Další krok EU k vlastní sebedestrukci

Monopol na zbraně jen pro zločince? NE - Iniciativa proti omezení zbraní

Monopol na zbraně jen pro zločince? NE – Iniciativa proti omezení zbraní

Klamání občanů EU. Tak se dá definovat prosazení směrnice Evropské komise o zbraních, která v podstatě požaduje odzbrojení občanů Evropy. Pokud se na argumentaci Evropské komise podíváme selským rozumem, tedy z pohledu zvýšeného počtu teroristických útoků na evropské země ze strany islamistů, nezbývá, než kroutit hlavou a položit si otázku, proč se evropská komise snaží odzbrojit ohrožené občany a ne teroristy. Teroristé si přece nechodí kupovat zbraně do legálního obchodu, ale slušný občan ano.

Zcela v souladu s logikou věci by se Evropská komise v případě stoupajícího teroristického ohrožení měla zachovat opačně, a pokud si dáme do souvislosti nečinnost Evropského parlamentu v oblasti nelegální migrace a dokonce nařizování jejich přerozdělování prostřednictvím kvót jednotlivým státům, nějak se to celé vymyká zdravému rozumu. Snaha připravit lidi o legálně nabyté zbraně osobní obrany nekoresponduje ani s narůstajícím násilím a pácháním kriminálních deliktů ze strany nelegálních imigrantů, o nichž je slyšet odevšad, kam přišli.

Pokud vezmu v úvahu skutečnost reálné teroristické hrozby plynoucí z přílivu převážně mužské muslimské populace a napadení mnoha evropských zemí teroristy, Češi (a nejen ti) se začali, tak jak jim to přirozený lidský instinkt sebezáchovy káže, hromadně ozbrojovat, a to z důvodu nedůvěry ve svůj vlastní stát a EU, že je před touto novodobou hrozbou dokáže chránit.

Současně s problémem násilného odzbrojování lidí ze strany EU musím připomenout závažný fakt, který předcházel tomuto kroku. Již před časem schválil parlament ČR možnost, že policie smí vtrhnout do vašeho domu a kontrolovat, zda jste legálně či nelegálně ozbrojen. Byla to reakce na pomateného střelce v Uherském Brodě. Stát ale místo přijetí odpovídajícího opatření vůči psychicky nestabilním lidem naznal, že je třeba uvalit byrokratický teror na všechny držitele legálně nabytých zbraní.

 

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. § 56

Zadržení zbraně, střeliva nebo dokladu. Odstavec 3 - Pokud držitel zbrojního průkazu nebo držitel zbrojní licence na výzvu příslušníka policie neprodleně neodevzdá věci, které mají být zadrženy podle odstavce 2, nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí policií, je příslušník policie oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, lze-li důvodně předpokládat, že se zde tyto věci nalézají, a zadržet je.

Dnes tento zdánlivý nesmysl v širším kontextu se současnou realitou ukazuje na zcela jiný záměr.

Pokud v budoucnu EU pod hrozbou zastavení toku dotačních peněz donutí ČR implementovat nesmyslnou evropskou směrnici o omezení zbraní do našeho zákona a majitelé legálně nabytých zbraní nechtíce se zbavit svých obranných prostředků nahlásí jejich ztrátu, mohou očekávat domovní policejní razii, kterou Češi zažili jen za totalitní vlády komunistů a nacistů, neboť tohle už naši moudří zákonodárci mnohohlasně schválili.

Ta hlavní otázka ale zůstává stále nezodpovězená. A to je důvod všech těchto nelogických nesmyslů. Čeho se bojí představitelé EU? Z čeho mají strach, že odzbrojují lidi, kteří by v případě jakýchkoli konfliktů naopak mohli vykonávat zcela zásadní obranu sebe sama, svých rodin, majetku a následně, bude-li to třeba, i celé společnosti.

Nezdá se vám, že se evropští papaláši začínají bát právě vás, tedy legálně ozbrojených bezúhonných občanů? Neboť nám něco zapomněli říct a teď se obávají, že až se to provalí, lidé vezmou zákon do vlastních rukou a půjdou si to s nimi vyřídit….???? Místo toho, aby se postarali o bezpečnost, otevřou hranice ilegálním, zákony porušujícím vetřelcům a seberou lidem zbraně. Copak pro něco takového jsme před 13 léty hlasovali?

Poslední události, kdy Polsko po právu požaduje posílení role národních parlamentů a zachování jednoty EU a ne její dělení na tzv. dvourychlostní (kdy „bohatší“ budou ekonomicky vysávat „chudší“), budou zřejmě dalším velkým hřebíkem do rakve společné Evropy. Navrhovaná dvourychlostní Evropa totiž zcela popírá hlavní deklarovaný cíl, kterým je postupné sjednocování ekonomických rozdílů mezi „bohatým“ západem a „chudým“ východem.

Osobně bych to nazval pohrdáním Němců Slovany, neboť eurem a vstupem do EU uvrhli visegrádskou čtyřku do role pohůnka, který za mrzký plat přispívá k budování novodobé Velkoněmecké říše.

Celá východní Evropa byla napadena ekonomickými kolonizátory, kteří mají mimo jiné zájem na ničení hodnoty české koruny, neboť obsadili stěžejní hospodářské oblasti, jako je bankovnictví, pojišťovnictví, obchod a lukrativní průmysl, kde za pomoci čtyř tisíc německých firem, které působí v ČR, drží Čechy na nízkých mzdách a profitují z vysoké přidané hodnoty, kterou následně sami inkasují.

Zcela v rozporu s logikou a ekonomickou podstatou potřeb české prosperity utratila ČNB jeden a půl biliónu korun jen proto, aby umožnila německým firmám zahnízděným v Česku nestydatě vydělávat a hodnoty vytvořené Čechy vyvést do zahraničí.

Pomocí mediálních lží se nám snaží média namluvit, že pro Čechy je výhodné mít slabou korunu. Jedním dechem nám tvrdí, že je tedy výhodné, pokud vyjedete do zahraničí, být chudým příbuzným, mít čtvrtinové platy např. Němců, ale současně mít (v rozporu s výše uvedeným) potraviny, energie a benzín na stejných cenách, jako v Německu.

Lisabonská a Římská smlouva je pro Brity, kteří odmítli skákat tak, jak novodobé evropské politbyro káže, bezcenným cárem papíru a Češi by po politických stranách měli chtít, aby do svých předvolebních programů zakotvili závazek vyhlášení všelidového referenda o setrvání v EU. Pokud tak v následujících volbách politici neučiní, bude zřejmé, že to jsou jen poslušní evropští pohůnci a ne sebevědomí státotvorci a ochránci naší země, kteří mají sloužit českému národu a nikomu jinému. Referendum je nejčistší formou demokracie, které se, jak se zdá, naši političtí potentáti bojí jako čert kříže.

Petr Havlíček

Zdroj: http://havlicekpetr.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=595425
53 Komentářů k Další krok EU k vlastní sebedestrukci

 1. Luboss napsal:

  Útok na Slovany = Slovan je a zůstane Slovanem z důvodu GENetického dědictví.
  O Slovanech vládnoucí dynastie ví své a neskutečně jí lezou na nervy, už jen tím, že by se mohl potenciál Slovanů vykřesat z GENocidního nátlaku a být zase konkurentem v etérickém vědění.
  Přece pouze a jenom pouze vládnoucí dynastie Rockefelerů je jediná nejslavnější, nejchytřejší, nejmoudřejší, nejvznešenější a nejschopnější pro nás, tedy naším „bohem“ a nikdo jiný Slovanům Bohem není.

  • Ignác napsal:

   Já se bojím, že Slavs nejsou na Západě vnímaní jako slaves náhodou a že Slované dali původ slovu otrok. A když často slyším a hovořím s Poláky, Čechy, Slováky, Ukrajinci a Rusy, cítím tam hodně zakořeněné otroctví. Znám velmi mnoho Rusů, kteří byť zažili hlad za Jelcina, mají pocit, že pokud by se stali Západem, žili by lépe. Nechápou, že pokud předají Rusko Západu nestanou se bohatými zápaďáky ale stanou se zbídačenými nickami. Dříve jsem měl za to, že generace, která má s něčím negativním zkušenost se z ní poučila a je vyléčená a že až následující si svůj osud bez zkušenosti pohnojí. Teď vím, že stačí jen deset let a lidé zapomenou. Od dnešních Rusů slyším strašnou spoustu nesmyslů o jejich historii, současnoti, mají romantické představy o minulosti či o Západu. Je to hrozně depresívní a musím říci, že Putin a spol. to s nimi nemají vůbec lehké. Samozřejmě nejde o všechny Rusy. Znám jich i mnoho,co jsou v obraze zrovna tak jako u nás.

   • Luboss napsal:

    Znalost je Moc = Slované a jejich 49 Bukv.
    Bukvica nebyla umenšena náhodou. Ubráním počtu bukv z 49 na 31 byly zatajeny informace a znalosti Slovanů za 5500 let.
    Proto mají takový strach ze Slovanů a jeho GENetického dědictví. A ten strach trvá a chtějí křížit Slovany s jinými, tedy je nechat namutovat s jinými GENy.

    • Ignác napsal:

     Strach ze Slovanů mají. Však se neustále snaží o dehonestaci Slovanství. Znám historické skupiny co si hrály na Kelty, kteří jsou nenáhodou glorifikovaní, byly časem překvapené, že staří Slované nebyli zaostalí a zasloužili by více úcty.
     Podívejte se na dnešní pohled na naši historii. Nejvíce je oslavován Karel IV, který pouze dovršil a stavěl na slávě Přemyslovců. To, že za Přemyslovců byla Praha větší jak Londýn či Paříž či byla nejvelkolepějším městem na sever od Alp, o čemž nám píše jeden španělský židovský obchodník té doby, o tom je ticho. Nikdo si nesmí spojit Slovanstvím s velkolepostí a slávou. Musíme mít neustále pocit, že vše dobré přišlo ze Západu. Proč je vzíván sv. Václav a ne jeho bratr Boleslav, který byl skutečným otcem české státnosti? No proto, že Václav se podřídil a platil tributy Západu a Boleslav to odmítl sjednotil Čechy a porážel Sasy. A že to byl bratrovrah ? Karel IV se živil vražděním Židů a s největší pravděpodobností likvidoval ze zjištných důvodů své manželky.

    • Ignác napsal:

     Třeba na Tvá slova dojde. Sibyla princezna kumánská také nemluvila do větru a tvrdila o naší době, že Východ nakonec zvítězí, protože srdce východního člověka je jiné. Je otázkou, který východ myslela ale o Západ ji určitě nešlo.

  • runner napsal:

   EU a celý ten globalistický blázinec, Bilderberg a Trilaterální komise, je satanistický projekt, který má ve finále nastolit jednosvětovou vládu. V tomto kontextu tedy nechápu, proč se autor článku tak moc diví nad nesmyslností počínání Evropské komise???

   To je přece jasné, že nás chtějí zničit jako národ, jako civilizaci, jako nositele kultury a morálky, a proto nás musejí zničit především na základní úrovni, jako osoby. Prostě nás musejí buď zabít, nebo převychovat. Když se na to podíváte z tohoto úhlu pohledu, pak jednání EK dává velmi jasný smysl a není se čemu divit. Neozbrojení muži se totiž zabíjejí a převychovávají mnohem snáz, než ti ozbrojení. Nastává doba, kdy by se každý člověk, včetně žen a odrostlejších dětí, měl naučit bránit svůj vlastní život a životy svých nejbližších. Tohle masové odzbrojování je totiž určitě jen předzvěstí něčeho mnohem horšího.

   Pistole a revolvery vám brzy seberou, takže se vzdáte?

   https://www.youtube.com/watch?v=UmiZOtaWbtc&feature=youtu.be

   https://www.youtube.com/watch?v=laiMn0h7L-o

   http://www.boj-nozem-brno.cz

   • proud napsal:

    „Tohle masové odzbrojování je totiž určitě jen předzvěstí něčeho mnohem horšího.Pistole a revolvery vám brzy seberou, takže se vzdáte?“…………Perfektni! A jsme presne u toho,vzdame se ,protoze zakon,i kdyz nas to bude stat zivot? Ovce se vzdaji,urcite pro ted,mozna se cuknou pod nozem,to uz ale bude pozde!!!!! Takze jak se mame potom divat na ty „zakony“??!!! To si jaksi zakonodarci bud neuvedomujou,nebo to delaji umyslne,to spis,ale pak se nemuzou divit ze se na zakony kasle! A cim driv a uplneji,tim lip pro preziti kazdyho z nas! Odpoved tedy je: OZBROJUJTE SE!!! Bez nejakejch papiru-psich znamek,do kazdyho domu zbran,nejlip vic a dostatek munice! Ale zaroven k tomu musim durazne dodat: naucte se KDY!!! zbran pouzit!!! Zbran neni pro trotly co si hrajou na divokej zapad a myslej si ze si jejim drzenim,nerkuli pouzivanim uzdravej svou malost a mindraky!!!!!!!!!!!!!! Drzet zbran si zada dobrej charakter a uzasnou sebekontrolu!!! Naucte se to a poridte si zbrane!

   • Paul Durham napsal:

    1*****

 2. Ignác napsal:

  Když oni vědí, že USA mají v plánu vytvořit džihád v Evropě a že to jsou právě USA, co stojí o eskalaci násilí v Evropě a tak nějak naivně věří, že odzbrojením původního obyvatelstva to zachrání, aby nedošlo k excesům a nějak to zvládnou. Merkelová a spol. byla k tomu co se v Evropě děje dokopána a patrně má dojem, že pokud tu na zdejším blahobytu budou cizáci účastni, že nebudou mít tolik důvodů to tady rozmlátit. Já se bojím, že to není správná strategie a Evropa skončí špatně tak jako tak. USA to potřebují stůj co stůj a Evropa nad svým osudem měla přemýšlet v poválečných letech, kdy jim tak lezla do prdele. Teď už pozdě.

  • Ignác napsal:

   A ještě lépe nad tím měla přemýšlet před druhou světovou válkou. Tam to opravdu ještě lidé měli ve svých rukách.

  • weissbach napsal:

   USA jsou jen svaly, které to realizují. Plánuje a řídí to někdo úplně jiný.
   Mrkněte sem: http://lhotak.blog.idnes.cz/

   • Ignác napsal:

    Tohle jsme tu probírali nedávno s Proudem, tuším. USA jsou svaly ale určitě ne královny. Skuteční páni nechtějí být na očích, aby někoho nenapadlo případně na kom si vylít vztek. Dám příklad. BP si dojednávala s Rusy těžbu na mořském šelfu přináležícím k Rusku. Za trest se jim cosi porouchalo na zařízení dodaném firmou bývalého ministra obrany USA a následné pokuty a náhrady byly pro BP téměř likvidační. K tomu vylezl na světlo boží proces s Jimmy Savilem jakože varovný prst. Jeho satanistické prznění dětí bylo desítky let přehlíženo i přesto, že měl v jednom špitále svou místnost na prznění. A v čem ten varovný prst pro královskou rodinu vězel? V tom, že u soudu padlo, že Jimy organizoval večírky i pro prince Charlese. Nikdo samozřejmě ještě neřekl, že Charles je úchyl ale královská moc tento vzkaz jistě pochopila. Kdyby královna vládla všemu, tak nic takového nikdy na světlo boží nepříjde.

    • Ignác napsal:

     porucha na plošině BP v Mexickém zálivu.

    • Ignác napsal:

     A princové rychle dělali akce typu, spaní s bezdomovci pod mostem apod. Je potřeba pro dobu rodinné krize mít dobrý mediální obraz. Oni se bojí a nevládnou.

     • proud napsal:

      Nemyslim si ze je to uplne tak,ani GP neni usetrenej vzkazu a varovne zdvizenejch prstu!!! Je to jejich zpusob komunikace,respektive nejspis jeden z mnoha a urcite to tak neni nahodou,nezapominej na zakony Universa a podobny veci kterejma se pres vsechny svinstva striktne ridej,proto jdou bez velky pohromy tisiciletima………Vic toho nevime a nevidime,nez vidime a vime.

  • Luboss napsal:

   Pravda: Komise EU je podřízena „Nadnárodnímu útvaru pro vytváření chaosu financovaného prodejem drog apod.“
   V tomto případě jsou jasné a celkem logické tyto analýzy:
   1.Komise EU je povinna přijmout výkonné jednotky k provádění teroru na půdě EU
   2.Vlády zemí EU, neodvažující se ani ceknout proti jednání Komise EU, má pouze jedinou možnost, pokud nechce občanskou válku na svém území = odzbrojit občany = nechat je obětovat a důkladně zatajovat teror a útoky, jako události čistě „sváteční“, výjimečné a nezasluhující pozornosti, aby zavdali neklidu apod.
   3.docílí se konečně toužebně očekávané FAŠIZACE VŠECH OBYVATEL EVROPY (principem tlakového hrnce díky bodu 2.)
   Čím poslouží národní j_elita – vlády a její p_rezidenti, aby obyvatelé EU byli fašizováni:
   tyto j_elita a p_rezidenti v roli naprostých pitomců a hlupáků poslouží k fašizaci Evropanů tím, že nařídí justici a policii teror tutlat, tutlat a zase jen tutlat, sami nic neřeknou před veřejností (hrou na blbečky)
   Poté dojde k uvolnění tlakáče zveřejněním všech zatajovaných informací pomocí dalších pitomců = korporátně zfašizovaných médií, kteří sdělí, kolik že toho bylo ututláno a kolik že bylo zmařeno životů – zbytečně za nezájmu NESCHOPNÉ vlády, která vše tutlala, čímž média rozvíří a patřičně napění krev občanů… atd, atp.

   • Ignác napsal:

    Tak utužení moci EU je nepochybně také cílem. Ale co je hlavní je to, že USA mnoho času nemají. Každým dnem jejich pozice šéfa světa slábne. Ztráta jejich pozice, znamená jejich totální ekonomický krach. Je potřeba zajistit dvě hlavní věci. Přesunout kapitál z EU do USA a zneškodnit zájmy hlavních mocenských konkurentů Ruska a Číny. Co udělá mafie s podnikem, který byť dobře vynášel ale poté co hrozí, že bude vynášet konkurenci? Raději ho zapálí. Vše vyřeší válka v prostoru Evropy, Blízkého Východu a Afriky. Kapitál z EU uteče do dolaru a USA, Rusku a Číně se přeruší zájmy v tomto prostoru, které povedou ke zpomalení či zastavení jejich rozvoje. Je tu hrozba pro USA, že ne válce může vydělat i Rusko a proto se nyní pořádají nepřátelské šarády na území Evropy proti Rusku. Tady už nejde o konflikt mezi Ruskem a Evropou ale pouze o snahu přerušit hosp. vazby.

    • Ignác napsal:

     Proto USA za Trumpa couvnou do úrovně výrobní země. Pro suroviny znovu opanují Latinskou Ameriku a budou se bavit pohledem za oceán. Proto také USA stahují vojska z jihu Evropy. Z nástupního směru pro džihád ale naopak posilují Holandsko a Německo, kde jsou hlavní přístavy pro budoucí mírové i vojenské dodávky do Evropy. A až muslim dojde značně hluboko, znovu nás osvobodí a Trump zachrání USA a navěky bude americkým superhrdinou, který vrátil zašlou slávu.

     • Luboss napsal:

      Trampovi, ani jeho okolí, občanské lokální války byť v EU, vadit nebudou. Od svých šéfů Tramp nemá povolenou světovou jadernou válku. Zavedení NWO je nutná likvidace a začištění území od zbytků Slovanů a právě vrcholí v Norsku, Švědsku, Finsku, Francii, Německu, Holandsku, vícefázovými pogromy likvidací rodin Slovanů, pogromy na děti slovanů a křížením Slovanů.
      NWO předpokládá kastovní režim „bohy-palácové otroky-otroky“, zde není místo pro žádný byznys, ani ten dolarový a už vůbec ne drancování surovin pro užívání širokou masou. Západ (15% obyvatel Země) drancuje 75% surovin pro svou potřebu a s takovým byznysem je konec. Je nutné se s tím smířit, že žádný další byznys = ten současný nebude možný.

      • proud napsal:

       Neni to s tou likvidaci „jenom“ Slovanu tak jednoznacny,patrej k nam i Arijci! Ono spis jde o dokurveni cely bily rasy,presneji bilejch ras,jako takovejch……….evidentne jsme pro kohosi hrozbou,respektive nase minulost kterou se nepodarilo uplne zahladit!!! A paklize se k ni dostaneme a poskladame si zpatky stripky budeme nejen prekvapeni,ale hlavne se staneme otrokarum nebezpecny,spis budeme rovnou jejich koncem kde povstane nova rise cely Zemekoule,pak se neni co divit ze se tak za kazdou cenu snazej nas zkrizit se zkrizenejma a zlikvidovat tak realnou hrozbu!

       • proud napsal:

        Ale cemu se je co divit,a hodne divit,s jakym klidem je nechavame se chystat na nasi likvidaci aniz bysme byt jen hli prstem,natoz pozvedli hlas,co vic,jeste jim v tom dokonce vydatne pomahame.Hlava to nebere!!!

       • Luboss napsal:

        Přesně jak píšete: „…evidentne jsme pro kohosi hrozbou,respektive nase minulost kterou se nepodarilo uplne zahladit!!! A paklize se k ni dostaneme a poskladame si zpatky stripky budeme nejen prekvapeni,ale hlavne se staneme otrokarum nebezpecny..“
        A tento stav nastane přesně v okamžiku, kdy si dokážeme znovu oživit a natrvalo osvojit odvěký systém podporující pouze čloVĚKa, nikoli jeho defektní klony.

        • proud napsal:

         Ano,je to tak,jeste jak na to,coz je zakladni a nejdulezitejsi otazka,ten mechanismus potrebujeme znat a zaridit se podle nej.Ono se to zda jednoduchy,ale dokazat to a pritom zustat clovekem nebude az takova sranda,ale pujde to.Nasi „prvni“ se s tim na zacatku neparali,nesikovny maso muselo pryc,tedy ze sveta,pozdeji ho uz jen vyhaneli a ukazalo se to jako zacatek konce.My budeme muset navazat,ale uz ten zacatek konce nedopustit.

        • proud napsal:

         To znamena,mit to pod kontrolou i po vyhnani a snazit se zkazeny napravit,dnes uz snad vime vic,neni nutny stat se vrazdici bestii.

        • Luboss napsal:

         Defektním klonem proti čloVĚKu je například:
         - individualista, kariérista, elitář
         Defektní vlastnost, jdoucím proti čloVĚKu je například:
         - ambice
         Defektním systémem proti čloVĚKu je například:
         - liberalismus,…

        • proud napsal:

         Co je spatnyho na individualite a ambicich??

        • proud napsal:

         Zda se ti lepsi stadnost a lhostejnost??

        • Luboss napsal:

         To je právě klíčový, aby se lidé stali čloVĚKem, musí začít rozlišovat dobro a zlo. ČloVĚK potřebuje zdravé prostředí, individualista toto nepotřebuje, jemu stačí geneticky modifikovaná strava a geneticky modifikovaná voda. ČloVĚKa tato GMO voda a strava zlikviduje. Proto mezi zlo patří právě ambice, karierismus, indivindi, elitismus, apod., jelikož tento nevylučuje genetické modifikace a úpravy řetězců DNA a DNK. Individualista, karierista, ambicionista může být i očipovaný BIOrobot s čipy v mozku ovládaný korporátním satelitem. Ale tato bytost nemůže být čloVĚKem, který vychovává děti – čloVĚKa. Je to dost složité vysvětlit, jelikož k čloVĚKu není současný fašistický korporátní režim nakloněn. Korporátní systém nenávidí čloVĚKa a proto ze škol mizí slova jako rodina, otec, máma,..
         Individualista, karierista, ambicionista nepotřebuje ani zdravé životní prostředí, proto vyhovuje byznysu nejvíc a maximálně. Nepotřebuje spát odpočívat nepotřebuje volno. Když nevyhovuje je vyměněn.

        • proud napsal:

         Ah,tady je ta chybka,tusil jsem to:-).Kdo je podle tebe individualista a co jsou podle tebe ambice,dokud si neujasnime co si kterej z nas pod tim predstavuje,muzeme si honit triko dokola a nikdy se nemuzeme domluvit:-)

        • proud napsal:

         Treba ja se cejtim bejt individualistou(pouzivam svou hlavu,nikoliv druhejch,jsem kreativni,kdyz neprejdu tudy,zkusim to jinde, a jsem ambiciozni v tom co me zajima,bylinky,vods,leceni s jejich pomoci,preziti v divocine,zajewm o Vedy a Slovanstvi,ale po mym,tedy individualne atd……… ;-)

        • proud napsal:

         Sam,samostatne,tedy individualne! si studuju co me zajima a sam si tvorim zavery ktery si pak porovnavam s tema autorovejma,individualne!Individualne,tedy sam a po svym se zajimam o duchovno,Silu,zakony Universa a jejich puziti a vyuziti.Moje „leceni“ a „leky“ jsou dostupny zdarma vsem kdo maji zajem se lecit a vylecit,ONI SE!!!,ne ja je,jen jim poskytnu co vim a co jsem vyrobil bez zajmu delat si s tim karieru,ovsem ambice bejt v tom dobrej a lepsi mam!!! Jak to jde dohromady s tim co pises vejs? ;-)

        • Luboss napsal:

         Tak to jsi mě příjemně potěšil.
         Studium slovanství a nauky o přírodě podle mého názoru, neberu jako „moje učení, či Tvoje učení“ (i když ambice pochopení budou u Tebe i u mě rozdílné), ale jako „naše dávné učení Slovanů 6000 let staré“ já také studuji slovanství i zatím jen lehce bylinky. A rozhodně nejsem tak dobrý, jak toto vědění vyzařuje (myšleno v dobrém) z Tebe. Zřejmě zde platí: kdo chytrý a komu shůry dáno, nechť je učitelem (službou)
         V religiích se píše: „učte se, abyste mohli učit druhé“, „co Vám budu říkat ve snách, budete učit druhé..“ V jiných zase: „.. a dali jsme mu vědění a naučili jej, co umí, snad půjdete správnou cestou…“
         Měl Abrahám, Mojžíš, Ježíš ambice, když uzdravovali? Byli individualisté? V jakémsi smyslu velmi vzdáleně možná. Já když se něco naučím, tak to musí ze mě ven, neudržím to v sobě-učím druhé.
         Tvá nauka, jak jsi ji popsal, je cestou čloVĚKa a znamená přímé pokračování RODu na VĚKy VĚKů za pomoci a podpory příRODy a čloVĚK je součást příRODy. Není tedy rozpor mezi tím, co jsem psal a mezi Tvými dobrými skutky.
         Když to vemu do detailu: – budeme oba (samostatně) poctivě studovat slovanskou bukvicu, aniž se známe, aniž se někdy viděli, měli bychom nabýt vědění naprosto shodné. Rozdíl třeba bude v tom, že ty dříve já později. Studium bylin, léků je to samý. Co je důležité, já toto nepovažuji za ambici ale jako jedinou možnou cestu jak se stát čloVĚKem, pomocí naší slovanské nauky. Takže lidé mají povinnost stát se čloVĚKem. Slovo ambice (mít ambici stát se čloVĚKem, je zřejmě navíc)
         Tak nevím, zda jsem to vysvětlil :)

        • proud napsal:

         Abych se priznal,spis mi to prijde ze se do toho trochu motame :-).Ono hodne zalezi prave na tech ambicich kazdyho z nas.Proto jsem psal vejs,ze individualismus je naopak dobrej,stejne jako je dobry bejt ambiciozni.Ale zase zalezi v jakym smeru,je to vzdycky na cloveku jako takovym,prave na jeho individualite.Jeho chapani sebe jako individuality a chapani celku jehoz je individualni soucasti kazdej z nas.Proto jsem chtel vedet jak ty vidis individualitu a ambice.Protoze podle me individualismus ve sluzbach celku neni nic spatnyho,stejne jako ambice se muzou projevovat ruzne,karierista neni stejnej jako ambiciozni karierista a stejne tak,bejt ambiciozni v zajmu celku paklize na to mas neni nic spatnyho.je to o tom jestli chces aby se ti darilo dobre samotnymu,nebo skrz ten celek.A protoze jsme hodne spolecensky tvorove,priklanim se k tomu celku.Logicky mi vychazi ze kdyz to udela vetsina,kazdej podle svejch individualnich moznosti a schopnosti beze strachu ze to bude malo,nebo pmalu,nebo jinak,bude se tak ci onak mit celek lip a kazdej v nem tedy zakonite taky.My jsme ale uceny jak musi bejt vsechno rychle a dobre „na pistalku“ a kdo to nezvlada,nebo to zvlada hur,je cosi menecennyho coz je pitomost,je to o ty snaze,prave o tech ambicich bejt platnej vsem.Zvlast kdyz vim,ze se mi to skrz ne vraci a nemusi tyo vubec bejt v realnym majetku.Tim se dostanem k penezum,majetkum a jejich funkcim a odhalime jejich pravou podstatu,vytvaret po sobe hlad,stat se drogou bez ktery nemuzes existovat,nebo jen zivorit, atd. atd. :-)

        • Luboss napsal:

         Jak píšeš: „…je to o tom jestli chces aby se ti darilo dobre samotnymu,nebo skrz ten celek..“ tou druhou možností, jak píšeš slovo „skrz“ se mi má darit opět mě samotnýmu (skrz celek).
         A zde je jádro pudla:
         Právě v ambicích a individualismu vidím defekt proti čloVĚKu v tom, že induvidualista nechápe, proč by se mělo dařit v první řadě celku a nikoli jenom jemu. Stejně tak ten s ambicemi chce, aby se dařilo v první řadě jenom jemu a pak možná až celku, nebo na celek z vysoka kašle. To je defektní.
         Tyto vlastnosti mají právě bankéři, majitelé manufaktur a další, kteří říkají vždyť mým zaměstnancům se daří dobře a celkově se všem daří dobře (když jsou zdraví a nemají děti)
         Nevím jestli tobě vadí strava GMO, nebo úprava vody a co tedy dáváš jíst svým dětem, aby si nepoškodili zdraví, když celku se dařit má až když se bude dařit ambiciozním a individuálním jednotlivcům? A kdy poznají, že se jim daří vždyť je jasné, že není problém nasytit hladové ale bohaté. Vždy budou mít málo a ambice nikdy neukojíš. Za tvou osobní ambicí následuje ambice vyšší a pak ještě vyšší a ten celek co?
         Pilot letadla který stříká chemtrail má 100 000 a výhody a má ambice být v tom dobrý. Traktorista, který postřikuje mutagenní viry na hmyz a malé živočichy má také ambice a je připraven v tom být sakra dobrý. Tady vidíš ten defekt ambicí na úkor celku .)

        • proud napsal:

         Jeden z nas dvou chape jak individualitu,tak ambice,spatne.Chapeme je kazdej uplne obracene :-).Tvrdim prece ze nevidim nic spatnyho na individualite(on je totiz individualista kazdej z nas,proto jsme kazdej jinej) ani na ambicich=snaha,zajem,paklize pracujou pro jednotlivce skrz celek,coz znamena ze tim ze se ma dobre celek,se mam i ja.Ty to vidis jinak,presne obracene.Takovej banker hlavne vidi cloveka jako material a jako takovyho ho chce mit on,nezajem jakej chce bejt ten clovek a co chce,coz je potlaceni jeho individuality a jeho ambice spocivaji v chamtivosti a nenazranosti,jde tedy o sobectvi spis nez o ambice,neboli jeho ambice spociva v sobectvi a nelidskosti.

        • proud napsal:

         Proto mi vychazi ze individualita i ambice,spravne pouzity za dobrym ucelem nejsou nic spatnyho.Takovej robot,ten nema ani individualitu ani ambice,dela na co je naprogramovanej a jak je naprogramovanej.

        • Luboss napsal:

         Navrhuji tedy mrknout do materiálů:
         „Koncepce společné bezpečnosti“
         a po nějakém čase tady můžeme prolustrovat naše vědění :))

        • proud napsal:

         Samozrejme,az bude cela prelozena ve srozumitelny Cestine aby se mohla nikoliv cist,ale studovat……….coz zjevne nebude nikdy!!!

        • proud napsal:

         Alespon podle (ne)urovne Leva-netu soude!

        • Luboss napsal:

         Děkuji za názor. Já jsem zase rád za cokoli, co tzv. „spadne“ Všichni se společně učíme. Mě dělá částečně problém ruština, ale slovenština ne. Takže když to „spadne“ ve slovenštině čtu slovensky, když to padá v ruštině lámu to do šedé kůry po rusky. Prostě hlava, nehlava. Je to makačka na „bednu“ a aby se v tom „čert“ vyznal, ale pak se ze zoufalosti naučíte číst i mezi ruskými řádky :))

        • proud napsal:

         Jsi dobrej,mas na to hlavu,vsechna cest:-).Me vic sedej Rusky filmy bez titulku.Hresim pritom ze se mi snad castecne ozivi co jsem se kdysi ucil ve skole:-)

        • Luboss napsal:

         V tom případě doporučuji v ruštině videa – ekonoma Katasonova, Četverikovou, Zaznobina,..

        • proud napsal:

         Pomalu s tou flintou:-))),nejdriv nenarocnou rustinu,ale diky:-))

    • proud napsal:

     Kdepak,prerusit hospodarsky vazby by byla z vic uhlu pohledu velka chyba,zvlast kdyz vezmu potaz ze se uz casto v tech nejvyssich kruzich obchoduje samo se sebou…….tak zustava doma uplne vsechen kapital……

     • proud napsal:

      Dokonce uz 25 let zpatky jsem znal dve firmy co si konkurovaly ale mely jedinyho majitele;-)

      • proud napsal:

       Pro zamestnance celkem prdel,oblikat si na ruzny prace ruzny monterky s ruznejma logama a stridave se sami pomlouvat:-))))))))))

 3. Ignác napsal:

  Proč si myslíte, že Rusko dávno trénuje s italskou armádou střídavě na Kavkaze a Apeninách VOJENSKÉ protiteroristické akce ? A nyní nově to samé i v Srbsku.

 4. .lak napsal:

  eu je koncept korporátních ziskovců co nepotřebují otroky ale prostor a zem i pořádky neofeudálů, proto islamizace. https://www.youtube.com/watch?v=awJI0OqB4bo

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!