DAJTE SYNOVI MOŽNOSŤ STAŤ SA MUŽOM!

syn_01Tento prevzatý článok je mimoriadne hodnotný práve tým, že ho napísala jedna mamka pre ostatné mamky, ktoré vychovávajú synov… Čoraz viac žien hovorí o tom, že už niet normálnych mužov. Ako druh vymreli. Ostali len leniví a slabí, ženám podobní, a teda nezaujímaví predstavitelia mužského pohlavia. Ja s tým nesúhlasím, poznám veľa skutočných mužov – v mojom svete je ich veľmi veľa. Ale problém vymierania mužov tak či onak existuje. A vytvárame ho my samé.

My samé vytvárame slabých mužov, samé ich robíme pasívnych. Teraz rozmýšľate o svojich ženských povinnostiach? Ale ja hovorím o tom, ako vychovávame chlapcov. Pretože slabý muž začína od svojej matky. Mäkkýš, chytrák, skrývajúci sa za mamkinu sukňu – toto všetko začína v detstve.

Mamy, ktoré utierajú sople dokonca desaťročným chlapcom. Mamy, ktoré mu nosia jedlo do postele po celý život. Mamy, ktoré chránia detičky pred prácou a záťažou. Mamy, ktoré nedajú dieťa na šport, ale ťahajú ho po tanečných. Mamy, ktoré nepripúšťajú otcov k výchove chlapcov. Mamy, ktoré sa snažia kochať sa svojimi synmi, neumožňujúc im stať sa samostatnými. Čo to vy stvárate mamy? Komu sa chystáte podkopnúť nohy? A koho klamete, že to nie je strašné?

syn_02

 

A to je naša druhá krajnosť. Buď vychovávame z chlapcov mužov skoro – od samého narodenia ich nútime nadobúdať mužskú skúsenosť ešte do veku piatich rokov, kým sú ešte maličkí a zraniteľní, a keď potrebujú iba lásku, alebo od samej starostlivosti sa chovávame k synom ako k chlapcom.

Čo vy očakávate od svojho muža? Silu, rozhodnosť, zodpovednosť, smelosť, vytrvalosť? A čo učíte svojho syna? Dohovárať sa kompromismi, vyhýbať sa konfliktom, vyhýbať sa ťažkostiam, byť chytrákom bez chrbtice, ktorý so všetkým súhlasí?

AKO VYCHOVÁVAŤ CHLAPCOV?

Vzťah matky a syna je vždy mimoriadny – je to mimoriadne spojenie. Teplé city matky často prevládajú nad rozumom – a hľa, už mu šnuruje topánky, utiera dupu, kŕmi lyžičkou. Dokonca aj keď syn má už päť, šesť, sedem… prečo? Kvôli čomu? Ak váš syn má už viac ako päť rokov, tak to už zjavne robíte niečo nesprávne. „On je ešte maličký“, „No on sa už bezo mňa nezaobíde“, „Ako že by som sa nemala starať o svojho synčeka“… To je cesta k degradácii vášho syna. Ak chcete aby z neho vyrástol muž – zamyslite sa a zastavte sa. Čo takto dosiahnete?

Chlapcov predtým vychovávali otcovia. Ale potom, po vojne, keď zahynulo veľa mužov, ženy si nedokázali poradiť, čo so synom robiť. Tá najvhodnejšia voľba sa ukázala vo výchove domáceho druhu muža. Alebo dokonca mužíčka. Namiesto „muž skutočný“ vznikol „muž zdomácnený“. Mamy zo všetkých síl vytvárali svojich synov vhodnými. Im sa to tak zdalo správnym. Aby prinášali mamkám potešenie. Ale tým zároveň poplietli všetky role. A tak či onak – v skutočnosti zlomili svojich chlapčekov.

Čo do podstaty je úloha „muža domáceho“ takáto: rob to, čo hovorí žena, nehnevaj ju, nechoď ďaleko, netrep sa nikde, seď na dlážke vzpriamene, počúvaj, buď poslušným. A čo na ňom ostalo mužského? Kde je mužská sila, rozhodnosť, smelosť, ktorá vždy budí strach a obavy jeho ženy oň a nadšenie z privítania víťaza? Kde je jeho túžba po poznávaní života, dokonalosti, ťažkostí, charakter? Kde je jeho vodcovstvo, kde moc a divá mužská energia? Kde to všetko je? A čo teda očakávame, keď sa vydávame za ďalšie pokolenie mužov, ktorí boli vychovaní ženami?

Ak sa vám narodil syn, je to dôvod, aby ste sa sama zmenili. Aj zmenili predstavu o výchove detí. Pretože sa vám narodilo nie iba dieťatko, narodil sa vám maličký muž.

A vy mu buď umožníte stať sa tým, kým on je, alebo ho zadávite a zlomíte, premeníte ho na čosi podobné ženám, čosi divné a ťažkopádne, na „muža zdomácneného“. Buď vychováte muža, za ktorého vám bude vďačná vaša nevesta, alebo naopak – vychováte nevedno koho, čosi, s kým sa bude musieť trápiť ďalšia žena.

ŤAŽKOSTI

Chlapček sa nikdy nestane mužom ak nebude prekonávať ťažkosti. Ak robíte všetko zaňho, ak ho nenechávate samého zoči-voči prekážkam. Ak mu nedávate možnosť aby si poradil sám, aby sa naučil. Všetko dostáva priamo do rúk, ľahko a bez námahy. Ak všetko v jeho života prichádza samo, bez jeho účasti. Zažiadal si – dostal. Ak sa neučí pracovať. Mamy, zoslabte svoje želanie pomôcť synovi! Nechajte si ho pre svoje dcéry, ktoré ho potrebujú (ale práve ich – z akéhosi dôvodu – nechávame robiť všetko samostatne).

Nech jeho svet bude bojové pole. Boje s ponožkami a šnúrkami, so špinavými taniermi, ťažkými úlohami, zložitými bojovými technikami.

OTEC

Chlapček sa nikdy nestane mužom, ak vedľa neho nie je muž. Čomu môžete naučiť syna vy? Iba tomu, ako sa stať ženou. Môžete v ňom prebudiť jemnosť, empatiu, citlivosť… Nie je to zlé, ale robí toto muža? Ak už je mužom, tak už môže vyvinúť aj empatiu – žena potom iba poďakuje. Ale ak v ňom niet nič mužného okrem tela?

Kde naberie príklad mužného chovania sa? Príklad, ktorý mu ukáže, že jeho pocity a želania sú normálne a skutočné. Keď sa chlapci bijú, mami zvyčajne upadajú do paniky a hrôzy. Ale otcovia to pochopia – a otcovia môžu dať najavo synovi, že to je normálne. Dôležitá je príčina. Je príčina hodná práve takéhoto riešenia problému, alebo je možno postupovať aj prostejšie a mäkšie. Mamy – pre chlapcov je bitka normálna vec. Je to mužský spôsob riešenia problémov. Biť sa s násilníkom, útočníkom alebo prekážkou. My toto synov naučiť nedokážeme.

Nemôžeme rozumieť Dušiam našich synov, pretože my samé sme stvorené inakšie. Oni majú iné potreby a iné špecifiká. Mama môže zo syna vychovať iba maličké páža, ktoré bude ťahať jej kráľovský plášť. Pretože to je veľmi príjemné – tešiť sa z tohto sveta skrz svojho syna. Nemôžeme s nimi hovoriť o tom, čo je pre nich aktuálne. Všetko to, čo ich zoceľuje považujeme za „zlé“ a „nekultúrne“. Ako sa v takomto prípade môžu stať mužmi?

Nech majú mužské koníčky, cvičenia, mužské rozhovory. Čím viac mužského – tým lepšie. Rybačky, pochody, šport, stavebníctvo, dobrodružstvá, stroje, technika, bojové umenia, bojové zápolenia, meče a pištole…

Dajte otcom prístup k synom. A dajte synom prístup k otcom. Dajte im aj iných mužov – čo možno najviac. Dedkov, strýkov, bratov, učiteľov, priateľov, trénerov. Nech ich mužský svet bude plný mužov. Hoci aj nie ideálnych, ale mužov. Žena nikdy nedokáže vychovať zo syna muža. Iba „muža zdomácneného“. Vďaka dobrým úmyslom. Ale komu to pomôže?

SLOBODA

Chlapec sa nikdy nestane mužom, ak nebude mať dostatok slobody. Ak nebude mať možnosť všade vliezť, všetko ohmatať. Hoci aj s rizikom pre život a zdravie. Je to mužská podstata – pionier, výskumník, hrdina dobrodružného románu. Ak musí sedieť na dlážke s vystretým chrbtom, ale vo vnútri vrie túžba po poznávaní – čo robiť? Najčastejšie v sebe zabije cestovateľa, pioniera, kovboja a všetkých ostatných „nebezpečných“ subjektov. Len aby neznepokojoval mamu. Aby ju neuvádzal do zlej nálady. A neskôr aj ženu. Aké lyžovanie? Žena je proti. Aké padáky? Žena to neznesie.

Nech sa jeho život stane dobrodružným hľadaním. S veľkou vnútornou slobodou. Viac aktívnych hier, športu, riskantných akcií. V skutočnosti vy to nepotrebujete vidieť. Nech to všetko spoznávajú spolu s otcom. Je to užitočné pre oboch.

V podstate to je aj odpoveď na otázku: „a čo robiť, ak aj otec sám je „muž zdomácnený?“ Ako sa my samé sceľujeme skrz naše dcéry, tak aj otcovia sa môžu sceliť a vyrásť, rozvinúť sa skrz aktivity so svojim synmi. Ale ich aktivity musia byť slobodné – v prvom rade od žien. Slobodné, plné dobrodružstiev, plné zážitkov a nových skúseností. Spoločnej mužskej skúsenosti. Nie vymyslenej vami, ale vybranej nimi samými (…presne tak, „vyslať“ otca so synom spolu pre jedličku sa neráta).

ROZHODNUTIA

Chlapec sa nestane mužom, ak sa nenaučí sám prijímať rozhodnutia, hľadať riešenia, niesť za to zodpovednosť. Ak všetky rozhodnutia robíte na neho vy, vždy sa strachujete, vždy diktujete pravidlá hľadania riešenia. Dnes urobí tak ako mu hovoríte a dosiahne dobrý výsledok. Ale čo bude, ak nebudete vedľa neho? Aké rozhodnutie bude schopný prijať on sám? Chápe vôbec následky, je mu známa zodpovednosť? A vôbec, kto v jeho svete nesie zodpovednosť za neho samého? Zase vy?

Nech sám hľadá a rieši. Nech experimentuje s riešeniami a učí sa prijímať ich následky. Neurobil domácu úlohu – dostal štvorku. Neumyl svoj tanier – nebude mať z čoho jesť. Všetci už jedia a on umýva tanier. Neodniesol svoje nohavice do špinavého prádla – bude chodiť v špinavých. Alebo bude sedieť doma. A tak ďalej.

Nech si vyberá on čím sa bude zaoberať, koľko a ako. Akú knihu bude čítať, akú hru hrať, čo nakresliť, s kým sa kamarátiť, aký kreslený film si pozrieť, aké povinnosti si doma splniť. Dajte mu túto skúsenosť – stretnutia s neúspechmi a problémami, aby sa v dospelom veku nebál chýb a porážok, lebo má s nimi už veľkú skúsenosť.

VODCOVSTVO

Chlapec sa nestane mužom, ak nebude mať možnosť riadiť, dominovať, konkurovať. S kým bude cez všetko toto prechádzať, ak ho vychováva žena? Ako sa dá konkurovať mame? V čom? A ako nad ňou dominovať, ak ona takúto možnosť neposkytuje dokonca ani svojmu mužovi?

Pritom nato, aby žena spolu s mužom bola šťastná, musí v jeho vnútri byť stav ovládania tejto ženy. „Ty moja“ – to je poslanie z mužových očí, ktoré je schopné uspokojiť ženské srdce. A mnohé ženy celý svoj život toto hľadajú a očakávajú. Ale ako sa chlapec môže toto naučiť u svojej mamy? Nijak. On sa môže naučiť iba podriaďovať sa a potláčať v sebe vodcu.

POVINNOSTI

Chlapec sa nikdy nestane mužom, ak nie je na ňom žiadna zodpovednosť. Ak má všetko hotové a nič nemusí robiť. Ak ho kŕmite lyžičkou a robíte zaň domáce úlohy. Ak nevie ako sa do skrinky dostanú čisté tričká. Ak nevie, z ktorej strany sa otvára chladnička.

Všimnite si, že u dievčat sa povinnosti objavia pomerne skoro. Hoci by aj bolo možné nechať ich oddýchnuť – veď celý dospelý život budú prať, variť a pratať. A práve chlapcom by nezaškodilo, aby sa vedeli sami obslúžiť vo všetkom. Veď aj žena potom povie ďakujem.

POMOC

Chlapec sa nikdy nestane mužom, ak nikto nepotrebuje jeho pomoc. Ak mama všetko robí sama samostatne a jeho iba pestuje – aký význam má stať sa mužom? Muž je ten, kto je potrebný. Ten, ktorého pomoc potrebujú. Kto môže prejaviť všetky svoje najlepšie vlastnosti, prekonať samého seba kvôli milovanej žene.

To je to, čo vy ako mama môžete. Poproste ho o pomoc. Častejšie, viac, stále. Poproste ho priniesť balíky, pohrať sa s bratom či sestrou, vyniesť smeti, očistiť zemiaky, pomôcť pri práci. V každom prípad proste o pomoc. Nehodnoťte jeho sily vopred v štýle „nestačí na to“. Ak budete tak rozmýšľať, tak si určite neporadí. Dokonca sa ani nepokúsi. Pocíti nedôveru.

Zvykli ste si mu stále pomáhať. Stačí. Zastavte sa. Poproste ho o pomoc – radšej ho posmeľte, aby sa sám zariadil. A len nech skúša, nech trénuje. Vymeňte si úlohy. To nie vy pomáhate jemu, ale on vám. Vo všetkom. On je váš pomocník, obranca, hrdina a rytier.

VERTE V NEHO

Verte v neho. Verte, častejšie verte, menej sa strachujte. Starostlivosť si ponechajte pre dcérky. Chlapca robí mužom jeho dôvera v neho. Ty to dokážeš. Ty si silný. Ty si muž. Kto ak nie ty. Ty si veľký. Ty si silný. Ty si ako otec. Ty si skutočný chlap!

Ako mi nedávno povedal náš prostredný syn: „Mama, ja ti pomáham, a preto som už ako otec – skutočný chlap!“. Chlap ešte neodkáže vysloviť všetky písmená, ale má pravdu. Už je chlapom. On je vybavený úplne inak a úplne inak funguje. A pretože ja ničomu z toho nerozumiem, tak sa nechytám do toho, aby som nič nepokazila. Zatiaľ má štyri. A zatiaľ to ešte je „môj chlapček“. Ale vnútri tohto chlapčeka už rastie „skutočný muž“ – a toho muža je čoraz viac. Veľmi skoro muž z neho vytlačí chlapca. A mne zostane to iba prijať – a neťahať ho nazad. Nepovažovať ho za malého, sladkého, milého, zábavného. Iba za silného, smelého, rozhodného, spôsobilého…

Dajte synovi možnosť, aby sa stal mužom. Dajte mu slobodu stať sa tým, kým je. Chcete, aby sa stal chlapom?

Teda vychovávajte samú seba – učte sa neriadiť ho, nedeptať ho, neohraničovať. Učte sa pracovať so svojimi strachmi a obavami – sú to vaše emócie, s ktorými chlapec nemá nič spoločného. Učte sa byť ženou, odovzdať opraty riadenia jemu, dokonca ak má aj iba päť alebo šesť rokov. Učte sa podriaďovať, učte sa prijímať a veriť. Učte sa netrestať ho fyzicky, nelámať mu takým spôsobom psychiku, učte sa trestať ho po žensky – odstupom. Je to oveľa ťažšie, ako robiť z chlapca „chlapa“.

Vo svojej ohromnej láske k synom sa potrebujeme učiť byť k ním strohejšie, náročnejšie. Z lásky a starostlivosti o ich budúcnosť ich musíme častejšie prosiť o pomoc, zamestnať ich fyzickou prácou. Z lásky k synom ich potrebujeme obklopiť mužmi. A vzďaľovať sa z ich najbližšieho okolia, ostávať však na dohľad. Objať a pobozkať na hlavičku pred spánkom, ale cez deň sa držať pod kontrolou a nechodiť s chlapčekmi. Chodievajte s dievčatkami – s nimi takto možno do sýtosti.

Inak buďte pripravené nato, že váš syn sa stane „polo-mužom“ v očiach vašej nevesty. A bude to vaša zodpovednosť. Vaša cena za vlastnú slabosť, neschopnosť umožniť synovi stať sa tým, kým sa narodil – mužom.

A ešte jeden citát, na ktorý mi padli oči náhodne, ale veľmi sa hodí k tejto téme:

„Pýtam sa vás aj seba: ak dieťa je to najcennejšie a ak žena všetko riadi a komanduje, kde je mužovo miesto? Vari bol stvorený nato, aby biologicky obšťastňoval dievčatá a robil ich matkami; poskytoval ženám posteľné radosti a zarábal peniaze (podľa možnosti čo najviac), a aby v ostatnom stál mlčky bokom? Vari to je všetko? A vari mamami naučené a ženskými časopismi poučené, práve o tomto „šťastí“ podvedome snívajú a oň sa modlia tisícky dievčat, ktoré sa chcú vydávať?

„Kŕmiť, ľúbiť, obliekať, plienky meniť, láskať, v ničom sa nepriečiť – lebo ja som domáca pani“. Toto, dievčatá, nie je túžba po reálnom mužovi, ale po Kocúrovi v čižmách, ktorý je naivný, láskavý a čo do kvalifikácie – tvorca zázrakov. S takouto túžbou po manželstve neostáva iba ostať nevydatou, alebo sa zo zúfalstva nakoniec vydať za staršieho vdovca. Aby sa tak nestalo, je treba do túžby po manželstve (túžby nevyhnutnej, prirodzenej a bez hriechu) vpustiť biblickú ideu slúženia, dobrovoľného zmierenia sa a neviditeľnej role. Želať si stať sa mužovým tieňom, stať sa jeho rebrom, usadiť sa na prirodzenom mieste – bližšie k srdcu a pod ochranu tkaniva. Želať si oddať sa mu, aby bolo možné sa neskôr rozplynúť v materstve. Vtedy budúce šťastie prechádza z oddelenia nemožné do oddelenia možné, hoci aj nie povinné“.

Andrej Tkačov

A všetko sa začína vašimi chlapčekmi! Na našich pleciach je ohromná zodpovednosť – ide o šťastie našich detí – však?

Autor: Oľga Vaľajeva, kapitola z knihy PREDURČENIE BYŤ MATKOU

A tu sa veľmi pýta nám už známy kreslený film o Sťopočkinovi…
119 Komentářů k DAJTE SYNOVI MOŽNOSŤ STAŤ SA MUŽOM!

 1. Robo napsal:

  Ďakujem Ti, admin!

 2. maya napsal:

  bohuzial je to presne tak dnes, muzi su nepouzitelni, bud su mamičkári kde taka mamicka im znici kazdy vztah lebo oni maju svoju mamicku do smrti za bohynu a posluchaju ju vo vsetkom. alebo je tu dalsi extrem, ked su prilis dominantni, psychopati, sociopati, ktori po zene dupú a cim viac im ustupuje tym viac ju ničia, zavru ju napr. do zlatej klietky, az nakoniec dotycna dostane rakovinu alebo skonci na antidepresivach.
  preto je nacase aby prisla vojna…..,nech ich troska pretriedi a preskusa! je to chyba rodicov, decko len opakuje co vidi u rodicov.., a ak ma len jednoho rodica o to horsie.

  • Robo napsal:

   „preto je nacase aby prisla vojna…..,nech ich troska pretriedi a preskusa!“

   ..no…radšej bez komentára!

   • proud napsal:

    Jestli tim bya myslena vojenska sluzba ktera tak debilne prestala,pak s mayou souhlasim,plne souhlasim,mladasove potrebujou vojenskej vycvik a disciplinu,jako koza drbani !!! Jen by se mohla udelat jaksi „vstrebatelneji“ nez to bylo za komancu,jako 2 leta basa……

    • proud napsal:

     Navic v tomhle svete armadu potrebujeme vic nez kdy jindy,poradnou armadu,protoze tou NATO rozhodne neni!!!! Navic by se na nas pochopitelne vykaslalo,tak to proste na zapade chodi……….leda by to pomohlo zapadu,ale nam rozhodne ne.

     • Robo napsal:

      Myslím, že mayu preceňuješ, Proud..(

      • proud napsal:

       Mozna:-),proto jsem to radeji uvedl na pravou miru jak to myslim sam za sebe:-)

       • Robo napsal:

        Tak to áno:-)

        Ale aj tak…na vojne som bol a nemyslím, že mi niečo dala.
        Možno tak v Rusku niekde, kde to nieje sku.vene.
        Alebo možno aj u nás, ale nejak možno tesne po 2. svet. vojne.
        Ako všetko, aj základná vojenská služba sa v slovanských štátoch (určite zámerne) k.rvila.
        Napríklad dosadzovaním najväčších tragédov za veliteľov útvarov.
        My sme mali napríklad typického mafuka (Mafuko – MAlý FÚzatý KO.ot). Keď tak nad tým teraz vlastne premýšľam, tak bol isto i obrezaný..

        • proud napsal:

         :-))))))))))))))))))))).Ja mel „kliku“ ;-)

        • proud napsal:

         Ivan od specnaz a ostatni v oddile urcite obrezany nebyli,ale obrizku kterykoliv casti tela by zvladli na vybornou :-)))))))))

        • Jozef napsal:

         Náš bol SKUTR skurvený trpaslík :-)

        • Robo napsal:

         Jozef, sku-tr bol slávny aj za mojich čias:-)

      • proud napsal:

       Tos mel teda pravdu!

       • Petr C napsal:

        Proude, vzdyt Jste tvrdil ze Jste na vojne nebyl.
        Klavesnice snese vse . Ze?

        • proud napsal:

         Cetls spatne Peto,to neni o klavesnici.Nebyl jsem na tehdejsi „regulerni“ vojne,ale dohnali me :-)

        • Petr C napsal:

         Vy, musite vedet lip a navic mi po tom muze byt houby.

        • proud napsal:

         Pak nevim,proc jsi zacal o tom co sis nepamatoval :-)

        • proud napsal:

         Ze jsem na vojne nebyl,tim je myslena zakladni 2 leta vojenska sluzba,je pravda,a modrou mam porad(ironicky:-)))),ale utekl ti zbytek,ze jsem musel na nahradni,ktera se ukazala shodou okolnosti jako neco,co jsem pozdeji privital a dalo mi to mnohem vic nez „bezny tanecky na buzeraku“ a pomohlo mi to i mnohem pozdeji nekde uplne jinde“ ;-).O tom netreba se dal sirit,ale beznej ceskej vojak specialni vycvik od nejpoverenejsich nedostal.

        • proud napsal:

         Pritom mam ten dojem ze si dobre pamatuju,ze zrovna konkretne s tebou jsem si o tom psal ;-)

        • Petr C napsal:

         Ale pamatoval. Ptal jsem se proto ze mi bylo divne divne ze jednou pisete tak a jednou onak. Ale jak pisi, je to Vase osobni vec. Uzavreme to tak ze Jste byl na neregulerni vojne, kterou Vam zaridil tchan lampasak. Nema cenu se trkat.

        • Petr C napsal:

         Proude, Proude.

        • proud napsal:

         No vidis jak jsi s prominutim „blbej“ :-)))))))))))))).Lampasaka si pamatujes,ale ze jsem dojel na sportovani u svazarmu uz jsi „jako“ zapomel,s tim tchan nemel nic spolecnyho,byl to poctivej clovek,a co mnohejm bude smrdet,kovanej komunista,co kdyz prisel do civilu(duchodu) a videl ten bordel,tak jim tu knizku hodil na hlavu a me se omluvil,protoze prave kvuli strane jsme se hadavali……..

        • proud napsal:

         Peeeto,Peeeeto :-))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Nehlede na to ze on byl sajba na cesky posadce,ale me soupli primo do rusky,tenkrat sovetsky,a pod jejich veleni…….

        • proud napsal:

         Takze by na me nedosahl,ani kdyby nakrasne chtel……….jakoze nechtel a nikdo ho o to ani nezadal!

        • proud napsal:

         Coz je tak jako tak jen „omacka“ okolo,dulezity je co me to dalo a naucilo ;-)

    • maya napsal:

     bolo tym myslene oboje, ved konvoje sa v kuse presuvaju smerom na rusko…..,ako to moze skoncit? a niekomu nepomozu ani 2 roky na sibiri…, rozmaznanym slecinkam by sa tiez zisiel aspon rok.

     • Robo napsal:

      ZVS akotak beriem. Rád, ak bude kvalitná, viď rozhovor s Proudom.
      Za to, že želáš aj to druhé…zaslúžiš po hlave.

      Máš deti? Predpokladám, že máš tak 25, ešte študuješ a chystáš sa na veľkú kariéru. Mýlim sa?

      Kecy o horúcej vojne si nechaj od cesty, neprislúšia ti. Nikomu.

      • maya napsal:

       ja nemusim nic zelat, vyvoj tam smeruje… A mylis sa.

       • Robo napsal:

        Je vcelku jedno, kto si. Ale v poriadku.

        Keby som Ťa znovu citoval, tak je jasné, že si to i (snáď) želáš.
        A v tomto sa navyše zas pletieš Ty, horúca vojna by tu už dávno bola.
        Každým dňom je Rusko silnejšie = riziko veľkej horúcej vojny menšie.
        Hotové.

     • proud napsal:

      Takze vojnu,jako valku? Pak neni co resit a je to uplne jednoduchy a prosty,ses blba pica!!! A to neni nadavka,to je skutecnost poulicnich kurev co maj v hlave nasrano……a blby kundy napriste ignoruju,protoze na rozdil od nich si zivotu vazim.

   • přemítač napsal:

    Vojna nebyla špatná zkušenost. Jen se obávám, že dnešní vojna už by nebyla to co dříve. Dnes je to hodně o výmluvách, kecech, bolístkách a všelijakých psychických problémech. Představa že by měli dnešní „slečinky“ běhat v terénu s maskama, nebo kopat si zákopy pod největším smrkem nebo stát za trest na kopci na totálním mrazu a větru, nebo za netrefené terče běhat v hlubokým sněhu přes louku se samopalem nad hlavou pod dozorem gum? Nenáviděli jsme je! Ale pravdou je, že nás tím zocelili. A myt nějaký nádobí nebo si rovnat skříňku? Tomu ses smál. Když ti přišli říct že košile ve druhý poličce má přehyb, prostě ti to vyházeli a ještě sis to poctivě odklikoval, byli i tací co udělali max. 5 kliků a rozbrečeli se. Viděl jsem to poprvé v životě, nevěřil jsem, že i tací jsou, dokud jsem to neviděl. Já měl výhodu, neobézní spíš šlachy a i našeho velitele jsem překlikoval. Tož i pak pochopili, že tresty v podobě kliků mi spíš loudí úsměv na tváři, ale to už bylo pozdě, záklaďák už končil :-D Dotáhl jsem to na četaře a spokojenost, žádný řiťolezectví mi k tomu ani nepomohlo, což si v dnešní době nedovedu moc představit. Protekce by zasahovala do velké části dle mého. Tenkrát si Vás vychutnali i za šlápnutí na obrubník ve vojenským areálu. Šlápnuls na roh? Heh v celým areálu za „odměnu“ vypleješ všechny záhony. :-D No práce na několik dní. Nikomu sis nemohl jít vybrečet, spíš sis zanadával s klukama do kre.énů se zelenýma mozkama a po pár měsících jsi byl akorát terčem vtípků. Odměna pro Majora? Moč v čaji k obědu od zelenáčů, ani to nevěděl a jak si mlaskal. Chtěl abych dělal dozorčího kuchyně, no tak joo nasadíme urinoterapii :-D Taková byla realita…

    • maya napsal:

     co ta nezabije, to ta posilni :))))

    • petr napsal:

     Hlavně že takhle „zocelená“ generace co prošla buzerací ZVS se bojí na politika nebo úředníka jen křivě podívat. A to už jsme v demokracii, kdy se jim za to prakticky nic nemůže stát (zatím).

     Nebylo to spíš tak, že povinná bolševická vojna udělala z celé generace chlapů bezprecedentní sráče, co se podělají před sebemenší autoritou?

     • proud napsal:

      Urcite nebude,bez se podivat na ty dnesni prizdisrace co na to nemaji ani fyzicky!!!!

     • proud napsal:

      A to radeji ani nebudeme resit jak maj nasrano v hlavach!!!

     • přemítač napsal:

      Nebojej se, starší ty chcou klid to chápu, navíc je tam i nahraná ta víra v dobro, který je nám vštěpovaný skrz ten hedonismus? Ale otevřít si pusu, to se teda nebojím, nebo že bych se bál zaměstnavatele? To se taky asi nepovedlo. Žádnej neřekl že se mu nelíbí co vytvářím, ale pusa a myšlenky co sem mu cáknul, ty se nelíbily to je pravda. Asi je to o tom nepochybovat o sobě no. I Máti má dodnes mě za chlapečka, ale to většina mám si myslím. Taky sem nechápal výprasky a klečení na polínkách, vše je prostě jinak, mělo to smysl. A jak je uvedeno v článku, mámy tohle nikdy nepochopěj, jak chlap myslí a co svým chováním sleduje, pořád chcou opečovávat, aspon někdy je jim třeba to dopřát, aby si tu roli v sobě stále odehrávaly ne? Přesto sem rád, že jsem tu vojnu měl. Náklaďáky, zima, učení mladejch jak jezdit, taky sem byl někdy možná měkej, dnes bych byl asi přísnější, ale tak to asi má bejt ta lekce životní každýmu něco dá ne? Ale pravda životní je nepopiratelná pro mě v tom, že měkkost a absolutní tolerance nás může přivést do záhuby. A nad čím se snad nejvíc zamyslet? Jak to předat mladejm? Životní zkušenost je nepřenosná. Nějaký vyprávění u táboráku? To nic nejni. A takhle vznikaly i pitomý pohádky, pro někoho to prostě byla realita, tahle generace neví co je „žít“ znaj jenom požitky. I ta představa zavedení vojny je asi správná, ale nějak si to neumím představit.

      • proud napsal:

       S toleranci a mekkosti je to jak kdy,jak kde a jak u koho.Premira znamena slunickareni,vic skody nez uzitku.Je to vlastne jako se vsim.Primerene.

  • jan nowak napsal:

   Dobrý rám , ROBOTI..
   .. newidě-li ste-tu běžet Máju ?
   Má modrej obojek.. nekouše , Maroš
   A slyší na nej- mo MAYA !!!

   ps : 100 000 $ ODMĚNA

  • Maroš napsal:

   Maya – „nakoniec dotycna dostane rakovinu alebo skonci na antidepresivach.
   preto je nacase aby prisla vojna….“
   Ja som svoju matku „doviedol až na psychiatriu“ – môžem ti v tom nejako pomôcť?

  • obycejnilide7 napsal:

   maya napsal: 27.10.2017 (19.03)
   Máte nemocné myšlenky, zdá se že sama máte některé způsoby chování které k vám přitahují právě takové muže jaké jste popsala.

   cituji „preto je nacase aby prisla ……“
   A navíc v hlavě n@sráno.

 3. jan nowak napsal:

  Mája má zas.. keců : /
  .. bína Mája praskne pod pásem
  Tanku rrozzuřený-ho desátníka ( frajtra – pozn. překl. ) Stěpočkina El komandanta ! ! !

 4. Eschatolog napsal:

  kdo naplanoval obe ww, aby vyhubil nejlepsi geny 2 generaci bile rasy ?? kdo programuje zeny na kravy ?? kdo jim dal to tzv. volebni pravo ?? viz. korelace mezi rokem spusteni vol.prava zen a degeneraci daneho statu…, presne podle protokolu, jiz nezvratne

 5. Petr C napsal:

  Eschatologu, kdo programuje zeny za kravy? Vase zena je krava? Moje ne. Chlap ma zenu jakou si zasluhuje. Asi si pletete zeny s feministkama. Proc by zenske nemnely mit pravo volby? Mohl by Jste napsat, kdy staty byly hodne na sve obcany?
  Bohuzel s tema valkama mate pravdu. Slouzi jen k vyhubeni nejlepsich.
  Samozdrejme ze to jede planovite a bohuzel s tichym souhlasem vetsiny.

  • petr napsal:

   Co je jeho žena zač, to pozná chlap až když těžce onemocní, ztratí práci a ocitne se zcela na dně.
   Do té doby jsou všechny řeči typu „ta moje je učiněný anděl“ a další naivní představy, zcela mimo mísu.
   Ostatně, stačí se zeptat libovolného 50letého bezdomovce, kde je jeho milující ženuška. Teda milující jen když jí nosil z práce hromady peněz a zajišťoval slušnou úroveň blahobytu.

   Ony totiž jaksi při svatbě tu druhou méně pohodlnou polovinu manželského slibu „v nouzi, nemoci a ve stáří“ selektivně přeslechnou.

   Viděl jsem dost případů, jak se manželka o svého muže na stáří a v nemoci „postarala“, abych si za tímto názorem stál. Vymačkat do poslední kapky a odhodit jako citrón. To je ženská představa manželství.

   • Petr C napsal:

    Tak se dame na chlapecky? Zenske jsou svine, politici jsou svine (pravda) a kdo svine neni?. Ja poznal chlapy, ne malo co se vykaslali na zenske. Co manzelky vymackali a pak odesli vetsinou za mladsi.
    Lide celkove jsou taci a onaci. Pokud se na to budeme divat vasima ocima dopadneme jeste hur.
    Kdo pustil tady tu lavinu svinstev. Zena a nebo chlap? Mame to co si zaslouzime.

  • proud napsal:

   Takovejch je hodne,ale zapominas na druhou stranu mince,ze co jsi,to k sobe pritahujes……co sis vzal,to mas ;-)

   • petr napsal:

    To teda nevím. Většina z chlapů co takhle dopadli jsou dobráci od kosti. Hajzlovi se nikdy nestane, že by se rozdal pro manželku a děti a pak bez koruny chcípl na ulici, upracovaný a vyčerpaný. A právě jediné fungující manželství mají hajzlové, protože jsou ještě drsnější a bezohlednější než průměrná žena.

    Holt většina chlapů má dětinsky naivní představy o ženách i v dost pokročilém věku. I proto že se bojí si přiznat celou pravdu a to že jejich život je lež.

    • Petr C napsal:

     Musite mit smutny zivot. Videt v kazde zenske svini, to je na maslu.
     Takze ti co maji stastne manzelstvi jsou parchanti. Divne vase mysleni.

 6. jan nowak napsal:

  Dnes w noci jsem měl Sen ROBOTI ! ! !
  .. zdálo se mi o psowi s 2 ču**kama – ale nebyl TO pes
  byla to čuba.
  .. upřesnit nemohu , bo-by zas by-lo keců : QQ

 7. petr napsal:

  To je diskriminace. Proč jen chlap by se sebou měl nechat 2 roky vyjebávat a nechat se buzerovat? To by chtělo taky nějakou vojnu i pro naše líné rozmazlené ženy. Třeba by mohly dělat novodobé markytánky. A všechny ženské a obslužné práce pro armádu. Tedy večer povinné sexuální služby v neomezeném rozsahu, šůrování rajónů, podlahy, záchody, leštění obuvi vojáků, vaření pro celý regiment. A chlapi by se mohli věnovat podstatným věcem jako plazení v bahně s plnou polní atd.
  Moderní ženy by tohle potřebovaly jak koza drbání.

  • proud napsal:

   Zensky do toho netahej,nejsou na svete jen aby surovali po prasatech!!! Z jedny sichty do druhy,i k tomu byla vojna dobra a vemkoncem i ta buzerace,aby naucila chlapa se o sebe postarat a nesedrit zenskou!!!Mas to nejak pomotany,neni ona zenska tim potrebnym protipolem kterej je potreba ctit stejne jako sebe?…..Zadna sluzticka,ani uklizecka,sexualni,ani „normalni“,jestli se to libi tobe,pak jsi slaboch,navic jeste linej a nevzdelanej!

   • Paul Durham napsal:

    ale,ale, když emancipace , tak emancipace a ve všem, blbečku

    • proud napsal:

     Skoc do zdi……..ty baby si tu „emancipaci“ samy nevymyslely,nehlede na pristup k nim jako k uklizeckam,sluzkam a mrdadlum,zase vis hovno,ty radio…..

    • petr napsal:

     Klid, nehádejte se troubové. Nechal bych ženy se svobodně rozhodnout jaký druh vojny si zvolí a nechal bych je si to na vlastní kůži vyzkoušet. I 30 km pochod s plnou polní v podřadných botách z tvrdé kůže az do krvavých puchýřů. A následně dvě hodiny plazení v bahně a zvracení do plynové masky. A potom vaření a uklízení v teplíčku kasáren a krátká noční šichta v leže.

     Ale jsem si na 90% jistý pro co z toho by se rozhodly.

     • proud napsal:

      Nejmenujes ty se taky „Marnej“? Zajimavy je,ze kdo na poradnou babu „nema“,stane se z nej nepritel zenskejch:-))))))))))))))))))))))

      • petr napsal:

       Rozdíl mezi náma dvěma je v tom, že já jsem prohlédl ženskou povahu až na samé její dno. A bylo mi z toho dost blivno. Od té doby se jen tiše směju když někdo blábolí o „slabším“ a „něžném“ pohlaví.

       A taky dokážu rozlišit předstíranou něžnost, obětavost, laskavost a lásku od té skutečné.

      • Petr C napsal:

       Ja si pamatuji ze za meho mladi byly nejvetsi mrchy ty, co nam nedaly.

       • proud napsal:

        a proc nam nedaly? ;-)

        • Petr C napsal:

         Nebyly blbe, mnely jine nabijaky. No a presto jsem na zeny nezanevrel.
         Tady ovsem vidite kde svet speje. Neduvera, cekani na podraz. Jak se muze svet bilych s takym myslenim vyvijet pozitivne.
         Bohuzel petr ma tak trochu pravdu. System je tak podelany ze musite mit stesti a nenarazit na propagandou ovlivneneho partnera.

        • proud napsal:

         Odpovim tak,ze me zajima jak jste si vy dva vychovali deti,respektive ty,u nej si myslim ze mozna nejaky nekdy „vychova“,protoze jestli to uz udelal,musi to bejt katastrofa :-)

        • Petr C napsal:

         My zili v prirode. Od mala rozcvicky, kdy jsme behali i v mrazech. Potom si delal co chtel, to znamena ze mi pomahal z praci. Od ctyrech let piano a hapkido. Potom od sesti let domaci skola. Tenkrat jsme rezali v lese tak kluk zbytek dne prochodil v busi. V deviti mesicich se mi vysrral do pliny a ja ji musel melit, toz jsem mu prdel vymachal v ledove vode. Od te doby zadne pliny nenosil. Jednou mel vysokou horecku skoncil ve snehu a zdravy jak buk. Doktora v zivote potreboval jen jednou, kdyz si urval vazy na koleni v treningu do MMA. Tod asi vse. A vy?

   • Petr C napsal:

    Proude, v tom maji pravdu. Jenze to vse hazou do stejneho pytle. Ano, zenska ktera se chce vyrovnat chlapovi at maze ke krumpacu a take se k ni budu chovat jako ke chlapovi.

    • proud napsal:

     ta ti to ale rovnou rekne!

     • Petr C napsal:

      Poznal jsem hodne zenskych, ktere se sraly do muzskych profesi, ale chtely byt brany jako nezna stvoreni a mit plat jako chlap, ktery odvedl mnohem vic prace.
      V posledni dobe zzestili mladici stale vic delaji zenske profese a opacne. Tento clanek je trefny. Jenze je to vina i nas chlapech. Diky pohodlnosti jsme odevdali svoji jakz takz vudci roli. Zacalo to asi v momentu kdy jsme kvuli lepsi zivotni urovni vyhnali zenske do prace. Ted to dopadlo tak ze uz to neni ani tak kvuli urovne, ale u hodne lidi se jedna o hole preziti.

      • petr napsal:

       Víte co je pro takové potvory typické? Když je pak takový úžasný „nabiják“ a nadsamec začne mlátit.

       Nejčastěji je to tak, že se při výběru partnera rozhodují jen pomocí hormonů, ačkoliv je všichni příbuzní a kamarádi varují, že tohoto ne, že má nakročeno k tomu stát se ožralou a násilníkem.
       Ale slečínka je emancipovaná, přechytralá, sama nejlíp ví co chce a do ničeho si nenechá kecat.

       Nakonec má to co chtěla. A nevidím důvod proč by mi takové mělo být líto. Za vlastní namyšlenost se v životě platí.

       Většině takových nadbíhala řada slušných a pracovitých kluků. Ale slečinka jimi pohrdala a chtěla „vzrušení a dobrodružství“ s agresivním macho nadsamcem. A taky, slušným a pracovitým chcípákem se nemůže dost dobře vytahovat před kamarádkami.

       • Petr C napsal:

        Jak kdy. Moji kamaradi maji vesmes solidni zeny. Spis oni se koukaji po zenskych. Ovsem je fak ze to nejsou krasavice.
        Problem ma syn. Ma na rodinny zivot velke naroky. To souvisi i s vyberem zenske. Je fakt ze v dnesni dobe najit nejakou solidni zenskou je umeni. Typicka mlada rodina je v dnesni dobe odepsana. Ovsem nevinil bych z toho zenske, delaji jen to co jim society dovoli a tu porad vedou z vekeho procenta chlapi.
        Proud a premitac maji pravdu v tom ze misto chlapu se vychovava generace bezpohlavnich ufnukanku. Znam rodiny, kde rozhoduji decka a kdyz nedosahnou sveho tak fnukaji, urazeji a citi se urazeni. Ted se v rodinach nerodi deti, ale mali bohove, kteri si muzou dovolit vse a take je jim vse splneno.

        • přemítač napsal:

         Tak tak, dnes ženy zajímá chlast a pták a prachy. Jakoby ztratily duši, my sme totiž dopustili vychovat ze svých generací sr.ačky co hledají jen výmluvy. Bez uvědomění si volby a konání a jejich důsledků si přesně tohle zasloužíme, to si musíme přiznat. Je tu gynarchická společnost a všichni to chcou řešit hulením, chlastáním a pícháním. Zodpovědnost je v pr.eli. Neříkám, že pí.chání je špatná věc, ale jsou důležitější věci, ať už je to ta pravda, láska nebo svoboda. Nejvíc co mě se.e je ta prodejnost nás, nechat se prodat za pitomý auto, mikrovlnku, nebo novej gauč či lepší vejplatu. Tam je zakopanej pes, tyhle hodnoty musí pryč, jinak se nehnem.

        • Petr C napsal:

         Premitaci, jak to myslite prodejnost v nas?
         Ono priroda nas nasmerovala stylem ze prace je pro nas potrebna k zivotu. Nebo by Jste chtell bydlet v dutine stromu zarostly srsti a trepat se ze Vas neco sezere? Takze jestli povazujete praci za prodavani sama sebe, nevim jak by Jste chtel zit. Pochybyji ze zrovna Vy pracujete proto aby Jste mnenil kazdym rokem gauce, auta, mikrovlnku (tu ja ani nemam). Ten gauc prece vydrzi cely zivot. A lepsi vyplatu chce kazdy, nemyslim ze kvuli ni prodavate sebe. Prodavate svuj um.

        • Petr C napsal:

         Prodavaji se politici a vselijaci neuzitecni byrokrati. Samozdrejme jsou parchanti kteri se prodaji k cemukoliv. Nepripadate mi ten typ.

        • proud napsal:

         Peto,neplet dohromady pojmy prace a prodejnost.To jsou dva pary bot.Potrebna prace je zivotni nutnost,prace je kdeco.Prodejnost je nauceny svinstvo.

        • proud napsal:

         A kdyz jsme narazili na tu praci,vis kolik se ji dela zbytecne,umele,prave kvuli prodejnosti? Ani se neodvazuju to odhadovat.

        • Petr C napsal:

         Vy delate praci zbytecne? Ja nedelam zadne nadhodnoty. Vetsinou delam pro lidi co potrebuji. A pokud neco vyrabim tak jen pro sebe a nebo zname. Pracuji take na policku, ktere v lete davalo zeleninu par rodinam.
         Pokud se nemylim Jste elektrikar. Zda se Vam ze delate veci zbytecne. Pokud jo povypinejte lidem elektriku a uvidite.
         Jiste hodne lidi dela veci zbytecne, vyrabi se jen kvuli byznysu a ne kvuli potrebnosti. Plytva se prirodnim bohatstvim a lidskou tvorivosti. Ovsem jsem presvedceny,ze lide kteri si to uvedomuji a jsou proti nebudou prodavat sebe, ale jen to co umi.
         Jinak mate pravdu v tom ze to bude neuveritelne procento zbytecnosti. Jenze to vysvetlujte lidem kteri doslova hltaji reklamy.
         Samozdrejme si nepletu pojmy prace a prodejnost. Jen nerozumim tomu panovi proc si myli ze se prodava. Nelibi se mi ze si furt kydame hnuj na hlavu. Jsou veci ktere jsme udelali dobre a jsou veci ktere jsme zdrbali. Taky je zivot.

        • proud napsal:

         Zda se ti ze ona „prace“ kolem „vlady“,financi,politiky a obchodu,ve ktery jedou snad 2/3 „pracovnich sil“,jak ne vic,je nezbytna? Pritom maji platy o kterejch se delnikovi kterej SKUTECNE neco dela,ani nezda……….

        • proud napsal:

         Cimz se primo vtira otazka,naco ze tu ty penize teda vlastne vubec jsou?????!!!!

        • proud napsal:

         A hned navazuje dalsi,kolik z nas zivi kolik „darmozroutu“,kteri diky nasi praci maji vic prostredku aby si od nas nechavalo stavet tohle a tamto a zivili urokovyho molocha? Protoze ti uplne dole maji tim omezeny moznosti,za hotovynepostavej,na to nevydelaj a na uroky jim taky relativne moc nepujcej,protoze jejich plat nepokreje splatky,zacarovanej kruh,diky cemu,komu,kdoze to vsechno trpi a necha si srat na hlavu a ma na ni proto pravem ono maslo kterymu se tak branis?……

        • proud napsal:

         Proc mam celej zivot za hovno drit a hovno si kvuli tomu doprat,i o poctu deti proto premejslet,aby se jini meli proti me maximalne dobre jen kvuli penezum a obchodovani……i obchodovani se mnou a s mou praci jako se zviretem,mimochodem?!!!!………

        • proud napsal:

         Je snad nekterej z nas lepsi,nebo horsi,narodi se jinak nez s holou prdeli a jinak umre?……….Kdo ma pravo to soudit a na jakym zaklade??!!!

        • proud napsal:

         Nemame tedy vsichni zit stejne,maximalne dobre??!!!

        • přemítač napsal:

         Petr C Nemyslím to tak, že prodáváme svou práci. Je normální něco tvořit a chtít za to „něco“. To je ok. Myslel jsem to vůči materiálním hodnotám, které jsou z mého pohledu pro většinu lidí dnes prioritou. Jsou pro ně upřednostňovány blahobytné statky před tím co ve skutečnosti ony statky vytváří. (pokřivený žebříček hodnot, tak to vnímám já) Nevím, kde žijete, ale má zkušenost z okolí je taková, že lidé upřednostňují i v této mizérii půjčky na auta, aby měli lepší než soused, (tím zaprodávají sami sebe jen kvůli společenské prestiži, či postavení) V tom vidím tu zaprodanost. Stále vidím lidi, co si berou půjčky i na dovolenou, nebo na spotřebiče. Beru třeba hypotéku na dekádu 20 let, bydlení je zásadní otázka. Ale při nějakém příjmu nemůžeme sami sebe vrhat do dalších půjček na to či ono a potom přijít s „geniálním“ nápadem jak ty všechny půjčky splatíme zas jednou obří půjčkou co splatí ty půjčky předchozí, protože už sami se v tom nevyznáme, chápeme se? Já takové lidi znám, prosím a to jim není 20 let? Kliďásek to dělají právě ti kolem 40-50 let. Prostě jim přijede do domu paní s filtrama a koupí si krabici co jim „zaručí“ božskou vodu třeba, oni kývnou a klidně zaplatí 50-60 litrů na splátky. A pokřivenost hodnot právě ukazuje na tu naši neschopnost třídit a analyzovat co je pro nás skutečně důležité. Pokud s takovými lidmi navážete rozhovor na téma finance, nepřímo vám přiznají, že je pro ně nemožné být doma a vědět, že na účtě je třeba 10 litrů. Oni mají nutkání to prostě uvalit, důvody si prostě najdou a odůvodní. V tom vidím tu prodejnost, je to obchod se závislostí na spotřebě. Jejich motto je převážně musím si užívat dokud to jde. Žijou pouhou přítomností, která je utopí, kdykoliv se něco zvrtne. Pak jen skuhraj, neumí si odříkat, aby měli nějakej rámec budoucnosti více v klidu. Pak přichází na řadu láhev ap. ptákoviny, ale to sou jen restarty co systém v mozku nezměněj. Ta prodejnost je v mém měřítku chápána právě upřednostňováním těchto hodnot, lidi se bojej trpět v tom ohledu, že nebudou součástí dostihů za společenským postavením či jejím udržování, ale tím pádem sami sebe musí vhodit do role nekonečného konzumu či spotřeby, oni neví jak se sami vymanit, ono stále hledají v okolí, kdo přijde s tou změnou, nikdo nechce začít u sebe. Změní se až se změní okolí, jinak to dělat nebudou a pohodlí je největší past, než si něco vytvořit, radši budu vydělávat další 4 měsíce prachy, protože na nějakou domácí práci jsem už i tak z práce vyřízenej, tím si kupují naši soběstačnost a vytváří tu závislost na nich ne? Však ty lidi sou totální otroci, sám sem makal 16 hodinové směny a už nikdy víc, ta lekce byla potřebná. Zdrhl jsem a říkám nejlepší rozhodnutí mého života, žádný píchačky, žádný zákazy příkazy ať jdou do prdele s prominutím s tímto systémem hodnot. Lidi spíš svou práci nenávidí, protože se tam necítí svobodný a ví že jejich hodnoty sežere obluda co jim akorát nase.e na hlavu. Naučili jsme se to snášet, ale tím se problém prostě neodstraní, pokud budem jen s hlavou sklopenou k zemi, nic se nezmění, pořád věříme v autoritu, která nás z tý bryndy vytáhne a řekne nám na tu máš místo ve fabrice či někde a nestarej se, my se o tvé záležitosti postaráme. Jsme hloupí, nic z toho nebude. Sami si musíme dohlížet na dodržování a upravování pravidel. Lhostejnost a ignorace věcí veřejných nás dostala právě sem. Tak to vidím já. Však znechutit lidem politiku je cíl ne? To vytvoří ochranný obal pro ty u koryta. Vzali nám tu naši solidaritu, lidi vlastně touží po svobodě, ale je to jen sen,(americký sen) ta provázanost je nezničitelná mezi námi tak to vidím já. A jak se píše dřív, nejde donekonečna pořád těžit a kochat se, je to slepá ulička.

        • proud napsal:

         Tady se rozchazime „Je normální něco tvořit a chtít za to „něco“…..neni to normalni,je to nauceny! Leda by se definovalo ono „za to“ a ono „neco“……

        • proud napsal:

         Tvorej uz malinky decka a nechtej za to vubec nic!!! Dostavaji radost druhejch z jejich tvoreni a staci jim to,tvorily by i bez toho!!!

        • přemítač napsal:

         No dobrá, beru že myslíš vyšší zájem, dávat a nic nechtít, je to správná myšlenka. V kontextu mířeném do dnešní doby je to utopistická myšlenka. To by skouslo málo lidí. Nicméně souhlas, že nemůžeme uvažovat tak že tonda pro mě udělal střechu a strávil tu 10 hodin takže já mu udělám betony ale jen v rámci 10 hodin. Což je hovadina. Měřítko výkonu je v lidech nicméně velice tvrdě zakořeněno. To nevymažeš ani v rámci jedné generace.

        • proud napsal:

         Da se rict zes trefil pointu.Nejsme tu abysme se prodavali a koukali co z ceho kapne,ale jsme tu abysme dobre zili a proto je taky potreba neco delat,tak to beru pro budoucnost ja sam.Co a kolik je potreba delat zavisi na potrebach vsech a kazdyho,to je ona „cena“,vic neni potreba.Zni ti to taky jako pouha fantazie? Verim ze nezni,zni to totiz prirozene a normalne.A kdyz chci slusne zit,potrebuju k tomu i slusny,zdravy prostredi a vsechno co s tim souvisi,vodu,jidlo,leky,obleceni,bydleni,topeni,prepravu……atd.Picoviny,jeste nekvalitni,jeste na sklad, k tomu nepotrebuju. To by tedy melo bejt urcujici a k tomu je potreba daleko min prace a v mensim rozsahu,zalezi jen na hospodareni.Nikoliv „ma dati dal“,ale „potrebuje“,cimz je dana i neskutecne obrovska uspora vseho na co se podivas.

        • Petr C napsal:

         Proude a premitaci vzdyt pisete to co ja Vam a vetsinou s Vama souhlasim. Kdysi se rikalo ze v sociku je umela zamestnanost. V dnesnim systemu to je jeste horsi. Vznikla masa uredniku, kteri vymysleji rady novych kokotin, jen aby oduvodnily svoji nepostradatelnost. Nebo jdete po nakupnim stredisku, tolik vyrobku co se nikdy neprodaji. Tkz. potraviny nabite chemikaliemi, proto ze musi na pultu vydrzet vecnost. A tak bychom mohli pokracovat. Jenze nebyt tech zbytecnosti, pujcek a darmozroutu ekonomika tkz. vyspeleho sveta padne.
         Premitaci to vse co pisete je proste v lidech. Potrebuji se ukazovat. Pak prijde krize a plac. Proto jsem zalezl do lesu, mesto vidim jednou za par tydnu. Prijem sice mam a v pripade moji nenazranosti bych mel mnohem vetsi. Jenze zivot je krasny, proc ho utapet honbou za penezy abych si mohl koupit novy gauc.

 8. petr napsal:

  Nejvíc po zavedení povinné vojny vždycky volá nějaký kripl s modrou knížkou, kterému je jasné že jeho se to týkat nebude.

  Viz kripl a degenerát Stropnický co má manželku toužící po velkém africkém klacku, syna homosexuála a dceru feťačku. Elita národa.

  • proud napsal:

   Tak trochu se pletes,po vojne dneska vola kazdej vlastenec co vidi kam se to vsechno riti……a ma srovnani s dobou kdy se na ni chodilo…..i kdyz se mu to tenkrat zajidalo,zvlast kdyz musel na dva roky do hajzlu,jak do basy…..

   • proud napsal:

    Proto pisu vojnu ano,mlady dneska neznaj ani disciplinu,ani moralku,ale na vojnu jako do basy ne,je treba najit nejakej „lidstejsi“ model.

   • petr napsal:

    Mě debata o znovuzavedení zvs připadá jako typicky český přístup se sousedovou chcíplou kozou: mě 2 roky sr.li na hlavu, nesmyslně mě buzerovali a ponižovali, tak ať si to dnešní mladí taky zažijou. O ničem jiném to v tomto národě není.

    • proud napsal:

     Coz je blbost,od zacatku az do konce,byli taci co v tom „srani na hlavu“ umeli chodit,zacals jako bazant,skoncils jako mazak,jakou vojnu sis udelal,takovou jsi ji mel.Tomu jsem se nevyhl ani ja,i kdyz jem to mel trochu jinak,mozna ze lip,tezko hodnotit,kdyz kazdej z nas je jinej.Rozhodne mazacka vojna vychovavala,kdyz ji delali „rozumny“ lidi.Ale momentalne neni volani po vojne jakozto buzeraci,ale volanim po nutnosti mit vycvicenou vlastni armadu,kdyz vidim co se chysta!!! A jestli mamincin mazanek na vojne tezko uspel a zesral se z kadyho vytirani kartackem na zuby,byl to jeho problem,ti mazaci si tim pred nim prosli taky,ucilo to sevrit celisti a sverace a udelat co se chtelo a bylo potreba!!!

 9. geronimoh napsal:

  Síla nepramení z tělesné zdatnosti. Vyplývá z nezkrotné vůle

  Gándhí

  • jan nowak napsal:

   Jsem z Bučowic..

   Geronemoh
   Geronemoh..

   .. na Lewa net.u pí.čou , žes tam něco chytil:-)
   Hádaj sse , jest-li od Kulhawky nebo od Cigošky..
   .. anebo od OBOU ??

   ps : to je záhada co : o
   2ps : A to máš Štěstí , že nemáš ty od Specnaz..

   • geronimoh napsal:

    já su chonza nowak a su z Prahy
    robím posunovača u místnej drahy
    měsíc žeru zemáky a kroupy
    pak mně celý noci trápí roupy

    • jan nowak napsal:

     Geronemoh.. na dworku , nastartowal motorku !
     .. grrrr jen – počkej , až-mi přiletí Můza.. Mája ….. máájáááá

     K. Gott & jan nowak

     Gero neser : //

     • geronimoh napsal:

      já su ňákej chonza nowak a su pražák
      ježiišmaaarja ja bych si dal smažák
      nemožu si ho dat, dochtor mi ho zakazal
      když sem se naposled tak hrozně namazal

      PS : rybo neser, a rybka za pár dňů umřela

      RIP

      • jan nowak napsal:

       .. na INDIANA celkem dobrý..
       Co myíš Maroši ?
       Michaela

       • jan nowak napsal:

        Chybí mi tam l..

       • Maroš napsal:

        Nowaku – geronimoh je potomok toho veršotepca, čo jazdil s Old Shatterhandom a pánom Hopkinsom v Korali s Karlou Mayou – aj tá je tu! Stará „Whisky“. Jak sa volal ten chlapík s líštim ocasom? Teraz má môjho koňa Alzheimera.
        Dobrý je už do mortadelly.

        • geronimoh napsal:

         ja som frajer, volám sa Maroš
         rozumu som nepobral ni za groš
         moja metoda je protivnika urazit
         lebo inac ho nedokazem porazit
         je mi jedno aky veliky som somar
         hlavné pre mna je v markete tovar
         nechcem chapat, ved aj na čo
         ja so stále ten najvetší mačo

        • jan nowak napsal:

         Dobrý rám MAYO !!!

         To : Maroš.. ten ss tim lištim wocasem se jmenuje Houbeer.
         ps : konečně máme ten ZIMNÍ ČAS : ))
         .. nezapomeň , že máš 1111 službu mroži !

  • Maroš napsal:

   Geronimo – hej? A preto si Géčko sadol na bobek? Inak – takéto Gándiovské úvahy pravidelne produkuje Pavel Hlávka z SVCS – „Žádné povstání – to je přesne to, co VONI chtějí“ – ??? Gándizmus – to je taký biblický projekt pre Indiu – ktorá už dávno bola v pláne na rozdelenie na dve konfliktné hinduistickú a islámsku krajinu – lepšie sa to intrigami a korupciou ovláda než nejakým červenokabátnickym vojskom – Briti aj amíci fakticky nie sú schopní početne ovládnuť dlhodobo žiadnu väčšiu krajinu. Predtým to skúsili hladomorom…

 10. Maroš napsal:

  SPRÁVNY MUŽ SA STARÁ O PÔDU – CHRÁNI JU A ZÚRODŇUJE – AJ AKO PRÁVNIK, ktorý v živote nevidel traktor! Pôda je všade okolo – my žijeme na pôde, aj keď stojíme na betóne!

  NEDEJ SE! Půda na zabití
  Nesmierne dôležitý dokument k nášmu základnému zdroju – pôde! Dôsledkom korporátneho poľnohospodárstva a z neho vyplývajúceho nyslenia a rebríčka hodnôt – zisku – je degradácia pôdy!

  „V současnosti nejvíc ohrožuje množství a kvalitu zemědělské půdy několik faktorů, například zběsilá výstavba průmyslových staveb i kolonií rodinných domů, stavěných na původně orné půdě, dále neefektivní hospodaření s půdou, její znehodnocování průmyslovými hnojivy a nešetrným zacházením. Dokument upozorňuje, že je nejvyšší čas zabývat se její kvalitou a nabízí konkrétní příklady, jak půdu dále zhodnocovat a udržovat její kvalitu pro budoucí pokolení.“

  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/215562248420015-puda-na-zabiti/

  • petr napsal:

   správný muž půdu CHRÁNÍ A ZNÁRODŇUJE :-D

   A taky nesmíme zapomínat na zůrodňování žen, nebo ty muslimáky nepřečíslíme :-P

 11. obycejnilide7 napsal:

  Vydáno: 27.10.2017 v 17.40 Autor: admin
  Dobré článek a díky.

 12. jan nowak napsal:

  Grrá.tulujeme Robowi za HZdS..
  .. WIKINGERA Petera
  .. Marii
  .. Sasína
  .. indiánské kmeny ( kromě GERONEMOHA ) !!!
  .. Neohro~že~né Mrože
  & KRTY k nej nej nej čtenějšímu Článku měsíce : ))

  ps : eště sem zapoměl na starý MAYE..

  • Maroš napsal:

   Nowaku – sa to tu zvrhlo na debatu alkoholičiek, ktoré sa do obeda bavia v krčme o tom, čo budú doma variť. Nakoniec z tohy vždy víjde víťazne vaječný koňak – Sunar, žĺtok, cukor, tuzemák rum – a bumbala bumbala milej hochu – prebudíš se až na večeři, když přijde táta domú. Tak se „dělají“ chlapi… Emancipace…
   Petr Spálený – Plakalo Baby (1970)
   https://www.youtube.com/watch?v=SXa3wMc8rQ0

   • jan nowak napsal:

    To : Mroži – mluwíš mi z duše..
    .. máš ako wždy Prawdu , Frenký z Holywůdu !!
    11.11. před TUZEX do Panský , bitte a ať sse sníh hezky sype : ))

    ps : To je ná-hoda , čárka.. Spálený.ho sem zrowna wčera čekowal na YT : o
    .. kontrolowal sem – jak má dlouhý pejzy.. asi tak-hle ~~~~~~
    2ps : přemítač – seš DEBIL – Michala !

  • přemítač napsal:

   Tak se taky zařaď ne?! :-D

 13. Svarga napsal:

  Aký skromný admin… ani nenapísal, odkiaľ článok prevzal https://www.tartaria.sk/dedicstvo-predkov/potomstvo/417-dajte-synovi-moznost-stat-sa-muzom

 14. jan nowak napsal:

  A/nebo to uděláme jinak – El komandant Babiš..
  .. je to-tiž Mrožůw strejda.. a tag mě napadlo : zkúz.mu eště raz
  pod.kúriť !
  Já ob-jednám u Honga zo-pár Kabel *** Lojza Vůůšn *** colekcion & jednu
  .. hned www wěnuju swý Nowý milence ….. Máje ( * )( * )
  XXL potom rozdám mezi.. mezi ostatí woličky !!!
  M.

  ps : a Oudowi dáme zz z Kozí pi~če patrontačku : p

 15. jan nowak napsal:

  2ps : pan Sasín je www in HONG~KONG.. mění tam podíly za plechowky a
  Sklíčka.
  Marošu – máš jako wždy PRAWDU ! ! ! !
  Krtek ři.kal /čárka/ , že až zas bude dělat na koko-lejích bod.ky.. bubude mít
  .. na chrb-tě odrazowé Skliečka :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  A nezapomeň pozdrawowatt..

 16. jan nowak napsal:

  Karel Jaromír Erben , jan nowak

  Kazi Teta & Libuše.

  Jenom wice www wolebniho kráwa..
  .. at halasů co nejwice www £ litrech nám dáwá
  Nebo ta~ky www Kktech – TV tají-ce dech !!!

  Geronemoh na dworku.. ne.nastsrto wal -Motorku ! ! !

  .. chodí teda s klíčen , zmítán Vlast.. ním chtíčem ?

  M.Monroe

 17. jan nowak napsal:

  Krtku.. pojď tapetowatt ta-ky SEM ! ! !
  .. jinak Pjaťkina www f počtu komentů NEppředhohoníme..

  Desátník Frajtr Sťopočkin w.r.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!