„Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky“ alebo o nevyhnutnosti ideologickej porážky „ľudáctva“.

bilboarObsah: Úvod. Slovensko ako projekt globálnej politiky. Neštruktúrne faktory riadenia v politike Vatikánu a Habsburgovcov na Slovensku pred 1918. Slovensko v prvej ČSR. Komparatívna analýza rozpadu medzivojnovej ČSR a ČSFR. Dubček a Štefánik - prečo MUSELI zomrieť.  Kto bol Mečiar a prečo doteraz nevydali jeho pamäte. O pravdepodobnostne-predurčiteľnom vývoji riadiacich procesov v supersystémoch a vyšších prioritách riadenia. O procese s J. Tisom. Trockisti v KSS a Demokratickej strane ako periféria GP. Stopa GP v retribučnom procese s Tisom. Povojnová konzervácia vírusu ľudáctva a jeho okamžitá resuscitácia po 1989. Tisova záveť. SNP ako najdôležitejšia historická udalosť na Slovensku XX. storočia a jeho globálno-politický význam. Vštepovanie marginality v slovenskej Ústave. Osobnostný a psychologický profil J. Tisu a jeho davo-elitárska protisocialistická indoktrinácia. Účel viedenského inštitútu „Pazmáneum“. Súčasnosť. Inštrumentalizácia Tisa a ľudáctva ako JEDINÁ MOŽNÁ záchrana topiacej sa „tradičnej“ pravice. Šiesta kolóna, tzv. „alternatívne médiá“. Čo bude, ak nastúpi Kotleba. Žilina ako centrum koncetrácie riadenia a sionizmu na SVK. Prečo Kotleba vyhral v Banskej Bystrici? Prečo chce GP mať zo Slovenska znovu „Tisov štát“ a čo treba urobiť na elimináciu tohto scenára?

Кому война, а кому мать-родна...

ruské príslovie

 

Všetko, čo vidíme, je len vidina samotná.             Все, что видим мы, видимость только одна.

Veľká je vzdialenosť od hladiny do dna.                             Далеко от поверхности моря до дна.

Prijímaj za nepodstatné ZJAVNÉ vo svete                    Полагай несущественным явное в мире,

Lebo skutočná podstata vecí je TAJOMNÁ.                  Ибо тайная сущность вещей не видна.

Omar Chajam

 

Všetko sa deje najlepším možným spôsobom, zodpovedajúcim cnostnej úrovni účastníkov toho-ktorého procesu.

Spravovanie objektu riadenia musí vždy zodpovedať úrovni a kompetenciám spravovaného objektu.

 

„Dejiny Strednej Európy v novoveku nie je možné pochopiť mimo rakúskeho, habsburgského kontextu.“

V. Pjakin

 

 „Kto ovláda Československo, ovláda Európu“

J.V. Stalin

 

ÚVOD

V poslednej dobe je čoraz viac zreteľné, že do kolektívnej reminiscencie na J. Tisa, obdobia ľudáckej totality a povojnového procesu s jeho hlavnými protagonistami sa autori globálnej politiky snažia „implantovať“ tú istú matricú, ako v otázke 1968. V kontexte povojnového retribučného procesu s J. Tisom a inými pohlavármi Slovenského štátu sa jedná predovšetkým o mediálne i neštruktúrne presadzovanú domnienku, že proces bol „nespravodlivý“, že „nová metla metie“ a akási ťažko potlačovaná nedôvera v túto novú metlu. Dospelo to až tam, že už i naoko seriózne alternatívne médiá ako Hlavné Správy či ExtraPlus v odkazoch a hyperlinkoch otvorene hovoria o „justičnej vražde“ J. Tisa alebo priamo poskytujú široký mediálny priestor ĽSNS, ako v prípade s interview M. Kotlebu pre ExtraPlus. V tejto súvislosti nemôžem nekonštatovať, že tak ako „...každý mierou svojho chápania pracuje pre seba, a mierou svojho NE-chápania pre toho, kto chápe viac...“, tak aj mnohé naše alternatívne sa tváriace, mimikrujúce médiá, sa voľky-nevoľky menia na obyčajnú Kotlebovu úderku. Názorným príkladom tohto fenoménu je pôsobenie zjavného agenta-provokatéra M. Bavolára v jeho pomäteneckých blogoch na HS a obzvlášť v autorskej relácii na „Slobodnom Vysielači“, kde tento samozvaný „slovenský Snowden“ nedávno v diskusii s druhým človekom Kotlebovej strany M. Uhríkom úplne chladnokrvne vyhlásil „Fico ako hlavný páchateľ Gorily...“.

Bavolar

Pritom aj v kontexte daného článku je dôležité uviesť, že mnohí z týchto „nevedomo sa skompromitovavších“ aktérov slovenského politického diania, flirtujúcich s Kotlebom, môžu tak konať v súlade so svojim najlepším vedomím a svedomím. Tento „vírus ľudáctva“, v zmysle ktorého je mocenský vzostup Kotlebovho hnutia len najexponovanejším vrcholcom liberálno-fašistického ľadovca,  bol u nás usilovne kultivovaný v priebehu celého ponovembrového obdobia jednak tým, že mediálna 5. kolóna prostredníctvom dlhodobej cieľavedomej pseudonárodoveckej propagandy a antikomunizmu dezorientovala ľudí, jednak tým, že všeobecne absentuje širšie chápanie globálnej politiky, ktorej bol Slovenský štát priamym projektom, vrátane stopy GP v retribučnom procese s J.Tisom. A čo je najdôležitejšie – verejnosť súrne potrebuje čo možno najširšiu propagáciu pochopenia, že rovnako aj celý ponovembrový vývoj bol v záujme, resp. pod priamym dozorom autorov GP. Pretože len v kontexte globálnej politiky sa dá racionálne vysvetliť „ohromujúci nástup“ Kotlebovho hnutia, rozpad ČSFR a taktiež konceptuálny vektor nového samostatného Slovenska. Rovnako platí, že len cez analýzu tohto procesu z pohľadu  KOB-y a DVTR je možné nájsť adekvátne riešenie fenoménu „kotlebovcov“, ktorý – prestaňme si čokoľvek nahovárať – sa stal existenčným problémom bezpečnosti SR. Náš domáci slovenský politický cirkus sa teda dá vnímať ako projekcia pôsobenia GP na slovenské politické mechanizmy za účelom jej pretvorenia do podoby „Slovenský štát 2.0“. Pritom na Slovensko a štáty V4 dnes tlačí tak „atlantická“, tak i „euroázijská“ frakcia GP. Toto nie sú žarty, priatelia, a Fico má úplný recht, keď v poslednom vystúpení dokonale vystihol podstatu situácie slovami - „Opozícia sa len snaží prekryť vlastné vnútorné problémy. Teraz ale ide o to, či Slovensko prežije v komplikovanom medzinárodnom prostredí.

Rozhodnutie, ktoré sa nám dnes zákulisní tvorcovia slovenskej politiky snažia podsunúť (podobne ako Ukrajincom počas Majdanu – pozn.) v podobe kotlebovcov sa dá vlastne redukovať na otázku:  Ste za SUVERÉNNE a SEBAVEDOMÉ Slovensko, alebo za lokajský a kolaborantský fašistický štát?

Chcete byť samostatnými tvorcami svojho osudu, alebo len inštrumentom riadenia v záujme cudzích síl a záujmov?

Povieme hneď na začiatok, že prvú možnosť stelesňuje Fico, a druhú Kotleba.

Dôležitosť osvojenia si nových znalostí, umožňujúcich sledovať a analyzovať riadiace procesy na Slovensku v ich úplnosti, podčiarkol sám prezident Policajného Zboru T. Gašpar, keď nám v zakamuflovanej podobe poslal signál skrz vyhlásenie NEF o migrácii.

Gaspar

T. Gašpar

Bol to dokonalý príklad „управления не по оглашению, а по умолчанию“ (t.j. riadenia zamlčovanými náznakmi skôr, než deklaráciami – pozn.), alebo porekadla „Kto má oči, nech uvidí, a kto má uši, nech uslyší“. Odkaz na dielo sovietskeho spisovateľa-fantastu Ivana Jefremova a jeho román „Hodina býka“, ktorý je neodmmysliteľnou súčasťou myšlienkového inventára DVTR,  je na samotnom začiatku predmetnej správy klubu NEF. Pripomeňme, že premiér R. Fico priamo podporil prezidenta Policajného Zboru, v ostrom protiklade s postojom Prezidenta Kisky a ministerky Žitňanskej. Pán prezident, pani ministerka, veď nám nemusíte zas tak okato ukazovať, kto je tu v krajine 5. kolóna, my to vieme už dávno aj bez tohto Vášho šaškárenia. A zároveň vieme, kto sú na Slovensku skutoční fašisti. Vieme to z úst samotného premiéra, ktorý na margo nárastu politického radikalizmu a extrémizmu na vlaňajšom decembrovom sneme SMERU-SD povedal - „Chcem urobiť vyhlásenie, za ktorým si stojím... Páni z pravice, PÁNI Z PRAVICE, nárast pravicového extrémizmu a radikalizmu JE NA VAŠEJ PRIAMEJ ZODPOVEDNOSTI.“  (jediná analýza „Kotlebovcov“ z pohľadu DVTR, ktorá ozrejmovala ich previazanie na „tradičnú pravicu“, bola uverejnená tu: http://www.nwoo.org/2016/12/09/slovaci-stante-sa-narodom-alebo-preco-fico-ignoruje-kotlebu-1-cast/; http://www.nwoo.org/2016/12/10/slovaci-stante-sa-narodom-alebo-preco-fico-ignoruje-kotlebu-2-cast/; http://www.nwoo.org/2016/09/01/kontury-statneho-prevratu-na-slovensku-2-cast-2/)

V starých učebniciach marxizmu-leninizmu sa ohľadne tak často skloňovaného fašizmu píše nasledujúce - „Fašizmus je posledným a najohyzdnejším štádiom kapitalizmu“. Druhá, rozsiahlejšia definícia fašizmu znie:

Fašizmus - rituálne spečatené spojenectvo štátnej moci s domácim a zahraničným veľkokapitálom za účelom zastrašovania a vykorisťovania väčšiny obyvateľstva MENŠINOU. (Pozdravujem pána Kisku-scientológa a pani Radičovú, návštevníčku bratislavskej pobočky B'Nai B'rith; nepochybne sa nájdu mnohí ďalší slobodomurári, Rotary, rytieri a ševalié, o „maltských“ vyznamenancoch typu Hrušovského nehovoriac – pozn.)

Pre dnešné slovenské reálie nebude zbytočným pripomenúť si aj detailnú definíciu nacizmu.

Nacizmus - pokročilé štádium fašizmu, charakterizované získaním fašistickým jadrom na svoju stranu pasívnej VÄČŠINY prostredníctvom masovej ideologickej indoktrinácie, fanatizácie a militarizácie. (Pozdravujem všetkých kotlebovských trollov na webe a soc. sieťach a im nápomocných veršotepcov v službách liberálnych fašistov slovenskej pravice, neustále nás presviedčajúcich o tom, aký je Fico zlodej, vrah, korupčník a mafián, a nariekajúcich, že kedy sa už konečne Slováci chopia cepí a motýk a podľa rumunského scenára tu začnú „rúbať a rezať až do krve...“ Celý mainstream i mimikrujúcu protificovskú „alternatívu“, aktívne pripravujúcich psychologické ovzdušie pre slovenský kotlebovsko-pravičiarsky Majdan, tiež srdečne pozdravujem – pozn. aut.)

Vráťme sa však k Ficovmu vystúpeniu na sneme SMER-u, v ktorom priamo určil pôvodcov slovenského fašizmu, bábkarov kotlebovského hnutia. Je ním TRADIČNÁ SLOVENSKÁ PRAVICA. Opakujeme ešte raz – fašizmus je posledným a najohyzdnejším štádiom imperialistického kapitalizmu. Nuž, nástup kapitalizmu v jeho žraločej, bezzásadovej podobe u nás mala pod palcom práveže pravica – KDH a SDKÚ, plus, samozrejme, Maďari. Práve MOST-Híd na čele s jeho lídrom Bélom Bugárom, ktorého osobne považujem za najvplyvnejšieho slovenského politika, sa stal zberným lievikom pre najprominentnejších slovenských fašistov typu Žitňanská a Šebej, ktorým Kotleba v prípade víťazstva bezpochyby udelí záslužné rády za obrovskú pomoc, s akou mu prostredníctvom svojich iniciatív (protiextrémistitcký zákon a Šebejova jaskynná militaristická rétorika) nadháňali aj nadháňajú voličov. Práve tieňové štruktúry kolektívnej slovenskej pravice dnes tak obratne, priamo i nepriamo, konzekventne, z presvedčenia či kvôli konjunktúrnym, subjektívne-pomstychtivým pohnútkam podporujú Kotlebovo hnutie.

Je prakticky viac než isté, že toto ich snaženie sa teší tichej podpore nadnárodnej korporatokracie, ktorá bola priamym spojencom a dirigentom slovenskej pravice vo veci žmýkania zdrojov a peňazí z našej ekonomiky. V horeuvedených článkoch sme taktiež písali o sionistickom pozadí súčasného neonacistického hnutia na Slovensku a Ukrajine. Zároveň je dôvod sa domnievať, že fašizácia Slovenska je nástrojom nátlaku na Fica zo strany eurokratov, ktorí svoju sympatiu k fašistickým praktikám ani nezatajujú. Bez tichého súhlasu súčasných pohlavárov EU by totiž nemohol v Pobaltí bujnieť národnostný apartheid, rusofóbia a verejné pochody príslušníkov Waffen SS. Zároveň je zrejmé, že v Public Policy EÚ, ale aj kolektívneho Západu, sa akosi čudne snúbia dohromady prvky fašizmu, ba až nacizmu, spolu so zjavne sionistickým fenoménom neustále nanucovaného holokaustu, ktorého popieranie eurokrati nemilosrdne trestajú; tí istí eurokrati si však  dovoľujú v budove EP usporiadať výstavu na močesť chorvátskeho vojnového zločinca, katolíckeho duchovného A. Stepinaca – organizátora a koordinátora neslýchanej genocídy Srbov počas vojny.  Celá Európa si pravidelne pripomína 27. januára oslobodenie Oswiencimu. Hoci sa málokedy spomína ruská zásluha na tejto udalosti (oficiálni predstavitelia poľského štátu, ako je známe, tvrdia, že Oswiencim oslobodili „...Ukrajinci Ukrajinského frontu“ - pozn. aut.), ba v poslednom období tam dokonca demonštratívne ruského lídra nepozývajú, je súčasne prezident preukázateľne nacistickej Ukrajiny na tejto udalosti vítaným hosťom.

ceremony dedicated to 70th anniversary of the liberation of Ausc

Stále počujeme o holokauste a oslobodení Oswienčimu 27. januára, ale nikdy za celé obdobie fungovania EÚ aj našich médií nebolo náležite poukázané na fakt, že len o trochu skôr – 18. januára – si každoročne v Rusku propomínajú prelomenie blokády Leningradu. Blokády, ktorá si vyžiadala poldruha milióna obetí, z ktorých drvivá väčšina zomrela od hladu. Zrejme však obeť, ktorú priniesli na oltár nášho spoločného (skutočne? - pozn. aut.) víťazstva„blokadniki Leningrada“, nie je v morálnom ovzduší EÚ hodná pozornosti.

Монумент «Мать-Родина»

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

babushka Leningrad

Rovnako aj najväčší počet ľudských obetí na strane ZSSR v celej vojne, zavinený predovšetkým masovou a organizovanou genocídou civilného obyvateľstva. Podľa dostupných údajov bol pomer priamych vojenských strát (t.j. s vylúčením zajatcov) v pomere 1:1,2.  To znamená, že viac ako polovica, resp. takmer dve tretiny ľudských obetí tvorili civilisti, ktorí zahynuli počas hromadných bombardovaní, fašistického teroru, v partizánskych oddieloch, boli odvlečení do koncentrákov alebo ako „Ostarbeiter“ na nútené práce do Nemecka, boli umučení, vyhladovaní, utýraní na smrť fašistickými zvermi. To snáď nie je genocída? Prečo, keď sa hovorí o holokauste Židov (ktorý nijako nespochybňujem – pozn.), sa vždy cieľavedome zamlčuje absolútny primát Ruska v tejto nelichotivej štatistike, ako aj rozhodujúci podiel ZSSR vo víťazstve nad nacizmom? Ktovie, či nie preto, lebo tradičné európske štáty sa v tomto zmysle nemajú čím pochváliť. V skutočnosti Francúzov bojovalo viac v radoch wehrmachtu, než v celom hnutí Résistance. Posledné jednotky Wehrmachtu, ktoré fanaticky bojovali až do trpkého konca v ruinách dobytého Berlína na jar 1945, bol francúzsky a lotyšský batalión SS. Preto sa nedá než logicky vyvodiť záver, že takéto okaté vystavovanie holokaustu do popredia na pozadí neporovnateľne väčších obetí na strane Ruska a slovanských štátov, sa nám javí ako zákerné uplatňovanie dvojitých štandardov a historická manipulácia. Ide o akúsi „monopolizáciu“ utrpenia na pozadí otvoreného znevažovania, démonizácie ba i NEGOVANIA rozhodujúcej zásluhy sovietskeho ľudu na porážke fašistov a vytvorenia „jaltského“ povojnového systému  a zneuctenie jeho s ničím neporovnateľnej obety (pozdravujem všetkých poľských demontážnikov sovietskych vojenských cintorínov a vandalov – pozn.). Neustále nám, napríklad, hovoria o 60 tisíckach Židov, ktorí za bezprostredného a aktívneho prispenia Slovenského štátu boli odvezení a likvidovaní v koncentračných táboroch, za čo Slovensko ríši ešte aj platilo 300 ríšskych mariek per capita. V prepočte sa to rovná približne dnešnej sume 10 tis. EUR, ktoré nás chcel Brusel prinútiť platiť za každého odmietnutého migranta. Avšak nikdy som nepočul, že by naše médiá boli dobrým a úctivým slovom spomenuli, že pri oslobodzovaní Slovenska na strane Červenej Armády padlo viac, než 66 tisíc vojakov. Navyše 20 tisíc padlo len počas karpatsko-dukelskej operácie. Nikdy som nevidel, že by médiá a mainstream aspoň zlomok tej pozornosti, ktorú venujú holokaustu, boli upriamili na ozrejmenie hrdinskej a tragickej obety, ktorú priniesli účastníci Slovenského národného povstania – najdôležitejšej historickej udalosti Slovenska v XX. storočí, ktorá mala globálno-politický význam a ďalekosiahly vplyv na celé nasledujúce povojnové dejiny. To všetko, milí priatelia, znamená akurát toľko, a treba si to otvorene priznať – totiž že sily, stojace v pozadí dnešných médií i eurokratov, sú z veľkej časti podobné tým, proti ktorým kolektívne vystúpili a bojovali naši predkovia počas SNP a obetovali svoje životy naši osloboditelia-červenoarmejci. Toť jednoduchá a krutá pravda, a čím skôr si to uvedomíme, tým skôr pochopíme druhotnú zmyslovú úroveň Ficovho výroku - „Fašizmus sa tu neplazí, ON TU JE...“  Na príklade našej domácej pravičiarskej – zradcovskej i „naoko patriotickej“ (SNS) - elity, ktorá teraz razí cestu Kotlebovi, dokážeme lepšie pochopiť zázračnú metamorfózu bývalých sovietskych aparátčikov úrovne Kučmy, Juščenka, Kravčuka, ktorí sa na žírnych whole-sale výpredajoch post-sovietskej Ukrajiny premenili z aparátčikov na prezidentov-oligarchov a fašistov, ktorí protežujú a na diplomatickej úrovni (Minské rokovania) predstavujú nacistickú kyjevskú juntu... Viete, toto nie je do plaču, to je svätokrádež a priama výzva našej kolektívnej morálke.

Metódy, aké konkrétni politici a štruktúry Západu používali pri neslýchnom od obdobia Stredoveku „križiackom“ rozvrátení Blízkeho aj Stredného Východu, sú totiž splna nacistické. V Jemene je 11 mln ľudí v stave humanitárnej katastrofy, ale to pápeža ani Merkelovú zrejme netrápi tak, ako ich trápil osud džihádistov v aleppskom kotli, keď verejne privolávali na Rusko Božiu káru. Viete, v skutočne SPRAVODLIVEJ spoločnosti by bol taký Francois Hollande nielen dávno súdený vlastnými spoluobčanmi za vlastizradu, ale bol by spolu so svojím predchodcom N. Sarkozym postavený medzinárodným spoločenstvom pred Medzinárodný trestný tribunál za to, čo vykonali v Lýbii a Sýrii. O nepopierateľných fašistických, neonacistických a sionistických tendenciách v politike kolektívneho Západu už bolo popísaných dosť analytických materiálov, takže považujme túto tému za vyčerpanú a uspokojme sa s konštatovaním, že nástup radikálnej pravice na Slovensku sa odohráva v mimoriadne blahoprajnom (ideologicky – pozn.) medzinárodno-politickom kryptonacistickom ovzduší EÚ (nominácia M. Schulza s jehou zaujímavou „ancestry“ na post nemeckého kancelára ako odvďačenie sa mu nadnárodným establishmentom za jeho „dobré služby v Europarlamente“ je ukážková – pozn.), a prejdime na Slovensko. Ako všade inde, i tu sme svedkami dokonalého súladu cieľov liberál-fašistov a sionistov, ktorí využívajú slovenských „umiernených“ (SNS, rezíduá HZDS) a radikálnych (ĽSNS) „patriotov“ ako užitočných idiotov pre presadzovanie svojich záujmov, najdôležitejším z ktorých je bezpodmienečné odstavenia R. Fica ako predstaviteľa jedinej politickej moci, ktorá v sebe nesie potenciál budovania SPRAVODLIVEJ SPOLOČNOSTI na Slovensku.

Nič z toho, čo sa deje u nás doma, by sa nemohlo diať bez toho, aby autori týchto „kontroverzných“ počinov nemali istotu, že im to prejde. Bez krytia v dnešnej politike nič nezmôžeš. Je najväčším omylom prepadnúť ilúzii, že práve Kotleba je ten pravý orechový, keďže hovorí bez okolkov to, čo ľudia chcú počuť.

He is a politician. IT IS HIS JOB TO MAKE YOU LIKE HIM.“    

M. Crichton, „Vychádzajúce slnko“, 1991

Hovor to, čo je správne, nie to, čo chce počuť dav.

Rob to, čo je správne, nie to, čo je jednoduché.

Ešte väčším omylom je myslieť si, že po prípadnom uchopení moci „kotlebovci“ zatočia s korupčníkmi a zradcami v súlade so svojou jedinečnou formulkou riešenia problémov v XXI. Storočí - „Rúb a rež až do krve, dokiaľ Slovák na Slovensku pánom nebude!“. Isteže, rúbať a rezať sa bude, ale nie je zďaleka isté, či to schytajú práve tí „bad guys“... Kotlebovci sú pelendrek, ktorý bude používať pravica na terorizáciu všetkých reálnych i potenciálnych oponentov ich prakticky neodvratnej neofašistickej diktatúry (a ako to funguje, vidíme na Ukrajine – pozn.), ktorú zavedú bez okolkov okamžite po hypotetickom zvrhnutí Fica – scenár, ktorý vytrvalo podporujú médiá na čele s RTVS, propagujúcej v rozhlase protivládnu knihu M. Vagoviča.

Vagovic kniha

Všemožná mediálna i „alternatívna“ diskreditácia vlády je neodmysliteľnou súčasťou prípravy na nástup Kotlebovcov, a médiá aj 5. kolóna vo vláde to veľmi dobre vedia. O to viac je ich počínanie odsúdeniahodné.

Kotlebove vyhlásenia, v ktorých sa prezentuje ako rusofil, vrátane okatého vyvesenia ruskej vlajky na budove BBSK, je zavádzanie a podpásovka zároveň. Viete, Rusi nemajú radi ani neonáckov, ani akékoľvek legitimizovanie kolaborantských fašistických režimov. Hodnoty Slovenského štátu, ku ktorým sa hlási Kotleba, nemajú nič spoločné s hodnotami „ruského sveta“; je absolútne nepredstaviteľné, aby „kotlebovci“ boli ruskou stranou vnímaní priaznivo. Preto Kotlebovo demonštratívne rusofilstvo nie je ničím iným, než spôsobom zabezpečiť si hlasy ľudí, ktorí dnes majú väčšinovo proruské cítenie. Zároveň je rozohranie tejto „ruskej karty“ zo strany ĽSNS vďačnou príležitosťou pre médiá a „umiernenú opozíciu“ k tomu, aby spájali nárast fašizmu s pôsobením „ruskej propagandy“. A aj prijímali zodpovedné „protipropagandistické“ opatrenia, však, pani Žitňanská? My dobre vieme, koho mienite „trestať“ za názory – Kotlebovci to určite nie sú. Sme to my, alternatívne médiá. Ale bez boja sa nevzdáme, слово чести! Môj starý otec s nacistami bojoval, pani ministerka, ako aj jeho dvaja bratia, ja sa Vám, lokajovi medzinárodného liberál-fašizmu, nikdy klaňať nebudem! Ak by aj absentovali čisto osobno-rodinné motivácie, tak už len preto, že mám vážne podozrenia z protiústavnosti Vášho konania i konania Vašich komplicov Kisku a spol, z protištátneho komplotu za účelom protiústavného zvrhnutia štátnej moci a osobne R. Fica v záujmoch nadnárodnej korporatokracie. Zavarili ste si riadne, a ak Fico ustojí, skôr či neskôr Vás obvinia z vlastizrady, ako aj A. Kisku, a to viete – v médiách, na rozdiel od rezortu spravodlivosti, neplatí prezumpcia neviny! Možno preto chcete silou-mocou umlčať alternatívu. Vlastne možno už posledná poznámka ohľadne „platnosti prezumcie neviny na rezorte spravodlivosti“ je neaktuálna v zmysle Vašich „protiextrémistických nariadení a vytvorenia Špeciálneho súdu“. Tieto neklamne fašistické iniciatívy, spolu s nevídanou od dôb hitlerizmu dohodou o spolupráci medzi Najvyšším súdom a SIS, vychádzajú z dielne Žitňanskej, a skutočnosť, že to Fico toleruje, znamená akurát toľko, že ak by sa postavil vehementne proti, riskoval by stabilitu vládnej koalície – v tom je celý vtip. V tejto súvislosti chcem pripomenúť, že nieť šťastia bez nešťastia. Jediným našim šťastím v celej tejto „protiextrémistickej“ agende 5. kolóny vo vláde a v médiách je to, že  činnosť tejto Vami vytvorenej (z logiky „protiextrémistického zákona“ vyplývajúcej – pozn.) protiextrémistickej jednotky bude pod dozorom T. Gašpara a R. Fica, a že kým sa tak bude diať, bude jednotka stíhať skutočných, nie domnelých extrémistov. O tejto problematike, ako aj o hurhaji okolo domovej prehliadky u „historika“ M. Ďuricu, ešte podrobnejšie rozpovieme v záverečnej časti štúdie.

Tak ako je prekonanie stavu po Dzurindovcoch možné len cestou suverenizácie SVK, ozdravenia jeho kádrovej a inštitucionálnej základne, tak aj porážka „ľudáctva“ môže byť len konceptuálno-ideologická. Prekonanie vírusu ľudáctva, asociovaného v slovenskom egregore s porážkou a prehrou, v našom kolektívnom vedomí musí vzísť z nás samotných, a to predovšetkým priklonením sa k najosvedčenejším historickým tradíciám a morálno-filozofickej záveti najlepších synov národa... „Hyperbolizované irrefuehrendes vlastenectvo a la Hlinka“ je treba nahradiť „osvieteným vlastenectvom a la Štúr“. Marginalizujúci, prízemne nacionalistický a defétisticko-kapitulantský „ľudácky“ prohitlerovský egregor treba nahradiť egregorom víťazného (v morálnej i ideologickej rovine, napriek historickej „porážke“ - pozn. aut.)   S N P !!! Hlavnou morálno-cnostnou záveťou SNP pre slovenskú kolektívnu pamäť je fakt, že strojcovia SNP ho v kritickej chvíli odštartovali, aj keď vedeli, že vojensky bude porazené. Pretože si ČESŤ vážili väčšmi, než ŽIVOT.

Pozn. aut.: T.j. nie, ako si to mylne vysvetľujú niektorí, že vraj organizátori SNP ho „obetovali“ podobne strojcom Varšavského povstania dobrovoľne, ale práveže – nedobrovoľne, súc k tomu prinútení „nepredvídaným“ a provokatívnym zabitím  nemeckej vojenskej misie v Martine. Nebudem prekvapený, ak chápadlá tejto akcie privedú, podobne ako aj v prípade „Heydrichiády“ (odkaz) – do Londýna a konkrétne Benešovho okruhu. Ale nijako nie do hlavného štábu organizátorov SNP.

Ludovit_Stur

 

muzeum SNP bbystrica

Ničmenej – vyhlásenie SNP v apriórne nevýhodnej geostrategickej situácii, s neurčitými vyhliadkami na postup ČA (po odzbrojení východoslovenských divízií zlyhal hlavný strategický zámer – obsadenie karpatských priesmykov), uvedomenie si nevyhnutnosti čelenia mnohonásobnej KRUTEJ A NEMILOSRDNEJ fašistickej presile – to vyžaduje MINIMÁLNE neskutočnú vnútornú silu a občiansku odvahu, a MAXIMÁLNE – chápanie riadiacich procesov globálnej politiky a nevyhnutnosť takéhoto počinu, ak malo SVK vystúpiť na úroveň globálnej politiky a „vybojovať si miesto“ v povojnovom svete. Pripomíname, že tento svet bol pre strojcov SNP – ČESKOSLOVENSKÝ. Ako aj pre druhého giganta našich dejín, podobného Štúrovi – generála Milana Rastislava Štefánika.

SNP, ktorého strojcovia a organizátori z veľkej časti tvorili tie isté kádre, ktoré sa pričinili o menší „hospodársky zázrak“ počas vojny, bolo z hľadiska globálnej politiky udalosťou, ktorou sa dôležitá a patrioticky zmýšľajúca časť slovenských elít vyšvihla na globálnu úroveň rozhodovania, pretože poprela hlavný princíp, na ktorom sa mal budovať politický údel Slovákov v súlade s plánmi GP a Hitlera ako „národa, ktorý mal ešte len prvú generáciu inteligencie, a aj to sú zväčša do frakov prezlečení synovia sedliakov a pastierov. Ale tento Volk je poslušný a disciplinovaný, a to preto, že bezvýhradne verí svojim farárom. Tiso je farár a jeho Volk mu verí. A Tiso verí mne! Habt Ihr verstanden, meine Herren?“

tiso a hitler

Tak znela pohŕdavá charakteristika nášho národa z úst Hitlera, ako je dochovaná v tzv. správe Franza Fialy, dôkazovom materiáli na retribučnom procese s J. Tisom, ktorú ešte budeme citovať nižšie. Slovenské národné povstanie rušilo tento scenár a stalo sa po Srboch najvýznamnejším a najorganizovanejším protifašistickým vystúpením v Európe. V dňoch, kedy statoční členovia nezávislej SNR z B. Bystrice vysielali svoju legendárnu výzvu k národu, buďte si istý – aj v najodľahlejších končinách Zemegule zaznelo slovo „Slovák“. A ideologicky je práve SNP hlavným Feindbild-omKotlebovej strany. Nejedná sa tu vonkoncom o náhodu, rovnako ako v prípade zvolenia Kotlebu za župana práve v Banskej Bystrici – otčine SNP. A to napriek tomu, že hlavné centrum koncentrácie riadenia, a snáď i okultné centrum sionizmu na Slovensku - zákulisného podporovateľa a financovateľa ĽSNS – sa nachádza v Žiline. O význame Žiliny v tomto kontexte si taktiež rozpovieme nižšie.

Túto štúdiu venujem svetlej pamiatke Ľ. Štúra a M.R. Štefánika, pamiatke organizátorov a bojovníkov SNP ako aj našim padlým osloboditeľom z radov Červenej Armády.

slavín

mrstefanik
130 Komentářů k „Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky“ alebo o nevyhnutnosti ideologickej porážky „ľudáctva“.

 1. jop napsal:

  ajaj

  začal som čítať prvé riadky, prezeral som tematiku článku, nemal som silu ísť do konca. chaos.
  Obrovské množstvo tém, zlátanina

  • J K napsal:

   tiez som precital prvych par riadkov, a pripada mi to ako konspiracia na konspiraciu na konspiraciu, len aby bola nejaka teoria. Nejde o to, ci som volil alebo nevolil Kotlebu (nevolil, vhodil som prazdny listok, mal som za to, ze neni koho volit), ale toto mi tiez pride ako nejaka nasilu zlatanina..

  • Maroš napsal:

   Hovno že zlátanina! - to sú autorom pozlievané všetky vianočné grci a pomyje dohromady - to mám stráviť to, čo by som po jednom nezožral ani na tanieri ani tak? Stratégia uťahať čitateľa množstvom informácií, ku ktorým voči každej mám výhradu - napr. Duklianska operácia - rozhodol o nej mäsiar a hlupák - teda žiadny prejav "odhodlania" ty kokot! - autor! - nesplníš rozkaz - máš guľku v predĺženej mieche ty kokot!!!

   Ďalej - "Šiesta kolóna, tzv. „alternatívne médiá“ - to má byť kurva KTO ty kokot sionistický?! Čo sem podsúvaš, ty vyjebanec?!

   Čo tu podsúvaš Tisa v úplne inom kontexte - on slovenský "dilino "fajčil Hitlerovi kokot?!"

   A na záver - jéb tam Štefánika! - naposledy ho takto AKO SYMBOL DÔVERYHODNOSTI! použili na billboardoch /z 5-litrovej SK bankovky/ podvodníci z pyramidálnej nebankovky z AGW!
   Do piče!
   "Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť na reklamný televízny spot spoločnosti AGW a.s. tj. AGW s.r.o., je neopodstatnená a distribúcia uvedeného televízneho spotu nebola posúdená ako porušenie Kódexu v bodoch 2.1 a 4.1 Časti II.
   V Bratislave, dňa 05. 12. 2001
   Milan Lechnický
   predseda AK RPR"
   Veľké LÓWE za všetkým!
   http://www.etrend.sk/firmy/drukos-horizont-a-agw-minuli-na-reklamu-16-mld-sk.html
   "Štefánik" sa potom dohodol
   https://www.sme.sk/c/3840098/grega-z-agw-isiel-za-mreze-pripraveny.html

   Admin - kto je kurva autorom tejto spravodajskej pomyje?! - lebo základné pravidlo - ak viem, kto čo napíše - viem o čom to je do piče! To ťa vôbec neserie?

   • Maroš napsal:

    Ide o "maličkosť" kedysi "skokana roka" - SAS - neoliberálov, má znova nahradiť nahradiť "Nibiru" - návrat KDH do parlamentu! Vatikánska sekcia GP už na tom pracuje - šu šu šu, do ušú - a preto aj pozval Havran Koróniho do presilovky 3 na jedného v RTVS! Ide o maličkosť - len taký maličký vplyv "farárov" aj na Slobodný vysielač SK - dôvod, prečo ja osobne uprednostňujem SVCS. Globálne - pôvodný scenár bleskovej islamizácie a afrikanizácie Európy sa zadrhol vďaka operáciám Ruska v Sýrii a tlaku na Turecku, vďaka Brexitu VB, vďaka zvoleniu Trumpa v USA!
    Toto by - Európsky kalifát - Globálnemu prediktorovi za danej situácie ruchlo! - preto dáva spätný chod sociálnemu supersystému Európa, ktorý ako objekt reaguje zotrvačne ako veľká loď na vode, hoci lodné skrutky už víria v spätnom chode! Zjednodušene - liberálnych buzerantov a moslimov musia zakonzervovať, aby sa nepreformátovaná Európa dočasne stabilizovala - pretože islamizácia by teraz neprešla! Tak vyťahujú osvedčený konzervant - konzervatívne kresťanské hodnoty - mumifikovať problém a upokojovať verejnosť bude katolícky klér, ktorý má však jednu slabú stránku - že inklinuje ku - klérofašizmu! Lenže klérofašizmus by asi pochoval islámske múmie nadobro - tak aby sme ani náhodou - do tejto grcanice nevstúpili druhý krát - zvlášť židia by mali mať dôvod na obavy. A tak pracujú na informačnom poli tak, aby to bolo pre nich - tak, akurát! a biblický projekt so svojím kresťanským odpúšťaním je pre nich ten akurát.
    A tak ovce budú voliť opäť tú kosačku, ktorú nám mainstreamové média - spojené s tými správnymi alternatívnymi médiami - bojujúcimi za kresťanské a tradičné hodnoty, predstavia v tom najlepšom svetle -
    "Pozrite - prichádza skokan roka - Kosačka KDH sa vracia s novými batériami - pozerajte, sledujte, počúvajte!"

    Lebo radšej vatikánske KDH, ako Kotlebovci! O tom to celé kurva je!
    https://www.noviny.sk/politika/173178-volby-by-vyhral-smer-sd-kto-by-ostal-pred-branami-parlamentu
    http://www.ta3.com/clanok/1100007/prieskum-koalicia-by-prisla-o-vacsinu-do-parlamentu-by-sa-vratilo-kdh.html

   • Hans napsal:

    Komu fajcis ? ...aaa uz viem skinhedom z lsns! Najvacsu propagandu im robia HS este povedz ze ne! Milion trolov tam komentuje denne nonstom a kazdy tak ako aj ty,tam fajci kotlebovi!

   • Ada napsal:

    Ty to máš v hlave inak poukladané než autor, preto sú to pre teba "pomyje..." Si nasr.. dený až tak, že musíš používať vulgarity... Potom sa nikdy nijako nedohodneme... naskeduje len "po papuli..." A zaspal si dobu - tie tzv. alternatívne médiá sú už iné - hrajú na inú strunu než pôvodné - najmä HS! Autor je Rus, má právo na svoj pohľad - inak hodnotí minulosť i súčasnosť než si zvyknutý. Veď to nemusíš prijať, demokrat...

   • Stano Slabeycius napsal:

    Ты болен, да? Чем помочь?

  • Dezider napsal:

   Dal som si tu robotu to docitat do konca. Mne to pride ako by clanok napisal dajaky tinejdzer na zaklade Google vysledkov. Zmes bludov a nezmyslov prespikovana citatmi z wikipedie.
   Autor je ocividne Ficov stupenec.
   Dnes Slovaci uz vedia ze ficizmus je pre Slovensko cestou do poroby a Euro-NATO-Pekla. Fico klame vzdy ked otvori usta -rovnako ako jeho stupenci. To on implementuje eurofasizmus do slovenskej spolocnosti to on a jeho priatelia vytvaraju fasisticke zakony. To on ma na svedomi zriadenie slovenskeho Gestapa alias NAKA.
   Tito ludia dobre vedia ze obdobie rozkradania Slovenska sa pomaly konci. Pride zuctovanie.
   Preto sa takto zufalo snazia urobit z Kotlebu doslava Hitlera.

   Tento clanok mily NWOO.ORG sem rozhodne nepatri.
   Urobili ste si neuveritelnu hanbu.

   • Ada napsal:

    Kurrrnik - aký ficizmus? To Fico hodil výhybku do EU a NATO? Bolo už prehodené.
    Nedokážete prijať fakty vystavané do iných súvislostí! Vy ste "alternatíva???"
    Rušňovodič kričí na sprievodcu - zastavte vlak!

 2. lukaš napsal:

  Také jsem nepochopil zdělení autora.
  Ľuďáctví a židoství nejde do kopy.

 3. proud napsal:

  Co to kua je.......to "ludactvi"? :-)

 4. Sasin napsal:

  Během věku se na západě vystředili banditi, připočteme-li měnící se sklon osy zeměkoule, která polohu k slunci mění, utřásl se na současné západní polokouli opravdu exkluzívní výběr potomků banditů, kteří dědili nakradené a kradou dnes legálně pomocí penězoměnectví, falšováním peněz, nedodržováním elementárních pravidel a v zastoupení ideologie demográce mlátí dodavatele, kteří jim nechtějí dávat na futro. K tomu mají vytvořeny podpůrné mechanizmy a ideologie, které zmatečně hlásají cosi o jejich dobru a slušnosti, spravedlnosti a férovém kupčení s hlavněmi tanků v zátylku dodavatelů a odpůrců tohoto podlého jednání. Banditi na západě jsou pověstní nedodržením žádné dohody. Usmívají se na oběť jako vetřelec a klidně vám ukousnou hlavu. Smlouvy, které podepisují jsou jen kupováním času do příštího útoku do vašich podílů na půdě, rozpočtů, průmyslu, do školství, do obrany, do kultury. Útočí nepřetržitě na základní lidské potřeby bez zardění a klidně by prodávali vodu a vzduch na půjčky, které podloží okamžitě vymyšlenou důvěrou v peníze, kterých se rozhodly býti vlastníky do konce světa.

  Ostatní jepičí kukačky v okupovaných bankocetlových vekslchanátech dobíhají své vzory a gdyž bandita pošle objednávku , po potvrzení dodávek si lehnou na záda a mentálně si představují jak je páníček hladká na slabinách a vůbec všude. Jim to prostě přirozeně chybí, páč pro tyto šmejdské nenažrané blbečky v žádné takové kolonii normální lid nemá žádné vlídné slovo. Ale jim to nevadí. Jsou přilísan k moci a učí se od svým vzorů býti ještě lepšími. Bak z toho vznikají obskurnosti, fantastické události a vůbec idiotské chování lidstva.

  Jediné co s tím můžete dělat je, pochopit, přijmout a ujistit se, že kamarádit s nima stojí příliš mnoho životů. Jejich zboží je nezaplatitelné, jedovaté, zkázonosné. Jejich myšlení je smradlavé, vražedné a podáním ruky si přivodíte lepru, aids nebo prasečí chřipku. Tož gdyby už to začali lidi chápat, už bychom byli mnohem dál.

  • proud napsal:

   O nic nic jinyho ani mensiho vlastne nejde,nez aby lidi pochopili a tim ze jim seberou a znicej nastroje jejich moci a mocicek je kompletne,totalne a navzdycky zlikvidujou aniz by si navzajem museli rozbijet hlavy. Ovsem sami se tomu branej ve vecnym a zbytecnym strachu co bude pote, a nechtej pochopit ze bude to co si sami vyberou a budou se na tom podilet a ridit si to.

 5. Hum napsal:

  Autor sa hra na znalca DVTR... Ale ma z toho gulaš v hlave... Treba poctivejsie studovat... :)

 6. tomas napsal:

  pre laika velky miz maz chaos, to mi pripomina jeden film a s neho jeden citat nepoznam sice priameho autora tejto myslienky ale pasuje to sem
  -,,klamstvo povedane latinsky je stale iba klamstvom"

  tym nechcem nikoho urazit a ani tvrdit ze su to klamstva ale je to tak chaoticky napisane niektore casti hlavne zaciatok ze si clovek s toho moze tu klamlivu myslienku vyvodit, pride mi to ako keby to pisal nejaky vysokoskolsky porfesor ktory nevie dobre vysvetlit ucivo svojim posluchacom a ocakava od nich ze budu citat pomedzi riadky z jeho malovravneho prednesu,...

 7. john.malik napsal:

  Tak po tomto článku sem skončil s nwoo a spousta dlaších lidí doufám že už Vás nikdo nebude sponzorovat. Kotleba je jeden z největších vlastenců ty tupče!On jediný s jeho stranou může slovensko zachránit. A už není tajemství že hitler byl největśí hrdina v dějinách lidstva a háže se na něj jenom špína. To samé holokaust to je největší lež v historii. je už tuna důkazů že tam žádné komory nebyly a źidi si je tam dostavěli aby měli prachy a propagandu z holokaustu. Nwoo org je dalśí položidovský poloprolidi web. Sbohem!

  • Sasin napsal:

   Tak tu vo tom hodném Hitlerovi jsem ještě neslyšel. To jako ti nasazení místní do "arbeit macht frei" tam vlastně jezdili jako na brigádu? A ti, po nichž jako zůstaly vylámané zuby, boty,, tašky nebo haldy koster to dostali jako výměnnou dovolenou za pracovní výsledky nebo co jako?

   • xamil napsal:

    zrejme provokater z ficovho ideo gestapa

   • Marian napsal:

    Sasin ukludni sa a studuj. Hitler vyviedol Nemecko z celosvetovej hospodarskej krizy, ktoru spustili zidi na Wall street. Vies ako zacala ta kriza? Vsetci bankari zacali stahovat hotovost z obehu. Nedavali hotovost firmam, urcenu na vyplaty pracujucim. Hitler odmietol peniaze kryte zidovskym urokom, ale jeho marka bola kryta pracou nemeckeho ludu. Prace sa straniacich ciganov zavrel do pracovnych, podotykam pracovnych taborov, spolu aj s buzerantami. A chces pocut tu o zidoch? V Berline v tridsiaych rokoch 90 % advokatov, doktorov boli zidi. Mam pokracovat, alebo si kupis hrube knihy a budes sa vzdelavat?

    • Sasin napsal:

     To si jako mám jít koupit tlustospisy abych se dovzdělal v institucionalizaci a budování korporátního fašizmu?

    • Helena napsal:

     Marian, ty nedávaj nikomu rady!
     Zdá sa, že tebe by ani tie najhrubšie knihy nepomohli. Ty počúvaš iba svojho duceho, ktorý je zákerný a odpudivý človek. Kecá také hlúposti, že človeku sa zdvíha žalúdok.
     Skrotol a dokonca sa naučil i rečniť, čo mu predtým spôsobovalo obrovské problémy. Niekto na ňom zapracoval. To nebude náhoda ........

     Hitler bol nevzdelaný a celý hospodársky zázrak Nemecka bol riadený z Wall Streetu a Angl.banky. Meno Papen a či Schroder by ti nič nepovedalo, takže o ich úlohe pomlčím.

     Aj slávny Mein Kampf sa až nápadné podobá na Fordovho Žida.

     Tvoj duce Kotleba je platený z Bruselu a proti nemu tak bojuje.
     Chce referendum za vystúpenie z EÚ? Kecy, najskôr musí z Eurozóny, klame až sa práši a hoviadka nevedomé, mu to žerú ako žrali i tí naši takmer pomaďarčení predkovia farárkovi Tisovi.

     APF - Aliancia za mier a slobodu, úplná degradácia, výsmech .... financovaná z Bruselu a kotleba ĽSNS je jej členom spolu s gréckymi neonacistami zo Zlatého úsvitu, ktorí už v Grécku vraždia a preto ich grécky parlament prestal financovať, tak to Brusel zastrešil. A taktiež členom je neonacistická nem. NPD.

     A tomuto spolku šéfuje usvedčený terorista tal. Roberto Fiore!

     Poslúžite akurát tak na špinavú robotu a keď vás nebude treba, odstránia vás. Možno si užijete, možno pookrádate svojich rodných, ako to robili gardisti, ale skončíte na šibenici.

     Možno sa kvôli vám vyľudní Slovensko a čo zdravé a pracovité ujde skôr než začnete terorizovať. A možno sa ľudia postavia a nastane krviprelievanie, však to je i účel, aby sme sa vyzabíjali navzájom.

     To ste už tak zmagorení? Alebo ste potomkami gardistov a chcete dokončiť, čo začali vaši predkovia? Chcete opäť lúpiť, znásiľňovať a vraždiť?

     Je mi vás ľúto a zároveň vami pohŕdam!

     • Jarmila napsal:

      Hezky jste to napsala. Dneska je to tak, že zastupitelská demokracie je naprostý podvod na entou a člověk nemůže věřit už vůbec nikomu. Dokonce i když lidi chodí volit, tak jsou výsledky voleb stejně tak jako tak zmanipulované. Jediné co mě tak trochu těší, že Trump s nimi vyjebal a použil u voleb přesně jejich zbraně. :) Ovšem samozřejmě je zde otázka, co je Trump vlastně zač a kdo za ním stojí. No, ale pořád je lepší než ta zrůda Klintonka.

      • petr napsal:

       Trump nemá na to s nikým vyjebat. Je jen loutka globalistů bojující proti současnému neoconskému establishmentu vUSA.
       Současným mocenským centrem globalistů je čína kam soustředili veškerou výrobu, technologie i dluhopisy z USA.

     • Stano Slabeycius napsal:

      Zrejme potomkovia GARDISTOV. Čarnogurský a spol, oni CIELENE ÚTOČIA na to, čo ich ideologicky ohrozuje.
      Čuráci.
      Ja Vas, a aj osobne Čarnogurského, VIDEL V GROBU.
      Moja RODINA ROBILA SNP.
      TOT VSETKO, CO VIEM, A TIE MAROSOVE STEKOTY SÚ PRE MŇA AKO PRE HUS VODA.

  • proud napsal:

   Daksi magor co nerozezna informacni web od stvavejch :-))))))))))))))),me to nevadi ze mam informace i z ty "druhy,treti...etc. strany.....naopak,kdyz chces mit prehled,nemuzes si moc vybirat,ale musis overovat.Takze popremejslej,nebo si vykur:-))

  • Jarmila napsal:

   No, tak Vy jste se taky asi posral- protože to není možné jak jste hloupý a obrovsky nesečtělý. Rothschildovec Hitler že byl největší hrdina lidstva? A proč ho Prescot Bush a ostatní američtí banksteři bohatě sponzorovali? Pro srandu králíkům, nebo aby pozvedl Německo? A proč sionisti vyhlásili bohatému Německu válku již v roce 1933 válku?
   https://radicalrevival.wordpress.com/2010/01/23/jak-zide-vyhlasili-nemecku-svatou-valku/
   Jako byste dodnes nevěděl jak to chodí: Politici naslíbí lidu hory doly a když se dostanou k moci, tak udělají pravý opak. Hitler pochopitelně to samé. Nejprve se v Německu za Hitlera stavělo a budovalo, ale na závěr bylo Německo totálně zničeno- a to přesně šlo. A mimochodem, Hitler s tou svou krasotinkou židovkou Braunovou i s Goebbelsem a celou jeho rodinou uprchli ponorkou do jižní Ameriky. Holt lid je již od starověku nepřetržitě klamán a bohužel většina naivních hňupů si to vůbec neuvědomuje a nikdy neuvědomí.

   • Helena napsal:

    Jarmila, snaha sa cení, ale je to v prípade týchto vymletých kotŕb zbytočné.

    Keď mal kotleba Pospolitosť, ktorá bola súdom zrušená a už nikdy nemal mať žiadnu strana a ajhľa má. Tak pochodovali ako banderovci na Ukrajine s horiacimi fakľami v gardistických uniformách, keď im to spomeniete, tak agresívne reagujú, čo i v iných prípadoch a nazvú vás klamárom. Hoci na youtube ešte nejaký taký záznam z takejto procesie zostal.

    Za odsúdenie Tisa vinia Beneša, nazývajú ho vrahom ich prezidenta, keď sa ohradíte, že Beneš ani nemal poňatia, kde sa ten vypasený brav nachádzal, tak spŕška vulgarít, čechoslovakista a tým nepriateľ Slovákov a vyhrážky, však si ťa nájdem a zúčtujem s tebou ap.

    Je to tu divoké. Tiso vybudoval Slovensko. Taká lož, ktorú vycapili i na wikipédiu.

    Hrôza a des ...........

  • Vladislav napsal:

   Správně, sbohem! Táhni třeba do Jižní Ameriky, nácku, tady na ta tvá moudra není nikdo zvědavý.

 8. xamil napsal:

  mal definovat to ludactvo.ludactvo =bolsevizmus?ludia -ludactvo -clovecenstvo,opak ludactva je mensevizmus,fasizmus?
  ohana sa fasizmom hore dole a zrejme si mame mysliet ze okrem fica su fasisti vsetcia
  fico klesa ,Kotleba stupa takze clanok vychvalujuci fica
  podsuva tolko veci ale s tym ficom to je nechutne – fico len fico na vecne veky a ak by prisiel niekto lepsi tak to bude fasista.Samozrejme je autor znalec GP
  podozrievam vedenie od vodass ze podpora fica nieje len tak “nahodna”
  falosna sns ale hlavne smer s ficom dlazdia cestu Kotlebovi

  • lukaš napsal:

   xamil.
   Trochu jste to vysvětlil,ale měl jste přidat komunismus.
   Mnoho osob z té Ľuďácké strany,byly po válce komunisti.
   Tak jako v Čechách je v médiích 99% židů,tak je to i na Slovensku,takže s určitostí můžeme říci za koho kopou a kdo je platí.

   • Helena napsal:

    lukaš a prečo boli potom komunisti a zaslúžili partizáni? Lebo sa ľudia báli hovoriť a oni to využívali. Oni vždy prezlečú kabát, ako sa im hodí.

    Otec bol notár a v Hlinkovej strane, cez vojnu ľudí okrádal o pozemky, potom donášač ŠtB. Syn bol gardista flákač, ožran, po vojne bol právnik, zanietený komunista, naháňač do JRD, po 89 pobral ľuďom pozemky a nehnuteľnosti, falšoval listiny, ktože by sa už s ním súdil, ľudia radšej na to kašľali.

 9. Francois napsal:

  Aj tak budem voliť Kotlebu !

  • lukaš napsal:

   Francois.
   Pokud si Kotleba neuvědomí,že je spíš zneužíván židovskými médii k vůli roztržkám na politické scéně,má šanci něco změnit.

   • Helena napsal:

    lukaš, hlboko sa mýlite. kotleba nie je využívaný, on spolupracuje a požíva všetky privilégia, čo mu boli ponúknuté.

  • Stano Slabeycius napsal:

   Скатертью дорога, дебил!

 10. john.malik napsal:

  podiveje se na dokument greatest story never told, tam je to všechno nebo na youtube je film věčný žid-kde je naprosta pravda o židech, ano hitler byl sponzorován, ale on je pouze vyuźíval. Hitler zakázal cizí banky a úroky. Za jeden rok práce za hitlera jste si mohli koupit byt a auto. A co smlouva havara? Hitler pomohl židům založit izrael. židi by měli hitlerovi postavit sochu. a všechny ty Vaše kosti a zuby nevím co vétšina z toho byla točena v hollywoodu židama. Nebo švýcarský vědec jurgen graf, který absolutně holokaust vyvrátil a byl okamžitě stíhaný. Proč všude jen holokaust holokaust a o tom že židi vyvraždili v gulagach pres 20 milionu lidi a na ukrajine vyhladoveli pres 7 milionu ukrajincu. Karel marx rekl slovani museji byt vyhubeni! Sám hitler označil marxe za největśího zločince co kdy žil. A ty tábory to byly pracovní tábory. Před nástupem hitlera 90 procent ministrů a úředníků byli židi, kteŕí si zasloužili odjet do táborů. Skoro všichni tam zemřeli na nemoci, protože źidi sou od přírody prasata. trošku víc hledejte a neltejte mainstream ovečky.

  • Robo napsal:

   Jak si dá niekto meno džon, tak to je na 99% kokot. Jak si niekto prečíta tvoje príspevky, tak to zvyšné jedno percento už sa tam doplní samo.

   Prečítaj si príspevok od Jarmily tak šestnásťkrát.

   A potom ešte porozmýšľaj, přečo tvoj kámoš napadol Rusko.

   A keď už sme pri tvojich príspevkoch, tak možeš i porozmýšľať, prečo pomáhal vytvoriť Izrael.

  • Sasin napsal:

   Chápu, že dneska jsou lidi vystaveni sepsaným spisům z HisTórie. Chápu, že dneska většina lidí nejsou přímými účastníky bojů o holý život za hitlerovské korporátní zájmy . Chápu i to, že většina blboňů nevidí kolik hitlerčíků se vyrojilo a kolik jich vlaje demogratizovaným křížem, Chápu dokonce i to, že to někoho nutí učit jako násobilku a písmenka ze slabé káry, ale nechápu , že z toho všeho vyjde dycky takové hovnaké poučení k ničemu.

  • proud napsal:

   Pozor na to,Malik vi o cem toci..........jen to podava jaksi "divne".

  • proud napsal:

   Napis fakta,ale sam si k tomu nic nedomejslej,nebo to co je tebou domysleny nejak oznac......prehled mas urcite,prestoze to tema neni popularni a prestoze nas ucili neco jinyho.Souhlasim ze Hitler pomahal zidum s Izraelem a posilal je tam i s jejich majetkama,ti co odmitli posilal jinam.Stejne tak souhlasim s neskutecne nafouklym zidovskym holokaustem,holokaust jako takovej stal mnohem vic zivotu vsech ostatnich lidi nez vymyslenejch 6 milionu zidovskejch,kdovi jestli jich vubec bylo nejakejch 1 800 000,a jsou horsi Hitlera,mnohem horsi!Nehlede na ucelovej vejmysl zvanej antisemitizmus,chranici zidovsky a siozidovsky svinstva!Za vydatny podpory poturcencu horsich Turka,sabesgojimu!!! Askutecne nejvic lidi pomrelo v lagrech na nemoci a nejaky plynovy komory jsou vubec jednim z nejnehoraznejsich vejmyslu.Vitez holt pise historii,pruser jeste k tomu navic je kdyz i vitez musi psat historii diktovanou!!!

   • proud napsal:

    Kdo se se mnou o tomhle chcete hadat,pripravte si zatracene dobry argumenty,protoze vim moc dobre co pisu a to do toho ani jeste netaham chemii kterou se udajne zabijelo(cyklon 2),coz je sama o sobe poradna picovina vzhledem k tomu jak ony krystaly technicky a chemicky skutecne fungovaly,nebo fungujou!

    • Robo napsal:

     Proude, o tomto všetkom sú ľudia tu poväčšinou informovaní.
     Napriek tomu trvám na tom, že džon je mimoriadne pomýlený kkt.
     A tiež to vôbec nič nemení na komentári Jarmily.

     Ideš obhajovať džona, že svoje bludy založil na 80% pravde?
     Takto môžeš rovno obhajovať najväčších zmrdov na planéte. Ti často používajú pravdy dokonca viac..

     • Sasin napsal:

      Esli Hitler vybíral výpalné za uvolnění zazobaných židů z koncentrace, těch co už na to neměli a bere to jako přebýrání zrna od plev, chápu, že mu to připadá jistým způsobem užitečné, páč zásluhy o harpagondechajckou výstavbu se musejí někomu přibít na hrob.

      • proud napsal:

       To je ten problem,on nevybiral,bylo mu vybirano.Stejne tak jako o spouste zverstev ani nevedel.Jeho zajimala prvorade magie a hermetismus,k tomu i vyuzil valky aby se ke spouste artefaktu a vedomosti dostaval.Tim neminim ze byl nevinatko,samozrejme,vzdyt tomu velel.

       • proud napsal:

        Ja jen ze hledame pravdy,ty skutecny,a ze nebejvaj vzdycky zrovna moc prijemny,casto ani ty o nas samotnejch!

     • proud napsal:

      Ale kdepak,nehajim nikoho a nic,jen se snazim o urcitou objektivitu,na fasistech nevidim vubec nic dobryho,ale delat z Hitlera debila je taky hodne a hodne zavadejici z vic zornejch uhlu.Delat z nej ale hrdinu nebo hodnyho strejdu by me nenapadlo ani v nejbizarnejsim snu:-)))))))))))))))))))))))

  • Vladislav napsal:

   A třeba ta slova o tom, že Slované mají být vyhubeni (pravda, až po Židech) dal do úst Heydrichovi kdo?
   Rabi Loew?

   • proud napsal:

    Tady bych hledal puvod toho tvrzeni a podival se v praxi na jeho prakticky prosazovani............hned zjistis ze v tom ledacos nehraje.Jinak by nas bylo totiz drasticky min,paklize by vubec jeste nase republiky existovaly.........Cimz nepopiram ze to mohlo bejt receno.Ale rec se mluvi a voda tece.........

    • proud napsal:

     Bejt to totiz tak,pak po valce by u nas byla vetsina Nemcu!!! 5 let na genocidu 15 milionovyho naroda je az dost a dost casu........to nevim,kdo by je pak odsunoval,Anglicani?.......

  • Helena napsal:

   john, však ten hitler bol narkoman a väčšina Nemcov tiež, pridávali im narkotiká i do potravín ..... Hitler mal vedľa seba samých Židov a sponzorovali ho prevažne tiež Židia.

   Tak hľadajte a možno nájdete!

 11. vilon napsal:

  Neskutočný plagiát! Monotématický guľaš egoistu menom Slabeycius (žeby italiáno?), jeho monotématické videa na YT zoberú človeku aj poslednú náladu niečo počúvať. Absolútne chaotická konštrukcia, vypovedajúca o anarchistickej priposratosti mladého jedinca. Jeho strach z Kotlebu je neskutočne obrovský, mám dokonca obavy o jeho život. Ved ten chlapec si môže nedopatrením ublížiť, namiesto vody na kávu si postaví kanister s benzínom....Mal by čo najskôr navštíviť svojho lekára, ved jeho duševné rozpoloženie ja rovnaké ako súčasný politický stav na Slovensku. Môže vybuchnúť. Prenálepkovať fakty z minulosti na súčasných politikov, oštítkovať každú pointu nejakým GP, nuž, musím sa s tým zmieriť, aj majster tesár si niekedy utne, teda že aj nwoo.org pusti na stránku psychopata, ktorý veselo uverejňuje na pseudoalterwebe hlavnespravy.sk, ktorý ja zo zásady nečítam... Nuž tak, c´est la vie!

  • jop napsal:

   vilon

   neurážaj psychopatov, autor je obyčajný táraj, ktorý pozliepal nejaké slová, nejaké vety a má dobrý pocit že napísal článok.

   Kecálek úrovne piatej cenovej kategórie po piatom pive. Nič viac. Psychopati sú ťažká kategória, autor je iba kecálek.

   Autor, prosím nepíš viac články, radšej asi na žiadnu tému

   • Robo napsal:

    Nemyslím, že autor je obyčajný táraj.
    Myslím, že je to vyšší level - vedomý táraj. Inými slovami, vlastizradca.

    A Honza Korâl si jeho článkami robí mimoriadne nedobrú teklamu..

  • Maroš napsal:

   Vilon - Slabeicius toto nevyrobil sám - už minule sme sa bavili o tom, že toto sú rádoby neochronologické kompiláty viacerých zmrdov, ktorým psycholinguistika nehovorí nič,a pravdepodobne takýmto spôsobom získali aj svoje diplomy. No tak sa takto realizujú - a možno im za tieto sračky aj niekto niečo málo zaplatí. A admin asi kefuje niektorému z nich sestru - v tom lepšom prípade - he he!

  • Stano Slabeycius napsal:

   To len aby si ty neskončil v pekle skôr,než ja... Aj tam skončíš, Ti za to ručím.

 12. chyba napsal:

  Mega kombinacia kktin, pomiesane este s KSB, ved to uplne odporuje realite! GP sem, GP tam - to ma by hlavny argument, na ktorom je vystavany kazdy odstavec. To ma byt vtip?

  Sem tam sa najdu naznaky pravdy a triezveho uvazovania, ale cele je to postavene na bezchybnosti a dokonalosti Fica a Smeru. Vam uz fakt nacisto yebe?

  • Maroš napsal:

   Chyba - y - ypsilon som si obľúbil tiež - vďaka geniálnemu čaju
   Yerba Maté.

   • houbeer napsal:

    Maros,prosim sleduj,poinformuj se ok kama presne mate je.mam kamose co tam byl-hodne se liší farmy,tak ako kafe.u zelených,cernych čajů je to o dost lepsi,vetsinou lide pracuji radi,nejsou otroci(doporucuji darjeeling,assam,)

 13. Jozef Glinsky napsal:

  Lenze slovenska politicka/stranicka/ pravica
  je v troskach,uz cele roky.Fakt tento je aj sorosmedialnymi politrukmi mnohokrat v poslednych rokoch konstatovany.
  Periodicky konstatovany.
  Slovensko nema problem s opoziciou,ani Smer nema problem s opoziciou.Slovensko,i Smer maju problem s mediami.
  To je vyjadrenie Roberta Fica asi spred 10 rokov.
  Suhlasim uplne.

  Pani z terajsej medialnej pravice - to su sefovia malych podnikatelskych eserociek,hlasiacich sa k reformam,k otvorenej spolocnosti atd.Vznikli v NWO projektoch protestnych stran.
  Su to dedici mrtvych reformnych stran.Sulik,Matovic,Kollar.
  Ich misiou je - likvidacia protireformnych subjektov,teda hlavne Smeru a likvidacia Fica,ako mimoriadne erudovanej a skusenej osobnosti,likvidacia statnika, ktory aj Bruselu nahana strach,vacsi,nez brexit.

  Tieto male,medialne propagovane eserocky su od chvile zosatvenia sucasnej vlady motivovane k jej zvrhnutiu,pouzivane su k majdanizacii Slovenska.

  Najrelevantnejsim kriteriom fungovania politickeho subjektu je postoj NWO medii k danemu subjektu.
  Otrocke /kiskovske/ stanoviska media odmenuju,neposlusnost trescu.
  Dolezitym je aj struktura strany,odborny potecial a sila clenskej zakladne.
  Vztah medii k Mostu-Hid i k SNS sa zmenil,je uz nepriatelsky.
  To je medialna poklona vedeniu a clenskej zakladni tychto subjektov.

  Zahodno by bolo rozobrat situaciu blizsie,konkretne.
  Na sirsom priestore.

 14. Jozef Glinsky napsal:

  v Butorovom platku N
  dnes Sorosovi politruci utocia na Maticu a akoby odtrubili koniec ochrany Matovica,ich najagresivnejsej zbrane proti Ficovi a Smeru.

  Titulok:
  AKO MATOVIC ODSTRELUJE SUPEROV A SPOJENCOV
  troni textu agilneho Ficobijcu Kerna.
  Media odstreluju Smer a Fica od roku 1999 /ked odisiel z koalicie, protestoval proti privatizacii strategickych podnikov atd./neraz kobercovymi naletmi.
  Spociatku bol Fico v mediach bolsevik,socialista,nepriatel reforie,druhy Meciar,agent Moskvy...,
  v poslednych mesiacoch a rokoch je v mediach hlavne zlodej,ochranca zlodejov,babka oligarchie....
  Za tieto a ine zlociny proti narodu na internete neustale rastie pocet hlasov,ziadajucich pre Fica hrdelny trest.

  Cim lepsie,tym horsie.Cim sa Slovesnku viac dari,tym besnejsie utoky medii na vladu.Demesovci,sorosovci potrebuju za kazdu cenu mat pri bruselskom rokovacom stole svojho cloveka,nie Fica.

  Lenze medialni otroci, nenavidiaci zlocinecky oligarchicky zlodejsky Smer zvacsa zacinaju nenavidiet aj vsetky tzv.standardne strany,vratane eserociek Matovica a Sulika.
  A utiekaju sa ku Kotlebovi.

  Strana Kotlebu je malicka poctom /nieco cez stovka clenov/slabucka odbornym a vobec intelektualnym potencialom.
  Ma vsak vela internetovych podpornych stranok a vedla nenavisti k Smeru,k Ficovi siri odpor k vsetkym "standardnym",k EU i k NATO.
  A ma znacny potencial sirenia antisemitizmu.

  • Maroš napsal:

   Čo to je matica? - naposledy som o nich počul na gympli a po sprenevere tým brčkavým - Slováci brčkaví nie sú...

 15. john.malik napsal:

  https://www.youtube.com/watch?v=LkftVPrmZlw

  vsichni co se mi smejete, tady v tomhle videu marian uplne vse shrnuje, vse co tam rika se da dohledat. vy chytrolini.

 16. Vladislav napsal:

  Otázka pro admina (opakovaná):

  - kolikrát a od kolika lidí ještě budeš muset číst, že články autora Slabej Cius jsou neuvěřitelné slátaniny typu když pejsek s kočičkou vařili dort, než je přestaneš vydávat?

  Diskuse pod kterýmkoliv z jeho článků ti nestačí?

  • proud napsal:

   Ty se rozcilujes a ja to naopak beru jako ukazku toho co je kdo schopnej vyplodit,ukazatel "velikosti" naroda :-)).Jak chces vyvazene ukazovat jak na tom jsme kdyz budes poustet jen temer jednostranny vlastenecky clanky? To tu pak budeme jak vlada,odtrzeny od skutecnosti..........Mozna se pletu,ale vidim to tak.

 17. asm napsal:

  Slovenského národného povstania – najdôležitejšia historická udalosť Slovenska v XX. storočí. SNP sa udialo na Slovensku, bolo teda slovenské?

  To asi ťažko, keď vypuklo 29. augusta. SNP - Sionistické národné povstanie.

  Koniec vojny predo dvermi, tak treba ešte donútiť, aby sa pozabíjali nejakí gójovia medzi sebou. Praktický úžitok žiadny, akurát 66 tisíc Rusov padlo, namiesto toho, aby išli priamo na Berlín cez Poľsko.

  • mat4 napsal:

   Neuveritelne ! Kolko mas rokov ?

   Bez SNP by bolo CSR unitarnym statom. NAROD CESKOSLOVENSKY JAZYK CESKY !

   Zaoralek by spolocny stat premenoval na CZECHIA.

  • Helena napsal:

   asm, ty sa daj liečiť. Keby nebolo SNP, platili by sme reparácie, bolo by s nami zaobchádzané ako s nepriateľmi, čo sme i boli. Naši vojaci vraždili a ničili na Ukrajine ..... Od Tatier po Azovské more, dokument na youtube, Tiso chcel získať niečo z novej Európy, preto sa pridal k Adolfovi.

   • asm napsal:

    Nie som uctievač Tisa, ale ani jeho odsudzovač. SNP takisto neuctievam. O reparáciách a vraždení som písal dole. Nechce sa mi to opakovať. Koľko asi škody mohlo napáchať tých pár našich vojakov? Ja si však vážim viac ľudský život, ako potlačený papier, takže by som radšej zaplatil reparácie. Ak je toto choroba, tak som chorý. Zaplatili sme však krvou, tak ako píše Maroš, treba ustrážiť, aby to nebolo nadarmo. Mimochodom, reparácie sme zaplatili aj napriek SNP.

    Ak chcel Tiso získať niečo z novej Európy, prečo si po útoku na Poľsko nechal len územie so slovenskými dedinami, ktoré predtým predali Poľsku Česi, aj keď mu Hitler ponúkal oveľa viac? Pritom sme prišli o oveľa väčšie územie južného Slovenska, ktoré anektovali Maďari. So spolku s Hitlerom sme teda viac stratili ako získali. Po vojne sa slovenské dediny aj tak vrátili Poľsku a ešte sme prišli aj o Zakarpatie. Vydrbávali s nami ako západniari, tak aj Rusi.

 18. asm napsal:

  SNP ešte ani nevypuklo a už bolo zničené. Pozabíjanie nemeckej vojenske misie, je taký absurdný čin, že sa vôbec nečudujem, ak vznikajú o tom konšpiračné teórie. Ja v tom ale žiadnu konšpiračnú teóriu nevidím. Jednoducho banda ožranských fanatikov sa potrebovala na niekom vyvŕšiť. Výsledok 12 tisíc mŕtvych Slovákov, 66 tisíc mŕtvych Rusov a praktický výsledok žiadny.

  Ak to bola konšpirácia, pôvod by som nehľadal v Londýne, ale v Bazileji v roku 1897.

  • Vladislav napsal:

   SNP vzniklo jako akce, která měla Slováky ospravedlnit za to, že se předtím jakožto Slovenský štát připojili k Německu. SNP mělo Rusy přesvědčit, že Slovenský štát byl jen výsledek puče, ne vůle širokých mas slovenského národa - které svou vůli tímto dávají najevo právě formou SNP.
   Ano, akce byla nedůsledně naplánovaná a v mnoha ohledech přinesla víc škody než užitku, ale pomohla Slovákům "vrátit čest" a ospravedlnit se za to, že předtím posílali na východní frontu divize vraždit Rusy.

   • asm napsal:

    To je vysvetlenie pre masy. Ešte som počul aj to, že by sme inak boli považovaní za porazený štát a museli platiť reparácie. Aj Maďari bojovali proti Sovietskemu zväzu a to v oveľa väčšej miere ako Slováci a mali z toho nejaké veľké problémy? Paradoxne najlepšie z toho vyšli tí, ktorí vojnu spôsobili - Nemci. Reparácie sme aj tak zaplatili. Prišli sme o celé Zakarpatie. Dal ho Rusom Beneš z vďaky za oslobodenie. O aké územie prišli Maďari? Radšej by som prijal vinu a platil reparácie, ako nechať zbytočne pozabíjať toľko ľudí.

    Slovenská účasť na východnom fronte bola symbolická a boli tam poslaní bojovať a nie vraždiť. Boli Rusi poslaní do Fínska vraždiť Fínov. Boli na našom území počas Brusilovej ofenzívy, aby vraždili Slovákov? Bola vojna, boli tu aby bojovali. Ak máš nejaké dôkazy o slovenských represiách voči ukrajnským alebo ruským ľuďom, sem s nimi. Ja chcem poznať pravdu.

    Slovenskí vojaci na Ukrajine videli výsledky židomarxisticekj revolúcie a preto komunisti na Slovensku voľby nevyhrali.

    • Vladislav napsal:

     Rusové to ale Maďarům spočítali - v roce 1956.

     Armáda Slovenského štátu bojovala, jak sám píšeš, takže i vraždila. Působila ztráty Rudé armádě, a to na její definici jako nepřítele stačilo. Zločiny proti civilistům "navíc" v tomto už nehrají roli.

     Problém tzv. Slovenského štátu je někde úplně jinde. Je v tisíc let staré, nenaplněné touze Slováků po vlastním státu.

     Útisk ze strany Maďarů a Židů byl na Slovensku obrovský, v Čechách a na Moravě byla za stařičkého mocnáře proti tomu selanka.

     Slováci chtěli právoplatně vlastní stát, ale udělali to tím nejpitomějším možným způsobem - s pomocí arcinepřítele Slovanů, Němců, vedených psychopatickým Hitlerem.

     A za zády s katolickou, klerofašistickou ideologií.

     Prostě ta největší pitomost ze všech možných. Tímto byla myšlenka samostatného státu na dlouhou dobu zcela zprofanovaná.

     Včera ses tady odvolával na to, že nějakých 70-80% Slováků jsou katoličtí křesťané.

     Vidíš, a toto je další důkaz, že kdyby ten katolicismus tu pozici u vás neměl, mohli jste si samostatnost vybojovávat mnohem čestnějším způsobem - a bez tak nepříjemných následků.

     Podívej, kam katolictví dotáhlo Poláky, kam Iry, kam Španěly a Portugalce.

     A kam Slováky, kteří před 80 lety toužili po samostatném státu.

     • asm napsal:

      Čo má spoločné rok 1956 s 2. svetovou vojnou? Rusi sa tam angažovali kvôli udalostiam v Maďarsku v roku 1956 a nie kvôli odplate za vojnu.

      Ok. Takže ak prijmem za pravdu názor, že Slováci vraždili Rusov, lebo sa zúčastnili agresie proti Sovietskemu zväzu, tak potom Rusi vraždili Fínov, lebo sa zúčastnili agresie proti Fínsku, vraždili Poliakov, a obyvateľov Sibíre, lebo Ruské impérium ich obsadilo, vraždili aj Afgáncov a dokonca aj Čechov a Slovákov, lebo 68.

      S tým katolíctvom možno máš pravdu, ja som vtedy nežil a neviem aké bolo zmýšľanie väčšiny obyvateľstva. Podľa mňa však mal katolícky ľud úplne iné starosti ako vytváranie samostatného štátu. Podľa mňa celkovo mali Slováci na vzniku Slovenského štátu asi takú zásluhu ako Česi na vzniku protektorátu Bohmen und Mahren.

      Ale nie je špatné, to čo hovoríš. Nabudúce bude lepšie sa nechať obsadiť, tým pádom nebudeme musieť vysielať nijakých vojakov a prípadné vysielanie našich vojakov už nebude pod našim menom, potom počkáme a necháme sa oslobodiť Rusmi.

      • houbeer napsal:

       Tak i partyzanstvi a vcasne,, zbehnuti je taky možnost...
       Snad vojna nebude,lide to postupne prokouknou a nedovoli ji.

   • Helena napsal:

    Vladislav, asi tak ....

  • Dušan2 napsal:

   Podľa mňa to musela byť konšpirácia. Tí o ktorých sa nehovorí vedeli že vtedajší minister financií (nielen) pripravuje naftu vo vagónoch pre SNP. Aj sa presúvali štátne financie z Bratislavy do Banskej Bystrice. A áno vládne štruktúry SR sa reálne na SNP pripravovali!!!

   SNP bolo jednoznačne určené na podporu pri prechode Československej armády a Červenej Armády z Ruska.

   A to že vzniklo chaoticky je len dôsledok informačného úderu z vonku. (znova tí angličania ako pri Haindrichovy)

   Cieľom bolo znížiť masu vojakov (budúcich robotníkov, riadiacich kádrov) ČA ale aj zabiť vojakov ČS armády. Pretože to boli skutočný vlastenci /bolševici.
   Tento cieľ bol dosiahnutý zabitím 66tisíc vojakov pri prechode strategickým priesmykom.

   IŠlo o zníženia pravdepodobnosti pozvednutia Slovanských Štátov voči globálne oligarchii!!!

   • asm napsal:

    Zaujímavý názor. Ale vojenskú misiu povraždili partizáni. No a partizánov mali pod palcom komunisti a tých mali pod palcom Rusi. Ako vysvetlíš toto?

    • Dušan2 napsal:

     Minister financií jednoznačne pripravoval podporu pre SNP. Financie boli presúvané z centrálnej banky z Bratislavy do pobočky v Banskej Bystrici. Na odstavných tratiach medzi Brat. a BB bolo priprvených plno plných cisternových vagónov. A to je len čo si pamätám keď som si trochu SNP študoval z iného pohľadu.

     Ohľadne komunistov. Myslíš že bol Trocky komunista? Nie on bol liberál podporovaný z rôznych kruhov nielen bankárov z NY. On mal svojich nasledovníkov a spolupracovníkov. Takže keď v podstate odišiel 6.kolona tam ostala.

     Ak boli taký istí trockisti/marxisti aj medzi vyslancami z ruska tak je to úplne jasné čo sa v skutočnosti stalo.

     • asm napsal:

      Takže, aby sme si to ujasnili. Ak ťa správne chápem. Podľa teba mali trockisti ešte stále v Rusku nejaký vplyv. A títo mali nejakým spôsobom pod palcom partizánov alebo aspoň nejakú skupinu.

      SNP vzniklo ako snaha pomôcť reálnou akciou Rusom, ale určité sily z "Londýna" to zvrátili tak, že sa navzájom vyvražďovali nemecké a slovenské dediny.

      • Dušan2 napsal:

       To s tými trockistami ani nieje otázne. A súhlasím.

       Až na "že sa navzájom vyvražďovali nemecké a slovenské dediny."
       - ak sa to to dialo mohlo to byť dôsledku dlhodobých rozporov a aj miestny psychopati mohli zaúradovať a využiť situáciu.

      • mat4 napsal:

       Chruscov, Gorbacov. Myslis si, ze ich Stalin vyhnal vsetkych ?

      • Jarmila napsal:

       Zkrátka a dobře celé to SNP byla jasná židovina. Když se dva mlátí, žid se za oponou směje.

     • Maroš napsal:

      Financovanie SNP a presuny peňazí organizoval riaditeľ národnej banky Karvaš - s tichým vedomím Tisa! Bez vedomia Tuku - predsedu vlády. Nemci odzbrojili Slovenskú armádu tesne pred vypuknutím povstania - pred organizovaným sústredeným prepadom nemeckých vojsk - toto musel niekto prezradiť! Pretože jedna vec je intuícia - na malom Slovensku neboli veľké nápadné logistické presuny, a druhá vec sú spravodajské informácie, načasovanie "tesne", a veliteľské rozhodnutie s inak veľkým diplomatickým faux pass voči vojnovému spojencovi. Myslím, že zradca pochádzal z prostredia, ktoré sledovalo práve Karvašove pohyby peňazí - teda z bankového sektoru. ??? Vojenská organizácia SNP bola skôr personálna záležitosť - s vyššou mierou osobných vzťahov, dôvery a opatrnosti.
      SNP nabonzoval Nemcom niekto, kto mal blízky vzťah k peniazom, ktoré mu odchádzali pred očami - niekam.

      • asm napsal:

       Toto je pre mňa zaujímavá informácia, že aj Tiso bol oboznámený. Ale aj tak, nemohol byť za tým Sion?

       Niektorí tu nadávajú na admina, že tu uverejňuje aj takéto články. Aby tu bola zase len jedna línia a nič nás nedráždilo. Možno je celý ten článok blud, ale koľko zaujímavých vecí som sa dozvedel len v diskusii.

       Keby tu nebolo tohto článku nevidel by som tú fotku Tisa s Hitlerom. Nejaký divný stisk ruky tam robí na to, že to je katolícky farár. Ja by som povedal, že je to slobodomurársky stisk 2. stupňa s názvom Jakin. Zaujímavé je, že strom Tis sa povie po anglicky Yew.

       • Maroš napsal:

        asm - malo by to byť tu - dokument STV z roku 1981!
        Ja si to pamätám z dávneho rozhlasového prerozprávania.
        Keď si uvedomíš, že toto tu si po 35 rokoch pozrelo len 1400 ľudí - je ti jasné, kto je cieľová skupina slovenskej neochronológie kurva!
        Financoval som SNP Lenka
        https://www.youtube.com/watch?v=_dffsATzdYQ
        Dukla krv a mýtus 1 (Battle of the Dukla Pass I)
        Poznámka - v Brne som poznal chlapa, čo prešiel Duklou - v SSSR skončil ako pilot s črepinou v hlave - šupli ho do tanku - žiadna demobilizácia pôvodných dobrovoľníkov za války neexistuje! Cez Duklu prešiel s NKVD popravcami za chrbtom!
        Dukla krv a mýtus 1 (Battle of the Dukla Pass I)
        https://www.youtube.com/watch?v=FVvYYdoN6H0

        • asm napsal:

         Na upresnenie, nevravím, že s článkom súhlasím. Ale aj keby raz za čas admin uverejnil nejaký blud, je tu predsa diskusia, kde by mali čitatelia rozumnou argumentáciou vysvetliť, prečo je to blud. Takto noví čitatelia a nielen tí, nikto nevie všetko, ani ja, takto sa poučia ako bludy odhaľovať.

         Dík za linky, ale mrknem na to až zajtra alebo v nedeľu.

       • Maroš napsal:

        asm -
        ■ Koncom marca prezident SRJozef Tiso v rozhovore s ministrom hospodárstva Gejzom Medrickým povedal: „Ale hľadať cestičky k Spojencom by bolo predsa potrebné. Informovať, že obrať tento národ o samourčovacie právo bolo by násilím, bolo by trvalou krivdou. Dokázať, že nie sme nacisti a že sme našu vynútenú účasť vo vojne stlačili na najminimálnejšiu mieru, takmer symbolickú." Pritom počítal s podporou amerických Slovákov.
        http://29august1944.sk/pravda-o-snp/21-kalendarium-roku-1944/8-kalendarium-roku-1944

        • Helena napsal:

         Maroš a prečo sa potom ten svätý otec tiso schovával ako krysa a prečo nepredstúpil pred národ a neospravedlnil sa mu za príkoria, ktoré dovolil, aby boli na tom národe napáchané? Prečo neprijal trest, ale pred trestom ušiel ani Vatikán mu útočište neposkytol, hoci cez Vatikán prechádzali oveľa hroznejšie stvory .....? Lebo to bol zlosyn, naviac bez cti, faloš sama. Cez vojnu sa vypásol do obludných rozmerov, chudák strádal. A dovolil vypaľovať a zabíjať nevinné slovenské deti, ženy, matky, babky, otcov, dedov ..... no, hnus.

   • Dušan2 napsal:

    Ešte k tomu atentátu na tých generálov. Vyvstávajú zásadné otázky:
    Skadiaľ sa dozvedeli partizáni že ten vlak bude prechádzať? Veď vtedy neboli také informačné možnosti ako v súčasnosti. A ten transport nemeckí vojaci nevykrikovali všade. Dokonca aj termín príchodu vlaku. Veď ten vlak mohol ísť aj cez maďarsko.
    A žeby mali vtedajší slabo organizovaný partizáni takú dobrú rozviedku? Kým boli namotaný že zabitím generálov sa niečo zlepší?
    Skadiaľ pochádza oficiálna verzia tohoto útoku na generálov? Kto ju zaznamenal a kedy? A podobne.

    Nespomeniem si už na oficiálnu verziu. Ale bolo by ju dobré znova preskúmať.

    • Maroš napsal:

     Dušan2 - no a s týmto útokom súvisí to povestné vyznamenávanie nemeckých vojakov Tisom - aby aspoň takto
     zabránil vybombardovaniu b. bystrice, Zvolena, Brezovej, odvlečeniu 25 tisíc našich na nútené práce a okamžité zastrelenie 300 zajatých partizánov. V SNP pôsobila aj cca 100-členná židovská partizánska skupina po velením Juraja Spitzera. Poznal som ho osobne, výborný chlap - bol neskôr docentom slovenčiny na filfakulte UK. Partizánske dozvuky - "účtovanie" - trvalo - pokiaľ neumreli. Ľudia mali aj kvôli režimu - také tajomstvá v sebe, o ktorých sa v archívoch nedozvieš.

     • Maroš napsal:

      Dušan2 - tu je nejaký materiál:

      Kalendárium roku 1944 - Povstanie '44 - je čo oslavovať?
      ... židovská organizácia Agudas Israel, Štátny department USA, ... aby sa Slovensko ako samostatná jednotka domáhalo v rozhodujúcej chvíli pričlenenia k ZSSR, ... Podľa historičky Evy Schmidtovej-Hartmannovej židovská podzemná organizácia v tábore Nováky rozhodla, ...
      http://29august1944.sk/pravda-o-snp/21-kalendarium-roku-1944/8-kalendarium-roku-1944

      Dalma Holanová-Špitzerová: Život je jedno veľké ...
      Koncom augusta 1944 odišla novácka židovská jednotka do Povstania. Vy s ňou? Chcela som, ale Špitzer jasne povedal: baby neberieme. Zviezla som sa teda sama do Banskej Bystrice a tam som sa prihlásila na sekretariáte: chcem niečo robiť.

      http://feminity.zoznam.sk/c/885622/dalma-holanova-spitzerova-zivot-je-jedno-velke-dobrodruzstvo

      • Maroš napsal:

       Celkovo mi - z pohľadu komu-čomu to slúži, vychádza, že výsledkom utopenia oboch povstaní v krvi - SNP, aj Pražského - ktorú ako tak udržali Vlasovci - ktorých sovieti potom povraždili - bolo, že Československo sa zásluhou oslobodenia ČA - na Prahu sa američania vyjebali, a SNP vypuklo skôr, ako malo a bolo pripravované v súčinnosti so slovenskou armádou - že ČSR sa dostalo do vopred dohodnutej sféry vplyvu sovietskeho zväzu - čo čsr. národné sily vtedy vôbec nevedeli. Neviem, ako by všetci reagovali, keby toto vedeli - "tak nech tu sovieti vykrvácajú, keď nás tu potom chcú namiesto Nemcov ovládať oni!" Neviem - česť je česť, ale koľko by sa našlo práve tých prosovietskych čestných komunistov - bojujúcich práve a len za komunistické československo. Toto je na zamyslenie... Krvácať za vlasť - z ktorej si potom iný urobí svoj pašalikát - toto naserie. Lebo aj tí sovieti, ktorí tu vykrvácali, nebojovali práve za ten-takýto pašalikát! Kurva, kurva, kurva! - toto si treba ustrážiť - aby obete nikdy neboli zbytočné, aby ich nikto iný nemohol zneužiť!

       • proud napsal:

        Nevim jestli jsem te spravne pochopil,ale prijde mi to ze si malo uvedomujes kym jsme na svejch 500 x 359 kilometrech,tak cirka,vy na tom budete asi podobne.A dalsi vec,jestli jsme byli jak rikas pod Ruskem,pak to nebyla zadna poroba a ani se to tak neprojevovalo.Mozna zapominas,ze jsme byli kdysi jedna zeme.A kdyz to tak dneska sleduju,chte nechte si musim priznat ze nam pod Ruskem,tehdy jeste sssr,bylo mnohem lip i kdyz to taky melo svoje mouchy.Samotny totiz budeme vzdycky jenom paberkovat,jak my,tak vy,a i kdyby jsme se spojili,porad by to bylo zoufale malo.Nemyslim to zle,ale z hlediska velkejch statu jsme v tomhle systemu proste hovnem,o to hur,ze se tak i chovame.......

       • Dušan napsal:

        Ja si zase myslím opačne. Nie náhodou bol zabitý Československý prezident hneď po Stalinovy. Pretože sa hovorilo že je stalinysta aj keď som čítal Wikipédiu vôbec z toho to nevyplýva. Musí tam byť plno dezinformácie rovnako ako Stalinov "kult osobnosti".

        To že sme sa dostali do sféry vplyvu SSSR bolo ehm tak všelijaké. Aj u nás bolo plno trockistov ako napríklad Slánsky.
        A aj historicky reálny socializmus nebol tak celkom ono.
        To že sme mysleli že na západe je krajšia tráva bola len naša nezmyselná predstava.

       • benmil napsal:

        Maroš
        S tým vyjebaním Američanov na Prahu to nebolo tak jednoznačné. 4. alebo možno už 3. mája prišli dva americké tanky do Motola, a zástupcovia americkej armády rokovali s predsedom Českej národnej rady, ktorým bol neskoršie velebený Josef Smrkovský. Amies ponúkli pomoc pri oslobodení Prahy. Smrkovský ju odmietol so slovami "Toho bohdá nebude, aby sa ruský kôň z Vltavy nenapil."

     • Helena napsal:

      Maroš, aspoň netrep!

      Nechával zabíjať nevinných ľudí, deti, starých a nevládnych a na druhej strane zachraňoval partizánov, také bludy môžeš trepať starej blaškovej!

    • Maroš napsal:

     Helena - máš pohodlný "názor" - pletieš si Tisa s Tukom!
     Šokujúce svedectvo o zločinoch Čarnogurského /staršieho, ten mladší je inak členom Rádu nemeckých-teutonských rytierov/
     https://www.youtube.com/watch?v=l0vK_lip3pg

     • Maroš napsal:

      Helena - a aby som nezabudol, toto - "na druhej strane zachraňoval partizánov, také bludy môžeš trepať starej blaškovej!" - si nezabudni ty trollská fľandra NAKAZENÁ, vyúčtovať ako "nadprácu" bez frcgumy!

      • Maroš napsal:

       Ty kunda - Tiso preukázateľne nepodpísal jediný rozsudok smrti - v tomto postupoval v prvom rade ako duchovný - ty vymetená krava! Svedkovia síce vymierajú, ale záznamy ich svedectiev budú takých, ako si ty, doháňať na internete ešte ďalších sto rokov - piča - choď na Yebe Tebe, a tam ťa to zasype! Ty primitívka - s kým tu komunikuješ - s hospicom?! Keď chceš provokovať - tu to schytáš na počkanie! Tiso nesúhlasil s návrhom na sovietizáciu Slovenska a včlenenie do SSSR, ale Beneš súhlasil s nástupom komunistov, a Beneš mal byť - A CHCEL BYŤ povojnový prezident ČSR - preto spojenci odkráglovali Tisa aj so súhlasom Stalina.

       • Stano Slabeycius napsal:

        Tebja, SUKA, nado ubiť, pričem NEMEDLENNO! Urážať ženu, sa cítiš ako alfa-samec?
        KKT, na každý Tvoj argument, a to vedz - POZORNE SOM SI ICH PREČÍTAL - Ti dám zabijácky PROTIARGUMENT.
        Poď sa so mnou hádať, sviňa, vyser sa na ostatných.
        Čoskoro Honza Koral dá môj článok, POVEDZ NIEČO T Y H O V N O V Y J E B A N É!!!

 19. Definitiva napsal:

  Nečitateľný článok.

  Autor pripomína definíciu fašizmu:
  "Fašizmus – rituálne spečatené spojenectvo štátnej moci s domácim a zahraničným veľkokapitálom za účelom zastrašovania a vykorisťovania väčšiny obyvateľstva"
  V definícii je slovo "rituálne" pridané, zavádzajúce a môžete si ho vynechať.

  Tejto definícíí fašizmu podrobte skutky vedenia Smeru a koalície a ĽS Naše Slovensko a opozície. Podrobte skúmaniu skutky, ktoré ste schopný zmyslami vnímať, fakty z dokumentov. Kto má prepojenie na finančnú moc, v čí prospech sa prijímajú zákony, kto má z politiky prospech, kto presadzuje priamu demokraciu a referendum na rozhodnutia parlamentu, teda PRIAMU ÚČASŤ OBČANOV NA SPRÁVE VECÍ VEREJNÝCH, prečo nie je referendum pre politikov záväzné, prečo sme v NATO, prečo prezident presadzuje záujem USA bez súhlasu vlády, parlamentu a občanov, prečo sme odovzdali našu suverenitu Bruselu, ktorý je sluhom USA korporácií, prečo generál vyhlasuje, že našim nepriateľom je Rusko...a komu to všetko vyhovuje. Záver si urobí sám, každý človek má dostatočnú rozumovú výbavu na to, aby si vedel vlastným rozumom vyhodnotiť realitu.

  Jedno ľuďom chýba, aby mohli myslieť a správať sa rozumne. Dejiny Sovanov sú zatajované a falšované, informácie zo spoločenského diania z domova aj zo sveta sú odopierané, falšované, resp. ideologicky vhodne ošetrené.

  Jedno je isté, Smeru sviečka zhasína, zdochýnajúca kobyla kope. Isté je aj to, že na Slovensku neexistuje dostatočne silná politická strana, ktorá obhajuje záujem rodiny, národa, štátu, kultúry našich predkov, lebo neexistuje objednávka od občanov. Občan je nevzdelaný, neinformovaný, monopolným garantom vzdelania je štát. Občan si sám iniciatívne nehľadá informácie, ak sú mu ponúknuté, tak nemá záujem o vzdelanie, občianska duša je nasýtená konzumom a pre rozvoj duchovných hodnôt niet miesta.

  Kto národniara pokladá za riziko, až extrémistu, ten je idiot. Národy a národnosti existujú, dokážu dobre spolunažívať, až kým medzi nich nevstúpi cudzia sila, politik! Národy a národnosti sa navzájom obohacujú, ak žijú v mieri a navzájom sa nelikvidujú.

  Do politiky, žiaľ, idú len psychický devianti, kariéristi bažiaci po moci a bohatstve, predajné prostitútky, ktoré sa trasú, aby mohli slúžiť finančnej oligarchii za almužnu a pritom rozkrádajú štát, na objednávku likvidujú národ a rodinu. Dnes aj za komanča sa k moci derú tie isté kariéristické charaktery, psychicky narušení ľudia, ktorí nikdy neumožnia vládu nezávislých profesionálov, odborníkov.

  Celosvetovo má ľudstvo problém iba jeden, tam to začína aj končí, je to problém morálky ľudstva a každého človeka. K tomu je nutné chápať proces demoralizácia ľudských hodnôt, ktorý trvá od dôb Starovekého Egypta, asi 5000 rokov, zotročenie ľudstva dlhom a úžerou sociálnymi parazitmi. pričom v tomto procese dodnes zohrávajú svoju negatívnu rolu aj svetové biblické náboženstvá, ktoré sú nástrojom ideológie sociálnych parazitov.

  Kto nepozná svoje pravdivé dejiny, ten nemá identitu a nemá budúcnosť, nevie konať dnes a nebude vedieť konať pre budúce blaho svojich detí. Kto nemá záujem o politiku, komu je odopierané právo na pravdivé informácie, ten je ako tá slepá, hluchá a nemá opica, je človek s duchom zvieraťa, je zombie ovládaný cudzou otrokárskou elitou.

  Každý človek má budúcnosť vo svojich vlastných rukách. Žiadna svetovláda nedokáže ovládnuť vzdelané a pravdivo informované masy, dav, ktoré sa rozhodnú prevziať správu vecí verejných do vlastných rúk.

  Každá vláda, ktorá koná proti záujmu občanov je skôr-neskôr odsúdená k zániku. Čím sú skutky voči občanom nespravodlivejšie, tým viac narastá napätie, sú zdrojom extrémizmu, teda aj fašizmu.

  Ak hľadáme príčiny fašizmu, tak tie musí každá vláda hľadať vo vlastnom zrkadle. Žiadna cenzúra človeka nezmení, nevychová a už vôbec ho nevzdelá a nezabezpečí mierové spolužitie občanov.

  • Helena napsal:

   Definitíva a čo je potom Kotleba? Je len slúžiaci, nik sa do politiky nedostane, pokiaľ nie je ochotný slúžiť ...... on nie je žiadny národovec, on je zatrpklý a pomstychtivý človek. Týraný od malička, to dá zabrať.

   Ak by mal skutočne záujem niečo zmeniť, už by tak konal. Ako župan má obrovské možnosti a dostatok financií, veď sedí na prameni.

   Zbytočne tu budete rozoberať definície, tie sú na nič a na h....o. Nacizmus priniesol Európe amerikanizmus. Omieľanie hrôz nacizmu sa iba prekrývajú oveľa horšie násilia, čo páchajú Američania. Korporátny fašizmus ako vyšitý, trump je jeho hlavou.

   • petr napsal:

    To je velmi zajímavá informace! Náš "největší národovec" Vandas z DSSS je totiž taky v jádru nenávistný a pomstychtivý člověk. A obávám se že i Okamura. Jaká podivná souhra "náhod".

 20. Dušan2 napsal:

  K minulosti:
  ľudáctvo bolo namotané tak že nechápalo že je zneužívané. ľudáctvo nebolo bolševickým smerom ale skôr trockistickým (trockizmus jedným znakom je fanatizmus)

  Tiso pravdepodobne nemohol robiť nič iné čo robil. Je vysoko pravdepodobné že ako indokrinovaný kňaz veľa toho z globálnej politiky nechápal. A ako nepohodlný svedok bol odstránený na základe "príkazu" z anglicka cez Beneša (Beneš bol skôr navnadený).

  Teraz k súčasnosti a budúcnosti: To o Slovenskom štáte 2.0 je kľudne možné. Ale keď Kotleba sa uvedomí (to fakt dúfam) a rozozná že mu niekto "radí zaujímavým" smerom.... A aspoň ešte jedno funkčné obdobie bude v opozícii aby sa poučil riadiť štát, tak.....

  Ideálne by bolo keby vyvstal neohlásený tandem Fico-Kotleba.

  ps. nemýľte sa celej europe dali na výber nacizmus pekne zošnurovaný (fažmus otvorený) alebo liberalizmus, LGBTI-ismus, slniečkarstvo, masová migrácia (fašizmus zakrytý). Medzi týmito bude riadený chaos a občianska vojna

  ps2. už len tým že sa o pravdepodobnom projekte Slovenský štát 2.0 hovorí sa možnosť vykonania tohoto projektu znižuje

 21. Béla Moravanský napsal:

  Ale no tak, len dement neslovanský nechápe o čo tu ide ! Pochopte vážení že mýľovými krokmi sa blíži RAHOWA.
  Preto buďte pripravení a drísty kozmopolitov si nevšímajte !

 22. martin bareš napsal:

  Na rozdí od většiny komentátorů se mi ten článek líbí.

  Je tedy těžko srozumitelný a dlouhý a musel jsem ho přečíst pomalu a znova projít.

  Taky je to ale tím, že nejsem Slovák a nezná tamnější politickou situaci. Tu mi pomohl částečně článek objasnit.

  Jestli mohu s některými událostmi a věcmi ouhlasit či ne, to je těžké, právě proto, že neznám návaznosti ke konkrétním osobám, keré jsou v článku uvedené.

  Ale rozhodně to přehled má, fakta jsou jasná. Je to pro mě vhled do politiky od nás na východ, většinou lidí zanedbávané a přehlížené. A to je zásadní chyba.

  • Maroš napsal:

   Martin Bareš - TREFA! - a predstav si, že si takýto článok prečíta 16-ročné holka so záujmom o politiku a dejiny! Úžasné! - toľko informácií pohromade - aj s tým, ako to pochopiť! Martine - neochronológia je určená tým, ktorí nepoznajú históriu v inom podaní, z iných zdrojov. Manipulatívna 2. priorita obecných prostriedkov riadenia udalostí - pre new generation. V nekritickej fašistickej alebo islámskej spoločnosti, je to módny motivačný strih na vestu na nosenie šúlkov dynamitu! Ideológia bude kabát - 1. priorita!

   • Maroš napsal:

    A vidím, že tento grc sa nám tu snaží natlačiť do gebulí trollské komando umývačov špinavého RÁDU - ktorých sem kurva navliekla tá Slabeiciusová banda - ktorá tak rada chlasce kubánsky koňak! Admin sorry - poprevraciam ti stoly!

 23. jan nowak napsal:

  .. El komandant Petera zajiste ještě CHRAPE.. no mě nezbýwá než wo-lat : Háállellujah.. hááleelujaah.. Tag nechte mě spát - tag nechte mě spát !

  ps : jaké bude podle wás , powálečné uspohřřádání ???0

 24. petr napsal:

  Hlupáci slováci nepochopili, že kdyby posledních 10 let vládl kdokoliv jiný než fico, tak dnes žerou trávu a kůru a polovina slovenska by byla emigrovaná u nás. Fica jsem jim tehdy záviděl když nás topolánkovy a kalouskovy pravicové vlády transformovaly na rozvojovou zemi, i přes ficovy chyby jako euro a pod.

 25. Maroš napsal:

  Petr - s tými hlúpymi Slovákmi máš pravdu - že sa nechajú ojebávať.
  Fico drží štátnosť len preto, pretože je to jeho pašalikát, jeho pieskovisko. Nikde inde totiž predsedom vlády byť nemôže - leda, že u vás tiež prebehne majdan, a potom si budete môcť aj z nášho politického odpadu postaviť medzinárodnú vládu - ako Ukrajinci.
  Koniec koncov - ujo Babiš vás tú trávu a kôru žrať naučí - a namiesto horčice si ju budete natierať jeho repkovicou - vyrastie vám aj na balkóne.

  • proud napsal:

   "Fico drží štátnosť len preto, pretože je to jeho pašalikát, jeho pieskovisko. Nikde inde totiž predsedom vlády byť nemôže"...........coby nemohl,muze,jeste i unas,kdyz je u nas jeden stbackej Slovak Babis,co by nemohl bejt i Fico,berem kazdou ruinu odevsad,jak je videt,hlavne kdyz strejda nejaky bonbonky,nebo koblizky rozdava,nerkuli ze hodi par jitrnic,to bude mit sanci na post i nejakej Ukulele Mbembe z Etiopie,az tak hrdym narodem jsme..........jednomu zereme destruktivni EET,druhymu sezereme treba i tejden noseny fusekle...........

   • petr napsal:

    Ještě jste zapomněl na Ukrajinu kde se uplatní kdejaký gauner a mezinárodní zločinec. Snad tam do vlády vzali i nějakého slováka napojeného na MMF a světovou banku. Ale pro ně je fico příliš malý gauner aby ho vzali mezi sebe na ten obří krvavý košer sabat co se odehrává na východě ukrajiny. Kam se hrabe anežka hrůzová na ten masakr. A mají náhradní orgány pro všechny americké i izraelské harpagodechajce co se tvrdošíjně odmítají odebrat ke svému pánu, satanovi.

    • proud napsal:

     Vechno je v lidech: kdyz se nechaji zblbnout,kdyz jsou ochotny delat svinstva,kdyz jsou ochotny podporovat svinstva,kdyz tolerujou svinstva,kdyz jsou ke svinstvum lhostejni........kdyz,kdyz,kdyz..........V tomhle ma pravdu DVTR kdyz tvrdi ze mira vedomi kazdyho jednotlivce urcuje miru vedomi spolecnosti,coz jde i logicky vymyslet,jen mit zajem a jde to jeste i hodne rozvist.Pro me to znamena zvedat miru vedomi sobe a druhejm,abysme se dobrali neceho lepsiho.Bez toho bud vsechno marny a porad pujde jen o honeni stad jako je to dnes kdy z nas profitujou bezcharakterni sobci,ale s vysokou mirou vedomi.

     • proud napsal:

      Porad se mi spatne chape proc tu vyskou miru vedomi pouzivaj proti zbytku sveta misto aby ho zvedli vsem,vzdyt by se porad meli dobre i se vsema ostatnima,co je vede k tomu mit se dobre jenom sami?......Hnus velebnosti.

  • Ada napsal:

   Ale čo? Tak preto Fico kandidoval za prezidenta, aby sa vzdal pašalíka? Mal by minimálnu moc! On skôr kandidoval, aby zabránil tomu úžerníkovi prekážať vláde a parlamentu - aj keď len symbolicky! Jasné, že za Ficom stoja niektoré finančné a veľkopodnikateľské kruhy inak by to neustál! Stavili naňho ako na človeka, čo to VIE ustáť! Ale aj on im vie vysvetliť, že odtiaľ potiaľ - a ďalej už to nejde!
   Masmediálna masáž Antifico - všetko propravica - už dosiahla svoje plody! Aj u svojich oponentov vniesla do podvedomia antipatiu a aspoň trochu antifico...
   Autor má v mnohom pravdu, príliš sme upustili východný vektor - a je neľahké ho prijať... U mladých je "v móde" Kotleba - hoci nemá nijaký program PO... Teda program ešte ako tak - ale odborníkov nula... Je to nebezpečné pre Slovensko! Mládež zvolila Kýšku - lebo je krátkozraká, takisto môže voliť znova, hoci opačne...

 26. Cico Ciciak napsal:

  Moja reakcia na článok:

  http://pastebin.com/JD2j3hDg

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!