Charlie Gard a euthanasie

charlie4Když nedávno byla tzv, „euthanasií“ proti své vůli zavražděna vitální sedmdesátiletá paní v Holandsku naivně jsem se domníval, že už nic horšího se nemůže stát. Ale mohlo! V pátek 28.7.2017 v čase cca kolem 19.00 byl v Londýně na základě soudního rozsudku popraven, respektive proti vůli svých vlastních rodičů byl velice trýznivým, krutým způsobem zavražděn 11.-měsíční chlapec Charlie Gard, který na základě soudního rozsudku zemřel extrémně krutou smrtí. Udušením.

Extrémistické krajně levičácké neomarxistické úřady, soudy a politici vládnoucí ve Veliké Británii si nejenže osobují rozhodovat o tom kdo má žít a kdo má zemřít, ale ba co víc osobují si rozhodovat i o tom, kdo jakou konkrétní smrtí zemře, respektive o tom, kdo jakým konkrétním způsobem bude popraven. Ve čtvrtek 27.7.2017 po definitivním vynesení quasi rozsudku smrti nad 11-měsíčním Charlie Gardem se jeho matka psychicky zhroutila a ještě předtím než upadla do mdlob vykřikla na soudce větu: „A co kdyby to bylo Vaše dítě?“
Odhlédnouce ode všech dalších absurdit tohoto případu je paradoxní, že zatímco trestní soud by nějakého dospělého masového vraha odsoudit k trestu smrti nesměl, tak naopak občanskoprávní soud malé nevinné 11-měsíční dítě, které nic špatného neudělalo odsoudit k faktickému trestu smrti může.
A to ještě k tomu navíc zhruba posledních dvacet let ve Veliké Británii vládnoucí zvrácený extrémistický krajně levičácký neomarxistický režim je natolik cynický, že nejenže vraždí ať již z politických anebo jak tomu bylo v tomto případě Charlieho Garda z ekonomických důvodů nepohodlné lidi proti jejich vlastní vůli, či v případě nezletilých dětí vraždí tyto jejich děti proti vůli jejich vlastních rodičů, a navíc ještě k tomu má tento podlý extrémistický krajně levičácký neomarxistický režim ještě k tomu tu nehoráznou drzost, že tuto vraždu tzv. „euthanasií“, a to navíc ještě k tomu navíc vraždu provedenou nikoliv snad nějakým otrávením, smrtící injekcí, zastřelením či oběšením, ale mnohem krutějším a trýznivějším způsobem, a to udušením.
Anglický 11-měsíční chlapec Charlie Gard trpěl onemocněním svalové atrofie, co znamená že jeho břišní svaly byli v důsledku svalové atrofie příliš slabé na to, aby sílou svého vlastního břišního svalstva byl schopen se sám nadechnout či vydechnout, tj. aby sílou svých vlastních břišních svalů byl schopen sám – bez pomoci podpůrného dýchacího přístroje sám dýchat. A na základě soudního rozsudku extrémistického krajně levičáckého soudce mu neomarxističtí krajně levičáčtí extrémisté v bílých pláštích úmyslně odpojili podpůrný dýchací přístroj a následných pět minut se sadisticky kochali a vyžívali pohledem na to, jak se malý Charlie Gard dusí až kým nezemřel…
Ze srdce všem těm extrémistickým krajně levičáckým neomarxistickým politikům a jejich novinářům, jakož i již zhruba dvacet let zločineckému krajně levičáckému neomarxistickému extrémistickému režimu věrně sloužícím zločincům v bílých pláštích i zločincům v soudcovských talárech a bílých límečcích bych dopřál nejen smrt a popravu, a to nikoliv nějakou obyčejnou smrt  popravu, ale smrt a popravu stejně krutou a trýznivou jako měl Charlie Gard. To v porovnání s neuvěřitelnou trýznivosti smrti Charlieho Garda je dokonce i takové oběšení fakticky pohodovou smrtí. Totiž abych do vysvětlil, u kdysi v minulosti oběšených zločinců bylo ohlédacím lékařem do úmrtního listu napsána jako příčina smrti „udušení z oběšení“ nicméně toto „udušení“ nebylo ani zdaleka tak kruté a trýznivé jako tomu bylo u Charlie Garda. Oběšení buď vede k zlomení vazu a tím pádem okamžité smrti, a i v tom případě kdy ke zlomení vazu nedojde, utažení lana kolem krku a stlačení hlavní krční tepny krkavice vede k tomu, že se podráždí nerv Nervus Vagus, což vede okamžitě k upadení oběšeného do hlubokého bezvědomí, no a pak v stavu hlubokého bezvědomí začne docházet k pozvolnému dušení oběšeného, smrt se dostaví následně za cca 20 – 30 minut. To udušení proto, že se člověk nemůže nadechnout a ani vydechnout je mnohem krutější.
Před několika lety vypukla aféra v Polsku, když několik osazenstev sanitek spojených s patology jako organizovaná zločinecká skupina prodávajících lidská srdce, ledviny a jiné orgány po několik měsíců vraždilo některé pacienty tím, že jim vpichli .injekci určenou k uvolnění svalů, která těmto pacientům uměle způsobila fakticky stejnou atrofii břišních svalů jakou měl Charlie Gard a tito pacienti nemohouce se v důsledku uměle vyvolané atrofie břišních svalů nadechnout ani vydechnout zemřeli stejně krutou smrtí jaké byl úmyslně usmrcen Charlie Gard. Ze srdce všem těm britským extrémistickým krajně levičáckým neomarxistickým politikům, novinářům, lékařům, soudcům, potažmo dalším osobám majícím podíl na této trýznivě kruté smrti Charlie Garda bych dopřál každému jednomu z nich jednu tuto injekci určenou k uvolnění svalstva, respektive uměle způsobující svalovou atrofii aby si i oni mohli „vychutnat“ tuto velice krutě trýznivou smrt o které s nehorázně cynickou drzostí tvrdí, že byla údajně prý „v nejlepším zájmu Charlie Garda“.
Případ vraždy tzv. „euthanasií“ 11-měsíčního anglického chlapce Charlie Garda ve své bestiální krutosti, sobectví s bezohlednosti je ještě horší než byl případ „euthanasie“  oné sedmdesátileté Holanďanky s jejíž vraždou souhlasili její vlastní děti, zatímco s vraždou Charlieho Garda jeho vlastní rodiče nesouhlasili. V tom případě „euthanasie“ sedmdesátileté Holanďanky v podstatě nešlo o nic mimořádného ani zvláštního. Byla to zcela běžná, rutinní „euthanasie“ jakých jsou bez souhlasu, ba dokonce i bez vědomí obětí tohoto zločinu provedeny tisíce a tisíce. Pouze jen – viděno z pohledu samotných vrahů – souhrou několika nešťastných náhod tento konkrétní případ na rozdíl od tisíců a tisíců jiných případů vyplul tento případ na povrch, respektive dověděla se o něm veřejnost.
O co šlo? Nejprve byla ona sedmdesátiletá oběť této tzv. „euthanasie“ bez svého vědomí lékařkou nadopovaná uspávacími prostředky. A zatímco se lékařka bavila s jej dospělými dětmi povídaje si s nimi jakoby nic o tom, že brzy Vaše matka usne a teď ji dáme smrtící injekci nebo infuzi (tento detail si již přesně nepamatuji) postihla vrahy viděno z jejich pohledu první nešťastná náhoda, tj. sedmdesátiletá pacientka, která měla již po oněch uspávadlech tvrdě spát se jim nečekaně probudila. A současně druhou nešťastnou náhodou bylo to, že těsně před svým úplným probuzením v polospánku, polomrákotách již zřetelně slyšela že ji lékařka hodlá teď zabít. No a sedmdesátiletá paní hned se začala zuřivě vzpírat a opakovaně stále do kola a do kola opakovaně křičet „Já nechci zemřít!! Já chci žít!!“.Lékařku to však nijak ale nevyvedlo z míry, určitě to nebylo poprvé co se jí stala tato malá komplikace kdy se jí nechtěně probudil pacient dříve než ho stihla zavraždit. A proto lékařka zcela rutinně křikla na její děti: „Držte mi ji ať jí mohu píchnout tu smrtící dávku!!“, no a její děti hned přiskočili aby pomohli lékařce překonat fyzický odpor jejich sedmdesátileté relativně fyzicky zdatné vitální matky permanentně se zuřivě vzpírající a křičící stále dokola: „Já nechci zemřít! Já chci žít!“. Pokud si snad někdo naivně myslel, že po tomhle to ona lékařka a její děti vzdají, no tak to byl skutečně velice naivní. Lékařka by tím přišla o finanční odměnu za tzv „euthanasii“ a děti by museli pak asi nejméně dalších dvacet let čekat na své dědictví, neboť šance, že by jejich sice sedmdesátiletá, nicméně ale přesto relativně dobrým zdravím a vitalitou překypující jejich matka, že by snad přirozeným způsobem zemřela v dohledné ne příliš vzdálené době, v to příliš doufat tedy vzhledem k matčině zdraví a vitalitě rozhodně nemohli. A tak se rozhodli, že tu „euthanasii“ nevzdají ale dotáhnou do konce. Vždyť jak jinak, jde  zde přece o to nejlepší dobro jejich milované maminky viďte?
Ale tu najednou postihla je z pohledu těchto vrahů již třetí nešťastná náhoda, a to že se tam najednou nachomítla nějaká cizí osoba a současně čtvrtou nešťastnou náhodou bylo, že táto cizí osoba k vrahům nepatřící patrně asi ani nebyla zcela uzrozumněna s vraždou dotyčné sedmdesátileté paní tzv. „euthanasií“. Tohle vše je pro vrahy doposud stále ještě jen malá nepříjemnost. I kdyby nás dotyčná cizí osoba udala no tak co se může stát? Lékařka to obvinění popře a tak to minimálně zůstane jako „tvrzení proti tvrzení“. Navíc kdo by si dovolil pochybovat o pravdomluvnosti tak důstojné osoby jako je samotná paní doktorka – lékařka? Vždyť je to směšné! A to ještě navíc děti zavražděné jako spolupachatelé vraždy své matky by ovšemže zcela jednoznačně potvrdili jako pravdivou tu verzi událostí, kterou by řekla lékařka – jejich hlavní spolupachatelka na vraždě jejich matky. A nakonec by ještě ona svědkyně vraždy jejich vlastní matky byla trestně stíhána za údajné křivé obvinění….
Ale bylo to pro vrahy horší, neboť z hlediska vrahů došlo zde k páté nešťastné náhodě. Totiž ta cizí osoba měla mobilní telefon, který použila jako nahrávací kameru a ten zápas vrahů se starší vražděnou ženou natočila. Vrahové sice si byli vědomi, že jsou natáčeni, nicméně byli momentálně na 100% zaměstnáni zápasem s vitální fyzicky relativně zdatnou sedmdesátiletou ženou a proto v dané době nemohli proti svému natáčení nic podniknout. Riskovali by jinak totiž že chvilkové oslabení náporu svých vrahů by ona vražděná sedmdesátiletá žena mohla eventuálně „zneužít“ aby se jim třeba vymkla a utekla jim pryč, čím by z její „euthanasie“ nakonec nebylo nic. Vrhnout se na osobu, která je nahrává  cílem sebrat jí mobil a zničit její důkaz o právě proběhlém zločinu totiž mohou až mohou až když násilím zlomí odpor oné „euthanasií“ vražděné ženy alespoň natolik, že mají jistotu, že již nebude schopna jim utéci a že tedy skutečně zemře. O to se ostatně také i pokusili, nicméně dotyčná osoba to patrně i předem tušila a proto při prvém náznaku jejich protiútoku jim utekla pryč i se svým mobilem a důkazem proti nim, který již nebylo možné popřít.
A tak tento konkrétní případ na rozdíl od tisíců a tisíců jiných uzřel světlo světa a lidé se o tom dozvěděli. Byť i nakonec vrahům se nestalo vůbec nic, žádný trest, žádná sankce, dokonce ani jen žádná pokuta. Lékařka dostala pouze jen jakési formální písemné napomenutí. Bylo to velice trapné a ubohé. Ani toto napomenutí totiž nebylo napomenutím za spáchanou vraždu, ale spíše – alespoň to budí ten dojem – za její diletantský způsob provedení, že řeknu-li to natvrdo byli vrahové tak neprofesionálně hloupí, že připustili aby oběť vraždy mohla křičet že nechce zemřít a že chce žít a navíc aby tento její křik mohla slyšet nepovolaná osoba, která to zneužila a natočila na svůj mobil, aby pak údajně prý mohla lživě vzhledem k tomu, že stará pani křičela že nechce zemřít a že chce žít pokusit se zpochybňovat vůli sedmdesátileté pacientky zemřít… atd. atd.
V Belgii zase jeden lékař tzv. „euthanasií“ zavraždil katolickou řeholnici i navzdory tomu, že ona i navzdory opakovanému nátlaku pokaždé kategoricky odmítla akceptovat tzv. „euthanasii“ své osoby, a lékař který jí přesto nakonec tzv. „euthanasií“ zavraždil do jejího chorobopisu zapsal, že provedení „euthanasie“ své osoby tvrdošíjně odmítala výlučně pouze z důvodů svého ovlivnění náboženstvím v důsledku čehož údajně prý nebyla způsobilá racionálně uvážit to, co je dle názoru onoho lékaře – vraha údajně prý pro ni to nejlepší…
Jinak ale vždy a všude když se euthanasie zaváděla se takticky postupovalo tzv. „salámovou metodou“. Na úplném počátku pro to aby takový zákon vůbec prošel se v prvotní verzi uvádělo že musí být vždy splněny tyto čtyři podmínky: za prvé, že se to týká pouze jen smrtelně nemocných pacientů jejichž smrt již nelze nijak odvrátit, za druhé, že jsou tito pacienti navíc vystaveni nesnesitelným bolestem, které nelze nijak utlumit na snesitelnou míru, za třetí že se jedná o dospělou zletilou osobu, která je plně způsobilá k právním úkonům a za čtvrté, že dotyčná osoba zcela dobrovolně a bez jakéhokoliv nátlaku projeví zcela svobodně svou vůli zemřít „euthanasií“ písemným vlastnoručním souhlasem plus celé to bude úředně zdokumentováno ve formě notářského zápisu. A důvodová zpráva k onomu zákonu navíc též pokaždé přesvědčovala poslance, že půjde o zcela výjimečné případy, kterých bude v celém státě jen několik málo ročně. Ergo – když ptáčka lapají, hezky mu zpívají…
Jakmile se to ale přijalo, tak to bylo jako otevření Pandořiny skřínky, potažmo jako vypuštění „Džina“ z láhve, kterého již nikdy nic nepřinutí aby se vrátil zpátky. A salámovou metodou se euthanasie začala dalšími novelami onoho zákona dále rozšiřovat na stále další a další případy. Padla první podmínky, že proč jen smrtelně nemocní když je splněna druhá podmínka že pacient je vystaven nesnesitelným bolestem, které nelze nijak utlumit na snesitelnou míru. Novelizací se zavedl nový termín „kvalita života“ a ruku v ruce s tím padla i druhá podmínka vždyť pokud platí první podmínka, že se jedná o smrtelně nemocného pacienta jehož smrt již nelze nijak odvrátit je jeho kvalita života velice mizerná a proto ani není třeba aby byl ještě navíc vystaven nesnesitelným bolestem, které nelze nijak utlumit na snesitelnou míru. Padla i třetí podmínka že se musí jednat o dospělou zletilou osobu, která je plně způsobilá k právním úkonům, neboť tohle je prý nespravedlivé vůči nezletilým dětem jakož i vůči těm zletilým osobám, které v důsledku svého stavu bezvědomí, duševní nemoci, stařecké nemoci, potažmo jiných důvodů nejsou ať již objektivně a fakticky schopné anebo vzhledem k dané restriktivní legislativě nejsou subjektivně právně způsobilé takový projev vůle učinit. A brzy na to padla i čtvrtá podmínka, zejména odpadl obligatorní notářský zápis, protože je to tak velmi zbytečně finančně drahé a administrativně byrokratické a náročné. A nakonec padl i písemně projevený souhlas, to by totiž bylo diskriminační vůči těm co buď neumí anebo ze zdravotních důvodů nemohou vůbec či nejsou schopni psát atd. a tedy stačí i jen verbální souhlas což je úplné otevření se masovému vraždění lidí „euthanasií“, neboť „euthanasií“ zavražděný člověk již nikoho nemůže žalovat, nikoho nemůže udat, na nikoho si již nemůže nijak stěžovat…
A víte jaký tento zákon o euthanasii má dnes název? V různých státech světa se ovšemže používají  různé jazyky, ale jinak odhlédnouce od použití daného příslušného jazyka té či oné země je jinak název onoho zákona o „euthanasii“ vždy úplně stejný a tento název zákona o euthanasii například v českém jazyce zní „Zákon o důstojné smrti“. Jaká čirá náhoda! Taková obrovská náhoda!! Je to až k nevíře, že čirou náhodou v různých zemích světa údajně prý nezávisle na sobě dotyčnému zákonu o euthanasii dali čirou náhodou úplně všude opět čirou náhodou úplně stejný název!!! Že by snad nechtěná telepatie???
Jsem-li věřící křesťan – katolík, tak tedy moje náboženská víra ještě vůbec neznamená, že jsem snad nakloněn věřit nějakým pověrám více než jsou pověrám ochotni věřit atheisté. Možná je tomu dokonce právě naopak. Víra v pověry je těžký hřích hned proti prvnímu Božímu přikázání a já si toho velice dobře vědom. Kromě toho já i jinak ačkoliv si vědu nesmírně vážím, či spíše právě proto, že si vědu nesmírně vážím jsem měl vždy velmi silné pochybnosti a výhrady vůči existenci takových pseudovědeckých pověr jako jsou takzvané parapsychologické jevy, konkrétně jako jsou například údajná hypnóza, telekinéza či telepatie. A obhájce těchto pseudovědeckých pověr jsem vždy pokládal za přinejmenším vyšinuté jedince,ne-li přímo za blázny…
Nicméně ale pokud zde nenajdu jiné logické vysvětlení, tak možná i já nakonec uvěřím v telepatii, a to tím spíše jak se ukázalo v ˇPoslanecké Sněmovně Parlamentu České republiky rektor Univerzity Masarykovy v Brně profesor Zlatuška a několik dalších poslanců z řad politického hnutí ANO 2011 nejen že předložili v tomto volebním období Poslanecké Sněmovně Parlamentu České republiky 2013 – 2017 návrh zákona – pod názvem div se světe – „Návrh zákona o důstojné smrti“, ale ba co víc přibližně v stejné době (respektive o něco dříve) byl „Návrh zákona o důstojné smrti“ předložen také i v Španělsku a navíc div se světe čirou náhodou když mi o několik měsíců tento španělský „Návrh zákona o důstojné smrti“ dodatečně poskytli moji internetoví španělští přátelé, tak jsem při jeho četbě měl pachuť z představy, že ho Španělé opsali od českých poslanců, což vzhledem k časové prioritě španělského „Návrhu zákona o důstojné smrti“, před vznikem českého „Návrh zákona o důstojné smrti“ logicky není možné aby Španělé opisovali od Čechů. A tak asi mi teď zůstává jen ta šílená představa o nějaké nonverbální parapsychologické telepatické komunikaci mezi Španěly a Čechy, která asi španělským poslancům umožnila opsat od svých českých kolegů „Návrh zákona o důstojné smrti“ dříve, než ho čeští poslanci dali na papír.
Doufám, že ironii mého předešlého odstavce jste všichni pochopili a tudíž nebudete se nijak pozastavovat nad nesmysly, které jsem napsal o odstavec výše. Jinak pokud jde o Českou republiku, tak vláda České republiky naštěstí vydala k tomuto „Návrhu zákona o důstojné smrti“ negativní stanovisko, a posléze tento „Návrh zákona o důstojné smrti“ který nezískal důvěru vlády České republiky byl po zásluze odložen mezi méně důležité návrhy zákonů. A teď navíc je již i zřejmé, že tento „Návrh zákona o důstojné smrti“ v tomto volebním období 2013 – 2017 Poslanecké Sněmovně Parlamentu České republiky již nebude z časových důvodů poslanci Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky meritorně projednán.
Tak či onak ale jsem velice rád, že tento návrh zákona chtějící zavést v České republice tzv. „euthanasii“ nemá v našem státě podporu žádné parlamentní politické straně, a to dokonce tento návrh skupiny poslanců politického hnutí ANO 2011 a čele s rektorem Univerzity Masarykovy v Brně profesorem Zlatuškou nezískal oficiální podporu dokonce ani svého vlastního politického hnutí ANO 2011. A jsem rád, že čeští poslanci jako celek nejsou žádní hlupáci, a že dokonce i většina z těch českých, moravských a slezských poslanců, kteří jinak zcela jednoznačně podporují umělé potraty jsou naopak zcela jednoznačně proti euthanasii. Ostatně nelze popřít, že je to od nich zcela rozumné,  racionální a zejména pak pragmatické. Pokud jde třeba o umělé potraty, zde si takový osobně pragmatický poslanec totiž může sobecky říci si „nuž pročpak bych nepodporoval umělé potraty když já sám nyní již umělým potratem zabit býti nemohu..“ Ano, viděno z ryze sobecky pragmatického hlediska je to skutečně tak – nikdo z nás již narozených již dodatečně umělým potratem zavražděný být již nemůže. Nicméně ale toto co platí v případě umělého potratu, v případě tzv. „euthanasie“ neplatí!!
Každý z nás kým žije na tomto pozemském světě muže být zavražděn euthanasií. Proto každý, dokonce i ten nejcynitštější sobec si musí uvědomit, že i pro něho je eventuální zavedení tzv. „euthanasie“ velice dvojsečné. V případě eventuálního zlegalizování tzv. „euthanasie“ dnes by mu to eventuálně sice mohlo být k užitku, neboť by třeba touto formou mohl i když formálně sic ne přímo DE IURE legálně ale zato stoprocentně DE FACTO quasi-legálně díky této tzv. „euthanasii“ zavraždit své rodiče, zbavit se svých nákladů ve prospěch nemocných a starých rodičů plus ihned mohl zdědit jejich majetek. O nějakých třeba dvacet let později však ale totéž co sám provedl svým rodičům by zase pro změnu naopak mohli jeho vlastní děti provést jemu samému. Vždyť když on (či ona) tak velice toužil po majetku svých rodičů, že je předčasně z tohoto světa odpravil na druhý svět díky tzv. „euthanasií“, aby jejich majetek mohl zdědit, nuž tak proč by jeho vlastní děti měli být méně sobecké než byl on vůči svým vlastním rodičům a rovněž tak nevyužít ke svému vlastnímu prospěchu tuto tzv.“euthanasii“ když je to tak ekonomicky výhodné???
Ano, je známo, že „revoluce požírá své vlastní děti“. A to platí i o revoluci neomarxistické! Podle hesla „Kdo druhému jámu kope sám do ní padne“, určitě mnozí z těch co nějakým způsobem podporovali ať již tzv. „euthanasii“ anebo tzv. „asistovanou sebevraždu“ nakonec ironií osudu sami byli někým zlikvidování touto jimi původně podporovanou tzv. „euthanasii“, a obdobně tak mnozí z těch co původně podporovali zavedení tzv. „asistované sebevraždy“ sami byli později někým – pro koho to bylo ekonomicky výhodné – nakonec ZA-SEBEVRAŽDĚNI.
Na závěr bych ještě uvedl, že tzv. „euthanasie“ je „vynález“ Hitlerova nacistického Německa. Začalo to tím, že v roce 1941 Goebbelsovo Ministerstvo propagandy natočilo propagandisticky vysoce dokonalý film „“Ich klage an“ (v překladu: „Žaluji“) propagující tzv. euthanasii. Byl to propagandisticky dojímavý film o lásce jistého lékaře s jistou ženou, která onemocněla na nevyléčitelnou smrtelnou nemoc a hrozně trpěla, a proto tento lékař z lásky a soucitu k této milované ženě ji z milosrdenství podal na její úpěnlivé prosby smrtící lék, přičemž hlavním těžištěm tohoto propagandistického filmu byl detailně zachycený soud s tímto lékařem v Německu, kde se právě tento soud stal fakticky tribunou tohoto souzeného lékaře až to propagandisticky málem vypadalo tak jako kdyby morálně on soudil krutý německý justiční systém neumožňující smrtelně nemocným a navíc k tomu ještě i těžce trpícím lidem toužícím zemřít smrt z milosrdenství. Je až překvapivé a šokující, že v tomto nacistickém propagandistickém filmu z roku 1941 jsou na obhajobu tzv. euthanasie  používané úplně stejné propagandistické argumenty, jaké dnešní liberálové a jiné stoupenci tzv. „euthanasie“ na obhajobu této tzv. „euthanasie“ používají i dnes v naší současnosti..
Po druhé světové válce byli autoři scenáře, režiséři a další osoby spolupodílející se na vzniku tohoto nacistického propagandistického filmu o „euthanasii“ za tento film odsouzeni na trest smrti a popraveni, oběšeni. Vzhledem k tomu, že tito zločinci spolupodílející se na vzniku nacistického propagandistického filmu „Ich klage an“ v roce 1941 nebyli obžalováni ze žádných jiných zločinů, je tudíž zřejmé, že jejich tresty smrti oběšením jim tudíž byli uloženy výlučně pouze jen za jejich podíl na vzniku tohoto nacistického filmu propagujícím tzv. „euthanasii“. V této souvislosti vzhledem k nejnovějšímu politováníhodnému politickému vývoji ve Veliké Británii mající za následek plnou akceptaci tzv. „euthanasie“ mně tudíž zcela logicky napadá tato kacířská otázka: Bude snad Velká Británie jako člen protinacistické tzv. „Velké Trojky“ – co se tady zcela logicky nabízí –  požadovat též dodatečnou revizi svého tehdejšího postoje vůči propagaci „euthanasie“, respektive rehabilitaci spoluautorů filmu propagujícího „euthanasii“ „Ich klage an“ z roku 1941, když kromě podílu na tomto kontroverzním filmu nespáchali a tedy ani nebyli odsouzeni ke svým trestům smrti za nic jiného?
Henryk Lahola46 Komentářů k Charlie Gard a euthanasie

 1. maya napsal:

  by sa trebalo opytat toho charlieho ci by chcel hentak zit, s takym postihnutim cely zivot….. Niekedy je smrt vykupenim.

 2. Paul Durham napsal:

  Zobecňovat z jednotlivých osobních tragédií je znak nerozumu. Není to tak dávno a umírali lidé na úplné dnešní banality . Ostatně dnes stále taky, ale nikdo o tom neví, protože se to nehodí propagandistickým mrdkám do blbnutí lidských zdrojů.

 3. Eva napsal:

  Charlie trpěl syndromem mitochondriálního vyčerpání, které se projevuje postupným ochabováním svalstva a poškozením mozku.
  Mitochondriální DNA se dědí obvykle po matce(velmi vzácně po otci), tedy maternálně, jelikož z vajíčka (a nikoliv ze spermie) pochází obvykle veškerá mitochondriální genetická informace zárodku.

  Chlapec byl natolik postižen encefalopatií, že jakýkoli pokus o léčbu byl marný,“ citoval deník The New York Times neurologa z amerického střediska, které nabídlo, že nový druh léčby zajistí.
  Encefalopatie je popisný termín označující globální dysfunkci mozku. V době krátce po narození, když se na onemocnění přišlo tak trávil nějaký čas v simulátoru ve snáze progresi zpomalit.
  O experimentální léčbě nukleosidy uvažovala svého času i nemocnice GOSH, která Charlieho léčila a to i přesto,že klinika v USA se specializuje na jiný typ léčby genetické mutace a s chlapcovou variantou onemocnění neměla žádné klinické zkušenosti.
  Dostupný záznam britského Nejvyššího soudu, prokázal ,že o vhodnosti léčby pochyboval i šéfneurolog uvedeného centra. Zřejmě i z tohoto důvodu byla po rodičích požadovaná plná platba.

  Charlie také prohrával boj s časem, s progresí choroby docházelo k lézím, selhávání orgánů ,biologickým změnám mozku, epileptickym zachvatům. Umělý spánek a léky tišící bolest jeho stav zrovna také nezlepšili.
  Nemocnice se také neobrátila na soudy z nějakého vrtochu. Ze zákona totiž nemohou jen tak, z vlastni vůle někoho od přístrojů odpojit a pokud měla chlapce v péči, byla zodpovědná za to aby příliš netrpěl.
  Rodí se stále několikanásobně postižené děti, které nemají šanci na přežití, i lékaři musí občas rezignovat.
  Lékařská věda nebyla dříve na takové úrovni, aby udržela při vegetativním životě organismus, který by za normálních podmínek nepřežil. A tak slabší jedinci umírali a silnější překonali vývoj organismu k dospělosti.
  Nikdy nevyloučíte, že se narodí dítě s vadou, neschopné samostatného života. Pravděpodobně vlivem genofondu poškozeného životním prostředím jich bude přibývat. A teď nastává situace, že lékaři ten organismus napojí na přístroje, stvoří z něj jakéhosi kyborga, který stejně nebude nikdy plnohodnotně myslet ani fyzicky fungovat. Rodiče celý život stráví péči o „cosi“, které s nimi třeba nikdy nepromluví ani slovo a stejně nakonec umře dřív, než oni. Takže i rodiče prožijí neplnohodnotný život, místo aby stvořili nový, zdravější život.

  Mitochondriální onemocnění je označení pro onemocnění způsobené poruchou funkce mitochondrií, a to jak vrozené, tak i získané.Za vrozené se považují onemocnění způsobené mutacemi v genech v jaderné DNA či v mitochondriální DNA , které se nějak vztahují k funkci mitochondrie.

  Naopak získané poruchy mitochondrií mohou být výsledkem infekce, užívání léků či vlivem negativních podmínek prostředí. Obvykle se jedná o onemocnění způsobená poruchami v mitochondriálním metabolismu, zejména poruchy oxidativní fosforylace.
  Mitochondriální poruchy se pak navenek velmi často projevují jako degenerativní onemocnění mozku, srdeční svaloviny i kosterních svalů. Pokud poškodí svaly i mozek, hovoří se pak o tzv. encefalomyopatii. Stejně tak se však může poškození mitochondrií projevovat např. jako porucha funkce ledvin či endokrinních žláz.

  • Maroš napsal:

   Všetci zabúdate, že o našich životoch začínajú rozhodovať korporácie – teda aj tie zdravotno-poisťovacie. Človek má preto pre tento skurvený systém hodnotu len ako nejakým spôsobom exploatovateľná jednotka – viď Stephen Hawking – keby sa mu podarilo ochrnúť pred dosiahnutím geniality, asi by skončil na hnoji aj on. Teraz mu stačí – „ani nemrknúť“.

  • dokturek napsal:

   jooooooo celkem dobre popsane az na to ze chybi to zakladni .. a to puvod tohoto onemocneni !!!!

   .. co nam to sypou kazdy den z letadel na hlavu, cim ze ty nase deti ockuji, co nam to davaj do vody a jidla … to nebyla nahoda to je dusledek lidskeho jednani – sled udalosti – retezova reakce -pricina a dusledek

 4. Petr C napsal:

  Celkem dobre Jste to popsala. Jenze, nevim co bych v te to situaci delal. Rodic vetsinou doufa v zazrak. Jenze soud by nemel mit pravo v take situaci rozhodovat. Melo se to nechat na rodicich. Osobne znam lidi kteri se o podobne postizene decka staraji. Par krat jsem delal pro AIMHI. Je to strasne, ale lide jsou proste tomu oddani.

 5. proud napsal:

  Ten problem se mi jevi mnohem sirsi nez se zda,z ruznejch pohledu.Mame tady ustav pro postizeny,jisteze nevidim vsechno,skrz zdi nevidim.Ale co vidim,jsou lidi ktery jsou vlastne stastny,svym zpusobem,protoze si neuvedomujou plno veci,stastny „zviratka“ ktery dostanou co potrebujou.Kdyz si uvedomim,ze by stacilo aby nejakej radobydoktor nad nima skrtnul perem a zlamal hul kdyz jsou jeste malicky,ale zdravyho zasrana kterej vrazdi jiny necha behat,ptam se po „nasi spravedlnosti“………….

  • proud napsal:

   Jinej pohled je to ze jeste porad vime hovno i o nasi DNA,ted se teprv zjistuje ze mame schopnost na ni pusobit,ze neni neochvejne dana a nemenna………takze????!!!! Co se dozvime dal,a naucime,kolik jeste „zabijeme“ tech o kterejch se domnivame ze je nemuzeme dat dohromady,aniz by nas napadlo,ze jenom „neumime“?………atd.,atd…..

  • Eva napsal:

   Před skoro 100 lety byl otevřen Jedličkův ústav a o 4 roky Olivův ústav pro postižené z řad židovských boháčů. Díky příbuzenským sňatků bylo mezi nimi velké množství postižených jedinců. U muslimů je to ještě horší.
   Doufám, že to nebude nikdo řešit jako nacisté, bohužel to k tomu spěje.

   • proud napsal:

    Je to jako se vsim,nevedomost…..neni treba resit neco jako fasouni,ale je potreba vedet a vyvarovat se…….jinak bude „postizenejch“ jenom vic a to rozhodne neni dobre……

 6. Marco napsal:

  Člověku se chce už zvracet, čeho jsou lidi schopní za prachy. Kdykoliv něco podobného schvalují, mažou nám med kolem huby a pak prásk. Se vstupem do unie to bylo úplně stejné.
  Nyní nám podobný zákon mohou vyloženě vnutit a pak vesele likvidovat nepohodlné. Letos byli u nás asi naposled známí z Bavorska a také mi z jejich informací spadla huba.
  V Německu prý po dosažení 70let již pojišťovny nehradí operace. Myslím si, že výměna budíku na srdce je běžnou banální operací, kterou podstupují lidé v mém okolí běžně a jelikož se jedná o jednoduchý zákrok, nemůže být ani nijak nákladný, za 15min je po operaci. V Německu takový zákrok nad 70let je neproveditelný. Lékař řekl té malé hodné babičce, že si už svůj život prožila a nyní je řada na ostatních(72let). Tohle jí řekl lékař v Mnichově! Myslím tedy, že eutanasie je již překonaná, nyní se likvidují důchodci odepřením zdravotní péče. Po vyslechnutí takového ortelu už čekáte jen na smrt. Už je to zde jako v USA, celý život vás dojí pojišťovny a když zestárnete, nemáte najednou na nic nárok. Zlatí komunisti, nic takového tu neexistovalo. Člověk měl tehdy pocit, že vás lékař léčí a dnes ti strčí předpis a táhni. Co bude ekonomicky výhodnější, to se stane.

  • proud napsal:

   Bohuzel! A pritom se jeste ucinne staraji aby deti byly tak draha zalezitost,ze si je ne kazdej dovoli……A porad drzime hubu………to uz je tolik veci,ze se jeden divi jak je vubec mozny tu hubu porad drzet………

   • Marco napsal:

    Protože se naprostá většina stará o chujoviny a tohle přehlíží. Znám dost lidí, kteří minimálně tuší, co se děje ale nevěnují tomu záměrně pozornost, aby mohli být i nadále šťastní. Ono se tomu i nějak říká odborně ale tak daleko má odbornost nesahá:)
    Pro takový systém už nemá cenu dřít, nečeká nás nic dobrého jak v produktivním věku, tak i po něm.
    Proč celý život platit, když se na tebe stejně všechny instituce v důchodu vykašlou. A to tu ještě některá hovada prosazují připojení k Německu. Jsme národem idiotů. Hledá se nový Žižka z Trocnova, Blaničtí rytíři zřejmě zaspali.

  • Paul Durham napsal:

   podle německých „lékařů“ asi paní nesplňuje kritéria programu Lebensborn, zkušenosti německé lékařské vjedy z koncentráků holt jen tak nezapadnou

   • Marco napsal:

    Prý je to běžná praxe. Má i kamarádku s podobnou zkušeností. Té zase odmítli uhradit kyčel, tak je hold na vozíku, ten je ekonomicky výhodnější…

    • Paul Durham napsal:

     100letému europoslanci by se to jistě nestalo… , tolik k placení zdravotního pojištění

  • Eva napsal:

   A víte proč ji to ten lékař řekl? Protože pamatuje!
   Má hodně vzpomínek na dobu, kdy nebyl v Německu a vůbec na západě takový maras jak je dnes. A to se neodpouští!
   Elity chtějí opičky, které dělají co se jim řekne….Bohužel či bohudík bílý člověk i když je blbě vychován, dokáže se z omylů poučit, pokud mu nepomohou drgami a alkoholem.

   Ale co se týče toho chlapečka, prostě mu matka dala do vínku těžké postižení neslučitelné se životem. Jenže ona za to taky nemůže, nemůže ovlivnit co má za dědičný materiál ve vaječnících. To se jen tak kecá, že to zavinila svou životosprávou. On nikdo nezaručí, že vajíčko, které se uvolnilo z folikulu je z genetického hlediska v pořádku. Znám potomky žen, které kouřily, popíjely a jejich děti jsou v pořádku a i vnoučata. Prostě je život loterie a ani moderní medicína ji neovlivní v těch nejhorších případech.
   Ta spíše v současnosti likviduje zdraví v populaci a drží úmyslně v nemocech spoustu lidí pro zisk jiných.

   • Marco napsal:

    Máte pravdu, oni si to tehdy nemohli v rámci konkunčního boje se socialismem prostě dovolit. V podstatě se nustále Západ snaží likvidovat možnosti, aby člověk neměl na výběr a musel se začlenit.
    Proti dnešní totalitě byla ta minulá procházka rajskou zahradou. Hodně věcí změnil i fakt, že dnes je vše založeno na mamonu.

  • proud napsal:

   „Člověku se chce už zvracet, čeho jsou lidi schopní za prachy.“………to je ten zakladni problem jima podporovanej a majici na svedomi kvanta zkurvenejch charakteru……

  • Jana Karásková napsal:

   Tak to je drsný, pokud je to pravda. Zeptám se známé, vystudovala v NSR druhou školu – medicínu.
   Za komunitů to něco podobného existovalo – bylo málo dialyzačních přístrojů a starší lidé neměli nárok – umírali na selhání ledvin…

   Myslím, že nad 60 (nebo snad 50) let věku to byl problém se na něj dostat.

 7. proud napsal:

  Je cas si tu hubu zacit poradne otvirat……a uz nejen to.Ale k tomu vsemu jsou potreba lidi ktery vedej,a kdyz pro nic jinyho,aspon pro svy deti do toho pujdou.

  • Marco napsal:

   Obnovuje se nám tu fašistická říše se vším všudy. Samozřejmě, že je třeba řvát na všechny strany, aby se spíci panny vzbudili. Já to dělám už nějaký pátek ale je to těžké, když v médiích běží filmy, kde nás nálepkují jako konspirátory a blázny. Oni skrz média lidi programují, jelikož každý pak nevědomky i v osobním životě jedná jako viděl ve filmu. Televizi hodit z okna a bude probuzených více.

   • proud napsal:

    Je to tezky,o tom zadna,je to videt casto i tady na diskusi,kde by clovek cekal vic „znalejch“,natoz mezi ovcanama,ale jak to vzdame,o co budeme lepsi nez oni?Budeme uz jenom jeste horsi,protoze oni aspon nevedi,na rozdil od nas.

 8. Ing. Miloslav Dědek napsal:

  Přečetl jsem to všechno a všem doporučuji seznámit se s „univerzálním návodem na řešení problémů“, to je s Teorií vševývoje – http://miloslav7.blogspot.cz/2014/01/teorie-vsevyvoje.html

  • jan nowak napsal:

   Nazdar DĚDKU..
   .. Krteček psal , že prej máš jít příští tej-den na Euthanasii : ))

   www we wlastnim zájmu..

   • Krtecek napsal:

    Dedek je na tom špatně el comandante Nowak.
    On nechce napsat zadost na NWO aby okamžitě poslalo na jejich propagaci 10 milionů eur.
    Proto DV v přikázání Nr8 nezbývá než dále prosazovat v tomto atraktivním prikazani,aby se stalo NATO pro ČR zbytečným!
    Tím vznikne NWO mnoho miliardový škoda neboť nebudou moci vykrást rozpočet ČR ó 2% válečných vydaju na patrony!
    Tak nedojde k propagaci NWO,ale na za ten bordel odpovědná osoba utrpí eutanazii a půjde do mýdla a hotovo!

 9. Eva napsal:

  Pjakin v jednom díle nakousl osud španělské větve Habsburků.
  Poslední byl Karel II., wiki:
  Karel II. (6. listopadu 1661 – 1. listopadu 1700), zvaný El Hechizado (Očarovaný) byl poslední španělský, neapolský a sicilský král z rodu Habsburků (za předpokladu, že neuznáme za španělského krále arcivévodu Karla). Jeho otcem byl Filip IV. a matkou Marie Anna Habsburská.
  Karlovým otcem byl španělský král Filip IV. z rodu Habsburků a matkou Marie Anna Habsburská, která byla manželkou Filipa IV. a zároveň i jeho neteří.
  Většina jeho dříve narozených sourozenců zemřela. I Karel byl dítětem často nemocným a fyzicky slabým, což bylo způsobeno především vlivem častých příbuzenských sňatků mezi jeho předky. Sedm z jeho osmi praprarodičů tak například pocházelo přímo od jediné osoby, od Johany Šílené (duševní chorobu zřejmě zdědila po své portugalské babičce, matce královny Isabely)..
  Malý Karel měl od samého počátku nepřirozeně velkou hlavu, slabé tělo, ještě v šesti letech neuměl pořádně chodit, jeho tvář byla znetvořena pro Habsburky typickým převislým rtem a spodní část obličeje měl silně zdeformovanou, což mu způsobovalo značné potíže při mluvě i při kousání potravy. Omezené byly také jeho rozumové schopnosti. Naučil se číst a psát, ale nebyl schopen pochopit komplikovanější problémy. Byl také psychicky labilní a po celý život trpěl úzkostnými stavy, nerozhodností a záchvaty hluboké melancholie.
  O sexuálním životě Karla II. toho nevíme mnoho, ale je pravděpodobné, že Karel II. zřejmě trpěl některou ze sexuálních dysfunkcí, která znemožňovala otěhotnění jeho ženy.

  Anglická královna Viktorie pocházela z německého prostředí. Narodila se jako jediná dcera čtvrtého syna krále Jiřího III., prince Eduarda Augusta, vévody z Kentu a Strathearnu, a princezny Viktorie Sasko-Kobursko-Saalfeldské. Do tří let mluvila Viktorie pouze německy, matka byla původem německá princezna. Pak se začala učit francouzsky a anglicky. Byla velice inteligentní, a tak všechny tři jazyky ovládala brzy perfektně.
  Hemofilie, choroba, která hýbala dějinami panovnických rodů v půlce Evropy, zabíjela potomky britské královny Viktorie. Šlo o vzácnou a silnou variantu hemofilie (poruchy srážlivosti krve) označovanou jako hemofilie B.
  Viktorie předala nemoc dvěma ze svých dcer – princezně Alici a princezně Beatrici, jejichž dcery se staly matkami nejslavnějších hemofiliků vůbec – careviče Alexeje a prince Alfonsa Španělského.

  Tak si říkám, že nás média masírují představou, že jsme méněcenní, že máme spoustu dědičných chorob, což není vůbec pravda. V České republice diagnostikováno asi 15 pacientů s tímto syndromem.

  • Maroš napsal:

   Eva – pokiaľ vieme, že systém funguje na princípe – akcia, reakcia, riešenie – tak podľa mňa ide o prípravu na „zákonný“ stav – keď súdy už nebudú musieť rozhodovať o tom, či nejakého už nevyužiteľného otroka – postihnuté decko, starca – exekutíva „zo zákona“ jednoducho – zlikviduje. Už teraz uvažujú o obmedzení výplat dôchodkov do určitého veku – a potom šup – na nepodmienený minimálny príjem, a odtiaľ je len krok ku tomu, že každého, kto v určitom veku nebude môcť pracovať – tak ako v koncentráku – pošlú do kytek. Teraz systém len skúša mieru sociálnej súdržnosti a ľudskosti. Potom presvedčí debilov o výhodách eliminácie tzv. parazitov – sociálne experimenty – komunizmus a holokausty už prebehli. Stále ide o to – prizeranie sa takýmto súdnym rozhodnutiam. To, že niekto doma 20 rokov chová mačku – nikoho neserie, ale keď si chce v nádeji chovať postihnuté decko – to je problém. Pritom medicína už vie, že niektorí ľudia dokážu prežiť aj s polovicou mozgu, a že mozog sa vyvíja a rastie učením. A tiež sú tu rôzne implantáty na zvýšenie „geniality“ zopár manažérskych debilov – tak prečo nie pri takýchto postihnutiach? No lebo by to bol aj tak invalid, že? Toto celé je obyčajný fašizmus – dedičstvo gréckej – spartanskej kultúry – ktorá všetko riešila silou a vojnou. Podrbaná olympiáda! Ľudstvo prežíva a vyvýja vďaka spolupráci – nie vďaka súpereniu. Celý darwinizmus je len židácky podvod voči Zvieratám. „aliby“ nás eliminovať. Ten súd, sudca, sudkyňa – nemá rodinu?

 10. napsal:

  No jo, klerofašista Lahota. Kde má všechny svoje tituly ?

 11. proud napsal:

  Admine,ciste technicky…….mas maly predstavy o tom co je to velice kruta a tryzniva smrt,uduseni to rozhodne neni.Coz nemeni nic na tom,ze jde o svinstvo.

 12. pepe napsal:

  V africe se denne narodi 1milion decek.Jako jsou premnozeny prasata tak jsme premnozeny i my.A za mne udrzovat tu hordu nemouhoucich je rezanisi vetve pod sebou.Humanismus je krasna vec ale vocamcadpocamcad.Sparta mela dobry seperacni program a taky je nekdo nenaziva nacista apod.

  • proud napsal:

   Cos to vypotil……….?

   • Maroš napsal:

    Proud – pepe zjavne nechápe spätnú väzbu – že ľudskosti sa treba učiť – lebo empatii sa treba učiť, takže pepe navrhuje, aby sme tu všetci boli radšej 100%-ne zdravé zvieratá. Pepe ešte nezažil autohaváriu, zlomený väz, odfaklenú nohu. Predpokladám, že pepe sa bude držať svojho pravidla, a keď ochorie, tak sa sám obesí o kľučku dverí – aby nezavadzal.

    • proud napsal:

     Jj,tak nejak,ono je lehci vymlatit pul planety,nez ji naucit zit……..kam je to cesta necham na kazdym…..

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!