Ohlásenie fašizmu z okultného centra sionizmu na Slovensku.

zilina-kiskaÚvod

17. novembra sa v Novej žilinskej synagóge (bývalé kino „Centrum“ - pozn.) uskutočnilo stretnutie prezidenta SR A. Kisku a spolkového prezidenta SRN Franka Waltera Steinmeiera s pozvanými hosťami z oblasti verejného života s diskusiou na tému „Budúcnosť demokracie v Európe“.

Citujeme „Žilinský večerník“ z 28. novembra:

„Hlavy dvoch štátov navštívili žilinskú Novú synagógu pri príležitosti sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodného dňa študentstva...“ (vybrať obrázky zo stránok

Táto udalosť je v histórii mesta bezprecedentná. Po prvýkrát v Žiline pobývali hneď dvaja prezidenti, z ktorých jeden predstavuje najsilnejšiu krajinu Európskej Únie a bol na Slovensku na oficiálnej návšteve. Táto udalosť teda automaticky spadá do oblasti celoeurópskeho významu, t.j. globálnej politiky. A v tomto duchu bude nanajvýš zaujímavé posvietiť si na motívy, ktoré pohli obidvoch prezidentov k tomu, aby si z nabitého bratislavského oficiálneho programu špeciálne vykrojili čas pre návštevu metropoly severozápadného Slovenska. Odvážime sa tvrdiť, že diskusia a výmena názorov medzi jej účastníkmi (filozof-moderátor, politici, „Slovenka roka“ a predsedkyňa nadácie „Krajina harmónie“ - známa žilinská psychologička a sociálna aktivistka Soňa Holúbková, predstaviteľka samosprávy a študenti) nebola natoľko dôležitá, ako sprievodné okolnosti a symbolika celého podujatia. Naše dnešné diskusie majú totiž veľmi ďaleko od demokratickosti a plurality názorov, nezaujatého a objektívneho prístupu moderátorov. „Prezidentská diskusia“ v žilinskej synagóge nebola výnimkou z pravidla. Keďže ešte navyše Kisku nedávno „ctihodná porota“ vyhlásila za „Osobnosť roka“ na Slovensku, a zároveň Slovenský zväz protifašistických bojovníkov udelil medailu M.R. Štefánika Andrejovi Dankovi – šéfovi kryptoľudáckej SNS, neodpustím si, aby som neuviedol veci v našom „Kráľovstve krivých zrkadiel“ trochu na pravú mieru.

Mainstream a moderátori drvivej väčšiny debát dnes vulgárne priamočiaro a neogabane deformujú a parodujú „demokratickú diskusiu“ na univerzitách, u Havrana či „Pod lampou“, kde Vám profesori, experti a novinári s úplnou serióznosťou jednomyseľne tvrdia, že NATO (pod vedením ktorého bola zničená Juhoslávia a Líbya, pätnásťnásobne vzrástol narkobiznis v Afganistane, nespravilo sa nič pre porážku ISIL, elimináciu teroristickej hrozby v Európe a provokuje sa vojna s Ruskom) je údajne garanciou našej bezpečnosti, resp. že spochybňovanie euroatlantického zakotvenia Slovenska by malo byť trestné. Na všetky tieto výpady militarizmu a myšlienkovej diktatúry na dennej báze sme si už akoby zvykli. Chvalabohu, ešte nie sme tak ďaleko, ako Lotyšsko (https://www.hlavnespravy.sk/ministerstvo-obrany-lotysska-zasa-strasi-obyvatelstvo-vojnou-napadnutim-susednej-krajiny-agresora/1248166).
V horšom prípade sa nad tým nepozastavujeme, v lepšom prestávame pozerať TV správy práve kvôli apriórne zaprogramovanému a obligatórnemu negativistickému obsahu mainstreamových ťahúňov vrátane RTVS, v ktorom dominujú:

- predsudky, šablóny a propagandistické stereotypy (rusofóbia, „bezpodmienečná euroatlantická solidarita“ a pod.), manipulácia, zavádzanie a skresľovanie reality

- zaujatosť a nevyberavosť, nízka pridaná hodnota, donebavolajúca nekompetentnosť, historický totalitarizmus a „kultúrny imperializmus“ (Brzezinski)

- používanie zjavných fašizoidných prvkov propagandy a la Goebbels, t.j. „neustále opakovaná lož sa stáva pravdou“ v kontexte sústavného omieľania modálnych a LŽIVÝCH POJMOV, napr.: „ruská agresia na Ukrajine“, „ruská anexia Krymu“, „anti-ISIL koalícia na čele s USA“, „ruská propaganda a dezinformačné weby“

- strašenie tzv. „extrémizmom“, ktorý nie je jasne právne zadefinovaný a pri posudzovaní ktorého sa uplatňujú dvojité štandardy, kedy jeden zjavný extrém za taký vyhlasovaný je, zatiaľ čo druhý (napr. http://www.hlavnespravy.sk/bacisin-oktobrova-revolucia-priniesla-novy-typ-cloveka-sovietskeho/1198686) sa toleruje.

Nie je to však len vina novinárov, majúcich vo svojej väčšine kaleidoskopické a fragmentalizované videnie sveta a absolútne postrádajúcich v súčasných podmienkach fungovania médií možnosť obraňovať profesionálnu česť a novinársku etiku... Táto mediálna situácia na Slovensku je ukážkou reálneho deficitu našej suverenity. Podobnú ukážkovú podriadenosť nadnárodným silám a vplyvným kruhom demonštruje aj Žilinský kraj, ktorého doteraz tieňová (za Blanára – pozn.), a čoskoro aj na oficiálnej úrovni zrejme napospol oligarchizovaná administrácia Jurinovej viac slúži záujmom atlantistov, neokonov a sionistov, než samotným domácim obyvateľom.

Celkove sa na Slovensku župy nepreukázali byť v dlhodobej perspektíve efektívnejšie, než niekdajšie tri kraje, a priviedli akurát k značnej decentralizácii štátnej moci, skomplikovaniu schvaľovacích procesov vo veciach infraštruktúrnych projektov celoštátneho významu, nárastu a byrokratizácii administratívneho aparátu. Situácia sa navyše dodatočne komplikuje, ak medzi štátnou a regionálnou mocou je konflikt záujmov, čo je akurát slovenský prípad. Nevylučujem, že prekvapivá prehra SMERU v zápase o post župana v ŽSK bola daná tým, že úradnícky, administratívny aparát spolu s biznis-štruktúrami, tvoriacimi súčasť oligarchizovanej ekonomiky mesta, sa spolčili proti Blanárovi a čiastočne umelo privodili situáciu dopravnej kalamity v ŽSK. Akože prepáčte, páni sanitátori skalného brala v Strečne, ale iné obdobie, než dopravnú špičku počas letných dovoleniek ste si skutočne na sanáciu vybrať nemohli..? Nie, nehádam sa s Vami o tom, že inak by „bralo zaručene spadlo“.... Pýtam sa Vás len, kde ste boli predtým?

Ešte  budeme o zákulisí žilinskej politiky hovoriť nižšie, nateraz spomenieme len, že stretnutie „víťazných županov“ pravice po posledných regionálnych voľbách (bez smeráckych županov) sa taktiež konalo v Žiline, ktorá má zrejme  v kontexte týchto aj nasledujúcich udalostí istý koordinačno-matričný a okultno-historický význam.

 

 

Atlantisti a kontinentáli

Organizátori predmetného žilinského programu ako súčasti návštevy spolkového prezidenta Steinmeiera na Slovenskupritom v princípe predstavujú tie isté sily, čo kontrolujú Kisku, Steinmeiera , mainstream, novozvolených pravicových županov, vojnových štváčov z Globseku, rôzne protislovenské prostitútky a iné hlasné trúby neokonov a atlantistov v Európe a vo svete. A sú veľmi vplyvné. Prečo napríklad Kiska doteraz zostáva vo funkcii, dovoľuje si zasahovať do vyšetrovacieho procesu s Lorencom, veľkohubo rozpráva o demokracii a pritom advokuje cenzurovanie webu a boj proti myšlienkovému non-konformizmu? Prečo si dovoľuje opovrhovať ústavnými orgánmi štátu vo veci nevymenovania sudcov, kompromitovať a plnohodnotne SABOTOVAŤ jeho ústavnú povinnosť napomáhať konsolidácii všetkých zložiek moci? Akým morálnym právom tu deklamuje o fašizme a všadeprítomnom „zle“, keď sa sám bratríčkuje s Porošenkom??!

Pretože má krytie. Bez pochopenia previazanosti našich čelných politikov (okrem Fica a jeho najbližšieho okruhu) na vcelku konkrétne elitárne klany nadnárodných kruhov koordinácie, plánovania a rozhodovania nepochopíme ani ich metamorfózy, posolstvá, neomalenosť, aroganciu a beztrestnosť v domácej politike. Tento klan, ktorý Kisku protežuje a zároveň drží jeho Fabergé vo zveráku, dnes zvykneme nazývať neokonmi, atlantistami, resp. atlantickou (bielou) frakciou globálnej elity kolektívneho Západu.

Docentka MGIMO O. Četverikovová píše o anglosaskom, nacistickom a sionistickom faktore vo formovaní „európskeho projektu“. Viac sme o tom písali tu: http://www.nwoo.org/2016/08/16/skryte-dejiny-eu-1-cast-medzivojnova-csr/

http://www.nwoo.org/2016/08/18/skryte-dejiny-eu-2-cast-sprisahanie-plukovnika-ostera-mnichov-ako-skutocny-spustac-druhej-svetovej-vojny/

http://www.nwoo.org/2016/08/20/skryte-dejiny-eu-3-cast-tajomstvo-heydrichiady/

Teraz je situácia taká, že atlantitsti a neokoni sa pochytili so starými kontinentálnymi romano-germánskymi elitami v súboji o budúcnosť Európy, pričom to vyzerá, že „sionistický“ faktor Četverikovovej ťahá skôr s Anglánmi, než s Fricmi. Nebolo by to prvýkrát v dejinách. Iný súčasný ruský odborník svetovej úrovne A. Fursov na margo vykryštalizovania štruktúr „atlantistov“ v 2. polovici XIX. stor. tvrdí - „Po oficiálnej registrácii slobodomurárskych organizácii v Európe (t.j. ich legalizácii – pozn.) v roku 1717 sa posledné rozdelili na tzv. „ostrovné“ britské lóže a lóže kontinentálne. Ostrovné lóže hlásali hodnoty ako patriotizmus, „Right or wrong – my country!“ a antiliberalistický, konzervatívny kurz, zatiaľ čo kontinentálne lóže proklamovali internacionalizmus a ekonomický liberalizmus. Keď sa Napoleon III. rozhodol po Krymskej vojne zaviesť bimetalický systém, bol britskými lóžami odsúdený na zvrhnutie, k čomu im významne dopomohla franko-pruská vojna 1870-71.

napoleon III

Napoleon III.

bismarck

Bismarck

Keď roku 1871 Bismarckovo Prusko za výdatnej pomoci (vnútornej sabotáž – pozn.) francúzskych slobodomurárskych lóž porazilo Francúzsko asi tak príšerne, ako svojho času Napoleon porazil Prusko vo vojne roku 1806, spravil Bismarck ako snáď najodarenejší nemecký štátnik v histórii niečo natoľko revolučné a nečakané, že to prvýkrát a neodvolateľne uvrhlo elity Britskej ríše do nemého a desivého úžasu. Bismarck spojil dovedna veľkú časť kontinentálnych nemeckých lóž, zjednotiac ich do organizácie Geheimes Deutschland. Toto „Tajné Nemecko“ odkázalo svojim „ostrovným“ spolubratom a nadriadeným, že odteraz budú budovať vlastné (národo-centrické) nadnárodné štruktúry koordinácie, riadenia a rozhodovania, a vypovedali týmto poslušnosť a vymanili z podriadenosti „ostrovným“ britským lóžam. Psychologický šok a stúpor, do ktorého britská elita upadla v to osudové obdobie, najlepšie popisuje „fantastický“ príbeh „Bitka pri Dornkappe“, kde sa popisuje, ako sa Prušiaci vylodia v južnom Anglicku a pochodujú na Londýn – apokalyptická literatúra.

Diela mnohých najschopnejších apologétov britského imperializmu najvyššieho rangu – Conan Doyla či R. Kiplinga – sú taktiež presiaknuté touto „ostražitosťou pred germánskou hrozbou“, v duchu tolkienovského „Súmrak pohltil kontinent, a tento súmrak má teutónsky charakter...“

german militarism anglosaxon propaganda

conan doyle

Arthur Conan Doyle

kipling

Ryduard Kipling

Ostrovné lóže sa vtedy rozhodli, že nemecké lóže a Nemecko ako územie koncentrácie riadenia posledných musí byť zničené, ako Kartágo. Najlepšie pomocou vojny s Ruskom. Už len preto, že samotná Británia nemohla konsolidovanému Nemecku čeliť, ako ukázali dejiny obidvoch vojen. Veľmi ilustratívne sú v tejto súvislosti výroky riaditeľa Stratfor-u Friedmana o tom, že hlavnou úlohou politiky USA v Európe v XX. stor. bolo nepripustiť spojenectvo Ruska a Nemecka, pretože niečo také by automaticky neutralizovalo hegemóniu atlantistov. Naopak Bismarck, ako je známe, bol za spojenectvo s Ruskom a zaprisahával svojich potomkov, aby za žiadnych okolností nebojovali s východným susedom.

Podobne sa najprominentnejší budovatelia britskej ríše v obave z nárastu „nemeckej hrozby“ pokúsili skonsolidovať svoje väzby na transatlantický americký potenciál. Práve prepojenie potenciálu USA a Veľkej Británie tak, aby to zabezpečovalo zotrvanie „Britskej ríše“ a extrapolácie jej vplyvu na USA, bolo stredobodom filozofie zakladateľa tajnej nadnárodnej spoločnosti „We“, známej aj ako „The Group“ - známeho milionára a „diamantového kráľa“ Cecila Rhodesa (podľa ktorého bola pomenovaná africká Rodézia, dnešné Zimbabwe).

 

Cecil Rhodes

Cecil Rhodes

„We“, resp. „The Group“ sa stala matricou budúcich štruktúr „atlantistov“ najvyššej úrovne. Vznik Federal Reserve je v tomto ohľade významným medzníkom, ako aj pôsobenie prezidenta Wilsona. Mediátorom britského vplyvu architektov „atlantistickej“ frakcie GP v USA bol predovšetkým židovský kapitál. Napríklad jedným z cieľov organizácie „B'nai B'rith“, ktorá má pobočku aj v Bratislave, je „odčinenie nespravodlivosti a krivdy“ z r. 1776, kedy americké kolónie vyhlásili nezávislosť na Británii. Britská ríša sa celkove vo veci budovania svojich nadnárodných štruktúr koordinácie, riadenia a rozhodovania vo veľkom opierala práve o židovstvo. Záležitosť má historické korene ešte v období, kedy sa rozhodovalo o osude „chorého muža Európy“ na Bospore a možnej deľbe jeho dedičstva európskymi mocnosťami. Zatiaľ čo Rusko si nárokovalo patronát nad pravoslávnymi poddanými Osmanskej ríše, Francúzi chceli protežovať Arménov, Briti si vybrali Židov. Židovský a sionistický faktor je dodnes zreteľne prítomný v štruktúrach „atlantistov“ a neokonov, a že sú „mainstreamoví politológovia“ priposratí, než aby to priznali, je iná vec a otázka ich vlastnej profesionálnej cti.

 

Hlavný problém NATO a EÚ

Každopádne, je nevyhnutné si uvedomiť, že v tomto zápase ide o nič menej, než vojnu a mier v Európe presne v súlade s vetou zo seriálu „Game of Thrones“ - „V tejto hre buď zvíťazíš, alebo zomrieš...“ Udalosti, analyzované v článku, naznačujú, že v Žiline došlo 17. novembra 2017 k symbolickému spečateniu spojenectva medzi sionistami a atlantistami a deklarácii ich zámerov na Slovensku. Toto spojenectvo je zamerané proti Ficovi a proti slovenskej suverenite a predstavuje bezpečnostno-politické ohrozenie Slovenskej republiky, jej ústavnosti a demokratického charakteru. Je to zároveň veľkou hanbou a ukazovateľom kvality SIS a iných významných štruktúr, zaangažovaných v plazivom štátnom prevrate na Slovensku, predovšetkým v tom zmysle, že nechávajú týmto procesom voľný priebeh. Isteže, oni majú plné ruky „ruskej propagandy“... Výsledok tohto vnútroslovenského zápasu pritom môže mať „matričný“, resp. modálny význam, ktorý môžu pojať za svoj tak ostatné hierarchicky znevýhodnené krajiny EÚ, konkrétne – Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Pobaltie, ako aj krajiny Balkánu, priam nasilu vťahované do euroatlantických štruktúr. Práve rozširovanie na Východ, výrazne protiruská a kryptofašistická (pozdravujem Waffen SS z Pobaltia) zameranosť a provokovanie sebalegitimizujúcej „vojnovej hrozby“ sa stalo pre NATO a „atlantistov“ raison d'être.

Veď už si krucinál robia, čo len chcú. Rozmiestňujú jadrové zbrane v Nemecku. Výstavba protiraketovej obrany v Poľsku a Rumunsku priviedla k tomu, že Berlín aj Bratislava sú teraz na dostrel ruských „Iskanderov“ z Kaliningradu. To je snáď bezpečnosť? Rozdrbali Ukrajinu, cvičia tých banderovských zabijakov a chcú im posielať letálne zbrane – to je snáď snaha o európsky mier? Generálny tajomník tejto organizácie neustále nehanebne klame – trebárs o „ruskej agresii na Ukrajine“. To je LOŽ. Keby malo Rusko vojská na Ukrajine, už dávno je vojna a minimálne zrušenie diplomatických stykov medzi Ukrajinou a Ruskom. T.j. generálny sekretár tejto absolútne nepotrebnej a životu nebezpečnej organizácie za bieleho dňa KLAME o veciach, ktoré sú kľúčove z hľadiska celoeurópskej bezpečnosti.

German Foreign Minister meets NATO Secretary General

Jens Stoltenberg

A Vy po nás chcete, aby sme NATO dôverovali a spoliehali sa naň? Veď svojim angažmá v Juhoslávii roku 1999 – bez sankcie BR OSN – už vtedy stratilo akúkoľvek medzinárodnoprávnu legitimitu. A nesnažte sa mi, kolegovia z Globseku, nič nahovoriť, pozorne som študoval medzinárodné právo, bárs len i na vyške - spolu s Vami, Robo Vass, Miro Mizera a Milan Solár. V hĺbke duše viete rovnako dobre, ako ja, že hrubým porušením medzinárodného práva a barbarským bombardovaním Juhoslávie NATO stratilo akúkoľvek legitimitu a morálne právo nazývať sa organizáciou, zaručujúcou „mier, bezpečnosť a demokraciu“. A keďže v živote väčšinou, žiaľbohu, platí - „Jednou štětka, VŽDY štětka“, potom sa nečudujme tomu, že pri všetkých ďalších operáciách NATO, konkrétne napr. v Líbyi, nebolo medzinárodné právo brané na vedomie. To možno Kiska je šťastím celý bez seba, keď môže anglicky vystupovať na sammitoch a štekať na Rusov, normálnym ľuďom zradcovský a zapredanecký postoj nikdy nebude po chuti. Nedajbože si Orbán čosi začína alebo kritizuje fašizmus na Ukrajine, hneď je „non grata“ a spoločne proti nemu broja sionista Soros a NATO. EÚ pod vedením Junckera si čosi zmyslí, Sorosovi sa to nepáči, telefonuje Jean-Claudovi sťa nejakému lapiduchovi, Juncker hybaj ho tam, sa otočí a tancuje, jak pán píska. EU a bruselkrati – toť obyčajní „nájomní manažéri“, ktorí len hovoria, čo pán prikáže. Ide rvačka medzi „pánmi“ (neokonmi/atlantistami ako periférii americkej krajinskej elity a globalistami/euroázijcami (kontinentálmi) ako periférie GP v Európe) a preto sú aj terajšie vyhlásenia Západu a EU také chaotické, t.j. že nejaká konkrétna a dobrá iniciatíva (pilier sociálnych práv) je sprevádzaná celou fúrou somarín. Odvážim sa tvrdiť, že euroinštitúcie sú z 75 percent tvorené práve kádrami „atlantistov“. To práve preto sú také šialené, tradície ešte z čias Churchillovho „Operation Unthinkable“. Svojou proatlantickou zotrvačnosťou však idú PROTI ZÁMERU autorov tohto globálneho projektu. Dá sa očakávať, že metamorfóz, podobných Dankovej či Tuskovej, bude v najbližšej dobe len pribúdať.

Konkrétne teraz stojí EÚ a jej globalistické pozadie pred najpálčivejšími problémami:

- protiruské sankcie

- politická kríza v Nemecku

- odpájanie sa od štruktúr NATO a budovanie vlastných vojenských kapacít, preorietnovanie tajných a spravodajských služieb na štátne záujmy európskych krajín.

Nuž, analyzujúc žilinské údalosti môžeme dedukovať nemálo informácií druhej zmyslovej rady, ktoré nám dodatočne vyjasnia kontúry celoeurópskeho mocenského zápasu medzi dvomi spomínanými elitárskymi frakciami kolektívneho Západu. V tom je asi celá nádhera disciplíny, ktorú som nikdy nevedel zcela pochopiť a uznať jej status „vedy“ - regionalistiky.

Ako bolo povedané, organizátori diskusie s prezidentmi nesklamali v zmysle „prehnaného moderovania“ ani tentokrát. Podujatie bolo neverejné, nerobila sa z neho zápisnica a nevyhotovoval video- či audiozáznam. Pozvánky dostali, ako vždy, len pozvaní, preverení a vybraní ľudia. Ako uvádza „Žilinský večerník“ - „...diskutovalo sa o budúcnosti demokracie v Európe, na ktorej debatovali napríklad aj o spôsoboch udržania demokracie, problematike populizmu, súčasného extrémizmu, dezinformácií či absencie kritického myslenia vo virtuálnom prostredí.“ Portál kazdyden.sk dodáva, že témami boli aj školstvo, utečenecká kríza, spoločná bezpečnosť, ruská propaganda aj vplyv sociálnych sietí na politiku.

Niektoré slová a iniciatívy, vyslovené pod kupolou žilinskej synagógy, sa nám javia pozoruhodnými z hľadiska teórie riadenia, o symbolike podujatia už nehovoriac. Keďže sa osobne poznám s p. Holúbkovou, ktorá je matkou mojej spolužiačky a kamarátky z gympla, a nemôžem o nej v osobnej rovine povedať absolútne nič zlého, ba práve napoak - musím konštatovať, že „...každý človek mierou svojho chápania pracuje pre seba, a mierou svojho nechápania pre toho, kto chápe viac“. Pani Holúbkovú poznám ako výnimočne dobrú, vrúcnu, súcitlivú, účastnú a dôstojnú ženu, ktorá však možno vinou špecifiky svojej práce má mierne naivné predstavy o tom, čo predstavuje globálna politika a akú váhu jej slová na tomto podujatí mali.

Vopred sa p. Holúbkovej chcem ospravedlniť, že som profesionálne nútený rozoberať jej vyjadrenia a vystupovanie na tejto akcii, na mojom vzťahu k nej ako osobe to nič nemení. Naviac, práve kvôli tomuto konfliktu „osobný vzťah VS profesionálny záujem“ som schválne neoslovil p. Holúbkovú po predmetnej udalosti, aby som z nej vyúdil akúkoľvek info. To posledné, čo by som nedajbože chcel, je kompromitovať vás, pani Soňa, keď už ste teraz taká „celebrita“, a ja zas na strane tých „dezinformátorov“, ktorých na stretnutí s Vami spomínali naši študenti a „facebookoví prezidenti“. Povedané inak – budem pri svojej argumentácii vychádzať a čerpať z výlučne otvorených zdrojov.

Keď už hovoríme o tých otvorených zdrojoch, informácií o tomto vysokoprofilovom podujatí je na webe poskrovne, najobsiahlejšie snáď len v tlačenom „Žilinskom večerníku“, a inak len na 2-3 portáloch, z ktorých jeden popularizuje Novú žilinskú synagógu a druhý židovskú náboženskú obec (http://kehilazilina.sk/navstivil-nas-nemecky-slovensky-prezident/; http://zilina-gallery.sk/index.php?/category/4257; https://kazdyden.sk/foto/prezidenti-v-zilinskej-korytnacke).  Pretože súčasťou tohto „nečakaného“ výletu do Žiliny ako súčasti oficiálnej pracovnej cesty spolkového prezidenta na Slovensko bola aj „prechádzka mestom“ k miestnemu kultúrno-historickému centru židovskej obce, spojená s prehliadkou miestnych exponátov. Je príznačné, že prednášku o histórii Židov v Žiline odprednášal člen komunity menom Peter Frankl. Český portál „Židovské listy“, dôležité nadregionálne médium, však jeho priezvisko uvádza ako Frank. Tento pán Frank(l) teda prednášal dvom prezidentom (z ktorých jeden tiež má v mene Frank – pozn.) o dejinách Židov v Žiline, vrátane obdobia holokaustu, kedy sa práve zo Žiliny posielali transporty do Oswiencimu a iných vyhladzovacích táborov na území Poľska. Nuž, šéfom nemeckej správy v tzv. „Generálnom guvernamente“ bol Hitlerov dlhodobý advokát Hans Frank – nacistický zločinec, odsúdený k smrti Norimbergským tribunálom. Náhoda, alebo zlý žart? Obávam sa, že skôr to druhé. (hans frank.jpg)
Všeobecne je toto odskočenie si dvoch prezidentov z bratislavskej centrály do Žiliny príznačné a napovedá o významnom globálno-politickom kontexte a pozadí procesov, prebiehajúcich v metropole severozápadného Slovenska, bašte niekdajších národniarov a kľúčovom strategickom území s východiskom na Poľsko a Čechy.

 

Regionalizácia EÚ a úloha Nemecka

V jednom z novembrových vydaní dvojtýždenníka „Žilinec“ - novín, zadarmo roznášaných obyvateľom so zjavne proti-smeráckym, protiblanárovským a proti-chomovským (I. Choma – primátor Žiliny za SMER; pozn.) zameraním – bol v rubrike „Naša fikcia“ uverejnený ostrovtipný humoristický fejtón o Kysuciach, ktorý je z pohľadu našej štúdie zaujímavý. Pointa bola v tom, že keďže reku pomaly diaľnicu smerom na Poľsko ťahajú a vôbec -  zanedbávajú írečito slovenský región, rozhodnú sa Kysuce podľa vzoru Katalánska vyhlásiť samostatnosť s vypísaním referenda a ostatných náležitých procedúr. Český premiér a miliardár Babiš týmto o suverenitu usilujúcim Kysučanom vraj plánuje z vlastných zdrojov dostavať obchvat Čadce a diaľničné prepojenie, slovom – čarovným prútikom vyriešiť problém regiónu. Na záverečných remarkách som sa skutočne schuti zasmial, pretože uvádzali fiktívne odpovede a vyjadrenia viacerých ústavných činiteľov na margo „nezávislosti Kysúc“. Napríklad A. Danko sa nechal počuť - „Nikto nemôže dať Kysuciam viac, ako môže dať Kysučan Kysučanovi.“ Taktiež bolo z môjho pohľadu priam majstrovsky skomponované zakončenie eseje, v ktorej sa korešpondeti „Žilinca“ snažili získať stanovisko prezidenta ohľadne „nezávislosti Kysúc“, avšak ho nezastihli, lebo akurát letel do Popradu „kvôli nejakému wellnessu či čo...“

Táto publikácia je pozoruhodná, pretože z pohľadu teórie riadenia predstavuje klasický príklad uplatňovania „Overtonových okien“. Humor – nehumor, ale článok v podstate predložil informáciu, že v mysli patrónov predmetného časopisu „Žilinec“ (tak ako aj Žiliny samotnej) je takáto možnosť všeobecne considered. Výsledným cieľom má byť regionalizácia a štiepenie národno-štátnych štruktúr v našom regióne. Andrej Fursov na margo „štiepenia Európy“ tvrdí, že vyhovuje primárne dvom subjektom:

a) eurobyrokracii, pretože tým prispieva ku globálnemu cieľu zničenia národných štátov (národných i mnohonárodných), ktoré už Brusel pripravil o značnú časť suverenity

b) Nemecku, ktoré politickým oslabovaním svojich terajších konkurentov si zaisťuje pozíciu hlavného veriteľa a správcu v tábore „Európa“.

Hjalmar Schacht - „Hitler zničí národné štáty v Európe a vytvorí Benátky celoeurópskeho rozmeru“

Hjalmar Schacht

Hjalmar Schacht

Ukážeme si, ako to funguje. Eurozóna má svoju CB, ale absentovala jednotná banková a finančná politika. T.j. - ako minimum – fundamentálny element plánovania kolektívneho (~ rovnoprávneho) hospodárskeho, finančného a sociálneho rozvoja.

Videl niekto z Vás na vlastnej skúsenosti snáď niečo z horeuvedeného po našom pristúpení k EÚ? Figu borovú. Naopak, čoho sme boli svedkami? Zjavenie EURA priviedlo k značnému nárastu rozdielov medzi úrovňou hospodárskeho rozvoja a života v jednotlivých krajinách. Posledná štúdia ECB o „plusoch a mínusoch“ eura tieto skutočnosti potvrdzuje. Boli vytvorené podmienky, za ktorých vyhrávali silní a prehrávali slabí. Do dvoch tretín ekonomického rastu posledného desaťročia v Nemecku súvisí so zavedením eura. Tento proces dopomohol k stabilizácii tzv. „karolovského (Carolingian) jadra“ starej romano-germánskej, kontinentálnej Európy. Navyše, nie je vylúčené, že po tom, ako euro splní svoju úlohu a vyčerpá svoj potenciál, ho jeho autori „spláchnu“ (http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11710-nemci-euro-nemecka-marka). Inými slovami – ak malo byť EURO prínosom pre Europu, malo sa jej „jadro“ konsolidovať oveľa skôr.

Nuž, čo je pre niekoho „omylom“, môže byť pre iného cieľom.

Rovnako charakteristickým procesom z pohľadu EU je však aj regionalizácia – premena Európy z množstva štátov na množstvo regiónov. Toť nemecký projekt.

1971 – vytvorená Asociácia európskych pohraničnýchr regiónov, v princípe nemecký fond so sídlom v meste Gronau. Na jej čele vždy stál nemecký politik.

1981 – idea potreby väčšej spolupráce na regionálnej úrovni zaznela v tzv. Správe Galleta, ktorá hovorilao potrebe regionálnych inštitútov a ich spolupráce na celoeurópskej úrovni.

1985 – vytvorená Výbor európskych regiónov (Assembly of European Regions) a Rada komún a  regionov Európy, na čele poslednej dlhodobo stál bývalý primátor Stuttgartu Schuster.

Prvá organizácia – Výbor Európskych regiónov - bola pôvodne vytvorená z iniciatívy Španielska a Portugalska, avšak Nemci rýchlo prevzali vedenie. Pôsobnosť tohto výboru zahŕňala celých 250 regiónov. Hranice plnia len administratívnu funkciu, štát prestáva byť „štátom“ v pravom zmysle slova. Niet žiadnych štátov, je len konglomerát regiónov. Ústavné dokumenty tejto Asociácie sa neskôr stali osnovou pre zostavenie Ústavy Európskej Únie (tzv. Lisabonská zmluva). Tieto plány sa pripravovali v súlade s plánmi etnickej federalizácie Európy. Posledná prebehla v brutálnej forme v Juhoslávii a bola namierená explicitne proti Srbom, ku ktorým Nemci historicky pestovali nenávisť, nuž aj Srbi im odpovedajú tým istým. Naopak mäkká varianta európskej federalizácie je uplatňovaná v Belgicku, kde sa Nemcom podarilo rozobcovať Flámov a Valónov natoľko, že tí síce „žijú vedľa seba, ale nie spolu“.

Ďalším podobným regionálnym združením je Alpa Adriatica, ktorá združuje 19 regiónov a 43 mln obyvateľov, fungujúc ako aktívna lobista nemeckých záujmov na Jadrane. Dokonca aj mainstreamoví talianski novinári nazývajú Alpu Adriaticu  „aktívnym trójskym kôňom Nemcov“ v regióne.

Je príznačné, že v rámci európskej regionalizácie sa spájajú najrozvinutejšie regióny. Konkrétne napr. 4 motory Európy: Baden Wuertemberg, Rhone-Alpes, Lombardia, Katalánsko.

Kenichi Omae, japonský podnikateľ a ekonóm, v svojich knihách „Svet bez hraníc“ a „Pád národných štátov a vzostup regionálnych ekonomík“ uvádza, že v perspektíve by mal svet pozostávať z regionálnych ekonomík s obyvateľstvom cca. 25 mln, previazaných väčšmi s regionálnymi a cezhraničnými štruktúrami, než s oficiálnymi „štátnym“ jadrom. Žilina je tomu dokonalým príkladom. Navyše princíp etnicity, uplatňovaný pri európskej regionalizácii, mal pôvodne v reáliách európskych národov priviesť k vcelku konkrétnym územno-administratívnym a politickým zmenám. Väčšina európskych štátov sú totiž národnostne heterogénne, zatiaľ čo Nemecko bolo v období rozpracovania predmetných plánov etnicky homogénne (nepočítajúc cudzorodý element v podobe Turkov a migrantov). V perspektíve to môže priviesť k tomu, že si Nemecko na úkor fragmentalizácie a vnútropolitickej destabilizácie svojich susedov doplní územia o Rakúsko, Švajčiarsko, časť Talianska (južný Tirol), Sliezsko a Pomoransko, nehovoriac o Čechách a Morave. Vynikajúci ťah. Navyše, naše domáce „patriotické“ médiá v podobe „Hlavných Správ“ týmto regionalizačným úsiliam úspešne ideologicky sekundujú, nazývajúc ich „národno-emancipačnými“ hnutiami, viď - https://www.hlavnespravy.sk/separatizmus-prejav-europskej-kulturnej-roznorodosti-historickeho-vyvoja/1247922

Regionalizačný proces v Európe sa prelína s „pestovaním lokálpatriotizmu“ a inými psycho-informačnými operáciami na vyšších prioritách riadenia. Keďže ide o nemecký projekt, nečudo, že sprievodným javom tohto procesu je zmiernenie vzťahu k Hitlerovi a Tretej ríši, čo je vždy explicitne sprevádzané súbežnou démonizáciou Stalina a sovietskeho zriadenia všeobecne.

V tomto zmysle je Žilina strategicky kľúčový región, pretože predstavuje uzol medzi Severnou Moravou, Sliezskom, Poľskom a „vnútorným Slovenskom“, nie nadarmo v Strečne prebiehali za SNP ťažké boje. O tom, že v Sliezsku a Malopoľsku sú dva významné okultno-historické centrá GP v podobe Oswiencimu, Krakowa a tamojšieho hradu Wawel (zrejme biblický „Babel“ z Gen.11), sme písali tu: http://www.nwoo.org/2017/08/14/slovansky-babylon/

 

Hlavné posolstvo atlantistov/neokonov v prezidentskej diskusii

Žilina a Žilinský región z nášho pohľadu plní na Slovensku funkciu alternatívneho (od „oficiálnej“ Bratislavy) centra koncentrácie riadenia globálno-politického významu. Nateraz len skonštatujem, že horeuvedené skutočnosti vonkoncom nie sú nepodložené. Svojho času som napríklad pravidelne jazdieval do Berlína, kde som trochu spolupracoval s nemeckým časopisom „Compact“ pod vedením J. Elsaessera. Moja obvyklá trasa viedla cez Český Těšín do Sliezska a diaľnicou cez Wroclaw k nemeckým hraniciam. Počúval som pritom miestne rádio „Slaska“, a bol som prekvapený jeho explicitne germanofilskou orientáciou, ako aj tým, že každý deň vysielal niekoľko hodín v nemčine na tému miestnych, poľských a celoeurópskych záležitostí. Keď som teda nejakú dobu po odštartovaní ukrajinského Majdanu v jednom ruskom spravodajstve zbadal, paralelne so správami o autonomistickom hnutí karpatských Rusínov na Ukrajine, zástavy „suverénneho Sliezska“ na zjazde európskych národnostných menšín v českých Pardubiciach, nebol som ani veľmi prekvapený. Význam prítomnosti Steinmeiera v Žiline na pozadí regionalizačných politík EÚ je symbolický aj v nadväznosti na vyjadrenia p. Holúbkovej.

Pretože, jednoducho povedané, prezident SRN si bez závažnej príčiny zo svojho harmonogramu nevykrojí čas, aby si schválne odskočil na severozápad Slovenska, a preto skúsme analyzovať motívy, ktoré mohli stáť v pozadí organizácie tohto výletu. A týmito motívmi rozhodne nebolo neskrotné želanie Kisku či Steinmeiera zistiť názory ich spolubesedníkov, keďže s nekompetentnými študentami si mohli kľudne podiškurovať aj v Bratislave. Mám na mysli, napríklad, slová doktoranda politológie Juraja Grečnára, „ktorý sa venuje výskumu sociálnych sietí a ľudským právam“.

Slobodou sme získali veľa, avšak momentálne nedokážeme rozlíšiť, ktorá informácie je správna. Ako bolo povedané, na sieťach dnes máme profesionálnych dezinformátorov, ktorí úmyselne šíria nepravdivé informácie, a je náročné rozlíšiť, či je správa hodnoverná. Mnohé médiá poskytujú jednoduché odpovede na zložité otázky, nešíria hlboké myšlienky, idú po povrchu a ľudia sa tak často venujú len titulkom.“

Chcem sa spýtať váženého doktoranda - „To čo Vás teda učili dlhých päť rokov na politológii, keď Vy, profesionálny „politológ“ - nedokážete rozlíšiť, ktorá informácia je správna?“

Čiže prezidenti skôr vytvorili potrebné dekórum, aby mohli v podmienkach istej „rituálnej sakrálnosti“ byť vyslovené – uprostred „informačného šumu“ - dôležité z pohľadu teórie riadenia skutočnosti od rádoby „predstaviteľov progresívnej občianskej spoločnosti“, a nadobudnúť tak istú zdanlivú legitimitu. Práve tento sakrálny a symbolický aspekt celej udalosti má byť smerodajným pri vyvodení záverov o jej globálno-politickom kontexte.

Konkrétne napríklad v závere diskusie p. Holúbková, „Slovenka roka“, spravila z pohľadu globálnej politiky smerodajné vyhlásenie, ktoré, okrem iného, dokonale korešpodnuje s terajšou politikou na vyšších prioritách riadenia atlantisticko-sionistického elitárneho tábora v Európe. Vyjadrenie p. Holúbkovej je zachované v dvoch zdrojoch, z ktorých prvý, oficiálny „Žilinský večerník“ píše:

„...Soňa Holúbková, ktorá sa venuje sociálnej pomoci, v rámci diskusie neskôr priblížila pomoc hendikepovaným pred rokom 1989. „Pred týmto rokom boli ľudia s postihnutím segregovaní a izolovaní. Potom sa začala integrácia a aj ľudia, ktorí nemali spôsobilosť na právne úkony, mohli počas volieb voliť. Je to obrovská cesta, počas ktorej sa začali uplatňovať práva a ja som pred 28 rokmi neverila, že sa to podarí. Pokiaľ ľudia využijú vlastné zdroje tam, kde žijú a budú riešiť svoje lokálne problémy a nebudú sa až tak veľmi spoliehať, čo urobí veľký štát alebo Európa (t.j. regionalizácia – pozn.), máme veľkú nádej prijať to v takej farebnej diverzite,“ skonštatovala.

sona holubkova

Soňa Holúbková

Naopak, v znení portálu „Každý deň“ sú slová pani Holúbkovej nasledovné:

„Tento rok bola jednou z organizátoriek festivalu Inter nos, ktorý zábavnou formou bojoval s predsudkami. Holúbková vyjadrila citeľnú zmenu nad stavom, keď boli postihnutí ľudia pred novembrom 89 segregovaní a má nádej, že sa veci pohnú k lepšiemu. „Ak ľudia využijú svoje vlastné zdroje tam, kde žijú a budú riešiť svoje lokálne problémy a nebudú sa až príliš spoliehať na to, čo urobí veľký štát, tak máme obrovskú nádej a možnosti prijatia farebnej perspektívy do budúcnosti,“ povedala Holúbková, za čo si v synagóge vyslúžila veľký potlesk.“ (https://kazdyden.sk/nezaradene/prezidenti-studenti-o-buducnosti-eu-v-novej-synagoge-v-ziline)

Nuž, o tom, čo znamená slovné spojenie „farebná perspektíva do budúcnosti“ v globálno-politických konotáciách, v súvislosti s úlohou práve atlantistov a sionistov na pozadí NWO, migračnej agendy, NGO a Obamovej vety, že „...v Európe vzniknú nové národy a nové jazyky“ - o tom všetkom boli už na webe popísané tisíce materiálov. Taktiež je dobre známa nechvalná úloha takého agenta svetového sionizmu ako G. Sorosa v procesoch migrácie a totalitárneho nanucovania „novej morálky“ v krajinách, v tej či inej miere podriadených kolektívnemu Západu. Pre tieto praktiky je v novodobej politickej terminológii zaužívaný pojem - „korporátny fašizmus“.

Preto návšteva Steinmeiera a Kisku práve v Žiline, kde prehra v župných voľbách SMER bolí snáď najviac (nad včasnou dostavbou diaľnice do MT teraz veľký otáznik – pozn.), môže byť „triumfom“ tých, kto si protestnú voľbu Jurinovej vydobyli na úkor osvedčeného župana Blanára. Je to – po zjazde víťazných županov pravice (bez smeráckych županov) –ďalším zo „symbolických triumfov“ „atlantistov“, ktorých filozofia a ciele sú rovnako nezlučiteľné s Ficovým videním budúcnosti Slovenska, ako je nacizmus nezlučiteľný so socializmom.

 

Steinmeier. Stretnutie s Putinom v predvečer žilinského turné. Cvičenia ruských Raketových vojsk strategického určenia a vyhlásenie študenta Desjatničenka v Bundestagu.

V zmysle nami už skôr popisovaného mocenského zápasu (prebiehajúceho tak na Slovensku, ako i v ostatnej Európe paralelne) medzi tzv. „atlantistami“/neokonmi a „kontinentálmi“/euroázijcami, predstavujúcimi politických operátorov dvoch hlavných frakcií globálnej elity kolektívneho Západu, sú Kiska a jeho nemecký kolega jednoznačne zaraditeľní do prvej z horeuvedených elitárnych skupín. Týmto spoločným vystúpením deklarovali zámery ich vlastnej elitárskej frakcie do budúcnosti. Steinmeier je straníckym kolegom M. Schulza, ktorý v Nemecku kandidoval na spolkového kancelára práve ako nominant tohto tábora, a stelesňujú spolu úplné podriadenie politiky nemeckých sociálnych demokratov (po odchode G. Schroedera – pozn.) anglosasko-sionistickej dominancii na kontinente – tak vo vnútronemeckých, ako aj celoeurópskych politických štruktúrach. Spomeňme si na Schulzov výrok z predvolebnej debaty s Merkelovou - „Obrana Izraela je nemeckým štátnym záujmom.“ Cennou výnimkou je nominant SPD na poste ministra zahraničných vecí S. Gabriel, ktorý je predstaviteľov „kontinentálov“. Naopak Steinmeier nesie priamu politickú zodpovednosť za liberálno-fašistický štátny prevrat na Ukrajine, pretože ako spolusignatár a garant (spolu s R. Sikorskym, L. Fabiusom) dohody medzi Janukovyčom a opozíciou nespravili nič, aby donútili opozíciu vrátiť sa za rokovací stôl po tom, ako len pár hodín po podpise zmluvy ju opoziční Majdanisti porušili, keď vtrhli a obsadili prezidentský palác v Kyjeve a nadránom ohlásili vytvorenie tzv. „vlády víťazov“ (oproti plánovanej „vláde národnej jednoty“). Steinmeier bol ministrom zahraničných vecí práve v týchto kritických rokoch, a jeho rezort sa nijako efektívne neprejavil v zmysle odporu voči celoeurópsky nariaďovaným sankciám z Bruselu, ktoré preukázateľne a predvídateľne spôsobovali ďalekosiahle hospodárske ťažkosti Nemecku samotnému. Sám Putin sa na poslednom stretnutí so Steinmeierom 25. оktóbra, ktoré krátko predchádzalo našim každoročným novembrovým pravicovým saturnáliám, choval voči nemeckému kolegovi podčiarknuto rezervovane a priamo poukázal na Steinmeierovu angažovanosť v eskalácii vnútroukrajinského konfliktu. Pripomenieme, že Steinmeier odcestoval na svoju prvú návštevu Moskvy vo funkcii spolkového prezidenta za účelom „zistiť, či je Rusko pripravené obnoviť dôveru...“.

steinmeier janukovyc

steinmeier majdan

Meeting of the Weimar Triangle

steinmeier ukr

Odvážime sa tvrdiť, že ich rozhovor vonkoncom nebol príjemný a že Putin tomuto neokrôchanému „diplomatovi“, „obnovovateľovi dôvery“ a „poslovi mieru“ vysvetlil – v duchu predchádzajúcich tvrdení z Valdaja – že „lopta je práveže na strane Západu“. To práve Západ zničil Ukrajinu, podporil tamojší štátny prevrat a uznal prevratovú kyjevskú vládu, štruktúrne ovláda ukrajinských politikov, vojakov a SBU, to práve Západ vyprovokoval bratovražednú občiansku vojnu v krajine.

Príznačné sú v tejto súvislosti aj slová Lavrova, ktorý na otázku o „klesajúcej dôvere“ medzi Ruskom a Západom povedal - „Pochopte, to MY VÁM VIAC NEVERÍME tak ako predtým... A pokles, rovnako aj znovuobnovenie dôvery je predovšetkým na Vašej zodpovednosti“ Hneď po odlete Steinmeiera ohlásil Putin 26 okóbra obrovské celoruské cvičenie Raketových vojsk strategického určenia so zapojením celej jadrovej triády krajiny. Boli vyplálené hneď štyri balistické rakety „Topoľ-M“, zaangažované strategické bombardéry TU-160, TU-95 MS a TU-22M3, a taktiež atómové ponorky Severného a Tichooceánskeho loďstva (podľa https://lenta.ru/news/2017/10/27/icbm/)

Môže to naznačovať, že Putin pochopil súčasnú zapeklitú situáciu, do ktorej sa dostala Európa, tak, že „atlantisti“ útočia na všetkých frontoch – v kresle spolkového prezidenta majú svojho človeka a torpédovali úsilie Merkelovej zostaviť novú vládu. Prostredníctvom Dánska a Švédska torpédujú Nord Stream 2. Znovu predĺžili protiruské sankcie. Putin zrejme pochybuje, že by sa v dohľadnej dobe mohlo Nemecko významnejšie posunúť dopredu v zápase o vlastnú suverenitu priklonením sa k euroázijstvu a bismarckovskej „rozumnej, pragmatickej a pre Európu jedine možnej mierovej ceste“ koexistencie s Ruskom. Naopak, Putin očividne usúdil, že Európa je stále otrokom atlantistov, ktorí ju môžu využiť tak na vojnu s Ruskom, ako aj na sebazničenie zvnútra, a svoj „pušný prach je dobré mať stále suchý“.
Navyše teraz ide o to, kto si zoberie Ukrajinu, tento komplex problémov, tento kufrík bez rúčky, na starosť. Putin dodal, že „...najväčšou chybou Ruska bolo, že príliš dôverovalo Západu. A najväčšou chybou Západu bolo, že túto dôveru vnímal ako slabosť a zneužil ju proti nám.

Rusi sú dnes v skutočnosti prežratí a skeptickí tak k „slovanofilom“, ako aj Západu všeobecne. Majú byť prečo. Takže „obnovenie dôvery“ tak, aby to priviedlo k postupnému uvoľňovaniu napätia na kontinente a k humanitárnej i ekonomickej konvergencii medzi EÚ a EAÚ, je predovšetkým úlohou Európy samotnej. Ako však vidíme na príklade činnosti Kisku a Steinmeiera, nimi predstavované „atlantické“ krídlo globálnej elity ani len nepomýšľa na obnovovanie akejkoľvek dôvery s Ruskom, čo znamená pre Európu vrcholne nezávideniahodnú perspektívu. Pretože dva dni po žilinskom stretnutí už bol Steinmeier v Berlíne a spolu s ostatnými poslancami Bundestagu počúval prejav neplnoletého gymnazistu Desjatničenko z Ruska, ktorý označil vojakov wehrmachtu, padlých a zajatých na Východnej fronte počas Veľkej vlasteneckej vojny, za „nevinné obete, ktoré si želali mier“.

desjatnichenko bundestag

Valerij Pjakin túto donebavolajúcu udalosť už vyčerpávajúco okomentoval v relácii z 27. novembra, spomenieme len, že sa jedná o ohlásenie nezakrytého neo-fašizmu (v podobe rehabilitácie vojakov Wehrmachtu) v symbolicky významný deň 19. novembra, ktorý je v Nemecku Dňom vojnových obetí. Je symbolické, že pre tento smútočný deň si Nemci zvolili práve deň, kedy odštartovala sovietska ofenzíva pri Stalingrade v 1942 a bolo definitívne zmarené víťazné ťaženie nemecko-európskej vojnovej mašinérie na Východe. Rovnako je príznačné, že za smútočný deň nebolo vyhlásené výročie začatia vojny samotnej, ale deň, kedy naodvolateľne zarezonoval hrom neodvratnej nemeckej porážky.

paulus

Paulus

 

 

 

 

 

 

stalingrad

 

German_pows_stalingrad_1943

Toto slovenské turné Steinmeiera preto treba posudzovať nevyhnutne v nadväznosti na jeho predchádzajú cestu do Moskvy, masívne cvičenia ruských Raketových vojsk strategického určenia, a následnú rehabilitáciu nemeckých vojakov ústami ruských študentov v Bundestagu. O to viac, že sa spolu s Kiskom o stretnutí s Putinom a „ruskej agende“ všeobecne bavili.
12 Komentářů k Ohlásenie fašizmu z okultného centra sionizmu na Slovensku.

 1. vilon napsal:

  No nič, Slabeycius, akokoľvek obšírný provokačný článok, v mnohom špakulatívne zostavený, s obrázkami, neodpustím si poznámku, že akokoľvek sa hraješ na fiatalternatívný web, si jasným bielym koňom Sulíkovej SaS. Zistil som to nielen podľa tvojej dehonestácie Danka, a jeho strany, ktorá síce má pôvod kedysi v 1871 (tí ľudia sú už dávno v zemi) a dnes po prečistení od slotovcov, je to demokratická strana ako každá iná,ale aj podľa tvojích manipulatívných výrokov, oznčkovaním za toho, a toho, a tamtoho, za koho sa vlastne považuješ ty, Slabeycius? I ked to tvoje meno je fakt Slabé,
  si utajený liberál, a medialný troll. Čerpáš z komunistických ideologii, a spisov, a stavím 10 euro, že si kopal za STB!

  • He napsal:

   Coze? Slabeyciusovi sa da vycitat vsetko mozne, ale ze by on patril pod SaS a SNS bola "normalne" strana, je uplne mimo.

   Tento pokus o trolling je dost divoky.

  • Maroš napsal:

   Vilon - spermio-obrezanec SSslabej nemohol byť členom ŠTB - nemá na to vek - šak si ho vygúgli...
   Je to kokot - "O to viac, že sa spolu s Kiskom o stretnutí s Putinom a „ruskej agende“ všeobecne bavili..."

 2. vilon napsal:

  Slabeycius, chlapče, nie je problém vytrhať úryvky z webov, okoreniť ich obrázkami, a doplniť svojími filozofickými uvahami, to vie každý bloger. Ide o to, aby si niekoho o svojom pamflete aj presvedčil.Len v minulých tvojich článkoch si bol v opačnom garde. Chválil si Západ, a hanil Východ. Dnes si vstal z postele hore riťou....

 3. Eschatolog napsal:

  centrum sveta v Ziline by vysvetlovalo stav sveta

 4. gazda napsal:

  Pochvalim Ta Nikita
  aj ked som kriticky k vela veciam z predchadzajucich clankov
  nerozoznal si kto predstavuje tu tretiu silu(rusko Putin) na Slovensku,resp. kto ma ten potencial sa nou stat

 5. Novapalo napsal:

  Článok je príliš dlhý. V súčasnosti, v dobe všeobecnej duchovnej demokratickej degenerácii, to dokáže prečítať tak maximálne 0,2 % čitateľov mladších ako 30 rokov a možno 5 % starších ako 45 rokov. Preto usudzujem, že pisateľ je "statočný intelektuál", ktorý posudzuje ľudí okolo podľa seba. Teda žiaľ, hlboko sa mýli. Informácie z článku sú niektoré zaujímavé. Ale ak by bol článok 5 krát kratší, bol by 50 krát "údernejší". Preto je vysoko pravdepodobné, že tento človek nie je členom žiadnej politickej strany, pretože je dostatočne veľmi "hlúpy" na politické pôsobenie. Pretože som silne ovplyvnený jeho hlúposťou, mám pocit, že je to "spravodlivý" človek a mám tendenciu mu veriť....

  • Maroš napsal:

   Novapalo - spravodlivosť neexistuje bez milosrdenstva - bez súcitu - čím nemyslím odpúšťanie zmrdom ich zlé úmysly podľa biblického projektu. SS je nenávistné prasa S KOMPLEXOM MOCI - psychopat, ktorý stokrát prezlečie kabát - aby mohol tebe - mne - rozšliapať ksicht svojou bagančou. Máš teda tendenciu "veriť mu - že to prasa má svoj pomstychtivý cieľ" - to určite - psychopati sú veľmi cieľavedomí - preto ich treba cieľavedome aj likvidovať.

   • Stano Slabeycius napsal:

    Admin, nemohol by si na tohto krvilačného extrémistu dať ban? Vždy po každom článku ma tu chce zabiť, zlikvidovať či rozštvrtiť. Už to nie je ani originálne. Možno však bude, akonáhle na neho podám trestné oznámenie pre urážku na cti a nebezpečné vyhrážanie. Ani moja trpezlivosť nie je nekonečná. Si myslíš, že Ti nejaký nick zaručí imunitu? Ba ešte viac Ti poviem, hnusný nácek - pochybujem, že by z toho trestného oznámenia niečo bolo, keďže Ty si jednoznačne PLATENÝ TROLL, ktorý sa celý deň pasie na webe A SÁM NIČ OKREM KOMENTÁROV NEPÍŠE.
    Ja svoje články píšem ZADARMO a z úprimného presvedčenia, a budem ich písať tak a v takom rozsahu, aký považujem za potrebný. Preto namiesto súdnych naťahovačiek navrhujem, aby si prišiel do Žiliny, dám ti aj adresu, a rozdáme si to po chlapsky. Daj vedieť, ak súhlasíš. Ak nesúhlasíš a nie si ochotný, radšej drž piču. Lebo práve to máš miesto úst.

    • Robo napsal:

     Pozrime sa na prasa!
     Už by to tu chcelo kádrovať, žalovať, blokovať..

     Admin si akurát tebou robí medvediu službu a ak by chcel ukázať, že mu funguje elementárny zmysel pre rozlíšenie, už po prvom tvojom výblitku pred rokom (?) by ťa vyhodil oknom.

     Mimochodom, škoda že Maroš do tej Žiliny za tebou nepôjde. Na tú uanmenšou by som sa rád pozrel.
     Ty z JIS-ky už asi moc nie.

     I tak to sú len také kecy. Prinajlepšom by si mu dal šancu, že sa tam niekde na námestí pred ním posereš. Ani to určite nie.

     • Maroš napsal:

      Robo - vydrbol mi HDD akurát, keď som sa venoval tomuto Challengerovi-Mamičkinovi, tak inak - prosím ťa - ktorý Robo je nosatý v kontexte s týmito vetami SS?
      1-"Bez pochopenia previazanosti našich čelných politikov (okrem Fica a jeho najbližšieho okruhu) na vcelku konkrétne elitárne klany nadnárodných kruhov koordinácie, plánovania a rozhodovania nepochopíme ani ich metamorfózy, posolstvá, neomalenosť, aroganciu a beztrestnosť v domácej politike."
      2-"Udalosti, analyzované v článku, naznačujú, že v Žiline došlo 17. novembra 2017 k symbolickému spečateniu spojenectva medzi sionistami a atlantistami a deklarácii ich zámerov na Slovensku."

      Lebo Robo 3 -" Je to zároveň veľkou hanbou a ukazovateľom kvality SIS a iných významných štruktúr, zaangažovaných v plazivom štátnom prevrate na Slovensku, predovšetkým v tom zmysle, že nechávajú týmto procesom voľný priebeh." - a ja som si kurva doteraz myslel, že oni ho riadia!

      Tiež otázka - čo myslíš, môže nášho generátora náhodných slov a kryptoboľševika, kapitána Daniela Narcisa, postihnúť doživotné koktanie z tejto vety - čo by mu mohlo zabrániť zhovadiť sa v Moske prirodzeným spôsobom?
      - "Slovenský zväz protifašistických bojovníkov udelil medailu M.R. Štefánika Andrejovi Dankovi – šéfovi kryptoľudáckej SNS, neodpustím si, aby som neuviedol veci v našom „Kráľovstve krivých zrkadiel“ trochu na pravú mieru."
      Ty vole - tu mi už chýba len Brucce Lee v jeho známej scéne v zrkadlovej miestnosti vo filme Veľký Drak.

      A čisto rutinná policajná otázka - čo robí tento ficocicavec na alternatívnom webe?! On ho tu zveľaďuje? Jáj - on doňho len vŕta diery pre šúľky s dynamitom? Tak to môže! To je náš človek.

      Prosím publikum - je tu ešte nejaký ficovec zo Slovenska? Lebo mal som v minulosti kopec židovských kolegýň, pre ktoré bol Fico koncom 90-tych rokov ICH ČLOVEK!

      A záverečná otázka - tipovacia: V prípade, že sa Fico KONEČNE!!! stane prezidentom Slovenska - lebo tým svojím ježkom veľmi pripomína Tisa - čo myslíte milí moji - jeho našepkávačom bude 1 Čútora, alebo 2 - Bútora?!

      No je to tu fakt na posranie...
      A ešte sa zabavíme, ako tento "vysokoškolsky študovaný" plagiátor bude namiesto korektného uvádzania zdrojov uvádzať odkazy na svoje gebuziny - ale veď - ktorý ocas nenaháňa svojho psa, že?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!