,,Válka“ se odkládá, Stropnický prohrál, Ústava ČR se měnit nebude

Iniciativa Ne základnám v posledních měsících několikrát intenzivně upozorňovala na nebezpečí spočívající v návrzích zákonů od ministra Stropnického a poslankyně Černochové (ODS), které by ve výsledku posílily moc NATO nad Armádou ČR a zvýšily nebezpečí rozpoutání války. Na schůzi Poslanecké sněmovny 4.4.2017 Jana Černochová navrhla přednostní zařazení těchto novel. Projednávání těchto změn bylo většinou poslanců zamítnuto a téměř jistě už nebudou během tohoto volebního období projednány. Níže přikládáme stenozápis z jednání Sněmovny a iniciativy poslankyně Černochové.

Stejně jako my, ji většina poslanců vyhodnotila jako bezpečnostní riziko státu, protože nad sebou pravděpodobně ztrácející sebekontrolu a její jednání nese znaky poškozování České republiky, možnost zavlečení republiky do válečného konfliktu,

Prosazovala zařazení třech bodů, sněmovní tisky:

1021 – se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

„(3) Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo k naplňování úkolů uvedených v odstavci 2. Toto právo může být zákonem omezeno a zákonem mohou být stanoveny další podmínky jeho výkonu, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům.“.

1041 – se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů

m) k financování obranných potřeb státu a mezinárodních závazků o společné obraně (NATO), vyčlení každoročně ve státním rozpočtu výdaje ve výši ne menší než 2 % hrubého domácího produktu předchozího roku.“

956 – změna Ústavy ČR čl.43 odst) 4, Jany Černochové, Ivana Gabala, Jana Hamáčka, Davida Kádnera, Martina Stropnického a Marka Ženíška , kdy navržená změna umožňuje z rozhodnutí vlády pobyt cizích vojenských sil na území ČR, mění obranný charakter AČR na expediční.

(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů.

Militantní šílenství postižené poslankyně v 15 hlasováních nebylo ani jednou přijato

tisk 1021 – 170 poslanců, 35 pro, 64 proti
tisk 1041 – 170 poslanců 40 pro, 64 proti
tisk 956 – 170 poslanců 61 pro, 65 proti

Děkujeme všem, kteří pomohli v akcích, protestech vedené v duchu, že občany nejde obejít, mají právo o Ústavě spolurozhodovat.

ODS by se měla stát pro voliče nevolitelnou.
Místo Nečase je pro ni opakující se katastrofou tentokrát Černochová, protože prohrát navržených 15 hlasování je rekordem ve Sněmovně.
Všem myslícím poslankyním a poslancům děkujeme.

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí


Stenozáznam z jednání Poslanecké sněmovny 4.4.2017:
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/056schuz/s056012.htm#h10

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo, hezké odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych i já navrhla zařazení dalších bodů resp. předřazení některých bodů na program této schůze, a to konkrétně bodu č. 139, což je sněmovní tisk 1021. Je to návrh skupiny poslanců, mezi kterými jsem uvedena i já, na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., prvé čtení. Bohužel k mé nelibosti a nemilému překvapení je tento tisk zařazen až na program schůze 26. dubna. Ten návrh podepsala celá řada poslanců napříč politickým spektrem. Jenom pro upřesnění těm z vás, kteří nevíte, o jaký návrh se jedná: je to ta novela Ústavy, ve které by se nově mělo zakotvit právo na držení zbraní.

Poslouchám častokrát vyjádření kolegů, opět napříč politickým spektrem, kteří se vyjadřují vesměs pozitivně k tomuto návrhu. A byla bych velmi nerada, aby se z tohoto návrhu skutečně udělalo pouze předvolební téma. Protože pokud tento bod chcete projednávat až téměř v květnu, tak je málo reálné, že bychom stihli tuto normu změnit tak, aby se to stihlo do voleb. Z tohoto důvodu navrhuji, aby se tento bod, který, jak říkám, podepsala celá řada poslanců vládní koalice, ale i někteří my z opozice, a považujeme i v důsledku toho, co proběhlo před dvěma týdny v Evropském parlamentu, kdy Evropský parlament odsouhlasil normu, která povede k tomu, že se odzbrojí členové Evropské unie, a tato norma bude mít samozřejmě dopad i na naši legislativu. Myslím si, že kdyby tady byl pan ministr vnitra Chovanec, tak by snad se mnou souhlasil. Je zapotřebí, aby se tato změna Ústavy projednala co nejdříve. Protože já pevně věřím, že už na Ministerstvu vnitra mají k této normě připravenu žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, myslím tím k tomu, o čem hlasoval Evropský parlament. A myslím si, že by velmi pomohlo právě při projednání té žaloby, až dojde k Evropskému soudnímu dvoru, kdybychom toto právo na držení zbraní v naší Ústavě měli.

Z tohoto důvodu to navrhuji jako první bod dnes po pevně zařazených bodech. Jako první bod zítra po třetích čteních, jako první bod v pátek 7. 4. v 9 hodin ráno. Případně další týden ve stejných termínech. To znamená, v úterý po pevně zařazených bodech příští týden. Ve středu po třetích čteních. Pátek je Velkým pátkem, takže pátek na ten další týden nenavrhuji.

Dalším mým návrhem – a opět jsem nepříjemně překvapená, že současná vládní koalice toto nemá ve svých prioritách, přestože mě velmi potěšil včerejší rozhovor pana vicepremiéra Bělobrádka, který vlastně potvrzuje to, co navrhuji v zákoně č. 222, v zákoně o zajišťování obrany České republiky. A prosím vás tedy o pevné zařazení této normy. Je to bod č. 184, je to sněmovní tisk 1041, je to návrh poslanců Jany Černochové, Petra Fialy, Petra Bendla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ano, zkouším tento návrh navrhovat ke schválení podle § 90 jednacího řádu již v prvém čtení. A to z toho důvodu, že v rámci všech posledních summitů Severoatlantické aliance, ale i v důsledku toho, co se odehrálo například včera v Petrohradě nebo čeho jsme svědky každý týden v nějakém velkoměstě, tak aby skutečně Česká republika dodržovala věci, které se týkají našich závazků z Washingtonské úmluvy. A vy víte, že americká administrativa po volbách, které proběhly na konci loňského roku, tak dala jasně najevo, že bude tvrdě po členských státech Severoatlantické aliance vyžadovat, aby byl tento závazek plněn. ***

Jistě vaší pozornosti neuniklo ani to, že na poslední návštěvě ministra obrany Mattise zazněl jasný úkol pro příslušné vlády zemí Severoatlantické aliance, a to, že tyto vlády mají do konce roku 2017 předložit plán, jakým zvednou své výdaje na obranu, aby nebyly nadále černými pasažéry. Nevím, jestli mě pan premiér nebo ministr obrany příp. jiný ministr ubezpečí, že se něco takového děje, ale poctivě čtu tisky vlády, sleduji program vlády České republiky a nic takového jsem tam zatím neviděla. Naopak, jak říkám, četla jsem ten včerejší rozhovor s panem vicepremiérem Bělobrádkem a myslím si, že pokud jedna strana z této vládní koalice má stejný názor, jako je prezentován v tomto návrhu, tak že by se měla pokusit o to přimět ostatní členy této koalice, aby skutečně pro obranu naší země něco udělali a abychom dosáhli v budoucnu svých závazků.

Z tohoto důvodu navrhuji tento bod číslo 184, sněmovní tisk 1041, projednat – v případě, že projde ten můj návrh na zařazení bodu týkajícího se ústavy, abych to panu předsedovi Sněmovny zjednodušila, jako bod druhý po tom mém návrhu ve všech těch termínech, které jsem uvedla před malou chvílí při prezentaci odůvodnění bodu číslo 179.

A moje poslední prosba na vás, kolegyně a kolegové, je požadavek, prosba o pevné zařazení bodu číslo 164, sněmovní tisk 956, návrh poslanců Jany Černochové, Ivana Gabala, Jana Hamáčka, Davida Kádnera, Martina Stropnického a Marka Ženíška na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Opět, pane předsedo Poslanecké sněmovny, si dovoluji tento bod navrhnout v případě, že projdou ty mé body předchozí, jako bod číslo tři v těch termínech, které jsem tady odprezentovala.

A chtěla bych vás v závěru opravdu všechny požádat. Jednak navrhuji, aby se o těch bodech hlasovalo jednotlivě, takže pokud někteří z vás máte problém třeba s tím mým posledním bodem, s bodem 164, s vysíláním vojáků, rozumím tomu, je to váš politický názor. Koukám zejména na kolegy po mé levici. Ale to nic nemění na tom, že Česká republika by se měla snažit umožnit v rámci naší ústavy rychlejší vysílání, rychlejší nasazení našich vojáků i na záchranné operace. A prosím tedy, aby zástupci Komunistické strany Čech a Moravy projednání tohoto tisku dále neblokovali.

Doufám, pane předsedo Poslanecké sněmovny, že jsem snad ty návrhy předložila tak, že se v tom orientujete. V případě, že ne, tak ještě doplním.

Poslankyně Jana Černochová: Já se omlouvám. Ale myslím, že všichni chápete nebo cítíte nebo většina z vás to cítí podobně jako já, že tyto návrhy jsou pro Českou republiku velmi důležité. Ať už jsou to zbraně nebo zákon o zajišťování obrany České republiky nebo i novela ústavního zákona na rychlejší vysílání vojáků. Víte, já nemám ve zvyku Sněmovnu častokrát tady žádat o přednostní zařazení nějakých bodů. Ale skutečně tyto normy potřebujeme. A pokud je neprojednáme v těchto termínech, tak je nám všem jasné, že bohužel v tomto volebním období padnou pod stůl a to si myslím, že si z hlediska bezpečnosti naší země nemůžeme dovolit.

Teď tu máme oříšek.

Paní poslankyně Jana Černochová žádá nejprve zařazení bodu 139, sněmovní tisk 1021, novela ústavy, v těchto pěti alternativách
Jako první bod dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 10. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 75. Návrh nebyl přijat.

Druhou alternativou je jako první bod zítra po třetích čteních.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro to, aby tento bod 139, sněmovní tisk 1021, byl zařazen zítra jako první bod po třetích čteních, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 11. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 34, proti 69. Návrh nebyl přijat.

Alternativa C – první bod v pátek v 9 hodin.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení na pátek devátou hodinu dopolední, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 12. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 64. Ani tento návrh nebyl přijat.

Dále návrh na úterý 11. 4. po pevně zařazených bodech.
Zahájil jsem hlasování o zařazení na úterý 11. 4. po pevně zařazených bodech. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 13. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 36, proti 70. Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslední alternativou je na středu 12. 4. po třetích čteních.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 14. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 36, proti 70. Ani tento návrh nebyl přijat.

Dále paní poslankyně Černochová zařazuje bod číslo 184 sněmovní tisk 1041, také v pěti alternativách.

Takže bod 184, sněmovní tisk 1041 – nejprve budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 15. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 71. Návrh nebyl přijat.

Dalším návrhem je zařazení bodu 184 zítra po třetích čteních.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Zítra po třetích čteních. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 16. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 40, proti 64. Návrh nebyl přijat.

Dále bod 184 paní poslankyně navrhuje zařadit jako první bod v pátek v 9 hodin.

Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 17. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 72. Návrh nebyl přijat.

Dalším návrhem je zařadit bod 184 v úterý na 11. 4. po pevně zařazených bodech, o čemž jsem zahájil hlasování.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 18. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 40, proti 65. Ani tento návrh nebyl přijat.

A posledním hlasováním o bodu 184 je na středu 12. 4. po třetích čtení, o čemž jsem zahájil hlasování.

Kdo je pro zařazení bodu 184 na středu 12. 4. po třetích čteních, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 19. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 39, proti 65. Návrh nebyl přijat.

Dalším návrhem paní poslankyně Černochové je bod 164, sněmovní tisk 956 I ten navrhuje v pěti variantách, to znamená dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování o zařazení bodu 164, sněmovní tisk 956 dnes po pevně zařazených bodech, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 20. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 53, proti 75. Návrh nebyl přijat.

Druhá alternativa bod 164 zítra po třetích čteních.

Zahajuji hlasování o zařazení bodu 164 zítra po třetích čteních. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 21. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 57, proti 66. Ani tento návrh nebyl přijat.

Další alternativou je zařadit bod 164 v pátek v 9 hodin ráno.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení na pátek v 9 hodin ráno, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 22. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 52, proti 63. Návrh nebyl přijat.

Dalším návrhem je zařazení bodu 164 na úterý 11. 4. po pevně zařazených bodech.

Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 23. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 57, proti 67. Návrh nebyl přijat.

A posledním hlasováním o bodu 164 je navržení na středu 12. 4. po třetích čteních.

Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro středu 12. 4. po třetích čteních, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 24. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 61, proti 65. Návrh nebyl přijat.
24 Komentářů k ,,Válka“ se odkládá, Stropnický prohrál, Ústava ČR se měnit nebude

 1. Marco napsal:

  Vážení, každý z nás tyto lidi občas míjí. Proč je necháváme být? Proč podobným jedincům nezavaříme pod kotlem života konfrontací? Však nemusíme nikoho věšet na strom ale každý z nich musí v naší společnosti žít, tak proč toho nevyužijeme? Proč jim nesebereme vážnost? Proč jim nesebereme klid? Máme tolik holí v ruce a nikdo z nás je nevidí. Já osobně již začal, naplival jsem na hejtmana kvůli střetu zájmů, které asi vidím jenom já. Jeho žena sedí v dozorčí radě firmy, která parazituje na vodě a hejtman se veřejně kasá, že s nimi zatočí. Jak s nimi zatočí, když jeho madam sedí v řídicím orgánu dotyčné firmy ale neprozradil. Pokud tyto lidi budeme konfrontovat, nebudou se zde měnit ústavy!

  • proud napsal:

   Beres to za spravnej konec,nikomu nic neprominout,kazdyho vsem ukazat s patricnym vysvetlenim,priprav se na to ze nebudes moc oblibenej,ale bude te to bavit,jako to bavi me:-).Navic a to je zajimavej plus,stoupnes ve vaznosti,uvidis,i kdyz to ze zacatku bude vypadat presne opacne ;-)

  • weissbach napsal:

   S tím se dá určitě souhlasit. Tito jedinci se cítí ve své bublině bezpečně a klidně a žijí v totální odtrženosti od přání většiny. Bohužel tato většina jen pasivně čučí na televizi a rozčiluje se doma v obýváku. Já tyto výtečníky nepotkávám, ale neváhal bych je konfrontovat a nahlas.

   • weissbach napsal:

    No a taky by tato většina měla jít k volbám a nenechávat rozebírat funkce ve státě poslancům protinárodních stran, kterým stačí k vítězství zbuntování svých rodinných příslušníků. To je na druhé straně trestuhodné.

    • proud napsal:

     Bylo by,kdyby to bylo tak prosty,jenze bohuzel to tak neni…….je uplne jedno kdo koho zvoli,stejne tam bude nakonec ten „urcenej“,nebo „zpracovanej“.Jako to zname z komunalek,kde se vystridaj dva nahradnici az se tam dostane ten koho tam puvodne nominovali „soudruzi“,jak to bejva zvykem u nas,tak si postupne pomuze cela mafie………

     • proud napsal:

      Az jeden vyslovene zasne,ze jim neco tak pruhlednyho muze fungovat a dokonce i projit…………..a projde,funguje,az tak uz jsou lidi pokrouceny,kdyz se zeptas reknou ti jen,njn,stejne by bylo po jejich……typicky prohravacsky jednani uz v samotnym zakladu,vsichni vedi,ale nikdo se nepostavi!

      • weissbach napsal:

       Funguje, protože lidi nepochopili, že za ně nikdo nic pro ně neudělá. Pokud by to tak nebylo, nikdy by se jim nepodařilo udělat z veřejného života takovou žumpu. Apatie jim naprosto vyhovuje.
       Ale vím, že v tomto bodě se spolu neshodneme.

       • proud napsal:

        „Funguje, protože lidi nepochopili, že za ně nikdo nic pro ně neudělá.“…………tohle je obojaky,shodneme i neshodneme :-),v tomhle se urcite naramne shodujeme:“za ně nikdo nic pro ně “ a to pokladam za naprostej,nejdulezitejsi zaklad,kterej by je mohl primet se zacit zajimat a makat na sobe.Jinak zustavam akorat snad vetsi optimista nez ty:-)

       • proud napsal:

        Pro me z toho plyne pouceni,ze stezejni zalezitost je makat na nich aby se zmenili,ale ze svy vule,svyho zajmu a pak proto pochopili.Myslim si ze bez toho se nedostaneme dal bez hnani stada.A hnat stado je podle me k nicemu,kdyz ho chces hnat,musis ho uplacet a musis mit cim ho uplacet…………..proto penize……….a ty jaksi nemame,tak misto place hledam cestu jak dal bez nich,beztak az se prijde na to co jsou zac tak zmizej ;-)

        • proud napsal:

         „tak misto uplaceni hledam cestu“….

        • proud napsal:

         Stejne je to sranda,oni nas vlastne uplaceji zebracenkama…….az takovou ostudu jim trpime a sobe taky………..

        • Petr napsal:

         Proude, pokud nas jeste musi uplacet, tak jsme na tom dobre. Pokud budeme porad hledat, tak i ty uplaty nebudou potrebovat.

        • proud napsal:

         Ne,nejsme na tom dobre,protoze si to uplaceni uz ani neuvedomujeme,podivej jak jdou lidi po penezich,jak slepice po flusu,uz je ani moc nezajima jak se k nim dostanou,zajima je jen jestli je maji.

        • proud napsal:

         A jestli se jim podari udelat „apokalypsu“,prevedou nas jednoduse z penez na zradlo a nocleh v urcitym urcenym prostoru………a to uz bude konecna……..tamodtud uz se budeme zvedat mnohem hur a s obrovskejma ztratama,proto je potreba makat na lidech,aby si uvedomili a aby s tim neco delali dokud je to jeste mnohem realnejsi.Mam pocit ze vim celkem presne kam mirej a co chteji,chteji Zemi pro sebe,cistou,a lidi jen tam kde je potrebujou na praci,aby jim jinde neprekazeli v uzivani si.Proto taky ta snaha o drastickej pocet snizeni populace………

        • proud napsal:

         Problem je ze kdyz se nekomu jeste relativne dobre dari,nikdy tomu neuveri az dokud uz nebude pozde a relativni „komfort“ skladajici se z postele a kusu zvance s relativnim bezpecim bude po apokalypticky zkusenosti povazovat zase za vyhru………..celkem jednoducha psychologie,ktera ma sanci na uspech paklize jsou lidi uz dost stadnima ovcema.

        • Petr napsal:

         Jiste, vladni nadelali z lidi nesvepravne otroky. Pokud je potrebovali snazili se je aspon trochu udrzovat. Tak vznikla urcita zivotni uroven. A vse je podmineno penezy, ktere si oni tisknou. Ted v dobe mechanizace volani po pracovni sile ubyva a byrokratu pribyva, prirodnich zdroju ubyva, svet se topi v odpadcich a srackach.No tak co stim? Nejjednoduzsi je vybit ty darmozrouty (z jejich pohledu) a zachovat si jen par otroku.
         Ono co chcete udelat ze stadem, ktere je na obtiz? Co ze stadem, ktere se neumi tisice roku sjednotit, jen se mydli mezi sebou. Kde prijde nadela bordel. V Cechach se premnozili divocaci, tak mam dojem je povoleny urcity odstrel.
         Co chcete udelat z lidma, kteri se nechteji tomu zlu co se na ne pripravuje postavit? Chcete je ucit? Chcete jim neco vysvetlovat? Vzdyt jsme za blbce. Ja se uz na oblbovani sama sebe vykaslal. Vim ze hovno dokazu, ne proto ze lide nevedi co se deje, ale proto ze to nemaji zajem zmnenit. Lidem je proste furt dobre, dobre jim tak.
         Zredukovat po

 2. Pepan napsal:

  Vlastizrádce je třeba nekompromisně likvidovat, nezáleží na tom jakého pohlaví jsou.

  • rw napsal:

   Rezavou rajdu Černochovou stačí umístit do služby v polním bordelu židobanderovců v Debalcevském kotli.

 3. petr napsal:

  Tak teď jen zveřejnit seznam jak který posranec hlasoval.

 4. r.m. napsal:

  Černochová vedla Odbor majetku na Praze 2. Poté, co nechala zmizet pár baráků z majetu města, začala její kariéra.
  Původně to byla samozřejmě Svazanda od přepážky Český spořitelny.

  • hel napsal:

   já ji znám, nejhorší jsou slepice, co si začnou hrát na intelektuálky….a tahle si přes kariéru v ods doplnila turbovzdělání a hop, máme tu právničku,o jejímž „právním vědomí“ bohužel něco vím, hrůza!ale marnost nad marnost, pořád se najde dost soukmenovců, kteří si ji znovu zvolí starostkou prahy 2..

 5. proud napsal:

  „,,Válka“ se odkládá, Stropnický prohrál, Ústava ČR se měnit nebude“……..No………..a mozna(velice pravdepodobne) jsme tomu spolu na urovni egregoru,spolecnyho vedomi, pomohli……

 6. jan nowak napsal:

  Pánowé ROBOTI ! ! !
  .. Ozzi Ozborne sice www wyhodil TV zzz z OKNA..
  .. a to sice , gdyž měla moje stará Šichtu.. dělala pokouskoj w 4 $eason.. joo ,
  A
  Byl tam – pil tam – OZZY a prej tam kudličkou z possslednich sil bodal doOCELOTA !!!
  .. do futra : ))
  ZDE ! hotel-lowa služba.. wece stara..
  Zde ! ozzy ozbourne..
  Pote dnu.

  .. óó danke , biter$éna Tu – mate 666 $$
  Dygo.. a hlawně mě NEpodrazzz ta – jak OUD & Michala : ))

  ps : proude , bych tě NESKA wypraskal TATARem..
  2ps : až bys chcíp.. KRTEČKU ! ! !

  Michala

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!