Dr. John Bergman: Krevní tlak – co nám říká a jako ho správně měřit

bloodJsme zvláštní tvorové. Sice víme, že naše tělo obsahuje všecky možné orgány, kosti, svaly, cévy, tepny a jiné náležitosti, ale vůbec si neuvědomujeme, že máme taky schopnost se sami hojit, sami se uzdravovat. A přitom nám byla právě tato schopnost dána k používání. Jenomže lidé toto vesměs nevědí a proto radši hned běží s každým větším či menší škrábnutím k doktorovi, jakoby on měl patent na navrácení zdraví, jakoby věděl co se děje v těle pacienta, co tento prožívá a co mu způsobilo současné potíže.

Například krev, ta proudí stále dokola tělem a vyživuje všecky orgány. Roznáší buňkám kyslík, odstraňuje odpadové látky, vyrovnává krevní pH. Je také nesmírně důležitá pro imunní systém a celkově má velmi složitou a náročnou funkci v organizmu. A naše krev se regeneruje zhruba každých 120 dnů, což znamená, že každých 120 dnů máme krev úplně novou, do poslední buňky. Regeneruje se jak dobrá, tak méně dobrá a dokonce i velmi špatná krev a to, že po 120ti dnech je stejně špatná jako byla předtím, záleží na něčem úplně jiném než na krevním oběhu. Záleží to na tom, co jsme, jací jsme, jak žijeme, jak myslíme, jak jíme, čím jsme ovlivňováni, co používáme za látky a za materiály a na mnoha jiných podmínkách.

Krev proudí tělem v tepnách a žilách; že tepny jsou rozdílné od žil, dnes každý ví. Tepny obsahují pružnou membránu, jakousi vrstvu svalstva, která má možnost tepnu stisknout a tím zvýšit krevní tlak. Stejným způsobem dokáže stisk uvolnit a krevní tlak snížit. Žíly jsou jiné, někdy se mluví o tom, že jsou v nich usazeniny. Ano, usazeniny mohou být, ale nikdy se nemluví o usazeninách v tepnách! Tepny se nacházejí na levé polovině těla a žíly na straně pravé. Tepny, kvůli své konstrukci, odolávají tlaku zvenčí, kdežto cévy toto nedokážou. Proto je lepší spávat na levé straně, obzvláště pak těhotné ženy, protože tepnu není možno zmáčknout, aby brzdila proudění krve.

Jak již bylo zmíněno, naše tělo se dokáže samo regulovat a samo léčit. K tomuto dochází skrze funkci nervů a závisí to na tom, která část nervů je používána. Polovina nervového systému je nazývána automatická (nebo taky autonomická) a je uložena v lebeční části hlavy. Tato část se nazývá para-sympatetická a stará se o trávení, odpočinek a regeneraci. Druhá část nervového systému je sympatetická, nacházející se v torzu, v nad-bederní části a zabývá situací „boj nebo útěk,“ čímž nás chrání před nebezpečím. Obě nervové soustavy nemohou fungovat zároveň, vždy je činná buď jedna, nebo druhá.

Když se nacházíme v nebezpečí, anebo jsme pod stresem, sympatetická část nervového systému zapne a vyřadí z funkce část para-sympatetickou. Krev je pak odváděna z orgánů a převáděna do rukou a nohou, aby měl člověk sílu a mohl utéct před nebezpečím. Trávení je potlačeno spolu s funkcí imunního systému a stejně tak regeneraci není věnována pozornost. Množství krve se zvýší a tím pádem vzroste i krevní tlak, spolu s požadavkem na zvýšené dodávky kyslíku.

Mnozí lidé reagují na samotnou návštěvu lékaře jako na stresovou situaci a u takových dojde automaticky ke zvýšení krevního tlaku. Rovněž když pacient mluví, zatím co lékař nafukuje stahovací manžetu, pak může dojít až k 50% zvýšení krevního tlaku.

Další důvody vysokého krevního tlaku jsou: obezita, kouření, káva, různé běžně dostupné léky, jako na příklad léky proti zahlenění. Tlak může být vyšší také, když je močový měchýř plný, když je nevhodná teplota místnosti, jestliže je člověk pod stresem, anebo jestli něco jedl, pil, anebo kouřil zhruba hodinu před tím, než měl krevní tlak měřen. Také záleží na tom, jestli tento sedí, stojí, nebo leží, ve které části dne se nachází (ráno-poledne-odpoledne) a velice důležitý je také rozměr manžety, kterou lékař ováže pacientovi kolem ruky. S dnešní obézní populací může být běžný průměr manžety příliš malý a pak se stává, že naměřený krevní tlak je vyšší.

Jak je vidět, je mnoho toho, co může ovlivnit výšku krevního tlaku. Proto lékař nemá předepsat léky na snižování tlaku, když poprvé naměří pacientovi o trošku vyšší hodnoty. Podle předpisů dále zmiňované JNC konference má měřit tlak aspoň dvakrát, ale ne stejný den. Pacient má sedět zpříma na židli, záda opřena, močový měchýř vyprázdněn a nemá mít žízeň. Ruce mají být ve výšce srdce a má zhluboka dýchat asi 10 minut před měřením. Má být dobře vyspaný a hlavně: nemá měření krevního tlaku brát vůbec vážně. Stejně to není tak přesné měření, jak by si mnozí z nás mysleli a ani to není tak stěžejně důležité.

Nakonec, u některých lidí je vyšší tlak naprosto normální. Když někdo má celé dlouhé roky tlak 160/120 mm-Hg a nepůsobí mu to žádné potíže, není radno tlak snižovat. Jeho tělo se už přizpůsobilo vyššímu tlaku a reguluje ho podle potřeby. Na příklad, u starších lidí může běžně docházet ke zvýšení tlaku, protože s přibývajícími léty nemusí být tepny tak elastické jak by měly být.

Nesmíme dále zapomínat, že snížením tlaku snižujeme funkčnost krve!

Spojený národní výbor, (Joint National Committee, neboli JNC) je skupina lékařů, zdravotních profesionálů a farmaceutických vlivů (lobbyists), kteří se sešli v r. 1997, aby určili, jaká má být správná výška krevního tlaku. Jejich vyjádření bylo JNC č. 6 a stanovilo, že normální krevní tlak má být 120/80 mm-Hg.

Když se sešli znovu, v r. 2004, jejich vyjádření JNC č. 7 stanovilo správnou výšku krevního tlaku na 115/75 mm-Hg. Tehdy prohlásili, že systolický krevní (ten první) tlak vyšší než 149 mm-Hg u osob starších padesáti let značí obrovské riziko srdečně-cévních potíží. Považovali tento tlak za mnohem nebezpečnější než diastolický. Dále pak prohlásili, že každé navýšení 20/10 mm-Hg zdvojnásobuje riziko srdečně-cévních nemocí.

Od té doby začali lékaři léčit i ten krevní tlak, který v letech 1997-2004 byl považován za normální. Jenže – na univerzitě ve státě Alabama zjistili, že s každým dalším lékem proti vysokému tlaku vzrostlo i riziko mozkové mrtvice o celou jednu třetinu. Takže ti, kteří potřebovali tři a více léků na snížení krevního tlaku, měli o 250% vyšší riziko mrtvice, než ti, jejichž systolický krevní tlak byl méně než 120 mm-Hg.

Po pravdě řečeno, když pacient potřebuje tři různé léky na úspěšné snížení krevního tlaku, je stejně ohrožen jako ten, kdo má vysoký tlak a vůbec ho neléčí.

Ti, kteří byli léčeni odvodňováním (diuretiky) na tom nebyli o nic lépe. Diuretika způsobí, že ledviny vylučují více tekutin, což ovlivní viskozitu plasmy a je dostatek důkazů na to, že pak dojde snadno k srdeční mrtvici. Sledováním 300 000 mužů středního věku, jejichž krevní tlak byl léčen diuretiky bylo zjištěno, že měli nejvyšší úmrtnost, pravděpodobně zaviněnou narušením srdečního rytmu z nedostatku draslíku. (Pozn.: draslík je možno koupit v lékárně)

V r. 2014 se sešel Spojený národní výbor lékařů a jiných profesionálů znovu a ze svého zasedání vydali zprávu JNC č. 8, která obsahovala nové směrnice pro určení „normálního“ krevního tlaku. Tentokrát to byl tlak 140/90 mm-Hg pro dospělé pod 60 let a 150/90 mm-Hg pro ty, kteří jsou přes 60.

Takže ta čísla kolísala sem a tam a mezitím celých dvacet let lékaři léčili ty, kteří jindy spadali do rozmezí „normálního“ krevního tlaku.

Zopakujme si:

Rok

Výše krevního tlaku,

mm-Hg

JNC č. 6 1997 120/80
JNC č. 7 2004 115/75
JNC č. 8 2014 140/90 dospělí; 150/90 starší 60ti let

Dá se říci, že takto stanovený „normální“ krevní tlak je nahodilá záležitost. Nakonec – byl určen nějakým shromážděním lékařů a jiných profesionálů, kteří se určitou dobu mezi sebou dohadovali co je dobré a co ne, každý měl určitě zkušeností až až a názorů ještě více, takže to nebylo jednoduché. A přitom tato metoda měření tlaku nefunguje!

Proč nefunguje? Protože všichni zapomněli na tlak tepu srdce. Tlak tepu srdce je rozdíl mezi systolickým a diastolickým krevním tlakem:

Krevní tlak, mm-Hg Tlak tepu srdce
120/80 40
120/60 60
120/100 20

Tlak tepu srdce 40 je normální.

Tlak tepu srdce nad 40 znamená, že srdce musí těžce pracovat a funkčnost krve je špatná. Může to také znamenat ztuhlé tepny, což je často zaviněno špatnou stravou, nebo nedostatkem žaludečních kyselin. Vliv má rovněž zrychlená štítná žláza, nebo anemie, ale hlavním důvodem bývá často pouhá dehydratace. Je nutno pít více tekutin a pročistit krev.

Tlak tepu srdce nižší než 40 znamená špatnou srdeční činnost, nebo stress.

Ale ani u tohoto způsobu hodnocení krevního tlaku nesmíme zapomínat na základní měření, protože vyšší systolické a diastolické páry, jako na příklad 160/120 mm-Hg ukazují na vyšší riziko než 110/70 mm-Hg, i když tlak srdečního tepu je u obou 40.

Systolický krevní tlak se často s věkem zvyšuje. Je to většinou zaviněno přizpůsobením se nedostačujícímu a snad i jedovatému prostředí, ve kterém dnes žijeme. Proto je nutno regenerovat tepny stejným způsobem jako regenerujeme tkáně, nebo krev.

Oproti tomu, co je nám donekonečna opakováno, lidé s vyšším systolickým krevním tlakem mají nižší úmrtnost. A ti, jejichž systolický krevní tlak je méně než 120 mm-Hg mají 4x vyšší úmrtnost než ti, jejichž tlak je přes 161 mm-Hg. Toto bylo zjištěno výzkumem, prováděným na 48 000 pacientů se srdeční mrtvicí, kteří byli přijati do 259 amerických nemocnic mezi březnem 2003 a prosincem 2004. Výsledky byly publikovány v Žurnálu americké lékařské asociace (Journal of the American Medical Association, November 8, 2006; 296(18): 2217-2226).

Umělé zvyšování krevního tlaku je používáno u těch, kteří mají nedostatek přísunu krve do mozku (cerebral ischemia), což způsobí nedostatek kyslíku a může to vyústit v odumření mozkové tkáně a v mozkovou mrtvici. Doporučené zvýšení tlaku má být 20%, ale nemá přesáhnout 200 mm-Hg. (Zdroj informace: Rordorf G. Cramer SC, Afird JT, et al. Pharmacological elevation of blood pressure in acute stroke. Clinical effects and safety. Stroke 1997,28: 2133-2138)

Někteří lidé mylně tvrdí, že mrtvice a nemoci ledvin jsou zaviněny vysokým krevním tlakem. Není to pravda. Ledviny mohou být narušeny (větším množstvím) aspirinu, ale také dehydratací, diuretiky a jedovatou stravou, nebo alkoholem.

Nesmíme dále zapomínat, že krev se v tepnách nesráží, ale že se v nich shlukuje! Tím je míněno, že u těch lidí, jejichž strava obsahuje více poly-nenasycených kyselin (všecky rostlinné oleje, ryby, ořechy a semínka, plus všechny Omega 3 a Omega 6 tuky) se začnou krevní buňky, které normálně kloužou volně jedna po druhé, na sebe lepit a mohou eventuálně vytvořit překážky a způsobit škodu na tepnách. Nedostatek žaludečních kyselin způsobuje podobné stavy.

Nečistá a nedostatečná krev v sobě nemůže udržet potřebné množství kyslíku. Proto naše tělo samovolně zvýší krevní tlak, aby bylo docíleno dodání potřebného množství výživných látek buňkám. Náš systém na to musí těžce pracovat, není to úplně jednoduché. Většinou k takovým stavům dochází u lidí po mozkové mrtvici, anebo u těch, kteří užívají léky. Když takový pacient pak dostane léky na snížení krevního tlaku, tepny se stáhnou ještě více, krev nemůže projít skrz a následuje mozková příhoda.

Celou dobu jsme se zabývali vysokým krevním tlakem a nízký krevní tlak byl docela ignorován. Mnozí jsou toho názoru, že nízký krevní tlak znamená zdraví, ale to není tak docela pravda. Nízký krevní tlak indikuje problémy se spaním a nedostatek energie. Může k tomu přispět také zánět v těle, únava nadledvinek, anebo snížení funkce štítné žlázy. Takový člověk se často nachází v para-sympatetickém stavu nervového ústrojí, protože jeho tělo zkouší regenerovat některé tkáně. V případě, že je nízký krevní tlak zaviněn zánětem v těle, to způsobí zvýšenou funkci nadledvinek, které začnou vydávat více kortizolů, a štítná žláza se v důsledku této reakce zpomalí.

Naše tělo se dokáže vypořádat s ledasčím. Imunitní systém s jeho třemi bariérami obrany snadno zvládne odrážení virů a bakterií, houbovitých a kvasnicových útoků a mnoho jiného. Každý otvor v našem těle má dostatečné množství sliznic, které při útoku ihned otečou a začnou vylučovat protilátky, takže to, že by se virus dostal až do krve je velmi neobvyklé. Pokud ovšem nedostáváte očkování! Očkování změní pH lidského těla a způsobí reakci ve formě zánětu. A pak dojde k auto-imunnímu stavu a viry si dělají, co chtějí. Nenechte se očkovat.

Co může dále zvýšit krevní tlak? Bolest! Když vám někdo stoupne na nohu, krevní tlak vystřelí směrem nahoru. Ano, i bolest zvyšuje krevní tlak.

A jak snížit krevní tlak přirozenou cestou? Hlubokým dýcháním asi 15 minut denně. Ve třech týdnech je docíleno snížení tlaku.

 

Volně sepsáno podle videa Dr. John Bergmana: Blood Pressure? What is Normal?“
3 Komentářů k Dr. John Bergman: Krevní tlak – co nám říká a jako ho správně měřit

  1. Ivana napsal:

    Haha, tepny se nacházejí na levé straně těla a žíly na pravé? Autor si z nás dělá asi dobrý den.

  2. Jaris napsal:

    Pro mne velmi zajimavy clanek, dekuji.

  3. Laco napsal:

    Lékař si vás zařadí do škatulky 120/80 a pokud máte méně či více tak nasadit léky. Málo kdo z nich bere v ohled skutečnost, že zvýšení krevního tlaku je spojeno mimo jiné i s přibývajícím věkem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!