Zadluženost státu za Babiše vzrostla meziročně o třetinu!

Jde o zahraniční zadluženost pouze! Tj. celková je ještě vyšší! Za první čtvrtletí (ještě za Babiše) vzrostl zahraniční dluh ČR o 1,128 bilionu, na celkových 4,65 bilionu , meziročně o 1,425 bilionu! Lze říci, že za dobu Babišovy péče o státní kasu jsme uskutečnili výhodně přeúvěrování nebo jsme se přiblížili státnímu bankrotu? Celkové zadlužení ČR vzrostlo více než o třetinu, už se to skoro blíží nárůstu o polovinu (44%)! Dělá 4,650 bilionu (97,7% HDP), před rokem dělal 3,225 bilionu!

V tomto článku je na hrubo popsáno, jak je toto nové navýšení dluhu strukturováno – nenechte se zmást, vše je státní dluh, byť ho z 40,8% (tj. 581,4 mld) tvoří závazky ČNB – -zřejmě to jsou zčásti také nějaké ty nepeníze (m0,m1,m2,m3,m4), které přece nic nestojí a nikomu nechybí a které padly na intervence (jen letos v lednu hodně přes 300 mld), resp. částečně je to tak, celkově intervence stály 2 biliony (https://roklen24.cz/a/iMKbF/konecny-intervencni-ucet-cnb-cini-2049-bilionu-korun) a enormně se zvýšily v prvních třech měsících! 2017 Zdrojový článek o zahraničním zadlužení ČR: https://www.novinky.cz/ekonomika/441371-zahranicni-dluh-ceska-stoupl-o-vyraznych-1-128-bilionu.html?source=FBS : Jen 34,3% dělají nepřímé závazky státních subjektů garantovaných vládou, vládního sektoru a soukromých subjektů garantovaných vládou!, a toto je označeno jako vládní sektor! 26% tedy 380,9 miliard je pak patrně čistý, oproštěný dluh státní – jak interpretuji já/ve zdroji dluh vládního sektoru snad „čistý“ (?) meziroční (předpokládám, že vládní dluh, který nezahrnuje obce, státní společnosti, rozpočtové organizace ani vládní agentury je skutečně zahraničním státním dluhem, nikoliv pouze „vládním“. Státní dluh musí být vyšší než zahraniční státní dluh, protože jsou připočteni i tuzemci, kterým dluží stát. To spolu s dluhem generovaným ČNB je toto ve zdroji zprávy označeno překvapivě a na rozdíl od oněch 34,3% jako dluh soukromý, já bych naopak řekla, že to v novinkách přehodili! 26% státní dluh a 34,3 + 40,8% dluh veřejný! Do celkového zadlužení, tzv. vládního dluhu se nám bohužel počítá to celé, veřejný dluh tedy 4,65 bilionu. (Domnívám se, že novinky udělaly několik terminologických chyb.) Stále odmítám interpretovat jako správný údaj 65,7 jako soukromý sektor (závazky ČNB a vládní dluh bez dluhů soukromých a státních subjektů, státních subjektů a vládního sektoru atd. za něž ručí stát) a dluh ve výši 34,3% jako dluh veřejný, myslím si, že jde o omyl.

Zde je minulý blog z dob, kdy jsme si mysleli, že čtvrtletně skočil dluh mnohem méně: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/statni-dluh-za-prvni-ctvrtleti-2017-vzrostl-o-175-mld, ale pokud bychom si řekli, že nyly založeny nějaké terminologické omyly, tak toto by byl opravdový státní, ne vládní, dluh. Jinak než nějakým druhem bordelu nelze vysvětlit rozpor mezi 175 miliardami jednoho zdroje a 380,9 miliardami druhého zdroje. Je otázkou, jak identifikovat a uchopit tento bordel! Udělat se to ale bude muset!

A rozcestník s upomínkami, jaké nepravosti Babiše na ministerstvu vyšetřuje NKÚ a jak ovlivňoval činnost ČNB: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/babisovo-odchazeni

Jako obvykle, a jak výchozí článek i DNES naznačuje, nikdo nic neví, nikdo nic netuší, nikdo se o nic nestará. Nejhorší situace! Sobotko, pomoc, věnuj se problémům vlád a nech Babišovo působení pořádně vyšetřit, ne jako dosud! Zdá se, že ani NKÚ na ministerstvu financí nezjistil ještě všechno, protože tam zjištěný schodek dělal jen přes 240 miliard, tolik se vědělo – a bylo podceňováno, a premiér se tomu nevěnoval osobně, prý se tomu měla věnovat Kontrolní výbor tak nějak to bylo naplánováno! (takto nějak mi to sdělil pan poslanec Anotnín Seďa).V každém případě to Babiš vedl tak, aby se v tom ani prase nevyznalo. To byl toho smysl. Co způsobilo více než bilionový skok zadlužení v prvním čtvrtletí 2017? Snaha o přeúvěrování, ale…Znovu opakuji, že státní dluh má být vyšší, než zahraniční státní dluh – a data z článků hovoří jinak! Jen o 40,8%podílu závazků ČNB na zadlužení se vyjádřil Michael Kroh takto: v závazku ČNB jsou kryty ohromnými rezervami v eurech. Až je ČNB prodá, tento dluh poklesne. “ Tak – tady je článek, který tvrdí, že zahraniční zadluženost byla většinou způsobena nákupy zahraničních investorů českých státních dluhopisů – za čelem přeúvrování nevýhodných úvěrů – ministr financí postupoval přesně proti působení ČNB. A šlo o dluhopisy krátkodobé. http://www.info.cz/byznys/zadluzeni-ceska-v-zahranici-je-nejvyssi-v-historii-za-rok-vzrostlo-temer-o-polovinu-11681.html Podivné ale je, že můj předchozí blog na toto téma zdrojuje státní zadlužení jen 175 mld za první čtvrtletí, pouze, a nikoliv více. Pravdou však je, že státní dluh a zahraniční zadlužení a dokonce vládní dluh se tak úplně nepřekrývají, přesto! Sledujme to, v následujícím čtvrtletí by mělo dojít k vypovězení, vyplacení starších dluhů financemi z těchto nových dluhopisů – a teď k celkovému snížení dluhu! Nějak ale nechci vidět, co bude, až tyto krátkodobé dluhopisy budou splatné. Buď emituje další dluh, nebo úplně dojdou peníze! (Existuje i řešení elegantnější, prostě a jednoduché – neemitovat peníze dluhem – ale to bych váhala svěřit do rukou politické reprezentace, která si nechá ujít i tak zásadní dění ve svěřeném státě, jako je zadlužení. )

Obecné poučení o státním dluhu: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/statni-dluh-nazor-z-nehoz-kalousek-rozhodne-radost-nemel

*****

Nějak nerozumím tomuto textu: „Investiční pozice, tedy rozdíl mezi úhrnnými aktivy a pasivy, letos v prvním čtvrtletí zvýšila schodek o 41,4 miliardy korun na 1,217 bilionu korun. Meziročně je schodek nižší o 148,4 miliardy korun a ve vztahu k HDP představuje 25,5 procenta.“ – což zní nejvíce ze všeho jako blábol přidaný pro umělecký dojem, nevidím, že by se schodek snížil, schodek se zvýšil, dokud není snížený, nebylo přeúvěrováno a- divila bych se, že by nebylo dokončené přeúvěrování zmíněno, kdyby proběhlo do konce druhého čtvrtletí! ve všech svých parametrech – z článku, kde opakují stejné rozdělení na soukromý a veřejný sektor, jaký je v prvních dvou uvedených: https://www.web4trader.cz/zahranicni-dluh-ceska-stoupl-v-prvnim-ctvrtleti-o-rekordnich-1-128-bilionu-korun-na-4-656-bilionu-53056/ Božena Švandová: „Z grafů pocházejících od ČNB (https://www.cnb.cz/) je vidět, že aktiva a pasiva ČNB jsou vyrovnaná. Protože ČNB má za úkol sledovat peněžní bilanci ČR, mělo by to snad být patrné v její platební bilanci, tj. ve stavu jejích aktiv a pasiv. Jenže tak tomu zřejmě není, neboť přestože jsou aktiva a pasiva ČNB vyrovnaná, máme dluh vůči zahraničním rezidentům (osobám a institucím sídlícím v zahraničí). Proč náš zahraniční dluh narůstá? Jediné, co mě napadá, je splatnost dluhopisů se ve výši aktiv a pasiv ČNB neukáže.“v tetu také:“Zahraniční dluh Česka stoupá vytrvale. Přes bilion korun se poprvé přehoupl na konci roku 2004, dva biliony korun překonal v roce 2010 a tři biliony na konci roku 2014. Čtyři biliony pokořil letos.“

P.S.:Paní Švandová v grafech ČNB opravdu hledala, pokud by došlo k tomu, že zde máme na určité období a dluh posilu dvojice dluhopisů na jednu částku, z čehož by nám na vyplacení jedněch dluhopisů měly přebývat peníze, aby jedny dluhopisy mohly být splaceny v blízké budoucnosti, pak bilance měla být plusová, ne? A nikoliv neutrální, vyrovnaná! Jak vidno, tak výkaz se u nás dělají tak, aby z nich nic neplynulo a o ničem nevypovídaly. Vždyť i potřeba zadlužit se by měla být indikována rostoucí negativní bilancí!

Ještě jedna ilustrace z posledního článku: „Ministr financí Ivan Pilný (ANO) na dotaz ČTK dnes uvedl, že výrazný růst je jen dočasnou událostí, která nebude mít dopad na veřejné finance. „Domnívám se a byl jsem spolupracovníky ujištěn, že ve třetím čtvrtletí nebude již státní dluh narůstat, ale měl by být dokonce nižší,“ uvedl.“ – tedy s pochopením součsaného ministra pro to, co by bylo třeba udělat, nelze počít, nechápe nic. Můžete namítat, že očekáváte dluh nižší o 1,128 bilionu, ale asi vám to nebude nic platné. Lze pochybovat o potřebnosti tohoto zadlužení, nebude-li celé zredukováno přeúvěrováním, protože je skokové, nebyla tu žádná reální postupně narůstající potřeba. Jednoznačně lze říci, že pokud ministr Pilný takto odpověděl, nedošlo k takovému předání funkce mezi ministry, kdy by odstupující nabádal nového, aby nezapomněl vyplatit staré smlouvy, protože jsou výnosnější, aby došlo ke smrsknutí dluhu. Nebylo prostě žádné takové: „a nezapomeň, co máš udělat!“

Bylo by dobré vznést veřejně podezření, že ze strany bývalého ministra Babiše se jednalo o akt kriminální. Myslím, že všechny základní organizace všech partají, co jich tu máme, by se měly mimořádně sejít již o prázdninách a konat! Jinak bude v budoucnu velmi těžké splácení tohoto dluhu odmítnout! Do republiky přitom peníze jen tečou z eurodotací (Události 25.6.2017), ovšem není jisté, že za dluh může ručit vláda, protože premiér Sobotka se dne 25.6.2017 v Týdnu v politice vyjádřil o titulech školství tak, že “ v rozpočtu pro 2017 by měly být nějaké rezervy nevyčerpané z minulých let“. Byl tedy – a vláda s ním – obelhán?

Možná méně pozitivní je zpráva, co nás stojí vládní garance a výdaje na obce. Ale na to bychom přeci jen potřebovali tyto údaje poněkud očištěné. Jestli je to vůbec možné! (Člověk by neřekl, že mohli nemít na platy řidičů autobusů, ale naprosto chápe, proč si musí pořizovat 400 autobusů/kraj!)

A jak finanční správa vyššetřuje Babiše a Agrofert ukazuje foto: http://forum24.cz/usmevave-holky-z-financaku-se-fotily-s-babisem-takhle-financni-sprava-vysetruje-agrofert/ Věřím, že vššem občanům, kteří viděli upoutávku ČT z Úřadu vlády, opakovanou před každým brífinkem a relací o tom, co vláda dělá, jak Babiš s sebou stále tahá lejstry nditou kabelu, jim ho bylo opravu líto. Takový chudák upracovaný, ba možná přepracovaný! A on jen zvolil vhodné mimikry.

Dnes křtil Andrej Babiš svou knihu vizí pro ČR do roku 2035 „O čem sním, když náhodou spím“. Nekoupím si jí, mám pocit, že jsem se již dozvěděla dost!

Jeden aktuální: Bezdomovec v USA si maže na chleba hovno. Jde kolem Obama a říká: Panebože tady máš 100 dolarů a běž se najíst, snad na tom nejsme tak špatně.Bezdomovec v Rusku stejně tak, ale jde kolem Putin a říká: To není možný, tady máš stravenky na celej měsíc a jdi se najíst, tak špatně na tom nejsme! Český bezdomovec sedí, taky maže a kolem jde Babiš. Podívá se zblízka a říká: Ty vole takovou vrstvu? Mysli taky na zejtra!

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/spoluprace-s-babisem-toxicka-zalezitost-pisi-na-slovensku_438071.html

20.7.2017: iDnes vše popírá a tvrdí, že podle eurostatu jsme zadluženi jen na 39,9%HDP: http://ekonomika.idnes.cz/zadluzeni-v-eu-v-prvnim-ctvrtleti-rostla-nejvyrazneji-v-cr-p44-/ekonomika.aspx?c=A170720_163021_ekonomika_are To tvrdí i ČT – bodejť by ne, když takové jsou údaje na eurostatu: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100721?x=16&y=15&index%5B%5D=558266

Fokus Václava Moravce ze dne 30.7.2017 „Jak se žije ve městě a jak na venkově?“ – patrnmě opakování – zadlužení obcí je v CŘ 53,8 mld.

Inu, alespoň máme asi dokázáno, že stačí dvojnásobek peněz v ekonomice, aby se nezaměstnanost snížila na polovinu!

A kam se asi peníze mimojiné poděly: http://video.info.cz/strunc/je-to-tu-totalni-pruser-cr-poslala-desitky-miliard-americkym-duchodcum-rika-miliardar-krupa-14141.html

Mnoho lidí při interpretaci těchto dat udělalo podle mne chybu, když si z kontextu vytrženou informaci 60% dluhu je dluh soukromý, interpretovalo jako dluh domácností a soukromých podniků. Je to omyl, protože alespoň dva ze tří zdrojů systematicky uvádějí, že se jedná o zadluženost ČR a nikoliv Česka, a protože oněch 60% je rozstrukturováno na dvě položky, jež jsou specifikovány tak, že je nelze dost dobře interpretovat jako zadluženost domácností – viz výše.

Proč to mohl Babiš udělat? Podle tohoto článku má jen bankovních dluhů za 31 miliard, kolik je asi ještě nebankovních? https://www.motejlekskocdopole.com/zasadni-role-bank-v-kauze-capi-hnizdo-aneb-proc-hsbc-prestala-financovat-agrofert/

20.9.2017: https://echo24.cz/a/w8VmW/cesky-zahranicni-dluh-rekordne-stoupl-odpovida-uz-vice-nez-90–hdp – domnívám se ale, že jde o špatnou interpretaci čísel. Zde je dluh domácností a podniků ke konci září 2017: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100929?x=66&y=9&index%5B%5D=571690

Myslím si, že Echo 24 se mýlí v interpretaci jednotlivých položek, jako jsem si to myslela u prvního odkazu, mj, proto, že komerční banky ČNB potřebují pouze pro nákupy peněz pro udržování frakční rezervy, jež činí zhruba 2% jejich objemu obchodování, jinak emitují peníze prostřednictvím kreditů a ty se nikdy nestanou fyzickými penězi, jedině, když je člověk vrací. Popravdě řečeno, po splacení dluhu mají za povinnost tyto „peníze“ – kreditem, zlikvidovat, jak ale Miluš Kotišová z Argumentu vystopovala, zhusta se tak neděje a započítávají si je jako svůj zisk! (A tento pak za nový úrok půjčují státům!)

Shrnutí agenturních zpráv o zadluženosti ČR by podle mne a mých zdrojů mělo znít takto: ČR emitovala dluhopisy do zahraničí v celé výši nárůstu zahraničního zadlužení, a tyto dluhopisy nemají nic společného se zadlužením občanů a domácností, jde skutečně o zadluženost ČR, ale jen do zahraničí, celková, i vnitrostátní, je ještě vyšší. Jde o státní dluh snížený o dluhopisy prodané v ČR.

Nemyslím si nic jiného, než že se ČR stala obětí soukromého kvantitativního uvolňování Andrejem Babišem. Máte nějaké jiné vysvětlení pro závazky a dluhy, jež vyskočí jednou za tři roky v jediném čtvrtletí a v přesné výši o bilion a něco? To a nebo průšvih zvaný krytí špatného governorátu ČNB a špatného rozhodnutí o itervencích! Tam bych rozuměla i tomu, že dluh vystoupal až v kritické situace a do té doby ČNB jela z existujících devizových rezerv. Také může mít vinu špatné vyjadřování a skutečně by se mohl jednat, že dluh stoupl o bilion – v prvním čtvrtletí – \ale myšleno od určité doby, také by skutečně mohlo špatným vyjadřováním dojít k interpretaci zadlužení domácností a podniků u zahraničních bank“ – i když jde o české a.s. a cizí mateřinkou – ale

1) píše se, že se jedná o zadluženost České REPUBLIKY (soukromé osoby žádné res publica nejsou!),

2) ve zprávě se výslovně píše: „za růstem jsou dluhopisy“. (alespoň předpokládám, že kdyby měli jediný důvod napsat, že šlo o velký boom levných hypoték, jistě by to rádi uvedli!/

Věta z článku na info.cz – druhý tučný odkaz “ .. za růstem stojí vyšší zadlužení bank a..“ je zcela tajuplná, protože my nemáme žádné české banky, jež by se zadlužovaly u cizích bank, ale mohlo by to vnést světlo na daňovou optimalizaci zahraničních bank operujících na našem území! Pak bychom mohli z pana Babiše sejmout větší část viny, ovšem to jedině v případě, že by se ekonomická oddělení našeho zpravodajství přiznala, že se vyjadřují jak prasata a vlastně nevědí, co proč píšou. Ještě by mne tak napadal boom úvěrů v eurech na just nakupovaných v zahraničí, ale tolik toho tady nesežereme ani jinak nespotřebujeme, dovozy se z roku na rok o moc změnit nemohou, takže že by došlo zrovna k takovémuto boomu vylučuji.

Opět by však šlo o úvěry prostřednictvím emise kreditů, akorát, že by šlo o kredity v eurech, k nimž frakční rezerva by se ovšem v případě nouze dokupovala od ECB. V rámci daňově výhodné optimalizace by však dceřiné banky nakupovaly dluhopisy. A jsme u toho – celý zázrak spočívá tedy v tom, že banky se rozhodly NELIKVIDOVAT kredity po jejich splacení, nýbrž zahrnovat zaplacené virtuální peníze celé do zisku, místo, jak by bylo metodicky správné, pouze úroku. Je to totiž mnohem výhodnější. Nechápu ale, co by s tím měl mít společného stát! Jedině, že dělá ochotně pohůnka svých vlastních občanů, ty ždíme na daních, aby bylo na splácení dluhopisů, a za své pohůnkovství ještě pánovi platí! Že si ale gauner kartel plivl do dlaní, aby nás odrbal pořádně a bleskově! Jakou roli v tomto hraje pan Babiš, zda úmyslnou, neúmyslnou, nedbalostní, nevím. Také nevím, jak přesně ta obchůzka přes eura vypadá, ale princip je takovýto. (Možná obchůzka: dcera si musí pro emisi kreditů nakoupit dluhopisy od svých mateřinek – ty je mají od státu, jenž tak pomáhá vytvářet položku vnitropodnikové účetnictví na základě klientského účetnictví dceřinky, kolik je u toho prostředníků, netuším. Za peníze ze splacených dluhů koupí dluhopis od mateřinky a tím se to v mateřince dostane do hlavního účetnictví jako likvidita! Příčina naší chudoby je, že když si český občan vezme úvěr, tak 100= + úroky zaplatí a ještě zůstane (s přáteli, rodinou a okolím) dalších 100= a úroky dlužen! Na těch druhých sto už se ale skládají všichni, i ti, co si nikomu o úvěr neříkali.

Jo a Pilný tedy umořil 264 miliard zpětným odkupem dluhopisů!

Také mne napadá, že je symptomatický obchvat přes eura, jsme tak povinně proexportní zemí, pak už nám ale logicky ani na rozvíjení vnitřního trhu nezbývá sil a stejně tak si podrážíme všechny nohy oslabováním koruny. Ale především to ignorované a tolerované uvalování dluhu na dluh! Ten pan hlavní guvernér v ČNB, to musí být ale chytrý pán!

Omlouvám se za to střečkování v horní části blogu, ponechávám pro větší dramatičnost a také z historických důvodů a abyste si mohli zkusit rozklíčovat zbývající složky dluhu. No vida, a nakonec máme řešení, kdy se zdá, že ti zdrojoví novináři byli zdravě konkrétní, akorát, že nám nepodali skoro žádné informace, žádné klíče k našemu osudu.

Ještě by bylo „vtipné“ podívat se, jak se měnila evropská metodika. Také tam mohl být nějaký blb, který nechal implementovat země neeurozony něco omylného. (:) Jistě bychom všichni sálali nadšením, kdyby nám z Bruselu vzkázali „Litujeme, stal se omyl, již se to nestane!“) :DDD

A propos, už jste si přečetli něco o seigniorage? Že ne? Tak ale na to, na to je třeba si dávat majzla naprosto, ale naprosto vždy!

21.6.2017

Zdroj: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/zadluzenost-statu-vzrostla-do-konce-prvniho-ctvrtleti-2017-mezirocne-o-tretinu

 
41 Komentářů k Zadluženost státu za Babiše vzrostla meziročně o třetinu!

 1. Perun Hromovládný napsal:

  No a Burešův majetek vzrostl za jeho působení ve vládě dvojnásobně. Kde se stala chyba?

 2. .lak napsal:

  S herectvím a kejklířstvím jsou předpoklady jásavých. A i tací se jdou co budou tvrdit že strkání pravé ruky do levé kapsy je známka profesionality a hačat z odborníků titulů sebranky jakkoli. :-)
  Jde principiálně o to jak přesvědčit vychovávanou většinu o správnosti přesunu od tvůrců hodnot k panovačným a ono se to líbí, nebo se o té správnosti konání za pobídek snaží přesvědčit jinak neschopné užitečné idioty. Taky by to v jiné terminologii bylo o přesunu vytvářeného od exploatovaných k sociopatům.:lol:
  Přes všechny učené kydy bulíkovaných kapitalismus není o ničem jiném kdy tam ovšem je jako bonus likvidace konkurence s užívanými a tam si překotně budovanou ochlokracií patřičně upraví zákony na legalizaci.
  Výsledkem je třeba to že čech stráví za 4. roky v práci stejný čas jako němec za 5. ovšem za reálnou čtvrtinu prostředků na živobytí.:o
  Těžení renty ze států a z učelové podneziskovky muslimů dvou kontinentů zaručeně solventních a váženách klientů s jistým tiskem ecb pro ně € je jisté otroci a buď vám za služby zaplatí ale spíš ne. Jisté je to že práce v otrokárnách a poptávka od nich je možná, tedy jestli to nepojmou tradičně s kafíry. O tom že krize je přání oligarchů tak o tom si nechte zdát že si nejen pomnou ruce ale že udělají vše aby bublina praskla. https://www.youtube.com/watch?v=tllqGr6iTCQ
  https://www.lajkit.cz/zpravy/item/1608-cela-eu-se-nachazi-pred-gigantickym-krachem-kteremu-uz-nemuze-nikdo-zabranit-vsechno-zaplati-obycejni-obcane

 3. proud napsal:

  Ceska ovce funguje jinak,staci ji rict ze kdosi pujde po gaunerech,a ma ji:-).
  Dal se ovce nestara aby zjistila,ze pravda je krapet jina,ze sice pujde po gaunerech,ale ze je jeste vetsim gaunerem kterej si likviduje a podrizuje konkurenci,pritom jeste likviduje i to malo z domaciho co by jeste „bojovalo“ se zahranicim a otevrene to hlasa ze to z kolonie udela firmu,tedy 24/7 pod kontrolou,to vsechno ve vlastnim zajmu a na nejakyho „Frantu z Horni Dolni“ co si mysli ze se pujde za jeho zajmy ma vesele u prdele! Driv to kralove delali tak ze pri pochodu mestem hazeli luze medaky a ta se o ne rvala,zatimco kral se cpal jejima zlatakama……..

  • proud napsal:

   …..jeste se mu provolavala slava,to se nedivim,ze se mu z ty dobytci blbosti az delalo blivno od zaludku a nemel k tomu dobytku zadnou uctu…………kde je rozdil s dneskem?

   • hel napsal:

    já ten rozdíl vidím v tom, že „lůza“ dostala šanci narovnat hřbet, otevřít mysl a chovat se svobodomyslně..nikdo ji nezavíral za názor..a hle, když se trhla hned na počátku ta nejkřiváčtější část národa, aby si zprivatizovala národní majetek pro sebe, lid nekladl odpor a nechal si to líbit a teď za to ještě volbou křiváka babiše poděkoval!!! někdo prostě záda nenarovná a nenarovná a ještě ve snaze pomstít se všem, pomstí se sám sobě za to, že vůbec existuje!

 4. Lukaš napsal:

  Někde bylo uvedeno,že ČR má vynikající rating,proto si prodává dluhopisy s nulovým úrokem,snad až záporný úrok.Opravdu je v tom bordel,byly doby,když parlament schvalovat prodej dluhopisů,teď se to děje bez pozornosti politiků i médii.

  • Justass napsal:

   jo jo bordel v tom je Lukáši. Ovšem od Babiše dobrý tah ve prospěch ČR. Nakupovat dluhopisy se záporným úrokem je pro stát v podstatě bezpracný zisk – takže proč ne že?

   • Lukaš napsal:

    Justass.
    Bylo ale řečeno,že to stát momentálně nepotřebuje,proč se teda nakoupili,buď se čeká nějaký kolaps,nebo s nimi kšeftovat,nebo-li půjčovat za větší úrok.

  • proud napsal:

   „Někde bylo uvedeno,že ČR má vynikající rating,proto si prodává dluhopisy s nulovým úrokem,snad až záporný úrok.“………..a tomu veris.Jmenuj mi nejakej duvod,proc by to tak mohlo bejt……krome spekulace,ta kam vede vime vsichni……

   • proud napsal:

    Celkove totiz zmeny k lepsimu nevidim,jen vic zadluzenejch,vic bezdomovcu a mnohem vic fetaku………….jinak se zije v tom a dojizdi z toho co zustalo ze socialismu…………spravuje se jen co uz se nutne musi.

    • proud napsal:

     Presto jsme zadluzenejsi a zadluzenejsi……………kam ty dluhy jdou? Na co?……..Kde je co se z toho „pujcenyho“ postavi ? Za ty prachy jeste s dotacema by uz bylo kolik republik??!!!

     • proud napsal:

      Bejvaly casy kdy byl „statni“ rozpocet 5-6 miliard,jestli se nepletu,ted je lidi min,a cim dal tim min,kolonie nedava lidem co davala,nejspis ani z poloviny ne,dane ale bere vetsi a jakej je statni rocni rozpocet?………..Tak se jenom tak ptam……..kde jsou vsechny ty penize??!

  • Maroš napsal:

   Lukáš – ten rating – od slova ratus ratus – potkan, bude OK aj vtedy, keď Babiš bude vlastniť všetko a ostatní nič – základ je ten budelár – koho je už potkanie agentúry nezaujíma. Dôležité je uvedomiť si, čo povedal sám Babiš – že on čo vlastní, je v podstate vo vlastníctve zahraničných bánk – pyramída.

   Pre admina aj ostatných bitcoinerov odporúčam nového Fulforda – chuj s tým, či má zase pravdu, alebo nie – ide mi o opis tých mechanizmov – príprava na cielený tunel môže trvať roky – nech je mementom ten 40-ročný komunistický u nás!

   „Zdroj CIA v Asii souhlasně poznamenává:
   „Zamýšlejí zhroucení celého systému. Pravděpodobně to bude způsobeno kolapsem akciového trhu v USA, následováno kolapsem akciového trhu v Tokiu. Proč si myslíte, že oba dva dosahují nových výšin téměř každý den? Padesáti procentní korekce Indexu Dow Jones by vymazala 10 až 12 bilionů dolarů. Přidejte k tomu burzu v Tokiu, kde může být smazáno dalších 5 až 7 bilionů dolarů. To by stačilo k bankrotu celého finančního systému, neboť tyto dva trhy jsou spojeny jako siamská dvojčata, a jejich pád by zahájil dominový efekt postihující světové akciové trhy. Evropa by následovala téměř okamžitě.“ (Pozn. př.: Také pražská burza má nový rekord. Článek ZDE.)

   Tento zdroj měl také následující varování ohledně krypto-měn:

   „Jak oba víme, skuteční tvůrci Bitcoinu (nikoliv údajný japonský vynálezce Satoshi Nakamoto) vytvořili v systému zadní vrátka od samého počátku. Až příjde správný čas, vyprázdní VŠECHNY Bitcoinové peněženky a zmizí s více jak 100 miliardami dolarů, což je současná hodnota Bitcoinu. Pravděpodobně to bude mnohem víc, zvlášť pokud hacknou všechny blockchainy (Block chain je databáze transakcí, které se účastní systému založeného na protokolu Bitcoin). Kdo je za oponou a tahá za provázky? Skutečný čaroděj ze země Oz? Ta stejná skupina, která stvořila internet tak, aby citlivé údaje mohly být odesílány v kyberprostoru bez jakékoliv detekce, od základny k základně, rychle a tiše.“

   http://tadesco.cz/byvali-prezidenti-zbankrotovane-korporace-usa-zebravem-maratonu-kmotra-bushe/

 5. Rocco napsal:

  V 1. čtvrtletí nárůst zahraničního dluhu ČR o 1,128 bilionu = tehdy probíhaly mohutné Rusnokovy devizové intervence, kdy zahraniční spekulanti nakupovali české státní dluhopisy, podnikové dluhopisy a různě tak, takže Česko je dlužník, zahraniční investoři jsou věřitelé.

  Devizové intervence ČNB skončily 6. dubna 2017, jenže ministr financí Babiš začal s emisemi pokladničních poukázek (to jsou krátkodobé dluhopisy se splatností do jednoho roku), opět je kupovali zahraniční spekulanti, pořád očekávají další posílení koruny. Takže zahraniční zadlužení dále nárůstalo, ale mírněji.

  Státní dluhopisy a poukázky emituje Ministerstvo financí ČR, proto nejsou zaevidovány v bilanci ČNB.

  Je spíše otázka, jestli ČNB má ty celkem 2 biliony korun, které natiskla v devizových intervencích, nainvestovány v podobě pohotové, likvidní, v eurech, eurových swapech, aby ČNB ty zahraniční investory dokázala vůbec jednoho dne, až přijde čas, vyplatit. Že ti blbci v ČNB to nacpali do akcií, dluhopisů, tedy méně likvidních aktiv.

 6. Lenka napsal:

  Nejvíc rostla ekonomika za Havla. Na začátku jeho éry 3000 měsíčně, v r. 2003 20000 měsíčně. Rostly tu obchodní domy, lidé objevovali počítače, internet, jiná auta než trabanty. Potom byla stagnace , přišla krize a dodnes se s tím nemůžeme vypořádat. Na úvěrech nevidím nic špatného když díky jim máme víc peněz. Špatné je, kdybychom je neměli jak splácet, ale úrok tam je jako u hypotéky, takže žádná tragedie.

 7. Ilona napsal:

  Antigravitační platforma koncipovaná Viktorem Stěpanovičem Grebennikovem.

  Grebennikov objevil antigravitační účinky způsobené hmyzí konstrukcí. Tuto znalost využil k sestavení levitující plošiny. Měla neuměle vypadající ovladače, ale podle jednoho článku v časopise vyzařovala plošina silové pole, díky kterému připadala pozorovatelům na zemi jako světelná koule nebo mrak vznášející se nad jejich hlavami.

  http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/antigravitacni-platforma-koncipovana-viktorem-stepanovicem-grebennikovem.html

 8. Martin Rubáš napsal:

  Ekonomice ČR se ale daří, takže lidi tohle takto nevnímají. Babiš vyhrál, protože měl dobropu kampań a tradičné strany jsou zdiskreditované takže jejich obviňování babiše z korupce moc nefunguje. navíc ekonomice se daří – ne dík, ale navzdory Babišovi. Lidé sa mají dobře a myslí sí, že díky Andymu.
  http://www.epshark.cz/clanek/177/proc-vyhral-babis

 9. gp napsal:

  Nastanou temne casy chazarsky zid babis, znici nasi vlast udela z tohoto naroda montovnu s minimalnimi platy a doveze sem pristehovalce a jeste jim da bonusove davky na zivot. Myslim ze uz je konec…..

 10. Rocco napsal:

  Ocituji čtenáře Petra Herouta z novinek.cz:

  Bureši,
  vládu nedáš a je načase, aby jsi i svými koblihami táhl do zadele !! Buržoazní politruci a američtí aktivisté se ze zlodějského privatizéra snaží dělat „levičáka“ a vůbec dobráka !! Dost bylo Burešových lží, oblbovat může jen nevzdělané chudáky s vypitým mozkem !!

 11. Ignác napsal:

  Chlapi. Vy jste fakt pitomci. Jako fakt jsem nikdy nečekal, že NWOO bude dělat pro havlisty, Rotschilda a Satana. To všechno dosud byla patrně jen kouřová clona. Už tady lžete, manipulujete a překrucujete úplně stejně jako na ČT. Jestli to je tím, že děláte přímo pro ty samé lidi, či vám vadí ČT, protože vám na ní vadí vaše vlastní chyby, to nevím.

  • proud napsal:

   Nejaky priklady?!

   • Ignác napsal:

    Tahle překroucenina s dluhem. Zahraniční dluh ČR je z většiny záležitost soukromých subjektů. Státní dluh je jen jeho menší součástí a to, že si někdo půjčí za nejvýhodnějších podmínek v historii i dokonce se záporným úrokem, když ví, že udělá kroky, za kterých by si v budoucnu musel pučovat dráž, je jen důkazem, že je to dobrý hospodář. Jsem zvědav, jestli až bude Babiš rozpouštět ty výhodně půjčené peníze a bude zahraniční zadlužení rozpouštět, tu budete kvíkat, že se to dává do pořádku. Ne, jsem přesvědčen, že tu budu ticho jako na ČT. Vám v tý Havle (Praha) snad dávají něco do vody. Jestli havlista nebo antihavlista všechno jedna rodina. Už dlouho říkám, že pražákům by se měli vydávat víza na cestu do Čech. A každý den jsem o tom víc a víc přesvědčen.

    • proud napsal:

     Tak tos prilis nezaargumentoval……..

    • proud napsal:

     Vsad se ze nikdo nebude zadny zadluzeni rozpoustet,bude rust.

     • Ignác napsal:

      Já myslím, že až dost jsem zaargumentoval. Není žádným tajemstvím, že Babiš vydal dluhopisy za výhodných podmínek a vytvořil finančí rezervu, která se bude čerpat v budoucích letech, kdy po dlouho plánovaném zvyžování sazeb by musel půjčovat za méně výhodných podmínek. Ty peníze získané z prodeje dluhopisů jsou sice vedené jako zahraniční dluh ale nejsou utracené. A růst zahraničního dluhu je logický, když jsme půjčovali i za záporný úrok, kdy investoři sází na růst koruny po zvýšení sazeb skrze domino. Babiš udělá vládu, Zeman volá Rusnokovi, Rusnok volá členům ČNB a sazby jdou okamžitě nahoru a lidi se budou moci těšit na vyšší kupní sílu a Babiš na úspěšnou vládu.

 12. hel napsal:

  jo a jak to chcete vysvětlit babišovým voličům??..babiš přesně ví, kteří to jsou ( 41% důchodců) a už jim v rámci svého všeobecného vydírání ( sněmovny momentálně a urgentně nejvíce) dnes oznámil mimořádné zvýšení důchodů…jeho i tak mentálně nic moc voliči( většinou hodnotově s „koblihou pro sebe“ až na prvním místě) okamžitě zaržáli a opět opěvují morální kvality největšího polistopadového podvodníka…je mi z nich zle a nutí mě to přehodnotit fakt, že se po celou dobu snažím o přímou demokracii…30% voličů vyhodilo svým hlasem pro babiše ze sedla absolutně všechny hodnoty morální i právní, na prvním místě je přece kobliha a páníček, který jim ji hodí

  • hel napsal:

   p.s. a bohužel si nemyslím, že je k tomuto kroku dohnala skutečná materiální bída, ale v mnoha případech je to vážně jen ta koblihová mentalita..ti, kteří skutečně žijí v bídě, nemají na internet a mně jde o ty internetové pisatele…přečtěte si jejich názory na novinky.cz nebo na parl.listech …možná zapláčete stejně jako já

  • proud napsal:

   Zapomen na vsechny -ismy a podobne,dokud to bude o prachach,jen ty vladnou a davaji moc,kde je vezmes neni dulezity,kdyz si jich opatris dost aby sis koupila pravo a zakon.

   • proud napsal:

    Problem cely ty drbarny je,ze resime neco a nekoho,kdo je jen kasparkem na dratkach,takze je vlastne nikym a nicim…….jako treba nas sroubovak,taky si nemuze vybirat kdy a co utahne,nebo povoli,musi cekat az mu porucime,respektive to s nim udelame……..znamena to ze se onanujeme doslova na nasledcich,zatimco na priciny nedosahneme a nemuzeme je zmenit,nebo zrusit……….ani se o to nesnazime,protoze jak to tak ctu,stacej mnohejm jen ty nasledky a vyplakavani se,vic ani nechteji.Znamena to ze je jedno kdo tam bude,zmeni se jen jmeno a osoba co dostane vetsi apanaz za zrady nez ostatni.

    • hel napsal:

     mně to není jedno, že třetina národa dobrovolně(!!!) zvolila jednoho z největších polistopadových zlodějů a podvodníků..nejde mi to na rozum..je mi jasné, že pro bývalé estébáky to byla jasná volba, ale proboha, snad to není jeden a půl milionů lidí..nebo jo? i to je možné..

     • proud napsal:

      Tomu rozumim,ale i ty rozumej tomu,ze se nedeje nic jinyho,nez co prislo shora rozkazem.Tim „shora“, neni minena tahle mrnava kolonie bez ktery by se svet klidanko obesel!Kdyby to nebyl Babis,byl by to kdokoliv jinej co by se taky pochopitelne znemoznil,protoze by musel,takze co pises o NASLEDKU o Babisovi ted,bys psala za rok o nekom jinym,treba v jiny souvislosti,ale vyslo by to nastejno.Porad ani byt jen naznak PRICINY,kterou rozhodne nejsou ani volici,ani nevolici!

      • hel napsal:

       já s tebou nemůžu souhlasit, tady jde bez ohledu na přání a volbu elitářů z nwo, kterou tady jen pro teď a nyní vynechávám, o to, že lidi zcela vědomě zvolili někoho, o kom ty základní informace měli, čili zvolili podvodníka a tuneláře státu, o kterém to dopředu věděli!! v tom vidím tu pravou hrůzu!! to, že ti před ním něco slibovali a nikdo je pořádně neznal a oni potom fandili zase a jenom tunelářům a zbohatlíkům a 90% nemajetných lidí jim bylo šumák, to přece není nic proti této vědomé volbě šmejda!

 13. adam napsal:

  Mám pripomienku na autora fotografie a textu v ňom. Slovenčina nepozná písmeno „ě“. Potom celý text vyznieva smiešne a svedčí o inteligencii autora. S inteligenciou českého národa to ide asi dolu vodou, keď sú nútení si zvoliť neslováka Babiša a hlavne tých pirátov. To je katastrofa českého národa, ktorého som vždy považoval vyššie ako Slovákov. Ostatne si myslím, že Češi si svj štát neriadia, majú tam hodne podpindosníkov, ktorí majú iba české občianstvo ale ich skutky majú iný cieľ. Paradoxom je, že záchrancom českého národa je polovičný Japonec a oni mu nedajú hlas aby ich zachránil. Starý Komenda a Císař od Vorařů spievajú: Povstaňte z hrobu staří Češi. Nespoliehajte na to, to sa nestane. Ostatne, na Slovensku je to podobné. To sme to dopadli bratia Češi však? Čo s tým?

  • proud napsal:

   Pises divny veci,pokud vim,Babis je Slovak,navic stbak a zlodej,podruhy,nevidim jedinej rozumnej duvod proc by Cesi meli bejt vejs jak Slovaci,nebo naopak,a potreti,kazdej neni povinnej znat gramatiku jiny reci,je to plus,ale povinnost nikoliv,tim spis ze je to tady u nas.

   • adam napsal:

    Nepíšem divné veci, len to, čo je pravda. Babiš patrí k inej národnostnej (alebo náboženskej?)skupine, takej ako máte v Prahe obrovské množstvo, čo majú okrem českého občianstva minimálne ešte dve. Nikomu nemám za zlé, že neovláda slovenčinu. Nie je to svetový jazyk. Ale ak chce niekto niečo napísať v cudzom jazyku, mal by to vedieť. To platí trebárs aj o angličtine. Inak sa to míňa účinku. Prečo som napísal, že Čechov považujem vyššie? Nuž preto, lebo aj oni sa tak voči Slovákom stavali aj stavajú. V mnohých prípadoch som to uznával, tak preto.
    „kazdej neni povinnej znat gramatiku jiny reci,je to plus,ale povinnost nikoliv,tim spis ze je to tady u nas.“ Týmto si vyjadril, že ty si niekto viac a v Čechách to nikto nemusí. To isté si myslia aj anglicky hovoriace národy. Okrem svojej reči neovládajú žiaden iný jazyk. Aj Nemci za Hitlera boli übermensch. Doporučoval by som ti, mať širší prehľad diania vo svete a čo som napísal by sa ti nezdalo divné. Pekný deň.

  • proud napsal:

   Co s tym? Makat s lidma,pomahat jim chapat a zvedat jim sebevedomi a smysl pro spravedlnost,vysvetlit jim ze musi kazdej zacit sam sebou a ve chvili kdy to udelaj,zacnou se dit veci ;-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!