Prohlášení Přípravného koordinačního týmu Aliance pro transformaci ČR k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

volby_2017Vážení spoluobčané,

toto prohlášení vydáváme jako skupina lidí s pracovním názvem Přípravný koordinační tým Aliance pro transformaci ČR, který se dlouhodobě zabývá hledáním cesty, jak iniciovat ozdravný proces v české společnosti, jak ji vyvést ze současné morální krize a reformovat náš politicko-ekonomický systém tak, aby fungoval ve prospěch většiny občanů a respektoval jejich vůli.

Domníváme se, že většina obyvatel je se stavem naší země nespokojená a má k tomu tyto základní důvody:

1)      Ekonomická situace většiny občanů neodpovídá množství práce, kterou odvedou. Nízké platy a vysoké ceny jsou způsobeny především výrazným odlivem kapitálu do zahraničí a celkovou koloniální koncepcí české ekonomiky. Existující legislativa poskytuje výhody majetným a postihuje nemajetné.

2)      Tuzemští podnikatelé a živnostníci tvoří sice více než polovinu HDP, ale fakticky je ekonomika celé země pod silným vlivem nadnárodních společností a naši podnikatelé jsou většinou jen subdodavateli. Role ČR jako montovny střední Evropy, dopravního uzlu a otevřené exportní ekonomiky v situaci, kdy si původní státy EU chrání své trhy, neprospívá rozvoji podnikavosti. Znemožňuje to vytvoření ekonomického základu a střední vrstvy, která by byla nevydíratelná a schopná obnovit suverénní, národní a maximálně soběstačný stát.

3)      Veřejnoprávní média v ČR neplní svou funkci a neinformují občany objektivně, ale naopak slouží vládnoucím politickým silám. Občané ČR nemají žádnou možnost, jak ovlivnit kvalitu a obsah vysílání médií, které si sami platí a jsou nuceni trpět svévolnou mediální manipulaci veřejnoprávních médií v mnoha klíčových tématech společenského dění.

4)      Mnoho občanů zjišťuje, že se nemůže dovolat spravedlnosti, která je jen pro ty, kteří si ji zaplatí. Není možné odsoudit a potrestat skutečné zločince, kteří často sedí v nejvyšších politických funkcích. Není možné ovlivnit, jaké zákony jsou schvalovány a jak podle nich probíhají soudy.

5)      Občané ČR nemají žádný vliv na to, jak naše politická reprezentace jedná, a nemají možnost vést politiky k zodpovědnosti, pokud svým jednáním poškozují obyvatelstvo ČR. Politický systém v ČR neumožňuje občanům v ČR řídit svůj vlastní stát ke svému prospěchu. Nejedná se tedy o faktickou a funkční demokracii, ale o diktaturu politických stran.

 

Z předvolebních průzkumů a preferencí jednotlivých politických stran vyplývá několik závěrů:

1)      Výrazná část občanů ČR ještě nevnímá dostatečně souvislost mezi vlastním hlasováním ve volbách a výsledným stavem našeho státu. Zpravidla se nechá strhnout různými formami populismu a volí stále stejné politické strany nebo jejich nové verze. Nechápou, že změna k lepšímu může vést pouze přes změnu politického systému, který dá veškerou moc nad státem do rukou občanů.

2)      Občané, kteří chápou nefunkčnost našeho politického systému, se ještě nedokázali natolik politicky zorganizovat, aby vytvořili dostatečně vlivnou politickou sílu, která bude mít šanci současný politický systém změnit. Často přistupují k volbám s mylným předpokladem, že stejně nemohou nic ovlivnit a voleb se neúčastní.

3)      Díky dvěma předchozím bodům lze po parlamentních volbách 2017 jednoznačně očekávat, že situace občanů našeho státu se zhorší ve všech oblastech, se kterými jsou nespokojení. Pokud se občané nebudou více angažovat v otázkách správy věcí společných, a to minimálně v kontrole politiků a správců země, lze očekávat, že zvolená politická reprezentace bude nadále upevňovat svou moc a nadvládu nad politicky pasivním obyvatelstvem.

 

Mezi aktuální hrozby patří:

 • ohrožení migrací
 • přijetí Eura, následné prohloubení vazalství k EU a zkomplikování znovu-obnovení suverenity
 • utužení kontroly státu nad občany
 • rozpoutání válečného konfliktu mezi NATO a Ruskem
 • další přesouvání politických pravomocí do EU a omezování demokracie
 • pokračující kulturní, morální a genetická degenerace
 • nárůst množství občanů v pozici pracující chudoby
 • pokračující sociální rozdělování společnosti až k sociálnímu konfliktu
 • nemožnost obnovy středního stavu, včetně rozvoje svobodných malých a středních podniků
 • cílené oslabování potravinové a energetické soběstačnosti (trvalé provázání na EU omezující vztahy s ostatními národy a omezení možností volby budoucího směřování ČR)

 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem vyzýváme občany ČR k následujícímu:

 • Jděte k volbám, protože jako občané ČR nemáte příliš mnoho jiných možností, jak ovlivnit stav společnosti v naší zemi.
 • Volte takové strany, které mají v programu přesunutí vlády od politiků k občanům a mají v programu např. uzákonění obecného referenda, transparentní fungování státu, odpovědnost politiků za své činy, odvolatelnost politiků a státních úředníků, reformu Ústavy ČR v duchu posílení nástrojů přímé demokracie.
 • Volte takové strany, které vás doposud nezklamaly a dodržovaly svůj program a předvolební sliby. Ve srovnání s předcházejícími volbami je v nabídce stále více politických uskupení nabízejících občanům posílení jejich moci při správě státu.
 • Organizujte se v politických stranách, které mají ve svém programu posílení vlivu občanů na stát, zároveň chápou nutnost širokého spojování politických sil s tímto záměrem a nadále netříští již značně rozdělenou občanskou společnost.
 • Podílejte se na tvorbě programu politické proměny našeho státu a připravujte se dle svých možností na převzetí moci ve státě a řízení České republiky ve prospěch většiny občanů. Usilujte o spojování stávajících politických subjektů, pomáhejte vytvořit vašimi hlasy poptávku po sjednocující síle, která by žádoucím způsobem mohla proměnit společensko-ekonomické uspořádání v ČR.
 • Informujte své spoluobčany o souvislostech mezi stavem naší země, politickým systémem a nutnosti politické angažovanosti.
 • Kriticky posuzujte informace, které vám veřejnoprávní i komerční média, politické subjekty a podobně se chovající "občanské iniciativy" ve službách současného systému předkládají.
 • Podporujte podnikavé občany a české firmy, které poctivě podnikají, jsou společensky odpovědné a usilují o maximální nezávislost na globálních systémech ekonomického ovládání národních států.
 • Proměna společnosti může vzejít pouze od proměny jednotlivců. Proto kultivujte svůj charakter a snažte se být co nejlepším člověkem, abychom mohli společně proměnit hodnotový systém v naší zemi na takový, který bude co nejpříznivější pro plnohodnotný a uspokojivý život.

Jsme přesvědčeni, že občané České republiky v dohledné době pochopí, že se nám všem společně vyplatí úsilí potřebné k převzetí vlastního státu do své správy. Tyto parlamentní volby jsou nejlepší příležitostí poznat, nakolik vnímáme potřebu kvalitativní změny. Věříme, že pokud dostanou strany prosazující hodnoty a postoje v tomto prohlášení dostatek hlasů, nebudeme muset se zlepšením života v naší zemi čekat až na příští parlamentní volby.

 

Za Přípravný koordinační tým Aliance pro transformaci ČR:

Jiří Dvořák, Michal Klusáček, Jan Korál, Jaroslav Plucar, Jiří Vebr, Václav Vorel

www.vzajemnost.eu, aliance@viaoptima.cz
13 Komentářů k Prohlášení Přípravného koordinačního týmu Aliance pro transformaci ČR k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

 1. Jura napsal:

  Držím palce.... zrovna dnes jsem koukal na Klusáčka (ČSNS) a líbí se mi z našich politiků nejvíce ... bohužel když jdou sami do voleb tak nemají šanci.

 2. Emanuel napsal:

  Vedením EU byl vytvořen v ČR stav závislosti na dovozu potravin,většiny spotřebního zboží a na finančních dotacích z centrály EU. Je to podobný stav jako u odsouzeného na smrt oběšením, který má již oprátku na krku a je spoután na rukách a nohách. Potom již stačí, aby někdo v centrále EU dal příkaz k uvolnění propadla pod chodidly odsouzeného a tím ukončil jeho život. Majetek většiny odsouzených občanů ČR bude potom rozdělen členy vedení EU a nadnárodními společnostmi mezi nimi navzájem.

 3. Tomáš napsal:

  Kto o tom rozhoduje?
  Prepáčte Jura, ale navrhujete obmedzenie slobody slova? Máte na to rovnaké dôvody, ako svojho času šíritelia biblickej koncepcie zotrocenia? a dnes mainstreem.
  Zdá sa, že i vy máte svoj mainstreem.
  Určite to bude niečo v zmysle, že je to pre blaho spoločnosti. Za pekné slová.

  • Jura napsal:

   Tak bezbřehá svoboda slova tady nikdy nebyla ... viz. Diag Human a prohraná žaloba na odškodnění za poškození dobré pověsti a následné ztráty zakázek .... důvodem bylo písemné sdělení „je pochybnost o solidnosti" zmíněné firmy Josefa Šťávy.

   Omezení kolikrát kdo může v parlamentu k jednomu zákonu promluvit a na jak dlouho. Podobně to funguje (někdy) ve školách - mluvit můžeš až tehdy, když jsi vyvolán (jinak se to zvrhne a žáci jsou schopni 40 min z 45 min hodiny zabít neplodnými dotazy)

   Trestný čin pomluvy, hanobení rasy ...

   Sprostá slova

 4. geronimoh napsal:

  „Nemůžete očekávat jiný výsledek, pokud budete stále dokola dělat stejné věci.“

  Albert Einstein

 5. Jarek* napsal:

  Je dávno dopředu rozhodnuto, jen se to nezveřejňuje. Tyto tanečky jsou opravdu jen pro hlupáky a asi jich není málo.

 6. Forever Slav napsal:

  NEVOLIT ŽÁDNOU establishmentovou globalistickou stranu (ČSSD, TOP09, ANO2011, KDÚ-ČSL, STAN, ODS, SZ, Piráti, KSČM, SPO atd.).

  VOLTE alternativu!
  VOLTE NACIONALISMUS! NACIONALISTICKÉ STRANY (SPD, Svobodné, Národní demokracii atd.)!

  • proud napsal:

   Nechci nacky,chci vlastence........

   • Forever Slav napsal:

    Vždyť jo - o tom je nacionalismus - o národním sebeuvědomění a národní hrdosti.

    • proud napsal:

     Ber kde ber a hlava nehlava,na ukor vsech a vseho ostatniho,diky nechci .......

     • Forever Slav napsal:

      Pletete si nacionalismus s nacismem. Nacionalismus existoval už dávno před nacismem. Na něm vznikly národní státy a národy. Pokud chcete zavrhnout nacionalismus, musel byste zavrhnout např. i české národní obrození či vznik Československa - toto vše vzniklo díky nacionalismu. Nacionalismus zajišťuje přežití a existenci samotného národa. Bez něho by nebyl národ ničím.

      • proud napsal:

       Mozna pletu,nicmene mam svuj vlastni model,predstavu vlastenectvi a pritom neizolovani se od druhejch,nepachani na nich skod,ale v prvni rade nepachani skod na vlastnim narodu,byt v dobry vire..........

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!