Ako bájny fenix

100288111_lel_2Je prvá štvrtina dvadsiateho prvého storočia podľa gregoriánskeho kalendára. Svetovou civilizáciou otriasajú vplyvom globálizačných experimentov,  hospodárske, finančné, sociálne, systémové, demografické a migračné krízy. Šialené neoliberálne ideológie likvidujú všetko to čo robí ľudskú spoločnosť entitou  bytostí vysoko civilizovaných, ktorá tisícročia budovala, tvorila a modelovala súčasný obraz sveta, jeho technickú vyspelosť, hodnotové, ideové, právne a morálne pricípy. Toto všetko je dnes skupinami pološialených politických vodcov a liberálnych  ideológov žijúcich vo virtuálnom svete svojich patologických predstáv, surovo ničené a nahrádzané úpadkovými hodnotami a dekadentnou kultúrou, ktoré nemajú žiadne morálne a ľudské hodnoty. Ich predstavy sú teóriou stáda bez vlastného názoru a etnickej príslušnosti, bez hrdosti na svoje nielen národné ale i rodinné korene.

Média sú plné podivných indivíduí bez vedomostí, slušnosti, a s vulgarizovaným vyjadrovaním, aké nemá obdobu. Podivné, takzvané mimovládne organizácie s veľmi nízkym mentálnym základom, ktorých členovia žiadne hodnoty pre spoločnosť nevytvorili, len na nej parazitujú a rozvracajú štátne a národne štruktúry, vykonávajú mimoriadny atak na mladú generáciu i celý vzdelávací systém s cieľom vykoreniť národné povedomie a zničiť dejiny. Všetko v mene ich zvrátených ídeí. Nezadržiteľne to vracia ľudstvo späť na začiatok jeho histórie, na začiatok jeho dejinnej evolúcie.

Celý tento deštrukčný proces sa deje pod dáždnikom jadrového potenciálu mocností, ktoré sa pohrávajú s myšlienkou jeho použitia, čo by viedlo k definitívnemu koncu dejín. Prebiehajúca civilizačná dráma determinovala zvláštny historický proces. Proces obrody slovanského povedomia. Proces uvedomovania si svojho miesta v dejinách. Zvláštny preto, že spoločenstvo tejto najväčšej európskej entity, najväčšieho zoskupenia národov, hovoriacich príbuznými jazykmi, majúci spoločné dejiny, spoločnú históriu prvého písma a spoločnú prastarú mytológiu, sa v posledných storočiach akoby uspokojil zo svojimi dejinami. Dejinami starými len jeden a pol tisícročia. Sú to však dejiny, ktoré nezodpovedajú historickým faktom. Zodpovedajú však záujmom euroatlantských falšovateľov dejín Slovenov.

Zhruba pred štyristo rokmi sa začal proces deštrukcie slovanských dejín, proces zatajovania, falšovania prepisovania, ale hlavne ničenia písomných prameňov. Utajovania, ničenia a falšovania archeologických, grafématických, etymologických a historických artefaktov a ich prisvojovania inými národmi. Tvorila sa nová história, písal sa nový dejepis, v ktorom sa tisíce rokov prebiehajúce dejinné procesy tvorené kmeňmi Slovenov pripísali iným, akoby historickým národom. Množstvo slovanských kmeňov nadobudlo „novú“ identitu.

Snaha vykoreniť, vymazať z mapy sveta slovanský fenomén pokračuje i dnes a to zvlášť v bezohľadnej a surovej podobe. Tento proces uvedomovania si svojej slovanskej podstaty je preto zvláštny, lebo nezostal len pri obrane súčasných, z veľkej časti nanútených dejín, ale začal sa ponárať do histórie a objavovať svoju tisíce rokov starú minulosť. Minulosť tvorenú kmeňmi Slovenov, minulosť, v ktorej sa formovala slovanská história Európy, Ázie a severnej Afriky. V tomto procese, ktorý v mnohých slovanských krajinách prebieha, bohužial, mimo vládnej politíky štátu, si slovanské národy začínajú uvedomovať svoju skrytú silu, ale i zodpovednosť voči svetovým dejinám, v ktorých, ako je zrejmé, v budúcnosti zohrajú kľúčovú rolu. Na procese odkrývania histórie Slovenov sa v súčasnosti podieľajú historici i archeológovia, ktorí sa vedia zorientovať vo svojej identite, ale hlavne zanietení amatérsky historici, rôzne národne orientované združenia, skupiny i jednotlivci. Dnes badáme širokú paletu aktivít týchto skupín pri oživovaní slovanského povedomia. Tieto aktivity však neprebiehajú hladko. Ich aktéri sa stretávajú s množstvom urážok a dehonestáciou zo strany kabinetných historikov, ktorý nenachádzajú odvahu hľadať i mimo tisíc krát prepisovaných učebníc. Prenasledovaním médiami, obmedzovaním zo strany štátnej moci a zosmiešňovaním liberálnou lúzou. ktorých mozgy už prešli procesom prípravy na novú zvrátenú spoločnosť.

Trend rekultivácie národných a všeslovanských koreňov však pokračuje a niet dôvodu, že by ustal v polovici cesty. V poslednom období vzniká veľké množstvo písomných a knižných materiálov, úspešných i menej úspešných, ale i v polohe rozprávok. Snaha hľadania slovanských koreňov, vzdialenej histórie, je však úžasná. Mnohí ešte nespoznali, že tento proces je v moderných dejinách Slovenov ojedinelý. Začíname si po mnohých stáročiach uvedomovať, že sme to boli my, kto tvoril dejiny Európy a Ázie. Mnohí sa však ešte stále priam desia myšlienky, že slovanská história by mohla byť iná, ako história masy rôznych kmeňov neschopných samostatne o sebe rozhodovať a vládnuť, bez výraznej kultúry. Ako história kmeňov, ktoré prišli do Európy, keď jej civilizačný vývoj bol ukončený. Kmeňov prichádzajúcich z východných močiarov.

Pre súčasnú generáciu ovplyvňovanú euroatlantskými médiami a stovky rokov sa nemeniacim dejepisom je nepredstaviteľné, že Sloveni priniesli tomuto svetu gramotnosť, že slovanský fenomén je cítiť na pozadí všetkých veľkých kultúr v dejinách euroázijského priestoru od počiatku vekov. Cesta k obhajobe skutočných slovanských dejín bude preto ešte veľmi dlhá a ťažká. Zároveň, pri tomto uvedomovacom procese, si však nemôžeme naivne myslieť, že príslovečná vzájomná nevraživosť Slovenov pominie, že vznikne bratská všeslovanská komunita tak, ako si to predstavovali národní buditelia slovanských národov v predminulom storočí. Moderné slovanské národy prešli už určitým rozdielnym dejinným vývojom a očakávanie zrodu všeslovanskej federácie je už minulosťou. Dôležité je však iné. Odkývanie dejín Slovenov ukazuje na náš spoločný dejinný vývoj, príbuzný jazyk, spoločné písmo, spoločnú mytológiu, spoločných bohov. Preto, aj keď viedli Sloveni medzi sebou mnoho zničujúcich vojen, v čase ohrozenia svojich teritórií sa dokázali zjednotiť. Tento jav s podivom opisujú aj antický autori. Toto je ten novodobý zjednocovací všeslovanský fenomén. Na pozadí deštrukcie európskej civilizácie historická skúsenosť tisícročí, vychádzajúca s pradávnej mytológie, čo si nesie každý národ Slovenov vo svojej podstate, zaväzuje.
Jeden komentář na Ako bájny fenix

  1. novapalo napsal:

    Mám pocit, že autor článku čítal aj knihu P. P. Kysuckého "Zásadné omyly Západu a Vatikánu".

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!