Volební porážka (vedení) KSČM je vítězstvím odpůrců neřádstva

Na křtu s Josefem Skálou 01Když člověk spí v demokracii, probudí se v diktatuře. Když někdo sedí na zadku a čeká, že problémy za něho vyřeší někdo jiný, utopí se v nich. A když si někdo myslí, že ho budou lidé volit jen proto, že si dá na čelo určitou nálepku, tak to se zatraceně plete. První myšlenka platí pro většinu občanů nejen naší vlasti, druhá třeba o uprchlické krizi a třetí o vedení KSČM, co  dovedlo partaj k největší volební porážce v novodobých dějinách. Paradoxně však může být právě tento debakl vítězstvím pro všechny poctivé komunisty, za mizernou mzdu pracující lidi všeho druhu a i slušné podnikatele. Vedení KSČM už oznámilo, že v dubnu 2018 proběhne sjezd a současný předseda partaje nebude obhajovat místo v čele strany. To je dobrá zpráva! Tedy za předpokladu, že vedení partaje převezme člověk formátu Josefa Skály, který namísto kupčení o místa v zastupitelstvech, radách, Sněmovně a jinde, bude konat v souladu s tím, jak by měl komunista jednat. Dovolte mi v krátkosti zamyslet se nad tím, co se nyní může stát a jak může být řádně fungující komunistická strana prospěšná konání proti „hlavnímu proudu“.

Jen v krátkosti se pozastavím u důvodů volební porážky KSČM, která není porážkou levicové myšlenky, ale jen porážkou úřednického vedení partaje. Kdyby mne někdo požádal, abych mu to řekl po lopatě, odpověděl bych: „Podívej, s naší republikou to jde do kopru. Pracující jsou všeobecně naštvaní. Poctiví podnikatelé, co si vydělávají prací a ne korupcí, popřípadě ti, co nežijí z napojení na evropské dotace, na tom také nejsou úplně dobře. A namísto toho, aby se vedoucí komunisté NA VEŘEJNOSTI zasazovali za nápravu těchto zlořádů, sedí na prdeli ve Sněmovně, zvedají ruku, předkládají návrhy, o kterých vědí, že nikdy neprojdou, a vypisují velkohubá prohlášení o svých postojích k čemukoli, přičemž tato prohlášení mají na změnu kritizovaného neřádstva asi stejný vliv, jako toaletní papír, jímž si vytírám zadek. Tihle lidé vykazují vysokou aktivitu tam, když jde o přerozdělování funkcí, o politické kšeftaření, nebo o styky s lobbisty typu Mrencové. Jakoby žili ještě v závěru úpadku socialismu, kdy papaláši nemuseli nic dělat, jen úředničit. Ty bys je volil? Já ne. A za čas je nebude volit už nikdo. Je smutné, že mezi sebe nepustí novou krev, aby náhodou také nechtěli koryto. No, toť KSČM.“

Jak jsem naznačil, je mnoho lidí, kteří by slyšeli na poctivou levicovou politiku, pokud by jim ji někdo předkládal. Je hodně mladých, kteří by rádi vstoupili do KSČM, jen bohužel základní organizace nemají buď vůli, nebo schopnosti k tomu, aby zajistili jejich nábor a zapojení se. Je pravdou, v současné podobě není partaj pro mnohé lákavá. A pokud už s ní přišli do styku, tak rychle vzali nohy na ramena, protože pochopili, že KSČM byla komunistická jen podle svého jména. Partaj tak stárla, namísto kvalitních politiků a organizátorů se stávala pelechem často nejrůznějších podržtašků, kteří se mohli mnoho a mnoho let vézt na potápějící se lodi a nadstandardně si žít, poté i vypočitavých oportunistů, kteří pochopili, že když budou sedět ve své obci, na okrese, nebo na kraji v zastupitelstvu, nebo radě, budou mít zajištěný příjem. A kdo partaji chyběl? Dělníci, študáci, levicová inteligence... prostě všichni ti, co by v ní měli být. Volební debakl tak vnímám jako porážku vedení KSČM a vítězství nás, co toužíme tolik let po tom, aby komunistická strana nebyla zatuchlým barákem, ale oporou pro všechny ty, co jdou proti proudu. Ať už proti NATO, EU, NWO, vykořisťování, imigrační krizi, korupci atd.

Zamysleme se společně nad strašákem socialismu, nebo jak rádi v médiích uvádí havlisté a jiní hajzlíci, které vodí na šňůrkách Bakala a jiní čeští tuneláři, - totality. Socialismus není nic jiného než systém, který před prospěchem jednotlivce upřednostňuje prospěch většiny. Není to systém, který by kladl překážky osobnímu úspěchu, ale snaží se negovat nekalé kšeftaření. Moderní komunisté vědí, že obnovení socialismu v dnešní Evropě je iluzí. Není tu žádná silná socoalistická velmoc, o kterou by se dalo opřít. Je však možné přizpůsobit dnešní ekonomické a sociální podmínky tak, aby byly co nejvíce spravedlivé. A co vadí modernímu komunistovi? Rozkrádání veřejných financí, diktát ze zahraničí (který je v rozporu s národními zájmy), zlé životní podmínky pracující populace, nespravedlivá odměna za práci a špatné zacházení se zaměstnanci. Vadí nám to, že lidé, co nepracují, mohou jen na základě barvy pleti, nebo proto, že mají „politicky korektní výmluvu“, dostávat ze státního rozpočtu víc, než těžce dřící chlap. Rozhodně nám nevadí podnikatelé, co si váží zaměstnanců a vydělávající si poctivou prací. Nevadí nám víra (např. v Ježíše Krista), vadí nám instituce papeženství, co na víře parazituje. Vadí nám všechno neřádstvo, které vadí realisticky smýšlejícímu věřícímu, či i pravičákovi. A je komunistickou devizou, že partaj je politickou organizací, která má jasně definovány cíle, které mají vést k potlačení tohoto neřádstva. Bohužel dosud šlo jen o cíle, ne o skutečné činy.

Pokud se nad levicovou myšlenkou zamyslí normálně smýšlející člověk, dojde k závěru, že proti ní mohou vystupovat jen zloději, nemakačenkové, nepřizpůsobiví, příživníci a ti, kterým dává současný stav věcí ve státě možnost profitovat na úkor pracujících. Socialismus znamená například bezúročné půjčky pro novomanžele, bezplatné kvalitní zdravotnictví pro každého, bezplatné školství atd. Veřejné finance lze totiž využít mnoha způsoby – buď ve prospěch nás všech, nebo ve prospěch uzavřené skupiny bezskrupulních šmejdů, jak je tomu bohužel dnes. Prostředky i ve dnes rozložené ekonomice jsou, jen jsou využívány podle zákonů kapitalismu, což je systém založený na vykořisťování lidských bytostí jinou lidskou bytostí. Přitom svět bude vždycky místem s takovými podmínkami, jaké většina populace dovolí, aby byly. Tímto neomlouvám zločiny, jichž se dopustili komunisté na jiných lidech, jen připomínám, že vždy jde o to, kdo danou stranu řídí. Komunisté se dopustili zločinů často rovněž na jiných členech strany – a nutno říci, že v danou chvíli zločiny páchali komunisté jen podle jména. Stejně tak, jako těžko můžeme říci, že Sobotka je vzor socdem politika (nosí jen nálepku), musíme říct, že válečné hrdiny, včetně čs. interbrigadistů ze Španělska, soudili prospěcháři s nálepkami na čelech. Ti, co nemají rádi schopnější lidi, neboť jsou pro ně nebezpeční. Za pádem socialismu vidím osoby podobné Filipovi, Dolejšovi, nebo „zlaté mládeži“ Konečné, pro které přestal být socialismus systémem, jenž má zabezpečit práva všech, ale systémem, co má zabezpečit práva jim. Poté voliči při parlamentních volbách dali najevo, že nekomunikující KSČM nepotřebují.

Když hovoříme o vítězství, kterým může být důsledek volební porážky KSČM – tedy konec kliky Filip-Dolejš-Konečná aj. – hovořme i o tom, co by mělo nastat. Logicky by se vedení KSČM mělo dostat do rukou lidem typu Josefa Skály. Ale stane se tak? Na okresech a krajích sedí ještě pořád dost těch, kteří podrželi kliku Filip-Dolejš při posledním mimořádném sjezdu. Jde nejspíš často o lidi, kteří buď nemají soudnost, nebo je jim osud komunistické strany zcela lhostejný – a chtějí profitovat, aniž by museli cokoli udělat, alespoň dalších pár let. Tito lidé budou v dubnu 2018 opět delegáty. Je tedy zapotřebí, aby jasný hlas zazněl odspodu, a to ze základních organizací. Kdo jiný má rozhodnout o svém osudu, než sami členové KSČM? A pokud chtějí být za čtyři roky mimoparlamentní stranou, tak jen do toho! V každém případě by volba v dubnu 2018 měla být detailně zaprotokolována a zveřejněna. Protože ona ta doba do dubna je dlouhá a poskytuje prostor pro možné politické kšefty - typu Filip za Konečnou.

Připusťme ale, že manažersky nekompetentní současné vedení bude nahrazeno novým. Jenže co dostane nové vedení do vínku? Příjmy ze státního rozpočtu se snížily kvůli neúspěchům na zhruba polovinu toho, co bylo před dvěma lety. Stranická základna kolem sedmdesáti let toho už moc nevybojuje, partaji nikdo nerozumí. To nejsou dobré vyhlídky. To nejhorší, co by se mohlo stát, je, že nové vedení bude věřit, že sama změna ve vedení strany přinese výsledky. A to rozhodně nepřinese, stejně jako jej nepřinese žádné polovičaté řešení. Bezpochyby se bude nutné opřít o zkušené politiky typu Zdeňka Štefka, či Petra Šimůnka. Politické pozice nesmí zastávat lidé bez zkušeností v politice, protože to by dobře nedopadlo. Bude zapotřebí ovšem aktivovat lidi typu Václava Špírala, vynikajícího grafika, který může pomoci s propagandou. A propaganda bude v následujících letech klíčová. Bude asi nutné změnit systém komunikace strany s veřejností a nahradit ustrašené Haló noviny například úderným a srozumitelným internetovým periodikem, které bude řízeno obratnými žurnalisty (a nemusí jich být mnoho). Bude potřeba zavést jasně definovaný plán, který zamezí vstupu do vrcholné politiky lidem, co nemají zkušenost a úspěch v komunální politice atd. Volební debakl nás mnohému naučil,  víme, že s nóblesními slečnami na kandidátkách prohráváme, že komunikovat musíme jasně, že voliči nechtějí fráze, že stranický tisk nesmí být impotentní Nástěnkou Gagarinova bratra.

Je dost složitých manažerských úkolů, které bude vedení KSČM muset zvládnout za situace, že prostředků již není tolik, jako tomu bylo dříve. Pokud však dokáže nové vedení určit jasně, co partaj nejvíc potřebuje, dokáže schopný organizátor definovat cíle a manažersky je splnit. Slova manažer přitom není potřeba se bát. Politik je politik, novinář je novinář, manažer je manažer – a bez schopných organizátorů se prostě dnes neobejde nikdo. Naopak bez politiků s nedostatečnou podporou srozumitelné a úderné propagandy se volič obejde, jak dnes vidno.

Proč si myslím, že bude důležité pro nás všechny - odpůrce Nového světového řádu a jiných zlořádů - sledovat, jak se věci kolem výměny předsedy KSČM vyvrbí? Snadná odpověď: Jaká politická strana se dosud postavila za naše myšlenky, za naše programy? Klika Filip-Dolejš to neudělala prostě proto, že by to byla práce navíc. Lépe smrad a teplíčko. Naopak komunisté typu Josefa Skály chápou, že ne každý nás může milovat, ovšem mnoho lidí by s námi chtělo spolupracovat, protože pořád ještě máme mnoho všemožných kapacit k poskytnutí podpory. A teď mluvím z vlastní zkušenosti, protože klika Filip-Dolejš naprosto ignorovala spisovatele, píšícího levicové romány o španělských interbrigadistech (respektive jsem nakonec seděl jen naproti nechvalně známé lobbistce, co si řekla o peníze za nic, nejspíš o „všimné“). Naproti tomu Josef Skála se rozhodl pokřtít mou knihu, což bylo alespoň lidsky příjemným zážitkem, byť zároveň dodával: „Vráťo, udělal jsem to rád, jen ti to nic nepřinese. Takový vliv nemám.“

A nyní se ptejte každý sám sebe: Kdyby byl v čele strany člověk, který by vaše konání, vaše články, vaše blogy, vaši uměleckou tvorbu jen prostě neignoroval, ale poskytl by vám třeba jen tu nejmenší příležitost v jakémkoli směru, byla by pro vás KSČM stále špatnou stranou? Skuteční komunisté totiž razí heslo: „Musíme být první v odvaze, v práci a v ochotě pomoci všem těm, kteří mají stejné, nebo podobné cíle, jako my sami.“ V tom je naše síla, v tom je ten největší zločin kliky Filip-Dolejš, kteří levicovou myšlenku prodávali za poplácávání po ramenou od středo-pravých kamarádů a funkce ve sněmovně. Žukov, Koněv, Zápotocký, či Gottwald by z nich zvraceli. Jenže boží mlýny melou, jak se říká. A falešní přátelé odchází, když se nedaří. Šance, třeba i ty poslední, se naskytnou. Jen je potřeba jich správně využít.

Za první a druhé republiky byla KSČ stranou, která poskytovala podporu všem pokrokově smýšlejícím lidem, například publicistům. Pár let po válce se začala postupně zaplevelovat prospěcháři, kteří do partaje vstupovali kvůli osobnímu prospěchu. Během několika dekád se proměnila v moloch, kterému se lidé s vlastní hrdostí často snažili vyhnout. Volby ukázaly, že voliči nevěří partaji, která se nedokázala přizpůsobit změněným podmínkám ve společnosti. Nevidím ale důvod, proč by nemohla KSČM po uvážené změně vedení nastartovat raketový nástup, pokud dokáže správně komunikovat s populací, v níž většina má zájmy totožné s cíli této politické strany. „Komunistou se člověk nestává vstupem do komunistické strany a ne každý člen komunistické strany je komunista.“ Pokud dokážeme něco udělat s druhou částí této hluboké myšlenky, získáme všichni pro své záměry a cíle zastřešení silné politické strany.

Na křtu s Josefem Skálou 02

Vratislav Vyhlídka,

český spisovatel a komunista
141 Komentářů k Volební porážka (vedení) KSČM je vítězstvím odpůrců neřádstva

 1. geronimoh napsal:

  Dobře jim tak, nic jiného si nezasloužili. Zneužívají pojem "komunistická"

  • napětí napsal:

   "Nevidím ale důvod, proč by nemohla KSČM po uvážené změně vedení nastartovat raketový nástup....atd.." tak tahle věta je neskutečný toužebný blábol. To jako, když KSČM vyhraje a dostane se k moci, jakou politiku povede? Nynější vedoucí strany poctivě odevzdají své majetky státu, a budou jenom pobírat platy, jako řadoví zaměstnance? Jo? Kdopak se z nich teď vzdá svých OSVČ, svých válovů, a mastných prebend? Myslím, že náš předseda Miroslav Sládek by vám vysvětlil, co jsou komouši za verbež! Sládek na HRAD!

   • Josef Švejk napsal:

    Strčte si vašeho předsedu Sládka do prdele. Můžete klidně i širším jeho koncem napřed.

    • geronimoh napsal:

     kdo krom Sládka a jeho tehdejších republikánů říkal, nebo říká, jak se věci mají ? Nikdo.
     A co je základ ? Diagnostikovat nemoc, pak teprve může nastat léčba.

     • Josef Švejk napsal:

      Nejsem lékař, takže diagnostikovat nemoc předsedy Sládka nemohu. Jako laik jej vnímám laicky, tedy jako vola jenž jako ostatní ve sněmovně potřebuje státní sociální dávky.

 2. ekonom napsal:

  Je vela strán kapitalistických.ktoré podporujú najmä velkých vlastníkov,oligarchov,bankárov a iných špekulantov a parazitov /malí sa narobia často viac ako technici či robotníci...atd...teda sú tiež tvorcovia hodnot...tých treba podporiť/...pokial nevznikne vela strán,ktoré podporujú tých čo tvoria hodnoty je jedno ako a budú nazývať...pekné by bolo Hnutie práce a pod....tak sa nič nezmení...Komunisti narobili aj vela chýb...niektoré boli strategické...mladých ťažko získajú....preto treba iné názvy ale program,ktorý je v mnohom podobný....je to jediná cesta!!!

 3. Maroš napsal:

  Ťřešničky sežerou - pecky nám vyplivnou! Dojímavé... Tie mladomanželské bezúročné pôžičky... Žeby som skočil do chomúta?

 4. Josef Švejk napsal:

  S tím lze souhlasit. Pokud si vyhrnete rukávy a zpotíte se skutečnou, pilnou prací, vynecháte bezduchá hesla, pak máte šanci. Obecně soudím, že 90% lidí je přirozeně levicových a vy místo využití tohoto kapitálu, který se jen bezprizorně válí všude kam se dnes člověk podívá, hnijete zaživa.

  • Paul Durham napsal:

   á "poctivý komunista" zaplakal, krokodýlí slzy, ještě pár let a konečně vychcípáte , zbudou jen promile úchylů proudova typu , za 25 let pochlebování klausům, sobotkům a zemanům u gulášku v parlamentní kantýně furt ta stará dobrá idea : okrademe všechny kromě sebe - asi už netáhne tak jako v 1946 :-)

   • Josef Švejk napsal:

    Zapomněl jste ještě na xenofoba, fašistu, nacistu, putinovce... atd. Nikdy jsem komunistou nebyl, to ale ještě neznamená, že jsem takový pitomec jako Vy!

   • proud napsal:

    Tobe Durhame se uz jen smeju:-)

   • proud napsal:

    Ty plnohodnotnej imbecile,v tom ma Svejk naprostou pravdu! Jen idiot to nevidi,proc se teda nedivim,ze ses slepej? :-))). Mam k tomu jen jednu pripominku,to sice tu,jestli jeste nekdo vidi ono "volebni" a "politicky" rozdelovani se podle hesla rozdel a panuj,nebo jestli jsem sam......

   • proud napsal:

    "Pokud si vyhrnete rukávy a zpotíte se skutečnou, pilnou prací, vynecháte bezduchá hesla, pak máte šanci."...........je naprosta pravda,paklize si ji umi nekdo doplnit o zbytek.

  • geronimoh napsal:

   proč těch 90% přirozeně levicových lidí volí pravicové strany ?

   • Josef Švejk napsal:

    Musíte vyčkat. Až budou rýt držkou dostatečně hluboko v demokratické stoce, tak jim to možná dojde a možná i Vám.

    • geronimoh napsal:

     Švejku, buď opatrný s tím hodnocením druhých. Já jsem levičák odjakživa, ale KSČM ani trochu. Buď zdráv, hlavně v oblasti mozkové

     • Josef Švejk napsal:

      Každý člověk, když se narodí, je levičák. To jen později má pocit, že tomu tak není. Někdy pán bůh dopustí, že si na to vzpomene, když je ponořen do septiku až po bradu.
      PS: KSČM nevolte, není to IN! IN je dneska Babiš, Okamura, Fiala, Kalousek atd. To jsou ti praví, jak praví billboardy. Na rozdíl od KSČM chtějí jen naše dobro a pracují na něm dnem i nocí.

    • geronimoh napsal:

     a hlavně vyčkávej dál, o nic jinýho elitám ani nejde

    • proud napsal:

     Problem vidim v tom,ze casem jim to vzdycky dojde,ale taky se vzdycky pak nechaji jen pouzit a vyuzit a jede to zase dal......

 5. Jaroslav Huml napsal:

  Fanatik Skála, Kováčik a Semelová dovedou komunisty akorát tak do muzea, kde budou mít na krku cedulku , tak skončili Marxisté co přinesli nouzi pro všechny zajisté!!!!

  • vlad napsal:

   Jaroslave: Odkdy se říká lídem, kteří se nebojí říct pravdu, "fanatik" ?

   • Jaroslav Huml napsal:

    Re:vlad
    Projevy Skály a tvrdého ideologického křídla KSČM
    jsou silně ideologicky zabarvené plné lží a polopravd a,že se Skála vidí v Bilakovi mluví samo za sebe!Proto také v žádných volbách neuspěl.

    Fanatismus (z lat. fanaticus, posedlý, od fanum, posvátné místo) je slepá vášnivá zaujatost, nekompromisní a krajně jednostranný postoj nebo jednání člověka, který nějaké téma, myšlenku nebo věc pokládá za tak cennou - případně tak ohroženou - že námitky či odpor proti ní vyvolávají jeho zuřivost. Fanatik se vyznačuje neschopností kritického odstupu, intolerancí, nepoučitelností a jistou omezeností.

    • vlad napsal:

     Jaroslave: Definice hezká, ba i pravdivá, vztahující se na 90% politiků včetně světových. Nemluvě už o presstitutech.
     Vaše hodnocení intelektu či charakteru soudr. (pana) Skály je dost nepřesné. Stačí si přecíst jeho články nebo shlédnout vystoupení - ne ovšem "přemleté" našimi "pravdomluvnými a objektivními" masmedii.
     Zkuste si najít vyjádření na Skálu od Lenky Procházkové, bývalé disidentky (dnes opět). Dík.

     • Jaroslav Huml napsal:

      Vlad: s tím nesouhlasím s. Skálu registruji již delší dobu.Je to Bilakův klon.Jeho přesvědčení mu nikdo nebere,ať rozdává, ale ze svého.Jeho vyjádřen
      třeba v televizi a na Halo novinách mluví jasnou řečí.
      třeba jeho vyjádření jak v Rakousku dostal k snídani cleba s máslem a jedno kolečko salámu???
      Asi byl zvyklý na komfort odborářských hotelů.
      Po hotelech jsem jezdil a snídani jsme si vždycky kupovali nikdy nebyla v ceně ubytování.
      V Německu nám firma platila na pokoji i vybavenou ledničku denně doplňovanou.A strava suprová.
      Rád se holedbá znalostí Marxova Kapitálu,
      ale jak je jeho zvykem vzal si ztoho jen to včem se Marx velmi mýlí a to je soukromý majetek.
      Když vememe jak nás komunisti platili:
      průměrný plat byl v roce 1987 cca 3000kč
      Marka stála 18kč na devizový příslib 13 kč ale jen 600 Marek co bylo navíc tak na hranicích bezmilosti sebrali.
      Takže jsme dělali za nějakých 160 Marek měsíčně.
      Proto se mezi dělným lidem říkal slogan,, Oni dělají, že nás platí, tak mi zase děláme, že děláme".
      Mě je jedno co kdo o Skálovi říká, já mu nevěřim a
      za svým vyjádřením si stojím

      T

      • proud napsal:

       A uz tenkrat bylo bezny ze lidi koncili pod mostama,nemeli,praci,za co se najist,kde bydlet,na zdravi ani vzdelani a zrali chemickej odpad ze zapadu,ze? ;-)

       • Jaroslav Huml napsal:

        Tak ho nežer ty blbe, uvař si. nebo máš taky ve vyučím listě doušku ,,Nepouštět na saka" jako Bilak??

        • proud napsal:

         Vsak nezeru,ale mam starost o ty co jim nic jinyho nezbejva,to ti ale ty pitomce nic nerika!!!

        • proud napsal:

         Mimochodem,za komancu jsem vydelaval kolem 5-6 tisic mesicne jako mladej kluk,pozdeji to nastoupalo,umel jsem a nebyl linej,mel se o koho starat a na koho vydelavat.Umel jsem se postarat,to vsechno pochopitelne legalne a podle zakona,bez strejdy s rudou knizkou,holt sichty,ale se slusnym zivobytim.A pak jsem se vydal do sveta,abych zahy poznal ze to co jsme si nechali debilnima Humlama sebrat bylo pro obycejny lidi tim nejlepsim co zatim bylo i kdyz to davno nebylo dokonaly.Ale stacilo to povylepsovat,sundat zlodeje od koryt a mohlo se to zmenit v neco jeste mnohem dokonalejsiho,to narod ovsem nevedel ze dela kompars jeste mnohem horsim kretenum "Humlum"!

      • proud napsal:

       Ses obycejnej zblblej a systemem zmanipulovanej debil Humle! Kez bych mohl rict ze jen obycejna ovce,ale nemuzu,protoze debila si s ovci nespletu.

       • Jaroslav Huml napsal:

        Proude ty RUDÝ NOČNÍ OUDE. Máš závistivý vymytý mozek, je mi tě líto UBOŽÁKU!!!

        • Robo napsal:

         Tebe je každého ľúto.
         Si podobný ludomil, jak Sereš.

         Podobnosť čisto náhodná?

        • proud napsal:

         To sis splet adresu a ja se tim bavim,zavidet bys mohl nejspis ty me,a hodne zavidet!!! Mas za to ze tu pisou "chudaci"? Dalsi tvuj omyl:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

        • jan nowak napsal:

         .. kurwa Humr - OUD® .. je moje registrowaná značka !
         $$$
         Asi tě brzy nawštíwí muj Adwokát : //

      • vlad napsal:

       Jaroslave: Tvoje mínění o s. Skalovi je zcela Tvoje. A nikdo nemá právo Ti je brát. Máš své mínění a svoje zdroje. V pohodě. Já čerpán z jiných zdrojů. Normál. Nemusíme přeci ve všem být za jedno, ale také si nemusíme kvůli tomu trhat občanky :-) Já jsem prožil skoro přesně na půl život jak za tzv. komunismu, tak i teď za kapitalismu. Mohu srovnávat - chyby i "blbosti" v socializmu i to "nej nej" teď. Neberu Ti Tvé mínění o obou systémech. Jen stále věřím, antickým filosofum - Svoboda je tehdy, je-li svobodná většina společnosti. Tedy odvozeno: je špatně, když je svobodno (i ekonomicky) 10% společnosti na úkor 90% společnosti.
       Ještě poznatek jednoho mého spolupracovníka v r 1990, když jsme vedli debaty jak bude konečně nádherně jako v NSR a budou banány v obchodě furt. Tento (prac.důchodce cca 68 let) nás hodinu tiše poslouchal a pak pronesl: "Raději budu stát hodinu frontu na banány, než frontu na pracáku." Přiznávám, že jsem tehdy nechápal o čem mluví. Howg

       • Jaroslav Huml napsal:

        Re:Vlad,
        já také mohu srovnávat,nabytá volnost a svoboda je postupně potlačována chybí MORÁLKA, ve společnosti, lidi by rádi brali a nechtějí makat, jso práce je přitom dost, ale za ty prachy?
        Vždyď stát nám veme nějakých 80% výdělku a pořád je jim to málo. Pětina lidí žíví celý stát.
        Zkus si to vyhledat a spočítat.

 6. přemítač napsal:

  Nedalo mi to a koukl jsem na tzv. Týden s prezidentem se Soukupem z 26. 10. Po volbách jsou názory jaksi jiné, ale přitom stejné. Miloš, ač má někdy pravdu, tentokrát mne jeho alibismus jaksi mlátil do uší. Neustálé opírání se o tezi správnosti voleb a klanění se vůdci se zlatou medailí na krku, jelikož ti co mají medaile bronzové či stříbrné se musí zkrátka poklonit. Tato teze je pro Miloše nezpochybnitelná. Vítěz bere vše. Dal na to nejvíc prachů a je tím pádem největší pravdomocnář. Nemohu si i tentokrát nevšimnout malé averze Miloše vůči Soukupovi, který je dle mého v jeho očích jakýsi hlupáček, který nechápe smysl řízení v demokratickém řízení. Otázka, kde se Soukup ptá jak by reagoval p.rezident na nesestavení vlády je poměrně kuriozní. Miloš by podporoval kliďo několik sestavení, není problém i opakování voleb prý. Víte prý proč? Jelikož strany který skončili dole a procpali se ke korytům tak tak, tak ty by měly při opakování velké problémy, protože by neměly peníze na opakování kampaní. Tudíž by Andrejko měl vlastně procent víc, jako že něco kolem 40% a to už by mu nikdo nezavázel. Tudíž vlastně přiznal, že ten kdo má nejvíc žetonů, má právo rozhodovat. Nu a ti co do něj hejtují, ti že mu prý závidí úspěch. Úspěch je jistě hezká záležitost, pokud je dosažena poctivou prací, nicméně pokud v rámci zákona, který podporuje ekonomické vydírání je pro něj úspěšný člověk, co na to říct? Nemá koule na to, říct jak to je. Ale působí distinguovaně a v rámci tzv slušnosti. Osočovat ze závisti, je toto možné? I na toto on přistupuje? Na tuto lacinou hru? Co je Závist? Podle mého je to jediné, lidi vidí za oponu za...vidí? Vidí tedy něco co má zůstat skryto? Skryto pro někoho, kdo chce držet svoje bohulibé záměry? Jak je lehké překroutit slova ve svůj prospěch. Je to jen hra, jak nám vnutit správnost pravidel a jejich rámec. Kdo nahlédne za oponu, je okamžitě dehonestován. Tak se chrání jejich parazitování ne? Miloš pouze opět ukázal jak je pro něj důležité chránit hranici těch, co drží největší balík žetonů. Ono co jiného mu zbývá že?

  • vlad napsal:

   Přemítači: President Zeman zcela jistě není můj šálek kávy. Byť jsem ho v druhém kole volil, protože jsem nechtěl "kavárníka" a amerického trolla Knížete za presidenta. Tož tak.Bohužel opět není nikdo " v širé" stepi kromě Zemana, koho volit. Ano souhlasím. Zeman je demagog.Ale je jediný z kandidátů na presidenta, který prosazuje nezávislou politiku od NATA nebo Oligarchů. Všichni ostatní jsou pro politiku Čína nebo NIC! Sankce proti Rusku (Putinovi) nebo NIC!!! A proč nekooperovat se všemi??? Jako nezávislý, dnes se říká populárně WIN - WIN :-)!
   p.s. tiše přiznávám, že jsem putinovec. Pokud bude Putin proti oligarchii a pro lidi.

   • přemítač napsal:

    vlad Podívejte, mě je celkem jedno koho jste volil. Každej má mít svůj názor a pohled na věc. Souhlasím, že kníže to je dinosaurus co už měl být dávno pryč. Nicméně i on dokáže někdy přiznat co je vlastně pravda. Je prozápadní a to je na něm hnus za mě, je to jeho slepota v tu ideologii. Naposled myslím na seznamu přiznal, že z jeho praxe ví, že většina politiků jsou zaslepeni mocí a jdou si pro cíl i přes nechutné a nehezké způsoby a že ta závislost na Moci nad lidma je strašně návyková, tím přiznal co jsou ty hadi v těch stranách zač. Otroci vlastní závislosti a pocitu vlastní vyjímečnosti nad ostatníma hnidama, co maj stejnou díru v pr.eli. Koneckonců už asi pochopil, že je čas taky ve svým věku aspoň trošku říct co za "smetánku" voni jsou. I když polovinu jsem mu nerozuměl. A jak říkáte lepší volba nebyla, jsme nuceni volit jakési menší zlo nebo to zlo. Ale třetí varinata nezlo tu není.K té myšlence kdo je prozápadní či provýchodní. U mě převažuje poměrně značná a negativní zkušenost právě ze západu, opravdu jsem tam nepoznal moc spravedlivých lidí. Ti co si mysleli, že jsou spravedliví, byli ve skutečnosti spravedliví jen pokud jste dodržoval jejich pravidla, neexistovala dohoda či kompromis, vždy měli trumfy finanční a rozhodovací, což pro spolupráci není dobré podhoubí. Nakonec se to vyjevilo jako hnijící zvrhlost, která musela být opuštěna, jinak bych byl dnes psychicky nemocný. Říkám kooperovat ano, ale za podmínek kompromisů obojetných. Což jak říkáte je i kus Putinovy myšlenky. Co se týče té Číny, už teď je dle mého její konec narýsován, již teď jsou v některých oblastech drazí a přesouvají to do Vietnamu Indonésie Indie a asi do budoucna do tý Afriky, dle modelu neomarxistů? Vymačkat citron a jít do dalšího vyhladovělýho regionu, kde je potenciál opět ždímat.(zbořenou pyramidu postavit jinde) Jinak z mého pohledu pidizemě a našeho národa, myslím, že lidi nemaj problém se spoluprácí východ západ, pochopili, že nechat si ukrást to co bylo jejich je naše volovina? A chcou mít zem ve vlastních rukou se soběstačností v rámci našich možností a zbytek by byl na dohodách s ostatníma a jejich řekněme rozumných dohodách? Problém ,kterej je z mého pohledu ožehavým tématem je ta robotizace, sám jsem v tomto oboru měl čest nahlédnout, tlačení na automatizaci bylo obrovské. Je třeba pochopit, že stroje tu jsou na to, aby nám v rámci základních potřeb ulehčili kroky při práci, ale né aby nám tu práci vzali kompletně. Lidi práci potřebujou, pro mnoho z nich je to životní smysl, kterej nám nesmí být ukraden. Vrchní vrstva si chce utvořit monopol skrze strojírenské a robotické automaty a nahradit tak lůzu, která je pro ně přebytečná. Nevím jak si tohle představuje třeba ten Putin, to rozdělí svět na regiony soustružníků, automobilek, textilek, těžařů ap? Nebo to rozdělej v rámci možností danejch států podle surovin? Což v kontextu touhy po samostatnosti bude zřejmě upřednostněno? Nevím jak to chcou třídit a rozložit, aby nebyl nikdo extra bitej. Každopádně jeho myšlenky maj hlavu a patu a před pár lety byl za velkýho blázna v očích těch marxistů, který nevěřili v to, že tu ona komunita v lidech nabere nějaký směr či schopnost se vzepřít. Co si budem povídat, to Rusko je přirovnaný k tý Harmonice co se stahuje a rozpíná a budem asi svědky toho rozpínání, jen ty starší generace budou stále brojit, protože maj v hlavách tu starou ideologii a myslej, že jim přinese znova to co už zažili, což je utopie, nejde si myslet že někdo myslí stejně ve 30-ti a pak tak i v 50-ti no. Chybí sebereflexe, že vše je v nekonečné proměně? Co je snad nabíledni je posichrování si toho co nám patří a nenechat týct proudy někam do tramtárie viz. Voda co patří Francouzům ap. už jen tohle je absurdita totálních rozměrů, která by měla být okamžitě zrušena. Směřovat více na smysl a cíl práce jednotlivých lidí a hledat cesty jak uplatnit lidi v tom co chcou sami dělat. A hlavně vymazat z hodnocení lidí nějaký faktor "výkon". Tohle je tu ze západu strašně prorostlý, to bych vymýtil přednostně, zlikvidovat ty represe v podobě nátlaků, tam fakt věřili, že vytvářením stresu jste výkonnější.(přitom každej chce kupovat kvalitu a mít nějakej výrobek spousty let, dřív pitomej bojler měl životnost i 30 let) Nevím proč bych měl toužit po tom, aby člověk nenáviděl svý zaměstnání, je to s prominutím pí.ovina.

    • proud napsal:

     Dost rozumnejch nazoru :-).Ano,maximalni sobestacnost a prace ktera je potreba,bavi a je prospesna,za dobry zivobyti ve svrchovanym state,kde se jde posunovat dal bez panackovani jinejm,o nic jinyho ani nejde.

  • vlad napsal:

   Jooooooooo jsem zapomněl: ZA všechno může Putin a Rusko!!!!!!!!! :-)))))) Dnes například u nás pršelo!!!!!! Fuj RF a Putin

 7. Jaroslav Huml napsal:

  I za sociku, byli somráci!! Stáli v Automatu Koruna na Václaváku a čekali na zanechané jídlo, ještě si pamatuji na jeho výrok,, je ta nožička párku volná?". Byla to jejich volba!!!
  Komunisti byli vždy nedůtklivý, jste pořád stejní.
  Ty vaše fráze komu s tím pomůžete, všechno kritizujete, mám pořád v paměti. Jak jste zničili Venezuelu, a další ekonomiky.
  Severní Korea je váš cíl. Pořád nesnášíte samostatného soběstačného člověka, který i když padne do sraček tak se snaží sám se zvednout a dokáže pomoci i druhým a to grátis,
  ale to váš bolševickej vymytej mozeček nepochopí.
  Je mě vás líto.

  • Robo napsal:

   Pletieš hrušky s traktormi, ty bolševik.

   Dve veci:

   1. Za komančov (čo bol projekt tých istých, ktorí vymysleli kapitalizmus) boli "tí tvoji párkari" somráci. Sami si to vybrali, nechceli niekde makať.
   2. Teraz sú tí somráci pravdepodobne "mienkotvorní umelci"

   Vidíš ten rozdiel?

   Ako by si mohol, trollovia tu nie sú od toho, aby niečo videli.

   • Jaroslav Huml napsal:

    Kapitalizmus byl přirozený vývoj!! Zato socializmus byl vymyšlen a násilně nastolen, poté přišla nadvláda namezdní pracovní síly, ze které se stali ,,vedoucí kádři" A dodnes se z toho marazmu nejsme schopni vymanit a asi již se nikdy nevymaníme. IQ tykve to , ale nikdy nepochopí.

  • proud napsal:

   Mas za to ze jsi na svete aby ses udrel a hrabal pod sebe,nebo vymrdal s druhejma a udrel je a hrabal pod sebe za ne? To je mi te teda lito...........

   • Jaroslav Huml napsal:

    Abych se udřel, ale to Bolšán nikdy nepochopí, protože máte malá levé ruce, ale velkou prolhanou hubu!!

    • proud napsal:

     Znas vubec vyznamy slov ktery pouzivas? Co je bolsevik,komunista,trockista?Kde kdo a kdy sedel a co delal?Kdo byl kdo? Mas v tom dobrej bordel ty moulo:-))))))))))))))))))))))))))))))))

     • Jaroslav Huml napsal:

      Trockista jseš ty pitomo.Bronštejn

      • proud napsal:

       Kdybych byl,zeptal bych se te kde bydlis a jel ti uriznout tu blbou makovici,takhle se jen tlemim tvoji blbosti:-)))

       • Jaroslav Huml napsal:

        je škoda tohohle webu, vypadal slibně, ale je to jen další pobočka Halo novin.Mylel jsem, že pan Korál je jiného ražení.Tohle je ubohost a hovado Proud by potřeboval dostat přez hubu jako Dolejš pak by se možná vzpamatoval.

        • proud napsal:

         Hele stacilo,ztratil jsem s tebou uz dost casu,kapitaaaalisto:-))))

        • proud napsal:

         A jestli mi chces dat do drzky,jsem ti plne k dispozici,ja tusil ze by mohlo bejt jeste vic srandy a k tomu i trochu uzitku,vem si teplakovku at si neznicis oblek az te dostanu na hrani:-)))))))))))))))))))))))

 8. jan nowak napsal:

  Internacionála
  V.I. Lenin , jan nowak

  Mý Krrtci dem ruku w malé ruce tří.máme
  Práápory rewoluce.. Hwězd.. 3 * * * Hwězd ~ pam-pa-dam ..

  ps : Gdy mi zaplatíš $$$ za-to Erk® - Dobytku ?!!

 9. Jaroslav Huml napsal:

  Pitomec, který se skrývá za přezdívkou je ubožák. Ale takoví už komouši jsou, kasají se, ale skutek utek, mají plnou hubu sociální spravedlnosti,ale když dojde na lámání chleba tak zalezou a chodí si stěžovat na Uliční Výbor, běž blbe do Tuzexu a můžeš snít jaké to bylo krásné,
  jak jsi školil va VUMLU.

  • jan nowak napsal:

   .. já to www wěděl !!
   A - Už je to-ta-dy : p
   Humr.. nechceš ňá~ký BONY ??
   Sou teď před wánocema trochu dražžššší ...

   Michaela

  • proud napsal:

   Hochu,ja se o sebe postaral jinde,o tom se tobe ani nezda,tuzex a vuml necham tobe:-))))))))))))))))))))))))))

   • proud napsal:

    A reknu ti,ze evropa se zahrabava sama s tema srackama co se tady prodavaj,nejen u nas,i na slavnym zapade,nekoupim si v ni ani kladivko:-))))))))))))))))))).Problem je ze v usa je ta kvalita,ale bohuzel na ukor zbytku sveta,ale kdyz mas,nakoupis si tam vsechno,i ponozky,nejdou s tame odtud srovnavat o ostatnich hadrech a naradi ani nemluve:-)))))))))))))))))To je tady pro tebe,jen si dej,moulo ;-)

    • proud napsal:

     Bejvaly doby kdy jsme meli i to naradi prvotridni,ovsem ty se ti trapne protivej,asi jsi umel hovno!!!

     • Jaroslav Huml napsal:

      Jo, jo ty rudej ďáblíku, proto na vnitru měli nářadí Beta a Usag, ale to ty rozoumku nepochopíš.
      6000kč měli jenom partajní orgány a ty jsi určitě vítal Bratrskou invazní pomoc tak sis to ty kolaborante vysloužil!!!

 10. Jaroslav Huml napsal:

  Proude- typ č.II, ty budeš ten co chtěl v pořadu u Bobošíkové šacovat lidem kredence jestli tam nemají něco cenného !!!
  A pak mu domluvily V Dejvicích u metra a tak dost ubral ze své rétoriky-Dolejš.
  Příklad vaší mzdové politiky:
  V praze bylo družstvo Dipra vyráběly se tam různá těsnění a kabeláže do aut a podobně, platová výše od 600kš do 1200kč
  to jste je přepláceli- né??? Takových příkladů by se dalo najít více.
  Další příklad Tajemník ne Praze-1 Štěpán chodil po Ústředích
  podniků na jeho rajonu a bral co dali. Za dva roky ve funci chodil po žranicích(dnes rautech) a ptal se zda ty kuřata jsou ze statku z Lán od jinut bych jídlo- kuřata nejedl.
  Byly krmeny šrotem a ne granulemi.Ale to šlo jen pro komunistickou šlechtu, a nám plepsu stačilo mléko od krav krmených zkvašenou siláží.Ale je pravda, že jste přebrali prvorepublikové receptury a udělali znich svoje normy.
  Které po revoluci byly zrušené. A dneska nám cpou ty srágory- tak je nekupujte!!! Dalo by se toho napsat mnoho, ale vy levičáci byste to mozkově nepobrali.

  • proud napsal:

   Rikal jsem ze stacilo! Bez si spamovat jinam,kretene! A nestezuj si,zijes jak sis zacinkal,debile!

   • Jaroslav Huml napsal:

    Já si ty hovado debilní nestěžuji, ale ty blbče si stěžuješ jak ti vzali ty komunistický výdobytky, co jste lidem nakradli.
    Tohle byl rozumnej pravicivej web, krerej jste infiltovali a zase ukradli.Děte dohajzlu blbče!!

    • proud napsal:

     To mohlo bejt vsechno mozny,hlavne informacni,ale pravicovy,to ses rano vzbudil a mels ruku v nocniku,ne? :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    • proud napsal:

     Nejak dlouho ti ty zmrsena hlavo trva nez pochopis,ze tohle neni web ani pravicovej,ani levicovej,tady jsme davno z tech nablblejch tanecku vyrostli................a to te sere,demente,ze uz vam to nezerem,a bude hur,spolehni se! :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

     • Jaroslav Huml napsal:

      ty máš IQ tykve. Myslel jsem, že je to alternativa ke Zvědavci, zmýlil sem se. Jinak v každým z nás je kus žida ty imbecile. Je dobře, že končíte a budete si ty blbý žvásty tady vyměňovat a litovat, že blbci jako já vám rozkopali ty vaše nakradený bábovičky. Také si můžete rýmovat- republice více práce to je naša agitace. Taky roztočme kola co jsme ukradli, ale neuměli řídit a byli jste rádi,že jste to předali za beztrestnost.

      • proud napsal:

       Ty ze rozkopes? :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

       • Jaroslav Huml napsal:

        Ještě jednou a naposled. jestli já jse žid jak ty pravíš tak ty jsi ubohá BUZNA. a tohle je zbytečná ztráta času. Socko ubohá!!!!

        • proud napsal:

         To je dost ze ti dosla ta ztrata casu kterej tu s tebou marnim,ale aspon z tebe mam prdel ;-),imbecile zidovskej! Jak se vyjadrujes,tak ses nazejvanej,siozidovska pravice :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  • proud napsal:

   Tak si to uzij,nez se lidi naserou a slapnou ti na kuri oko!

 11. Jaroslav Huml napsal:

  Ještě si neopustím jednu věc.
  Lenku Procházkovou neznám, vím, že se angažuje v církevních restitucích.
  Asi její otec pan Procházka napsal knihu- Ať žije Repulika,je to moc pěkná kniha a je tam doslov, který stojí za přečtení!
  Ale k církvi:
  pamatuji si vyprávění řádových sester z Broumovského kláštera o Padesátých letech, kdy museli nastoupit do výroby, chodily do lesa zbírat semena(šišky) ze stromů dvě se přitom zabily!!
  Dávali to zavinu Husákovi a možná i zato seděl, ale to se vám soudruzi nehodí do vašich ideologických žvástů!!!
  Řádové sestry, vydělali nějaké peníze a chtěli je darovat školství, ale soudruzi to zamítli tak peníze při měně propadli! Restituce byly správně, ale vy levičáci a proletáří to nikdy nepochopíte.
  Rozlezlezli jste se do všech stran a jenom rozdáváte a tím si kupujete svoje voličstvo a jenom jeden člověk s tím dokázal tvrdě zatočit, stát funguje a je pokoj. Práci čest a rukám klid

  • proud napsal:

   Tahni chcipnout do kostela,zide!

   • Jaroslav Huml napsal:

    Jenom poslední věc, tento web, když měl problém , tak na můj popud ho kdosi jako přátelskou službu dal dohromady, kdybych to býval věděl co jste za svoloč tak jsem se nato Vy....!!!
    Mohlo mi to dojít už když majitel tohoto webu jezdil zdema hromadnou dopravou a neplatil a pak si stěžoval na exekutory. Měl chodit pěšky nebo na kole a protestovat , ale tohle opravdu ne.

    • proud napsal:

     Kdyby mi takovy hovado jako ses ty melo s necim "pomoct",tak bych se stydel podivat i do zrcadla,siozide!

     • Jaroslav Huml napsal:

      Takže ty sráči si Korálek to ses teda ukázal frajere.

      • proud napsal:

       Blbe:-))))))))))))))))))))))))))))))))

      • proud napsal:

       Nevim co nebo kdo je koralek,ale vim ze budu jednim z teh co ti s radosti zatnou tipec,kdyz te predtim nesezere rakovina,co se tady za ni tak beres!

       • vlad napsal:

        Proud: Ahoj, je to marné. Zbytečně se dohaduješ s puberťákama. Oni nechtějí debatu nebo fakta. Mají radost se hádat. Odhaduju cca 15 - 16 let. Měj se hezky :-)

        • proud napsal:

         Njn,vim,ale zas na druhou stranu jsem si taky ponadaval a odreagoval se :-)

 12. vlad napsal:

  Ahoj Robo, rád Tě vidím po dlouhé době :-) Trošku jsem se zúčastnil diskuze. Už jsi asi pochopil, proč sem moc nechodím. Bohužel, je škoda tohoto serveru, Kdysi tu bývaly i plodné diskuze, byť s hádáním. Dnes? Je škoda plýtvat slovy. Místo diskuze s fakty se tu šermuje nadávkami.
  Měj se hezky.Jooooo, to pivko někdy dáme :-)

  • proud napsal:

   Njn,kdyz ono na nektery nic jinyho neplati,kolikrat ani ty nadavky nepoberou.......

   • vlad napsal:

    Proud: Ahoj....moje reakce je omylem o kousek výše. Opravdu to nemá cenu. Pamatuju cca 2 roky zpět, tento server měl úroveň. I když se to tu samozřejmě taky hádalo. Ale aspoň s argumenty

    • proud napsal:

     To je prave to,samej plac,pak nadavky,nekdy logicky,ale jak napises pojdte neco delat,nebo alespon vymyslet,shodnout se na nejaky vizi...............je ticho,a dlouho .......to najednou nikdo ani nenadava,ani neplace,natoz aby sel do diskuse opravdu o necem,slysel bys spendlik na zem spadnout.

  • Robo napsal:

   Zdravia, vlad, jak sa darí? Rád Ťa po dlhšej dobe vidím:-)
   Tento server nieje zlý, len mi niekedy výberom autorov článkov pripomína tak trochu multikulti:-))

 13. vlad napsal:

  Zřejmě by měl občas zakročit admin :-)))

  • proud napsal:

   Taky si nekdy rikam,ale pak mi dojde,ze by to nebylo spravny.Kazda mince ma dve strany. Staci kdyz to cas od casu "vycisti".Ono mazat a banovat smrdi kontrolou a manipulaci vzdycky,i kdyz je to v dobrym,ale co je to dobry a co to spatny,a to zase taky nechceme,holt je treba zatnout zuby......

 14. Maroš napsal:

  Soudruzi! Komunizmus je ideový predvoj sionizmu! A nie len to - ešte aj biblický projekt je ideový predvoj sionizmu - pretože vytvára KRIMINALIZUJÚCE PROSTREDIE = BEZTRESTNOSŤ - pretože všetky hriechy už sú dopredu vykúpené - akože Kristom na kríži. Akože. A tak môže zhýralosť pokračovať. Za komunizmu sa tak dobre kradlo, ako ešte nikdy - komunizmus vás-nás starších chytil za gule - POKUŠENÍM! A tak sa kurva nedivte, že zlatá mládež komunistickej verchušky do dotiahla až do extra ligy! Vy len - po regionálne otrocké mančafty - sem tam niečo na prilepšenie. Áno, aj ja som si občas potiahol kus železa, štósik papierov do stroja, to je fuk - dôkĺežité, že áno. To, čo nás tu potom všetkých nasiera, je tá drzosť tých hore - že NEMAJÚ MIERU PRE DROBNÉ KRÁDEŽE - že im nestačí pár pytlov cementu na chalupu - lebo len o tom je to! Ale ako sme tak ďaleko dostali, keď ešte v 60-70-tych rokoch si ľudia nezamykali domy, ak niekto na lyžovačke na Čertovici stratil bytoh - nikto mu ho nezobral, ani medveď - pokiaľ tam nebol chlieb so slaninou!
  Pjakin raz spomenul, že boľševizmus je tak hlboko vkorenený v ruskej povahe, že boľševizmus zanikne, leda ak zaniknú Rusi. Židoboľševizmus. Ale ako to? No jednoducho - v mozgoch funguje už 2 storočia ovládač - humanizmus - akože ľudskosť a "spravodlivosť", a tolerancia - akože zhovievavosť - aj s hovädami. Ale ako sa tam do tých hláv toto dostalo? To už Pjakin nespomenul - nemôže si to totiž dovoliť! Do ruských hláv do dostal geniálny Puškin, po svojej zinscenovanej smrti alias Alexander Dumas! Veru tak - prebehlo formovanie informačného poľa, ktoré ďalšie generácie pripravilo na radikálny re-evolučný marxizmus! A ďalej to poznáte. RIADENIE A ZOTRVAČNOSŤ SOCIÁLNEHO SUPERSYSTÉMU! Tak sa tu kurva hádajte! Či je lepší socializmus ako komunizmus, alebo komunizmus ako neomarxizmus. Stále je to len korporátny fašizmus nejakej verchušky. Ešte raz - začalo to osvietenectvom, potom francúzskou revolúciou - exportom liberté, egalité fraternité do Ruska ovládaného najprv despotmi, potom despotickými hlupákmi, vojnami, hladomormi - tradičné duchovné Rusko - zvyšky Tartárie - pod velením Pugačova, boli zlikvidované Romanovcami, aby Západ mohol dostať pod kontrolu Sibírsku Tartáriu, Ďaleký Východ a Aljašku - aby Globálny prediktor mohol prepojiť svoj ústredný projekt HODVÁBNU CESTU cez Áziu - Sibír - západ USA - kde bieli kolonizátori zdecimovali zasa indiánov, a zdrojovo exploatovať - zlato, ropu - nemeckými židorusmi "darovanú" Aljašku, a potom to prepojiť cez boľševikmi rozvrátene romanovské Rusko - späť do západnej Európy. Niečo nevyšlo, keď figúrky zradili svetovú re-evolúciu a začali sa hrať na patriotov. Lenže ten patriotizmus je stále viazaný na to informačné pole, ktoré dokázal vytvoriť jdenjediný génius - Puškin, alias Dumas! A "obaja" sú TABU! - jeden v Rusku, druhý vo Francúzku a Z. Európe. Marx je druhá kapitola projektu - Kalergi tretia!

  Toto si pozrite, a zapne vám to!
  Ako bola zničená Veľká Tartária "na pozadí" globálnych zmien jediného svetového impéria Globálneho Prediktora /GP/!
  КАК БЫЛА УНИЧТОЖЕНА ТАРТАРИЯ! КОГДА-ТО ВЕСЬ МИР БЫЛ ОДНОЙ ИМПЕРИЕЙ!
  https://www.youtube.com/watch?v=EwKWDrxSgE4
  Война Романовых с Тартарией
  https://www.youtube.com/watch?v=O3E_O5q8WFY
  Pravda o Puškinovi - Alexandrovi Dumasovi
  Вся правда о Пушкине
  https://www.youtube.com/watch?v=E6BshLXIgkA

  No a nad tým všetkým tróni "komunizmus" - biblický projekt! Sliepka, alebo vajce?!

  • proud napsal:

   Me to spis lidove receno smrdi tim,aby se docililo zostuzeni komunismu tak,ze by (ne o nem) o nekterejch jeho ideach bylo cloveku hanba a trapne pred sebou samym byt i jen premejslet,coz je zaruka udrzeni financniho a obchodniho systemu v jakykoliv podobe,hlavne to otroctvi a otrokareni v lidech udrzet!!!

   • proud napsal:

    Problemem pro vsechny ismy a herce s hereckama co si hrajou na pravy a levy je,ze ja na ne seru na vsechny,vsechny ismy,vsechny strany a vlady,premejslim ne o tom nejakym ismu,ale o cloveku a pro lidi,to vsechno obnasi tzv. navrat ke korenum i kdyz po mym a duchovno,i kdyz po mym.Protoze silne pochybuju o tom ze jsme prisli na Zem ji znicit a sebe taky,coz neustale delame,i navzajem,pro par babek,doufajic,ze se staneme zapraskanou elitou,alespon tou mistni troskou,v duchu americkyho snu mame ovsem pred ocima aspon tu Evropskou,jak ne svetovou netuse,ze elita se nevypracovava,elita se jmenuje,navic je vzdycky nasledkem penez a moci coz je vzdycky za cenu niceni druhejch,ostatnich.To je ten spravnej ideal? Nebo je obycejnejm lidem blizsi ten takzvanej "komunismus"? Presneji,nektery jeho ideje? At si odpovi kazdej z tech co ma zakladni plat,nebo trosku vic,ci ubohej duchod,sam,kdyz se diva jak si nekdo zije i kdyz on celej zivot drel jako kun a snazil se zaopatrit deti v blahovy nadeji ze dopadnou lip.......

   • Petr C napsal:

    Take si nekdy myslim, ze komunismus byl vytvoreny, pro to aby se lidem dokazalo ze nic lepsiho nez kapitalismus neexistuje. Ja osobne jsem proti komunisticke ideologii. Je mi jasne ze na neco takoveho neni lidsvo pripraveno. Navic vidim ze pokud ma nekdo neco bez prace degeneruje.
    Pokud pochazime z prirody, zaden komunismus nam bizky neni. V prirode plati urvi co muzes a silnejsi vyhrava.

    • proud napsal:

     To promin,ale proc mi to prijde,ze prirodu vubec nechapes,v nicem? Priroda je hospodar,nevyhrava silnejsi,ale zdravej,rodi se podle okolnich podminek a podobne,nemocni a nemohouci podlehnou zdravejm.Nezabiji se hlava nehlava,jen pro potravu,nikoliv "na sklad".

     • proud napsal:

      A mimochodem,priroda je vlastne takovej ten "komunismus" uz sama o sobe :-))))))))))))))))))))))))

     • Petr C napsal:

      Proude v prirode ziji uz pres petadvacet let. Les mi zacina 3m. od baraku. Zvirata se tu zerou na vzajem jedna radost. Samozdrejme ze silnejsi vyhrava. Jestli Jste presvedceny ze zrani jsou jen nemocni, tak jste v divocine nikdy nebyl. Zvirata si nedelaji zasoby? A co grizzly, nebo marten ? Nebo i ty male veverky. Kojoti zabiji vse co se hybe a jak se porvou o kus zvance. Priroda je
      kruta, ale krasna. No jestli si tak predstavujete komunismus, tak bych ho Vam pral zazit.
      Priroda neni zaden hospodar, ale je pravda ze dokud do ni nezacal ryt clovek regulovala se sama.

      • proud napsal:

       Peto,les mi zacina od baraku ne 3 metry,ale nejakejch 200,priznavam:-).A v tom lese jsem svym zpusobem zil nejakejch cirka 8 let z tech 12 v ameru? Nevim presne,ale zil o kazdy volny chvili delsi nez 1 den,kdy se mi vyplatilo do ni dojet.Potkal jsem vlky na 20-25 metrech!!! Nejnadhernejsi zazitek myho zivota.Z kojotu jsem mel vichr,ti prede mnou nebyli jisti nikdy.Ale na dokonaly poznani prirodyu to je vsechno malo,ale vim o ni dost,vzhledem k tomu ze uz jako kluk jsem k ni inklinoval a nepustilo me to ani v dospelosti,jak jsem padnul na knihu o ni,natoz pojednani znalce,uz jsem v tom lezel,takze ti dat za pravdu uplne nemuzu.Tvrdis co vidis,ale vidis to tak jak to skutecne je? ;-),Protoze kdyby bylo,jak by vypadala ta priroda podle tvyho modelu za par stoleti? ;-)

       • proud napsal:

        Priroda je genialni a ma to genialne zarizeny,ale divej se na ni jejima ocima,ne lidskejma ocima hosta kterej do tyhle prirody puvodne nepatri a nema ani snahu se od ni ucit a s ni zit.

        • Petr C napsal:

         Proude Vy prirodni turisto, nepoucujte mazaka jak se ma divat na prirodu. Kojoti si pred Vama nebyli jisti? To chodite do prirody ozbrojen? V tom pripade chapu Vase nazory ze clovek nema snahu. Ja v ziji a flinty mam zaprasene. Vlci a kojoti nejsou cloveku nebezpecni, ti cloveka uciti a pelasi.
         Ja jen reagoval na to ze Vam priroda pripada jako komunismus. Mozna ze jo, ale komunismus jaky produkoval Bronstein.

        • proud napsal:

         Vidis mazaku,a zase omyl:-).Vlci nejsou nebezpecni,to je pravda,berou nas jako rovnyho s rovnym.Ale kojot,to je uplne jina lace,jestli jich kolem mas dost,neskodilo by ti se o nich poucit ;-).Jeden,dva ti s cesty pujdou,ale jak jich bude smecka,klid se radeji ty sam.Jsou jako cikani.

        • proud napsal:

         Tady uz ne,ale v ameru jsem lovil,jisteze jsem byl ozbrojenej,ze zacatku jen luk a nuz,pozdeji jen pro sychr jeste pistoli,to kdyz jsem se dozvedel,ze lzou o zviratech co "ze prej" ve Wisconsinu nejsou,nikdy jsem ji nastesti nemusel pouzit,ale jak se kolem potulujou pumy a medvedi,jeden si je prece jen jistejsi.

  • proud napsal:

   U toho,nebo tim ,to vsechno zacina a konci,co vychovame,to pojede dal,nebo se to znici,nebo znicit necha,to je budoucnost........

 15. Přemek napsal:

  Děkuji Vráťovi Vyhlídkovi za Lvího stíhače. Je v něm více lidské důstojnosti a onoho člověčenství než v plcích mnoha nejen komunistických politiků. Jsme hrdý národní socialista. To znamená, že si dobře uvědomuji, že komunismus jako pojem je dnes stále spíše rozdělující než spojující. Proto bych i panu dotoru Skálovi velmi rád navrhl schůzku a prohodil s ním pár slov o způsobu, jak pomocí národně sociální ideje najít lidskou důstojnost, což je, nemýlím-li se, slučitelné s nemarxistickým pojetím komunismu. Jelikož nejsem duchem propagandista, ale učitel a průvodce, přirozeně preferuji nedirektivní a nevnucovací charakter předávání informací, které účinně snižují entropii, což každá propaganda v neznedbatelné míře nečiní. Něco jako komunismus nelze bez vědoucích komunistů vůbec projektovat. Změna v nás samotných musí být podchycena žreckými vědoucími, kteří nejen dobře analyzují a snad ještě lépe projektují, ale především dobře vědí, že člověk je tvor vnitřního sváru, jemuž je třeba pomoci právě oním průvodcovským podáním informací a pomocné ruky k jejich vstřebání a pochopení. Komunisté nesmí působit ani jako marxističtí elitáři ani jako naivní snílci bez cíle, metody a nástrojů. Cíl snad mají, ale je příliš vzdálený a cesta k němu zatarasená lidmi s nelidskou psychikou. Učme tedy lidi hledat a nacházet v sobě Člověka a potlařit v sobě bestii. Notorické nepoučitelné bestie (psychopaty) pak nutno od společnosti bezpečně izolovat a využít jejich tažné síly ke splátce nákladů bezpečnostní izolace. Informujme lidi, že je možný lepší život, když zvolí národní socialisty jako své spoluobčany, kteří disponují vědomostmi i mravností a jsou tak jejich přirození učitelé a průvodci, kteří jdou všem vlastním příkladem. Váš Petr Ježek

  • proud napsal:

   Hezky Jezku,to uz se mi libi vic nez pokriky ruznejch krtku a jejich krtincu co neberou duchovno a onu lidskou prirozenost nejen vazne,ale vyslovene ji jen kazdym blemcem popiraji a chteji hnat stado.......

 16. Přemek napsal:

  "Jsem...". tedy nikoli plural majesticus :)

  • Maroš napsal:

   Přemku - logos nie je a priori slovo, logos je apriori obraz - obraznosť - vizualizácia, a aby mohla fungovať - je to ako s fenolovými epoxydmi - živica potrebuje tvrdilo, teda v kreatívnom procese - idea = vízia + emócia = výsledok. Tú emóciu navrhujem zameniť slovom nadšenie pre vec. Z magického hľadiska - tou správnou emóciou je nie reaktívny na podnet - stav blaženej radosti LEN TAK - niečo ako motýliky v bruchu, ale nie pri zásahu Amorovým šípom - to je reaktívna radosť. Preto komunisti používali kľúčové zaklínadlo - BLAHO! ??? Lenže zároveň - komunisti zrušili duchovno, preorientovali ľudí na materiálno, a teda - zhmotnili "blaho" na vlastníctvo vecí. Výsledkom je - že produkt komunizmu - odduchovnený človek, už teda nezažíva pocit blaženosti - LEN TAK - napríklad pri prechádzke jarnou prírodou - keď sa môže cítiť šťastný v duchu, v mysli, aj v tele tak, že ani nevie prečo. ???

   A o tomto kurva od komunistov, ani socialistov nepadne ani jedno logos! Banány, alebo pracák? Pivo s utopencami, alebo bez?
   PSY fičia na dopamíne - je to o. i. hormón radostného očakávania - viď Pavlov reflex. No tak som fakt zvedavý - aké hmotné statky komunizmu mi to tu bude zase niekto dávať pod nos, keď o ne nemám záujem?! ???

   Iná vec - obecné blaho, obecná prospešnosť. Teraz nehovorím o nútených prácach úradu práce, ale o "komunitnom" záujme. Prečo stále to "komu"? Komúna, komunardi! Veď je to ďalší ovládač - aby ľudia boli pripravení v rámci sociálneho darwinizmu stále na triedny boj! POBIŤ SA O KOSTI! Stále musíme mať ten pojebaný komunizmus pred očami? "Príroda je komunizmus!" - to si posral Proude! Komunizmus je rozbúrený oceán?
   So žralokmi a vlnami? S milónmi mřtvych - V MENE KOMUNIZMU? Kedy ťa príroda postaví k múru - aby ťa odkrágľovala?! Choďte do riti!

   • proud napsal:

    Nezastavam se komunizmu(nikdy nikde nebyl),ale mam z tvejch vylevu pocit ze nemas ani potuchy o co jde! Tak mimochodem,za sociku byl prave duchovni zivot pro ty kdo o nem vedeli nejlip moznej!!! Meli mnohem min starosti a mnohem vic casu a moznosti prave na nej!!!

   • proud napsal:

    Libi se mi jak se ukazuje jak kazdej neschopnej vandrak kterymu komancove slapli na kuri oko vyskakuje :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).Ti schopni se bud zaridili,nebo vzali caru,nebo drzej picu a nenadavaj na neco co nebylo tak spatny vinou lidi co to vedli,jak by bejvalo mohlo,a ze se rezim branil? A co jako,mel se nechat sundat takovejma imbecilama co se jim nechtelo makat ,jen se zasivat a ksdeftovat,nebo vybirat valuty pro "politicky" vezne? Picu,hosi,picu!!!Kdyby lidi nebyli blbi,mohli z nej neco bejvali udelat,to slo,ne ze ne,dneska je to mnohem horsi!

    • proud napsal:

     Jenze stado se nectelo starat,tak se nechalo hnat,a ted machruje,kdyz neni ceho se bat,tenkrat ale jen podpisovalo debilni glejty,jako dneska petice a bylo nechavany se vyrvat po hospodach,dokud neprekrocilo miru.Sem tam se holt nekdo pro vystrahu musel zpacifikovat a ja neslysel o jedinym slusnym cloveku,kteryho by si pro vystrahu vybrali,vzdycky slo o nejakyho kretena............

     • Maroš napsal:

      "Libi se mi jak se ukazuje jak kazdej neschopnej vandrak kterymu komancove slapli na kuri oko vyskakuje" - každý, kto je skromný, nebaživý, je u teba neschopný vandrák - ty davo-elitárky magor? Za koho kopeš ty Proude? Za neoliberálnu sio-mafiu!

      • proud napsal:

       Za lidi!Na jejich rozdelovani ti seru!

      • proud napsal:

       A mimochodem,neni to pravda? Kazdej takovej vandrak si skutecne jenom vyskakuje! A ano,jste vandraci,protoze jste drzeli picu a krok,az ted najednou lezete a hrajete si na dulezity,koukate kde zustalo mistecko u koryta,o lidech ani slovo,zato o sobe romany!

      • proud napsal:

       Za komancu,po valce,kazdej partyzan,jeste 40 let po ni,20 lety partyzani;ted najednou kzdej antikomunista,antisocialista;vsichni dohromady prizdisracove co jen koukaj kde komu co upadne od huby,abyste si pomohli,je mi z vas na bliti!!!

 17. Jaroslav Huml napsal:

  Proude to snad není ani možný co ta jseš za blba!!!
  Nerozumíš čtenému textu jseš výstavní Píčus to je píča s čurákem!!!
  Komunisti zmastili kde koho jejich agenti byli přímo školeni,
  jak vysledovat a rozvrátit sebemenší skupinu viz lidový oblíbenec!!!
  Jeden člověk angažuje se ve svazu bojovníků Vodičky,jeho otec byl odsouzen za II války za činnost Buchenvaldu.
  On se stal paragvánem 68 při příchodu Bratrské pomoci nechal
  podminovat kasárna v Tachově, Při normalizaci ho Husákovci vyhodili. Poznal zrůdnost režimu a měl kontakty, které se nelíbyly komoušum dostal 13 let za podvracení republiky a špionáž. Vyšel z vrat komunistického kriminálu, až lednu po revoluci ty kobylí hlavo. Slušnej úžasnej chlap, a komouši ho zničili protože chtěl něco změnit.
  Další: Škutina
  Na komouše platil jen Generál Augusto José Ramón Pinochet
  Je to hrozný, ale je to tak.
  Komoušů symbol Fučík vyblil celou ilegální síť a všchni slušní odbojní komunisti šli doprdele a nastoupily hajzlové tvého typu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • proud napsal:

   Hus,ksa............ty moulo:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  • proud napsal:

   Symbol Fucik:-)))))))))))))))))))))))))))),ten umrel v Argentine,nebo ze by Brazilii? Relativne "nedavno",ten tvuj "symbol" :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

   • proud napsal:

    Mimochodem,stejnej pragmatickej "rukopis" jako sionskej antisemitismus,zabalenej do vzletnejch idealu co se dobre poslouchaj,ale pribijej k zemi.

  • proud napsal:

   Ne!!! Zadny ksa a hus,Humle,naopak,pis dal,at vsichni vedej,at maji priklad toho malickyho,ceskyho blba! Delas vlastne neocenitelnou sluzbu,takze pokracuj :-)

   • Jaroslav Huml napsal:

    Proude ty jsi úžasnej zblblej neokomunistický FANATIK,
    a dělaš komušum medvědí službu, ale to to ty nejseš schopen pochopit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • proud napsal:

     :-))))To ty nechapes,jak moc jsi mimo a jak jsi tim potrebnej :-)))

    • jan nowak napsal:

     Medwědí newwwědí.. žé K.ó.mou-ši ne-maj zbraně
     S Krt-ka-ma až prócit-nou po-číhají si něgde na ně..

     Humrowi Jardowi.. malý Krtek HU-káže-se
     A ten-to-se zesére-se..

     A na pěšině po něm zbyde.. a půkaz SSM a prů-kaz KSČ .. &
     HZdS né : ))

     jan nowak & Marie Kabrhellowá
     PS :
     .. proude - wem ho zprawa zlewa Haarpem !!

 18. vlad napsal:

  HvZV: Dík za příspěvek, ale přiznávám, že nevím o čem to je. Omlouvám se. Asik jsem blbé nebo natvrdlej.

 19. vlad napsal:

  Krtečku: Máš zcela pravdu. Tehdy jsme nechápali, že vlastně máme mimo výplatu NEPODMINENY ZÁKLADNÍ PRIJEM! Tento nepodmíněný příjem byl ve všech dotovaných potravinách a službách (Chleba za 10.-, nájem za 150.- atd. atd.) Pokud by toto zohlednili "reformní" ekonomové (Klaus, Dyba atd.), měl být základ platu v r.1990 cca 10 000.- Kčs

 20. vlad napsal:

  Krtečku: Jo a ještě poznámka. Skála byl jediný z vedení KSČM, který vystupoval s tím, že komunisti mají mluvit tvrdě a nepodlézat ANO a Soc.dem za prebendy a teplá místečka ve sněmovně!!!

 21. vlad napsal:

  Krtečku: Nevím, neumím to posoudit. I tak po zkušenostech a dalším podporuju soudr. (pana) Skálu. Když se mi začne jevit jako zaprodanec nebudu jeho volič. Zatím jsem! Nakonec nevidím jiného "normálního" a srozumitelného ve vedení KSČM. Já jseem jen obyč. člověk. Neumím nahlédnout do zákulisí velké politiky. Jen píšu co cítím a co se mi tak jeví

 22. vlad napsal:

  HVzV: To je něco jiného! S tímto bojem, za jak se kdysi nejapně říkalo LEPŠÍ ZÍTŘKY nemám problém. Jen nemám rád používání demagogie a tzv. dvojího metru - viz: On je to sice svině, ale NAŠE svině, tož ho budu podporovat a chválit!
  Nemůžu jak říkáš "budit vaše komunisty" bo U NICH nejsem, ale JSEM PRO JEJICH IDEE.
  A souhlasím. Všichni jsme byli okradeni a ohlupnuti bansktery. I to zprofanované vedení KSČM. Promiň....přesto si stojím za tom, že soudr. (pan) Skála s nima v tom nejel.

 23. vlad napsal:

  HZvZ: Ještě poznámka. Ten jak říkáš "obejda" si vytrpěl své!!! A ví přesně proč říká o soudr. (panovi) Skálovi, to co říká. Přečti si prosím články Lenky Procházkové - o této paní snad nelze říct, že by pochlebovala komunistům!!!!!!!!! - ona je asik naše krevní skupina a je to přítelkyně Skály.

 24. jan nowak napsal:

  Pozor Pozor .. ROBOTI ! ! !
  .. mimořádné halá.šení..

  HZdS www wolá .ó. Pomóc.. za-sek-la se-mi .. & Deska přřeskočí .. kočí

  Bonn 1970
  Fantomas : ))

  ps : srándujem..

  .. ale je FAKT , že už mi dlouho nepsa-l- Cyber Berkjut : (
  2 ps : Prýští wydání Valerie Pjakina WWW wyjde ........... 11. LISTOPADU 2017

 25. jan nowak napsal:

  Sasíne.. oka.mžitě sse zzz tý ORBITY www wrať ! ! !
  Mamínka tě čeká s OBĚDEM.. kurwa !
  M.

 26. proud napsal:

  Vem si prášek.

 27. proud napsal:

  Ty si ho ale vezmi s nim!

 28. proud napsal:

  Engels v Neue Rheinische Zeitung vyjádřil, že: "Všeobecná válka, která přichází, rozdrtí slovanské spojenectví a zcela vyhladí tyto zatvrzelé národy, že i jejich samotná jména budou zapomenuta... Vyhladí nejen reakční třídy a dynastie, ale zničí také tyto naprosto reakční rasy... a to bude skutečným krokem vpřed." Karl Marx se zase těšil na likvidaci reakčních ras, za jejichž příklady uváděl Chorvaty, Pandury, Čechy a, jeho slovy, podobnou verbež.

 29. proud napsal:

  To napsal K.Marx a F. Engels.

 30. proud napsal:

  Evidentne se nudis,posero......protoze frajer by cizi nick neukradl,to udela jen ubozak,coz znamena,ze na to nemas,dobry vedet. ;-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!