John Pilger – Proč je Palestina stále problém

John Pilger (1)Když jsem poprvé přijel do Palestiny jako mladý reportér v 60. letech, zastavil jsem se v jednom kibucu. Lidé, které jsem tam potkal, tvrdě pracovali, byli plní elánu a nazývali se socialisty. Měl jsem je rád. Jednoho dne při večeři jsem se zeptal na siluety lidí ve velké dálce, za hranicí našeho obvodu. „Arabové,“ řekli, „nomádi.“ Ta slova byla téměř vyplivnuta. Izrael, jak říkali, míníce Palestinu, byl převážně pustinou a jedním z velkých činů sionistického podniku bylo to, že se poušť začala zelenat.

Jako příklad uvedli svou bohatou úrodu jaffských pomerančů, které se vyvážely do celého světa. Jaké to vítězství nad nepřízní přírody a lidskou nedbalostí.

To byla první lež. Většina citrusových sadů a vinic patřila Palestincům, kteří tuto půdu obdělávali a vyváželi pomeranče a grepy do Evropy od 18. století. Bývalé palestinské město Jaffa bylo svým předchozím obyvatelům známo jako „místo smutných pomerančů“.

V onom kibucu se slovo „Palestinec“ nikdy nepoužívalo. Proč, zeptal jsem se. Odpovědí bylo tísnivé ticho.

Ve všech kolonizovaných zemích děsí skutečná svrchovanost původního obyvatelstva ty, kteří nemohou nikdy zcela zakrýt skutečnost – a zločin –, že žijí v ukradené zemi.

Upírání lidství těmto lidem je dalším krokem – což Židé znají až příliš dobře. Napadání důstojnosti, kultury a hrdosti logicky následuje – tak jako násilí.

Následně po invazi na Západní břeh, kterou provedl dnes již zesnulý Ariel Šaron v roce 2002, jsem v Ramalláhu šel ulicemi zničených aut a zdemolovaných domů k Palestinskému kulturnímu centru. Izraelští vojáci tam až do rána tábořili.

Potkal jsem tam ředitelku centra, spisovatelku Lianu Badrovou. Její rukopisy ležely rozházené a roztrhané na podlaze. Pevný disk, který obsahoval její beletrii, a knihovnu s divadelními hrami a poezií vzali izraelští vojáci. Téměř vše bylo rozbité a znečištěné.

Ani jediná kniha nepřežila se všemi stránkami. A nepřežila ani žádná hlavní filmová kopie jedné z nejlepších sbírek palestinské kinematografie.

Vojáci se vymočili a vykáleli na podlahu, stoly, výšivky a umělecká díla. Výkaly pomatlali dětské obrázky a hovnem napsali „Zrozeni k zabíjení“.

palestina

Liana Badrová ukazuje Johnu Pilgerovi spoušť, kterou po sobě zanechali izraelští vojáci. Záběry pocházejí z Pilgerova dokumentu Palestina je stále problém (2003).

Liana Badrová měla slzy v očích, ale nebyla zlomená. „Znovu to opravíme,“ řekla.

To, co dohání k šílenství ty, kteří kolonizují a okupují, kradou a utlačují, pustoší a znesvěcují, je odmítnutí oběti podrobit se. A za to bychom měli my všichni složit Palestincům poklonu. Odmítají se podrobit. Pokračují dál. Čekají, než začnou znovu bojovat. A činí tak dokonce, i když ti, kteří jim vládnou, kolaborují s jejich utlačiteli.

Palestinský novinář Mohammed Omer nikdy nepřestal během izraelského bombardování Gazy v roce 2014 podávat reportáže. Bombardování na něj i jeho rodinu těžce dolehlo. Stál fronty na jídlo a vodu, které pak nosil přes sutiny. Když jsem mu telefonoval, slyšel jsem, jak venku vybuchují bomby. Odmítal se podrobit.

Mohammedovy reportáže, doprovázené drastickými fotografiemi, představovaly vzor profesionální novinařiny, který zahanboval servilní a bázlivé reportáže hlavního proudu v Británii a Spojených státech. Představa BBC o objektivitě – rozšiřování mýtů a vládních lží, což je praxe, na kterou je hrdá – je každodenně zahanbována lidmi jako je Mohammed Omer.

Po více než 40 let jsem dokumentoval odmítání palestinského lidu podrobit se svým utlačitelům: Izraeli, Spojeným státům, Británii a Evropské unii.

Jen sama Británie poskytla od roku 2008 licence k vývozu zbraní, raket, bezpilotníků a odstřelovacích pušek do Izraele v hodnotě 434 miliónů liber.

Mezi Palestince, kteří se proti tomu beze zbraní postavili a odmítli se podrobit, jež jsem měl tu čest poznat, patří:

-          můj zesnulý přítel Mohammed Jarella, který tvrdě pracoval pro agenturu OSN UNRWA. V roce 1967 mi poprvé ukázal palestinský utečenecký tábor. Byl to nevlídný zimní den a školáci se třásli chladem. „Jednoho dne…,“ řekl. „Jednoho dne…“

-          Mustafa Barghútí, jehož řečnická působivost zůstává nezkalená, který popisuje toleranci, která v Palestině existovala mezi židy, muslimy a křesťany než, jak mi řekl, „sionisté zatoužili po státu na úkor Palestinců.“

-          dr. Mona El-Farraová, lékařka v Gaze, která horlivě shání peníze na plastické operace pro děti znetvořené izraelskými kulkami a střepinami. Její nemocnice byla srovnána se zemí izraelskými bombami v roce 2014.

-          dr. Chálid Dahlan, psychiatr, jehož kliniky pro děti v Gaze – pro děti, které izraelské násilí dohnalo téměř k šílenství – jsou oázami civilizace.

 

Mrtvé dítě

Fátima a Násir jsou pár, jejichž dům stojí v jedné vesnici poblíž Jeruzaléma, označené „Zóna A a B“, což znamená, že tato půda byla určená pouze pro Židy. Žili tam jejich rodiče; žili tam jejich prarodiče. Dnes tam buldozery rovnají cesty pouze pro Židy, chráněné zákony pouze pro Židy.

Bylo kolem půlnoci, když Fátimě začaly porodní bolesti. Bylo to její druhé dítě a přicházelo na svět předčasně. Když dorazili na checkpoint s nemocnicí v dohledu, mladý izraelský voják jim sdělil, že potřebují nějaký další dokument.

Fátima silně krvácela. Voják se smál, napodoboval její sténání a řekl jim: „Jděte domů.“ Dítě se narodilo na místě v náklaďáku. Bylo promodralé zimou a brzy – bez lékařské péče – zemřelo kvůli prochlazení. Dítě se jmenovalo Sultan.

Palestincům jsou takové příběhy známé. Otázka zní: proč se o nich neví v Londýně, Washingtonu, Bruselu či Sydney?

V Sýrii je nedávná liberální věc – George Clooneyho věc [Clooney podporuje Bílé helmy, pozn. překl.] – štědře financována v Británii a Spojených státech, ačkoli ti, kteří z toho těží, tzv. rebelové, jsou převážně džihádistickými fanatiky – produktem invazí do Afghánistánu a Iráku a zničení moderní Libye.

A přesto není nejdelší okupace a rezistence v moderních dějinách uznána. Když se OSN náhle probudí a označí Izrael za apartheidní stát, jak to udělala letos, vyvolá to pobouření – leč nikoliv proti státu, jehož „hlavním účelem“ je rasismus, ale proti dotyčné komisy OSN, která se odvážila prolomit mlčení.

„Palestina,“ řekl Nelson Mandela, „je největším morálním tématem naší doby.“

Proč je tato pravda potlačována, den za dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem?

O Izraeli – jako apartheidním státu, který se dopustil zločinů proti lidskosti a porušování mezinárodního právo více než kterýkoli jiný – mlčí ti, kteří vědí, a jejichž prací je uvádět věci na pravou míru.

Referování o Izraeli je předmětem zastrašování a je kontrolováno skupinovým myšlením, které požaduje mlčet o Palestině, zatímco poctivé novinářství se stalo odpadlictvím: metaforickým podzemím.

Samotné slovo „konflikt“ toto mlčení umožňuje. „Arabsko-izraelský konflikt“ – přednesou monotónně tito roboti před televizním čtecím zařízením. Když zpravodajský veterán BBC, člověk, který zná pravdu, hovoří o „dvou příbězích“, morální překroucení je naprosté.

Neexistuje žádný konflikt, žádné dva příběhy se svým vlastním morálním jádrem. Existuje pouze vojenská okupace vnucená jadernou mocností a zaštítěná největší vojenskou silou na zemi. A to je impozantní nespravedlnost.

Slovo „okupace“ může být zakázáno, vymazáno ze slovníku. Ale vzpomínku na historickou pravdu nelze zakázat, vzpomínku na systematické vyhánění Palestinců z jejich vlasti. Izraelci tomu v roce 1948 říkali „Plán D“.

Izraelský historik Benny Morris popisuje, jak byl první izraelský premiér David Ben Gurion dotázán jedním ze svých generálů: „Co bychom měli udělat s těmi Araby?“

Premiér Ben Gurion, píše Morris, „udělal odmítavé, energické gesto rukou“. „Vyžeňte je!“ řekl.

Sedmdesát let poté je tento zločin v intelektuální a politické kultuře Západu potlačen. Nebo je předmětem debatování či je pouze kontroverzní. Velmi dobře placení novináři, kteří dychtivě přijímají pozvání od izraelské vlády, pohostinnost a lichotky, pak sveřepě vyhlašují svou nezávislost. Výraz „užiteční idioti“ byl vymyšlen pro ně.

 

Přijímání cen

V roce 2011 jsem byl překvapen, s jakou lehkostí přijal jeden z nejuznávanějších britských spisovatelů Ian McEwan – člověk, který se koupal v záři buržoazního osvícenství – Jeruzalémskou cenu za literaturu v tomto apartheidním státu.

Odjel by McEwan do Sun City v apartheidní Jižní Africe? Tam také dávali ceny a všechny výdaje byly hrazeny. McEwan ospravedlňoval své jednání vytáčkami o nezávislosti „občanské společnosti“.

[McEwan uvedl: „Myslím si, že člověk by měl vždy rozlišovat mezi občanskou společností a její vládou. Je to Jeruzalémský knižní veletrh, nikoli izraelské ministerstvo zahraničí, kdo udílí cenu. Chtěl bych, aby si lidé uvědomili ten rozdíl – jde o literaturu.“ Pro-palestinští spisovatelé na to zareagovali: „McEwan se domnívá, že Jeruzalémský knižní veletrh, který uděluje cenu, představuje nevinnou občanskou společnost. Ve skutečnosti je veletrh pořádán jeruzalémským magistrátem, klíčovou institucí izraelského státu a hlavním nástrojem při ilegální kolonizaci Východního Jeruzaléma.“ Pozn. překl.]

Propaganda – jakou přednesl McEwan (se symbolickým klepnutím přes prsty) k potěše svých hostitelů – je zbraní utlačovatelů Palestiny. Stejně jako cukr je dnes obsažena téměř ve všem.

Porozumění a dekonstruování státu a kulturní propagandy je naším hlavním kritickým úkolem. Jsme vlečeni do druhé studené války, jejímž eventuálním cílem je podmanění a balkanizace Ruska a zastrašení Číny.

Když Donald Trump a Vladimir Putin spolu soukromě hovořili více než dvě hodiny na summitu G20 v Hamburgu – zjevně o nutnosti nejít proti sobě do války –, nejhalasnějšími oponenty byli ti, kteří si uzurpovali liberalismus, jako např. jistý sionistický politický komentátor z listu Guardian.

„Není divu, že se Putin v Hamburgu usmíval,“ napsal Jonathan Freedland. „Věděl, že uspěl ve svém hlavním cíly: učinil Ameriku opět slabou.“ Slyšte to zasyčení na zlého Vlada.

Tito propagandisté válku nikdy nepoznali, ale imperiální válečné hrátky milují. To, co Ian McEwan nazývá „občanskou společností“ se stalo bohatým zdrojem spřízněné propagandy.

Vezměme si výraz často používaný těmito strážci [guardians] občanské společnosti – „lidská práva“. Podobně jako další vznešený koncept „demokracie“ byl i pojem „lidským práv“ téměř úplně zbaven svého významu a účelu.

Podobně jako „mírový proces“ a „cestovní mapa“, byla i lidská práva v Palestině ukradena západními vládami a jimi financovanými vládními nevládkami, které si nárokují morální autoritu.

Takže když je Izrael vyzván těmito vládami a nevládkami, aby „respektoval lidská práva“ v Palestině, nic se nestane, protože všichni vědí, že se nemusí bát. Nic se nezmění.

Povšimněme si mlčení Evropské unie, která vychází vstříc Izraeli, zatímco odmítá dodržet své závazky vůči lidem v Gaze – jako např., aby životně důležitá trasa přes hraniční přechod v Rafáhu zůstala volná, což bylo opatření, se kterým EU souhlasila při jednání o zastavení bojů v roce 2014. Plán na přístav v Gaze, dohodnutý v Bruselu v roce 2014, byl opuštěn.

Komise OSN, kterou jsem zmiňoval, jejíž plný název zní Ekonomická a sociální komise OSN pro západní Asii, uvedla, že Izrael, cituji, „je zaměřen na hlavní účel“, kterým je rasová diskriminace.

Milióny lidí to chápou. To, co vlády v Londýně, Washingtonu, Bruselu a Tel Avivu nemohou kontrolovat, je to, že obyčejná lidskost se probouzí možná jako nikdy předtím.

 

Svět se probouzí

Lidé po celém světě začínají zvedat hlavu a jsou podle mého soudu mnohem uvědomělejší než v minulosti. Někteří již otevřeně vzdorují. Lumpárna v souvislosti s [požárem bytové věže] Grenfell Tower v Londýně spojila lidi dohromady a vyvolala téměř celonárodní odpor.

Díky lidovým kampaním dnes soudní moc přezkoumává důkazní materiály kvůli možnému trestnímu stíhání Tonyho Blaira za válečné zločiny. I kdyby to nevyšlo, jedná se o zásadní posun, který odstraní další překážku na cestě za uvědoměním si obludnosti zločinů státní moci: systematického pohrdání lidmi v Iráku, Grenfell Tower a Palestině. To jsou jednotlivé body, které čekají, až budou propojeny.

(Zkrácená verze projevu Johna Pilgera na Palestinském Expu v Londýně 8. července 2017.)

Zdroj: https://consortiumnews.com/2017/07/10/the-enduring-injustice-of-palestine/
74 Komentářů k John Pilger – Proč je Palestina stále problém

 1. martin bareš napsal:

  Přidám dvě jména: Šabra a Šatíla, tábory pobitých Palestinců izraelskými vojáky.

  Jestli jsem jména zkomolil, tak se omlouvám, je to už dávno.
  Ale mrtvých, myslím těch Palestinců, bylo tenkrát několik tisíc..

  • hajnej napsal:

   Palestinské uprchlické tábory Sabru a Šatílu vymazala libanonská křesťanská falanga, Tar as-Zatar tuším také. Stejně se ovšem s Palestinci nemazala jordánská armáda během tzv.“černého září“ 1970. Vždycky to byly ale reakce na nějakou situaci, kterou vyvolali Palestinci. Palestinci se před „černým zářím pokusili rozvrátit Jordánsko, které jim poskytlo útočiště. V důsledku toho vzniklo „černé září, kdy nakonec jordánská armáda střílela Palestince jako králíky. Po „černém září“ zase Palestinci de facto rozvrátili Libanon, který jim poskytl útočiště. A „pifku“ na ně neměli jen falangisté, ale také třeba šíité z Amalu. Například se tradovalo, že na zajatých Palestincích zkoušeli hoši od Amalu, kolik lidí prostřelí kulka z kalašnikova, když si stoupnou za sebe do řady … . Genocidu na Židech páchali Arabové v Palestině už několik desetiletí před vznikem státu Izrael a napadení nově vzniklého státu Izrael armádami okolních států je také známou věcí. Palestinci prostě začli hrát vabank a dali druhé straně dobrý důvod, aby jim naordinovala stejnou medicínu. A tak si Palestinci dnes alespoň stěžují …

   • Benzin Petrolejovič Naftěnko napsal:

    Lžeš zmetku sionistická !!! Ten masakr v Sabře a Šatíle byla čistá židovina!Jako vždy mají ve zvyku dělat ty nejodpornější svinstva,udělali i tahle a to jako vždy „cizíma rukama“,rukama debilů z libanonské křesťanské falangy,ale s izaelskou armádou a letectvem v čela s Arielem Šaronem za prdelí.Moc dobře si to pamatuju…
    Ty žvanile,jsi v té době ještě určitě nebyl ani na světě anebo jsi byl ještě tak malej,žes říkal hovnu koko…

   • benmil napsal:

    Nevím, jestli se to nazvat genocida. Arabové považovali Palestinu za svou zemi, a domnívá se, že oprávněně. Židé se odstěhovali (coby nikoliv utečenci, ale jako ekonomičtí migranti) ve čtyřech velkých vlnách, a zhruba 700 let na zaslíbenou zemi ani nevzdechli. Až když se jim v Evropě přestalo dařit, ukecali Anglosasy, aby jim darovali, co nebylo jejich. Arabové svou zemi bránili proti vetřelcům, na rozdíl například od nás. Před válkou i po ní.

  • LUF napsal:

   Jména jsi nezkomolil, jenom máš menší nepřesnost v tom, že tábory Palestinců nepobyli Izraelci ale Libanonci. Takhle se dělá správná manipulativní demagogie, jako je celý tento článek, kdybychom vzali jedno tvrzení po druhém …

   • proud napsal:

    Uz jen ty tabory,coz podnecuje myslenku na divochy,mluvej sami za sebe……..

    • proud napsal:

     Zacinam nit ten dojem,ze palestinci budou neco jako cigosi,jak ne horsi…….coz je jen jejich vec,pokud se staraji sami o sebe a neserou se do tech kolem

 2. proud napsal:

  To me by zase zajimalo kdo to jsou obecnenapriklad: Palestinci,Kurdove a podobne,jaky to jsou lidi ve srovnani s nama,samozrejme jen velice hrubym srovnani,jsou spis neco jako my,nebo treba spis jako Cikani?………..Protoze takhle se mi totiz hrozne spatne,nestranne urcuje mira viny vsech stran…..Samozrejme se nikoho nezastavam ani ho neprotezuju,ale abych mohl aspon vzdalene posuzovat,potrebuju vedet zakladni veci.Dam priklad: Pujdu lesem a uvidim jak jeden clovek vrazdi druhyho,co si reknu? Ten co vrazdi je vrah!Ale uz nevim ze to muze bejt tata od rodiny kterymu ji vrazdenej vyvrazdil,dokud se to nekde nedozvim……..Kterej z nich je pak vic vinnej?…….

  • proud napsal:

   …..a dodam logicky dalsi jednani nevedomyho,pujdu a pomuzu vrazdenymu,zabiju „vraha“…………….co jsem to vlastne provedl? Posudte sami!!! Slysel jsem ze Palestinci jsou primitivni,kdysi vrazdici verbez,az kdyz dostavaj na prdel,jsou z nich teprv svaty,ublizovany nevinatka………..nepriklanim se ani k jednomu z nazoru,ale pravda by me zajimala.

   • proud napsal:

    Znam tady u nas jednoho palestince,jak sam tvrdi,ja to nepoznam,nikdy mi nic neudelal ale muj dojem z nej je ze bych za nej ruku do ohne nedal v zadnym pripade a ani na chvili…….pusobi hodne zaludne a zakerne,je to znat uz z reci,porad jako by cihal.Samozrejme to muze bejt jen muj osobni dojem a jinej ho bude vnimat mnohem lip.

 3. landa napsal:

  To jsou ty euroatlantické hodnoty !

 4. Marco napsal:

  Dodnes mi ale nejde do hlavy, proč tak činí židé, když po celou svou historii zažívali prakticky identický útlak. Myslím, že se jim to jednou vrátí i s úroky. Karma je mocná..

  • proud napsal:

   Jo,nad tim se pozastavuju taky a rozum mi to nebere……..

   • IVI napsal:

    Dobry vecer,nevim jak zacit komunikovat,ale obracim se na Vas s dulezitou informaci,kterou by jsem potreboval(a) Vami a Vasimi nazory rozebrat.
    Prosim ozvete se mi,budu rad(a).
    Dekuji IVI

   • IVI napsal:

    Dobry vecer,nevim jak zacit komunikovat,ale obracim se na Vas s dulezitou informaci,kterou by jsem potreboval(a) Vami a Vasimi nazory rozebrat.
    Prosim ozvete se mi,budu rad(a).
    Dekuji IVI
    PS:TO INFO JE TED AKTUALNI!!!

   • IVI napsal:

    JE TO FAKT AKTIVACE TOHO HAARP SVINSTVA???

    • proud napsal:

     Supni mi primo odkaz,prosim te…..

     • IVI napsal:

      TEN STEJNY RADAROVY JEV BYL SPATREN NA STRANKACH http://WWW.CHMI.CZ CCA PRED MESICEM A VZDYCKY JE PAK KURVENY POCASI

      • proud napsal:

       Muze bejt,ze v tom jedou radary,ukazuje mi to,jestli se dobre divam na vzdusnej vir kterej nasava oblacnost a prislo to „dost najednou“,jak se rika z bily rovnou do cerny,to mi moc na prirodu nesedi.Ale v tomhle pripade kdy jsou sucha si myslim,ze to spis prospeje,i kdyz je to neprijemny,hodne se ochladilo.Haarp z Aljasky v tom asi primo nebude,myslim ze by to bylo mnohem vetsi a ostrejsi,ovsem jestli nas nechyta jen nejakej kraj a skutecne to ostry neni.

       • IVI napsal:

        ??? :-0

       • IVI napsal:

        OBLACNOST PRES VELKE UZEMI VE TVARECH PODKOV (PULOBLOUKU) AZ KRUHU NIKDY DRIVE V PRIRODE NEBYLA A ANI BYT NEMOHLA!!!

       • IVI napsal:

        TIMTO JE MYSLENA BEZNA OBLACNOST,SAMOZREJME NE HURIKANY NEBO TORNADA.

        • IVI napsal:

         ALE TY MAJI TVAR TOCIVEHO VIRU A NE VODNICH KRUHU!!!

        • proud napsal:

         Nevim,ja vazne videl animaci viru co stahoval oblacnost kolem,to jeste davno neznamena zadny tornado,ovdusi se tak bezne pohybuje,i voda,je to zakladni pohyb,jen ho vetsinou nevidime,leti tak i sip,nebo strela…..rika se tomu torzni pohyb,je nejrychlejsi.

       • IVI napsal:

        HAARP RADAR MUZE BYT I SOLITEROU,NEMUSI TO BYT VZDY JEN SYSTEM-SIT RADARU!!!

     • IVI napsal:

      PRAVE TED PROVEDENA ZNOVU AKTUALIZACE RADAROVYCH SNIMKU A STALE ???HAARP??? RADAR AKTIVNI !!!

     • IVI napsal:

      PROUDE-UZ TO VIDITE?

      • proud napsal:

       Vidim,ale ze bych byl specialista na pocasi a jeho manipulaci,to fakt nejsem,ale dojem to dela ze je to umely,nebo je do toho zasahovano.

       • proud napsal:

        Vzhledem k tomu ze predpokladam ze se usa s ruskem zakerne mydlej prave temahle vecma bych se tomu nedivil.

        • IVI napsal:

         TENTO JEV BY MELO RESIT MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI A TAKY I MINISTERSTVO OBRANY=JDE O NARUSENI VZDUSNEHO PROSTORU TECHNOLOGICKYMI PROSTREDKY

        • jan nowak napsal:

         Proude – nečum zas gde co lítá a we~sluj..
         Nebo tě přetahnu bejkowcem !

         ps : To je NIBIRU chlopci : o

        • proud napsal:

         Drz hubu a divej se,neco nadhernyho:-) :https://www.youtube.com/watch?v=Mu8QA9rEygI

        • Sasin napsal:

         To je karma, sere na blboně. Vystředí jemnohmotné energie a těžké zlo činy pak za sebou spláchne. Šmejdi to chtějí házet za plot a tak se baví bez vědomí voličů staletí. Muheeeeeeee

         P.S. Jednou jsem musel karmu koupit, něšlo jinak a stálo to celé deset tisíc. Dobrák, soused, měl na to papíry. Tuhle karmu nelze zaplatit, ta se financuje z kasína derivátními právy. To může být ale voličům ukradený, páč nemají žádný podíl na půdě a rozpočtu a tudíž se nezůčastňují ani povolování všech podobných investic. Můžou si akorát zaplatit sportku nebo Bitkojn, páč pré musí z něčeho žít.

       • IVI napsal:

        SAMOZREJME,VZDYT KAZDY MRAK,KAZDA FRONTALNI OBLACNOST POSTUPNE VZNIKA,VYTVORI SE A ZASE ZANIKA,ALE HLAVNE MAJI NA TO OHROMNY VLIV TERENNI NEROVNOSTI-VYZKOVE A TEPLOTNI ROZDILY TERENU,SMER VETRU,KTERY JE TAKE OVLIVNOVAN TERENEM A DALSIMI PREKAZKAMI VCETNE TEPLOTNICH ROZDILU VZDUCHOVYCH HMOT

       • IVI napsal:

        HMM,ALE LOGICKY=ABY OBLACNOST MOHLA BYT V TAKOVYHTO PRAVIDELNYCH KRUZICH=MUSELY BY BYT PRAVIELNE V KRUZICH TEREN A TERENNI PREKAZKY A TAKE TEPLOTNI ROZDILY VZDUCHU V KRUZICH!!!

        • proud napsal:

         Urcite,pravidelny kruhy neukazujou na prirodni pusobeni.

 5. Benzin Petrolejovič Naftěnko napsal:

  „…a pomazali to hovnama…“,ale pozor na to,to nebyly ledasjaký hovna,to byly košer hovna a to už je panečku matrjál….to se cení i u nás a na ně namaj ani ty americký hovna a už vůbec ne ty euroúnijní…ty může jít úplně doprde…,odkud přišly….

 6. Dobroděj napsal:

  Také vznik státu Izrael byl násilný ,až „teroristický“. Hagana , organizace, která se podílela na vzniku Izraele,má na svědomí třeba teroristický útok výbušninou na hotel King David v Tel Avivu, kde bylo 71 mrtvých a mnoho zraněných britských důstojníků a vojáků,protože Palestina bylo britské mandátní území,nebo útok na arabskou vesnici Der Jasin, kde bylo povražděno všechno obyvatelstvo pro výstrahu,jako u nás v Lidicích. To se už dnes nesmí připomínat, jinak je člověk označen za antisemitu! Jenom bych chtěl připomenout , že v cca v roce 1920 byla Palestina „ospalou“ provincií, kde bylo cca 10% židů a byl tam klid, všichni obyvatelé Arabové i Židé žili pospolu v pokoji. Až potom Balforovou deklarací a s podporou světových sionistů se začali Židé stěhovat do Palestiny a „vytvářet“ židovský stát na úkor původního arabského obyvatelstva. Neupírám Židům právo na židovský stát, ale je nutné si poctivě a po právu přiznat, jakým „násilným“ způsobem Izrael vznikl. Když ale budeme úplně poctivý a spravedlivý, tak vlastně každý stát vznikal a vznikl násilím a válkami, takže vlastně Izrael není žádnou vyjímkou!

  • Benzin Petrolejovič Naftěnko napsal:

   Všechen ten svrab a neštovice,co zamořily většinu světa mají na triku oni,ti chudáci židi,co ovládají světový finanční systém a zneužívají jej k podmaňování si celého světa…Posledních 200 let válek je jen jejich zásluha a ta zkurvená migrace taky..mají pracky v každé špinavosti.

  • proud napsal:

   Njn,co chces po zidech,poloopicich,s jejich pretvarkou a koserem,necisty se snazej o cisty,a takhle to dopada,ani nemuze jinak,maji proste jako ostatni necisty v sobe vic zvireciho nez bila rasa,to neni zadnej rasismus ani vynaseni bily rasy,je to prosta skutecnost ktery by si meli bejt vedomi jak oni,tak my a podle toho se snazit spolu jednat v pravde a na urovni,coz je pro polocloveka hodne tezky……………

   • proud napsal:

    Podivej na zvire kdyz mu sahnes do zradla,napadne te,brani si ho,aniz by ho zajimalo proc to delas,vubec ho nenapadne ze bys mu treba i pridal………..stejny je to s pololidma,videj jen sebe a to svoje,vic je nezajima.

   • Petr C napsal:

    Pisete poloopice – a co jsme my kdyz nam ty poloopice vladnou?

    • proud napsal:

     My jsme prave proto…………..debilove!

    • proud napsal:

     Problem je ze poloopice vladnou,ale na zaklade nasich vysledku a naseho badani,sami jich nejsou schopny,ovsem krast vedomosti a platit za ne nakradenejma penezma,to jim slo vzdycky vyborne,kralum vychcanosti!

     • Petr C napsal:

      Vcelku mate pravdu(posledni vèta). Jenze zide nejsou narod. Je to vira. To ze vladnou na zaklade nasich vysledku a badani to – snad ne. V Canade jsem v zacatcich delal pro zida(nevedel jsem o tom). Chlubil se mi knihama o s naukama o ovladani mozku. Byl to podfukar, jeste do dnes luzi kamosovi par desitek tisic. a mam dojem ze skoncil spatne. Prisel o vse. Knihy nezabraly.

      • proud napsal:

       Takze jsi mi potvrdil,co jsem psal,zlodeji a podfukari:-)))).Jisteze je to vira,ale podivej se na drtivou vetsinu zidu,jsou to vlastne „arabove“,i kdyz jak rikas,muze to bejt kdokoliv.

      • proud napsal:

       Spleskej araba s bilym,nech mu narust fousy,vlasy a kudrlinky,naraz mu klobouk a mas zida jak vysityho:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

       • proud napsal:

        Bila tlama,arabsky rysy…………..bez se podivat ke zdi narku,u ktery bych ty sio postrilel………

        • hajnej napsal:

         Spiše bych udělal rozdělení jako Savčenková. Na Židy (ti jsou O.K.) a na židáky (tzv. „majitelé peněz“). Do první kategorie patří drtivá většina občanů států Izrael a proto třeba nemám osobně problém s heslem „Israel, You are not alone!“. Do druhé kategorie patří například Jirka Sereš, který má dneska utrum už i v Izraeli a mám příjemný dojem, že konkrétně jeho by tam zatkli po příletu a hned na letišti. Prostě svět není černobílý a normální Žid-občan řeší podobné problémy jako Čech-občan nebo kdokoli-občan a je to stejný člověk jako my, jen mluví hebrejsky. …

        • Petr C napsal:

         I Vy jeden, hned strilet. Pasivni odboj.

        • proud napsal:

         Ctete pozorne panove,psal jsem SIO……..a s tema se vazeni nikdy nemuzete domluvit,utlucou vas prostrednictvim najatejch, „svejma“ prachama,ktery mimochodem taky ukradli vam………..jeste se vyborne pobavej,jak svy blbove mlatej svy za almuznu ukradenou jim obema…….

        • proud napsal:

         Pasivni odboj prostrednictvim masovy,organizovany obcansky neposlusnosti nema s timhle co delat,to ti mohlo dojit…..jelikoz kdyz lidi dostanou rozum a tohle pouzijou,pak uz nejaky strileni nebude potreba.

 7. proud napsal:

  ……i proto maji tak radi v armade negry…………

 8. Petr C napsal:

  Ale, jo. Pokud by byl vselidovy. Navic by se odhalili parchanti, kteri netahnou z lidma. Ovsem to je volani podobne jak to Vase ohledne bezfinancni spolecnosti. A proto ze jsme jaci jsme, mame to co si zaslouzime.

  • proud napsal:

   To je volani po zamysleni a rozhodnuti se,zadny tlaceni,muj nazor je ze si to musi kazdej sam nechat projit hlavou a rozhodnout se,pak to bude mit teprv spravnou „vahu“,kdyz ne,tak ne,kazdej svyho stesti strujcem.Nejsem zadnej honak stada,se stadem chci mit spolecnyho co nejmin,jen co nutne musim.

   • proud napsal:

    Bud „uzrajeme“,nebo nejakym ze zpusobu vychcipame,je jich dost.

   • Petr C napsal:

    Stado honaka potrebuje. Jenze kdo byho chtel delat. Honak se musi starat. Vzdyt dnesni stav lidem vyhovuje. Placaji, placaji ale zvance se nevzdaji. Mesta lidi znicily. Velke mesta. Je rozdil jak premysleji lide z velkomest a lide z mest malych a vesnic. Bohuzel veskera volitebni sila se drzi ve velkych mestech. A vite si predstavit ze ta masa lidi z vekych mest by byla schopna nejakeho odporu a nenakupovat ve velko obchodech, vzdyt by pomreli hlady.

 9. Karel Hyka napsal:

  Je zajímavé pozorovat, jak dokáže jeden k Izraeli kritický článek vyvolat úplný sabat trollů.

 10. Lubomír napsal:

  Bohužel Johm Pilger zmanipuloval v dokumentu Palestina je problém realitu. Dejte si do Googlu Pallywood a bude vám to jasné. Kvůli Pilgerovy a jeho nepravdivému dokumentu v podstatě vznikla jedna válka, která být nemusela…

 11. proud napsal:

  “ Ta slova byla téměř vyplivnuta. Izrael, jak říkali, míníce Palestinu, byl převážně pustinou a jedním z velkých činů sionistického podniku bylo to, že se poušť začala zelenat.“……..jeden z oblibenejch argumentu zidu,ale ja se ptam,dokazali by to puvodni obyvatele taky kdyby meli dost prostredku? A odpovim si,samozrejme! Dalsi vec ktera me zarazi je ono omlouvani svy dobyvacnosti tim ze zvelebuju,a stoji jim o to zvelebovani nekdo,nebo to delaji jen pro sebe?? Povidat si muze kdo co chce,nic to nezmeni na tom ze zemi ukradli a kradou dal,jestli s podporou kohokoliv,nebo bez ni,je nepodstatny,podstatna je ona kradez!!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!