Amerikanizace české kultury, její důsledky a cesta zpět k naší národní identitě – příspěvek pro Všeslovanský sjezd

americký konvoj "Dragoon Ride"---U.S. army "Dragoon Ride" convoyNásledující text jsem dokončil asi před dvěma týdny. Přátelé mi pomohli s překladem do ruštiny, takže bude možné jej zde přednést. Jak už jsem se zmínil, tak mě při zahájení sjezdu velmi potěšilo zjištění, že všichni zde vidíme situaci ve světě a v našich zemích v zásadě stejně. Je to silný zážitek, když se najednou sejde přes 200 vzdělaných, inteligentních, myslících a pravděpodobně charakterních lidí, kteří všichni sami od sebe dojdou ke stejným zjištěním. Znamená to, že naše cesta je správná a pokud po ní půjdeme dále a nepolevíme v úsilí o překonání překážek, tak dojdeme k našemu cíli. Zřejmě všichni zde máme zkušenost s tím, že postoje, které zde prezentujeme, jsou naší oficiální společností označovány za nebezpečné, nebo alespoň zcestné či bezvýznamné a proto se s podobně myslícími lidmi setkáváme jen zřídka a v malých skupinkách. A najednou je nás tu něco přes dvě sta a můžeme se bavit otevřeně a máme o čem. Je také dost možné, že všichni zde máme stejný strach o to, že i kdybychom se tu snažili sebevíc a vymysleli spoustu skvělých nápadů, tak zůstaneme ve svých zemích nepochopeni, nedočkáme se plodů našeho úsilí a naši případní spolupracovníci na probouzení lidstva zůstanou utopeni v malicherných sporech, tak jak tomu nyní v mnoha případech je. Takže: Přemýšlejte o tom, co je skutečně důležité a hledejte, co nás spojuje, místo rozdělování. Jiná cesta není.

Amerikanizace české kultury, její důsledky a cesta zpět k naší národní identitě 

Vážené dámy, vážení pánové, sestry, bratři, Slované. Je mi velkou ctí, že mohu zde mezi vámi být a že k vám mohu promluvit. Rád bych vám něco povyprávěl o tom, jak daleko na západ – v kulturním, ekonomickém i politickém smyslu – byl náš národ zatažen, jak a proč k tomu došlo, jaké to má důsledky a co s tím můžeme dělat. Jedním z projevů dění v naší zemi za posledních 28 let je i to, že jsem ve škole zažil jen 2 roky výuky ruštiny, protože její výuka na základních školách byla zrušena už v roce 1990 a místo ní jsme se začali učit angličtinu nebo němčinu. Proto je má znalost ruštiny omezená a svůj příspěvek budu číst.  Prosím vás tedy o shovívavost při posuzování kvality mého přednesu.

Na začátku bych se rád představil. Jmenuji se Jan Korál, je mi 39 let a vyslal mne sem Výbor národní kultury. To je spolek, který již mnoho let u nás vydává časopis Lípa, ve kterém vydává texty především levicových, ale též vlastenecky zaměřených autorů. To vše bez cenzury, bez diktátu trhu, korporací či politiků. Je to jedno z několika mála skutečně nezávislých tištěných médií u nás. Já sám již 8 let vedu internetovou stránku nwoo.org, kde informuji především o věcech, co mainstreamová média cenzurují, nebo o čem lžou. Jde o zpravodajství jak z České republiky, tak ze světa a od doby konfliktu na Ukrajině též hodně z Ruska, Donbasu a Ukrajiny. Protože zpravodajství, ve kterém přináším čtenářům reportáže i z ruského a ukrajinského prostředí, nebo o zločinech západních politiků, jsou v přímém rozporu s oficiálními pro-západními postoji většiny našich vedoucích politiků a usvědčují všechna velká média ze lží a propagandy, patří tento web na přední příčky seznamů údajných lhářů, dezinformátorů a konspirátorů. K tomu, do jakého katastrofálního stavu se dostala naše média, se ještě vrátím.

Popíšu vám příběh naší země přibližně od listopadu roku 1989, kdy se u nás udála tzv. Sametová revoluce, které už čím dál tím více lidí říká Sametový podvod nebo Sametové předání moci. K pochopení toho, co se u nás stalo, je však potřeba se vrátit alespoň na počátek 20. století, do doby, kdy vznikal Československý stát. Je nutné vědět, že i když bylo volání po vlastním státě v našich národech velmi silné, tak jeho samotný vznik byl možný pouze z rozhodnutí a se svolením vítězných zemí 1. Světové války – Velké Británie, Francie a Spojených států amerických. Vznik Československa byl tedy výsledkem jednání českých a slovenských politických elit tehdejší doby se světovými velmocemi a nikoliv pouze suverénní akcí našich národů, kterou by okolní svět pouze musel vzít na vědomí. Důležité je mít na paměti, že tehdy byli u nás všichni důležití lidé členy spolků Svobodných zednářů a tehdejší politická jednání probíhala na pozadí tohoto druhu s vyloučením veřejnosti, které pak byly pouze oznámeny výsledky dohod mezi „vrchností“. Je to bohužel příznačné pro naše novodobé dějiny až do dnešních dnů. Český i Slovenský národ jsou v posledních staletích bohužel spíše pasivním příjemcem osudu vytvořeným silnějšími mocnostmi, než aktivním tvůrcem své budoucnosti. Proto je u nás možné velmi dobře vidět, jak funguje sociální inženýrství, jehož metodami jsou nyní formovány naše národy. Dějiny i současné problémy Čech i Slovenska jsou v principu velmi podobné, takže když budu dále mluvit pouze o České republice, vězte, že Slovensko je na tom skoro stejně.

Naše poloha, jako nejzápadnějších Slovanů, náš osud hodně předurčuje. Žilo u nás vždy hodně lidí ze západu a těch, kteří na západě měli svůj původ. Dříve to byli především Němci a Rakušané. Když bylo po 2. světové válce odsunuto německé obyvatelstvo z českého pohraničí, byl český národ poměrně homogenní. A když vstoupilo Československo v roce 1948 mezi socialistické státy, mohly Čechům nastat zlaté časy. Mohlo tomu tak být, ale už tenkrát byly učiněny chyby, kterými trpíme dodnes. Socialismus byl dobrý nápad, ale špatně proveden. Příliš násilná kolektivizace, příliš mnoho nespravedlnosti a příliš mnoho úplně zbytečných křivd se staly prvním základním důvodem budoucího nevyhnutelného pádu socialistického režimu. Za druhou nevyhnutelnou příčinu pádu socialistických států považuji materialismus a ateismus v základech marxismu-leninismu. Absence duchovnosti v ideologii, na které stát stojí, ukazuje na to, že ta ideologie je chybná a nutně proto musí selhat. Popírání duchovního rozměru života nutně vedla k úpadku tvůrčích schopností a ke vzniku dvojí morálky – vnější, v souladu s oficiální ideologií a vnitřní – v souladu s vlastním svědomím.

Po materiální stránce se obyvatelům Československa za socialismu dařilo stále lépe. I když vládu komunistické strany nevyhnutelně provázelo pokrytectví a korupce, tak přeci jen jsme jako občané společně budovali svou vlast a zušlechťovali vlastní národ. Chyběla nám však svoboda projevu, svoboda cestování, svoboda v tvořivosti a myšlení. Proto jsme chtěli na západ, do Evropy. Chtěli jsme pouze navíc tu svobodu. A to přesně nám tehdy koncem roku 1989 slibovaly vedoucí osoby onoho Sametového podvodu a pozdější prezidenti – Václav Havel, Václav Klaus a i náš dnešní prezident Miloš Zeman. Tenkrát nikdo z obyčejných lidí netušil, že za tu svobodu zaplatíme nejen vším, co jsme během socialismu vybudovali, ale postupně přijdeme o vlastní zem, kulturu, historii a svébytnost. Jsem toho názoru, že Karel Marx, sám člen spolku Svobodných zednářů, tenkrát vložil ateismus do své ideologie plánovitě, a že vytvoření i zhroucení socialistických států bylo už tehdy naplánováno, aby oslabilo slovanské národy a přivedlo je snadněji do područí západu, resp. západních korporací a kultury, tak jak je tomu dnes. Když máte znalosti a zdroje, není složité si takovýto plán sociálního inženýrství představit.

Obyvatelstvo, které už bylo zoufalé z poměrně tvrdé cenzury, stále více naslouchalo hlasům lidí, které komunistický režim označoval za nepřátele lidu. Koncem 80. let přibývalo demonstrací a nespokojených lidí požadujících svobodu projevu, svobodné volby či propuštění politických vězňů. A když pak příslušníci Státní a Veřejné bezpečnosti 17. listopadu 1989 tvrdě zasáhli proti demonstrantům v Praze, občané Československa se rozhodli, že už chtějí změnu. Věřili jsme, že když se odtrhneme od tehdy už upadajícího Sovětského svazu a otevřeme se Evropě a Západu, takže tím můžeme jenom získat a bude jen lépe. Jak krutě jsme se tehdy mýlili a jak naivní jsme byli!

Dnes už víme, že tato – jedna z prvních barevných revolucí - byl tenkrát dobře zorganizovaný podvod řízený a financovaný ze západu, domluvený s členy tehdejší komunistické moci, ale především s některými z tzv. disidentů s Václavem Havlem v čele, kteří se pak rychle dostali na důležité politické posty. Avšak občané byli tehdy nadšení změnou, lidem provádějícím změnu režimu důvěřovali a těšili se, jak si budou užívat nově nabyté svobody projevu, cestování a podnikání. A skutečně, při pohledu zpět je opravdu možné považovat 90. léta za to nejkrásnější a nejsvobodnější období našich novodobých dějin. Skutečně jsme měli svobodu. Naše země ještě nebyla členem EU a NATO, majetek státu ještě nebyl rozprodán a rozkraden, každý schopný člověk měl možnost dělat, co chtěl, ceny životních nákladů byly ještě přiměřené platům a rozčarování z politického systému ještě nebylo zdaleka tak všudypřítomné, jako je tomu dnes. Ale již tenkrát někteří lépe informovaní jedinci upozorňovali na to, jakého podvodu jsme obětí a jaká bída nás čeká. Bylo jich však málo a byli zcenzurováni, umlčeni, zakázáni. A tak jsme se nedozvěděli, že i rozdělení Československa na přelomu let 1992 a 1993 bylo výsledkem známé strategie „rozděl a panuj“ a bylo řízené a financované ze zahraničí.

Na přelomu tisíciletí s rozvojem internetu přišlo něco nového. Začaly vznikat první internetové stránky, které přinášely informace odlišné od médií hlavního proudu. Jejich autoři informovali své čtenáře o tom, že na západě není zdaleka taková svoboda a spravedlnost, jak nám bylo tvrzeno. Informovali o tom, jak média i politici na západě lžou, jakých zločinů se dopouštějí a jakým způsobem se pokoušejí korporace a skryté zločinecké elity ovládnout život na celé Zemi. Válka v bývalé Jugoslávii, 11. září 2001 ve Spojených státech a následné války v Afghánistánu a Iráku zničily náš sen o míru na celém světě a donutily mnoho lidí včetně mě hledat příčiny válečných konfliktů. Hrůzné zprávy z bombardování Gazy v Palestině na přelomu let 2008 a 2009 mě přiměly naplno se začít věnovat studování, odhalování a zveřejňování toho, kdo a proč rozpoutává válečné konflikty a jakým způsobem manipuluje veřejným míněním pro vlastní účely. Kdo po tom poctivě pátrá, dostane se k takovým organizacím jako Bilderberg, Trilaterální komise, Americká či britská rada pro zahraniční vztahy a mnoho dalších a najde bezpočet zločineckých způsobů, jak nejbohatší a nejvlivnější lidé usilují o nadvládu nad celým světem. Chapadla této globální mafiánské chobotnice se samozřejmě hned po roce 1989 začaly roztahovat i v Československu, když tady už předtím měla své věrné sluhy, kteří se pak rychle dostali do nejvyšších pater politické, ekonomické i mediální moci. Mezi tím vedení státu pilně rozkrádalo a pod cenou rozprodávalo majetek státu, tj. občanů, který se tak postupně dostával do rukou západních bank a korporací. Veškeré sociální vymoženosti socialistického státu byly rychle likvidovány a byl nastolen tvrdě kapitalistický režim, ve kterém je vše za peníze. Zahraniční korporace rychle zlikvidovaly značnou část malých podnikatelů a začaly naše obyvatelstvo využívat jako levnou pracovní sílu. Politici náš stát stále více zadlužovali a zredukovali investice do sociálních projektů. Lidé začali mít málo peněz a stále více si půjčovali. Mezi lidmi se začala objevovat chudoba, bezdomovectví a uvíznutí v dluhových spirálách. Zákony týkající se exekucí a vymáhání dlužných peněz jsou u nás snad nejbrutálnější v celé Evropě a v exekuci je u nás nyní přibližně jeden milion lidí z 10ti miliónů obyvatel. Exekutoři si mohou naúčtovat jakkoliv vysoké náklady a mohou díky ochraně soudní mafie beztrestně zabavovat i majetek, na který nemají právo. Je to plnohodnotný ekonomický terorismus pod ochranou státu. Stále více lidí postupně zjistilo, že spravedlnost je u nás jen pro bohaté, že politici jsou zkorumpovaní napříč všemi významnými politickými stranami a osudy obyčejných lidí je nezajímají. Postupně jsme začali objevovat, co se u nás doopravdy stalo a jak, kam a proč naše země směřuje a toto zjištění je v průběhu posledních let stále patrnější.

Tyto všechny informace jsou u nás již dlouho veřejně dostupné, avšak lidé volí stále tytéž politické strany, s mírnými obměnami stále tytéž zločince, aniž by chápali, kam to vede. To by samozřejmě nebylo možné bez všech vlivných médií, které měla ústřední roli v tom, co jsem nazval Amerikanizace české kultury.

Jak jsem již zmínil, tak během minulého režimu jsme byli izolováni od informací a kultury, která se vyskytovala na Západě. Když se někdy povedlo přivézt nějakou zahraniční hudbu, videokazety, nebo zajímavé výrobky, byl to vždy svátek. Mnozí to určitě pamatujete. Na vlastní oči jsme viděli, že výrobky ze západu jsou kvalitnější a kultura zábavnější. Věděli jsme též o mnoha úspěšných emigrantech, kteří na západě dosáhli úspěchu. Věděli jsme o tom, že život na západě a hlavně v USA je snadnější, lidé jsou tam bohatší a hlavně svobodnější. A tentokrát tomu opravdu tak bylo. Jako by už tenkrát někdo předvídal, že západ se nám musí jevit jako ráj, kam se chceme dostat a hlavně kterému můžeme důvěřovat, a který nám určitě pomůže, abychom se stali stejně bohatí jako oni. Převážná většina lidí u nás vnímala západ právě jen z toho materiálního hlediska. Ale i ti vzdělanější a přemýšlivější věřili, že u nás vznikne i normální, skutečně demokratická politika, spravedlivé soudnictví, pravdivá a objektivní média a ekonomika, ve které budou úspěšní ti nejschopnější a nejpoctivější. Lidé toužící po svobodě se těšili, že budou provozovat svobodná umění a povolání a nebudou omezováni ve své tvořivosti. Těšili jsme se, že budeme žít tak, jak jsme to viděli ve filmech ze západu, aniž bychom tušili, že jen to jen povrchní lesk, za kterým se skrývá smrtící jed.

Oním západním leskem jsme byli oslňováni prostřednictvím médií hned po změně režimu a otevření hranic. Logika kulturní manipulace byla úplně jednoduchá. Všechno, co bylo ze západu, bylo dobré a všechno, co bylo z východu a ze Sovětského svazu především, bylo špatné. V politice to bylo tak, že vše, co dělali komunisté, bylo špatné a vše, co k nám co nejdříve přivede kapitalismus, jaký mají na západě, je dobré. V ekonomice to bylo tak, že princip kolektivního vlastnictví byl špatný a úspěšné podniky jsou ty, které jsou v soukromém vlastnictví. Toto byla strategie, kterou jsme byli krmeni ze všech médií a od všech politiků. Kdo s tím nesouhlasil a upozorňoval na rizika, do médií se jednoduše nedostal.

V televizi a v kinech se začaly objevovat západní filmy a seriály, hrála se západní hudba, vydávala se západní literatura. V roce 1993 byla u nás spuštěna první komerční televize a s ní přišla česká vydání zábavných pořadů ze západu. Reklama začala být všudypřítomná. Z východu a ze Sovětského svazu přicházely pouze negativní zprávy o hroutícím se impériu, jinak jsme se o Rusku nedozvídali nic. Po celou dobu až do dneška jsme v oblasti mainstreamových médií, které sleduje většina obyvatelstva, téměř úplně odříznuti od veškeré kulturní produkce Ruska a zemí bývalé východní Evropy. Možná až 2/3 vizuální a hudební produkce v médiích pochází z USA, s malým podílem britské a německé tvorby. ¼ je domácího českého původu. Zbývajících pár procent připadá na celý ostatní svět. Týká se to bohužel i našeho bratrského Slovenska. Dříve bylo běžné, že u nás běžela slovenská produkce a každý slovenštině rozuměl, protože je to velmi podobný jazyk. Dnes je to tak, že často jsou i slovenské filmy dabovány do češtiny, protože mladí lidé už slovenštině rozumí jen částečně. V kulturní oblasti je dnes úspěšný ten, kdo vytváří produkty podle západního vzoru. Nejdříve potřebovali sociální inženýři změnit kulturní potřeby obyvatelstva a toho dosáhli dlouholetým zásobováním západní mediální produkcí. Nyní už u mladé generace vypěstovali potřebu takovou produkci konzumovat a ti tvořivější už nemají jinou možnost, než se těmto implantovaným potřebám přizpůsobit. I když jsou pořady o naší vlastní historii a kultuře v médiích stále poměrně hojné, tak je z našeho kolektivního vědomí pomalu, ale jistě vymazáváno spojení na naši podstatu, na to, kdo jako národ doopravdy jsme.

Kromě médií je to vidět ve dvou oblastech a těmi jsou školství a náboženství. Děti se učí pouze západní jazyky, na placených soukromých školách často probíhá velká část učiva v angličtině. Mnoho českých slov je nahrazováno anglickými výrazy. Všeobecně je však vzdělání povrchní, učební výsledky se zhoršují a studenti mívají málo znalostí a schopností. Školství se změnilo v produkci poslušných a ne příliš vzdělaných a samostatných udržovatelů dnešního koloniálního stavu naší země. Ani v médiích, ani ve školství není historické i současné dění vysvětlováno v souvislostech, ale pouze kaleidoskopicky, bez ukázání příčin a následků. Když to zevšeobecním, tak u nás málo placení a tedy špatně motivovaní učitelé přednášejí na státních školách učivo, které nemá význam, metodami, které nefungují, žákům, které to nezajímá. Výsledkem je mládež, která tak akorát stačí na práci v montovnách a skladech, tj. nejméně produktivních ekonomických odvětvích, na kterých je nyní české hospodářství založeno. Frustraci ze ztráty perspektivy na životní úspěch pak zahání tradičními drogami – alkoholem, tabákem, marihuanou. Těch několik málo řídících pracovníků je vychováváno v soukromých, často ze západu financovaných školách, aby pak mohli dohlížet na české otroky v pobočkách západních korporací na našem území. Na studium náročná povolání jako právník či lékař, jsou studenty chápána pouze jako zdroj nadprůměrných příjmů, nikoliv jako životní poslání. Když už vlády investují do školství, tak jsou to pouze technické obory, ve kterých se pomíjejí ty nejdůležitější lidské otázky typu, kdo jsme, kam jdeme a jaký smysl má lidský život. Na našich školách se produkují tvůrci se schopnostmi konstruovat technologie našeho budoucího elektronického koncentračního tábora, ve který se má svět proměnit.

Jsou u nás i školy, ve kterých se učitelé skutečně snaží vychovat z dětí skutečné lidi a rozumět tomu, co doopravdy znamená zlo a co dobro. Jsou to např. školy Montessori, nebo waldorfské školy. Ale je jich příliš málo na to, aby měli nějaký výrazný vliv na celkový stav společnosti.

V kontrastu s investicemi do technologií u nás dostala znovu velký vliv církev a to především katolická. Stalo se tak především díky tomu, že jí byl předán majetek, který jí údajně komunisté ukradli. Dostali však od našeho státu majetku mnohem více, než dříve skutečně měli. Více budov, více pozemků, více peněz. A protože jsou církevní hodnostáři v médiích představováni jako úctyhodní lidé a jako představitelé skutečné duchovnosti, tak také mohou obnovit svou více než tisíc let trvající manipulaci lidského vědomí.

Český národ má s církví velmi specifickou historickou zkušenost, která je však již 600 let stará a týká se husitského hnutí na počátku 15. století. Náš národ se tenkrát naposledy postavil proti největší síle tehdejšího světa, proti Římu, proti katolické církvi, poté, co ji český kněz Jan Hus jednou pro vždy usvědčil ze lží, pokrytectví, podvodů a zločinů, a z porušování jejích vlastních přikázání. Po té, co byl Jan Hus upálen a husitské hnutí po 20ti letech odolávání křížovým výpravám poraženo, žil náš národ stovky let pod nadvládou cizí církve, cizích vládců a cizí kultury. Přesto jsme to přežili a jako národ nezanikli. Avšak byla v nás těžce poškozena schopnost sami si vládnout ve své vlastní zemi. Jsme naučeni, že ta podstatná rozhodnutí o naší zemi dělá někdo cizí, komu pouze sloužíme, i když víme, že nám škodí a že nás využívá. Katolická církev naučila náš národ podřízenosti a strachu ze vzpoury proti vládcům a implantovala do obyvatelstva matoucí představu o duchovním světě. Ze slabších jedinců udělala své věrné sluhy za to, když udávali své blízké za nedovolené názory, aby z toho získali nějaké malé výhody pro sebe. Tuhle vypěstovanou vlastnost pak bohužel využíval i komunistický režim a dnes ji využívá svým způsobem i dnešní režim. Komunisté udělali tu dobrou věc, že omezili moc církví a bylo to dobré, i když tvrdili, že duchovní život neexistuje. Od 90. let minulého století byl proto u nás úplně svobodný prostor pro objevování skutečné povahy duchovního světa, která je velmi vzdálená tomu, co tvrdí jakákoliv církev. A i když Češi patří statisticky k nejvíce ateistickým národům na světě, tak to ve skutečnosti není pravda. Pouze už vědí, že církve jsou buď lháři a podvodníci, nebo hlupáci, kteří věří nesmyslům. Proto se naučili hledat a nalézat Boha bez pomoci církve a vědí, že církev jim dá pouze lež a iluzi. Katolická církev se však u nás teprve připravuje na to, že získá znovu svou moc a znovu zablokuje zatím stále otevřenou cestu ke skutečné duchovnosti a jediné skutečné záchraně nejen našeho národa, ale i lidstva jako celku.

Stejně, jako u nás začal západ formovat obsah, který se dostává lidem do duše, začal formovat i politiku. Komunisté, jako politická síla, byli a stále jsou předmětem očerňování a obviňování z touhy zavést staré pořádky.  Stále se objevovaly a objevují pokusy úplně zakázat činnost této politické strany. Hlavním politickým heslem se stal slogan: Zpátky do Evropy. Politici se jezdili radit na západ, jak co nejlépe přizpůsobit naši zemi potřebám západu. Usídlily se u nás ze zahraničí placené instituce a think-tanky, které za aktivní podpory médií formují veřejné mínění tak, aby měli pro-západní politici veřejnou podporu a aby byla Česká republika na mezinárodní scéně součástí západu. Nyní jsme proto silně integrováni do západních struktur NATO a Evropské unie a většina obyvatelstva v tom nevidí problém. Politické strany, které jsou proti NATO a EU, jsou označovány jako extrémistické a populistické. Drtivá většina činnosti našich politiků probíhá pouze jako plnění instrukcí z Bruselu, Washingtonu a případně Tel-Avivu. S Izraelem má naše země velmi nadstandardní vztahy a ukazuje se na tom, že sionisté, kteří sami sebe nechápou jako součást českého národa, ale jako etnikum vyvolené ke světovládě, mají v naší zemi velmi silný vliv. Však i pro svůj židovský původ a členství otce v zednářské lóži, byl Václav Havel vybrán za prezidenta už v dobách, kdy byl pronásledován komunistickým režimem. Už v 70. a 80. letech u nás byli někteří disidenti a komunisté vybráni pro role budoucích politických špiček, kteří přivedou naši zemi pod vládu globálních korporací a finančních a mediálních institucí, které mají velmi často židovské majitele. Protokoly Sionských mudrců jsou u nás, jako téměř všude ve světě, označeny za rasistické dílo, místo za sociologickou studii odhalující skutečný způsob manipulace obyvatelstva, kterou to ve skutečnosti je. Každý, kdo na to upozorní, je stejně jako všude jinde ve světě okamžitě označen za antisemitu, i když je tento pojem silně zavádějící. Přemýšlet a diskutovat o tomto tématu je u nás nepřípustné.

Během protestů proti komunistickému režimu v roce 1989 lidé požadovali svobodné volby. Mysleli si, že když budou mít na výběr z více politických stran, budou moci zvolit ty nejlepší lidi, kteří náš stát povedou k prosperitě a bohatství. To se ovšem krutě přepočítali. Západ u nás našel a zaplatil lidi, kteří byli schopní a ochotní obyvatelstvu naslibovat skvělou budoucnost, zatímco rychlým tempem rozprodávali a rozkrádali socialistický majetek, aniž by za to nesli jakoukoliv odpovědnost. Politický systém byl postaven tak, že veškerá demokracie je omezena na volby 1x za 4 roky. Kdo nemá peníze, nebo má nepřípustné, to znamená vlastní názory, nedostane se do médií ani do politiky. Návrhy na zavedení metod přímé demokracie jsou označovány jako populistické a škodlivé. Miloš Zeman v prezidentské funkci je projevem chyby při odhadu míry zmanipulovanosti českého národa. Před rokem 2013 prezidenta volil parlament. Přímá volba prezidenta občany, tak jak je to v Rusku nebo Spojených státech byla zavedena jako součást cesty k prezidentskému systému a zvolen měl být rakouský šlechtic a účastník schůzek Bilderbergu Karel Schwarzenberg, který měl tenkrát podporu všech médií a většiny politiků. Volba Miloše Zemana však byla vzepětím obyčejných pracujících lidí proti západem zkorumpovaným politikům a médiím. Všechna mainstreamová média a většina politiků proti Milošovi Zemanovi už od počátku nepřetržitě útočí. Ale on velmi dobře ví, že dokud si udrží podporu většiny národa, nemusí se ničeho bát. V žádném případě není svatý, také se ve značné míře podílel na proměně naší země v kolonii západu a ze své pozice zdaleka nedělá tolik, co by případně mohl. Ale v současné době je tím nejlepším, co v politice máme. Je symbolem toho, že pro náš národ ještě není vše ztraceno, že máme ještě naději. Je to jiná situace, než je zde, v Rusku. Ruský prezident má velké výkonné pravomoci a tedy možnost spravovat svou zemi ve prospěch obyvatelstva, což také dle svých možností dělá a jde tak příkladem všem politikům na celém světě. Náš prezident velké pravomoci nemá a stát řídí především vláda zvolená poslanci. Role našeho prezidenta je tak skutečně spíše symbolická. Ale má velkou mediální pozornost, které umí velmi dobře využívat a běžní občané jej mají rádi, protože říká to, co si většina lidí myslí. A právě kvůli tomu jej naopak politici a mainstreamová média nenávidí a právě kvůli tomu bude zvolen příští rok i na další funkční období.

Obsazení prezidentské funkce člověkem, který alespoň slovy a diplomatickou aktivitou obhajuje zájmy našeho národa a velmi často poukazuje na to, jak média a politici lžou a manipulují, je pro naši zemi úspěchem. Bohužel samo o sobě to nestačí. Pokud se v naší zemi na politické úrovni v blízké době něco významného nezmění, bude pokračovat v kulturním a ekonomickém úpadku, tak jako doposud.

Bohužel to je u nás velmi obtížné a zatím není žádná výrazná změna v dohledu. Bude muset vzniknout silné politické hnutí, které by mělo původ u obyčejných lidí a nebylo by zkorumpované penězi, tak jak je to nyní u všech velkých politických stran. Jenže naše obyvatelstvo nemá vůbec žádnou zkušenost s tím, jak si sami vládnout ve vlastní zemi. Mnoho stovek let jsme takovou možnost neměli. Zatím to neumíme a těmi, kteří pro sebe uloupili vládu nad naší zemí, jsme od toho nepřetržitě odrazováni. Nový režim si dal velký pozor na to, aby si získal přízeň těch lidí, kterým obyvatelstvo důvěřuje. Důvěru měli samozřejmě ti, které obyvatelstvo znalo z televizních obrazovek ještě v době vlády komunistů, tj. herci, zpěváci, umělci a podobné celebrity. Prakticky celá česká kulturní scéna svými projevy podporuje současný politický režim a jeho vazalství k západu. A v posledních letech, od začátku konfliktu na Ukrajině podporuje v obyvatelstvu strach z Ruska, nenávist k Vladimíru Putinovi a všem, kteří současnému Rusku vyjadřují podporu. Je nesmírně smutné sledovat, jak se lidé, kteří by měli být národní elitou, projevují hloupě a zbaběle ukazují, jak se nechali zkorumpovat za svou poslušnost a podlézavost. I díky tomu většina lidí u nás stále naprosto nechápe, že mainstreamová média a politici neustále lžou a podléhají tak jejich vlivu.

Nejviditelnějším příkladem rusofobie je soustavná bagatelizace zásluh, hrdinství a obětavosti sovětského lidu, který osvobodil naši zemi od fašismu v 2. světové válce. Lidé, co pravidelně uctívají památku asi 140.000 sovětských vojáků, kteří zahynuli při osvobozování naší země a podporují akce, jako jízda Nočních vlků nebo Nesmrtelný pluk, jsou označováni za Putinovy agenty a nemají oficiální podporu. Naproti tomu tzv. Slavnosti svobody, které vzpomínají na asi 410 amerických vojáků, kteří zahynuli při osvobozování části západních Čech nebo při náletech, mají dlouholetou podporu státu a navštěvují je díky štědře financovanému a médii propagovanému bohatému programu desítky tisíc lidí, stejně jako každoroční Dny NATO na letišti v Ostravě.

Vznik a průběh konfliktu na Ukrajině měl u nás jeden významný efekt. Objevilo se u nás velmi mnoho lidí, kteří rychle pochopili, že převrat na Ukrajině nebyl dílem lidí volajících po opravdové demokracii a likvidaci korupce, ale že byl řízen z USA a měl za cíl zatáhnout Rusko do války. Mnoho lidí se intenzivně zapojilo do činnosti nezávislých médií a nepřetržitě pracovalo na tom, abychom poznali, že zprávy o ruské agresi na Ukrajině jsou lež. Naše mainstreamová média a politici tak ztratili důvěru další velké části obyvatelstva. A i když se ze západu placení propagandisté velmi snaží očerňovat nezávislé novináře, kteří přinášejí našim lidem pravdu o tom, co se na Ukrajině doopravdy děje, tak se jim nedaří získat důvěru zpět. Totéž se děje v posledních letech s migrační krizí. Díky nezávislým médiím není možné utajit, jakých zločinů se islamisté na západě dopouštějí a jak je radikální islám zrůdná ideologie. Mohu s jistotou konstatovat, že jsme přinutili naše média méně lhát a pokládám to za významný úspěch a významnou vyhranou bitvu.

Jsem si jistý, že popsaný vývoj České republiky je v mnohém podobný tomu, co se dělo v poslední době ve všech slovanských zemích včetně Ruska a tak jsou podobné i nejbližší historické úkoly, které všechny naše národy v budoucnu čekají a na jejichž úspěšném vyřešení závisí naše budoucnost.

Je možné to shrnout do jediné věty: Musíme si vzít zpět naši vlastní zemi. Myslím, že všichni zde tušíme, jak obtížná a dlouhá cesta k takovému cíli ještě vede.

První krok se podařil. Mnoho vzdělaných a inteligentních lidí už pochopilo, v jakých problémech se nacházíme a už dlouho pracuje na informování obyvatelstva o skutečném stavu našeho státu. I tento první krok však trval mnoho let a ještě několik let bude trvat, než to vše, co jsem zde popsal, pochopí rozhodující většina. Ta se pak bude muset politicky zorganizovat a uchopit politickou moc nad naší zemí. Následně budeme muset uchopit moc mediální a ukončit činnost cizí propagandy na našem území. A nakonec si budeme muset vzít zpět vládu nad naší ekonomikou, což bude to nejtěžší.

Budeme muset napsat novou Ústavu, vytvořit nový politický systém. Budeme muset vymést z hlav obyvatelstva lži, které se tam hluboko a dlouhodobě usadily. Budeme muset narovnat pokřivenou a pokryteckou morálku. Budeme muset proměnit celý systém zákonů, práva, vymáhání spravedlnosti a trestání, ale hlavně napravování zločinců. Budeme muset potrestat mnoho lidí, kteří mají zotročení naší země na svědomí a kteří jsou nebo byli v řídících funkcích státu, nebo s pomocí státu naší zemi škodí. Budeme muset napravit mnoho křivd a pomoci mnoha lidem, kterým současný systém vážně ublížil. Budeme muset vzít velké majetky těm, kteří je s pomocí státu ukradli a těm, kteří díky ekonomické nadvládě vykořisťují naše obyvatelstvo. Budeme muset převést do našich rukou obrovské majetky zahraničních korporací a obnovit naši ekonomickou suverenitu. Musíme to udělat spravedlivě, aby nás naše chyby nedohnaly tak, jako ty, které provedli komunisté při znárodňování v roce 1948. Budeme muset znovu vybudovat naši armádu a dopracovat se k vlastní obranyschopnosti. Musíme též naše obyvatelstvo konečně uzdravit, protože současné komerční zdravotnictví je jen pro bohaté a zdravotní stav většiny obyvatelstva se nyní zhoršuje. Musíme uzdravit i naši zemědělskou půdu zničenou intenzivním hospodařením. Musíme lidem poskytnout podmínky k duchovnímu probuzení a poznání skutečného smyslu života. Musíme vytvořit podmínky k bezpečnému rodinnému životu a výchově dětí v lásce a porozumění. Musíme vytvořit společnost, ve které bude možné prožít šťastný a smysluplný život a kde se budou moci lidské duše uzdravit z tisíce let trvajícího útlaku a utrpení. Musíme se stát tvůrci vlastního osudu. A tak tomu nyní není.

Když se podíváme na západ, tak je tam přibližně stejně pokřivená morálka, jako u nás. Avšak západ díky pokřivené morálce ovládl svět. My, Slované, jsme díky vlastní pokřivené morálce o vládu nad svými životy přišli. A pokud ne všichni Slované, tak my, Češi, zcela určitě. Abychom se osvobodili, musíme se přestat bát pravdy, nejdříve o nás samých a pak o stavu naší země. Pak musíme odmítnout spolupracovat na zločinech, které na nás náš stát páchá. Potom musíme zaplatit cenu v boji za vlastní svobodu. V tom se máme především od Rusů mnoho co učit. A pak budeme zřejmě muset osvobodit zbytek světa od útlaku ZLA, které prostřednictvím západu již mnoho staletí týrá celé lidstvo. A možná ne. Možná se i západ sám uzdraví, protože koneckonců byli to lidé v nezávislých médiích na západě, od kterých jsme se nejdříve dozvěděli, jakým způsobem západ pracuje na ovládnutí světa a že všechny řeči o demokracii a prosperitě jsou podvodem. Ve všech zemích západu je stále větší množství lidí, kteří chápou, jaký zločinný systém v jejich zemích vládne a jak jsou řízeni z nadnárodní úrovně. Nevíme, jakou cestou bude západ uzdraven. Víme ale, že tentokrát se musíme osvobodit sami a čím dříve otočíme současné směřování do propasti, tím méně nás do té propasti nakonec spadne a tím méně krve to bude stát.

Na závěr bych rád upozornil na dva zdroje inspirace, které se k nám z Ruska dostaly i přes cenzuru, která u nás směrem k Rusku panuje a to i k lidem, kteří jinak nějaký zvláštní vztah k Rusku nemají. Jde konkrétně o knihy Vladimíra Megreho o Anastasii. A potom díla Vnitřního prediktora SSSR, které je u nás především známo díky pravidelným komentářům Valerie Viktoroviče Pjakina a jeho kolegů z Fondu konceptuální kultury. Doporučuji všem, kteří tyto zdroje doposud neznají, aby se s nimi seznámili. Jedná se o skutečné a velmi užitečné kulturní poklady. Také jsme, i když zatím pouze povrchně, zaznamenali mnohé zajímavé objevy z dávné historie Slovanů, učiněné na území Ruska i dalších slovanských národů a budeme moc rádi, pokud pomůžete našemu poznání v této oblasti. Kéž bychom my mohli nyní nabídnout něco podobně hodnotného. Zatím jsme však příliš zaměstnání bojem o vlastní budoucí přežití, než abychom mohli vytvaořit něco užitečného pro okolní svět.

Shrnutí je jasné. Jsme v krizi a je čas na nové hrdiny, kteří tentokrát nebudou mít v ruce pušku, ale mikrofon nebo klávesnici počítače. Dnešní válka je válkou informací. Na české prezidentské vlajce je citát Mistra Jana Husa: Pravda zvítězí! a v této bitvě již vítězíme.

Dělejme pro to vše, co je v našich silách a budeme moc rádi, pokud budeme moci v tomto boji spojit síly s kýmkoliv z vás. Neváhejte proto, prosím, a oslovte nás s vašimi případnými návrhy jakékoliv užitečné spolupráce.

Děkuji vám za pozornost.
100 Komentářů k Amerikanizace české kultury, její důsledky a cesta zpět k naší národní identitě – příspěvek pro Všeslovanský sjezd

 1. Mayor Drack napsal:

  Parádní článek,excelentní,děkuji i za ty co se nevyjádří.Jak Vás ve Vašem díle můžeme prakticky podpořit?Osvětou v rámci mého okolí to nestačí,alespoň to tak vypadá.Každopádně mi mluvíte z duše.

  • admin napsal:

   Děkuji za pochvalu, to vždy potěší :-)
   Podpořit můžete finančním příspěvkem, pro začátek, zrovna teď by se to opravdu hodilo ;-)
   A potom praktickou politickou a osvětovou činností, nejlépe na základě osobních setkání s těmi, kteří už takto vykročili a tam, kde chtějí naslouchat a pracovat.

   • Krtecek napsal:

    Samozřejmě gratuluje i OSV našemu zástupci v Moskve panu Korálovou k doslova statnickemu projevu a plně ho podporuje.
    To co máme z něho uskutečnit vyžaduje stavbu síly proti síle a podporu občanů voličů na čemž by se mělo i tady na webu pracovat v doslova nadzemních pracích.
    Pozorujeme však z komentářů,že tomu tak začíná byt.

    Zdar Slovanům a i našemu sjezdu!

    • joghurth napsal:

     "Voličovi" se dá i vládnout ku prospěchu jeho...avšak chce to MÍT NA "VOLIČE" NÁROKY...Ne furt snažit se získat sebeblboňštější náklonnost a snažit se ji vyhovět (respektive zneužít a dělat jakože jóó)...-další podoba ideologie "uspokojování spotřebitelů".

     Buďte lepší jako lidi...nakonec ani vládu potřebovat nebudete NĚKTEŘÍ - vyžaduje si to separování do různých vazeb a nikoli neflexibilní "vládu" plošnou a pro všechny s dopady na všechny ("vládu takovou alá mass prduction průmyslovou").

     Koho si zvolíš, ten bude vládnout TOBĚ ALE A POUZE JENOM TOBĚ, ne těm, co si zvolí jinak.

     • proud napsal:

      "Koho si zvolíš, ten bude vládnout TOBĚ ALE A POUZE JENOM TOBĚ, ne těm, co si zvolí jinak."..........me nema kdo co vladnout....tak,nebo onak!!! Neprisel jsem na Zemi abych pred kymkoliv delal nejaky pukrlata!!!

      • Krtecek napsal:

       Diversante Prde nikdy se nezbavíme dojmu,že jsi zůstal navěky tím čím tě fotr udelal

      • Krtecek napsal:

       Nanucovaku Prde víme,že tvůj president Trumpeta dá odpracovat tvým soukmenovcům Američanům tolik zbraní,že když je dodá islamistům povraždí všechny židy.Uz jsi dal udělat tu rekonstrukci předkožky?

       • proud napsal:

        Stacilo,netreba spamovat,myslim zes ukazal vsem,za koho by si "stoupli",dostatecne,za to ti tva vrchnost nepodekuje ;-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

     • Krtecek napsal:

      Jogurte zkuste napsat svůj návrh srozumitelně.Na priklad.Ja vím jak si nedat ukrást volbami svůj hlas a napíši jak.To by byl můj nápad a nárok na voliče.
      Ono totiž když se nedá zvolit nikdo z politické třídy Smejdu by to bylo zajímavé.
      Jinak je váš vzkaz nesrozumitelný.

    • proud napsal:

     Opravdu:-))))))))))))))))))))))),ale opravdu bych byl moc zvedavej jak by se Slovanskej sjezd tvaril na primitivni silu proti sile :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))).Honziku,at te nenapadne tuhle siomyslenku vubec vypustit z pusy,jinak jsi tam od toho okamziku vyrizenej lidoop!!!

  • Krtecek napsal:

   Spolu s Wikimu to tu sledují.V tomto okamžiku mám za úkol napojit se na potentáty pokud nějací jsou z tzv.Stredni třídy,která má být zlikvidována nejen EET.Prohatim zkoušíme jim to vysvětlit a pokusit se i je aktivovat.
   Domnívám se že WIKi tady taky něco napíše.

   Jinak připomínám,že práce na Desateru voliče,Dzzopove projektu budování síly proti síle a hnuti Tři hvězd se nezastavují..

 2. jan nowak napsal:

  Aaa.. wiš , co mě ssere OUDE.. / če~ka / Su 00JAMES BOND

  majl=nejm.. IZMAEL !!.
  ..prd

  • jan nowak napsal:

   ČMOUDE : ))
   .. juž.. je Zmrd-lejch..
   .. TABÁK.. tabak - daeš ?
   MAister * * * PROUD ** * Hitler HAAA AC/DC WWWŽDY 100 Wattů..máte..

   ZDRAWÍ-TĚ WIKINGERA & Petera
   ps : zzz zařwe
   4ps : .. .www woprawckeej
   Wěra Šmitowá
   666 222 666
   w.r.
   ... wiz oběžnik..
   .. g-liwicí jsoo
   & geronemh.. sorry jako

   BÁBA w.rrrr.
   ps : zaplať DANĚ PROUDE ! ! !

 3. Jana Karásková napsal:

  Článek se mi líbí, i když na něco mám trochu jiný názor.

  Je dost dlouhej, jak dlouho ho asi budeš číst...

  Pokud tam bude hodně fandů pravoslaví, tak se jim možná nebude vše líbit. Protestanty tito v lásce moc nemají, jsem zvědavá na reakce na Husa a na toto:

  ..."Komunisté udělali tu dobrou věc, že omezili moc církví a bylo to dobré, i když tvrdili, že duchovní život neexistuje. Od 90. let minulého století byl proto u nás úplně svobodný prostor pro objevování skutečné povahy duchovního světa, která je velmi vzdálená tomu, co tvrdí jakákoliv církev"...

  :)

  • Žabák napsal:

   Pravoslaví má u východních slovanů jiné konotace než u nás katolicismus.
   Rusko se považuje za nástupnický stát Byzance, typický je ten ruský dvouhlavý orel, který je byzantský.
   Je to složitá historie, nemá smysl to řešit v jednom příspěvku.
   Ale je pravda, že stačí se bavit s polákem nebo rusem a automaticky se dostanete ke křesťanství.
   Sice je to takové to pozitivní, slovanské křesťanství, ale já se fakt neodvažuju říkat jestli to je OK nebo není. Nejhorší je na tom to napojení církví na struktury NWO a to jak katolicismus, tak pravoslaví.
   Já bych mnohem radši viděl to skutečné naše. Ale jestli je to vůbec možné a vhodné to nevim. Nakonec tento systém už jednou padl a mělo to skoro podobné následky jako pád meteoritu na dinosaury.
   Takže je otázka jestli ten původní systém náboženství vůbec měl kapacity vzdorovat už tehdy nastupujícímu NWO anebo jestli šlo o nějakou shodu špatných náhod.
   Tak jako tak, Korál to tam v tomto ohledu bude mít trochu složitější :)

   • geronimoh napsal:

    Tzv. „ruské pravoslaví“ je okouzlující byzantská lež, lepkavá a opojná jako otrávený med, předložená vládnoucí
    „elitě“ siono-internacisty, a jí přijatá k rozšíření na Rusi s cílem uzákonit své parazitování na práci a životě
    většiny.
    ( Vnitřní prediktor SSSR - Nastal čas o Stalinovi pohovořit... )

 4. Eva Boudova napsal:

  Článek se mi libi. Zhruba třetinu az polovinu bych vypustila a v mnoha tvrzenich bych byla opatrnější.
  Každopádně dekuji za shrnutí informací z historie. ;-)

 5. hel napsal:

  "Je nesmírně smutné sledovat, jak se lidé, kteří by měli být národní elitou, projevují hloupě "....souhlasím, i já ten smutek a leckdy až šok prožívám...např. v době volby presidenta vyjádření menzela, hřebejka, svěráka a dalších jsou pro mě dodnes nezapomenutelná a ovlivnila i můj pohled na jejich tvorbu

  • Jarmila napsal:

   No tak Menzel, Hřebejk i Svěrák jsou židi. Co od nich taky čekat, že? Vždyť jsou to spolčení mafiáni, kteři jednotně jedou proti lidstvu- i když se tváří za velmi milé a veselé dobráčky se smyslem pro humor.

   • petr napsal:

    Zase je neházejte do jednoho pytle. Třeba Horníček nebo Kopecký byli rovněž chazaři, ale jinak docela pohoda lidi. Fakt je, že byli ovlivnění prostředím jejich původu, ale mimo to se chovali lidsky.

    Menzel je taky poměrně v pohodě, Svěrák je spíš pravdoláskař než typický chazar.
    Ale u Hřebejka s vámi souhlasím. Ty jeho zvrácené filmy mluví samy za sebe.

    • Jarmila napsal:

     Samozřejmě že je neházím do jednoho pytle, jsem celkem soudná. Tady jde o to, že oni také těží z toho, že patří ke skupině, která si vzájemně mafiánsky pomáhá k lizu, majetku a moci. A oni to moc dobře vědí, i když jsou v zásadě lidští, soudní a mají smysl pro humor, že se dostali k lizu díky svým mafiánským kontaktům. Pravděpodobně nikdo z nich nevěří tomu, že jsou bohem vyvolení- ale prostě rádi přivítají skutečnost, že se dostanou k bohatství prostřednictvím svého původu. Možná bychom nebyli jiní, to já nevím.
     Víte kolik statisíců lidí jsou velmi nadaní a nikdy svůj talent neuplatní (třeba jako já v malířství), protože nemají tyhlety židovské konexe? Jak se vyjádřil žid Šteindler- nadaných lidí je jak sraček, jde jen o to, kdo se dostane k lizu. No a k lizu se dostávají po pseudorevoluci pouze oni- žampióni. :) Všichni ostatní nadaní Češi makají v montovnách a tak podobně.

     • proud napsal:

      Taky bych je pustil k lizu,muzou mi "vylizat prdel"........

     • uragan napsal:

      Věřit si můžou (domýšlivostí) čemu chtěj, ale bohem vyvolení jsou jiní, např. tento je bohu libý víc než si dle svých "moralistních" PŘEDSTAV může někdo jiný namlouvat:

      "„Vážený soude, já jsem společenský typ, mám rád všechny, a ne zbraně a násilí. Mám rád lásku, objímání, a ne nějaký přestřelky, zabíjení,“ zakončil obžalovaný."
      http://www.novinky.cz krimi 439592-jen-jsem-frajeril-rika-muz-obzalovany-z-pripravy-vrazdy-rodicu html

      A "starejm" kádrům naopak soudně nařídit, aby "dědilo" už při početí postupně jejich prostor a možnosti - předešlo by se tím dost nepříjemnostem "při čekání" na své místo na slunce (než padnou ty zaclánějící koruny stromů).

      PS.: Jarmilo, nic si z toho nedělej, že "talentovanost" zůstává nezkomercionalizovaná...aspoň nemusíš "TLAČIT" dílko za dílkem pro "obživu" a nevede to tudíž k jistým nelichotivým osobnostním změnám.

 6. proud napsal:

  Ono je to slozity na vsechny strany,zrovna se mi nahodou dostalo pred oci treba tohle: https://www.youtube.com/watch?v=Cp_I68ueE84 ,Co kdyby Morava ziskala samostatnost. A tohle: https://www.youtube.com/watch?v=8IUdj_NGsx4 , zemske hymny Ceskoslovenska. A zase me to donutilo se zamyslet bez predsudku a soupereni. Byly jsme 4 casti,pak 3 , ted uz jsme jen 2 a i ta druha oslavuje cyrila s metodejem a nadava Cechum,pritom ma "na hrade" mozna dokonce vetsinovy zastoupeni...........to vsechno mi ukazuje nasi zhoubnou nejednotu a upinani se misto k sobe vzdycky k nekomu zvenku.........Jestli nedostaneme rozum,vymsti se nam to uplne,tak jak uz je nakroceno 4,3,2...........

  • proud napsal:

   A vymsti se nam to vsem bez rozdilu!!! Smrt je jednotna.

   • geronimoh napsal:

    pesimismus :)

    • proud napsal:

     A zase vedle :-),protoze smrt ma vic privlastku a ne vsechny jsou pesimisticky :-) ;-),jeden z nich je treba "novej zacatek",dalsi "vzestup",dalsi pro dobry lidi: "jak jsi zil,tak zemres"......atd. ,atd....Jenze zivot rika,nezemres,dokud deti "nezaopatris",svy nastupce,a neni to mysleno materialisticky.

     • geronimoh napsal:

      pokud nejsi pesimista, může to znamenat, že máš nedostatek informací, nebo dobré drogy. Jinak já reagoval na tvůj text z 9:22
      Smrt nás provází od narození, naše blbot, pokud si hrajem na to, že se nás netýká atp.

      • geronimoh napsal:

       oprava : blbost

       • proud napsal:

        Prijde na to..........bojis se smrti? :-)

        • proud napsal:

         Bejvaly chvile kdy jsme se spolu drzeli v objeti,dobre ji znam,kmotricku.....

        • geronimoh napsal:

         tak asi každý živý tvor se bojí smrti, ale věřím, že duše je nesmrtelná, a tedy že věřím, že zemře jen mé pozemské tělo

        • proud napsal:

         Nektery z nas jsou previti a se strachen se vyporadali,bojej se spis umirani,nez smrti :-).Smrt muze bejt i krasna dama vybranejch mravu.........zalezi na kazdym jeste za zivota.

        • proud napsal:

         A nejde o zadnej prastenej "bozi" trest,ale o to co si v sobe sam kazdej nosi,co si za zivota nastradal,vsechno se mu pripomene,nic nezustane zapomenuty!

        • geronimoh napsal:

         jak pravil nějaký mudrc, vlastně si smrt zkoušíme každou noc, když jdem spát, a věříme, že se ráno vzbudíme ( aniž by nám to někdo slíbil a podobně ), tedy "spánek je obrazem smrti" - Marcus Tullius Cicero

        • proud napsal:

         Zajimava myslenka,zkusim si na ni davat vic bacha,abych vedel jak vlastne umiram:-)))))

        • proud napsal:

         Problem je ze kazdej vecer tesne pred usnutim filozofuju se Stvoritelem a Silou(jako rovnej s rovnym),treba ted budu potrebovat dest,takze mi nejak na umirani nezbejva cas ;-):-))))))))))))

        • hel napsal:

         to nedoporučuju, proude, jakmile takhle začnu přemýšlet, přestanu spát, odzkoušeno ;-)

        • proud napsal:

         To ma nejakej duvod,najdi ho a srovnej se s nim ;-).

        • Sasin napsal:

         ERgo KLADívko státy lepí a rozdělují mocnáři, páč na to mají bankocetlový mandát.
         (Prečo sa Československo rozdelilo? Dycky na to dohlíží křesťanská ekonomika . Lidem je to jedno, páč nigdy nepochopí vrchnost a jejich úmysly v praxi. Teoreticky je jim to ale jasný, kór gdyž je to placený. Tohle například beru jako dobrej vtip k zamyšlení od neziskových organizací, které přestupníky toleruje až to není zdrávo. Pro nás, že...
         https://youtu.be/JojFY6BHdTo

        • Sasin napsal:

         Ešče o té SMIERTI. Smrt je smrtelná. Znamená to něco jako přechod do jiné KONstanty materiální rozměrnosti. Čili rozměr zmizí. Ale pro blboně, co mají zaplacené odpustky to je reálně zaplacená spáteční letenka. Bohužel ještě nigdo nepřišel na to jak zhmotnit tmu. Muheeeeeee

        • Paul Durham napsal:

         je veselé, jak se člověci bojí smrti a nebojí se večer usnout a přitom jim nikdo nezaručí, že se ráno vzbudí :-)

  • Krtecek napsal:

   Oude lepší by bylo,kdyby jsi napsal,že navrhuje,aby jsme převzali švýcarskou Ústavu a tak vznikly nové kantony Švýcarska Čechy MYorava a Slezsko.
   Tvoje sracky co píšeš jsou tak jenom sracky typub rozdel a panuj ,které odkukali tvoji soukmenovci z SS starému Římu,protože sami si musí kupovat motory od strejdy Putina aby mohli vypustit svoje špion rakety.

   • proud napsal:

    A on jim je proda............hadej proc? Ze by sila proti sile? Ta byla na sachovnici vzdycky nejdulezitejsi :-))))))))))))))))

    • Krtecek napsal:

     Jasné,že jim je Putin už prodal,mohou se tak přesvědčit že nad laureát na Nobelovu cenu míru nekeca.Zustane největším vojevůdcem. Všech dob,neboť dokáže zabírat celé poloostrovy beze ztráty jediného samopalnika.

 7. proud napsal:

  Proto vazeni:"Rozum do hrsti!"

  • Krtecek napsal:

   A co budeš dělat ty smrdící Proude když ho nemáš?

   • proud napsal:

    Uvidim,ale vim co urcite delat nebudu:-)))))))))))))),uzitecnyho idiota tobe a tobe podobnejm magorum s desaterama:-))))))))))))))))))))

    • Krtecek napsal:

     Neznabozsky Američané Prde,už jsi požádal tvého presidenta Trumpetu,aby poslal peníze na pražské velvyslanectví,kdy nyní je velvyslancem prima snad katolík,aby jsme jimi podplatili naše posrsnce ale jen ty,kteří si dají do plánu podporovat reformu Koránu a jeho středověkých nařízení o zavraždění katolíků?Jen tak drahý velvyslanec z SS nebude riskovat život.

    • Krtecek napsal:

     Správný vlastenec jako ty Prcičko
     by měl být husita a chtít,aby nejen na naší,a!e i americké hranici přestoupili mu slimáci na naše boží prikazani neboť vůle lidu je vůle boží a tak vylez že své americké zemijanky a čti nam hezký tuto boží pravdu ty nevěřící nádobí hrichu

     Tvoje Desatero voliče,ke kterému se budou modlit brzy
     všechny polít strany co jich jenom je ,je OK

     • proud napsal:

      Tvoje,moje ne,ty se na nej neptas,ty ho diktujes,blba pico :-)))))))))))))))))))))))))).Ja tvrdim ze co si lidi neodkejvou,nema bejt! Takze nic nenabizim,jen davam navrhy na premejsleni o nich,mezi nami je propastnej rozdil!

 8. Eschatolog napsal:

  nepochybne je amerikanizace znicujici, viz. tuzemske skolstvi, plan je plan, praci maji ale diky nam jednoduchou:
  co myslite, co asi tak zvoli prumerny lidsky zdroj, kdy si bude vybirat napr. mezi : harley davidson x osel, texasky x pytel od brambor, elektrohracky x cetba neexistujici literatury, hry v arenach x vysivani ikon.....

  • odlukastátuodekonomiky napsal:

   Eschatologu, po novu by nemělo záležet na tom, co chce kdosi SPOTŘEBOVÁVAT ("vláda konzumu") nýbrž co chce který jednotlivec ZÁJMOVĚ produkovat.
   A to nikoli z důvodů "aby vydělal" (a měnil tak "POMĚR" KU OSTATNÍM NA ÚKOR) a přitom je mu fuk "na čem, jak" (- ten je vázaný na právě tu ideologii "uspokojování spotřebitelů"-tedy těch s falešně natisklými "poukázkami" v podobě CIFER).
   Doposud vlastně napomáhá většina "ekonomických činností" ZMNOŽOVÁNÍ ostatních lidí...a to i přes únosné meze, což má dopady nejen na rozdíly v mentalitě.
   Brzy bude možný život věčný a to je teprv oříšek...popu lační.
   PS.: Zvířata ("slabší") jsou Vaši SOUROZENCI, respektive máte-li kdo v sobě "Otce", tak jsou Vaše děti.
   Lidi jsou JEN JEDNO Z MNOHA mých dětí a ačkoli dělá největší problémy a vyžaduje pozornost...nemá protekci.
   NETRAPTE SVÉ DĚTI A SOUROZENCE (jak se stavíte ke "slabším" - netrapte zvířata - Vaše bratry, Vaše děti!) - musí to být řečeno přímo.

   • proud napsal:

    Zadny zvire neniky nebylo,neni a nebude mym sourozencem! Zvire je zvire a zviretem zustane.Zvire zahrnuju pod prirodu,kterou kdyz znicim,znicim i sebe.Se vsim je potreba hospodarit,chranit to a opatrovat,nikoliv zpitomet a stavet si to na roven!

    • Krtecek napsal:

     To je důkaz,že má Oud rád zvířata a nejvíce kozy ve svém chlivku,kde se s nimi musi jedenkrát týdně rozpačitě..

   • Paul Durham napsal:

    Bilak říkal "výhledově", vy říkáte " po novu" , ale jsme tu teď a tady, na výhledově a po novu seru/serou/sereme/ se sere.

    • k čemu chcete dojít napsal:

     Paule, od "teď a tady" po "tam" jde o zkoušení a vynalézání nevyzpytatelných evolujících cest...k těmto důvodům vedoucím. Není to, tak "tady to máte", nýbrž POKUSTE SE K TOMU DOJÍT (s větší či menší "pomocí", někdy to prostě nezvládnou, ale že to někteří nezvládají neznamená, že pro to jejich nezvládání je správné aby trpěli jiní...)

    • proud napsal:

     Vidim ze je toho povicero co nektery radoby alternativni,pritom ale systemove zatvrdly mozkove nechapou,dokonce ani ono "ted a tady" :-))))))))))))))))))))))))))))))))))

  • proud napsal:

   Myslim si,ze co si kdo zvoli stoji v prvni rade na vychove, nebo na "nevychove" od malinka. Kdo si nevychova svy deti sam,tomu "budou vychovany",a tady to mame.

   • Petr napsal:

    Vychovat deti v teto dobe je umneni. Hodne rodin je na tom financne spatne, tak ze musi pracovat oba. Kdysi v tom pripade pomohli dedkove a babicky. Ta to doba je pryc. Nyni jsou decka posilane vsude mozne, kde se o ne staraji cizi lide. Hlavne se nam do vychovy zacina plest stat. Spouste lidi to vyhovuje. Nekteri jsou uz nasrani na prazdniny, proto ze to je cas starani se potomka. Cim dal min lidi se stara o vychovu sveho decka. Uz se to zacina projevovat celkove. Vetsina decek nema uctu k rodicum a da se rici skoro k nicemu.
    Osobne nevidim tady v tom to nejaky pozitivni krok v pred.
    Navic nedostatek casu a nezajem o vychovu decka, potom rodice nahrazuji zachvaty opici lasky, ktera decka dorazi uplne.

    • proud napsal:

     "Vychovat deti v teto dobe je umneni."............umeni to je a vzdycky bylo,i bude,ale nikdy to nebude nemozny.S tim nemaji prachy co delat,vychova o nich neni.

  • Sasin napsal:

   Echšatolog
   Lidi se převychovají. Například během pěti let, může vyrůst první generace nezblbnutých potomků, kteří vám budou šlapat intelektuálně do gesichtu. Jen toho dosáhnout. S dětma se dá udělat vážně cokoliv. Eště je k tomu potřeba pár normálních lidí, po kterých se budou opičit. Gdyby nebyl nigdo krásnější, klidně bych to pro národ udělal. Hodinu denně bych to možná i vydržel, ale ten otisk, by si pamatovali do SMIERTI. A klidně by na mě mohli čumět v televizi, s podtitulkama, gde Sasin třeba u vody přemýšlí a voni se budou ptát, co přemýšlí a budou to napodobovat jako opičky. Muheeeeeee

 9. Sasin napsal:

  Ohledně pravoslaví se mě zdá, že to je druhá strana katolické relíkvije, čili něco jako KATolické svícny ve slevě. Slovanská víra, vědomectví, je podle mého o něčem jiném. Gdyž vidím ty černokněžníky a bělokněžníky, neznám rozdíl, "asi ti zlejší a hodnější", je mi jasný jak to myslel Kasatonov s tou křesťanskou ekonomikou. Proto byl taky Xiněvič, páteř slovanského učiliště pohnán k soudu aby mu učení X'Árijské a slovanské představy o světoběžnictví vyvrátili klatbou na sepsané védy. Podobně byl rozpoután hon i na Anastasii, byť se obraz vědění do knih dostalo přez podnikatelský záměr autora, ale vymklo se to z řízení DVTR, a tupani s blboňama se ve slovech litery vzhlédli a zamsleli se nad svými prašivými životy obehnanými ideologickými dráty religiozní chobotnice.

  Co se týká Huse, katolického reformátora, domnívám se, že se ještě PRAVé úmysly jeho angažmá v našich zemí dostatečně nedocenily, ostatně stejně jako všech místních reformátorů, kteří dovedly okradené podílníky ke žlabům nastaveným zatraceně vysoko, gde hledají zbytky od panských trachtací. Ostatně i v Rusku mají stejné zkušenosti z vrchností a jejich podržtaškami. Proto si myslím, že změna musí být až ke kořenům a to bude zajímavé sledovat kam až se to řízne kvůlivá tomu smyslu života, který by měl být tím nosným parametrem, ke kterému se mají světlé bytosti přibližovat.

  Autorovo prozření vnímám jako dobré, ostatně každej blboň zavřenej ve zlaté kleci se s tím nutně musí potýkat. Jeden týden ale nestačí. V každém případě je dobré a záslužné ten obraz změny, která nějakým způsobem se bude muset odestát, načrtnout a postupně ukazovat aby se z toho tady lidi nepomynuli. Takže, sláva... Muheeeeeee

  P.S. Valdajské školy, něco jsem gdysi o tom četl, patří rovněž k lepším zvláštním školám, ale za peníze.

  • proud napsal:

   Kdo uz dneska vi co byl zac Hus,Zizka,Komensky?............jen to co ho ve skole naucili a co si poshanel na netu,ale co je pravdou? Aby to s nima nebylo jako s tim tolik oslavovanym Karlem IV......hehe,paklize to i s nim bylo jak se tvrdi a jak se pak opravuje........:-))))))),nebo s nasim svatym Vaclavem,proto je muj pristup k historii,jakej je.......Mozna byli ti vsichni jen uzitecni idioti co to ale mysleli dobre,mozna,mysleli dobre....

   • Sasin napsal:

    Říká se, že chudý lid žil v Prahe na ulici a ve chlívech, proti nim měl Hus příjemné ubytování a třikrát denně stravu za kázání. Típnu si, že se při nějaké žranici uřekl, že ho lidi rádi poslouchají, že k nim našel cestu toho správného myšlení a oni ho vyzvali aby zorganizoval odpor a gdyž se to nedařilo pozvali ho do Kostnice, gde ho jako soudili a před upálením ho vyměnili a dožil něgde v archívu gde se mohl oddávat sepisováním HisTórie pro základy nového školského systému, který pak Komenský převzal a doplnil. Z Huse, říká se že to byl opravdu podsaditý cvalík, udělali mučedníka a to na Čechy platilo a platí v podstatě až dodnes. Gdysi jsem byl v Husinci v jeho rodném domku, malá chaloupka, ale kam až to dotááááhl, že. Ale chcu být spravedlivý a budu se těšit až něgdo opravdu vytáhne plesnivé spisy, třeba z katolicko ekonomických účetních knih, kolik stála měsíáčně jeho apanáž. V kostnici má velkou sochu a němci na t očumí a nevědí proč, ostatně to bylo dycky pravým poznáním HisTórických bajek při kolonizování obyvatelstva.

    • proud napsal:

     Rika se a pise se ledacos,proto je potreba brat vsechno s rezervou.Dneska oslavujem jiny veci a kdovi co se z nich v budoucnu vyklube.........V nasi moci je moznost naucit se alespon nelhat kazdej sam sobe,protoze jsme nauceny si nalhavat leccos.I to by byl velkej uspech.

     • Sasin napsal:

      Nigdo takový na sněmu nebyl. Škoda.

      pater dii aleksandr o hristianstve
      https://youtu.be/HMhIsweFIg8?t=1m29s

      • Robo napsal:

       Slovano-Árijské Védy boli v Rusku ešte celkom nedávno zakázané. Asi ešte stále sú.

       ..a aj tak, čo by tam robil hovorca vnútorného kruhu Starovercov, keď tam boli zástupcovia RPC..

       Každopádne aj ja vnímam ten zjazd pozitívne, napriek všetkému..

       • Sasin napsal:

        To víš že to je lepší než nic. Ve vleku dnešních událostí s roztahováním antikrista po světě to lidi jaksi mobilizuje něco s tím dělat, ale sentimenty o slovanské civilizaci mě moc neříkají Esli jsem to pochopil správně, tak na té lodi budou něco kutit v v jakýchsi "pracovních" skupinách což může vzbuzovat dojem nějaké vyšší aktivity, ale sám si můžeš představit o jakém duchu se musí rozhodnout i s ohledem například na poslední články na tartaria.sk.

        • Robo napsal:

         Od prvého stretnutia s V. Laubertom som vedel, že mu z nejakého dôvodu nesedí.
         Myslím, že je to preto, že Laubertovým poslaním je nám vrátiť prísne Starú Vieru, čo je nesmierne užitočné poslanie.
         V niektorých bodoch sa to ale Anastáziou dostáva do konfliktu.
         No a tie argumenty v článkoch (typu wikipedia) fakt "stoja za to", až by sa jeden divil, že to niekto môže prevziať..

        • vyjímečníprotisobě-pročsijekřivdíteprotisobě napsal:

         Ahoj Robo, rád bych viděl, aby se ve společnosti "vezdějších" širých plání přes několik ohrádek se táhnoucích přestalo nutit ke konformismu, podprůměrnosti, formalismu a "nevyčuhování" (většina ze strachu "těch staruch" o svou moc a aby se nepodráždili "ty vně" a neposlali tu zas armády dělat "SVÝ POŘÁDKY" a podobně. Především však potlačují VYJÍMEČNĚ potenciální lidské bytosti ze strachu O MOC, "aby je nepřerostli" - čímž si však je obracejí proti sobě a nechávají rozkrádat nepřátelskými silami - exodusem a namísto rozkvětu působí zahořklost).
         V tomto si vezměte lepší příklad z pojetí "na Západě" - tam je jedinec "SUPERMAN" a je to společensky žádané.
         Kdežto "tady"? - Jen pár "soudruhů" smějí být těma SUPER, ostatní vyjímečnost se potlačuje od koblihy po urnu.
         Vlastizrádci jsou tací, co pro svou moc šlapou po rozkvětu jiných vyjímečných než jsou jen jejich "zájmové"-"mocenské" kliky. Posílají to nejlepší (někdy nepochopené, no ale co!) do náruče zmaru - pryč a/nebo to systematicky DUSÍ. Hanba!

        • Sasin napsal:

         Robo, to právě Laubertova slova za Vsetínem na sněmu zněla trochu jinak. Něco jako že nejsme východní a že nemusíme všechno kopírovat, čili tomu vývoje přeje nějaký prostor, ale zdá se mě, že zrovna podíl na neprodejné půdě, potažmo reálná suverenita člověka, v jeho napředování asi nemá prioritu. Že gdo jako teda se nechá za tu cicvilizácu zastřelit, že gdo bude ve městech vynášet nočníky a odpadky, gdyž Fšichni budou na podíle nebo tak nějak jsem tomu mementu vyrozuměl.

        • Robo napsal:

         Laubertovi verím.
         Tiež ale teda nerozumiem tomu, prečo mu UŽ nesedí. Alebo možno prečo nesedí Kazakom, čo sú s Laubertom v kontakte..

        • Sasin napsal:

         No a tady narážíme na praktickou otázku. Říkám, že každej musí mít nárok na podíl na neprodejné půdě a rozpočtu a podíl na rozhodování bez prostředníka. Čili každej by měl mít nárok napsat co potřebuje a to všechno sečíst a seřadit od nejvíce potřebných po nejméně potřebné, byť v souladu s kultem uRA a tak se naskýtá úvaha, že něgde v těchto střetávajících zájmech, byť kopného "práva" či jak to pojmenovat, vznikly rozpory, které v konečném důsledku slovanský svět rozklátily na mnoho zájmů, které s lidem ve skutečnosti měly málo společného. Proto ještě dnes si lidé rozumí více než vzniklé řídící struktury, které si lidi osedlaly jako tažný a relaxační dobytek. Na tuto strunu se zkouší brnkat esli to lidem ladí. Například v našich zemích se drmolení modliteb příliš neujalo, a zapadá to postupně do zapomění, a nezaujme je ani drmolení modliteb na louce nebo v lese.

       • proud napsal:

        "napriek všetkému.."..........jj,jsi hlava otevrena,taky cejtis ty hromady "nesrovnalosti",co? Ale presto taki rikam ze "je to alespon nejakej zacatek",lepsi nez nic ;-).Podobne jako se sametem,riskli to a nabehli si na vidle,ale lidi zavahali a tu sanci nevyuzili.............pritom stacilo se toho jen chopit a uz nepustit,v prihodny chvili,.... a nemohli by nic delat kdyz uz to "zlegalizovali".Vsechno mohlo bejt jinak a vlastne bezbolestne.

   • Krtecek napsal:

    Prdič Oud se nám tu pokouší zpochybňovat historii.Uz to vlastenec není,ale leze veselé do americké prdele.

    • proud napsal:

     Historie se zpochybnuje sma,o vlastenectvi nema smysl zrovna tobe ani vypravet,je to na tebe prilis vysoka latka a do ktery prdele bych eventuelne lezl,do toho ti je blbecku naprosty hovno,paklize ne,pak se zase posunujeme dal s tvym desaterem a silou proti sile,primitive :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))

     • Krtecek napsal:

      Do americké prdele leze Proud veselé.
      Prde trči ti z té ami prdele polobotky.
      Ať žije Dzopuv projekt stavby síly proti síle.Dnes vlastenci v počtu 60 000 byli informováni a uvidíme zda se zbuntuji.
      Desatero voliče vlastenecký program nadšených patriotů.
      Modlí se ty neznabozsky Prde k našemu bohu a spasiteli Wikimu.
      Jinak budeš nebožtíkem a Belzebub na tebe čeká s kotlem.

 10. Perun Hromovládný napsal:

  Promiň Korále, ale i v nenašem parlamentu se scházejí různé bytosti a mají různé pocity. Avšak, chápu tě.

 11. Jakub Roth napsal:

  Doufám, že Korála za ta slova zalígrují hned po návratu. Jasná výzva k násilnému puči proti ústavě.

  • Krtecek napsal:

   Rote jaké nasili,jaký puč to nevíš,že pan Hejvl chtěl stejně jako my vlastenci Dialog s režimem a teď to chce prosazovat v druhém přikázání i Desatero voliče?!
   Navíc chtějí občané voliči v tomto přikázání i Zákon kterým by se z našich podílu v rozpočtu vyclennily peníze na voličské weby když polít.trida Šmejdů nechce otevřít diskuzní rubriky

   na námi placenými weby polít stran a hnutí a posílá nebohé své voliče do platný tj na facebook tj do prdele?

   • Krtecek napsal:

    To,že tehdejší režim odmítl dialog a radši se zhroutil za to přeci pan Korál nemůže,to jen zle jazyky tvrdí,že pan Hejvl nechtěl komunistům ublížit a přece padli.
    Co tak dát si relete.??!!

    • Krtecek napsal:

     Repete,repete,repete ať žije Hejvl!

    • Krtecek napsal:

     Vidíte Proude jak stavíme tu Sílu proti Sile?Bereme si příklad z naší historie a z pana Hejvla.Ne jak ty křivá Hugo,nevíš kdo to byl ani pan Šiška nebo jiní naši lidoví kazatele tzv husité.

  • proud napsal:

   Vyber si kandelabr.........frajere!

   • Krtecek napsal:

    Po přímo galaktickém úspěchu prvního božského přikázání

    Dejte bando nevolitelných Šmejdů do svých šrot Programu Sociální stát místo korporátní fašistické tyranie ohnutých hřbetu a vadných zákonů a k tomu ještě nízkých platů nebo vás pi volbách budeme smolit a vymyslíme jaksi nedat ukrást zase nás hlas.

   • Krtecek napsal:

    Prd prý bude prosazovat Druhé příkazani našeho OSV s názvem.
    Okamžitě bando nevolitelných Šmejdů dejte do svých prázdných programu politických
    nebožtíků druhý bod Desatera patriotických občanů znějící

    Bože dej těm idiotum z vlády sílu,aby pochopili,že se nedá nic jiného než se modlit za DIALog a to nepretrzite trvajici ve formě otevření diskuzních rubrik zablokovaných na webech jejich stran za účelem odkopávání občanů na Facebooku aby za svůj Maras co Šmejdi

    vyrábějí nedostali kandelábry pana Prouda.

    • Krtece napsal:

     A Oude jak se ti líbí havárie pana ANO BUDE mi LIP,ten zástupce NWO to s rabováním EET prehnal.Nemazrani boháči ho angažovali aby zdemoloval naši Střední třídu a vykradl jejich majetek ale my podnikatele ve směru přípravy významných společenských událostí

     SE BUDEMe RVAT a nepomůže mu nic.
     Mimochodem už někdo přistihl toho Kobllihar jak rozdává dětem prošlé koblihy a vyfotil ho?

     To by, bylo terno dát to tady pane Proude a ne ho potěšit na kandelábru.

    • proud napsal:

     Tak se mi to libi,pro tebe a tobe podobny,vzdycky jenom Pan Proud!!! :-)

   • Krtecek napsal:

    A to jak ve světě padli už čtyři financmamstri kvuli
    EET už jistě pane Proude víte.A jak se vysmívá Střední třída tomu Koblihacovi cizinci a vynálezci 11 prikazani NEDOKAZeS padáme smíchem Oni vynalezli tzv

    Darovací trhy a jeden ho i poslal pred kadiho.No jak dopadne občanský odpor je ve hvězdách,ale,že existuje a vzrůstá je pravdou o které režimní tisk tě Koblihy psát neumi

    • Krtecek napsal:

     Proude pojdi s námi prosazovat

     Smrt kapitalismu BEZ privlastku vnuceného nám presidentem ODS,kterýžto idiot věděl,že máme elitní yntelektualni nevzdelance a oni nejen že nebudou vědět jaké to přívlastky jsou ale budou tak blbí,že se na to budou stydět i zeptat.
     Tak co vlastenecký amerikane Proude dej vědět těm idiotum,co jsou to za přívlastky a budeš jako mosazný chlapec stát na každém náměstí a občané se poserou závisti,neboť i oni by to mohli vědět kdyby chtěli.

     • proud napsal:

      Postav se na to namesti sam,moulo,ja to necham na lidech,at si ta prava vetsina vybere sama co chce,tak to ma bejt..........ja se o sebe dokazu postarat tak,nebo onak,a vzdycky dobre :-)))

 12. Luboss napsal:

  Amerikanizace v Iránu narazila:
  .....diskotéku jen do pouště. Žádná anglická slovíčka, ani obrázky nahých žen.....
  Mě se líbí termín: "žádná anglická slovíčka.."
  https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/na-diskoteku-jen-do-pouste-zadna-anglicka-slovicka-ani-obrazky-zen-vitejte-v-iranu-32044

  • Jana Karásková napsal:

   Mě se líbí termín: „žádná anglická slovíčka..“

   To u nás za totáče bylo také... a Ivan Mládek pak složil písničku, kde schválně zpíval Jez, Jez jez...

  • Ada napsal:

   A to ten redachtor nevie, že ženy v Iráne si nemusia zahaľovať "obličeje?" Len vlasy. Ešte mohol dodať, že odkedy! Za Mossadeka nemuseli!

 13. proud napsal:

  Nevim cos to psal.........

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!