Dotace Evropské unie a kdo je dostane

STAVBA-EU-579x352Evropská unie dovede být štědrá, ale zároveň umí být skoupá. Záleží na tom, co je pro ni zrovna důležité, co je její skutečný plán a taky odkud vítr fouká. Někteří tvrdí, že podmínky pro úspěšné získání dotací jsou:

 • Úroveň ekonomie státu, což je měřeno podle hrubého národního příjmu, spolu s porovnáním se zeměmi, které na Unii přispívají největší částky.
 • Procento DPH.
 • Další příjmy, získané z celních poplatků, zemědělských poplatků, DPH a z produkce cukru.

Běžně se říká, že Česká republika dostává od Unie víc peněz, než do ní přispívá. Je to možné, protože opravdu existují státy, které dostávají víc než dávají. Ale dostávají to opravdu ty státy, anebo jdou tyto finance na podporu něčeho jiného?

Když přijde na české země, tak hodně EU-podporovaných projektů se týká rozvoje silnic a železnic, plus zemědělství. Na příklad, byly opraveny cesty a železnice kolem Prahy, ale pořád ještě nebyla spravena dálnice mezi Prahou a Brnem, v okolí Žďáru. Na tom úseku je opravdu možno utrhnout karoserii od podvozku, jak to tam skáče: jako na roletě! Proč asi je tomu tak? Zjevně, v okolí Žďáru nejsou žádné podstatné cizí firmy, kdežto celá Praha je jimi prošpikována. Tam, kde se usadí závažná cizí firma, EU tam spraví cesty, postará se o okolí, pomůže s pracovní silou a i jinak. Takže – dostává ty dotace Česká republika, anebo je dostávají touto skrytou formou cizí podnikatelé, možná přátelé někoho z vedení, anebo členové stejného klubu?

Jako na příklad, byly financovány následující velké projekty, všecky pro obchod, podnikání, vydělávání peněz pro již tak bohaté firmy:

 • Železnice Berlín – Rostock byla upravena za 83.5 milionů Euro. Rostock je přístav, důležitý pro obchod.
 • Železnice č. 226 do Gdaňsku byla upravena a modernizována za 18 milionů Euro. Gdaňsk je opět důležitý přístav.
 • Železnice k Baltickému moři, Gdaňsk, byla vylepšena za 7.3 milionů Euro.
 • Brenner Base Tunnel – výstavba dvou přídavných tunelů pro železnici, spojující Berlín-Veronu-Miláno-Bolognu-Neapol-Messinu-Palermo. Výše dotace: 168.1 milionů Euro.
 • Železnice mezi Budapeští a Nyiregyhaza upravena za 6.5 milionů Euro. Tato železnice je důležitá spojka na cestě na Ukrajinu a do Rumunska.
 • Podpora počítačové technologie ve městě Torun, Polsko za 16.6 milionů Euro. Internetová podpora asi 90ti podnikatelům; 6 nových firem bylo založeno. Torun je asi 130 km od Gdaňsku.

Hrubý přehled dotací do ČR je k dispozici v češtině: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy

Je pravda, že některé dotace jdou vysokým školám a výzkumným ústavům. EU opravdu podporuje vynalézavost a zlepšování. Ale podívejme se na jaké programy tyto peníze hlavně jdou. Skoro všecky mají dvojí možnost použití: buď na podporu lidské civilizace, nebo proti ní.

 • Příjemce: ČVUT Praha. Projekt: „Umělá inteligence na hromadné uvažování a učení za podpory počítače.“ 1.5 milionů Euro, na období 2015-2020.

Je to snaha shrnout staletí lidského myšlení do počítačového formátu za účelem ověřování složitých schemat a návrhů. Jinými slovy, nahrazení člověka a jeho geniálnosti robotem.

 • Příjemce: ČVUT Praha. Projekt: „Ekosystém počítačových řečí.“ 3.2 miliony Euro na období 2016-2021.

Snaha nahradit současné počítačové řeči (programy) jedním, universálním. Uzpůsobení přenášení kódů, úprava sémantiky, čtení kódů a jejich vykonávání (compiler). Dobrý nápad, ale zároveň snaha o to, aby kdejaký opičák mohl programovat a nebyla potřeba vysoce vzdělaných odborníků.

 • Příjemce: Národohospodářský ústav Akademie věd. Projekt: „Chování a racionální nepozornost.“ Skoro 1 milion Euro na období 2016-2021.

Umožnit chápání problému, kde jsou základní informace omezené a to s přihlédnutím ke znevýhodnění kvůli nedokonalému chápání. První část se vztahuje na daňové zákony, kdy občané často přehlédnou detaily a vládní úředníci je někdy nestačí zkontrolovat. Druhá část se zabývá tříděním složitých a různorodých informací, jako na příklad plánování finančních výdajů pro chudé. Třetí část se týká voleb, kdy volič nevěnuje plnou pozornost záměrům voleného politika, nebo navržené politické agendy. Skutečný cíl je jak se stát ještě lepšími otroky a skoro zadarmo.

 • Příjemce: Masarykova universita. Projekt: „Strukturální studie lidského pikorna-viru.“ Skoro 2 miliony Euro, na dobu 2014-2019.

Mnoho pikorna-virů jsou patogeny, které způsobují nejrůznější nemoci, od běžného nachlazení až po smrtelná onemocnění. V současné době nejsou proti těmto virům žádné léky. Viry budou zkoumány pomocí krystalografie a kryo-elektronkových mikroskopů. Bude zkoumáno jak vznikají, z čeho se vyvinou a jak způsobují nemoci. Pomocí zaměřeného iontového paprsku budou vyráběny vzorky pro studium jejich vlivu na tkáň ssavců. Jinými slovy, tyto viry budou prozkoumány skrz na skrz. Údajně je to za účelem vyvinutí léčebných prostředků, ale co když jsou zkoumány právě proto, že proti nim žádné léčebné materiály nejsou? Není totiž možno zhodnotit než zkusmo, které látky na určitý virus mají vliv a které ne, protože každý mikroskop, který zkoumá tyto patogeny je zkoumá již mrtvé. Jediný mikroskop na světě, vyvinutý Royal Raymondem Rife v r. 1930, který umožňoval sledování virů a bakterií za živa a zároveň umožňoval sledování vlivu jednotlivých látek na ně, byl americkou lékařskou vědou záměrně zničen, spolu s plány.

 • Příjemce: Masarykova universita. Projekt: „Vznik soudní samosprávy: měnění architektury rozdělení moci bez architekta.“ 1.5 milionů Euro na období 2016-2021.

Mnoho evropských států převedlo rozhodující pravomoc ze soudce jako politické osoby, na zvláštní orgány, v nichž soudcové mají hlavní slovo. Bohužel, vliv této změny není plně pochopen, kvůli nedostatečným informacím. Celý projekt se bude zabývat výzkumem, jak tyto místní soudy ovlivnily důvěru lidí a jak nezávislé, zodpovědné a právoplatné jsou, včetně průhlednosti jejich počínání. Další záměr je prozkoumat jaký vliv mají na tyto soudy rozhodnutí oficiálních soudních zřízení, jako je Evropský soud lidských práv a Soud spravedlnosti Evropské unie1 a stejnou měrou, jak se jednání místních soudů promítne zpět do oficiálních soudních zřízení, jmenovaných dříve. Třetí záměr je zjistit jaký vliv má systém těchto místních soudů na celkový koncept rozdělení moci. Unikátní přístup k této záležitosti bude spočívat ve sjednocení srovnávací právní perspektivy se sociologickými a politickými přístupy.

 • Příjemce: Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd. Projekt: „Chytrá biologika: vývoj nových nástrojů pro glyko-biologii.“ 1.4 milionů Euro na období 2016-2021.

Glykany jsou všudypřítomné molekuly, které se vyskytují ve všech formách života. Dřívější výzkum ukázal, že přesycení glykany může způsobit patogenesi a značné zdravotní problémy. Ve skutečnosti, stále ještě nerozumíme klíčové roli cukrů v mnoha biologických procesech a stále ještě nemáme způsoby, jak rozluštit jejich složitost. Tento výzkum se bude zabývat jak cukr-zpracovávajícími enzymy, tak i vytvořením nesourodého, mnoho-valentního glykosystému s pomocí bio-pravoúhlé reakce na zásobu peptidů. Takto budeme moci studovat mnoho-valentní uhlohydrátové reakce s proteiny a vyvinout nové léky na zablokování vývoje chřipky a očkovací látky k jejímu předcházení.

 • Příjemce: Fyzikální ústav Akademie věd. Projekt: „Teorie a modelování temného sektoru: Temná hmota, temná energie a gravitace.“ 1.1 milionů Euro na období 2014-2019.

Temná hmota je něco, co nikdo neviděl, co nevydává světlo ani energii a také na světlo nereaguje, takže je neviditelná. Je pouze spekulováno, že temná hmota existuje a že zaplňuje asi 80% vesmíru. Oproti naší běžné hmotě, která se nazývá baryonická a sestává se z protonů, neutronů a elektronů, temná hmota může být jak baryonická, tak ne-baryonická. I když nebyla nikdy nikým viděna, její existence a vlastnosti jsou odvozovány z vlivu na pohyby hmoty viditelné. Údajně, množství temné energie a její vliv byly daleko menší, když byla naše Země mladá, ale s roky, ba se staletími, obojího pouze přibývalo. Spolu s temnou energií tvoří temná hmota 95.1% vesmíru. Temná energie je neznámý druh energie, o kterém se má za to, že prostupuje celý vesmír a napomáhá jeho neustálému zvětšování. Ale zůstaňme radši na pevné zemi. Tady jdou obrovské peníze do výzkumu něčeho, co není potvrzeno, že vůbec existuje. Celý CERN ve Švýcarsku, Institut Maxe Plancka pro mimozemskou fyziku a další instituce podobného druhu, roztroušené po celém světě studují tmavou hmotu a tmavou energii a dokonce ji zkoušejí vyrobit. A přitom o vesmíru nevíme skoro nic. Nikdy jsme nepodnikli ani jeden meziplanetární let, jak je nám nalháváno. Nikdy jsme nebyli na měsíci, ani nikde jinde ve vesmíru. Někteří se dokonce obávají, že pátráním po temné hmotě zkoušejí dnešní vědečtí alchymisté otevřít portál do jiného rozměru. A jsou obavy, že tento další rozměr je pro lidstvo velmi nepřátelský a může znamenat jeho zkázu.

Další podporovaný výzkum se týká genetiky, RNA, DNA, kde se člověk doposud projevuje jako slon mezi porcelánem. Zatím tento výzkum udělal víc škody než užitku a proto máme kedlubny, které nechutnají jako kedlubny, jahody, které chutnají jako řepa, cibuli, která je cítit rybama a mnoho jiných, geneticky zmršených a často těžko stravitelných potravin.

Další odvětví výzkumu se týká hmyzu. Je snaha zjistit přizpůsobivost hmyzu nepříznivým podmínkám, nebo co určuje rozmanitost druhů hmyzu v pralese. Neboli – pořád zkoušejí zařídit, aby nás mohli komáři obtěžovat celý rok, i v zimě a na co dalšího by se daly všemožné ostatní potvory, často jedovaté, využít.

Bohužel, nikdo nepátrá a nepodporuje výzkum do běžně užívaných chemikálií. Postřiky na pole, postřiky na zemědělské produkty, umělá hnojiva, konzervační prostředky, nebezpečná barviva – to všecko jsou látky, které se dotýkají každého z nás a kazí nám život na denní bázi. Velká část nemocí, včetně tak zvaného „metabolického syndromu“ je jimi způsobena a přesto, nikoho nezajímají, nikdo nevidí jak strašně ohrožují naši budoucnost a naše přežití.

Na příklad, všeobecně známý Roundup, používaný na sklizeň podstatného množství úrody nejen že ničí nás a naše trávení. Ničí také pole, ničí ornou půdu na kterou je používán a za pár let, až se začnou projevovat jeho vlivy, země bude mrtvá a nic neporoste. Ale nezoufejte, výrobce Roundupu, firma Monsanto, je na to připravena: už dnes jejich výzkum vyprodukoval semena, zvaná Roundup-ready, která rostou i v takto znehodnocené půdě. Samozřejmě, tato semena se od nich musí kupovat a cena nebude zanedbatelná. A musí se kupovat na každou setbu, každý rok, protože rostlina sama je nevyprodukuje. Jestli budou takto vypěstované rostliny stravitelné pro lidi a pro zvířata, není jisté.

 

FINANCOVÁNÍ NEOBVYKLÝCH PROJEKTŮ

Jsou ale také projekty, kde je vhodnost financování sporná. Jako na příklad, EU vydalo značné částky na některé následující projekty:

 • Nový typ kuchyňských kamen pro Laos, 1.8 milionů Euro;
 • Přístup k obhospodařované medicině (opiáty), Švýcarsko a jiné země, 2.5 milionů Euro;
 • Obhajitelná budoucnost afrického zemědělství, Afrika, 4 miliony Euro;
 • Zemědělství a vybudování venkova, Azerbajžan, 14 milionů Euro;
 • Nový výzkumný ústav neznámého (nejmenovaného) zaměření, Jordán, 3 miliony Euro;
 • Zaučování fyzicky postižených číšníků a barmanů, Slaný, ČR, 120 tisíc Euro;
 • Zajištění obživy pro nezaměstnané pěstitele cukrové třtiny, Fidži, 2.8 milionů Euro;
 • Pouliční umění (pouliční kejklíři, kreslení po chodníku, aj.), Velká Británie, 200 tisíc Euro;
 • Video průvodce: „Jak žádat o asyl,“ Itálie, 41.5 tisíc Euro;
 • Odstraňování nebezpečných bakterií z nemocničních lůžek, Israel, 8.3 milionů Euro;
 • Manažování znevýhodněných městských částí (ghetto), Berlín, 69 milionů Euro;
 • Účast v místní vládě, Indie, 1 milion Euro;
 • Podpora zemědělství v Keňi, Keňa, 4 miliony Euro;
 • Podpora výnosnosti kukuřice, Východní Timor, 3.2 miliony Euro;
 • Odstraňování nudných budov přidáváním okras z cementu, Turecko, 5.9 milionů Euro;
 • Lepší život pro migranty-dělníky, Argentina, 3.5 milionů Euro;
 • Odstraňování zábran pro obchod s Ukrajinou, Ukrajina, 45 milionů Euro;
 • Budování okresů, odolných proti pohromě, Kambodža, 2 miliony Euro;
 • Podpora přizpůsobivosti, Kazachstán, 1 milion Euro;
 • Podpora emigrantů ze Syrie, Libanon, 31.3 milionů Euro;
 • Pomoc další generaci zemědělců, Nigerie, 30 milionů Euro;
 • Příprava na zemětřesení, Kuba, 595 tisíc Euro;
 • Podpora občanských společností, Libyje, 2.2 milionů Euro;
 • Podpora občanské společnosti, podnikání a vlády, Honduras, 250 tisíc Euro;
 • Zemědělství a ochrana ekosystému, Uganda, 1.4 miliony Euro;
 • Válka proti drogám, Indie, 2.3 milionů Euro;
 • Veřejné školy, Zambie, 672 tisíc Euro;
 • Snížení nebezpečí pohromy, Nigerie, 74.5 milionů Euro.

Úsudek si utvořte sami. Člověk, který opravdu přemýšlí by se směle mohl ptát: proč Zambie, Nigerie, Timor, Keňa, Jordán, Laos, Azerbajžan a jiné ne-evropské části světa? Proč tolik peněz vydávat tam, kde nás bota netlačí. Možná namítnete, že je to humanitární pomoc a pak máte asi pravdu. Ale jsme svýmí „dary“ schopni snížit sebemenší nebezpečí pohromy v Nigerii i když do toho dáme 74.5 milionů Euro? Jsme schopni zajistit úspěšné zemědělství v Keňi za 4 miliony Euro? Proč se máme zúčastnit v místním vládním programu v Indii za 1 milion Euro? Na co je nám odstraňování nebezpečných bakterií z nemocničních lůžek v Israeli za 8.3 milionů Euro? Copak nemají běžné a laciné desinfekční prostředky? A tak dále.

 

PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ

Podle stránky „Debating Europe“ prý udělá podpora zemědělství více škody než užitku: ničí chudší zemědělce a navozuje nejistotu v zásobování potravinami ve vývojovém světě. Tato pomoc totiž spočívá v tom, že se do znevýhodněné a hladovějící země navozí hromady potravin odjinud, i když země sama má jídla dost, jenže je příliš drahé pro místní obyvatelstvo. Tím jsou samozřejmě znevýhodnění místní zemědělci, kteří pak nic neprodají. Čistě finanční pomoc, aby si lidé mohli sami koupit potraviny místně, by byla mnohem více na místě.

Jenže čistě finanční pomoc a to ve velkém je poskytována jen velko-statkářům. Ti malí nedostanou nic. To pak ale způsobí, že velko-statkáři, spolu s investory skoupí obrovské části úrodné půdy, aniž by brali ohledy na práva a potřeby malých zemědělců. Často těmto malým sedlákům zaberou i jejich vlastní půdu a vyženou je ze země, kde hospodařili celé generace. Anebo je vyřídí tím, že vyčerpají veškerou vodu a na malého rolníka nezbyde nic.

Je dobře známo, že všecky dotace a podpory Evropské unie jdou velkostatkářům. Na příklad v Anglii, tam je hlavní příjemce financí miliardář Sir Dyson, Královna a Vévoda z Westminsteru. Také Česká republika a Slovensko získávají dotace na zemědělství ve značné výši a to proto, že mají hodně velkých, korporačních zemědělských podniků.

 

DOTACE POCHYBNÉHO CHARAKTERU

Evropská unie se ale ještě dále vyznamenává podporou akcí a podnikatelů, kde je tato podpora více než pochybná. Několik ukázek je uvedeno následovně:

 • V letech 2007-2009 bylo uděleno 727 dotací, jejichž příjemci byli označeni jako „tajní“ a jejich totožnost nebyla vyjevena. Celková cena této dobromyslnosti byla 445 tisíc Euro.
 • Berlín, Brandenburgské letišttě, 5.5 miliard Euro, nepoužívané, nepoužitelné, nedokončené;
 • Polsko, 615.7 milionů Euro na postavení tří nových letišť (jedno z nich je Lodž) a to v místech, kde není dostatečné množství pasažérů aby je udrželi ve funkci.
 • Vytištění 736 pohlednic, které „odrážejí současné problémy v Evropě, způsobující společenské ponižování.“ Výška dotace: 161 tisíc Euro. Takte to je 218.75 Euro za kus.
 • Dotace pouličnímu cirkusu, o kterém se tvrdí, že „podporuje mezinárodní porozumění.“ Výška dotace: 185 tisíc Euro.
 • Postavení 40 m vysokého venkovního výtahu po straně skalnaté hory na Sicilii, za 1.67 milionů Euro. Výtah nikdy nefungoval, protože městští úředníci se zalekli provozních výdajů ve výši 83.5 tisíc Euro ročně za dopravení turistů do kláštera o 40 m výše.
 • Taneční skupina „Flying Gorillas“ (Létající gorily), která se vyznamenala „tancem smrdících nohou“ obdržela dotaci ve výši 400,000 Euro. Její představení bylo provázeno zvuky hlasitého říhání.
 • 100,000 Euro pro luxusní řetězec španělských hotelů.
 • Součást 7 milionového projektu nazvaného „Rok mezikulturního dialogu“ (Year of Intercultural Dialogue) byla, že osel cestoval po Holandsku, kde byl vítán malými dětmi. Účelem prý bylo „vytvořit odraz evropských totožností.“ Osel sám si totiž vedl zápisky o svých zážitcích z těchto cest.
 • 850 tisíc Euro za zájmové dřevo-návrhářské centrum ve Švédsku, „Rovnoprávnost pohlaví.“
 • 200 Euro švédskému farmáři aby mohl pěstovat marihuanu, i když je ve Švédsku zakázána.
 • 400 tisíc Euro na akci „Alter Ego,“ kdy děti kreslily portréty jeden druhého za účelem podpory Evropského občanství.
 • 2.4 miliony Euro na dětské planetárium v severním Švédsku. Když se celý projekt ukázal neúspěšný, planetárium bylo prodáno za 150 tisíc Euro.
 • 400 tisíc Euro na festival, nazvaný „Stranger“ (Cizinec), kde byly hodnoceny příspěvky ve formě videa, které propaguje občanství v EU.
 • 2.3 miliony Euro na MTV televizní kampaň s názvem „Evropo, slyšíš mne?“ (Europe can you hear me?)
 • Asi 86 milionů Euro ročně na pouhou administraci dotací Evropské unie pro zemědělský průmysl ve Velké Británii.
 • 200 tisíc Euro maďarským firmám na zlepšení života a životních podmínek pro psy. Při jiné příležitosti, lázně pro psy byly bohatě podpořeny Unii, ale výška dotace není známa.
 • 4 miliony Euro na produkci pomerančové šťávy. Sedm italských příjemců bylo posléze zadrženo a zjistilo se, že nevlastnili žádné pomeranče, ani nevyráběli pomerančovou šťávu.
 • Skoro 100 milionů Euro ve formě plateb různým evropským bankám. Není jisté z jakého důvodu byly tyto platby provedeny, protože dokumentační systém Unie není natolik průhledný, aby toto umožnil zjistit.
 • 175 milionů Euro bylo dáno během několika let Sicilii, na ochranu a zpevnění povrchu hory, ve snaze zabránit nebezpečným posuvům půdy. Tyto peníze se jednoduše ztratily. Posuv půdy v r. 2009 způsobil 25 smrtí, 35 ztracených a 704 bez domova.
 • 69 tisíc Euro obdržela Coca Cola během jednoho roku pro jejich balírnu v severním Irsku.
 • 53 tisíc Euro za hodinu provozu televizního kanálu Evropské unie, kde je snímán Evropský parlament.
 • 725 tisíc Euro na šest skanerů, které měly být nainstalovány na evropských letištích. Jenže v r. 2008 volil Evropský parlament proti jejich použití a tak zůstaly rezivět někde ve sklepě.

Nemluvě o tom, že Evropská unie platí až 6,680 Euro na osobu těm, kteří v rozporu se zákonem dovážejí migranty z arabských států a z Afriky do Evropy. Tyto peníze jsou jim vypláceny za tím účelem, aby si vybrali lepší zaměstnání, jako na příklad nechali se vyškolit na mechaniky, anebo si koupili zemědělskou usedlost či obchod. Na jeden takový projekt v Nigerii padlo asi 687 tisíc Euro, ale přítomní vypovídali, že celý proces nebyl správný. Tak zvaní převaděči byli označeni, ale neměli žádné papíry, které by potvrzovaly jejich totožnost. Známí a příbuzní se museli za ně zaručit.

Jistě jste si všimli, že EU štědře rozhazuje peníze a to jak mezi své vlastní státy, tak i tam, kde o EU nikdo nic ani neví. Svádějí to na „humanitární pomoc,“ ale ve skutečnosti není jisté, jestli se za nevinným příjemcem neskrývá některý dobrý známý či kámoš hlavních úředníků. Člověkovi se pak vtírá myšlenka na to, že je docela možné, že EU vyplácí několik tisíc na osobu převaděčům migrantů z Afriky do Evropy aby se přeškolili na něco lepšího a zároveň nějakým šikovným způsobem převádí George Sorosovi fondy na jejich dopravu sem. Nakonec, kdyby o ty migranty opravdu nestáli, dávno by jim příjezd do Evropy zatrhli.

 

EVROPSKÉ STÁTY A NE-EVROPSKÉ STÁTY

Přehled rozmístění financí mezi Euro státy a neEuro státy je uveden níže. Přesná data jsou k sehnání pouze do roku 2010, který je také uveden:

2010, miliony EUR EU Státy Státy mimo EU Různé Celkem
Obhajitelný růst, školy, zaměstnání 46,491.7 811.2 992.0 48,828.0
Údržba a obhospodařování přírodních zdrojů 55,906.7 143.3 11.7 56,647.3
Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 1,289.3 16.2 12.1 1,373.0
EU jako celosvětový partner 463.9 5,341.1 1,534.8 7,486.5
Administrace 7,185.9 210.2 296.4 7,895.8

 

A aby to nebylo snadné a jasné, součty nesedí. Suma všech výdajů neodpovídá obnosu, udanému v kolonce nazvané „Celkem.“ Je těžké určit, jestli je chyba v matematickém součtu, anebo v jednotlivých číslech, či jestli změnu ovlivňuje zaokrouhlování.

Toto je velká nevýhoda všech údajů, protože oficielní dokumenty Evropské unie jsou prošpikovány chybami. Mohou to být pouhé překlepy, anebo chyby způsobené příliš složitými a přísnými směrnicemi. Ale mohou to také být chyby záměrné, na zamaskování pravdy.

Ale podívejme se na jednotlivé položky v tabulce, uvedené dříve. Takže: „Obhajitelný růst, školy, zaměstnání“ zahrnuje mezi jinými také:

 • Soutěživost za účelem růstu a zaměstnání a také soudržnost za účelem růstu a zaměstnání, na které jsou určeny poměrně vysoké částky;
 • Galileo satelitní systém;
 • Marco Polo program, který se zaměřuje na usnadnění cestování a transportace;
 • Program „Ten,“ zabývající se výstavbou komunikací;
 • Podnikání, vynálezy a zlepšovací návrhy;
 • Vyřazování jaderných elektráren z provozu.

„Údržba a obhospodařování přírodních zdrojů“ zahrnuje:

 • Zemědělské trhy;
 • Zdraví zvěře a rostlin, plus rybolov;
 • Rozvoj venkova.

„Občanství, svoboda, bezpečnost a právo“ zahrnuje:

 • Solidaritu a navigaci přílivu emigrace;
 • Veřejné zdraví, kulturu a ochranu zákazníků;
 • Mládež v akci;
 • Ochrana lidu a financí.

Samozřejmě, všecky tyto informace mají řádné množství záhadných cílů pro evropské peníze, které jsou nejasné a taky nevysvětlené. Výrazy jako „různé,“ nebo „decentralizované agentury“ neříkají nic, ale často se v nich skrývají velké sumy peněz.

Například, zrovna nedávno uvolnilo vedení EU informace o cestovních výdajích pro svých 28 komisařů za dva měsíce v r. 2016. Čísla, která tím vyšla najevo jsou šokující. Tito lidé běžně pronajímají soukromá letadla a výdaje jdou do desetitisíců. Na příklad, 2-denní návštěva Itálie Jean-Claude Junckera, kam cestoval se skupinou osmi lidí aby se v Římě setkal s politickými vedoucími země, stála 27,000 euro. Federica Mogherini, zabývající se styky s cizinou letěla koncem února spolu se svými pobočníky do Azerbajžánu a celý výlet stál 77,118 euro. Je vůbec Azerbajžán v Evropské unii?

Zajímavý přehled o rozmístění fondů mezi jednotlivé státy vydaly britské noviny „The Guardian.“ Je ho možno stáhnout jako pdf z této adresy: https://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2012/01/26/EU27_Money.pdf

 

VÝHLED DO BUDOUCNA

V současné době plánuje EU začít zbrojit a k tomu účelu chce založit fond asi 1 miliardy Euro, kterou hodlá získat od přispívajících států. Za tyto peníze hodlají pořídit novou vojenskou technologii, jako jsou drony, letadla, která doplňují benzin ve vzduchu a cyber-obranný systém. Jak moc je tento plán užitečný zbývá vidět. Nakonec, nemáme tady už NATO, vojska OSN, a značný vojenský personál některých členských států, jako třeba Turecka, plus Ameriku? A proti komu bude tato EU armáda bojovat, když se celému společenství se vší tou vojenskou pomocí nepodařilo zastavit okupaci Evropy arabskými a africkými partyzánskými jednotkami, které se sem k nám šikovně provlékly pod záminkou „emigrace?“ Anebo se EU chystá na válku? Proti komu? Proti nám?

Je jasné, že všecka ta finanční incentiva a podpory mají dvojí stránku. Jednak zvyšují výdaje celého tohoto nad-národního spolku, které musí být odněkud dodány zpátky. A také vytváří závislost lidí, podniků, podnikatelů a vlád na cizí podpoře. A jakmile berou od někoho peníze, jsou jeho otroci a pak není snadné se takové pomoci zřeknout a skončit nadobro s nevítaným dárcem. Je jisté, že toto nemůže jít donekonečna. Administrativní část Evropské unie se bude pouze zvětšovat a tím pádem bude potřebovat stále více peněz pro sebe. Na druhé pak nezbyde zdaleka tolik a postupně na ně nezbyde nic a přesto budou všecky členské státy neustále platit a platit a platit.

Proto je skoro nutné tuto „pomocnou ruku“ odmítnout a přestat umožňovat manipulaci státu pomocí finančních darů odjinud. Je nutné toto odseknout ihned, protože později bude na této pomoci více a více lidí závislých a ukončení nežádoucího poměru nebude snadné. Obzvláště těžké to bude v době, kdy už na rozdávání peníze nebudou žádné, ale závislých příjemců bude nesčetně. To pak by znamenalo totální ekonomický krach, hlad a bídu pro všechny.

Je pravda, že Evropská unie se pečlivě stará o to, jak získat další peníze, takže asi bude nějakou dobu trvat, než k podobnému scénáři dojde. Ale dojde k němu, není to jinak možné. I když Evropská unie touží rozprodat majetek jednotlivých států i bez souhlasu jejich vlád cizím, ne-evropským investorům, jak to jasně řekl Jean-Claude Juncker v jeho výročním projevu za rok 2017, ani tyto finance nebudou mít dlouhé trvání a ještě celou situaci zkomplikují. Potom budou občané jednotlivých států nejen cizinci ve svých vlastních zemích, kde klíčový průmysl a výnosná území budou vlastnit miliardáři z Ameriky, z Japonska, z Asie či z jižní Ameriky. Ale ještě navíc nebudou mít čím přispívat na vysoce byrokratický a náročný celek, zvaný Evropská unie. Závislí na dotacích, nebudou schopni udržovat tento poměr v plusu na seznamu příjmů a výdajů a když pak bude finanční pomoc odříznuta, dopadnou velmi špatně. Celé národy tak budou zbankrotovány a budou přebrány cizími boháči, kteří je budou ještě více ždímat a vysávat. Nakonec, Coudenhove-Kalergi to tak plánoval!

 

UKÁZKOVÝ PŘÍPAD: KOSOVO

5. září 2017 vydala Evropská unie prohlášení, že hodlá uvolnit 2 miliony Euro na podporu ochrany kulturního dědictví Kosova. Pomocí tohoto program zkouší sloučit různé etnické menšiny, přičemž chce pro tuto akci zainteresovat hlavně ženy a mládež. Představují si restaurování kulturních památek, spolupráci různých etnicit na tradicích země, na jejich umění, lidové tvořivosti, divadelní tvorbě.

Zní to dobře, jako vždycky. Ale JAK bude tato činnost provozována? Které kulturní památky a která kultura bude vybrána k zrestaurování za 2 miliony Euro? Budou to převážně Srbové a Rómové, kteří konečně docílí zrestaurování jejich pamětihodností a kulturních míst, která byla zničena albánskými Muslimy v r. 2004? Budou některé ostatní menšinové skupiny, již tak utiskovány převahou Albánců vybrány za příjemce těchto darů?

Soudě podle Zákona pravděpodobnosti, který říká, že když je na jeden problém dvojí řešení, to horší z nich se stane, příjemci nebudou žádní z těchto lidí. Spíš se dá čekat, že je tato akce postihne ze zcela jiného úhlu. Jejich ženy budou podchyceny, aby se zúčastnily “budování společné vlasti,” přičemž opustí své děti a jejich výchovu nechají na pospas ulici, protože rodiny to stejně už dávno nezvládají na jednom platu. A ke všemu obzvláště Srbové a Rómové mají ty největší potíže sehnat slušné zaměstnání.

Ale abychom rozumněli celému konfliktu, je třeba se podívat na problém z historického náhledu. Podle některých byl konflikt v Kosovu způsoben bojem o území různými etnickými skupinami. V tomto případě se jedná hlavně o Srby a Albánce, neboli o srbské Katolíky a albánské Muslimy. Tato zápletka má svůj původ snad v První balkánské válce, v r. 1912-1913. Vzrůstající srbská populace se tehdy připojila ke katolickému Srbskému království i přes to, že asi od 15. století v Kosovu začali početně převládat albánští Muslimové. Tento politický tah samozřejmě začal být zdrojem rozporů a rozbrojů, jelikož Muslimové Srbům nikdy neodpustili rozdíl v náboženství. Nakonec, nemůžeme se divit, protože Muslimové nikdy neodpustí nikomu rozdíl v náboženství, o čemž svědčí 1400 let jejich útoků a násilností vůči zbytku světa. A dokonce neodpustí rozdíl v náboženství ani jiným Muslimům, kteří zrovna nespadají do jejich sekty.

Spory mezi Muslimy a katolickými Srby vyvrcholily někdy v březnu 2004, kdy došlo k násilnickému a krutému napadání Srbů a Rómů etnickými Albánci. Vzpoura nabyla postupně takových rozměrů, že činy jejich asi 51000 albánských účastníků nebylo možno zastavit ani spojenými silami kosovských policejních jednotek, mezinárodních jednotek OSN a Kosovskou policejní službou, kterou vedlo NATO. Srbové a Rómové byli nemilosrdně napadáni, mnoho z nich skončilo v nemocnicích a údajně jeden člověk zemřel. Jejich domy, školy, kostely a i pošty byly páleny a ničeny, zatímco albánské majetky zůstaly neporušené. Podle jiných zdrojů byl v tomto konfliktu zahrnut ještě obchod s drogami, jelikož Albánci jsou notoričtí pašeráci drog a Srbové byli v opozici proti tomuto podnikání.

Samozřejmě, veřejné sdělovací prostředky toho moc neřeknou a situaci v Kosovu popisovaly úplně naopak, jako že Srbové napadli Albánce. A i dnes, ECMI Infochannel, což je Evropské centrum pro záležitosti (etnických) minorit varují, že dokonce i oficiální sčítání lidí a jakékoliv údaje týkající se počtu osob v různých etnických skupinách jsou velmi často zkreslené, mnohdy i záměrně.

Odvětví Organizace Spojených národů pro práci s uprchlíky potvrdilo ve svém hlášení z r. 2004, že pronásledování etnických Srbů a Rómů v Kosovu stále pokračuje a že přese všecku snahu nebylo dosaženo žádných podstatných výsledků. Píšou, že tito lidé stále ještě nemají stejné možnosti při hledání zaměstnání jako ostatní menšinové skupiny, nemají dostupnou lékařskou péči ani vzdělání, což je ještě více zkomplikováno zákazem cestování.

Etnické složení Kosova je dominováno albánskými Muslimy, kteří údajně tvoří asi 95% populace. Zbývajících 5% jsou Srbové, Aškali (Rómové), Bosňané, Chorvati, Egypťané, Gorani a Turci. Už tady můžeme vidět rozpory, protože podle zkoumání Helge Brunborg z Norska, tvořili v r. 1999 etničtí Albánci asi 83% populace a etničtí Srbové 10%, což nechalo pro všecky ostatní menšinové skupiny 7%. A údaje Federálního sekretariátu pro informace (Jugoslávie) z r. 1998 udává procento etnických Albánců jako 70%. Takže – jsou tato čísla zkreslena omylem či záměrně? Anebo se do Kosova nahrnulo tolik Albánců, připravených k boji a k násilnostem, že jejich počet vzrostl o celých 13%, neboli 900 tisíc lidí?

Obdobně udávají různé prameny celkový počet obyvatel země: někde jsou to 2 miliony obyvatel, jinde 1.1 milionu. Jak je takový rozdíl v číslech ospravedlnitelný?

Po počátečních násilnostech v r. 2004 začali Srbové a jiné menšinové skupiny hromadně opouštět Kosovo. Zanechali tam majetky, převážně zemědělské usedlosti, ale i jiné domy a byty. Tyto byly brzy nato zabrány albánskými Muslimy, z čehož vznikl další vážný spor co do vlastnictví, po skončení války. Menšiny se domáhají svých práv, zatímco albánští Muslimové se snadno získaného majetku nechtějí vzdát. A konflikt pokračuje nadále.

Do tohoto chaosu se teď zkouší zamíchat Evropská unie a možná i jiné spolky a zkouší tam docílit smíření na základě hraní divadel, vyprávění pohádek, soutěžemi o nejlepší koláč, či o nejlepší výšivku, lidovými tanečky a zpěvánkami. A to všecko za 2 miliony Euro.

Uvažují vůbec tito lidé? Vědí vůbec něco o muslimské mentalitě? Anebo je to za účelem vyhnání ze země ještě většího množství Srbů a jiných menšin?

10. října 2017

PDF ke stažení: EU-Dotace
55 Komentářů k Dotace Evropské unie a kdo je dostane

 1. .lak napsal:

  Volně navážu že eu je prapodivný konstrukt z logických důvodů řekněme hadru na holi a prospívá hlavně parazitálním sebeadorantům a řekněme skrytého masomlýnku na choutky těch za „bukem a napsal jsem to v návaznosti na příspěvek na zvědavci.
  16.10.2017 19:08
  Migrace do Evropy je už dávno spuštěná
  Reagovat ›
  Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?
  Evropští muži jsou příliš vytížení prací, vyděláváním peněz na hypotéky a půjčky, za něž si kupují zbytečné krámy a šmejdy, aby udělali dojem na své manželky a přítelkyně a materiálně jim dokázali, jak je milují. Na jejich fyzické uspokojení jim ale často nezbývají ani síly ani čas, a proto chazarští otrokáři dovážejí mladé, silné a náruživé připrchlence do Evropy z jimi vybombardovaných a vykradených zemí po celých statisících, aby si i evropské ženy přišli na své fyzické požitky. Nebo spíše jde o vytvoření generací nových,nemyslících otroků, jimž se snadněji vládne a poroučí podle Kalerghiho plánu ? Čas dá správnou odpověd. V každém případě nejde o náhodu, ale o něčí záměr. Pravděpodobně někoho hodně vypráskaného, jemuž je křiváctví, intrikánství, touha po bohatství a moci už velmi dlouho vlastní.
  360516

  dnes 2017-10-19 18:06:02
  Migrace nejen do Evropy je už dávno spuštěná
  Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 107.?.?.?
  https://www.youtube.com/watch?v=IuQkrqQ89nw
  Dá se uvažovat o tom že ten projekt byl promyšleně spuštěn již dávno a ti co kořistí již obsadili od veřejné správy, školství, soudnictví i korporáty řekněme viditelnou ale zcela neprokazatelně fungující ochlokracií které využívají jak jednotlivce šikan kolektivu a firemní jednání je tímto téměř základem tak poté je i žolíkem banksterů ruku v ruce s oněmi korporáty vlastněné 1% neoliberály ale bude jich o mnoho méně, té komuny komunistů pro sebe a využívají metly na organizace a státy a když řeknu že systémově je eu podneziskovka ziskovek výletníků či osadníků ze dvou kontinentů pod obřím orgánem neprůhledných choutek klubka hadů ziskovců tak můžete všichni tvrdit že to není možné přes to to tak funguje či spíš retarduje k všeobecným úpadkům včetně falší a přetvářek které sekají pominuté jako vzorové idoly. No a samozřejmě za tím jsou prostředky chudých které se hašteří o dávku podle momentálního rozložení kohoutů na hnojníku se sypáním vyhledávanýn extra nádvorníkem, mnozí s pukrlaty a lokajnictvím marně ale tak se to vyžaduje bontónem úžer. Na nižším stupni řízení jsou tam v podstatě řídící kromě vlád, hlavně mimovládek a pararelních struktur neziskovek normální pračky a ždímačky užívaných formou tohoto – https://www.youtube.com/watch?v=tllqGr6iTCQ

  A rád končívám extempóre humorem byť břitkým a nikoli vždy na míru, tedy pro mnohé šokovým vau. [chechtot]
  Kdyby se vám zdálo že se jedete poradit do Moskvy jak zakroutit buržoustům krkem tak jste gotwaldi.[překvapení]

 2. Lukaš napsal:

  Dotace z EU,jsou vlastně podporou západních firem,že se u toho přiživí i naši mafiáni je také známo.Poukážu jen na stavebnictví,ať je to výstavba dálnic,silnic,mostů,vesměs jsou to cizí firmy.Podobně je to i ČOV,zakázku dostane cizí firma a naše malé firmy,nebo OSVČ to zřizují.

 3. novapalo napsal:

  Toto je veľmi dobrý príspevok. Skutočnosť je však rádovo horšia! Pre priemerných ľudí vysvetlím, že rádovo, znamená desiatky, stovky, tisícky …. Bežne nikto nechápe, že priemernosť p. Kysucký charakterizoval podľa schopnosti ovládať myslenie svojho mozgu. Preto sa vôbec nedajú posudzovať schopnosti ľudí podľa ich vzdelania, …. alebo hoci aj „referencií“. Sú to absolútne nedostatočné hodnotiace kritéria. Matematického kritéria – hodnotenia človeka – navrhnutého p. Kysuckým v grafe „Hranica smrti“, sú na absolútne inej kvalitatívnej úrovni, než čokoľvek iné, čo sa vyskytlo v západnej civilizácii. Pán Kysucký rovno hovorí, že Západná civilizácia a Vatikán sú duševne chorí blázni a asi hlavne všetko zločinci. Teda zločinci z podstaty ich existencie a teda zločinnosť ich duše pochádza zo „Záhrobia“. Preto EU dotácie, príspevky………… sú aj trvale budú zločineckého charakteru a budú určené na pomoc zločineckých „duchovných“ skupín, ktorých cieľom bolo, je a aj trvale bude – zničiť duchovnú „nadradenosť“ nás Slovanov!!!!!!!!!

 4. Definitiva napsal:

  ES/EÚ je konštrukt, ktorý vznikol po 2.sv. vojne z iniciatívy Británie a USA, jeho cieľom je hájiť záujmy korporácií. Politika EÚ sa dones nezmenila a reforma EÚ je zbožné prianie práve preto, že činnosť a ciele EÚ sa od založenia nezmenili, EÚ je služobníkom korporácií.

  Vývoj doviedol EÚ do stavu korporátneho fašizmu, kedy EÚ ako autorita spolupracuje s korporáciami na ich prospech a na škodu občana, dobro občana je každému ukradnuté. EÚ dobrovoľne nasilu preberá suverenitu štátov. V rámci globalizácie korporácie presadzujú jeden európsky národ, zrušenie národných štátov, zníženie vedomostí bieleho človeka, lebo debil sa ľahšie ovláda ako mudrc. Slovania zažívajú zo strany Západu tisíc ročnú kultúrnu aj fyzickú genocídu a dnes sme svedkami multi kulti, migrácie a genocídy bieleho človeka v Európe všeobecne.

  Globalizácia smeruje v línii ideológie sociálneho parazitizmu, spoločnosti pánov a otrokov, spoločnosti silných štátov, ktoré zotročujú slabších. Otrok nemá všeobecné vzdelanie, ale len čiastočné, dozvie sa len to, čo potrebuje na obsluhu robotov vo fabrike, aj to len do času plnej robotizácie výroby.

  Dotácie sú nástrojom moci, diktátu, donucovania a vydierania . Tí poslušní sú dotáciami korumpovaní a rozkrádanie dotácií politickými mafiami je beztrestné.

  Štáty Ázie majú rýchlejší rast ekonomiky, ako EÚ, nikto im nedáva dotácie. Podobne sú na tom aj štáty Európy mimo Eura.

  Rusko namiesto dotácií obdržalo od Západu sankcie a jeho rozvoj je raketový oproti EÚ.

  Jedine Putin a spol. ponúka iný cieľ globalizácie, globalizáciu priateľskú ku človeku, mierovú spoluprácu suverénnych národných štátov, kde sú si ľudia rovní, spoločnosť funguje na princípe rodiny a národných štátov, neexistujú páni a sluhovia, otroci, čo je znakom Slovanskej spoločnosti od dávnoveku.

  Preklad: Slaves, angl. = otrok
  Preto Slovania sú a budú na Západe menejcenní, čiže musia si pomôcť sami, potom im aj boh pomôže.

  Je iba jedna reforma EÚ, zrušiť EÚ a vybudovať Európu suverénnych národných štátov, ktoré uzavrú dobrovoľne obojstranne výhodnú spoluprácu. K tomu sa občan musí zbaviť politickej mafie, tá sa dobrovoľne nevzdá moci a riešením pre občana by mohla byť priama demokracia, priame voľby, referendum na všetky rozhodnutia parlamentu, trestná zodpovednosť a odvolateľnosť politikov.

  Občan musí iba zomrieť, ale mohol by aj voliť, tak, aby jeho deti mali krajšiu budúcbnosť.

 5. Daniel Kandela napsal:

  Definitivo, máte pravdu. Co považuji za velkou hrozbu je skutečnost, že EU teď hodlá rozprodávat klíčová území členských států a také jejich podstatné zásobovací sítě. Takže je docela možné, že ČEZ bude vlastnit Argentina, Ostravské doly připadnou Japonsku a Sudety dostane Německu. Výtěžky z ČEZu, o které bude ČR ochuzena půjdou do Argentiny, výtěžky z dolů do Japonska a územní ztráty Sudet budou ziskem pro Německo. Tyto státy uvádím jen jako ukázku. Mám za to, že je nejvyšší čas z EU vypadnout, než nás oberou o všecko, co nám ještě zbývá. Pokud jste nečetli jejich plán na příští rok, přečtěte si ho; je tam toho mnohem víc:
  http://www.nwoo.org/2017/09/25/skutecny-vyznam-proslovu-presidenta-evropske-unie-ze-13-zari-2017/

 6. jan nowak napsal:

  ..s ss.láma asi takowá legrace .. jako s tim Eko terroristou HOUBEEREM..
  .. žádná : (

  M.

 7. jan nowak napsal:

  ..joj, tag sem si wy-háfal , že na trening .. ne- musim nosiť chránič Žubů..
  Dostal sem takowej wylágoš OUDE.. že by mi nepomoh-lo ani komplet brnění : (

  Šmarjá panno .. zubař nebere TELEfoun : //

 8. proud napsal:

  Ty finance jsou uplne jedno a nicim v porovnani s tim,co se se zemema v ty zotrocujici saskarne deje!!!

 9. proud napsal:

  „Běžně se říká, že Česká republika dostává od Unie víc peněz, než do ní přispívá. Je to možné, protože opravdu existují státy, které dostávají víc než dávají.“…………..zjisti si autore jak to skutecne je,“bezne se rika“ je na kopanec do riti:-))))))))))),tos mohl rovnou napsat ze „jedna pani povidala“:-))))))))Ja zase „slysel“ a videl,ze je to obracene…….

  • proud napsal:

   Ten primej vypis kolik davame a kolik dostavame na slavnejch dotacich je tusim dokonce tady na nwoo ve starsich clancich…..

 10. geronimoh napsal:

  Volby ukázaly, že většina voličů volila setrvání v EU a v NATO, a pro podporu migrace

  Alea iacta est. – Kostky jsou vrženy.
  (Caesar před překročením řeky Rubikon,
  čímž začala válka, která znamenala konec republiky)

  Gaius Julius Caesar

  • hel napsal:

   jsem pro občanskou válku..nevidím jiné východisko..třetina lidí zvolila privatizačního fízla a zloděje, gaunera no.1

 11. proud napsal:

  Cekali jste snad neco jinyho od ovcanu stada? :-))))))))))))))).Me to neprekvapilo,je videt,ze je jeste na lidech hodne prace,mozna jim venovat vic energie nez pustejm drbum,by pomohlo……? ;)

  • hel napsal:

   čekala jsem, že sviní v tomhle státě není zase až tolik…vypadá to, že je jich mnohem víc, než jsem předpokládala

   • proud napsal:

    Je to prece nam nastepovana cast narodniho charakteru,proc myslis ze porad tak brojim za to aby se ceskej clovek zmenil,a ze musi nejdriv on sam a dobrovolne,zevnitr ven,nikoliv obracene.Ted uz ti to hel mozna dava smysl,pak se zmeni vsechno :-)

    • hel napsal:

     ale mě v tomto nemusíš poučovat, to já dávno vím, že musí každý začít sám u sebe…říkala jsem to už v 89…a oni všichni opravdu začali u sebe, jenže jim šlo o majetek a postavení…nic víc..žádná sebereflexe se nekonala..jen urvi, co můžeš

  • geronimoh napsal:

   že vyhraje Babiš bylo celkem jasné už předem, jen to konstatuju, jak se věci mají, a jen z toho lze vycházet

 12. Petr C napsal:

  Proude jeden Slovak tu mnel take porekadlo:“ Nasa praca sa v hovna obraca.“ Najedno by Jste chtel at rozhoduji lide a na druhe je nazyvate stadem. Pokud je mi znamo stado jde vzdy za lepsi pastvou.
  Co se tyce prace na lidech, dokud nevlastnite sdelovaci prostredky nemate vliv na skolstvi, dokazete houby. Kdysi se svet mnenil aspon trochu pozitivne z pohledu zivotni urovne. Ovsem od devadesatych let jde skoro vse do prdele. Take oblbovani o vzrustajici ekonomice a jak se lide maji dobre vytvareji media. V celku maji u Vas pravdu. Jenze nikdo nepremysli ze kdyz se proda krava( rozprodavani statu) je po urcitou dobu hej. Potom dluhy take po urcitou dobu udelaji pozitivni dojem. Navic EU ma zajem v ramci ovladani otroku zvysit jejich pomyslnou ekonomickou uroven. Potom se lide lehceji ovladaji. Takou moc Vy pro praci s lidma nikdy mit nebudete. Takze take reci o praci na lidech mi prijdou smesne.

  • proud napsal:

   “ Najedno by Jste chtel at rozhoduji lide a na druhe je nazyvate stadem. Pokud je mi znamo stado jde vzdy za lepsi pastvou.“……….dobrej postreh:-),paklize vis tohle,vis tedy taky ze nedelam nic jinyho,nez maluju moznou lepsi budoucnost a volam po vzdelani lidi,jejich premenu z ovcanu na obcany a tim konec stad!A to musi clovek chtit sam,muzu privist kone k rece,ale napit uz se musi taky sam.A nechtel bych to najednou,chci to odjakziva a nejen u nas,ale globalne,ovsem nekde to zacit musi,nevadilo by mi kdyby to zaclo tady.

   • Petr C napsal:

    No v tom malovani tady Jste spis Piccaso, nez da Vinci. Pripada mi nekdy jako propagadace NWO. Coz je ovsem obcas jen taky dojem. Ovsem to zazenu tim ze pak si reknu, ze Jste jen taky naiva.
    Volani se moc neosvedcuje. Spis pomuze se z lidma stykat a snazit se je spojit. Lide se ted domlouvaji vsemi moznymi zpusoby, kromne osobniho styku. Ja si pamatuji ze i za komunistu jsme meli ruzne srazy kde s potkavalo i pres sto lidi. Pak se obevili (nanejvys dva) estebaci a akce rozpustili. Ale vetsinou jsme meli vic jak 24hodin. A muzu rict ze se nechlastalo, kdyz tak jen v norme. Ne ze by to mnenilo system, ale clovek se dovedel hodne veci ne od imanigarniho cloveka, ale od nekoho koho vidi. Lide se proste odcizuji a potom to dopada jak to dopada.

    • proud napsal:

     Nemuzes spojovat nespojitelny,jak sam vis,jsou tmely kdy je potreba obe plochy nejdriv ocistit,zdrsnit a pak obe plochy namazat lepidlem,nez je k sobe prilozis a zatizis……..

    • proud napsal:

     Co se me tejka,bavim se s dost lidma primo,ale s kazdym jinak,protoze je kazdej jinak daleko,nejdriv je musim dostat na jednu cestu a do jednoho smeru,pak muzu teprv zkracovat vzdalenost.Uz jsem to psal nejednou,nehodlam hnat stado,ani se toho ucastnit.

     • proud napsal:

      Kazdej musi nejdriv pochopit,skrz porozumeni,pak budou chtit vlastne vsichni priblizne totez…….a pak to bude mit smysl a podari se to.

     • Petr C napsal:

      Proude nikdy nebude jen jeden smer. Jedna cesta je take nesmysl. Clovek si musi uvedomit to na co ma v realite.
      Mne v podste nezajima, ze jeden chce rozdelovat pudu, druhy bezobchodni spolecnost, treti rodovou. Pro mne je hlavni ze chteji zmnenit trend teto sobecke sociaety. A pokud se nedaji tito lide do hromady, nezmeni se vubec nic. Podivejte se na volby v USA, Canade a Cechach. Vzdyt tu neni jedina strana ktera by chtela neco podstatneho zmnenit. My obycejni lide nejsme schopni zalozit nejakou poradnou opozici. Proste se neumime sjednotit. Vsem lidem co znam ten vydridusky system vadi, at bohatsim, nebo chudsim, ale aby zapremysleli jak to zmenit, to ne.

      • proud napsal:

       O tom smeru by to bylo na dlouho,protoze jich nemuze bejt vic,zalezi jen na tom,jakej smer.Ruzny smery znamenaji valky.Ale vsimni si ze se bavime v jadru porad o tom stejnym,o cloveku,takze zmena je v nem.

      • proud napsal:

       Na co potrebujes zakladat opozici,kdyz uz ji jsi,jako ja a jako kdekdo,je to v tom sjednoceni se za potrebny,neni treba se sjednocovat ve vsem,jen v tom zakladnim a dulezitym.At si hejka kdo a co chcemkazdej jeden z nas je individualita a az ty se sjednocujou podle zajmu.A co je potreba,je sjednotit se podle zajmu vetsiny,ne stran,ale vetsiny individualit.

       • Petr C napsal:

        Pod slovem opozice neco proti systemu, coz uz ted Jste Vy, nebo ja. Vzdyt pisi ze neni treba se sjednocovat ve vsem. Proc by mnely ruzne smery znamenat valky?

        • proud napsal:

         Protoze se zakonite budou ruzny smery krizit,narazet do sebe a to nekdo vyuzije ke svejm cilum,tedy k valce,podobne jako je to ted.Muj nazor je,ze je potreba jeden hlavni smer kde se predpoklada a koneckoncu i podporuje individualita,tedy jistej smer vlastni,kterej ale neni v rozporu s tim hlavnim,kterej by mel bejt pro lidskej a pro prirodni,bavime se obecne,predpokladam.

      • proud napsal:

       Nebudou premejslet,protoze to stado nedela,dela to jeho vudce,a to je duvod proc chci stado zrusit,aby kazdej premejslel a delal tu cinnost,ono „premejsleni“,rad.

       • Petr C napsal:

        Zrusit stado, pravdepodobne znamena znicit vse, aby lide zacinali s holou prdeli a museli se starat o hole zivobyti. V ten moment by asi zacali premyslet. Jinak do nich muzete hustit co chcete. Pokyvaj hlavou aby se Vas zbavili, pomysli si jaky jste curak a pujdou nakoupit trochu srotu na market. Zaplati zadluzenou kreditkou, budou vdecni pokud projde zanadavaj jak je vse spatne. Tak to je u nas a pocitam i u Vas.

        • proud napsal:

         Ne,zrusit stado neni o zadnym niceni,je to prave naopak!Je to o tom ze lidi zacnou premejslet a zajimat se o deni s tim,ze ho muzou(musej,chtej-dobrovolne) sami primo ovlivnovat ke svymu maximalnimu prospechu pri zachovani jistejch nutnejch pravidel!Ne ze hodej kus hadru do kasliku a nechaj to na par jednotlivcich!

        • Petr C napsal:

         Ale to snad ne. U nas rusi stado kulovnice. Jinak to nejde. Pokud naucite stado premyslet, to budete trida. Prozatim se to nikomu nepodarilo. Nanejvys tak zfanatizovat. Premyslet muzete sve decka, protoze mate na ne bezprostredni vliv a to jeste neni jiste jestli je zaporne neovlivni okoli. Jako jedinci nedokazeme nic ohledne zmeny systemu. Navic se mi zda ze lide ani ty zmeny nechteji. Tak si zaremtat a zasednout k tv. Lidem se asi libi jit v zajetych kolejich.

        • proud napsal:

         Stado myslet neodnaucis,proto je potreba ho zrusit.Premenit na spolecnost,to je ten vyraz co se vychcane uziva dneska pro stado,aby mu to nedoslo.

        • proud napsal:

         „stado myslet nenaucis“….tam ma bejt

        • proud napsal:

         K cemu by stado myslelo,od toho ma pasaka,a podle toho taky dopada……

        • proud napsal:

         „Ak niečo robíme, bez ohľadu na to, čo robíme, nikdy by sme nemali zabúdať na mravné a etické základy nášho diela,“ uzavrel Vladimír Putin.“………..o tom to je,ze stado robi bez ohledu,jen pasak vi co z toho vzejde,kdezto spolecnost,protoze jeden kazdej v ni,ty eticky a mravni zaklady vnima a bere v uvahu,zadnej pasak nikoho nedonuti se proti nim postavit,uz jen proto,ze zadnej neni,neni potreba.

        • proud napsal:

         Proto je potreba zrusit stado a vratit zpatky spolecnost,ktera bude tvorit pro sebe,a ne pro pasaky.

        • Petr C napsal:

         Stado chce zustat stadem. Lide nechteji problemy, nechteji personalni zodpovednost. Bohuzel kazdy je moudry jak sedum moudrych, ale kdyz se ma k necemu postavit co nejde obkecat, tak skutek utek. Proto velkemu procentu dnesni stav vyhovuje. To ze likviduji budoucnost pristich generaci je nezajima. Dokud jsou markety plne, je vse v poradku. Upracovany clovek sedne do kresla a je rad ze dycha. Proc by se mel starat o neco jineho a delat si problemy? Ma praci, plne bricho odpadu, je rad ze ho minula exekuce. Rano se zaradi do davu pracujicich. Tak to zustane az do doby nejake velke katastrofy, kdy se to vse zriti ne jen par jedincum (coz se deje denne) ale velke vetsine lidi.
         Jedina nase sance je dat se do hromady se stejne smyslejicimi.Vypadnout z kolotoce a snazit se byt cim jak nejmin zavisly na vladnouci garde a systemu. Bohuzel u Vas v Cechach to asi bude mnohem horsi nez u nas.
         Prave vselijake dotace zpusobuji zavislost na systemu. Navic malo kdy je dostane ten kdo je opravdu potrebuje. S dotacema prichazeji ruzne podminky a vyhrozovani. K tomu si pripoctete ze cim vic roste zivotni uroven, tim vic lide degeneruji. Takze Vase volani pro zruseni stada bude nevyslyseno.

        • proud napsal:

         Risknu to :-)

 13. Daniel Kandela napsal:

  Proud asi rád kritizuje, aniž by si sám fakta napřed ověřil. Kdyby totiž sledoval linky, které jsou k článku připojeny, měl by přesná čísla kolik ČR dává a kolik dostává. A není to žádné „jedna paní povídala,“ to jsou fakta, která vydaly jedny z hlavních anglických novin, „The Guardian.“ Tady je na to linka, přímo z článku samotného. Někdy je to potřeba stáhnout, což záleží na tom, jak máte nastaven počítač.
  https://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2012/01/26/EU27_Money.pdf

  • proud napsal:

   Mam ke kritice duvod,videl jsem velice podrobny vypisy!Ovsem ze nemuzu rucit za jejich spravnost zrovna jako ty za nejakej guardian:-).Ale vim co ceka kazdyho radobymajitele jakykoliv firmy,nebo statku ktera zije na dotacich,jako majitel „nesmi“,a „musi“,to znamena nesmi nic ze svy hlavy a musi co je mu za dotace nadiktovano!!!!!!!! Prvni co bych udelal,odmitnul bych je,odmitnul bych platit ono vypalny a vykopal celou EU ze vrat,i s NATO!!!!!!!!!!!!!!

 14. Petr C napsal:

  To jestli na dotacech Cesi vydelavaji nebo prodelavaji neni dulezite. Dulezite je ze zeme jako Cesko je v nejakym dotacnim systemu, jenz ji zotrocuje. Misto vybudovani v podstate nezavisleho statu se uskutecnila troska, ktera je zavisla na kdejakem prdu velkych spolecnosti.

 15. geronimoh napsal:

  ČR na tom samozřejmě prodělává, odkaz mi sem nejde vložit, jeden ekonom to spočítal za rok 2012 – dostali jsme z EU asi 72,5 miliardy Kč a stála nás minimálně 200 miliard Kč. Pro ČR totiž nikdo nespočítal kolik ji stojí vyhovět všem nařízením EU. Británie si to spočítat nechala, pro ni to dělá 33 miliard liber ročně

  • proud napsal:

   Dobre vedeli proc se na prodelecnej podnik vysrat.

   • proud napsal:

    Nas to stoji takzvanou „statnost“,krome financi,jsme tedy kolonii……co je vic necham na kazdym…..za hovno ale stoji vsechno.

  • Petr C napsal:

   Zcela logicky na tom prodelava kazdy stat. Podivejte se jakou armadu parazitu zamestnava, kolik toho rentuje, jake programy na podryvani statu dotuje. Jenze zapad to nijak nepociti, ti se napakuji na vychodni Evrope jinak. Jak muze byt vyhodne vsechno to financovat? Clovek se ani nemusi divat na prizpusobene tabulky. Podobne to bylo i v RVHP, ale ne v takem meritku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!