Petr Chobot – Revoluce světla na Zemi

chobotcesty

2 a půl hodinový rozhovor Petra Chobota s Alžbětou Šorfovou (cestyksobe.cz) z března 2017. Petr Chobot vysvětluje, že ne-lidské síly, které omezovaly lidský vývoj po tisíce let jsou nyní oslabeny a lidstvu již nic nebrání v osvobození. Pouze to musíme udělat sami, protože to nikdo za nás neudělá. Komentář autora videa: Směr vývoje našich životů závisí na tom, zda dokážeme prohlédnout manipulaci naší myslí. Buď budeme vnímat sebe stále jako oddělené bytosti a hájit právo jednotlivce, anebo prohlédneme nastraženou past a spojíme se jako jedno vědomí a obhájíme své právo na život ve svobodě a lásce bez posuzování.
6 Komentářů k Petr Chobot – Revoluce světla na Zemi

 1. usama napsal:

  Pan Chobot mluví o věcech které jdou nalézt i jinde, o tom žádná. Z přímého zdroje vím že se blízko něj pohybuje osoba která udává úřadům. Otázka zní. Muže být Chobot morální autoritou říkat cokoliv když nedokáže prohlídnout morálně pokleslého člověka blízko u sebe? Nebo je sám morálně pokleslý? Můj soud věcí je takový že on využívá volně dostupných informací k obírání bohatších skupiny vrstev lidí o peníze, za což získají opečky falešný pocit výjmečnosti(elitárnosti). Jde o biznis. Dle KSB ho hodnotím jako psychotrockistu, říká jedno, činí druhé(opačné).

  • varachamichara napsal:

   Usama, absolutní souhlas.Už jsem ho několikrát kritizoval , ale lidi si nedají říct. Kdo ví, jestli on není nějakej ten scientolog, ti umějí lidi obrat o peníze.

 2. Maroš napsal:

  AHRICKÝ FENOMÉN ORISHA - VEĽMI VEĽMI BLÍZKY SLOVANSKEJ VÉDSKEJ VIERE!

  Centrom tzv. pravoverného - neinštitucionalizovaného kresťanstva - nie katolicizmu, teda koptského kresťanstva Svetla, ktoré v severnej Afrike úspešne - ako periféria moci katolicizmu - islám prakticky vyhladil, je Etiópia. Lenže - existuje prakticky rovnaká viera v sily Svetla a Stvoriteľa, ktorá je v Afrike pôvodná a pochádza tak - ako pochádza pravoverné kresťanstvo od duchovnej entity Krista - od iných duchovných a astrálnych bytostí, nazývaných Orisha /POZRIEŤ NÁBOŽENSTVO YORUBA - "Náboženstvo Joruby
  Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
  Časť série o
  Yoruba náboženstvo (Orisa-Ifá)
  božstvá
  Najvyšší Stvoriteľ (Boh)

  Yoruba náboženstvo , ktoré zahŕňa tradičné náboženské pojmy a prax Yoruba ľudí , sa nachádza predovšetkým v juhozápadnej Nigérii a priľahlých častiach Benina , a Togo , všeobecne známy ako Yorubaland . Jorubské náboženstvo je predchodcom alebo čiastočne predchodcom afroamerických náboženstiev Santería , Trinidad Orisha , Umbanda , Brujería , Hoodoo , Candomblé , Quimbanda , Orisha , Xangô de Recife, Xangô do Nordeste, Comfa, Espiritismo , Santo Daime , Candomblé , Abakuá , Kumina , Winti , Sanse, Kuban Vodú , Dominikánska Vudú , Louisiana Voodoo , Haitian Vodou a Vodun . [1] Yoruba náboženské viery sú súčasťou itan , komplexné kultúrne pojmy, ktoré tvoria Jorubskú spoločnosť. [1] [2] [3]

  Podľa Kola Abimbola, Yoruba vyvinuli silnú kozmológiu. [1] Stručne povedané, tvrdí, že všetky ľudské bytosti majú to, čo je známe ako "Ayanmo" [4] (osud, osud) a očakáva sa, že sa nakoniec stane jedným v duchu s Olodumarem ( Olorun , božský tvorca a zdroj všetkej energie ). Olorun je považovaný za vzdialený od každodenného života ľudí, ale Yoruba vidí paralely medzi Olorunom, kráľom nebies a ich tradičným vládcom, kráľom sveta. [5] Okrem toho myšlienky a konanie každého človeka v Ayé (fyzická sféra / Život) komunikujú so všetkými ostatnými živými vecami vrátane samotnej Zeme. [2]

  Každá osoba sa pokúša dosiahnuť transcendenciu a nájsť svoj osud v Orun-Rere (duchovnej sfére tých, ktorí robia dobré a prospešné veci). Človek ori-inu (duchovné vedomie vo fyzickej sfére) musí rásť, aby dokázal zjednotiť svoje "Iponri" (Ori Orun, duchovné ja). [4]

  Tí, ktorí v každom svojom živote prestávajú duchovne rásť, sú určení pre "Orun-Apadi" (neviditeľnú ríši kvetov ). Život a smrť sa považujú za cykly existencie v rade fyzických telies, zatiaľ čo človek sa vyvíja smerom k transcendencii. Tento vývoj je pravdepodobne najvýraznejší medzi Orishami , božskými vezírmi Olorunu .

  Iwapẹlẹ (alebo vyvážený) meditatívny recitácia a úprimné uctievanie postačuje na posilnenie ori-inu väčšiny ľudí. [2] [4] Vyvážený ľudia, verí, sú schopní pozitívne využiť najjednoduchšiu formu spojenia medzi svojim Orisom a všemocným Olu-Orunom: adura (petícia alebo modlitba) za božskú podporu.

  Modlitba k jednému Oriu Orunovi vytvára okamžitý pocit radosti. Elegbara (Eshu, nie božský posol, ale žalobca spravodlivého) iniciuje kontakt s duchovnou oblasťou v mene predkladateľa a predkladá modlitbu k Ayé; Poskytovateľom ase alebo iskrou života . Vysiela túto modlitbu bez akéhokoľvek narušenia. Potom môže byť navrhovateľ spokojný s osobnou odpoveďou. V prípade, že on alebo ona nie je, môže byť konzultovaný aj Orála orského Orunmila . Všetka komunikácia s Orunom, či už zjednodušujúca vo forme osobnej modlitby, alebo komplikovaná v podobe, ktorú vykonal iniciovaný Babalawo (duchovný kňaz), je energizovaná tým, že sa odvoláva na ase.

  V systéme viery v Jorube má Olodumare všetko, čo je a preto je považované za najvyššie. [2]

  Na rozdiel od mnohých západných náboženstiev, ktoré chápu dobré a zlé, ktoré sa týkajú a odvodzujú od oddelených entít (tj - Boha a Satana), jorubská kozmológia tvrdí, že dobré a zlé sa odvodzujú od toho istého zdroja. [6]
  Olodumare
  Hlavný článok: Olodumare

  Olodumare je najdôležitejším "stavom existencie". [7] Vzhľadom na to, že je obsiahle, nemôže byť priradené žiadne pohlavie. Preto je obyčajné počuť odkazy na "to" alebo "oni" (aj keď je to určené na riešenie trochu singularity). "Oni" sú majiteľmi všetkých hláv, pretože počas ľudskej tvorby dal Olodumare ľudstvu "emi" (dych života). V tomto je Olodumare najvyšší. [7]

  Pravdepodobne jedným z najdôležitejších ľudských úsilí, ktoré sa v literárnom korpuse Joruby vyslovuje, je snaha o lepšiu "Iwu" (charakter, správanie). Týmto spôsobom učenie presahuje náboženskú doktrínu a radí, že človek musí lepšie aj svoju občiansku, spoločenskú a intelektuálnu sféru bytia; Každá skalná posvätná orácká poézia ( Odu Ifa ) má časť pokrývajúcu dôležitosť "Iwy". Ústrednou témou je spravodlivosť, individuálna aj kolektívna. [8]
  Vytvorenie

  Yoruba považuje Olodumare za hlavného agenta stvorenia.

  Podľa výroku Yoruby o stvorení v priebehu určitého štádia tohto procesu bola vyslaná "pravda", aby potvrdili prirodzenosť novovytvorených planét. Zem bola jedna z nich navštívená, ale považovaná za príliš mokrá pre bežný život.

  Po úspešnej dobe boli poslané viaceré božstvá vedené Obatálou, aby splnili úlohu pomôcť Zemi rozvinúť jej kôru. Pri jednej z ich návštev v ríši sa obdala oblúka oblúka na pódium vybavené mäkkýšom, ktorý skryl určitú formu pôdy ; Okrídlené zvieratá a nejaký tkaninový materiál. Obsah bol vyprázdnený na to, čo sa čoskoro stalo veľkým mohylom na hladine vody a krátko po ňom začali okrídlené šelmy rozptýliť až do tej chvíle, kedy sa postupne zmenšili na veľkú suchú zem; Rôzne záhyby, ktoré vytvorili, sa nakoniec stávajú kopcami a údoliami. [7]

  Obatala vyskočila na vrchol a pomenovala miesto Ife . Pôda sa stala plodnou a rastlinný život začal vzkriesiť. Z hŕstky zeme začal formovať figuríny. Medzitým, ako sa to deje na Zemi, Olodumare zhromaždil plyny z ďalekého priestoru a vyvolal explóziu, ktorá sa formovala do ohnivého gule. Potom ju poslal do Ife, kde sušil veľkú časť krajiny a súčasne začal pečať nepohyblivé figuríny. Práve v tomto okamihu Olodumare uvoľnil "dych života", aby sa prefúkal po celej krajine a figúrky sa pomaly dostali do "bytia" ako prví ľudia z Ife. [7]

  Z tohto dôvodu je Ife miestne označovaný ako "Ife Oodaye" - "kolíska existencie". [7] [9]
  Orisha
  Hlavný článok: Orisha

  Orisha (Śrìṣa) je subjekt, ktorý má schopnosť odrážať niektoré z prejavov Olodumare. Yoruba Orishas (bežne preložené "jedinečné / špeciálne / vybrané hlavy") sú často popísané ako sprostredkovatelia medzi ľudstvom a nadprirodzenými. Termín sa tiež prekladá ako "Božstvá" alebo "Božstvá" alebo "Bohovia". [10]

  Orisha (i) sú uctievaní za to, že majú kontrolu nad špecifickými prvkami od prírody, a tak sa lepšie označujú ako božstvá alebo Imola . Napriek tomu existujú tie, ktorých počet je viac podobný starým hrdinom a / alebo mudrcom . [3] Najlepšie je to ako Dema Deities . Napriek tomu, že termín Orisha sa často používa na označenie obidvoch tried božských subjektov , je to správne vyhradené pre prvú. [3]"
  - - -
  VEĽMI VEĽMI ZJEDNODUŠENE - modlenie sa skrze Orisha - duchovnú bytosť, je v podstate to isté, ako modlenie sa - u kresťanov - skrze Ježiša Krista.

  Poznámka - medzi Orisha by sme pokojne mohli zaradiť aj Edgara Cayce.

  Poznámka - tento fenomén gnostickej DUCHOVNEJ skúsenosti, ktorá je rozšírená po všetkých obývaných kontinentoch a je prítomná v celej našej CIVILIZÁCII, veľmi dobre popísal - Ján Kozák

  Gnostická tradice lidstva Mgr Jan Kozák
  https://www.youtube.com/watch?v=lLORJn3EdIM
  - - -
  "Orisha
  Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
  Tento článok je o type ducha. Pre iné použitie Orishy pozri Orisha (disambiguation) .

  A orisha ( Órìṣà v jazyku Joruba a orichá alebo orixá v Latinskej Amerike ) je duch, ktorý odráža jeden z prejavov najvyššieho božstva ( Eledumare , Olorun , Olofi ) v náboženstve Joruby . [1] Pravdepodobne existuje Orisha v duchovnom svete, alebo Astral plane ( òrun ), alebo žili ako ľudské bytosti v planetárnom svete, alebo fyzickom planete ( ayé ). Iní sú ľudia, ktorí sú uznávaní ako božstvá kvôli mimoriadnym úkonom. Mnohí oríši našli svoju cestu do väčšiny nového sveta v dôsledku obchodu s atlantickými otrokmi a teraz sú vyjadrení v takých praktikách , akými sú Santería , Candomblé , Trinidad Orisha , Umbanda a Oyotunji . [2]
  Číslo

  Yoruba tradícia často hovorí, že existuje 401 orishas, ​​čo je spojené s posvätným číslom. Ďalšie zdroje naznačujú, že počet je "toľko, koľko si myslíte, plus jeden ďalší - nespočetné číslo". Rôzne ústne tradície sa týkajú 400, 700 alebo 1440 orisha. [3] [4] [1]
  Beliefs

  Praktieri tradične veria, že každodenný život závisí od správneho vyrovnania a poznania človeka. Ori znamená doslova hlavu, ale v duchovných záležitostiach sa rozumie časť duše, ktorá určuje osobný osud a úspech. Ashe je životná sila, ktorá prechádza cez všetky veci, žije a neživá. Ashe je moc, aby sa veci stali. Je to tvrdenie, ktoré sa používa v pozdravoch a modlitbách , ako aj v koncepte duchovného rastu. Oddaní Orishy sa snažia získať Ashe cez iwa-pele alebo jemný a dobrá povaha a naopak prežívajú zarovnanie s ori , čo iní môžu nazvať vnútorným pokojom a spokojnosťou so životom. Ashe je božská energia, ktorá pochádza z Olodumare, božstva tvorcu a prejavuje sa prostredníctvom Oloruna, ktorý vládne nebesia a je spojený so slnkom. Bez Slnka by nemohol existovať žiadny život, rovnako ako život nemôže existovať bez určitého stupňa. Ashe je niekedy spojená s Eshu , poslom Orishou. [5] Pre praktizujúcich predstavuje Áes odkaz na večnú prítomnosť najvyššieho boha, Orishov a predkov. [6]

  Koncept sa pravidelne odvoláva na brazílsku capoeira . "Axé" sa v tomto kontexte používa ako pozdrav alebo rozlúčka, v piesňach a ako forma chvály. Povedať, že niekto má "axé" v capoeire, je komplimentom ich energie, bojového ducha a postoja.
  Pantheon

  Orisha sú zoskupené ako tie, ktoré reprezentuje farba biela, ktoré sú charakterizované ako "chladné, pokojné, jemné a mierne"; A tie, ktoré predstavujú červené alebo čierne farby, ktoré sú charakterizované ako "kruté, agresívne, náročné a rýchlo temperované". Ako ľudia robia, orisha môže mať preferovanú farbu, potraviny a predmety. Vlastnosti orisha sú zdokumentované prostredníctvom ústnej tradície. [4]"

  http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&tl=sk&u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FOrisha

  SPIRIT OF THE ORISHA (2014, 9 min.) - a film by Broderick Webb
  https://www.youtube.com/watch?v=rYPJGYIN-O4

  Známa kubánska kapela Orishas
  Orishas - Naci Orishas
  https://www.youtube.com/watch?v=cUR8gjaP9J8

 3. Maroš napsal:

  oprava - AFRICKÝ...
  Inak diki Admin, že si to pustil, včera ma to odtiaľto vyhadzovalo po pár sekundách, tak som nevedel, či to prešlo. Ešte by som mal doplniť - skôr osobný postreh - že táto info o Orisha, plne korešponduje jednak s gnostikou Jána Kozáka, jednak s biblistom prof. Veithom, ktorý zdôrazňuje, že na tzv. pravoverných kresťanov - inštitucionalizovaná katolícka cirkev - robí pohon od počiatku svojho vzniku, teda aj ideológia politického islámu vznikla cca v roku 340 - ako vyhladzovací projekt na Pravoverných, matka Mohameda bola jezuitka, Mohamed len svojou tvorivosťou implementoval už naučenú politológiu islámu do príbehu o zjavení - v jaskyni, a celé toto slúži na likvidáciu stúpencov Krista = Svetla, Zdroja - tak, ako ho - v ponímaní Afričanov, priniesol Orisha Ježiš - prostredník medzi Stvoriteľom a ľudmi - cielene na Blízkom Východe - a to kvôli už vtedy prevládajúcemu kultu satanizmu-judaizmu, materializmu. Jednoducho - kvôli nastoleniu rovnováhy medzi hmotným a duchovným svetom. A umravneniu. Židia /GP/ to samozrejme otočili a vytvorili biblický projekt so svojím odpúšťaním producentom zla - ktorý vytvára kriminalizujúce prostredie - beztrestnosť zločinu - "lebo Kristus si všetky vaše BUDÚCE hriechy už odsral na kríži"! Teda - "Vy" - Vyvolení, nám budete robiť zle, a my - picinovia, vám to budeme odpúšťať! Hovno! - povedal Duterte!

  Ergo - ešte je tu veľa klamstva tak o skutočnej histórii a civilizácii tej tzv. kozmickej kultúry Afriky - detto kozmická kultúra v Rumunsku!!! My - súčasná žido-kresťanská kultúra, sme za posledných 2000 rokov zažili v podstate JEDINÉHO Orishu - Ježiša Krista, ale africké národy - v ústnom podaní!!! - teda žiadne neochronologické bichle ako Biblia, majú s entitami Svetla - Orishami - "Ježišmi" zjavne dlhšie skúsenosti, preto ich uctievajú viac - čo katolícka cirkev prevracia a označuje za mnohobožstvo a pohanstvo - čo je dôvod na likvidáciu takéhoto neindoktrinovaného národa. Lenže - presne v tejto situácii sme boli aj my Slovania, t. j. počas 7 a pol tisícročnej známej histórie sa naši predkovia tiež stretli s duchovnými entitami - "bohmi", ktoré/í prišli zhmotnené/í medzi nich - za čo nás "barbarov" a "Paganov" rímsky katolicizmus vytrestal Cyrilom a Metodom, a ďalej to už poznáte. Africké národy, ktoré žijú vo viere Yoruba - v žiadnom prípade neveria tomu, že pochádzajú z opice, ale že majú tiež svoj kozmický pôvod. Iná stránka veci je - debilizácia týchto národov - realita, tak ako debilizácia Slovanov, takže týmto v žiadnom prípade nehovorím, že tá primitívna čvarga, ktorá sa sem valí, sú naši noví - Vierozvestcovia! A keď to Yoruba celé prelúskate, a porovnáte s vyjadreniami Edgara Cayce o hierarchii a vzťahoch kozmických bytostí - tak to zapadne ako šerbeľ na riť!

 4. Ivana napsal:

  Už jsem si několikrát všimla, a je to velmi zvláštní, že lidé, kteří prožili klinickou smrt, začali pak tvrdit, že tím získali nějaké neobyčejné vlastnosti. Tak si nejsem fakt jistá, jestli na tom něco je a nebo je to jenom snaha něco z toho vytřískat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!