Článek Vladimíra Putina „XXV. summit APEC v Danangu: Společně k prosperitě a harmonickému rozvoji“

10. a 11. listopadu se v Danangu uskuteční jubilejní 25. summit „Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce“. Velice si vážíme toho, že fórum APEC poskytuje všem svým účastníkům široké možnosti pro zainteresovanou komunikaci a koordinaci postojů k různým tématům: ekonomickým, sociálním, environmentálním i humanitárním. Naše země se snaží spolupracovat na základě principů konsensu a dobrovolnosti, vzájemného respektu a připravenosti ke kompromisům, bez ohledu na politickou konjunkturu. Právě v tom se projevuje jedinečný partnerský duch APEC.

Rusko jako největší eurasijská mocnost s rozsáhlými územími na Dálném východě, která mají významný potenciál, má zájem o úspěšnou budoucnost asijsko-tichomořského regionu (ATR), aby zajistilo udržitelný a komplexní růst v celém jeho prostoru. Klíčovým nástrojem pro řešení tohoto úkolu je efektivní ekonomická integrace založená na principech otevřenosti a vzájemné výhodnosti podle všeobecných pravidel Světové obchodní organizace.

Podporujeme myšlenku vytvoření asijsko-pacifické zóny volného obchodu. V tomto praktickém zájmu vidíme příležitost posílit pozice na dynamicky se rozvíjejících trzích ATR. Zaznamenávám, že za posledních pět let vzrostl podíl ekonomik APEC na ruském zahraničním obchodu z 23 na 31 % a na vývozu ze 17 na 24 %. A zastavit se na dosaženém nechystáme.

Je samozřejmé, že tak rozsáhlý projekt, jako je vytvoření zóny volného obchodu APEC by měl být realizován s ohledem na již dosažené výsledky a zkušenosti získané v klíčových integračních formátech ATR a Eurasie, včetně Euroasijského hospodářského svazu, v němž Rusko spolupracuje s Arménií, Běloruskem, Kazachstánem a Kyrgyzstánem. Náš svaz se dynamicky rozvíjí a jsme připraveni budovat vztahy se všemi zainteresovanými zeměmi a asociacemi. Vietnam, který je hostitelem současného fóra, se stal prvním státem, který s EAEC uzavřel dohodu o zóně volného obchodu. V důsledku toho se náš obchodní obrat v ý razně rozrostl, stal se více diverzifikovaným. Nedávno byla uzavřena jednání na Dohodě o obchodu a hospodářské spolupráci s Čínou. Byla zahájena jednání se Singapurem a propracováváme možnosti uzavření dohody o volném obchodu s ASEAN.

A samozřejmě chci zvlášť zmínit naši myšlenku o vytvoření Velkého euroasijského partnerství. Navrhujeme jej zformovat na základě Eurasijského ekonomického svazu a čínské iniciativy „Jeden pás – jedna cesta“. Zdůrazňuji, že se jedná o flexibilní a moderní projekt otevřený pro vstup dalších účastníků.

Základem pro efektivní integraci je vytvoření komplexního rozvoje infrastruktury, včetně dopravy, telekomunikací a energetiky. Rusko dnes aktivně modernizuje letiště a námořní přístavy na Dálném východě, rozvíjí transkontinentální železniční trasy, staví nové plynovody a ropovody. Jsme odhodláni provádět projekty dvoustranné a mnohostranné infrastruktury, které spojují naše ekonomiky a trhy. Mám na mysli především energetický „superprsten“, který spojuje Rusko, Čínu, Japonsko a korejské republiky, nebo transportní přechod dopravy mezi Sachalinem a Hokkaidem.

Zvláštní pozornost věnujeme integraci sibiřských a dálněvýchodních území do systému ekonomických vazeb ATR. Tato práce zahrnuje celou řadu opatření ke zvýšení investiční atraktivity našich regionů a integraci ruských podniků do mezinárodních výrobních řetězců.

Pro Rusko je rozvoj Dálného východu vnitrostátní prioritou 21. století. Mluvíme o vytvoření v regionu „teritoria růstu“, o rozsáhlém ovládnutí přírodních zdrojů a podpoře pokročilých technologicky vyspělých odvětví, o investicích do lidského kapitálu, vzdělávání a zdravotnictví a vytvoření konkurenceschopných výzkumných center.

Doufáme, že se zahraniční partneři – především z ekonomiky APEC – budou na realizaci těchto programů a projektů aktivně podílet. Navíc zahraniční účastníci každoročního Východního ekonomického fóra ve Vladivostoku se již mohli přesvědčit o perspektivách a realitě našich plánů.

Stejně seriozně přistupujeme k zapojení malých a středních podniků do procesu ekonomické integrace v APEC, za současné podpory podnikání žen a startupů < /span> mládeže. A samozřejmě přikládáme zvláštní význam posílení humanitárních vazeb a rozšiřování kontaktů v oblasti vědy a vzdělávání. A v budoucnu – vytváření společného vzdělávacího prostoru ATR,jehož jedním centrem by se mohla stát Dálněvýchodní federální univerzita.

Nejdůležitějším úkolem, který je v souladu s naší dynamickou dobou, je vytvoření efektivní spolupráce na podporu inovací. V tomto ohledu Rusko předložilo řadu podstatných iniciativ. Mám na mysli sjednocení pravidel digitální ekonomiky a obchodu, harmonizaci národních technických norem, harmonizaci strategií vytváření trhů špičkových technologií nebo vytvoření jediného koncepčního aparátu pro digitální prostor. Zároveň jsme seznámili naše partnery se svými zkušenostmi v poskytování služeb veřejnosti v elektronické podobě. Kromě toho n avrhujem e zahájit v rámci APEC konzultace o mezinárodní bezpečnosti informací a ochraně počítačových programů.

Dalším problémem, který vyžaduje společnou reakci všech partnerů v ATR je systém varování a likvidace následků přírodních katastrof, technogenních nehod, epidemií a pandemií. A samozřejmě musíme spolupracovat i na otázkách bezpečnosti potravin; přemýšlet o tom, jak zajistit rychle rostoucí poptávku po kvalitní a zdravé stravě. Rusko zaujímá vedoucí postavení ve světě ve vývozu obilí, rostlinných olejů, ryb a řady dalších produktů. Počítáme s tím, že se stane předním dodavatelem ekologicky čistých potravin pro naše sousedy v asijsko-pacifickém regionu a přijímáme proto opatření k roz&scar on;&iacu te;ření zemědělské produkce a zvýšení produktivity.

Jsme nasměrováni na zainteresovaná jednání o všech těchto otázkách během nadcházejícího summitu v Danangu. Jsem si jist, že společně budeme adekvátně řešit úkol zajištění stabilního, vyváženého a harmonického růstu našeho společného regionu a dosáhneme jeho prosperity. Rusko je na takovou společnou práci připraveno.

Zdroj: http://kremlin.ru/events/president/news/56023

Související: http://www.nwoo.org/2017/11/20/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-13-11-2017/
9 Komentářů k Článek Vladimíra Putina „XXV. summit APEC v Danangu: Společně k prosperitě a harmonickému rozvoji“

 1. Josef Švejk napsal:

  Evropa by měla urychleně stavět pěti hvězdičkové hotely a luxusní odpočinková centra, aby z toho také něco káplo až si budou lidé z Eurasie chtít odpočinout z dobře vykonané práce. Rozhodně to bude smysluplnější než zdivočele pobíhat z klackem v ruce a bránit Evropské hodnoty. Byly doby, kdy Evropa hrála na světě prim ve vědě, technice, vzdělání atd. Nyní přichází období kdy může hrát prim v servisu pro turisty z úspěšnějších zemí – a nebo se vlastním úsilím stát radioaktivní pouští.

 2. Ing. Miloslav Dědek napsal:

  Článek Vladimíra Putina pozitivně navazuje na fakt, že se před několika dny Donald Trump pozitivně vyjádřil v tom smyslu, že musí spolupracovat s ruským kolegou Vladimirem Putinem. Velmi dobré zprávy. Je na čase, aby se lidé na celé planetě přestali cítit jenom občany jednotlivých států. Světoobčan, to je člověk budoucnosti. Tomu by se mnělo pokud možno co nejrychleji přizpůsobit i politické uspořádání celého světa. Více viz článek: NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD – http://miloslav7.blogspot.cz/2016/09/novy-svetovy-rad.html

 3. jan nowak napsal:

  .. nowá adresa – http : // miloslaw.SOAPmýdlo – nwo.cz ..

  Dědku – pozdrawuje tě KRTek !!!

 4. Maroš napsal:

  Tá fotka je fotomontáž, alebo si obaja – Trump a Putin symbolicky obliekli modré slobodomurárske plášte – zástery?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!