Smrt amerického petro-dolaru … a co dál … ? – Kapitola I.

death-of-the-petrodollar18. únor 2017, Michail Prouza © 2017
Ve své nedávné přednášce na konferenci ‘Mines & Money’ (Doly a Peníze) v Londýně v prosinci 2016, Grant Williams, všeobecně uznávaný finanční analytik, nabídl veřejnosti zatím snad nejvýstižnější vysvětlení historického růstu amerického petro-dolaru a nevyhnutelnosti jeho pádu  –  a následně pádu hegemonie USA.

Ve svém vystoupení se Williams zmínil nejdříve o pohybu cen zlata v uplynulém roce a zauvažoval nad důsledky amerických voleb … aby pak v závěrečných 15 minutách poukázal na souvislosti zdánlivě nesouvisejících světových událostí, které mohou vést ke konci dnešního finančního systému založeného na petro-dolaru a ke změně úlohy zlata v globálním peněžním systému.

V následujícím článku publikovaném ve dvou kapitolách bych vám chtěl nabídnout volný český překlad závěrečných 15 minut přednášky Grant Williamse včetně jeho výmluvných ilustrací a grafů.

Poznámka: ‘petro’ je od slova petrol, neboli petrolej – jak se na konci 19. století ‘lidově’ říkalo i v Čechách surové naftě neboli ropě; pamětníci mohou vzpomenout například knihu Karla Maye ‘Petrolejový Princ’ …

Jakkoli dal Williams své přednášce, která byla adresována také laické veřejnosti lehce žoviální podtón alespoň základní povědomí o principech peněžnictví, o zásadách obchodu na burze a o pravidlech výměny zboží, a snad i schopnost číst grafy vám pomohou dojít k poznání pravdy ukryté už v samém titulu jeho přednášky – ‘Smrt amerického petro-dolaru’.

Doplňuji proto Williamsovu přednášku poznámkami, vysvětlivkami a odkazy, které vám mohou pomoci porozumět některým z použitých méně běžných výrazů a také odpovědět si sami sobě na otevřenou existenční otázku, kterou Williams své londýnské vystoupeni zakončil.

Nuže vypněme na půl hodinky telefon, nalijme si stopku vína a pojďme se spolu zamyslet nad svou vlastní budoucností.

Prohlášení autora:

Předesílám, že mým záměrem zde nebylo a není dotknout se svými úvahami jakýmkoliv nevhodným způsobem žádné z níže jmenovaných osob, kterékoliv menšiny či většiny kdekoliv na této planetě, jakékoliv národnosti, etnika nebo rasy či vyznavačů jakéhokoliv náboženství nebo politického smýšlení či pomýlení, neřkuli lidí všelikého pohlaví nebo sexuálního zmatení.


"Get It.   Got It?   Good" trocha škádlení z pera Grant Williamse …

Příběh US petro-dolaru začíná počátkem sedumdesátých let minulého století, kdy Amerika byla nejen největší a nejsilnější světovou ekonomií ale také největším dovozcem a spotřebitelem ropy na světě.

Henry Kissinger a Prezident Richard Nixon se tehdy dohodli s královským rodem Saudů v Saudské Arábii na vzájemném obchodu, který dal vznik celému dnešnímu peněžnímu systému.

Obchod to byl docela jednoduchý:  Rod Saudů, který už tehdy pokrýval téměř z poloviny světovou poptávku po surové ropě se zavázal, že budou ropu prodávat VÝLUČNĚ za americké dolary a že masivní přebytky svých zisků budou investovat do nákupů dlužních úpisů vlády USA*.

*) Koupit dluhopis vlády státu či země v podstatě znamená půjčit vládě toho státu či země peníze za předem dohodnutých podmínek – jako na jak dlouho, při jaké úrokové sazbě a podobně. Vládní dluhopisy jsou investory obecně považovány za tzv. ‘bezpečné investice’, tedy investice s ne příliš vysokými zisky ale zato s nízkým rizikem menšího zisku či dokonce ztráty.  Obecně se totiž očekává, že v případě nesnází se vláda státu může dostat z finančních problémů poměrně snadno – například zvýšením daníči vytištěním dostatečného množství bankovek …

Lidé si dnes zvykli považovat dluhopisy vlády americké (US Treasury Securities jako T-bills, notes, bonds) za zaručené investice s nulovým rizikem … !!

Usmíváte se … ? 

Já taky … ale někdo by mohl říct, že po bitvě je každý generál ...

USA na oplátku slíbily dodávat královské rodině Saudů zbraně a zaručit jim trvalou stabilitu jejich absurdně archaického monopolu moci na arabském poloostrově kde, jak víme, stačilo kopnout do písku a vytryskla ropa.

Nutno říci, že pocit bezpečí a stability v Arábii –  na území věčně soupeřících kmenů a rodových klanů arogantních a notoricky záludných arabských kočovníků, které vzájemně spojuje pouze a jen fanatická oddanost elitářské a brutálně agresivní ideologii proroka Mohameda – odvěků byla, je a navždy zůstane navýsost iluzorní …

Saudského krále nevyjímaje … samozřejmě neměl-li by dnes již přes 40 let k ruce a k volnému použití nejsilnější armádu světa ...

Jak zřejmé z následujícího grafu – vše se rozjelo jako po másle …

Graf ukazuje objemy saudských nákupů US dluhopisů ve vztahu k cenám ropy.  Pohyb objemů nákupů amerických dlužních úpisů královskou rodinou

šel po léta ruku v ruce s pohybem cen ropy  (která, připomínám, byla ted’ k mání výlučně za US dolary)  –  a všichni byli spokojeni …

Tedy přesneji řečeno oba dva –  arab Saud … a žid Kissinger …

saudi1

1

Mimochodem – všímáte si té ‘anomálie’ v modrém rámečku? – Věřím, že vysvětlení dojdeme společně v Kapitole II tohoto překladu …

Jak je dále zřejmé z následujícího grafu, vzájemná provázanost a přímá souvislost mezi cenou ropy a průměrnou směnitelnou hodnotou amerického dolaru [t.j. hodnotou US$ vůči jiným vybraným ‘silným’ měnám] nemůže být zjevnější …

… tedy až donedávna.  Jak už jsem naznačil výše - k tomu nedávnému vybočení z ‘pravidel hry’ se vrátíme o něco později …

 

trade1

2

Nejdříve bych ale rád poukázal na další důležitou historickou skutečnost – americké subjekty včetně amerických občanů nemají dovoleno držet zlato, nakupovat zlato a platit zlatem už od konce světové krize ve 30. letech minulého století.  Už od té doby mohou američané obchodovat výlučně s US dolary.

15. srpna 1971 zabouchli Nixon a Kissinger ‘zlaté okno’ i zbytku světa.

Podle jejich plánu, od toho dne už by neměl NIKDO, žádná země, žádný stát ani žádný zahraniční podnikatel mít možnost požadovat úhradu svých dodávek na americký trh či americkým subjektům kdekoli na světě ve zlatě (či ve zlatém ekvivalentu) … ale výlučně v US dolarech.

Prezident nejsilnější ekonomie světa tak prásknul dveřma se záměrem uzamknout zbytek světa do závislosti na americkém dolaru.

Levá červená šipka na následujícím grafu skutečně dokumentuje znatelný nárůst světové poptávky po US dluhopisech od konce roku 1971.

Graf ale také ukazuje, že jakmile byl svět přinucen akceptovat Kissingerovu cynickou dohodu se Saudy (pravá červená šipka), nákup amerických dlužních úpisů a měny zahraničními subjekty začal narůstat exponenciálně …

3

3

Hledáte důvod … a souvislosti … ?

Nuže vězte, že roční objem obchodu se surovou ropou na světovém trhu převyšuje až desateronásobně objemy obchodu s kteroukoli jinou nerostnou komoditou.  Níže přiložený graf ukazuje celkové roční objemy obchodu s ropou (OIL) ve srovnání s objemy obchodu s dalšími komoditami jako zlato, železo, měď, hliník, zinek, magnézium, nikl, stříbro a ostatní … v roce 2015.

Právě skutečnost, že se surovinou, která se stala životně důležitou pro všechny země světa bez vyjímky se obchoduje výlučně v US petro-dolarech, vyvolává potřebu každé země držet dostatečně velké finanční rezervy v US dolarech a potažmo vynucený zájem o nákup amerických dluhopisů.

4

4

A teď si držte klobouky – následující graf ukazuje, že do roky 2014 vzrostl celkový objem dolarových rezerv v rukou zahraničních investorů na téměř 12 triliónů (neboli 12 miliónů miliónů) US dolarů, tedy na ekvivalent více než 6-ti leté produkce ropy (berouc v potaz, myslím že docela opodstatněně, stálou produkci ropy 97 miliónů barelů za den).

reserves1

5

Zapamatujte si prosím ten zvrat v růstu dolarových rezerv v roce 2014. Vrátíme se k němu společně o něco později …

Po tomhle krátkém úvodu do podstaty a pozadí vzniku petro-dolarového systému bych vás chtěl požádat o skutečně soustředěnou pozornost.

Slibuju, že to bude stát za tu námahu …

V roce 2010, tehdejší prezident Světové Banky* Robert Zoelick vyvolal malé zemětřesení, když se nechal slyšet, že by nebylo špatné se zamyslet nad zcela novým měnovým systémem …

Systémem, který by zahrnul i směnitelný čínský juan a ve kterém by hodnota světových měn byla opět ekvivalentem ke zlatu …

Robert Zoelick 8. listopadu 2010: , … G20 by měla doplnit svůj program oživení ekonomického růstu o plán zřídit nový kooperativní měnový systém, který by zohlednil dění v současném světě a nově se rýsující ekonomické podmínky. 

Takový nový systém bude s největší pravděpodobností zahrnovat vedle US dolaru, eura, britské libry a japonského jenu také volně směnitelný čínský juan.

Systém by měl také zvážit použití zlata jako ekvivalentu, ke kterému by se opět vztahovaly předpovědi inflace, devalvace a hodnot jednotlivých měn. 

Moderní učebnice ekonomie dnes sice zlato jen ‘tolerují’ jako ‘přežitou měnu’. Zdá se ale, že dnešní trh jejich učení popírá a začíná vnímat zlato opět jako spolehlivou peněžní jednotku … ’

O 18 měsíců později přinesly noviny zdánlivě nesouvisející zprávu o tom, že Írán postižený americkými sankcemi se rozhodl přijmout platby za dodávky ropy do Číny v juanech … prostřednictvím ruských bank.

Jen připomenu, že Čína byla v té době druhým největším importérem ropy na světě … a že její spotřeba narůstala ročně o 18% …

Financial Times, květen 2012: Írán přijal platby za dodávky ropy do Číny v čínských juanech …

… Teherán používá čínskou měnu, která nenížně směnitelná, na nákup zlata a služeb dovážených z Číny …

Touto cestou byly zatím uskutečněny obchody v objemu 20 až 30 miliard US dolarů …

‘… Írán a Čína zahájili toto obchodování před několika měsíci. Většina plateb juanem byla zprostředkována ruskými bankami, které na těchto transakcích získaly nemalý prospěch …

Peking se už delší dobu snaží přesvědčit své obchodní partnery k používání juanu.  Chce tak přenést riziko spojené s výkyvy hodnot světových měn vázaných dnes na cenu ropy udávanou v US dolarech na své obchodní protějšky.  Uznání juanu by také výrazně snížilo potřebu Pekingu udržovat adekvátní rezervy v US dolarech ...’

*) The World Bank (Světová Banka) je mezinárodní finanční instituce, která poskytuje půjčky rozvojovým zemím na projekty tzv. investičního programu. Tvoří ji dvě instituce –  International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)International Development Association (IDA); ta je součástí řídícího systému OSN.  Oficielní motto Světové Banky je ‘omezení chudoby’.  Nicméně podle její ústavy, veškerá rozhodnutí musí být podřízena úsilí o ‘propagaci mezinárodního podnikání a usnadnění investování mezinárodního kapitálu’ ...

Aneb kterak dale a více bohatnout na bídě těch nejchudších …

Kriticky důležité na tomto rebelantském obchodu bylo nejen to, že Čína našla způsob, jak snížit tlaky, kterými byla dosud nucena udržovat vysoké rezervy v US dolarech ale především to, že našli způsob, jak se celému systému US petro-dolaru zcela vyhnout.

Koncem roku 2013 padla US$ kosa na kámen, když čínská centrální banka The People’s Bank of China (PBoC) mohla oficielně vyhlásit konec epochy vynuceného hromadění US vládních dluhopisů a petro-dolarů.

Bloomberg, listopad 2013: ‘ … PBoC právě vyhlásila, že vydržováni rezerv v cizích směnitelných měnách ani jejich zvyšování není pro Čínu nadále výhodné.  Čínští obchodní strategové naznačují, že omezí nákupy za US dolary, kterými je omezováno zhodnocováníčínského juanu ...’

 … ‘Nakupování cizích hotovostí není více v zájmu Číny’ prohlásil včera ve své řeči na konferenci ‘Economics 50 Forum’ na Universitě Tsinghua zástupce guvernéra PBoC Yi Gang. Čína se ted’ chce soustředit na denní obchodování v juanech a v podstatě ukončí svou doposud robustní aktivní účast na měnovém FX [foreign exchange] trhu.’

Ano, slyšeli jsme dobře – hromadění zahraničních měnových rezerv ‘není více v zájmu Číny’ …

Vzpomínáte si na náš předešlý Graf 5 …?

reserves1

5

… který ukazoval, že jakoby mávnutím kouzelného proutku globální obchod s měnovými rezervami zaznamenal právě od začátku roku 2014 největší nepřetržité zpomalení za posledních 80 let … tedy od dob velké světové krize …

Později téhož roku otevřela Čína Sanghai Gold Exchange (SGE) – svou vlastní zlatou burzu … !!!

Poznámka: Veškeré světové obchody se zlatem jsou prováděny výlučně prostřednictvím London Bullion Market (londýnské  odnože banky Bank of England),  na kterém  se aktuální cena zlata ‘fixuje’ (stanoví) a vyhlašuje se tam 2x denně –  v 10:30 ráno a v 15:00 odpoledne londýnského času. Ceny zlata jsou vyhlašovány v US dolarech, britských librách a v eurech.

V květnu 2014 provedl předseda nově založené SGE pan Xu Luode na šachovnici dějin další matoucí tah – prohlásil, že zlato bude na jeho nové burze oceňováno a prodáváno v čínských juanech. Měl to být krok na cestě ke ‘zmezinárodnění juanu’.

Xu Luode, řeč k LBMA, květen 2014: ‘ … Zahraniční investoři teď mohou na naší SGE burze nakupovat a prodávat zlato za směnitelné juany, což je cesta, kterou chceme zmezinárodnit náš juan …

Šanghajské zlato změní současný zlatý trh, tolik typický tím, že Východ na něm nakupuje a Západ stanoví ceny …   

Když Čína získá právo na to být na mezinárodním trhu zlata slyšena – skutečná cena zlata to zohlední

Můžeme jen doufat, že se Xu Luode ve svých úvahách nemýlí.  Až na jeho slova dojde, změna na trhu zlata totiž bude  … k o l o s á l n í.

Další zajímavá zpráva prolétla světem jako blesk v polovině roku 2015 – ruský Gasprom měl také začít prodávat ropu Číně za juany, a právě byla započata rokování o dohodě o přímém prodeji zemního plynu za rubly a juany – bez jakékoli reference k US dolaru.

Moscow Times, červen 2015: ‘ … Dvě[ruské] státní energetické společnosti, dodavatel plynu Gazprom a jejho ropná odnožGazprom Neft, prohlásily, že jsou připraveny používat ve svých obchodech více čínského juanu, zatímco ruská největsí banka Sberbank začala používáníčínského juanu aktivně propagovat  …

Gazprom Neft prohlásil, že přijme platby za další dodávky ropy do Číny v juanech.  Ředitel Gazprom Alexej Miller při televizním interviu prohlásil, že jeho firma pracuje na dohodě s Čínou o platbách za dodávky plynu plynovodem Zachodnaja Siberia v juanech …’

Pro ty, kterým docházejí síly  –  malá rekapitulace než pokročíme dál:

2010:        Prezident Světové Banky naznačil, že zlato by se mohlo opět stát základním ekvivalentem na trhu měn světového měnového fondu včetně ‘zmezinárodněného’ čínského juanu

2012:       Írán začíná uznávat platby za ropu v čínských juanech

2014:        Objem světových měnových US$ rezerv rapidně poklesl – největší pokles za posledních 80 let

2014:        Čína otevírá SGE, šanghajskou směnárnu zlata, aby podpořila ‘zmezinárodnění’ čínského juanu

2015:       Rusko začíná prodávat ropu a plyn za čínské juany

A co rok 2016?

Zvláště ve své první polovině byl rok 2016 převratnými událostmi nabitý k prasknuti:

V dubnu 2016 začal US kongres projednávat přijetí Zákona proti sponzorování terorismu, který by dovolil rodinám obětí útoku na dvojčata v New York z 11. září 2001 žalovat Saúdskou Arábii za účast na tomto útoku.

Do Saúdů, jak by né, jako když střelí – obratem začali hrozit, že jestliže kongres předložený zákon schválí, budou muset prodat své americké statky, državy a cenné papíry nahromaděné od dohody s Kissingerem – a to včetně US vládních dlužních úpisů v hodnotě přes US$300 miliard.

New York Times, 16. dubna 2016: ‘ … Saudská Arábie [rozuměj Královská rodina Saudů] oznámila Obamovi a US kongresu, že jestliže schválí zákon, který by dovoloval držet Saudy před americkým soudem zodpovědnými za jakoukoli účast na ‘9/11 útoku’, Saudi budou nuceni prodat své americké majetky v hodnotě ‘stovek milliard US dolarů’.  

Adel al-Jubeir, ministr zahraničí Saudské Arábie, doručil v březnu tento vzkaz krále Salmana do Washingtonu osobně. Přišel říci US zákonodárcům, že ‘… Saudi budou nuceni prodat své americké majetky a vládní dlužní úpisy v celkové hodnotě US$750 miliard aby tak předešli jejich zmrazení či konfiskaci z rozhodnutí amerických soudů.’

Republikáni se v US kongresu shodnou s demokraty jen vzácně.  Tentokrát se ale většinově shodli … a proti zmíněnému zákonu nehlasoval nikdo.

Prezident Obama sice za zavřenými dveřmi schválení kongresu 22. dubna vetoval …  aby na konci své prezidentury mohl 23. září s ostudou a s pocitem ponížení sledovat, jak kongres jeho veto jednomyslnně přehlasoval.

Jen několik dnů po al-Jubeirově návštěvě Washingtonu, Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC), ve které mají Saúdi rozhodující slovo, ‘překvapivě’ selhala v tom, aby se dohodli na snížení produkce ropy pote, co se cena ropy propadla pod US$30 za barrel:

Wall Street Journal, 17. dubna 2016: Doha, Qatar: ‘ … OPEC, producenti ropy, kteří dodávají na světové trhy více než polovinu ropy, se nedokázali dohodnout na zmrazení produkce ropy ve snaze posílit její ceny.  Jednání zkolabovala v neděli poté, když Saudská Arábie překvapila jednající strany svým požadavkem, aby i Írán zmrazil svou produkci.

Ceny ropy se v posledních týdnech začaly zvedat v očekávání, že právě Saúdi vyvolají a úspěšně povedou jednání mezi členy OPECu za účasti Ruska směrem ke snížení produkce.  Taková dohoda by představovala novou formu spolupráce mezi ostatními producenty ropy a členy OPECu, kteří by rádi udrželi ceny nad lednovou cenou US$26 za barrel.’

Hmmm, … chtěl by někdo roli a postavení Saudů v OPECu zpochybňovat … ?

Pouhých 48 hodin po tomto ‘překvapení’, Čína zpochybnila poprvé v historii moderního světového obchodu monopol londýnského London Bullion Market na určování aktuální ceny zlata pro světové zlaté trhy.

Jen připomenu, že už v květnu 2014 Čína vyhlásila, že její zlatá burza Shanghai Gold Exchange (SGE) bude prodávat a nakupovat zlaté bulliony za směnitelné juany.

19. dubna 2016 Čína oznámila, že SGE právě začala s ‘twice daily gold fixing’ [určování ceny zlata 2x denně] s tím, že 18. dubna 2016 v 10:30 ráno poprvé stanovila a vyhlásila ‘fixní’ cenu zlata na 256.92 juanu za gram …

Bloomberg, 19. dubna 2016: ‘ … Čína, největší producent a největší nákupce zlata na světě, dnes začala s ‘twice daily gold fixing’ ve snaze proniknout a usadit se na světovém trhu zlata.  Poté, co se členové burzy sešli k nákupu a prodeji drahého kovu, Shanghai Gold Exchange ‘fixovala’ v 10:30 ráno cenu zlata 99.99% ryzosti na 256.92 juanu za gram (US$1.233,85 za unci).

‘Toto je velmi významná událost, která si zaslouží naší pozornosti’řekl Robin Bhar, analytik Societe Generale SA v Londýně ...’

Vzápětí Bloombergův Kenneth Hoffman komentoval vyhlášení Robina Bhara dále:

‘Pokud budou operovat [pozn. SGE] uvnitř uzavřeného měnového systému, budou mít globálně jen omezený dopad.

Nicméně může to být velice významný krok, má-li to být předzvěst čínského měnového systému vázaného na zlato.  Může to vyvolat zájem o ‘šanghajskou zónu volného trhu’ … ‘

Robin Bhar poznamenal správně, že bude-li SGE operovat uvnitř stávajícího uzavřeného měnového systému, dopad na světový trh bude jen omezený.

 ‘ALE … jestliže by to měla byt ostrá hrana klínu [rozuměj je-li záměrem Číny rozdělit doposud centralizovaný trh zlatem …] mohou se začít dít velice zajímavé věci …’ řekl Bhar.

Hmmm …

Jak ‘velice’ zajímavé věci se mohou začít dít může napovědět následující graf.  Ukazuje vývoj cen ropy od dob americké občanské války v roce 1861 do současnosti [2016]:

oilprice1

6

V období mezi rokem 1861 a 1973 … tedy po dobu 108 let! … byla cena ropy pozoruhodně stabilní, pouze s malým škytnutím v souvislosti se dvěma světovými válkami a souvísejícími revolucemi – a to přesto, že svět mezitím prošel demografickými, politickými, ekonomickými a technologickými změnami v historii lidstva dosud nevídanými a navzdory tomu, že se světová populace za tu dobu téměř ztrojnásobila …

Mezi rokem 1973 a 2008, tedy pouhých 35 let po zabouchnutí ‘zlatého okna’ a ustavení systému petro-dolaru cena ropy vzrostla na 50ti násobek oné původně dlouhodobě stabilní ceny …

Jak něco takového, z pohledu změn po roce 1973, vysvětlit … ?

Řečeno velice jednoduše a lapidárně:

Bylo tomu tak proto, že do roku 1973 byla ropa oceňována zlatem!

… Got It?        … Grant Williams

Co znamenají ty velké změny na pravé straně předcházejícího grafu … ?

A ten červený ? otazník …?

Už jsme blízko, slibuji …

Následující graf ukazuje celkový vývoj nabídky amerických dluhopisů na světovém trhu, neboli objemy amerických dluhopisů v držení nejen Saudů, ale všech zahraničních investorů mezi rokem 1970 a 2016.

foreign1

Mimochodem, tímto grafem bychom také mohli zjednodušeně ilustrovat míru zadlužení US vlády.

Červeným kruhem je na grafu označen vrchol objemů vydaných US Treasuries, kterého bylo dosaženo v roce 2014.  Jen připomenu, že od doby uzavření výše zmíněných Čínsko-Íránských a Čínsko-Ruských dohod zaznamenáváme stálý pokles zájmu o US Treasuries (Graf 5).

Když do této rovnice započítáme také nějakých US$100 triliónů, na jejichž výplatu v příští dekádě budou mít oprávněný nárok* američtí baby-boomers**, které US vláda bude muset vyplatit  –

–  kde asi US vláda ty peníze vezme … ?

Hádáte správně – vytiskne více dlužních úpisů!

*) Tři hlavní vládní programy nárokovatelných sociálních dávek v USA jsou Social Security, Medicare a Medicaid.

Jen samotný Medicare odčerpal z federálního rozpočtu už v roce 2000 více než 25% z příjmu vlády.

Social Security vyplácela v roce 2013 důchod 58 miliónům Američanům, invalidní penzi čerpalo 8,8 miliónů lidí, Medicare 51 miliónů a Medicaid 62 miliónů Američanů.

V roce 2010 čerpalo 49% amerických rodin některou z forem sociálních dávek …

V polovině 60. let, dotace federální vlády do těchto tří hlavních sociálních programů převyšovaly nárokované dávky v poměru 3:1.

V roce 2012 to ale bylo 1:3 – tedy 2 třetiny nákladů musely být kryty dlužními úpisy federální vlády.

V roce 2023, v době kdy zatím jen první polovina babyboomers dosáhne svého důchodového věku, tento poměr bude 1:5

Lze předpokládat, že pouze na splácení úroků z půjček na sociální programy zaplatí federální vláda v roce 2023 přes 1 trilión US$.

**) ‘Babyboomers’ jsou lidé narození mezi roky 1946 a 1964.  Tvoří historicky nejpočetnější generaci lidstva. Babyboomers dnes postupně přicházejí do svého důchodového věku – do věku, kdy vedle plateb starobního důchodu vyžadují také podstatně intenzivnější a potažmo dražší zdravotní péči.

Je třeba připomínat, že babyboomers přivedli na svět podstatně méně dětí než generace jejich rodičů?

… že průměrný počet dětí na jednu americkou rodinu stále klesá?

A že s tím klesá i poměr mezi ekonomicky aktivními a pasivními členy společnosti …

Červený kruh na následujícím grafu označuje stejné místo v čase a stejné objemy US Treasuries jako červený kruh na grafu předcházejícím – tedy rok 2014.

Povšimněte si, že měřítko svislé osy grafu [t.j. míry objemů dluhů] jsme museli výrazně zvětšit, abychom mohli v omezeném prostoru této stránky ilustrovat míru nevyhnutelného nárůstu objemů US dluhů v příští dekádě …

foreign2

8

Bum bác … taky si říkáte, že je na co se těšit … ?

Lze téměř s jistotou říci, že v příští dekádě – a to bez ohledu na ropu a bez slibovaných Trumpových investic do infrastruktury – budeme dlužními úpisy US federální vlády doslova zavaleni.

Nezdá-li se vám to vše dostatečně vzrušující – pojďme se spolu podívat na poměr hodnoty US zlatých rezerv vztažených k objemu US dlužních úpisů v držení zahraničních subjektů. Odehrává se tu před námi nevídané představení (viz následující grafy).

market1

9

V roce 1983, na počátku prezidentury Ronalda Regana, byly cenné papíry vydávané vládou US (US treasuries – dluhopisy jako bills, notes a bonds) kryté ze 132% tržní hodnotou zlatých rezerv USA.

Dnes [2016], o 33 let později, toto krytí kleslo na 4,7% … !

Uděláme-li totéž co před chvílí a zohledníme důsledky pokrytí oprávněných nároků zatím jen první poloviny amerických babyboomers v příští dekádě, následující graf ukáže míru krytí US treasuries v roce 2025.

10

10

Jak se vám bude líbit 0,3% …?

Myslím, že vaši odpověď na poslední otázku znám. Jestliže se mi podařilo udržet si vaši pozornost až k tomuto bodu poznání je možné, že jste si už začali klást mnohé další a snad i více znepokojivé otázky.

Ale nepropadejte panice už teď prosím! Zatím to byla jen předehra …

Slibuji, že na vaše otázky a na mnohé další najdeme odpovědi v následující Kapitole II překladu přednášky Grant Williamse. Williams nám v ní připomene nedávné světové události, kterým jsme mnohdy nevěnovali příliš pozornosti, nastíní nám jejich souvislosti a na základě svých analýz nám nabídne i pohled znalce do naší vlastní blízké budoucnosti.
142 Komentářů k Smrt amerického petro-dolaru … a co dál … ? – Kapitola I.

 1. .lak napsal:

  $=€ VJEDCI

 2. lukaš napsal:

  To bude největší problém,když nebude zájem o Americké dluhopisy,ale co horší,ani o natištěné dolary.Těch co se chtějí vyvlíknout z dolarového chomoutu,narůstá.Ještě bude zajímavé,komu zůstane černý petr,nebo-li dolary,které nepůjdou zpoplatnit.

  • Josef Švejk napsal:

   Bude též zajímavé sledovat co bude vyvádět ČNB s nakoupenými eury (blízký přítel dolaru) za více než 1,3 bilionu korun. Nákupy na pokyn ECB vydaný na pokyn FEDu vydaný na pokyn našich zdaleka nejlepších kamarádů ztělesněný Miroslavem Singerem (ustanoveným prezidentem Klausem) a pokračovatelem Jiřím Rusnokem (ustanoveným prezidentem (dolních 10 milionů Zemanem)).

   • pavelka napsal:

    Švejku, tomu říkám trefit hřebík! Máš 100 bodů!

   • geronimoh napsal:

    Josef Švejk :

    vyšetřování skončilo, zapomeňte .... ČR jako správná kolonie podpořila EURo, asi na dluh, nebo kde jinde tu částku jinak vzala ?

   • maori napsal:

    Co ty eura takhle prodat těm, co mají daňový domicil v ČR v kurzu 1:5? Jedincům s majetkem cca do 3mil bez omezení a ostatním s vyšším majetkem v kurzu podstatně horším, ale stále lepším, než je nyní?

  • arpád napsal:

   doláre budú najmenší problém. Jednoducho ich držiteľ utratí za tovar. Problém je ten, že až ich nikto nebude chcieť a dôvera v dolár klesne, potom sa zreálni aj jeho hodnota. Teda ak v časoch regana nebol problém za dolár dlhu dostať adekvátne množstvo zlata, teraz dostanete len 5%, teda za trójsku uncu nezaplatíte 1250 USD, ale 20 x viac. o desať rokov to už bude 300 x viac. Tomu sa hovorí inflácia, ktorá je teraz držaná umelo silou US zbraní. Ak by mala vzplanúť hyperinflácia 2000 % teraz, alebo 30 000 % o pár rokov, oplatí sa aj bežným amíkom, vrátane dôchodcov, podporovať vedenie vojny kdekoľvek na svete, kde by mohlo dôjsť k spochybneniu dolára, čo je začiatok hyperinflácie. Preto vojny v Iraku, Lýbii, Sýrii a pod. sú len zástupné vojny ako upozornenie ostatným hráčom. Ale postupnou emancipáciou bude potrebné viesť vojnu s Čínou, ako hlavným odporcom. Vojna ekonomická sa premení na vojnu normálnu. Musíme len dúfať, že bude krátka.
   Výsledok vojny je vopred známy. Ekonomické, ale najmä ľudské zdroje sú na strane Číny a jej spojencov. Prečo? Videli ste, čo sa stalo s Westinghausom? Oni zbankrotovali pre nedostatok možností navrhovať moderné riešenia, ktoré požadovali klienti a preto sa ich projekty predražovali a nevynášali. Toto je výsledok zlého školského systému, ktorý síce produkuje skvelých právnikov, finančných maklérov, lekárov, ale len veľmi málo inžinierov a vedcov aplikovanej vedy. Nedostatok týchto odborníkov zapríčinilo, že neboli schopní ponúknuť moderné riešenia. Teraz je hlad po vedomostiach v ázii. Tam sa presunulo ťažisko vedomostí ľudstva. Aj u nás vymrie generácia, ktorá vyštudovala za boľševika a nebude nových nástupcov, resp. bude ich veľmi málo na to, aby obslúžili všetky prevádzky - od pekární po jadrové elektrárne. Kedysi študovalo technické odbory kvantum mladých ľudí, dnes len zlomok. Posledných dvadsať rokov je rokmi hlúpnutia našej populácie. Vedomosti sú príťažou a učenie je na posmech. Osnovy v školách sa zjednodušujú, to čo sme sa kedysi učili ako prváci sa dnes učia tretiaci a štvrtáci. Vysokoškoláci sú na úrovni maturantov a maturanti sa s tými boľševickými nedajú porovnať, okrem jazykovej výbavy, tam sme teraz na tom lepšie. Ale ani tú lepšiu jazykovú výbavu nevyužívame na dovzdelávanie (česť výnimkám), ale na hranie a zábavu. Dnes je náš vzor celebrita, ktorá sa na počkanie vyzlečie donaha, alebo sa s hocikým vyspí. Našim jediným cieľom je nekonečná zábava, dobré jedlo, chľast, drogy a neviazaný sex. Preto taká propagácia antikoncepcie, potratov, homosexuality a iných menšinových sexuálnych potešení. Lebo establshment je taký hlúpy, že nám ponúka starorímske - chlieb a hry. Iné nepotrebujeme. Permanentná žúrka už dvadsaťpäť rokov. Ani sme si nevšimli, že sme si prejedli zásoby vytvorené minulými generáciami. A mám na mysli zásoby vzdelaných ľudí schopných prevziať kormidlo po starších a ochotných prijať výzvy a niesť bremená zodpovednosti za spoločnosť na svojich pleciach.
   Až nastane tá doba, dolár aj euro zhoria v inflačnom požiari, potom hlúpi európania budú oproti ázii na úrovni afrických krajín v medzivojnovom období. Budeme tu mať peknú prírodu, jednoduché poľnohospodárstvo a manufaktúry pre uspokojovanie miestnych potrieb. Najvzdelanejší jedinci budú lekári s vedomosťami na úrovni 19. storočia. Všetci múdrejší budú preč. To je naša svetlá budúcnosť.

   • little napsal:

    Arpád, hovoríš mi z duše.
    Aziati sú príkladom toho, že je možné dosiahnúť výsledky tvrdou prácou.
    Mala by nám byť hanba, že vlastne pracujú na nás všetkých.

 3. Franta napsal:

  Americký dolar jde do prdele. A s ní amerika. Globalisti se snaží udělat z Číny novou ameriku, protože ta stará má vyčerpané zdroje. Proto postaví každý rok v Číně 1-2 desítek milionových měst, budou se snažit do nich dostat zahraniční odborníky a ti mají zvednout odbornou a technickou zdatnost Číny. Ta zatím za západem dost pokulhává. Číňani chtějí, aby yuan byl světovou rezervní měnou. Proto hromadí zlato, kterým chtějí yuan krýt a toho zlata mají už neoficiálně víc než USA, min. 10 000 tun. Cena zlata je uměle podhodnocená, cena zlata na burzách není skutečná cena fyzického zlata, ale papírového zlata a toho je na světě víc než 300x více než toho fyzického. U stříbra je ten poměr dokonce ještě větší. Podle historických záznamů z 30. let, kdy se ještě s cenami drahých kovů nemanipulovalo, by pravá cena zlata měla být teď skoro 20-krát větší, než je teď. http://www.silverdoctors.com/gold/gold-news/should-gold-value-be-20-times-higher/ Ještě podhodnocenější, doslova nejpodhodnocenější komoditou na světě je stříbro - to půjde nahoru o stonásobky! Za pár let (10-15) bude jeho cena 10 000$ za unci (ze současných 18,35$ za unci). https://www.youtube.com/watch?v=Y7IC_mJ7goo

 4. Luboss napsal:

  Peníze = Mamon = syn SATANA
  Kdo Satanu dobře slouží PEKLEM bude odměněn!
  PEKLEM
  A ti nejlepší z Vás ČIPEM SATANA
  ČIPEM
  Jááááchachachááááááááá !!

  • Franta napsal:

   Toto je názor blázna. Peníze samy o sobě nejsou zlo. Dostatek peněz nepřináší do života nutně štěstí, ale svobodu. Myslím, že to říkal i Ježíš, cílem člověka není být chudý. Dostatek peněz (rozvrstvení bohatství) by bylo dost na světě, kdyby nebyla uzákoněna lichva a finanční spekulace, které odsávají finance z reálné ekonomiky (výrobního sektoru). Chce to, ale omezit štědrý sociální stát, protože část nepřízpůsobivého obyvatelstva toho zneužívá. Chce to udělat tak, jak se to zavádí teď v Rusku, vydávat soc. dávky jen na karty, aby si za ně nemohli nakoupit chlast, cigarety a nemohli je naházet do automatů a aby si za ně mohli koupit jen základní potraviny od domácích výrobců.

   • proud napsal:

    To jsi hodne popletenej,protoze nemas pojem o tom co jsou ve skutecnosti penize!Znas je jen jako platidlo,tedy "vedlejsi produkt" i tak vyborne vyuzitej ve spojeni s jejich pravym urcenim.Penize jsou nastroj,ovsem ne jako bezny nastroje,jsou o mnoho lip vymakanym nastrojem,na tech si nechali opravdu zalezet,nakonec,jsi toho prikladem a je vas takovejch slepejch vic.

    • Franta napsal:

     Proud: "...nemas pojem o tom co jsou ve skutecnosti penize!" Ehm, skutečně? :) Já mám pravé peníze u sebe doma v trezoru. "Penize jsou nastroj" Tak prozraď, co se s nima vyrábí? :-D :-D Ještě mě nakonec blázne prozraď čeho jsem vlastně příkladem :)

     • proud napsal:

      Franto(Pepku) vyskoc! :-))))))))))))))).Nic ve zlym,popremejslej,rozhlidni se,jestli nemas makovici vymletou mediama,prijdes na to sam jen s pouhou logikou,zatim i bez intuice,i kdyz s tou bys to vedel hned.Je jedno kde je nemas,jedinej rozdil je jen v tom ze nejsi tak pitomej abys je cpal bance,zadnej jinej,protoze tobe kdyz o ne prijdes nikdo novy nenatiskne a neda.

     • proud napsal:

      Prikladem toho jak se ovce zastavaj noze co jim prorizne hrdlo,Frantiku,to jsem ti prece nemusel prozrazovat,jestli jo,pak jsi na tom opravdu hodne spatne.......A ano,jsou nastrojem vlady a ovladani tech dole,nas! Jinak bys jako sef ty masy tezko zvladal,pomoci penez je to mnohem jednodussi,staci jen zaridit,aby jich vetsina nemela nikdy dost a potrebovala je,milovala,pak se za ne pujde i navzajem zabijet,udela co jen si budu prat za tech par sustivejch,ale ne moc,jen primerene ;-) :-))))))))))))))).Nerikej ze jsi az takovej debil,ze to nevidis a nedochazi ti to:-)))))))))))))))))))

      • Franta napsal:

       No já jen, že si pleteš peníze s měnou a nebyl jsi mě schopen vysvětlit, co to jsou pravé peníze. Většina lidí má radši nadbytek peněz než jejich nedostatek a na tvoje esoterický sračky ti kašle. Jinak peníze jsou univerzální prostředek směny. V obchodě bys barterem nepochodil :-D Peníze potřebuje v této 3. dimenzi každý, s výjimkou zaostalych kmenů v pralese.

   • proud napsal:

    Takze promin,ale blazen jsi tady ty ;-)

   • Luboss napsal:

    No výborně alespoň každý, kdo čte tuto diskuzi si může udělat obrázek :)
    Každý má na výběr a každému podle jeho schopností se učit.
    Myslím že budete znát tento příběh:
    "Hleděli dva vězni oknem z cely ven,
    jeden viděl hvězdy,
    druhý bláto jen"
    Kdo je ten chytrý?
    Korporátní fanatický fašismus nabízí neznalým, nesamostatným, hloupým a zotročeným čip na ruku s čísly "peněz" a čárový kód mamona na čelo s počáteční číslicí 1 (zatím živý a když budeme chtít jej vypneme)
    Ale člověk rozumný, učenlivý ví moc dobře, co má dělat. Na tom nic nezměníte a můžete se zastávat peněz korporátního fanatického fašismu, který nenávidí člověka, do halelujá.
    Co Vám to pomůže, když Vás systém vypne a v krámě ani nepípnete, pač jste jaxi starý, nevyhovujete systému?

   • Sasin napsal:

    85% přizpůsobeným, říkající si Pane Blboň a Paní Blboňová, co si dávají přednost v okrádání bližního svého, těch ostatních 10% nepřizpůsobivých co je jim stále těžko se lámat v kolenou, připadají jako problém, který gdyž se přizpůsobí blboňům, bude na světě krásný zaKON a POřádek.Hele, lidi, že jsme to už reálně brali? Odkud bere Franta dávky nevíme, ale přizpůsobený je, to mu nigdo nemůžete upřít. Muheeeeeee

 5. kg napsal:

  "Henry Kissinger a Prezident Richard Nixon se tehdy dohodli s královským rodem Saudů..."

  Mno, tenhle "královský rod" jsou židi původem z území Iráku, dosazení "na trůn" anglo-sionistickým impériem a jsou nyní součást chazarské globál-mafie. Jejich vynález - wahabitský zrůdný fanatický islám - to je židoislám, další zrůdnost od židů, stejně jako tzv. ISIL.

 6. lukaš napsal:

  Ještě by mělo být napsáno,kdo vlastně vydělává na tom tisku tolika dolarů,když stát USA se topí v dluzích.Jak je i poznámka co budě dělat ČNB s tolika EURO,snad to není ten důvod,že ECB tiskne EURO k vůli odkupu špatných úvěrů bank,takže to může být,že se někomu vrací Americké dluhopisy a ten je odvádí do ECB.Je proto možné,že místo Amerických dluhopisů,máme EURO.

 7. proud napsal:

  Vidis:-)),a o to to mam lehci,prachama a machinacema s nima se malo zabejvam,snazim se vubec se tim nezabejvat,stejne zmizej i se vsema dluhama v zapomeni.........je to starej a spatnej system co potrebuje tenhle nastroj k ovladani a vlade,nici s jeho pomoci planetu a vsechno na ni,vcetne nas.

  • proud napsal:

   Penize jsou podvod a vzdycky byly!S jejich pomoci byli vladci vzdycky nahore at se chovali jak chteli,protoze je vzdycky meli,to ne ze az nekdy ted se zaclo tisknout nebo razit vic nez je potreba,nicim nekrytejch,bylo to tak vzdycky,podle potreby!!! Dam jednoduchej priklad: Panicek je prochlastal,proprcal s devkama,prohral na burze,v kasinu,proste o ne prisel............dostal jiny,zbrusu novy.Samozrejme ne kazdej "panicek",jen ten z "vyvolenejch".Tak to jede co jsou penize penezma!

   • proud napsal:

    Jen naprostej blbec co nevidi co se kolem nej deje by si mohl myslet,ze snad nekdy byly penize "poctivy" :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    • Franta napsal:

     Peníze, nebo měna poctivý samozřejmě byly, dokud v nich někdo nezačal snižovat obsah zlata nebo stříbra a dokud ještě byly kryty zlatem.

     • proud napsal:

      Tak at ti ty kovy chutnaj,nejlepsi jsou peceny s hodne korenim:-))))))))))))

      • Franta napsal:

       No já si ty kovy, za brzkou dobu řádně zhodnocené :-D mám v plánu ponechat a ne si je hned vyměnit za šustivou nebo virtuální měnu. Vyměňovat je samozřejmě budu, ale postupně. PS. Krize tady nebude věčně a za ty kovy, které poletí střemhlav nahoru, si toho koupím zdaleka, zdaleka víc, než kdybych si je nechal v bance a nebo je měl v šustivé formě. I podle astrologie se blíží historický předěl, už v příštím roce, při kterém dojde k megakrachu západu a obrovskému přesunu bohatství :-D Kterýho se samozřejmě zúčastním :-D Promiň, ale všichni nejsme tak malí a skromní jako ty :) Radši se katapultuju a budu patřit mezi nejbohatší 1%, časem možná dokonce mezi nejbohatší 1‰, než mezi 99% nejchudších hlupáků, kteří nevidí a nevyužili největší přiležitost v jejich životě, nebo spíš za několik životů.

       • proud napsal:

        Good Luck,budiz ti prano:-).Jen dej pozor az poletis z ty vejsky rovnou na tlamu,at si moc nenarezes:-))))))))))))))))

       • tamara napsal:

        mám pro tebe Jednu Korunu,všech volů král

       • petr napsal:

        Tak hodně štěstí s tím výhodně nakoupeným majetkem. Jen nevím jestli vám prodají i houfnici a kulomet abyste ten majetek ochránil před zoufalou hladovou rabující lůzou.
        To je takové terno jako koupit činžák uprostřed černošské čtvrti v Detroitu.

     • proud napsal:

      Teprve az pokacite posledni strom , az otravite posledni reku,
      az ulovite posledni rybu , teprve tehdy prijdete na to,
      ze penize se nedaji jist... ;-),nech si cvachtat :-)

      • Franta napsal:

       Další esoterickej blábol. Nemáš tohle náhodou od Petra Chobota? Jestli ne, tak sis zapomněl vzít prášek :) Mimochodem stromy pokáceny, řeky otráveny a ryby vyloveny a NIKDY NEBUDOU!

       • proud napsal:

        Njn,chlapce,dal ti nemam uz vic co rict,bud se popasuj s timhle,nebo si zij dal ve svym bludu,jednou pochopis,nebo to treba ani nestihnes.Dal bych to tu s tebou uz jenom plevelil,komu neni shury dano,v apatice nekoupi ;-))))))

        • Franta napsal:

         Můžeš mě prozradit kolik je ti let a jak vysoké máš IQ?

        • proud napsal:

         Nemuzu,ale stacilo mi to na to abych se zaopatril i se svejma detma a nachystal jim aby zaopatrily svy deti ;-).Pak mam jeste velkyho curaka a velky nohy a ruce a to by mi ke stesti stacilo,kdybych "neprozrel" a nezacal se sekat jeste o takovy "zatim pitomce",jakym jsi ty s nadeji,ze na to jednou taky dojdou a postaraj se aby mohly dalsi generace stastne a v dostatku,hlavne svobodne zit bez otroctvi elitam, financim,korporacim a valkam.;-).......Howgh

         PS.: Ovsem jak jsem prokouk tvoje IQ,zavidis mi akorat jen toho velkyho curaka........uz jste holt takovy........ :-))))))))))))))))))))

        • Franta napsal:

         Až budu ten dolarovej multimilionář, věnuju ti večer při víně tichou vzpomínku :)

        • proud napsal:

         Ano:-)))....."az budu".........to je ta nejdrazsi komodita,nejlip vydelava a skoro nic nestoji :-)

        • Franta napsal:

         Ještě bych chtěl vědět, kdo bude víc závislej na systému, boháč, jenž nemá peníze v bance, ale doma v trezoru v nešustivé formě, jehož děti (a děti jeho dětí) nebudou muset chodit do práce anebo chudák, jehož děti budou muset chodit do práce? ;) A kdo bude víc prospěšnější pro národ?

        • proud napsal:

         Ten kdo pracuje je nejprospesnejsi,ne ten kdo otroci,ale ten kdo pracuje,rad a se zajmem,a toho nikdy nedosahnes za vsechno zlato Zeme,a uz vubec ne valenim se na nem:-)))))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         ....a prace,to je vytvareni skutecnejch hodnot,nikoliv imaginarnich nebo skakani kolem penez,zlata a dalsich podobnejch picovin......... :-)).Ale jsem se s tebou vyborne pobavil Frantiku,diky:-)))))))))))))))))))))))))).Takovy jako jsi ty aby jeden pohledal:-)

        • Franta napsal:

         Proud: "...uz drzej fakticky cely hospodarstvi planety v rukou, tak jako tak uz prakticky obchodujou sami se sebou a pro nas se vubec nic nezmeni... ...jim zustane jejich nastroj ovladani. ...nam dole muze bejt uplne sumak co a jak se s prachama deje,jediny dulezity je ze oni je maj a my je potrebujeme,o nic jinyho totiz vubec nejde..."
         Tak toto je zbytečně slabošský poraženecký přístup. Ono se to možná nezdá, ale 1 člověk zmůže hodně, např, osvětou na soc. sítích.
         Dále nechápu, proč si ty pravé peníze nepořídit taky. Člověk se tak stane na systému nezávislej. Kolik % obyvatel je fyzicky vlastní? Ví průměrný obyvatel, co je největší nepřítel US$? Všechny ostatní měny jsou ve skutečnosti dolar pod jiným jménem, protože jsou kryty US$ dluhopisama. V současnosti žádná měna světa není krytá zlatem, jak ještě pamatuju za komunismu. Vždyť co bylo napsáno na bankovkách z dob socialismu? "Tato bankovka je kryta zlatem a ostatnímí aktivy státní banky Československé."
         To, že je tady instalovaný tento nevýhodný systém, je hlavně velkou vinou většiny obyvatel, protože nechtějí přemýšlet a pořád volí systémové strany. Měli by volit nesystémové strany a vzdělávat se tak, že si přečtou knihy KSB (koncepce sociální bezpečnosti) a DVTR (dostatečně všeobecné teorie řízení) V dnešní době nestačí umět číst, psát, počítat, aby vás nikdo neošidil, je třeba znát aspoň tu DVTR. http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/

        • proud napsal:

         "Tak toto je zbytečně slabošský poraženecký přístup."..........:-)))))))))))))))))))))))))),jo no,to je to posledni co by me napadlo,kdyby nekdo proste jen povedel jak to je :-))))))))))))))))))))))

       • Paul Durham napsal:

        Inu Františku, ty ryby už vylovený jsou, řeky otrávený také, a stromy pokácené též. To jste se dost spletl, je nutno cestovat po světě a vidět. Jistě jsou ještě rezervy, které vypadají jako živé a je možno je vydrancovat, když si to pracující lid bude prostřednictvím svých satrapů přát.
        S penězi jste se nespletl - bohužel dále musím pokračovat v kondicionále - budou-li ustaveny peníze s vnitřním obsahem hodnoty ( a tedy nejen směnnou funkcí papírové důvěry ) striktně omezeného identifikovaného množství , které budou plnit funkci zprostředkovatele procesu "něco za něco" , dojde k přirozené obnově lidských ekonomických procesů.
        Takovými penězi by mohly být očíslované zlaté a stříbrné mince se safírovým zapouzdřením s vnitřním zabezpečením rfid čipem pro ověření pravosti emise - fyzické bitcoiny s vlastní hodnotou definovanou množstvím kovu a systemem validace originality.
        Emisi provede společenství lidí, kteří takové peníze budou mezi sebou akceptovat.
        Proud nechť si svobodně vyměňuje mrkev za trenýrky na trhu naturščiků - společenství lidí akceptující naturální výměnu, to je jeho cesta.
        Jen mi není jasné, jak se zbavit tiskařských lisů a jejich přátel.

        • proud napsal:

         "Proud nechť si svobodně vyměňuje mrkev za trenýrky na trhu naturščiků – společenství lidí akceptující naturální výměnu, to je jeho cesta.
         Jen mi není jasné, jak se zbavit tiskařských lisů a jejich přátel."............nehodlam ani smenovat,i to je obchod,hodlam pracovat a rozdelovat,hospodarit s ohledem na potreby a planetu!Na co jeste vrazet do tisku a razby s cipovanim onech zbytecnosti a celou tou obragendou kolem toho,to si ty lidi udelaji spoustu prace pro sebe ktera bude smysluplna,nez aby skakali kolem volovin,ktery se stejne zneuzijou,na vsechno se vzdycky casem prijde.Tak jako se cipy uz umej davat,umej se uz vyndavat,nicit i preprogramovavat,to vsechno je uz realita a jeste nebyly ani plosne zavedeny,je to jen dalsi strasak;-):-))))

        • Franta napsal:

         Po totálním megakrachu kapitalismu a jeho experimentu s nekrytými penězi a volnou rukou trhu, se svět bude muset vrátit ke krytým penězům, ke zlatému standardu. Bude proveden reset systému to je jasné. Američani a EU budou muset opustit západní krachlý projekt a min. v evropě rudý projekt zažije mohutnou expanzi. Rudý projekt znamená mix vládního plánování a tržní ekonomiky bez lichvt a finančních spekulací. Banky budou fungovat, tak jak teď fungují islámské banky, tzn. budou žít z poplatků a sdílení rizik při udělení úvěru při podnikání. Bude se muset demontovat liberálně-tržní model, což je i cílem globalistů, protože vede k nadspotřebě a k ohromnému plýtvání. Napr. jen samotné USA spotřebovávají až polovinu planetárních zdrojů. Po listopadu jsme se díky privatizaci a liberalismu stali otroky západu a dřeme za třetinové mzdy (oproti západním). Rozprodej státních firem vyústil v každoroční odliv zisků okolo 200 miliard kč. http://eodborar.cz/Articles/25-jsme-otroci-zapadu-dreme-na-vic-nez-100-procent-dostavame-tretinu.aspx Že se vrátí socialismus, předpověděla i baba Vanga. Její předpověď obrody Ruska jí vyšla.

        • proud napsal:

         A proc ne,vsak uz drzej fakticky cely hospodarstvi planety v rukou,ted uz jim nejakej zlatej standard vadit nebude,vzdyt tak jako tak uz prakticky obchodujou sami se sebou, a pro nas se vubec nic nezmeni:-)))))))))))))))))))).Hlavne ze jim zustane jejich nastroj ovladani;-).Porad jsi nepochopil ze nam dole muze bejt uplne sumak co a jak se s prachama deje,jediny dulezity je ze oni je maj a my je potrebujeme,o nic jinyho totiz vubec nejde:-)))))))))))))))

        • Sasin napsal:

         Čichám, čichám harpagondechajštinu , forever. Že esli bude potřeba dělat zvláštní formu na zlatý voči? Prdy, odlijou mu to do jamek přímo, že obohatí národ. Potřebujeme podíly na neprodejné půdě a rozpočtu , o kterém budou všichni podílníci, synci a dcery od naší mámy rozhodovat a ke směně si namalujeme vlastní bankocetle, které každej dostane rovným dílem z rozpočtu podle toho jaké potřeby lidi budou potřebovat. Muheeeeee

        • Paul Durham napsal:

         já Sasine nechci čekat, až mi proud přidělí mikinu po vyplnění formuláře, když je mi zima , směna tu existuje a technický prostředek směny též, nikdy nebudete moci existovat bez svobodné směny mezi lidmi déle než pár týdnů, asi je vylévání děcka i s vaničkou v módě, za sebe říkám lepší vrabec v hrsti než holub v prdeli

        • Petr napsal:

         Paule, tiskarske lisy prestavaji byt v mode. Do mody prichazeji virtualni penize. Je to jednodussi, mate vetsi prehled,nepotrebujete se starat o tisk. lisy. Take bohaci nemusi mit velke kalhoty, neb nebudou muset mit plne kapsy penez. :-)

        • proud napsal:

         Nikdo ti nic pridelovat a obskakovat te nebude:-)))))))))))),kdyz to budes potrebovat,proste si pro to dojdes jako chodis nakupovat........

        • Sasin napsal:

         Paule, smýšlejte méně utopicky. Ani proud sté opice vám vrabce v hrsti neudrží, lepší je ten holub na střeše. Ani jeho osudem není střecha, pod kterou se nemůže bez nebe-zpečí schovat.

        • mozkokoti napsal:

         Tak vy čuráci, že jste ten slovutný národ jenž je třeba ohob... obohacovat? No potěš koště.

       • Petr napsal:

        No, Frantiku. Ze nikdy nebudou ? Reky uz z velke casti jsou. No, lesy asi nejake zustanou. Ale pravdepodobne prazdne. Takze co se tyce blabolu,tak byt vama mlcim.

    • Petr napsal:

     Proude az vsichni lide, budou poctivi, budou i poctive penize. Pokud ne, i to obili bude slouzit k zneuzivani.

 8. Definitiva napsal:

  Milujem tieto články. Hovoriť ľuďom fakty je najlepšia propaganda proti USA a Západnej tržnej "ekonomike".

  Hovoriť ľuďom pravdu je zásada Putina a Lavrova, preto sú neporaziteľní!

  Celá dnešná mainstreamová obec vyhlasuje želanie Západných tzv. "elít" za fakty a realitu. Celý svet žije v zajatí klamstiev a podvodov, ľudia prestávajú zmyslovo vnímať svet, nepoznajú fakty, objektívnu realitu, stávajú sa schizofrenici, stávajú sa veriaci, je to pohodlné, lebo nemusia myslieť. Myslenia bolí, vraví sa.

  Ľudské duše sú tisícky rokov otrokmi náboženských biblických cirkví, ľudia sú tisícky rokov naučení veriť a nemyslieť. Rozdiel je doslova v mikrodetailoch, rozdiel spočíva medzi veriť a vedieť, t.j. poznať fakty. Rozdiel je v písmenkách.

 9. Luboss napsal:

  Mnoho tzv. burzo maklěřů, obchodníků, překupníků nákup-prodej, si "vzalo" život. Ale to je lež! Oni si život nevzali. Celý život Mamonu sloužili. A sloužili mu dobře:
  "Vy na mě pracujete a já překupník se mám dobře"
  Na svých ostrovech jsem nakupil bohatství nesmírného, ze zlata a diamantů, na mých ostrovech, postavil jsem sobě chrámů a paláců.
  Satan je ale také účetní!!§
  Satan má EET a tomu se nevyhnete!
  Povolá si abyste zůčtovali EET v samotném pekle.
  Zbydou sic po vás ostrovy se zlatými paláci, které jste si vystavěli, ale co si povolá k sobě, ani pes po nich neštěkne a jejich pokřivený ROD zahyne a defektní DNA zmizí ze Země.
  To se člověku ochráněný před EET Satana, stát nemůže.

 10. Brunero napsal:

  Vážení diskutujúci. Má možnosť normálny smrteľník si kúpiť za svoje úspory zlato či striebro? Pred nejakými rokmi mi v banke - vidiac moje 4/ciferné číslo (Bóže, aká to suma), núkali nákup diamantov. Tak som sa na paničku pekne usmial a odmietol. No nad tým zlatom či striebrom sa zamýšľam.

  • Franta napsal:

   Já být tebou, šel bych do stříbra. Je to dnes ta nejpodhodnocennější komodita na světě! Nejlepší investice za posledních 400 let! V procentech na stříbru člověk člověk vydělá víc než na zlatu. Na rozdíl od zlata, víc než polovina ročně vytěženého stříbra mizí v průmyslu (nejlepší vodič elektřiny, světla, nejlepší germicid) Je po něm masivní poptávka nejen v průmyslu (není adekvátní náhrada za něj) ale teď čím dál víc i u investorů (ví o něm jen 1 ze 100). Vloni sem viděl dokument, kde těžařský expert Steve St. Angelo uvedl, že se jeho cena má okolo roku 2025 srovnat se zlatem, (ted je 70-krát levnější Za 20 let má být jako 1. kov na světě kompletně vytěžen a pak se jeho cena bude počítat v násobcích zlata! Michael Morris v knize "Co nesmíte vědět", píše, že se radil s experty a podle nich pravá cena stříbra by měla být 100 až 500-krát větší než je teď. Expert Bix Weir tvrdí, že cena stříbra za 10-15 let bude 10 000$ za unci (ze současných 18$ za unci). https://www.youtube.com/watch?v=Y7IC_mJ7goo Já sám v něm mám investováno už milion a tři čtvrtě korun a hodlám v tom pokračovat.

   • Franta napsal:

    PS. Zapomněl jsem ti připsat, že je třeba je vlastnit ve fyzické formě doma. Žádný ETF, ani v bance bych si je nenechával.

   • Sasin napsal:

    Naložte si svých 30kg stříbra a vypadněte odsud, na orbitě máte ferengský přípoj do pekla, ve slevě za 20kg latínia. Eště furt vám zbude 10 kg na odpustky. Uděláte s tím u nich kariéru a zbohatnete.

    • Franta napsal:

     Co to tady meleš za hovna, blázne? U vás v blázinci už máte taky internet?

     • Sasin napsal:

      Už máte sbaleno? Pacapus na cestu vám nedám.

      • Paul Durham napsal:

       Sasine , občas se projevujete jako píča. Esli vono to nebude tím rozporem mezi sny o lidstvu a realitou.
       Měl byste vytáhnout paty z prdele a jet se podívat po světě, si hezky omakat ty vaše uvědomělý lidičky na vlastní voči a prouda si vemte s sebou, třeba do Číny , může tam kázat o tom, že poslední budou první.

       • proud napsal:

        Omyl,kazal bych o tom ze nikdo neni prvni a nikdo neni posledni......ale ze vsichni maji zodpovednost.

       • Houbeer napsal:

        Souhlasím paule,ze lide jsou sraci a k rodovym statkům se nehrnou a nepohrnou.ale nemuzu si pomoci,take jsem pro vsemi deseti,jak vite,na strom jsem uz vylezl.

        • proud napsal:

         Vsichni radi zapominate na to,ze lidi jsou "umele vytvoreni" sraci a jako sraci sracema umele udrzovany,co z jsou dva pary bot.S tim jste se smirili a neverite ze by to mohlo bejt jinak,holt system:-)

        • Paul Durham napsal:

         Mi je systém podílů sympatický, jen ty důvody jsou možná jiné , než u jiných čtenářů, totiž podle autora je ten systém vlastně brutálně přírodní a tak to má být, voják se stará, voják má. Zbytek čumí. Jen furt jsem se nedočetl, jak ten "zbytek " , co bude čumět, protože nebude umět, pacifikovat v jeho nárocích na výsledky práce na podílech těch, co umí.
         Páč lidé jsou různí, kupodivu se nešijí jedny kalhoty pro celý svět, ani jedny trenky, ani jeden model vozu či kola nebo ČEHOKOLIV , a existují mezi nimi vrozené disproporce. Stačí nebýt slepý.

        • Houbeer napsal:

         Vis proude,ja verim....ale znam(prave z komunit)jak i secteli,znali pomeru,nadale vesele utraceji stovky-tisice eur a krmi hydru dnem i nocí.toz nevim s tim informovanim....kolik z mistnich ctenaru krouti hydre krkem?

        • proud napsal:

         Proto na tom Houbeere prece makame..........:-),mezi nami....ona si tim krkem vlastne krouti i sama :-)

        • weissbach napsal:

         "Jen furt jsem se nedočetl, jak ten „zbytek “ , co bude čumět, protože nebude umět, pacifikovat v jeho nárocích na výsledky práce na podílech těch, co umí.
         Páč lidé jsou různí, kupodivu se nešijí jedny kalhoty pro celý svět, ani jedny trenky, ani jeden model vozu či kola nebo ČEHOKOLIV , a existují mezi nimi vrozené disproporce. Stačí nebýt slepý."

         Vysvětlení se nedočkáte.

        • mrtky napsal:

         proud napsal: "Proto na tom Houbeere prece makame……….:-)"

         To tvý krafání je hovno makání, jenom krafáš a děláš že makáš, přitom to tvý krafání nemůže mít sebemenší vliv a ty to víš a proto to děláš (z jinýho než proKLAMovanýho důvodu).

        • proud napsal:

         ..........a proto ses mrdka,spravne cesky,protoze to je tak asi vsechno co znas a umis :-))

       • Franta napsal:

        Souhlas s topu pičou (y) :-D :-D

        • proud napsal:

         K tomu jsi spravne ten nejpovolanejsi to posoudit,kdo jinej nez pica to dokaze nejlip? :-))))))))))))))))))))

        • Franta napsal:

         Proude, chtělo by to trochu soudnosti, neůžeš soudit druhý podle sebe :-D :-D

        • proud napsal:

         Ja ten souhlas nedaval,to ty to ty :-) :-)

       • Sasin napsal:

        Vaše představy o možnostech změny systému jsou nebetyčně fantastické anóbrž změny si přejete až po tom co se nabalíte, pokud vůbec, a počkáte si na příležitost gdy to vyvekslujete ještě za víc. Tedy vážení, lepší praktická ukázka příčin krachu a rozpadu společnosti z vás stejně nedostanu. Heh

        • Luboss napsal:

         Jak znám radikály, evidují a poslouchají a číhají, počkají si kdo bude mít zlata doma nejvíc a pak.....

       • jan nowak napsal:

        Durham.. asi si BRZO omakám twuj prasečí krk..
        Jestli se Sasín OBČAS projewuje jako píča tož ty se tak projewuješ furt : /

        • proud napsal:

         Bingo! :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

        • Paul Durham napsal:

         teď už chápu, proč se na mne penis proud stále lepí

        • proud napsal:

         Chapes spatne,ale to neni novinka........

        • proud napsal:

         Leda bys byl pica k svetu,ale uz davno nejsi k svetu ani ten penis:-))))))))))))))))))))))))))))

  • proud napsal:

   Bezne nema,bud si na nej pujci,nebo okrade nekoho jinyho aby na nej mel,lhostejno jestli jako zlodej,nebo jako "podnikatel" co vydelal na Ukrajincich,zlodeji jsou oba...........takze vec je jasna,kdo asi tak na nej muze mit........

  • jan nowak napsal:

   Smrť bere wše !

   W Puškinowě památníku byla jsem
   .. ja w NOWÉM triku
   Nowak mě ťahal za copy
   .. ja(wohl) dělala draho-ty

   Smrť tam byla s náma , s kosou
   .. jako dáma
   Nowak jí ťahal za kosti
   .. jó to bylo radosti

   Pak Pan-čitelka řwe :
   Smrť si pro mě jde !!!!
   Smrť jen máchla Kosou
   .. a úču nesou bosou : ))

   Wanda Hong 3.B
   w.r.

 11. Drak napsal:

  Otázka je, jak dlouho vydrží američani, než jim dojde, že buď totál bankrot, nebo, že se z toho mohou dostat válkou.
  Obávám se, že už je k ní silně nakročeno.

  • .lak napsal:

   Mohli se z toho vždy dostat protože se našlo vždy dost tvořivých lidí které šlo s novými začátky budování industriálu okrást. Teď s ludrami které i kdyby přežili chtějí dělat co, kalergizaci? Vždyť pohnou hnátami akorát na příjem dáFek. Barevné revoluce se neosvědčili a prodej drog z afganistánu vlastním jim vytvoří leda další řezníky z volstrýtu co dělají bubliny ve finančních trzích.

  • Franta napsal:

   Američani už moc dlouho ekonomicky nevydrží. Podle astrologie příští rok bude EU a USA řešit peníze a budou mít problémy sami se sebou.

 12. Martx napsal:

  Jen technická poznámka:
  Co jsou v USA triliony, u nás jsou biliony, co jsou u nich biliony jsou u nás miliardy.
  I tak jde pro tuzemského jedince o dosti obtížně představitelné částky :-)

 13. jan nowak napsal:

  A w Italii byli w '70 náramný milionáři..
  .. stará na to dojela , gdyž pak škrrli 4 Nuly : (

 14. jan nowak napsal:

  PROUDE.. říkala mi Míča - píča..
  Že prej seš IMPOTENTNÍ & abych o tom něco napsal její-mu Starýmu ?

  Michaelo tag mu píču.. že prej ti PROUD
  .. strhnul píču
  Ležela si Knock OUD..
  .. potom pryšel Block OUD !

  ps : Sory jako - psala jsem to v družině : ))

  Wanda Hong 3.B

 15. jan nowak napsal:

  ROBOTI ! ! !
  .. PRÁWĚ JSEM SE ZWRÁTILA Z HRADU ! ! !

  .. prezident - ten ( Zrzawej ) mou DEMISI přijal : (

  Wanda Hong 3.B
  w.r.

 16. Sasin napsal:

  Tak ještě jednou
  Blboni, co se smějou čistým úmyslům, mezi tím co normální lidi dumají co s Rozwallem a co po RozWallu přirozených kulturních hodnot, které mají přijít vniveč, ti co se jich nedotkli ani čtyřmetrovou tyčí si lámou hlavu jak vyšmelit, nakupčit, vyzobat, vyklovat poslední zrnka zlata a stříbra než se to posere. Hledají skulinky, gde nepoctivě, ale oni říkají že kua poctivě, chytře, neodolatelně inteligentně, nahromadí, přerozdělí od všech hodnoty, které vytáhnou až přijde jejich čas.

  A voni čekají na příležitost, na tu dobu, gdy ostatní budou tonout aby měli jako zaslouženě víc, že ta chytrost a neodolatelný šarm jejich schopností je opravňuje k jejich představám v rozporu představ ostatních. Tito chytráci nigdy nebudou chtít dobrovolně podíl na neprodejné půdě, jediněna veksl, páč by tratili na své chytrosti, která jim šušká od rána do večera, máš zaKONné právo na větší kus z úrody země. Tyhle představy jsou ze všech nejmagorovatější. :-) Domejšlujou se dennodenně, že mají právo na více ze solečného pachtění za blahem a že jsou nositelé vyvolenosti, za kterou mohou mít více nacpaná koryta, do kterých jim něgdo jako furt bude přisypávat a bude klesat a lámat se v kolenou před jejich velikostí, či vychytralostí. To je vážení taková bžunda to sledovat jak si ve vlastní šťávě myslí, že KONají to nejlepší co je napadlo. Ale spíš to mají už v genech a to se špatně ukrývá.

  Těch se ptejte a požadujte satisfakci. Odplatu.

  • proud napsal:

   No ja ti nejak nevim,ale nejlepsi satisfakce a odplata pro me bude,kdyz bude po nasem a ne po jejich ...... Jinak riskujem ze vlitnem do bludnyho kruhu pomsty......coz by urcite radi,to pak jde uz presmerovat "leckam".Ja bych s nima nepospichal,jen bych sledoval jak si v novym vedou,mozna by to byla ta nejlepsi satisfakce?:-)))))))))))))))))))))

   • proud napsal:

    Nic jinyho nez intriky,cukr a bic(ale ne na sebe) neznaj,bude zabavny sledovat jak si poradej bez nich:-)

 17. jan nowak napsal:

  Znám Křik i rwačky.. na pawlači
  .. znám ty , co na-ně wždy-cky stačí.. ( Nowak )
  Znám coko-li.
  Jen sebe ne.. jen sebe ne : ))

  Maria Hong 3.B

  • proud napsal:

   Taky znam: "kristalovou studanku,kde nejhlubsi je les"...tu z krasky a zvirete... :-))

   • lukaš napsal:

    Proude.Dobré ráno přeji.
    I ten masakr v Petrohradském metru,považuji za vyhrůžku Putinovi,aby si rozmyslel zavádět zlatý rubl.Udělat to v Petrohradě v rodném srdci Putina,je jasný záměr,donutit ho k odplatě a na co čeká rozmístěná NATO armáda kolem Ruských hranic.

    • proud napsal:

     Taky preju dobry rano,Lukasi.Tezko rict,vypada to tak,ale co je presne za tim se tezko odhaduje kdyz nevime a ani se dopredu nedozvime co ma rozjety Putin a co jeho nepratele.To jsou hodne tezky sachy,i kdyz sice tak nejak cirka vime o co jde,tedy proc,nevime jak.Radi by zblajzli Rusko a vyporadali se s nama jednou provzdycky,zrejme.Me jen mate ze se o uz cely roky,vlastne staleti primo nabizi a porad nejak nic moc,az mi to pripada jako by mi bylo cpany abych si prave to myslel,ze ho chteji zblajznout.Ale kdyz se zacnu zamejslet co potom,co by bylo kdyby ho zblajzli,nedava mi to moc smysl.........ale mozna uz konspiruju prilis......

    • proud napsal:

     S tim NATEm je to taky trochu hadanka,prece vedi ze se jich nebojej a hlavne vedi ze na Rusko nemaji.........tak proc to vsechno delaji,potrebujou snad presvedcit nas,ze maji? Vypada to ze se to nedeje primo kvuli Rusku,ale kvuli zbytku sveta.....

     • proud napsal:

      Napada me ze by se mozna o hodne lip hadalo,kdyby se vedelo jak na tom vlastne je celej GP,Elity a mocny tohohle sveta s vzajemnejma vtahama u sebe i mezi ostanima a vubec jak na tom jsou vsichni navzajem a o co ze jim komu opravdu jde.Prachy to budou jenom mistama v tech nizsich patrech,a i to kdovi jestli.Jestli ty vyssi patra vubec ty nizsi co se perou o prachy vubec zajimaj co se sveta tejka.......

      • lukaš napsal:

       Proude.
       To by zajímalo i mě,ale podle toho dění kolem dolaru a řekl bych spíš,všech dluhů co mají státy,že to musí prasknout.Mne ještě u toho napadá,když i mnozí tvrdí,že se finanční impérium přesouvá do Číny.Jakoby noví mladší miliardáři,nechali staré miliardáře i USA na holičkách i s dluhy.

       • proud napsal:

        To o dluzich nebude,jsou taky jenom nastrojem,tohle uz je davno prevysuje.Logicky,kdyby ted vsechny "republiky" rekly ze: je mazou,no a co??!,copak si myslis ze by se stalo ?:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).Povim ti to........VUBEC NIC!

        • proud napsal:

         Uz vidim takovyho "exekutora" jak by prisel do nejaky republiky a vsm bny rekl at si vezmou ranecek a jdou,ze co bylo jejich patri jemu........jak dlouho by jeste dejchal kdyz by ho vubec nekdo vzal vazne:-)

        • proud napsal:

         Je to hra,uz davno je to jenom hra!

        • proud napsal:

         Vzdyt se jen zamysli nad dusledkama,co by se stalo,kdyby kazdej veritel ted povedel ze chce zpatky svy penize :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).Tohle funguje jenom u lhostejnyho stada na jednotlivy ovce,jak rikam,je to nastroj........

        • proud napsal:

         Je to s nim jako s kazdym jinym,dokud bude akceptovanej v nejednote,potud bude existovat,jinak proste "skoncil",kdyz vetsina rekne ted!,luskne prstama,tak nastroj.......neni! ;-)

        • proud napsal:

         A nakonec,kdyz se zamyslim,vyslovene rebelsky a supnu do toho trochu sci-fi:-))))). Co mame kdyz se narodime? Nic,ale vsechno,mame Zemi,nasi planetu,nevlastnime ji,mame ji k dispozici,a z ni si vsechno vyrabime,jak muze tedy nekdo neco dluzit,kdyz neprinesl nic co by dal,prodal,zastavil a vsechno co vytvori je z matky Zeme patrici vsem? Jak muzu neco vytvorenyho z toho co patri vsem prodavat?Jakym pravem?Predstav si ze ti pred domem zvednu na ulici nejakej peknej kamen a pujdu ti ho do domu prodat,jakym pravem? Pravem toho kdo ho prvni zvednul? Smesny!.......... ;-) :-)))))))))))))))))))))))))))))

        • lukaš napsal:

         Proude.
         Když jsou to nakradené peníze budiž,ale co víme,kolik důchodových fondů v tom má peníze,tak to bude horší.

        • proud napsal:

         Mno,byl to tenkrat s tema vymenama,prodejem a vubec obchodovanim s tim co nam tak jako tak patri mistrovskej,primo genialni tah!........:-)

        • proud napsal:

         Lukasi,tohle co pisu a vubec co delam je vsechno jen proto,abysme si uvedomili kym jsme,ze zadny penize,obchody a vyhody jednotlivcu z toho plynouci nemame zapotrebi,ze je to cely jeden jedinej obrovskej podvod na cloveka drzenej s pomoci ostatnich nastroju,napriklad cirkve,nabozenstvi vubec,dluhovy pasti atd.pro ty kdo jsou uplne nahore kam se vysvihli prave pomoci penez a z toho prolhanyho podvodu se cejtej opravneny vladnout ostatnim dokonce tak ze chteji vladu nad zivotem a smrti,i myslenim a predstavama,emocema,po ktery porad shaj a manipuluj s tim vsim!.......Chtej vladu nad naporosto vsim co patri jednotlivcum i vsem!!!

        • proud napsal:

         Ovsem tak dalerko napriklad Durham ani nedokoukne,nemohl by zit bez sustivejch a pocitani a naivne si predstavuje,ze je muze nechat a svet i tak muze bejt lepsi;-)))))))))))))))))).No a tak vsechno co tvrdej ostatni a nelibi se mu to jsou kecy a spol,takovej je ten nas Durhamecek:-))))))))))))))))))))))))))))

 18. Paul Durham napsal:

  jelikož sem už nejde dát ani odkaz, tak si místo keců "proud_a" můžete přečíst o skutečném stavu této čechaj žumpy v textu Jaroslava Hoška na webu "protiproudu"

  • proud napsal:

   Uz precteny,mimochodem,prijde ti to co pisu jako kecy? Mam soudit tvoje vyplody,systemovej slouho?.........;-)

   • Paul Durham napsal:

    Huxley měl pravdu, jen nedocenil "kreativní schopnosti lidstva", myslel si, že soma bude pouze hmotná chemická droga. Netušil, že přijde vyspělá informační válka, kde různí proudi budou sypat mezi lid duševní somu pro kompenzaci frustrace vlhkými sny.

    Bravo kluci ze skupiny "proud".

 19. Houbeer napsal:

  Ted prelitno hovinky,hle,čechům chudoba nehrozí!zkurveny presstitutky a statistiky.
  Pohledejte film dictadura perfekta-mexickej aktuální,, humorny'' peklo

  • Luboss napsal:

   Ale?
   Na obědy pro chudé děti z českých rodin půjde letos 35 000 000 Kč

   • proud napsal:

    Zajimavy,to ses splet? Kolik mame deti kdyz je nas 10 milionu a z toho pocitam ze hoooodne ve svete?........To by vychazelo 3,5 melouna na jednoho,decko nedecko......jenom letos!

    • proud napsal:

     Kolik je prumerna,rocni vejplata obycejnyho cloveka? 216 tisic? A to jsem pridal,vzal jsem 18 tisic mesicne cistyho.........

     • lukaš napsal:

      Proude.
      Jako kdyby jste to neznal.Pro děti bude s toho 10mil.zbytek pro služby okolo.

      • proud napsal:

       Kdyby aspon tech 10.........me ta cifra smrdi uplne cela,jako by mi nekdo rikal: Podivej,takhle se krade vsem na ocich a jeste z tech okradenejch muzes mit i prdel!!!Nejsou ty chechtaky nahodou z dani? Dobrej zpusob jak je chytre a "legalne" presunout za souhlasnyho beceni rozlitostnenejch ovci.............

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!