Skryté tajemství nalezeno: Plán NASA na zničení lidstva

nasa-future-war

36 minutové video rozhovoru s dlouholetou aktivistkou Deborah Tavares z roku 2013 o veřejně přístupném dokumentu NASA na vedení "Války v budoucnosti", s výhledem do r. 2025. V dokumentu jsou vysvětleny a popsány všechny možné pokročilé technologie včetně technologií předpokládaných v budoucnosti. Obsahem jsou též strategie, jak zlomit odpor nespokojeného obyvatelstva v případě, že by se lidé bránili svému zotročení. Mnoho z popsaných technologií jde daleko za běžné představy o boji státu proti občanům.

Zdroj videa: https://www.youtube.com/watch?v=_4J7NLlloN0

 

TEXT VIDEA:

Jsem Trevor Coppola pro Anthony J. Hildera a budu mluvit s Deborah Tavares. Budeme mluvit o několika námětech.

Děkuji za tento rozhovor. Velmi si vážím té příležitosti. Některé záležitosti o kterých chceme mluvit a o kterých jsme již před chvilkou zmiňovali jsou: důležitost tohoto NASA válečného dokumentu, který byl nalezen na NASA internetové stránce a pak o tom, jak moc je potřeba dostat tyto informace k co největšímu počtu lidí, kvůli obsahu zmíněného dokumentu.

Byl tento document přístupný každému? Toto bylo skutečně na jejich stránce a někdo to objevil?

Ano, je to tak. Bylo to na NASA internetové stránce a je to dokument, který je ve skutečnosti PowerPoint video, které sestavil Dennis Bushnell, hlavní vědecký pracovník pro NASA v Langley středisku. Původně to bylo vydáno v červenci 2001, což bylo několik málo měsíců před 9/11. Co upoutalo moji pozornost a co mne okamžitě zalarmovalo bylo to, že když jsme na tento document poprvé narazili, říkalo to na internetové stránce: “budoucí strategické záležitosti pro válku budoucnosti v r. 2025.” Když jsem se rozhodla podívat se jen tak narychlo o co tady jde, byla jsem trochu překvapena, když jsem četla na str. 4, že: “tento dokument je ve všech případech založen na skutečných informacích, zkoumání trendů a na existující technologii, žádná magie. A skoro celý námět tohoto PowerPoint videa je o robotech, cyborgech a lidech. V tom jsem okamžitě viděla nesrovnalost mezi budoucností a současností. A tak jsem si řekla: co teďka skrývají? Protože to byla skutečná zakrývačka a pak jsem začala ten dokument studovat a byla jsem šokována tím, co jsem zjistila. To je důvod proč o tom dnes chci mluvit. Každý jiný by byl šokován, kdyby četl na příklad na str. 93 …

Takže – kdo napsal tento NASA dokument a bylo to záměrně vystaveno? Myslíš si, že chtějí, aby to veřejnost věděla?

Tady máme opět Ilumináty, což jsou ti nejbohatší lidé na této zemi a tito vždycky ohlašují předem co mají v úmyslu učinit. Takže proto se to ocitlo na NASA stránce a bylo samozřejmě přístupné všem – ale viděli to lidé? Samozřejmě že ne. Protože kdyby si někdo tohoto dokumentu všiml, už bychom o tom věděli a zatím o tom nikdo nemluví. A to je důvod pro tuto diskuzi, aby o tomto lidé věděli. A opět zde nacházíme konflikt mezi budoucností a tím, co považovali za současnost tehdy, v červenci 2001, kdy to bylo poprvé vydáno. A zde říkají, což je naprosto šokující, na str. 93: „(budou pořízeny) video nahrávky zadržení a mučení Američanů, což bude vysíláno v barvách na hlavních televizních kanálech.“ Toto je neuvěřitelné prohlášení a pokračuje tím, že tady píšou: „teroristické útoky na území Spojených států s použitím dvojité biologicky důležité, ničivé infrastruktury.“ Hodlají použít EMP, což je elektro-magnetický puls, hodlají použít vyzařující kmitočty na naše mozky a podobné a také hodlají provozovat vážnou psychologickou válku (psywar), včetně zneužívání a usmrcení mnohých.

Na té stejné stránce č. 93 navádějí na využití CNN syndromu. CNN je samozřejmě televizní síť, zpravodajská síť na rozšiřování propagandy a byla založena organizací CIA. Podívejte se na film, nazvaný „Psywar“ na stránce stopthecrime.net který obsahuje veškeré informace o kanále CNN. Jsou to nesmírně zajímavé informace.

A pak můžete číst na straně 66, kde říkají, jak moc důležité jsou lidské limitace a nevýhody. Lidé jsou prý příliš velcí, příliš těžcí, příliš citliví a příliš pomalí po obou stránkách, jak fyzicky tak i mentálně a z toho důvodu prý vyžadujeme příliš mnoho podpůrného zařízení. To znamená, že naše údržba je velmi drahá a tím pádem lidská hodnota prudce klesá na záporná čísla. Můžete tomu věřit? Je jasné, že slyšíte co říkám a jsem si jista, že to musí být šokující když si uvědomíte, že původ je na NASA internetové stránce, kde nejrůznější instituce, které jsou v této organizaci zainteresovány jsou americké letectvo, DARPA, CIA, FBI, Jižní velení, Atlantické velení, Australské oddělení obrany a jiné vládní organizace. Toto všecko jsou instituce korporační. My sami jsme USA Inc. a už dávno se neřídíme Ústavou, což je řečeno v Hlášení ze Železné hory, což by si každý měl přečíst. Tento dokument můžete stáhnout ze stránky stopthecrime.net. Je to tam nejen jako dokument, ale také můžete sledovat video, což vřele doporučuji. Uvidíte jak utajení a skrývání stále se množících útoků na Ústavu z nás udělalo korporaci. Tím pádem už dávno nemáme právoplatnou vládu. Vládnou nám korporace a banky, které se vydávají za právoplatnou vládu, což nejsou.

Nejsme stavu mít právoplatnou vládu, když máme válečnou mašinerii, která (veřejně) prohlašuje co hodlá provádět lidem, kteří žijí na půdě Spojených států. A toto se netýká pouze Spojených států, toto je celosvětový plánovaný útok a napadení s použitím technologií, o kterých většina lidí nemá vůbec ponětí.

Dnes každý kupuje knihy a náboje – myslím zbraně a náboje a málokdo si uvědomuje, že na příklad „paprsková zbraň,“ o které se mluví na str. 45, paprskové zbraně jsou stále více převládající. A to je jak nás hodlají napadnout. Na str. 9 se rovněž píše něco velmi zajímavého a zároveň hrozného: že lidé všecko převzali a podstatně zkrátili vývoj (evoluci). Proto teď chtějí řídit vývoj.

Tito lidé věří, to znamená tito bankéři a celosvětové ‚elity‘ věří tomu, že docílili nesmrtelnost. A spoléhají na to, mějte na paměti, proto tento celý dokument je o robotech, cyborgech a lidech. Už prověřili naše mozky a zcela nedávno jsme slyšeli, že mohou přemístit lidský mozek do nějakého strojového zařízení, takže kdykoliv nám řeknou že je to nový vědecký objev, můžeme si být jisti, že to bylo vyvinuto desetiletí a desetiletí předtím, než jsme se o těchto věcech dověděli.

Rovněž zde hovoří o mikro-prachu jako o zbrani. Tvrdí, že tento mechanizovaný prach velikosti mikronů, který je rozšiřován jako postřik a vdechován do plic, tento prach se mechanicky zavrtá do plicní tkáně, kde vykoná nejrůznější patologické funkce. Říkají, že je to naprosto nový způsob útoku a nejhorší je, že je to v souladu se zákonem. Je to v souladu se zákonem. A to je co chtějí provést všem lidem na této zemi a je to v souladu se zákony!

Pak pojednávají o tom, jak budou kmitočty použity ve válce proti nám. A my sami už víme, že tak zvané „Chytré metry,“ které jsou současně rozmisťovány po celém světě a které tvoři náhradu za naše původní elektroměry a stejně tak jako nahradí plynoměry a vodoměry a tyto metry budou všechny napojeny na naši zásobu potravin. Toto je plánováno na dobu, kdy zničí veškeré peníze a budou vydávat „energetické příděly“ a pak budeme všichni kontrolování tímto měřicím systémem.

Ale také zde hovoří o použití nízkých kmitočtů, mikrovlnných kmitočtů. A přímo v tomto NASA dokumentu se zmiňují o zprávě americké armády. Tato zpráva americké armády je také na naší stránce „smartmetersmurder.com“. Je to asi 20-ti stránkový dokument vydaný americkou armádou, který popisuje použití kmitočtů proti nepříteli. A my jsme ten nepřítel. A říkají tam, že 100% celkové lidské populace bude ovlivněn těmito kmitočty. Mnozí z nás budou jako ti kanárci v hloubkových dolech, což je výraz, který používají pro ty, kteří naveliko umírají. Jiní lidé prožívají nejrůznější zdravotní problémy, které vesměs začínají zvoněním v uších, nestejnoměrností srdeční funkce, kožními vyrážkami a neschopností spát celou noc. Co tím docilují je to, že těmito kmitočty ničí náš imunní systém.

A jak se oni sami chrání od jejich vlastních zbraní?

To je opravdu dobrá otázka a některé informace, které jsme odhalili dokazují, že mají způsoby, které daleko předčí všecko co my máme pro vlastní použití, jako na příklad pro léčbu rakoviny. Tito lidé nedostanou rakovinu. Existuje čipový mechanizmus, jak jsme zjistili, který dokáže odrazit útok některých kmitočtů. A také víme, že se zajímají o trans-humanismus. A toto všecko provádějí celosvětově. Je zajímavé do jaké míry jsou sami ovlivněni všemi těmi chemtrails a nano-vlákny, které jsou na nás sypány, což je v první části jejich vlastního návodu. A to všecko sedí dohromady. Když spojíte jednotlivé body, pak zjistíte, že tento NASA válečný dokument nejen že pojednává o vlivu kmitočtů a jak budou používány, ale rovněž potvrzuje, že to bude omezovat naši výkonnost a bude nám to způsobovat záchvaty. Oni sami to v tomto dokumentu potvrzují. Již se nediskutuje použití Chytrých metrů; již nepotřebujeme další vědce nebo lékaře, kteří by říkali, že lidé jsou víc a víc nemocní. Ne, toto je záměr. Takže musíme přestat hledat vše vysvětlující důvody pro ten fakt, že lidé jsou stále více nemocní, protože to je jejich cíl. To je jejich vlastní cíl. A zahrnuje to uvěznění, uvržení do otroctví a vyhubení lidstva. Rovněž je to obrovská kontrola myšlení, protože tyto kmitočty mají všemožné použití.

Co si myslíš že je řešení pro tento mnohotvárný útok, který je proti nám prováděn už tak dlouho?

Podle mne toto dokáže vyřešit informovanost, když o tom budou lidé uvědomněni jak nejrychleji to půjde. Existují další podpůrné dokumenty, jako na příklad „Neslyšné zbraně pro tiché války.“ Je to 41-stránkový dokument, je taky na naší stránce. Zabývá se popisem výzkumu a je to technický popis, který byl v r. 1954 plánem (tajné organizace) Bilderbergů a byl jim předložen na jejich prvním setkání. Je v něm popisována strategie za účelem kontroly lidské populace. A opět, nemůžu více zdůraznit důležitost toho, aby to každý četl, už proto, že se tam píše o tom, že tento dokument nemá být zveřejněn, protože je to vyhlášení války.

Nemůžete stále hasit ohně, musíte najít toho, kdo je zakládá. To je co říkají, protože lidé jsou sami zodpovědní. A všecko co vidíte tam venku že je jaro a proč je tak brzy a nikdo nemluví o spiknutí samotném. Je to válka proti lidem a proto je nutno podchytit ty určité lidi a to je co je cenné. Zabíjejí nás.

To je naprostá pravda. A toto je jejich válečný plán. Je to jejich válečný plán, takže musíme podle toho plánu postupovat. Je to pouhých 41 stran a když vynecháte tabulky tak vám zůstane pouhých 36 stran. A není to vůbec obtížné číst. Tady říkají, že technologie „neslyšných zbraní“ se vyvinula z výzkumu strategického a taktického postupu a byla vyvinuta pod vojenským vedením během 2. světové války v Anglii. Původní záměr této akce byla studie strategických a taktických problémů vzdušné a pozemní obrany za účelem objektivní efektivnosti a byly k tomu použity vojenské zdroje, zaměřené proti cizím nepřátelům. Dále pak popisují jak objevili další technologie a v r. 1952 jim došly peníze a pak se uskutečnila schůze vysoce postavených představitelů ‚elit,‘ která měla rozhodnout o tom, co bude další fáze vývoje společenského výzkumu. Harvardský projekt byl velmi úspěšný, jak dokázalo publikování některých jejich výsledku v r. 1953, které navrhovaly použití ekonomického inženýrství, což zahrnovalo studie struktury americké ekonomie. Pak píšou o tom, jak toto bylo navrženo v poslední polovině 1940tých let a jak tato nová, neslyšná válečná mašinerie byla předložena jako zlatem se třpytící pokovené zařízení ve výstavní síni již v r. 1954. Takže tento dokument mluví o kombinaci neodvratných útoků na lidstvo a jak bude tímto způsobem lidstvo kontrolováno.

V politickém slova smyslu píšou o tom, jak ustanoví politický systém levice a pravice, takže my budeme pod dojmem, že naše stížnosti jsou vyslyšeny a že naše nespokojenost může být ventilována. Ale bankéři byli za každým, kdo byl kdy zvolen a dnes se nám vysmívají. Normálně se nám vysmívají. A to poslední je – teď bych to ráda probrala, protože pak se vrátíme k dokumentu samotnému – ale to poslední prohlášení v celém spisu říká: faktor č. 6, dobytek. Ti, kteří nepoužívají mozky na tom nejsou líp než ti, kteří mozky nemají. A proto tahle nemyslící skupina meduz, což jsou otec, matka, syn a dcera se stanou použitelnými tažnými zvířaty, nebo cvičitelé jim podobných. Takže co v tomto dokumentu říkají je, že pro nás opatří jedovatou stravu. Nebude to nic co bychom potřebovali, ale je to co chceme a ti, kteří se rozhodnou se touto stravou živit, ponesou následky.

Říkají dále jak zavedli všecko společenské inženýrství, jak navrhli rodinu, jak zničili rodinu, jak nastavili válečnou mašinerii, jak ovlivňují myšlení v rodinné jednotce k tomu účelu, aby rodiče předali své děti na válku, kde je mohou boháči nechat popravit. Je to dokument, který diskutuje umělé lůno, protože oni sami věří, že lidé se potřebují cítit ochraňováni. Tyto elity chtějí sloužit jako lůno za účelem ochraňování lidí, aby lidé měli místo, kde se mohou skrýt a budou ochráněni od životních skutečností. Protože (podle nich) nejsme schopni zvládnout životní situace. Proto chtějí nastavit toto umělé lůno, přičemž říkají, že „účelem tohoto umělého lůna je vytvořit neměnící se prostředí pro jakoukoliv činnost, stálou či nestálou a vytvořit tak přístřeší pro vývojový proces růstu a dospělosti spolu s přežitím, aby byla zabezpečena svoboda a zaručena obranná ochrana pro nejrůznější druhy činnosti.“ Dále říkají, že od doby kdy člověk opustí lůno jeho matky bude veškerá snaha použita na vybudování, údržbu a vpravení člověka do tohoto umělého lůna za pomocí různých druhů náhražek, ochranných zařízení a skrýší. Takže (tito lidé) se vydávají za naše ochránce. Chtějí nás udržovat znevýhodněné, hloupé kvůli přejídání, aby naše žláza šišinka (v mozku) byla narušena a nebyla nikdy schopna spojit se s naším vyšším vědomím. Zrovna teď probíhá hromadná fluoridace (vody) v celých Spojených státech a tato má jeden cíl, zničit naši schopnost volně myslet. Tím nás úspěšně „vypínají“ přímo teď.

To zní jako film „Rosemary má děťátko“.

Přesně tak.

Taky se to podobá filmům „Matrix,“ které byly všecky na bázi DARPA dokumentu. Je to všecko velmi podobné. Je to všecko „problém – reakce – vyřešení,“ což je přesně jak tito lidé vždycky postupují. Takže snad to nejlepší co můžeme udělat je probudit lidstvo a doufat, že nějaké lidové hnutí to může změnit. Myslíš si že revoluce by byla potřebná v některých případech anebo ne? Co si o tom myslíš?

Podle mého názoru potřebujeme odhalení a ne revoluci. Revoluce by pouze nastolila stanné právo, na základě názorů o kterých teď mluvíme. Nastolila by stanné právo a dále by umožnila aby byli vybráni a napadáni někteří (vybraní) lidé s použitím zbraní, které by na nás tak rádi vytáhli. Mají k tomu účelu dróny, mají na to mikro-prach, paprskové zbraně, o kterých tvrdí že už jsou vyvinuty, mají rovněž akcelerátor výbuchových vln a když si prohlédnete zalidnění Spojených států tak zjistíte, že převážná většina lidí žije na pobřeží. Akcelerátor výbuchových vln je zařízení na výrobu těch obrovských přílivových vln (tidal waves) a Spojené státy toto zařízení vymyslely společně se Sovětským svazem někdy v 1940tých letech. Mělo to být použito ve 2. světové válce namísto bomb, ale nakonec se rozhodli pro bomby. Akcelerátor výbuchových vln využívá usazeniny methanu na mořském dně a způsobuje obrovské umělé přílivové vlny na níže položených místech kterékoliv země.

Nejen to, ještě používají jako zbraň plynoměry a elektroměry, takže mohou sledovat co se ve kterém domě děje, mohou sledovat pohyby obyvatel a spotřebu každé trošky energie kterou používáte a toto hlásit zpátky těm, kteří toto pozorování provádějí. Takže jsme prakticky uvězněni v koncentračním táboře a zároveň jsou naše zásoby potravin snižovány, což bylo zmiňováno v jiném rozhovoru, kde říkali, že jsou snižovány zásoby potravin. Je to tak zjevné, že federální vláda chce i naše děti a to v co nejrannějším věku a všude ve světě a to všecko je založeno na tzv. změně klima, o kterém jsi se již zmiňovala a možná by ses k tomu měla vrátit a také k dokumentu ze Železné hory.

To je pravda. Všecky tyto spisy, jak Hlášení ze Železné hory tak i (zmiňovaný) NASA válečný dokument pojednávají o tom, že je příliš mnoho lidí a že spotřebují příliš mnoho zdrojů a země nás nemůže podporovat. Z toho důvodu vymysleli podvodný vědecký názor, který je založen na strachu a všichni mu uvěřili a teď (kvůli tomu) mění historii a mění vědu. Je to všecko založeno na tom, že lidé používají příliš mnoho (přírodních) zdrojů, že musíme snížit CO2 a vyměšování skleníkových plynů a to je v současné době propagováno po celém světě. Všechny místní vládní dokumenty tyto informace obsahují, takže města v současné době … na příklad Kalifornie s jejich „karbo akcí“ kde lidé musí ve skutečnosti platit za vzduch, který vdechují a tyto poplatky jsou od nich vymáhány formou daní. Je to jako ničím nepodložené peníze. Přijali jsme za platidlo nekryté peníze, o kterých říkají jak v dokumentu ze Železné hory tak i v dokumentu o Neslyšných zbraních že jeden z důvodů proč posílají naše muže a ženy do válek je nejen za účelem snížení populace, ale protože je ve skutečnosti okradli. Přijali jejich skutečnou práci a služby a zaplatili za ni nezákonnými, falešnými, nepodloženými penězi. A tímto způsobem zkoušejí eliminovat věřitele, což je další služba kterou válka pro ně vytváří, že snižuje množství věřitelů.

Toto všecko je založeno na (informačním) znečištění, které je ale skutečné a oni sami je vytvářejí. Když si přečtete dokument ze Železné hory, pak budete vidět ty způsoby, kterými chtěli toto (informační) zamoření způsobit. Dokonce šli tak daleko, že řekli, že zničí všechny lesy a opravdu to dělají, s pomocí chemtrails. Ty tajné chemtrails, neboli geo-inženýrský program, či měnění počasí – tento program má několik vrstev. Nejen že zvyšuje problémy s počasím, jako zrovna v současné době, kdy jsme prožili strašné věci tady, ve Spojených státech, kdy neuvěřitelně silná tornáda zničila několik měst ve státě Oklahoma a to všecko se děje i v celosvětovém měřítku. Je ničena naše potravinová základna, což snižuje množství potravin, zvyšuje to ceny jídla, mění to zásaditost půdy, kterou přizpůsobují předepsaným směrnicím firmy Monsanto, což je mega-korporace, která přebírá výrobu potravin po celém světě. To je záměr Monsanta: globální výroba jídla. Tato firma produkuje semena a jejich semena porostou i v zamořené půdě, kterou sami vytvářejí a to všecko je podle plánu.

Takže se ptáte co ohledně toho dělat? Prvně musíme o těchto záležitostech být informováni.  V tom směru bych ráda řekla že snad ta nejrychlejší cesta jak být informováni je pročíst tyto základní dokumenty. Přečtěte si „Neslyšné zbraně pro tiché války;“ přečtěte si „Hlášení ze Železné hory“ a taky „Nový světový řád odhalen“ z r. 1969. Všecky tyto spisy jsou na naší internetové stránce „stopthecrime.net“. Když vezmeme v úvahu veškerý výzkum, který jsme podnikli, stačí když si přečtete tyto základní dokumenty a když pak pochopíte ten podvod, pak budeme schopni toto nebezpečí odstranit. Nemusíme ve skutečnosti jednat v souladu s tímto podvodem.

Lidé říkají, že je nás víc než jich samotných. Je to pravda, ale bohužel, existují technologie, které jsou naprosto neuvěřitelné a lidé ve skutečnosti vůbec nemusí vědět co je bouchlo a to je strategie budoucích válek ve válečné zóně naší země. Ale dále bych řekla, že každý by měl přečíst tento NASA dokument, protože se musíme zprostit této iluze, této neskutečnosti, ve které žijeme a musíme se přesunout do nové skutečnosti, která je založena na pravdě, kterou tyto dokumenty hlásají. A z této nové skutečnosti pak teprve můžeme hledat řešení. Tady nemůžeme střílet od boku a pak hledat řešení, pokud jsme nezjistili kdo nám toto činí, jak je to provozováno a pokud nemáme informace o tom, jak je to způsobeno.

Trumanův pořad byl navržen aby vytvořil falešnou skutečnost za účelem zábavy, oproti tomu je tato falešná skutečnost navržena k tomu účelu, aby nás vyhubila. Je to válka proti lidem. To je důvod, proč bulvární plátek začal křičet do světa aby se lidé připravili zemřít. A tato snaha je provozována s pomocí nejrůznějších prostředků a zmiňované dokumenty pouze dokazují, že toto byla snaha už kdysi dávno. Nejen že vidíme jednotlivce, kteří jsou členové Bilderbergů, Trilaterální komise a Skull & Bones a tito jsou všichni na hlavních místech, kde diktují zákony. Na příklad vědecký poradce presidenta John P. Holdren má za úkol dohlížet na chemtrails. Dohaduje se s bývalým ředitelem CIA a vede nejrůznější vládní organizace. Pak zde jsou lidé jako Leon Panetta, který vede CIA a naše Oddělení obrany přesunuje naši vlastní armádu pod správu NATO, což činí v rozporu s Ústavou. Co jiného je to než přímá válka proti nám a můžeme vidět lidi umírat jako mouchy. A jak jsi řekla, že tyhle zbraně na sobě nemají otisky prstů kvůli metodám, které jsou použity a přitom je to skutečnost, stejně jako když někdo dostane rakovinu, nebo mrtvici či autismus nebo Alzheimera. Je to zřejmé a je to možno vyhodnotit jak statisticky tak i matematicky, že je to naprostá pravda. Takže lidé musí vědět co se děje, aby s tím mohli bojovat. A je to možné, protože ten jediný způsob jak jim to pak projde je, že budou lhát. Ale když budete sledovat pouze veřejné sdělovací prostředky, ty tři hlavní kanály a dvě tiskové agentury, nikdy toto nepochopíte.

Ve skutečnosti, tady je to řečeno, přímo v tomto NASA válečném dokumentu, že bude používána propaganda s pomocí veřejných sdělovacích prostředků. To je ten hlavní způsob rozšiřování.

Tak zvaný „římský syndrom“.

Ano, to je jeden z názvů, jak tomu říkají. Ve skutečnosti, při čtení tohoto spisu, tady na příklad zjistíte, že hodlají používat výbušný prach. Tady o tom mluví: tento prach pronikne i do podzemí a do jiných míst. A také říkají, že jestliže se člověk pohne a oni to mohou sledovat, pak zemře. Takže technologie … sensory jsou málem ve všem. Našla jsem neuvěřitelné prohlášení, týkající se psi-technologie přímo na stránkách Carneggie-Mellon Institutu a toto prohlášení tvrdilo, že celosvětová infrastruktura bude měněna na tu, kterou mají počítače a mašinerie. Toto má zahrnovat naprosto všecko, nejen elektřinu, plyn, vodu a podobné, ale také veřejnou vládní politiku.

Je rovněž zajímavé, byli jsme na recenzi nové knihy, kterou napsal Al Gore. Je to kniha, nazvaná „The Future“ (Budoucnost). V této knize popisuje jak „umělá inteligence“ převezme vládu a pak uvidíme změny přímo ve Spojených státech, které nebyly zaznamenány v minulých 500 letech. Také píše o tom, jak není efektivní používat lidi, což je to stejné co říkají i tyto všecky dokumenty. Je to všecko to stejné. Tady máme skupiny odborníků, kteří jsou spiknutí a plánují intriky proti lidské rase jen proto, že věří, že je nedostačující. Také je projednáváno – malý moment prosím – také byl projednáván U.S. Mozkový projekt, který začal v 1990tých letech. Tady píšou, že byl podporován 16ti organizacemi a 5 vládními agenturami, NIH, což je samozřejmě Národní institut pro zdraví, dále je zde uvedeno Oddělení obrany, NASA a Oddělení pro energii. Prý mají přes deset tisíc jednotlivých přednášek pro jejich výroční schůzi pro Společnost nervové vědy a v podstatě se dá říci, že navrhli naprostou změnu lidstva.

Existuje úžasná historka týkající se života klonovaného člověka čtvrté generace, která se nazývá „Michael Princ“ a tato je vystavena na naší stránce. Je možno ji najít pomocí spojení na NASA dokument a já doporučuji všem aby si tento rozhovor s Michaelem Princem poslechli. Byl zabit v r. 2011 a byl to klon čtvrté generace.

Úroveň technologie a délka doby, jak dlouho tyto technologie existují jsou neuvěřitelné. Zde rovněž píšou, přímo v Reportu ze Železné hory, že budou mít pod dozorem školský systém a že počítače nahradí současný učební způsob. Píšou, a v NASA dokumentu to potvrzují, že všecko bude vyřizováno přes počítač: docházka do zaměstnání, nákupy, zábava, cestování, vzdělání. Tímto způsobem mohou opravdu přepsat historii. Všecko bude na Kindle (čtecí zařízení) a pak bude velice snadné změnit texty knih, nebo změnit řeč. Zrovna nedávno jsem poslouchala hlášení o počasí a hlasatel řekl, že druhý den bude slunečno. Já ale nazývám slunečno „měkkým slunečnem,“ protože slunce doopravdy nesvítí jako dříve. To je jak já to nazývám. Samozřejmě, reportér toto neřekl. Takže dnes je to „měkké slunečno“ a i reportéři to přiznávají, čímž mění náš popis slunného dne. To proto, že jsme pod trvalým závojem tajného, nehlášeného atmosférického jedu, které zaplňuje naši oblohu. Proto mění naši slovní zásobu, mění všecko co se nás týká a udržují nás trvale nemocné pomocí fluoru, pomocí aspartame sladidla v potravě, s pomocí všech těch barviv a chemikálií, které jsou skoro ve všem. Dokonce i stvrzenky (viz vysvětlivky), které dostáváme když natankujeme benzin, jsou jedovaté. Správně bychom se jich neměli dotýkat.

Takže je nutno dávat velký pozor. Já sama říkám, že každodenní život je jako procházka zaminovaným polem. A když se vám k večeru podaří bezpečně dorazit na druhou stranu, pak jste si vybírali velmi správně, protože všude kolem nás opravdu existují miny přímo v našich životech.

Je to pravda a je obtížné se jim vyhnout.

Ten vliv, který toto všecko má na naše životy, už to, že teď tady musíme vést takovou diskuzi jen kvůli tomu, co bylo provedeno proti nám. Naše budoucnost je nám určena, délka našich životů je rovněž předurčena.

Jsou to fascinující informace. Takže ten nejlepší způsob jak získat všecky tyto dokumenty je na stránce stopthecrime.net?

Ano, tato stránka má rovněž spojení na jiné stránky, jako jsou na příklad „smartmetersmurder.com“ a pak máme nedocenitelná videa z youtube na smartmetermurder.com. Máme tam celé serie videí, která udělal Barrie Trower. Je to vědec z Anglie a mluví o přeměnění frekvencí na zbraně, což se vztahuje specificky na veškeré bezdrátové spojení, které je v tak obrovském rozsahu rozšiřováno jak po Americe tak i v jiných zemích. Tím míním také antény na mobilní telefony. Tyto jsou vztyčovány málem všude. Někdy jsou maskovány jako stroje, nebo jsou skryty na kostelních věžích a i když jedete přes poušť, jsou skryty v yucca rostlinách a přitom jsou to antény na mobily. A dále – toto je velmi zajímavé – zabudovávají je do návěštních cedulí benzinových pump firmy Mobil Oil. Tam je ani nemůžete vidět.

Když budete sledovat a když jste opravdu dobří na vyhledávání mobilních antén, jako třeba moje vnoučata, ta je vidí na míle daleko, můžete zajít do obchodních center, kde mají kolem dokola trávníky se spodním osvětlením a můžete těchto světel v zemi vidět celé spousty: to jsou znenápadněné antény/vysílačky pro mobily. A ve skutečnosti si to málokdo uvědomí. Každý si myslí, že je to jen osvětlení parkoviště a přitom je to anténa/vysílačka pro mobily.

A na kostelech jsou zabudovány do věží.

Ano. A dávají peníze školám, aby je umístily přímo v místě. V současné době byla objevena celá skupina rakovin, které se vyskytují kolem University v San Diego. Je tam velké množství studentů a profesorů, kteří trpí nádory v mozku.

Takže jsme ničeni (elektro-magnet) kmitočty, což tento dokument přiznává. Máme pro to důkazy, máme vojsko a úřady, které se k tomu přiznávají a není zapotřebí toto dále dokazovat pomocí úmrtnosti v okolí mobilových vysílaček/antén na univerzitách, protože na str. 98 v této brožurce je řečeno, že mobilové vysílačky budou použity. Říká to, že „antény pro mobily budou použity k vysílání kmitočtů.“ Takže opět, je to jejich dokument a to je co nám říkají na straně 98. Typická situace: Zničení Ameriky s pomocí deseti lidí a 10 milionů dolarů. Dvojitě biologický postup skrze importované vitamíny, oblečení a otrávené potraviny. Teroristické útoky s použitím očkování a virusů. Pojednávají o tom, že naše železnice budou napadeny, o použití proti-osobních vyzařujících kmitočtů, pomocí mikrovln z antén, jak bude voda otrávena s pomoci mezi-kontinentálních, bezpilotních zařízení, což bude doprovázeno podstatnou psychickou válkou, což je CNN syndrom. Říkají nám tady jak snadné to bude zničit Spojené státy s pomocí těchto nových technologií. Toto musíme odhalit.

Děkuji mockrát za všecky tyto informace, Deborah Tavares! Podíváme se na tvoji internetovou stránku a zkusíme toto rozšířit. Děkuji ještě jednou.

Také děkuji.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

 

Iron Mountain Report (Hlášení ze Železné hory):

http://www.stopthecrime.net/docs/Report_from_Iron_Mountain.pdf

NASA – The Future is Now (Budoucnost je teď):

http://www.stopthecrime.net/docs/nasa-thefutureof-war.pdf

Silent Weapons for Quiet Wars (Neslyšné zbraně pro tiché války):

http://www.stopthecrime.net/docs/SILENT%20WEAPONS%20for%20QUIET%20WARS.pdf

NWO Plans exposed by insider, 1969 (Nový světový řád odhalen):

http://www.stopthecrime.net/docs/NWO%20Plans%20Exposed%20By%20Insider%20In%201969.pdf

UN Agenda 21 (OSN Agenda 21 – tento dokument je plána vylidnění naší planety):

http://www.stopthecrime.net/smartmeters/refuse%20powerpoint%202012%20final.pdf

Barrie Trower na videu, mluví o strašlivém vlivu mikrovlnných antén:

http://www.nwoo.org/?s=barrie+trower

 
45 Komentářů k Skryté tajemství nalezeno: Plán NASA na zničení lidstva

 1. Ing. Miloslav Dědek napsal:

  Skutečnosti popisované v článku potvrzují fakt, že vývoj materiální základny světa je ve velkém předstihu před současným stavem vývoje politického uspořádání světa. Současné politické uspořádání světa je zastaralé a značně nespravedlivé, a to především z následujících důvodů: 1/6 lidstva neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo v nesmyslně vedených válkách. Velká většina těchto lidí nemá ani představu o tom, že to není spravedlivé, že kvalita jejich života by se měla zvýšit. Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Bylo by samozřejmě nutné zakomponovat do toho principy zásluhovosti, pomoc potřebným, mechanizmy přerozdělování atd. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by měl mít platnost pro celý svět. .......Pokračování je v článku: PROGNÓZA BUDOUCNOSTI LIDSTVA - http://miloslav7.blogspot.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-lidstva.html
  K dané problematice se dále vztahuje článek: GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM - http://miloslav7.blogspot.cz/2016/08/globalni-financni-system.html

  • .lak napsal:

   Už živíš dva afričany, česko bezpochyby s vyhulenými 70. bilióny a mzdami rozvojové země montovnou euálu musí zdvojnásobit pohyb lidských zdrojů korporátníků pro prognózu a prostatu.

  • novapalo napsal:

   Ľudské práva sú totálna hlúposť. Ak si niekto myslí, že každý by mal mať rovnako, tak je duševne chorý z tých somarín demokratických a blúznení o slobode...... Čítajte knihy P.P. Kysuckého. Demokracia odporuje základnému zákonu v tomto vesmíre a to hierarchii a aj dualite. Takže demokracia je totálna hlúposť pretože odporuje tomuto vesmíru!

 2. Luboss napsal:

  Slované!
  Rozum do hrsti!

  Dvě neslučitelné podstaty:
  1. Slované
  2. Korporátní fašismus

 3. Luboss napsal:

  Dav se nezajímá o to, co je k životu.
  Dav většinou sklouzne na chování stáda jakoby v davu řešící pouze zvířecí instinkty:
  sledujte kde je dav ve volním čase?
  Promítněte si svůj program.
  Například když je otevřené krmítko pro dav, kde se nachází stáda?
  Pase se z plna u krmítek TescoGlobusPennyLidl
  Stádo potřebuje jediné dobře nakrmit.
  Dospělí jednici stád učí své malé potomky se chovat stejně, chodí s nimi do krmítko center a učí je: podívej, to je krásné, podívej to je dobré viď a jak je to sladké.
  Tito jedinci netuší co v dětech touto výchovou u krmítek vytváří.

  • proud napsal:

   Priznam se ze casti rozumim,ale posledni odstavec mi nejak "unika".......pojednava o malejch detech,co je spatnyho na tom ze jdou s mamkou a tatkou nakoupit?Oni nepoznaji rozdil mezi supermarketem a prodejnou,natoz v kvalite,a vysvetleni by jeste nepobraly ......:-)....nebo mi neco uteklo......

   • Paul Durham napsal:

    programování v z o r ů c h o v á n í vám uteklo - jinými slovy trvalé infikování memviry , milý proude , stačí zkurvit jednu generaci a pak už to běží samo dál "zadarmo", a je jedno jestli při tom zkurvování chodí blboni po poušti dokola nebo z hypáče do hypáče , kapišto ?

    • proud napsal:

     Tak neuteklo:-),tohle me sice napadlo,ale ten priklad mi hodne nesedi.....protoze na nakup jsem jako malej kluk chodil bezne,nejdriv s mamkou,pak uz sam a dodnes na tom krome placeni nevidim nic spatnyho,tenkrat i to placeni bylo "normalni".Nakonec naucil jsem se jak se chovat ve vztahu k starsim,cizejm lidem,ostatnim znamejm i cizejm detem v jinejch situacich nez ve skolce k tem znamejm a podobne........ono je potreba taky rozlisovat.A nakonec si myslim ze "hypermarkety" zustanou,jen jejich uloha se pochopitelne zmeni.......na supermarketu jako takovym v podstate nic spatnyho nevidim,horsi je to s tovarem v nem a jeho puvodem.

     • proud napsal:

      .....coz jde ale zase mimo rozumovy schopnosti deti.......Ale jinak se jako budeme dostavat k potrebnejm vecem jak,hazet si je z nakladaku? Obihat a objizdet jednotlivy vydejce?.........To nebudem delat celej den nic jinyho z casovejch duvodu :-)))))))).Kdo ma za to ze nic shanet nebudeme a bude si kazdej vsechno vyrabet na kolene doma,tak to hodne stesti v navratu na stromy:-))

     • Eschatolog napsal:

      krasna ilustrace programovani v BASIC

   • Luboss napsal:

    Přesně jak píšeš oni děti nepoznají rozdíl mezi malou prodejnou a supermarketem:
    Učí se od chování a činnosti svých rodičů.
    Nepoznají, že kdyby přišly do své prodejny ve vesničce, tam by se prodavačka pobavila s rodiči a ony děti by získaly další vzorce chování lidského, třeba jen to, že by jim pochválila, jak jsou už velké atd.
    Genocidní manipulace několika generací a ještě za cenu zničení naší zemědělské výroby, orné půdy, vše za cenu zotročení mysli lidských zdrojů jako kapitálu ke spotřebě. Proč toto dav určený do masomlýnku (vyžvýkám/ vyplivnu) neumí rozlišit.
    1. Dav nevidí nebezpečí.
    2. Toto nebezpečí, třeba CHYBNÝ program vzorů chování, jak píše Paul Durham, nebo nebezpečí, o kterém se píše v článku, kupodivu vidí jedinci v davu, ale něco chybí.
    Takže dav to nevidí, nevnímá.
    Ale vidí to jedinec v davu ten to vnímá.
    V článku se píše o měřičů WiFi (vodoměry, teploměry, elektroměry, plynoměry, PC, telefon.
    Vzorce chování jsou má to každý tak co?
    Dav se spoléhá na zástěrku, že když máme zákony, že je vše v nejlepším pořádku.
    ""§ zákony §"" jsou ale jen falešná zástěrka - imitace = má nás uspat a nebýt bdělými!
    Takže Zákony zemí defakto jsou NEFUNKČNÍ.
    Ony nemohou být funkční.
    Kdyby byly nenastala by tato řízená genocida našeho národa.

    • proud napsal:

     A v tom je prave to "primerene",kramek na vasnici o par lidech je neco jinyho,tam ma prodavacka cas "klabosit",v supermarketu kde to "bzuci" tuhle roli zastavaji nakupujici mezi sebou.Ono ani tak nejde o ten kramek,nebo market,ale o to jak se to pojima a odkud to je zasobovany.Umim si takovej market predstavit uplne normalne zasobovanej z nejblizsich zdroju vsim co je k mani,co ne,holt se musi "dovizt".Ale atmosferu delaji zase jenom lidi.Dobre poukazujes na stadnost,u leckoho je pri nakupovani znat,ale jinak to jeste neni tak hrozny,vsude postavaji lidi co se spolu bavej a prekazej mi kdyz tam vlitnu "honem sebrat a odejit" :-))))))))))))))))))

     • proud napsal:

      Ze supermaketu se pomalu stavaji jakysi "kulturni" strediska,cehoz by slo vyuzit,a velice dobre k dobrejm vecem ;-)

      • Luboss napsal:

       jen to zkus využít k jiným účelům.
       Poženou tě! :))
       Oni potřebujou především NACPAT A KRMIT
       To že tam lidi postávaj a říkaj, jak je jim nevolno a že už se 2x poblili KRMIČŮM nevadí.
       Jsem zvědavý, jak si pokecáš s elektronickou píp kasou.
       To bude zábava pro děti

 4. proud napsal:

  Kdyz to tak vezmes kolem a kolem,neotravujou te drobny firmicky(domaci) odkud se od boziho rana do vecera line hluk a bordel,protoze jsou pochopitele roztrouseny po vilovejch ctvrtich a mezi domama a proto jsou zavadeny "hodiny klidu"? Me ano,klidne to priznam,resil bych to industrialnima centrama za mestem,tam at si delaji bordel po libosti,ale kde se bydli,tam se chce bydlet a odpocivat!!!!!

  • proud napsal:

   I to nazves "stadnosti"? :-)

  • proud napsal:

   A co se nikomu nebude libit,zarazil bych sekacky na travu,kup si kurva kosu a nedelej bordel,nenic travu!:-))))))))))))))))))))))

   • proud napsal:

    Pri ty prilezitosti me napdadlo,musim se smat,shodou okolnosti mam jednoho "souseda",jakyhosi bankere co miluje sekacku obden a uz se na nej pomalu ale jiste chystam,nejdriv podobrym........a to i pres to ze s tim prasetem jsou problemy neustale,nekonecnej rambajs,cekam jen az to "rupne",pak to s nim srovnam jak se patri.

    • Luboss napsal:

     Se sousedem nic neuděláš je nemocný.
     Musel by sis sehnat buchar, nebo cirkulárku na dřevo a když poseká ty bys mohl pílit a pílit a pílit a pílit,
     ale on zase může přijít z rozrušovačkou a bude brousit a brousit.
     Prostě toto je davo-elitární chov stáda = NEMOCNÝ DAV

    • Petr napsal:

     Vsichni cekaji,az to rupne. A vsichni budou cekat dal. Proc si to s nim nevyridite hned?

   • Luboss napsal:

    Je to stádnost! Vedení stáda do propasti spotřeby a likvidace surovinových zdrojů.
    Jedná se o americký styl života = po mě potopa!
    Soused má pojízdnou sekačku! Kašlu na kosu!
    Soused má dron s kamerou!
    Soused si koupil nové auto.
    Soused zase klepe maso, budou mít řízky!

    • proud napsal:

     V tomhle smyslu urcite,to je bez debat. Ale jinak se urcity "jakobystadnosti" nevyhnes,jsme spolecensky tvorove,ovsem neco jinyho je desne blbej,ale prihodnej vyraz "uvedomela OBCANSKA stadnost"(fuuuuj :-)))) a neco jinyho je "cviceni stada ovcanu". :-)

     • Luboss napsal:

      Pak se ale nesmíš zlobit na souseda.
      Buď společenský :)

      • proud napsal:

       Spatne si to vykladas ;-),kazdej ma bejt spolecenskej jen kdyz on chce! To znamena ze si za spolecnosti dojdu,ne ze se mi bude vnucovat!A mimochodem,co je spolecenskyho na delani bordelu presprilis? ;-)

 5. pepe napsal:

  Je nas uz mooc nemohu nez nesouhlasit..vetsinova populace se chovaj jak dobytci a jsou prakticky zbytecni..Bylo by vhodne ale neublizit pri likvidaci zviratum a prirode obecne..Co jsme tady napachali je hnus nejvetsi...

 6. Definitiva napsal:

  Globálne riadenia sveta slúži na manipuláciu stáda vopred určeným smerom. Vid. Pohľad z dronu, Lux o korupcii v spoločnosti, priority riadenia spoločnosti, revolúcia a evolúcia, v diskusii k článku:

  http://m.leva-net.webnode.cz/products/protikorupcny-pochod/

 7. proud napsal:

  Skrytejch tajemstvi(vetsinou umyslne skrytejch,aby lidstvo zblblo) je cela rada.Ale jsou i taci kdo nam je odkrejvaj a davaji zpatky,jednim z nich je i "Valerij Sinelnikov v knize Tajemna sila slova".Vsichni by ji meli znat,stejne jako treba Sidorova,respektive znat by ji mel kazdej kdo na sobe hodla makat a vytvaret novou budoucnost svou pritomnosti.Od techhle autoru bych si rad precetl vsechno co kdy napsali!

 8. Jokles1 napsal:

  Vážení, celý tento článek pokládám za silně nepravdivý a patří spíše do oblasti beletrie H.G.Welse. I tady se, kromě jediného cíle "zastrašit obyvatelstvo světa" a uvést jej do beznaděje, ani náznakem neobjevuje základní problém: Co máme proti tomu reálně dělat ? Naopak, utvrzuje čtenáře, že vlastně nemůže proti tomuto stavu udělat nic. Ale hlavně je vyzývá, aby toto strašení rozesílali dál s debilním dodatkem "Jen ať to všichni ví !" Vždyť i Wels si na tom založil světovou literární kariéru ! Takže zůstaňte věrní svému zdravému rozumu a podle toho volte, či zakládejte politické strany ! Pokud dojde k antagonistickým vyhraněným postojům v rámci ucelené společnosti, musí rozhodnout prostá většina. Menšina musí tento stav respektovat bez jakýchkoliv kompromisů a to i za cenu občanské války, neboť jinak to není řešitelný stav ! Neboť současná pseudocivilizace, naprosto odtržená od základních přírodních zákonů, tento problém neřeší. To je právě případ evropské civilizace ve vztahu k afro-arabské populační explozi. Zvrhlá civilizace, prosazující model" Je vás 5x tolik a nemáte už co jíst? Tak to vám budeme posílat potraviny aby vaše populační exploze mohla pokračovat !" tak kráčí k vlastní záhubě !

  • proud napsal:

   Vcelku souhlas,taky me dost sere ono mentorovani o tom co a jak je spatne,hlavne nenapravitelne, a ubijeni tim i zbytku hrdosti a nadeji v ovcich,ktery by trochu logiky a ukazani svetla na konci tunelu mohlo povzbudit ze ma smysl usilovat o osobni zmenu a tim zmenit svy okoli.Natoz aby kdokoliv prisel s nejakym aspon trochu smysluplnym resenim!Jediny co obcas ctu jsou vyzvy k ozbrojenejm sebevrazdam,ale nic co by slo udelat v relativnim klidu.....

 9. snoop4truth napsal:

  Deborah Tavares supports her claims WITH DOCUMENTS. Unknown to her followers, Tavares CREATES these documents herself. Tavares also ALTERS and CHANGES the words and images of other documents to make them fit her claims. Finally Tavares PASSES OFF documents of known political FICTION as if they were "REAL" government documents to support her claims. See proof below.
  FOR PROOF, click here and SCROLL DOWN. https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/7v15g8/deborah_tavares_the_plan_to_burn_up_northern/. REMEMBER, SCROLL DOWN.

  ABOUT SNOOP4TRUTH:
  Snoop4truth is a legal expert and whistle blower who exposes online hoaxes. Snoop4truth did not reveal this information to harm Deborah Tavares. Instead, Snoop4truth revealed this information solely to reduce the CATASTROPHIC DAMAGE that such intentional fraud inflicts upon the American people every single day.

  The message to all charlatans and hoaxers? Just tell the truth. The truth can be supported by using the truth. Only lies must be supported by using hoaxes (other lies). There is no such thing as a good reason to intentionally defraud the American people, not even to make a popular conspiracy theory appear to be true.

  • Voda napsal:

   To mne podrz, bylo by dobre zjistit, kdo to sem dal! Odkud to prislo, alespon IP adresu. Proc ma nekdo potrebu varovat lidi pred tou zenskou? Kazdy si muze rozhodnout sam, jestli mluvi pravdu nebo ne. Spousta toho co rika, je videt.

   Nevolime si vlady podle schopnosti tech lidi, ale nastrcene figury korporaci. To jsou skutecni vladci a nejen v USA, I u nas je to videt, viz Babis. Ze probiha depopulace ve velkem, je take videt, ze pozary v Kaliforii jsou zpusobovany pres tzv. chytre merice se take da zjistit, nebot pozary vznikaji uvnitr domu soucasne.

   Jestlize se nebali verejne pohrbit tisice lidi rizenou demolici v NY v roce 2001, tak proc by nepokracovali v genocide obyvatel mene viditelnymi zpusoby.A jestli si dama neco nafoukne, tak to bohuzel uz patri k americke povaze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!