsidva tydny doma,je uplne jinej vztah v rodine,pokud jsou oba v ppodstatě doma,spoustu,, vztahu“ to nedá,ani nepředstaví.

       • proud napsal:

        Souhlas ze je to slozity.Zalezi na miste,praci,zpusobu zivota,tech veci je hodne.To odtud neposoudim,u toho se musi bejt.

        • Sasin napsal:

         Má raději svoji genu než podělanou „práci“. Muheeeeeee

        • Jarmila napsal:

         Ale vůbec to není složité. Stačilo by, kdyby se ženám započítávalo do důchodu to, že pečovaly o děti doma do 18 let věku. A taky kdyby se jim za péči o rodinu přiznával alespoň nějaký minimální plat. Já bych byla první, která by zůstala s dětmi doma a nikam bych se do práce dělat nějakou pofidérní kariéru nehonila. Takhle jsem byla přinucena nejen se starat o děti a mít trvale druhou směnu v domácnosti, ale ještě i chodit do práce, abych pak brala vůbec nějaký důchod. A stejně to dopadlo tak, že mi v prohnilém kapitalismu za 31 odpracovaných let přiznali 4900 Kč důchodu. Prostě když muži jsou v tomhle státě otroci, tak ženy jsou dvojnásobní otroci.

        • proud napsal:

         Tak vidis jak je to slozity :-).Kazdej to vidi jinak a komu das nejakou vyhodu,casto ji zneuzije,a to dost hanebne.A na to jste,promin,prebornice mnohem vetsi,nez chlapi!Pisu samozrejme v obecny rovine,do jednoho pytle vsechny urcite nejde hazet.V soucasny dobe bych se nedivil,kdyby zacli po rovnopravnosti muzu volat lecktery chlapi kterejm jste doslova a do pismene zkazily celej zivot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        • proud napsal:

         Urcite je pekny a zasluzny starat se o deti a rodinu,je to i drina.Ale na druhy strane,nechat si nafrcat haranty a pak vypadat jak bublanina,rozvist se a drit chlapa z kuze,promin,to je na kulku do hlavy!!!

        • proud napsal:

         Nepoznal jsem jich malo,co operovaly a vladly kundama(s prominutim) a je to cim dal horsi!!!

        • Jarmila napsal:

         Co to meleš Proude? Vždyť žena, která se rozvede a je pak samoživitelka, tak je na tom ještě hůře než ta žena, která je vdaná, drží hubu a krok, chodí do práce a k tomu se stará o děti a rodinu. Nebo si myslíš, že tu samoživitelku vytrhne, když jí bývalý manžel přispěje 4000 na dítě, když „provoz“ toho děcka stojí dvakrát tolik?
         Ano, je to záslužné starat se o děti a rodinu a nebudeš tomu věřit, ale je to i dřina, jak sám píšeš. Je to prostě druhá směna se vším všudy, je to v průměru 6 hodin práce denně mimo zaměstnání mimo domov. Ale vůbec to není pěkné, že je to vše ZADARMO. Cožpak to není práce? Hlavně že panstvo nahoře se neštítí nazývat prací činnost prostitutek a ještě by tu „práci“ rádi zdanili, aby jim přibylo na rozhazování pro imigranty.
         Zadarmo jsem se rovněž starala 10 let i o svou nemocnou matku. Proto jsem pak dostala ten mizivý důchod, že jsem už nebyla ochotna platit za nic pro nic těm vyděračským šmejdům 4000 Kč za VZP a pojištění, i když jsem na živnosťák již nic nevydělávala.

        • Jarmila napsal:

         A ještě něco. Jak je možné, že v novém rozvíjejícím se pěstounském průmyslu (zřejmě další tunel na státní kasu) se pěstounům jejich péče o cizí děti počítá za práci, která je královsky placena a počítá se jim ta péče i do důchodu? Oni s různými dalšími dávkami berou třeba i 50 000 čistého měsíčně. Takže u nich řádná práce, ale u matek s vlastními dětmi soukromý neplacený koníček?
         O tomhle by pan Podracký (kterého jsem kdysi osobně poznala na konferenci o přímé demokracii) měl napsat sáhodlouhý článek a né se zabývat s prominutím nepodstatnými píčovinami. Protože chyba je v systému, nikoliv na straně pracujících matek, které mají celý život den co den DVĚ SMĚNY, ne jen jednu směnu jako muži.

        • proud napsal:

         Je to jinak Jarmilko,zrejme jsi vyrostla mezi samejma slusnejma lidma,ale jak jsem psal,nejde vsechny hazet do jednoho pytle!………..a zkusnosti mam v tom smeru nepreberne,to mi muzes verit!

        • Jarmila napsal:

         Cože? Taková nicneříkající odpověď na mé pádné argumenty? No tak Proudíku to jste mne fakt zklamal. :) Tak mi popište (pardon že někdy v rozčilení tykám) ty své nepřeberné zkušenosti. :) Velmi ráda se poučím. Totiž práce kolem dětí a v domácnosti nejde nijak ošidit, to mi věřte. Jak se říká práce v domácnosti jsou vidět, až když se neudělají. A tak jak jsem v důchodu, stejně musím pořád makat v domácnosti nejméně 4 hodiny denně. Musím nakoupit, navařit, umýt nádobí, uklidit, vyprat, vyžehlit, utřít prach, vyluxovat, postarat se o kočku, o zahrádku. A tak dále. Je toho zkrátka hodně, pořád je co dělat, ta práce je nekonečná.
         Místo abyste mi napsal, že je to dobrý nápad platit matky za to, že pečují o děti doma samy a tím pádem je nemusejí strkat do drahých školek, kde nechají půlku svého platu (jak absurdní situace) a ještě uvolní pracovní místa (kterých je v dnešní době velký nedostatek) mužům, tak se schováte do ulity. :)
         Ale já už se ničemu nedivím. Když jsem podobné věci psala asi před půl rokem na Zvědavci, tak se slétlo hejno misogynů a místo aby byli rádi, že navrhuji jejich sen, že by ženské měly sedět doma a starat se o rodinu, tak měli nemístné kecy v kleci. Od té doby na Zvědavce nechodím, protože nejsem masochistka a chci diskutovat s rozumnými lidmi, kterým to pálí, ne se zapšklými debily, kteří v zásadě závidí muslimům, jak si to v rodinách hezky zařídili.

        • proud napsal:

         Jarmilko,zklamat jsem te nechtel a jeste min nastvat,proto jsem se drzel hodne pri zemi,ale jaky zkusenosti mam,takovy mam.:-).Mrzi me ze jsme si my a uz i nasi rodice nevychovaly deti jaksepatri,neresili bysme tady dneska tolik nevdecnejch temat jako je treba tohle.Verny manzelky,dobry hospodyne………na vyhynuti.Dobry matky…….na vyhynuti.Vsude sama zavislost,prachy,chlast,drogy,a v tom holt vyrustaj i ty budouci matky!!! A je to zatracene znat.Dnes uz si malokterej par vybira druhyho jak by se melo,kamen prca cihlu a prachy v tom hrajou hlavni roli,at primou,nebo neprimou.Driv vedela uz „mala“ holka koho si vezme,on to jeste ani netusil,dnes je to o necem uplne jinym a taky to podle toho vypada.

        • proud napsal:

         Ale s tim,ze by zensky mely bejt doma a starat se o deti a rodinu,do jisty miry(tezky veci jsou zalezitosti chlapa) zahradu a zvirectvo a chlap by to mel financne v pohode utahnout sam, uplne souhlasim! Jenze panickove chteli kazit deti a brat dane od vic lidi,tak je to jinak……….

        • Jarmila napsal:

         Pominu Váš první příspěvek, protože je to na dlouhé povídání….. no prostě zvrhlý kapitalismus, který ze všeho musí vytřískat prachy a zisk, třeba i z proherních automatů, drog a kdyby oni mohli, tak zdaní i hovno (vzduch již zdanili).
         Ale to že píšete, že chlap by to měl v pohodě všechno utáhnou sám, tak to je nesmysl, který je už v dnešní době neuskutečnitelný. Každé pohlaví vidí samo sebe v hezkém světle, a na to opačné pohlaví by rád hodil veškerou špínu- já nic, já muzikant, to ty ženské, to ti chlapi za vše mohou. Jenže jak říkám, vina je hlavně v systému, ne až tak v mužích či ženách, kteří se v tom bahně musí plácat.
         Jistě by se Vám nelíbilo, že kdybyste se chtěl rozvést se svou postarší, již nevzhlednou manželkou a chtěl si vzít místo ní mladou krásku, tak byste té své staré rachejtli pak musel ze zákona po celý další život až do smrti platit rentu, protože ona byla celý život pouze v domácnosti, nebyla pojištěna na důchod, nebrala žádný plat a v padesáti letech by byla již prakticky nezaměstnatelná, a navíc by neměla odpracované roky na důchod. A ještě byste jí musel sehnat náhradní bydlení, abyste se jí zbavil a zajistit stejnou životní úroveň jakou byste měl Vy s tou novou kráskou. :)
         Takže která varianta je lepší? No přece ta, že by matky braly za svou práci v domácnosti plat a byly pojištěny na důchod. Všechny ostatní varianty jsou hlouposti a neuskutečnitelné utopie.

        • Sasin napsal:

         Jarmila

         Co podíl na neprodejné půdě a rozpočtu, o kterém byste ještě spolurozhodovala? Z toho rozpočtu by každej dostal základní nepodmíněný příjem, co vezmou všichni rovným dílem a to jako jediné bankocetle, které touto cestou pudou přímo k rukám pro směnu užitečnosti svých činností, páč stejně nnelze bezesporu vnutit, co je a není užitečné. Dnes je běžné, že už se říká jak je rodina užitečná, že je to základ společnosti a výsledkem v tomto zlodějském systému je nactiutržení, že gdyž něgdo stále trvá na základních hodnotách musí ve finále na tom trpět a ti co se vezou se jim ještě posmívají .

        • Paul Durham napsal:

         „A tak jak jsem v důchodu, stejně musím pořád makat v domácnosti nejméně 4 hodiny denně. Musím nakoupit, navařit, umýt nádobí, uklidit, vyprat, vyžehlit, utřít prach, vyluxovat, postarat se o kočku, o zahrádku. A tak dále. Je toho zkrátka hodně, pořád je co dělat, ta práce je nekonečná.“

         Proč to děláte Jarmilo ? Vůbec nemusíte, můžete přece žít jak to prase v křoví , ne ? Vy chcete, aby vám někdo platil za civilizované chování ?

        • proud napsal:

         Jarmilko,nemuzu mluvit za ostatni chlapy,ale jen za sebe a ze svejch zkusenosti a ver mi ze jsem nikdy o zadnym rozvodu nepremejslel.Pro me vztah nebyly ponozky! Jenze prave takovy ty zlatokopky hledaji!!!!!!! System je spatnej,ale jen ovcan se jim necha zkazit!Vicemene jsou veci kde se na nej da vymlouvat,ale jenom vymlouvat,protoze treba zrovna vztah je vec kde je system zatim za normalnich okolnosti bezbrannej,paklize jde o dva lidi a ne o ovce,nebo alespon jednu z tech dvou!!!

        • Jarmila napsal:

         Tak jo proudíku, když jinak nedáš, tak navrhuji, že si budeme spolu trvale tykat. Ale musíš to schválit.
         Ponechme stranou zlatokopky či zlatokopy (kteří také existují). Tady jde o to, že jsi se vyhnul tomu řešení, které já navrhuji. Oni i na Zvědavci ti přilítnuvší havrani jako jeden muž či kolovrátek pořád dokola opakovali, že má ženská sedět doma na prdeli a starat se o rodinu a manžela, a že jde hlavně o to, aby manžel uživil rodinu. Když jsem ale namítla, že jsou bohatě situace, že chlap stárnoucí ženskou kopne do prdele a nabrnkne si mladou (se rozhlídni kolem sebe, kolik těch případů všude, včetně našich drahých až předražených politiků je) tak by ta ženská z domácnosti, která se celý život starala o rodinu, by zůstala bez prostředků. Tohle ovšem oni, tuhle praktickou otázku, vůbec nechtěli řešit a pořád jako roboti opakovali, že má ženská sedět doma na prdeli a starat se o rodinu. Takže milý proude, chci od Tebe slyšet to řešení. Chlap kopne starou ženskou do prdele a jde se oženit s mladou. Co má ta odkopnutá ženská dělat? Má jít bydlet pod most coby bezdomovkyně, nebo se pověsit na krk svým dětem, které by jistě byly z toho velmi odvázané? Nehledě na to, že dnešní situace vypadá tak, že ty děti potřebují naopak pomoc od svých stárnoucích rodičů, neboť utáhnout hypotéku až do šedesáti let to je tedy síla. My jsme všichni v socialismu dostali byt zadarmo. Holt to je ten pokrok, že za třicet let od pseudorevoluce jsou z většiny lidí pracující žebráci.

        • Jarmila napsal:

         Tohle je nemístná podpásovka Paule Durhame. Tak hloupý rozhodně nejste, abyste nepochopil, o co mi jde.
         A tak se Vás rovněž ptám, jak byste vyřešil ten problém, kdy by muž odkopl stárnoucí manželku, která se celý život starala v domácnosti o rodinu a nikdy nepracovala? Kdo by ji jako potom měl živit? Muž který ji odkopl, nebo stát, nebo její děti, nebo by měla jít žít pod most, nebo si rovnou hodit mašli?
         Tak řekněte mi svůj názor, ráda si ho přečtu. Cožpak nechápete, že já sama se cítím jako oběť, když jsem se celý život obětovala pro rodinu? Na nějakou kariéru jsem se zvysoka vykašlala- a co z toho teď mám? 4900 Kč důchodu. A to můžu být ráda, že mám poměrně hodného muže. Kdyby hodný nebyl, tak jsem prostě v hajzlu. Finanční zajištění matek pracujících v domácnosti nemůže záviset na blahovůli jednotlivých mužů, ale musí být zajištěno zákonem.

        • proud napsal:

         V tom mas pravdu Jarmilko a vlastne nevim co tomu vlastne brani,kdyz je to velice lehce prokazatelny.A to ani nemluvim o osobni rovine,kdy bych podporil takovy mamy od rodin mnohem radeji nez fetky a cikany co ani nevedi co je prace,ale zlodejna a nasili se s nima da sklonovat ve vsech padech!

        • Jarmila napsal:

         Tak to jsem ráda, že se konečně shodneme proudíku. :)
         A co se týká různých parazitů, vyžírků a cikánů, tak by nebylo nic snadnějšího uzákonit, že mzda a důchodové pojištění pro matky v domácnosti by se týkalo pouze dvou narozených dětí. Třetí a další narozené děti by byly pojímány jako zbytečný přepych, který by si rodiče museli hradit ze svého. Lidí už je příliš mnoho, není třeba se dál do nekonečna množit. Však ono by je to nadměrné množení přešlo, když by na třetí dítě již nedostali ani korunu. Nejvíc mne štve, že cikáni obvykle málokdy pracují, ale zato každý druhý je v invalidním důchodu. Když dosáhnou důchodového věku, tak je jim důchod vypočítán z průměrného platu, to znamená, že dostanou asi tak 11000 Kč. Člověk si pak připadá fakt jak naprostý debil, že celý život makal a teď za to dostávám naprostou almužnu.
         Vzpomínám si, že již kdysi dávno, asi před dvaceti pěti lety o tom byla řeč v Pravém bloku, kteréžto strany jsem byla členkou asi 5 let. Jejím členem byl i Augustin Navrátil, velmi čestný člověk, který byl za komunistů za své názory velmi pronásledován, křesťan, který měl 9 dětí. Vyhodili ho i z křesťanské strany, protože se hadovi, pardon Luxovi, vůbec tak velmi čestný člověk nehodil do krámu. No a pan Augustin se velmi podivil mým názorům. Když jsem mu ale vysvětlila své stanovisko, tak se mnou naprosto souhlasil.

        • proud napsal:

         Myslim ze v tomhle jsme rozpor nikdy ani nemeli.Rec byla o pokriveny emancipaci prave za ucelem dvojitejch dani z vejdelku v rodine a poskozeni manzelstvi:-).Protoze vztah kterej je v poradku se takovejma pitomostma vubec nemusi zabejvat.Problem je ze v poradku je tech vztahu cim dal tim min.A co se poctu deti tejka,tam je to hodne sporny a bylo by potreba to hodne promyslet nez by se dal navrh lidem co rozumnyho si vybrat.Mozna by nebylo od veci proste dat mamam od deti slusnej duchod bez nejakyho pocitani tech deti,spis koukat na to,jestli ta mama byla skutecnou mamou.

        • Sasin napsal:

         Na ja, gdyž až tak, tak je lepší rovnou děti šmejdům prodávat na fakturu. Stejně skončí u šmejdských dveří se šmoulanou čepičkou s prosíkem o práci, že.

        • Paul Durham napsal:

         Jarmila
         Petr to napsal: 21.2.2017 (17.57) za mne .

         S domácími pracemi u mne nikdo neuspěje, protože je dělá pro sebe, pokud není prase. S péčí o děti je to stejné , pokud není zežidovaný či lempl.
         A co se týče kořisti u rozvodu týče, tak vedou dámy v poměru cca 1000000:1 . Prostě smůla, fňukání ženských já už neslyším, a co se týče ženy v domácnosti bez příjmů závislé na manželovi též týče, tak mají společné jmění manželů nebo jak se ta gilotina na muže jmenuje v součinnosti s českou justicí. Takže madam si odnese z manželství vždy většinu, co s ní pak udělá je její problém. Často to rozhází a po pár letech si vzpomene, že dostala „málo“.

        • Jarmila napsal:

         Petrovi jsem již odepsala a co se týče Vás, tak koukám, že jste ještě k tomu všemu taky expert na rozvody. Víte Paule Durhame, pro mě je vždy a zásadně skutečností to, co vidím vlastníma očima všude kolem sebe. Nikdy pro mě není směrodatná nějaká vylhaná statistika od nějakých placených židovských meinstrýmových médií.
         Takže co celý život vidím kolem sebe? Že rozvedené ženy s dětmi třou bídu s nouzí. To víte, já nežiju mezi horními deseti tisíci, kde se ti dva rvou mezi sebou o velké majetky. Já žiju mezi těmi normálními chudými Čechy, kde oba padnou na hubu a dopadnou blbě. Kdybych se já rozváděla se svým mužem, tak jak by to dopadlo? Že bychom dál tak jako tak museli spolu žít ve společné domácnosti, protože bychom ani jeden z nás neměli kam jít. Nu a tak se radši nerozvádíme. :) Přitom musím konstatovat to, co už říkávala matka otce mého muže: Je to zlatý člověk, ale někdy bych ho nakopala do prdele.

 5. Paul Durham napsal:

  „feministky neprosadily nic ze svého ženského údělu“ – to přece ani neměly v plánu

  • weissbach napsal:

   ale málokterá si toho všimne

   • Paul Durham napsal:

    Před plyšákem se chodilo do důchodu v 60 letech (muži) a v 57 letech (ženy) minus rok za každé narozené dítě. Feministky si vyřvaly zrovnoprávnění na 75 let :-) bez dětského bonusu . Za to můžou dnes řídit bagr ( 5 minut pro televizní štáb ) a globálně se kurvit jako „společnice“ na druhé straně planety a pak přiběhnout pro dávky na duhového fakana na svůj pracák v Suché Lozi. What the wonderfull world.
    Lékem bude univerzální právo šaria , které si naordinují sami na sebe.

  • Sasin napsal:

   Samochodné samoběžky rozdělených a zlovolně pokřivených lidských temat. Řešit to nemá smysl. Musí se to změnit. A jak? He?

  • Petr napsal:

   Jarmilo, ono stema zenama je to taka dvousecna zbran. Co se tyce rozvodu – v mem oboru je rozvodovost pres sedumdesat procent. To vite chlap na cestach po dlouhou dobu. Vzdy chlap prisel skoro o vse. Znam chlapy sedesatniky co zacinaji od nuly. On totiz stacil nahrabat nejake to jmeni a soused byl bliz. Takze tak bychom mohli pokracovat do nekonecna. Pravdu mate v tom ze ten kdo je v domacnosti je zavisly na tom druhem. Knuceni o tom jak je tezke se starat o domacnost neberu. Sam jsem pracoval, staral se o nemocnou babku ( horsi jak o dite) a nemuzu si stezovat na nejake sedreni. Problem vseho je asi vyber partnera a stylu zivota.

   • Jarmila napsal:

    Jaképak kňučení Petře, jste se posral ne? Já nekňučím ohledně péče o domácnost, já pláču nad tím, že jsem za svou celoživotní práci, že jsem státu vychovala další dva otroky, tedy pardon, další dva daňové poplatníky a vedle toho 31 let normálně pracovala mimo domácnost byla odměněna takovouto almužnou- což je samozřejmě k posrání. Vedle toho péče o matku, kterou navštívil ten zlý Němec Alzheimer- zkusil jste si někdy tento horor? Ten kdo ano, tak ten ví, o čem mluvím.

    • Petr napsal:

     Jako obycejny clovek jsem na tom s posranim dobre. Ale u Vas nechapu co chcete. Vy tu porad poukazujete na to jaky chudak je zena. A to co tu popisujete jsou Vase soukrome problemy. Ja Vam jen napsal ze nejenom muzi jsou hajzli. Pokud jsem videl, tak nejsolidneji zily ty zeny, ktere se k feminizmu nehlasi. A to zejste se starala o postizeneho cloveka Vas jen cti. Vychovala jste dva lidi, myslim ze jejich moralni povinnost je aby se o Vas postarali. Tak jak Vy jte se postarala o matku, tak se oni maji postarat o Vas. Ja osobne do Canady odesel az vsichni moji neblizsi pribuzni umreli. Nedovedl jsem si predstavit ze bych je opustil. Ja Vas chapu, ale Vase jednoznacne rozdeleni na oni spatni my, my chudinky mne k te stolici privedlo.

     • Jarmila napsal:

      To Vás ctí Petře, že jste se vždy v životě choval morálně a charakterně, stejně jako třeba já.
      Ale že na svém konkrétním životním příběhu názorně poukazuji, že je něco ve společnosti špatně nastaveno- tak to rozhodně nejsou moje soukromé problémy, ale jsou to problémy obecné. Tady nejde o to, kdo jsou větší vypočítaví hajzlové, zda ženy nebo muži, a nejde zde vůbec ani o feministky, protože feministky jsou ty samé nastrčené placené Sorošovy loutky jako třeba všechny ty sluníčkářské neziskovky přisáté na různé ty norské či bruselské fondy.
      Tady jde o to, že by systém měl být nastaven tak, aby ti co jsou pracovití a obětaví, byli za svou pracovitost a obětavost řádně odměněni, nikoliv potrestáni. Když jsme u toho příkladu mé matky: Mám ještě čtyři sourozence a každý z nich měl tu možnost postarat se o ni. Jenže ze všech těch sourozenců jsem se postarala pouze já. No a já teď místo normálního důchodu beru almužnu, zatímco oni všichni kolem 11 000 Kč. Takže jak vidíte, nelze se spoléhat jen na osobní morálnost, když pak člověk na to celoživotně finančně doplatí. Hodit se na krk ve stáří svým dětem nikdy nehodlám.
      Podobné je to i v případě matek, které se rozhodnou zůstat doma a celý život obětavě pracovat kolem dětí a manžela. I ony jsou pak za to finančně potrestány, nedostanou žádný důchod- a mají se ve stáří spoléhat pak jen na blahovůli a morálnost svých dětí či manžela?
      Čili abych to celé uzavřela. Tento kapitalistický systém je nastaven tak, že čím větší vypočítává svině, ať muž či žena, čím víc jde tvrdě za svou pracovní kariérou a zadarmo nehne pro nikoho ani prstem, tím lépe se mu finančně daří. Takže z toho plyne poučení, že jsem se v životě chovala jako blbec a měla jsem být radši tou vypočítavou kariéristickou sviní. :)

      • Petr napsal:

       Bohuzel, Jarmilo mame to co si diky vetsine lidi zasluhujeme (jako celek). Kapitalismus Jste popsala dobre. Jenze clovek musi zit sam ze sebou. Mozna odmena za dobro je sice lehci kapsa ale lip se Vam dycha – tim myslim pravdepodone stastnejsi osobni zivot.
       A abych to zavrsil pro Vas zenske kladne, musim se Vam priznat ze zato co mam musim podekovat manzelce, ktera vi kdy mne skripnout a kdy nakopnout. :-)

       • Jarmila napsal:

        Paul Durham tady psal o praseti v křoví- a to mi připomnělo pohádku o třech prasátkách. Tři prasátka si postavily domečky. To první prasátko si postavilo domek ledabyle ze slámy, to druhé z klacíků a to třetí prasátko se nadřelo a postavilo pořádný bytelný dům z cihel. Těm prvním dvěma prasátkům vlk snadno zbořil domek a sežral je. Ale na to třetí prasátko neměl, jeho bytelný dům rozbořit neuměl.
        Co tím chcí říct. Že ženy, které si postaví vzdušné zámky či domeček z karet a domnívají se, že budou se svým novomanželem žít šťastně až do smrti, neboť on se vždy postará, že budou i s dětmi finančně zajištěné, často spláčí v pozdějších dobách nad výsledkem. Proto je třeba hledat vždy a zásadně pomocnou ruku na svém vlastním rameni, postavit si bytelný dům z cihel, vždy myslet na zadní kolečka a nikdy se nespoléhat na kohokoliv jiného. To znamená že v kapitalismu ženám nezbývá nic jiného než chodit do práce, aby měly odpracovaná léta na důchod a o domácí práce a péči o děti se s muži poctivě podělit a tvrdě to po nich vyžadovat :) :)
        I když nemám tušení, jak to panstvo v budoucnu zařídí, když sedmdesátiletí starci a stařeny budou muset stále chodit do práce, zatímco pro ty mladé žádná práce nebude a budou lelkovat doma u svých počítačů. Teď už musí mít lidé povinně odpracováno 30 let, místo dřívějších 25 let. Ona prostě ta svoloč nahoře už úplně zešílela, jinak to nevidím. Ztratili veškerou soudnost.

        • proud napsal:

         Nezesileli a soudnost neztratili,vsechno co delaji se deje s nejakym umyslem a sleduje to nejaky cile! Je ale na nas a vzdycky bylo,jak se k tomu postavime,ta pohadka s tema prasatkama k tomu sedi jako prdel na hrnec! Aby byla jasnejsi,muselo by bejt tech prasatek aspon 10 tisic a jen jedno jediny si postavilo bytelnej domek…………aby to vystihlo soucasnost.

 6. Sasin napsal:

  Někteří lidi už dokáží odlišit normální lidi od šmejdů. To jsme se jako už naučili. Lidi tak nějak tuší, že šmejdi žijou na úkor ostatních, rozhodují o nich bez svolení automaticky nebo podle stranické knížky. A lidi se na to naučili nadávat . Další problém, který vzniká, bude v tom, jak odlišit zmrdy. Jak to vlastně vypadá dyž se kříží šmejdi s mužatkami aby oba byli přisáti u státního či korporátního cecíku se řeči příliš nevedou. To bude asi tím, že jejich potomstvo se ještě nedostalo k veslům, páč čekají na nová nebo uvolněná místa. Naděje tu ale přece jen existuje. Ze dvou zmrdů se zrodí jeden zmrd a pak z jednoho zmrda polovina , pak čtvrtina a takdál až se vypaří. Muheeeeeeee

 7. Marco napsal:

  Zajímalo by mne, jakým způsobem jsou oproti nám znevýhodnováni. Ženské mají vždy nějakou výhodu navíc a stejně jsou stále nespokojené. Já se také cítím znevýhodněn, jelikož nepůjdu do důchodu v 60 ale v 75, což je pro chlapa už prakticky konečná, takže si ženy užívájí nepoměrně více klidného podzimu svého života, zatím co chlap musí makat, dokud nepadne a viděl jsem x chlapů, které trefilo těsně po nástupu do důchodu a šli hned pod kytky. Navíc si ještě pamatuji, jak jsem ve své bývalé práci musel neustále makat za ženské, kterým marodilo děcko nebo chtěli být s dětmi na vánoce doma. 10let jsem nebyl na štědrý den doma, jelikož jsem musel makat za ženy s dětmi a pak ať mi někdo povídá o nějakých nevýhodách pro ženy. Navíc mi ještě dodnes v uších zní ty jejich výmluvy, tu na menzes, tu na něco jiného, aby svou práci hodili na někoho jiného. Dámy, kde jsem pracoval, čekali vždy jako kudlanky nábožné na své oběti. Jakmile jste byl bez dětí a po škole, ihned poukazují, že ony mají závazky a mladí to musí odmakat za ně. A to ani nemluvím o snadném kariérním postupu, pokud ženská vypadá k světu. Myslím si, že těch výhod mají ženy už tolik, že by měli být spokojené. Osobně bych v babském kolektivu už nikdy nechtěl makat. Za prvé jsou jejich neustálé drby a hádky o nervy a za druhé bych si rád užil vlastního života a nemakal za lidi, kteří si udělali děcka a pak to nezvládají. Osobně jsem nikdy žádnou výhodu oproti ostatním nepožadoval ale většina bab Vám vysvětlí, že právě oni mají život tak složitý, že jim musíte pomoct nad rámec svých pracovních poviností.

  • proud napsal:

   Ono je to sporny a vysvetlit to by bylo na hodne dlouho,co se zenskejch tejka.Ale deti jsou deti a tam bych obetovaval hodne a ledacos,aby byly v poradku!Nezapomen ze baba co maka a ma deti dela takzvane „navic“ a na ukor tech deti aby jim na duhy strane mohla doprat,nerkuli kdyz musi makat aby se vubec rodina uzivila.Jak rikam,je to dost diskutabilni tema ukazujici jak moc je toho spatne.Mezilidsky pracovni vztahy a drby nechavam stranou,to je tema mozna jeste sirsi.Kdyz je clovek cloveku vlkem,je to v riti deti nedeti.Omlouvam se vlkum!!!

  • houbeer napsal:

   Marco-to je vas problem,ze jste se prisal do práce,to je vas problem nejakej podelanej důchod,ze jste vetsina naleteli na socik a jeho system-egregor.musite jen ro co sam nejste schopen poresit jinak.takovy kecy hnusny co jste napsal,jste starej a zapsklej,ze jste nebyl na vanoce doma?-buuuuheee jaky si to udelas,takovy sklizis,tak to nehazte na menzes zen apod.vy chudacku!

   • proud napsal:

    Nema ve vsem pravdu,ale hodne mu krivdis,asis moc zenskejch,natoz v praci,nepoznal:-))

    • houbeer napsal:

     Nerikej mi jak krivdim nekomu pls.to co napsal je na zblití se z jeho zivota a jeho dusevniho stavu.to jakou si vybere praci a jak se chova jako muz a tudiz jde prikladem,je jen na nem,nezvladl to.ja jsem kdysi i pracoval a nevahal jsem si z zenami narovinu promluvit,at jdou z prace domu,chlap ma uzivit rodinu bez zaprahu zeny do otroctvi-jen pokud zena moc chce,např.jako moje máma-byla doma s nama,zadna skolka,ale je ucitelka a tesila se do práce.

     Je mi na nic z chlapu i zen co se pachti,nevi za cim a pak bekaji,ze ten duchod je daleko,blabla.
     At ziji hipis co ví,ze navazuji na koreny rodu a neboji se toho!

     • proud napsal:

      Nepobrals to,budiz………ale jednu vec ti povim,kdyz budes mit v praci s babou problem a bude to mrcha,navic k svetu a sef devkar………prisels o praci!!!!!!!!!!!!! Tak mi tady kurva netrub picoviny!!!!!!!!!!

      • houbeer napsal:

       Ja to pobral :))))) kdyz jsi v praci kde je sev devkar atd.poslu je gned zprima do hajzlu,vsechny kterejch se to tyka a odejdu sam,necekam az me nehakej debilek vyhodi-a zazil jsem to xkrat.rad o tu,, práci“=otrocinu prijdu

       Zalaskovat od skety se necha debil-kdo tady mysli koulema,?ja to nejsem a tak jsem s vychytralyma kundama nemel problémy:)))))je mi ouplne fuck jak bava co pouziva,je treba v moznem vztahu-lasce nemyslet koulema!vybral jsem si zenu,co od zacatku,, vyzařovala“ to co me pritahuje-cistotu,lidskost,upřímnost,materskost,skromnost,zadny šperky,parfemy atd….
       S kym si to rozdas a pak zijes celej zivot je osovni volba,kdyz jsou chlapíci genitalni masinky,tak jsou i takove ženy.nechat je vsechny na ocet za jejich pychu a vychcanost,za jejich touhu po prachach od chlapa,…..pak by se ukazali charaktery….ale obo ne-ono je prece sex a zkouseni,stridani v módě-hlavne si uzit kolem 20tky,pak honem nejakou klofnout nez bude chlap starej…..mam kamose co i ve 40 jsou radsi sami,nez s mrchou….

       • proud napsal:

        „Ja to pobral :))))) kdyz jsi v praci kde je sev devkar atd.poslu je gned zprima do hajzlu,vsechny kterejch se to tyka a odejdu sam,necekam az me nehakej debilek vyhodi-a zazil jsem to xkrat.rad o tu,, práci“=otrocinu prijdu“………..nepobral kamarade:-).Protoze kdyz jsi v praci ktera te bavi,jsi tam rad a nechces odtamtud,vsechno je fajn,nestaras se o drby a kraviny,takze ani nevis ze sef je devkar a s babama celkem problemy nemas a pak najednou se ti stane tohle,krapet ti to naboura celej svetonazor………….

     • proud napsal:

      O babach co te nechaji zalaskovat,poridej si za tvy prima zivot bokem a pak ti reknou adije,ani nemluvim!!!!!!!!!!! Prestan bejt jak magor co premejsli koulema!

   • proud napsal:

    S babou je to jako s „bohem“ : „“ BOŽE „“ . . . už jen ten řetěz ! ! ! „“díky TOBĚ jsem ateista! „“ :-))))))))))))))))))

  • Eva napsal:

   Mamánek, dříve jsem takové békoviny od chlapů neslyšela.
   A to, že máte důchod až na 70 let je blbost. Nikdo neví co bude za 20 let, natož co se bude dít za let 30.

   • proud napsal:

    Jednoduchy,nebude zadnej duchod a kdovi jestli jeste vubec budou nejaci duchodci………….jestli si nechame dal takhle srat na hlavy!

    • proud napsal:

     Kdyz NWO,tak i se „slechtenim stad“……..dokud muzes delat a mas co delat,delej.Nebudes uz moct,pohnojis pole………

 8. jan nowak napsal:

  WAŽENI PŘATELE wažení zakaznící..
  .. proud ! s kozou nemrdá , on s ní totiž www wymrdáwá..

  ps : pošlete mi 15 babek – dám sem ODKAZ na tu trubku !

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!