Slovanská Evropská unie?

DSCF8564Sjezd, který byl zahájen v Moskvě, pokračoval na palubě lodě po trase Uglič-Jaroslavl-Kiži-Valaam, a byl dokončen v Aleksandro- Něvské lavře v Sankt Peterburgu. Zúčastnilo se na něm více než dvěstě delegátů ze všech slovanských zemí. Byla to velmi srdečná setkání Rusů, Ukrajinců, Bělorusů, Srbů, Chorvatů, Slovinců, Bulharů, Čechů, Makedonců, Slováků, Rusínů, Poláků... Už po plenárním zasedání v Moskvě 26. května bylo lze cítit, s jakou důvěrou a nadějí se k Rusku obraceli Srbové i Rusíni, Ukrajinci i Bělorusové, představitelé lidových republik Luhanské a Doněcké. Jejich úlohy jsou stejné, jako před stovkami let - zachovat ruský svět, zachovat slovanské kultury a tradice, uhájit víru předků, historické území, národní vzdělání, cyrilici... Potěšující je, že i zástupci “západních” slovanských zemí, například doktor filologických věd, profesor Radmilo Marojevič (Srbsko), Barbara Kriger (Polsko), předseda Všeslovanského výboru Zdeněk Opatřil (Česko), vydavatel, překladatel a osvětový pracovník Just Rugel (Slovinsko) hovořili o významu Ruska v slovanském světě. A vedoucí delegací desíti slovanských zemí hovořili v ruštině!

Předseda prezídia Mezinárodního svazu společenských sdružení “Všeslovanská unie”, ředitel Ruského výzkumného centra, šéfredaktor novin “Russkij vestnik”, Oleg Anatoljevič Platonov vyprávěl ve svém referátu o Moskevském sjezdu v roce 1867, 150. výročí jehož byl věnován současný sjezd. Na tehdejším Moskevském sjezdu byly vytyčeny ideje a hlavní směry slovanského hnutí, které i dnes zůstávají aktuální a žádoucí.

Je zajímavé, že už i konání sjezdu před stopadesáti lety nebylo po chuti mnohým představitelům západního světa, a pozvání slovanských delegací do Moskvy považovali západní politici za výzvu k separatismu. No, bodejť! Vždyť sjezd se konal na pozadí britské protiruské politiky v kavkazské válce, v krymské válce…

Ruský historik, novinář, spisovatel a vydavatel, organizátor Slovanského výboru Michail Petrovič Pogodin už tehdy prohlásil, že jedinými spojenci Ruska v Evropě jsou Slované, příbuzní Rusů krví, jazykem, historií i vírou.

Na plenárním zasedání nynějšího sjezdu uvedl běloruský delegát Aleksandr Antonovič Titovec znepokojivá fakta pro budoucnost Slovanů: “V současnosti se rodí nové světové náboženství, v němž není místa pro křesťanství, ani pro islám. To vyznává toleranci k nejrůznějším projevům zla.

Bílá rasa se scvrkává, jako šagrénová kůže, a představuje v současnosti 2 až 6 procent světového obyvatelstva. А ještě nedávno to bylo 30 procent! Prudce akceleruje depopulace slovanských zemí. Po rozpuštění SSSR Rusko přišlo o 25 milionů, Ukrajina o 10 milionů, Bělorusko ztratilo 800 tisíc lidí.” Jako konstruktivní řešení slovanských problémů A. Titovec navrhl vytvoření Světové slovanské unie na nestranické, konciliární bázi, která by se měla zabývat národním vzděláváním.

Nenadarmo Sorosův fond v 90. letech metodicky a profesionálně likvidoval ruský systém vzdělávání, stejně jako ostatní slovanské systémy. A tehdy zazněly hlasy ruských učenců za zachování národní školy. Vsevolod Jurjevič Troickij přesně vystihl, že existují pouze dvě cesty rozvoje současné domácí školy: “První - prostřednictvím výchovy k národnímu a státnímu vědomí občana Ruska (čti: Srbska, Bulharska, Česka atd.), a druhá - potvrzení egoistické osobnosti, ducha čachrářství, ba co více, formování koloniálního vědomí…”

Během činnosti kulatých stolů na sjezdu nejednou zaznělo jméno vynikajícího putujícího pedagoga konce 19. století, Sergeje Aleksandroviče Račinského (1833–1902), který vytvořil vzorovou církevní národní školu, která vychovala desítky učitelů z rolníků, a která spolu s K.P. Pobedonoscevem dosáhla masové zakládání církevních farních škol po celé Ruské říši.

Během práce sjezdu padlo rovněž jméno ruského lingvisty, lexikografa a etymologa Olega Nikolajeviče Trubačova (1930–2002), který je ve slovanském světě uznáván jako nejvýznamnější badatel v oblasti slovanských jazyků a slovanské kultury.

V rámci Všeslovanského sjezdu proběhly tvůrčí večery ruských spisovatelů Vladimira Krupina, Vladimira Ličutina, básníka a šéfredaktora časopisu “Моlodaja gvardija” Valerije Chaťušina, laureátky všeruských a mezinárodních soutěží a festivalů “pěvkyně svaté Rusi” Iriny Leonovové. Zazněla vystoupení šéfredaktorů ruských periodik: novin “Slovo”, internetového portálu “Russkaja narodnaja linija”, časopisu “Моskva”, jakož i pracovníků novin “Russkij vestnik” a  “Rus deržavnaja”.

Během celé exkurze nás doprovázel duchovní Ioann Plamenac (Srbská pravoslavná církev, Černá Hora), novinář a  publicista, autor knihy “Proč milujeme Rusko”. Je charakteristické, že jeho předek se zúčastnil na slovanském sjezdu Moskevském sjezdu v roce 1867.

Ve svém vystoupení otec Ioann uvedl: “Od dob přijetí křesťanství, od té doby, co Slované přijali Kristovo učení jako základ svého duchovního života, vstoupily naše národy na cestu duchovního sjednocení. Mezitím byla tato historická jednota narušena. Nejprve odpadnutím Říma, jako nejchuravější větve, od spásného stromu následování Krista. A potom, dalším dělením a drobením. A v neposlední řadě islamizací jednotlivých částí řady slovanských národů.… Duch Západu tvrdí, že demokracie je jakoby vláda lidu. Ve skutečnosti to je prostředek nadvlády nad lidem. Vykřikují o “lidských právech”, a přitom člověka nelítostně zotročují. Horují za “práva žen”, a přitom je zbavují štěstí z mateřství a radostí rodinného života. Vzývají sexuální rovnoprávnost, a ve skutečnosti se ukazuje, že jde о propagandu nejhnusnějších zvráceností, vnucovaných společnosti s patologickou houževnatostí. Duch Západu zredukoval hodnotu lidské osobnosti na její praktické využití, které daná osobnost znamená nebo může znamenat pro západní kapitál. Obnova slovanské jednoty v dějinách lidské civilizace by byla rovná zničení jednoho a vytvoření druhého - principiálně odlišného - království”.

Významné byly přednášky, které zazněly na různých konferencích a u kulatých stolů po cestě parníku do Ugliče, Jaroslavli, Kiži... Jmenujme: “Slovanský svět: prameny, pravlast, předkové” předsedy Mezinárodního svazu společenských sdružení “Všeslovanský sněm” Nikolaje Ivanoviče Kikiševa, “Organizace dobrovolnického hnutí v Srbsku v 90. letech 20. století” Borise Jurjeviče Zemcova, “Ruský přínos rozvoji Bulharska po osvobození” Ally Gigovy (Bulharsko), “Historická komplexnost polsko-ruských vztahů” Elźbiety Grabarek-Bartoszewicz (Polsko), “Život a vojenská kariéra gardového generál-majora Maksima Jevsejeviče Kozyrja, který zahynul v bojích o osvobození Československa” Zdeňka Opatřila (Česko), “Generál M.G. Čerňajev ve válce za osvobození Slovanů” šéfredaktora periodika “Russkaja narodnaja linija”» Аnatolije Dmitrijeviče Stěpanova, “Úloha terorismu při zničení Jugoslávie” Slobodana Radulje (Republika srpska), “Význam kulturního dědictví Kosova a Metochije pro srbský národ” Nevena Dženadiji (Srbsko).

О Donbasu, jako součásti ruského světa vyprávěl igumen Kirill (Sacharov), převor moskevského chrámu Nikoly na Berseněvce, který nejednou pobýval na nejnebezpečnějších úsecích současné bratrovražedné války na Ukrajině.

Literárně-publicistický almanach “Karpatskaja Rus” představil Rusín Andrej Vasiljevič Fatula a Michail Jurjevič Dronov (Rusko).

Chtělo by se připomenout i vystoupení Vasilije Vasiljeviče Semencova, vedoucího peterburské pravoslavně-pedagogické společnosti. Jeho projekt internetového slovníku kořenů slov “Glagoľ” by měl posloužit pedagogům a badatelům-slavistům.

Během celého sjezdu účastníky bavily a rozveselovaly písně a tance kurského folklorního souboru “Slavica” a moskevského souboru “Belyj kameň”..

Ruští folkloristé snadno našli společný hudební jazyk se svými slovanskými kolegy, a ruská garmoška každý večer vesele zněla v doprovodu slovenských dudáků.

V rámci sjezdu se uskutečnil kulatý stůl “Rušivé síly v dějinách slovanstva”, který vedl vědecký tajemník Všeslovanského sjezdu, řádný člen Cyrilometodějské akademie slovanské osvěty, profesor Pavel Vladimirovič Tulajev, který vystoupil s přednáškou “Tajné organizace ve slovanských zemích”.

Zazněla aktuální vystoupení Olega Anatoljeviče Platonova “Výzkum tajných organizací a zednářských lóží, podle materiálů  Speciálního archivu KGB SSSR”, Vladimira Viktoroviče Bolšakova, “Komunismus a sionismus ve slovanských zemích”, Sergeje Viktoroviče Lebeděva “Srbové splácejí daň Novému světovému řádu”, Ljubomira Perunoviče “Válka proti  duši” (Černá Hora), a rovněž zprávy Liljany Džorovič ​(Srbsko) o současné informační válce a Vjačeslava Fjodoroviče Dubčika (Bělorusko) o pokusech ukrajinských nacionalistů ovlivnit společenské vědomí v Bělorusku.

Podle názoru  účastníků kulatého stolu probíhá současná válka za podmínek globálního konfliktu a pokusů ustanovit takzvaný “nový světový řád”, na čele s USA.​Prostřednictvím elektronických sdělovacích prostředků, virtuálního prostoru, finančních kanálů se liberálně-kapitalistická oligarchie snaží změnit duchovní zíklady lidského bytí, přeměnit svobodnou osobnost v živou mrtvolu, otroka globální moci. Zastavit tuto noční můru může toliko dobrá vůle spojených národů, kde Slovanům na čele s Ruskem je souzeno sehrát klíčovou úlohu.

Jedním z nejdůležitějších směrů činnosti Ústavu ruské civilizace a Všeslovanského sjezdu je činnost výzkumná a vydavatelská, za účelem obnovení historické pravdy. Za poslední roky profesor Tulajev připravil do tisku a komentoval nezaslouženě zapomenuté práce prvních slavjanofilů: Andrease Gottlieba Masche, Ivana Semjonoviče Orlaje, Jurije Ivanoviče Venelina, Aleksandra Fomiče Veltmana. Objemné sebrané spisy dvou posledně jmenovaných autorů zveřejnil Ústav ruské civilizace.

Speciálně ke sjezdu vydal P.V. Tulajev výzkumnou práci “První slavjanofilové a jejich sjezdy”. V ní je uveden přehled a analýza panslavismu od doby renesance až po revoluce začátkem 20. století. Jak se vyvíjela myšlenka západního a východního slavjanofilství? Čím se zásadně lišil sjezd Slovanů v Rusku v roce 1867 od prvního Všeslovanského sjezdu v Praze v roce 1848? K čemu přivedla geopolitika panslavistů? Tyto a mnohé jiné otázky se pojednávají v chronologickém přehledu v kontextu s naší dobou.

Slávista, překladatel, hlavní redaktor Sebraných spisů archijereje Nikolaje Serbského (1881–1956) v ruské řeči a sestavitel první dvoujazyčné Antologie srbské poezie 20. století Ilja Michajlovič Čislov kromě zevrubné přednášky o pracích sv. Nikolaje a vystoupení v lingvisticko-historické a literární sekci, promluvil na jedné z vědecko-společenských konferencí o známém srbském publicistovi, malíři a politikovi, Drahoši Kalaičovi (1943–2005). “Často slyšíme na sjezdu rozcházející se obvinění na adresu Evropy a Západu, kteří jsou jakoby hlavními nepřáteli Slovanů,” řekl I.M. Čislov, “přitom mezi oběma uvedenými pojmy, ať už z důvodu nedaleké inerce, ať už kvůli sofistikované lstivosti, se permanentně klade rovnítko. Srbská geopolitika, tentýž D. Kalaič, však tyto pojmy zásadně rozlišuje. Ano, Západ, od dob “francouzské” revoluce nenávidící Krista, v současnosti prakticky Evropu okupoval. Avšak Slovanstvo vždy bylo a jako předtím je její neoddělitelnou částí. Kdo jsou Evropané, ne-li my? O tom, jak si všichni dobře pamatujete, mluvil i velký badatel 20. století, slávista Oleg Nikolajevič Trubačov, který přesvědčivě dokázal původnost slovanské přítomnosti v Evropě, pravlasti všech národů bílé rasy”.

“V mnoha svých článcích a pracích se D. Kalaič uchyloval k ruské tematice, třebaže půlku života prožil v Západní Evropě a v Americe, v důsledku čehož důkladně poznal i tento svět. V 80. a 90. letech byl velmi těsně spjat i s Ruskem. A třebaže ruštinu dokonale neovládal, přesto četl ruské klasiky nejen v překladech, ale i v originálu, včetně takových autorů, jako je Danilevskij a Leontjev. Drahoš byl vždy obeznámen s aktuálním děním a výborně se orientoval v labyrintech ruské kuloární politiky,” pravil I.M. Čislov, který znal D. Kalaiče osobně.

Vyprávěl o tom, že Drahoš psal o ruské revoluci, o tom, že i současné demokratické, “perestrojkové” reformy v Rusku “podivuhodnou shodou okolností” realizují děti a vnuci “stále těchtýž zapálených revolucionářů”. Ruské dojmy se staly základem takových jeho knih, jako je “Americké zlo”, “Zaprodaná Evropa” a “Rusko se budí”.”

Čislov konstaoval potřebu vydat knihy Drahoše Kalaiče v Rusku, kterému srbský autor dříve přinášel obrovský užitek, jelikož říkal pravdu o ruské zemi nejen u sebe ve vlasti, ale i v Západní Evropě a v Americe.

Je třeba říci, že činnost Všeslovanského sjezdu v široké míře vrhala světlo na situaci v různých slovanských zemích. Ruské sdělovací prostředky o sjezdu takřka neinformovaly a ruské úřady nevěnovaly sjezdu pozornost v podobě pozdravů, poselství a jiných znaků projevovaného zájmu. Připomeňme, že sjezd v roce 1867 se ctí přijal i car Aleksandr II…

Jeden z účastníků sjezdu - český novinář Jan Korál - odevzdal ruské delegaci svůj článek, nadepsaný “Amerikanizace české kultury, její důsledky a cesta zpět k naší národní identitě”. Je třeba mu složit hold. Je to mladý člověk, který dobře mluví a píše rusky a dobře ovládá ruské dějiny. Zde jsou některé jeho úvahy, které není obtížné schematicky přenést na ruské dějiny. “Co do materiálního blahobytu se obyvatelstvu Československa v období socialismu nežilo špatně, třebaže vládu komunistické strany nevyhnutně doprovázela korupce a pokrytectví. My, občané jsme společně budovali svou vlast a zvelebovali jsme ji. Ale nedostávala se nám svoboda sebeurčení, svoboda cestování, svoboda tvořivosti a myšlení. Proto jsme se tlačili na Západ, do Evropy. Toužili jsme právě po této svobodě. Právě to nám slibovali koncem roku 1989 političtí předáci, motající se kolem proslulého “sametového podvodu” a pozdější prezidenti Václav Havel a Václav Klaus, dokonce i náš dnešní prezident Miloš Zeman. Tehdy si nikdo z obyčejných lidí nepředstavoval, že za tuto svobodu zaplatíme nejen vším, co bylo vybudováno v období socialismu, ale postupně i naší zemí, kulturou, dějinami a svébytností. Podle mého názoru i sám Karl Marx záměrně zapojil do své ideologie ateismus a sjednocení socialistických zemí, a potom i jejich rozpad byl rovněž naplánovaný, aby se oslabily slovanské národy a dostaly se do područí Západu, přesněji řečeno západních korporací a kultury…”.

A ještě jeden moment, který lze rozeznat i v srbských dějinách 90. let, jakož i v tom, co se dnes děje na Ukrajině:

“Rozdělení Československa na přelomu let 1992–1993 bylo výsledkem pověstné strategie “rozděl a panuj” a jeho řízení a financování se realizovalo ze zahraničí”.

Na nynějším sjezdu se zúčastnil i Voin Gušič, předseda Organizace veteránů a válečných invalidů Republiky srpské v 90. letech (už v roce 1994 Srbové sestřelili nad Bosnou a nad Jadranem první americká letadla). Organizace teď sdružuje 130 tisíc veteránů, přičemž Republika srpská má kolem jednoho a půl milionu obyvatel.

Na jednom ze závěrečných zasedání sjezdu zazněla myšlenka, že je třeba se obrátit na haagský tribunál, který by měl odsoudit zločiny spáchané NATO. Ano, lze namítnout, že skoro všechny slovanské země, kromě Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Srbska jsou členy tohoto severoatlantického seskupení, ale ne všechny slovanské i neslovanské země souhlasí s tím, jak NATO chrání “svobodu, demokracii a lidská práva”.

“…Když se před ní nesehnete, páni, // nedostane se vám uznání od Evropy. // V jejích očích budete vždy // ne služebníci osvěty, ale nevolníci». F.I. Ťutčev,  mimochodem právě v roce 1867…

Účastníci Všeslovanského sjezdu dostali upomínkové diplomy od MSOO “Všeslovanský sjezd”, a mnozí z nich dostali i pamětní medaile “Za slovanskou jednotu a vzájemnost” V.I. Lamanského, který je označován za apoštola panslavismu. K dnešnímu dni Ústav ruské civilizace už přistoupil k přípravě vydání úplného sborníku přednášek, vystoupení a dokumentů sjezdu.

Všeslovanský sjezd byl ukončen krátkou bohoslužbou u schránky s ostatky svatého pravověrného knížete Aleksandra Něvského - ochránce a sjednotitele ruské země. Po bratrském slovanském pohoštění se mnozí účastníci sjezdu, aniž se domluvili, odešli poklonit velkým ruským povznesitelům ducha, kteří spočívají v nekropoli lavry. Je to Vasilij Nikolajevič Chitrovo, státník, zakladatel imperátorské Palestinské společnosti; Pjotr Aleksandrovič Freze, jeden z tvůrců prvního ruského automobilu; vynikající chirurg Fjodor Uglov, který operoval až do věku 102 let; metropolita Antonij (Meľnikov), který odhalil ekumenické kacířství kněze Aleksandra Meně; metropolita Ioann (Snyčov), který v dobách dalších ruských nepokojů v 90. letech 20. století poskytl ruskému národu duchovní usměrnění a upevnění národního vědomí.

Na základě výsledků sjezdu, jehož organizátorem a duchovním otcem byl Oleg Anatoljevič Platonov, bylo rozhodnuto aktivně pracovat na znovuzrození jednotného Ruska, odeslat už připravené příslušné dokumenty, zdůvodňující tuto  věc, státním orgánům Ruska, Běloruska a Ukrajiny.

Nejvýznamnější myšlenkou projednávanou na tomto Všeslovanském sjezdu byl projekt vytvoření Sdružení nezávislých slovanských zemí, v němž by žádná z členských zemí neměla diktát. Každý stát si zachová své státní struktury, jazyk i chápaní mnoha základních směrů rozvoje. Znovu vytvořené slovanské společenství bude reagovat na výzvy i nyní pokračujícího procesu proti Slovanům, známého jako “Drang nach Osten” (nápor na Východ). “Ten se Západu docela daří. Značná část slovanských zemí se nachází pod diktátem západu, značné bohatství a zdroje jsou pod tlakem západních korporací a vlastníků.

Nejlákavější ekonomická sousta se dostala pod vládu franko-germánských vlastníků, poznamenal O.A. Platonov. Mnozí delegáti sjezdu se domnívají, že mohou vytvořit analog Evropské unie. Bezpochyby to bude euroasijská unie, v níž budou dominovat Slované.

Vznikne nová unie, která bude disponovat obrovskými zdroji, náležejícími především Rusku. Ekonomická a politická moc Západní Evropy už nebude schopna dominovat nad slovanskými zeměmi. Slované nakreslí čáru, kterou bude představitelům západní civilizace obtížno překročit. My, Slované, budeme řešit otázky tak, jak budeme považovat za potřebné pro sebe, nikoliv na úkor svých zájmů a cílů.”

Stojí za zmínku, že kníže Aleksandr Ivanovič Barjatinskij, který dokázal ukončit kavkazskou válku, nejdelší v ruských dějinách, a zajmout imáma Šamiľa, se obrátil k carovi s plány na sjednocení slovanského světa, jehož centrum mělo být podle jeho názoru v Kyjevě…

Zůstalo jen vyslechnout myšlenky polského badatele, Pawla Zimińského, který ve svém vystoupení poznamenal:

“Dříve než slovanské země sjednotíme, je potřebné obnovit jejich suverenitu. Jestliže postavíme problém tak, že Východ je protikladem Západu, není to aktuální, neboť bývalé socialistické země jsou pod vlivem globalistických sil Západu. I západní země nejsou dostatečně suverénní, neboť i ty se nacházejí pod vlivem těchže sil.”.

Důležitý a plně uskutečnitelný návrh předložil dirigent, skladatel, národní umělec SSSR, umělecký vedoucí ruského koncertního orchestru “Bojan”, Anatolij Ivanovič Poletajev: “Ve všech zemích dochází k amoralizaci mládeže, k rozvoji alkoholismu a narkománie. Je potřebné na úrovni zákonodárných sborů a parlamentů prosadit zákaz reklamy těchto neřestí, protože jinak nebude mít kdo uskutečnit všechno to, o čem tady hovoříme. Nebude žádný slovanský svět. To je to hlavní, co ho teď může zachránit!”.

Hovoříme-li o přínosu ke sjednocení slovanského světa, nelze nepromluvit o spisovatelích, kteří sjezd pozdravili, veřejnýcch činitelích Juriji Loščicovi a Anatolii Paraparovi.

Právě Jurij Loščic koncem 80. a začátkem 90. let jako první čestně a profesionálně nastolil téma slovanských vztahů a poukázal na činnost nepřátelských sil v slovanském prostředí. Neškodilo by, kdyby si ostatní slavjanofilové přečetli například stránky z novin “Literaturnaja Rossija” z těch let - besedy Jurije Loščice s akademikem O.N. Trubačovem, a s profesorem Bělehradské univerzity R. Marojevičem, který řekl doslova toto: “Ruské národní zájmy se nakonec musí ztotožnit s ruskými státními zájmy. K tomu dojde, jestliže Rusové konečně začnou hrát vedoucí úlohu ve své vlastní zemi, což se jim dosud nedovolovalo”.

Jedním z nejupřímnějších nanejvýš uměleckých děl, která nám ve vší pestrosti nabízejí pohled na rusko-srbský duchovní a kulturní svět, je kniha Jurije Loščice “Ruská pověst - srbská báj” (vydavatelství Veče, 2015), která byla představena na probíhajícím sjezdu.

Od roku 1996 slovanské téma zaznělo na stránkách novin “Istoričeskaja gazeta”, které založil spisovatel a dramatik Anatolij Parapara, kde za perestrojkové deprese vycházely publicistické články o Danilevském a Leontjevovi, o Gogoľovi a Lermontovovi, o Suvorovovi a Kutuzovovi, kde publikoval Vladimir Ličutin a Georgij Sviridov, a kde v dubnu 2000 byl uveřejněn projev Slobodana Miloševiče ze dne 17.02.2000, kolem něhož se tehdy sjednotil celý srbský národ, a rovněž materiály zaslané redakci novin, vyjadřující názory prostých Američanů, protestujících proti bombardování Jugoslávie. Později, v roce 2006 v novinách “Istoričeskaja gazeta” vyšel článek generála L.G. Ivašova “Jak Srbsku brali Kosovo”.

А.А.  Parpara za půlstoletí literární činnosti přeložil množství makedonských, srbských a bulharských básníků, o nichž se jeho zásluhou dozvěděl čtoucí svět.

Na závěr svých poznámek o uskutečněné akci budu citovat řádky Anatolije Parpary, zaslané ve zdravici účastníkům Všeslovanského sjezdu:

 

Nikoliv poprvé mezi nás vrážejí klín.

Minulé věky jsou tomu svědky.

Naštěstí však, nás chrání nebesa,

A Řím nás zatím nerozzlobil.

…Svou pozemskou cestu projdeme se ctí,

Sami k sobě jsouce puntičkářsky přísní…

Оbejměme se, přátelé!

A nechť zmízí

Nepřátelé Páně i Slovanů!

 

 

Irina Ušakova

Zdroj: http://www.stoletie.ru/slavyanskoe_pole/slavanskij_jevrosojuz_550.htm
113 Komentářů k Slovanská Evropská unie?

 1. přemítač napsal:

  Všimli jste si jak na to hbitě reagovala kobliha ve svém "projevu"? :-D

 2. benmil napsal:

  Marx nemohl tušit, že se jeho učení prosadí právě u slovanských národů. Tuto adminovu formulaci považuji za poněkud nešťastnou.

  • John_Pitralon napsal:

   Marx ani nemohl tušit, že pražská galérka si po roce 1990 mezi sebou rozdělí společenský fond budovaný desítky let, s takovou samozřejmostí, jako by jim tu vše odjakživa patřilo. A že tito ruinovači pak vyprodají vše do zahraničí nebo vytunelují a nechají zdevastovat.

   František Ringo Čech o korupci (1997)
   https://www.youtube.com/watch?v=g1N5ModMtPI

  • Maroš napsal:

   Benmil - Slovania so svojím zmyslom pre spravodlivosť = súcit s biednymi - boli ideálni pacienti pána Marxa...

 3. John_Pitralon napsal:

  Dlouhodobě nemá logiku, aby si 300 tisíc evropských Slovanů nechalo vládnout od vymírajících národů západní Evropy, které budou mít v 21. století ještě hodně práce s integrací různých inženýrů, lékařů a dalších pracovníků z Afriky a arabských zemí. Samozřejmě Západ pácháním donebevolajících prasečin ve spolupráci s americkými magory to jen urychluje. Nicméně humanitárně bombardující havlistický poťapanec nechápe situaci, nesmyslně sem chce tlačit migranty a dál vzývá Spojené státy fašistické.

 4. Mirra napsal:

  hlavní chyba se stala v roce 68 vinou naprosto nekompetentního a diletantského zásahu politbyra. To byl bod zlomu od kterého to šlo se socialismem v srdcích lidí z kopečka. Pak uzavření hranic a izolace dokonala dílo zkázy.
  A socialismus se víc uchytil tam kde byl myslím a srdcím nejbližší - u slovanských národů a částečně i v Německu, protože Němci narozdíl od Anglosasů jsou mnohem víc společenštější (či bývali), takže tyto ideje zde nalezly živnou půdu narozdíl od velmi individualistických Angličanů, Američanů či románských národů.
  Tenhle návrh na vytvoření jakési Slovanské unie měl padnout místo invaze do ČSR a zároveň vyhlásit rozpuštění SSSR a místo snahy o komunismus vytvoření sociálně spravedlivé společnosti. Pak vůbec nemusela být roztržka s Juoslávií. Jednak by to vzalo západním státům "strašáka komunismu" a jednak by to posílilo vnitřní soudržnost která by nestála pouze "na bodácích".

  • Sasin napsal:

   Co znamená sociálně spravedlivá společnost? Myslíte tím to, že každej bude mít nárok na podíl neprodejné půdy, na podíl na rozpočtu vyplácený každý měsíc stejně každému a nárok na zapisování, posouvání a schvalování vlastních potřeb každého podílníka s měsíční veřejnou inventurou a Silvestrovským všespolečenským odklepnutím?

   • jen další variace na odměňování neschopných a morálního hazardu-nejsou už vykrmení dost-na porážku? napsal:

    To asi tak nemyslej, myslej to jako blboněma odměňovaná neschopnost jiných blboňů.

    Jako příklad poslouží horké téma, co si lid (ne/roz)dělný štěbetá a zadáčo ty káčo servíruje jelitám, kterejm už stačí jen vyzobat si z toho to nejlepší a nic za to nemuset tratit, sami se potrápit ve snaze to pořešit ku výsledku, nedej bože ze své moci obětovat (umenšit):

    "zemědělci dostávají kompenzace když je sucho , majitelé letních plováren když je zima , vlekaři když není sníh a vše jde z peněz daňových poplatníků ..."

    "Výsledek hospodaření za posledních 25 let začíná sklízet ovoce. Rabování, plundrování, nezájem a neumění novodobých zemědělců (restituentů) starat se o půdu, ale jen o svoje zisky z činností, které nemají se zemědělstvím vůbec, ale vůbec nic společného. Vše z 8O% zavedené a podporované EU, potažmo neschopnými ministry zem. v ČR (po r. 199O). Pokračování v tomto trendu rovná se záhubě."

    "Existuje několik způsobů, jak zadržet vodu přímo na poli. Některé jsou velmi dlouhodobé, jiné nelze použít všude, nejsou to způsoby všespásné, investice do nich se může jevit jako zbytečná, ale v krizových momentech hrají rozhodující roli, zda ta úroda bude, nebo nebude. Varováním často jsou neúrodné flíčky v běžných letech.

    Svou roli určitě hraje prokypření utužené podorniční vrstvy. Půda pak pojme víc vody za mokra a ta pak za sucha může líp vzlínat. Svoji roli určitě umí sehrát urovnání povrchu, protože rovným povrchem se voda odpařuje pomaleji, než na hrbolatém povrchu. Obrovský díl práce pak sehrává struktura samotné ornice. Tu velmi vylepšuje organická hmota (biomasa) a spousta mikroorganismů, které díky ní mají co žrát, pokud se nespálí. Rovněž vápněním se struktura mění k lepšímu, hroudy se rozpadají, půda pojme víc vody a voda lépe vzlíná. Dostatek všech živin zas vede k lepšímu zakořenění, lze použít i chemii k lepšímu zakořenění, suchovzdorné dobřekořenící odrůdy atd."

    - S tím vápněním nemyslím, že je to správné. Nechci tu teď rozebírat proč. Ale to, že "rovným povrchem se voda odpařuje pomaleji, než na hrbolatém povrchu" je určitě vkusné zmínit.

    "Jako vodohospodář už řadu let tvrdím jediné: pokud se nezmění naše chování ke krajině, nemůže se nic zlepšit!! Eroze nikoho nezajímá. Většina orné půdy skončila jako "odpad" ve vodních tocích. Zadržování vody v krajině (průlehy, pásy zeleně, MALÉ RYBNÍČKY a MOKŘADY) nikoho nezajímají, protože betonová či jiná lobby na tom prostě nevydělá. A zemědělská družstva = nájemci pozemků kašlou na vše.. Řešením nejsou přehrady, ale právě "nespočet malých opatření".."

    - Stačí jako ČLOVĚK, nemusí hned "jako vodohospodář", jako první má každý myslet na to, že je hlavně člověk, až pak že si hraje na nějakou roli.
    Každopádně SUPER je ten "nespočet malých opatření" versus megalomanské politické zásahy ke stavění dinosauřích vajec.

    "Jednou když bylo významné sucho, zajel jsem do lesa, co má v průměru 15 km a tam byly na cestě kaluže s vodou. Řekl bych, že vrcholy kopečků, kde došlo k erozi a stejně tam už nic neporoste, by měli urychleně zalesnit a tím zachránit aspoň zbytek spodních částí svahů. Les zadržuje vodu i se tam v noci a ráno sráží rosa, zatímco na polích ne. Vlhkost vzduchu máme v Česku pořád vysokou, takže voda nám chybět nebude, když zvýšíme zalesněnost."

    - Nejdřív ji zvyšte u sebe,)

    Tož politika pohlížená jako obor je odvětví v prudké rozvoji na úkor všeho a všech. Co čekat?

    • Sasin napsal:

     Gdyby tady byla džungle, všude lesy, gde bysme jako byli? Pod smrkem či borovicí? Gde ten bájný praotec viděl strdí a med. Nebylo to náhodou tak, že země byla podílová, na každém podíle jedlý les, nejen v sadech pro sbírání, odvážení a prodávání. Smrky a paseky byly jen v horách a přívětivý vzduch za ně vyráběly ovocné stromy mezi kterými se pěstovala zelenina i obilí, jen si to jinak zorganizovat a vody bude všude pokokot. Tůně na podíle, přírodní bazén zadarmo, něgdo by třeba prvně v životě viděl čolka, mloka a ták...Na podílech měšťáků, co raději budou přemýšlet ve městech esli se jim návrat domů vyplatí, budou asi nějakým družstevním systémem sobě vyrábět průmyslově stravu dál. Tam to budou mašírovat trakorem a vlečkama asi dál. Jedině že by lidem na podílech začali závidět jejich svobodu a soběstačnost, že by si jako o ten podíl z družstva zažádali. Kór gdyž neseženou blboně, který by jim šel na to dělat. No ale ten proces může trvat jak dlouho chce, páč jistinu při volení potřeb budou mít v převaze ti, co se do měst podívají jednou za rok a bude jim to stačit.

     P.S. Pestrost, to je základ. Říká to i Sepp Holzer z rakouských kotárů. https://youtu.be/VS_LYEGJQQ0

     • limita napsal:

      Když necháš vrstvu půdy pod sebou tak jak je kolem planety jako kůže po níž stéká vláha

      - lidská osídlení postavíš až "nad to" (aspoň tak od tří metrů vejš nad hlavou - nejen kvůli procházení ale i pro prosvit sluncem z boku pod, a třeba i mezi korunami stromů či částečně nad nimi - sice by nabyl trochu jiné konotace termín "zpátky na stromy", ale tohle je krok do budoucnosti - něco co tu ještě nebylo - třeba celá města, lépe lehké individualistické domky o trochu nad povrchem pod kterými si bují "příroda") popřípadě zahloubíš pod zem (to už ale vyžaduje kolektivní počin a to nebude pak snadné "udržovat" nebude-li "ve společnosti" vždy spolehlivá shoda.
      Lepší je dělat jenom co zvládne jedinec s pár přáteli a ne je nastrkat třeba do mrakodrapů (fakt jako králíkům když developři postaví chovná zařízení jenž by si sami nedokázali, které při "kolapsu zásobování společností" nebudou udržitelné.)

      Takže nejen, že jde o proměnu konotace

      "Zpátky na stromy?!"

      - když nejde o nic zpátečního, ale něco co tu ještě nebylo - moderního, čekajícího na odzkoušení, ale do

      toho i D.I.Y. ("Udělej si sám."
      -ni kšeftařští developři (co si rybník sice sami nevypustí, ale druhým ho vypálili bez mrknutí oka Mordoru.)- "Development" to jest rozvoj a "rozvoj" ve smyslu, že to tu staví a zařizují ke znemožňování sobestačnosti jedincově - není "rozvoj" ve správném směru. Předělali TAK NAPEVNO prostředí, krajinu, že je to pokažené a nezbyly zdroje (ponechané pro nápravu). Chudák jedinec to takto zařízené reálně-prakticky nepřetlačí a nikdo to po něm nemůže chtít. Ale lze to zařídit tak, aby nemusel tlačit.

      • Tlačte! napsal:

       PS.: Jednou jsi psal o nezvypytatelných cestách mezi "osázenými puky", že stezky vedoucí po kůži země - v úrovni té "přírody" - ani nad hlavou ani pod zemou - ale pěkně pro tu náhodnou procházku...po povrchu...jako když hladíš do úplného vyhlazení - že je to s nima lepčí než bez nich.
       Nemám nic proti, považuju to za dobrý nápad doporučeníhodný k "zapracování". Vymezí se tak i odcházení člověkovo.
       Podotek:
       Naši "komunikaci" asi málokdo porozumí. Ukázat se to bude muset lidem jinudy, od toho já nejsem. Patří to díky Tobě.

      • Maroš napsal:

       "Zpátky na stromy?!“
       - když nejde o nic zpátečního, ale něco co tu ještě nebylo – moderního, čekajícího na odzkoušení..."
       https://www.pcrevue.sk/a/V-Cine-vyrastu-vertikalne-zahrady--Zelene-mrakodrapy-budu-likvidovat-smog-v-mestach

   • John_Pitralon napsal:

    Logicky všichni musí mít stejný podíl. Ne, že si to klany banditů v centru země zase záhadně podělí jen mezi sebou za oslavných pindů o svobodě a lásce. Od tatíčka Havla až po fantastu Klause.

    • Sasin napsal:

     Přesně tak. Hru na svobodu se zajícem v pytli si můžou strčit za klobouk. Podíly jsou jistina a o ty se nehraje. hotové. Pak ať ukážou co umí.

     • John_Pitralon napsal:

      No, kromě okradení lidí a devastace země neumí nic. Teď vymýšlí zase další čachry... To je jedna nezpůsobilá banda vykradačů a podvodníků.

      "Veolia má ze severočeských vodáren odejít jen naoko, zisky bude mít dál" ...
      http://ekonomika.idnes.cz/budoucnost-veolie-liberecky-a-ustecky-kraj-fke-/ekoakcie.aspx?c=A170615_101142_ekoakcie_neh

      • Na pořadí záleží. "Dal jsi mi dar temnot a já tě odevzdal do rukou smrti."(Interview s upírem) napsal:

       "Práce" = furt pro sebe něco ničej.

       Jinak k tomu se jako příloha hodí např.:

       "Realita totiž dokazuje, že ekonomika států bez soustavného zadlužování, daňového okrádání a korumpování jeho úředníků nemá šanci na finančně vyrovnané hospodaření a proto vždy padá do periodických krizí, končících válkami o další cizí zdroje."

       - Pozor to však platí zvláště v "rodinkových" záležitostech pokud se "kolem ní" již nemůže vykrádat...upadne do vnitřní krize. Proč? Neumí to řešit. Ti, kdož nabyly rozumů (Myslete přece do zásoby!) obvykle s tím ale nezískali si také světskou (právní) moc (páky) a proti "svým" zakročit se po nich sotva může očekávat kvůli jejich dobré povaze, ale jinak to nemá řešení...
       Je-li to "staré" co už si svou příležitost odkroutilo pozičně silnější než to "nové"...je problém.

       • John_Pitralon napsal:

        Však ono to v Havlistánu nefunguje ani tam, kde právní nástroje existují. Soud rozhodne, že smlouvy s koncernem, které papaláši jménem občanů uzavřeli, jsou neplatné, ale oni pochopitelně chtějí krást dál, za každou cenu.

        Zastupitelstvo 23.3.17: Občané požadují ukončit tunel vodárny a vrátit vodu do rukou obcí!
        https://www.youtube.com/watch?v=4tIS4iwrEfQ

     • Paul Durham napsal:

      ach jo, svět není Sasine Minecraft, tam můžete stavět od střechy dolů, v našem světě se staví od základů nahoru, takže bych skromně začal tou volbou "co" a ne "kdo" , když se vám to povede ( o čemž ve světě idiotů na šnůrkách rabínů upřímně pochybuji ) , můžete na takových základech stavět nahoru další vrstvy "potřeb".
      Jiná cesta v realitě není - jen bláboly.

    • Paul Durham napsal:

     John_Pitralon napsal:
     24.6.2017 (19.05)
     Logicky všichni musí mít stejný podíl.

     Fajn, n a z a č á t k u jistě budou, ále co za 5 let ?
     Ty pracovitější budete zdaňovat a lemply dotovat jako EU , aby měli všici "stejný" podíl ? DyŤ je to na hovno, dokud neuznáte, že každý člověk je jiný než druhý a proto je svět mimochodem tak pestrý i dokurvený.
     Co kdybyste se pro začátek postarali alespoň o dodržování pravidel silničního provozu všemi ?!?
     To je moc složité, že, tak začneme stejným podílem pro každého :-)))) hovno, ovno, vno, no, o,....

     • proud napsal:

      Dobrej postreh:-).Jak by nebylo cim se rozdelovat,nebo toho bylo malo,rozdelime to podilove :-)))

     • Sasin napsal:

      Ale howno, Paule Durhame. Gdyž bude něgdo na svém podíle snaživější a schopnější, vytvoří větší hodnoty. Budou fakt jeho, nekecám. A esli se bude chtí mermomocí o to dělit dál s někým jiným, šak bůh mu pomáhej. Muheeeeeee

  • Maroš napsal:

   "Tenhle návrh na vytvoření jakési Slovanské unie měl padnout místo invaze do ČSR a zároveň vyhlásit rozpuštění SSSR a místo snahy o komunismus vytvoření sociálně spravedlivé společnosti. Pak vůbec nemusela být roztržka s Juoslávií. Jednak by to vzalo západním státům „strašáka komunismu“ a jednak by to posílilo vnitřní soudržnost která by nestála pouze „na bodácích“."

   Pre ZSSR - aj pre dnešné Rusko, je dôležitejší - Kaspický blok! - a nie tanečky so západnými Slovanmi. Rusko nás fakticky nepotrebuje - boli a sme dobré nárazníkové pásmo voči Západu. Ponuku na pripojenie Slovenského štátu k ZSSR prezident Tiso odmietol - neboli by ho popravili - Česká republika by bola nárazník, a po čase by sa germanizovala ako Slovinsko - myslené hodnotovo, mentálne. Tu je skrátka problém toho nárazníka. A pokiaľ prebehne ešte islamizácia Západu a južnej Európy - tak je to v prdeli úplne!
   Maďarsko bude pre nás nárazníkom - s protislovenskou iredentou a so zeleným islámskym pásom na zástave.

   Prosto to nejde - Východné Nemecko bolo nárazníkom - teraz to ide plech na plech. Jedine - že by Nemci v sebe našli svoj praslovanský pôvod - a prijali pravoslávie. Ale to oni radšej príjmu islámsky umiernený neomarxizmus - to už kecám.

   • benmil napsal:

    Tisa sotva žiadali, aby sa pripojil k ZSSR. Ponuka pripojenia pochádza od Husáka, a odmietol ju Stalin. Podobne, ako Putin odmietol pripojenie novorossijských republík.

    • Maroš napsal:

     Benmil - ja to poznám inak
     Dr. Jozef Tiso - knaz prezident - pravda ktora sa nehovori - Slobodny vysielac 12.12.2013
     https://www.youtube.com/watch?v=Ug9Os1c2tRQ

     • benmil napsal:

      Maroš - 2:48:49 do toho nemienim investovať. Skús mi poskytnúť nejaký digest: Kto a kedy ponúkol (ale žiadal) dr. Tisovi, aby Slovensko vstúpilo do ZSSR.

      • Maroš napsal:

       Benmil - počul som to pred rokmi - musel by som ten čas investovať aj ja - ja obsah poznám, takže nepotrebujem, keď ťa nezaujímajú aj iné veci okol, táto nech nie je dôležitá tiež...

 5. Maroš napsal:

  SLOVANSKO-VÝCHODNÁ EPOPEJ
  "Sovietska ekonomická výzva je skutočná a nebezpečná!" /za Stalina/
  "Ruská ekonomická výzva je skutočná a nebezpečná!" /za Putina/
  "Čínska ekonomická výzva je skutočná a nebezpečná!" /Čína dnes/
  "Indická ekonomická výzva je skutočná a nebezpečná!" /India dnes/

  Stalinov-Putinov /de Gaulleov, Kaddáfiho/ - ZLATÝ ŠTANDARD - výzva je skutočná a životu nebezpečná!!!
  Za čo zabili Stalina
  https://www.youtube.com/watch?v=gIhurW6KB3U

  • Maroš napsal:

   To, čo musíme udržať za každú cenu - a bude na to treba obnoviť TREST SMRTI!!! pre zradcov - je - 1/ naša územná celistvosť, 2/ vodné zdroje, 3/ CELÉ ROZVODIE t. j. nielen pohoria, ale aj oblohu - vzdušný priestor!, 3/ pôdu, 4/ tradičnú kultúru, 5/ vlastnú ústavu!

   Viď koment z iného webu:
   jirik
   24.6.2017 (17:10)

   https://www.youtube.com/watch?v=i3sDkQc1rCk

   EZOOSMÓZA kapitola 8

   cca od 45 do 50 minuty

   • Maroš napsal:

    V súvislosti s neustálou orientáciou na západné ohrozenie – prichádza sem reálne ohrozenie „v mene pokroku“ z Hodvábnej cesty – z Ćíny, ktorej prioritným záujmom je získanie vodných zdrojov a pôdy! A NIE JE PRAVDA, ŽE OKREM TOHO NIČ INÉ NEHROZÍ, PRETOŽE IDEOLÓGIA ČÍNY JE – NEOMARXISTICKÁ! Zeman zavádza! – Zeman je človek globalistov – GP, a projekt Hodvábnej cesty /Hodvábna cesta vedie aj cez USA – Pacifická železnica, kvôli ktorej boli vyvraždení indiáni bielymi užitočnými idiotmi – osadníkmi túžiacimi po pôde, aby takto kumulovanú moc bielych nad územím prevzali korporácie – klany – „v mene pokroku“, pomocou organizovaného zločinu, ktorý likvidoval zase tých bielych kolonistov – viď vojna Corralov/ je projekt GP. Lenže lenže!

    Na Hodvábnej ceste by nebolo nič zlé, keby išlo o ideu obchodu – výmeny – na globálnej úrovni. Lenže – filozofia tejto „výmeny a obchodu“ je v podstate – židovská, koristnícka, exploatačná – teda nefér. O Zemanovi si treba prečítať v publikácii Vladimír Dolejší – Pravda o roku 1989
    https://priezor.com/biblioteka/1187-prevrat-1989

    Zeman zavádza v tom, že zásadne zamlčiava rozvojový potenciál – INDIE! A to podstatné!!! – India NIE JE NEOMARXISTICKÁ – India je zdroj východnej filozofie – tej pôvodnej, spojenej s rešpektom k iným, toleranciou, súcitom, zdržanlivosťou, materiálnou skromnosťou – duchovnom. Čína = židia východu – neomarxizmus! Východnú filozofiu Západ rozvrátil v Čine marxizmom, v Indii sa to anglosasom nepodarilo, tak ju rozvracali totálnou biedou a hladomorom – a žida korupciou – indickej vlády. Ale – to duchovno v Indii – v zmysle védskej – a pre nás – slovansko-védskej kultúry našich predkov – je plne v súlade s kozmickou Jednotou, a teda – zvíťazí! Teda – Hodvábna cesta v euroázii áno – ale nie pod kontrolou Číny! Ale pod kontrolou Ruska – Kaspického bloku – Indie.

    To je to, čo hovorí Pjakin, že globalizácia – prepojenie ľudstva – je objektívny, nevyhnutný proces, ale jej podoba, je proces subjektívny!

    • petr napsal:

     Indie je ukrutně materialistická a vypočítavá.

     Ale Číňani jsou ještě rafinovanější a vytváří na rozdíl od individualističtějších indů neproniknutelné vysoce organizované struktury.

   • proud napsal:

    Trest smrti je urcite potrebnej nastroj,chytre zlikvidovanej,ale jeho existence je primo zavisla na bezchybny spravedlnosti a soudnictvi!

 6. petr napsal:

  Tak dlouho se budeme bratříčkovat se žebráky z východní evropy, až nám zaplaví pracovní trh jako Ukrajinci a my kvůli tomu budeme brát pořád ty žebrácké mzdy a mít ochranu zaměstnanců na ukrajinské úrovni.

  Z tohoto pohledu panslovanské bratříčkování vyhovuje i českému svazu průmyslu a obchodu, který stojí za zaplavenín ČR ukrajinskými gastarbeitry.

  Víte co se říká: chudý člověk, hotová opice.
  A třeba Rumuni jsou tak zoufalí, že s nadšením vítají americké základny, protože to přinese jistou minimální zaměstnanost a aspoň v jejím okolí nebudou chcípat hlady.

  Vše je potřeba posuzovat realistiky a střízlivě. Idealistický trouba je kolikrát horší než třídní nepřítel.

  • proud napsal:

   Uznej sam ze cos jmenoval neni ani naznak reseni,jen zneuziti........

   • petr napsal:

    Furt lepší než zcela nerealistické bláboly idealistů odtržených od reality. Navíc se to v praxi už dávno zneužívá k rozeštvávání slovanů mezi sebou, kdy se navzájem rvou o ohlodanou kost.

    Buď rád, že na to někdo upozornil. GP má podobný scénář už dávno v šuplíku. On dělá vše aby byl aspoň 10 kroků před ostatními.

    Nejlepšími, nejspolehlivějšími a nejlacinějšími slouhy GP jsou právě idealističtí užiteční idioti.

    Na nich stojí třeba celá pražská kavárna pravdoláskařů: 1% židů kteří ví o co jde a 99% přihlouplých idealistů se srdcem na dlani a mozkem v gatích.

    • proud napsal:

     Prijde na to jakou mas definici pro idealistu,jinak je to ohana pisnicka opozice.Protoze vzdysky je prvni ideal,myslenka,a hranice si urcujeme jenom sami.

     • petr napsal:

      Idejí a ideálů mám plnou pr...
      Nejtěžší ale je to potom prosadit v realitě, kde ti budou klacky pod nohy házet zmanipulovaní ovčani, žiteční idealističtí idioti kteří se do krve budou bít za nějaký chazarský nesmysl kterému skálopevně věří a klády pod nohy samotní chazaři a posluhovači GP.

      Třeba Admin se tu srdnatě bije za zednářskou myšlenku zničení církve (a tím pádem křesťanství), za žádných okolností si to nedá vymluvit a ještě si myslí že dělá pro lidstvo nejvyšší dobro.

      Podle mojí životní zkušenosti skončí většina idealistů jako užiteční idioti ve službách zla.

      Moc Globálního Prediktora nestojí primárně na lidech zlých. Ale na mase užitečných idiotů, kteří dělají tu mravenčí trpělivou práci na vlastním zničení a zániku civilizace v nejhlubším přesvědčení že dělají dobro.

      • proud napsal:

       Kdyz mas,proc je nehodis vsem do placu at nad nima muzeme koumat?Je jedno ze je pomluvime a znemoznime................nebo taky treba ne! ;-)

       • Jarmila napsal:

        To je pravda, ať petr promluví o několika užitečných idiotech- ať to můžeme zhodnotit. Já vím o mnoha z nich (včetně mě), ale zmíním zde jenom na ukázku generála Pattona. Ten až na konci války zjistil, že jim dělal vola. Zatímco Aizenhover, nebo jak se ten zmrd správně jmenoval, si celou dobu seděl v zákulisí a nikdy nebyl na frontě, tak prosťáček Patton celou válku věřil tomu, že bojuje za správnou věc.Až na konci války zjistil, že není správné,aby mladí němečtí kluci umírali v zajateckých táborech hlady a žízní. Tak je propouštěl proti příkazu toho zmrda domů, což ho stálo život. Aizenhower stačil zničit milion německých životů a to již když již bylo po válce. Generál Patton napsal jakési paměti, ale už to bohužel nemohu najít. Prostě tam napsal své rozčarování z toho co všechno zažil a že někomu dělal užitečného idiota.

        • proud napsal:

         Nejde mi o uzitecny idioty a ostatni drby,ale o veci potrebny,jako novej system a novou budoucnost,usporadani,zpusob zivota,a jak to zaridit,to jsem mel na mysli,Eisenhowera i s Pattonem a podobne mam totalne na klacku.

  • petr napsal:

   Pokud to panslovanství budou organizovat od reality odtržení idealisté, tak to dopadne jako vždycky.
   Infiltrují se tam židé, kteří zcela ovládnou vedení a idealisti zase jen budou nevědomky dělat užitečné idioty a slouhy židům a jejich podvratným zájmům.

   A za 10 let se všichni strašně budou divit, jak to, že je ta panslovanská unie rozhádaná a zcela neschopná akce.
   Tak už se to u slovanů opakuje v mnoha formách tisíc let a oni jim na to pokaždé znova skočí.

   Tahle byly ovládnuty všechny politické strany u nás. Okamurovi takhle ukradli jeho stranu (Úsvit), protože byl naivní a netušil jak to mezi chazary chodí.

   • proud napsal:

    A znova,co je realita a co je ideal?...........Kdyz se budes drzet reality,zapomen na cokoliv jinyho nez je tenhle system!

   • Sasin napsal:

    Rozvedeme-li ten základní omyl Slovanů do důsledků, tak jejich utrpení spočívá v napodobování harpagondechajckých obyčejů. K těm patří všechny démosgrátické principy a důvěřivá víra kříže. Teď stačí jen upřimné přiznání, že se jim nemůžeme v jejich přirozených pravidlech zaKONa nigdy vyrovnat, páč to není náš obyčej. A čím to ve skutečnosti začalo? Kopným právem. To jest zastupováním důvěřivých a čistých lidí, kteří své potřeby vkládali do rukou někoho jiného. Na tom harpagondechajci vydělali neuvěřitelně obrovské jmění. Stačilo jim jen trpělivě do kopných dědků, potažmo vyšších dědků dout a dout a hustit a hustit a podplácet všelijakými způsoby, od pochlebování po pomluvy až se z toho zastupování nakonec stal ten buznys. Pro mne je tedy tato otázka zodpovězena. Dalším krokem bylo následování slepé víry a ohlupování lidí vírou, kterou si nigdo nemohl změřit ani zvážit. Vírou slepých, kterým mělo stačit světýlko naděje, že jednou se budou mít potomci lépe než oni. To byla druhá strana ostnatého plotu. Pálením vědění a falšování HisTórie, kterou se jali harpagondechajci vyučovat na svých proradných školách, za spoluúčasti urputné propagandy, že oni mají nejlepší učení na světě, se stalo třetí stranou ostnaté ohrady. Pak už jen stačilo důsledně a dlouhodobě sponzorovat neživotné obory vyrábění, skrzevá něj začali nalévat do obyvatelstva dluhovou bankocetlovou lakotu a ukazování prstů na druhé, jenž ujídají z blboňského talířa. Oplocení dokonáno, funguje samoobslužně. Multilevelní řízení místních gubernátorů začalo podléhat vícerychlostní strategií v každé gubernii jinak, čímž se zajistilo dotahování plánovaných zisků. A dle pravidla trojpolnosti se vvýběry , hnojení a setba střídala. Závěrem všeho je pochopení, že co funguje u dobrých lidí, bude fungovat u šmejdů KONtraPRODUKTivně.

   • Sasin napsal:

    Přídopotek

    Cicvilizace stojí na opačných principech nežli kultura. Jsou to dva světy, gde na jedné straně, na straně kultu RA je smyslem života tvoření a porozumění tvoření všeho pro RAdost a na druhé straně je smyslem života počítání zisků a konečný úpadek z překombinovaného kradení a měnění všeho. Je to takový rozdíl jako sežrání veškeré úrody momentálně zaostalých nenažranců a budování rodného soběstačného sídla na tisíce let.

   • Maroš napsal:

    Petr - myslím, že si pletieš Ideál, idealizmus a ideológiu. Vysvetlím. Každý človek by mal mať v sebe určitý kód - program, BIOS, ktorý tvorí jeden z 3 pilierov existencie:
    1/ Svetonázor - sumár pravidiel - kam patrí aj zodpovednosť za...
    2/ Ideu, cieľ-ciele, motiváciu, plán - prečo som tu...
    3/ Chuť do života - vedieť sa mať zdravo rád a prijímať seba takého, aký som, vedieť sa radovať zo života, vedieť sa vždy znovu a znovu - aj s rozbitým nosom, aj s "odrezanými" nohami postaviť znovu - vôľu...

    Môj kód Ideál - Slovo - Logos, je - HARMÓNIA /lebo - to jem oja vec, tak to cítim/.
    Môj svetonázor sa teda opiera - o harmóniu - rovnováhu, rešpekt, krásu, pravidlá - pokiaľ možno - o kozmickú Jednotu. A hovno na tom záleží, že sám ideálny nie som - lebo to to - mať ideál, ako vzor. Teda vzor nie ako bytosť, vzor ako stav vecí.

    Napísal si: "Idejí a ideálů mám plnou pr…
    Nejtěžší ale je to potom prosadit v realitě, kde ti budou klacky pod nohy házet zmanipulovaní ovčani, žiteční idealističtí idioti kteří se do krve budou bít za nějaký chazarský nesmysl kterému skálopevně věří a klády pod nohy samotní chazaři a posluhovači GP."

    Z toho my vychádza - že nemáš svetonázor, ani ideál - bojuješ len o prežitie svojho červa-čreva a svojho ega - prízemne - s "realitou" - hoci - realita existuje aj v inej - nehmatateľnej, nemateriálnej forme - ale tú máš ty v piči - lebo piča je skladisko realít.
    Nemáš plán - ideu stavu - len konzervy v brašni a otvarák na ne. A vlastne ťa ani nebaví žiť - nemáš radosť, len - BOJÍŠ SA ZOMRIEŤ - lebo si zároveň materialista, a okrem svojho nosa neveríš v nič, nikomu, ničomu.

    India nie je materiálna - to, že ľudia v materiálnom svete potrebujú jesť, nie je znakom materializmu. India je idealizovaná judaizmom a materializmom, peniazmi. Ako nástrojom ovládania. Áno je! Tak, ako u nás! LÓWE!!! Ale to neznamená, že keď v indickej televízii dávajú Milionára, tak každý Ind túži byť milionárom, celebritou a peniazmi ovládaným robotom. Ja Ind nie som, svoj melón som mal v gumičke a nič to so mnou nerobilo. Musím to vedieť vysvetliť? Toto je tá tvoja jediná realita?

    • petr napsal:

     Text čteš, ale podstatu nechápeš. Možná proto že se ti to nehodí do tvého světonázoru.
     Minimálně 90% tzv. idealistů žije ve světě svých bludů, protože to je strašně pohodlné. A nikdy nic v reálném životě neuskutečnili protože by se jim ty jejich teorie zhroutily jak domeček karet.
     A ukázalo by se že ten jejich "idealizmus" je jen jedno velké pokrytectví za kterým se skrývá lenost, nepraktičnost a pěstování pocitu nadřazenosti nad těmi ostatními kteří nemají tak "vznešené ideály".

     Někdy se jim taky říká dobroserové, což je výstižné. I proto jsem použil to přirovnání o prdeli.

     Velikost významných historických osobností které byly mezníkem v lidských dějinách spočívala v tom, že ty ideály dokázali prosadit i v životě.
     Třeba Ježíš znal moc dobře odvrácenou stránku lidí a materialistické fungování světa. A ve své taktice s tím počítal. Žádný přihlouplý "idealista" i přesto že ideály měl velké. Ale uměl je i prosadit.

     Takhle funguje svět. Myšlenky a ideje mají zanedbatelnou hodnotu, pokud je nedokážeme prosadit a realizovat v materiálním světě. Líní idealističtí hlupáci opájející se pocitem vlastní duchovní velikosti si nalhávají že to tak není.

     • Paul Durham napsal:

      bingo do jisté míry , své ideály musíte nejdříve pokropit cizí krví, aby si jich lidské zdroje všimly, nepíšu pochopily - toho nejsou schopny, všimly přesně vypovídá o hodnotě takového ideálu jako žebříku ke korytu,
      nevšiml jsem si, že by nějaký idealista prosazoval v dějinách druhu lidiček ideál splachovacího hajzlu jako vrchol dobra, a hle kupodivu to vymyslel a prosadil praktik a JE TO VRCHOL DOBRA civilizace , málo co je civilizačně kompetentnější, samozžřejmě ani toto lidské zdroje nechápou, takže sypejte ptáčkům ideály dál

      • petr napsal:

       Pozor na toto myšlení. Tak dlouho budete mluvit o tupých lidských zdrojích, až se z vás jednoho dne stane harpagodechajec aniž byste si toho vůbec všiml.

       Ikdyž je na tom něco pravdy.

       • proud napsal:

        Lepsi,ne li nejlepsi je ty zdroje poradne naostrit......i kdyz je to orisek.Jen je pomlouvat nepomuze.

     • Maroš napsal:

      petr - ha ha! Marketingových motivácii - čoby tých vašich reálnych "ideálov" je presne 22! Geneticky podmienených motivácií - čoby tiež reálnych ideálov je presne 15. Kriminalisti poznajú zopár z nich - vedú k vyriešeniu napríklad vrážd - čoby realizácie niekoho ideálu - mať veľa lówe, alebo oprcať 9-ročného chlapca. Tak mi prosím vysvetli - koľko ideálov má presadiť tých 7 a pol miliardy ľudí - aby si ich ty nepovažoval za hlupákov opájajúcich sa pocitom vlastnej duchovne velikosti. ???
      Ako napríklad vníma svoj ideál - PORIADOK! - nácek, baba Jaga, bezdomovec, decko v svojej izbe, skadník, zametač, Tomio Okamura, Stropnický. Prípadne aj ty... ???

     • Sasin napsal:

      Myšlenky jsou jako semena. Některá vzejdou hned a jiná čekají na správnou chvíli. Gdyby nebyla semena, nic neroste.

   • Jarmila napsal:

    Tak pod tohle se podepisuji, přesně tak to je.
    Si vzpomínám na poslední konferenci o přímé demokracii. Pan politolog Jiří Polák ze Švédska všechno hradil ze své vlastní kapsy, aby se ta konference mohla uskutečnit. Přišlo tam do Steinova sálu asi tak 200-300 lidí a všichni byli důležití jako prdel. Dokonce to všechno točili a všichni mleli za mikrofonem o přímé demokracii. Marně jsem pak hledala na internetu výsledky toho natáčení- prostě nebylo. Pak jsem se ptala mailem i pana Poláka a ten rovněž byl zklamán. A to si tam pozval na tu konferenci i svého kámoše amerického senátora, jehož jméno si již teď nepamatuji. Ten tam rovněž důležitě řečnil v angličtině. Tož takhle si oni, z nás užitečných idiotů dělají nepřetržitě legraci.

    • Jarmila napsal:

     Už jsem si vzpomněla na toho amerického senátora. Myslím že to byl Mike Gravel a byl také zastáncem přímé demokracie.

     • Maroš napsal:

      Jarmila - úskalím priamej demokracie je - že pokiaľ tu bude dostatok migrantov - islamistov, to je fuk - jednoducho nás priamo - prehlasujú. Idea priamej demokracie vychádza z tradičného kmeňového zväzku - a ten sa chystajú zlikvidovať. Potom sa na tú priamu demokraciu sami obesíme!

      • Sasin napsal:

       Podíl na neprodejné půdě a neprodejném rozpočtu každému synkovi a dcérce od naší mámy to je jistina. KONtrolovat to lze vlastními potřebami osobními a společnými. Chytřejší můžou potřeby zapisovat naprotivá dokladu o registraci a blboni můžou posouvat potřeby nahoru nebo dolu, ( nebo se odváží, či zmoudří a donesou k zápisu svoje potřeby) a můžou je posouvat potřeby nahoru nebo dolu. Každej měsíc místo fotbalu o tom můžou po hospodách u obrazovky držkovat a příští měsíc se třeba vzepřít a posunout všechno jinak po jedenáct měsíců. To už budou všichni tak moudří, že to svorně na Silvestra schválí a to bude jejich plán. Jejich, né harpagondechajců.

       P.S. Tak se kalí védický kult uRA

      • Jarmila napsal:

       Maroši, v Česku je 8 milionů právoplatných voličů. To by těch migrantů muselo být ještě víc než je těch 8 milionů Čechů, aby nás v referendu přehlasovali.
       Když přímá demokracie existuje ve Švýcarsku již několik staletí, přestože je Švýcarsko složeno z mnoha různorodých kantonů, proč už dávno přímá demokracie neexistuje v celé Evropě? Já to vím proč ne, ale je zbytečné pořád dokola o tom psát, už mě to všechno dávno unavilo a otrávilo.

       • proud napsal:

        Mam pocit ze i tam je jen "vyberove" prima,spousta veci se rozhoduje bez lidi,myslim tech dulezitejch.Dochazim k tomu pres neznalost Svycarska podle toho,ze kdyby si spolecnost utvareli a opatrovali jenom lidi samotny podle svejch potreb,vypadala by jeste jinak.

       • Maroš napsal:

        Jarmila - predpokladom pre uplanenie priamej demokracie je - PRAVDIVO INFORMOVANÁ SPOLOČNOSŤ. Soros tento pojem prekrúca na "otvorenú" spoločnosť - pre sioniostov otvorenú. Takže - pokiaľ nebudeme informovaní ako vo Švajci - zabudni na priamu demokraciu. A teraz - prečo to funguje vo Švajci a prečo nie u nás? Existujú dva umelé štátne útvary - Belgicko a Švajčiarsko. Švajčiarsko je sídlom /jedným/ Globálneho prediktora - Hlava. a hlava potrebuje pokoj - stabilitu, zabezpečenie. Teda - žiadne sociálne napätie a prísny režim pri udeľovania občianstva cudzincom - ak 25 rokov nespáchaš ani dopravný priestupok - možno ti ho dajú. Belgicko je exekutíva GP - tu prebieha výmena riadiacich informácií. Tu sa realizuje ilúzia otvorenej spoločnosti - ilúzia. Lebo žiadna priama demokracia nie - viď komisári EU.

        Takže - nepoužívaj sková - "som unavená informovať", ale chcela by som priamu demokraciu. ???

        • Jarmila napsal:

         Maroši, všechno co jste napsal už dávno vím. Švýcarsko je rovněž pokladničkou globálních banksterů a lupičů, proto samozřejmě potřebuje klidné a stabilní prostředí. Takže ani Hitler se neopovážil Švýcarsko napadnout, natož vybrakovat jejich tučné banky. Asi tam měl také založené své konto. :)
         Ale jinak jak píšu- jsem unavená a otrávená, protože 20 let dělám na internetu i jinde osvětu a výsledek nula. Vždy se našel nějaký pitomec, který se se mnou do krve hádal, že přímá demokracie je neuskutečnitelná. Asi to byli vždy nasazení placení trolové. O Vás si to samozřejmě nemyslím, mám Vás již přečteného, co jste zač. :)
         Tuhle mi před několika měsíci napsal jeden člověk, zda bych zase s nimi nechtěla rozjet projekt přímé demokracie. Tak jsem mu upřímně napsala, že to bych tedy již fakt nechtěla zas někomu dělat užitečného idiota. Rozdávat někde letáky zadarmo a všechno vždycky na hovno.

        • Sasin napsal:

         DemosGrácie ale je o letácích. Zastupitelé je tisknou pro VOLYče ze státních peněz a v přímé DemosGrácii si každej může svůj leták namalovat sám, za svoje.

         P.S. Gdyž nevíme na co to je, hnojaři tomu říkávali plevel. Zasét plevel aby plocha byla monokulturní jistě také jde. Jenže cicvilizace je opakem kultu RA. A teď ta otázka. Gdo vymyslel cicvilizaci a gdo kulturu? V tom se prostě nelze mílit.

        • Sasin napsal:

         Dvacet let seju plevel a furt tam brambory nerostou. Soused na to sere a brambory má. Jsem z toho totálně unavená. Muheeeeeee

        • proud napsal:

         "Gdyž nevíme na co to je,............"................Jestlis to tak myslel,uhodils hrebicek na hlavicku,protoze muzu tisknout a roznaset tuny letaku,ale kdyz stado nevi o cem jsou a o cem je rec,nebudou je ty papiry vubec zajimat,maji prece svejch starosti dost,to je presne ona zadana vlastnost stada a ovcanu.....Nejdriv musi clovek vedet o cem se toci a orientovat se v tom,aby se mohl rozhodnout,pisu clovek,jeste ne Clovek a uz vubec ne ovcan!Kdeze tedy zacit? ;-)

        • Sasin napsal:

         Tenhle způsob se prostě neosvědčil.
         Vědro má ve dně díru Milý Lojzo. https://youtu.be/tUSVA67kJUI

         Může se začít například desaterem základních životních potřeb každého synka a dcérky od naší mámy. Na základním stupni škol se to můžou blboni naučit napsat úhledně na jeden list papíru. 2cm okraje na obou krajích kvůlivá pohlednosti můžou být, ale ty linky nesmějí být předmětem zastupitelských tahanic. Pak by se ty řádky mohli blboni naučit sečítat, to je část aritmetická. Čili včetně geometrie bočních linek tak dosáhnou základního vzdělání, o kterém posléze mohou diskutovat.

        • proud napsal:

         Zadny desatera a podobny kraviny nejsou potreba,ale jsou potreba oBcani co chteji a cteji narod a svuj stat!,pochopitelne ten pravej kde stat jsou oni,a odborniky co je budou ucit rozumet vsemu o cem si sami budou rozhodovat od vesnicek pres mesta az po ten stat! Pak rychle prijdou na to co a jak a udelaji si to svoje co chteji!

 7. Maroš napsal:

  A trochu kultúry - slovanská únia bez ruského baletu - to nie je ono!

  Feet functioning. Controlling. The Kicks. Plastoon martial art, fighting system of Leonid Polezhaev.
  https://www.youtube.com/watch?v=dLsAIMlXmEw
  The bayonet attack. The work with the spade, the stick and the axe.
  https://www.youtube.com/watch?v=A58kp6FH-eg
  The work with the stick № 9. Plastoon martial art, fighting system of Leonid Polezhaev.
  https://www.youtube.com/watch?v=UsY1aIhrOqA

 8. vilon napsal:

  Ako prežíva svoj smútok vdova po doneckom opolčencovi. Obávam sa, že aj naše ženy to zažijú....
  http://anna-news.info/vdova-opolchentsa-moj-muzh-prinyal-reshenie-vstat-na-zashhitu-svoih-detej-i-semi/

 9. Antirabín napsal:

  "Tehdy si nikdo z obyčejných lidí nepředstavoval, že za tuto svobodu zaplatíme nejen vším, co bylo vybudováno v období socialismu" :D :D :D :D aha, no hlavně že socialismus totálně zkurvil všechno, co bylo vybudováno za První republiky. Prasata komoušský jsou pro mě stejný odpad jako globalisté a zednáři. Marx byl buržoust, flákač a zednářský žid a stejný původ má většina levičáckých idejí, ke kterým se tu tam hlásíte. Pokud byste stáli o Slovanství, stáli byste o svobodu. Právě esence svobody, která dokud ji židé nedali jméno kapitalismus, fungovala zcela přirozeně, je podstatou šťastného života, ve kterém protikladné a různě zaměřené duše mohou koexistovat a dobrovolná směna a soutěž je vždy lepší než státem vynucovaná pravda.

  • proud napsal:

   Blejes moulo picoviny a sam jim ani nemuzes verit,leda bys byl totalne vymletej :-)).Kde jsou prachy a obchod,nemuze bejt svoboda,to se navzajem bije.Muze bejt vetsi nebo mensi jeji cast,podle toho kolik prachaci dovolej..........Jsi zase jeden z tech co si bere ten vyraz do huby aniz by znal jeho vyznam.

 10. Justass napsal:

  Nevím proč se hádáte chlapíci. Stejně to jednou skončí nějakou formou slovanské unie, či konfederace. A i leckteré spisky Káju Marxovic bude nutno oprášit. K zmutovanému Západu každopaádně nepatříme, jak se nám mnozí zaprodaní činovníci v nejrůznějších
  formách snaží nahovořit. Západ je na vymření a zdechne na svůj konzum. Budoucnost je jen na Východě s tím nelze nic dělat. Jen snad, když ty trotly napadne "spásná" myšlenka - raději to všechno roztřískáme jen abychom ubránili své "pahodnoty".

  • proud napsal:

   Nevim jak ostatni,ale vicemene se nehadam,jak se rika,vim svy,ale neda mi to se aspon nepohasterit,je to neco jako muj konicek..........lidi uz nejsou tak divoky,jako kdyz byli svobodnejsi,nuda :-)))

   • Maroš napsal:

    Proude - nevieš, kam nám zmizli trolláci? Alebo ich nacpali ako neschopných do nejakého trollejbusu a "pod proudem" spustili do Vltavy - ať se čolci nažerou...

    • proud napsal:

     Zas se ukazou,ber je jako nutny zlo a proste se jima bav,zradcema,je mi jich lito,zradili i sami sebe.Polezou porad vsude,je potreba na ne jen ukazovat prstem.

    • Robo napsal:

     Len tak námatkou escha a durham nad Tebou..dovolenku ešte nemajú..

     • Petr napsal:

      Kluci neodsuzujte zadneho kdo Vas postavi pred realitu.
      Jsou to lide kteri upousteji do trenyrek , pokud je clovek pouci ze komousu nebylo tak zle. Coz nebylo. Ti dva se mi nezdaji jako trollaci, ale spis jako rozdvojena osobnost, vi ze vse stoji za hovno , ale svuj program nemaji. Proto rypou. navic nejvic rypalistu jsem registroval v lidech , kteri jsoou absolutne neuzitecni. Neumi vypestovat, vymyslet, jen placat. vetsina tech placalistu je absolutne neuzitecna. A to i kdyz placaji pro nas , nebo proti.

      • Robo napsal:

       Zdravím, Petr!

       Aby som nezabudol, potom je tu ešte sorta ľudí, čo možno neberie žold, ale kkti sú to tak nejak od prirodzenia.
       Typickým príkladom je Váš menovec, kupodivu sa píše správne s malým.

       • Paul Durham napsal:

        Jen se pochvalte kluci, to vám dodá na důležitosti, když n i c j i n é h o nemáte, kromě závisti a touhy překonat ve zlodějně své vzory, které sice verbálně nenávidíte, ale jinak jste jejich avataři.

        • Paul Durham napsal:

         Jo, a Robo, jen úplný lůzr nedá dohromady pár korun na vlak do Moskvy a Petrohradu.

        • Robo napsal:

         O čom zas točíš, durham?

        • proud napsal:

         Durham v cely svy "krase",bravo.....vic nepotrebujeme vedet.

        • Eschatolog napsal:

         plural majestatikus je obvykle priznak dusevni poruchy, nicmene kdo chce kam, pomozme mu tam, ja se vratim, v listopadu - po volbach, vznest dotaz na nejvetsiho Slovana: " kolik % mate ? "

        • jan nowak napsal:

         Robo & Oude.. to není duocent !
         .. to-je zzz zcela Nowý troll ! ! !

         ps : pusť na něj Haarpíka : ))

 11. Maroš napsal:

  Jarmila - nemám kam zavesiť, tak tu - v poslednej dobe sa roztrhol sud s rýchlokvašákmi - zakladajú sa straničky, ktoré verbujú jednak tých nasratých ľudí, jednak typy, ktoré by si politikou chceli prilepšiť - skrachovaní živnostníci, nezamestnaní pred dôchodkom. Nemajú žiaden program - len "priamu demokraciu." Nevedia zadefinovať jedinú referendovú otázku, nevedia, kde sú priority a čo je urgentné. Ich cieľ je jediné - destabilizácia. Toto nahráva EU - neviete si vládnuť - v záujme poriadku vám pridelíme komisárov. A hotovo. NEPOTREBUJEME PRIAMU DEMOKRACIU - AK NEMÁME VÍZIU!

  • Jarmila napsal:

   Maroši, já zas nepotřebuji vůbec žádnou stranu. Ani parlamentní, ani velkou, ani malou, prostě strany by se měly rozpustit a zrušit a neměly by existovat, protože jsou to v zásadě mafiánské spolky.

   • proud napsal:

    Presne tak,firem mame dost,na co jeste strany ke vsem tem neziskovakam a podobnejm vysavacum!Jedina prava strana je celej narod!

    • Jarmila napsal:

     Přesně tak! A proto když ústava říká, že moc je v rukou lidu, tak by to tak mělo opravdu být. Celá ta slavná zastupitelská demokracie je podvod na entou.
     Ono by to vypadalo ve všech obcích a malých městech úplně jinak, kdyby se VŠICHNI občané měli možnost vyjádřit k nějakému závažnému problému a jejich hlasování by bylo důležitější než hlasování zkorumpovaných místních bossů. Kupříkladu tam kde měli občané možnost se vyjádřit třeba k prohrávacím automatům, tak je obce prostě zrušily. Ale tam kde o tom rozhodovali místní bossové, tak tam ty prohrávací automaty zůstaly- protože prý jsou významnou finanční složkou, za kterou mohou budovat třeba dětská hřiště. Co na tom, že ty automaty ničí celé rodiny a posranci a všichni ostatní k tomu velmi pečlivě mlčí, protože jim to vynáší miliardy od závislých gamblerů.

 12. houbeer napsal:

  Chtel bych se zeptat všech.-zakládáte,budete,již žijete- v nejake,, komunitě,osadě,opuštěné vsi,mlejnu'' ci tak neco?premyslime o navratu do čr-pastevci,bojovníci :))

  • proud napsal:

   Dobra rada,nepopularni,ale uprimna,jestli nemusis,treba kvuli starejm rodicum jako ja............pak se nevracej,ale bojuj dal po netu.I kdyz co vim,opustenejch,nebo skoro opustenejch vesnicek tu je habadej.Mnohem radeji bych ti poradil navrat a zapojeni se do aktivniho budovani v komunite,ale o zadny co by stala za to,nevim.Osobne se znova narodit s tim co uz vim,sel bych po prachach jako zamlada,jeste mnohem hura dravejc,pak bych je sebral a skoupil maximum pozemku na stat ve "state(kolonii)" a vpalil je do budovani poradny komunity,vsechny!To by byla odpoved vsem hamounskejm zmrdum.

   • proud napsal:

    Ale v tomhle ubohym kocourkove se zajebes,i svoje deti........

   • Houbeer napsal:

    Koukal jsem letmo na zanikleobe cz,je toho dost,a bylo by treba podivat se osobne na mista-par jsem jich kolem liberce videl;) kocourkov je vsude,a tady navic jsme,, sami''ma to tu urcite vyhody,ale obetoval bych je za zivot v čr,jenze n

    • Houbeer napsal:

     Jenze kam se vratit?do brna?do pardubic?po jeden dva roky bych to dal,s tim ze buduji-srub,sl.dum,opravuji mlyn atd.a hned co by to socka dala,tak na pastvy.-jo take prachy nemam na koupi hektarů,ale

     • proud napsal:

      Od Hradce Kralove po Ostravu........tam to jeste alespon trochu i zije.......

      • proud napsal:

       Severni Cechy,kor pohranici,je totalne v pici,navic "cerny"......

      • Houbeer napsal:

       Jo,orlickye vzdy lakaly,jeseniky znam,a miluji beskydy,chriby,karpaty.
       Ale jsem cetl jak pani nad libercem psala,ze uz majo i deti ve vsi a se fajn zvětšují...sak nekdo ty hranice pohlídat musí,což?;)

 13. proud napsal:

  V Liberci je zima,kdyz jsi na to pestovani.......

 14. Houbeer napsal:

  Staci maly pozemek na zahradu-sad a pro kozy myslim ze by se dalo domluvit,nejake louky,hory,zaplatit pastvu(nemelo by to byt moc).proste se zajimam jestli nekdo z nwoo citatelu do tohopůjde?

  • proud napsal:

   Hele je jedna sajta kde se to protezuje,pronajimaj se pozemky a podobne,uz jsem ji sem daval,zkusim pohledat,odesel mi komp a v tomhle notasu ji zaspajchrovanou nemam.Evidentne se tam nekdo o tuhle problematiku zajima a chudak to nebude,navic je i duchovne nejspis dost daleko,ale je to holt taky na severu,kolem Biliny,Chomutova.....

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!