Vítr změn se obrátil – Budoucnost je v Rusku

moskva-tel-vezCo by mi dnes asi řekli příznivci Václava Havla, který si tolik stěžoval na pověstné čecháčkovství, na to, že když už se ona malomyslnost u někoho objeví, tak nejlepším lékem na ni je Rusko. Když se v roce 1867 sjeli v Moskvě u Alexandra II. představitelé slovanských národů, včetně českých osobností typu Františka Palackého či Františka Riegra, jednalo se o klíčovou událost v posilování kulturní a politické moci slovanských národů a tehdejší rakouské mocnářství z toho bylo velmi znepokojené. Mocně zaznívaly myšlenky o tom, jak jsou Slované pod nadvládou germánských panovníků utlačováni a že se musí spojit v úsilí o vlastní svrchovanost. Když 26. května 2017 v sálu moskevské státní knihovny promlouvali postupně vedoucí delegací a významné osobnosti ze všech slovanských zemí a hovořili o tom, jak naše národy trpí pod nadvládou EU, NATO a západních korporací, viděl jsem, že se jedná o přelomovou událost novodobých dějin a i že je to stovky let prakticky stejné.

Byl úžasný zážitek slyšet významné představitele slovanských národů otevřeně říkat ty samé věci, za které nám doma nadávají do dezinformátorů, agentů Kremlu, extrémistů a kdovíčeho ještě a pak slyšet potlesk více než tří set účastníků zahájení v sále. Nejednalo se totiž o nějaké hurá aktivisty, kteří někde něco zaslechli. Jednalo se o významné představitele kulturního a intelektuálního prostředí, osoby vzdělané, často vysokého věku, profesory, spisovatele, vědce, odborníky ve svých profesích humanitních oborů. Byli to lidé, kteří velmi dobře věděli, co říkají a kteří skutečně reprezentovali zkušenost vlastního národa. A to už něco znamená. Základní nastavení pro naši práci během následujících osmi dnů, které jsme všichni strávili společně na lodi Kněžna Anastasie při plavbě z Moskvy do Petrohradu, bylo tedy to nejlepší, jaké může být. Svobodná, otevřená diskuze vzdělaných lidí nad společným zájmem s obrovským potenciálem vzájemného obohacení. Kdy je možné něco takového zažít? K ohromení z toho, jak obrovské, živé a rozvíjející město je Moskva, přibylo nadšení z toho, jaká setkání, poznání a zážitky nás čekají. Nalodili jsme se, opustili jsme ubytovnu pro veterány, kde jsme mohli sledovat vysokou úroveň péče o staré lidi a vyrazili na sever.

Obecně byl program na lodi takový, že jsme měli každý den zastávku s exkurzí na nějakém církevně významném místě a ve zbylém čase probíhalo na lodi najednou několik programů, jako především diskuze, koncerty, nebo představení konkrétních projektů či díla jednotlivých osob. Dal jsem se do práce především tím, že jsem si poznamenával, o čem lidi mluví, fotil, natáčel a zjišťoval, kdo mluví zajímavě. Každou volnou chvíli jsem využíval k diskuzi s lidmi, kteří mě zaujali, nebo se kterými jsem zrovna seděl u stolu, či v autobuse při cestě za památkami. A postupně jsem si říkal, tady je něco divného. Viděli to i kolegové především z české výpravy, kteří si toho všimli díky větším zkušenostem z podobných akcí dříve než já. Viděli jsme rozpor mezi tím, jak důležité a správné otázky byly na začátku předloženy k řešení a tím, že složení a metodika práce na lodi vůbec neumožňují tyto otázky vyřešit. Byli tam historici, spisovatelé, umělci, kněží, zástupci spolků slovanské kultury, pár novinářů, nebo lidé, kteří tam jeli čistě ze zvědavosti. Ale otázky, které stojí před námi, jsou v základu politické. Při diskuzích bylo vidět, že kultura skupinové komunikace není příliš vysoká a bylo mnoho lidí, kteří jen mluvili a prosazovali vlastní názory, místo aby naslouchali a snažili se porozumět ostatním. Přitom bylo vidět, že to všichni mysleli dobře, že upřímně věřili, že jejich vlastní zkušenost je cenná a snažili se ji předat. Také byly diskuze téměř vždy pouze o konstatování stavu, či o historii, ale lidé už nedokázali přijít s řešením a pohledem do budoucna. A do toho každou chvíli někde vyskočil názor, že slovanské národy by se měly sjednotit pod pravoslavnou církví, proti čemuž jsme především česká a slovenská delegace jednoznačně vystoupili a tento postoj jsme před ostatními úspěšně hájili. Když jsem si tam pak v jedné diskuzní skupině konečně vytvořil prostor ke svému projevu, z něhož jsem vybral kvůli času jen závěr o tom, co ve stručnosti s naší situací politicky, kulturně a ekonomicky dělat, tleskaly mi přítomné slovanské babičky téměř se slzami v očích za to, že jsem byl asi jediný, kdo navrhl nějakou smysluplnou cestu a pánové pokyvovali uznale hlavou a chtěli vizitky a kontakty. Začal jsem tedy zjišťovat, kdo tohle všechno zorganizoval a zaplatil a proč to dělá a jaké na to mají ostatní lidé názory. Nebylo to tak jednoduché, protože na to jednoduše nebylo moc času. Organizátoři měli plné ruce práce s tím, aby vše probíhalo hladce, což se jim skvěle dařilo a s diskuzemi či rozhovory, které už měli naplánované dopředu.  Nakonec mi z toho vyšlo, že to zaplatil nějaký ruský boháč, možná několik málo, který uvěřil pravoslavné církvi, že pomůže všem Slovanům a pověřil své přátele organizací této akce. To, že způsob organizace sjezdu nemohl vyřešit závažné politické otázky, byl buď záměr, nebo dílo nezkušenosti a politické naivity. Z diskuze s organizátorem vyvozuji, že se jedná spíše o druhou variantu, protože i on postupně viděl, že žádané výsledky se nedostavují. Korunu tomu nasadil jeden z členů české delegace, avšak ruského původu, kdy přednesl návrh na vytvoření unie nezávislých slovanských států, kdy si myslel, že to předložíme našim politikům placených z Bruselu a Washingtonu a ti z toho budou skákat nadšením, budou si říkat, co je to za úžasný nápad, zamávají EU, NATO a MMF a začnou se objímat se svými bratry Slovany. Z české delegace jsme mu říkali, že je to nesmysl, ale nedal si říct. Zbytek účastníků sjezdu tomu pak nadšeně tleskal a my jsme si říkali, že bychom je stejně nedokázali přesvědčit a tak jim nebudeme kazit jejich radost z toho, že se dokázali vůbec na něčem dohodnout, i když je to odsouzeno k neúspěchu. A tak jsem se více soustředil na pochopení toho, kdo jsou Slované a jak vyřešit aktuální otázky, které před námi stojí. Nehledě na to, že zde nebylo možné najít politické odpovědi, tak bylo možné nalézt odpovědi v kulturní a duchovní sféře.

Církev a setkání s náboženstvím byly významnou součástí celé plavby. Kláštery, kostely, mše, modlitby, líbání ikon, křižování, klanění se, zapalování svíček. Většina účastníků především z pravoslavných zemí se nadšeně účastnila všech církevních rituálů. Jenže když jsem jim říkal, že vidím, jak je církev manipuluje k tomu, aby se spokojil s vírou, místo toho, aby chtěli VĚDET, nechápali to a navrhovali, že mě hned tady na lodi pokřtí. Když jsem to odmítl a ptal se, jestli vědí, proč dělají konkrétní rituály a jak fungují, nechápali, že se na to vůbec někdo může ptát a nevěděli, co na to říct. Když jsem jim pak vyprávěl o církevních restitucích, o staletých špatných zkušenostech českého národa se zločiny církve, odcházeli zachmuření a říkali, že nerozumím ruské duši a že dnešní pravoslavná církev dělá dobré humanitární projekty, při kterých lidé dobrovolně pomáhají. Já na to, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Vysvětloval jsem, že právě v Čechách, ale i na západě existuje obrovské množství lidí, kteří si našli cestu k Bohu bez církve a přímo a že existují konkrétní metody a celé rozsáhlé nauky o tom, jak komunikovat s duchovním světem bez církve. Když jsem se ptal na to, co je pro vás důležitější, jestli církev nebo PRAVDA, už nebylo s kým mluvit, protože jsem jim vážně narušil systém jejich víry a viděl jsem, že se začínají bát. Zjistil jsem, že oddanost církvi je jedním z velkých problémů dnešních Slovanů (o západu ani nemluvě) a že právě my Češi máme historický úkol Slovany z područí jakékoliv církve osvobodit. Nástroje i znalosti k tomu máme. Bude to cesta dlouhá, ale úspěšná. Sjezd tedy skončil tím, že se přijala mnohá prohlášení, která sice jednoznačně vyjadřovala vůli po osvobození Slovanů z područí západu, ale zároveň prokazovala závažnou neznalost praktické politiky. Byl jsem však šťastný z toho, že jsem mohl do hloubky poznat (nejen, ale především) ruskou duši a porozumět tomu, jaké vztahy mezi námi jsou a co s nimi udělat. Poznal jsem, že každý Slovan má v sobě kus ruské duše, která je charakteristická především prostým nadšením pro život, pro dobro, pro lásku a touhou po prožitku vzájemnosti. A právě ta ruská duše je tím, od čeho se nás západ snaží odtrhnout, k čemu je potřeba znovu nalézt cestu a s čím je potřeba co nejvíce znovu obnovit komunikaci na všech úrovních. V Rusku je totiž to, co nám nejvíce chybí – síla, odvaha, energie, chuť do života. A my, západní Slované máme zase to, co v Rusku chybí, tj. znalosti, zkušenosti, svobodný rozum a svobodnou mysl.

Když jsme přijížděli do Petrohradu, byl jsem tedy trochu zkroušený z toho, že sjezd nenaplnil má očekávání, ale říkal jsem si, máme spoustu kontaktů na zajímavé lidi a časem z toho snad něco dáme dohromady. Věděl jsem, že takováto komunikace mezi lidmi z různých zemí je nesmírně užitečná a že je jednoznačně potřebné v tom jakýmkoliv způsobem pokračovat. Netušil jsem však, že to nejdůležitější poznání má teprve přijít. Nejprve přišlo ohromení z neuvěřitelné krásy Petrohradu, je to asi, jako byste vzali to nejlepší z Říma, Benátek a Paříže a dali to na jedno místo a několikrát znásobili. Potom se naše delegace rozdělila, většina odjela mimo město k jednomu známému od Rusů, ale já jsem se připojil k „mládeži“ a vyrazili jsme do víru velkoměsta. A já nestačil zírat. Všude neuvěřitelné množství neskutečně krásných mladých lidí, všichni v rozjařené náladě se skvěle, avšak kultivovaně a přirozeně bavili a na ulici bylo možné se dát do řeči s kýmkoliv o čemkoliv v přátelském duchu. Další zvláštnost byla, že tito lidé ve věku cca 20-30 let byli všude možně zaměstnaní i v řídícím personálu a bylo znát, že jsou úspěšní a dostatečně bohatí. Všichni s otevřeným srdcem, zájmem o okolí, plní naděje a bezstarostné víry v nádhernou budoucnost. Přitom slušní a dobře vychovaní. Doslova armády andělů schopní všestranné lásky, kteří se teprve za 10-20 let chopí vlády nad svou zemí.  Srovnejte to s ustrašenou, opatrnou a malomyslnou povahou a beznadějí, kterou většinou vidíme u nás. A tak si říkám, jak je tohle možné? Odpovědí jsou zdravé geny, zdravé životní prostředí podpořené funkčním sociálním a ekonomickým systémem a výchovou ve správném hodnotovém systému.  Tady v Rusku a v Petrohradě obzvlášť kapitalismus skutečně funguje. Když jste schopní, poctiví a pracovití, můžete si vydělat tolik peněz, že nebudete vědět, co s nimi. A v tom je obrovská příležitost i pro nás, západní Slovany. Rusko má obrovské zdroje a my máme schopnosti a znalosti, jak ty zdroje zužitkovat ve prospěch nás všech, na rozdíl od západu, který je pouze vysává. Rusové touží po tom, aby byli úspěšní, aby je svět a obzvláště západ bral vážně, abychom se jich nebáli, ale abychom je milovali. Touží po vzájemné komunikaci, nabízí ze sebe to nejlepší a chtějí být vnímáni jako představitelé Dobra. Cítil jsem se tu moc dobře, jako konečně Doma.

Druhý den ráno jsme měli odlétat do Prahy, ale budík v hostelu mne neprobudil, já zaspal a nestihl letadlo. Kolegové od výpravy a spolubydlící v hostelu mi pomohli vše vyřešit a já měl ještě jeden den na poznávání Ruska. Nejcennější poznatky přišly ze sledování televizní produkce. Ať už se jednalo o jakýkoliv žánr – zpravodajství, showbusiness, publicistika, seriály, filmy, zábava, mělo to v porovnání s českou i západní produkcí značně lepší úroveň. Rusové si osvojili západní mediální technologie a naplnili je bohatstvím ruské duše. Výsledkem je úchvatná podívaná, kultivovaná zábava a pořady nabité koncentrovanými a přitom srozumitelnými informacemi. To všechno znamená, že Rusko už kulturně i technologicky předehnalo západ a ekonomická dominance Ruska je na obzoru.

Aby toho nebylo málo, tak jsem po návratu shlédl projev V. Putina na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu, který pronášel právě v den, kdy jsme tam byli. Projev na konferenci, o které česká mainstreamová média včetně České televize, nenapsala ani písmenko. Putin mluvil o tom, že Rusko čeká nová fáze ekonomického růstu a jak připravili pro podnikatele z jiných zemí ideální podmínky k práci, při které se poctivost, kvalita a pracovitost vyplatí a podvodníci nemohou uspět. Doslova nabízí miliardy plnými hrstmi a říká: Pojďte k nám a s námi tvořit šťastnou budoucnost pro všechny. A já věděl, že říká pravdu, protože jsem ke stejnému závěru došel ještě před tím, než jsem ho slyšel. Jdu do toho a tu nabídku přijímám, protože je poctivá a „kdo chvíli stál, již stojí opodál.“ A jestli tomu někdo nevěří? Co je mi po tom. Já tam byl, já to viděl a konečně mi to všechno dává smysl a vím co s tím. Co s tím uděláte vy?
121 Komentářů k Vítr změn se obrátil – Budoucnost je v Rusku

 1. petr napsal:

  Vás ani na vteřinu nenapadlo že by pravdu mohla mít druhá strana a mýlíte se vy? Nedivím se že Rusové tomu prohnilému Západu ani trochu nedůvěřují. I proto že jim lidé jako vy tuto nedůvěru neustále potvrzují.
  Co když řešení není na politické rovině ale naopak na té duchovně náboženské jak to instinktivně cítí rusové?

  A pak je tam nějací čecháčci vychovávaní židozednáři k antiklerikalizmu (což je jen maskovaná židovská protikřesťanská agitka) nejméně od první republiky a dovychovaní bolševickou protikřesťanskou agitkou k úplnému ateistickému zblbnutí přijedou poučovat jací jsou pitomci když uznávají pravoslavnou církev.

  • proud napsal:

   na rovine duchovni,ovsem i o materialni telo je potreba se postarat,ze ano:-))).Nabozenstvi,jedno jaky,je jen obrovskej pruser.Rozdil mezi nima je jen v tom jak moc mekky,nebo tvrdy jsou........co rikas treba na ateismus duchovne zalozenyho jedince,taky to nazves zidobolsevismem?:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

   • petr napsal:

    Nikoliv. To nazývám duševní mastrubací. Vytvořit si svého vlastního boha na míru který vyhovuje potřebám mého ega, to je v 99% ten tvůj "ateizmus duchovně založeného jedince".

    Prostě jít do kostela, pokleknout a ohnout hřbet v pokoře, to je noční můra ega. A tak egoisti hrají hru na osobního boha aby nemuseli svádět urputný boj sami se sebou, vlastním egem a vlastním stínem. Protože to zatraceně bolí.

  • Jura napsal:

   Ono hlavně již to křesťanství je nástroj západu proti Rusku.

  • Krtecek napsal:

   Petře ono máš zda se s tím duchovnem pravdu a proto OSV má v Třetím přikázání Desatera voliče Dialog s polít stranami a hnutími ve formě otevření jimi zablokovaných diskuzních rubrik pod články na jejich webech námi občany placených.Ono tady se řadí poucime u pana nebožtíka HEJVLA, který taky nechtěl žádnou politiku ale pouze Dialog s režimem.No a režim se na něho vysral a radši padl.Takze po těch zkušenostech z historii by mohlo bodnout REPETE.

 2. Sasin napsal:

  Šmarjá, esli nás má zachránit ruský kapitalizmus, tak to byla marná cesta.
  Ptáčci se lapají, není jiné technologie, ale cesta musí vést jinudy, ne přes vyrábění a stavění hedvábných stezek.

  • proud napsal:

   Problem asi nebude v tom ze by nevedeli jak,ale v tom,co ovce jeste dokazou zkousnout aby se udelal prostor pro jejich odovceni a zavedeni onoho "konecnyho" systemu......zadnej -ismus nepomuze,jen rozum ve spojeni s intuici.Ale rikam si nac cekat na Rusko,proc nezacit tady taky a po svym? Prechod k tomu nejlepsimu by pak byl jednodussi..........

   • proud napsal:

    Premejslim jak k tomu lidi dostat.Nemuze to bejt tak tezky,podivej jen na tu silenou blbinu co se ted kdekomu toci na prste,jak ji kazdej ma a kazdej chce........

    • jan nowak napsal:

     Proude - to je gyroskop.. koupili jsme toho s Hongem celej kontejner : ))
     .. chceš ňákej poslat ??
     Super prajz : 79 babek/ks

     ps : Haarpík Ho může točit na čenichu !

    • Marika napsal:

     Proude, otázkou je, jestli je to opravdu pro ty s neposednýma rukama a s poruchou soustředění a různá ADHD, nebo jestli to spíše neodvádí od něčeho pozornost, právě kvůli závislosti neustále rukama něco dělat. Jako blbý točej i ti, kteří se soustředěním problém neměli.

     • proud napsal:

      Nevim,ale myslim si ze je to slagr typu rubikovy kostky ,tech kulicek na provazkach co frcely kdysi a podobne,nekdo se proste napakoval na sezonni blbine,podobne jako se treba adidas,nike a tak pakujou na "znackach",picoviny na ktery se ovce chytaj............

      • proud napsal:

       Nekdo si vcelku rozumne dal dohromady ze spis vyrazi z milionu ovci stovku,nez z jedy jedny milion........staci jim jen zblbnout "jehnata",aby to kazdy muselo mit.Tedy zase vychova a zase je to na nas,na tom chytrakovi ne,ten jen skasiruje nasi pitomost.

   • Marika napsal:

    A to je právě to. My pořád máme pocit, že se musíme k někomu přidat. Když ne napravo, tak nalevo. Jindy to zase bude nahoru a pak dolů. Proč nemůžeme být sami sebou? S ostatními jen komunikovat, spolupracovat, obchodovat...
    Proč pořád musíme lízt do zadnice nějakému obru? Proč si prostě jen nevezmeme příklad třeba ze Švýcarska, jak být samostatní, nezávislí...???

    • proud napsal:

     A proc si brat priklad,neumime si udelat vlastni model? ;-)

    • proud napsal:

     Svycary jsou diky podpore GP a bankam v uplne jiny pozici.

    • weissbach napsal:

     Protože jsme středozemě a protože nás nenechají si dělat co chceme. To je bohužel iluze. Je zázrak, že jsme v tomto prostoru dokázali přežít posledních tisíc let a svědčí to o naší vitalitě a schopnosti pasivní rezistence. Upřímně nechápu, proč po tisíci letech špatných zkušeností jsme opět ochotni riskovat ztrátu území a národní existence paktováním s nepřáteli. Jsme v úplně stejných sračkách a na špičce jehly jako v letech 1618-21. Akorát mají všichni dojem, že se minulost neopakuje, což je evidentně kravina. Ale mluvit o tom nahlas se všichni bojí. Z různých důvodů.

     • proud napsal:

      To je bohuzel fakt,divim se ze nas jeste nenapadlo pouzit onu pasivni nenapadnutelnou resistenci k tomu,abysme se konecne osamostatnili,nybrz ji neustale pouzivame k vlezdoprdelkovani.

      • CENTRIFUGA napsal:

       Vajsbrachu a kolik andělů se teda vejde na tu špičku jehly? Nebo musí mít každá loď jen jednoho kapitána a každej hnůj jednoho kohouta na smetisku?

       • weissbach napsal:

        A ne snad?

        • fukar napsal:

         Řekl bych..., že není namístě pořád se nechávat ovládat strachem a obavy, ono to neurotiuje pak i směrem do společenství ve kterém (chcete klid)?

  • Přemek napsal:

   Vaše reakce svědčí o značné povrchnosti a nepochopení podstaty věci. Jelikož podvodnický západní kapitalismus řízený neoliberální kulturní galérkou je na cestě do propasti, je naší povinností pochopit, proč, za základě čeho a především jakým svměrem se mění svět, zejména ten euroasijský s jasným dobře řízeným strategickým centrem v Kremlu a v celé širé RF. Hlasité výkřiky v našich oficiálních médiích zcela zaprodaných té prolhané a podvodnické západní pseudoelitě jsou steny bolesti, jež provází sebedestrukci západního euroatlantického zlořádu. Některé české firmy dávno pochopily, že ve spolupráci s RF je budoucnost. Za všechny třeba táborský Brisk s novou linkou v Togliatti. Někteří čeští politici také pochopili, že před Uralem i za ním se rodí ke skutečné spravedlnosti obrodivší se lidský řád, za všechny jmenuji pana Šarapatku. Že ani podniatelé usilující o poctivé férové vztahy ani politici s kritickým myšlením neznají KSB a DVTR je důkazem, že je spousta práce prostřednictvím těchto navýsost praktických teorií vzdělávat celou naši společnost a současně i všechny další, kteří doposud tápou a nezaprodali se rohatému. Bez církví se to nejen obejde, ale i dokonce i cesta k vlastnímu svědomí a Bohu v něm je činí překážkou. Konejme dle našeho svědomí a tím je sdílejme, pak bude euroasijský prostor s významným slovanským vkladem náš společný, společně hájený a společně zvelebovaný.

   • proud napsal:

    Je zajimavy jak si jsi jistej z ty pouhy ctvrtiny nam znamyho dilka,ze je cely v poradku:-)))))))))))))))))))))))

   • proud napsal:

    Nechces bejt mym zakaznikem? Takovy co skocej na kdejakej spek vsichni podnikatele a prodejci milujou:-))))))))))))))))

   • Sasin napsal:

    Esli to bylo na mne, tak odpovím takto. Předně je jasné, že řízení mas pomocí izmů dycky tak nějak smrdí vícepatrovým uchopením moci, na kterou ti dole nesmějí dosáhnout. Jak se to okecá patří ke schopnostem představení uměleckých vloh vrchností podporovanou uměleckou frontou za spoluúčasti odborníků na formování myšlení. Ideologičtí tahouni, vysvětlující lidem, že nejsou schopni bez nich přežít se cení v každé době. Kapitalizmus umřel, "ať žije kapitalizmus??". Ale gdeže se ta Histórka opakuje. Lepit slovanskou vzájemnost na výhodnosti podnikavců, podnikatelů a družby byrokratů je nepochopením problému. Ostatně východisko z ujařmění člověka u výrobních procesů je stále tím hlavním lepidlem společnosti, ať se chce jmenovat jakkoli. Igdyby všechno dokázaly vyrábět stroje, například komanči kvůlivá zaměstnanosti vývoj brzdili, američaní výrobu raději odvezli, stále něgdo chce aby byli lidi donucováni k poslučnosti nějakým systémovým řešením. Aby byli navždy zbaveni suverenity, soběstačnosti a aby nemohli své rody zvelebovat, tak i v těchto navrhovaných případech budou muset alespoň strojům a robotům nosit svačiny nebo rovnat materiál, zametat kolem nich nebo psát o tom elaboráty k posouzení vyšším místům do první etáže mnohopatrové organizaci na ustájení lidského dobytka.

    O schopnostech člověka už jsou popsány stohy studijních materiálů, ví se kolik člověk utáhne, kolik vyrobí, kolik odvede, kolik strachu snese, kolik bolesti vydrží a kolik a jakého proudu je potřeba do oplocení. Z toho vrchnost vaří. Gdyž je člověk z toho tahání unavený, v záchvatu sebezáchoy si sedne na bobek a začne přemejšlet, gde je chyba, gdyž celé jeho předchozí pokolení makalo jako mukli a on jako dědic má stále z toho všeho holou prdel a musí stále platit další zvýšené poplatky, jakoby ti jeho předci byli šílení a nedokázali vytvořit nic udržitelného, něco co se jako jednou dokončí a slouží mu to na furt.

    To je dycky vítaná příležitost odborníků vytáhnout nějakého bubáka ze šuplíku a změnit třeba světové hranice, rozmíchat lidi nebo jim nalít do hlavy nějakou další zředěnou víru., která je sice už kyselá, ale lidem to musí stačit. A gdyž to nepomůže, vyhodí svět do luftu a můžou lidi znova vymejšlet žárovku a pohádky o měděných nástrojích "egypťanů" co dodnes netuší jak si jako pyramidy stavěli Takže o co se ve skutečnosti jedná? O strach? Někteří mají strach, že by člověk začal příliš vědět. Že by mohl dosáhnout časové svobody na uvědomění si svého údělu. Źe by ze svého podílu na neprodejné půdě mohl být královsky živ už po dvaceti letech od zavedení své vlastní KONstituce. Že bránit se proti sázkám na vítěze ve váklách samozvaných státních organizací se ubrání jedině vytvořením účinné společné obrany, která nebude za žádných okolnoí součástí veksláckého prodeje. Takže jak? Pochopit o co ve Slovanství vlastně šlo, páč v tom poznání hodláme naléz ústupovou cestu z cicvilizační propasti.

    • úzká hrdla a překmit rozrodů napsal:

     Vono by sice šlo navrhnout ideální podmínky pro člověka...dyž ale vy byste se pak v takových přemnožili...
     Jak zbavíte této obavy?

     • Sasin napsal:

      Já myslím, že lidi jsou pohodlní a rozrostou se jen do velikosti svého podílu na neprodejné půdě. Můžou se i domluvit, s tím by se dalo ve volbách potřeb taky počítat, nebo ne?

      • Anketa-Přejete si rozdělit lidstvo na nejméně 2 neslučitelné druhy? napsal:

       Jako opatření by to nebylo dostatečné.
       Co je a co není "přemnožení" neurčuje někdo arbitrárně (nejde to přesně "vyměřit" pro každý případ politicky a ani se to neurčí nějakým hlasováním...URČIT znamená ROZPOZNAT a ne určit že "tak to bude".), ale samo se to začne projevovat různými problémy...což ano...působí i zpětnovazebně tlumivě, ale na druhou stranu snižuje spokojenost a tím zvyšuje spotřebu a takto pořád dokola dokud je "z čeho brát"...Jinými slovy - takto by to nemělo "řešení".
       Ani anketa není pro to, aby ona něco roz/hodla, ale jen aby se o tom přemýšlelo...a snášeli důvody pro a proti a kontexty v kontextu...

       • Sasin napsal:

        Evropané pré vymírají, asi jsou spokojeni nejvíc. Za Husáka to plození museli dokonce zaplatit. Tak jak?

        • Není Evropan jako Evropan napsal:

         To, co množíte Vám ale "nepomůže" naopak bude součástí problému a tedy jeho nepochopením.
         Ve výhodě bude ten, kdo přijde s realizací řešení a ne ten, kd se bude snažit "PŘEČÍSLOVAT".

        • Anketa2: Přejete si mocí mermo zamezovat štěpení lidstva na více druhů? napsal:

         Vymírání není problém, ale to že je nesnesitelnej poměr starejch vůči mladým - neboli jako celkově čím dál víc starejch - což u většiny znamená, votravnejch, nesnesitelnejch, JIŽ SE NESCHOPNEJCH MĚNIT a hlavně se jim nechce, nemaj zájem ale přitom změnám zaclánějící (jako stromy stínící světlo rozumu, proto musí padnout a to "větrem a suchem"...).
         Jo dyby starší byli jako děti...tak by se to ještě dalo, ale takhle...jak jsou je to při jejich neustálém přibývání peklo:D

        • proud napsal:

         To neni peknej nazor........nebejt jich,nebylo by ani tebe......a nebejt zkurvenyho systemu,nebyli by nekteri,jaky jsou.

        • Neutral napsal:

         "Krása názoru" není v tom, jestli se někomu líbí.
         To je popis stavu a i návodné ponouknutí jak by se to dalo řešit...tím, že "dospělí" (tedy starší) BUDOU JINÍ (jenže to voni právě od toho jsou starý, aby jiní nebyli, že? Těžko se s nima hne a vlastně to ani nestojí za to se s nima handrkovat. Všecko "právo" a "vlastnění" přitom leží na jejich straně, což možná ani není fajn...).

         Nicméně, raděj než na POPIS stavu vzrůstu počtu nesnesitelných (to je zajímavé, že "mladí" nesnesitelní nejsou, to až "zdospělej") by bylo záhodno upnout síly na otázku

         kladenou
         opo mí jení napsal:
         11.6.2017 (17.20)

         A SICE TO JE VÝZVA PRO VÁS - "inteligenci" a "praktické kutily" - abyste přiŠLI S VLASTNÍMI ŘEŠENÍMI (pro mě za mě klíďo píďo i "slovanských rysů"), hlavně ale VLASTNÍMI. Ne jen bezmyšlenkovitě přejímat cosi jiného ani nevěda proč a zač je toho loket, nýbrž sami GENEROVAT.

        • paradoxně problém je součástí řešení, problému bylo třeba ale ne víc než dá se zvládnout napsal:

         "…..nebejt jich,nebylo by"...

         Nebyla by přišla v tuto chvíli NÁPRAVA PO NICH (do základů) na víc (sil) než tím svým "tvořením" a "udržováním" "ušetřili".

         - neboli ZMAŘILI z koláče (toho čeho bylo třeba ponechat pro nápravu) větší díl než který by si kvalitní náprava vyžadovala... čímž ji vlastně znemožnili.

         Nebejt jich.

        • Petr napsal:

         Pro Anketa2. Mate pravdu. Na vase stare roky uz stari nebudou. Doufam ze ti kteri nadavaji na stare lidi nyni, si vpali po vlastnich padesatinach kulku do hlavy a nebudou prekazet jak nynejsi stare generace.

        • proud napsal:

         Neznemoznili vubec nic,i kdyz ani nenapravili.Je na kazdym jak se k tomu sam postavi,bez ukazovani na druhy!!! Nebejt jichmnebyl bys ty abys mohl napravovat co nenapravili oni,mmisto plakani a ukazovani po nich,zbavovani se vlastni zodpovednosti na jejich ukor!!!

        • proud napsal:

         Dobre Peto:-))))))))))))))))))))))))

        • místo aby vodprejskli a stáhli vocas, ještě se budou kasat a poučovat napsal:

         Petře, argument ad absurdum nic nevyřeší.

         Sice by se dalo říct, že od "dospělců" tohoto nepovedeného druhu jsem se NAUČIL AKORÁT JAKEJ NEBEJT, nicméně jste si mohl všimnout, že proviněním zde není to, že je někdo "starší" (že byl dřív než jiný), ale to JAKÝ JE k stáru (vlastně už od ranné "dospělosti") - že se mu pak už nechce měnit, ale hlavně že o to víc a vychytralejc se drží moci a MLADÉ VE VŠECH OHLEDECH - včetně vlastních - ZNEUŽÍVAJÍ A DÁVAJÍ ZNEUŽÍVAT!
         A co ti co "u toho byli dřív" NATROPILI! Byť "v dobré víře", ale spoustou hlouposti (Ok, chyby je třeba se naučit dělat) v rozsahu který si ale neměli dovolit.

        • kdo zkazil ať spravuje a nepřehazuje napsal:

         Lituji, ale není dost zbylých sil to po vás napravit.
         A vůbec co je to za zvrácenou víru jakože to za vás někdo udělá??

         Hezky Vy a hybaj!

         Zavolejte mi za pár tisíc let až to budete mít a NEPODVÁDĚT...hezky sami milé děti - bez pomoci ,) Aspoň budete moc sami sobě ukázat co ve Vás je a nespoléhat se na druhé= či neexistující "jiné budoucí" než jste Vy.

        • Petr napsal:

         To co jste se nenaucil nic jen to co nesmite je vas problem.
         To jaky je clovek k staru? A co ze stejnymi mladymi? Copak ti nezneuzivaji a nenechaji se zneuzivat?
         Ja to vidim spis opacne. Za stare generace se budovalo. Ted to mlada generace neni schopna ani udrzet. Kde prijdy do kancelare sami mladi. Za poslednich dvacet roku se neuveritelne zvysila byrokracie. Vina nasi generace je v tom ze jsme ty mlade rozmazlili. Skoro vse mneli zdarma.
         Ja nevim co jste za cloveka vy. Ale ja se vcelku mnenim i na stare roky. Hlavne kdyz vidim ty mlade neandrtalce na postech o kterych nemaji poneti. Jen maji bumasku ze skoly. A kazdy si tu svou pozici drzi zuby nehty.
         Porad musim jednat se vselijakyma inspektorama a byrokratama. Muzu napsat ze ti mladi, jsou mnohem vetsi brzda nez ti starsi, kterym se aspon casem dostavilo trochu moudrosti.
         Jestli se vam zda ze vas vasi rodice nenaucili neco prospesneho, vinte je a ne vseobecne.
         Casem budeme obvinovat kazdeho ze vseho. Jen my budeme ta nevinna utlacovana obet. Ze?
         To ze par starych parchantu, nici svet, naznamena ze generace je vinna za vse spatne. Tento kolobeh je tu uz od pradavna a bude v budoucnosti, pokud se neprosadi generacni zakon - padesat a dost. Bohatemu dat bezbolestny jed, chudeho hodit do stare sachty. Hlavne ne zbytecne vydaje.

        • X napsal:

         "proud napsal:
         11.6.2017 (18.32)

         Neznemoznili vubec nic,i kdyz ani nenapravili.Je na kazdym jak se k tomu sam postavi,bez ukazovani na druhy!!! Nebejt jichmnebyl bys ty abys mohl napravovat co nenapravili oni,mmisto plakani a ukazovani po nich,zbavovani se vlastni zodpovednosti na jejich ukor!!!"

         - ÚČELEM JEJICH ŽIVOTA,, KTERÝ JIM VY CHCETE VNUTIT JE NUTNOST PO VÁS NĚCO NAPRAVOVAT?!? Že se nestydíte.
         Vy starší akorát potřebujete kopat do prdelí a přimět Vás to na vlastní náklady všech Vašich sil opravit do základů (ale ne už podle Vás, protože to prostě necítíte jak to má bejt.)

        • proud napsal:

         V om mas sice kus pravdy,ale je to o nicem,staryho psa novejm kouskum nenaucis,bude asi malo tech kdo pochopej,i kdyz si myslim ze mezi obycejnejma lidma jich to chape dost i ve stari.Ma smysl se uzirat a hazet viny? Nebo ma vetsi smysl zmenit sebe a tim menit svy okoli a hledat ty co tomu porozumej a udelaji totez?.........

        • proud napsal:

         X,promin,ale jsi trouba.........napravoval bys to prece pro sebe a tvoje deti,pro stary uz ani moc ne.Nic nechapes,jen places,navic na spatnym hrobe :-)))))))))))))))))))))))))

        • Petr napsal:

         Proude to jsou dalsi poskoci systemu. Jejich poslani je rozestvavat generace mezi sebou. Jde to jak u buzerantu, negru, ciganu a pod. Vzdy nevinni, porad se jim ublizuje. Porad stejny styl.

        • proud na troud napsal:

         Petře, ty provokatére, co si myslíš jak seš chytře vychcanej, tu ampuli i kulku, co navrhuješ si můžeš strčit leda do svý zadnice, ačkoli to nedoporučuju.

         JÁ JE NECHCI ZABÍT!

        • proud napsal:

         Mozna Peto,ale mozna si to jen potrebuje srovnat v hlave.Uprimne receno jsme tem mladejm krome toho ze jsme je nektery vychovali jinak moc nepomohli,v necem pravdu ma.Ale nic to nemeni na tom ze placem uz veci nenapravi.Ono je pekny ze jsme jim za sociku budovali,ale taky jsme to pak pustili z rukou,to je neoddiskutovatelny.Nicmene to uz ted nic neresi,musej to resit oni,uvidime jak se jim to podari,moc to na to zatim nevypada,stojej mimo a nechavaj se cvicit,panackujou jako vsichni ostatni..........ale placou......

        • Petr napsal:

         Troud, vy nechcete vubec nic. Jen aby vam predci zaridili pohodlny a bezarostny zivotek.Nam starsim to muze byt vcelku u prdele, proto zevase typy uplakanku, by si stejne nasli-y nejaky duvod pro plac a svalovani viny na jine. Nastesti vetsina mlade generace je v celku normalni.

        • Marika napsal:

         Anketa2 - já se naopak obávám, až generace starých lidí, které tady urážíš, vymře. Podle mě jsou to poslední normální. Jsou to ti, kteří si nedají jen tak nasr... na hlavu. Se staršími lidmi se bavím často, nebo je aspoň slyším mluvit a jsem tak šťastná za to, jak jsou osvícení. Lecjaká dvacítka z vejšky humanisticky zblbnutá je větší problém.

      • proud napsal:

       No nevim jak ty,ale ja bych vsadil na to pouceni a zdravou antikoncepci a ne ty hnusy co nam cpou dneska.Kdyz lidi poucis a pochopej,nebudou se rodit jako kralici,ani to nebudou uz mit zapotrebi.......Porad a ve vsem totiz narazime na ovcanstvi,blbcovi muzes rikat neco porad dokola a porad marne,normalka.Jen ten kdo umi pouzivat hlavu a dostane adekvatni informace z toho neco dokaze udelat.

       • opo mí jení napsal:

        Kontracepce...proude...to by ale bylo pořád jen jedno z "řešení", navíc závislé na BIGfarmaChem kolektivně působícím průmyslu a ten taky by na tom "vydělával" a ne ti, co by se dobrovolně na základě ne nedostatku citu, ale dostatku např. rozumu (ale zase ne nadbytku vypočítavosti a nedostatku citu a rozumu) spolu k němu...SEBEOVLÁDALI, takže by pochopili, že např. JIM SAMÝM není třeba aby měli SAMI tolik potomků.

        Sasine, aniž by se hodnotila aktuální situace v poli počtů, tak RIZIKEM BYLO A JE samotný ten fakt, že tu není to "řešení"...Že se na to um nesoustředil...že to nevynalezl, nevyzkoušel a neumí praktizovat.
        Rizikem není to, co víš jako to...co nevíš.

        • proud napsal:

         Ale ne,ona ucinna antikoncepce jde i s teplomerem:-).Ale jde o to,ze tu dobrou ti stejne neprodaji,potrebujou ne to co pomha a neskodi,ale to co te uvaze k doktorum a jejich praskum.Ten navrh byl pro svet ve kterym uz ovce nejsou,tedy ani obchod a penize,kde ziskem bude zivot,nikoliv prezivani a penize.

        • Sasin napsal:

         To je fakt. Staří kokoti jsou produktem kokotského systému. Málogdo se tomu dokáže vyhnout. Právě proti tomu jsme odsouzeni hledat poučení z krizového vývoje u slovanských PRAVidel. Většině blboňů se to JAVí jako utopie. Něco, čeho nedokážou prakticky dosáhnout, páč by museli změnit své životy, které jim kokotský systém nalajnoval až do smrti. Bez porušení nařízení zaKONa se to nedá provést.

        • proud napsal:

         Otazkou je kdo ho porusi a jak,to je celkem klicovej moment kdy jde vsechno dostat,nebo taky vsechno odevzdat.........ovce odevzdaji,ostatni jen neradi,kdyz nebudou ovce,je moznost ze nejen ze neodevzdaji,ale vezmou si zpatky co je jejich,to znamena,vsechno!

       • Marika napsal:

        Pro kdo zkazil ať spravuje a nepřehazuje: Super, hned jdi za Khárlem Chrápalbergem, ať donutí své milované Sudeťáky nám to tady napravit. Protože právě po tom, co to tady tak zku...li, to generace starých napravovala. A to i těch, kteří se vrátili z koncentráků. Sotva začali budovat nový stát, komanči jim ještě nandali.

     • Sasin napsal:

      Možná už tu otázku v HisTórii řešili?

      The last Heirs of the Hyperborean Kings, Great Tartaria, 1776 USA, Великая Тартария,
      https://www.youtube.com/watch?v=vjW4Fr6vDuA

   • Jana Karásková napsal:

    "Táborský" Kovosvit postavil taky společný závod v RF, prý se na jejich NC strojích vyrábí ruské rakety... tak snad nám v budoucnu nepřiletí na hlavy, pokud bude Putin něčím /někým vyprovokován.

   • proud napsal:

    " Jelikož podvodnický západní kapitalismus řízený neoliberální kulturní galérkou je na cestě do propasti, je naší povinností pochopit, proč, za základě čeho a především jakým svměrem se mění svět, zejména ten euroasijský s jasným dobře řízeným strategickým centrem v Kremlu a v celé širé RF."..........co je lepsi,chapat picoviny do kterejch jsme se nechali zavliknout,nebo pochopit ze si doma muzeme udelat co chceme a potrebujeme bez ohledu prave na ty picoviny co nam jen blbnou hlavy? Kdybych mel kazdou picovinu chapat,budu mit hlavu jak pytel od melounu a pritom budu blbej jak stoky!Proto si picoviny delim na dulezity a nedulezity.............

   • Krtecek napsal:

    Premku jste u politické strany?Když ano už jste přebrali Desatero voliče a vysvětlili svým voličům že ten kapitalismus BEZ PRiVLASTKU je vyrabuje na plech a je na hovno?

  • napětí napsal:

   no jo, ty toho víš, v minulosti byl loupeživý rod Sasinů na ostravsku a krakowsku zrovna tak podnikatelský, jako dnešní političtí hazardéři. I proto jich císařské jedntky Habsburgů honili a věšeli. Dnes jsou Sasinové na Ostravsku zrovna tak neplatiči DPH, jako kdysi v 17.stol. neplatiči poplatku...

   • proud napsal:

    Hochu,hochu,ty ty elektrine delas jen ostudu.Ale vzdyt si plat dph,bud blbej,nikdo ti nebrani v podporovani svinstev a zlodejen.....vole.....:-))))

 3. geronimoh napsal:

  Tzv. „ruské pravoslaví“ je okouzlující byzantská lež, lepkavá a opojná jako otrávený med, předložená vládnoucí
  „elitě“ siono-internacisty, a jí přijatá k rozšíření na Rusi s cílem uzákonit své parazitování na práci a životě většiny

  ( Vnitřní prediktor SSSR - Nastal čas o Stalinovi pohovořit.. c2001 )

  • proud napsal:

   Jiste,i GP se vyviji,tak v minulosti zavdel ledacos a cekal co se z toho vyklube,co podpori a co zahrabe........je na nas rozeznat co je z jeho dilny a co ne,on se neprihlasi samozrejme k nicemu.

  • nula napsal:

   A protože už si to lidi ve spouště případů uvědomili, že je pánbíčkáři akorát tahají za fusekli, využívají a žijou z jejich práce, tak je třeba přijít s novým "náboženstvím", které se bude tvářit děsně krutopřísně vědecky a bude tvrdit, jak dává tu moc do rukou obyčejných lidí skrze ty tlusté knihy, které je přece třeba toliko študovat, až člověku pak nezbyde čas na to, aby se zabýval opravdu podstatnými věcmi a tudíž přenechá ono řízení, které se skrze ty tlusté knihy bude celý život učit, té stejné elitě, která mu ty tlusté knihy podstrčila. :D

   Bože můj, Bože můj...

 4. proud napsal:

  Ovsem jak jsem uz nekde psal,me vcelku nezajima GP a jeho moresy,proc by taky mely.Tim ze zavedeme to nase,pak vsechno ostatni stejne zmizi,tak na co se tim vlastne zabejvat vic nez je nutne treba? :-)

  • proud napsal:

   Tem vsem staci jen sebrat jejich nastroje moci a jsou "na dlazbe".A co je na tom nejhezci,nebudou moct ani rict,nedame,nebo se o ne prat:-))))))))))))))))))))).Jde jen o to aby to lidi pochopili a zacli jim ty nastroje ignorovat,eto vsjo.:-)

   • geronimoh napsal:

    jejich moc spočívá v tom, že jim ji dáváme my, my všichni, málokdo si to uvědomuje

    • proud napsal:

     Samozrejme,podporujes je vsim co si koupis,jedno co,tim ze svitis,varis,topis,jezdis autem......vsim.

     • proud napsal:

      i tim internetem ted.Ale to neznamena se vratit na strom a nic kvuli nim nekupovat a nepouzivat,abych je znicil.Cesta je mnohem pohodlnejsi,proste si to nekupovat,ale brat:-))))))))))))

      • Petr napsal:

       Elity se okrast nenechaji. System je udelany stylem ze cokoliv udelate proti vladnim, otoci se proti obycejnym lidem. Podporujes je vsim. Jo. I vytrenim prdele. Proto-chces li byt spravnym Cechem, ne papirem, ale mechem.
       Ono vse zavisi na jednote lidi. Ta neni. Narod je schopny jakz takz sjednotit u sportu. Ovsem ve vecech co ovlinuji zivot, ani nahodou. Bydeme se hadat jak po viteztvi zaridime zivot. Budeme se hadat jak zvitezit, rozdavame pudu, kterou nemame. Misto sjednoceni se spis rozdelujeme.
       Pisete, "brat". Co chcete brat? Pasivni odpor, Vy budete drzet hladovku, utirat si prdel mechem a dalsi tisice lidi Vas budou mit za idiota. Ppokud neni jednota velke vetsiny, jsme jen figurky urcene pro hry mocnych.

       • proud napsal:

        Prave proto je potreba to ty vetsine vysvetlovat aby pochopila.

        • Petr napsal:

         Vyysvetlovani je k hovnu. Treba konat. Nornalni pochopi. A tem kteri nepochopi, ani vysvetlovani nepomuze.

        • proud napsal:

         Jenze bez pochopeni vetsiny,nebudes konat dlouho,nikdo te nepodepre,nikdo se za tebe nepostavi,udelaji z tebe teroristu,tak prosty to je,proto potrebujes ty veci dostat do povedomi lidi,proto existujou egregory.........

        • Petr napsal:

         Proc by se mne meli udelat teroristu? Lide musi pochopit ze jedine poluprace a pomoc jeden druhemu pracuje. Hlavni je cinit a ne vysvetlovat. Elity to pocopily spravne. I kdyz se mezi sebou nesnesou, vetsinou mezi sebou spolupracuji. Tlachy nepomuzou. Fotr mi take vysvetloval hodne veci. Pokud tak necinil padnou rukou, byl nevyslyseny.

        • proud napsal:

         Protoze se jim nehodis do kramu.Lidi nepochopej nic cemu neporozumej.U prachu je to prosty,makas,nebo krades,mas.....ovsem to "mas" je hodne ruzny a ruzny je i za jakou cenu.

        • Petr napsal:

         Nemuzou z kazdeho udelat teroristu. A pokud bych se toho mel bat tak si ani poradne hlasite neuseru. Ovsem je fakt ze se vselijakymi omezenimi snazi odrovnat samostatnost lidi. Jenze ti kteri v tomto vladni podporuji vetsinou jsou vylouceni. Tady jsou take udavaci. Jenze nekdy potrebuji pomoc, tak se proste ignoruji. Proto ti lide vetsinou zavidi. Ja uz taky zazil udani.
         Nastesti take existuji lide, kteri chteji eliminovat tento system. Nejvetsi sranda je s lidma s kteryma se da delat mame uplne jine politicke nazory. Pokud bych je zacal presvedcovat ze jen ja mam pravdu asi bychom skoncili. Tim ze misto tlachani si pomahame dokazeme mnohem vic nez nejakym slovni presvedcovanim.

        • proud napsal:

         to je o mistni a momentalni vyhodnosti v ramci systemu......jak by doslo na krajeni chleba poznal bys rychle ty rozdilny nazory:-)

    • nula napsal:

     @geronimoh:
     Hlavně, prosím tě, zase nevytahuj odmítnutí celého systému, nastolení přímé demokracie bez politiků a voleb.
     Jinak bude už úplně jasné, že jsi troll, který jen manipuluje a podsouvá! :D

     • geronimoh napsal:

      nula : tak spešl pro tebe, je třeba odmítnout celý systém a nastolit přímou demokracii bez politiků. Já si za svými názory stojím, pozdravuj kde chceš a zapomeň, že bych si nechal nařizovat, co mám a co nemám psát

      • Petr napsal:

       Co je to demokracie v praxi?

        • Petr napsal:

         Tak at si tech $ ucijou. Zavrit do vzducho tesne misnosti. A tema penezy je zasypat. Vypustit je az ty penize sezerou. Samozdrejme jim ubirat kysliku.

       • proud napsal:

        demo-kracie je pitomost........Ono se vubec se slovickama da carovat a ruzne je interpretovat,zvlast jejich vyznamy......

        • geronimoh napsal:

         proud : já bych demokracii nezatracoval jen proto, že její název byl zneužitý. V reálu nikdy nikde nebyla a vlastně není vyzkoušená, krom křováků a podobně. Hlavně nevím o spravedlivější formě vlády. Ale pokud někdo máte lepší nápad, já se tomu nebráním

        • nula napsal:

         @geronimoh: to samé se tvrdí/lo o komunismu, že vlastně nikdy nikde nebyl :D takže je vlastně neprávem poplivávanej... stačí zajít na vodu a určitě ti to tam někteří taky budou schopni napsat :) určitě by se našli i tací (samozřejmě ne tam), kteří by to stejný byli schopní tvrdit i o nacionálním socialismu, že to, v jaké formě byl nakonec aplikovaný, neodpovídá tomu, jak to bylo původně myšleno :P
         njn, to je ten problém s jakoukoliv ideologií...

         p.s.: nejlepší forma společenského zřízení je samozřejmě anarchie :)
         https://www.youtube.com/watch?v=HIcIIBTJA6o

        • geronimoh napsal:

         nula : proč máš dojem, že nevím, která bije ? A tu vodu si nech, nestojí to tam za to a ještě mi Hox blokuje / zdržuje příspěvky

         PS : Komunismus taky nikdy nikde nebyl, maximálně socialismus a většinu doby pokřivený

        • nula napsal:

         @geronimoh: z čeho jsi, prosím tě, nabyl dojmu, že mám dojem, že nevíš, která bije? :-o

         jen jsem se tím snažil reagovat ve stejným duchu na tvoje tvrzení, že demokracie v reálu nikdy nikde nebyla - je to přesná paralela k tomu komunismu - u obou těch ideologií byla nějaká pokřivená forma, pokřivená reálnou morálkou lidský společnosti... jenže s tím se prostě u jakéhokoliv společenského (z)řízení musí počítat, že bude aplikované obyčejnými lidmi, jejichž morálka může být (minimálně časem) pokřivená - proto tyhle utopistický, idealistický ideologie nikdy v praxi fungovat nebudou a vždycky z nich vyleze nějakej paskvil..

         p.s.: z toho si nic nedělej, že tě Hox blokuje, ten takhle blokuje kde koho, kdo se mu nezalíbí, resp. dovolí si psát něco podle sebe, co nesouzní s jeho světonázorem - je to prostě takovej krásnej příklad toho, kam by se lidská společnost dostala pod řízením podle pravidel KSB/DVTŘ :)

        • geronimoh napsal:

         nula : protože mně místo diskuze píšeš co nemám tvrdit a kam si mám zajít a podobně. Hele já nikoho neodsuzuju předem, a tebe dle nicku dnes vidím poprvé a od neznámých lidí rady nepřijímám.
         Sorry jako

        • Sasin napsal:

         geronimoh

         Ty nevíš, který stát demográcu provozoval? Nevíš co to bylo za lidi? Nevíš proč to provozovali a proti komu? Nevíš komu odevzdával ten stát tributy a nevíš komu stolicoval ? A gdyby to bylo obráceně, proč by se to blboňům nakládalo do hlav jako močůvka... Nevíš, co to znamená, stačí ti říct, že Demos Krácius byl kamarád. Kokoti se chtějí z ujařmení osvobozovat a mluví stále o ujařmění na vyšší, přímé úrovni. Neví jak vypadá ve slovanském písmu "jařmo". To nejsou jen mantry, jsou to zaklínadla zlého myšlení. A že není ZLO jak někteří tvrdí? A co je to za lidi, kteří říkají že zlo není, že si ho lidi jako vymysleli. Nikoliv "přátelé" . Zlo je reálné jako noc a dobro je reálné jako Den, ale noc už končí, lidé buď vstanou z postele a začnou něco dělat nebo do oběda chcípnou hladem a ponížením. Tak jednoduché to je.. Gdyž něgdo podporuje, modlí se, či dělá na převrácené zlo, co čpí líbivými slůvky aby na rozdílu vydělal je gdo? A gdyž něgdo podporuje, modlí se, či dělá na převrácené dobro, co čpí líbivými slůvky aby na rozdílu vydělal je gdo? A gdyž něgdo přijede ze slovanského sjezdu a řekne, že ruský kapitalizmus nás zachrání, je gdo?

        • nula napsal:

         @geronimoh: kde jsem ti psal, co nemáš tvrdit, a kam si máš zajít? :-o
         Jestli myslíš ten úplně první příspěvek s id 991011, tak to byla parafráze na to vlákno na vodě, co jsi tam dnes vedl :)

         p.s.: nikoho předem neodsuzuješ, ale u mně jsi udělal výjimku :P

        • proud napsal:

         Cekal jsem kterej vul vyleze s anarchii,a dockal jsem se:-))))))))))))))))))))))))))))))))),nulo,ty ses ale vul:-))))))))))))))))))))))))))

     • proud napsal:

      Vlastne rikam to stejny,taky ti prijdu jako troll,trolle? :-)

      • nula napsal:

       Jo, to bylo na mě, proude. Promiň, až teď jsem si toho všiml.
       Nečteš vodu, nechápeš. :) geronimoh nejen čte a stejně nepochopil, tak si z toho nic nedělej. :)

       p.s.: prej seš Tony Clifton, co byl na dvtr.eu - podle mě leda ho^no, ale tak tvrdil to pan admin, co tam má přístup k logům, tak asi na něčem se to muselo zakládat...

       • proud napsal:

        Vzdycky proud :-)..............cliftone :-)a vodu skutecne nectu.......ani dvtr a kob,zato pouzivam vlastni hlavu,zkus to nekdy taky ;-)

 5. proud napsal:

  Uplne normalne dal fungovat jako doted,jen nekupovat,ale dal vyrabet a brat si.

  • proud napsal:

   A to jde,jen to chce aby se lidi dovedeli o cem to je a sami se toho ucastnili,nic vic,a pak zacit napravovat postupne skody......

 6. proud napsal:

  Ano,vitr zmen se obraci,ale budoucnost neni jen v Rusku,ta je v kazdym jednom z nas vsech!

 7. dano adamcik napsal:

  A prave pre toto co popisal ucastnik zjazdu je Rusko trnom v oku vladcom zapadniarskych zemi.

 8. petr napsal:

  Stačí vystrčit nos z Prahe a není potřeba cestovat až do Asie aby člověk trochu prozřel.
  Mě otevřelo oči jen když jsem se na jediný den ocitnul kousek za hranicemi v Polsku. Ani jsem nemusel jet do Petrohradu a bavit se tam s místní zlatou mládeží ;-)
  Poláci jsou mnohem živější, bezprostřednější (ikdyž to i na Slovensku) ale hlavně komunikativnější a sebevědomější. Naprostý kulturní šok. Třeba na exkurze po památkách v podání poláků byl prakticky dialog mezi průvodcem a turisty. Zatímco u nás pasivně posloucháme tu naučenou básničku, občas se povinně zasmějeme trapnému vtipu co má zpestřit prohlídku a skoro nikdo se neodváží s průvodcem diskutovat.

  • Sasin napsal:

   Celé věky šmejdi oddělují poláky od nás. Je to šmejdská povinnost. Lidi prostě žijí jinak než politické mapy a centra na vybírání daní. Slezani, Walachi a ostatní třeba na severu to mají určitě podobné jako u nás. Stát, oficiální NOSatá propaganda a bankocetlové ujařmení řídí chod HisTórie podle nich. Jiná otázka je, proč je tolik poláků rozlezlých po světě za výdělkem, mají to asi z debilizačního programu už dříve než k nám zavítal páter koniáš alias Kája čtvrtník z Luxemferengnézie.

   • postavit se na vlastní hlavy napsal:

    Bylo tomu již dávno, kdy dalo by se dnešními pojmy říci "SLOVANI" byli všechni za Limes Romanum. Dalo by se to nazvat původní Evropané - převážně zemští - pevninští.
    I ti vzešli z jakýchsi "protobulharů" - dnešní Bulhaři státní však nejsou s těmito totožní nýbrž jsou překrytí (latinizovaní).
    K prvním doloženým (respektive přetrvaným) sebe-uvědoměním došlo patrně ve "Starém Řecku" (opět není totožné s dnešním biologicky a "kulturně" latinizovaným). Latinizací nemíním písmo latinku.
    Od Starého Řecka se přesunulo "vědomí" do nově vybraného "epicentra" - totiž Říma.

    "Staří Římané" je první (z těch co zbylo) s dosud přetrvajícími doklady MULTIKULTŮ (multikurturalismu v dnešním pojetí), kde došlo ke téměř dokonalému SMÍCHÁNÍ VŠECH MOŽNÝCH ZE STŘEDOMOŘÍ (kolem celého MOŘE - ne tedy jen z evropského kontinentu)...K něčemu podobnému se dá připodobnit případná dnešní situace pokud by došlo ke smísení...tak z toho vyjdou zase cosi jako LATINÍCI ("TALIÁNI").
    Taliáni - to byl prostě takový genetický experiment - ZÁMĚRNÝ.
    Podobné se následně dali zopakovat v různé podobě už kdekoli.
    Příkladem může být "protonárod" USA...kde se sice použila podobná metoda toho "kdo je udělal" (stejným způsobem co se "udělali" taliáni a "byzantici" jako také "jejich" druhé křídlo), ale dosud vlivem rozsahu...nedošlo k dokonalému prokřížení v "američany".

    • postavit se na vlastní hlavy napsal:

     Není bez zajímavosti, že typickým způsobem "Starých Římanů" (ještě než se z nich stali dokonaní taliáni, ale i poté) je např. "rozděl a panuj" - aby si podmanili rozsáhlá zbylá území pevninské Evropy od bludného Holandska po tehdy obecně velmi málo osídlenou část Ruska a také pro "své" potřeby "aby se v tom vyznali" dali RŮZNÁ označení "těm za zdí"...
     Také mají takový nešvar - totiž pojmenovávat podřízené oblasti názvy jejich protivníků (viz. případ "Filištínští"-"Palestina").

     A tak také si vymysleli "germány", že to totiž jakože nejsou TAKY JEN SLOVANI. Aby je postavili "proti sobě navzájem", což ještě několikrát v pozdějším průběhu využili k posilování této "nenávisti" pomocí skutků jenž nelze odčinit.

 9. Žabák napsal:

  Článek dobrý, diskuze ubohá. Kde sou ty časy, kdy se tady jen neplácala prázdná sláma na pavlači.

  • sASIN napsal:

   No, ty to máš taky třídně srovnané. Proletáři všech zemí ke strojům a ták nebo gdo nerobotuje ať nejí a podobně. Volte si svého pasáka a ten vám pomůže. Svět, gde se lidi budou hádat o výši daní, popřípadě emigrují do jiné země, gde to je moMENTÁLNĚ levnější. Podíl na neprodejné půdě a neprodejném rozpočtu každému potomkovi od naší mámy, otce, to vám nic neříká? A VOLBY POTŘEB? NA CO, ŠAK ODBORNÍCI VŠECHNO ROZHODNOU, VIĎ?

   • proud napsal:

    odbornika je prave lepsi nenechat rozhodovat o nicem,jen ho nechat poradit jaky jsou moznosti a co ktera obnasi.......at si lidi pak vyberou sami......dneska radoby odbornici rozhodujou a je to jako snem odporniku......

  • Sasin napsal:

   Zajímalo by mne, jaké diskuse, světoborné tady byly. O čem se jednalo?

   • proud napsal:

    spis bych se zeptal co se vyresilo.........to nejde ani nam,pochybuju ze to pred tim bylo lepsi,nejak to kolem sebe nikde nevidim.

 10. proud napsal:

  "Schválená verze historie je navržena tak, aby vás činila hloupými. Začíná ve starověkém Řecku Herodotem "Otcem lží" a končí hnusným odsouzeným zločincem Dr. Zahi Hawassem, který si během svého vystupováni v televizi vymýšlí. Podvod nazvaný dějiny je podrobně zkoumán v mém zrušeném devítidílném eseji “Bush: Aleister Crowley, Yeats, Anti Christ a Armageddon”. Skutečnost, že série byla zastavena v půlce serverem Veterans Today na vrcholu své popularity mluví sama za sebe. Jádrem lži je předesílaný fakt, že abrahamovská náboženství, která jsou základem západní civilizace, jsou produktem malého kmene kočovných pastevců semitského původu.

  Ve skutečnosti jsou, nejreaktivnějším činitelem zlomyslnosti, který kdy vládl na Zemi po více než dvanáct tisíc let. Mor začal v Malé Asii na místě nazývaném Göbekli Tepe a rozšířil se jako zhoubná rakovina obklopujíce Kavkaz a Blízký východ. Dále pak pohltil vznešené civilizace Egypta a Indie a obrátil v prach starobylé citadely bohů v Americe. Veda a Avesta vyprávějí příběh bolesti. Bitvy bojované a ztracené ušlechtilými kmeny Země proti potomkům pekla a jejich démonskému králi, kterého jeho služebníci nyní nazývají Jahve, v případě Židů a Bohem - otcem v případě křesťanů.

  Tato armáda temnoty byla obrovská a předtím, než jejich písaři přepsali historii, neporazitelná. Když se válečný příliv nakonec obrátil proti nim a oni byli poraženi na bojištích, uchýlili se k mazanosti a křivosti, aby si udrželi svou zlovolnou hegemonii. Po tisíce let spoléhali na tajemství a podvod. Jak kdysi řekl velký francouzský básník Charles Baudelaire, muž, jenž skutečně poznal zlo: “La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu’il n’existe pas.” (Největší trik ďábla je, že vás přesvědčí o tom, že neexistuje)."...............taky nazor,i kdyz "badateluv"(Chvatal),ale z jeho hlavy neni........., https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/9803-cerne-slunce-vychazi-1/

 11. smrdutá mrtvola Václava Havla napsal:

  A já jsem na to Korálovi poslal kapesný. Heč. :)
  Jen by mě zajímalo, jak jako hodlá podnikat v RF? Výroba matrjošek? Triček s Putinem? Humorných s medvídky? Pěstovat řepu na východě?

 12. Justass napsal:

  Vše podstatné obsahuje Žabákův příspěvek z 10.6 (21:53).
  A to sice tak, že slovo od slova a písmeno od písmene-řek bych.

  • proud napsal:

   Tak vem ten klacek a bez na ne,o tom se tu rokovavalo a potom se vam nejspis stejska..........ale buchty vam neposlu.

  • petr napsal:

   Máte na mysli ten příspěvek typu "všichni jste blázni jenom já jsem letadlo" ?

 13. Jana Karásková napsal:

  Petrohrad je jistě nádherný, asi ještě víc než když jsem tam byla. Uvažuješ o přesunu na severovýchod? :)

 14. Paul Durham napsal:

  Nová dobrodružství Neználka a jeho kamarádů. Neználek, Knoflenka a Strakáček se s pomocí kouzelné hůlky vydají do Slunečního města. Jak už název napovídá, ve Slunečním městě je všechno dokonalé: stále svítí slunce, všechno funguje, všichni se na sebe usmívají, na každém kroku čekají noví přátelé, příjemná překvapení a spousta nejrůznějších vynálezů.
  Kniha, kterou podobně jako Neználkovy příhody, doprovodil veselými ilustracemi Jaromír Zápal je určena pro čtenáře od šesti let.
  Kapitoly: 1. Neználkovy sny, 2. Kterak Neználek konal dobré skutky, 3. Splnění Neználkova snu, 4. Setkání se Špindou Strakáčkem, 5. Jak se Neználek, Knoflenka a Špinda Strakáček vydali na cestu, 6. První dobrodružství, 7. Cesta jde dál, 8. Cirkula a Planetka, 9. Radiola, 10. Konečne u cíle, 11. Na sklonku dne, 12. Kterak Neználek rozmlouval se svým svědomím, 13. Aršík a Literka, 14. Jak Neználek z novin poznal, kde má hledat Aršíka, 15. V zoologické zahradě, 16. Kterak se Neználek, Knoflenka a Strakáček setkali s Pegáskem a co z toho bylo, 17. Setkání s Krychličkou, 18. Ve stavebním výboru, 19. V divadle, 20. Kterak se Neználek a jeho přátelé setkali s inženýrem Špuntíkem, 21. Návštěva v továrne na oděvy, 22. Dobrodružství strážníka Hvizdulky, 23. Další muka svědomí, 24. Jak dostal Neználek šachovou horečku, 25. Objevení strážníka Hvizdulky, 26. Vážné události, 27. Pod vládou větroplachú, 28. Objevy profesora Trubejše, 29. Setkání s přáteli, 30. Jak Neználek přišel o kouzelnou húlku, 31. Shledání s kouzelníkem, 32. Svátek rukaviček, 33. Jak se stali Neználek, Knoflenka a Strakáček slunečními bratry.

  Sorry jako, za tu reminiscenci.

  • petr napsal:

   Neználek, to je taková 'Dostatečně všeobecná teorie řízení'pro děti od 4 let :-))))

   Neználek 4ever,Buchtík rulezz, Všeználek for president!

  • jan nowak napsal:

   Neználek w Duhowém městě *
   .. kapitoly: 1. Neználkowy mokré sny, 2. Setkání se Špidlou.. 15. w zoo, 16. Neználek a
   cirkulárka, 32. Swátek kurwiček

   * BRNO

 15. proud napsal:

  Vic nez opisovat copy/paste,psat kokotiny a krast na to cizi nicky te nenaucili?:-)))))))))))))))))).To se mas cim chlubit.....

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!