Geoinženýrství ničí ozonovou vrstvu, vypovídá bývalý technik NASA

99ip4-300x203Bývalý technik NASA pro kosmonautiku a letectví pracoval přímo u GeoengineeringWatch (na nejmodernějším zařízení na měření UV záření, dodávaném prostřednictvím GeoengineeringWatch.org),  aby měřil nebezpečně vysoké hladiny UV záření, které v současnosti dopadá na povrch naší planety. Katastrofická zpráva tohoto technika NASA se uvádí níže. Ti, kdo jsou si nejvíce vědomi svého okolí, už dlouho upozorňují na rostoucí intenzitu slunečního záření. Tato změna není způsobena zvýšenou solární aktivitou, ale spíše je to katastrofický symptom rychle se rozpadávající ozonové vrstvy Země.

Třebaže existují víceré antropogenní faktory, negativně ovlivňující naši životně důležitou ozonovou vstvu, daleko větší škodu působí probíhající programy klimatického inženýrství.  Mnohé prameny hlavního proudu a takzvané oficiální zdroje klamně prohlašují, že ozonová díra nad  jižní polokoulí se “vzpamatovává” (aby se uklidnilo obyvatelstvo), avšak  špičková data nepodporují oficiální verzi o tom, že by se ozonová vrstva vzpamatovávala. Od začátku tohoto století se zaznamenávají UV hladiny v porovnání s povrchem Marsu. Stejné zdroje, které deklarují falešné údaje o tom, jak se ozonová vrstva  vzpamatovává, ani jen nevzpomenou mohutnou a rostoucí ozonovou díru na severní polokouli .

9h3it

 

Jak se 20. století blížilo ke konci, stávalo se víc a víc patrným prudké decimování ozonové vrstvy severní polokoule.

Z monitorovacích zdrojů je čím dál tím víc obtížnější získávat novější data. Hlavním důvodem, proč se tak děje, je propouštění vědců zainteresovaných na výkumu ztenčování ozonové vrstvyGeoengineeringWatch.org  už dlouho měří a monitoruje rostoucí rozsah UV záření.

yy6

Šíření oblasti se zdecimovanou ozonovou vrstvou pokračuje.

Důsledky vystavení extrémnímu UV záření jsou velmi zřetelné na sluncem ozářované straně mnoha druhů a exemplářů stromů. Všechny živé formy, které jsou vystaveny nadměrnému UV záření, jsou postiženy. Příklad pro velryby a plankton.

44e

Účinky solárního UV záření na biologické molekuly a jejich fyziologické odezvy (diagram od: Royal Society of Chemistry) vystavené UV záření. Inženýrství klimatu decimuje ozonovou vrstvu, a všechny podpůrné systémy života na Zemi jsou v ohrožení. Velmi děsivá zpráva uvedená níže (pojednávající o nebezpečí extrémního UV záření) byla sestavena organizací GeoengineeringWatch.org,jedním penzionovaným technikem NASA pro kosmonautiku a letectví. Kvůli jeho bezpečnosti musíme pro tuto chvíli zachovat jeho individuální anonymitu.

 

Kritická masa v lidském chápání 

Vypadá to jednoduše?  Ale není.

Kritická masa v lidském chápání je autorem definána jako:  

Procento světové populace potřebné předtím, než se zvolí nový směr a použije se na nápravu situace, nebo program, který se stane hrozbou pro biosféru Země a/ nebo pro lidské osídlení.

V dalším textu autor používá zkrácenou formu “kritická masa”.

Jestliže se zabýváme různými problémy kritické masy, je v první řadě nutné rozdělit je do dvou kategorií, na vojenské a civilní.  

Důvod pro rozdělení obou kategorií je jednoduchý, Vojáci potřebují rozsáhlé zdroje, aby ovlivnili kritickou masu, zatímco civilní sektor, jsa  “menší hrozbou mezi státy” nemá nad sebou tak přísný vládní dozor.

Zemské klima je nejkritičtějším problémem, který má dopad na veškeré obyvatelstvo planety. Zatímco diskuse týkající se programů úpravy počasí mají za cíl ovlivnit “regulovanou odezvu” na nepříznivé klimatické podmínky, k debatám ohledně samotného geoinženýrství se dosud nepřikročilo.

Ale jsou to právě nepříznivé dopady geoinženýrství,  co jitří klimatologické změny v důsledku industrializovaného odpadu, spotřeby fosilních paliv a nekontrolovaného konsumerismu.   

V současnosti  si naprostá většina obyvatelstva Země není vědoma současných programů globální úpravy počasí a geoinženýrství.

Aby lidstvo a naše biosféra přežila, toto se musí změnit.

Vědci nejsou ochotni vyjadřovat se k současným modelům kontroly počasí a k prudkému růstu globálních teplot z různých důvodů. Dvěma největšími důvody jsou peníze a strach. Jestliže vědec nabídne nějaký názor, je často vyzván, aby “podložil svůj názor fakty”, což vyžaduje spustit výzkumný program, který nikdo není ochoten finančně podpořit, Výsledkem toho je, že vědci si svůj názor nechávají pod pokličkou a mimo média. Vědci jsou obvykle zaměstnanci univerzit, nebo je financují korporace. V případě univerzit se jedná o finanční granty, v případě korporací se podporuje pouze výzkum naprogramovaný příslušnou korporací, a jestliže v průběhu studia dojde k jakékoliv odchylce, finanční grant se zruší a korporace  přestane vědce zaměstnávat.  

Vzpomínáte si na velké propouštění z NASA v půli devadesátých let? Tehdy bylo propuštěno víc než 15000 zaměstnanců.  Někteří z těchto zaměstnanců věděli, o co opravdu jde, jiní byli jen do počtu. Autor této studie pracoval u NASA Ames/Dryden, když Sam Golden ohlásil redukci počtu zaměstnanců. Byl to pro NASA opravdu černý den. Byly zrušeny federální finanční granty pro několik programů.

Jestliže nevíte, kde vzít peníze na zaplacení základních potřeb, jako je jídlo, bydlení a ošacení, může to změnit váš postoj z pozitivního na negativní dřív, než řeknete švec. Přidáte-li k tomu rodinu, již máte vydržovat - světový standard je dva a půl dítěte a manželka. Řekněte mi, co pravděpodobně uděláte, jestliže váš hlad potlačí zdravé uvažování? Není obtížné si představit, že jako první přijdou na řadu děti.

Autor má osobní zkušenosti s techniky a vědci, kteří byli propuštěni. S IQ nad 180 se nakonec rozhodli, že jestliže ještě někdy dostanou zaměstnání, už nikdy nebudou nikomu nabízet svůj názor, který se byť jen nepatrně liší od jejich programové struktury. A tečka.  

A to je poslední krok k postoji nezainteresovanosti vědy:

Než se dospěje ke kritické mase lidského chápání negativních dopadů programů globální modifikace počasí (tj. GEOINŽENÝRSTVÍ), horní ozonová vrstva Země se bude dál rozkládat.  

Bez ochranného ozonového štítu proti záření veškerý život na Zemi zahyne.

Námět k přemýšlení. Ve kterém okamžiku začne být vědec a technik zainteresován, než dojde k naprostému antropogennímu zničení globálního klimatu?

Odpověď je jednoduchá - nikdy.  Tito vědci a technici budou trpět spolu s námi ostatními až do dne, kdy konečně prohlédneme a spatříme pravdu. A to už bude pozdě.

Neříkám, že to platí pro všechny naše vědecké partnery, ale autor je jedním z mnoha, kteří chápou kritické škody způsobené geoinženýrstvím a programy globální modifikace počasí. Po čtyři poslední roky autor studoval horní ozonovou vrstvu, a přišel k závěru, že definitivní zničení této vrstvy bude poslední kapkou, která přispěje k vyhynutí lidstva.

Vezmeme-li do úvahy exponenciální rychlost rozpadu, rok 2025 bude rokem, kdy rostliny a živočichové - včetně lidí - začnou masově hynout. Bude to pomalá, bolestivá smrt veškerého  života a lidstva.

Tím se neříká, že k nevratným škodám už nedošlo. K ničení naší biosféry nedošlo přes noc, Je to přímý důsledek bezpočetných antropogenních aktivit, včetně 70 let geoinženýrství a programů modifikace počasí .

Autor je technik, zabývající se kosmonautikou a letectvím, a v půli devadesátých let pracoval u NASA na výzkumu letadel létajících ve velkých výškách, se specifickou pozorností pro ozonovou vrstvu.

Letecký technik pokračuje ve výpovědi:

"Vědci zainteresovaní  na projektech pochopili, v jak kritickém stavu se horní ozonová vrstva nachází, zvláště jestliže si uvědomíme, že je tlustá jen čtvrt palce, a jak je křehká. Vědí, že ozonová vrstva se ničí průmyslovými odpady, zejména chlórovanými fluorouhlovodíky, jako v případě nechvalně proslulé kauzy s chladivem R12, a teď  programy globální modifikace počasí. Špičkoví světoví vědci nechápou strukturu zemské atmosféry, přesto, že mají k dispozici nevím kolik počítačových programů. Je to příliš složité, a kromě toho musí být někdo, kdo počítačové programy napíše, aby se dospělo pochopení složitých atmosferických interakcí. Ale taková osoba neexistuje. Je smutné, že většina vědců, kteří měli tušení, o co jde, už není mezi námi. Lidstvo je ve slepé uličce. Nedomnívám se, že lidstvo má šanci přežít rok 2025 a to, co přichází. Nikterak se netěším na hlad a nemoci."

Je potřebná okamžitá pozornost pro naši biosféru. TEĎ HNED. S geoinženýrstvím a s programy globální modifikace počasí se MUSÍ PŘESTAT.

Co s tímto stanoviskem pro dosažení kritické masy?

Co uděláte dnes s ohledem na to, že zítra už ozonová vrstva nebude??

Postavíte se před budovu vlády a budete požadovat řešení?

Začnete méně spotřebovávat výrobky na bázi fosilních paliv?

Pokusíte se o tom uvědomit ostatní?

Opustíte svou práci ve vědě a technice a budete aplikovat své poznatky na metodiku a kroky k záchraně naší umírající planety?

Co s vojáky – chápete, co to vlastně je “nezákonná objednávka”?

Zkoumat a potom udělat tu správnou věc - ochránit naši planetuAutor je veterán,  “…proti všem nepřátelům, cizím i domácím.” – tato současná situace kvalifikuje pro obojí. Vzpomeňte si na svou přísahu.

K bankovým kartelům:  Chcete opustit planetu po znásilnění jejích zdrojů?

Myslíte, že vaše podzemní bunkry vás udrží v bezpečí?

Nikoliv, neudrží.  

Kdo bude udržovat jaderné reaktory, až vy  zalezete do podzemí, abyste se vyhnuli extrémnímu UV záření? V současnosti je v provozu víc než 400 reaktorů. Záření z neobsluhovaných přehřátých jaderných reaktorů zabrání lidstvu obývat povrch Země na víc než 10 000 let, a to je jen poločas. Vzpomeňte si znovu na všechny ty peníze, které vyděláváte na plundrování zdrojů, hladu, suchu, záplavách, pojišťovacích podvodech. Zasáhne vás to stejně, jako kohokoliv z ostatních

Prastaré přísloví: Moudrému stačí slůvko. Dokážete se zbavit své NENAŽRANOSTI na dost dlouho, abyste spatřili pravdu?

Tato přednáška je vaše poslední varování.

První krok je snadný:  Zastavit VEŠKERÉ programy geoinženýrství a globální modofikace počasí.

Jestliže učiníte první krok, druhý krok bude ještě snadnější: spojte se, abyste pochopili naši planetu PŘEDTÍM, než uplatníte opatření, která jí budou dále škodit.

Autor zatím bude pokračovat ve studiu horní ozonové vrstvy, a i nadále bude bubnovat na poplach, aby zabránil vyhubení lidstva.

77t66

Výše uvedený diagram znázorňuje UV záření v pásmu “C”, tj.,při vlnových délkách v rozmezí 250 300 nanomet. ĆERVENĚ zbarvená data ve středu diagramu znamenají vysoké riziko pro lidskou DNA/ RNA, a nedají se detekovat na povrchu Země. V případě zdravé ozonové vrstvy se tato radiace zastaví ve výšce 30 000 metrů.

Destrukce naší horní ozonové zóny pokračuje už po mnoho let. Když lékaři a různé publikace rok od roku doporučují vyšší a vyšší hodnoty ochranného faktoru SPF, můžete být jisti, že se naše atmosféra mění mimořádně nepříznivým způsobem. Po celém světě se rapidně zhoršuje poškození stromů UV zářením v pásmu B. Teď, když úroveň UV záření v pásmu C dosáhla 4,5 %¨(když by mělo být NULA procent), počitejte s více porodními defekty, s více případy rakoviny, s vyhynutím více rostlinných a živočišných druhů. Tato úroveň záření je mimořádně škodlivá, zabíjí formy života..

Horní ozonová vrstva Země se nachází pod palbou a rozkládá ji GEOINŽENÝRSTVÍ, průmyslový odpad a emise z ropného průmyslu. Jestliže nedojde k okamžitému zastavení těchto činností, totální kolaps ozonové vrstvy nastane k roku 2025. Úrovně UV záření exponenciálně rostou, a rok 2017 bude znamenat další rekord.

Jestliže dojde k totálnímu kolapsu, bude to konec veškerého života na planetě Zemi.  ZASTAVTE GEOINŽENÝRSTVÍ!!! ZASTAVTE ZNEČIŠŤOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝM ODPADEM!!!!
I bez dalšího poškozování naší ozonové vrstvy se odhaduje, že její regenerace bude trvat velmi dlouho. A to v nejlepším případě. S ohledem na přítomnost stroncia 90 ve vrchních vrstvách atmosféry může být regenerace ozonové vrstvy zcela nemožná. Není známa žádná metoda, jak tuto kontaminaci, vzniklou testováním jaderných zbraní, odstranit.

Data představená v tomto článku byla shromážděna 12. února 2017 s pomocí spektrálního rádiometru ILT950UV ve výšce 57 metrů, v kalifornském Central Valley. Kalibrační data rádiometru pocházejí z 16. prosince 2016 a poskytl je Národní ústav pro normy a techniku (NIST)

77yr

Vycházíme-li ze shromážděných a prezentovaných dat, hodnoty UV záření mohou stoupat ještě výše. Věnujte pozornost střední části diagramu, kde bylo naměřeno 1,2 mikrowattu na centimetr čtvereční. Budeme mít potíže s pěstováním plodin - nedostatek potravin se stane dominantním globálním problémem, a poškození naší DNA/RNA bude nevratné. Utrpí všechny formy života.

V důsledku růstu energie v oblasti vlnových délek kolem 270 nm za pouhý týden, budu považovat za potřebné napsat další článek “Kritická masa v lidském chápání” .

 

Chtěli bychom co nejupřímněji poděkovat tomuto odvážnému bývalému leteckému technikovi NASA za jeho úsilí při odhalování mimořádně varovných dat. GeoengineeringWatch.org bude pokračovat ve spolupráci přímo s ním, a co nejrychleji zveřejňovat aktualizované informace. My všichni jsme potřební pro kritický boj na probuzení mas, abychom dali zaznít vašemu hlasu, dokud je ještě možné dosáhnout změnu.
DW

28. února, 2017

Dane Wigington
GeoengineeringWatch.org

Zdroj: http://www.geoengineeringwatch.org/geoengineering-is-destroying-the-ozone-layer-a-former-nasa-engineer-speaks-out/
59 Komentářů k Geoinženýrství ničí ozonovou vrstvu, vypovídá bývalý technik NASA

 1. petr napsal:

  Slyšeli jste někde informaci že UV záření dopadající na vaši pokožku se za posledních čtyřicet let zvýšilo 20x což je 2000% ?

  Kdysi se používaly opalovací krémy s faktorem 5 a dnes je i u nás optimální faktor 30. V tropech nestačí ani faktor 50, lidi se koupají v tričku a nikomu to nepřipadá divné. Jak snadné je vládnout tupcům.

  Pořád samé bláboly o globálním oteplování a o stavu ozónové vrstvy ani slovo. Denně mektají v počasí že je ozónová vrstva +- pár procent oproti dlouhodobému průměru, ale absolutní hodnota UV je naprosté tabu. Asi se tu do 10 let opravdu usmažíme.

  • Sasin napsal:

   Petr co září a dopadá na vaši předkožku

   Mě napadá, že gdyž je všechno v pohybu, je v pohybu nejen země, ale petr, slunce a celá soustava se kterou se pohybujeme přirozeným proudem spirály do centra různými hustotami energetických potenciálů skrze všechny PAměťové vrstvy našich předků gde nás to všechny obrátí a vyfoukne na druhé straně, takže je stejně marné s tím cokoli dělat. Jediné co ničí život na planetě jsou bláznivé pohyby šmejdů ničícími výzkumnými a neřízenými chemickými procesy zvyšující se rychlostí protivá toku energií, vznikající přirozenou závislostí na vlastnostech otáčení, tření a výbojů vesmírných jevů.

   A tak lidi žijí z přirozeného donucení neschopnosti odejít z planety suchou, či mokrou nohou, vedle výzkumných ústavů plných psychopatů s egem až na půdu, kteří člověka zapojili jako zdroj svých výzkumů ve všech myslitelných oblastech zfanatizovaných potřeb šmejdů, co se svobodně mohou ukájet na hromadně organizovaných pokusech a pogromech na lidstvu, gde zkoumají, často ještě z podporou státu a podivných samaritánů jak se lidi chovají v jistých situacích, co jako biologické vzorky snesou, při stanovených teplotách a hustotách tlaku a to dělají v zastoupení bez jakéhokoliv lidského soucitu. Už gdysi dávno největší šmejdi všech dob zjistili, že vydělat o pravdu velké prachy lze jedině na zabíjení loupení, mrzačení, lhaní, podvodech, gdy náklady na výzkum toho dycky jako zaplatí penězi nebo životem obyvatelstvo, které ani za mák neví jak se zásadní věci mají.

   Vědci si hrajou na blbečky, co dělají jen svoji práci a nad využitím svých egocentrických bádání mávají rukou, že dělali jen a jen svoji "práci". Esli něgdo nevěří, že se dají nakoupit zastupitelé, strany, státy tak by si to mohli představit alespoň nakupováním herců, vědců, ideologů fyzikálně ekonomickoekologických KONstant jakožto i zločinců, policajtů, mafiánů, vojáků a frankoštajnů, gdy všichni dělají v přesvědčení, že ten gdo jako pracuje může sežrat všechny ostatní.

   Čili jak zjistit a oddělit jevy a toky co hýbou světem, kromě ideologických představ lidu obecného popisného bez podílů na neprodejné půdě a rozpočtu, od jakési jejich bájné moci, která jako od nich pochází. Už si to teď dokážete představit. Stačí vytvářet neuchopitelné struktury a nechat je vytvářet organizované problémy, lži, podvody a všechen ten mentální bordel a plánovat to tak aby to lidstvo splácelo včas a z organizovaných problémů se nigdy nedostalo.

  • Petr napsal:

   Ale, houby. Jezdim po svete, zadne specialni opalovaci kremy nepotrebuji, nanejvys kokosovy. Od jara do podzimu chodim skoro nahaty, bydlim v horach. Akorad prvni dny musim byt trochu opatrnejsi.
   Problem je spis v tom, ze lide vetsinou sedi doma a odvykaji si byt na slunku. Pak chteji dohnat vse za par dnu.
   Spis celkove lidstvo zacina trpet nedostatkem vitaminu D. A ty chemikalie co si mazete na telo Vam k tomu nepomuzou.

 2. .lak napsal:

  Dneska od rána zase prašivinovali chemoplány od obzoru k obzoru.

 3. Marek napsal:

  Nejen kropeni nanohlinikem, titanaty baria a stroncium, ale mikrovlne pulzy, ionosfericke ohrivace...tento svet stejne skonci velkou valkou a kdyz ne, tak se vyhubime sami, sklidime plody zla za pripravy na valky. Vetev uz je podrezana, a lame se.

  • Petr napsal:

   Pokud by to byla jen vetev, to by slo. Obavam se ze uz je podriznuty cely strom. Proste s tim jak likvidujeme prirodu, ani tu valku nebudeme potrebovat.

   • proud napsal:

    Paklize tomu neudelame co nejdriv pritrz,zrejme nebudeme,souhlas,malokdo zrejme vi ze v tech postricich je taky nejaka "biologie"!!!!

    • jan nowak napsal:

     Marně HLEDAM kamarada Leoparda UCHWATILA El komandanta z
     Neratowitsz i £obkowisz.. slíbil mi BOJ..
     .. ulti-Wattiwní.. za odměnu SEKOROU ! ! !

  • Mirca napsal:

   Aspon budem pekne opaleni kdyz pujdem pod den:-)

   • Mirca napsal:

    Aspon budem pekne opaleni kdyz pujdem pod drn:-)

    • Marek napsal:

     Nebudeme. Po kolapsu ozonove vrstvy budou sprejovat tak ze nad nami bude permanentni aluminiova vrstva - nahradi ozonovou. Budeme na "umelych ledvinach" a urodi se jen ve sklenicich.

 4. jan nowak napsal:

  Mirca.. gdyž , neumiš PSAt..
  .. nepíš kurwa !

  sory jako

 5. Paul Durham napsal:

  Proč musí být výsledky měření smíchány s nesmysly a hysterií. Údaj : ozonová vrstva tlustá 6 mm - vskutku pozoruhodný nesmysl nebo chyba překladu. Nebo starost o 400 reaktorů , ony jsou ty reaktory bez střechy ? Text mi přijde pěknou ilustrací pořekadla , že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.

 6. jan nowak napsal:

  Raketoplan ATLANTIS
  Nad malom Dubaju

  Na malom Dunaju oprostřed ma-jů
  BROD
  .. gde 3 zwězd je
  ZROD
  .. idika ty pareň na para
  CHOD
  .. i ja juž mam w E-lišce nowej eet
  SČOT
  .. muheeee

 7. Definitiva napsal:

  V článku je veľa slov a málo faktov.

  Ak je príčinou geoinžinierstvo, tak čo to je geoinžinierstvo, ako sa uskutočňuje v realite, kto ho uskutočňuje, zastrešuje, financuje?
  Ak to budeme vedieť, potom môžeme povedať, čo treba zmeniť a kto je zodpovedný za genocídu ľudstva.

  Neadresné drísty a prázdne slová a genocída zatiaľ stále pokračuje. Psi štekajú a karavána ide ďalej.

  Geoinžiniering robia viaceré štáty, ale len nad svojim územím. Jedine štátna elita USA na čele s CIA, Bush, Clinton, Rockefeller, má moc, drzosť a je bohom vyvolená na to, aby ničila svet bez súhlasu ľudtsva, štátov a národov. Čo hovorí na to OSN, klimatické konferencie a svetové dohody? Čo vedia a čo robia naši národní, poriedko volení politici? Koho si volíme?

  Po nástupe Trumpa do úradu skončilo denné chemtrails ošetrovanie oblohy, po mesiaci sa sporadicky objavilo v malom rozsahu. Presne po mesiaci dcéra Ivanka so svojim manželom prehovorili otecka Trumpa, aby neodstupoval od klimatickej dohody z Paríža. Čo sa skrýva za rozprávkou o Ivanke?

  Trump je globalista a má za úlohu očistiť USA od štátnej mafie Bush Clinton, Rockefeller /ak ho CIA nezasamovraždí pádom lietadla/. Majú globalisti záujem zničiť ľudtsvo?
  Rusko o geoinžinieringu mlčí, Putin je globalista, Rusko je ovládané Rothschildovou Centrálnou bankou Ruska, na tú nesmie siahnuť ani Putin.

  O Rothschildovi a slobodomurároch sa v médiách mlčí, žiadne mená, majetky, skutky, sú skrytý pred svetom, nenesú žiadnu zodpovednosť za svoje skutky. Kto ovláda OSN, CIA, FED, SB, Bilderberg, Rímsky klub...?

  Ľudstvo je skutočné stádo oviec, ktoré vie len bečať, "demokratricky" voliť svojich skorumpovaných pastierov slúžiacich svetovej moci, ale nevie zmeniť svet v ktorom žije.

 8. proud napsal:

  "Ak je príčinou geoinžinierstvo, tak čo to je geoinžinierstvo, ako sa uskutočňuje v realite, kto ho uskutočňuje, zastrešuje, financuje?
  Ak to budeme vedieť, potom môžeme povedať, čo treba zmeniť a kto je zodpovedný za genocídu ľudstva."................GP!!! A jsme tam kde jsme byli,ze?......Ale ja bych moc rad znal nejdriv pravdu PROC se to deje a fakticky po celym svete.Vypada to ze nekdo vi neco hodne dulezityho a nestoji o to aby se to dovedela verejnost!!!

 9. proud napsal:

  Jeste nikdo co tak vim se nepodival na problem zkusmo z druhy strany.Co kdyz svinstvo v chemech je jen nutny ale nezadouci zlo a chemy jako takovy maj pomoct v nejakym uplne zasadnim problemu kterej nas ohrozuje vsechny a o kterym kdybysme vedeli,udelame armagedon kterej nezvladneme, sami?.......

  • proud napsal:

   Mam pocit ze NASA vi vic.........

   • proud napsal:

    A zrejme i Rusove,presto se tematu vyhejbaj a praskujou taky,proc? Me to prijde ze to neni samo sebou.........

    • houbeer napsal:

     Uved dukaz,ze rusy vedome chemuji oblohu-ja mam dva známí co rikaji,ze maji pekne cisto modro,pokud neprší,mraky apod priroz.podnebí.

     • proud napsal:

      Dukaz ti nedam,ten si musis najit sam na fotkach z Ruska kde mas na oblohu vyhled.

      • proud napsal:

       Coz ovsem odbocuje k tomu jestli ano nebo ne,misto toho hlavniho,proc.

       • houbeer napsal:

        Takze proč?-to je svizel,bude to mnozina.pred asi mesicem tu v okoli v horach ale i dole ve mestech prolitla,, chřipka''.a padli vsichni krome jednoho kamose co ale zvysil davku chili a cesneku brutalne,zije sam.moje zena a be jen ona na x dni nemohla ani vstat z postele.ja musel,ale takhle js se nikdy necitil.vzdy nemoc max tri dny.tohle i ja cistil dva tydny!a to cistil intenzivne.si myslim,ze jedina potni chyse by byla rychly lek....

        Urcite trebas zkoumaji narust koupě antibiotik v lekarnach,vetsi návštěvnost doktoru...tohle jsme přežili,ale ci kdyz vyhodi neco xnasobne silnějšího?!

        Je treba se udržovat zdrav a silny a mit zasobu-napady protiopatření.dokud to lide sami nezakazi....

        • proud napsal:

         Nojo,ale to porad nezodpovida onu otazku proc,jsem posledni z tech kdo by delali paniku,natoz ji sirili,ale napadlo me jestli se na nas nechysta neco z kosmu a naopak se kdosi snazi tomu zabranit s tim,ze ztraty obranou zavineny budou porad mensi nez to co se na nas chysta.Ale jak pisu,je to jen pokus o pohled z druhy strany,zadna berna mince,je mi proste jen divny jak moc je to rozsireny a jak se nikdo z vejs postavenejch jakoby nezajima,vubec nikdo!Ani naznak.To je mi vic nez divny.

        • proud napsal:

         Dokonce to ani neustava,ani se to neomezuje jak by se dalo cekat pri takovym odporu,ani nevymejslej zadny vejmluvy,ze to na chvili zastavej a zacnou znova.Ani napad,jedou porad stejne,to vypada na poradnou dulezitost a spech.

        • jan nowak napsal:

         .. houbeere - El komandante Eko terroristo ! ! !
         Co jste s greenpič zaseli , budete teď SKLIZET
         .. a na důkaz PŘÁTELSTWÍ wykuř ! za mě ZDARMA !
         kalumet miru.
         w.r.

        • Petr napsal:

         Houbeer, na chripku je nejlepsi vitamin C. Predavkovat se, az se poserte. Diky tomu jsem presel par chripek behem par hodin. C nejlip v prasku. Doplnim to jeste oregano olejem.

       • houbeer napsal:

        Jsme wypili celou zasobu sipku-predavkovat vit.c nejde.stale mam zelenou cerstvou zeleninu,vlastní jablka apod.vim co je prechodit rychle,ale tohle byla síla,a mluvil jsem s vice lidmi,stejny prubeh....
        Dobra stara knika od Janci,prvky,kovy,mineraly-co nam chybi

        • Petr napsal:

         Jiste mate pravdu. Ale ja se bavim o predavkovani. Skoro deset tisic mg davka. Predavkovani poznate ze se poserete. Neverte prdu. Proti chripce jsem precetl spoustuclanku. Pouzil ruzne metody - prodni. Nezabiralo nic. Ale to cecko funguje. Pokud jsem v meste jsem obklopen nachcipajicima lidma vetsinou v male mistnosti. Okamzite po prvnich priznacich se naperu vitaminem a behem dvou hodin jsem dobry. Ovsem nevim jak to funguje v pripade pokrocilejsiho stavu chripky. Nastesti jsem se do toho nedostal.
         Jinak mne take napada ze ten pharma prumysl sem tam vypusti nejaky ten vir. Byznys je byznys. Lide nejsou lide, ale spotrebitele.

 10. petr napsal:

  Chemtrails je blbost na entou která jen poukazuje na to, jak je populace čím dál víc nevzdělaná a dementní, zvlášť v přírodovědných a technických oborech.

  To takhle virustrails už by dávaly mnohem větší smysl. Rozprášit nějakou chřipku nad městem a oni se ti blbouni co chodí s horečkou do práce nakazí mezi sebou.
  Pak stačí nedostupnost léků a potravin, hlavně vitamínů a gojové budou padat jako mouchy. To co zámožný žid se zásobami kvalitních potravin přežije, to chudého podvyživeného goje zabije.

  Žádné superviry. Stačí odolnější chřipka a nedostatek potravin a dílo je hotovo.

 11. Marek napsal:

  Před chvílí jsem se díval na tyhle fotky sdílené na FB k tomu není co říct i hlupák musí vidět jak je slunce cloněno
  http://barguzin.rajce.idnes.cz/3-3-2017_Kropeni_toxickym_nanohlinikem_a_mrtva_liska_Krnov-Jeznik/

 12. Marek napsal:

  Petr - proti chřipce ti pomůže jen to když nebudeš chodit spát se slepicemi! A ženské zase nesmí vyhledávat přelétavé ptáky, jinak taky dostanou chřipajznu!

 13. Slonda napsal:

  Tato problematika v sobě nese opravdu asi něco velkého..každý kdo se o to otřel, tak mu bylo nějak dáno na vědomí, aby ztichnul. Před mnoha lety, kdy už jsem viděl, že se děje na obloze nějaké divné divadlo a fotil jsem si to, tak jsem našel web příznivců létání, kde byl (cca 8 let zpět chat s piloty letadel..kam letí, kde sedí atd. http://www.planes.cz . Zapojil jsem se do chatu a slušně, věcně jsem vybídl k diskusi s ,,mým problémem´´. Nejprve spíš legrace, pak ujišťování, že moc toho nevím a pak, že jsem si spletl chat. Byl jsem neodbytný, trochu k tomu mám vztah a najednou se ozval pan XY (technik z Ruzyně) a ten to začal popisovat jako dvousložkové sprchování co se ve vzduchu za letadlem smísí atd. Poslal i foto odkrytého motoru, kde byly nějaké zaslepené koncovky… Největší diskutéři spustili něco jako ,,Franto, asi chceš mít dneska doma návštěvu ´´.….. !! Tak asi tak…

 14. Lenka napsal:

  Ja myslim, s tim jak rozprasuji latky na zmenu DNA, syntetickou RNA dojde casem k masivni depopulaci, zustane jen 500 milionu lidi jak je planovano. 7 miliard pujde do futralu aby neuzirali zdroje. Prijde pandemie vyslechtenych viru ktera vykosi lidi s mutacemi DNA, a muze to byt ze dne na den, az se ti co vladnou svetu rozhodnou.

  • proud napsal:

   Na svoji DNA mas vliv i ty sama jak rikaji studie,tak si tim nejsem jistej jak efektivni by to bylo,i kdyz v tom oboru jsem ani ne alespon amater.Mozna staci opravdu nas jen fyzicky podlomit a vypustit nejaky viry,nebo superbakterie z laboratore.Tomu by nasvedcovalo i slozeni tech svinstev a mnozeni se respiracnich chorob,casto prechazejicich do chronickejch stavu,takovejm lidem pak uz muze stacit k nestesti relativne malo.A to se bavime primo o pusobeni na lidi,a kde je voda a puda,tedy neprimy pusobeni!Je to skutecne obrovsky:-(

 15. Jarek napsal:

  Madison Star Moon - Trump Chemtrails
  http://www.youtube.com/watch?v=xCVDBMF8MGw

 16. leopold uchvatil napsal:

  národ který používá pitnou vodu na mytí, zalévání, napouštění zahradních bazénů, v automyčkách nebo na zasněžování sjezdovek si nemusí lámat hlavu s výhledy do budoucnosti! :)

  • proud napsal:

   S cenama za podzemni nadrze na uchovani destovy vody opravdu nemusi,kdyz porizovaci nakupni cena ty jediny vhodny je 55 tisic!Za ty prachy + dalsich hodne za zabudovani, budu vesele tocit pitnou!!!!!!

  • proud napsal:

   Udelali si z toho s dotacema zase kseft pro blbce co se chytej!!!Na dotace musis mit ucet naprosto na vsechno vcetne revize,sam si nesmis ani diru vykopat,vysledek? Vyjde to mnohem draz a jeste jsi registrovanej,nez kdyz si to udelas sam svepomoci:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!