Mainstreamová média propagují chemické násilí proti dětem

chemicalviolence

15ti minutový dokumentární film z produkce The Health Ranger, který ukazuje jak hlavní sdělovací prostředky, ovládané farmaceutickým průmyslem propagují chemické násilí proti dětem s použitím mysl-ovlivňujících léků, farmaceutických výrobků a také nebezpečných součástí očkování, jako je na příklad rtuť, což je mozek-ničící nervový jed.

 

Vysvětlivka k videu:

*CDC – Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention)

 

TEXT VIDEA:

Věřte, je to smutné, ale (noviny) New York Times, The Washington Post, CNN, MSNBC, všechny propagují násilí vůči dětem. Tito doopravdy věří v násilí proti dětem. Ale není to kdejaký druh násilí. Nevěří na fyzické násilí proti dětem, to by si nedovolili propagovat, ale propagují chemické násilí proti dětem a propagují to neskrývaně a dělají to kvůli zisku. Jsou opravdu placeni výrobci léčiv a očkování za to, že propagují něco, co produkuje chemické násilí vůči dětem, což je rtuť v očkováních.

Je mnoho druhů násilí, stejně tak, jako je mnoho druhů lásky. Dá se říci, že máme fyzickou lásku, slovní lásku a pak je zde fyzické násilí a slovní násilí a taky máme chemické násilí, které opravdu existuje. A to vystrkuje svoji škaredou hlavu ve formě pesticid, herbicid, které způsobují rakovinu a také ve formě jedovatých těžkých kovů. Ve skutečnosti chemické násilí … pokud si nemyslíte, že něco takového jako chemické násilí může existovat, pak se ptejte sami sebe, co je chemická zbraň.

Chemická zbraň je druh násilí, které je šířeno pomocí určitých chemických látek, které jsou používány jako zbraň. Není to pravda? To je co chemickou zbraň představuje, jako třeba sarin-plyn, to jsou určité molekuly. A byl rozšířen na příklad v systému podzemní dráhy, jako se to stalo před několika lety v Tokyu a způsobilo to mnoho úmrtí. Další příklad je hořčičný plyn, používaný v 1. světové válce a jiné druhy chemikálií, které byly bohužel občas rozšiřovány na Středním Východě.

Takže chemické násilí opravdu existuje a když přihlédnete k tomu, co jsou pesticidy, tak zjistíte, že jsou navrženy k tomu, aby zabily živý organizmus. To je jak mají fungovat. A jak funguje chemoterapie? Má za úkol zabít živé buňky, to je její funkce. Uvědomte si, že pesticidy nejsou navrženy k tomu, aby něčemu daly život; to není, jak fungují. Ve skutečnosti zabíjí, protože zabíjí hmyz. A herbicidy zabíjejí rostliny, zatímco chemoterapie zabíjí buňky.

A ve skutečnosti, všecky tyto látky mají společný původ, což je syntéza organických molekul, jak říká organická chemie, což je proces, který byl vyvinut firmou IG Farben v nacistickém Německu během trvání „Třetí říše.“ Byla to firma IG Farben, která byla později rozdělena na firmy Bayer, BASF a jiné. A tito lidé vyvinuli procesy, které mohou přeměnit petrolejové chemikálie na složité molekuly, které se staly pesticidami, které se staly Zyklonem-B, kterým plynovali Židy za účelem genocidy. A taky se staly chemickou podstatou chemoterapie. Chemoterapie je částečně odvozena od hořčičného plynu z chemických zbraní 1. světové války a tento výzkum byl proveden německými vědci, z nichž mnozí se stali součástí firmy Bayer, která dnes vyrábí pesticidy a také léky, farmaceutické výrobky a jiné produkty.

Takže všecky tyto chemikálie mají společný původ a mnoho z nich bylo rozšiřováno za účelem záměrného násilí. A dnes zjišťujeme, že mnohé z těchto chemických zbraní, které samozřejmě představují formu chemického násilí, jsou součástí farmaceutického průmyslu. Výroba očkování nejen že používá mnohé tyto chemikálie někdy jako přídavné látky, jindy jako pomocné látky či jako konzervační prostředky. K tomu všemu přidávají násilnost rtuti. Záměrně přidávají rtuť do očkování proti chřipce (a do všech ostatních, pozn. překl.). Je tam přidaná schválně a ve vysokých dávkách.

Rtuť je jedovatý těžký kov a jeho základní forma není něco, co byste mohli nazvat organickou molekulou; je to ve skutečnosti atomický prvek. Může se ale vyskytovat v mnoha rozdílných kombinacích, jak organických, tak anorganických a může to být etyl-rtuť, metyl-rtuť. Může být ve své základní formě, nebo ve sloučeninách s jinými molekulami. A ve všech těchto obměnách je rtuť jedovatá a může být použita jako zbraň. Může být rovněž přidána do vody ve vodárně leckterými teroristy a otrávit celé město. Takže rtuť je chemická zbraň, která je záměrně naočkována dítěti, anebo které je dítě vystaveno.

Chemické násilí je uplatňováno proti dětem každodenně průmyslem, vyrábějícím očkovací látky. Je to provozováno záměrné, je za tím důvod a New York Times to propagují. Washington Post to propaguje. Všechny tyto hlavní sdělovací prostředky – ale ve skutečnosti „hlavní“ už nejsou, když rozšiřují nepravdy, ale kdysi byly „hlavními“ a dnes každý z těchto sdělovacích prostředků otevřeně propaguje chemické násilí proti dětem, protože odmítají požadovat odstranění rtuti z očkování.

Tím pádem se dostávají – v určitém smyslu – na stejnou úroveň jako pedofilové. Protože ve všech možnostech násilí proti dětem tady máme fyzické násilí, chemické násilí, pohlavní násilí. Když se budete ptát morální otázku které z těchto násilností je nejhorší, odpověď na to je, že jsou všechny špatné. Všechny z nich jsou špatné, protože jsou formou násilí proti dětem. Proč je jeden druh násilí přijatelný pro novináře z New York Times, Washington Post a pro různé vědecké spisovatele? Proč souhlasí s tímto druhem násilí proti dětem?

Nakonec, jsou to noviny, které tvrdí, když přijde na znásilnění, že “ne” znamená “ne.” “Ne” znamená “ne” a když jste žena a řeknete “ne” na pohlavní záměry někoho jiného, je to vaše právo, protože vy máte právo na svoje tělo a nikdo nemá nárok vám tuto pravomoc vzít proti vaší vůli. Je to pravda? Doufám, že s tím všichni souhlasíme. Takže “ne” znamená “ne” a nikdo nemá právo toto porušit. Ale když přijde na očkování, New York Times to vysvětluje jakože “ne” znamená “ano”. A to stejné tvrdí (noviny) LA Times, protože v Kalifornii máme dokument SB 277, který je nařízení k očkování a který si vynucuje že vaše dítě bude naočkováno všemi těmito jedovatými látkami, z nichž mnohé mohou obsahovat rtuť. Takže tímto tvrdí, že “ne” znamená “ano”. Když řeknete, že nechcete mít tělo vašeho dítěte napadeno chemickým násilím, Stát řekne na oplátku, že “ne” znamená “ano”.

Mohou vniknout do těla vašeho dítěte a je to skoro jako lékařské znásilnění, protože naočkují do jeho tělíčka cizí DNA, tím vaše dítě zamoří cizím DNA a jinými jedovatými látkami, které podle organizace CDC* (viz) mohou obsahovat formaldehyd, nebo glutamát sodný. Toto všecko je specifikováno na jejich internetové stránce jako přídavné látky a mezi nimi jsou dokonce i ledvinové buňky africké zelené opice a plicní buňky z mrtvých (potracených) lidských zárodků. To všecko je shrnuto na jejich stránce, já sám si to nevymýšlím. Vyhledejte si sami MRC-5 kmenové (diploidní) buňky ze WI 38 kmenových (diploidních) buněk, které jsou z potracených lidských zárodků. A tyto buňky jsou přidávány do očkování, které je potom injekčně vpraveno do dětí.

Takže když řeknete “ne,” protože zkoušíte chránit své dítě proti tomuto chemickému násilí, Stát řekne, že k tomu nemáte právo. A toto je stejný Stát, který tvrdí, že ženy mají právo rozhodnutí o potratu, protože jejich tělo je jejich vlastní, takže mají právo rozhodovat o tom, co s tímto tělem udělají. To je filosofie, která tato rozhodnutí podporuje, ale když přijde na očkování, chtějí vám vaše právo rozhodnutí odebrat. Říkají, že nemáte právo výběru a dokonce ani nemáte rodičovská práva, abyste rozhodli, jestli povolíte lékařskou intervenci s vaším dítětem. Chtějí to na vás nanutit málem s použitím pistole, anebo vyhodit vaše dítě ze školy a upřít mu vzdělání, když odmítnete souhlasit s tímto způsobem chemického násilí proti vašim dětem.

Takže – kdybychom měli v dnešní společnosti správnou odezvu na něco takového, pak by ženy, obzvláště pak rodiče a mladé matky pochodovali ulicemi a protestovali by proti chemickému násilí vůči jejich dětem, které je tak propagováno novinami New York Times, farmaceutickým průmyslem, hlavními sdělovacími prostředky a všemi fanatickými vědci, které na nás očkování tlačí, kteří úplně nesmyslně tvrdí, že rtuť je neškodná pro děti. A to všecko i přesto, že environmentalisté říkají že uhlí je špatné, protože vydává do atmosféry rtuť.

Mořští biologové mluví o rtuti a o tkáni života v mořském ekologickém systému a mají naprostou pravdu, když říkají, že rtuť je velmi jedovatá a jaksi – všichni ti, co toto popírají tak hlásají, že ten moment, co je rtuť naočkována dítěti, se zázračně přemění na nulový a zanedbatelný ne-rtuťový prvek. Jaksi záhadně, zde musí být nějaké zázračné voodoo v očkováních, jak říkají, které přemění rtuť na neškodnou látku. Ale to se stane pouze když to naočkujete dítěti. Toto je logika New York Times, je to logika všech vědeckých autorů v hlavních mediích. Všichni z nich se prostituují pro průmysl s očkováním; všichni tito jsou intelektuálně nečestní, protože vědomně lžou veřejnosti. A oni dobře ví, že lžou.

Jsou placeni za to, aby lhali. Když dostanou výplatu a dostanou přikázáno že musí propagovat očkování, že musí napadat ty, kteří varují ohledně rtuti, pak tito lidé udělají přesně to, co je jim přikázáno a píšou lži. A pak jdou domů, ke svým vlastním dětem, z nichž každé jedno dítě ze 68 jsou autistické. Ano, i ti novináři, kteří píšou lži, propagující hromadné násilí proti dětem, i oni sami mají děti, které jsou narušeny očkováním, které tolik propagují. Zaprodali své lidství. Prodali vaše děti za své vlastní zájmy. A to je jakási nemoc – je to ve skutečnosti nemoc – ale toto je ještě cosi víc, je to zákeřná forma novinářského zneužívání dětí a já si myslím, že mnozí novináři to opravdu prožívají.

Rozumějte, tady existuje spodní proud pedofilie ve všech střediscích moci v Americe, jako jsou hlavně Washington D.C., ale také v New Yorku. Existuje pronajímání dětí, existuje zneužívání dětí, nebo dětské sexuální otroctví, to všecko existuje v naší zemi a mnoho z toho je v současné době vyšetřováno policií, snad poprvé po velmi dlouhé době.

Ale dále je zde skupina lidí, kteří chtějí za každou cenu vládnout. Jsou to globalističtí fanatikové, kteří propagují násilí proti dětem a podle mého názoru je to kriminální nemoc. Tito lidé jsou kriminálně blázniví a měli by být dáni za mříže a souzeni za jejich rtuťové přečiny proti dětem. To je, k čemu musí postupně dojít.

Takže věřím, že jednoho dne, a to hodně brzy, bude používání rtuti v očkování zakázáno. To bude dost dobrý začátek. A za druhé, musíme ustanovit soud k řešení přečinů, které používající rtuť, kde budeme soudit ty, kteří nutili tento vědecký podvod na lidskou společnost již celá desetiletí. A snad bude dobré jim přislíbit shovívavost za jejich výpovědi, takže budeme mít toto všecko dokumentováno. Mnoho těchto lidí jsou v organizaci CDC a na Universitě Emory. Takže si zapamatujte tyto dvě organizace: CDC a Universitu Emory. To je, kde se vedení této kriminální kliky nachází a sestává se z propagátorů chemického násilí proti dětem a jako další, někteří z nich jsou pedofilové. Někteří z nich jsou v tomto směru opravdu aktivně činní, což vím z jiného zdroje, o kterém se ještě nechci zmiňovat. Tato celá síť, celá tato „pizza aféra“ a všecko kolem pedofilie a očkování, to všecko je spojeno dohromady. Během dalšího roku nebo dvou to sami zjistíte – no, však uvidíme, co se stane. Ale někteří lidé půjdou do vězení, to je nesporné.

Ve skutečnosti, Poul Thorsen je již hledán soudem. Byl to výzkumník na Universitě Emory / CDC, který použil peníze za očkování na další výzkum a přitom jeho skutečné zaměstnání bylo předstírat, že pracuje na výzkumu, čemuž se věnoval mnoho dlouhých let. Výsledky jeho práce jsou stále ještě citovány jako obhajoba toho, že thimerosal (rtuť) je „bezpečný.“ Tento člověk uprchl do ciziny s mnoha miliony dolarů a v současné době je hledán organizací FBI, protože je to mezinárodní uprchlík před soudem, který pracoval přímo pro CDC. A je to pouze jeden z mnoha.

Tito zákeřní, zločinní jednotlivci, kteří měli novinářskou a vědeckou, nebo lékařskou moc si tuto moc zkoušeli udržet za každou cenu a bylo jim jedno kolik životů zničí během této snahy. A je to pravda, že takoví lidé pracují i dnes po hlavní media, odkud vědomě ruinují životy dětí jen proto, aby nadále dostávali peníze a úplatky od průmyslu s očkováním. Je to ta nejhorší historka v celé historii lékařství.

Buďte informováni, buďte opatrní a kontrolujte moji stránku: www.vaccines.news/ Musíme zastavit tento lékařský – kdybych to měl přirovnat, řekl bych lékařský Holocaust proti dětem. Samozřejmě, není to takového rozsahu jako skutečný Holocaust, ale oba mají společné kořeny v IG Farben a ve farmaceutickém průmyslu. Má to stejné kořeny v chemickém násilí proti lidem. Mnoho vědců, kteří se zabývali vývojem Zyklon B plynu a pracovali pro firmu Bayer jsou ve skutečnosti předchůdci těch, kteří dnes otravují děti s očkováním. Takže toto všecko je značně spřízněno, už společné kořeny to dosvědčují a dnes se jedná o jakýsi lékařský Holocaust, který je skrývaný a zůstává nepřiznán celým lékařským průmyslem a lékařskou vědou pro udržení „statusu quo.“

Ale dojde k zúčtování se všemi těmito jedinci, kteří se budou zodpovídat, když ne před soudy, tak před Bohem. Pak budou hledat důvody pro jejich zločiny a ničení lidských životů. Jednoho dne se budou zodpovídat za to, že způsobovali trápení, bolest a utrpení, které uplatňovali proti nevinným dětem, které pouze chtěly přijít na tento svět a mít možnost žít spokojený život, aniž by byly napadány nějakými jedovatými chemikáliemi a těžkými kovy, které jsou používány v očkováních.

Takže den zúčtování s těmi, kteří se provinili pácháním těchto neuvěřitelných vědeckých podvodů, ten den zúčtování přijde. Věřte mi.

 
24 Komentářů k Mainstreamová média propagují chemické násilí proti dětem

 1. Jana Karásková napsal:

  Z mého rozsáhlého mailu poslancům :

  V pořadu Máte slovo M. Jíklkové věnovaném vakcinaci (vysílaném 11.9.2014),
  > došlo k tomu, že MUDr. Weinreb - zastánce očkování, lhal o studii o
  > autismu, kterou si přinesl. Tuto studii - a naprostou většinu studií
  > vyvracejících souvislost autismu s vakcinací - totiž jako spoluautor
  > podepsal defraudant Poul Thorsen, jemuž za zpronevěry milionů dolarl z
  > grantů na výzkum hrozí v USA 260 let vězení. Ředitelka CDC byla kvůli
  > Thorsenovi a studiím o autismu dokonce vyslýchána v americkém Kongresu.
  >
  > Mou stížnost na pořad Máte slovo nyní řeší Rada ČT. Redakce pořadu mi
  > odepsala že neví, jak situaci budou řešit.
  >
  > V médiích byli mnoho let dehonestovánï lékaři- spoluautoři studie Dr.
  > Wakefielda, nakonec soud dal za pravdu. Došlo k navrácení lékařská
  > licence. Viz odkaz níže. Přesto je Dr. Wakefield mnohými lékaři označován
  > dodnes za podvodníka.
  >

 2. Jana Karásková napsal:

  Začátek mailu s odpvědí M. Jurečky

  Dne 19. března 2015 22:48 Marian Jurečka napsal(a):

  >
  > Hezký den,
  > děkuji Vám za informace.
  > S pozdravem
  > M. Jurečka
  >
  >
  > -----Jana Karásková napsal(a): -----
  >
  > =======================
  > Komu: vanar@psp.cz
  > Od: Jana Karásková
  > Datum: 18.3.2015 02:53
  > Předmět: Důležité informace k tématu novela zákona - vakcinace. V r. 2009
  > byla firma Baxter vyšetřována pro možný pokus o genocidu, nesmí to dodnes
  > do médií, Topolánkova vláda byla též kriminálkou šetřena
  > =======================
  > Dobrý den,
  >
  > dovoluji si Vám zaslat důležité informace k tématu vakcinace. Byla bych
  > ráda, kdybyste věnovali čas prostudování informací, které jsou v příloze a
  > v článcích, na které uvádím odkaz níže.
  >
  > Jde o závažná pochybení farmaceutických firem, o kterých možná ani nevíte -
  > lidé se o nich dozvídají z alternativních médií.
  >
  > Jinde jsou tyto informace cenzurovány. Výjimku tvořil rozhovor bývalého
  > šéfa švédské pobočky Elli Lilly Johna Virapena poskytnutý ČT. Potom, co
  > sám zažil - podplácel i vedoucí laboratoří zkušebních testů - sám svého
  > syna odmítl dát očkovat. Napsal knihy o tom, jaká panuje v oboru praxe -
  > prohlašuje dokonce "byl jsem svině".
  >
  > https://www.youtube.com/watch?v=OdljWiRUlss&t=300
  >
  > Jako důkaz toho, že je v masmédiích téma závažných pochybení
  > farmaceutických firem tabu, mohu uvést příklad, který se týkal před
  > několika lety nás všech.
  >
  > V roce 2009 byli občané ČR v situaci obecného ohrožení - zásilka vzorků
  > vakcín z rakouské pobočky firmy Baxter byla kontaminována velice
  > nebezpečnými živými viry ptačí chřipky. Byly rozeslány do 16 laboratoří 4
  > zemí EU. Zemřely pouze v ČR naočkované fretky. Tato zpráva se v médiích
  > objevila, věc projednávala komise pro ohrožení státu.
  >
  > V dubnu začalo ve Vídni kriminální šetření této firmy pro podezření z
  > možného pokusu o genocidu.
  >
  > Protože o něm ale neinformovala média, tak se o nich nedozvěděla ani naše
  > vláda. A počátkem května právě s touto firmou / bez výběrového řízení/
  > domlouvala dodávky vakcín na tzv. prasečí chřipku. Vláda pro nás chtěla
  > původně odebrat 20 milionů dávek - pro každého občana dvě.
  >
  > (Kriminalista, který na můj podnět vedl na podzim 2012 vyšetřování, zda
  > vláda nepochybila, mi řekl, že vládní usnesení, které bylo projednáváno v
  > tzv. vyhrazeném režimu, je veřejnosti nedostupné, a že bylo za několik dní
  > zrušeno.)
  >
  > Tehdejší ministryně zdravotnictví D. Filipiová nenesla za své pochybení
  > žádné následky, veřejnost se o kauze nic nedozvěděla, D.F. byla
  > později znovu zvolena do Senátu.
  >
  > Šetření v Rakousku bylo po několika měsících tzv. "zameteno pod stůl",
  > možná i proto, že bylo zjištěno, že infikované vzorky byly do Baxter
  > zaslány z centra WHO. "The H5N1 strain was the A/Vietnam/1203/2004 strain,
  > received from a WHO reference centre."
  > http://www.currentconcerns.ch/index.php?id=843(
  >
  > Na jaře 2012 informovala mailem všechny poslance (v listopadu jsem dokonce
  > osobně mluvila na veřejné akci o problému s J. Dientsbirem, B. Sobotkou, V.
  > Filipem), s tím, že by měli kauze věnovat pozornost, a Baxter za ČR
  > zažalovat. Někteří i zareagovali - slibovali interpelovat premiéra a
  > ministra zdravotnictví. Ze Senátu mi bylo oznámeno, že věc navrhnou
  > prošetřit zdravotnímu výboru, Nic z toho se neuskutečnilo. Proto jsem
  > později podala trestní oznámení na vládu M. Topolánka /které bylo doplněno
  > mnoha přílohami/:
  >
  >
  > http://www.nwoo.org/2012/10/16/trestni-oznameni-na-cleny-vlady-cr-kvuli-nakupu-vakcin-proti-praseci-chripce-firmy-baxter-navzdory-prokazane-kontaminaci/
  >
  >
  > Podrobnosti případu viz příloha.
  >
  > V mailu, který jsem na jaře 2012 zaslala všem tehdejším poslancům, jsem
  > poukázala i na další velmi závažné okolnosti - např. patent na vakcínu
  > proti prasečí chřipce si dala firma Baxter zaregistrovat půl roku před
  > vypuknutím pandemie. Zmínila jsem v něm i to, že se dodnes utajují
  > informace o závažných pochybeních firmy Merck - kontaminace vakcín
  > rakovinným virem SV-40 apod.
  >
  > Text mého mailu poslancům později převzala některá alternativní média:
  >
  >
  > http://www.slobodavockovani.sk/news/baxter-kontra-prasacia-chripka-e-mail-adresovany-poslaneckej-snemovni-parlamentu-cr/

  ...

 3. Maroš napsal:

  CHEMICKÝ FAŠIZMUS - ktorý bráni všestrannému osobnostnému - fyzickému, mentálnemu, poťažmo duchovnému a v dôsledku poškodenia aj sociálnemu rozvoju osobnosti - fašizmus = systém nenávidiaci človeka! Fašizmus v cukríkoch, fašizmus v čokoláde, fašizmus v rybičkách v oleji! U to kurva treba pomenovať - že žijeme obklopený fašizmom - jebať celého Hitlera a spol. - tieto fašistické kurvy sú všade! SIONIZMUS JE FAŠIZMUS KURVA!

 4. Petr napsal:

  Mmarosu problem neni ve fasizmu. Probem je v tom ze lide nevi co chteji. Vcelku by chteli vse bez ivestice. To nefachci. Pokud neco chcete musite:-) investovat. Nic neni zdarma. Pocinaje prirodou. Tam se to zere navzajem. My lide jsme soucast teto prirody.

  • Maroš napsal:

   Petr - príroda fašizmus nevymyslela! Príroda pozná konkurenčné a trofické-výživové vzťahy - aj tie zabijácke, ale nie zášť a programovú genocídu! Problém je FAŠIZMUS! A ten - ako rádoby vyvolení - vymysleli sionisti kurva! Ten nepriateľ je konkrétny - protigójimovský. Sú to paraziti a predátori ostatného ľudstva kurva!
   Ty si pre mňa za mňa chovaj v sebe 9 metrovú pásomnicu - ja nebudem! Howgh!

   • Petr napsal:

    Marosu, ja vam i tasemnicu vyseru, jen aby jste ji mnel. Jinak tu placame pojmama a k celku k nicemu. Pouzivate slovo fasizmuz. To uz se nenosi. Svinsto co se deje nam vnucujji tkz. Demokrate. Problem neni fasizmuz, problem je nenazranost lidi. Touha po nesmrtelnosti dnesnich vudcu zkorumpovaneho sveta. Ti budou rvat o fasizmu a jsou horsi. Nas problem neni fasizmus, ale nase neaktivita. Pokud se lide nepostavi proti te bande jako celek, tak si nezaslouzi nic nez co maji.

    • Maroš napsal:

     Petr - problém je - fašistická PROPAGANDA! - MANIPULÁCIE - výchova k "hodnotám"! Naša nečinnosť? Naša dezinformovanosť! - "ŽLTÁ PÁSOMNICA" - ktorá požiera svoj vlastný chvost - kontinuita degenerátov-psychopatov, ktorí vojnou, drogami, peniazmi, dezinformáciami, prekrútením a zamlčaním dejín a falošným náboženstvom - "kresťanstvom", islámom, materializmom, "humanizmom" a TOTÁLNOU TOTALITNOU TOLERANCIOU k zločinu - a najmä tolerovaním ich samých - "Gójim! Ty zviera! - keď zachrániš jedného človeka-žida - zachrániš svet!" - nás vďaka ich zločineckej PSEUDOdemokracii - učia nenávidieť - DEMOKRACIU!

     V tejto skurvenej pseudodemokracii je základný problém - vedieť sa vymotať z ich pavučín. A na to treba vedomosti. Aby ich človek NEmal - robia všetko pre osprostenie ľudí - a najlepší nástroj je - sektor služieb - POHODLNOSŤ. Pohodlnosť je jed - to, čo organizmus nepoužíva - zakrnie, ochorie odumrie. Aj mozog! Ale to je ich spôsob - ponúkajú svoje - "služby". Do pekla!

     Včera som narazil na nebezpečný zavádzajúci seriál!!!
     Zdanlivo tam akýsi človiečik "pátra po pravde za každú cenu!" Ale najmä - podsúva dezinformácie. Príklad - vo videu o RFID čipoch - "vedec" zľahčuje ich aplikáciu - "veď dnes je to to isté, ako tetovanie, či pearcing - ktorý tiež nerobí mladým problém" - áno! - ale tieto kérky a piercingy sú práve tou manipulatívnou agendou, prostredníctvom ktorej nás majú "trendy celebrity" a rôzni psíčkari mentálne kondiciovať práve - na to skurvené čipovanie! Čiže ide o program!

     V druhom videu - o biblických kódoch - je nakoniec - chvalabohu! - nejapne podsunuté - že Tóra je základ VŠETKÉHO! Tóra vie všetko! Žid vie vďaka tóre všetko - lebo jedine žid vie správne čítať Tóru - jedine žid je oprávnený vládnuť svetu. TOTO SI ČLOVEK SAMOZREJME - VYDEDUKUJE - veď kurva - čaro je v tom, že vy - gójimské zvieratá - NA TO MUSÍTE PRÍSŤ SAMI! - že MY sme tí vyvolení! Tóra-sionizmus-fašizmus!

     REKAPITULÁCIA - moje obľúbené:

     Protokoly "sionských mudrcov" - sionistický Mein Kampf!
     https://www.youtube.com/watch?v=PxVyrdyYZVQ
     „Oni za to nemôžu“ – ako Amy Winehouse – "Daj si kérku, daj si herák, koks, chlast, sex s kýmkoľvek! Budeš celebrita ako ja! Budeš TOP - budeš IN! Budeš ten správny degeš!"
     SATANIZMUS - to je v krvi! DEGENERÁTI Z PÚŠTE! Genetika Globálneho prediktora.
     „Ty vieš, že nie som dobrá /dobrý človek/“
     Amy Winehouse – You know I’m no good. Live in London 2007
     https://www.youtube.com/watch?v=3QDDzaY1LtU
     Amy Winehouse, antes e depois das drogas
     https://www.youtube.com/watch?v=FG57haVRovk

     Г.Климов – откуда пошли евреи-масоны?
     https://www.youtube.com/watch?v=3zhumnleSmY&index=66&list=PL6s_pn5sNiN26PFYYLNQnpP9MVdJWZk3t
     Григорий Климов. Лучшее о дегенерации
     https://www.youtube.com/watch?list=PL6s_pn5sNiN26PFYYLNQnpP9MVdJWZk3t&v=c9_oTk2-lv8

     Tu je ten ich "tórizmus-terorizmus"-"pravda" - DEZINFORMAČNÝ SERIÁL:
     Konspirační teorie- Kde je pravda- Biblické kody
     https://www.youtube.com/watch?v=pihv34O-sas

   • Sasin napsal:

    Dobře Marošu. Naser ho víc. Muheeeeeeee

   • John_Pitralon napsal:

    Fašismus vzniká logickým vývojem kapitalismu a dá se říct, že je to vlastně teror vládnoucí oligarchie vůči lidem...

    "Občané požadují ukončit tunel vody"
    https://www.youtube.com/watch?v=4tIS4iwrEfQ

    • Robo napsal:

     To by si to moc zjednodušil, príliš.
     O zisk ide až v druhom rade, a to si treba uvedomiť!!

     Tu ide o našu priamu likvidáciu!!

 5. Maroš napsal:

  TIP na boj proti meteoterorizmu, chemoterorizmu a EMG terorizmu - chemtrails a HARP - na boj proti vražedným saharským-južanským horúčavám
  a výpaľníctvu počasia - octovanie a chladenie bez komerčnej energie - pomocou - LEGIONÁRSKEJ CHLADNIČKY! Nesrandujem!

  Octovať odporúčam - pomocou tzv. legionárskej chladničky - je to princíp namočenej, vodu dobre sajúcej handry, ktorou obalíme povedzme fľašu s nápojom, ale i nádobku na červy na rybačku - tým pri teplotách nad 28 st. C. len kyslík nestačí - treba ich chladiť. To podstatné - chladiť treba zásadne v tieni - aj za ruksakom, vecami na pláži, a tam, kde je prievan - výmena vzduchu. Čím je odparovanie intenzívnejšie - tým je chladenie tiež intenzívnejšie. Účinnosť je minimálne 5 stupňov nižšia teplota od okolitého vzduchu, ale dá sa dosiahnuť aj 8 stupňový rozdiel - čo pocitovo zabezpečuje osvieženie takto schladeným nápojom, a z fyzikálneho hľadiska si treba uvedomiť, že voda má 1000x vyššiu teplotnú kapacitu oproti vzduchu, takže povedzme nápoj 3 dcl, ktorý je o 5 st. chladnejší, dokáže absorbovať energiu ekvivalentnú v
  1000 x 0,3 l x 5 st = 1500 l = 1,5 kubíka vzduchu, ktorý by sme museli predýchať, aby sme ho schladili o 1 stupeň, takže takto schladený nápoj vám dostatočne ochladí vnútornosti - a ochráni pred kolapsom z tepla!
  Možno to nestačí na to správne orosené 8-12 st. pivo, ale na vodu, čaj a nesladené nápoje celkom určite - a "keďže sme legionári" - na pohárik koňaku tiež - vojaci to poznajú - na Sahare sa popíja alkohol - rozťahuje cievy /"ako slonovi uši"/ - a organizmus sa lepšie ochladí. V mrazoch je to preto zabijak! Teraz k tej chladničke - konštrukčne.

  1/ Treba si zohnať plastový, alebo nerezový smetný kôš na papier - s rebrami alebo perforáciami, dostatočnými na odvetrávanie. A zároveň - dno by malo udržať vodu - spodný okraj by mal byť aspoň 5 cm vyvýšený - predstavte si misku pod kvetináč - o čosi vyššiu. Ak nemáte takýto smeťák kompaktný - chýba mu nepriepustné dno - treba doňho dno vložiť. Kto pozná staré socialistické kancelárske koše - zrezaná pyramída hlavou dole - vypletané bužírkami - tak ten kovový skelet som použil na prvú leg. chladničku - celá bola v miske, kde sa dolievala voda, a špeciálne ušité handry boli priviazané o rámik hore - ono je to taký klokánek na 2-3 fľaše - stále to nasáva vodu a chladí sa sám.
  2/ Treba kúpiť 2-3 kvalitné biele hrubé bavlnené - HUSTÉ - HANDRY NA PODLAHU - NIE Z UMELÉHO VLÁKNA! - také nedokáže vytiahnuť kapilárnu vodu hore - je to princíp knôtu!
  3/ Treba si vytipovať, ktoré typy nápojov-fliaš najčastejšie kupujeme - 1,5-2l, a potom podľa ich priemeru-obvodu ušijeme nie príliš tesného klokánka - dole zapošijeme tak, aby fľaše stlačili handru až na dno. Hore prišijeme ušká - mašle, a klokánka prichytíme o horný okraj konštrukcie tak, aby sme mohli fľaše bez problémov zasúvať a vyťahovať.
  4/ Celý ten sersám najprv dobre namočíme vodou, aby kapiláry mali kontinuitu odparovania, a potom do misky-nádobky dole nalejeme ocot aj vodu - podľa zámeru, a môžme používať napríklad v tieni balkóna, altánku, verandy. Dosiahneme tak dvojtý efekt - aj intenzívne octovanie, aj chladenie nápojov. Odporúčam to aj vinárom - sudy a demižóny počas búrlivého kvasenia schladzovať mokrými handrami - zachová sa tak aróma kvasu.

  Tip na kôš - na papier
  https://www.papera.sk/zbozi/kategorie/drogerie/uklidove-prostredky/odpadkove-kose/kos-odpadkovy-chemoplast-derovany-seda.html
  http://www.stc.sk/kos-na-papier-biely-12l.html
  Tip na handry
  http://majsterpapier.eu/upratovanie/handry/handra-na-podlahu-netkana-bavlna-50x60.html
  http://www.ofisprofis.sk/hubky-handry-utierky/33467-handra-bavlna-na-podlahu-60x70cm.html

 6. Sasin napsal:

  Dokud se té šílené společnosti nezbavíme, dočkáme se jen ještě horších šíleností. Začíná to tím, že je nezdravíte, "nevolíte", nejezdíte na jejich KONference, neposloucháte ani nečtete jejich mozkomíšní masochizmy a nesedáváte s nima u jednoho stolu v jednom městě a pak v jednom státě, či jak si to proud furt myslí, že si může s pomocí těch debilů stát osedlat ve svůj prospěch. To bude teprva výchozí pozice k přeMÝŠLENÍ co vlastně s náma, že. A gdyž už budete v této preKÉRní situaci, nejlepší bude zorganizovat způsob aby lidi sami napsali co si myslí, že má smysl dělat a jak s tím smyslem naložit, to sečíst a hodit na stůl ke schválení, páč esli zase né, tak jste jen další generací blboňů a debilů zbytečných na planetě. Jen budete vymejšlet píčoviny aby vám druzí solili prachy. A to už se vážně pak jděte zastřeli sami. Ešte by kvůlivá tomu museli zvednout dépéhá za kulky a vymyslet vám válku. Nebo co jako?

  • Petr napsal:

   No sasine ted jste se vyplakal. A ted napiste co delate vy ohledne zniceni solecnosti kterou tak nenavidite.

  • proud napsal:

   Upresni mi koho myslis tema debilama.A k tomu si uvedom,co pisu o statu,ze stat jsme my vsichni,o nejaky vlade v tom nepada ani slovo,bodejt kdyz vladou jsme taky my vsichni.Mas v tom bordel.Nebo si snad pamatujes ze jsme nekdy meli nejakej stat?Prinejmensim od Velky Tartarie? Ja ne,vim jen o republikach a koloniich,ty vlady samozrejme maji,ovce je potrebujou.....Ony reci o statech a statnim a podobne jsou zavadejicim zevseobecnovanim republik,aniz si ti kdo je pouzivaji uvedomujou,ze placaj nesmysly.

 7. Maroš napsal:

  K tomu octovaniu zopár poznámok:
  1/ Ľudia nie chemici, si ťažko vedia predstaviť reťazovú chemickú reakciu - vplyvom katalyzátora, enzýmov, hormônov, špecifických látok - stačí ich minimálne množstvo - udávané v ppm - part per milion /koľko na milión ostatných/ v m3. Napr. feromóny hmyzu a podobné rastlinné feromóny - antilopa začne obžierať akáciu, tá vyšle chemickú poplašnú správu ostatným akáciám - tie okamžite začnú produkovať toxín, takže ak sa antilopa presunie o kilometer inde - tá jej posledná akácia ju už pravdepodobne otrávi. Motýľ zacíti pach 250x zriedeného cukrového roztoku, ktorého chuť človek nemá šancu zacítiť. Čiže - ide o predstavivosť, ako môže fľaša 1l octu za 0,29 eura ovplyvniť počasie na kúpalisku, kde je 10 tisíc ľudí "normálnych", len ten jeden, ktorý octuje - "normálny nie je". Tak buďťe nenormálni - rozbite na kúpalisku litrík koncentrovaného čpavku - a ľudia zavolajú sanitky a hasičov - a komando. ???

  Skrátim - kyselina octová je "blízka príbuzná" kyseliny mravčej. Mravčia sa o. i. používa v gumárenskom priemysle - na zrážanie prírodného kaučuku z prírodného latexu z gumovníka. A bola experimentálne použitá aj - pri manipuláciách s počasím. Lenže je toxická, má silné denaturačné a rozkladné účinky - v minulosti lovci mravčích kukiel pre potreby akvaristiky trpeli špecifickým ochorením podobným lepre - odpadávalo im mäso z prstov - často im ich museli amputovať. Účinkuje reťazovo - podobne ako koncentrovaný lúh sodný - jedna kvapka na ruku vám vypáli hlbokú ranu - pokiaľ to okamžite nezneutralizujete slabou kyselinou - aj octovou, citrónovou. Takže ešte raz - predstavte si, že namiesto 1 fľaše kyseliny mravčej - do ovzdušia odparíte jednu fľašu pre ľudí bezpečného octu - a začnú sa diať veci. V tom zmysle, že ten bordel v ovzduší sa rozplynie! Kto octuje v byte - kde ocot používa len na dezodorizáciu nejakých pachov - ak zabudne ocot doliať a ten sa odparí - na dne sa vyzrážajú kryštáliky solí - octanov - napr. octan hlinitý -
  z chemtrails nanohliníka a trimetyl alumínia - pretože tieto chemikálie vykonávajú tzv. chemotaxiu - pohyb za látkou, ktorá ich priťahuje svojou reaktivitou. Stačí?
  http://tadesco.cz/bez-cisteni-oblohy-vlastnimi-silami-se-dnes-neobejdeme-pokud-nechcete-nechat-dojit-k-tomu-nejhorsimu/

  • Maroš napsal:

   Proude - tvojmu protiproudu by som to pichol osobne - trollovia cibria našu myseľ - ten kokot nevie nič o lingvistike - to ich v tom trollskom bufete neučia. Všimni si, že majú vytipované témy - podľa toho vieme, čo je pre systém dôležité - včera sme tu mali umelú búrku na posranie - 3/4 hodinu - od 21,15 - na juhu - mi po strece jazdili vlaky, horizontálne blesky v kuse - ako nepretržitá zváračka - medzi búrkovou vrstvou a umelou ionosférou z chemtrails - padali kýble vody, výchrica. Prečo? 1/ Žatva v plnom prúde - tak nate!, 2/ Klimatická konferencia - Česi nepodpísali, Slováci neviem - tak nate! bojte sa - aby ľudia NEpičovali, keď in skorumpovaná vláda opäť zdvihne umelé dane kvôli "oteplovaniu" za uhlie a drevo a plyn. 3/ Čína rastie - treba jej priemyselne uhnúť - malé krajiny MUSIA utlmiť svoju výrobu - a to odškodnenie za nepoužívanie skleníkových plynov - zožerie štátna mafia cez nejakú schránkovú firmu.

   A tu sa nám ozýva zlomyselný sionistický degeš - troll Proud 2 - a admin sa na tom podobne zabáva - ako ja. Na rozdiel od vegetariána a ľudomila admina však pevne verím, že tohoto zmrda niečo čoskoro ZABIJE! Lebo - keď neodpúšťam ja - neodpúšťa ani pánboh! - a o tom to celé je - všakže ty škodná - ty zmrd! SKAPEŠ!

 8. Petr napsal:

  A posledni at zhasi. :-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!