Bankovní tajemství poodhaleno: Překvapující fakta o bankovnictví a FRB

1476903938-fedMichail Prouza © 2017 May 2017

Nevedlo nás prostředí, ve kterém jsme vyrůstali nepřímo k ponížené úctě vůči instituci banky a bankovnictví? Pro mně se banka kdysi skutečně stala synonyem jistoty a magické moci. Vždyť přeci do masivních mosazných dveří místní banky jsem se musel opřít celou svou vahou abych je pootevřel a mohl se protáhnout do monumentálního sloupoví jejího impozantního vestibulu! Nemyslím, že bych kdy chtěl postavení této instituce zpochybňovat. S úklonou a s poníženým pocitem vděku jsem pokorně počítával haléřové úroky, které čas od času uvízly na účtu mých úspor. V mém podvědomí byla banka mým zázemím a pilířem mé sebedůvěry. Až do jednoho dne roku 1995, kdy jsem se zúčastnil kurzu obchodování s akciemi.

Přednášející, energetický burzián z New York Wall Street, ztratil na závěr kurzu poznámku o tehdy novém derivativním produktu Federální Rezervní Banky Spojených Států, jenž umožňoval soukromým investorům doslova pumpovat peníze ze státní pokladny do jejich vlastních kapes.

Údiv, rozpaky a pochyby, které představa samotné existence něčeho tak arogantního a nemorálního v nás, v účastnících kurzu, tenkrát vyvolala se učitel pokusil rozehnat sdělením, že přeciFederal Reserve není řízena federální vládou ale soukromými vlastníky – členy tří z nejbohatších rodinných bankovních klanů světa.“

Na projevy našeho překvapení zareagoval ujištěním, že pravda o vlastnictví této bankovní instituce je záměrně utajována tak důsledně, že dokonce mnozí z úředníků FRB jsou upřímně přesvědčeni, že jsou zaměstnanci ministra financí. Požádal nás tenkrát o ujištění, že se nikdy nezmíníme o tom kde a od koho jsme tuto informaci získali. S hořce sarkastickým úsměvem dodal, že by se rád dožil příštích vánoc …

Hmmm …

V průběhu následujících 20 let sledování často bizarní a mnohdy až protistátní finanční politiky Fedu, a po letech sbírání informací a údajů o FRB jsem postupně musel zrevidovat míru úcty, ve které dnes banky a bankovnictví chovám.

Když jsem nedávno zahlédl níže přiložený článek WantToKnow.info připomnělo mi to nejen obavy našeho učitele z následků porušení zákona mlčení ale i proces mého vlastního probouzení se ze snu … a rozhodl jsem se přijmout výzvu autorů článku a přiblížit jeho text také svým přátelům a známým v srdci Evropy, které to snad přiměje k hledání pravdy o pozadí velkého bankovního mýtu.

Poznámka: Autoři původního článku oslovují své americké spoluobčany, tedy čtenáře znalé místních zvyklostí a pravidel hry“. Abych pomohl i vám, čtenářům tohoto českého přepisu snáze postihnout důležité souvislosti, připájím v textu zmínky o několika méně obecně známých souvisejících historických událostech a skutečnostech. Úvodem jen poznamenám:

 • FRB stejně jako Federal Reserve nebo Fed“ jsou běžně zažitá označení Federal Reserve Bank neboli Federální rezervní banky a souvisejícího bankovního systému.
 • Na území Spojených Států rozděleného správou Fedu do 12 bankovních regionů operuje 12 Federálních Rezervních Bank(Atlanta, Boston, Cleveland, Chicago, Dallas, Kansas City, Minneapolis, New York, Philadelphia, Richmond, San Francisco and St. Louis) řízených Centrální Federální Rezervní Bankou ve Washington D.C.

Prohlášení autora:

V níže uvedeném textu, mým záměrem nebylo a není dotknout se svými slovy jakýmkoliv nevhodným způsobem žádné z níže jmenovaných osob ci institucí, kterékoliv menšiny či většiny kdekoliv na této planetě, jakékoliv národnosti, etnika nebo rasy či vyznavačů jakéhokoliv náboženství nebo politického smýšlení či pomýlení, neřkuli lidí všelikého pohlaví nebo sexuálního zmatení.

 

Mýtus zvaný Federal Reserve 

wanttoknow logo

„Federal Reserve a související bankovní systém nejsou ve skutečnosti ani federální, ani plně rezervní. Žádná FRB není vládou Spojených států ani vlastněna ani přímo řízena. Takže skutečnost, že slova ‚Federal Reserve Bank United States‘ jsou vytištěna na každé dolarové bankovce musí nutně vyvolávat znepokojivě závažné otázky”.

Schválně – kolik toho víte o bankovním systému, na němž jste závislí a jenž vydává peníze, které máte v kapse? U vědomí toho, jak zásadní roli dnes peníze hrají v našich osobních životech a v celé lidské společnosti, náš vzdělávací systém učí o penězích zanedbatelně málo – o tom, jak jsou vytvářeny a jaké jsou jejich zdroje, jak fungují banky, a co vězí za bankovními skandály a apokalyptickými bankroty na světových burzách s mnohdy katastrofálními následky pro lidstvo na celé planetě.
Věříme, že po přečtení níže uvedených informací pochopíte, proč jsou tyto informace záměrně udržovány mimo pozornost a vědomí lidí a proč jsme přesvědčeni, že je důležité tyto závažné bankovní a finanční tajnosti a záludné intriky odhalovat a poukazovat na ně. Buďte si při tom jisti, že nejbohatší bankéři světa své tajemství velmi důsledně chrání a chránit za každou cenu budou. (Vice o zákonu mlčení zde: Where’d the Bailout Money Go? Shhhh, It’s a Secret!)

 

Federální Rezervní Banka: Ani skutečně federální ani úplně rezervní

Víte, kdo tiskne a vydává peníze, které máte ve své peněžence nebo kabelce? Podívejte se na kteroukoli dolarovou bankovku – podél okrajů všech uvidíte úhledně vytištěn nápis federalreservenote

[tedy „Bankovka Federální Rezervní Banky"]. V malém černém kruhu na levé straně každé dolarové bankovky uvidíte také slova „Federal Reserve Bank“.

US-$5

Ano, je to právě FRB, Federální rezervní banka, kdo tiskne a vydává všechny dolarové bankovky měny Spojených Států. Chcete-li vidět to co máte dovoleno vědět o „autorských právech” FRB na tisk americké měny a tom jak Fed vydávání dolarů kontroluje, podívejte se na její webovou stránku.

 

Kardinální otázkou je: Kdo vlastně Federální Rezervní Banku vlastní?

Jakkoli je Rada guvernérů Federální rezervní banky veřejnosti rutinně prezentována jako „nezávislá vládní agentura”, FRB ve vlastnictví vlády není a zcela určitě není vládou ani řízena.

V soudní při (Kauza 406 F.3d 532 Scott versus Federal Reserve Bank Cansas City) Nejvyšší soud Spojených Států vyhlásil, že:

„ … nástroje řizení jako jsou národní banky nebo federální rezervní banky, ve kterých existují soukromé zájmy, nejsou úřady vlády ani vládními institucemi. Jsou to soukromé korporace, o jejichž činnost mají vlády zájem.“

V této kauze je dále uvedeno, že

„ … každá Federálni rezervní banka je vlastněna komerčními obchodními bankami v rámci regionu danou federální rezervní bankou spravovaného“.

Podrobnosti si můžete oveřit v Části II Paragrafu 9 soudního spisu této kauzy tady. Mimochodem, v legislativním systému USA se rozhodnutí Nejvyššího Soudu v principu stává zákonným předpisem.

Není dostatečně výmluvné to, že na více než 20ti stránkách podrobného popisu Federal Reserve Banky na její vlastní oficiální internetové stránce není ani jediná zmínka o vlastnictví FRB?

Hmmm … je možné, že by tato informace mohla být před veřejností utajována záměrně? Aby občané nemohli tušit, kdo a v zájmu koho skutečně tiskne a vydává dolary a kdo kontroluje celé bankovnictví a potažmo vlády všech států unie? Je to záměr vysílat do světa stran vlastnictví FRB jako jedinou (a navíc falešnou) zprávu tím, že je její internetová stránka www.federalreservebank.gov publikována na vládním serveru? (Kód „.gov“ – zkratka slova „government“ [„vláda"] – v adresách internetových stránek v anglicky mluvících zemích je indikací toho, že server a stránka jsou ve vlastnictví a správě vlády státu či země.)

Přestože jsou členové správní rady Federální rezervní banky jmenováni prezidentem USA a potvrzováni do funkce senátem, FRB je soukromou institucí řízenou nadnárodními soukromými bankami a tedy jejich většinovými majiteli. Ve chvíli, kdy prezident formálně jmenuje jednotlivé členy správní rady FRB do jejich funkcí, vláda USA ztrácí nad jejich rozhodováním jakoukoli další kontrolu. Vyjma toho, že prezident může jednotlivé členy správní rady odvolat.

Bez ohledu na jmenování správní rady FRB vládou a přesto, že jsme se o ní naučili v masových mediích číst jako o „nezávislé vládní agentuře”, dokumentovaná historie 100 let činnosti Fedu nade vší pochybnost prokazuje a jasně poukazuje na skutečnost, že moc a kontrolu nad formováním a řízením měnové a finanční politiky Spojených států nemá federální vláda ale mocní bankéři, jako například J.P. Morgan, a to právě prostřednictvím Fedu. V praxi americký kongres nemá a nemůže mít na řízení tohoto neoddiskutovatelně nejmocnějšího monopolu řízení světa financí žádný vliv.

Tolik zatím k tomu, do jaké míry je Federal Reserve Banka „federální”.

Další znepokojivou skutečností je, že FRB dnes nemá dostatečné rezervy na zajištění úvěrů, které sama vydává. Dolary, které jsou dnes v oběhu nejsou kryty skutečnou pevnou hodnotou jako zlato nebo stříbro. Systém krytí americké měny podle zlatého standardu byl na nezištnou radu Henryho Kisingera zrušen prezidentem Nixonem už v roce 1971. Od té doby krytí úvěrů FRB zlatem kleslo na pouhých 4,2% úvěrované částky. Bankovky a jiné dlužní úpisy se začaly tisknout jako na bežícím pásu.

Jen státní dluh USA se dnes [květen 2017] vyšplhal na 19.846.129.308.636 dolarů.

Na rozdíl od objemu US zlatých rezerv, státní dluh s každým dnem narůstá a očekává se, že v roce 2023 klesne krytí úvěrů FRB zlatem na 0,3%.

Navíc stejně jako všechny ostatní banky, Fed má ve skutečnosti k dispozici pouze mezi 3 až 10% veškerého vydaného úvěru kryto v rezervě bankovkami. Což znamená, že až 97% vydaných úvěrů není kryto ničím jiným, než naší bezmeznou vírou ve stabilitu systému.

Federální rezervní banka tedy není ani skutečně federální” (není vládou Spojených států vlastněna ani přímo kontrolována) a není ani rezervní” neb neudržuje dostatečné rezervy pro krytí svých aktivit.

Skutečnost, že slova „Federální rezervní banka Spojených států” jsou vytištěna na každé dolarové bankovce musí nutně vyvolávat vážné otázky.

 

Vznik Federal Reserve Bank

Základy současného US federálního rezervního systému byly položeny v listopadu 1910 v exkluzivním rezortu bankéře J.P. Morgana na ostrově Jekyll ve státě Georgia. Pět z nejvlivnějších podnikatelů Spojených států a Británie zastupujících zájmy už tehdy všemocných rodinných klanů mezinárodního bankovnictví Rockefellerů, Rothschildů a J.P. Morgana se tam tehdy sešlo v nejvyšší tajnosti se dvěma členy federální administrativy – se senátorem Nelson W. Aldrichem a s pomocným tajemníkem amerického ministerstva financí A. Piatt Andrewem. Právě na tomto konspirativním jednání byl sepsán návrh zákona pro ustavení Centrální Federal Reserve Bank!

Návrh FRB zákona se ale v kongresu setkal okamžitě s velice silnou opozicí ze strany drtivé větsiny zákonodárců obou politických stran včetně republikánského prezidenta William H. Tafta, který se těšil nevídané obliby u amerických voličů. Ti všichni se shodně a naprosto oprávněně obávali, že převzetí kontroly nad národním peněžním systémem konzorciem soukromých bankéřů nevyhnutelně povede k extrémnímu obohacování se hrstky těch nejbohatších na úkor široké veřejnosti a k vydírání vlády Spojených Států.

V průběhu federálních voleb 1912, konzorcium bankéřů tajně nabídlo bývalému rektorovi Princetonské University Woodrow Wilsonovi kandidátku za tehdy méně oblíbenou opoziční demokratickou stranu a zaručilo mu zvolení prezidentem podpoří-li po jeho zvolení schválení jejich návrhu zákona o FRB. Wilson souhlasil, nabídku přijal a nedlouho po jeho překvapivém volebním vítězství a po jmenování prezidentem své slovo dodržel a FRB zákon podepsal. Od roku 1913 je tedy finanční a měnová politika vlády Spojených Států řízena světovou bankéřskou elitou prostřednictvím Federal Reserve Banky. Dlužno říci, že, jak se později ukázalo, svědomí najivní a romantický intelektuál W. Wilson měl. Traduje se, že jeho poslední slova na smrtelné posteli v roce 1924 měla být: „Jsem velmi nešťastný člověk – nevědomky jsem zničil svou zemi.

Ptáte-li se jak je možné, že tolik populární president W. H. Taft nebyl jako jeden z mála prezidentů v historii U.S. zvolen do svého druhého volebního období, zeptejte se nejdříve, co asi motivovalo jeho předchůdce, učitele a mentora, republikanského prezidenta Theodore Roosevelta k tomu, aby v předvečer voleb založil svou vlastní Progresivní stranu a připravil tak republikány o jinak zaručenou většinu potřebnou ke znovuzvolení W. H. Tafta. Rooseveltova strana po volbách zanikla … Roosevelt zemřel v 1919 ve věku 60ti let. Jeho poslední slova se nedochovala …

Prakticky každý souhlasí s tím, že Fed je velmi tajemnou a tajnůstkářskou organizací. Takto se o Fedu vyjadřuje v následujících třech odstavcích Wikipedia:

„Federální rezervní bankovní systém má narůstající počet kritiků zvláště z řad ekonomů a bývalých politiků. Jedna skupina kritiků, známá jako Rakouská škola, má FRB za ekonomicky zbytečný a kontraproduktivní element řízení. Jiní kritici brojí proti uměle udržovanému systému petro-dolaru a výrazně upřednostňují obnovení tzv. „zlatého standadru”. Poukazují na nemožnost kontroly Fedu, nezodpovědnost a kulturu utajování uvnitř systému. V neposlední řadě zastánci „konspiračních teorií” otevřeně označují Fed systém za neústavní schéma jehož účelem je obohacovat elitu bankéřů na účet veřejnosti a státu.”

„Ekonomové Rakouské školy, jako je Ludwig von Mises tvrdí, že umělým manipulováním peněžních zásob Federal Reserve Bank úmyslně vyvolává hospodářský cyklus boom / bust [růstu a úpadku], jehož jsme v USA svědky v posledních 100 letech [tedy od doby uzákonění FRB]. Mnoho ekonomických liberálů je přesvědčeno, že manipulací peněžních zásob před 90 lety Federální rezervní systém záměrně vyvolal zastavení „letu zlata“ z Anglie a vyvolal Velkou světovou hospodářskou krizi, na které se FRB bankéři astronomicky obohatili.”

„Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman prohlásil, že „dává přednost úplnému zrušení federálního rezervního systému.“ Ben Bernanke [tehdy předseda Rady guvernérů Federální rezervní banky] na to řekl: „Rád bych Miltonovi [Friedmanovi] a Anně [J. Schwartze] řekl: Co se týče velké krize – máte pravdu; způsobili jsme ji my. Je nám to velice líto. Ale díky vám – už to víckrát neuděláme …”.”

 

Frakční rezervní systém: Vytváření peněz ze vzduchu

Dalším aspektem bankovnictví, o kterém toho většina lidí příliš neví je tzv. frakční rezervní bankovnictví neboli bankovní systém částečných rezerv. V rámci této dnes standardní a uzákoněné bankovní praxe banky běžně půjčují svým zákazníkům mnohonásobně vyšší částky peněz než kolik samy drží ve zlatě a v hotovostní rezervě z vkladů svých spořivých klientů. Věděli jste, že na každý dolar úspor na vašem bankovním účtu může banka legálně vypůjčit jiným klientům 10 nebo dokonce i více dolarů?

V následujících odstavcích je přepis textu z univerzitní učebnice makroekonomie (McConnell, Brue, Stanley) o původu frakčního rezervního bankovnictví:

„Když naši předkové začali používat ve vzájemném obchodování zlato, renomovaný zlatník ověřoval při každém obchodu ryzost a váhu zlata použitého k platbě a stanovil tak jeho hodnotu. Brzy se ukázalo, že pro obě strany obchodu bylo nošení zlata po kapsách nepohodlné, často nevýhodné a navíc nebezpečné.

Běžnou praxí se proto postupně stalo ukládat zlato za úplatu do bezpečnějších trezorů zlatníků a vyzvedávat ze zlatého vkladu jen potřebná množství v době uzavírání obchodu. Po uložení zlata do trezoru vydal zlatník majiteli zlata psané potvrzení o vkladu.

Netrvalo dlouho a lidé začali namísto zlata směňovat zboží za tyto „doklady o vkladu”.

Byli tak vlastně u zrodu papírových peněz …

„… Na samém počátku celková hodnota „dokladů o uložení” zlata vydaných zlatníky proti zlatu přijatému do úschovy odpovídala hodnotě zlata uloženého v trezorech zlatníků. Všechny „doklady o uložení” měly tedy 100% krytí zlatem.

Jak se společnost začala z čistě praktických důvodů stále více přeorientovávat na používání psaných „dokladů o uložení” namísto placení kousky zlata, zlatníci si začali všímat, že majitelé zlata uschovaného v jejich trezorech žádají stále méně častěji o jeho výdej.

Když se oběh fyzického zlata výrazně zpomalil, první spekulanty z řad zlatníků napadlo psát a vydávat „doklady o uložení” zlata, které v jejich trezorech uloženo nebylo a být nemohlo. Za úplatu půjčovali tyto nekryté „doklady o uložení” místním investorům, kteří se zavazovali ke splácení pravidelných úroků po dobu trvání půjčky.

Spekulanti začali na tomto schématu rychle bohatnout. Jednak z úroků ze zapůjčených nekrytých „dokladů o uložení” v podstatě fiktivního zlata, jednak na konfiskacích nemovitostí dlužníků, kteří nebyli dále schopni platit úroky. ”

A frakční rezervní bankovnictví bylo na světě … zásluhou spekulantů motivovaných výlučně vlastním ziskem.

Je zajímavé, že v citovaných ani v jiných univerzitních učebnicích není ani jedinou větou zpochybňována etika ani oprávněnost této „velkovýroby” nekrytých a de-facto falešných „dokladů” ani morálka jejich falzifikátorů, kteří zjevně zneužívali důvěry svých zákazníků. Přesto, že zlatníci takto podnikali bez oprávnění, bez vědomí a souhlasu majitelů zlata v jejich držení a pouze z důvodů bezohledného obohacování výlučně sebe sama, amorální a korupční chování prvních bankéřů je v učebnicích označováno za „vynalézavé”, „obratné” a „důvtipné” …

Důvěřivá veřejnost, včetně obchodníků, šlechty a králů, neměla nejmenšího tušení, že zlatníci pokoutně vypisují a vydávají papírové „doklady o uložení zlata”, které nebyly žádným zlatem kryty. Právoplatní majitelé zlata uloženého v trezorech zlatníků netušili, že domnělá hodnota „dokladů o vkladech”, které byly vydávány zlatníky do oběhu převyšovala mnohonásobně hodnotu zlata, které svěřili zlatníkům do opatrování a že tak byli vystaveni vážnému riziku, že o své zlato snadno přijdou.

Zlatníci v podstatě podvodně vytvářeli imaginární zlato ze vzduchu. Bohatli na tom nevídaným způsobem, aniž by si společnost všimla, co se vlastně děje. S cílem ještě lépe utajit tyto podvody, odvést od nich pozornost lidí a navíc další klientelu získávat, zlatníci přestali účtovat poplatky za ukládání zlata do jejich ochrany a místo toho začali platit zákazníkům malý podíl z jejich zlatých vkladů. Za pakatel si tak první bankéři kupovali důvěru svých zákazníků. Stejně, jako dnes …

Je fascinující jak málo se tento parazitní systém změnil. Profesoři makroekonomie, vysokoškolské učebnice a ti, kdo se bankovnictvím živí téměř nikdy nezpochybňují etiku či morálku ani motivaci tohoto arogantního systému částečných rezerv. Nikdo ani stínem nezpochybňuje etiku této institucializované korupce, která se podílí na vytváření peněz ze vzduchu. Naopak. Systém částečných rezerv byl už před staletími uzákoněn a dodnes zůstává běžnou legální praxí, akceptovanou důvěřivou veřejností na celém světě.

Už jste někdy přemýšleli nad tím, jak banky přišly k těm impozantním budovám v centrech měst když účtují jen 10ti procentní úrok z půjček a platí 5% úroků z vkladů? Pokud by bankéřům nebylo umožněno vytvářet peníze doslova ze vzduchu, pak by na vydaných půjčkách vydělávali jen pár procent ročně. Což by zdaleka nestačilo na budování oněch opulentních mrakodrapů a katedrál moci, které banky zřizují prakticky v každém větším městě. Uzákoněný systém částečných rezerv dovolující bankéřům udržovat pouze 10ti-procentní krytí vydávaného úvěru je to, co jim umožňuje a zprostředkovává neregulovanou a tedy svévolnou velkovýrobu papírových peněz ze vzduchu a z naší pokorné, ponížené, bezmezné a neotřesitelné důvěry v bankovní instituce. Teď tedy můžete vidět a porozumět na jakých základech je vybudováno a stojí globální bankovní impérium na kterém jsme dnes každá a každý jediný z nás životně závislí.

Za uplynulá staletí systém částečných rezerv postupně zdomácněl v zemích kolem celého světa. Zvláště v posledních 2 dekádách se dluh stal součástí a způsobem našeho života. Dlužit je dnes tak samozřejmé, že většina z nás ani neví, kolik vlastně své bance přesně dluží. Umíte přečíst a vyslovit částku $19.846.129.308.636, která ukazuje dnešní státní dluh USA? Být zemí neomezených možností Američanům pomáhá jejich falešná víra, že si vždycky budou moci vypůjčit na cokoli.

Relativně stabilní ekonomický řád globálního bankovnictví zatím stále přežívá. Nejsme tedy advokáty dramatických změn tohoto systému. Nicméně míra zadlužení drtivé většiny z nás a všech států světa, a následně míra naší závislosti na libovůli hrstky majitelů centrálních domněle státních bank je alarmující. Jsme přesvědčeni, že potlačování a zatajování klíčových informací o tom kdo globální bankovní systém vlastní (a potažmo jaký je účel a motiv jeho existence) je nástrojem v rukou bankéřské elity k udržování snáze manipulovatelné světové veřejnosti v nevědomosti, bludu a hlavně v poslušnosti.

Tento kolosální klam slouží bankéřům nejen k tomu, aby se mohli snadno obohacovat na náš úkor, ale především k umocňování jejich moci nad světem a nadvlády nad našimi životy do úrovně absolutismu a totality. Totality mnohem brutálnější a mnohem cyničtější než byla ta, která je dobře povědomá právě východoevropanům.

 

Nacházet Rovnváhu – Inspirační centrum WantToKnow.info

WantToKnow.info se domnívá, že je důležité proud často záměrně matoucích a manipulativních informací, kterými je naše podvědomí bez přestání bombardováno primárně prostřednictvím masových medií vyvážit prokazatelně objektivními informacemi a inspirujícími spisy a články, které nás podněcují k tomu dělat společně vše, co je v silách každého z nás abychom dosahovali pozitivních změn.

Dokumentární naučné filmy a texty s obsáhlým výčtem klíčových skutečností včetně málo známých ale ověřitelných faktů a důkazů doporučené v tomto článku vám pomohou nahlédnout nejen do dávnější historie bankovnictví ale i do nepřístupného a pečlivě utajovaného zákulisí nedávných světových událostí, které dramaticky ovlivnily životy dnešních generací. Bude dobré budete-li k nabízeným informacím přistupovat se zdravou dávkou skepticismu ale také s otevřenou myslí. Pomůže vám to smířit se snáze s trpkou skutečností, že mnohdy znepokojivé údaje a informace zmiňované v těchto publikacích jsou ověřitelné a prokazatelné a tedy nezvratné a platné.

Věříme, že vám prostřednictvím nabízených informací usnadníme najít odpovědi na řadu mnohdy znepokojivých otázek a snad i upevnit či zrevidovat váš osobní světonázor. Šířením poznání chceme přispívat k pozitivnímu rozvoji našeho lidského společenství. I vy můžete napomoci ke vzdělání společnosti budete-li informovat ostatní o uplatňovaných principech řízení a nežádoucího ovládání našich životů tím, že budete rozšiřovat slovo poznání o tom, kde zmíněné publikace a informace najít.

Děkujeme za váš zájem a za vaši pomoc a péči.

Ke čtení nebo ke shlédnutí doporučujeme také následující dokumentární publikace o penězích, bankovnictví a korupci:

Monopoly Men – (video 45 minut)

http://www.personalgrowthcourses.net/video/monopoly_men

Money, Power & Wall Street (pořad PBS – 4 hodiny)

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/money-power-wall-street

The Ascent of Money: A Financial History of the World

http://www.pbs.org/wnet/ascentofmoney/featured/the-ascent-of-money-episode-1-from-bullion-to-bubbles/44

Money Masters (transcript videa 210 minut)

http://mailstar.net/money-masters.html)

For Those Who Want To Know

http://www.wanttoknow.info/

 
46 Komentářů k Bankovní tajemství poodhaleno: Překvapující fakta o bankovnictví a FRB

 1. eva napsal:

  Vynález lichvy je největším zločinem proti lidskosti v dějinách tohoto superbordelu, zvaného „SVĚT“….

  • proud napsal:

   Vznikla s penezma………nebo penize kvuli ni?………..

  • Krtecek napsal:

   Tak co budeme nutit tzv.nase zástupce,aby si dali do programu kontrolu našich banksteru nebo se budeme dále topit pod korpotatni oligarchickou tyranii ohnutých hřbetu a nizkych platů zdejšího zástupce NWO pana ANO BUDE mi LiP – typu volové a zvolte mě,i bez programu
   Muhee

   • Spektátor Čumilovič Puk napsal:

    Já tuším, že většina zahypotékovaných otroků systému se ani neodvažuje pomyslet na změnu třesouce se o bezprostřední teoretické následky na své životy a nejsoucí se domyslet na tu svobodu ležící za jejich obzory…

  • Possum napsal:

   Evo, myslim, ze jste klepla hrebik primo na hlavicku. Lapidarne a absolutne vystizne. K tomu superbordelu zvaneho SVET:
   V clanku je to uvedeno jen naokraj a ne az tak polopatsticky, aby to trklo kazdeho na prvni pohled. Ale soucasna histerie kolem ‚ovlivnovani‘ US voleb ‚krvelacnym‘ Putinem je dojemna, ze? U vedomi toho KDO dnes SKUTECNE rozhoduje o tom, kdo bude hlavou americkeho loutkoveho divadla. Vzdyt‘ uz Mark Twain ve svem dile zpochybnil regulernost americkeho volebniho systemu! Dosazeni kasparka Wiliamse na trun v roce 1913 bylo vlastne jen vyvrcholenim boje banksteru za ovladnuti Ameriky. Dnes jsme svedky zaverecnych minut jejich boje o ovladnuti celeho SVETA. Vitezstvi maji nadosah.

 2. Sasin napsal:

  Zase propaganda, reklama, márketing, esli lidi nezapoměli.Gdyž nemají nic k podílům na neprodejné půdě a podílům na rozpočtu každému od naší mámy, přindou se zkoušením. “ Tak, copak jsi si Pepíčku zapamatoval o velké vexlácké revoluci?“. No, nepotěšil jsi mne, ani já tě nepottěším, za domácí úlohu napíšeš tisíckrát, že federální rezervy jsou rezervy, ale nevíme čí“. Nech si to podepsat od rodičů. A příští hodinu vám na to dám diktát. Muheeeeeee

  • Eschatolog napsal:

   v roce 1913 byl privatizovan svet, ti nejbystrejsi si toho vsimli po padesati letech, ti bystrejsi po 100 letech a lidske zdroje si toho nevsimnou nikdy a budou furt kroutit tim deklem na krku, slovo rezervy je schvalne zvoleno pro mateni hlavinek podlidi , prece nenapisou: svetova padelatelska dilna

 3. Lukaš napsal:

  Naprosto perfektní článek.
  K tomu jen tolik,proč všechny státy jdou ve státním rozpočtu s dluhem.Právě,že banky,fondy,nevědí co z penězi,když je nemůžou rozpůjčit,tak nutí stát do dluhopisů.

  • proud napsal:

   Maj to holt slozity,tu vymenu natistenejch za podlozeny praci,plus uroky,a pritom jeste dokazat je lidem nedat aby se nemeli lip a tolik je nepotrebovali.Potrebujou porad obrovskou poptavku,jinak by nemeli pohadkovy zisky a nedonutili by lidi delat do umoru za hovno a prodat za ne vlastni mamu, a to prece nejde………

   • přemítač napsal:

    To co my nemůžeme pochopit asi, je to, co ty „lidi“ z toho maj? Pokud pominu onen „zisk“ či pocit „nadvlády“? Co je motivuje k tomu tohohle se držet? Vlastní pohodlnost nebo lenost? Obava, že přijdou o své vlastní výsady a postavení? Nebo, že by museli pracovat? To asi ne, jelikož jejich prachy uživí dalších xx generací. To co mi jde na mysl je jediné, nejde tu o peníze. Jde tu o energii? Nebo je tam vyšší motiv, který je nám skrytý? Dle mého tam musí být! Je to zastřené tajemstvím a informačním embargem nejvyššího kalibru, které je podmíněné vydíráním dotyčných lidí, sankcema a pravděpodobně i vyvražďováním pokud nebudou dělat to, co chcou.

    • proud napsal:

     Jiste,ma to logiku,vsichni si maj myslet ze jde jen o prachy a o moc skrze ne a nikoho nema napadnout ze prachy jsou pouhym nastrojem.A to velice universalnim nastrojem,na jedny strane drzej masy v sachu,na druhy oteviraj dvere vejs a zarizujou potrebny,ovladaji.Ale to cely musi nutne mit mnohem hlubsi smysl,protoze se drzej jeste ted kdyz je zrejmy uz i nam ze se staly brzdou a skodej uz vic nez prospivaj…… a to uz nepokryte a viditelne.

     • proud napsal:

      Uz jen to ze je tolik dluhu co ne ze nemuzou bejt splaceny ale je jisty ze nikdy ani splaceny nebudou,a prece se dal pujcujou uz musi samo o sobe postavit kazdyho kdo premejsli do haptaku,ze je neco jinak.Protoze neznam nikoho kdo by pujcil s tim,ze nikdy co pujcil uz neuvidi,tedy ani ten urok.

     • přemítač napsal:

      Z mého úhlu pohledu, pokud si představím člověka či dynastii která má vše pod palcem a vše běží podle jejího plánu. Co jiného bych mohl chtít? Dle mého je to touha po nesmrtelnosti. Tzn. i pro můj rod či rodinu zařídit, aby můj klan nepřišel o své výsostné postavení. Něco se povídá o původu angl. šlechty v rodu drákulů, nevím zda je na tom něco pravdy, ale z principu mocenského to dává smysl. Nehledě na to, i náš protokolář pražský asi „nechtěně“ propustil bez svého vědomí nebo na základě vydírání soubory či nahrávky oněch činitelů, kde jde o sodomii, pedofilii atd. A to je dle mého jen maličký střípek, tyhle materiály jsou onen nástroj, který ti nikdy nedovolí ti propustit informace o těch nahoře, jelikož už jsi součástí nich. A jakákoliv perzekuce či dehonestace bude mít pro dotyčného „hříšníka“ kariérní důsledky velmi nehezkého konce. Tam už kolikrát nejde ani o to, že si v kariéře neškrtneš. Prostě budeš odstraněn… A klidně na hlavní stránce nejprodávanějšího plátku. (třeba jako dealer drog, nebo jako úchyl co má porno s holčičkama a klučíkama) Však tak starý film Spalující touha nám nastiňuje jak to v těchto kruzích chodí, přitom je to materiál, který je „snesitelný“ pro plebs. Nedovedeme si ani trošku představit co dělají a čeho jsou schopni. Tam pravděpodobně sex, smrt, děti, bolest jedno jsou. Kdo to nedá, je rituálně zavražděn.

      • přemítač napsal:

       A v této souvislosti mi nedá promítnout si znaky či symboly těchto skupin ať už je to had požírající svůj ocas či ležatá osmička, což je též had a zároveň symbol nekonečnosti. Kruh je to samé. Někdy je had obtočen ve směru levotočivém zatímco jinde v pravotočivém, souvisí toto s energií mužskou ženskou? Levá hemisféra pravá hemisféra mozková?

       • Kolik měl Marx kapitálu? Asi moc ne? napsal:

        proude („kámen o který se na cestě zakopává na každém kroku, že by zvyšoval „reakční“ činnost „diskutérů“-takže je toho víc než bez prouda?)

        napsal jsi:

        „Protoze neznam nikoho kdo by pujcil s tim,ze nikdy co pujcil uz neuvidi,tedy ani ten urok.“

        Jenže NEPŮJČUJÍ SVÉ, NEBEROU ZE SVÉHO-NIC JIM CHYBĚT NEBUDE (ani kdyby „jim“ nikdo nic nevrátil, tak neriskují vůbec nic. Může jim to být fuk, maximálně by si někteří naivnější mohli poplakat, že „nevydělaj tolik, co teoreticky mohli“, ne však že „prodělaj i svý gatě“.)

        • proud napsal:

         Tak prosty to s penezma neni.

        • Příroda jako právnická osoba napsal:

         Navíc…ty možná neznáš, ale já ANO:

         Termín „bankovní socialismus“ – „náš“mejd in CZ – znáš?
         Kdy se půjčovaly prachy (ne svoje samozřejmě že ne svoje)

         vybraným osobám

         (někdo „politicky“ určoval komu se na co půjčí a komu už ne a za jakých podmínek atd.)

         na SKOUPENÍ PODNIKŮ do vlastnictví

         a vlastnické OVLÁDNUTÍ „hospodářství“ (avšak vlastnictví soukromně nevzniklé a „NEVYPRACOVANÉ SE…“..což má kvalitativní následky…)
         a všech kardinálních vstupů do odvětví, kritických tras atd.

         S TÍM, ŽE SE VĚDĚLO, ŽE NEBUDOU MUSET BÝT NIKDY VRÁCENY (SPLACENY).

        • proud napsal:

         Vim,to melo svoje duvody a ma to svoje nasledky.A taky to nebylo tak jednoduchy a prosty,volilo se mezi vice zly.

        • Sasin napsal:

         No já si myslím, že to je jenom obyčejná snobárna. Letadlo na snoby a to letí a letí. Nigdo to vlastně nedokáže řídit.V tom je to kouzlo nechtěného, proto všichni krtkují pod sebe zásoby nazimu každej měsíc. Blboni proti tomu hledají právní ochranu a vůbec je nenapadne, gdo na to letadlo vydal papíry a techničák. Něgdy se zdá, že se to letadlo utrhlo jako z oblohy, ale stejně něgdy musí přistát, udělat servis, postřílet cestující a ták. Něgdy to vypadá, že ty nadnárodní korporace létají nad světem a nigdy nesednou na zem. Jeví se jako komáři a nikoho nezajímá, esli mají papíry na živnost nebo jak to slušně napsat . Takže si nedělejme iluze, že řídí státy, páč ty státy jim dali papíry a zastupitelé na neznámeho doručitele přes bráchu na mě až k přísedícím poradcům a podplácečům v tom mají prsty až na dně těch rharpagondechajckejch rodidel. Jenže jak už bylo uvedeno, letí na jedné palubě a hrajou si na snoby ze společného. A tím to padá a začíná. Heh

        • Zákon je od toho aby omezoval svévolné jednání z pozice moci napsal:

         „Šifry vedené ve staročeštině by vysvětlovaly neúspěch nejrůznějších počítačových analýz, mnohá zkoumání světových odborníků na kryptografii. Těžko si lze představit počítačový program, který by byl schopen analyzovat staročeštinu, aby jí rozuměli povětšinou v angličtině uvažující analytici. Natož průběžně se měnící šifru. Technika přece jen nemá empatii lidského mozku.

         „Každá rostlina je sám autor, vyjadřuje jeho pocity, životní příběh, který zrovna popisuje. Jak se sám zpodobňuje v dané situaci. Jak se v konkrétní životní situaci sám vidí. Vyplývá to zřetelně z textu. Jsem si jistá, že další text zpětnou vazbou potvrdí význam ilustrace,“ říká a cituje slova u jedné z kreseb: „Smyslný cit i stvol zdobí, ostnatým chmýřím milosrdenství se pyšní listy, květy cit lásky posílí…“ Krásné jsou názvy, které s kresbami souvisí: Kalich hořkosti, Pohár nečistoty…

         S vyjádřením odborníků na psychologii souhlasí ilustrace vedená v ostrých rysech a se špicemi, kde mluví autor o strázni svého bytí. Mnohé indicie dosud vyslovené lidmi, hledajícími cestu k porozumění Voynichovu rukopisu, získávají v podání paní Hanzíkové smysl.
         Proč tajný jazyk

         Autor se zjevně musel uchýlit k zašifrovanému textu. Představímeli si dobu Jana Husa, kdy na pranýř či na hranici nevedla cesta dlouhá, přihlášení se k myšlence znovuzrození by bylo smrtelně nebezpečné. Nejen pro člověka „obyčejného“, natož pro biskupa či možného kardinála. Toho si byl duchovní, který text napsal, podle paní Hanzíkové dobře vědom. Myšlenky o znovuzrození katolická církev razantně odmítá, a to i dnes.

         „Mohli by ho upálit,“ říká a upřímně dodává: „I dnešní pan farář se s podivem vyznal, že do kostela chodí lidé, kteří věří ve znovunarození. A netušil, že tam jeden takový zrovna sedí. Jsem věřící, chodím do kostela, ale na znovunarození věřím, to se přiznám. Že tu nejsme jen jednou.“
         Kdo byl Jiří III. z Lichtenštejna – Mikulova

         Jiří III. z Lichtenštejna – Mikulova byl synem Hartneida III. (1353/ /1358–1377) a jeho ženy Anny ze Šternberka. Narodil se v roce 1360 v Mikulově, v tamní linii Lichtenštejnů, která vymřela v roce 1691. Jak bylo zvykem, coby druhorozený syn byl určen ke kněžské kariéře.

         Studoval na univerzitě ve Vídni, kde se díky vazbám k Habsburkům stal v roce 1381 kanovníkem u sv. Štěpána a rovněž kancléřem univerzity. V roce 1389 pak kanovníkem Dómu sv. Štěpána v Pasově. Rakouského vévodu Albrechta III. doprovodil do Říma, kde se stal apoštolským protonotářem. V roce 1390 byl i díky jeho podpoře zvolen biskupem v městě Tridentu (dnes Trentu). Město spravoval v kulturních a politických stycích s českými zeměmi.

         Po celou dobu své církevní vlády nad městem byl však ve sporu s jeho emancipujícími se představiteli a se šlechtou, které podporovali i venkované z okolí, vedeni tyrolským knížetem Fridrichem IV. Jejich odpor vedl k jeho dvěma rezignacím, a to v letech 1407 a 1409, kdy musel město dokonce opustit a vrátil se do Mikulova. Seznam jeho za bavené knihovny v roce 1407 svědčí o mimořádné šířce jeho zájmů.

         V době papežského schizmatu ho Jan XXIII., nám dobře známý Baldassare Cossa, který mj. vyhlásil v roce 1412 zostřenou klatbu na mistra Jana Husa a všechny, kteří se s ním stýkali, jmenoval kardinálem, a sice 6. 6. 1411. Toto jmenování však Jiří III. odmítl.

         Podporoval ho císař Zikmund, který inicioval svolání kostnického koncilu. Ten rozhodl o abdikaci tří papežů a časem prosadil volbu nového, jímž koncil po složitých jednáních zvolil v roce 1417 Martina V. Tomu vyjadřoval podporu i Jiří III. Dokonce se díky jeho zásahům mohl nedlouho před smrtí vrátit do své diecéze. Konflikty s městem a jeho představiteli se však obnovily. Zemřel 25. 8. 1419 na zámku Neu-Spaur. Historiografie spekuluje o tom, že mohl být otráven.“
         http://www.novinky.cz kultura 440892-autorem-voynichova-rukopisu-psaneho-neznamym-jazykem-je-jiri-iii-z-lichtenstejna html

        • Eschatolog napsal:

         proude, tak prosty to s penezma JE

        • proud napsal:

         Nooo,myslim ze neni,my vidime jen vrchol ledovce,kde jsou derivaty,drogy,cerny fondy a spousta dalsich svinstev a vsechno musi vypadat legalne……………

        • Eschatolog napsal:

         co je to legalne ? tohle slovo je urceno pouze pro straseni lidskych zdroju,
         vlastnim-li globalni padelatelskou dilnu pres 100 let a dluhopisy vsech statu , je cokoliv co mne napadne a provedu „legalni“, zvlast pro naprogramovane termity

        • proud napsal:

         Samozrejme,jeste ale aby si to uvedomili lidi………

      • Paul Durham napsal:

       náš vesmír je ve své podstatě velmi zvrácené a sadistické místo , podstatou života jednoho je smrt druhého , tzv. inteligence jeví se býti tak pouhým akcelerátorem zvrácenosti , dost nechutný projev jsoucna

       • přemítač napsal:

        A proč je šlechta spojována s modrou krví? Znak vyjímečnosti? Nebo to značí chlad? (modrá) Chlad v krvi?

        • Paul Durham napsal:

         odlišení skutečností od fantazie je těžké u událostí dnešních, natož před staletími, nicméně nahradíte-li železo Fe (krevní barvivo hemoglobin) mědí Cu (hemocyanin) , pak má okysličená krev modrou barvu,
         jak to historicky souvisí s dědičnými nadlidmi je otázka

         https://cs.wikipedia.org/wiki/Hemocyanin

      • proud napsal:

       Taky nazor,ale kdyz se zamyslim o nesmrtelnosti,pak je mi jasny ze bejt nesmrtelna troska by se mi nelibilo,a nevim o nikom ani z doslechu,kdo by zil vecne rekneme ve stari 35 let,protoze to by si treba napriklad Rothschieldove rozhodne nenechali ujit ;-).Verim na jisty „limity“.Protoze Universum nejde nijak oblbnout,na to je prilis dokonale postaveny.

       • přemítač napsal:

        Jasný to jsou otázky z říše polemik a hypotéz, ale věřím, že pro tyto „nadlidi“ jsou to zcela vážná témata. I tam to embargo může být hodně velký. Tam jde asi o umělý prodlužování životů, ať už o transplantace mladých orgánů, krve ap. Možná to i souvisí s obchodem s lidma a dětma. Koneckonců to co je nej jsou zbraně drogy lidi a porno průmysl.?

        • proud napsal:

         O prodluzovani zivota jde urcite,o tom zadna.A ze ty praktiky jsou kriminalni o tom taky nediskutuju.Jen si rikam,kam az nas to dostali,ze to dokazou zakrejvat.

    • Krtecek napsal:

     Za vytištěné peníze nakupují zbraně,aby vyhnali IS na cestu zničení EU civilizace a ten exodus těmi penězmi financují

    • Krtecek napsal:

     Cílem je když už mají vytištěných peněz kolik chtějí zajistit si po čem teď přímo slintaji- MOC nad domorodci,kteří se domnívají,že se nedokáží bránit.
     To je možné opakováním fasismu.
     Obsazení Francie je v běhu,nás nový Henlajn KDU chce Sudetenland.Nezapomente že Lisabonská smlouva je obdoba poverovaciho zákona jímž se k moci dostal Hitler.
     Berlín má znovu v plánu Drang nach Osten a zajišťuje si přes Rabise podřízení naši armády jejich novému Wehrmachtu.
     Menšina hecuje poasledni verbez IS,buzeranty ciganisty,aby za ní bojoval i a nastolili neomarxismuas diktatury tzv.humanistu a ten přejde do diktatury islamistů.
     Tak má vládní menšina zajistit terorem že jejich menšina je většina..

 4. Simca napsal:

  Nebojte, brzo to skonci, 23. zari uz se blizi.

 5. Lukaš napsal:

  Když víme,že Fed je jen prodloužená ruka těch vychytralých banstéřů,že vlastně ovládají většinu světových bank a tím i ovládají zaměření hospodářství,průmyslu většiny států.Pochopitelně,mají přehled o finančních tocích,států,firem i soukromích osob.Když jim do toho chce Čína,nebo Rusko hodit vidle,tak je zle a máme na krku koloniální USA chomout a muslimy.

  • proud napsal:

   Ten ma na krku kazdej kdo neco vlastni(suroviny),banka nebanka,fed nefed.Mozna je jen rozdil jakym zpusobem mu to ukradnou.

  • přemítač napsal:

   Dřív se taky remcalo proti všudechtěnému uvádění osobních údajů. Dnes? Přirozenost. Osobní údaje jsou vzácným druhem zboží, které naskýtá spoustu kujónských nápadů jak dotyčné využít.

 6. padelatel napsal:

  Ja bych taky rad tisknul penize z niceho :-D

  http://www.nationaldebtclocks.org/

  http://www.eudebtclock.org/

  http://www.usdebtclock.org/

  wole ti cifri leti silene…

 7. Maroš napsal:

  padělatel – tie cifry majú algoritmus, rytmus, melódiu. Takto si predstavujem tých psychopatov – nie pred gramofónom s klasikou, ale ako gamblerov pred automatmi – blll – blll – trŕn! blll – blll – blll!

  • Táži se vás zda je vážně nutné aby se čekalo až na to někdo doplatí? napsal:

   No to víš:

   Ovládání jich přišlo draho.
   (Vládnutí jim nebyla zrovna láce.)

 8. jennie todd napsal:

  very useful info, thank you!
  dragon ball super # http://dragonball-super.co/

 9. proud napsal:

  Pis si za sebe,“Blabole“ :-)

 10. proud napsal:

  Pis za sebe debile!!!

 11. proud napsal:

  Ja vstavat do otrokariny jako curina nemusim,abych psal v 5 rano:-)))))))))))))))))))))))))

 12. proud napsal:

  Ale ze vam lezim v zaludku zmrdi;-),a coz teprv az vas vy tupej,nenazranej gesindle zacnu strilet a veset,vsechny vlastizradce na ktery padneme,vsechny imbecilni poturcence! :-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!