Extremista Jan Hus? – Projev Lenky Procházkové na Václavském náměstí k výročí upálení Mistra Jana Husa

„Pravda nevítězí,“ napsal Ludvík Vaculík v textu Dva tisíce slov. „Pravda nevítězí. Pravda je to, co zbývá, když všechno ostatní bylo prošustrováno.“ Tímto výrokem hodnotil situaci naší země před půl stoletím. K dnešku je toho prošustrováno mnohem víc než tenkrát. Zdá se tedy, že už nám zbyla jen ta pravda. Ale kde je? Kde přebývá? V České televizi? V novinách oligarchů? Na Ministerstvu vnitra? V Parlamentu? Nebudu navrhovat další možnosti. Protože pravda nemá adresu, má jenom adresáty.

Podle čeho si pravda své lidi vybírá? Ani na to odpověď není, neboť ona si je nevybírá.  O pravdu se ucházíme sami, každý den znovu. Hledání pravdy je štreka na celý život. Je to složitá cesta, protože na každé křižovatce na nás číhá lež. A svádí nás falešnými směrovkami do ráje. Lež na rozdíl od pravdy má štědré sponzory, ale i chamtivé sluhy a zadlužené podruhy. Pravda, zdá se, garantuje jen tu cestu úzkou mezi trním a bodláčím, jak věděl už Ježíš. Tak si teď vyber, člověče, kudy chceš jít.

Nedávno mě v internetové debatě rozhořčila skeptická otázka anonymního diskutéra: „Má smysl vychovávat děti k čestnosti a k pravdě, když vidíme, kam ten svět spěje? Není prozíravější je naučit, že s pokrytectvím dojdou dál?“

Takovou otázku si lidé kladou od nepaměti. Ale aby si ji mohli položit, musí umět rozeznávat, co je pravda a co je lež. A tomu je někdo už v dětství naučil. Anonymní debatér byl kdysi sám k poznávání pravdy přiveden. Proč nyní váhá předat tu štafetu svým dětem? Chce je uchránit před budoucími křižovatkami na cestě životem, když jim hned na startu napoví zkratku. Ten anonym své děti miluje tak, že je chce vychovat k pokrytectví, aby jim usnadnil život. Jenže odpovědná láska k dítěti by měla obsahovat i uznání jeho budoucí svobody. Člověk by měl být vychováván ke svobodě volby, tedy ke schopnosti rozlišovat a vybírat si.

Onen anonymní debatér je zoufalý z toho, kam ten svět spěje. Jenže svět sám nikam nespěje, vývoj světa je řízen lidmi. Můžete namítnout, že na světě jsou lidí miliardy, ale u kormidla je jenom malá skupinka těch, kteří mají faktickou moc a chovají se jako vlastníci planety.  Vzletná fráze, že člověk je zrozen pro svobodu, připadá kormidelníkům světa jako dobrý vtip. Tak dobrý, že ve jménu lidských práv a svobod sponzorují války, mění hranice států, svrhávají a nastolují režimy. Kormidelníci tak byli vychováni, plní jakýsi dědičný úkol svého klanu. Neznám je, tudíž se nedokážu vcítit do jejich pocitů, myslím však, že prožitek svobodné volby do jejich života nepatří. Tito lidé, nebo spíš ne lidé, fungují podle programů, které tu byly dávno před jejich narozením. I jejich početní slouhové mají svobodu volby omezenou mantinely příkazů. A což teprve slouhové těch slouhů! Těm už zbývá jen svoboda za kolik a komu se prodat. K tomu chce anonym z internetu vychovat své děti? Tak se projevuje rodičovská láska, že kvůli lokajské livreji je schopna zkřivit páteř potomků?

Můžete namítnout, že i v době minulého režimu se děti učily chápat, že debaty u rodinného stolu není radno opakovat ve škole. Ano. Jenže právě ty necenzurované debaty rodičů a jejich přátel povzbuzovaly zvídavost dítěte a vytvářely jeho touhu utkat se s vnějšími vnucenými pravidly, která jeho rodiče kritizují. I v období protektorátu, kdy za překračování pravidel hrozila od okupanta smrt, se tehdejší děti, díky svým rodičům naučily rozlišovat pravdu od lži, věrnost od zrady a statečnost od zbabělosti.

Malý národ, na rozdíl od těch velkých, si nemůže dovolit vychovávat své děti k pokrytectví, protože by tím zničil svou identitu a tedy budoucnost. Malý národ by měl žít jako rodina, která se večer sejde u stolu, probírá, co den dal a pod lampou debatuje o tom, co je nutné udělat zítra. A rozděluje si úkoly. Působí to jako nedosažitelný ideál. Ovšem ten ideál o spravování země ku prospěchu všech se táhne našimi dějinami stovky let a ve vrcholných okamžicích naší historie byl téměř na dosah. 

Přečtu vám teď další záznam z debaty na internetu. Ten příspěvek nepsal anonym, ale Jan z jižních Čech. Má datum 27. června tohoto roku a zní takto: „Považte si, jak vzrušující jsou naše dějiny; vemte si Přemyslovce a jejich celou politiku k Německu, jak správně pochopili naši mezinárodní situaci; vemte si potom reformaci, protireformaci, obrození – jak je ten celý zápas neobyčejně dramatický; a pak si vemte mapu a naši polohu na ní a považte, že jsme se udrželi. To samo už stojí za to. Jen si pořádně uvědomit naše dějiny: já nevím, které na světě jsou větší.“

To zní úplně jinak než slova skeptického anonyma! Pokud má pan Jan z jižních Čech děti, zcela jistě je nevychoval k pokryteckému nahrbení šíje, ale ke vzpřímené chůzi a ke každodenní schopnosti rozlišovat a volit. Nikoliv podle měnících se okolností a zákonů, ale podle svého SVĚDOMÍ.

O významu slova SVĚDOMÍ už bylo sepsáno mnoho učených traktátů především v latině. Nám, „kacířům“ z Čech, ale už pouhé znění toho slova napoví, že svědomí je to, co má domov v našem nitru. Do svého domu i do svého nitra vstupujeme bez klepání a udržujeme tam čistotu sami. Kvůli sobě, ne pro oči návštěv a slídilů. My, „kacíři“ z Čech, nepotřebujeme prostředníka, aby nám ve firemní zpovědnici sčítal hříchy a kalkuloval, na kolik zdrávasů to smejčení našeho svědomí vyjde.

Mistr Jan Hus, také rodák z jižních Čech, odmítal nabídky úklidové čety s takovou pevností, že nakonec ta arogantní firma, aby si udržela prestiž, odklidila i jeho. Výstražný způsob, který na likvidaci Mistra Jana zvolila, měl odradit všechny další muže a ženy disponující svědomím a kritickým myšlením od revolty proti vrchnosti. To ale nevyšlo. Jan Hus jako kněz biologické děti sice neměl, přesto síla a opravdovost jeho výuky, zpečetěná obětí života, stvořila duši našeho národa, neboli pevné propojení rozumu a citu. I po šesti stoletích vnímáme Husův vzkaz osobně. Žádný režim a žádná nadvláda si s tímhle vnitřním ukotvením „českých kacířů“ nedokázaly poradit. Svědomí člověka totiž nelze zničit vnější silou. K výmazu svědomí se musí rozhodnout každý sám. Proto pokládám za zločin proti lidství, aby rodiče deformovali duše svých dětí výchovou k pokrytectví a odepřeli jim svobodu volby jak žít. Z hlediska národa je to zrada společné věci.

V době, kdy tzv. elita našeho státu oděná v livrejích poskoků spolupracuje nejen na vykrádání naší vlasti, ale umožňuje i přepisovat její dějiny a z bojovníků za pravdu, za svobodu víry a slova dělá bezectné lupiče, v této době je na nás, abychom převzali odpovědnost za výchovu svých dětí a vypěstovali v nich schopnost rozlišovat a svobodně se rozhodovat. Pokud naši potomci už v dětství nepochopí, co je to svědomí, stanou se z nich duševní bezdomovci. Dětem vychovaným k pokrytectví pak bude jedno i to, když se za pár let v učebnicích dočtou, že Mistr Jan Hus byl nebezpečný extremista a že byl upálen po právu. Pak už bude prošustrovaná i ta pravda, o které před půl stoletím psal Vaculík jako o jediném štítu, který nám zbývá.  Pokud ten štít držený napříč časem desítkami generací našich předchůdců dnes zahodíme bez boje, zůstanou naše děti nahé, jen s kovovým obojkem na krku nebo s čipem pod kůží a ani znalost pěti cizích jazyků jim nenahradí pocit sounáležitosti s předky a vědomí přesahu lidského života. Nebudou patřit nikam, ani sami sobě, a protože nepoznají svobodu volby, bude s nimi nakládáno jako s nevolníky. Pořád ještě to můžeme zvrátit, ale musíme s tím začít okamžitě.

Až se dnes večer vrátíme domů, nezapínejme televizi, která jen svádí myšlenky do zregulovaného stádního koryta. Místo obrazovky rozsviťme lampu nad rodinným stolem a debatujme se svými dětmi nebo i s vnuky o tom, co a proč se v tento den roku 1415 stalo v Kostnici a co nastalo potom. Vysvětleme svým potomkům zmateným školní výukou, že české dějiny mají hluboký smysl a mravní imperativ, a že dnes je řada na našich dětech, aby ten odkaz střežily a bránily. Dovolme jim, aby o tom otevřeně mluvily i ve škole. A pokud budou mít pedagogové námitky, ukažme svým dětem, že učení Jana Husa a Jana Ámose Komenského dokážeme obhájit i před nastoupenou jednotkou Koniášů z ministerstev školství a kultury.

Nedovolme z našich dětí udělat úslužné lokaje cizího panstva, naopak je vychovejme jako předsunutou hlídku národních zájmů. Ony to přijmou s radostí, protože děti touží po tom, něco společně sdílet, vytvářet a hájit. Naše děti jsou dnes to jediné, co nám zbývá, když vše ostatní bylo prošustrováno. Tak je chytněme pevně za ruku a vydejme se po té cestě úzké. Napohled ta stezka působí nebezpečně, ale ve skutečnosti je zpevněná stopami těch, co po ní prošli před námi a nevzdali to. Držme své děti pevně za ruku a vydejme se po té cestě.
78 Komentářů k Extremista Jan Hus? – Projev Lenky Procházkové na Václavském náměstí k výročí upálení Mistra Jana Husa

 1. John_Pitralon napsal:

  Včera kacíř, dnes konspirační teoretik nebo agent placený Kremlem. Včera inkvizice, dnes Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám.
  Inu…

  Přednáška o studii pádu budov WTC 11.září 2001 doc.Ing. Ivan Němec Csc.
  https://www.youtube.com/watch?v=uNVusQ7U6NE

 2. hel napsal:

  moc krásně napsané, až mám slzy v očích

 3. Ina napsal:

  Připojuji se k tomuto článku. A se vším s ním souhlasím. Ina

 4. Sasin napsal:

  Nevěřím té PRAVdě. 600 let to tady mají pod kontrolou. Že blboni slaví navíc jeho smrt upálením, je katolické, PRAVda. He

 5. Sasin napsal:

  Povím jak to bylo. Katolíci byli domluveni smlouvou o dělení kořisti a Huds přišel na to, že nedostal podíl. Byli domluveni, že se nejdříve pomodlí, uctí svoje objeti a pak je sežerou, ale Hus na ně práskl, že se vůbec nemodlí. Že jen organizují dělení kořisti a za to ho vyzvali do Kostnice aby byl všem nevěřícím na očích upálen a mezi tím mu zaplatili loď do Ameriky, gde pokračoval jako misionář. A že Colombo nestihl objevit Ameriku a dovézt si pokřesťanštěné indiány, potomky jako cicvilizace Máyů lze porovnat s čím?

  • .lak napsal:

   Ufnágl :-D https://www.youtube.com/watch?v=5CWlkzcSDRw TIME1:11:01
   Gdyž to vezmu dokola kolem, tak to vychovaným blboňům harpagondachejců smysl stejně nedá protože ty noty je neučili a basta.

   • Sasin napsal:

    Věření inkvizici, že jako bude hájit zájmy lidského dobytka už se vykulminovalo do nepříčetnosti a u nás dosáhlo nejpřirozenějšího odporu (sláva), který dokáží někteří veřejně hlásat. Ale věření v to, že někomu chybí „střední třída“ je v PRAVdě pro eKONomickou víru zcela nepotřebná, jen se tak prodává blboňům jako pozdvižení ještě nedosáhlo nepříčetnosti v pochopení či přijímání skutečnosti, že ani vrchnost, či jejich vlastníci potřební rovněž ze stejných důvodů bezesporu nejsou. Neplačme nad jejich nepotřebností, páč byla dycky vyprojektována k opovrhování nad skutečnými schopnostmi lidí při životě na svých neprodejných podílech na půdě, při používání podílu společného užitku spolutvořením všech a spolurozhodování svým podílem potřeb, který mezi sebou spočítali a vyhodnotili aritmeticky ve prospěch nejsečítanějších potřeb, které si poté vysvětlili a svorně schválili. To je přirozený způsob sounáležitosti mezi rovnými lidmi, páč nigdo nikomu od prdele neodpad a má každý nárok po otci a matce, po jeho otci otce a její matce matky či otci matky a matky otce a jejich otcích a matkách a jejich matkách a otcích na podíl pozůstalosti po jejich tvoření. Nigdo jiný nemá nárok na to. Každej který obchoduje s touto přirozeností je křivopřísežník, zrádce, přestupník či spolupracovník s cizí mocí. A Hus spolupracoval. Tím je to hotové.

  • Jarmila napsal:

   Rovněž se domnívám, že ve skutečnosti Hus upálen nebyl. Byl to velmi vysoký činitel, který dokonce měl tu výsadu měnit češtinu. Byl jako upálen NEVEŘEJNĚ, nikdo v podstatě jeho popravu neviděl- na rozdíl od veřejné popravy Giordana Bruna. Domnívám se, že byl prostě někam vyhoštěn a uklizen a žádná poprava upálením se nekonala.

   • Petr napsal:

    Jarmilo a proc? Je lepsi se cloveka zbavit, nez nekde ukryvat. Tak samo si rikam ohledne Hitlera, proc ho ukryvat a bat se ze nekdo to tajemstvi odhali. Mocni svedky odstranuji a ne ze by si drzeli skodnou.

    • proud napsal:

     Ne vsechny svedky,svoje lidi si chranej a Hitler byl Rothshild!

     • proud napsal:

      A nejen to,mel znalosti a zrejme i artefakty ktery vubec s valkou nesouvisely,ale diky niz se k nim dostal…..coz bylo zrejme to hlavni.

      • Petr napsal:

       Dalsi duvod ho zlikvidovat. Poslouzite a jdete. Cim vic vite, tim jste nebezpecnejsi. Notne bych pochyboval ze ti zparchanteli vladni budou nekoho udrzovat na zivote za zasluhy.

     • Petr napsal:

      Svetovlada nezna bratra ani syna. Snad si nemyslite ze hodi vse za hlavu jen aby zachranili levobocka Hitlera? A co se tyce Husa, proc by ho meli zachranovat. Dobry svedek, mrtvy svedek. Netvrdim ze vse probiha jak se rika, ale jednou je nekdo neuzitecny a vi hodne, je mrtvy. A jestlize Hitler prezil, tak urcite ne pomoci svetovych nadvladnich, neboli jeho bosu.

      • proud napsal:

       Kdyby byla ve svetovlade anarchie jak naznacujes,nikdy by nedokazala co dokazala a dokazuje!

       • Petr napsal:

        Vy Jste pesvedcen ze svet nekraci k zahube? Anarchie vladne. Vsak se podivejte jak clovek nici vse co existuje. A vladni nam k tomu tleskaji.

        • proud napsal:

         Opravdovy anarchie se radeji nechtej dockat……

        • Petr napsal:

         Jim to je uplne jedno. Cim vic zniceneho, tim vic byznysu. A ti hlavni? Proc by meli mit stach? Vzdyt je nikdo nezna. Jsou lide ktere proste zivi negativita jinych. Cim vic nestesti tim vic jsou nasyceni. Ja znam jednoho takeho a neni to zid. Snad si nemyslite ze ti vladni chteji nase dobro.
         Oni serou na penize, na nejake vyrobky, prosperitu. Chteji nestesti. Podivejte se na reakci Clintonky, kdyz byl zabit Kadafi. A to ona je jen poskok.

        • proud napsal:

         Mas za to ze „nahore“ se mezi nima nenajdou i idioti a psychopati? Nastesti nemaj hlavni slovo,jinak by bylo jinaci ouvej,uz tak je toho dost.

        • Petr napsal:

         Idioti to nejsou v zadnem pripade. Psychopate jo.
         Rikate ouvej. Ale to ouvej je tu. Podivete se jak male skupiny rozbijeji svet. Delali to cele dejiny. Jenze nemeli dost prostredku. Ted maji sdelovaci media pod kontrolou. Jejich moc vzrusta. Lidi zajima ziti v prepychu za cenu ztraty osobnosti. Co myslite ze se stane s Vama? Naserou Vam tam negry a araby. Za par desetileti nebude po nejakych Cehach ani pamatky. Ono ti nadvladni dojebali vse. Rozbili normalni prirodni kolobeh zivota. Kde zasahli tekla krev. Diky Rusum je svet jeste trochu prijatelny, ale kdyz se zaradi do vyjetych koleji. Potes pan buh, jak se rika. Pokud obycejni lide nezapomenou na svoje umele vytvorene problemy a nesjednoti se, jako lide zahynou. Zustane jen par otroku pro hry a poteseni mocnych.

        • Sasin napsal:

         Vědí gdo to cáluje. Vědí, přez koho tečou falešné prachy. Vědí i jaké mají otisky prstů, jakou barvu očí a jaké příbuzenstvo .Až bude to splní účel, zabijou je. Zabijou i imigranty, Jen pražáky nechají na pokoji. Muheeeeeeee

        • Petr napsal:

         Sasine, oni nebudou, oni uz zabijeji. Likviduji vse dobre. Lide kupuji plastikove jidlo, dychaji kontaminovany vzduch a piji nakazenou vodu(plastikove labhve). Jenzele jim to schvaluji. Pokud by to nechteli tak to nekupuji.
         Co se tyce emigrace, proste chteji dojebat Evropu. Dojebali Afriku, Stredni Vychod no a prisla na radu Evropa. USA krachuji takze musi neco delat. No a co se deje je jen obraz boje mezi mocnostma. Obycejni lide do toho nemaji co kecat.

        • Sasin napsal:

         Blboni co kupují u korporací balenou vodu stejně nejsou potřební, Jsou to kokoti, co s nima?

        • Petr napsal:

         Sasine co jste vy ? Potrebny? Nikdo nejsme potrebni. Pokud budete rozlisovat lidi na potrebne a nepotrebne, cert s nami. Jsou lide neninformovani a my. My jsme v mensine.

 6. přemítač napsal:

  „Svědomí člověka totiž nelze zničit vnější silou“.Je to ta vnitřní pravda a tý když budem ochotný naslouchat tak i přes útrapy nás dovede do správného cíle…Nevím, která společnost si přeje svobodné lidi…Komunisti, Kapitalisti, křesťanství, hinduismus, fašismus? Žádná taková společnost není.Když člověk začne používat inteligenci a vnitřní hlas stane se nepohodlným pro ty co vládnou a jsou u moci. Nepohodlnými pro útlaky, vykořisťování, potlačování i pro církve či státní útvary.

  • proud napsal:

   Ano,tak se to da rict.Kazdej rezim si dela nejaky zakony a pravidla ktery cpe vsem,aby zustal pri zivote a u moci.Pritom ve skutecnosti by stacilo tech pravidel jen par a velice jednoduchejch,kazdym pochopitelnejch(nesmis ohrozit,omezit smis jen se souhlasem,a vysvetlit co je ohrozeni a co je omezeni),ale to vyzaduje na strane druhy uvedomelyho obcana a ne ovci co se vrha tam kam stado na rozkaz pasaka.

 7. Maroš napsal:

  Tak ako – Lenočka. Vzletne háčkuješ, háčkuješ – hľadáš témy, v ktorých by si podchytila srdce publika. Politika láka – moc a postavenie! A načo toľko slov? – to je práca! To je investícia!

  „Jenže odpovědná láska k dítěti by měla obsahovat i uznání jeho budoucí svobody. Člověk by měl být vychováván ke svobodě volby, tedy ke schopnosti rozlišovat a vybírat si.“
  „Nedovolme z našich dětí udělat úslužné lokaje cizího panstva, naopak je vychovejme jako předsunutou hlídku národních zájmů. Ony to přijmou s radostí, protože děti touží po tom, něco společně sdílet, vytvářet a hájit. Naše děti jsou dnes to jediné, co nám zbývá, když vše ostatní bylo prošustrováno. Tak je chytněme pevně za ruku a vydejme se po té cestě úzké. Napohled ta stezka působí nebezpečně, ale ve skutečnosti je zpevněná stopami těch, co po ní prošli před námi a nevzdali to. Držme své děti pevně za ruku a vydejme se po té cestě.“

  Skrátim to – zásadne neverím pózerom, ktorí sa snažia kamiónom slov presvedčiť ma, že ten náklad má pre mňa hodnotu – a oni sú tí najlepší – „vodiči“!. SLOBODA A PRAVDA SÚ NEODDELITEĽNÉ! Deti netreba držať za ruku – treba im poskytnúť pravdivé informácie a slobodu rozhodovania. Morálny kódex je v nás tak hlboko, že o ňom poučovať netreba. Každým deťom patrí svet – aj deťom týchto detí – je to ich právo a neskôr ich zodpovednosť – nie naša – ako bude vyzerať ich svet. Naša povinnosť je len – poskytnúť im pravdivé informácie a slobodu. A tak dokola. To, o čmo Lenka hovorí, je – podávaná ruka „matriarchálnej kobyly“, ktorá potrebuje zo svojich-našich detí vychovať servismanov svojej existencie. Národ – je len jej zámienka. Keby nebolo Husa – nemala by husa o čom… Nie som dojatý – svieti mi kontrolka!

  • benmil napsal:

   Dát dětem svobodu rozhodování, to je taky dvousečná zbraň. Potom to dopadne jako v Kanadě, kde (zatím jen na některých místech) nezapisují novorozencům do rodného listu pohlaví. Prý, že se mají sami rozhodnout.

  • hel napsal:

   já nevím, co jste udělal pro šíření pravdy vy, maroši, ale lenka docela dost…a nemyslím tím zrovna její poctu janu husovi

   • Maroš napsal:

    Hel – za slobodu každý za seba. To je odskúšané. Pokúsim sa nájsť dokument o prvých dňoch občianskej vojny v Amerike – tých pár idealistov – otec so synmi – prišiel o všetkých, popravili aj jeho – ktorí nesprávne predpokladali, že keď vylúpia banku, aby mohli černochom nakúpiť zbrane, a tí že budú automaticky bojovať za svoju slobodu – sa prepočítali. Bieli nakoniec bojovali za tú svoju slobodu – za svoje občianske práva – čierni sa len zviezli – až po všetkom – lebo všetko bolo inak – prioritou bolo vytvorenie nového efektívneho ekonomického systému s flexibilnou a migrujúcou pracovnou silou, a nie zrušenie otroctva pre zrušenie otroctva.

    Čo sa týka Lenky – to nie je môj problém, že jej neverím.
    A vzhľadom na to, že budem o nejaký krížik starší od nej – čo sa týka roku 1989, tak by som sa o tej sionistickej slobode radšej nebavil. A podstata – sloboda, ako aj bohatstvo a iné – je vec vnútorného stavu. Slobodný môžem byť aj v base. Neviem teda – čo takého mohla pre slobodu Lenka urobiť, okrem toho, že sa zviditeľňuje na mítingoch. Ale hel – čo tak niečo bližšie k jej aktivitám pred 20 rokmi?
    Toto je chyták – pretože čo sa týka tej mojej slobody – oslobodzovať som sa intuitívne začal sám, a až keď som konkrétne cez témy chemtrails a totalitná svetovláda začal do hĺbky študovať problematiku – nie mítingové recitály „národniarov“. Ak sa občan snaží o vlastnú občiansku – nie bezuzdnú slobodu – národ bude slobodný viac menej automaticky. To – čo sem vážení vnášate ako systémovú chybu, je pravidlo, že vždy niekto za nás niečo vyrieši, čoho sa chytajú systémoví politici – ktorí nám túto službu prevzatia NAŠEJ!!! úlohy neustále ponúkajú. Ešte raz – ja idem za slobodou cestou jednotlivca. Keď nás bude takých viac, tak fajn, ale touto cestou idem-pôjdem, ako životnou cestou – t. j., aj keby som v tom mal ostať sám. „Slobodu stáda“ totiž nepoznám – a tú mi ponúkajú takí, ako Lenka. Preto jej neverím. Stačí?
    Čiastočne o „bojoch“ černochov za slobodu tu, konkrétne príbehy kľúčových osôb dohľadám – rovnako to bolo počas bojov za nezávislosť – doslova jednotlivci – hŕstḱa ľudí, ktorá sa rozhodla klásť odpor Britom.
    GETTYSBURG super dokument 2011 CZ
    https://www.youtube.com/watch?v=ld60CByVRoE
    Americka Revoluce CZ Dokument
    https://www.youtube.com/watch?v=WFYcZcJwSqQ

    • Sasin napsal:

     Gdyž je po mejdanu, vzpomenou si na děti. Pak jim stačí říct, že mají svobodu a zaškolit je ke smetáku a lopatě. Muheeeeee

     P.S. Jak jsi to myslel, že slobodný možeš byť aji v base? Že jsi to vyčetl zas něgde…

    • hel napsal:

     ale to je omyl, jasně, že si každý sám jde za svojí svobodou, ale ani ta lenka tu cestu neobchází..proti církevním restitucím se rvala jako lev, i když jí házeli klacky pod nohy..a že oni to tady v praze zatraceně dobře umí, tím si můžete být jist! ona prostě bojovnice je a žádný mítinkový řečník! se tam přijdte někdy podívat, to by ji tak vytrhlo pro těch pár lidí..je spisovatelka, tudíž nadaná vyjadřovacími schopnostmi..a kdyby jí šlo jen o tu slávu, dávno ji jako chartistka měla, jenže jí šlo právě o tu svobodu

     • Sasin napsal:

      Podílník na neprodejné půdě a neprodejném rozpočtu, co řídí společnost svými sečitatelnými potřebami s ostatními nepotřebuje spisovatele ani řečníky. Nemá na ně čas ani náladu. Eště aby jim ohříval dva prstíčky mézi dveřama. Své dovednosti a znalosti zapisuje a mluveným SLOVEM předává svým potomkům sám aby nebyly blbé. Slovani to tak dělaj.

      • hel napsal:

       jo, jasně, jenže žijeme v úplně jiné realitě, kdy je investováno plno prostředků do totálního zblbnutí lidstva…děje se tak denně prostřednictvím všech masmédií, většiny politiků, politiky banksterů a peněz až na prvním místě vůbec…je potřeba každého, kdo dokáže promluvit v protisměru a ona to umí…nebýt jí, plno lidí netušilo, jak se vůbec věci mají s církevním majetkem…zůstávej laskavě nohama na zemi, plno z vás to tady vůbec neumí!

       • Sasin napsal:

        Jo, tenhle systém se umí pomstít akorát tak na obyčejném blboňovi, co pré jezdí na černo, ale šmejdy co jezdí na černo a ještě vyrábějí plánovitě neuvěřitelné škody si hýčká na prsou. To je hadí síla kundalíny nebo co jako?

        • proud napsal:

         To nejsou kundy liny,to bys koukal jak sebou mrskaj aby nakradli co nejvic :-))))

        • John_Pitralon napsal:

         Jo oni raději roky bezmyšlenkovitě pronásledují člověka, který jel bez jízdenky metrem. Taky proto, aby si na něm napakovali kapsy… Protože příslušenství dlužné částky se za ty roky pěkně nastřádá a je to už docela balík, za který stojí se porvat.

     • Maroš napsal:

      hel – „sorry jako“ – ty si zrejme nemieniš prečítať od Vladimíra Dolejšího Pravda o roku 1989 – konkrétne by si sa dozvedele niečo o personálnych a rezidentských zálohách celej tej sionisticko-boľševickej pakáže Charta 77, a teda – že Lenku radšej ako chartistku neobhajuj! Tieto informácie sú už dávno vonku – tak ich do toho vreca nenapchávaj! Charta bola viac, ako len pestovaná opozícia komunistov – chartisti boli poverení prevziať moc! A skutočná opozícia mizla v lesoch!!! Prišli hekáči – zbalili človeka v krčme, a viac ho nebolo! Seriem na celú Lenku! Aj tá kunda Merklica hlasovala proti vlastným migračným zákonom – vedomá si toho, že to aj tak prejde! To sú pokrytecké pózy kurva! Lenka mala ísť pičovať priamo do Vatikánu – proti vatikánskym židom – ktorí si tie reštitúcie odsúhlasiť plánovali – to bola ich investícia do prevratu – sviečková manifestácia a podobné akcie! Hel! – ja nemám nasraté v hlave a mnoho ďalších tiež! Z chemtrails mi ešte mozog neodišiel…

      • proud napsal:

       S chartou je to jako se vsim,treba s ksc,podepsalo ji i dost dobrejch lidi Marosi,tech „presvedcenejch“ pesaku v dobry vire,Lenka mohla bejt jednim z nich,nebo nemusela,to uz necham na ni,neznam ji tak dobre.Zato Honzik ji zna lip a myslim ze svoje uz na to tema napsal.Neni to vul co by jen tak nekoho vyzvedl,nebo pospinil jen podle tlamy……

       • Petr napsal:

        Proude, jen vybrani lide mohli podepsat. Kamos to chtel podepsat, ani mu neodepsali. Ovsem clovek se den ode dne vyviji. Normalni se uci chybami, parchanti se uci jak zneuzivat. Ja se behem dvaceti roku otocil o sto osumdesat. Cim vic poznavate, tim vic premyslite. A ta pani Lenka vekem zraje. Doufam:-)

       • petr napsal:

        Honzík není vůl, ale nechal se zblbnout jejími řečnickými schopnostmi a vůbec mu nevadí že ignoruje historická fakta.

        A především, pražská chazarka Procházková nebojuje proti restitucím ale proti církvi a křesťanství, jak ji pověřili v pražské synagoze.

        Český nacionalizmus sílí, tak je potřeba aby jej vedli ti správní lidé požadovaným směrem. Úplně stejně jako vedli demonstrace v 89. předem stb naverbovaní svazáci tak aby vypadala spontánně, důvěryhodně ale aby žádnému komunistovi nebyl zkřiven jediný vlas. Takže hesla „nejsme jako oni“ a trasa mimo ulice s kandelábry kde by se ti komunisti správně měli houpat.

        Prostě chazaři infiltrují každé hnutí a nasměrují požadovaným směrem.

        • proud napsal:

         Jenze nacionalismus je tou spatnou cestou,jak ne nejhorsi…….

        • Petr napsal:

         Peter, co to jsou historicka fakta? To ze zakladatel krestanstvi byl zid?
         Chcete houpat komunisty? A co krestany kteri ve jmenu zidovskeho boha vrazdili kde prisli. Mecem a ohnem. Pokud se komousi meli podle vas houpat, jdete vy osobne a veste je. Presne jak to delali krestane s nevericimi.

        • Petr napsal:

         Proude, nacionalismus je spatny ? A proc?

       • Maroš napsal:

        Proude – jewrejka vždy vie…

        • petr napsal:

         Čo vie?
         Jestli je to nějaké slovenské přísloví o jewrejkách, tak ho neznám.

 8. Petr napsal:

  No kdyz se podivate cemu se to narodilo, ani se nebudete divit.
  http://hellogiggles.com/kori-doty-fights-canadian-birth-certificates/

 9. Petr napsal:

  Co se tyce mladeze. Zde je jejich budoucnost. Malo kdy se divam na filmy, ale ten mne tak trochu zaujal. Jak spolecnost dokaze zblbnout.
  http://www.goojara.ch/m76nem

  • John_Pitralon napsal:

   No když se člověk podívá na činnost korporátu, jakým způsobem je schopen zkorumpovat řízení ve městech a obcích a sofistikovaně vykrádat třeba v oblasti prodeje vody, pak už taková činnost spadá opravdu do sféry sociálně-patologických jevů. To jsou neskutečné prasárny, které mohl pustit do systému jedině naprostý magor…

   „Dotazník pro Radka Novotného / Pravda o vodě“
   https://www.youtube.com/watch?v=qLGqt7gtD6w

   • Žabák napsal:

    Ono když se nad tím zamyslíš, tak je to ale úplně logické a zákonité. Hierarchická nebo vertikální, to je jedno, struktura moci vždycky přitahuje jako světlo svíčky psychopaty a sociopaty.
    Těch je ve společnosti nějaké procento a pokud máš k dispozici dostatečně dlouhý časový úsek v řádu stovek až tisíců let, tak logicky se tito psychopati a sociopati dříve či později k moci dostanou a začnou si vytvářet jejich uzavřené společnosti, kde se snaží si tuto moc zachovat.
    Takže to co se stalo je vlastně zákonité. Na nás jako normálních lidech teď leží ten úkol snažit se toto svinstvo omezovat. To je ten věčný boj dobra se zlem. V ideálním případě reformovat systém tak, aby maximálně omezil negativní vlivy těchto šílenců na společnost, což je systém referend a odvolatelnosti politiků.

    • Sasin napsal:

     Navrhuji dát každému psychopatovi podíl na neprodejné půdě a rozpočtu a ať volí, hlasují, zvedají pracičky, jen pro svoje potřeby (abychom se zasmáli) , a esli je to nenaučí žít, ať klidně zhebnou.

     • Petr napsal:

      Sasine, vy muzete navrhovat co chcete, tady nebo na Zvedavci. Ale jinde?

      • Sasin napsal:

       Navrhovat se musí. Kokoti s psychopatickou knížkou nemají nárok rozhodovat o podílnících. To je urážka existence!!! Musíme se naučit myslet na tisíc let dopředu. Hotové.

       • Petr napsal:

        Pred navrhovanim se musite zbavit tech kokotu. Prozatim vas muzou mit za blazna. Bez podpory vetsiny si muzete navrhovat co chcete. Pokud chcete neco rozdavat musite neco vlastnit. Bohuzel pokud vim Cesko-Moravsko je rozprodano. Takze pred rozdavanim by jste mel mit program jak to dostat zpatky. Take bych si pral aby puda patrila lidem, kteri na ni chteji hospodarit k uzitku sobe i jinych.

        • Sasin napsal:

         Neexistuje způsob jak domluvou donutit zloděje vrátit co nakradl. Navíc, zloděj řekne, že to nakradl ve jméně zaKONa a s posvěcení pána boha. Někteří říkají, že cesta vede v převychování zlodějů, jiní říkají že to jde jedině válkou.

      • Sasin napsal:

       A esli nějakej kokot z vypatlaným mozkem, co nerozumí ničemu, vezme tyto návrhy a začne s nima zalévat ostatní blboně, jen dobře. A nic za to nechcu. Gdyž jsou tupí, ať berou, dyk na to to tady je. Ať to říkají kudy chodí, nechcu procenta. Ať to doma dujou do staré, dyk nemusím u teho stát. Gdyž je něgdo blbé, tak ať si vybere alespoň něco dobrýho, o čem si můžou povídat.

       • Petr napsal:

        Prave neni zpusob jak donutit. Nyni je svet propojeny mafianskyma nadnarodnima spolecnostma. Pokud lide nebudou stat pri sobe dopadne jak to dopada. Je jediny spusob jak jedinec muze toto ovlivnit. Kupovat pouze u mistnich, produkuvat neco uzitecneho pro mistni. Eliminovat velke korporace. Jenze je to narocne a ne zrovna levne.

        • John_Pitralon napsal:

         Navíc ve finále, ty korporace si sem natahají co nejlevnější pracovní sílu. Takže o podíly se budeme dělit s černochy z Afriky. Což je trochu alarmující.
         Samozřejmě musí každý dostat svůj neprodejný podíl. Protože jinak děcka ty podíly okamžitě vymění za iPhony, kterýma pak budou volat někam do pekel. Už teď havloidní diletanti nejsou schopní zajistit ani důstojný důchod. A co bude proboha potom…

        • hel napsal:

         není to trochu, ale hodně alarmující..obsazuje nás postupně afrika a dokonce i bangladéš sem pořádá hromadný exodus prostřednictvím libyjské „cestovní kanceláře“, která prý už zlevnila,aby se mohlo dát na cestu do evropy co nejvíce lidí i z asie..v pátek itálie vyslala vlakem 2500 migrantů do francie, která je distribuovala po zemi v 60 přistavených autobusech..

        • Petr napsal:

         Jiste zze Vas negri zahlti. Pokud nezvedneme prdele dopadne Afropa(nyni pred tim Evropa), jak Afrika. Americky kontinent uz je odrovnany. Negri misto aby se stahovali do pokrokovych, negrama osvobozenych zemi jak je Zambie , nebo JAR, tahnou na Afropu a do Canady. Samozdrejme ze casem prevladne negrovsky gen a bily bude nahanen i ve sve zemi-Afrope, neboli Evrope.

 10. Petr napsal:

  Sasine, myslim ze tak budete vykrikovat do konce svojeho zivota. A umrete v nepochopeni. Svet vam sere na pudu. Mladi vi ze co se tyce jidla je prodelecne. U nas nikdo nechce farmarit. Naivove predali starost o zaludky velkym korporacim. Lepsi nez hulakat NWOO by bylo lepsi jit prikladem. Pokud chcete neco dokazat.

  • Sasin napsal:

   Nepleťe si mne s RAmchou. Na blboně já seru. Říkám to tady pro Vás lidičky. Esli chcete udělat sepuku tak u toho já určitě nebudu. Esli chcete začít myslet, třeba že to je dobrej nápad, budu tady a budu vám klátit klíny do hlavy. Jinak mně polibte vzad.
   P.S Nějakou dobu to asi ještě vydrřím, ale záruku na pojištění nebo smlouvu o podnájmu nedostanete.

 11. Petr napsal:

  Sasine, sto lidi sto nazoru a kazdy ten spravny. No polibeni to nebude, spis bych cekal kopanec. Ale jinak vam preji v propagaci zmneny systemu.

 12. jan nowak napsal:

  Tag mě wčera wolali z IZRAELE..
  .. jest-li pré si Sasíne nechceš založit kibuc ??
  I podíly na rozpočtu by byly – ale w Šekelech : co ty-na-to ; )
  Já bych to bral.

 13. Petr napsal:

  Nevim. Ted prozradte co vite Vy?

 14. Maroš napsal:

  Pokiaľ chce niekto udržať nažive určité myšlienky, alebo tému – martýrstvo je na to ideálne. Predčasná reformácia nie je to isté, čo prekotná ejakulácia – určité myšlienky predbehnú dobu – nevijde časovanie, tak čo s tým?

  „Súčasne so svojím rektorátom zastával funkciu kazateľa v Betlehemskej kaplnke, založenej dvoranom Václava IV. Jánom z Milheimu za účelom konania bohoslužieb výlučne v českom jazyku, prístupnom prostému ľudu.[1] V tomto období sa zoznámil s náboženskými spismi Jána Wiklefa (profesor bohosloví na Oxfordskej univerzite), ktorý v časoch vlády Karola IV. neohrozene kritizoval praktiky vtedajšej cirkvi.“
  „Koncil obvinil Husa z kacírstva. Napriek nátlaku, dlhému väzneniu a telesným útrapám trval na svojich postojoch a preto bol 6. júla 1415 Ján Hus za živa upálený na hranici. O Husovom spore s cirkevným snemom podal svedectvo v latinskom spise Relatio de magistri Joannis Hus causa in Constantiensi consilio acta – Správa o majstrovi Jánovi Husovi v Kostnici jeho žiak Peter z Mladoňovic.“
  OTÁZKA – EXISTUJE AJ OFICIÁLNE KONCILNÉ SVEDECTVO „ICH VÍŤAZSTVA NAD KACÍROM“? ???????????????????
  „Ján Hus je považovaný za predchodcu protestantstva.“
  https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Hus

  Martin Luther – ??? – zakladateľ protestantizmu – ???
  „Len vďaka priazni, ktorú mu preukázal jeho zemepán – saské knieža Fridrich Múdry, nestihol Luthera podobný osud ako Jána Husa. Unikol pápežskej kliatbe i cisárskemu odsúdeniu (Pápež Lev X. vydal v roku 1515 bulu o predaji odpustkov pre stavbu svätopeterského chrámu v Ríme). Tézy, ktoré sa bez vedomia Luthera rýchlo rozšírili, vyvolali kvôli vtedajšej všeobecnej nespokojnosti s cirkvou veľký ohlas.“

  „Antisemitizmus
  Martin Luther mal silne antisemitské názory. Vo svojom diele O židoch a ich klamstvách navrhoval urobiť so židmi nasledovné [1]:

  POZNÁMKA – Z TOHTO VÁM MUSÍ BYŤ JASNÉ, PREČO Z ČECHOV PROTESTANTI BYŤ NESMELI – A PREČO JE PRAHA EZOTERICKÝM CENTROM ŽIDOVSTVA, a prečo sú Česi väčšinou ateisti – lebo materializmus je produktom židovstva – boľševizmus tiež – vypočítavá zásluhovosť tiež – viď čistá viera bez okázalého robenia dobrých skutkov – samaritánstva.
  https://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
  https://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther

 15. Petr napsal:

  Ale Marosu, vse to je jen pohadka na ojebavani lidi. Berte to tak, Hus byl taky cesky Janosik. :-)
  Ja osobne nevim. Je mi vsak jeho aktivita sympaticka, proto ze se vzeprel. Avsak co je pravda? To se za pozemskeho zivota nedovime.

 16. petr napsal:

  To je pravda. Betlémská kaple byla něco jako pobočka sorosova fondu, akorát nepropagovala multikulti ale protestantství stejná byla v úsilí zlikvidovat naši tradiční kulturu.

  Jen na konci vám to Marošu trochu nesedí. Protože poté co Luther zjistil že hrál židům užitečného idiota a svojí blbostí způsobil rozklad křesťanství, byl odklizen ihned poté co sepsal ten spis kde doporučoval židy vyvraždit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!