S exekutory nejlépe zatočí ten, kdo nemá strach

S exekutory nejlépe zatočí ten, kdo nemá strach a má koule. To vše v mezích zákona. Je nutné jednat bez emocí, s chladnou hlavou, pečlivě a přesně. Emoce maří úspěch celého postupu. Se strachem je nemožné vůbec něco podniknout a nenávist, nebo dokonce škodolibost nadělá víc škody jak užitku. Na člověka, který nemá strach si hned tak někdo netroufne. Většina dá přednost cestě nejmenšího odporu.

Už když jsem cítil, že své podnikání ukončím krachem, rozdělili jsme si manželkou bezpodílové spoluvlastnictví manželů tak, že mně zůstaly staré, nefunkční krámy. To kvůli tomu abych na seznamu vůbec něco měl a aby to soudkyni nepřipadlo podezřelé. Manželka měla na seznamu všechno ostatní, co mělo nějakou reálnou hodnotu.

První exekuce:

Manželka mi volala, že je u nás exekutor a podle jeho slov "si to prý se mnou vyřídí". Přijel jsem zrovna když neumětelsky a neodborně odpojovali myčku. Donesl jsem hadr se slovy "zabavit můžete, ale ne dělat bordel, utřete to!". Paradoxně ten který si to se mnou chtěl vyřídit, klečel u mých nohou a vytíral rozlitou vodu z hadic. Zatímco exekutorští poskoci nakládali 3 plné velkoprostorové dodávky, domluvil jsem si schůzku s právníkem. Z jejich diskuze jsem pochopil, že byli rovněž okradeni exekutorem o majetek a tímto způsobem splácí dluh.

Moji nejbližší příbuzní dali právníkovi plnou moc ve věci vylučovacích žalob na jejich majetek. Já už jsem léta formálně nic nevlastnil, všechno bylo někoho jiného. Příbuzní museli soudu doložit svá vlastnická práva k věcem zabavených exekutorem, proto jsem sháněl a vyráběl nabývací listiny. Nejlépe faktury na konkrétní jména, darovací a kupní smlouvy, v případě méně hodnotných věcí postačily paragony.

Mezitím jsem nakoupil všechno vybavení domu nové. Podle hesla "penize jsou toho kdo je má", jsem v poslední době na účtech neměl ani korunu. Peníze jsem měl já a proto byly moje. Nikdy bych bance nesvěřil ani korunu. Manželka měla nervy z ostudy na vesnici kde bydlíme, tak jsem ji uklidnil tím, že jsem ještě koupil luxusně vyhlížející ojetinu. Poté všem drbnám spadly brady a našly si jinou oběť.

Po čase se exekutor ozval znovu. Dohledal že jsem prodal auto a že mu ho mám přivést do nějakého ultimativního data. Prodal jsem ho víc jak půl roku před exekucí a proto nemohl exekutora zneplatnit kupní smlouvu. Na tohle jsem odepsal, že nechápu kdo tento nelogismus vymyslet. Nemohu jim dovézt auto které mi nepatří a jestli si uvědomují že mne nabádají k nelegální činnosti - krádeži.

Stratégové z exekutorské knceláře vyzkoušeli co mohli a bohužel pro ně, neskočil jsem jim ani na jeden trik.

Tři vylučovací žaloby a tři soudy daly příbuzným za pravdu, že zabavené věci jsou jejich a exekutor je musí vrátit. Po třech letech nás exekutor vyzval, abychom si přijeli pro zabavené věci, s tím že pokud vše nestihnem odvézt ve stanovený den, bude nám účtováno skladné. Požádal jsem kamaráda,aby mi pomohl s odvozem. Sešli jsme se u skladu, kamarád s dodávkou a naše tři auta. Kamarád to komentoval slovy:"Podívej se na chudáka, přijel si pro svoje věci čtyřma autama!".

Exekutorovi zbyly pouze věci které nikdo nechtěl, např. nevkusný nebo nepohodlný nábytek, spálená ruční vrtačka (ta která figurovala už v rozdělení BSM před deseti lety), nepojízdná jízdní kola a jiné harampádí. Z ekonomického hlediska byla tato exekuce pro exekutora i věřitele totálním fiaskem. Pro nás byla exekuce přínosná proto, že nám uklidili v garáži - skladišti nepotřebných věcí. Tímto .bych chtěl exekutorovi poděkovat.

Druhá exekuce:

Došel mi dopis od jiného exekutora, že na dluh který vymáhá jistý a jiný subjekt, mám vypsat předtištěný splátkový kalendář, jinak zabaví, sebere, ukradne aj."bububu". Součástí dopisu bylo rovněž vyúčtování jeho služby, cirka 70 tisíc.

Vzal jsem papír a obyčejnou propisku (jako nemajetný nemám počítač, ani psací stroj) a napsal dopis, ve kterém jsem uvedl:
- že u mne už exekutor byl a všechno zabavil
- že musel všechno cenné vrátit
- že prodejem harampádí neutržil ani částku na pokrytí své služby

Toto jsem doplnil daty, adresami, jmény a čísly jednacími pro snadnější dohledání a ověření že jsem si to nevycucal z prstu.

Dále jsem uvedl, že od doby první exekuce nikde nepracuju a žiju ze sociálních dávek (není problém si to ověřit). Protože už v době první exekuce jsem byl shledán bezmajetným a sociální dávky nestačí ani na živobytí, proto jsem ani nemohl koupit movité věci které by mi mohly být zabaveny.

Rovněž jsem uvedl, že po přečtení jeho dopisu popadl moji rodinu z nepochopitelných důvodů uklízecí amok, během něhož si uspořádali nabývací listiny k majetku do zvláštních šanonů. Tím jsem dal nenápadně najevo, že rodina je na jejich příjezd a případné vylučovací žaloby a soudy nachystaná.

Rovněž jsem uvedl, že se při úklidu našel seznam mých dlužníků (absolutně nevymahatelné pohledávky), o který měl už dříve eminentní zájem finanční úřad. Ale že se obávám, že mu ho nemohu vydat, neboť v těchto věcech má absolutní přednost finanční úřad. A že pokud ho chce, ať jedná s finančním úřadem.

Dále jsem uvedl, že z výše uvedených důvodů mu splátkový kalendář vracím jako bezpředmětný.

V posledním odstavci jsem exekutora uvědomil, že kopii tohoto dopisu posílám na moravskou pobočku subjektu který o exekuci požádal a další kopii posílám na vedení onoho subjektu v Praze. To aby na ústředí věděli jak to tam na Moravě vedou a za co hodlají vyhodit z okna 70 tisíc.

Je to už několik let a nikdo se ještě neozval. Je to logické, exekutor je podnikatelský subjekt který musí generovat zisk. Na mně by vygeneroval akorát ztrátu, proto se mnou přestal zabývat a našel si blbce kteří se okrást dají.

Jednou za pár let si na mne vzpomene finanční úřad. Že mu prý dlužím a abych učinil písemné prohlášení o změně mých majetkových poměrů. Zajímá ho zda jsem třeba nekoupil movité a nemovité věci, cenné papíry, nemám finanční účast v podnikatelských subjektech aj.

K tomu ale musím předeslat, že jsem dříve měl snahu dluh zaplatit. Nebyl příliš vysoký a splatit by se dal, pokud bych mohl podnikat. Protože ale podnikání mi bylo soudem zakázáno, zkusil jsem si otevřít živnost. Živnostenský úřad požadoval potvrzení o bezdlužnosti od FÚ. Zašel jsem za ředitelem FÚ a chtěl potvrzení po něm. Ten mi na rovinu sdělil, že toto potvrzení by ho stálo místo. Já ho zase ujistil, že bez potvrzení a živnostenského listu nebudu schopen finančnímu úřadu dluh splatit.

No a pokaždé když mi dojde ta jejich žádost o prohlášení změn majetkových poměrů, tak nic nevypisuju, ale vezmu papíry a když mám cestu kolem, tak věc jdu projednat osobně.

Setkání probíhá pokaždé stejně. Příslušný úředník si pozve kolegu nebo kolegyni jako svědka. Podle papíru se mne ptají na movité, nemovité věci, aj. viz výše. Poslední posezení bez kávy probíhalo asi takto:

Ptali na to kde pracuji. Já na to že nikde, protože z životního minima bych nepřežil. A pak se dostanou k jádru věci, kdy jim zaplatím dlužnou částku. Já jim řeknu story o exekutorech, že byli rychlejší jak oni a stejně nic nedostali. Pak story o jejich řediteli, mé snaze dluh splatit a o nemožnosti ho splatit, protože nejsou schopni se se mnou dohodnout a pro řešení nejsou schopni udělat vůbec nic.

A pak se jich už ptám já. Např. jestli si všimli, že z původně dlužné částky vyčarovali svými poplatky z prodlení pětinásobek. Ano, souhlasně kývou hlavami a že se to bude neustále navyšovat.. Já důrazně: "A připadám vám jako debil, který vám na ty lichvářské úroky skočí?" Nene, kroutí hlavami. Ok, já na to, tak mi zařiďte odpuštění penále a já vám zaplatím původní dlužnou částku. A oni prý si mám poslat žádost na ministerstvo financí a prý možná snad... To je zarazím a ptám se: "Potřebuju já něco od vás? Nepotřebuju. Potřebujete něco ode mne? Ano. Potřebujete zaplatit. Pokud něco potřebujete, bez vlastního přičinění to nikdy nedostanete.

Pokračuji: "Tak obsah tohoto rozhovoru předneste řediteli na pracovní poradě." "Nene, to my nemůžeme!" a připitoměle se usmívají jak děcka ve škole. Je mi jasné, že mají strach přednést řediteli něco z rozhovoru se mnou. "Vy nemáte pracovní porady?" ptám se. A oni s pohledem hloupých telátek se na sebe usmívají jak kdybych řekl nějaký necudný vtip. Tak je ještě upozorním, aby s tím začali něco dělat, že se mi blíží důchodový věk a až budu jednou ležet na LDN, tam už ze mne nevyrazí ani zkřivený pětník. Je mi jasné že už z nich nevyrazím ani slovo, podepisuju to jejich prohlášení a odcházím.

Je jasné, že s takovou bandou cvičených opic finanční úřad ničeho nedosáhne. Všichni jsou posraní strachy a z obav o svoje teplé místečko v kanceláři udělají jen to na co byli zaškoleni. Úřad jaksi automaticky předpokládá, že dlužník je tak blbý jak jsou oni chytří a že na sebe hned všechno vyžvaní. Možná někteří ano. Pak je tu ale skupina lidí, kterým již stát nemá co vzít a oni už nemají z něho strach. Stát vystřílel náboje a už nemá čím bojovat. Ledaže by chtěl dlužníky zavírat. Proč ne? Kolikrát si připadám ze všech svých aktivit přetažený, že bych si potřeboval odpočinout.

Stejně postižený kamarád ze Slovenska tvrdí, že na Slovensku jsou exekuovaní vážným společenským problémem. Je jich moc a neúčastní se ekonomiky. Firmy pak musí následně dovážet do svých montoven zaměstnance z Bosny, Rumunska a Ukrajiny.

Co se týká osobního bankrotu, do toho nikdy nepůjdu. Nejsem otrok, abych strkal hlavu do oprátky. A pokud bude snad někdy stát chtít, abych se účastnil jeho ekonomiky, tak ať mne oddluží. Ale tentokrát už v plné výši. Podklady na to má všechny, má všechno zaevidované a moje úřední výpovědi jsou jednoznačné.

Já se totiž za ta léta naučil žít jinak a ten jeho systém k životu vůbec nepotřebuju. A na rozdíl od jeho systému mám na všechno daleko víc času, mám čas studovat a učit se nové věci. Nemusím denně vstávat do práce a přitom mi nic nechybí.

Pro exekuované je nejlepší strategií vytvořit toto informační pole:

- znám vaši hru
- znám vaše bojové prostředky
- jsem dostatečně inteligentní
- znám účinnou strategii jak se bránit
- umím vás vyřadit z boje

Pokud exekuovaný (povinný) tohle dokáže jednomu exekutorovi, je vytvořeno informační pole. Toto pole je detailně zdokumentované v soudních a exekutorských spisech. Další potencionální supy (exekutory) pak stačí na toto informační pole upozornit. Asi tak jak když usámistán vystřelil kolem 60 Patriotů na Sýrii a Rusko jim zhruba polovinu sundalo. Usámistánu došlo že tudy cesta nevede. Zjistil že:
- Rusko se ho nebojí
- má účinnou obranu
- Rusko může USA poškodit

Tím pádem je konec této hry. Je jasné že se časem najde jiný aktivní blbec, který hru se stejným schematem zopakuje.

A stejné je to s exekutory. Exekutor vyhlásí: "Půjdeš o žebrácké holi!" Exekuovaný: "Zkus to. Zeptej se minulého exekutora kolik na mně vydělal." Exekutor nahlédne do údajů exekutorské komory,,do soudních spisů, ev.zavolá předešlému exekutorovi a zjistí že:
- povinný se ho nebojí
- má účinnou obranu
- ho může povinný ekonomicky poškodit

Tím pádem je konec, hra skončila. A stejně jak v předešlém případě se může najít jiný exekutor, který zopakuje stejné schéma.

Štvát lidi proti exekutorům se může nevyplatit, pokud je dotyčnému dokázán trestný čin. Pokud někdo chce přinést osobní oběť, je to jeho věc. Dobrovolnosti se meze nekladou. Podle zákona času tento systém zkolabuje sám. Exekuovaní jsou vyřazeni z ekonomiky a tito lidé časem ekonomice začnou chybět. Chytří chybí jako otrocká síla v montovnách, ti hloupí chybí jako otroci i jako spotřebitelé.

Nejdříve začali chybět chybět otroci na Slovensku, teď začínají chybět i v ČR. Za čas začnou chybět i jako spotřebitelé a bez oddlužení je nemožné je do ekonomiky vrátit. Je to jen otázka času kdy to státy provedou samy a ve vlastním zájmu.

Jediné co nevím je, kdy to bude.

To co jsem napsal, jsem se naučil od Pjakina. Sleduju ho od té doby, co se objevil na internetu. Mohu tak potvrdit to, co říká v závěru každého pořadu: "Znalosti znamenají moc. Studováním tlustých knih se naučíte, jak do míry svých znalostí pracovat pro sebe, nebo pro jiné".

První exekutor přišel v době kdy Pjakina nikdo neznal, naštěstí jsem nějaké znalosti a koule měl. Pak jsem začal pozorně sledovat, co Pjakin říká. Když se ozval druhý exekutor, otevřel jsem flašku vína, vymyslel strategii a psal hrubou skicu dopisu. Musely v něm být uvedeny všechny záchytné body informačního pole, z kterého by vyplynulo že jsem buď úplný chudák, anebo inteligentní protivník, podle toho jak to kdo pochopí. Byla to hezká a pohodová práce, musím opravdu potvrdit že mne fakt bavila. Manželka mne podle mého úsměvu dokonce podezřívala, že píšu tajné milence. Na druhý den jsem dopis z počítače přepsal na papír, oskenoval a odeslal účastníkům "honu na lišku", co se nějak nevyvedl.

Proto jsem exekutorovi zmínil i zájem FÚ o moje pohledávky. Aby si mohl i tam ověřit můj stav a aby věděl že FÚ má v dlužních záležitostech přednost a že jakýkoli boj je předem ztracen, protože vždy vyhraje FÚ. A také aby se FÚ dozvěděl od někoho jiného, že je na mne další exekuce a že další obesílání otravnýma dotazníkama na téma mého "zbohatnutí" je naprosto mimo mísu.

Další důležitou věcí bylo rozeslat dopis na správná místa. Aby věřitel věděl, že exekutor nevydoluje ani pěťák. A aby na ústředí v Praze řekli: "Hele, vy jste se na tý Moravě úplně zbláznili! Vyhodit 70 tisíc za exekuci a nedostat z toho ani kačku, že my vám strouhnem prémie!!!"

Myslím že ten dopis se mi docela povedl, protože jediným tahem jsem všem zúčastněným ukázal jejich místo.

Exekuce nemusí být zhroucením vlastního života, pokud známe způsoby řízení procesů.

Souboj s exekutorem pod vlivem emocí na 6. prioritě (silové), většinou dopadne pro exekuovaného - povinného fiaskem, protože exekutor má pravomoci dané zákonem. To, že má exekutor pravomoci, ale neznamená, že nutně musí proces exekuce řídit od začátku do konce. Na svém příkladu jsem ukázal, že navzdory exekutorovým pravomocím může exekuovaný řízení procesu převzít a zvítězit nad exekutorem na 3.prioritě (faktologicko-ideologická) a na 4. prioritě (ekonomická). Další souboj na 6.prioritě pak už pozbývá smyslu, protože na něm tratí obě strany.

Mnou popsaný postup nelze chápat jako univerzálně návodný, protože každý exekuovaný (povinný) se nachází v odlišné situaci od mojí. Pokud povinný pozbyl všechny zdroje, v tomto případě peníze a podpora rodiny a přátel, patrně se mu nepodaří převzít řízení exekuce. Peníze potřebuje na právníka a soudy a také na pořízení movitých věcí pro udržení životního standartu rodiny. Tím získá její důvěru, že je schopen proces exekuce řídit. Tato důvěra je nutná k tomu, aby rodina plnila úkoly, které jí povinný určí. Soudržná rodina je největším nepřítelem státu. Státní zvůle u soudržné rodiny vždy narazí na určité mantinely.

Škála situací, ve které se může povinný ocitnout, je velice široká. Může se stát, že i tomu, kdo pozbyl veškeré zdroje, pomůže opravdu dobrý kamarád. Proto bych každému poradil, aby v první řadě popřemýšlel, kdo by mu s touto situací vypomohl. Tím nemyslím nekonečné finanční injekce na částečnou úhradu dluhů, to je cesta do pekel. Mám na mysli peníze na zaplacení právníka výměnou za protislužbu, třeba manuální práce. Anebo výpomoc se zaobstaráním nabývacích dokladů k majetku.

Platí že největší smůlu v této situaci mají lidé kteří nedrží slovo, jsou hyeny, zloději, podrazáci, mají neuspořádané rodinné vztahy, jsou leniví a nic neumí. Ti si pád až na dno logicky zaslouží.

Na závěr prohlašuji, že nic z výše uvedeného není založeno na skutečnosti. Případná shoda jmen, schémat nebo příběhu je proto čistě náhodná :-)

redakci zasláno emailem
116 Komentářů k S exekutory nejlépe zatočí ten, kdo nemá strach

 1. weissbach napsal:

  A teď tu o Sněhurce...

  • proud napsal:

   Me napadli Jenicek s Marenkou:-).....

   • proud napsal:

    A tecou mi slzy.............smichy..........z toho viteznyho zamichani priorit do viteznyho tazeni nicnemohouciho proti vsemocnymu.Bejt to tak prosty,uz by ta komora neexistovala.

    • petr napsal:

     S exekutory a věřiteli se dá nádherně vyběhnout když s tím dopředu počítáte a plánujete to. To jsou na vás krátcí. S různými podvodníky a zloději si ani exekutor neporadí a ještě vytáhne z okradeného věřitele povinné náklady i na zcela neúspěšnou exekuci.

     Exekutoři se proto zaměřují na bezúhonné poctivé pracovité lidi kteří to nečekají a kterým je co sebrat. Zkrachovalým zadluženým podnikatelům už není co sebrat a často na manželku vesele podnikají a podvádějí dál.

    • qqp napsal:

     Hmm,
     mám jednoho kamaráda/spolužáka, který ne svou vinou přišel k totálnímu dluhu a szejné situaci. Řeší to podobně jako autor článku (rozdělení majetku s manželkou, úspěšný vzdor exekutorům).
     Takže to opravdu funguje :-)

     • proud napsal:

      Ale funguje,proc by nemelo,kde nic neni,ani cert nebere :-).Ale malokdo kdo to dokaze pretrpet a zaridit si to tak aby dal normalne fungoval a neprisel o vsechny co ma.........malokdo na to ma zaludek,at sam,tak ti kolem nej.Bejt po mym,je takova SIKANA trestna sama o sobe,i na dluznicich,a ze to nic jinyho nez sikana neni!

  • WIKINGER Petr napsal:

   WEISBACHU,DOUFÁM,ŽE ČLÁNEK JE VÁŽNÝM OBVINĚNÍM REŽIMU,KTERÝ CHCE ZPŮSOBIT KRACH CELÉ ČR.

   napsal jsem tady,znovu jak se tomu postavit do cesty,ovšem cenzura ČSSD to nepropustila.Je totiž jasné,že se zdejši diskutéři nesmí dozvědět opravdové přičiny,že v naši Ústavě chybí jedno slovo Sociální stát.Právě proto mohou vznikat vadné zákony a ti,kteři na to upozornují nesmí nabýt dostatečné síly,a podpory,aby se to změnilo.

   • WIKINGER Petr napsal:

    CO VLASTNE PÍŠE DŽOPŮV PROJEKT BUDOVÁNÍ SÍLY PROTI SÍLE.

    Je třeba dostat se na úroven myšlení Šmejdů.
    Ono přikladem nám může být ten bývalý president Hejvl.Ten chtěl DIALOG s režimem.Ovšem stejně jako to dělá náš nynějši režim to tehdy vládnoucí komunisté odmítli a radši nechali svuj režim padnout.
    Cinkálisti klíči se stydí,že vycinkali režim,který nyní vycinká je a budou muset dělat karneval ohnutých hřbetů a platů tak nízkých,že brzy nebudou stačit ani na byt a stravu..
    Tak mi napadá,co tak požadovat po režimu stejně jako Hejvl DIALOG.
    Ten režim se ho bojí a zuřivě se mu brání.
    Polit.třida Šmejdů zablokovala diskuzní rubriky na svých webech aby žádnou odpovědnost za své vadné zákony nenesla a poslala všechny své voliče do lampárny tj na ZPOFANOVANÝ A ZCENZUROVANÝ FACEBOOK.

    Po giga úspěchu s prvním bodem Desatera voliče by nebylo špatné chtít otevření diskuzních rubrik JAKO DRUHÝ BOD,KTERÝ SE V TOMTO SMYSLU NAFORMULUJE.

    Pokud to neudělají pak je tu hnutí TŘI HVĚZD a možnost,že si brzy začneme organizovat weby vlastní a to tak řikajíc VE VLASTNÍM ZÁJMU.

   • WIKINGER Petr napsal:

    OBČANÉ BY SI RÁDI PŘEČETLI NÁVRHY ŘEŠENÍ,ALE OUHA I KDYŽ JSEM JE TADY UŽ TŘIKRÁT NAPSAL

    nebyly v§bec připuštěny.No že by tak daleko zasahovala ruka pana Babiše,který na to má ministerstvo cenzury ČSSD?
    Jak to vlastně je,musime se tu obávat cenzury nebo ne.Nesmte se divit,že tady pak vznikají sáhodlouhé pauzy.
    Nu což pokud se budeme bát pak karneval ohnutých hřbetů a nízkých platů,kdy se musejí lidé zadlužovat,aby poté byli zlikvidováni vadnými exekučními zákony bude pokračovat a pokračovat a pokračovat.

    • Podnikatel v oblasti společenských udalosti napsal:

     Mohutná vlna cenzury zasáhuje.Prispevky aktivistů nejsou vůbec pripusteny,zvláště ty které obsahují řešení ve prospěch občanů voličů.
     Budeme muset přemýšlet nad tím jak překlenout diversanty kteří chtějí cenzurou poškozovat dále občany jímž jsou dovolovaly pouze příspěvky typu mlácení prázdné slámy. O tom co uděláme vás zkusíme informovat pokud to bude vrchnosti dovoleno..

     • proud napsal:

      Srandysti:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      • proud napsal:

       Sio dinosauri..........umite hovno a ne odesilat odkazy,na cenzuru to nehazte,naserte si do rukou:-)))))))))))))))))))))))

     • Krtecek napsal:

      Vztekem uslintany OUD prý skutečný majitel webu si nedal zrekonstruovat predkozku takže se cítí stále jako invalida na hlavu.Pry se mu tady nikdo nechce na tu operaci složit a tak tu dělá všem na zlost diversanta

      • Podnikatel v oblasti společenských udalosti napsal:

       Oude,je pravda co o tobě říkají ženy na tomto webu?Prý jsi impotent neboť ti tvoje psi potvora Harpik ukousla koule.
       Dost by mě zajímalo to jak tu dokážeš psát fistulkou.

       • jan nowak napsal:

        MICHAL (ka/napsal/la )..

        .. a nebo Tě PROUDE ZA KOULE zzz zawěsím..
        Do prů-wanu ???

        Michala

        • jan nowak napsal:

         .. poprawa : Michala Nowak !

        • jan nowak napsal:

         Muheeee..

        • Krtecek napsal:

         Jak bude Oud vidět na větráku a dělat průvan tak se mu konečně navalí krev do hlavy.Zazije zase po dlouhé době orgasmus.

        • jan nowak napsal:

         .. wáš Sasín.

        • proud napsal:

         Nowaku,videls tu nekdy nejakyho "Ouda"?.........az na par curaku co maj jiny nicky,treba nejakej "myslitel",pak nejaka skodna,"krtek" a podobne?:-))))))))))))))))))))))))).S tema to teda jeste mlati,jen co je pravda,to by mohli mit mlady kocandy,i kdyz podle nich soudim,ne moc chytry,ale treba pekny,jenze je nepujcej,uz by se jim nechtely vratit :-)))))))))))))))))))))))

       • proud napsal:

        Jak te tak ctu,ty budes nejspis "podnikatel" nekde u pasu v montovne:-)))))))))))))))))))))))))

    • WIKINGER Petr napsal:

     ALE PANOVE JDE O ŽIVOT TAK PRESTANTE DOPALOVAT NAŠEHO PANA PROUDA.

     možná bychom mu mohli nabidnout misto v naši vznikající Akciove společnosti A.S.,prozatím jen jako člena poradního sboru a pokud se svymi nemalými přispěvky opravdu chce účastnit budování naseho Sociálního kapitalistickeho státu nevylučuji,že zaujme i místo ve správní rade A.S.
     Není totiž tajemstvím,že OSV poslal svou představu,která začala být už známá jako PLÁN B.

     OTEVŘME UZDU NASI FANTASII.PODLE DŽOPOVA PLÁNU BY JSME MĚLI uplatnit METODY CHARTISTY 77 HEJVLA A NEJEN JEHO,ALE I PANA BABUŠE.

     Naši aktivisté z OSV tedy nelenili a zeptali se fujeru stran POLIT.TRIDY šMEJDŮ ZDA BY SOUHLASILI S DIALOGEM s jejich OBČANY voliči ve forme otevření diskuznich rubrik NA JEJICH STRANICKÝCH WEBECH které si v panickém strachu z občanů ZABLOKOVALI,ackoli jim je z rozpočtu platme MY občane,

     Cilem by bylo,aby jsme my voliči nedávali své dobre rady zbytečně do větru na všech možných národních webech a na facebooku který má prezdivku lamparna a zmizela by i cenzura.
     Všichni FB totiž mluvi,ale nikdo nikoho neposloucha.
     Rozvažte si to ty výhody pro naše zástupce.
     Nemuseli by dělat pracně ruzné Programy,ale stačilo by jim ukrást,prominte osvojit si JAKO ZAKLAD naše DESATERO VOLIČE a DALŠI RADY a tak rázem by byli KATAPULTOVÁNI na vrchol naši obliby a VŠICHNI ti,kterí by to udelali by taky RAZNĚ zvitězili ve volbách na rozdíl od těch,kterí by neposlechli a ty BYCHOM volit samozrějmě nemuseli. V DŮSLEDKU INTERAKCE S VOLIČI BY DOKONCE NEBYLO POTŘEBA PŘIMÉ DEMOKRACIE,NEBOT UVAŽTE KDE NABEREM TOLIK POLITIKŮ,KDYŽ BYCHOM JE MUDSELI CO PĚT MINUT ODVOLÁVAT bo z nich bleskově když se dostanou k zobu vyrostou ŠMEJDI jak mamut..

     Tak co jaká je vaše rada,nebo taky ne pane PROUDE..

    • WIKINGER Petr napsal:

     NEVI NÁHODOU NĚKDO,KDE LEŽI OPUŠTĚNÝ LÍDOVÝ WEB,KTERÝ BY MOHL DOPLNIT NWOO

     Ono totiž mazalista RABUŠ NESNÁŠI KONKURENCI a tak místo,aby podporoval nás voliče ho nic jiného nenapadlo,než aby si osedlal zubožovanou ČŠŠD a vedl si tam ninisterstvo cenzury.

     NO JEN SE NA NĚHO PODÍVEJTE,NEMÁ ANI VLASTNÍ PROGRAM, ABY NEMUSEL VZIT ZÁKLAD V našem DESATERU VOLIČE.
     Takže by bodlo,aby budoucí AKCIOVA SPOLEČNOST A.S.
     měla a byla snad dokonce jeho přáním a taky mu to tam napsala.

   • WIKINGER Petr napsal:

    ABY NEBYL ZPUSOBEN KRACH ČR NAVRHUJE OSV PRIMA ŘEŠENÍ.NA ZÁKLADĚ DŽOPOVA PROJEKTU SILA PROTI SÍLE

    by bylo zajímave poslechnout si slovs pana BABIŠE a sice tu partii,kde mluví o tom řizení ČR státu jako firmy.
    Co tak kdyby založili občané voliči také nějakou tu akciovku.Třeba SOCIÁLNÍ STÁT a.s.která by právě tento stát měla v PROGRAMU.Členové voliči akcionáři by se těšili a mohli by zakoupit za korunu právě jednu akcii a pak by při 8 395 132 AKCIONÁŘŮ mohl začit tanec nebot základní kapitál pro akciovku by byl.Budování našich webů a virtuálních kanceláři by mohlo začit.

    A KDO NEVÍ CO TO A.S JE MŮŽE SE PODÍVAT DO WIKIPEDIE.ČEKALY BY NÁS TUČNÉ DIVIDENDY.

    Kdo je proti at tu napíše proč.

   • jan nowak napsal:

    WAISBACH.. je jen 1 *
    .. s dwouma hwězdičkama..
    Muheeee !
    Nemožete nig-dy počítat.. Zde ! prejt www wyhledáwá ( řikala Michala ) . . !

    Michala..
    .. a teď g članku : WIKINGERE Petere !
    Odcházím , asi na Zwědafce , protože.. s wáma Ne-Ni žand-ná sranda : (
    Muheee !

    ADMIN w.z.

   • WIKINGER Petr napsal:

    NA§I AKTIVISTÉ BYLI ZA TZV.YNTELYGENTY A PTALI SE ZDA SE PŘIDAJÍ,ABY MÍSTO KORPORÁTNÍ FAŠISTICKÉ TYRANIE LIDÉ ZVOLILI SOCIÁLNÍ STÁT

    no posrali jsme se smíchem.Oni to chteli poslat sms-kou co to vlasně je za zvíře.
    Nejsou schopni si to najit v internetu a prý jim to máme vyfotit.
    Je to řikají pro ně mlha.Nepomohlo ani když jsme jim řekli,že to má v Základním zákoně soused,který válku prohrál a ted tam kvůli toho vznikla tak tlustá Střední vrstva,že se nevejdou s tím pupkem do svých tlustých mercedesů.

    ÚPLNE SE LEKLI DŽOPOVA PROJEKTU SILY PROTI SÍLE,ŽE JAKO VRCHNOSTI SE VZDOROVAT NESMÍ.A JE JIMNEMOŽNÉ VYSVĚTLIT,ŽE HNUTÍM TŘI HVĚZD DOSÁHNEME DŘIVE NEBO POZDĚJI VĚTŠINY V PRDLAMENTU.
    CHtěli,aby jsme je poučili co ten Sociální stát je,ale krátce nebot nemají čas a musi plnit Koblihův přikaz VŠETCI KRADNŮ,ale ja na ně trestní oznámení nepodám ,jsou to zločinci,ale moji zločinci.

    TAKŽE ZKRÁCENÁ DEFINICE PRO CÍL BUDOUCÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZNÍ.

    Sociální stát je takový typ společnosti,kde vláda přejímá odpovědnost za POLITICKOU,EKONOMICKOU A SOCIÁLNÍ PROSPERITU.

    Toto nemůže NIKDY naše politická třida Šmejdů chtít.Oni totiž mají nařizeno krást a později jejich novou doktrínou NEOMARXISMU zajistit diktaturu humanistů,která plynule přejde do diktatury islamistů,aby jejich voliče pobila ukradenými autobusy,nebot za jejich mensinu budou bojovat aby vysvětlili ovčanům,že menšina je většina.

   • WIKINGER Petr napsal:

    UPOZORNUJI CTENÉ PUBLIKUM,ŽE AUTOR ČLÁNKU JE NÁŠ ČLOVĚK.PŘEDSTAVUJE STŘEDNÍ VRSTVU,KTEROU NIČI

    Korporátní fašistický režim TYRANIE ohnutých hřbetů a nízkých platů se kterým začal bývalý president.
    Nazval ho krycim názvem KAPITALISMUS BEZ PŘIVLASTKŮ.
    Našim tzv.elitám vúbec nenapadlo zeptat se toho zmetka,co za přivlastky to jsou.
    Kde je ta docentka Švihlíková,aby s tím vyrukovala.Je docela možné,že to sama neví.

    VOLÁM AUTORA ČLÁNKU,KTERÝ BY SI MĚL DÁT INSIGNII A OBJEVIT SE V DISKUZI MEZI NÁMI.

    Vzniká totiž nový obor jehož hybatelé se budou jmenovat

    PODNIKATEL VE SMĚRU VÝZNAMNÝCH SPOLEČENSKÝCH UDÁLOSTÍ.

    Nemyslete si,že to budou jacísi kalašnikovci.
    Omyl mohou to být vy drazi MI VOLIČI V POČTU 8 395 132 dušiček,občanští aktivisté,kteři by mohli začit připravovat Akciovou společnost v rámci DŽOPOVA PROJEKTU BUDOVÁNÍ síly proti síle ŠMEJDŮ, nést název

    STAVEBNÍ SPOLEČNOST SOCIÁLNÍHO STÁTU ČESKÁ REPUBLIKA A.S.
    a pokud se vec podaři a babučova rada o řizení státu jako firmy zapadne,pak to budou také vážené osoby s probouzející se Střední třidy,kterí zasednou ve správní radě a dozorčich radách a.s.,aby tam zkasirovali DIVIDENDY když naše akcie stoupnou přičiněním všech akcionářů a vůbec nechci videt jak se to dá do pohybu jak všichni akcionáři tj MY voliči začnou bohatnout, když se okrádat už nedají.

    VIZ TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA BANKSTERY.

  • WIKINGER Petr napsal:

   CO KDYBY NĚKTEŘI ZDEJŠI DISKUTUJÍCÍ PŘESTALI OSTATNÍ TERORIZOVAT BAGATELIZOVÁNÍM VÁŽNÝCH PROBLÉMŮ

   nemlátili prázdnou slámu a začali navrhovat,jak si domorodci nesmímí dát znovu ukrást svůj hlas a tedy i svoji moc.
   Nejlépe dává na to návod DŽOPŮV PROJEKT BUDOVÁNÍ SÍLY PROTI SÍLE.

   Elity totiž budou dále odsouhlašovat zákony ve svůj prospěch donekonečna,pokud se jim do cesty nepostaví solidární většina občanů voličů.

   Ne nadarmo píše pan SASIN,že

   DNEŠNÍ TZV DEMOGRACIE UŽ NÁZEV MÁ.JEDNÁ SE O DIKTATURU MENŠINY PROTI VĚTŠINĚ V ZASTOUPENÍ,KDE JEDNOU Z HLAVNÍCH PÁK JE MEDIÁLNÍ OBLBOVÁNÍ.

   • weissbach napsal:

    Už vidím davy, které ve volném čase chystají pasti na exekutory...
    Problém by neměl být bagatelizován takovými články...

    • Eschatolog napsal:

     v tom s vami souhlasim, jedna vlastovka jaro nedela a za druhe vyjimky potvrzuji pravidlo

    • WIKINGER Petr napsal:

     PANE WEISSBACH,JE VIDĚT,ŽE JSTE NEPOCHOPIL,ŽE PROBLEM NENI BAGATELIZOVÁN ALE ODHALEN.

     Co je jádrem článku mnohým uniká.Podstata je vadný zákon o exekucích.To je v článku vidět při návštěve reditele Finančního úřadu,kdy není možné vydat potvrzení o bezzdlužnosti a tak umožnit podnikat jako živnostník a mit možnost dluh splatit.
     TAK NENI MOŽNÉ SE VRÁTIT DO NORMÁLNÍ EKONOMIKY.OPAKUJI VADNÝ ZÁKON O EXEKUCÍCH BY NEMOHL VŮBEC VZNIKNOUT,KDYBY V ÚSTAVĚ NECHYBĚLO JEDNO SLOVO sociální stát.

     Tuto odpověd píši už podruhé,nebot cenzura pana ANO,BUDE mi LÍP,kterou realizuje za něho ministerstvocenzury ČSSD mazakuje a neni pak divu,že nemohu tady psat tak jak by si to přáli netrpěliví voliči,kteři chtěji vidět řešení,ale nevědi,že přispěvky jsou mazakovany anebo nepřipušzěny

 2. Paul Durham napsal:

  "Soudržná rodina je největším nepřítelem státu. Platí že největší smůlu v této situaci mají lidé kteří nedrží slovo, jsou hyeny, zloději, podrazáci, mají neuspořádané rodinné vztahy, jsou leniví a nic neumí."

  - proto propaganda single , s těmi vzorný občan stát zamete ráz dva

 3. eva napsal:

  Moc smutné čtení o reálném kapitalizmu....

 4. jan nowak napsal:

  TO : ští-bolet.. to-to wideo už ne-ni DOSTUPNÉ ! ! !

  ps : .. no , co wy jste to za Blbce ..
  Michala

 5. petr napsal:

  Že se to dostalo k exekutorovi znamená, že člověk předtím něco zanedbal a podělal. Nemá zmysl se s poskoky a policajty přetahovat v bytě o televizi, to je potenciální vstupenka do vězení. Je třeba to řešit o úroveň výš:

  1) písemně si vyžádat výši dluhu přímo u dopravního podniku
  2) dluh jakkoliv zaplatit
  3) všechno mít písemně potvrzené protože soud přihlíží i k tomu jestli se dlužník snaží dluh vyrovnat a postupuje aktivně
  4) aktivní přístup použít i jako zdržovací taktiku, na získání času třeba na získání peněz nebo promyšlení další taktiky

  A tím obejít exekutorské svině, které z každé 1 000 kč pokuty udělají 20 000 dluhu na exekuci což například při 5 pokutách naskáče na 100 000!

  • proud napsal:

   "Že se to dostalo k exekutorovi znamená, že člověk předtím něco zanedbal a podělal."...........a tohle si uvedomit je prvni a zakladni vec jak se mu vyhnout a nenechat ho otravovat rodinu a pratele,jelikoz to obycejne konci tak ze o ty se prijde,coz je horsi nez prijit o majetky.........Lichva je svinarna sama o sobe,a proto je exekutor nenavidenej pravem,i kdyz proti ignorantum a kriminalnikum tezko vymyslis lepsi zbran.........

   • proud napsal:

    A k tomu pochopitelne jeste patri cteni spravedlnosti,pokud se vi ovsem co to je.Takze nejit o lichvu,neuctovat si neprimereny "odmeny" a sazby a ctit spravedlnost,nebyl by leckdy exekutor az tak uplne spatny reseni......

    • proud napsal:

     Treba zrovna u nejvetsich zlodeju typu Rabis,Bakala a tyhle zlodejsky "rodince" by se slusne zahojil,nez by je predal lidem aby jim urcili tresty..........!

   • er napsal:

    Lichvář nakonec dostane to své, když se neovládá a loupí bezmezně - jako ve filmu žid Suss, toho pověsili na náměstí.

    • proud napsal:

     ....nj,jenze ty skody co nadela,kdyz spoctes sebevrazdy a jednoho lichvare,vychazi prisernej nepomer.......

 6. petr napsal:

  Navrhuju všem zanechat zde nekonstruktivního plácání, offtopic příspěvků, žvanění, chatování a spamování. Toho je dost pod ostatními články.
  A raději se pod tímto článkem věnovat konstruktivním a věcným radám adminovi.
  Protože, volové, za chvíli nebudete mít kde žvanit a spamovat když to s ním nedopadne dobře!

  • proud napsal:

   Co chces radit,zaplatit a priste nesrat na pokutu,je jedina rada.Protoze s jezdenim nacerno je kazdej aktivista jako s nejakym "bojem" uplne mimo,to je proste zlodejna.Zkratka to neni to ono a zesrat si pripadnou budoucnost pro pokutu v MHD je spis smutny,nez nejaky hrdinstvi.Osobne nemam nic proti jezdeni nacerno pri tech cenach,ale nezaplatit pokutu kdyz uz me chytej a dostanou ze me obcanku,je vlastni blbost.To se omlouvam,ale takovej "klukovin" u dospelejch fanda nejsem. Neco jinyho je sam jezdit nacerno a neco jinyho je "protestni akce cerna jizda",radne hlasena jako verejnej protest! U cernejch pasazeru sice body nenasbiram,ale nerad si mazu med kolem huby a vymlouvam se na disent kdyz si setrim kapsu jezdenim nacerno!

   • proud napsal:

    Budme prosim vas soudni a normalni!!!

    • proud napsal:

     Navrhuju se na toho exekutorskyho srace projednou slozit at Honzu vydolujem z maleru a udrzime si web,ale doufam ze se pouci a priste se na pokutu nevykasle,protoze tady je vymluva na nejakej princip a aktivismus,hodne mimo! Nelibi se mi tisickrat se opakovat o tom,ze resit a prat se s nasledkama neni aktivismus,aktivismus je potirani pricin!!!

   • Petr napsal:

    Presne tak. Je to jak soulozenim bojovat za panenstvi.

   • yagiba napsal:

    Krásná věc co se mi stala letos v MHD Brno.

    Aneb trochu občanské neposlušnosti:
    Jedu si klidně načerno a kua chytnou mě.
    Kontrolor: Jízdenku?
    Já: nemám
    Kontrolor: doklady?
    Já: nemám
    Kontrolor: Tak zavoláme polici.
    Já: Zavolejte.
    Kontrolor: Tady si vystoupíme
    Já: nevystoupím jedu ještě o dvě zastávky dál

    pak mne začal otravovat a tahat, načež jsem jej hlasitě obvinil z obtěžování a násilí. Vystoupili jsme teda až tam kde jsem chtěl, nicméně musel jsem se držet madla, pač to byl k.k.t a chtěl mne vytáhnout. Během toho volá policii.
    Vystoupili jsme na zastávce a čekali na příjezd policie. Trvalo to asi tak 5 minut.
    Policie mne chvíli hledala než mne našla - asi 10-15 minut, vysvětlování co občanka atp.
    Následně jsem je požádal, že si nepřeji aby sdělovali cizím lidem - kontrolorům mé nacionály tj. soukromé údaje a ať si o ně DPMB zažádá sám - vyhověli mi.

    Kontrolor: už byl nakrklej a volal na DPMB.
    Během 5-10 minut přijelo vozidlo DPMB a zkoušeli mne vyhledat na základě mé fotografie za pomocí nějakého softu, nakonec se jim to podařilo i když jsem tvrdil že to nejsu já :D, podepsal jsem jim pokutu jiným podpisem.

    No celá akce trvala asi hodinu, muselo se kvůli tomu otravovat x lidí, DPMB projel beneli atp..
    A co já?
    Při odchodu jsem se usmál, zamával na ně občankou a druhý den šel zaplatit pokutu 800,-

    Aneb ať se za těch 800 DPMB a jeho lidé trochu zapotí.

    • proud napsal:

     Rozumna strategie,taky "temhle" a jim podobnejm nikdy nic neulehcim,to je zase moje principialni vec.Ja nejsem placenej za ukazovani psi znamky,oni za zjistovani totoznosti ano!

     • proud napsal:

      Vsichni chteji za vsechno zaplatit a ja se mam prokazovat ,navic nedobrovolne,zadarmo? Kam je vede slepa vasen:-))))))))))))))))))

 7. Jouza napsal:

  Sežeňte si zbraň ka každá exekutorská zlodějská svině,která k vám přijde krást skončí ihned s kulkou mezi očima!
  Musíme se začít reálně bránit,a pak si ti zmrdi rozmyslí moc dobře loupežnické zlodějské rejdy,když se začnou ti zkurvenci vracet ze zlodějen v igelitovém pytli!!!

 8. Kolemjdoucí napsal:

  Jak se takový člověk liší od některých c*kánů? Snad jen tím, že nepobírá dávky pěstounské péče na na svoje vnoučata, nemá nasimulovaný invalidní důchod, či manželka nemá v rodném listě jeho dětí starce nad hrobem, který až zemře tak budou pobírat sirotčí a vdovský důchod..

  Zajímalo by mě, jak dlouho vydrží žít jako oni, celý život se bude schovávat... tohle není cesta pro každého. Exekutor dokáže vymáhat dluhy jen ze skupin obyvatelstva, které někdy něco budou vlastnit či se někdy nechají zaměstnat.. tedy z těch "slušných".

  • stas napsal:

   Já se neschovávám a věci vlastním jiným způsobem!! A jako bonus nemusím hysterčit při placení daní a EEt ... :-D

 9. jan nowak napsal:

  Hoši.. a já si myslim. , že Sasín je EXEKUTOR..
  .. a to zzz z BRNA : //

  ps : pozoor !!! žere PSY !!!

  • proud napsal:

   Ssssskodaaaa,to ke mme tezko nekdy prijde pripadne neco vymahat abych ho mohl slehnout do palice a vystavit na namesti s prislusnym prohlasenim:-)))))))))))))))))

  • Sasin napsal:

   A já si myslím, že nowak je momentálně spožděnej. Jenže tady to vypadá, že je jako něgde napřed, ale spíše sem píše, by se pobavil nebo se něgde mentálně vysral. Podle toho ty hromádky taky vypadají.

  • WIKINGER Petr napsal:

   NOWAK ŘEKĚTE SASINOWI,ŽE HO PODPORUJETE

   aby z dnešních 150 000 požadowal 350 000 TISIC platu,h jak mu to chce zařidit presidentka komory exekutorů.

   https://www.youtube.com/watch?v=remz-do7Arc

   • Sasin napsal:

    Wikingere, nejste z těch hvězd volaako zmetěný? Muheeee

    P.S. Přinde den, gdy alternatíva dopatřením odhrne své provázky .

    • WIKINGER Petr napsal:

     SASINE,POKUD JSTE TO NEPOCHOPIL,

     tak se omlouvam,ke hvězdám je cesta dlouhá a podnikatelé v oblasti významných společenských událostí zažijí mnoho dobrodružství na ceste do pekla se však zastavovat nebudou,takže klídek a nohy v teple.

     • Sasin napsal:

      Dvouznačnosti na tomto fóru blboňů "můžete" použít jen v případě gdy je chápání zahřáto na společné mikro vlně. Pakliže není, za pár týdnů to už stejně nigdo neuchopí ve stejných rozměrech. Něco k povzbuzení obrazutrvornosti. https://youtu.be/bZXcVVbO0RE

      P.S.

      1) podíl na neprodejné půdě.
      2) Podíl na rozpočtu každý rovným dílem
      3) Volby potřeb každého potonka spojením genů naší mámy a našeho otce.

      Máte to v těch třech hvězdách na prvním místě???

      • Krtecek napsal:

       Domnívám se,že nejprve je třeba zkonstruovat Desatero voliče,vytvořit pro jeho uskutečnění sílu proti síle a současně zkusit organizovat Hnuti tři hvězd tj hned tři hnuti,které budou mít za úkol nahradit celou třídu Šmejdů.Na pr.třetí hvězda by mohla nahradit ČSSD a KDU
       Samozřejmě jsou vítány VSECHNY navrhy,co jich jenom je a ty budou postupně zabudovávány zejména do Desatera voliče.
       Mezitím jsem se prodal přímo pod WIKiHO tak tu ryju paralelně

       • Krtecek napsal:

        Sasine první přikázání Desatera je požádavek Sociálního státu namísto korporátní fašistické tyranie nížkých platů a shrbenych hřbetu.
        K tomu musíme mít většinu ve Sněmovně,mám dojem,že vaše požadavky tento stát bude realizovat,ale nejprve ho musíme mít.

       • proud napsal:

        Aaaa :-))))))))))))), zidi zkurvykunda zase dorazila se starym systemem v novym kabate,ten sion uz nevi kudy kam,kazda skulinka dobra:-)))))))))))))))))))))).Jenze pruser,tady nejsi mezi ovcema a pomerne rychle se na tebe prijde,stejne jako na podobny ostatni ;-)

        • jan nowak napsal:

         Proude.. četl jsem Dnes na Tadesco cz , že prej má Haarpík blechy ! !
         .. přímo w KOŽEŠINĚ : (

        • jan nowak napsal:

         A že gdyž uwaříš Turka , a log-rem ho natřeš tag ty blechy naskáčou wše-chny na jednu Krtčí Hromadu Hnoje a tam
         .. tam už je LEHCE UMLÁTÍŠ LOPATOU !

         ps : jako manželku w Rakousku..

         Michala

        • proud napsal:

         Rypaku:-)))))))))))))))))))))))))

       • Krtecek napsal:

        Oude už jednou jsem ti napsal,že piča je dobrá věc ale nesmí to být chlap

    • Krtecek napsal:

     Jope WIki se inspiroval tvým projektem budování síly proti síle.Jak se dozvídáme přijde tady brzy s dalším návrhem typu Babiš.
     Ten totiž napsal,že kdo platí rozhoduje.Proto je třeba zdůraznit,že to platíme MY voliči a zbývá jen navrhnout jak to navlict,abychom taky rozhodovali.To nám totiž umožní jen když iMY budeme vést ČR jako firmu.
     WIKi už dostal příkaz od Comadanta Nováka,aby s tím vyrukoval neboť zdejší chasa už je na to v pozici čekání a netrpělivě se tu začíná rozhorivat nebo taky ne.

     • Krtecek napsal:

      Jistě všichni pozorujeme co zas vyved nás premiér a díváte se jak plave polít.trida ryb v jejich akváriu Šmejdů.
      Ten Babiš začal s likvidací střední třídy a svým VSECI KRADNU beztoho že by na někoho dál trestní oznámení udělal z ČSSD nejen cenzora ale i hadr na podlahu.
      Zoufalý premiér chtěl,aby namísto likvidování hospod dál Babiš rozklad odkud má peníze.To on samozřejmě udělat nemůže,protože pocházejí pravděpodobně od starých židovských rodin které mu je půjčily a on je prý skoro bezdomovec a brzy využije vadného zákona o exekutorech aby se mohl prý zhroutit neboť mu dojde škvára.
      Kvůli tomu radši vladni šéf se chce na tovysrat a ať si vládne sám president,který má snad příjt u Číny
      Nu což máme teď pozorovat ten vládní cirkus a začít si ohřívat vlastní polívčičku.
      Odvážní voliči začali dávat trestní oznámení na ČNB.ktere i tu snad přijde jako ukázka první aktivity voličů,kteří by neměli čekat až to za ně někdo vyřídí a podpořit naše podnikatele ve směru významných společenských udalosti...

     • Krtecek napsal:

      Všichni vidíte,že musíme začít uvažovat jak si pomoci SAMI.
      Podíly naseho státu vykráda kdekdo na priklad Banksteri.Nahore je prvni odvážné trestní udání.Nepomuze tady psát dokola,nejsme se s režimem korporatnimu fašismu dostali do sracek a pak pro ty,kteří budou protestovat bylo postaveno nejméně OSUM set koncentračních táborů FEMA.
      NEMAME co ztratit a ten kdo se bude hrbit dostane po hřbetě ještě více a bude umírat každý den strachy.
      Seberte vy paptygři odvahu naučte se solidarite a tajným zvoláním judisty Putina se do té zasrane třídy Smejdu konečně pusťte.

   • Sasin napsal:

    P.S Ty poloopice by se potkaly s podílnickou vůlí přímo. V demográcii, se ale svobodně roztahují jako by jim patřilo vše a blboni, kteří přešlápnou jejich čáru, jedou na hnůj.

    • petr napsal:

     Opravdu nevím jak ty neprodejné podíly chcete v dnešní době udržet když je žádný příchozí z ciziny nebude respektovat. A jadernými odstrašujícími zbraněmi nedisponujeme. Jak dopadli třeba lybyjci se svými socialistickými "neprodejnými podíly", to dnes všichni víme, podobně jako iráčani, nebo ukrajinci kterým momentálně rozkrádají zemi přímo před očima.

     I my máme bohaté zkušenosti třeba z 30leté války, nacizmu i z exekutorské havlokracie.
     Tudy cesta nevede. I z toho důvodu že byste k tomu potřeboval přesvědčit tu masu zhypnotizovaných blbounů (=nemožné).

     • proud napsal:

      "Tudy cesta nevede. I z toho důvodu že byste k tomu potřeboval přesvědčit tu masu zhypnotizovaných blbounů (=nemožné).".........pekne jsi to dal dohromady,mozna aniz sis to uvedomil jsi dal problem,ale i reseni ;-).Tudy cesta nevede,ale vede v tom presvedceni ty masy ;-).To az se podari,a ono se to podari,bude vyhrano,jen to holt chce svuj cas.

   • Sasin napsal:

    Kua piš ted, budeš to mít studený!!! Jak chceš kalit ocel na hvězdy s takovýma přestávkama. Heh

 10. stas napsal:

  A takto jsem v proxyvalce s FU, Zdravotni a sociální a bankami už od roku 1996 a vůbec mi to nechybí a mám jedno velké stěstí, že se nemůžu lichvářsky zadlužit u banky!!!Zase nemusím platit pokuty a jiné kapitalistické vymoženosti :-)

  • petr napsal:

   Jenže to chce mít bokem ulitou hromadu peněz, ochotné a bohaté příbuzné a podobně. A důchod nikdy nedostanete. Vážně nechápu z čeho žijete.

   • proud napsal:

    Ja zase nechapu ty kdo se spolehaji na duchod a doufaji v nej..........uz dneska je jich dost co jen ziraj ze za celozivotni praci dostali vlastne jeste min jak zivotni minimum.........

    • proud napsal:

     A coz teprv za nejakejch 10 let,pokud jeste vubec bude nejakej "duchod" existovat..........

   • stas napsal:

    Pracuji a mam zag´hranicni firmu a zadnou hromadu penez jsem nemel ulitou!! Nepotrebuji tuto kolok´nii aby me dirigovala zivot

    • petr napsal:

     To mě taky napadlo. Zvlášť v Babišlandu dnes je ekonomickou sebevraždou mít českou firmu. Zásadně založit v zahraničí a danit tam. A FÚ nic nevyčmuchá, ani exekutoři.

 11. Žabák napsal:

  Takže když to shrnu, tak toho pána to jednak baví a druhak nad nim už roky visí damoklův meč a z toho vyplývající postihy.
  Respekt za chytrost, odvahu a aktivitu, ALE tohle je asi ten jeden příběh s dobrým koncem z milionu.
  Pro normálního člověka platí jedna věc. Hlídejte si sračky, protože prevence je lehčí a levnější varianta než se roky hádat s exekutorama, finančákem, rodinou, kamarády a blby.
  Pokud vás ale ten hon na lišku baví, tak samozřejmě proti gustu žádných námitek.

 12. petr napsal:

  Kdosi tu velice moudře psal, že kdo chtěl, ten si z tohoto webu vzal maximum, a blbounům stejně nic nedá, protože to nechtějí vidět.

  Vypadá to, že k s tou masou blbounů nelze pohnout. Je to na individuálním rozhodnutí každého. Každý svého štěstí strůjcem.
  Každý je zodpovědný za svůj život. Brát na sebe zodpovědnost za tu masu hlupáků dnes zcela postrádá smysl.

  Jak praví přísloví: jeden chlap dokáže přivést koně ke žlabu, ale ani deset chlapů koně nepřinutí se z něj napít, když nechce

  • jop napsal:

   Petr
   citujem: Vypadá to, že k s tou masou blbounů nelze pohnout

   ale ani s vami nejde pohnout, ani s tebou.
   Ja stále navrhujem aby sme sa spojili a začali tu na webe.
   Čo si urobil ty?
   Ty si sa pohol?
   Kde sú tvoje návrhy, ku ktorým sa ja a pár aktívnych môžeme pridať?
   Veď si neurobil ani hovno, rovnako ako blboni nič neurobia.

   Veď ani ty nechceš vidieť, že ak nezačneme niečo robiť sami, žiadne drístanie v diskusii nikomu nepomôže.

 13. jop napsal:

  vážení prítomní

  čím sa vy líšite od tej masy nechápajúcich, nechápavých a pasívnych blboňov?
  Tým, že vy chápete?

  Hovno platné ak chápajúci človek urobí absolútne rovnaké hovno ako nechápajúci blboň.
  Ja stále navrhujem, aby sme tu začali tvoriť program, ku ktorému sa blboni môžu pridať a stať sa chápajúcou väčšinou.

  Ak ani vy nič nechcete robiť, tak jediný výsledok práce tohto webu je, že z nechápajúcich pasívnych blboňov vytvoril pár desiatok alebo stoviek CHÁPAJÚCICH PASÍVNYCH BLBOŇOV.

  Skvelý výsledok, pasívni chápajúci blboni, ktorí robia rovnaké hovno ako pasívni nechápajúci blboni.

  Vy síce chápete, ale ste rovnakí přizdisráči ako tí blboni

  • proud napsal:

   Maly upresneni,ti co chapou,vetsinou uplny hovno nedelaj!Takova mala drobnost co ti utekla,druha takova je,ze ti to kazdej v dnesnich dobach nebude verejne veset na nost ;-)

  • Eschatolog napsal:

   ouroboros se stal povestnym tim , ze se zakousl do vlastniho ocasu, zde je jiz obsazeno kolego Jope

   • jop napsal:

    Escha

    na mňa musíš po lopate.
    Lebo nechápem, či si podporil moju snahu, aby sme začali konečne niečo reálne tvoriť, alebo si ma vysmial?

    • jan nowak napsal:

     Gdo ne-chápe je taky lidojop..
     .. won chudák ne-má chápadlo : ))

     • jop napsal:

      Nowak

      ty si tu úplne zbytočný a zasieraš diskusiu.
      Technický trol, a si úspešný trol, ak ťa ostatní za trola nepokladajú. Gratulujem.

      To by bola sranda, ak by sme sa dozvedeli, že si nejaký dôstojník v nejakej tajnej službe. Potom by ostatní pochopili, nakolko sú blboni

 14. jan nowak napsal:

  Ahoj ROBOTI ! ! !
  .. nečetl jsem si-ce wše-chny www waše komentaře..
  Ale pouze ty od 3 * * * HWĚZD a
  Hned mě napadlo :

  Poj-te se ADMINOWI na tu pokutu sloužit !!!
  PENÍZE a to w Hotowosti přijímáme we WEČERCE Hong & Nowak / dříwe Babka :))
  Praha

 15. odpor je obrana napsal:

  Já si myslím,že neustálým hrbením hřbetů před těmi zmrdy zlodějskými a vůbec zvráceným systémem nejen že nic nedosáhneme,ale jejich teror se bude pouze stupňovat.
  Ti exekutorští zkurvenci přeci někde bydlí,nechodí to kanálama,tak by bylo na místě a určitě nejůčinnějším řešením pár zkurvenců nezávisle na sobě sejmout,aby dostala ta sběř opravdový strach,to je řešení.
  K sejmutí sice obr zmrda nepotřebujete bazooku,stačí obyčejná malorážka,kterou každý průměrně zdatný kutil zvládne vyrobit bez problému ze vzduchovky ráže 5,5 mm.

  • proud napsal:

   Buchnu udelas jednoduseji a je ucinnejsi,nez neco prevrtavat,ale jde o to,jestli by tohle bylo reseni,myslim ze nebylo,tebou navrhovanym zpusobem.Osobne bych byl pro pokus o jednani a vyreseni tohohle bordelu s jasnym,konkretnim vyznamem a naplni.Az kdyby to nevyslo,nikdo by ti nemohl vycitat dobrou vuli,pak by se zasahlo,ale ne nahodne,organizovane,na vsech prokazanejch a dostupnejch cirka ve stejnym case.To by byl pak skutecnej odpor co by byl obranou.Kdyz jich sejmes par a jeste nahodne,budou to cisty vrazdy a nezastavi je to,jen budou jezdit primo a rovnou s policajtama,ti z nich co jsou skutecny zlodeji to dobre vedi a podle toho se chovaji a jednaji a ostatni bys prece jen tak nezabijel,nebo nenapadal..........dost na tom ze by to u tech opravdovejch zlodeju odnesly zrejme i jejich ochranky.

   • proud napsal:

    Navic ta skutecna exekutorska spina vubec do "terenu" nechodi,na to maj lidi.

   • Petr napsal:

    A s kym chcete jednat? Z tema co nas okradaji ? To ze je ukecame, aby na nas byli hodni? A jak dlouho se ma snima jednat ? Na nejake miru milovne reseni neexistuje. Dokud nevyjdou do ulic miliony lidi, budou nas okradat porad. V praxi to znamena ze nas budou okradat porad.

    • proud napsal:

     Pro formu Peto,pro formu,kdyz na ne vlitnes rovnou,jsi bandita a udelaj z tebe teroristu,kdyz budes nejdriv jednat,pak ti nedali na vyber oni ;-)

     • Petr napsal:

      To z nas udelaji stejne. Ale vse je tak jednoduche, miliony lidi v ulicich, zadne vrazdeni, jen byt pripraveni. Posrali by se vsichni - policajti, poskoci i ti nejvyssi. Dokud se ovsem lide nedaji do kupy, nehne s nima nic. Jo Vy mate bezpenezni spolecnost a ja lidi v ulicich. :-) Realne neni, ani jedno.

      • proud napsal:

       V ulicich se vzdycky slejza stado s par tema co vedi.Zazil jsem to nejednou.Podle me to neni reseni.A kdyz,tak ne dlouhodobe.My se naopak musime snazit toho stada zbavit,premenit ho.Pak to bude mit smysl a bude to i mnohem jednodussi.Ovsem pro potrni tohohle zla neni cas cekat az stado dostane rozum a prestane jim bejt,proto me napadlo takovy "rychlejsi" reseni onoho jednoho problemu,ale bez anarchie co by se mohla pri "nahodnym" vrazdeni vymknout kontrole a u stada by se to taky pravdepodobne stalo.Eto vsjo:-)

      • proud napsal:

       Ono to neni jen tak prosty jak to vypada ve filmech,dat nekomu flintu a jdi zabijet.........nejlepsi je se tomu vyhnout a udelat z toho pravidlo!

      • proud napsal:

       Posrali,ale rozkaz k zasahu by prisl stejne a umirali by nevinni zatimco zmrdi by se stacili zdekovat,reseni?......NULA!

      • proud napsal:

       A neni pravda ze neni ani jedno realny,realny je uplne vsechno ;-).Zalezi jen na tom,jestli se to provede,nebo ne.

 16. Mozz napsal:

  Nádherně napsaný článek. Děkuji za něj bude se mi velice hodit. Dnes už to není o tom že musíte někomu dlužit stačí aby nesvéprávný soudce soudil fikcí i když se bráníte a to v částkách nad 300 000kč na základě nepodepsané smlouvy. Takže platit samozřejmě nebudu připravím vše na příchod exekutora a jdu žít ze sociálních dávek. to že jsem platil státu ročně statisíce 15 let na daních a dph je jediné co mě mrzí. Jsem poučen do budoucna a na podpoře zlodějského státu kde všichni přeci kradnů se podílet nebudu. Na každý pád takových článků to chce více třeba se každý naučít jak se exekutoršmejdy vyběhnout a zruší se.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!